Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉ TNÍCH ESTÉBÁKŮ?

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: č.: 669
Název: Antikomunistická Aliance
Zdroj: NN Roční k........: 0001/009 Str.: 013
Vyšlo: 01.01.1991 Datum události: . . Rok: 1 991
---------------------------
---------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

Kontaktní adresa: BOX 161, pošta Kafkova 19, 160 00 Praha 6

Vydalo Dokumentační středisko zločinů komu nismu působící v Antikomunistické alianci.

Seznam několika agentů StB, který dokazuje, ž e bolševik měl skutečně všechno pod kontrolou. Na prvním místě je u každ ého agenta vždy na prvém řádku: datum narození, jeho krycí jméno, registračn í číslo, na dalším řádku (řádcích) jeho adresa, a na dalším řádku (řá dcích) místo jeho působení, eventuálně s adresou.

Klimeš Alexander nar. 12.12.1941 "KAREL" r.č. 16 837 Pha 9 Kyje, Cíglerova 1090

Výbor pro lidská práva Ing. Kovařík Karel nar. 23.4.1960 "PAVEL" r.č. 34811 Pha 4, Štúrova 55 (přech.)

Vídeňská úvěrová banka PhDr. Kozáková Ivana nar. 9.12.1960 "IVANKA" r.č. 29110 Pha 6, Střešovice, Pod vyhlídkou 593/6 TV K avčí hory, tel. noviny

PhDr. Krul Petr nar. 23.8.1941 "RADAR" r.č. 2731 P ha 6, Vokovická 655/14

TV Kavčí hory, tel. noviny Kubka Petr nar. 18.1. 1955 "JIŘÍ" r.č. 24487 Pha 6, Dejvická 316/15

TV Kavčí hory

PhDr. Srovnal Jindřich nar. 15.8.1924 "SPOLUŽÁ K" r.č. 19262 Pha 2, Americká 4

ČSAV Ústav pro sociologii a filosofii Ing. Stehl ík Miroslav nar. 24.5.1953 "MIRO" r.č. 32322 Pha 4, Láskova 1792

ved. referent. Fed.min.dopravy JUDr. Stibral Jan nar . 3.10.1928 "RICHARD" r.č. 170 Pha 10, Na Šafránce 1759/7

Krátký film Barrandov Štolba Jan nar. 20.2.195 0 "JENDA" r.č. 15794 Pha 6, Pohraniční stráže 37, ČTK

Taraba Luboš nar. 12.5.1958 "PAUL" r.č. 32872 Ph a 5, Kotovova 1831/24

Čs. rozhlas, redakce zahr. vysílání Toms Sta nislav nar. 12.11.1945 "FRANK" r.č. 4022 Pha 1, Černá 1368/3 Právo lidu

Ing. Tunkr Josef nar. 4.5.1943 "TRNKA" r.č. 11120 Pha 10, Dětská 65

Správa pro dopravu MVČR, U Obec.domu Vacek Jiř í nar. 9.3.1946 "STAVAŘ" r.č. 29912 Pha 3, Jilmová 3550/6

FMZO Nekázanka 11

Novotný Miroslav nar. 27.7.1945 "PRINC" r.č. 117 71 Pha 1, U lužického semináře 104/28

gen. ředitel Economic Service CPC /KMK/ PhDr. Puce k Vladimír nar. 16.6.1933 "VLADIMÍR" r.č. 651 19 Pha 6, Vokovická 679/10

Universita Karlova Ing. Rajman Ivan nar. 7.12.1944 " IGOR MAJER" r.č. 36684 Pha 10, Limůzská 528/39

Federální ministerstvo hospodářství PhDr. Rejdák Zdeněk nar. 7.11.1934 "HOMÉR" r.č. 18172 Pha 9, Hloubětín, V chaloupkách 59

