hlavna stranka


Späť na stránku Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB

NEZVEŘEJNĚNO 9

NEZVEŘEJNĚNO 10

ČR

 ADAM STANISLAV, 10. 2. 1922, do 1960 důstojník StB (rozvědka). Prof., PhDr., DrSc., 1960-90 VŠ pedagog – UK a VŠ polit. ÚV KSČ, 1961-90 externí profesor na Konzervatoři v Praze, 1970-90 šéfredaktor čtvrtletníku Marxismus a současnost. Od 1945 člen KSČ. Vyznamenání – Za zásluhy o výstavbu, Řád práce. Bydliště: Talichova 2055, Praha 6-Břevnov.  (Kdo je kdo v ČR, 1998)

BABICA JOSEF, 14. 7. 1923, informátor „Josef“, 11686, od 6. 11. 1967 kandidát informátora, 16. 2. 1968 – 14. 4. 1969 informátor StB Vsetín. Radiomechanik, v souvislosti se skupinou Světlana odsouzen na 10 let. Posl. bytem ve Vsetíně, Ohrada č. 745.  (http://www.ustrcr.cz/data/images/projekty/dokumentacni/janosik10.jpg)

BAIER VLADIMÍR, 18. 3. 1932, D, 16915, 9. 4. 1973 – 5. 5. 1975 StB Domažlice. Etnograf,  etnomuzikolog, publicista, skladatel. 1961-66 ředitel Okresního kulturního střediska v Domažlicích,  od 1966 inspektor pro kulturu Okresního národního výboru v Domažlicích, 1976–90 ředitel Muzea Chodska v Domažlicích.  (Český hudební slovník osob a institucí)

BARTOŠ LUBOMÍR, 21. 2. 1932, A + ideový spolupracovník (IS) rozvědky „Dvořan“, 45827, 27. 2. 1973 – 9. 4. 1979 StB Brno, 10. 6. 1985 – 12. 4. 1989 KTS kontrarozvědky. Prof. PhDr., CSc., lingvista-romanista, VŠ pedagog – od 1956 FF MU Brno. Časté pobyty v zahraničí, 1972-76 lektor češtiny ve Francii.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994)

BĚLOHOUBEK KAREL, 29. 12. 1942, D VKR „Bek“, 1382, 6. 2. 1979 – 22. 9. 1987 oddělení VKR Ředitelství Vojenských staveb o.p. Praha a HS VKR. Vojenský muzikant (klarinet, fagot), hudební skladatel, aranžér, od 1978 dirigent Ústřední hudby ČSLA, 1987-99  šéfdirigent. Člen KSČ.  (http://www.windrep.org/Karel_Belohoubek)

BENEDÍK JAROSLAV, 29. 1. 1949, IS rozvědky „Gen“, 46778, 22. 6. 1977 – 9. 4. 1992 StB Brno, vědeckotechnická rozvědka. Doc. RNDr., CSc., genetik, VŠ pedagog – od 1967 kat. genetiky PřF UJEP Brno, od 1993(?) vedoucí katedry genetiky a molekulární biologie MU Brno. 1986-87 pobyt v Mnichově. Jednatel a společník BENMED s.r.o., člen dozorčí rady AORTIX, a.s. Dříve společník TOCOEN, s.r.o. Bydliště: Jugoslávská 691/144, Černá Pole,  Brno. (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (www.justice.cz)

BENEŠ BOHUSLAV, 20. 10. 1927, IS rozvědky „Topos“, 48313, 27. 6. 1983 – 8. 1. 1986. Prof. PhDr., DrSc., etnolog, VŠ pedagog – 1953-93 filozofická fakulta brněnské univerzity. (Kdo je kdo v ČR, 1998)

BERGL MILOŠ, 24. 10. 1931 – 27. 5. 1964, A „Příhoda“, 5471, 1. 3. 1957 – 19. 10. 1960 1. zvláštní odbor MV. Hudební organizátor a publicista, jazzový varhaník, pracovník Filmového studia Barrandov. Člen hudební sekce ústředního výboru Československého svazu mládeže, lektor Čs. společnosti pro šíření vědeckých a politických znalostí. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

BOHADLO STANISLAV, 7. 12. 1953, IS rozvědky „Ramus“, 48289, 30. 5.  1983 – 27. 4. 1987 (12. 10. 1993). Doc. PhDr., CSC., muzikolog, VŠ pedagog. Od 1979 pedagog PF UHK v Hradci Králové. Od 1990 též učitel italštiny. Vedoucí Kabinetu barokních studií na Hudební katedře UHK. 1981-86 dramaturg Symfonického orchestru Hradec Králové. 1985-86 pobyt v Římě, 1987-93 tlumočník, manažer a popularizátor české hudby na zahr. turné se sborem JITRO. 1990-98 člen obecního zastupitelstva ve Vysokově. 1992-94 šéfredaktor regionálního měsíčníku Novina. Bydliště: Vysokov 136, okres Náchod. (http://www.musica.cz/index.php?id_str=106), (http://pdf.uhk.cz/hk/seznam3.htm), (http://www.jmc.cz/stan/gate/bohad.htm

BRADOVÁ LUDMILA, 22. 6. 1928 – 28. 12. 2001, D „Petra“, 14222, od 20. 12. 1977 KTS, 6. 5. 1979 – 16. 4. 1986 důvěrnice centrály kontrarozvědky. PhDr., muzikoložka. Pracovala v odboru kultury tehdejšího Ústředního národního výboru hlavního města Prahy, 1973-90 ředitelka Muzea Antonína Dvořáka.  (Český hudební slovník osob a institucí)

BREJŠEK JINDŘICH, 7. 3. 1930, D VKR, 69924, 12. 9. 1974 – 14. 11. 1978 oddělení VKR Ředitelství Vojenských staveb o. p. Praha. Dirigent, skladatel, pedagog. Člen KSČ. 1962-70 první dirigent, 1971-87 šéfdirigent a umělecký vedoucí orchestru Ústřední hudby Československé lidové armády, se kterým se zúčastnil mnoha zahraničních zájezdů.  (Český hudební slovník osob a institucí), (http://www.pdoskoda-auto.cz/de/user/6)

BROŽ JAROSLAV, 5. 6. 1926 – 19. 3. 1997, D „Jarek“, 22942, 18. 11. 1974 – 9. 4. 1981 KS StB Brno. Hudební skladatel a dirigent. (http://www.czechmusic.org/download/vyroci_klas_2006_cz.pdf)

BRŮŽEK ANTONÍN, 28. 10. 1929, do 13. 6. 1956 spolupracovník StB „Petr“, 1665, 1. zvláštní odbor MV (4. správa MV). Prof. Ing., DrSc., ekonom, VŠ pedagog. 1953-57 úvěr. ekonom SBČS, od 1957 pedagog ČVUT a VŠE, 1985-90 rektor VŠE. Od 10. 3. 1998 místopředseda představenstva Investiční fond Dialog-Invest, a.s." v likvidaci". Bydliště: Bedrnova 253/16, Praha 5.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

BUBIK RUDOLF, 11. 1. 1941, A „Franta“, 21644, od 27. 9. 1978 KTS, 29. 3. 1979 – 29. 7. 1982 StB Ostrava. Biskup Apoštolské církve v ČR, v 90. letech předseda Apoštolské církve v ČR. Bydliště: Albrechtice 504, okres Karviná. (Kdo je kdo v ČR, 1998)

BUMBA VÁCLAV, 14. 8. 1925, spolupracovník rozvědky „Ward“, 44727, 6. 1. 1967 – 9. 11. 1970. RNDr., DrSc., astronom – 1948-90 působil v Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově (1968-75 zástupce ředitele, 1975-90 ředitel). 1964 působil v USA. 1975 člen korespondent ČSAV. 1964-80 vědecký tajemník, 1980-83 místopředseda Čs. komise Interkosmos. 1979-82 prezident 10. komise Sluneční aktivita Mezinárodní astronomické unie. Od 1981 člen Mezinárodní astronautické akademie. 1970-72 externě přednášel na MFF UK v Praze sluneční fyziku. Člen KSČM a SČSP. 1985 Řád práce. Bydliště: Fričova 237, Ondřejov. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (http://www.asu.cas.cz/~sdsa/bumba.html)

BYSTRÝ GEŇA VLADIMÍR, 27. 6. 1928, A „Letňanský“, 9869, 31. 10. 1961 – 21. 12. 1963 StB Praha. JUDr., právník. Od 1953 advokát v oblasti mezinárodního práva soukromého. Rozhodce Rozhodčího soudu čs. obchodní a průmyslové komory.  (Kdo je kdo 91/92, 1991)

CANDRA ZDENĚK, 4. 6. 1934, D „Zdeněk“, 18076, od 18. 1. 1988 StB České Budějovice.   6. 3. 1965 – 13. 1. 1966 kandidát informátora. Promovaný pedagog, muzikolog, publicista. Do  1961 redaktor deníku Práce, l961–71 redaktor Hudebních rozhledů, 1972 (leden–září) šéfredaktor, do 1974 redaktor měsíčníku Gramorevue,  1974–77 učil na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 1974–84 vedoucí dramaturg redakce vážné hudby v Československé televizi v Praze, 1984–89 umělecký ředitel Jihočeského symfonického orchestru v Českých Budějovicích, 1990–93 vedoucí hudebního oddělení Divadelní a literární agentury DILIA v Praze.  (Český hudební slovník osob a institucí)

CESAR JAROSLAV, 28. 6. 1927, D „Jarda“, 8101, 6. 11. 1974 – 29. 6. 1977 centrála kontrarozvědky. Prof. PhDr., DrSc., historik – 1954-72 Historický ústav ČSAV, 1973-90 ředitel Orientálního ústavu ČSAV. 1987 člen korespondent ČSAV, 1987-89 člen Prezídia ČSAV. Od 1945 člen KSČ. Bydliště: Drysice 165, okr. Vyškov na Moravě.  (Kdo je kdo v ČR 91/92, 1991)

CIZNER KAREL, 29. 5. 1929, D „Karel“, 13339, 14. 11. 1978 – 6. 6. 1980 StB České Budějovice. MUDr., lékař v oblasti sociálního a posudkového lékařství a zdravotní politiky. Bydliště: Jungmannova 31, Praha 1.  (Kdo je kdo v ČR, 94/95, 1994)

ČAPEK MIROSLAV, 26. 6. 1921, A rozvědky „Gazda“, 41624, 22. 1. 1958 – 19. 1. 1962. Hudební publicista, redaktor. Od 1945 redaktor Čs. rozhlasu, od 1957 redaktor ČTK (od 1972 v redakci 100 + 1 ZZ). 1958-61 stálý zpravodaj v Paříži.  (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

ČECHURA JAROSLAV, 10. 7. 1953, IS rozvědky „Ruch“, 47884, 26. 3. 1982 – 15. 5. 1986. JUDr., právník, podnikatel. 1982-89 obchodně technický zástupce a. s. Technoexport v Turecku. Generální ředitel České gumárenské společnosti a 1997-2002 předseda představenstva, předseda představenstva (dříve předseda dozorčí rady) Mitas a.s. Dříve předseda dozorčí rady BUZULUK Komárov, a.s., předseda dozorčí rady RUBENA a.s., předseda dozorčí rady R-TECH a.s., předseda dozorčí rady BELTYR, spol. s r.o., předseda dozorčí rady Matador Česká republika, s.r.o., předseda dozorčí rady BS Servis Centrum,s.r.o., člen dozorčí rady Mitas Antikor, spol. s r.o., člen dozorčí rady OBNOVA - Výrobní závody, spol. s r.o, člen dozorčí rady RUBBER Leasing, spol. s r.o., člen dozorčí rady EKO - RUBBER, s.r.o. - v likvidaci, člen dozorčí rady Obnova International, a.s., člen dozorčí rady IGTT a.s., ředitel a společník TR TRADING, spol. s r.o. v likvidaci, jednatel ContiTrade Services s.r.o., 1993-96 prokurista Barum Continental spol. s r.o. Bydliště: 1. Společná 2191/3, Praha 8 –Libeň, 2. K lipám 296/20, Praha 9.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

