Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť

OSOBY, JEJICHŽ JMÉNA JSOU SHODNÁ SE JMÉNY SPOLUPRACOVNÍKŮ STB, AVŠAK DOSUD SE NEPODAŘILO OVĚŘIT JEJICH PŘESNÉ DATUM NAROZENÍ (pozn. alebo iný údaj)

VYSVĚTLIVKY:

Z  zaznamenána malá odchylka v datumu narození (odchylky vzniklé pravděpodobně při rychlé přípravě vydání seznamů

spolupracovníků StB do tisku, část z chyb v datumu narození připadá na nepřesné údaje v encyklopediích, možné je i nepřesné zaevidování dotyčného do registru svazků).

S rok narození souhlasí, den a měsíc doposud neznámý.

? souhlasí jméno a příjmení, datum narození se doposud nepodařilo ověřit

?? souhlasí jméno a příjmení, datum narození v registru neuvedeno

U všech skupin (Z, R, ?, ??) platí: Souhlasí-li krycí jméno s činností osoby či souhlasí-li krajská správa StB, stoupá výrazně pravděpodobnost, že se jedná o dotyčnou osobu. Pravděpodobnost také stoupá, jedná-li se o neobvyklé jméno.

Dvojčíslí na konci registračního čísla udávají krajskou správu StB: 01 – Praha, 02 – České Budějovice, 03 – Plzeň, 04 – Ústí nad Labem, 05 – Hradec Králové, 06 – Brno, 07 – Ostrava, 08 – Bratislava, 09 – Banská Bystrica, 10 – Košice, 88 – centrála, 99 – správy krajů zrušených v roce 1962 (Karlovy Vary, Pardubice, Gottwaldov /Zlín/, Liberec atd.), 38 agentura vojenské kontrarozvědky. Kde souhlasí správa StB, je vyznačeno tučně, v ostatních případech se jedná zpravidla o centrálu.

A – agent, TS – tajný spolupracovník, D – důvěrník, R – rezident, DPB – držitel propůjčeného bytu.

 

Tento seznam je pouze orientační a slouží k dalšímu ověření datumů narození. Některé osoby (ze všech skupin) nemusí mít s StB nic společného, protože se může jednat o jiné osoby. Podle indicií a pomocných znaků (krycí jména, krajské správy, životopisy, cesty do zahraničí, vyznamenání) to však vypadá, že drtivá většina měla na StB vazby.

 

AZUD JÁN, 15. 6. 1928, DPB + TS + D “Azúr”, “Právnik”, 10437, 1821. Prof. JUDr., DrSc., od 1952 pracovník Ústavu státu a práva SAV v Bratislavě, současně od 1995 pedagog na univerzitě v Banské Bystrici, vedoucí katedry diplomacie a světových dějin, od 1976 člen Stálého arbitrážního dvoru v Haagu, od 1988 člen Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci. KS StB Bratislava. (klemens.savba.sk/usap)

?? BESEDA EUGEN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 30. 12. 1906 – 4. 4. 1970, DPB "Eugen", 1275, KS StB Bratislava. Slovenský chemik? 1952-70 středoškolský učitel, 1952-63 ředitel střední prům. školy v Bratislavě, 1955-60 předseda Sl. chem. společnosti. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? DOGOŠI ŽIGMUND, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1920, DPB "Stredisko", 2865, KS StB Bratislava. LékařStarý Tekov? (Kdo je kdo v ČR, 1998 [str. 105])

?? KLIMENT JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 3. 7. 1928, DPB "Roľník", 970, centrála Slovensko + Bratislava. Prof., zemědělský odborník a VŠ pedagog? 1952-55 vedoucí oddělení pověřenectví zemědělství v Bratislavě, 1955-60 pracovník Správy státních plemenářských stanic v Bratislavě, 1960-61 vedoucí odboru živočišné výroby SNR, od 1961 VŠ pedagog v Nitře. (Čs. biografický slovník, 1992)

ZÁTURECKÝ ONDREJ, zazn. 12. 11. 1920, nar. 12. 12. 1920, DPB + TS “Anton”, 106, 5251. Ochotnický herec, 1948-69 ředitel PKO a 1969-82 ZK ROH Slovenka v Banské Bystrici. KS StB Banská Bystrica. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

Z ŠTEFLÍČEK EVŽEN (EUGEN), zaznamenáno 8. 3. 1922, narozen 8. 7. 1922, DPB "Architekt", 10618, KS StB Bratislava. Architekt, původem z Brna. (Nový slovník československých výtvarných umělců. Dodatky, 1994)

? BASSANO JIŘÍ, 3. 4. 1951, TS “Jiří”, “Ital”, 14141, 1895810. Farář Evangelické církve metodistické? Od 1987 starší církve. 2001 farář v Jenkovcích na východním Slovensku. Bydliště: Jenkovce 26, okres Sobranec. (www.slovknet.sk), (Kostnické jiskry 25/87, 15. 7. 1987.)

BAŠUS BEDŘICH, 18. 12. 1922, TS “Bohdan”, 996605 nebo 13. 12. 1922 D “Bohdan”, 30299. V obou případech KS

 

? BEŇUCH JÁN, 8. 2. 1931, TS + D “Benka”, “Gemerčen”, 47309, 13168. 2001 farář Slovenské evangelické církve a. v. ve výslužbě Muránska Dlhá Lúka v gemerském seniorátu? Administrátor seniorského úřadu. (www.ecav.sk)

?? BITTER ŠTEFAN, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 6. 11. 1910, TS “Karol”, “Roman”, 3829. Slovenský kanovník římskokatolické církve v Žilině? 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození. KS StB Banská Bystrica. (Vděčnost i závazek, 1985), (Katolícke noviny 1/2000, 2. 1. 2000), (www.mix.sk/kn)

? BOHUŠ ALADÁR, 20. 2. 1922, TS “Aleš”, 461709. Slovenský šachista – Veľký Krtíš? Věk přibližně odpovídá. KS StB Banská Bystrica.

? BUBLÁK VLADIMÍR, 24. 11. 1934, TS, 876110. Katolický kněz – Vinné na východním Slovensku? 2000 měl 40. výročí kněžského svěcení. (Katolícke noviny 24/2000, 11. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)

ČEKAN JOZEF, zazn. 27. 8. 1945, nar. 27. 8. 1950, TS “Matuš”, “Bukovinka”, 10470. Tit. děkan, člen ústředí Řeckokatolické církve při Biskupském úřadě v Prešově. KS StB Košice. (Katolícke noviny 33/2000, 13. 8. 2000), (www.mix.sk/kn)

Z ČERVENÝ JURAJ, zazn. 1. 10. 1938, nar. 1. 9. 1938, TS "Rudo", 1896710. Katolický kněz, správce farnosti Štefanovce. (Katolícke noviny 17. 8. 03, 33/2003)

? ČÁNI PAVEL, 20. 5. 1922, TS “Alan”, 1082604. Od 1969 kazatel Bratrské jednoty baptistů v Lovosicích? (Rozsievač 2/74.)

S DOMIAN ANTON, 7. 1. 1948 – 1. 12. 2003, TS + A "Dominik", 1629209. Katolický kněz, rektor kostela sv. Anny v Trenčíně. (katolícke noviny 23. 11. 2003, 47/2003)

? DOVALA JOZEF, 22. 1. 1915, TS + D “Vikár”, 102809, 11326. Kanovník a generální vikář římskokatolické církve? 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili k 40. výročí osvobození. (Vděčnost i závazek, 1985.)

?? DUBINY JÁN, datum narození v registrech neuvedeno, TS “Slavkovský”, 1995. Senior Slovenské evangelické církve a. v. v ČSSR? 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození. KS StB Banská Bystrica. (Vděčnost i závazek, 1985.)

? EICHLER ANTONÍN, 28. 9. 1908, TS “Novák”, 1064508. 1968 předseda Ústřední rady Židovských náboženských obcí na Slovensku?

? FABRICIUS DUŠAN, 19. 8. 1928, TS + D “Horňan”, 224609, 2246. 2000 farář Slovenské evangelické církve a. v. ve výslužběBrezno? (www.ecav.sk)

?? FINDURA GEJZA, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1917 – 18. 8. 2002, A + D, 6242. KS StB Košice. Katolický kněz – Šuňava? (Katolícke noviny 8. 9. 02, 36/2002)

? FRIČOVSKÝ LADISLAV, 5. 3. 1930, TS, 949810. 2001 farář Slovenské evangelické církve a. v. ve výslužbě - Obišovce – košický seniorát? (www.ecav.sk)

?? GALLO ONDREJ, datum narození v registrech neuvedeno, TS “Ivan”, 1891. Doc. RNDr., CSc., od 1989 vedoucí katedry deskriptivní geometrie stavební fakulty TU Košice? KS StB Košice.

? GERKA MILAN, 6. 1. 1945, TS + D “Pravoslav”, 552610, 15526. Prof. dr. prot., kancléř metropolitní rady Pravoslavné církve na Slovensku (2000 též) a profesor pravoslavné bohoslovecké fakulty v Prešově? Za komunismu zástupce Pravoslavné církve na různých konferencích v zahraničí. (Kostnické jiskry 36/88, 2. 11. 1988.)

?? GÁBRIŠ KAROL, datum narození v registrech neuvedeno, TS “Karol”, 477. Prof. ThDr., děkan Evangelické bohoslovecké fakulty v Bratislavě? Moderátor Výboru církevních a náboženských činitelů, od 1988 člen Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci. 1985 státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. KS StB Bratislava. (Vděčnost i závazek, 1985), (Rudé právo 12. 12. 1988.)

HIRKA JÁN, 16. 11. 1923, A "Vladimír". Mons., řeckokatolický kněz, v 50. letech několik let vězněn, 1968 děkan a správce farnosti Prešov, od 1968 administrátor prešovské diecéze, od 1979 papežský prelát, od 11. 9. 1989 prešovský sídelní biskup. (www.rcc.sk)Preverovaná osoba, Nepriateľská osoba podľa registra ÚPN SR (www.upn.gov.sk)

? HOLONIČ JÁN, 29. 1. 1937, TS “Účtovník”, 524510. Biskup v Michalovcích? (Kostnické jiskry 38/87, 28. 11. 1987.)

