Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť

DOPOSIAĽ NEZVEREJNENÉ OSOBY: I. ČASŤ

 

ANDRUSOV DIMITRIJ, 7. 11. 1897 – 1. 4. 1976, D “Jurjev”, 2602. RNDr., DrSc., profesor geologie na univerzitě v Bratislavě, člen korespondent ČSAV. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

ANDRUŠKA PETER, 17. 7. 1943, D “Zväzák”, 37669. Spisovatel, básník, od 1979 zástupce šéfredaktora “Slovenské pohľady”. (Encyklopédia slovenských spisovateľov A-O.)

BABJAK JÁN, 28. 10. 1953, D "Cyril", 13591. ThDr., od 2002 řeckokatolický prešovský biskup. 1978-83 kaplan v Prešově, 1983-89 správce farnosti v Ľubici pri Kežmarku, 1989-90 prefekt v Kněžském semináři sv. Cyrila a Metoděje v Bratislavě. (Katolícke noviny)

BAHURINSKÝ ALEXANDER, 7. 11. 1900, D “Halík”, 2500. Učitel, 1947 spoluzakladatel a podpředseda ústředního výkonného výboru Strany práce, od 1948 redaktor. (Encyklopédia Slovenska.)

BAJZÍKOVÁ EUGÉNIA, 28. 1. 1937, D “Jazyk”, 39708. Doc. PhDr., CSc., jazykovědkyně, VŠ pedagožka – od 1975 filoz. fak. UK Bratislava, od 1980 vedoucí katedry slovenského jazyka. Členka KSČ od 1965. (Encyklopédia Slovenska.)

BALÁŽ ONDREJ, 6. 5. 1922, D “Pedagog”, 17347. Profesor univerzity v Trnavě a Bratislavě, od 1982 ředitel Ústavu experimentální pedagogiky v Bratislavě. 1982 Řád práce. (Malá čs. encyklopedie.)

BARTAL KAROL, 28. 3. 1933, D "Karol", 36989. Katolický kněz – Jasov, opat. (Katolícke noviny 3. 8. 03, 31/2003)

BARTHO ONDREJ LADISLAV, 2. 4. 1920, D “Bystrický”, 13181. ThDr. h. c., od 1952 generální tajemník Slovenské evangelické církve a. v. v ČSSR, 1962-69 tajemník Ekumenické rady v ČSSR, předseda mírové komise církve, ředitel účelového zařízení církve Tranoscia, člen Slovenské mírové rady, člen Regionálního sdružení Křesťanské mírové konference, často v zahraničí. (Encyklopédia Slovenska.)

BARTOŠEK FRANTIŠEK, 28. 8. 1921, D “Boris”, 20804. JUDr., novinář, od 1969 šéfredaktor Večerníku v Bratislavě. (Encyklopédia Slovenska.)

BAUMA PAVOL, 25. 2. 1922, D “Pavol”, 18287. Ing. CSc., ředitel Studia hraných filmů – Slovenský film. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

BAČA VOJTECH (pseud. DUŠAN ŽEHRAN), 11. 12. 1914, D “Pavel”, 5164. Novinář. (Encyklopédia Slovenska.)

BEŇA VOJTECH, 15. 11. 1917, D “Moric”, 28408. 1949-51 ředitel cukrovaru v Nitře, od 1972 generální ředitel odb. podniku Čs. tabákový průmysl. Člen KSČ od 1945. (Encyklopédia Slovenska.)

BIELIK MILAN, 25. 6. 1938, D “Dom”, 39476. Prof. ing., DrSc., stavební inženýr, VŠ pedagog, od 1980 děkan stav. fak. SVŠT Bratislava. Člen KSČ od 1959. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

BINDER JÚLIUS , 12. 9. 1931, D “Bim”, 32051. Ing., ředitel s. p. Vodohospodářské stavby, ředitel Gabčíkova? 1996 jmenován slovenským manažerem roku, poslanec HZDS. Účast ve firmách v SR: Genus a. s., Terraprojekt a. s., Terratechnik spol. s r. o., Slovenská kreditní banka, a. s., Inpos spol. s r. o. 2004 majitel poradenské a konzultační kanceláře. Bydliště: Radvánská 18 (uvedeno i číslo 20), Bratislava. Dříve člen KSČ. KS StB Bratislava. . (www.orsr.sk) (http://www.slovakia-in.host.sk/sin09-2001/aktuality/pocta2.html)

BLAHO VIKTOR, 27. 7. 1920, D “Viktor”, 19149. Herec – Nová scéna Bratislava. (Malá čs. encyklopedie.)

BOBOK JOZEF (pseud. PETER SEVER), 11. 7. 1924, D “Doktor”, 23319. JUDr., spisovatel. (Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež.)

BOGDAN TIBOR, 15. 12. 1919, D, 5225. Slovenský herec, od 1951 člen Divadla SNP v Martině. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

BOJŇANSKÝ VÍT, 25. 5. 1921, D “Vít”, 17280. Doc. ing., DrSc., fytopatolog a virolog, 1956-58 ředitel Botanické zahrady SAV v Košicích, od 1959 prac. Ústavu experimentální fytopatologie a entomologie v Ivance při Dunaji, od 1967 externí pedagog na Uko v Bratislavě. 1965 expert na Kubě, 1969-70 v USA. (Encyklopédia Slovenska), (Čs. biografický slovník, 1992.)

BOMBARA EDMUND, 22. 8. 1931 – 6. 10. 1989, D “Edo”, 5647. Slov. klarinetista, 1957-68 člen Slov. filharmonie, 1957-66 člen Slovenského dechového kvinteta, od 1964 pedagog bratislavské konzervatoře. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BORSIG EBERHARD, 28. 11. 1936, D “Hardi”, 31654. Slov. makromolekulární chemik, od 1963 pracovník Ústavu polymerů SAV v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BÓRY JAN, 17. 11. 1924, D “Bory”, 14211. Od 1969 ředitel ZZN Bratislava. člen KSČ od 1945. (Encyklopédia Slovenska.)

 

BOĎA KOLOMAN, 4. 2. 1927, D “Kura”, 19567. Veterinář, profesor VŠV Košice, 1969-70 ministr – předseda Výboru pro

BREINER ALEXANDER, 14. 3. 1930, D, 9766. Dramatik, prozaik, lékař – Košice. (Encykl. dram. umení Slovenska A-L, 1989)

 

BRUNOVSKÝ ALBÍN, 25. 12. 1935 – 20. 1. 1997, D “Bruno”, 24372. Slov. malíř, grafik a ilustrátor, 1970-90 docent VŠVU Bratislava. 1989 autor 100korunové bankovky s portrétem Klementa Gottwalda. 1989 nár. umělec. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

BRUNOVSKÝ JOZEF, 26. 2. 1922, D “Lovec”, 25661. Generálmajor, 1944 velitel 2. čs. partyzánské brigády, od 1967 ředitel Stav. závodu St. lesů v Bratislavě, nasazen na Dubčeka. 1992 předseda slovenského Svazu protifašistických bojovníků. (Encyklopédia Slovenska), (Mladá fronta 2. 3. 1992.)

BUKOVAN STANISLAV, 15. 10. 1940, D “Vrchár”, 19973. Katolický kněz v Čadci. (Katolícke noviny 40/2000, 1. 10. 2000), (www.mix.sk/kn)

BUKOVČAN IVAN, 15. 9. 1921 – 25. 5. 1975, D “Ivo”, 17165. Slovenský spisovatel, dramatik, filmový scenárista, od 1948 dramaturg Čs. státního filmu v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BYDŽOVSKÝ JURAJ (zaznamenáno JIŘÍ), 25. 3. 1926, D “Echo”, 28361. Publicista, od 1961 redaktor Pravdy. (Encyklopédia Slovenska.)

CIESLAR FRANTIŠEK, 4. 10. 1928, D “Kazateľ”, 18979. Kazatel Církve bratrské, 1959-71 Prešov, od 1971 Bratislava, 1968-88 předseda předsednictva Církve bratrské na Slovensku. Cesty do zahraničí. (Církev bratrská, 1980.)

CJOKA-COKA JANÍK (vl. jménem JÁN COKA), 15. 3. 1966, D “Herec, 18380. Herec – UND Prešov. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

CSANDA ALEXANDER, 3. 8. 1927, D “Alex”, 19554. Slovenský literární historik maďarského původu, od 1968 pedagog Uko v Bratislavě, od 1974 profesor. (Čs. biografický slovník, 1992.)

CVRKAL IVAN, 21. 6. 1934, D “Major”, 29169. Literární publicista, překladatel, do 1970 voják z povolání. (Encyklopédia slovenských spisovateľov A-O.)

CÚTH JURAJ, 23. 1. 1926, D “Řada”, 39925. Právník, profesor univerzity v Bratislavě. (Malá čs. encyklopedie.)

ČERNUŠÁK VLADIMÍR, 25. 11. 1921, D “Starý”, 37782. Prof. PhDr., CSc., 1948-68 profesor univerzity v Bratislavě, 1969-83 předseda slovenského ÚV ČSTV a místopředseda ÚV ČSTV, od 1981 člen MOV, 1976-86 poslanec SNR, od 1993 předseda Slovenského olympijského výboru. 1975 Řád práce, 1981 Řád Vítězného února. (Encyklopédia Slovenska.)