ČERMÁK FRANTIŠEK RUDOLF, 17. 2. 1895, spolupracovník rozvědky „Černota“, 41473, 14. 8. 1957 – 7. 10. 1960. Sbormistr a skladatel.  (Český hudební slovník osob a institucí)

DANTLINGER ROBERT, 28. 2. 1951, D VKR „Robert“, 23971, 11. 11. 1986 – 16. 8. 1988 KTS, 16. 8. 1988 – 22. 7. 1990 důvěrník VKR VÚ 6383 Příbram. Kulturista (1979 mistr Evropy, 1977 bronz na MS). 1984-89 trenér kulturistiky v SRN a ve Švýcarsku, po 1989 soukromý podnikatel – fit centrum Atletik. Jednatel a společník ROZAMI spol. s r.o. v likvidaci. 1979 zasloužilý mistr sportu. Bydliště: Ladova 180, Mariánské Lázně.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (http://www.radio.cz/cz/rubrika/sport/s-vladimirem-semeradem-o-kulturistice)

DAŇHEL ANTONÍN, 20. 3. 1944, A VKR „Jiří“, 32200, od 18. 12. 1965 KTS (KA), 3. 5. 1966 – 31. 12. 1966 agent VKR při KVS Brno. Mgr., kameraman. 1971-84 svobodné povolání, od 1984 v Krátkém filmu Praha. Často v zahraničí. Bydliště: Blanická 26, Praha 2-Vinohrady.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (http://www.fdb.cz/lidi/34007-antonin-danhel.html)

DĚDEK DALIBOR, 21. 6. 1957, D VKR „Děda“, 13319, 25. 4. 1984 – 17. 1. 1985 HS VKR. Ing., podnikatel, od 1990 ředitel firmy Jablotron. 1983-89 vývojový technik v Liazu Jablonec. Jednatel (dříve i společník) ALBUMteam s.r.o., předseda představenstva (dříve i společník) JABLOTRON ALARMS a.s., předseda představenstva SV-AGENCY a.s., jednatel JABLOSEC s.r.o. 1994 Podnikatel roku. Bydliště: 1. Turistická 4462, Kokonín, Jablonec nad Nisou, 2. Josefa Hory 23, Jablonec nad Nisou.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz), (http://www.profit.cz/PollVote.aspx?answerID=194&VoterIP=93.89.102.47&ReturnPage=http://www.profit.cz/clanek/dalibor-dedek-zacal-na-pude-pronikl-do-celeho-sveta.aspx)

DEJMAL RADIM, 8. 3. 1927 - 1993, do 1969 spolupracovník vojenské rozvědky (krycí adresa), 101808. Ing. arch., architekt – celý život za rýsovacím prknem v KPÚ v Ostravě a v Praze s výjimkou práce ve Svazu architektů ČSR 1962-64. 1965 roční pracovní pobyt v Anglii.  (Kdo je kdo 91/92, 1991)

DLOUHÝ MILAN, 20. 5. 1938, D „Hudebník“, 24678, 17. 4. 1986 – 8. 12. 1989 StB Teplice. Pedagog, hudební skladatel. Ředitel teplické konzervatoře. Dirigent orchestru v Hudebním divadle v Teplicích.  (Český hudební slovník osob a institucí)

DOHNAL MIRKO, 11. 8. 1943, IS rozvědky „Dominik“, 46788, 28. 6. 1977 – 29. 3. 1985 StB Brno, vědeckotechnická rozvědka. Prof. Ing., DrSc., technik, VŠ pedagog – od 1969 VUT Brno. Dlouhodobé pobyty v zahraničí. Jednatel a společník ZENA s.r.o., jednatel a společník EIDOS, s.r.o., jednatel a společník CDH Praha, spol. s r.o. Bydliště: Branky 278/21, Ostopovice, Troubsko.  (Kdo je kdo 94/95, 1994), (www.justice.cz), (http://www.vutbr.cz/studis/student.phtml?gm=gm_vizitka&part=cv&perid=659)

DOMINIK PAVEL, 14. 2. 1952, A VKR „Kryštof“, 75598, 1. 7. 1976 – 6. 5. 1978 1. TD. Překladatel a tlumočník – 1978-91 u Pražské informační služby, 1991-98 spolupráce s dabingem ČST (ČT). 1997-2007 předseda představenstva Bytové družstvo Korunovační 9/905, 2001-2008 člen představenstva The Bell School a.s. Bydliště: Korunovační 9, Praha 7. 1988 studijní pobyt v USA. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz), (http://hn.ihned.cz/c1-20156580)

DONÁTH FRANTIŠEK, 3. 4. 1950, D VKR, 64797, 31. 10. 1973 – 13. 11. 1975 ZVO. Zpěvák skupin Beatings a Renesance, 1990-99 bicí a zpěv ve skupině Greenhorns. 2000-2002 společník Agentura Realex, s.r.o. Bydliště: Jívenská 1295/2, Praha 4.  (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990), (www.justice.cz)

DOSPÍŠIL IVAN, 28. 7. 1951, D VKR, 62760, 26. 9. 1972 – 29. 5. 1974 VKR ZVO. JUDr., právník, politik. 1971-90 ONV Brno venkov (1971-79 referent, 1979-82 vedoucí odboru pracovních sil, 1982-84 vedoucí odboru plánovacího, 1984-90 místopředseda pro plánování, finance a výstavbu), 15. 2. 1990 – 24. 11. 1990 tajemník Jm KNV Brno, od 27. 6. 1990  poslanec SL FS za KSČ. 1997-2004 společník REGIN Brno, spol. s r.o. Bydliště: Za mlýnem 481, Tišnov.  (Kdo je kdo v ČR 91/92, 1991), (www.justice.cz)

DRAGOUN OTOKAR, 15. 3. 1937, do 1967 spolupracovník vojenské rozvědky „Dano“, 3000239. Ing., DrSc., jaderný fyzik – od 1962 Ústav jaderné fyziky ČSAV (AV ČR). 1966-69 vědecký host Ústavu pro jadernou fyziku Maxe Plancka v Heidelbergu, SRN.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/417752)

DREŠER PETR, 11. 5. 1958, D „Dino“, 44045, 10. 10. 1986 – 26. 5. 1989 StB Praha. Akordeonista, pedagog. Absolvoval četné zahraniční turné. 11 let hudební dramaturg a vedoucí hudební redakce Československého a později Českého rozhlasu, 5 let vedoucí hudební redakce a ředitel programu v soukromém rádiu Zlatá Praha – nyní Fajn rádio, 2 roky hudební dramaturg a hudební režisér v České televizi. Jako učitel působil na ZUŠ Praha 10 – Hostivař a na ZUŠ Praha 8 – Taussigova, od listopadu 2007 je ředitelem ZUŠ Adolfa Voborského v Praze 4 - Modřany. Dříve společník Argentic s.r.o., a jednatel a společník Freeze Group s.r.o. v konkursu. Bydliště: K louži 1257/8, Praha 10. (http://www.musica.cz/index.php?id_str=106), (www.justice.cz), (http://www.zusvoborskeho.cz/index.php?option=com_qcontacts&view=contact&id=1%3Apetr-dreser&catid=51%3Aspravni-oddeleni&Itemid=81)

DRHLÍK ALOIS, 22. 2. 1929, A „Herban“, 21460, 4. 5. 1962 - 23. 3. 1963 centrála kontrarozvědky (2. správa) + spolupracovník rozvědky „Herban“, 41023, 7. 7. 1956 – 22. 3. 1962 a 27. 4. 1966 – 21. 12. 1970. JUDr., právník, diplomat. od 1953 asijský odbor ministerstva zahraničních věcí, 1956-61 velvyslanectví Stockholm (atašé, III. a II. tajemník), 1961-64 vedoucí skandinávského oddělení min. zahr. věcí, 1964-65 dělník, mistr válcovny Poldi Kladno, 1965-66 americko-britský odbor min. zahr. věcí, Univerzita 17. listopadu (studium jazyků), 1967-69 velvyslanectví Ottava (I. tajemník), 1969 analytický pracovník Mezinárodní kybernetické agentury v Praze, 1970-85 ekonom, právník v Ústavu vědeckotechnických informací pro zemědělství, 1985-90 Zemědělské stavby Praha, 1990-92 vedoucí protokolu Kanceláře prezidenta republiky, od 1992 VŠE Praha.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994)

DRS FRANTIŠEK, 21. 5. 1953, A „Suk“, 23274, do 18. 2. 1985 StB Plzeň. Dirigent – od 1974 plzeňského Komorního orchestru, 1987-97 opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. Člen správní rady Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech, o.p.s. Bydliště: Skrétova 2, Plzeň.  (http://www.svkpl.cz/files/ceska-hudba---plzensky-kraj.pdf), (www.justice.cz)

DŘEVIKOVSKÝ JAROSLAV, 10. 4. 1936, do 6. 2. 1960 spolupracovník VKR „Kalivoda“, 5396, 2. VO. Zpěvák, hudebník, skladatel, aranžér, dirigent. Původně pracoval jako technik, v 50. letech aranžér pro orchestry Z. Marata, V. Kloce a K. Lochmana, od začátku 60. let spolupracoval s orchestrem K. Vlacha (po jeho smrti 1986 se ujal vedení orchestru) a souborem TOČR. 1964-67 působil jako zpěvák vokálního souboru L. Pánka.  (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

DUDEŠEK PETR, 24. 3. 1939, spolupracovník VKR „Oldřich“, 19772, 10. 4. 1959 – 18. 11. 1960 OVKR 71. PLD. Zpěvák, hudebník, skladatel. 1967 založil soubor Muzika bez kapelníka (později Buřinky). Zakladatel souboru Berušky P. Dudeška. 1991-92 poslanec ČNR za Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990), (Kdo je kdo v ČR 91/92)

DUCHÁČEK VOJTĚCH, 29. 10. 1949, D „Lada“, 39072, od 4. 2. 1987 StB Hodonín se zaměřením na Rakousko. Trumpetista, zpěvák a kapelník dechové hudby „Šohajka“ z Dolních Bojanovic.  (http://www.galanecka.cz/index3.php?modul=galanecka_osobnosti/galanecka_osobnosti&pismeno=D)

DUCHEK PETR, 12. 9. 1953, D „Specialista“, 28525, 8. 6. 1987 – 11. 11. 1987 KTS „Otakar“, 7. 3. 1988 – 30. 12. 1988 důvěrník StB Plzeň. Ing., CSc., chemik – 1978-84 Ústav teoret. zákl. chemické techniky  ČSAV v Praze, 1984-87 VÚ keramiky Plzeň, 1987-90 UNIDO, Čs. spol. program, Plzeň, 1990-94 ředitel Výzkumného ústavu keramiky v Plzni. Pedagog ZČU v Plzni. Jednatel a společník CHEMSTAR Czech Republic, s.r.o. Dříve člen představenstva KERAST Praha, akciová společnost, člen výboru Společenství vlastníků domů Krašovská 6,8,10,12,14, v Plzni. 1985-87 zahraniční cesty jako expert OSN. Bydliště: Krašovská 1724/6, Plzeň 1-Balovec.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (http://www.nanotechindia.in/viewSpeakerMem.php?sid=64)

DVOŘÁK IVO, 13. 11. 1928, spolupracovník rozvědky (krycí adresa) „Nemocnice“, 47232, 28. 5. 1979 – 17. 5. 1988. Prof. MUDr., DrSc., lékař - od 60. let II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně, 1991-96 přednosta. 1964-67 působil v Tunisu. Bydliště: Půvabná 4, Brno-Chrlice.  (Kdo je kdo v ČR, 1998)

ĎUMBALA PAVEL, 21. 11. 1958, D VKR „Pavel“, 5431, 9. 12. 1980 – 17. 5. 1985 KVS Praha – AUS. Tanečník, choreograf, šéf baletu. Působil v Košicích, v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, 1984-89 v Pražském komorním baletu, 1989-97 v Národním divadle, 1997-2002 šéf plzeňského baletu, od 2003 vede balet Státní opery Praha. Jednatel a společník Terpsichoré s.r.o. Bydliště: Mattioliho 3271/4, Praha 10 – Záběhlice.  (Český hudební slovník osob a institucí), (www.justice.cz)