? HUDÁK JOZEF, 7. 11. 1940, TS + D “Jožo”, 18945. Doc. ing., CSc., 1989 vedoucí katedry organizace zemědělské výroby na MF VŠZ v Nitře? KS StB Bratislava. Nebo D “Pedagóg”, nar. 11. 3. 1950, jenže KS StB Košice.

?? HUDÝ JÁN, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 23. 6. 1915 – 24. 4. 2004, TS “Spišiak”, 1035. Katolický farář v Popradě? Poté na odpočinku – Spišské Podhradie. KS StB Košice. (Katolícke noviny 23/2000, 4. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)

?? HYROŠŠ KAROL, datum narození v registrech neuvedeno, TS “Vtáčnik”, 348. Katolický kněz v Nitře? 2000 měl 60. výročí kněžského svěcení. KS StB Bratislava. (Katolícke noviny 23/2000, 4. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)

?? JAKUŠ JÁN, datum narození neuvedeno, TS “Brat”, 3807. Farář Slovenské evangelické církve augsburského vyznání ve Slovenské Ľupči? KS StB Bratislava.

? KECER JÁN, 25. 4. 1942, TS “Ján”, “Hanák”, 9008, 13815. 2000 farář – senior Slovenské evangelické církve a. v. – Očo? KS StB Banská Bystrica. (www.ecav.sk)

S KOCIAN ŠTEFAN, 1. 10. 1919 – 25. 10. 1981, TS + A "Homer", 7991, KS StB Bratislava. Dr., redaktor v Bratislavě, překladatel, básník – pseudonym Števo Blavan. (Katolícke noviny 21. 10. 01, 42/2001)

? KONDACS (KONDAČ) PAVEL, 3. 3. 1929, TS + D “Eva”, 18409. Kazatel Bratrské jednoty baptistů, 1962-78 Vavrišovo na středním Slovensku, od 1978 Lučenec? Člen Rady BJB v ČSSR a předseda Rady BJB na Slovensku. (Rozsievač 3/84.)

KOREC JÁN, 20. 5. 1948 – 23. 2. 2001 (zavražděn), TS “Škorec”, “Goruša”, 26774. Ředitel VÚ jaderných elektráren Trnava a viceprezident Slovenského jaderného fóra? Do 1998 člen HZDS, poté SDL. KS StB Bratislava. (Hospodářské noviny 27. 2. 2001.)

? KRAJŇÁK JÁN, 20. 8. 1946, TS + A "Šalapa", "Vagus", "Vacus", 19578, KS StB Košice. Mons., katolický kněz, titulární kanovník v Košicích? 2004 měl 35. výročí kněžství. (Katolícke noviny 25. 1. 2004, 4/2004)

? KRKOŠKA MILAN, 9. 7. 1936, TS “Tenista”, “Romančík”, 8033. Katolický farář, děkan – Belá, okres Žilina? 2000 měl 30. výročí kněžského svěcení. KS StB Banská Bystrica. (Katolícke noviny 24/2000, 11. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)

KURKIN FRANTIŠEK, zazn. 18. 11. 1951, nar. 18. 1. 1951, TS “Kniha”, 15917. Katolický kněz, děkan ve Skalici. KS StB Bratislava. (Katolícke noviny 1/2001, 7. 1. 2001), (www.mix.sk/kn)

KUČERA MARTIN, zazn. 13. 10. 1914, nar. 13. 11. 1914, TS “Ondrej”, 2995. Plukovník ČSLA, od 1946 člen KSČ. KS StB Banská Bystrica. (Encyklopédia Slovenska.)

Z KUČERÁK JOZEF, zazn. 18. 9. 1939, nar. 18. 4. 1939 (devítka se někdy může zaměnit za čtverku), TS "Špecialista", 18532, KS StB Bratislava. Slovenský ekonom a politik. 1967-89 postupně vědecký pracovník Výzkumného ústavu životní úrovně a Výzkumného ústavu sociálního rozvoje a práce v Bratislavě, 1989-90 vědecký pracovník Prognostického ústavu SAV v Bratislavě, od ledna do června 1990 poslanec a člen předsednictva SN FS za VPN, od června 1990 do dubna 1991 místopředseda vlády SR, od května do října 1991 předseda sl. rady VPN, od října 1991 první místopředseda Občanské dem. unie – VPN. (Československý biografický slovník, 1992)

KŘEPELA JOZEF, zazn. 24. 1. 1924, nar. 21. 1. 1924 – 1. 4. 1974, TS “Novák Jozef”, 562008. Redaktor, basketbalista – 1946 mistr Evropy. Od 1953 pracovník Povereníctva vnitra, 1954-56 redaktor vydavatelství Pravda, 1957-65 redaktor časopisu Čs. sport, 1965-74 Hlas ľudu. Žil v Bratislavě. (Encyklopédia Slovenska.)

Z  LEDNICKÝ JOZEF, zazn. 30. 4. 1950, nar. 30. 6. 1950, TS + D “Jožo”, 36076, 25779. Katolický kněz – Brezová pod Bradlom. KS StB Bratislava. (Katolícke noviny 25/2000, 18. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)

? LOJA KONŠTANTÍN, 7. 11. 1931, TS, 1299. Děkan, katolický kněz – Divín? 2000 měl 45. výročí kněžského svěcení. KS StB Banská Bystrica. (Katolícke noviny 22/2000, 28. 5. 2000), (www.mix.sk/kn)

? MALIČKAY SLAVOMÍR, 13. 8. 1957, TS + D “Slavo”, 32114. Do 1992 zpravodaj Čs. rozhlasu v Berlíně? KS StB Bratislava. (Rozhlas 35/91, 26. 8. 1991.)

MASKALÍK PAVEL, zazn. 21. 6. 1942, nar. 26. 6. 1942, TS + D “Sólista”, 1992410. Herec – UND Košice. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

S MEČIAR KAMIL, 17. 8. 1912 – 26. 2. 2002, TS + A "Vincent", 1823, KS StB Banská Bystrica. ThDr., katolický kněz – Prievidza, děkan. (Katolícke noviny 24. 3. 2002, 12/2002)

S  MIHALOVIČ VINCENT, 8. 3. 1923 – 10. 1. 1981, TS + D “Vít”, 10386. Doc. ThDr., katolický farář – Modra, docent Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Bratislavě, přispíval do Katolíckych novin. KS StB Bratislava. (Katolícke noviny 2/2001, 14. 1. 2001), (www.mix.sk/kn)

?? MIKULÁŠ STANISLAV, datum narození neuvedeno, nar. 1908 – 17. 9. 1975, TS “Cyril”, 794. ThDr., katolický kanovník – Spišská Nová Ves, spolupřekladatel Bible, lidověvýchovný a osvětový pracovník. KS StB Košice. (Katolícke noviny 38/2000, 17. 9. 2000), (www.mix.sk/kn)

? MIŠKOVIČ PAVEL, 29. 1. 1933, TS “Blažek”, 10089. 2001 farář Slovenské církve evangelické a. v. ve výslužbě – Ivančiné v turčianském seniorátu? KS StB Bratislava. Nebo KS StB Banská Bystrica, datum narození v registrech neuvedeno, TS “Milan”, 1330. (www.ecav.sk)

MOLNÁR LADISLAV, 27. 12. 1940 – 5. 2. 1994, TS “Filip”, 18681. Cyklista, automobilový jezdec, organizátor motoristických závodů. KS StB Bratislava. (Stop 6/94.)

? MOLNÁROVÁ MÁRIA, 2. 2. 1947, TS + D “Marka”, 22661. Evangelická farářka? KS StB Bratislava. (Kostnické jiskry 39/89, 22. 11. 1989.)

? MUDROCH JOZEF, 16. 11. 1932, TS “Korda”, 23415. Šachista – Šaľa? KS StB Bratislava. Věk přibližně odpovídá.

MÁJOVSKÝ JULIUS, zazn. 14. 4. 1922, nar. 11. 4. 1922 – 29. 9. 1975, TS + D “Milan”, 1736. ThDr., 1952 vysvěcen na faráře slovenské luteránské církve, od 1968 ve Švýcarsku, působil v Husově sboru v Curychu, 1974 zvolen předsedou Čs. poradního sboru v západní Evropě, místopředseda svazu čs. spolků ve Švýcarsku. KS StB Banská Bystrica. (Jožka Pejskar: Poslední pocta 2, 1985.)

? NIŽNÍK ŠTEFAN, 3. 9. 1954, TS “Marian”, “Milan”, 1254609. 1989-1990 římskokatolický kněz – Konská? KS StB Banská Bystrica. (www.ksnr.sk)

? OSUSKÝ ŠTEFAN, 6. 8. 1942, TS “Vilo”, 2815708. 1996 zástupce generálního biskupa Slovenské evangelické církve a. v.? Dříve administrátor sboru ve Skalici, 2000 kandidát na biskupa západního distriktu. (MfD 24. 8. 1996.)

?? PALIŠIN PAVEL, datum narození v registrech neuvedeno, TS “Igor”, 1466. Biskupský tajemník východního distriktu Slovenské evangelické církve a. v. v ČSSR? 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození. KS StB Košice. (Vděčnost i závazek, 1985.)

PÁSZTOR JÁN, 27. 1. 1912 – 8. 11. 1988, TS “Pastier”, 66, 13566. ThDr. JUDr., 1973-88 biskup nitranské diecéze římskokatolické církve, předseda Liturgické komise Slovenska. 1985 státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. KS StB Bratislava. (Naše rodina 49/88), (Hospodář 8/99), (www.rc.sk)

? PRIBULA JURAJ, 24. 7. 1939, TS “Peter Elén”, 1085110. Kazatel Bratrské jednoty baptistů v Košicích? Cesty do zahraničí. Věk přibližně odpovídá - viz foto Rozsievač 1/87.

? RAKOVSKÝ PAVOL, 19. 5. 1936, TS + D “Pavel”, “Nitranský”, 39549, 23174. Ing., 1992 šéfredaktor časopisu Línia? Vychází v Bratislavě. KS StB Bratislava.