ČERNÍK KAROL, 17. 9. 1928, D “Karol”, 813. Herec, od 1975 vedoucí kulturního klubu Tallin v Bratislavě. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

ČEĽOVSKÝ JOZEF, 11. 3. 1953, D "Topľa", 19032. Katolický kněz, kaplan v Trenčíně. (Katolícke noviny 2. 3. 03, 9/2003)

ČÁRSKY ĽUDOVÍT, 30. 9. 1929 – 27. 3. 2001, D "Salatin", 9396. Katolický kněz – Michal nad Žitavou. (Katolícke noviny 15. 4. 2001, 15/2001)

ČÍČEL MILAN, 18. 3. 1942, D “Diakon”, 31499. Ing., elektrotechn. inženýr, od 1971 Státní dřevár. výzkumný ústav v Bratislavě. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

DANIHEL PETER, 9. 5. 1946 – 1. 7. 1986, D “Daniel”, 16127. 1973-86 římskokatolický kněz – Konská /u Žiliny/. (www.ksnr.sk)

DANIŠ MICHAL, 17. 9. 1927, D “Kadlec”, 18935. Prof. ing., CSc., geodet. kartograf, od 1969 ved. katedry mapování a poz. úprav stav. fakulty SVŠT Bratislava, 1974-76 ředitel zahran. odboru ministerstva školství SSR. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

DAUBNER IMRICH, 11. 9. 1931, D “Imro”, 17394. RNDr., DrSc., slovenský farmaceut, hydrobiolog, od 1954 věd. pracovník (od 1988 ředitel) Ústavu experimentální biologie a ekologie SAV v Bratislavě. Člen kor. ČSAV. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

DÉCZI LADISLAV (LACO), 29. 3. 1938, D “Kuba”, 25955. Slovenský trumpetista a skladatel, od 1967 vedl vlastní skupinu Jazz Cellula a souběžně byl až do odchodu do emigrace 1985 členem Tanečního a jazzového orchestru Čs. rozhlasu. Časté cesty do zahraničí. Od 1985 žije v USA. (Čs. biografický slovník, 1992.)

DEMETER JÁN, 12. 6. 1945, D, 9120. Katolický kněz ve Vechci. (Katolícke noviny 22/2000, 28. 5. 2000), (www.mix.sk/kn)

 

DIAN DANIEL, 19. 8. 1953, D "Didi", 31220. ThLic., šéfredaktor časopisu Duchovný pastier. (Katolícke noviny 27. 7. 03. 30/2003)

DIBÁK IGOR, 5. 7. 1947, D “Igor”, 24390. Slovenský skladatel, 1969-79 dramaturg a zástupce šéfredaktora hud. vysílání Čs. televize v Bratislavě, 1979-87 šéfredaktor hud. vysílání Čs. rozhlasu v Bratislavě, 1987-90 šéfredaktor hlavní redakce hud. programů Čs. televize v Bratislavě, od 1990 ředitel základní umělecké školy v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992.)

DIVÉKY KAZIMÍR, 1. 9. 1942, D “Kazo”, 13626. Ing., římskokatolický kněz, 2000 správce fary – Badín, děkanát Slovenská Ľupča, 2002 vicerektor a ekonom Kněžského seminára sv. Františka Xaverského v Badíně. (Katolícke noviny 25. 8. 2002, 35/2002.)

DLOUHÝ KAROL, 16. 9. 1922, D “Novinář”, 11700. Ing., novinář, překladatel, 1968-70 korespondent ČTK v USA. (Encyklopédia Slovenska.)

DOBROTKA GEJZA, 17. 4. 1918, D “Grafológ”, 27522. PhDr., CSc., psycholog, od 1967 vedoucí katedry léčebné pedagogiky PF UK Bratislava. (Encyklopédia Slovenska.)

DOBROVOLNÝ STANISLAV, 4. 6. 1939, D “Vikář”, 31499, 35380. Katolický kněz, 1985 tajně vysvěcený. (Katolický týdeník 22/99, 30. 5. 1999.)

DRDOŠ JÁN, 6. 1. 1934, D “Dano”, 20393. RNDr., DrSc., geograf, od 1976 vedoucí oddělení geosystémů a životního prostředí v Geografickém ústavu SAV v Bratislavě, 1978-86 a od 1990 předseda Slovenské geografické společnosti, od 1978 člen Environmental Planning Commision při IUCN. Od 1961 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

DRÁFI MATYÁS (MATEJ), 17. 11. 1942, D “Osvetár”, 25857. Herec – Komárno, 1961-71 ředitel MOD v Komárně, 1980-82 metodik Okresního osvětového střediska v Komárně. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

DRIENKA Štefan , 22. 2. 1937, D “Predseda”, 21721. Býv. predseda Miestneho národného výboru 1987 - 1990 v Trenčianskej Teplej. Povolaním železničiar.

DUBROVAY TIMOTEJ, 31. 8. 1927, D “Timur”, 1829, 24064. Ekonom, 1962-71 bankovní expert a reprezentant na Kubě a Indonésii, 25. 6. 1968 – 7. 7. 1969 člen představenstva ČSOB, do 1971 náměstek oblastního ředitele ČSOB, 1971 – 25. 3. 1981 generální ředitel Čs. obchodní banky v Praze. Od 1953 člen KSČ. Bydliště: 1.) Červenej armády 26/a, Bratislava, 2.) Lenigradská 24, Bratislava. (Encyklopédia Slovenska), (www.justice.cz)

DUJČÁK ANDREJ, 27. 1. 1934, D "Fara", "Administrátor", 12099, 18832. Mgr., katolický kněz, titulární kanovník – Šarišský Štiavnik. (Katolícke noviny 18. 1. 2004, 3/2004)

DVOŘÁK VLADIMÍR, 10. 5. 1923 D "Hudobník", 33531. Hudební vědec, pedagog – Brno, Ostrava, Valašské Meziříčí, Vsetín, Bratislava. (Čs. hudební slovník osob a institucí A-L, 1963)

DZUBÁK MILAN, 15. 4. 1926, D “Hora”, 3188. Prof. ing., CSc., slovenský vodohospodář, 1951-59 pedagog SVŠT Bratislava, 1959-81 v Ústavu hydrologie a hydrauliky SAV (od 1974 ředitel), od 1975 vedoucí katedry hydromeliorací na SVŠT Bratislava. (Encyklopédia Slovenska), (Čs. biografický slovník, 1992.)

ĎURINDA MARTIN (MAŤO), 8. 11. 1961, D “Tuba”, 37322. Slovenský zpěvák, kytarista, vedoucí skupiny Tublatanka. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

FABIÁN ANTON, 11. 6. 1950, D “Tono”, 14937. ThDr. ICLic., katolický kněz, moderátor ABÚ v Košicích. (Katolícke noviny 22/2000, 28. 5. 2000), (www.mix.sk/kn)

FECKANIČ VASIĽ, 26, 12. 1952, D "Stano", 14891. Katolický kněz, správce farnosti Šambron. (Katolícke noviny 8. 12. 2002, 49/2002)

FERANEC JOZEF, 14. 3. 1910, D, 3130. ThDr. h. c., Mons., církevní hodnostář, předseda Sboru ordinářů Slovenska, od 1973 biskup banskobystrický římskokatolické církve. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

 

FILIPOVIČ KAROL, 23. 4. 1945, D “Filip”, 36781. Slovenský violoncellista, 1966-77 zástupce koncertního mistra Slovenské filharmonie, s přestávkou 1969-71, kdy působil v Tonkünstler Orchester ve Vídni. 1964-80 člen Bratislavského kvarteta, od 1979 ansáblu Harmonia antiqua. Od 1967 pedagog na bratislavské konzervatoři, od 1977 i na VŠMU. (Čs. biografický slovník, 1992.)

FLAŠKA EMIL, 12. 9. 1920, D “Emil”, 13137. Novinář, 1962-72 tiskový tajemník ministra průmyslu SSR, od 1972 zástupce šéfredaktora deníku Práca. Člen KSČ od 1948. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

 

FROLLO ANTON, 20. 4. 1934, D “Tréner”, 13303. Hráč házené (1967 mistr světa), tělovýchovný pedagog. (Encykl. Slovenska.)

FTÁČNÍK JÁN, 30. 10. 1957, D “Janko”, 31932. Slovenský počítačový expert, dvojče šachového velmistra Ľubomíra Ftáčníka. (Večer Milana Markoviče, kde byli hosté tři bratři Ftáčníkovi.)

FUKATSCH JOZEF, 27. 12. 1924, D “Starec”, 37611. JUDr., od 1953 novinář, 1966-69 zpravodaj ČTK v Havaně, od 1980 v časopisu Zápisník. Od 1953 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

FUSKA FRANTIŠEK, 13. 6. 1915, D “Anton”, 16001. Katolický kněz na odpočinku – Kněžský domov Pezinok. (Katolícke noviny 22/2000, 28. 5. 2000), (www.mix.sk/kn)

FÜZY IMRICH, 23. 3. 1920, D “Volga”, 11556. Železničář, od 1976 náčelník provozního oddílu v Košicích, funkcionář KSČ. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

GAJDOŠ MARIÁN, 8. 5. 1958, D “Herec”, 19167. Herec – činohra ŠD Košice. (Encyklop. dramat. umení Slovenska A-L, 1989.)

GALO RUDOLF, 1. 7. 1930, D “Bobot”, 5782. Slovenský sportovní komentátor, od 1. 7. 1951 do 1967 a od 1977 Čs. rozhlas v Bratislavě, 1967-77 televizní komentátor, časté cesty do zahraničí. (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986.)

GARAJ JÁN, 11. 3. 1919, D “Chemik”, 22319. Prof. ing., DrSc., slovenský chemik, VŠ pedagog. Od 1958 STU Bratislava, od 1972 vedoucí katedry analytické chemie a pracoviště rentgenové mikroanalýzy SVŠT Bratislava. Člen korespondent ČSAV, od 1962 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska), (Čs. biografický slovník, 1992.)

GAŽÍK IGOR , 15. 8. 1960, D “Garde”, 17251. Narodený v Žiline, JUDr., Právnik, člen Slovenskej advokátskejkomory, matka primárka psychiatrickej liečebne v Bojniciach.

