Hlavná stránka
Je všeobecne známe, že agentúra KGB sa úspešne pretransformovala do najvplyvnejších ekonomických a finančných štruktúr. Rovnaký scenár prebehol po novembrovom prevrate aj v bývalom Československu, a po jeho rozdelení v jeho nástupníckych štátoch. Podľa dohody v duchu zamatového scenára tzv."nežnej revolúcie" nesmeli byť 15 rokov zverejnené mená príslušníkov I. správy ŠtB. Všeobecne bolo známe, že bývalý hlavný veliteľ komunistickej ŠtB - Alojz Lorenc odsúdený v ČR, pôsobil na úseku informačných a zabezpečovacích systémov vo finančnej(rusko-slovensko-českej) skupine Penta Group, ktorej filiálka Vinako stála za predajom Slovenského plynárenského priemyslu. Viď: KRIMINÁLNÍ ELITY POD OCHRANOU SVÉHO CENTRALIZOVANÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU A SVÝCH KRIMINÁLNÍCH MASMÉDIÍ: SOUPEŘÍCÍ ALE PŘESTO PROVÁZANÉ INTERNACIONÁLY! V ČR boli oneskorene oficiálne uznané tzv. Cibulkové zoznamy spolupracovníkov ŠtB. Po vstupe SR do NATO sa nedosiahlo ani to minimum čo v susednej ČR. Nikdy v SR neplatil lustračný zákon a situácia sa nezmenila ani po formálnom vzniku tzv. Ústavu národnej pamäte.(ÚPN) Činnosť tejto inštitúcie je len symbolická a konštituovanie jej orgánov nebolo v súlade s Ústavou SR. Do orgánov správnej rady sa nedostal ani jeden zo 4 navrhovaných členov Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov. Slovenská informačný služba (SIS) blokovala odovzdanie podstatných dokumentom ÚPN. Existuje závažné podozrenie, že časť najzásadnejších dokumentov nebude ÚPN odovzdaná vôbec a to čo odovzdané bude, ÚPN prelustruje tak aby sa nezverejňovali informácie vo vzťahu k politickým a ekonomickým špičkám. Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov, v spolupráci so spolupracovníkmi z ČR, zverejňuje na doplnenie registrov oficiálne zverejnených ÚPN SR a MV ČR aspoň niektoré málo známe údaje o spolupracovníkoch ŠtB. Obraciame sa na všetkých statočných občanov so žiadosťou o poskytovanie informácii o osobách, ktoré mali väzbu na ŠtB a jej štruktúry.
Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

Doplnené údaje o spolupracovníkoch ŠtB - SR Zdieľať  | 
Vyhľadávanie

Doplnené údaje o spolupracovníkoch ŠtB - ČR,(SR)


Koľki z nich budú žiadať satisfakciu? 1. časť. 2. časť. 3. časť. 4. časť. 5. časť. 6. časť. 7. časť. 8. časť. 9. časť. 10. časť. 11. časť. 12. časť. 13. časť. 14. časť. 15. časť. 16. časť. 17. časť. 18. časť. 19. časť. 20. časť. 21. časť. 22. časť.

Nie je v našich možnostiach overovať či uvádzané osoby boli ŠtB len evidované, pričom ich činnosť bola pasívna alebo vedome a aktívne s ŠtB spolupracovali. Preto poskytujeme priestor na vyjadtrenie každému kto o to prejavý záujem. Za každé stanovisko ďakujeme.
hlavna stranka