?? RASCHKA ĽUDOVÍT, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 5. 1. 1910 – 8. 6. 2002, TS “Helena”, 1593. Katolický kněz, čestný kanovník v Rožňavě? KS StB Košice. (Katolícke noviny 8/2000, 20. 2. 2000), (www.mix.sk/kn)

? RAČEK ŠTEFAN, 14. 9. 1923, TS + A "Jozef", 3830, KS StB Banská Bystrica. Katolický kněz – Púchov? (Katolícke noviny 17. 6. 2001, 24/2001)

? REBREŠ MICHAL, 26. 11. 1964, TS “Miťo”, 1942410. JCLic., 2001 soudce metropolitního tribunálu košické arcidiecéze? (web.viapvt.sk)

REVALLO JOZEF, zazn. 21. 4. 1944, nar. 21. 6. 1944, TS “Hudobník”, 24631. Slovenský hudební skladatel, dramaturg, externě přednášel na VŠMU v Bratislavě, od 1986 umělecký šéf Komorní opery SF v Bratislavě. KS StB Bratislava. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

? ROVAN BRANISLAV, 12. 12. 1947, TS “Braňo”, 15788. Doc. RNDr., CSc., katedra informatiky na UK Bratislava? KS StB Bratislava. (www.uniba.sk)

? RUBANINSKÝ IVAN, 10. 5. 1935, TS “Ivan”, 36199. 2001 farář Slovenské evangelické církve a. v. ve výslužběNové Mesto nad Váhom? KS StB Bratislava. (www.ecav.sk)

S SCHUBERT EMANUEL, 5. 12. 1903 – 11. 5. 2001, TS + A "Križan", 200409. Katolický kněz banskobystrické diecéze. (Katolícke noviny 27. 5. 2001, 21/2001)

SEIDMANN TOMÁŠ, zazn. 22. 5. 1922, nar. 22. 5. 1927, TS “Tomi”, 5701. Klavírista, skladatel, 1966-80 člen Tanečního orchestru Československého rozhlasu Bratislava, od 1980 klavírista v Rakousku. KS StB Bratislava. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

? SENAJ ALBÍN, 24. 5. 1932, TS “Svätopluk”, “Štefan”, 14818. Římskokatolický kněz košické arcidiecéze – Ondavské Matiašovce? KS StB Košice. (web.viapvt.sk)

? STANKO PAVOL, 21. 10. 1937, TS “Stano”, 1016010. Katolický kněz , tit. arciděkan a správce farnosti Topoľa? (Katolícke noviny 30/2000, 23. 7. 2000), (www.mix.sk/kn)

STANČEK ĽUBOMÍR, zazn. 14. 8. 1955, nar. 19. 8. 1955, TS “Slávo”, 28856. Doc. ThDr., římskokatolický kněz, 1975 člen řehole vincentinů, 1979 kaplan v Trenčianské Teplé, kaplan v Nitře, 1983-91 správce farnosti Bošáca, 1991-93 administrátor a direktor řeholního semináře sv. Vincenta de Paul v Bijacovcích, od 1991 na Teologickém institutu při Kněžském semináři biskupa Jána Vojtaššáka v Spišském Podhradí. KS StB Bratislava. (www.ksnr.sk)

? STESKAL RUDOLF, 9. 11. 1919, TS “Vilo”, 23256. RNDr., 1990 redaktor časopisu Zenit v Bratislavě? KS StB Bratislava.

S STRUHÁR ALADÁR, 23. 8. 1912 – 20. 9. 2001, TA + A + D "Šport", 3180, KS StB Bratislava. Katolický kněz – Knězský domov v Pezinku. (Katolícke noviny 7. 10. 2001, 40/2001)

ŠAVLÍK MILAN, zazn. 11. 1. 1928, nar. 1. 11. 1928, TS “Marek”, 7779. Ing. arch., architekt – Bratislava. KS StB Bratislava. (Kdo je kdo v architektuře, 1993.)

? ŠOVC DANIEL, 17. 3. 1937, TS + D “Peter”, 302209. 2001 farář Slovenské evangelické církve a. v. ve výslužběBanské Štiavnici? (www.ecav.sk)

ŠTEPANOVIČ (ŠTĚPANOVIČ) RUDOLF, zazn. 3. 7. 1925, nar. 3. 7. 1930, TS “Rastislav”, “Moťovský”, 969, 542408, 1371201. Prof. PhDr., CSc., 1954-59 pracovník SVŠT Bratislava, 1959-61 VÚ pedagogický, 1961-73 filoz. fak. UK, 1973-76 Ministerstvo školství SSR, od 1976 děkan filozofické fakulty UK a vedoucí katedry pedagogiky vysokých škol FF UKo Bratislava. Od 1954 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

ŠTEVČEK MARTIN, 6. 6. 1912 – 4. 11. 1980, TS + D “Dolinský”, 3988, 5031. Náboženský spisovatel a překladatel, publicista, pseudonym Maroš Madačov. KS StB Banská Bystrica. (Katolícke noviny 44/2000, 29. 10. 2000), (www.mix.sk/kn)

? TEJ JÁN, 30. 10. 1943, TS “Pop”, 24869. Arciděkan Pravoslavné církve? KS StB Bratislava. (Rozsievač 6/85.)

? TKAČÍK JÁN, 15. 1. 1936, TS + A “Pisár”, 1112010, 14408. Katolický kněz – Kobyly, okres Bardejov? 2000 měl 35. výročí kněžského vysvěcení. KS StB Košice. (Katolícke noviny 21/2000, 21. 5. 2000), (www.mix.sk/kn)

? TOMÁŇ JOZEF, 3. 7. 1952, TS + A “Daniel”, 17316. Katolický kněz – Hnilčík na východním Slovensku? KS StB Košice. (Katolícke noviny 22/2000, 28. 5. 2000), (www.mix.sk/kn)

? VALÁŠEK LADISLAV, 12. 1. 1928, TS “Valach”, 2802708. 2000 farář Slovenské evangelické církve a. v. ve výslužběKošariská? (www.ecav.sk)

Z  VANTUCH ANTON, zazn. 1. 1. 1922, nar. 1. 1. 1921, TS “Filozof”, 7772. PhDr., CSc., slovenský literární historik a překladatel. 1949-59 pedagog na filozofické fakultě UKo v Bratislavě. KS StB Bratislava. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VANČO ANTONÍN KAMIL, 24. 9. 1909 – 12. 2. 2000, TS + D “Ferdo”, “Stano”, 23708, 12933. Katolický kněz řehole těšitelů. Obě jména souhlasí. KS StB Bratislava. (Katolícke noviny 10/2000, 5. 3. 2000), (www.mix.sk/kn)

? VARGA ALEXANDER, 6. 11. 1942, TS “Archivár Bela”, 1411008. Slovenský šachista – Šaľa? Věk přibližně odpovídá.

VICEN JOSEF, 14. 12. 1921, TS “Jóža”, 20188, 2616688. Slovenský spolupracovník americké tajné služby CIC, v květnu 1957 unesen StB z Rakouska, poté vypovídal v televizi. (Rudolf Ströbinger: Rudá zrada, 1978 [Str. 62]), (Legenda o agentech chodcích II, Čt 1, 18. 1. 2000.)súčasnost predseda Zväzu protikomunistického odboja-(nástupnickej organizácia KPV)

Z  VRABLEC JOZEF, zazn. 4. 3. 1914, nar. 4. 4. 1914, TS “Verný”, 6268. Prof. ThDr., od 1971 předseda Slovenské katechetické komise, od 1973 generální vikář a kanovník nitranský, od 1979 velkoprobošt nitranský. KS StB Bratislava. (Encyklopédia Slovenska.)

? ZLATOHLAVÝ ANTON, 28. 1. 1951, TS “Pavol”, 1389110. Katolický kněz košické arcidiecéze – Budkovce? (web.viapvt.sk)

? ŽIAK TIBOR, 25. 8. 1928, TS “Matúš”, 1640010. 2001 farář Slovenské evangelické církve a. v. ve výslužbě Spišské Nová Ves? (www.ecav.sk)

?? BANÍK ANTON, datum narození v registru neuvedeno, nar. 26. 2. 1900 – 29. 12. 1978, TS "Kultúra", 3019, KS StB Banská Bystrica. Slovenský literární historik? PhDr., od 1938 vedoucí knihovny Matice slovenské, po 1945 správce Slovenské národní knihovny v Martině, 1954-71 pracovník (od 1960 vedoucí) Literárního archívu. Rodák z Valaské, okr. Banská Bystrica. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? BEDNÁR OSVALD VIKTOR, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1904 – 21. 12. 2001, TS "Lipa", 347, KS StB Bratislava. Katolický kněz – Pezinok? Krycí jméno Lipa bylo často užito u slovenských farářů. (Katolícke noviny 9. 12. 2001, 49/2001)

?? BOKES FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 24. 3. 1906 – 20. 3. 1968, TS "Elán", 694, KS StB Bratislava. Slovenský historik, hist. geograf a publicista? Od 1943 pracovník Hist. ústavu SAV v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? BORÍŠEK RUDOLF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 14. 10. 1920 – 9. 3. 1975, TS "Emil", 205, KS StB Bratislava. Slovenský chemik a technolog? Od 1951 pracovník Výzkumného ústavu papíru a celulózy v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

 

 

?? CHOVAN JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 11. 5. 1911, TS + D "Kotel", 6210, 1441, KS StB Bratislava. Profesor umění na univerzitě v Bratislavě? (internet – Lexikon tschechischer und slowakischer Briefmarkenkünstler)

?? DECHET JÁN, datum narození v registru neuvedeno, TS “Socializmus”, 129. KS StB Banská Bystrica. Od 1950 katolický správce banskobystrické diecéze? Kapitulní vikář.

?? DÓCZY JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 19. 11. 1929 v Nitře, TS + D "Nitran", 6977, 2767. Herec? Od 1956 člen Divadla A. Bagara v Nitře. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? FALAT JOZEF, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 29. 1. 1925 – 18. 2. 2003, A “Lúč”, 1427 a TS “Dunajský”, 3028. KS StB Bratislava a KS StB Banská Bystrica. Katolický kněz, správce farnosti v Čermanech? (Katolícke noviny 3/2000, 16. 1. 2000), (www.mix.sk/kn)

?? FARBIAK JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1927 – 26. 2. 2004, TS "Sloboda", 82, KS StB Banská Bystrica. Ing., katolický kněz – Prievidza? stálý diakon banskobystrické diecéze. (Katolícke noviny 14. 3. 2004, 11/2004)

? GONO MILAN, 11. 5. 1938 – 21. 7. 1979, A, 10990. Kněz, který byl zavražděn – shozen z lešení? KS StB Bratislava. (Zpráva o organizovaném násilí, str. 144.)