GAŽO JÁN, 3. 8. 1929 – 15. 2. 1983, D “Ján”, 16319. Slovenský chemik, VŠ pedagog, od 1953 SVŠT Bratislava, od 1967 profesor. Člen korespondent ČSAV. 1970 laureát státní ceny Klementa Gottwalda. (Čs. biografický slovník, 1992.)

GOGOLA ELEMÍR, 27. 1. 1927, D, 3353. Slovenský entomolog, VŠ pedagog - od 1952 VŠ lesnická a dřevařská ve Zvolenu. (Čs. biografický slovník, 1992.)

GRIMEKOVÁ MÁRIA, 29. 1. 1927, D “Mariena”, 5421. Herečka – Zvolen. (Encyklop. dramat. umení Slovenska A-L, 1989.)

GROBARČÍK PAVEL, 24. 9. 1945, D “Tibor”, 13349. Slovenský šachista – Trstená. (Čs. šach, 1995.)

GUBA GUSTAV, 3. 5. 1936, D “Šéf”, 15325. Ing., CSc., chemik, od 1960 VÚ pro petrochemii Nováky. Od 1962 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

HABERMANN ALFRED, 3. 5. 1930, D, 9986. Umělecký kovář a restauratér. (Všeobecná encyklopedie G-J, 1999.)

HABOVŠTIAK ANTON, 22. 9. 1924, D “Tony”, 14530. Spisovatel, jazykovědec, sběratel a upravovatel slovenských pohádek. (Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež.)

HALAGA ONDREJ, 4. 3. 1918, D “Vedec”, 10600. PhDr., CSc., historik, 1951-61 vedoucí Archívu města Košice, 1961-75 pracovník Ústavu dějin evropských socialistických zemí SAV, od 1976 v Ekonomickém ústavu SAV. (Encyklopédia Slovenska.)

HAMMEL PAVOL, 7. 12. 1948, D “Právnik”, 20044. Slovenský zpěvák, kytarista a skladatel - skupina Prúdy, 1972 absolvoval studium práv na UKo Bratislava, 1972-74 hud. dramaturg Poetické scény v Bratislavě, od 1976 ve Slovkoncertu (1976-83 náměstek ředitele pro umělecký úsek, od 1983 dramaturg pro festivaly). Zahraniční cesty, 1983 zasloužilý umělec. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

HANÁK DUŠAN, 27. 4. 1938, D “Humaj”, 21381. Slovenský filmový režisér. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HARVAN LADISLAV, 26. 2. 1931, D “Ravan”, 16508. Ing., CSc., lyžař, lyžařský funkcionář. Od 1958 funkcionář TJ Vysoké Tatry (10 let předseda TJ a 6 let předseda lyžařského oddílu), trenér I. třídy a ústřední rozhodčí, od 1974 člen trenérské rady VSL KV a SÚV ČSTV, člen předsednictva VSL ÚV ČSTV (předseda PVK a později předseda výstavby), od 1975 člen subkomise FIS pro Evropský pohár ve sjezdových disciplínách, od 1980 místopředseda organizačního výboru MS v klasických disciplínách. (Malá encyklopedie lyžování, 1987.)

HAVASSY IVAN, 1. 7. 1925, D “Romeo”, 12401. Ing., CSc., biochemik, od 1969 vedoucí oddělení biochemie veter. fakulty VŠP v Košicích. (Encyklopédia Slovenska.)

HAVLÁT JÁN, 15. 5. 1953, D “Nony”,"René" 14189.Centrála SK+Bratislava, JUDr., Právnik známy zo zastupovania uneseného M. Kováča ml.Uvedený na Listine rozhodcov Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v apríli 2001 založenom Združení konkurzných správcov Slovenskej republiky - Prezident tohto združenia, v roku 2003 spolu s bývalým politikom JUDr. Jánom čarnogurským navštívili býv. riaditeľa STV2 Rybníčka s návrhom, že približne za pol miliardy korún prenajmú tento kanál... www-sme.sk - Advokáti Havlát a Čarnogurský st. núkali za prenájom STV2 pol miliardy )

HAĽÁK ONDREJ, 4. 4. 1912, D, 4966. Prof. MUDr., CSc., lékař, VŠ pedagog. 1950-56 primář vojenské správy ÚVN v Praze, 1956-67 ředitel Voj. léč. ústavu v Nové Poliance, od 1967 vedoucí Kliniky tuberkulózních a respiračních chorob, od 1969 ved. katedry plicního a tělových. lékařství LF UK v Martině. Od 1945 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

HEDERLING KAROL, 19. 10. 1928, D “Haring”, 16961, 24694. Novinář, od 1967 šéfredaktor Sveta socializmu. Od 1967 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

 

HERETIK ŠTEFAN, 10. 2. 1915 – 6. 6. 1983, D “Štefad”, 11447. Slovenský ekonom a pedagog, 1951-55 pedagog VŠE v Bratislavě, 1955-83 pracovník Ekonomického ústavu SAV v Bratislavě a od 1965 současně profesor politické ekonomie na VŠE v Bratislavě, 1965-71 předseda Slovenské ekonomické společnosti při SAV. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HERMAN PETER, 5. 5. 1932, D, 3854. Prof. ing., CSc., ekonom, VŠ pedagog, 1972-80 prorektor VŠDS v Žilině, od 1980 zástupce ředitele Ústavu marxismu-leninismu VŠDS v Žilině. Funkcionář okresních stranických orgánů, člen KSČ od 1954. (Encyklopédia Slovenska.)

HLADKÝ MILAN, 7. 11. 1925, D “Hanula”, 37378. Slovenský architekt a urbanista, od 1951 pedagog SVŠT Bratislava, 1962-64 hlavní architekt města Bratislavy, 1968 primátor Bratislavy, 1969 ministr výstavby a techniky SSR, později vedoucí ateliéru v Urbanistickém institutu pro rajónové plánování v Bratislavě. Do 1970 člen ÚV KSČ. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HLAVÁČ ZOLTÁN, 20. 2. 1938, D “Lúč”, 18414. Herec- Nitra. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

HLINKA ADOLF, 13. 5. 1924, D "Adolf", 3698. Katolický kněz. (Katolícke noviny 19/2004, 9. 5. 2004)

HLUCHÝ JÁN, 7. 2. 1925, D “Gabriel”, 26918. Basketbalista (1946 mistr Evropy), 1958-71 trenér čs. ženské reprezentace, v 70. letech trenér rakouské reprezentace. (Encyklopédia Slovenska.)

HLÁSNIK IVAN, 27. 12. 1929, D “Rovný”, 29180. Ing., CSc., slovenský elektrotechnik, 1954-58 pedagog SVŠT Bratislava, od 1958 Elektrotechnický ústav SAV v Bratislavě (1964-69 ředitel), 1968-70 věd. stáž ve Středisku jaderných výzkumů v Saclay ve Francii, 1971-76 vedoucí oddělení supravodičů, od 1976 vedoucí odboru supravodivosti. 1963-68 člen komise RVHP Fyzika nízkých teplot. (Encyklopédia Slovenska), (Čs. biografický slovník, 1992.)

HOLAN JOZEF, 13. 8. 1919, D “Mľkvy”, 7244. Doc. MUDr., DrSc., lékař, VŠ pedagog. 1958-66 primář onkologického oddělení OÚNZ, od 1966 vedoucí katedry biofyziky a nukl. medicíny UK v Martině. Člen zahraničních organizací, od 1967 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

HOLLÝ MARTIN, 11. 8. 1931 – 18. 3. 2004, D “Hoľa”, 16972. Slovenský filmový režisér, 1953-57 Studio krátkých filmů v Bratislavě, 1958-61 Studio hraných filmů v Praze, od 1962 režisér hraných filmů Slovenského filmu v Bratislavě. Syn režiséra Martina Hollého st. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HORVÁTH EMIL, 12. 11. 1945, D, 5867. Slovenský herec, 1968-76 divadlo v Martině, 1976-83 člen Nové scény v Bratislavě, od 1983 SND, pedagog VŠMU, režisér. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HRIADEL VILIAM, 21. 6. 1945, D “Kanaďan”, 18243. Herec, režisér, od 1987 ředitel DSNP Martin. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

HUBA ALEXANDER, 26. 12. 1920, D “Hríb”, 19568. Doc. ing., CSc., slovenský fytopatolog a entomolog, od 1953 ředitel Ústavu exper. fytopatologie a entomologie SAV v Bratislavě. 1965 laureát státní ceny Klementa Gottwalda, 1981 Řád práce. (Malá čs. encyklopedie.)

HUPKA GUSTAV, 17. 5. 1925, D “Básnik”, 13429. Básník, od 1979 šéfredaktor časopisu Nová cesta, předtím šéfredaktor vydavatelství Pallas, šéfredaktor časopisu Bojovník a poradce ministra kultury. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

HVIŽĎÁK MILAN, 6. 11. 1937, D “Dirigent”, 17956. Choreograf, pedagog, umělecký vedoucí folklorního souboru Zemplín. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

 

CHALUPKA SLAVKO, 17. 10. 1941, D “Slavo”, 19236. Geofyzik, profesor a od 1985 rektor univerzity v Košicích. (Malá čs. encyklopedie.)

CHMÚRNY JÁN, 7. 6. 1923, D “Profesor”, 20468. Prof. ing., CSc., radioelektronik, 1958-71 vedoucí katedry radioelektroniky elektrotechnické fakulty SVŠT, od 1974 elektrotech. fakulta v Košicích. (Encyklopédia Slovenska.)

CHREN STANISLAV, 21. 5. 1935, D “Stanislav”, 17797. Ochotnický herec, loutkoherec, od 1978 vedoucí sekretariátu Svazu divadelních ochotníků na Slovensku. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

CHRISTOV VOJTECH, 16. 3. 1945, D “Don”, 15643. Fotbalový rozhodčí, od 1976 mezinárodní rozhodčí. (Malá encyklopedie fotbalu.)