EREMIÁŠ VÁCLAV, 15. 6. 1920 – 18. 7. 1984, A „Mojmír“, 15135, od 3. 7. 1973 KTS, 3. 9. 1973 – 18. 7. 1984 agent StB Olomouc. Operní pěvec (tenorista), hudební pedagog. 1950–52 byl angažován jako barytonista opery v Plzni. Poté byl přeškolen na tenoristu u pedagožky Evy Fierlingerové. Již jako tenorista zpíval v Armádní opeře (1952–54), v divadle v Liberci (1955–58), v Moravském divadle v Olomouci (1958–82), hostoval i v Národním divadle v Praze.  (Český hudební slovník osob a institucí)

FENCL BOHUSLAV, 28. 1. 1942, A VKR „Aleš“, 74827, 13. 11. 1975 – 4. 11. 1984 oddělení VKR při OVS Pardubice, 14. 12. 1962 – 13. 2. 1963 kandidát informátora. Pracovník s. p. Silnice Hradec Králové – mistr, stavbyvedoucí, výrobní inspektor, vedoucí výrobně technický pracovník. Od začátku 90. let dlouholetý starosta města Vysoké Mýto. Místopředseda představenstva Stavební bytové družstvo Horizont, dříve jednatel Služby Vysoké Mýto, s.r.o. v likvidaci, člen dozorčí rady Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., společník SAFIR spol. s r.o. Bydliště: Rokycanova 378/IV, Vysoké Mýto. (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994)

FIALA TOMÁŠ, 20. 8. 1933, D „Hudebník“, 16343, 26. 1. 1976 – 2. 1. 1990 StB Ústí nad Labem. Prof. PhDr., CSc., sbormistr, pedagog – 1979-91 vedoucí katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Bydliště: Malátova 29/2416, Ústí nad Labem.  (www.konference.osu.cz/khv/2009/file.php?fid=7),
(http://www.sbor.cz/detail_sbormistr.php?id=10061&PHPSESSID=c421c899514e320fa91c63f10d3f8ee7)

FISCHER JAN O., 30. 11. 1923 – 4. 1. 1992, IS rozvědky „Kalda“, 46328, 16. 12. 1974 – 16. 10. 1991. Prof., DrSc., literární historik, překladatel, VŠ pedagog. Od 1947 pedagog FF UK, od 1958 po dobu více než tří desítiletí byl vedoucím katedry románských jazyků a literatur Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, od roku 1974 vedl také oddělení západních literatur Ústavu české a světové literatury Československé akademie věd, od 1974 rovněž vedoucí redaktor časopisu ČSAV Philologica Pragensia a Časopisu pro moderní filologii. Zahraniční cesty. Od 1984 člen korespondent ČSAV.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (http://www.obecprekladatelu.cz/F/FischerJanOtakar.htm)

FOLTÝN JAROSLAV, 23. 8. 1936, A „Jarda“, 12314, od 31. 3. 1978 KTS, 21. 10. 1978 – 7. 3. 1985 agent centrály kontrarozvědky. Doc. Ing., DrSc., vědecký pracovník – od 1971 Ekonomický ústav ČSAV a externí pedagog na VŠE, později docent pro obor světová ekonomika VŠE. Člen redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy. Pobyty v zahraničí. Bydliště: Čimická 5, Praha 8-Kobylisy.  (Kdo je kdo 91/92, 1991)

FROLÍK JIŘÍ, 5. 2. 1957, D VKR, 5432, 9. 12. 1980 – 1. 9. 1981 oddělení VKR při KVS Praha. PaedDr., pedagog katedry hud. kultury PF Plzeň, od 1994 sbormistr smíšeného pěveckého sboru Cantate v Rokycanech. Sbormistr Plzeňského akademického sboru. Předseda výboru Společenství pro dům Žlutická 44, 46 v Plzni. Bydliště: Žlutická 44, Plzeň.  (http://www.ucps.cz/portal/cz/03-01-heslo.php?chci_heslo=65), (www.justice.cz)

FRÜHAUF VLADIMÍR, 22. 6. 1937, D „Ctibor“, 16629, 9. 4. 1976 – 27. 7. 1978 StB Litoměřice. PhDr. Mgr., sbormistr a pedagog. Řadu let působil jako středoškolský pedagog hudební výchovy na gymnáziu v Lovosicích a Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích. 1960 založil dětský pěvecký sbor Hlásek, od 1975 působil na Střední pedagogické škole v Litoměřicích, kde se ujal vedení Dívčího pěveckého sboru Máj. 2000 stál při zrodu Ženského komorního sboru Cantica Bohemica, který vede dodnes. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Frühauf)

FRÝBA JIŘÍ, 13. 3. 1938, do 1970 důstojník StB (rozvědka). Ing., technik. 1970-90 nakladatelství Albatros – vedoucí provozu a technický náměstek, 5. 1. 1989 – 29. 5. 1990 zástupce ředitele, 1990-92 poradce na ministerstvu životního prostředí. Techn. organ. konzultant, předseda Společnosti pro techniku prostředí, člen předsednictva ČS VTS. Společník ICART s.r.o., dříve jednatel a společník UNIKLIMA,spol.s r.o., člen představenstva REAL - ESTATE LIBOCKÁ, a.s. Bydliště: Českolipská 22/401, Praha 9.  (Kdo je kdo v ČR, 1998)

FUCHS JAN, 21. 5. 1930 – 3. 12. 2007, do 1977 spolupracovník vojenské rozvědky (krycí adresa), 105427. Rozhlasový režisér. Pracovní pobyty v SRN. (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1995)

GRÁCZ VILIAM, 18. 7. 1964, D VKR 3. 3. 1987 – 25. 1. 1988 odbor VKR VÚ 6383 Příbram. Ing., ekonom - 1986-89 vedoucí devizového odboru a. s. Centrotex, 1990 ČTK, od 1991 akcionář a ředitel reklamní agentury DDB Needham, a. s., poté jednatel Ernst & Young s.r.o., nyní jednatel a společník Brain Logistics s.r.o., jednatel a společník Novat Services, s.r.o., člen výboru Společenství vlastníků jednotek Volutová 2523, člen představenstva Družstvo Volutová v likvidaci, člen správní rady Centre for Economic Studies, o.p.s. Bydliště: Volutová 2523/14, Stodůlky, Praha 5.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (www.justice.cz)
(http://old.1000leaders.cz/hledej.asp?S=&L=CZ&stav=18&idZaznam=966&pn=2)

HADRAVSKÝ MILAN, 24. 10. 1939, IS rozvědky „Xavera“, 49542, 8. 5. 1988 – 21. 8. 1991 +  pravd. v 60. letech A kontrarozvědky „Xaver“, 9816, StB Plzeň. Doc. MUDr., CSc., lékař. Od 1961 pracovník Biofyzikálního ústavu LF UK v Plzni (asistent, odborný asistent, docent, přednosta ústavu). Proděkan LF UK. 2006-2009 předseda výboru Společenství pro dům Čechova 13 v Plzni. Bydliště: Čechova 13, Plzeň. 1966 studijní pobyt v USA, cesty do zahraničí.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (www.justice.cz)

HAIN VRATISLAV, 25. 7. 1923, A „Standa“, 6398, 4. 12. 1961 – 20. 11. 1962 StB Ústí nad Labem. Dirigent. 1956 založil Bendův komorní orchestr v Ústí nad Labem, který řídil do roku 1963.  (Český hudební slovník osob a institucí)

HÁJEK VÁCLAV, 23. 11. 1925 – 10. 3. 1986, A „Štěpán“, 17243, od 23. 8. 1973 KTS, 19. 11. 1973 – 4. 4. 1977 agent StB Plzeň vedení. Muzikant – klarinetista, hudební skladatel, kapelník dechové hudby Staroplzeňáci. Od r. 1969 ve Škodovačce. (http://www.galanecka.cz/index3.php?modul=galanecka_osobnosti/galanecka_osobnosti&pismeno=H)

HALAŠKA MICHAEL, 26. 6. 1947, D VKR 74986, 15. 1. 1976 – 1. 12. 1976 19. MSD, oddělení VKR VÚ 5937 Plzeň. Prof. MUDr., CSc., lékař – od 1973 1. gynekologicko-porodnická klinika UK Praha, nyní přednosta, VŠ pedagog – 1. lékařská fakulta UK Praha. Pobyty v zahraničí. Od 1991 ústřední tajemník Masarykova demokratického hnutí. Jednatel a společník Gynekologie, s.r.o., jednatel a společník PARCON CONSULTING, s.r.o., člen představenstva COLLEGIUM, a.s. Dříve člen představenstva Pplk. Sochora 7, bytové družstvo. Bydliště: 1. Pplk. Sochora 7/426, Praha 7, 2. Na Veselí 28, Praha 4.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (www.justice.cz)

HAMMER JAN, 15. 9. 1920 – 2. 5. 1989, A „Hudebník“, 6478, 17. 7. 1959 – 26. 3. 1962 1. zvláštní oddělení KS MV Praha. MUDr., CSc., kardiolog, hudebník, skladatel a organizátor. Od 1956 předseda Kruhu jazzové a moderní taneční hudby, prezident Federace čs. jazzklubů a předseda Čs. jazzové federace. 1968-69 stipendium v USA.  (EZO), (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990 – uveden chybný rok narození)

HAVLÁK LUBOMÍR, 27. 2. 1953, A VKR „Karel“, 35564, od 22. 3. 1989 KTS, 19. 9. 1989 – 12. 9. 1990 agent FNMO a GŠ 4. odd. Mgr., operní pěvec (tenor). 1981–84 sólista operety v Hudebním divadle Karlín, poté do 1986 sólista opery v divadle v Ústí nad Labem, kam se v letech 1998–99 navrátil jako šéf opery. 1986–94 sólista a 1990–94 současně umělecký vedoucí  vokálních sólistů Armádního uměleckého souboru v Praze. Od 1992 sólista Státní opery v Praze. Od 1995 odborný asistent dějin literatury zpěvu, pěvecké metodiky a hlasové výchovy na katedrách zpěvu, operní režie a dirigování pražské HAMU. 1996-2000 umělecký vedoucí operního studia AMU. Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek domu Spálená 15 čp. 89 Praha 1. Bydliště: Spálená 15 č.p. 89, Praha 1 – Nové Město.  (Český hudební slovník osob a institucí), (www.justice.cz)

HEDVÁBNÝ MIROSLAV, 7. 1. 1933, v 60. letech důstojník StB (rozvědka). Ing., JUDr., právník, ekonom, pracovník podniků zahraničního obchodu – 1960-62 Koospol, 1963-67 zástupce vedoucího obchodního oddělení Strojexport v Athénách, 1968-69 ekonom-rozborář obchodního oddělení v Paříži, 1970-84 Strojexport, 1984-93 generální ředitel reklamní agentury Rapid, poté majitel poradenské firmy pro ekonomiku a obchod.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994)

HEGNER PAVEL, 15. 11. 1933, IS rozvědky „Pilský“, 46559, 23. 3. 1976 – 14. 4. 1981 StB Ústí nad Labem, vědeckotechnická rozvědka. Ing., CSc., chemik – od 1957 Výzkumný ústav anorganické chemie v Ústí nad Labem (od 1990 ředitel ústavu). 1990-95 člen představenstva Fosfa akciová společnost, 1991-96 místopředseda představenstva Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost. Bydliště: Resslova 857/18, Ústí nad Labem - Klíše. 1971 stáž v Kanadě.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (www.justice.cz)

HEJDUČEK STANISLAV, 28. 7. 1919 – 22. 6. 2004, A + A (DPB) „Franta Vojáček“, „Milena“, 3855, 10304, 30. 9. 1958 – 29. 7. 1960 a 14. 10. 1968 – 26. 8. 1970 StB Ústí nad Labem. Operní pěvec (bas) – Ústí nad Labem, Ostrava, Olomouc. (http://www.operainfo.eu/basyst.htm)