? GRENDEL ĽUDOVÍT, 2. 9. 1908, A “Geňa”, 312, 6392. Spisovatel, 1989 zasloužilý umělec? KS StB Bratislava.

?? GRIVALSKÝ ANDREJ, datum narození v registru neuvedeno, A, 6961, KS StB Košice. Katolický kněz – Plaveč? 2001 měl 41. výročí kněžství. (Katolícke noviny 10. 6. 2001, 23/2001)

?? GUDERNA LADISLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1. 6. 1921 – 7. 10. 1999, TS "Lodník", 133, KS StB Bratislava. Slovenský malíř, grafik a ilustrátor? Od 1968 žije v Kanadě. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? HOLLÝ MARTIN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 8. 6. 1904 – 1. 10. 1965, TS "Umelec", 3788, KS StB Banská Bystrica. Slovenský režisér? 1951-58 režisér divadla v Martině, 1958-65 režisér a umělecký šéf divadla v Žilině. Otec režiséra Martina Hollého – důvěrníka StB. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? JEŘÁBEK JAROSLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 6. 12. 1921, TS "Janík", 395, Centrála Slovensko + Bratislava. Technik, od 1960 VŠ pedagog na Slovensku? 1963-69 a 1972-83 rektor VŠ dopravní v Žilině. České jméno na Slovensku + dlouhodobá vysoká funkce. (Československý biografický slovník, 1992)

Z  JIRSÁK ZBYNĚK, 23. 10. 1910, nar. 23. 12. 1910, A “Novák”, 1851. Prof. dr. ing., DrSc., technik, 1945-56 působil na ministerstvu dopravy a později ve Státním ústavu dopravního projektování, 1956-60 na VŠ železniční v Praze, od 1960 profesor VŠD v Žilině, od 1963 vedoucí katedry stavby železnic. Od 1948 člen KSČ. (Čs. biograf. slovník), (Encyklopédia Slovenska.)

?? JOHANIDES JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 18. 8. 1934, TS "Horský", 3550, KS StB Banská Bystrica. Slovenský prozaik? Rodák z Dolného Kubína. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? JUHÁS JOSEF, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 19. 3. 1920, A “Ryba”, 1057. Katolický kněz na odpočinku v Gaboltově? Narozen ve znamení ryby, ryba je též symbol křesťanů. KS StB Bratislava. (Katolícke noviny 11/2000, 12. 3. 2000), (www.mix.sk/kn)

?? KOHN RUDOLF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 26. 3. 1922, A "Vedec", 5075, KS StB Bratislava. Chemik? Od 1953 vědecký pracovník Chem. ústavu SAV v Bratislavě, od 1963 externí docent STU Bratislava. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? KOLEK JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 2. 11. 1923, TS "Zeman Jožo Rudo", 73, KS StB Bratislava. Slovenský botanik a rostlinný fyziolog? 1954-88 vědecký pracovník Botanického ústavu SAV v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? KRAJČÍ JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 19. 5. 1910 – 1. 3. 1985, TS + D "Šťuka", "Báči", "Štukabáči", 6966, 1973,. KS StB Bratislava. Slovenský geodet a astronom? Profesor, VŠ pedagog – od 1940 SVŠT Bratislava, 1952-58 vedoucí katedry geodetických základů, 1957-59 vedoucí její astronomicko-geodetické observatoře. (Čs. biografický slovník, 1992)

 

?? KUBELÍK JAROSLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 5. 2. 1903 – 3. 1. 1981, TS + D "Hlubocký", 3145, 9089, S StB Košice. Technik a VŠ pedagog? 1957-70 profesor Vysoké školy technické v Košicích. Rodák z Hluboké nad Vltavou. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? LEBIŠ JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1. 6. 1931, A "Šipka", 5594, KS StB Bratislava. Grafik, ilustrátor a výtvarný pedagog? Působí v Bratislavě, ilustrátor dětských knih, pedagog VŠVU v Bratislavě. (Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti, 1980)

?? LUKAČOVIČ JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1932 – 8. 6. 2003, TS + A "Marhat", 3041, 6330. KS StB Bratislava. Katolický kněz – Norovce? (Katolícke noviny 29. 6. 03, 26/2003)

?? MALŽENICKÝ JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 6. 1. 1927, A "Hodovský", "Hodský", 2409, centrála Slovensko + Bratislava. Katolický kněz v Hodech? (Katolícke noviny 6. 1. 2002, 1/2002)

Z  MARŠALA JOSEF, zazn. 2. 2. 1919, nar. 2. 2. 1929, A “Strnad”, 2338. Slovenský lékař – histolog a embryolog, profesor univerzity v Košicích, od 1976 ředitel Neurobiologického ústavu SAV v Košicích. (Malá čs. encyklopedie.) [Jméno Maršala Jozef se správným datumem narození figuruje mezi členy Lidových milicí, reg. č. 9597.]

?? MARTÁK JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 10. 8. 1903 – 24. 10. 1982, TS "Ján", 3116, KS StB Banská Bystrica. Slovenský literární historik a divadelní a kulturní pracovník? Od 1940 působil v Matici slovenské v Martině. (Čs. biografický slovník, 1992)

S MICHALKA MICHAL, 20. 10. 1929 – 11. 9. 2002, TS + A "Oliver", 3024, 6590. KS StB Bratislava. Katolický kněz Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul – Charitní dům v Pezinku. (Katolícke noviny 29. 9. 02, 39/2002)

?? MOSKAĽ MICHAL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 22. 3. 1934, TS "Karol", 4409, KS StB Košice. Mons., katolický kněz – Michalovce? (Katolícke noviny 14. 3. 2004, 11/2004)

?? NIŽNÁNSKY FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 27. 7. 1911 – 21. 12. 1967, A "Tomáš", 2041, KS StB Bratislava. Veterinární lékař, mikrobiolog a epizootolog? 1942-58 první ředitel Veterinárního vyšetřovacího ústavu v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? NIŽNÍK JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 12. 6. 1907, TS + D "Školák", 4015, 7098, KS StB Košice. Katolický kněz, titulární děkan v Košicích? (Katolícke noviny 26. 5. 2002, 21/2002)

?? NOSKOVIČ ALEXANDER, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 1. 1924 – 15. 6. 1975, TS "Vojtech", 327, KS StB Bratislava. Divadelní historik, kritik a režisér? 1953-60 vedoucí divadelního oddělení Ústavu slov. literatury SAV v Bratislavě, redaktor časopisu Slovenské divadlo. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? PAXY LADISLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1919 – 10. 12. 2002, A "Kováč", 2768, KS StB Bratislava. Mons., katolický kněz – Kostolná pri Dunaji?, děkan. (Katolícke noviny 1. 12. 2002, 48/2002)

?? PIETOR IVAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 29. 7. 1904 – 5. 8. 1977, A "Jaro", 1308, KS StB Bratislava. Slovenský právník a politik? 1945-48 jeden z vedoucích činitelů Demokratické strany, 1945-46 ministr vnitřního obchodu, 1946-48 ministr dopravy, 20. 2. 1948 se připojil k demisi demokraticky orientovaných členů vlády a po komunistickém převratu odešel z politického života. 1948-52 podnikový právník v Bratislavě, 1952-55 dělník v cihelně, 1955-70 podnikový právník v Trenčíně. [Jeho syn Miloš Pietor byl režisér – viz ?? důvěrník.] (Čs. biografický slovník, 1992)

?? PODKONICKÝ KAZIMÍR, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1934, TS "Fero", 1311, KS StB Banská Bystrica. Diplomat. Otec výkonného ředitele Rady pro reklamu, který se narodil v Ružomberku. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 472])

?? REBRO KAROL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 27. 10. 1921, A "Košút", 5238, KS StB Bratislava. Právník a VŠ pedagog? 1949-50 rektor UKo Bratislava, 1949-51 ředitel Ústavu pro právní vědy při SAV, 1951-54 pracoval v univerzitní knihovně v Bratislavě, od 1954 vědecký pracovník Ústavu státu a práva SAV. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? SIVÁK JÁN, datum narození v registru neuvedeno, A, 8076, KS StB Košice. Katolický kněz, titulární arciděkan – Zemplínska Teplica? (Katolícke noviny 3. 6. 2001, 22/2001)

?? SOKOL MARTIN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 3. 11. 1901 – 16. 12. 1957 Medzibrod, okres Banská Bystrica, TS "Igor", 2402, KS StB Banská Bystrica. Slovenský právník a politik? 1927-29 ústřední tajemník HSĽS, 1929-38 generální tajemník HSĽS, 1939-45 místopředseda HSĽS, v březnu 1939 krátce ministr vnitra autonomní sl. vlády, 1939-45 předseda sněmu klerofašist. Slovenské republiky. 1947 odsouzen Nár. soudem k 5 letům vězení, 1949 propuštěn. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? URSÍNY JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 11. 10. 1896 Rakša, okres Martin – 8. 1. 1972 Rakša, okr. Martin, TS "Roľník", 3104, KS StB Banská Bystrica. Politik a statkář? V meziválečném období jeden z představitelů agrární strany na Slovensku, 1935-39 poslanec NS, za války v odboji, 1944 stál u zrodu Demokratické strany, 1945 předseda Demokratické strany, 1945-48 místopředseda Demokratické strany, 1945-47 náměstek předsedy vlády, 1945-46 poslanec SNR, 1945-48 poslanec NS. V důsledku tzv. Obuchovy aféry a polit. krize na Slovensku na podzim 1947 donucen v listopadu 1947 rezignovat na funkci náměstka předsedy vlády. Po únorovém převratu 1948 zatčen a v dubnu 1948 odsouzen za údajnou protistátní činnost k 7 letům vězení; 1953 propuštěn z vazby. 1964 Nejvyšší soud zrušil rozsudek pro vykonstruovanost obvinění. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? VALÍČEK ANTONÍN (ANTON), datum narození v registru neuvedeno, nar. 1919 – 17. 12. 2001, TS "Moravský", KS StB Banská Bystrica. Kapucínský kněz – Žiar nad Hronom? Pocházel z Moravy. (Oldin 1-2/2002)