IHRISKÝ VOJTECH, 7. 12. 1899, D “Srnec”, 5501. Slovenský sochař. 1980 Řád práce. (Malá čs. encyklopedie.)

JAKUBISKO JURAJ, 30. 4. 1938, D “Juro”, 14481. Slovenský filmový režisér, scenárista a kameraman žijící po rozdělení Československa v České republice. 2001 jednatel a společník J-JAKUBISKO FILM, s. r. o., člen správní rady PROFILMS-Nadační fond pro podporu české kinematografie. Bydliště: Nad údolím 72, Praha 4. (Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, 1994), (www.justice.cz)

 

JANEGA ŠTEFAN, 10. 12. 1912, D “Teplan Trenčan”, 17878. Mons. prof. ThDr., děkan cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Bratislavě, 1988-89 nitranský biskup římskokatolické církve. (www.rcc.sk)

JANKOVIČ JÁN, 21. 7. 1943, D “René”, 31690. PhDr., publicista, překladatel, od 1978 šéfredaktor Vedy, vydavatelství SAV. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

JANOTÍK JOZEF, 11. 12. 1910, D, 8743. Vedoucí oddělení mléka a živočišných výrobků v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském v Bratislavě, později vedoucí odboru. (Encyklopédia Slovenska.)

JURČO MILAN, 12. 11. 1921 – 15. 2. 1989, D “Juro”, 22868. Ing., kazatel Církve bratrské ve Staré Turé, 1975-88 člen Rady Církve bratrské. (Rozsievač 1/1982.)

JURÍK ĽUBOMÍR, 21. 12. 1923, D, 807. Prof. ing., CSc., lesní inženýr, VŠ pedagog. 1961-66 vedoucí katedry les. staveb VŠLD ve Zvoleně, 1963-66 a 1969-72 prorektor VŠLD. Od 1956 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

KAFKA FRANTIŠEK, 5. 12. 1909 – 22. 11. 1991, D “Divi”, 9702. JUDr., spisovatel, novinář, 1945 tajemník první čs. poválečné tzv. košické vlády, 1945-54 pracovník ministerstva průmyslu. (Slovník českých spisovatelů od roku 1945 A-L, 1995.)

KAIZER JOZEF, 13. 8. 1941, D “Belo”, 30269. Od 1958 v ČST Bratislava, nejprve jako asistent kamery, od 1964 kameraman a od 1975 jako režisér Hlavní redakce vysílání pro děti a mládež. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

KANKA PAVEL, 29. 8. 1922, D “Pavel”, 5964. Diplomat, 1970-76 vedoucí odboru FMZV v Praze. Od 1945 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

KAPOLKA VOJTECH (BELO), 22. 4. 1935, D “Vojto”, 14161. Spisovatel, od 60. let vedoucí chaty ve Vysokých Tatrách. (Encyklopédia slovenských spisovateľov A-O.)

KAPUŠANSKÝ ANDREJ, 27. 6. 1910, D, 8725 + pravděpodobně A, datum narození v registrech neuvedeno, stejné jméno, příjmení i KS StB, reg. č. 6317. Katolický kněz v Košicích. (Katolícke noviny 24/2000, 11. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)

KAREL VOJTECH, 6. 6. 1939, D “Hradec”, 14465. Prof. ing., DrSc., hutní inženýr, VŠ pedagog. Od 1980 prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční styky na VŠT v Košicích. , od 1980 vedoucí oddělení fyziky kovů v Ústavu exper. fyziky SAV v Košicích. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

KARŠAY ALEXANDER, 28. 11. 1921, D “Šaňo”, 32674. Od 1949 novinář, 1957-1983 vedoucí kulturní rubriky deníku Ľud, textař, hudební publicista. 1971 zasloužilý pracovník kultury. (Encyklopédia Slovenska), (Encykl. jazzu a mod. pop. hudby, 1990.)

KASALOVSKÝ PETER, 17. 3. 1951, D “Kasa”, 25037. Publicista, scenárista, 1977-80 vedoucí tiskového oddělení slovenského ÚV SSM, 1980-85 odborný poradce sekretariátu předsedy SNR, od 1987 šéfredaktor týdeníku Mladé rozlety. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1985.) /V 90. letech šéfredaktor slovenských Hospodářských novin?/

KAČALA JÁN, 8. 4. 1937, D “Karol”, 15952. Jazykovědec, od 1981 ředitel Jazykovědného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. (Malá čs.encyklopedie.)

KERN GUSTAV, 14. 4. 1921, D “Gusto”, 12788. Konstruktér, od 1946 vedoucí odboru spec. stroje ve VÚ mechanizace a automatizace v Novém Mestě nad Váhom. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

KIMLIK MICHAL, 28. 9. 1927, D “Technik”, 24583. 1948-75 vysoký odborářský pracovník, novinář, od 1971 šéfredaktor Technických novin. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

KLIMENT VOJTECH, 19. 3. 1918, D “Prednosta”, 17193. Doc. MUDr., lékař, VŠ pedagog. Od 1960 přednosta ženské kliniky Ústavu národního zdraví hlavního města Bratislavy. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

KOCICH JAROSLAV, 1. 4. 1930, D “Jaroslav”, 10229. Prof. ing., CSc., hutní inženýr, VŠ pedagog. 1962-66 a od 1973 děkan hut. fakulty VŠT v Košicích. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

 

KOMORA FRANTIŠEK, 15. 4. 1938, D “Drevár”, 37195. Slovenský šachista. (Čs. šach 4/88.)

KONÁRIK KAROL, 19. 5. 1949, D “Višňovský”, 7728. Zpěvák, skladatel, od 1970 vedoucí vlastní skupiny Scarabeus, velmi časté cesty do zahraničí. V 90. letech poslanec slovenského parlamentu za HZDS a majitel pivovarů KK COMPANY. (ZN 21. 6. 1998), (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

KOPAČKA MILAN, 26. 9. 1932, D “Romeo”, 3113, 25341. Slovenský operní pěvec (tenor), 1964-66 a 1971-72 člen Divadla J. Gregora-Tajovského v Banské Bystrici, 1966-70 člen operních divadel v Eisenachu a Wittenbergu (SRN), od 1972 člen SND. (Čs. biografický slovník, 1992), (Malá čs. encyklopedie.)

KORMAN ANTON, 26. 5. 1924, D “Tono”, 12464. JUDr., novinář, 1956-63 vedoucí vnitropolitické redakce deníku Práce, 1963-71 šéfredaktor deníku Ľud. (Encyklopédia Slovenska.)

KORPÁŠ JURAJ, 9. 4. 1926, D “Medik”, 3571. Prof. MUDr., DrSc., lékař, VŠ pedagog, od 1967 vedoucí katedry patologické fyziologie a farmakologie LF UK Martin. 1963 stud. pobyt v SSSR, 1976 ve V. Británii. Od 1958 člen KSČ. (Encykl. Slovenska.)

 

KOTULIČ IZIDOR, 5. 1. 1927, D “Čečetka”, 27943. PhDr.,CSc., jazykovědec, od 1952 Jazykovědný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislavě, 1959-65 zástupce ředitele, současně 1958-66 a od 1981 ved. odd. dějin slovenštiny. (Encykl. Slovenska T-Ž, dodatky.)

KOVANIČ ĽUDOVÍT, 13. 4. 1926, D “Kova”, 17136. Prof. ing., DrSc., technik, profesor techniky v Košicích, od 1975 ředitel Hornického ústavu v Košicích. (Encyklopédia Slovenska.)

KOVÁČIK MARIÁN, 20. 5. 1940, D “Marián Poét”, 17762. Ing., slovenský básník, textař, překladatel. 1963-64 asistent na přírodověd. fakultě univerzity v Košicích a 1964-75 v Bratislavě, od 1975 redaktor, od 1976 šéfredaktor časopisu Romboid. 1979-84 ředitel hud. festivalu Bratislavská lyra. 1985 zasloužilý umělec. (Encykl. jazzu a mod. pop. hudby, 1990).

KREMSKÝ JÚLIUS, 24. 1. 1933, D “Julo”, 26000. Ing., lesní inženýr v Liptovském Mikuláši, později pracovník ústředí Rady Bratrské jednoty baptistů. (Rozsievač 3/83.)

KRIVOŠÍK ŠTEFAN, 11. 3. 1928, D “Stredovek”, 2821. JUDr., 1959-63 vedoucí maďarského vysílání Čs. rozhlasu v Bratislavě, 1963-68 a 1971-77 ředitel MOD Komárno, 1969-71 pracovník výboru SNR pro věci národností, od 1977 pracovník ministerstva zahraničních věcí v Praze. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

KRIŠTEK IGOR, 27. 4. 1936, D “Etnograf”, 14709. Etnograf, muzeolog, od 1975 ředitel Etnograf. Ústavu SNM v Martině. Od 1962 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

KRČ JÁN, 7. 6. 1926, D “Krčko”, 14121. Ing., CSc., ekonom, 1963-70 pracovník Ústřední stranické školy při ÚV KSS, 1970-71 min. průmyslu SSR, od 1971 vedoucí odboru výzkumu odměňování v Čs. výzk. ústavu práce a soc. věcí v Bratislavě. Od 1952 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

KRČULOVÁ ANNA, 4. 2. 1920, D, 1994. Osvětová pracovnice, dramaturgyně v Banské Bystrici, 1953-63 vedoucí Krajské poradny ĽTU. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

KURUC MICHAL, 24. 10. 1951, D “Kamil”, 14142. Katolický kněz, správce farnosti v Korunkové (Katolícke noviny 14. 10. 2001, 41/2001)

KUSÝ IVAN, 6. 4. 1921, D “Ústav”, 15118. Slovenský literární publicista a kritik. (Malá čs. encyklopedie.)