Výzk. ústav pro psychotroniku a juvenologii,

VŠCHT, Pha 6, Šlikova 21 Ing. Stanislav Řečí nský nar. 5.9.1936 "RAFAEL" r.č. 14906 Pha 2, Jugoslávská 181/17

Federální ministerstvo dopravy RNDr. Sajdl Pře mysl nar. 30.5.1946 "SÁZAVÁK" r.č. 26742 Pha 4, Sládkovičova 1240/20

Mikrobiotický ústav ČSAV Pha 4 Schmidberger Mi loš nar. 20.7.1947 "FOTOGRAF" r.č. 11357 Pha 1, Revoluční 1201 /8/231 7354 /

Čs. státní film

JUDr. Schutz Josef nar. 5.3.1950 "MILAN" r.č. 3287 3 Pha 5, U Santošky 2286/9

Krátký film Vodičkova 30, ved. dramaturg PhDr. Slaviský Stanislav nar. 21.11.1944 "STANDA" r.č. 33563 Pha 6, V tišině 474 /3

od října 1990 poradce prezidenta ČSFR Ing. Sla vík Václav nar. 22.3.1931 "SLÁVA" r.č. 11624 Pha 9, Klánovice, Smiradská 549

ředitel MON Pha 1, Růžová ul. Slepička Jan nar. 11.12.1949 "MASNÝ" r.č. 14604 Pha 5, Brdíčkova 1919

sportovní red. a komentátor ČST Sodoma Viktor nar. 5.7.1945 "MATADOR" r.č. 24915 Roztoky u Phy, U školky 1431

JUDr. Macháček Stanislav nar. 17.9.1935 "KUPEC" r.č. 10450 ČSFVU Praha 1, od října 1990 člen rady NVP

Ing. Maixner Milan nar. 8.11.1955 "NERUDA" r.č. 29 512 Pha 9, Hovorčanská 1716/15

Ministerstvo průmyslu ČR Ing. Martínek Jiří nar. 7.10.1949 "MARTEN" r.č. 27872 Pha 4, Novodvorská 1049

FMPE Pha 2, Vinohradská 3, zástupce ředitele o dboru

Medek Jiří nar. 18.10.1950 "MRAK" r.č. 35750 P ha 8, F. Kadlece 2

Čs. spisovatel, red. "Áčka" Ing. Misková Mar ie nar. 19.8.1931 "LÍPA" r.č. 23033 Pha 2, Lublaňská 45 /konspir. bytú

Ministerstvo práce a soc. věcí Moravec Jan nar . 12.11.1942 "HONZA" r.č. 13008 Pha 6, Soudní 12

Filmové studio Barrandov, dabing Ing. Moravec Petr nar. 16.12.1953 "PAVEL" r.č. 24449 Moravská Třebová, Západní 21< /P>

HEDVA, nám. ředitele Mrázek Jaromír nar. 16. 12.1931 "PRAŽÁK" r.č. 14445 Pha 2, Belgická 681/5,

MNO - letecká inspekce PhDr. Mucha Ivan nar. 17.7. 1945 "KAREL" r.č. 10614 Pha 1, Havelská 494/31

děkan právnické fakulty UK Ing. Němec Ladisl av nar. 27.1.1937 "ČECH" r.č. 4600 Pha 8, Kyselova 1190

FMHTS, Senovážné nám. RNDr. Němec Petr, CS c. nar. 3.9.1948 "NOVÁK" r.č. 33868 Pha 7. Dukelských hrdinů 973/18

Matem. fys. fakulta UK Ing. Neusch Petr nar. 2.8.195 3 "ROMAN" r.č. 31779 Pha 7, Havanská 182/17

Fed. ministerstvo pro strategické plánov. RNDr. Neustupa Jiří nar. 9.4. ? "KRÁTKÝ" r.č. 18375 Nové Strašecí, U stadionu 1 14

ČVUT, stroj. fakulta Ing. Novák Ondřej, CSc. n ar. 29.5.1947 "VAK" r.č. 29978 Pha 8, Učitelská 1556