?? VÁROSS MARIAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 7. 2. 1923 – 21. 11. 1988, TS "Doktor", 175, KS StB Bratislava. Slovenský teoretik a historik umění? 1955-70 ředitel Kabinetu, později Ústavu teorie a dějin umění v Bratislavě, VŠ pedagog, 1967-70 hlavní redaktor časopisu Ars, od 1972 pracovník Slovenské národní galerie v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? WIEDERMANN JIŘÍ (JURAJ), datum narození v registru neuvedeno, nar. 14. 10. 1919, A "Jirko", 3879, KS StB Bratislava. Operní pěvec? Rodák z Újezda u Brna, 1952-83 člen SND v Bratislavě, 1957-59 pobyt na hudební akademii ve Vídni. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? ZÚBEK ĽUDO (ĽUDOVÍT), datum narození v registru neuvedeno, nar. 12. 7. 1907 – 23. 6. 1969 Bratislava, A "Ľudo", 7159, KS StB Bratislava. Slovenský prozaik? Od 1947 ředitel a 1948-56 vedoucí redaktor vydavatelství Tatran, od 1957 spisovatel z povolání. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? ČAPLOVIČ JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 25. 2. 1904 – 26. 9. 1976 Bratislava, A "Vedec", 1095, KS StB Bratislava. Slovenský evangelický kněz, novinář a literární historik? 1940-45 redaktor týdeníku Čechoslovák a slov. hlasatel BBC v Londýně, 1942-45 místopředseda Stát. rady československé, 1946-48 funkcionář Strany práce a redaktor soc. dem. tisku, 1948-52 ředitel univ. knihovny v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

? ČAPRNKA AUGUSTÍN, 25. 11. 1906, A + D, 610, 3798. 1962-73 římskokatolický kněz – Konské? KS StB Banská Bystrica. (www.ksnr.sk)

?? ĎURČEK KAROL, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 12. 2. 1930, A “Matej”, 2442. ThLic. RNDr., CSc., kněz Spoločnosti Ježíšovej v Bratislavě, 2000 odborný asistent katedry filozofie teologické fakulty trnavské univerzity? KS StB Bratislava. (www.tftu.bts.sk), (Katolícke noviny 6/2000, 6. 2. 2000), (www.mix.sk/kn)

?? ŠIŠKA KAROL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 19. 3. 1906, A "Akademik", 3300, KS StB Bratislava. Lékař a pedagog? Profesor univ. v Bratislavě, 1951-79 přednosta II. chirurgické kliniky lék. fak. univ. v Bratislavě, současně 1955-78 ředitel Ústavu experimentální chirurgie SAV v Bratislavě. Akademik SAV i ČSAV. (Čs. biografický slovník, 1992)

ŠKODA LADISLAV, zazn. 7. 12. 1909, nar. 7. 10. 1909, A “Redaktor”, 290. ThDr. h. c., katolický duchovní, 1949-68 šéfredaktor Katolických novin, 1970-71 vedoucí vydavatelství odd. Spolku sv. Vojtěcha v Trnavě, současně od 1952 kanovník Družnej kapituly sv. Martina v Bratislavě. KS StB Bratislava. (Encyklopédia Slovenska.)

?? ŠPALDON EMIL (zaznamenáno ŠPALDOŇ), datum narození v registru neuvedeno, nar. 12. 5. 1912, A "Dekan", 782, centrála Slovensko + Bratislava. Slovenský zemědělský odborník a VŠ pedagog? Agrobiolog, od 1947 pedagog VŠP v Košicích [později přemístěna do Nitry], od 1955 profesor. Akademik SAV i ČSAV. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? ADAMEC VOJTECH, datum narození vregistru neuvedeno, D, 8167. KS StB Košice. Slovenský dirigent? 1949-55 sbormistr SĽUK, 1955-72 dirigent a sbormistr Čs. rozhlasu v Košicích, od 1966 pedagog na konzervatoři v Košicích. (Čs. biografický slovník, 1992.)

Z  ANDRÁŠ MATEJ, zazn. 19. 9. 1921, nar. 9. 9. 1921, D “Karol”, “Martin”, 4144, 13437. JUDr., překladatel, 1969-73 náměstek ministra kultury, od 1973 ředitel vydavatelství Slovenský spisovatel - Bratislava. KS StB Bratislava. (Encyklopédia Slovenska.)

ANTOŠ JAROSLAV, 24. 12. 1950, D “Asistent”, 19776. Pracovník Ústavu experimentální fyziky v Košicích. KS StB Košice. (Vesmír 11/1985.)

?? BAJAN ŠTEFAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1919 – 4. 2. 2004, D "Les", 1288, KS StB Bratislava. Katolický kněz – Ivanka pri Dunaji? (Katolícke noviny 22. 2. 2004. 8/2004)

BEDRNA ZOLTÁN, zazn. 27. 8. 1933, nar. 27. 2. 1933, D “Znalec”, 16869. CSc., slovenský zemědělský odborník, pedolog, 1957 ukončil studium v Moskvě, 1957-60 prac. ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, od 1960 výzkumného ústavu půdoznalectví a výživy rostlin v Bratislavě. KS StB Bratislava. (Čs. biografický slovník, 1992.)

? BEZÁK ANTON, 30. 6. 1944, D “Vlčko”, 27453. Doc. ing., CSc. na VSŽ Nitra? KS StB Bratislava.

?? BOKESOVÁ-HANÁKOVÁ ZDENKA, datum narození v registru neuvedeno, nar. 28. 11. 1911 – 28. 3. 1962 Bratislava, D "Eva", 707, KS StB Bratislava. Slovenská hudební kritička? Redaktorka Hudebních rozhledů. Obě jména souhlasí. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? BREZINA JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1. 1. 1917, D "Jozef", 595, KS StB Bratislava. Slovenský básník, překladatel a lit. vědec? 1954-82 věd. pracovník Literárněvědného ústavu SAV v Bratislavě, 1969-73 jeho ředitel. (Čs. biografický slovník, 1992)

? BUKOVSKÝ JÁN, 24. 5. 1927, D “Breza”, 18233 + pravděpodobně A (stejné jméno, příjmení i KS StB), reg. č. 8537. Mons., katolický kněz, nyní v Misijním domě Sankt Gabriel v Rakousku? 2000 měl 50. výročí kněžského svěcení. (Katolícke noviny 47/2000, 19. 11. 2000), (www.mix.sk/kn)

? BUNČÁK JÁN, 19. 2. 1946, D “Aurel”, 22425, 38558. Mgr., CSc., od 1988 odborný asistent na FF UKo Bratislava? 1973-87 Ústav ekonomiky a organizace stavebnictví v Bratislavě, poté Sociologický ústav SAV v Bratislavě. KS StB Bratislava. (nic.savba.sk/sav/inst/sociolog)

?? ČIERNY ŠTEFAN, datum narození v registru neuvedeno, D "Lipa", 4900, KS StB Bratislava. Katolický kněz v Trenčíně? Krycí jméno Lipa bylo často užito u slovenských farářů. 2001 měl 60. výročí kněžství. (Katolícke noviny 10. 6. 2001, 23/2001)

? DIBARBORA MILAN, 24. 10. 1942, D “Herec”, 29304. Herec? KS StB Bratislava.

? DIHENEŠČÍK STANISLAV, 14. 2. 1959, D “Slavo”, 36028. Řeckokatolický protopresbyter v Bratislavě? KS StB Bratislava. (grkat.nfo.sk)

? DUNN ROEDEL JOHN, 29. 6. 1928, D "Zajatec", 1883. Americký voják zajatý v Koreji? Pocházel z Baltimore, po zajetí pomocí drog "převychován", aby se zřekl USA, odešel do Pekingu, tam se oženil s pracovnicí čs. ambasády a odstěhoval se s ní do Československa. Obě jména souhlasí, na 99% je to on – 1% pochybnosti si však raději necháme, dokud to nebude potvrzeno definitivně. (www.eldar.cz/hade, 16. 6. 2002)

DYČKA ZDENEK, zazn. 3. 7. 1927, nar. 3. 7. 1929, D “Prísný”, 12719. Ing., strojní inženýr, konstruktér n. p. Konštrukta Trenčín, pedagog. KS StB Bratislava. (Encyklopédia Slovenska.)

? ĎULAJ VASIĽ, 3. 12. 1919, D, 9392, KS StB Košice. Katolický kněz, titulární kanovník v Košicích? (Katolícke noviny 26. 8. 2001, 34/2001)

? FERENČÍK VLADIMÍR, 12. 7. 1959, D “Kazateľ”, 17270. Kazatel Slovenské evangelické církve a. v. v Dovalově u Liptovského Mikuláše? KS StB Banská Bystrica. (Evanjelický posol 15. 6. 2000.)

?? FIGURA ŠTEFAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 26. 10. 1910, D "Juraj", 3486, KS StB Bratislava, popř. TS "Štefan", 2789, ale KS StB Banská Bystrica. Herec? 1944-80 člen činohry SND. (Čs. biografický slovník, 1992)

? GABÁNI DUŠAN, 6. 6. 1946, D “Dušan”, 15966. Sportovní komentátor? KS StB Bratislava. Věk přibližně odpovídá.

? GAJDOŠÍK MILAN, 16. 8. 1941, D “Bechera”, 33022. Doc. ing., CSc. na VŠZ Nitra? KS StB Bratislava.

Z GRIVALSKÝ ANDREJ, zazn. 3. 11. 1942, nar. 3. 11. 1932, D "Vlamač", 16312. KS StB Košice. Katolický kněz v Plavči nad Popradom. (Katolícke noviny 27. 10. 02, 43/2002)

GROMA ALFONZ, zazn. 22. 3. 1924, nar. 24. 3. 1924, D “Oravec”, 15884. Slovenský sochař, rodák z Trstené u Oravské přehrady, 1985 zasloužilý umělec. KS StB Banská Bystrica. (Čs. biografický slovník, 1992.)