 

KVITKOVIČ JOZEF, 13. 9. 1928, D “Doktor”, 14331. Doc. RNDr., CSc., geograf, od 1965 zástupce ředitele Geografického ústavu SAV v Bratislavě. Od 1960 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

KVOČÁK JOZEF, 23. 1. 1934, D “Baláž Jozef”, “Baláž”, 8482, 37040. Tanečník a choreograf, od 1961 umělecký vedoucí souboru Mladá srdce. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

LAFKO VINCENT, 7. 6. 1945, D “Trenér”, 15341. Slovenský házenkář (stříbro na OH Mnichov 1972), od 1976 trenér házené TJ Tatran Prešov, pedagog. 1999 učí tělocvik na prešovské univerzitě. (Encyklopédia Slovenska.)

LAKATOŠ LADISLAV, 21. 10. 1923, D “Fedor”, 3861. Doc. ing., CSc., strojní inženýr, od 1951 VÚ svář. v Bratislavě. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

LAMIOVÁ MÁRIA, 5. 5. 1935, D “Mária”, 10445. PhDr., CSc., archeoložka, od 1968 vedoucí výzkumného prac. střediska Archeologického ústavu SAV v Košicích. (Encyklopédia Slovenska.)

LÁTKA RUDOLF, 21. 3. 1913, D, 3438. Herec, režisér, 1960-79 DSNP Martin. (Encyklop. dramat. umení Slovenska A-L, 1989.)

LAUDA JÁN, 5. 2. 1953, D "Čerhov", 19037. Katolický kněz, děkan v Trebišově. (Katolícke noviny 26. 1. 2003, 4/2003)

LAUČÍK ĽUDOVÍT, 25. 8. 1922, D, 3694. 1961-64 předseda MNV, od 1964 horník v Handlové. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

LAZAROVÁ KATARÍNA, 13. 2. 1914, D “Elena”, 1047. Spisovatelka. (Čítanka pro studium při zaměstnání na odb. školách,1963)

LEFLER JOZEF, 22. 8. 1927, D "Ciferský", 19997. Katolický kněz – Modrová. (Katolícke noviny 18. 8. 2002, 33/2002)

LENGYEL FRANTIŠEK, 23. 5. 1930, D “Fero”, 11439. Herec, 1953-59 umělecký šéf maďarského souboru DD, 1981-86 umělecký šéf MOD Košice. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

LETANOVSKÝ ALFONZ, 11. 6. 1923 – 19. 7. 1923, D "Filip", 5712. Mons., katolický kněz, děkan, správce farnosti Dolný Kubín. (Katolícke noviny 1. 6. 03, 22/2003)

LEXA VLADIMÍR, 8. 5. 1937, D “Vlado”, 12519. Ing., chemik, 1961-75 tech. náměstek v CHZ J. Dimitrova v Bratislavě, od 1976 podnikový ředitel n. p. Chemolak Smolenice. Od 1956 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

LEXMANN RAFAEL GREGOR, 8. 3. 1910, D “Domin”, 9440. Dominikánský kněz – klášter dominikánů ve Zvoleně. (Katolícke noviny 11/2000, 12. 4. 2000), (www.mix.sk/kn)

LEŠKO BARTOLOMEJ, 3. 6. 1918 - 2000, D “Karpatský”, 13554. RNDr., DrSc., geolog, geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislavě, 1969-72 ředitel odboru Slovenského geologického úřadu, řeckokatolický kněz. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

LEŠČÁK MILAN, 12. 10. 1940, D “Graf”, 29312. PhDr., CSc., folklorista, od 1963 pracovník Národohospodářského ústavu SAV. Od 1966 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

LIPA PETER, 30. 5. 1943, D “Sólo”, 23004. Ing., slovenský zpěvák, skladatel, organizátor a publicista. 1968-77 hudební redaktor v Čs. rozhlase v Bratislavě, od 1977 zpěvák ve svobodném povolání a vedoucí vlastní skupiny Combo. Zahraniční cesty, 1987 zasloužilý umělec. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

LITVAJ VLADIMÍR, 26. 8. 1926, D “Inžinier”, 29810. Ing., studium v Leningradě, 1953-58 vedoucí střediska n. p. Hydrostav Bratislava, 1958-64 podpředseda KNV, 1968-69 předseda KNV Banská Bystrica, 1969-71 náměstek ministra průmyslu, 1971-78 výrobní a od 1978 technický ředitel GŘ inženýrského stavitelství v Brat slavě. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

LIZOŇOVÁ LÝDIA, 27. 10. 1929, D “Herečka”, 9830. Loutkoherečka, ředitelka loutkového divadla v Žilině. (Malá čs. encyklop.)

LOFAJ JÁN, 16. 6. 1941, D “Fajka”, 30200. PhDr., fotograf – Bratislava. 1963-69 redaktor týdeníku Život, 1970-78 fotoreportér ČSTK v Bratislavě, odborný asistent na katedře periodického tisku FF UKo Bratislava. (Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 1993.)

LONGAUER KAROL, 28. 11. 1921, D “Benedik”, 18623. Ing., elektrotechnik, 1948-68 pracovník Povážských strojíren v Povážské Bystrici, 1968-72 vedoucí vývoje konstrukce n. p. Tesla Bratislava. Člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

LOPATOVÁ MARGARETA, 5. 1. 1920, D “Margareta”, 23246. Herečka, 1963-72 ředitelka Podtatranského divadla – stálé scény v Spišské Nové Vsi. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska K-M.)

LUKAČKA JOZEF, 6. 9. 1928, D “Znalec”, 33712. Ing., elektrotechnik, 1965-71 podnikový ředitel n. p. Elektrovod v Bratislavě, od 1976 generální ředitel Slovenských energetických podniků, GŘ v Bratislavě. Od 1953 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

LUKNÁR ALOJZ, 8. 9. 1937, D “Alojz”, 15672. Slovenský hud. vědec a organizátor, 1969-82 šéf hudebního oddělení ministerstva kultury SSR, od 1982 ved. tajemník Svazu slovenských skladatelů. Angažoval se v oblasti politické písně. (Malá čs. encyklopedie.)

LUPTÁK OTTO, 22. 4. 1935, D “Otto”, 31523. Slovenský grafik, od 1982 člen předsednictva Svazu slovenských výtvarných umělců. 1985 zasloužilý umělec. (Malá čs. encyklopedie I-L.)

MACKO LADISLAV, 2. 6. 1948, D “Slávo”, 29597. Ing., slovenský tenista, poté trenér. (Malá encyklopedie tenisu.)

MAHEĽ MICHAL, 19. 8. 1920, D “Tektonik”, 13555. Slovenský geolog, od 1945 pracovník Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislavě (1958-63 ředitel), od 1953 ext. na Uko Bratislava, od 1965 profesor. Akademik ČSAV. Mezi jeho díla patří např. Tektonika území mezi středním tokem Váhu a Horní Nitrou. (Čs. biografický slovník, 1992.)

MAJSKÝ JOZEF, 15. 5. 1946, D “Tajomník”, 18509. JUDr., ing., bratislavský podnikatel, v 80. letech ve funkci náměstka ředitele s. p. Matador vyšetřován v SRN pro krádež, do 1989 obchodní ředitel s. p. Matador Bratislava, od 1990 majitel a prezident firmy SIPOX, jejíž účetní hodnota je nyní 15 miliard slovenských korun. Je nejbohatší Slovák a jeden z největších dlužníků slovenského Fondu národního majetku. (Mimo pochybné privatizace dluží např. jeho VAB Bánovce, které jsou dnes v konkursu, velké částky státní pokladně za sociální pojištění zaměstnanců. Majský to však nepovažuje za dluh.) Dle vlastního přiznání dává skoro denně úplatky. Působení v ČR: 2001 jednatel SIPOX INTERNATIONAL, spol. s r. o., jednatel a společník TATRA-SIPOX-EXPORT-IMPORT spol. s r. o. “v likvidaci”. Vstupuje do automobilky Truck International (bývalý Liaz). Na Slovensku účast ve 40 firmách. Bydliště: 1.) Budatínská 33, Bratislava, 2.) Červenova 28, Bratislava, 3.) Pomořanská 47/22, Bratislava. (www.justice.cz), (Český týdeník 155/96, 28. 6. 1996), (LN 2. 7. 1997), (Týden 52-53/2000.)

MAJZEL PAVEL, 6. 6. 1938, D, 9538. Katolický kněz, správce farnosti v lechnici. (Katolícke noviny 25. 5. 03, 21/2003)

 

MALATA MILAN, 16. 7. 1945, D “Technik”, 16317. Ing., elektrotechnik, od 1975 ředitel závodu koncernového podniku Kablo Bratislava v Malackách, funkcionář městských zastupitelských orgánů. 3. zástupce ředitele Závodů silnoproudé elektrotechniky Praha, kombinát (likvidace konkurs). Bydliště: Vlastenecká 3, Malacky. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

MALÝ VINCENT, 3. 9. 1922, D "Vinco", 33375. Mons. PhDr., katolický kněz v Lužiankách, děkan, apoštolský pronotář. (Katolícke noviny 25. 8. 2002, 34/2002)

MANA OSKAR, 7. 11. 1922, D “Redaktor”, 28354. Sportovní reportér. (Encyklopédia Slovenska.)