TESSEX, ředitel úč.sdružení Křižovnick á 3 PhDr. Novák Otto nar. 12.12.1946 "FRANK" r.č. 35119 Pha 5, Bohmova 1976/1 FF UK

Novotný Ivo nar. 5.2.1938 "KOS" r.č. 9606 Pha 8, Třeboradická 1104/4

Čs. obch. banka Pha 1, od října 1990 Paříž

Ing. Benda Aleš nar. 20.5.1944 "ANTONÍN" r.č. 14719 Pha Bohnice, Mazuská 521/11

od 1986 Mladá fronta, od 1989 ředitel ČTK nyní dopisovatel ČTK ve Washingtonu

Bensch Stanislav nar. 14.9.1945 "MARTIN" r.č. 3693 1 Šéfred. "Záběru", čs. film Jindřišská, Filmový ústav Praha

PhDr. Bouda Miroslav nar. 30.12.1945 "KLIMAN" r.č. 6215 Pha Hostivař, Pražská 1014/2, red. ČTK PhDr. Chalupa Aleš CSc. na r. 28.5.1924 "ALEŠ" r.č. 20439 Pha 1, Nosticova 468/4, archiv Nár.muzea Ing. Cihlář Vladislav nar. 8.8.1929 "KRÁL" r.č. 8824 Pha 4, Opatov, Kvasnicova 1478

předsednictvo vlády ČSFR Ing. Czesaný Igor n ar. 22.12.1936 "KORNET" Pha 6, Puškinovo nám. 68/3 r.č. 15748 kancelář prezi denta republiky

Fiala Ivan nar. 30.4.1950 "REFERENT" r.č. 7113 Pha 9, Prosek, Vysočanská 554/69

Mezinárodní helsinský výbor Valdšt.nám. 4 RSDr. Forst Stanislav nar. 8.10.1935 "UVÍZL" r.č. 11347 Pha 4, Gončarenkova 1302/46

vedoucí tiskového odboru kanceláře FS (na vy žádání Dubčeka)

Glac Jaromír nar. 15.10.1955 "JIRKA" r.č. 21734 Rychvald 254, okr. Karviná

v březnu 1990 poslanec OF JUDr. Haim Martin nar. 1 6.8.1943 "LEO" r.č. 30704 Pha 8, Troja, Svidnická 510

přednictvo vlády ČSFR

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: č.: 1068
Název: Nový seznam prominentních agentů StB
Zdroj: NN Ročník........: 0002/011 Str.: 022
Vyšlo: 01.01.1992 Datum ud álosti: . . Rok
: 1992
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

Bechyně Václav, 4. 9. 1934, "Zpěvák" 7721, prac. koncert. ag.

Berka Čestmír, 3. 3. 1924, "Zn alec" 29919, historik výtv. um.

Blahynka Milan, 29. 8. 1933, "Hyne k" 35892, liter. teoretik

Boženek Karel, 4. 9. 1938, "Vybí ralík" 13092, divad. praccovník

Brett Vladimír, 8. 11. 1921, "Zv olánek" 5407, literární teoret.