?? GUNIŠ CYRIL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 8. 4. 1901 – 1974 v Nitře, D "Kanárik", 3055, KS StB Bratislava. Piaristický kněz a jazykovědec? (Katolícke noviny 8. 4. 2001, 14/2001)

?? GYERMEK JÚLIUS, datum narození v registru neuvedeno, nar. 18. 4. 1931, D "Julo", 2730, KS StB Bratislava. Slovenský operní režisér? Od 1959 režisér opery SND. (Čs. biografický slovník, 1992)

? GYÖRGY ŠTEFAN, 9. 6. 1945, D “Doktor”, 17794. JUDr., CSc., VŠ pedagog – SVŠT Bratislava? Od 1988 člen Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci. KS StB Bratislava. (Rudé právo 12. 12. 1988.)

Z  HAJNAL JÁN, zazn. 11. 12. 1934, nar. 11. 12. 1943, D, 9656. Klavírista, skladatel, velmi často účinkoval v zahraničí, od 1985 účinkuje se skupinou Esprit. Do 1980 žil v Košicích. KS StB Košice. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

?? HAMADA MILAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 9. 9. 1933, D "Váh", 4897, KS StB Bratislava. Literární historik a kritik? 1957 absolvoval filoz. fakultu UKo v Bratislavě, poté pracoval v Ústavu slovenské literatury SAV, od zač. 70. let v Pedagogické knihovně, od 1990 v Literárněvědném ústavu SAV v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? HANZLÍK JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 10. 1. 1925, D "Volant", 2007, KS STB Bratislava. Ekonomický a historický geogaf? Od 1949 pracovník Geografického ústavu SAV v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

? HARMAT ŠTEFAN, 23. 6. 1936, D “Rosa”, 40413. 1988 vedoucí montér – Elektrovod Bratislava? Hrdina socialistické práce, od 1988 člen Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci. KS StB Bratislava. (Rudé právo 12. 12. 1988.)

? HATINA SLAVOMÍR, 8. 10. 1947, D “Slavo”, 25960. Ing., 2001 (od 21. 3. 1997) předseda představenstva a prezident a. s. Slovnaft? Účast v dalších firmách na Slovensku: Česká poisťovňa-Slovensko a. s., Fond na podporu zahraničného obchodu, Chémia Bratislava a. s., Petrimex a. s., SLOVBENA, a. s., Slovenská poisťovňa, a. s., SLOVINTEGRA, a. s., THEBEN a. s., SLOVNAFT FOND, investičný fond, a. s. Bydliště: Strmý vršok 141, Bratislava-Záhorská Bystric7a. KS StB Bratislava. (www.orsr.sk)

? HENZL JAROSLAV, 20. 5. 1924, D, 22672. MUDr., poslanec ČNR za ČSS?

?? HERMAN HVIEZDOSLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 13. 4. 1922, D "Miloš", 1728, KS StB Bratislava. Řídící pracovník v kinematografii? Zastával řadu vedoucích a řídících funkcí – filmové studio Koliba v Bratislavě, Slovenská filmová tvorba. Vynálezce. (Československý biografický slovník, 1992)

?? HOLÁSEK LADISLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 23. 12. 1929, D "Plot", 938, KS StB Bratislava. Slovenský sbormistr a klavírista? 1957-70 sbormistr Slovenské filharmonie, od 1971 hlavní sbormistr SND. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? HORVÁTH IVAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 16. 2. 1935, D "Jirka", 5167, KS StB Bratislava. Slovenský skladatel? 1959-70 redaktor, od 1973 hudební dramaturg Čs. rozhlasu v Bratislavě, 1966-70 dirigent Tanečního orchestru Čs. rozhlasu v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

? HROBOŇ JÁN BOHDAN, 6. 3. 1938, D, 360. 2000 farář Slovenské církve evangelické a. v. ve výslužbě Martin? Do 1992 Hanušovce nad Topľou na východním Slovensku. KS StB Banská Bystrica. Obě jména souhlasí.

? HUCL MILAN, 7. 6. 1942, D “Styk”, 31752. Doc. ing., CSc., ve 2. polovině 80. let prorektor Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě? KS StB Bratislava.

?? HUŤA ANTON, datum narození v registru neuvedeno, nar. 3. 7. 1915, D "Ivan", 5030, KS StB Bratislava. Slovenský matematik a pedagog? Do 1988 VŠ pedagog – PřF univ. v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? HUŤKA VILIAM, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 1920 – 1995, D “Hora”, 2215. Mons., kaplan, spirituál v bratislavském semináři? KS StB Bratislava. (Katolícke noviny 24/2000, 11. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)

?? HUČKO LADISLAV, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 1912 – 2. 2. 1975, D, 6423. Profesor – Prešov, překladatel, publicista, první zodpovědný redaktor Slova. KS StB Košice. (Katolícke noviny 5/2000, 30. 1. 2000), (www.mix.sk/kn)

CHORVÁT DUŠAN, zazn. 19. 2. 1939, nar. 19. 2. 1937, D “Bionik”, 30347. Slovenský biofyzik, 1962-76 ve VÚ hygieny a chorob z povolání v Bratislavě, od 1976 na PřF Uko v Bratislavě, od 1988 profesor. KS StB Bratislava. (Čs. biogr. slovník, 1992.)

JAURA ZDENEK, zazn. 31. 8. 1937, nar. 31. 8. 1935, D “Zdeno”, 13355. Ing., CSc., ekonom, od 1963 prac. Ekonomického ústavu SAV v Bratislavě, od 1977 vedoucí oddělení pro výzkum dějin národního hospodářství a ekonomického myšlení na Slovensku. Od 1962 člen KSČ. KS StB Bratislava. (Encyklopédia Slovenska.)

JIRGL JOSEF, zazn. 25. 10. 1930, nar. 25. 12. 1930, D “Pepík”, 4007. Pseudonym Josef Hajdučík, herec, režisér, od 1971 v Čs. rozhlasu Praha. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

? KACHNIČ MILAN, 1. 9. 1935, D “Zvolenčák”, 276, 10306. Farář Slovenské evangelické církve a. v. – Sládkovičovo? KS StB Bratislava. (www.ecav.sk)

? KOLPÁK JOZEF, 4. 11. 1952, D "Ostrov", 22893, KS StB Bratislava. Katolický kněz – Pusté Úľany? (Katolícke noviny 27. 5. 2001, 21/2001)

? KOPERNICKÝ IVAN, 17. 12. 1939, D “Mikuláš”, 20787. RNDr. ing., CSc., 1989 první místopředseda Státní plánovací komise? KS StB Bratislava.

?? KOPRDA ŠTEFAN, datum narození neuvedeno, nar. 23. 5. 1931, D "Lipa", 2096, KS StB Bratislava. Katolický kněz – Lovčica-Trubín? Též krycí jméno Lipa bylo vícekrát užito u slovenských kněží. (Katolícke noviny 13. 5. 2001, 19/2001)

? KOREM JOZEF, 6. 8. 1955, D “Jozef”, 17633. ThDr., 2000 biskupský vikář košické arcidiecéze římskokatolické církve? KS StB Košice. (web.viapvt.sk)

? KORÁB OTAKAR, 6. 9. 1934, D “Vedec”, 30316. Ing., CSc., ve 2. polovině 80. let vědecký tajemník Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě? KS StB Bratislava.

?? KOVÁČ BOHUMIL (BOHUŠ), datum narození v registru neuvedeno, nar. 2. 4. 1936, D "Porubský", 4153, KS StB Bratislava. Slovenský literární kritik a estetik? Publicista, 1961-67 pracoval v Ústavu sl. literatury SAV, od 1967 působí na filozofické fakultě UKo v Bratislavě. Rodák ze Zavažné Poruby. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? KOZMÁL FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 11. 1901 – 16. 7. 1970, D "Výskumník", 1614, KS StB Bratislava. Slovenský chemik a technolog? Profesor, VŠ pedagog – od 1943 SVŠT Bratislava, 1951-52 ředitel Výzkumného ústavu papíru a celulózy v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? KOŽEHUBA JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 10. 7. 1921. D "Radar", 4782, KS StB Bratislava. Slovenský konstruktér? Od 1962 pracovník ČST Bratislava, podílel se na vývoji prvního čs. přijímače T 4001, spolupracoval na řešení pokrytí Slovenska televizním signálem, odborný publicista. (Čs. biografický slovník, 1992)

? KOŠOVAN ŠTEFAN, 20. 8. 1934, D “Štefan”, 14119. Ing., do března 2000 generální ředitel a. s. Slovenské elektrárny? 2000 člen dozorčí rady Slovenského jaderného fóra, 13. 5. 1994 – 10. 3. 1998 člen doz. rady TRANSALT a. s. Bydliště: Preseľany 185, Slovenská republika. KS StB Bratislava. (www.justice.cz), (HN 12. 6. 2000.)

?? KRAJČOVIČ ANTON, datum narození v registru neuvedeno, 23. 6. 1928, D "Mešo", 4424, KS StB Bratislava. Slovenský scénograf? Od 1952 filmový architekt Slovenského filmu v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? KRAUS IVAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 17. 5. 1935, D "Fred", 3250, KS StB Bratislava. Slovenský geolog? VŠ pedagog – od 1958 UKo Bratislava, od 1988 profesor. (Čs. biografický slovník, 1992)

? KRCHNÁR JOZEF, 13. 2. 1927, D “Smola”, 26618. Ing., ředitel Agrozet, k. o. o. Zvolen, KZ 01 Bratislava? KS StB Bratislava. (ZZT 10/83.)

? KRCHŇÁK DUŠAN, 14. 10. 1947, D “Sudca”, 23732. Fotbalový rozhodčí? KS StB Bratislava.

? KRIŠTUFEK PETER, 18. 8. 1945, D “Ordinár”, 17855. Doc. MUDr., CSc., ředitel Národního ústavu tuberkulózy a respiračních chorob, Nemocnice Svatého kříže v Bratislavě? KS StB Bratislava. (Obchodní věstník 6/97, 12. 2. 1997.)

? KUDROČ JAROSLAV, 6. 12. 1952, D “Jaro”, 19961. Od 1988 laický kazatel Církve bratrské v Michalovcích? Obdržel státní souhlas. KS StB Košice. (Bratrská rodina 1/88.)