HLAVÁČEK OLDŘICH, 23. 3. 1942, spolupracovník VKR „Šrámek“, 41677, 23. 12. 1961 – 18. 11. 1963 2. s. PVOS. Mgr., psycholog. 13 let pracoval v psychiatrické léčebně v Praze-Bohnicích, poté odborný učitel psychologie na SPŠ v Praze. 1990-92 člen ČSL. 1995-2000 člen představenstva Lidové bytové družstvo Praha 8, 2006-2008 člen výboru Společenství domu čp. 1028 v Libni. Bydliště: Na Rokytce 1028/32, Praha 8.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (www.justice.cz)

HLOCH ZBYNĚK, 9. 7. 1934 – 26. 11. 1999, spolupracovník VKR „Emerich“, 25551, 21. 11. 1960 – 25. 2. 1961 4. DD. Akad. arch., filmový architekt-scénograf – 1958-92 Filmové studio Barrandov, poté pedagog FAMU a DAMU.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (http://www.fdb.cz/lidi/19388-zbynek-hloch.html)

HODYC JAROSLAV, 15. 9. 1904 – 5. 10. 1961, A kontrarozvědky a VKR „Vroubek“, 1968, 2612, 24487, 3. 1. 1955 –  8. 3. 1956 a 19. 2. 1959 - 17. 8. 1959 KS MV Praha a KVS Praha. Vojenský hudební nástrojař.  (Český hudební slovník osob a institucí)

HOFÍREK MIROSLAV, 20. 11. 1949, IS rozvědky „Avant“, 49704, 19. 5. 1989 – 7. 5. 1992. PhDr., psycholog. 1976-88 vedoucí manželské a předmanželské poradny v Sokolově, 1988-90 vedoucí oddělení klinické psychologie v nemocnici v Sokolově, 1990-92 poradce předsedy vlády ČSFR, 1992 založil poradenskou kancelář HOFÍREK & PARTNEŘI CONSULTING v Karlových Varech. Jednatel a společník GOLF CENTRUM s.r.o., společník a likvidátor ANY, spol. s r.o. v likvidaci. Dříve jednatel a společník ALDER PROJEKT s. r. o., jednatel a společník TSR, spol. s r.o., člen dozorčí rady iMi Partner, a.s., člen dozorčí rady Správa majetkových účastí Lázeňského fondu, a.s. Studijní pobyty v USA. Bydliště: 1. T. G. Masaryka 12, Karlovy Vary, 2. Háje 60, Kolová.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (http://www.businessweek.com/managing/content/nov2008/ca2008114_734601.htm)

HOFMANN ANTONÍN, 23. 1. 1942, D „Saša“, 26208, 9. 10. 1984 – 20. 9. 1988 StB Cheb. Do 1990 vedoucí střediska radiokomunikací Agrokombinátu Cheb, 1990-92 předseda družstva ECRA, od 1992 majitel rádia Ergensis. Komplementář a společník RTV Cheb, k. s. Od 1985 předseda Městského výboru Svazarmu v Chebu až do jeho zrušení, 1977-81 předseda ROH v závodu Agroslužby, 1967-89 člen KSČ. Bydliště: 1. Šumavská 19, Cheb, 2. Povodí 7, Třebeň, Skalná.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (www.justice.cz)

HOLEČEK IVAN, 3. 8. 1940, A „Kája“, 16549, od 19. 1. 1979 KTS, 15. 8. 1979 – 24. 10. 1980 agent centrály kontrarozvědky. Rozhlasový a divadelní režisér. 1991-2006 společník  ASPEKT, spol. s r.o. Bydliště: 1. Kaplická 852, Praha 4, 2. Novákových 2, Praha 8.  (Kdo je kdo 91/92, 1991), (www.justice.cz)

HOLUB ALOIS, 7. 9. 1932, IS rozvědky „Balón“, 47259, 19. 6. 1979 – 17. 2. 1981. Doc. Ing., DrSc., ekonom. Dlouhodobě pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV Praha, 1967-72 a 1978-84 expert OSN v Thajsku. Od 90. let pracovník Výzkumného střediska integrace ČR do evropské ekonomiky VŠE Praha.  (Kdo je kdo v ČR, 1998)

HONZÍKOVÁ NADĚŽDA, 21. 7. 1936, A (DPB) „Archiv“, 13477, od 12. 2. 1979 KTS, 9. 1. 1980 – 10. 6. 1983 propůjčený byt StB České Budějovice. Zpěvačka. (http://www.czechmusic.org/download/vyroci_klas_2006_cz.pdf)

HORÁČEK VLADIMÍR, 18. 12. 1957, D VKR, 84928, 2. 11. 1977 – 13. 12. 1978 oddělení VKR PS útvaru 8842 Cheb, 5.BPS. 1979-90 obvodní veterinární technik, od 1990 starosta města Bíliny. 1989 zakládající člen a mluvčí Občanského fóra ve městě. 1998-2009 jednatel a společník JIHOR s.r.o., 1992-97 jednatel Společnost pro koupi a management Nemocnice s poliklinikou v Bílině, spol. s r.o. v likvidaci. Bydliště: Bořeňská 175/9, Bílina.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (www.justice.cz)

HORÁK MIROSLAV, 13. 11. 1942, spolupracovník VKR „Karel“, 41573, 24. 11. 1961 – 15. 10. 1963 76. PLBD. Ing., ekonom. Ředitel sekretariátu SPDS-APOREKO Svaz průmyslu druhotných surovin, zástupce generálního sekretáře – Zájmové sdružení pro sběrné suroviny. Dříve člen představenstva Superfektus, a.s. 1969-77 referent specialista Státní banky československé. Člen nebo příznivec ODS. Bydliště: Uruguayská 21/77, Praha 2-Vinohrady.  (Kdo je kdo v ČR, 1998)

HORÁK MIROSLAV, 25. 10. 1956, D „Marák“, 42059, od 4. 7. 1989 StB Třebíč se zaměřením na jadernou energetiku. Ing. MBA, od 2000 generální ředitel I&C Energo a.s. 1981-93 Jaderná elektrárna Dukovany - od technika po vedoucího Odboru MaR, 1993-2000 ředitel divize Morava I&C Energo a.s. Místopředseda představenstva Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., člen dozorčí rady Centrum výzkumu Řež s.r.o., člen dozorčí rady EGP INVEST, spol. s r.o., dříve jednatel AHV, s.r.o. Bydliště: U hřiště 309, Stařeč, okres Třebíč. www.justice.cz), (http://old.1000leaders.cz/hledej.asp?S=&stav=18&idZaznam=1087&L=CZ)

HORÁLEK ANTONÍN, 25. 7. 1923, A „Kratochvíl“, 6440, 31453, od 15. 7. 1954 1. zvláštní odbor MV (8. správa). Ing., grafik, pracovník podniku Konstruktiva. V polovině 70.let 2 roky služebně v Africe.  (http://www.ustrcr.cz/data/pdf/vystavy/od-mnichova/vystavni-panely.pdf)

HOSTIČKA MILOŠ, 17. 6. 1936, A „Miloš“, 5343, 29. 1. 1957 – 11. 8. 1958 1. zvláštní odbor MV (3. správa). Správné datum narození uvedeno v Archivním protokolu agenturních svazků a map vlastnoručních zpráv spolupracovníků, 1. zvláštní odbor. Mgr., biolog, ochranář přírody. 1959-90 různé funkce (naposledy ředitel) v Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody Plzeň, poté vedoucí střediska Českého ústavu ochrany přírody Plzeň. Časté cesty do zahraničí. Bydliště: Slovanská 47, Plzeň.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994)

HOTĚK STANISLAV, 27. 11. 1911, A „Smetana“, 9567, 25. 5. 1961 – 18. 10. 1962 StB Praha 2. Dirigent, skladatel. Působil jako dirigent Pražského a později Karlovarského symfonického orchestru, jako div. dirigent v Ústí nad Labem a v Liberci. (Český hud. slovník osob a institucí)

HRANAI MILAN, 1. 10. 1937, A + D VKR „Poslanec“, 2751, od 18. 11. 1979 KTS, 4. 2. 1980 – 6. 2. 1985 agent, od 18. 11. 1987 důvěrník 9. BPS. Hudební skladatel z Chodska – ze Všerub. (http://www.galanecka.cz/index3.php?modul=galanecka_osobnosti/galanecka_osobnosti&pismeno=H)

CHOVANEC MILAN, 12. 5. 1920, A + D „Přemysl“, 15376, od 15. 11. 1973 důvěrník, 4. 12. 1974 – 27. 7. 1984 agent StB Ostrava. Ing., zpěvák (baryton) na Ostravsku. (http://www.galanecka.cz/index3.php?modul=galanecka_osobnosti/galanecka_osobnosti&pismeno=Ch)

CHRASTIL JOSEF, 16. 6. 1926, A „Pepík“, 10453, 7. 8. 1959 – 25. 2. 1966 1. zvláštní odbor MV. Učitel společenského chování a tance. Od 1959 vedoucí tanečního oddělení LŠU-LK. Zakladatel a předseda organizace Učitelství tanců České socialistické republiky.  (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

JANÁK RUDOLF, 22. 7. 1929, D „Doktor“, 13687, 30. 1. 1974 – 15. 1. 1988 StB Děčín. JUDr., právník, soudce. 1955-60 předseda bývalého okresního soudu v Rumburku, 1960-64 soudce krajského soudu v Ústí nad Labem, 1964-70 předseda okresního soudu v Děčíně, 1973-90 právník ve státním podniku, od 1990 předseda krajského soudu v Ústí nad Labem. 1954-70 člen KSČ, vyloučen. Bydliště: Kladenská 27, Děčín III.  (Kdo je kdo v ČR 91/92, 1991)

JANČA JOSEF, 16. 11. 1944, IS rozvědky „Jančara“, 46151, 22. 2. 1974 – 16. 6. 1977 a 14. 3. 1986 – 10. 11. 1989. Ing., DrSc., chemik. 1970-80 ředitel lab. analyz. Ústavu makromolekulární chemie ČSAV, 1980-90 ředitel Ústavu analyt. chemie ČSAV Brno. 1978-79 stáž v USA. (http://www.cojeco.cz/index.php?fpage=wiwindex&pp=100&chars=JANCA), (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994 – nepřesné datum narození)

JANSA MILAN, 26. 8. 1944, spolupracovník VKR „Ivan Kohout“, 50836, 2. 12. 1963 – 21. 11. 1965. Akad. arch., architekt. 1973-80 Stavební odbor ONV 5. Bydliště: U Kublova 1021/20, Praha 4-Podolí.  (Kdo je kdo: Architektura, 2000)

JANSKÝ LADISLAV, 1. 8. 1931- 2007, spolupracovník rozvědky „Farma“, 44109, 10. 3. 1965 – 26. 11. 1966. Prof. RNDr., DrSc., fyziolog, VŠ pedagog - 1954-97 PřF UK Praha. Zahraniční cesty, 1964-65 pobyt v Kanadě.  (Kdo je kdo v ČR, 1998)

JELÍNEK MIROSLAV, 27. 10. 1932, D VKR „Bonďa“, 64041, 14. 5. 1973 – 29. 12. 1983 a 23. 7. 1985 – 19. 3. 1990 oddělení VKR při KVS Praha. Vodní slalomář. Původně kvalitní sportovní střelec. Po ukončení kariéry trenér vojenského pětiboje, vodního slalomu a personalista armádního vrcholového sportu. Bydliště: Vestecká 465, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.  (http://www.duklasport.cz/ds_dl.php?cislo=0704)

JELÍNEK STANISLAV, 25. 3. 1945, A VKR „Václav Müller“, 77211, 1. 6. 1977 – 15. 7. 1992 oddělení VKR při KVS Ústí nad Labem a 51. ŽB. Skladatel, pedagog. 1965–93 pedagog  na Vojenské hudební škole (později Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem), 1993-2003 pedagog na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka v Praze. Od roku 1993 také působí na Střední zdravotnické škole Suverénního řádu Maltézských rytířů  v Praze 1 (zpěv, muzikoterapie).  (Český hudební slovník osob a institucí), (http://www.eu.cz/stanislav-jelinek/)