MARIANI EMIL, 29. 4. 1931, D “Milo”, 29514. Ing., CSc., fyzik, od 1957 Fyzikální ústav SAV. Od 1977 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

MARTINÍK ANTON, 10. 12. 1931 – 13. 2. 2003, D "Tono", 27431. Katolický kněz, biskupský vikář, děkan a správce farnosti Žirany. (Katolícke noviny 2. 3. 03, 9/2003)

MARUŠIAK IVAN, 10. 7. 1929, D “Ivan”, 18262. Ing., CSc., geofyzik, od 1970 ředitel závodu n. p. Geofyzika v Bratislavě. Od 1946 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

MAŤAŠ MICHAL, 23. 2. 1922, D “Mišo”, 20785. Slovenský organický chemik, od 1967 ředitel VÚ pro ropu a uhlovodíkové plyny v Bratislavě. Člen korespondent ČSAV. (Malá čs. encyklopedie.)

MAŠEK JÁN, 10. 3. 1928, D “Tono”, 23390. Ing., chemik, od 1961 ředitel VÚ organické technologie v Bratislavě, 1968 studijní pobyt v USA. Od 1972 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

MEDVEĎ JOZEF, 5. 3. 1927 – 3. 8. 1984, D “Jozef”, 3385. Slovenský režisér a scenárista. (Malá čs. encyklopedie.)

 

MERKL ENGELBERT, 22. 2. 1928, D “Holly”, 16975. Novinář. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

MICHÁLEK JÁN, 12. 3. 1932, D “Folk”, 20180. Doc. PhDr., CSc., folklorista, VŠ pedagog. Od 1971 vedoucí katedry FF UK Bratislava. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

MIKESKOVÁ MARTA, 14. 3. 1922, D “Maja”, 7011. Ochotnická herečka, 1973-78 ředitelka Krajského loutkového divadla v Banské Bystrici. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

MIKOLÁŠEK BOHDAN, 2. 12. 1948, D, 18321. Písničkář, od 1982 žije ve Švýcarsku. (Encykl. jazzu a mod. pop. hudby, dodatky)

MILAN MIKULÁŠ, 25. 11. 1915, D “Priekopník”, 1223. PhDr., CSc., psycholog, od 1960 vedoucí skupiny ve VÚ pedagogickém v Bratislavě. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

MILKO LADISLAV, 22. 2. 1954, D “Milo”, 23341. Loutkoherec, od 1985 dramaturg Slovkoncertu v Bratislavě. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

MINÁRIK ERICH, 17. 9. 1924, D “Viktor”, 4717. Doc. ing., CSc., biolog, od 1972 vedoucí oddělení ve Výzkumném ústavu vinohr. a vin. v Bratislavě. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

MITTELMANN MÓRIC, 23. 9. 1914 – 6. 5. 1989, D “Rubín Malach”, 13640. CSc., pseudonym M. M. Dedinský, básník, publicista, překladatel, 1960-79 pracovník Umenovedného ústavu SAV Bratislava. (Encyklopédia dramat. umení Slovenska A-O.)

 

MOCKO ZDENĚK, 2. 9. 1930, D “Macko”, 13977. Doc. RNDr., CSc., geograf, ekonom, VŠ pedagog – od 1954 VŠE Bratislava. Od 1954 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

MOLNÁR ALEXANDER, 20. 4. 1914, D “Móda”, 5258. JUDr., právník, modelář – 1972 mistr Evropy v železničním modelářství. (Encyklopédia Slovenska.)

MOTULKO JÁN, 12. 1. 1920, D “Redaktor”, 8782, 24898. Básník, publicista, fotograf, od 1959 redaktor bratislavských Katolických novin, od 1983 předseda Fotoklubu PKO Bratislava. Žije v Bratislava. (Encyklopédia Slovenska.)

MROVČÁK JOZEF, 25. 3. 1943, D, 790. Katolický kněz – Spišská Kapitula. (Katolícke noviny 10/2003, 9. 3. 2003)

MRVEČKA ANTON, 27. 2. 1934 – 20. 4. 1985, D “Tono”, 24820. Slovenský herec, od 1950 člen SND Bratislava. (Malá čs. encyklopedie.)

 

 

NOVÁK LADISLAV, 17. 9. 1927, D “Laco”, 3794. Ing., CSc., chemik, od 1962 vedoucí podn. výzkumu VHJ W. Piecka-Nováky, od 1973 předseda odb. skupiny pro tuky, detergenty a kosmet. chemii v Čs. chem. společnosti a zástupce ČSSR v Mezinár. spol. povrchovoakt. látek (CID) v Paříži, člen čs. části prac. skupiny pro plast. látky v RVHP. Od 1955 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

NÉMETHY IVAN, 10. 11. 1946, D “Strelec”, 18223. Sportovní střelec - 1974 druhý na MS. (Encyklopédia Slovenska.)

NÁGEL DEZIDER, 25. 4. 1913, D, 1544. Hudební pedagog a organizátor, dirigent Krajského symfonického orchestru v Banské Bystrici. (Encyklopédia Slovenska.)

OBUCHOVÁ EMILIA, 13. 2. 1932, D “Milá”, 17124. Překladatelka-Bratislava. 1956-59 působila v ČTK, 1959-66 Rudé právo, od 1984 Ústav pro informace a řízení kultury. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

ONDERKO ŠTEFAN, 22. 1. 1916, D “Marta”, 17290. ThDr. h. c., katolický duchovní, 1954-62 generální vikář košický, od 1962 kapitulní vikář košický. Činitel Pacem in terris, 1985 st. vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. (Encyklop. Slovenska T-Ž, dodatky.)

ONDRISKA JÁN, 26. 3. 1943, D “Kuzma”, 37644. Slovenský malíř a grafik, od 1978 člen předsednictva Svazu slovenských výtvarných umělců. (malá čs. encyklopedie.)

ONDRIŠ LADISLAV, 19. 2. 1931, D “Laco”, 12546, 19573. Ing., od 1955 postupně ředitel Čedoku (Tatratouru), pracovník ministerstva kultury SSR, od 1984 ředitel Ústředí slovenského filmu. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

ONDRUŠ VLADIMÍR, 30. 5. 1942, D “Vlado”, 18334. JUDr., kameraman. (Encyklopédia filmu, 1993.)

ORAVEC JÁN, 1. 6. 1922, D “Ján”, 15911. Doc. PhDr., DrSc., jazykovědec, 1951-77 Jazykovědný ústav Ľ. Štúra v Bratislavě, od 1977 pracovník kabinetu lit. komunikace a experiment. metod, současně od 1977 vedoucí oddělení pro studium jazyka na katedře slovenského jazyka a literatury pedagogické fakulty v Nitře. (Encyklopédia Slovenska.)

ORT MILOSLAV, 16. 4., 1929, D “Izolant”, 18608. Ing., CSc., elektrotechnický inženýr, 1953-69 elektrotech. fakulta SVŠT, od 1969 VÚ kabelů a izolantů v Bratislavě. 1959-67 reprezentant v letecké akrobacii, 1958-66 předseda letecké sekce při slovenském ÚV SVAZARMu, 1961-65 člen předsednictva ÚV SVAZARMu v Praze. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

OSUSKÝ ŠTEFAN, 28. 8. 1942, D “Števo”, 30250. Od 1974 zástupce vedoucího výzkumu a vývoje n. p. Kablo Bratislava. Od 1974 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

 

PACKA VOJTECH, 4. 2. 1921- 30. 1. 2002, D "Horná", 9140. Mons. ThDr., katolický kněz, docent RKC MBF UK Bratislava, děkan – Piešťany. (Katolícke noviny 17. 12. 2002, 7/2002)

PANOVOVÁ EMA, 29. 7. 1925, D “Ema”, 13267. PhDr., CSc., literární publicistka. (Encyklopédia Slovenska.)

PATHÓ KAROL, 9. 10. 1919, D “Karol”, 329. Novinář, od 1961 ved. redaktor týd. SZABAD FÖLDMÜVES. (Encykl. Slovenska.)

PECHO MICHAL, 19. 8. 1923, D “Pepo”, 25874. Prof. RSDr., DrSc., politický pracovník. 1953-56 ředitel Krajské politické školy v Bratislavě, 1957-58 tajemník MV KSS, 1959-63 KV KSS v Bratislavě, 1962 vedoucí Sekretariátu pro zahraniční otázky při vládě SSR, 1963-68 vedoucí oddělení, 1968 tajemník ÚV KSS, 1969-70 vedoucí tajemník ÚV NF ČSSR v Praze, 1970-73 ředitel Slovenské televize v Bratislavě, od 1973 v Ústavu marxismu-leninismu VŠE Bratislava, 1971-76 poslanec SNR, od 1971 člen předsednictva slovenského výboru SČSP. Od 1946 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

PECHR ČESTMÍR, 30. 9. 1926, D “Maliar”, 20684. Slovenský grafik a scénograf – Bratislava, od 1955 propagační grafik a scénograf SND, výstavy v zahraničí. (Malá čs. encyklopedie.)

 

PIVKO JAROSLAV, 31. 10. 1929, D, 3472. Dramatik a režisér v Žilině, 1971-74 ředitel městské knihovny v Žilině, od 1974 VŠ pedagog v Žilině. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-ž, 1990.)

PLESNÍK PAVOL, 14. 3. 1920, D “Topas”, 13548. Prof. RNDr., DrSc., geograf, VŠ pedagog. Od 1957 vedoucí katedry fyzické geografie přírodověd. fakulty univerzity v Bratislavě, 1956-59 děkan fakulty geol.-geograf. věd UK, 1962-63 přírodověd. fakulty UK v Bratislavě, 1970-74 předseda Slovenské geografické společnosti při SAV, od 1974 předseda Rady státní ochrany přírody při ministerstvu kultury SSR. Člen mezinárodních odborných komisí, vedoucí redakčních rad časopisů. (Encyklopédia Slovenska.)