?? KULICH JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 30. 12. 1930, D "Tesár", 2441, 5432, KS StB Bratislava. Slovenský sochař a VŠ pedagog? Od 1951působil na AVU, od 1954 na VŠVU v Bratislavě, od 1972 profesor, 1973-89 rektor VŠVU Bratislava. (Čs. biografický slovník, 1992)

LUKÁČ PAVOL (PAVEL), zazn. 2. 11. 1931, nar. 3. 11. 1931, D “Pavel”, 5381. Slovenský tanečník, 1951-52 člen baletu SND, 1952-54 Voj. um. souboru, 1954-58 sólista baletu Státního divadla v Košicích, 1958-59 tanečník SĽUK, 1959-75 sólista a vedoucí baletu Divadla J. Gregora-Tajovského v Banské Bystrici. KS StB Banská Bystrica. (Čs. biografický slovník, 1992.)

? MAJERSKÝ JÁN, 25. 4. 1929, D, 10370. Kristova církev bratrů v Báčskom Petrovci (bydliště Partyzánská 12) a odpovědný redaktor časopisu Večný život? KS StB Bratislava. (Večný život 9-10/68.)

?? MARENČIN ALBERT, datum narození v registru neuvedeno, nar. 26. 7. 1922, D "Albert", 1808. Slovenský prozaik, překladatel a kritik? (Čs. biografický slovník, 1992)

S  MARIOT PETER, 25. 11. 1940, D “Peter”, 14332. RNDr., CSc., od 1972 vedoucí oddělení ekonomickogeologických syntéz Geografického ústavu SAV v Bratislavě, účastník vědeckých expedicí do Afriky, jižní Ameriky a Nepálu. KS StB Bratislava. (Lidé a země, 1990.)

?? MARTINČEK MARTIN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 30. 1. 1913, D "Mak", 2093, centrála Slovensko + Bratislava. Slovenský fotograf? 1956-61 ředitel Literárně hist. muzea J. Kráľa v Liptovském Mikuláši, od 1961 samostatný fotograf. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? MARTINKO MARCEL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 24. 4. 1928, D, 7011, KS StB Košice. Katolický kněz n. o. Spišský Štiavnik. (Katolícke noviny 30. 3. 2003, 13/2003)

? MARTINÁK LADISLAV, 14. 10. 1939, D “Libuše”, 4075. Ing., 1985 primátor Bratislavy? KS StB Bratislava.

 

? MAZÚR JÁN, 9. 6. 1935, D "Hajduk", 15017, KS StB Košice. Katolický kněz, spávce farnosti Holčíkovce? (Katolícke noviny 27. 5. 2001, 21/2001)

 

? MINAROVIČ JOZEF, 8. 1. 1930, D “Výrobár”, 32873. Doc. ThDr., 2000 vedoucí katedry na Teologickém institutu v Bratislavě? KS StB Bratislava. (www.ksnr.sk/ti)

? MITRO JÁN, 19. 11. 1936, D “Vedúci”, 11988. Ing., do 1989 generální ředitel Státní banky československé? KS StB Košice. (Práce 9. 6. 1989.)

?? MIŠÍK MILAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 3. 11. 1928, D "Ivan", 1453, KS StB Bratislava. Slovenský geolog, paleontolog a VŠ pedagog? Od 1951 na univ. v Bratislavě, od 1970 profesor. (Čs. biografický slovník, 1992)

? MIŠINA IGOR, 29. 6. 1951, D “Profesor”, 20827. 2000 kandidát na biskupa Slovenské evangelické církve a. v. – východní distrikt? KS StB Košice. (Evanjelický posol 15. 6. 2000.)

?? MRLIAN RUDOLF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 8. 1916, D "Kritik", 1481, KS StB Bratislava. Slovenský divadelní kritik, teoretik a VŠ pedagog? 1941-44 pracovník ministerstva nár. obrany SR, 1945-50 pověrenectva informací, 1950-85 pedagog VŠMU (od 1958 profesor, 1958-59 a 1962-66 děkan divadelní fakulty, 1971-85 rektor), 1959-61 um. šéf činohry SND, 1968-71 činohry Nové scény v Bratislavě. Vedoucí ideolog slovenského divadelnictví , politický poradce, spoluzakladatel slovenské marxistické teatrologie. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? NIŽNÁNSKY JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 30. 8. 1903 – 7. 3. 1976 Bratislava, D "Nový", 2718, KS StB Bratislava. Prozaik, novinář a překladatel? (Čs. biografický slovník, 1992)

? NOVÁK JOZEF, 25. 7. 1921 – 1990, D “Kamil”, “Račan”, 8471, 12943. 1973-89 správce fary – Rača Bratislava? Poté odešel do důchodu. KS StB Bratislava. (www.home.sk/www/alster)

?? OKÁLI ILJA, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 9. 1934, D "Ilja", 2536, KS StB Bratislava. Slovenský entomolog? 1958-61 pracoval v hygienicko-epidemiologické stanici v Bratislavě, od 1961 vědecký pracovník Slovenského národního muzea v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

S  OSTRULÚCKY VIKTOR, 25. 2. 1941 – 2. 1. 1991, D “Ostrý”, 29722. Ing., Křesťanské sbory Bratislava, organizátor biblických pobytů mládeže na různých místech Slovenska, což bylo za komunismu zakázané. KS StB Bratislava.

? OTAJOVIČ GUSTÁV, 20. 2. 1931, člen Lidových milicí, 1543, 5880. Mistr – Palma Bratislava? Hrdina socialistické práce. Od 1988 člen Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci. (Rudé právo 12. 12. 1988.)

? ÓSZ ŠTEFAN, 26. 7. 1954, D “Maťo”, 20783. Řeckokatolický protopresbyter veľkokapušanského protopresbyrátu košického exarchátu - Čičarovce? KS StB Košice. (grkat.nfo.sk)

? PAVLOVIČ JOZEF, 22. 9. 1939, D “Čavol”, 37605. Doc. PaedDr., CSc., řeckokatolický kněz v Nitře? KS StB Bratislava. (grkat.nfo.sk)

?? PIETOR MILOŠ, datum narození v registru neuvedeno, nar. 3. 2. 1933 – 25. 3. 1991, D "Ambro", 3273, KS StB Bratislava. Režisér? 1959 absolvoval VŠMU. 1958-59 režisér činohry v Prešově, 1959-61 člen Vojenského uměleckého souboru v Bratislavě, 1961-62 režisér divadla ve Zvolenu, 1962-73 režisér divadla v Martině [1965-68 umělecký šéf], 1971-78 režisér Nové scény v Bratislavě, od 1978 režisér SND, od 1990 ředitel SND. Od 1977 pedagog VŠMU. Často režíroval v televizi. [Jeho otec byl právník a politik Ivan Pietor – viz ?? agent.] (Čs. biografický slovník, 1992)

?? PICHOVSKÝ JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1909 – 9. 9. 1971 v Košicích, D, 6823, KS StB Košice. JUDr., výtvarný publicista, představitel řeckokatolické církve, spoluzakladatel Spolku sv. Cyrila a Metoděje. (Katolícke noviny 9. 9. 01, 36/2001)

?? PIŠÚT MILAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 16. 2. 1908 – 8. 5. 1984, D "Breza", 1134, KS StB Bratislava. Slovenský literární historik a kritik? Od 1963 profesor slov. a české literatury na UKo v Bratislavě. (Čs. biograf. slovník, 1992)

?? PLESNÍK JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 23. 4. 1925, D "Ivan", 715, KS StB Bratislava. Zootechnik a VŠ pedagog? Od 1959 věd. pracovník VÚ živočišné výroby v Nitře. Profesor VŠP v Nitře, akademik ČSAV. (Čs. biogr.slovník, 1992)

?? PONIČAN JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 6. 1902 – 25. 2. 1978 v Bratislavě, D "Strunge", 1033, KS StB Bratislava. Básník, prozaik a publicista? 1948-57 státní notář, 1959-64 ředitel Sl. vydavatelství krásné literatury. (Čs. biografický slovník, 1992)

? PÍŠA MILAN, 6. 4. 1942, D “Xaver”, 7043, 8513, KS StB České Budějovice a KS StB Ústí nad Labem nebo D “Pila”, nar. 2. 5.

REHÁK JAN, zazn. 9. 7. 1938, nar. 9. 7. 1928, “Požiarnik”, 21551. Režisér ČST Bratislava, publicista. KS StB Bratislava. (Malá čs. encyklopedie.)

RIPKA IVOR (zazn.IGOR), zazn. 7. 9. 1939, nar. 7. 9. 1937, D “Vor”, 39786. PhDr., CSc., jazykovědec, od 1973 vedoucí dialektologického oddělení Jazykovědného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislavě. Od 1973 člen KSČ. KS StB Bratislava. (Encyklopédia Slovenska.)

ROSENBAUM KAROL, zazn. 27. 2. 1920, nar. 7. 2. 1920, D “Rovný”, 20642. Rodák z Lednické Rovne, literární historik a kritik, 1947-51 pracoval v Matici slovenské, od 1951 v Ústavu slovenské literatury SAV, 1973-85 ředitel Literárněvědného ústavu SAV v Bratislavě a současně od 1973 hlavní redaktor časopisu Slovenská literatúra. KS StB Bratislava. 1980 Řád práce. (Čs. biografický slovník, 1992.)

? ROZIN ALEXANDER, 28. 10. 1950, D “Saňa”, 33141. Ing., CSc., generální ředitel a. s. INCHEBA Bratislava? Účast v dalších firmách: 2001 (od 5. 1. 1993) jednatel EURO-IN, s. r. o., od 2. 11. 1992 jednatel INCHEBA PRAHA spol. s r. o., 21. 7. 1992 – 9. 12. 1993 člen dozorčí rady FINOP HOLDING a. s., 19. 10. 1993 – 2. 4. 1997 člen doz. rady OMNIPOL a. s., 2001 (od 25. 3. 1994) jednatel Bratislavské veľtrhy a výstavy, s. r. o., 24. 5. 1994 – 18. 8. 1996 předseda dozorčí rady DREVOUNIA, a. s., 2001 (od 2. 8. 1996) předseda představenstva INCHEBA, a. s. Bydliště: 1.) Vajnorská 8/1348, Bratislava, 2.) Viedenská cesta 3251/7, Bratislava. KS StB Bratislava. (www.justice.cz), (www.orsr.sk)

? SABOL JÁN, 21. 4. 1933, D “Kazateľ”, 20584. 2000 (od 1982) řeckokatolický kněz, děkan a správce farnosti – Dúbravka, Hatalov a Sliepkovce na východním Slovensku? KS StB Košice. (grkat.nfo.sk)

?? SADLOŇ GUSTAV, datum narození v registrech neuvedeno, zemřel 20. 8. 1971, D “Mirek”, 3840. Kazatel Církve bratrské v Bratislavě a 1945-70 jako zástupce slovenských sborů člen Rady Jednoty českobratrské? KS StB Bratislava.