JÍCHA MIROSLAV, 19. 4. 1942, A rozvědky „Vřes“, 45140, 1. 2. 1969 – 23. 1. 1975 StB Brno 1. odbor. Prof. Ing., CSc., strojař, VŠ pedagog – VUT Brno. 1967-70 člen KSČ. 2002 jednatel a společník Sobriety s.r.o. Bydliště: Havlíčkova 888/24, Brno.  (kdo je kdo v ČR 94/95,  1994), (www.justice.cz)

JIRÁSEK MILAN, 27. 10. 1936, spolupracovník VKR „Stáňa Vávrová“, 4965, 9171, 8. 6. 1955 – 1. 12. 1955 + D VKR, 81394, 1. 7. 1975 – 29. 1. 1980 KVS Praha – ÚVN. MUDr., od 1960 lékař ortopedického oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha, od 1996 předseda Českého olympijského výboru. Lékař u československých reprezentantů v klasickém lyžování. 1988-90 předseda československého svazu lyžařů. Zahraniční cesty - účast na OH 1968, 1972, 1976. Člen správní rady ČESKÁ NADACE SPORTOVNÍ REPREZENTACE, člen představenstva Sazka, a.s., předseda správní rady NADACE SAZKA, místopředseda dozorčí rady ARKADIA, a.s. Dříve místopředseda dozorčí rady BESTSPORT akciová společnost,    Bydliště: 1. Svojšovická 2878/36, Praha 4 – Spořilov II, 2. Podle náhonu 3224/67, Praha 10.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (http://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Jirásek), (http://www.duklasport.cz/ds_dl.php?cislo=0704)

JISTEL PETR, 25. 9. 1928 – 31. 7. 2000, A „Profesor“, 14963, od 14. 4. 1976 KTS „Pedagog II“, 13. 1. 1977 – 8. 12. 1989 agent StB Ústí nad Labem. Muzikolog, hudební pedagog. (http://www.musica.cz/index.php?id_str=106)

JUNGBAUER RADOMÍR, 4. 7. 1936, do 1965 spolupracovník vojenské rozvědky „Vědec“, 700084. JUDr., diplomat. 1956-62 studium v SSSR, 1962-64 výzkumný pracovník Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii při MZV, 1964-71 atašé na MZV (1967-68 Korea), 1971-74 odborný asistent na Univerzitě 17. listopadu v Praze, 1974-84 odb. asist. na Práv. a Pedagog. fakultě UK Praha, 1985-90 odb. pracovník Orientálního ústavu ČSAV v Praze, 1990-93 velvyslanec v Mexiku, od 1993 ministerský rada MZV, 1995-97 zástupce ředitele odboru ministerstva zahraničních věcí, od 1998 expert odboru mezinárodních vztahů ministerstva obrany. Externě přednáší na VŠE a UK. 1958-70 člen KSČ, od 1992 ODS. Bydliště: Za Opusem 160, Praha 5-Zbraslav.  (Kdo je kdo v ČR, 1998)

JURKA JAROSLAV, 8. 7. 1949, A VKR „Rychard“, 70414, 6. 6. 1974 – 25. 6. 1992. Šermíř (1985 stříbro z MS v Barceloně). Od 1972 instruktor sportu a závodník AS Dukla, od 1987 trenér šermu AS Dukla. Zahraniční cesty. Zasloužilý mistr sportu. 1993-2003 jednatel a společník VOFA, s. r. o., 1995-99 jednatel a společník FLAMILO PARTNER s.r.o. Bydliště: U solných mlýnů 20, Olomouc – Holice.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994)

JUŘICA LEON, 2. 5. 1935, A „Hanák Pavel“, 16732, od 6. 4. 1974 KTS, 19. 11. 1974 – 23. 8. 1979 agent StB Ostrava. PhDr., hudební skladatel, pedagog. 1963–75 hudební archivář Českého rozhlasu Ostrava, 1975-97 středoškolský učitel na Janáčkově konzervatoři Ostrava, 1997-2001 externí lektor na katedře hudební výchovy Ostravské univerzity. Od roku 2001 vyučuje na Lidové konzervatoři v Ostravě.  (Český hudební slovník osob a institucí), (http://www.jmusica.cz/dokumenty/09_jurica.pdf)

KABOUREK JOSEF, 27. 2. 1937, spolupracovník VKR „Marta“, 15603, 27. 3. 1957 – 19. 1. 1959 OVKR 71. PLO. Zpěvák Hrádecké kapely, původem z Chodska.  (http://www.galanecka.cz/index3.php?modul=galanecka_osobnosti/galanecka_osobnosti&pismeno=K)

KAČENA MIRKO, 18. 6. 1930, kolem 21. 12. 1955 spolupracovník StB „Marek“, 1. zvláštní odbor MV (3. správa). Animátor, režisér – od 1953 kreslený film – Studio Bratři v triku. Bydliště: Mošnova 2653/31, Praha 5.  (Kdo je kdo v ČR, 1998)

KAMENICKÝ JIŘÍ, 30. 8. 1949, D „Hrouda“, 29107, 2. 11. 1984 – 6. 4. 1986 centrála kontrarozvědky. Ing., programátor - 1974-84 a 1986-88 MÚZO Praha, 1985 a 1988-90 Kommerzbank Frankfurt n. M., SRN. 1978-80 ext. lektor IBM v ČSSR. Předseda představenstva Syntea software group a.s., od 2002 předseda správní rady Nadační fond Ferdinanda Peroutky. 1990-99 ředitel a člen představenstva (1999-2001 předseda představenstva) Koncept CZ, a.s. Dříve jednatel a společník Syntea s.r.o. v likvidaci, jednatel a společník PRASKLO s.r.o. v likvidaci, jednatel a společník Koncept, s.r.o. v likvidaci, jednatel a společník Koncept Hradec Králové s.r.o., společník STRIX on Line s.r.o. Bydliště Všehrdova 4, Praha 1.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (www.justice.cz)

KAMIŠ ADOLF, 10. 6. 1915 – 1. 10. 1991, informátor rozvědky „Kozina“, 44127, 8. 4. 1965 – 20. 1. 1971 + současně informátor kontrarozvědky „Ada“, 15199, 25. 4. 1966 – 28. 8. 1967 KS StB Praha. Doc. PhDr., CSc., lingvista, VŠ pedagog – 1956-80 katedra českého a slovenského jazyka FF UK Praha a současně externě PedF v Ústí nad Labem. 1965-68 působil na univerzitě v Göttingenu, SRN.  (Kdo je kdo 91/92, 1991)

KARAS JIŘÍ, 30. 7. 1942, informátor VKR „Hurvínek“, 32058, 27. 11. 1962 – 14. 10. 1963 2. MSD. JUDr., Ing., politik, diplomat. 1990-2006 poslanec ČNR a PS PČR za ČSL a KDU-ČSL, od 2006 vládní rada na ministerstvu zahraničí, od 2007 konzul v Bělorusku, kde řídí české velvyslanectví jako chargé d'affaires. Od 1968 člen ČSL, od dubna 1990 vedoucí tajemník Jihomor. KV ČSL, od října 1990 místopředseda ČSL, po přejmenování strany člen CV KDU-ČSL. Bydliště: Cyrila Boudy 6/605, Třebíč.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Karas)

KARLOVSKÝ JAROSLAV, 10. 4. 1925 – únor 1997, A „Karel“, „Dalibor“, 5470, 1. 3. 1957 – 31. 10. 1962 a 1. 6. 1965 – 1. 9. 1970 centrála kontrarozvědky. Violista – Český filharmonie, učitel hry na violu v Kanadě.
(http://www.musica.cz/umrti.html), (http://web.uvic.ca/torch/torch1997s/tribute.html)

KAŠUBA MILAN, 30. 4. 1940, A VKR „Danuše“, 26782, 17. 12. 1963 – 12. 2. 1965 19. MSD. Zlatník z Brna, kytarista, skladatel.  (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

KLIKA JAROMÍR, 25. 2. 1919, kolem 26. 10. 1961 spolupracovník StB, KS MV Praha. MUDr., lékař, urolog. Pracoval v nemocnici v Jindřichově Hradci, Českých Budějovicích, v Praze na Bulovce, v Příbrami (18 let primář), v poliklinice Praha-Klimentská, v hl. poliklinice Praha. Bydliště: K Botiči 8, Praha 10.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (http://prachen.skauting.cz/stahni/casopisy/svet01.pdf)

KLOZAR JIŘÍ, 21. 10. 1916 - 1996, A „Jirka“, 1217, 9138, 40911, 17. 6. 1954 – 15. 11. 1954 centrála kontrarozvědky. Prof. Ing., DrSc., ekonom (účetní), VŠ pedagog – 1954-82 VŠE Praha (1966-68 proděkan, 1968-73 děkan, 1973-76 prorektor VŠE Praha, 1974-82 vedoucí katedry účetnictví. 1949-54 pracovník ministerstva vnitřního obchodu. 1967-89 člen KSČ.  (Kdo je kdo v ČR 94(95, 1994)

KOHLÍČEK JAROMÍR, 28. 4. 1927 – 16. 6. 2005, IS rozvědky „Klán“, 45670, 26. 7. 1972 – 10. 7. 1973 StB Plzeň. MUDr., CSc., lékař-urolog, primář. Otec komunistického poslance Jaromíra Kohlíčka.  (http://katalog.svkul.cz/l.dll?hal~1000061508), (Kdo je kdo v ČR, 1998)

KOJAN MILOSLAV, 30. 1. 1949, D „Spojař“, 26842, do 10. 3. 1987 StB Tachov. Ing., od 2004 předseda představenstva ALIMA značková potravina a.s. 1983-91 vedoucí okresního střediska, 1992-96 provozní náměstek ZPU, a.s., 1996-2001 gen. ředitel a předseda představenstva ČMPU, a.s. Člen představenstva AGT Reality, a.s. Dříve předseda dozorčí rady Drůbež - vejce, a.s., předseda představenstva XAVEROV, a.s., předseda  představenstva XAVEROV holding, a.s., předseda dozorčí rady Západočeská plemenářská unie a.s., předseda představenstva Českomoravská plemenářská unie, a. s., předseda představenstva (jindy člen dozorčí rady) BONECO a.s., předseda dozorčí rady (jindy člen představenstva) UNICHOV – unie chovatelů a plemenářů a.s., místopředseda dozorčí rady JEMČA a.s., místopředseda dozorčí rady Středočeské chovatelské sdružení, a.s., člen dozorčí rady Drůbežářský podnik Libuš, a.s., člen dozorčí rady (jindy člen představenstva) TECHNOLOGY leasing, a.s. v likvidaci, člen dozorčí rady (jindy člen představenstva) AGROTRADE, a.s., člen dozorčí rady Xaveross s.r.o., jednatel Dr. LACINA s.r.o., člen dozorčí rady XAVERgen, a.s. Bydliště: 1. Polní 157, Ořech, 2. Na úhoru 462/28, Skvrňany, Plzeň 3, 3. Plynární 6, Plzeň-město. (www.justice.cz), (http://old.1000leaders.cz/hledej.asp?S=&stav=18&idZaznam=115&L=CZ)

KONÍČEK ANTONÍN, 14. 6. 1952, D „Tonda“, 37842, od 17. 12. 1985 StB Uherské Hradiště se zaměřením na kulturu. Muzikant – trumpeta, skladatel, aranžér, kapelník Boršianky. (http://www.galanecka.cz/index3.php?modul=galanecka_osobnosti/galanecka_osobnosti&pismeno=K)

KONRÁD ONDŘEJ, 29. 11. 1950, D VKR, 64269, 28. 5. 1973 – 25. 4. 1975 1. TD. Hudební  publicista, harmonikář, zpěvák, textař, skladatel. Stojí v čele vlastní formace Gumbo. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990), (http://www.knihovnicka.net/autor/10424-konrad-ondrej/zivotopis-biografie/)

