hlavna stranka

Okresný súd v Košiciach rozhodol, že Marcel Děkanovský je vedený vo zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti ako agent neoprávnene

Zdieľaj

Späť na stránku Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB

Dňa 15.6.2012 Okresný v Košiciach, na základe návrhu pána Marcela Děkanovského, rozhodol, že tento  je vedený vo zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti ako agent neoprávnene. Odporca, ktorým je Ústav pamäti národa (ÚPN) je povinný do troch dni od právoplatnosti rozsudku upustiť od neoprávneného zásahu do práv na ochranu osobnosti pána Marcela Děkanovského a uverejniť na svojej webovej stránke www.upn.gov.sk výrok tohto rozsudku. Podrobnosti, vrátane rozsudku, sú uverejnené na webovej stránke http://www.necenzurovane.sk/12/dekanovsky.html
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že ÚPN k 23.7.2012 na svojej webovej stránke  neuverejnil výrok tohto rozsudku a na svojej webovej stránke
http://www.upn.gov.sk/regpro/vysledky-vyhladavania.php?kraj=&priezvisko=Dekanovsk%C3%BD&meno=Marcel&datum_narodenia=&kategoria= naďalej  uvádza meno pána Děkanovského ako agenta ŠtB.

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov  už viackrát upozorňovalo na necitlivý prístup ÚPN k obetiam komunizmu, či už z radov politických odporcov komunizmu, alebo bývalých politických väzňov, ako uvádzame na našej webovej stránke v príspevkoch

Za zmienku stojí, že tak,  ako postupoval pán Děkanovský, absolvent pražskej FAMU, odbor réžia hraného filmu a viacerí, ktorí boli presvedčení o tom, že ich meno bolo v zoznamoch spolupracovníkov vedené neoprávnene, nepostupovali niektorí bývalí a aj súčasní funkcionári Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS), ako napríklad súčasný predseda KPVS Anton Srholec (Voľby 2010 - etika a apolitickosť http://www.szcpv.org/10/volby.html),
http://www.sme.sk/c/1977216/v-registroch-zvazkov-stb-figuruju-jozef-markusanton-srholecfrantisek-chmelar.html alebo bývalý predseda KPVS JUDr. Július Porubský. http://www.szcpv.org/04/stb.html

                       
Svetové združenie bývalých čsl. Politických väzňov

hlavna stranka