? SCHALLER RUDOLF, 1. 5. 1926, D “Chemik”, 18867. Ing., CSc., v 80. letech ředitel vydavatelství Alfa – technické a ekonomické literatury v Bratislavě? KS StB Bratislava. (Nové knihy 7/86, 12. 2. 1986.)

SCHELLING MARTIN, zazn. 3. 2. 1933, nar. 3. 11. 1933, D “Redaktor”, 20421. JUDr., 1967 doktorát v Bratislavě, televizní redaktor, lyžařský funkcionář. Předseda komise mládeže a STK SÚV ČSTV, od 1969 předseda VSL SÚV ČSTV a místopředseda VSL ÚV ČSTV, 1976-80 člen předsednictva SÚV ČSTV. Vyznamenán Za vynikající práci, veřejné uznání I. stupně Za zásluhy o rozvoj čs. tělesné výchovy. KS StB Bratislava. (Malá encyklopedie lyžování.)

SELIGA DUŠAN, zazn. 11. 4. 1941, nar. 11. 4. 1944, D “Stacho”, 28349. Ing. arch., scénograf v ČST Bratislava. KS StB Bratislava. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

? SLANČO PAVEL, 11. 4. 1923, D “Laco”, 5667. 2000 farář Slovenské evangelické církve a. v. ve výslužbě Čerenčany? V 80. letech senior Slovenské evang. církve a. v. v ČSSR, 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození. KS StB Banská Bystrica. (www.ecav.sk), (Vděčnost i závazek, 1985.)

SLEZÁKOVÁ VALERIE, 1. 7. 1923, D “Redaktorka”, 4389. Novinářka – Praha, rodačka z Nových Zámků na Slovensku. (MfD 24. 11. 2000.)

SLIVKA ŠTEFAN, zazn. 24. 3. 1917, nar. 24. 2. 1917, D, 76. Skokan na lyžích, trenér. KS StB Banská Bystrica. (Encyklopédia Slovenska.)

? SPIŠÁK ANDREJ, 6. 6. 1960, D “Onda”, 19691. Římskokatolický kněz košické arcidiecéze – Dlhé nad Cirochou? KS StB Košice. (web.viapvt.sk)

? SPIŠÁK JOSEF, 10. 2. 1949, D “Arvo”, 15459. Římskokatolický kněz košické arcidiecéze – Jenkovce? KS StB Košice. (web.viapvt.sk)

?? STAROŇ JOSEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 12. 8. 1920, D, 7903, KS StB Bratislava. Slovenský technik? 1967-81 ředitel Ústavu hutnické keramiky v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? STRMISKA FRANTIŠEK, datum narození v registrech neuvedeno, D “Mirek”, 4444. Prof. RNDr., CSc., člen diecézní rady Církve čs. husitské v Bratislavě? KS StB Bratislava. (www.ccsh.cz)

?? SZEIFF FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, D "Pavol", 3106, KS StB Bratislava. Katolický kněz? Správce farnosti Sikenička. (Katolícke noviny 27. 4. 03, 17/2003)

?? ŠEVČÍK MILAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 18. 2. 1936, D "Milanov", 1060, KS StB Bratislava. Slovenský tanečník a pedagog? 1951-76 člen a sólista SĽUK, od 1976 učitel tance souboru SĽUK. 1973-75 posluchač Moskevského choreografického učiliště. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? ŠTEVČEK JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 13. 9. 1929, D "Edo", 855, KS StB Bratislava. Lit. teoretik, historik a kritik? Pedagog univ. v Bratislavě, od 1979 profesor. 1964-66 přednášel na univ. v Budapešti, 1966-68 ve Štrasburku. (Čs. biografický slovník, 1992)

 

ŠVANTNER JÁN, zazn. 24. 9. 1948, nar. 24. 9. 1949, D “Básnik”, 24740. Básník. KS StB Bratislava. (Encyklopédia slovenských spisovatelů P-Ž.)

? TAKÁČ JURAJ, 4. 6. 1933, D “Muraň”, 11012. Římskokatolický kněz košické arcidiecéze – Giraltovice? KS StB Košice. (web.viapvt.sk)

?? TOMAŠKOVIČ JÁN, datum narození v registru neuvedeno, D "Marian", 5025, KS StB Bratislava. Katolický kněz? Duchovní správce při Kongregaci sester Božského Vykupitele, které pracují v nemocnici u milosrdných bratří v Bratislavě. (Katolícke noviny 28. 12. 2003, 52/2003)

TOMORI ZOLTÁN, zazn. 8. 12. 1926, nar. 9. 12. 1926, D, 6352. Prof. MUDr., DrSc., lékař, VŠ pedagog, 1952-77 lék. fak. UPJŠ Košice, od 1977 lék. fak. UK Martin, od 1976 předseda Slovenské a podpředseda Čs. společnosti fyziologie a patologie dýchání, zástupce SSR v Evropské společnosti klin. fyziologie dýchání [SEPCR]. Od 1976 člen KSČ. KS StB Banská Bystrica. (Encyklopédia Slovenska.)

TULEJA MIROSLAV, zazn. 9. 11. 1942, nar. 5. 11. 1942, D “Miro”, 18980. Fotograf, studium novinářství na UKo Bratislava, 1960-61 reportér ČTK, 1966-67 a od 1975 šéfreportér Sveta socializmu, od 1983 zástupce šéfredaktora, od 1989 šéfredaktor Sveta socializmu. 1967-74 redaktor Obrany lidu v Praze, člen Čs. komitétu FIAP, často v zahraničí. Žil v Bratislavě. KS StB Bratislava. (Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 1993.)

?? TURAN JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 13. 12. 1932, D "Jano", 1092 nebo D "Polovník", 4706. Obě KS StB Bratislava. Textař? Zastával různé významné funkce v bratislavských vydavatelstvích a divadlech, 1964-76 vedoucí redaktor vydavatelství Mladé letá, 1972-76 ředitel Poetickej scény, 1976-79 ředitel Štátneho bábkového divadla, 1970-83 šéfredaktor časopisu Slniečko. Po roce 1970 se intenzívně věnoval psaní textů politických písní. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

TÓTH KAROL, zazn. 7. 10. 1932, nar. 2. 10. 1932, D “Karol”, 21992. Slovenský choreograf, pedagog a tanečník, 1951-56 člen baletu SND, 1956-60 studoval v Moskvě, 1961-72 umělecký šéf a choreograf baletu SND, 1972-75 ředitel baletu v Lublani, 1975-78 pedagog a choreograf baletu v Záhřebu, 1978-80 a od 1988 choreograf, 1980-88 umělecký šéf baletu SND. Pedagog VŠMU Bratislava. KS StB Bratislava. (Čs. biografický slovník, 1992.)

? VEĽAS JOZEF, 24. 12. 1950, D “Medik”, 13016. Římskokatolický kněz košické arcidiecéze – Hrubov? KS StB Košice. (web.viapvt.sk)

? VIDOVIČ EMIL, 6. 4. 1926, D “Ruža”, “Pútnik”, 18565, 19252. V 60. letech správce fary Rača – Bratislava? KS StB Bratislava. Viz též krycí jména Ruža – růženec, Pútnik – poutě. (www.home.sk/www/alster)

VOLOŠČUK IVAN, 21. 1. 1935, D “Bjb”, 13459. Ing., CSc., 1993 ředitel správy Tatranského národního parku? KS StB Banská Bystrica. (Veronica, 1993)

? ZAŤKO MILOŠ, 13. 10. 1957, D “Zať”, 15397. Farář Slovenské evangelické církve a. v. v Liptovském Mikuláši a redaktor časopisu Evanjelický posol? KS StB Banská Bystrica. (www.ecav.sk)

Z  ZEMKO JÁN, zazn. 23. 9. 1909, nar. 23. 9. 1919, D “Inžinier”, 17159. Doc. ing. arch., DrSc., architekt, od 1960 Ústav stavebnictví a architektury SAV v Bratislavě. KS StB Bratislava. (Encyklopédia Slovenska.)

? ZÁBORSKÝ JÁN, 3. 8. 1942, D “Jano”, 24017. Vedoucí tajemník OV ČSTV v Galantě? KS StB Bratislava.

? ZÁHORÁN JÁN, 26. 8. 1927, D “Horal”, 23414. Ing., CSc. na VŠE Bratislava? KS StB Bratislava.

S ŽOLONDEK FRANTIŠEK, 10. 1. 1923 – 25. 8. 2001, D, 9140, KS StB Košice. Katolický kněz – Spišská Kapitula. 2001 měl 55. výročí kněžství. (Katolícke noviny 16. 9. 2001, 37/2001)

Osoby predstierajúce spoluprácu z dôvodu konšpiračnej činnosti

? COUFAL PŘEMYSL, 9. 1. 1932, A,TS, “Jasan”, 5607,560708. KS StB Bratislava ,V roku 1981 pre svoju činnosť usmrtený za asistencie ŠtB ? . (www.intelligence-history.org Miroslav Lekhy (Bratislava, Slovakia) „ Father Premysl Coufal. The Death of a Catholic Priest in the Focus of the Secret Police in 1981“)
Podrobnosti na:(
www.szcpv.szm.sk  Budú vrahovia P. Coufala potrestaní?)

? SRHOLEC ANTON, 12. 6. 1929, D,A,TS “Tono”,"Skala" 38730,12028,10513. (rímskokatolícky kňaz), KS StB Bratislava.