Brynych Zbyněk, 13. 6. 1927, "Pe tříček" 16985, filmový režisér

Cincibuch Petr, 28. 6. 1943, "Pave l" 21823, spisovatel

Čejka Gustav, 12. 2. 1927, "Právník" 3295, řím.kat. teolog

Černý Alfréd 3. 4. 1923 "Sl áva" 40990 člen OBRODY, býv. funkc. KSČ

Černý Bohumil, 1. 6. 1922, "R ybář" 31330, historik

Černý Jiří, 12. 5. 1936, "Číž ek" 21195, sport. novinář

Danisz Josef, 7. 7. 1946, "Anna" 34562, advokát, člen VONS

Dytrich Zdeněk, 18. 12. 1930, " Petr" 1451, psychiatr

Fabrika Tomáš, 25. 6. 1957, "Svazák" 27906, hosp. prac. SSM

Filipovský Jan, 23. 3. 1943, "F ilip" 27181, orientalista

Francev Vladimír, 8. 9. 1946, "Břeť a" 25437, vojenský historik

Frank Miroslav, 21. 10. 1938, "Ro bert" 2278, výtvarník

Gaydečka Dimitrij, 24. 6. 1948, "Kar el" 27198, grafik

Grónský Ján, 25. 2. 1928, " Gala" 3592, univ. prof. právník

Haubelt Josef, 24. 7. 1932, "Pepa " 42977, historik

Havliš Petr, 7. 2. 1954, "Petr" 33344, na klad. redaktor

Hlavsa Milan, 6. 3. 1951, "Kytari sta" 34328, rockový hudebník skupiny Plastic People

Hortel Pavel, 18. 2. 1949, "Boris" 27293, ?

Hošek Petr, 8 . 2. 1967 "SID" 27524,, hudebník

Hroch Miroslav, 14. 6. 1932 , "Posel" 29123, historik, univ. uč.

Hromádka Josef, 25. 9. 1936, "C astus" 34817, duch. čsl. cír. evang.

Hruška Blahoslav, 5. 5. 1945, " Mareš" 18637, orientalista

Huber Jiří, 11. 9. 1932, "Sekretá ř" 3056, řím.kat. theolog

Hueber Vojtěch, 10. 11. 1948, " Dante" 13098, novinář

Charvát František, 3. 11. 1940, "Doc ent" 30915, sociolog

Izakovič Michal, 26. 4. 1951, " Cyril" 33572 ,produkční

Jágrig Oleg, 12. 2. 1958, "Tomáš " 34351, právník, polit. prac.

Jánoška Kazimír, 1. 10. 195 0, "Jan" 12964, novinář

Janovský Julius, 23. 2. 1935, "Učite l" 18584, pedag., nakl. prac.

Janovský Petr, 20. 10. 1937, "G runwald" 24204, výtvarník

Jelínek Jiří, 5. 8. 1943, " Vahala" 29052, lékař

Jelínek Miloslav, 20. 5. 1950, "Filip" 2 3728, hudebník

Jirouš Jan, 8. 6. 1945, "Honza" 32807, filmový p rac.

Jiřík Karel, 26. 10. 1930, "D uben" 23013, archivář

Johanes Vladimír, 12. 7. 1952, "Marek " 30434, polit. prac.

Kabrna Vladimír, 4. 10. 1931, " Nikola" 17897, tajem. OBRODY, býv. funkc. KSČ

Kadlečíková Marta, 5. 8. 19 35, "Anna" 13408, publicistka

Kališ Jan, 7. 7. 1930, "Profesor" 1914 4, film. pedagog

Kánský Alois, 20. 10. 1954, " Petr" 14394, řím.kat. kněz

Káňa Otakar, 29. 7. 1931, "Jo sef Tůma" 19165, pedagog

Kenkuš Milan, 22. 1. 1947, "Milena" 21340, věd. prac.

Klimeš Alexandr, 12. 12. 1941, "Karel" 16357, polit. prac.

Klivar Miroslav, 14. 1. 1932, "Mi roslav" 3510, prům. designer

Kořalka Jiří, 7. 2. 1931, " Tajemník" 6799, historik

Kovařík Miroslav, 29. 8. 1947, "Švarc " 28042, naklad. redaktor

Krátká Dagmar, 29. 5. 1934, " Role" 34795, stavební ing.

Krejčí Josef, 21. 12. 1947, " Nápravník" 28703, polit. prac.