 

 

POHL JOSEF, 18. 5. 1918 – 30. 12. 1988, D “Sedláček”, 10346. JUDr., spisovatel, scenárista, od 1948 právník u vojenské prokuratury,1950-59 správce vojenského újezdu, do 1982 vedoucí odboru útvaru ředitele Útvaru gen. investora komplexní byt.

POLÁK JOZEF, 28. 4. 1925, D “Jožo”, 20626. 1976-84 ústřední tajemník Strany slovenské slobody, 1969-71 a 1981-86 poslanec SNR, 1981-84 místopředseda SNR, 1971-81 poslanec a člen předsednictva FS. (Malá čs. encyklopedie.)

 

PORUBIAK JOZEF, 23. 10. 1922, D “Horár”, 15759. Ing., CSc., ekonom, od 1952 pedagog VŠLD Zvolen, od 1971 děkan les. fakulty VŠLD. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

POTOCKÝ LADISLAV, 21. 1. 1939, D “Potok”, 15072. Doc. ing., CSc., fyzik, od 1972 vedoucí oddělení magnetismu v Ústavu exper. fyziky SAV v Košicích. Od 1961 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

PÚCHY ARNOLD, 24. 1. 1944, D “Arnold”, 3444. Mgr., římskokatolický farář – Dovaly, děkanát Slovenská Ľupča. (Katolícke noviny 18. 1. 2004, 3/2004)

RADVÁNYI LOTAR, 10. 5. 1930, D “Loto”, 17723. Herec. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

RAŠOVEC VIKTOR, 17. 2. 1922, D "Viki", 32245. Mons. ThDr., katolický kněz, kanovník nitranské diecéze. (Katolícke noviny 3. 2. 2002, 5/2002)

REGINÁČ LADISLAV, 8. 12. 1930, D, 5423. Prof. ing., CSc., dřevařský inženýr, VŠ pedagog. 1971-73 docent univerzity v Iráku, 1969 na univerzitě v Helsinkách. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

RONDOŠ ĽUDOVÍT, 23. 3. 1931, D “Profesor”, 31741. Ing., stavební inženýr, VŠ pedagog, od 1959 stavební fakulta SVŠT Bratislava. Od 1952 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

ROSOCHA JÁN, 17. 9. 1921, D “Socha”, 10191. Prof. MVDr., CSc., od 1962 vedoucí Ústavu všeobecné a speciální hygieny hospodářských zvířat. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

ROTH VIKTOR, 9. 3. 1927, D “Viktor”, 20080. Ing., chemik, 1955-70 výrobní náměstek n. p. Chemko Strážske, 1970-73 tajemník OV KSS v Michalovcích, od 1973 podnikový ředitel n. p. Slovnaft Bratislava. Od 1953 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

ROŠKO ROBERT, 7. 2. 1932, D “Hradný”, 22236. PhDr., CSc., sociolog, od 1951 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

RUBEŠ JAROMÍR, 16. 3. 1918 – 9. 2. 2000, D “Rudolf”, 21941. Psychiatr, primář v Praze-Bohnicích, ředitel psychiatrické léčebny v Dobřanech, zakladatel Střediska drogových závislostí. (Tvorba 26/89.)

RUDLOVČÁKOVÁ HELENA, 1. 2. 1919, D, 9332. Doc. PhDr., CSc., slavistka, od 1966 vedoucí Výzkumného kabinetu ukrajinistiky filozofické fakulty UPJŠ Prešov. (Encyklopédia Slovenska.)

RÚFUS PETER, 11. 10. 1957, D “Peter”, 25595. Herec – SND Bratislava. (Encyklopédia dramat. umení Slovenska M-Ž, 1990.)

RUŽIČKA MILAN, 29. 5. 1929, D “Andrej”, 39121. RNDr., CSc., botanik, biolog, 1962-64 vedoucí oddělení biologie a tvorby krajiny Biologického ústavu SAV, 1965-74 zakladatel a ředitel Ústavu biologie krajiny SAV, externě přednášel na VŠZ Brno, SVŠT Bratislava, na VŠLD Zvolen, člen mnoha domácích a zahraničních vědeckých společností a institucí, redakčních rad a odborných komisí, od 1967 zakladatel a hlavní redaktor časopisu Životné prostredie, od 1972 zakladatel koordinačního střediska RVHP při Ústavu experimentální biologie a ekologie SAV. (Encyklopédia Slovenska.)

SEKULE FELIX, 24. 8. 1937, D “Edmund”, 11690. Ing., DrSc., 1968-73 vedoucí oddělení rozpojování hornin Železnorudných dolů v Rožňavě, od 1978 vedoucí věd. pracovník Hornického ústavu SAV v Košicích. Od 1979 člen mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin – JSRM. Od 1956 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

SEMÍK MILAN, 19. 1. 1933, D “Samo”, 32899. Režisér Čs. rozhlasu Bratislava. (Encyklop. dramat. umení Slovenska M-Ž, 1990.)

SERDULA IVAN, 5. 6. 1926, D “Filozof”, 18202. Literární historik, profesor univerzity v Bratislavě. (Malá čs. encyklopedie.)

SIRÁCKY JÁN, 29. 5. 1925, D “Šimon”, 1926, 13793. PhDr., CSc., historik, překladatel, 1950-55 vězněn, 1956-57 pracovník Ústavu dějin KSS, 1957-61 a 1964-68 pracovník Historického ústavu SAV, 1961-64 šéfredaktor Vedy – vydavetelství SAV, od 1968 pracovník oddělení pro zahraniční Slováky Matice slovenské v Bratislavě. (Encyklopédia Slovenska.)

SIVÁČEK RADOSLAV, 10. 3. 1931, D “Redaktor”, 10331. Sportovní komentátor a režisér. (Encyklopédia Slovenska.)

 

 

SLANINA ĽUDOVÍT, 17. 8. 1928, D “Hrnčiar”, 12338. Prof. MVDr., DrSc., veterinární lékař, VŠ pedagog - od 1953 VŠV Košice. Od 1958 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

SLOBODA ŠTEFAN, 15. 10. 1922, D “Donald”, 15319. Prof. ing., CSc., ekonom, VŠ pedagog. 1964-69 vedoucí katedry org. provozu obch. podniků na VŠE Bratislava, 1966-69 prorektor VŠE, 1969-70 děkan obch. fak. VŠE. (Encyklopédia Slovenska.)

SLÁDEK VILIAM, 21. 4. 1927, D “Vilo”, 25645. Prof. ing., DrSc., ekonom, VŠ pedagog. Od 1976 ředitel odboru vysokých škol na ministerstvu školství SSR v Bratislavě, 1972-76 děkan národohospodářské fakulty VŠE Bratislava. Od 1952 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

 

SOGEL IVAN, 2. 9. 1953, D “Gos”, 19085. Herec, loutkoherec – loutkové divadlo v Košicích. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

SOKOL IVAN, 15. 6. 1937, D “Ivan”, 19159. Slovenský varhaník, od 1974 sólista Státní filharmonie v Košicích. 1964-76 pedagog na konzervatoři v Košicích. Koncertoval v evropských zemích, USA a v Mexiku. 1979 zasloužilý umělec. (Čs. biogr. slovník, 1992.)

SOLOVIČ JÁN, 8. 3. 1934, D “Ján”, 17763. Slovenský dramatik a spisovatel. 1957-71 pracovník Čs. rozhlasu v Bratislavě, od 1971 ve Svazu slovenských spisovatelů /1984-89 předseda/. (Čs. biografický slovník, 1992.)

 

STADTRUCKER IVAN, 22. 1. 1935, D “Dodo”, 40296. Slovenský zvukový technik, scenárista, režisér, televizní a filmový teoretik. Od 1959 pracovník Čs. televize v Bratislavě, od 1971 pedagog VŠMU. (Čs. biografický slovník, 1992.)

SUCHOŽA JOZEF, 27. 9. 1931, D “Jozef”, 10506. Prof. JUDr., CSc., právník, VŠ pedagog. Od 1973 vedoucí katedry hosp. a fin. práva a základů nár. hospodářství práv. fak. UPJŠ Košice, od 1978 děkan PF UPJŠ. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

ŠIMOVIČ MILAN, 23. 11. 1920, D “Arbiter”, 16677. Doc. JUDr., CSc., právník, hlavní arbitr pro Slovensko. Od 1936 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

 

ŠLESAR MILAN, 21. 6. 1929, D “Sergej”, 11866. Slovenský technik, od 1952 pedagog VŠ technické v Košicích (od 1971 profesor), 1971-90 ředitel Ústavu experimentální metalurgie SAV v Košicích. Člen korespondent ČSAV. (Čs. biogr. slovník, 1992.)

ŠMATLÍK JOZEF, 10. 7. 1922, D “Klas”, 19073. Herec, osvětový pracovník. 1961-82 v Osvětovém ústavu Bratislava. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

ŠMELKO ŠTEFAN, 24. 3. 1930, D “Slavo”, 14786. Prof. ing., DrSc., lesní inženýr, VŠ pedagog. Od 1953 VŠLD Zvolen, od 1966 ředitel Vědeckovýzk. ústavu VŠLD, od 1980 prorektor pro vědu a výzkum VŠLD Zvolen. Od 1958 člen KSČ. (Encykl. Slovenska.)

ŠOLTÝSOVÁ-GANTNEROVÁ JANA, 30. 9. 1959, D “Kosodrevina”, 19323. Lyžařka – sjezd, chatařka na Brčálově chatě ve Vysokých Tatrách, 1997-98 poslankyně slovenského parlamentu za HZDS. (Malá encyklopedie lyžování.)