KONSBUL OTAKAR, 14. 6. 1932, od 4. 6. 1955 spolupracovník VKR „Zdena“, 9078. Architekt. 1960-68 člen KSČ, od 1990 HSD SMS (HSD-MS, ČMSS). Bydliště: Úvoz 48, Brno.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (Kdo je kdo: Architektura, 2000)

KOPAL MIROSLAV, 17. 1. 1963, D VKR „Miroslav“, 24121, 19. 11. 1986 – 15. 7. 1992 oddělení VKR při KVS Ústí nad Labem. 1984-96 lyžař, reprezentant v severské kombinaci, po skončení aktivní činnosti servisman v Dukle Liberec. Bydliště: Haratice 143, Plavy, okres Jablonec nad Nisou.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (http://en.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Kopal)

KOTEK KAREL, 25. 9. 1952, D VKR „Chemik“, 35725, 29. 3. 1989 – 10. 7. 1991 OVKR VAAZ Brno. Doc. Ing., CSc., chemik, rektor Vojenské akademie v Brně. Do 1983 štábní funkce na ministerstvu obrany. Bydliště: Pálavské náměstí 7, Brno.  (Kdo je kdo v ČR, 1998)

KOUTSKÝ JAROSLAV, 18. 6. 1929, A „Keml“, 9418, do 30. 4. 1967 StB Plzeň 1. odbor. Prof. Ing., DrSc., fyzikální metalurg,, VŠ pedagog. 1965-70 ředitel Ústř. výzk. ústavu Škoda, 1978-89 vedoucí výzkumu reaktorových materiálů v Ústavu jader. výzk. v Řeži, od začátku 90. let prorektor Západočeské univerzity v Plzni a vedoucí katedry materiálů. 1969-71 a 1973-74 vedoucí katedry metalurgie a beztřískového zpracování MTC Káhira. 1996-99 místopředseda dozorčí rady Business center Bohemia, a.s., 15. 2. 1994 – 9. 9. 1994 člen představenstva VUPEK a.s. Bydliště: Rabyňská 9, Praha 4.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

KOVAŘÍK SLAVOJ, 22. 9. 1923 – 26. 6. 2003, spolupracovník VKR „Zdeněk“, 38037, 27. 8. 1960 – 12. 6. 1963 OVS Olomouc. Akademický malíř a grafik z Olomouce, VŠ pedagog. 1957-83 působil v Divadle Oldřicha Stibora, 1965-78 ext. pedagog FF UP Olomouc. (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (http://www.galeriecaesar.cz/galerie%20sov/kovarik/kovarik.htm), (http://www.olomouc.eu/phprs/view.php?cisloclanku=2002043046)

KRISTIAN RUDOLF, 23. 5. 1939, A VKR „Richard“, 46807, od 9. 11. 1982 KTS (KA), 27. 6. 1983 – 14. 10. 1986 agent VKR ZVO. Do 13. 10. 1982 KTS „Krista“ StB Tábor. Ing. arch., architekt. 1963-93 Jihočeský podnik pro údržbu památek Tábor (1967-93 vedoucí projekce a hlavní architekt), od 1994 soukromý architekt – Atelier Kristian arch. Bydliště: Kožešnická 264, Tábor.  (Kdo je kdo: Architektura, 2000)

KRPEJŠ JAROSLAV, 28. 6. 1930 – 5. 5. 2007, A „Hora“, 27885, od 3. 9. 1986 KS StB Plzeň. Textař, pracovník Českého rozhlasu Plzeň. (http://www.galanecka.cz/index3.php?modul=galanecka_osobnosti/galanecka_osobnosti&pismeno=K)

KRYKA FRANTIŠEK, 28. 7. 1930, do 15. 11. 1960 spolupracovník StB, arch. č. 51637, 1. zvláštní odbor MV. Hudebník – hráč na klarinet a barytonsaxofon. 1949-54 hrál v Ústřední hudbě Čs. lidové armády, 1954-55 v orchestru Z. Bartáka, 1956-60 v orchestru Kamila Hály (s ním se zúčastnil dlouhodobého zájezdu na Dálný východ), od 1961 angažován do Tanečního orchestru Čs. rozhlasu a Jazzového orchestru Čs. rozhlasu.  (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

KUBA JOSEF, 11. 3. 1915, D „Doktor“, 1203, do 9. 10. 1974 centrála kontrarozvědky. RNDr., CSc., fyzikální chemik, ředitel muzea. 1948-51 vězněn pro neoznámení protistátní organizace, 1951-59 pracovník VÚ ČKD Praha, 1959-64 a 1968-84 ředitel Národního technického muzea v Praze. 1964-68 ředitel technické pomoci Mezinárodní atomové agentury ve Vídni.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994)

KUBEŠ LADISLAV, 23. 2. 1924 – 26. 8. 1924, A „Radek“, 9527, 25. 5. 1973 – 19. 1. 1982 StB Tábor. Hudební skladatel, kapelník Blaťácké dechovky a Veselky.  (http://www.galanecka.cz/index3.php?modul=galanecka_osobnosti/galanecka_osobnosti&pismeno=K), (http://de.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Kubeš)

KUČA OTAKAR, 13. 10. 1927, do 10. 12. 1973 spolupracovník StB „Zahradník“, centrála kontrarozvědky, 22. 6. 1976 – 7. 11. 1978 KTS „Architekt“. Doc. dr. Ing. arch., CSc., architekt, VŠ pedagog. 1951-54 asistent ČVUT, 1954-66 výzkumník ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Praze, 1966-68 Svaz architektů, tajemník XI. světového kongresu UIA – sekce Člověk a krajina, 1968-73 docent Technické univerzity v Západním Berlíně, 1973-92 Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Od 1990 externí pedagog AVU a VŠUP. Časté zahraniční cesty. Bydliště: Frostova 335, Praha. (Kdo je kdo: Architektura, 2000), (Kdo je kdo v ČR, 1998), (http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/praha/vuva/kuca.htm)

KUMMER JAROSLAV, 1. 5. 1946, A VKR „Jestřáb František“, 65497, 15. 3. 1971 – 10. 7. 1972 KVS Praha. Doc. Mgr., hudebník, VŠ pedagog. 1970-77 hráč na trombón ve Filharmonii B. Martinů ve Zlíně, od 1975 vyučující hry na trombón - konzervatoř v Kroměříži, od 1981 pedagog JAMU Brno. 1985-89 ředitel konzervatoře Kroměříž. Bydliště: Polská 35, Olomouc.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994)

KUNČER OTO, 23. 3. 1911 – 28. 7. 1985, D, 16881, 31. 5. 1974 – 14. 2. 1980 StB Nový Jičín. Učitel, houslař – samouk.  (Český hudební slovník osob a institucí)

KUTÍLEK RUDOLF, 8. 7. 1923 – 15. 4. 2005, informátor „Procházka“, 5943, do 15. 12. 1966 StB Plzeň. Operetní zpěvák a herec Divadla J. K. Tyla v Plzni. (http://www.galanecka.cz/index3.php?modul=galanecka_osobnosti/galanecka_osobnosti&pismeno=K)

LENK JAROSLAV, 12. 8. 1956, spolupracovník VKR „Jiří“, 82123, 10. 12. 1975 – 7. 4. 1976 9. BPS. Folkový písničkář. 1976–1993 člen skupiny Máci, od 1980 až dosud skupiny Hop trop a od 1993 dosud skupiny Samson a jeho parta. Jednatel (dříve i společník) Rádio Samson spol. s r.o., předseda představenstva a společník SAMSON A PARTNEŘI a.s., společník LENKOW RECORDS s. r. o., dříve jednatel a společník Rádio Venkow, spol. s r.o. Bydliště: Jirečkova 15/1015, Praha 7.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Samson_Lenk), (http://www.cojeco.cz/index.php?id_desc=387930&s_lang=2&detail=1)

LEPIČ BOHUMIL, 3. 6. 1943 – 19. 3. 1994, A „Hanuš“, 19556, od 29. 1. 1973 KTS, 22. 5. 1973 – 16. 9. 1980 agent StB Beroun, 15. 4. 1967 – 12. 6. 1967 KI nebo KA VKR. Skladatel,  aranžér, dirigent, zpěvák, kapelník Hořovické muziky. Pedagog v Základní umělecké škole v Hořovicích. Spolupracoval s rozhlasem a televizí.  (Český hudební slovník osob a institucí)

LINDA FRANTIŠEK, 28. 4. 1956, D VKR, 45729, 3. 2. 1982 – 12. 10. 1982 oddělení VKR 51. ženijní brigády. Ing., stavební technik, podnikatel, starosta města Chebu. 1981-89 Zemědělské stavby Cheb, 1989-90 zakladatel a předseda představenstva firmy BOBR Cheb. Předseda představenstva        TRAMADET, a. s., předseda představenstva DOMO, akciová společnost, jednatel HMN REALITNÍ, s.r.o., jednatel EGRES, společnost s ručením omezeným, jednatel a společník STRATA CONSULTING s.r.o., člen dozorčí rady LOGOS, a.s., společník CANWAY spol. s r.o., člen dozorčí rady Vodní klub, o.p.s., člen správní rady Nadační Fond  Emila Škody, člen správní rady Nadace Schola Ludus. Dříve předseda dozorčí rady REPRINT akciová společnost, předseda představenstva, prokura a společník ZÁPADNÍ STAVEBNÍ a.s., předseda představenstva PROREGIO a.s., předseda představenstva GEO, výrobní družstvo - v likvidaci, místopředseda představenstva Uni-West-Trans, a.s., předseda Okresní hospodářské komory Cheb, člen dozorčí rady SENZO, akciová společnost, člen dozorčí rady EURABA, akciová společnost, místopředseda představenstva EQUIL REAL a.s., člen představenstva MERKATOR, a.s. Bydliště: 1. Goethova 1033/9, Cheb, 2. Dolní 197/15, Cheb. Uvedeno i Dolní 6, 2, 4, 14.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (www.justice.cz)

LOKVENC BOHUSLAV (zaznamenáno Bohumil), 29. 11. 1900 – 24. 3. 1964, A „Kapitán“, 3004, 12. 2. 1958 – 24. 3. 1964 StB Tábor. Vojenský kapelník, štábní kapitán v záloze. 1951-63 ředitel hudební školy v Sezimově Ústí, kde rovněž působil jako umělecký vedoucí závodní hudby a předseda komise Lidové umělecké tvořivosti.  (Český hudební slovník osob a institucí)

LOKVENC VÁCLAV, 12. 1. 1930, A „Václav“, 15563, do 5. 8. 1985 StB Karlovy Vary. Akademický malíř a sochař. Několik let působil jako první polistopadový primátor města Karlovy Vary. 1947-69 člen KSČ. Bydliště: Kyjevská 10, Karlovy Vary.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (http://www.galeriekvary.cz/Galerie_soubory/aktualnivystavy.htm)

LOUKOTA OLDŘICH, 5. 1. 1931, A (DPB) VKR „Favorit“, 46510, 28. 6. 1982 – 17. 9. 1990 odbor VKR VÚ 6383 Příbram. Harmonikář, zpěvák z Přikosiv. Založil a vedl skupinu Favorit. (http://www.galanecka.cz/index3.php?modul=galanecka_osobnosti/galanecka_osobnosti&pismeno=L)

LOUKOTA ŽIVAN, 26. 11. 1938, spolupracovník VKR „Mirek“, 38039, 31. 8. 1960 – 8. 12. 1964 KVS Brno. Občanský aktivista. Do konce 60. let dopravní policista. Žije ve Vyškově. (http://www.sinagl.cz/phpbb2/viewtopic.php?p=12980&sid=912a05c4c5b92f7225023d8f9f983def)

LÖWENBACH JOSEF, 5. 6. 1900 – 12. 3. 1962, A „Tobo“, 7, 2. 6. 1954 – 12. 3. 1962 1. zvláštní odbor MV. Hudební publicista. Po 1945 zaměstnanec ministerstva zahraničí a informací v Praze, 1951-62 působil v Gramofonových závodech.  (Český hudební slovník osob a institucí)