Krejčí Oskar, 13. 7. 1948, "K aláb" 8478, politoloig

Kropáček Luboš, 23. 2. 1939, "Zeman " 25430, orientalista

Křeček Jan, 22. 5. 1948, "Kuba" 263 17, přírodovědec

Kučera Petr, 14. 3. 1949, "Honz a" 23021, telev. redaktor

Kučera Zdeněk, 30. 3. 1930, " Doktor" 4102, teolog. čs. církve husitské

Kuptík Ivan, 1. 12. 1952, "Kupe c" 35406, novinář

Kvasnička Jiří, 9. 8. 1955, "Nef" 29166, kulturní prac.

Lanyi Petr, 13. 3. 1947, "Patrik" 34786, umělecká agentáž

Lebl Prokop, 17. 8. 1955, "Gabrie l" 15732, praž. náb. obec. unitářů

Lehovec Jan, 26. 3. 1948, "38" 22 819, knihkupec

Lesovský Josef, 30. 1. 1932, "Les" 32647 , redak., člen OBRODY

Letov Ivo, 22. 1. 1930, "Petr" 24 04, uměl. agentáž

Linhartová Milena, 15. 6. 1946, "Sestr a" 29776, zdravot.prac.

Lobkowicz František, 5. 1. 1948 , "Plzeňák! 27010, řím. kat. duchovní

Lukl Jiří, 19. 1. 1939, "Luká š" 31698, teolog cír. českobratrské

Mácha Dalibor, 2. 3. 1960, "Dad a" 18967, publicista

Macková Hana, 4. 4. 1956, "Daniela" 322 65, prac. cír. českobratrské

Malý Vladimír, 23. 3. 1952, " Volf" 35960, ?

Mandlík Vilém, 7. 4. 1936, "Jan" 24367, novinář

Marek Jiří, 19. 1. 1946, "Radek" 28189, naklad. prac.

Matějka Vladimír, 10. 1. 1953 , "David" 28832, publicista

Matyáš Milan, 29. 6. 1933, "Pavel" 35 511, prac. cír. čs. husitské

Medek Jiří, 18. 10. 1950, "Mr ak" 35750, redaktor

Miřejovský Lubomír, 11. 5. 1925, "Mir ek" 15917, Křesť. mírová konf.

Mráz Bohumír, 4. 8. 1930, "Do ktor" 4177, teoretik výtv. umění

Nedbálek Břetislav, 30. 1. 19 22, "Horník" 2235, soc. dem. polit. prac.

Nedbálek Milan, 1. 4. 1951, "Mí la" 32766, lékař

Nigrin Jiří, 9. 2. 1941, "Aleš" 4011 8, stomatolog

Nohavica Jaromír, 7. 6. 1953, "Mirek" 29320, folko výpísničkář

Nosek Bedřich, 13. 5. 1942, "David" 12389, muzejní pracovník

Nowak Karel, 10. 12. 1950, "Redak tor" 19939, církev advent.7 dne

Ondrouch Jose,f 28. 4. 1936, "Jos ef" 6590, novinář

Opočenský Milan, 5. 7. 193,1 "Milan" 4096, církev českobratrská

Ort Alexandr, 20. 9. 1926, "Saš a" 11264, politolog

Petřík Lubomír, 14. 1. 1944, "Čern ý" 41152, novinář

Pick Vladimír, 11. 8. 1952, "Pavel" 30607, redaktor

Pilka Jiří, 20. 2. 1930, "Dušek" 11925, hudeb. publicista

Pokorný Richard, 9. 3. 1934, "Ríša" 13261, redaktor

Poloczek Bronislav, 7. 8. 1939, "Josef" 389 50, herec

Prokop Stanislav, 9. 7. 1946, "Slánský" 2046, řím.kat. kněz a teolog

Pulec Radim, 29. 6. 1953, "Dalimi l" 7674, duch. pravosl. círk.