 

ŠTASSEL ĽUDOVÍT (pseud. IVO MARTIN), 15. 3. 1923, D “Akord”, 17101. Slovenský hudební skladatel, publicista, textař, 1949 založil vlastní orchestr, od 1954 redaktor hudební edice vydavatelství Osveta, 1959-72 hudební redaktor v několika vydavatelstvích v Bratislavě (1969-72 šéfredaktor gramofon. edice Supraphonu a Opusu), 1972-86 vedoucí oddělení zábavných programů ve Slovkoncertu. 1982 obdržel zlatý odznak SSM, 1983 cenu SSS za angažovanou tvorbu. Od 1945 člen KSČ. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

ŠTAUDER MIROSLAV 30. 12. 1937, D “Tanečník”, 26386. Tanečník, choreograf – SND Bratislava. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

ŠTÍPALA JAROSLAV, 27. 4. 1933, D “Jaro”, 17366. Herec, 1959-61 ředitel Domu osvěty Bratislava, od 1961 provozní tajemník Státního loutkového divadla v Bratislavě. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

ŠUTÝ VINCENT, 27. 1. 1937, D “Robin”, 30321. Ing., střihač obrazu, od 1957 ext. v ČST, od 1962 prac. VD Kožatex Bratislava. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

ŠUŠKA MICHAL, 7. 3. 1928, D “Michal”, 31405. Doc. ing., strojař, ekonom, 1953 abs. studium v Leningradě (Petrohrad), 1953-54 vedoucí tajemník Čs.-sovětského institutu v Bratislavě, od 1954 ředitel Domu techniky ČSVTS v Bratislavě. Od 1947 člen KSČ, 1958-66 kandidát ÚV KSS. (Encyklopédia Slovenska.)

TAKÁČ FERDINAND, 27. 6. 1920, D, 3746. Katolický kněz u jezuitů v Piešťanech. (Katolícke noviny 24/2000, 11. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)

 

 

TINÁK BENJAMÍN, 17. 10. 1930, D “Gál”, 7953. MUDr., lékař – Ružomberok, básník, publicista, spisovatel. 1966 výpravy do Mongolska, 1968-72 v Etiopii. (Encyklopédia Slovenska.)

TKÁČ ŠTEFAN, 19. 11. 1925, D “Mahagón”, 25685. Herec, operní zpěvák – NS Bratislava. (Encyklop. dramat. umení Slovenska.)

TOMKA ONDREJ, 12. 1. 1928, D “Ondrej”, 15103. Doc. ing., CSc., zem. inženýr, od 1962 ředitel VÚ luk a pastvin v Popradě, od 1965 v Banské Bystrici, 1966-70 vedoucí katedry základů zem. výroby na ped. fak. v banské Bystrici. 1965-68 člen zem. komise ÚV KSS, 1969-75 předseda krmivářské komise při Slovenské zemědělské akademii, zástupce za střední Evropu a 1974-78 člen předsednictva Evropské lukařské federace. Od 1960 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

TULEJA FRANTIŠEK, 8. 12. 1923, D "Fero", 10163. Katolický kněz na odpočinku ve Veľkém Šariši. (Katolícke noviny 30. 11. 2003, 48/2003)

TUROK-HETEŠ VASIĽ, 8. 1. 1940, D “Dramaturg”, 19682. Dramaturg – UND Prešov, 1963-84 středoškolský profesor. 1977-78 stáž v Moskvě. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska.)

TÖLGYESSY JURAJ, 27. 1. 1931, D “Ochranár”, 32835. Prof. ing., DrSc., chemik, VŠ pedagog. Od 1953 SVŠT Bratislava, od 1978 vedoucí katedry chemie a technologie živ. prostředí. 1971-77 člen ÚV NF SSR. Člen různých vědeckých odborných komisí, vědeckých kolegií a vědeckých rad. (Encyklopédia Slovenska.)

ULIČNÝ JÁN, 7. 6. 1953, D “Atlas”, 38649. Dramaturg, dramatik, od 1983 vedoucí dramaturg Slovenského filmu v Bratislavě. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska.)

UNGVÁRY FRANTIŠEK, 31. 5. 1892 – 14. 1. 1984, D “Elemír”, 1733. Herec, režisér, dramatik, 1945-59 pracovník statistického oddělení bratislavského rozhlasu. (Encyklopedie dramatických umení Slovenska.)

URAM PAVOL, 16. 6. 1932, D “Pali”, 17064. Prof. PhDr., CSc., historik, VŠ pedagog. 1958 abs. studium v Leningradě, od 1970 vedoucí oddělení vědeckého komunismu Ústavu marxismu-leninismu UPJŠ Prešov. (Encyklopédia Slovenska.)

URCIKÁN FRANTIŠEK, 31. 1. 1935, D, 6021. Operní zpěvák. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska.)

URGELA JOZEF, 24. 8. 1923, D “Starík”, 14233. Ing., CSc., lesní inženýr, historik, 1956-62 ředitel lesn. závodu, 1962-64 krajský inspektor Státní lesn.-dřev. inspekce v Banské Bystrici, od 1964 pracovník Lesnického, dřevařského a mysliveckého muzea v Antole a současně vedoucí jeho historicko-dokumentačního pracoviště Zvolen. Od 1946 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

VALENT MARTIN, 30. 5. 1958, D “Martin”, 28651. Slovenský režisér, tvůrce filmových a televizních dokumentů a videoklipů, spolupracoval s Čs. televizí Bratislava. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

VALŠÍK CYRIL, 10. 9. 1939, D “Cyril”, 16923. Mgr., novinář, scenárista, režisér, od 1970 vedoucí redaktor časopisu Slovenské kúpele. 2001 jednatel a společník WGV s. r. o. Bydliště: Mládeže 13, Praha 6. (Encyklopédia Slovenska), (www.justice.cz)

VAVRECZKÝ GEJZA, 4. 5. 1942, D “Herec”, 23040. Herec a režisér, 1972-75 režisér Hlavní redakce maďarského vysílání v Čs. rozhlasu Bratislava, od 1975 v Budapešti. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

VIETOR MARTIN, 3. 11. 1906, D “Ľudovít”, 1329. JUDr., právník, VŠ pedagog. 1947-50 pracovník státního soudu, 1953-69 vedoucí katedry dějin státu a práva práv. fak. UK Bratislava. 1969 vyznamenán Za zásluhy o výstavbu. (Encyklopédia Slovenska.)

VILIKOVSKÝ JÁN, 13. 7. 1937, D “Kid”, 21682. Překladatel, od 1970 filozofická fakulta UK Bratislava, redaktor vydavatelství Slovenský spisovatel. (Encyklopédia Slovenska.)

VILMAN JÁN, 7. 10. 1899, D, 8978. Dělník, funkcionář okresních stranických orgánů v Levoči. Od 1922 člen KSČ, 1969 Řád práce a Za zásluhy o výstavbu. (Encyklopédia Slovenska.)

VODOVÁ DANICA, 12. 8. 1946, D “Gina”, 32520. Kostýmová výtvarnice. (Encyklopédia dramat. umení Slovenska M-Ž, 1990.)

VONGREJ PAVOL, 27. 6. 1935, D “Peter”, 17565. PhDr., CSc., Slovenský literární historik, 1958-60 středoškolský profesor, od 1960 působí v Matici slovenské v Martině. (Čs. biografický slovník, 1992.)

 

VRTIAK JAROSLAV OTTO, 1. 11. 1924, D “Jaro”, 19392. Slovenský veterinární lékař, mikrobiolog, virolog a onkolog, profesor a od 1972 rektor VŠ veterinární v Košicích, 1970 založil Ústav experimentální veterinární medicíny v Košicích a stal se jeho externím ředitelem. 1973 člen korespondent ČSAV. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VYHNÁNEK FRANTIŠEK, 17. 8. 1914 – 1982, D “Fero”, 2325, 24777. Křesťanské sbory – Bratislava, od 1956 až do své smrti zástupce Křesťanských sborů při jednáních s úřady na Slovensku. Měl na starost administraci časopisu Kresťan. (Živá slova 6/1984)

 

 

 

ZAPLETAL VLADIMÍR, 26. 9. 1931, D “Bystričan”, 20200. Doc. ing., CSc., ekonom, VŠ pedagog. Od 1954 VŠE Bratislava , 1971-76 prorektor VŠE, od 1976 děkan národohospodářské fakulty. Člen řídícího výboru Mezinárodní rady obl. ekonomik v Paříži. Od 1952 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

 

ZEMANÍK PETER, 14. 5. 1960, D “Slovan”, 18438, 23384. PhDr., novinář, 1985-90 redakce Televizních novin Banská Bystrica, 1990-91 zahraniční zpravodaj ČST Praha v Budapešti, od 1993 zpravodaj Slovenské televize. 1979-84 studium FSU v Jeně. Bydliště: Povstalecká 6, Banská Bystrica. (Kdo je kdo 91/92.)

ZATHURECKÝ LADISLAV, 20. 1. 1913, D “Laco”, 22774. Doc. PhMr. RNDr., DrSc., farmaceut, VŠ pedagog. 1942-57 vedoucí katedry galenické farmacie na farm. fak. UK Bratislava, 1954-55 děkan farm. fakulty, 1957-63 prac. Chem. ústavu SAV v Bratislavě, od 1963 Ústav exper. farmakologie SAV v Bratislavě (1973-79 vedoucí oddělení toxikologie a farmakokinetiky). 1968-69 host. profesor v Karlsruhe, 1969-70 ve Frankfurtu nad Mohanem, člen mnoha zahraničních farm. společností. (Encyklopédia Slovenska.)

ZIMOVČÁK JURAJ, 25. 4. 1940, D “Julo”, 13321. Katolický kněz, tit. děkan a správce farnosti Drienica. (Katolícke noviny 15/2000, 9. 4. 2000), (www.mix.sk/kn)

ZUBRICKÝ JÁN, 4. 7. 1940, D “Grek”, 25873. Katolický kněz spišské diecézy. (Katolícke noviny 25/2000, 18. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)