MACÍK KAREL, 29. 3. 1935, do 1972 spolupracovník vojenské rozvědky „Lob“, 106011. Prof. Ing., CSc., ekonom – obor strojírenství, VŠ pedagog – od 1960 ČVUT Praha, 1990-93 zástupce vedoucího katedry, od 1993 vedoucí Ústavu řízení a ekonomiky podniku. Pobyty v zahraničí.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (http://www.rep.fs.cvut.cz/zamestnanci/26.html)

MALÍNSKÝ VOK, 19. 7. 1927 – 11. 12. 2008, A VKR „Štefan“, 50024, 8. 7. 1963 – 27. 3.  1987. Ing., CSc., vodohospodář. Pracoval ve Vojenském projektovém ústavu v Praze jako projektant, později byl vedoucím vodohospodářské skupiny, 1967-86 vodohospodář na Ministerstvu národní obrany. 1948-52 člen KSČ (vyloučen), 1989-94 Strana zelených. Vyznamenání: 1956 Za službu vlasti, 1966 Za zásluhy o obranu vlasti, 1987 Za obětavou práci v oblasti vědy a techniky.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (http://www.vodakh.cz/ruzne/ruzne.htm), (http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/1869)

MALÝ MILAN, 11. 3. 1936, IS rozvědky „Michl“, 49551, 31. 8. 1988 – 15. 7. 1993. Prof. Ing., CSc., ekonom, VŠ pedagog – VŠE, proděkan Pražské mezinárodní manažerské školy. Předseda České asociace MBA škol. Dříve místopředseda dozorčí rady První investiční společnost, a.s., člen dozorčí rady Chotěbořské strojírny - Smaltovna a.s., místopředseda představenstva Bytové družstvo Na vápenném. 1986-89 vědecký pracovník v Rakousku. Bydliště: Na vápenném 4, Praha 4.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

MAREK JOSEF, 13. 10. 1948, A „Málek“, 20430, od 24. 10. 1980 KTS „Karel“, 10. 12. 1980 – 15. 3. 1989 agent centrály kontrarozvědky. Hudební skladatel. 1972-74 působil v Hudebním divadle Karlín, od 1974 člen Pražského filharmonického sboru.  (Český hudební slovník osob a institucí)

MARYŠKA FRANTIŠEK, 9. 10. 1946, spolupracovník VKR „Josef Filip“, 53630, 1. 11. 1965 – 1966 PŠ-PVS. JUDr., policista. 1967 nástup k policii, 1978-90 Federální kriminální úřad, od 1990 ředitel Centrály federální policie Praha. 1992-94 ředitel Pinkerton ČR, s.r.o. v likvidaci. 1992-97 prezident a společník SECURITAS ČR s.r.o. Společník ADAM, spol. s r.o. v likvidaci. Dříve prokura FENIX INTERNATIONAL, spol. s r.o.. místopředseda představenstva KAMÝK-bytové družstvo, předseda představenstva (jindy předseda dozorčí rady) B.S.X., a.s., společník OMEGA, s.r.o., jednatel HELICOM, spol. s r.o., společník BREMA spol. s r.o. Bydliště: Imrychova 982/5, Praha 4-Kamýk.  (Kdo je kdo 91/92, 1991), (www.justice.cz), (http://www.novinky.cz/cestovani/214981-relikviar-svateho-maura-nevedeli-co-hledaji-nasli-poklad.html)

MATOUŠ ZDENĚK, 23. 4. 1931 – 19. 3. 2006, A „Ota“, 23031, 45629, 10. 11. 1982 – 1989 centrála kontrarozvědky a StB Praha. Herec, dabér, operetní zpěvák – Hudební divadlo Karlín. (http://dabingforum.cz/viewtopic.php?f=33&t=9341)

MATOUŠEK JIŘÍ, 4. 4. 1930, A VKR „Dvorský“, 76826, 2. 5. 1977 – 7. 7. 1991 OVS Pardubice, VAAZ a VVŠ Vyškov. Prof. Ing., DrSc., chemik, toxikolog. 1963-71 ředitel VÚ 070 Brno, 1971-81 Vojenský lékařský ústav J. E. Purkyně v Hradci Králové, 1981-88 ředitel pro výzkum VÚ 070, 1989-90 ČSAV, od 1990 profesor ve Vídni, od 1992 ředitel Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí Chem. fak. VUT v Brně. Expert FMZV pro odzbrojování, účastník Konference o odzbrojování v Ženevě.  (Kdo je kdo v ČR, 1998)

MATUŠŮ JOSEF, 12. 2. 1927, do 1967 spolupracovník vojenské rozvědky (krycí adresa), 7000017. Prof. RNDr., DrSc., matematik, VŠ pedagog – 1950-1998 strojní fakulta ČVUT Praha. 1995-97 člen představenstva Stavební bytové družstvo Nad Šárkou v likvidaci. Bydliště: Nad Zlatnicí 6, Praha 6.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

MĚRÁK PAVEL, 21. 8. 1949, A VKR „Jáchym“, 77693, 6. 12. 1977 – 26. 10. 1978 8. TP ZVO. 1990-92 poslanec SN FS za KSČM. Předseda výboru pro životní prostředí.  (Kdo je kdo 91/92, 1991)

MERTA JAN, 23. 10. 1924, od 1970 důstojník StB (rozvědka). Filatelista, místopředseda městského výboru Svazu československých filatelistů v Praze. Do 1970 pracovník odboru hospod. řízení ministerstva vnitra.  (http://www.japhila.cz/scf/scf_akt_022.htm)

MESTEK CTIBOR, 9. 1. 1937, A VKR „Dubský“, 56371, 6. 10. 1967 – 21. 4. 1969 ŘVS. Muzikant – trumpetista, 25 let sólista ÚH Čs. armády, kapelník souboru Čs. Švitorky, učitel ZUŠ Praha 10. (http://www.galanecka.cz/index3.php?modul=galanecka_osobnosti/galanecka_osobnosti&pismeno=M)

MOTTL RENÉ, 31. 8. 1905 – 26. 2. 1976, informátor „Alexandr“, 5808, do 15. 12. 1964 KS MV Plzeň. Hudební skladatel, klavírista, sbormistr, hudební kritik. Působil v Plzni.  (Český hudební slovník osob a institucí), (http://www.svkpl.cz/files/ceska-hudba---plzensky-kraj.pdf)

MÜNZEROVÁ ZDENKA, 5. 9. 1902 - 1986, A rozvědky „Ančíková“, 40565, 30. 4. 1955 – 10. 12. 1957. PhDr., hudební publicistka, překladatelka. Od 1926 redaktorka časopisu Radiojournal, 1934 založila a řídila časopis Týden rozhlasu. 1939 emigrovala do USA, působila v knihovnách OSN, v Rockefellerově institutu a v Metropolitním muzeu.  (Český hudební slovník osob a institucí)

MYKISKA ANTONÍN, 23. 5. 1940, do 1977 spolupracovník vojenské rozvědky (krycí adresa),, 100922. Doc. Ing., CSc., VŠ pedagog (obor technická kybernetika) – 1962-2007 strojní fakulta ČVUT Praha. 1961-70 člen KSČ (vyškrtnut).  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (http://www.fsid.cvut.cz/cz/u12110/ARII/mykiska.xml)

NAVRÁTIL JIŔÍ, 22. 9. 1939, A VKR „Radek“, 50556, 3. 10. 1963 – 9. 11. 1964. Promovaný filolog, spisovatel a redaktor. 1965-1997 odpovědný redaktor nakladatelství Mladá fronta, od 1997 odpovědný redaktor nakladatelství Hynek.  (Kdo je kdo v ČR, 1998)

NEČESÁNEK ZDENĚK, 1. 8. 1937 – 11. 3. 2002, spolupracovník VKR „Navrátil“, 37011, 30. 1. 1959 – 1. 12. 1959 OVKR KVS Bratislava. Houslista, vedoucí Moravského noneta, primáš Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, v 60. letech odešel jako koncertní mistr do Lince, později do Durbanu a Pretorie v Jihoafrické republice.  (http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=3566), (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

NEJEDLÝ OLDŘICH, 24. 12. 1909 – 11. 6. 1990, do 3. 2. 1958 informátor rozvědky. Fotbalista. Držitel stříbrné medaile z MS 1934, kde byl vyhlášen nejlepším střelcem s 5 góly. Hráč Sparty Praha.  (Československý biografický slovník, 1992)

NĚMEC ALEŠ, 26. 1. 1955, D „Hudec“, 31817, 20. 3. 1986 – 8. 9. 1987 centrála kontrarozvědky. Klarinetista.  (http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky)

NEUMAN FRANTIŠEK, 28. 5. 1937, D „Fiala“, 32430, od 16. 2. 1981 StB Brno se zaměřením na vývoj. Prof. RNDr., DrSc., matematik, VŠ pedagog – 1960-74 PřF UJEP Brno (1967-69 vedoucí katedry numerické matematiky), od 1974 Matematický ústav ČSAV Brno (1991-98 vedoucí pobočky). Pobyty v zahraničí. Bydliště: Záhřebská 4, Brno.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (http://www.math.cas.cz/~neuman/VITAE.pdf)

NOVÁČEK LIBOR, 20. 11. 1949, A „Libor“, 18726, 30. 3. 1981 – 1. 8. 1985 centrála kontrarozvědky. Violista a dirigent.  (http://www.musica.cz/index.php?id_str=105)

NOVOSAD RUDOLF, 30. 11. 1922, A „Sadař“, 6001, 2. 8. 1957 – 14. 2. 1961 1. zvláštní odbor MV (3. správa). Houslista. Od roku 1947 hrál se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, roku 1945 se stal členem České filharmonie, kde působil jako první houslista až do roku 1989. Současně byl primáriem Kvarteta českých filharmoniků.  (Český hudební slovník osob a institucí)
 
NOVÝ MIROSLAV, 9. 7. 1950, IS rozvědky „Imin“, 47385, 28. 1. 1980 – 23. 3. 1982 se zaměřením na Portugalsko. Ing., ekonom. Od 1975 a. s. Investa (postupně v různých funkcích,  1990-2007 generální ředitel – firma skončila v likvidaci). 1992-2001 člen představenstva, 2001-2007 předseda představenstva INVESTA International a.s. (firma skončila likvidací). 1992-2000 jednatel a společník Fokt a Nový spol. s r.o., 1995-2009 předseda představenstva SLIVER MACHINE, akciová společnost v likvidaci, 1995-2008 společník LITMAS,  s.r.o. - v likvidaci. Od 2005 jednatel a společník Investa Intl s.r.o. Pracovní cesty do zahraničí. Odborník v oboru maloprůměrových pletacích strojů. Bydliště: Živcová 901/10, Praha 5-Radotín.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (www.justice.cz)

OBERMAJER PETR, 3. 8. 1935, do 1972 spolupracovník vojenské rozvědky „Aeronaut“, 101345. Doc. Ing., CSc., elektrotechnik, VŠ pedagog – 1963-97 elektrotechnická fakulta VUT Brno. 1964-66 expert Military Technical College v Káhiře. 1961-70 člen KSČ (vyškrtnut). 2003-2008 místopředseda výboru Společenství vlastníků bytů Slatinská 104, 106, Brno. Bydliště: Slatinská 104, Brno.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

PÁTKOVÁ EVA, 9. 10. 1938, do 1969 spolupracovnice vojenské rozvědky, 4000386. PhDr., překladatelka z němčiny. 1965-66 roční stáž v SRN, 1966-71 odborná asistentka v Ústavu jazyků a literatur ČSAV, od 1980 na katedře jazyků ČSAV (AV ČR). Bydliště: Kaňkovského 1238, Praha 8.  (Kdo je kdo v ČR, 1998)

PAVLÍK JOSEF, 18. 5. 1927, D VKR, 5724, 9. 2. 1981 – 23. 9. 1985. Ing., 1949-85 stíhací pilot, MNO, 1986-89 člen mezirezortní komise Ministerstva dopravy ČR, od 1990 samostatný výzkumný a vývojový pracovník Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze. Čestný předseda Svazu letců ČR. Zasloužilý letec. Bydliště: Lounských 14, Praha 4.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (http://www.gagarin.cz/index.php?link=josefpavlik.php)