Raczynski Roman, 17. 7. 1939, "Or ientalista" 23347, orientalista

Rak Vladimír, 14. 1. 1952, "Č estmír" 30547, sociolog

Rejholec Václav, 12. 10. 1920, "Kafka" 22 60, lékař

Roček Antonín, 30. 5. 1941, "Vorlíček" 14618 , historik

Rytíř Zdeněk, 11. 4. 1944 "Skladatel" 30018, t extař

Sádek Vladimír, 22. 9. 1932, "Slávek" 7002, muzejní pracovník

Salajka Milan, 6. 9. 1928, "Žalman" 6735, teolog čs. cír. husitské

Schneeberger Vilém, 28. 5. 1928, "Ječný" 1873, kazatel cír. evang. method

Skála Karel, 16. 10. 1943, "Ek onom" 30357, redaktor

Skalník Josef, 23. 3. 1948, "Gogh" 24116 , výtvarník

Svoboda Jiří, 25. 4. 1934, "Lada" 2023, duch. c ír. čs. husitské

Šafek Otakar, 27. 8. 1932, "Ot o" 10139, nakladat. prac.

Šimon Bohumil, 2. 10. 1920, "B ohouš" 29931, býv. čelný funk. KSČ

Škoda Jan, 31. 12. 1936, "Ludě k" 20246, ČSS

Štaud Václav, 3. 2. 1951, "František" 37949, novinář

Štěpánek Jiří, 21. 8. 1931, "Bečvář " 6915, novinář

Štěpánek Vratislav, 18. 6. 1930, "Mojmír" 7353, duch. čs. cír.husitské

Štros Ladislav, 22. 8. 1926, " Kuba" 3011, operní režisér

Šuvarský Jaroslav, 25. 5. 19 41, "Aspirant" 2019, duchovní pravosl. o.

Švejda Jiří, 29. 8. 1949, "Navrátil" 19738, spisovatel

Tesařová Vlastimila, 13. 12.1931, "T omáš" 24778, vysokošk. učitelka

Titěra Pavel, 25. 1. 1921, "Sm etana" 13967, duch. bratrské jed. baptist

Trapl Vojtěch, 17. 7. 1946, "H amr" 26423, advokát

Trousilová Eva, 22. 4. 1936, "Roman" 10 986, vysokošk. učitel

Tůma Vlastimil, 7. 11. 1949, " Tom" 18904, fotograf

Tužinský Ivan, 24. 8. 1936, "Stránsk ý" 25928, podnikatel, politik HSD

Týfa Vladan, 4. 3. 1943, "Tomá š" 13018, hudebník

Urbánek Eduard, 16. 8. 1931, "Eda" 787 5, sociolog

Valenta Jaroslav, 27. 10. 1930, "Jaroslav" 20708, h istorik

Vaněček Petr, 22. 1. 1959, " Mirko" 27264, výtvarník

Vlach Václav, 3. 1. 1943, "Průš a" 3411, orientalista

Vláčil Jan, 8. 12. 1943, "Epikur" 5404, věd. prac.

Vojtěch Vít, 2. 6. 1954, "Václav" 29180, telev. redaktor

Vokrouhlický Zbyněk, 17. 12. 1930, "Zahrádka" 14769, politický prac.

Volný Zdeněk,, 21. 1. 1946 " Veselý" 29705, publicista

Voráč Přemysl, 7. 1. 1944, "Pemek" 36823, ekonom, vysokošk. učitel

Vostřel Darek, 9. 1. 1929, "Ke rad" 13151, herec

Vostřel Vladimír, 6. 12. 1941, "Rodeo" 14 964, výtvarník

Weisnerová Marie, 2. 6. 1936, "Lípa" 27194, novinářka

Zachoval Marcel, 3. 8. 1921, "Narval" 17916, vědec. prac.

Zubek Milan, 6. 3. 1932, "Rybá ř" 4016, polit. prac.

Ždichyněc František, 29. 2 . 1944, "Vinice" 20698, lékař

Žurman Alexandr, 8. 6. 1947, " Maxim" 25000, naklad. redaktor

Charain Oldřich, 20. 12. 1928, "Rainer" 6725, gen. ředitel ČSA