PAVLUŠ ANTONÍN, 3. 6. 1947, D „Pavla“, 40076, od 11. 12. 1987 KTS, 5. 10. 1988 důvěrník StB Hodonín se zaměřením na kulturu. Muzikant – křídlovák, 40 let kapelník Mistříňanky, nyní manažer a organizátor. Bydliště: Vyhnálov 762, Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín.   (http://www.mistrinanka.cz/cz/?Sek=pavlus), (www.justice.cz)

PAZDÍREK PAVEL, 14. 10. 1937, D VKR, 85685, 11. 4. 1978 – 16. 4. 1984. Plavec (stříbro z ME 1958 na 200 m motýlek), dlouholetý funkcionář armádního vrcholového sportu. (http://www.duklasport.cz/ds_dl.php?cislo=0704)

PEDLÍK MIROSLAV, 6. 9. 1926, informátor rozvědky „Perek“, 41317,  22. 3. 1957 – 12. 9. 1958. Doc. Ing., metalurg – 1949-85 VÚ kovů, Panenské Břežany, od 1986 VŠ pedagog – VŠCHT Praha. Kolem 80 odborných pobytů v zahraničí. 1993-95 člen představenstva HMZ, a.s. Bydliště: Sekaninova 32, Praha 2.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994)

PETŘIKOV PAVEL, 1. 7. 1959, D VKR „Judo“, 81493, 13. 9. 1981 – 3. 9. 1988 oddělení VKR při KVS Banská Bystrica. Judista (stříbro z MS) - TJ Kralupy, VŠ Praha, Dukla Banská Bystrica, Sokol Hradec Králové, od 1993 trenér juda – reprezentační družstvo žen a SKP Hradec Králové. Zasloužilý mistr sportu. Zahraniční cesty, 3 jednoměsíční stáže v Japonsku.  (Kdo je kdo v ČR, 1998)

PIVOŇKA LADISLAV, 29. 11. 1962, D „Babouk“, 18442, 1. 12. 1988 – 6. 12. 1989 StB České Budějovice. Muzikant – Es trumpeta, od 1988 zpěvák v kolektivu jihočeské dechovky Babouci. Člen výboru Společenství vlastníků domu Čechova 769/4 v Líšově. Bydliště: Čechova 769/4, Líšov.  (http://www.babouci.cz/?page=kontakty), (www.justice.cz)

PODZIMKOVÁ-MRÁČKOVÁ JARMILA, 5. 12. 1928 – 16. 7. 1981, spolupracovnice VKR „Stred“, 49952, 18. 6. 1963 – 4. 5. 1971 2. SBOLD. Akad. soch., sochařka z Brna, medailérka.     (http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?IDosoby=3867)

POKORNÝ ANTONÍN, 3. 12. 1939, do 1973 spolupracovník vojenské rozvědky „Trámek“, 106195. Doc. Ing., CSc., VŠ pedagog. Od 1980 docent fak. arch. ČVUT, 1985-91 proděkan fak. arch., 1993-96 prorektor, 1996-97 pověřený rektor ČVUT, od 1997 prorektor. Od 1994 vedoucí Ústavu techniky prostředí budov a sídel. Bydliště: Bechyňova 7, Praha 6.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (http://www.cvut.cz/fotobanka/osobnosti/rektori/r94.jpg/view)

POKORNÝ OTAKAR, 13. 11. 1926 – 3. 5. 2006, do 1958 spolupracovník vojenské rozvědky, 25008. Prof., CSc., profesor na VAAZ v Brně, hudebník a výrobce hudebních nástrojů. 1951–87 učil na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně. Jako multiinstrumentalista vystřídal řadu souborů od jazzových, folkloristických až po soubory historických nástrojů. Často vystupoval v zahraničí a jako interpret natočil desítky záznamů pro Československý rozhlas a na gramofonové desky. 1986 založil profesionální skupinu Brněnští gajdoši. 1987 vydal publikaci Technika hry na gajdy.  (Český hudební slovník osob a institucí), (http://www2.brno.cz/index.php?nav01=2222&nav02=2220&nav03=2447&idosobnosti=201)

POPL MILAN, 10. 3. 1934, IS rozvědky Pich“, 44233, 7. 9. 1965 – 22. 4. 1993. Doc. Ing., DrSc., chemik, VŠ pedagog – od 1964 VŠCHT Praha. 1966 a 1979 studijní pobyt v Itálii, 1974 v USA.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994)

POŠMURNÝ OLDŘICH, 8. 4. 1942 – 2. 5. 2010, spolupracovník VKR „Otakar Pokorný“, 47294, 20. 9. 1961 – 23. ? 1963 5. PB a HS VKR. Výtvarník, knižní grafik. 1960-67 technický a výtvarný redaktor v nakladatelství Svoboda, od 1968 svobodné povolání. Vojenskou službu absolvoval v letech 1961–63. V prvním roce jako ZZVP (zástupce zástupce pro věci politické) v Hranicích; v této době zakládá divadelní soubor MRK, se kterým jezdil po Západních Čechách s hrou, kterou napsal, nastudoval s vojíny, k níž namaloval kulisy a zahrál si i hlavní roli. V druhém roce byl členem týmu, který připravoval po výtvarné stránce Muzeum Pohraniční stráže v Praze na Karlově.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994),
(http://www.infofila.cz/zpravodaj-3-2008-na-navsteve-u-oldricha-posmurneho-r-11-c-3768)

PROCHÁZKA JAROSLAV KAREL, 19. 2. 1918 – 2. 11. 1992, D „Redaktor“, 11315, 17. 5. 1976 – 10. 8. 1979 centrála kontrarozvědky. Hudební redaktor a publicista. V 50. letech tiskový a propagační pracovník Divadla S. K. Neumanna v Praze-Libni, v 60. a 70. letech tiskový referent Národního divadla, České filharmonie, Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro a odborný pracovník Supraphonu - zakladatel a šéfredaktor časopisu G 65, pozdější Gramorevue.  (Český hudební slovník osob a institucí)

PROCHÁZKA STANISLAV, 13. 4. 1922, spolupracovník VKR „Ivan“, 6613, 12. 11. 1954 – 17. 6. 1960 HS VKR. Genpor. Ing., do 1969 voják z povolání (do 19. 12. 1968 velitel ZVO Příbram, do 31. 12. 1969 náčelník katedry operač. umění), do 1972 referent investiční výstavby Stavoporit, n. p. Praha, 1972-76 totéž v o. p. Sempra Praha, 1976-82 totéž v Zem. stav. sdružení Mnichovo Hradiště, 1983-89 externí průvodce Čedok Mladá Boleslav. 1946-70 člen KSČ (vyloučen). Vyznamenání: Řád Rudé hvězdy, Za budování ČSA. (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994)

PULKRÁBEK JINDŘICH, 3. 4. 1930, do 16. 11. 1955 spolupracovník VKR „Vítěz“, 8967. Ing., akad. arch., architekt. Bydliště: Jičínská 47, Praha 3.  (Kdo je kdo 91/92, 1991)

ROLL (vl. jm ČAPEK) JIŘÍ, 18. 5. 1914 – 18. 8. 2000, 19. 6. 1957 - 25. 3. 1961 spolupracovník StB „Táborský“, 5879, 1. zvláštní odbor MV (2. správa). Herec, režisér, scenárista. 1954-76 režisér Čs. rozhlasu, (1968-76 šéfrežisér lit. dram. oddělení).  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (http://libri.cz/databaze/film/heslo/4066)

RYBKA VLADIMÍR, 26. 4. 1934, spolupracovník rozvědky „Ryba“, 43415, 6. 8. 1962 – 5. 6. 1970. Doc. RNDr., DrSc., fyzik. 1959-82 Tesla VÚST Praha, vedoucí oddělení, 1982-86 věd. pracovník elektrotech. fakulty ČVUT Praha, od 1986 fakulty chem. technologie VŠCHT Praha. 1961-63 studijní pobyt v Japonsku.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994)

ŘEHÁK FRANTIŠEK, 13. 1. 1927, do 24. 5. 1957 spolupracovník VKR. Prof. MUDr., DrSc., lékař-chirurg. 1952-74 II. chir. klinika Praha, 1974-92 přednosta III. chir. kliniky, profesor chirurgie. 1990-92 prezident Čs. chirurg. společnosti. Člen KSČ. (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994)

ŘEZÁČ JAROSLAV, 17. 3.  1929, D „Sparťan“, 4363, 27. 10. 1972 – 27. 3. 1975 a znovu od 10. 9. 1976 centrála kontrarozvědky. Fagotista.  (http://www.musica.cz/index.php?id_str=105)

SAMEC ZDENĚK, 24. 2. 1932, A (DPB) VKR „Masna“, 46803, 9. 11. 1982 – 21. 9. 1987 ZVO. Ředitel MKS Hořovice, organizátor kulturních akcí – setkání heligonkářů v Hořovicích, Hořovická nota. (http://www.galanecka.cz/index3.php?modul=galanecka_osobnosti/galanecka_osobnosti&pismeno=S)

SENDLEROVÁ EVA, 23. 12. 1939, do 1975 spolupracovnice vojenské rozvědky „Baquette“, 120302. Akademická malířka, grafička. 1968-69 roční stipendijní pobyt ve Francii, 1987 výstava v Japonsku.  (Kdo je kdo v ČR, 1998)

SCHIFFAUER EDVARD, 26. 3. 1942, A „Baron“, 18135, od 14. 2. 1984 KTS, 29. 3. 1984 – 19. 12. 1986 agent StB Ostrava. Hudební skladatel z Ostravy. (http://www.czechmusic.org/download/jubilea_klas_2007_cz.pdf)

SCHRÁNIL RAOUL (zaznamenáno RAUL), 24. 3. 1910 – 20. 9. 1998, A „Johan“, 9708, 869, od 7. 10. 1953 StB Praha. Herec. 1953  kvůli obvinění z pokusu o emigraci strávil tři čtvrtě roku ve vyšetřovací vazbě pankrácké věznice.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (http://www.csfd.cz/tvurce/1051-raoul-schranil/), (http://cs.wikipedia.org/wiki/Raoul_Schránil), (http://www.volny.cz/czfilm/Osobnosti/Schranil.htm)

SKŘEJPEK MICHAL, 4. 11. 1957, D „Vědec“, 30901, centrála kontrarozvědky. Prof. JUDr., DrSc., právní historik, romanista, VŠ pedagog – od 1981 PF UK Praha, od 1994 proděkan. Též pedagog Policejní akademie ČR. 1986 studijní pobyt v Římě.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (http://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Skřejpek), (http://www.facebook.com/group.php?gid=112077525315)

SLABÝ IVAN, 9. 7. 1943, IS rozvědky „Felčar“, 46948, 21. 3. 1978 – 11. 11. 1985 oddělení Plzeň + A „Felčar“, 32881, od 19. 11. 1986 KTS „Doktor“, 29. 7. 1987 – 8. 12. 1989 agent centrály kontrarozvědky. MUDr., klavírista, vedoucí Plzeňského big bandu. 1985 zájezd do Švédska, 1987 do Itálie.  (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

SLAVÍK FRANTIŠEK, 6. 4. 1911, A + D „Franta“, 15625, od 25. 10. 1971 kandidát informátora, 12. 6. 1972 – 7. 7. 1977 agent, od 7. 7. 1977 důvěrník StB Brno se zaměřením na výjezdy a emigrace. Houslista. 1957-62 učil na brněnské konzervatoři.  (Český hudební slovník osob a institucí)

SLAVÍK OTTO, 11. 1. 1934, spolupracovník VKR a kontrarozvědky „Blanka“, 5121, 25. 8. 1954 - 9. 12. 1954 OVKR VL č A, od 9. 12. 1954 KS MV Praha. Ing., ekonom. 1962-71 ekonomický náměstek ČSAD Praha-Holešovice, 1971-77 náměstek, 1977-82 ředitel Dopravní služby – Taxi Praha, 1982-89 obch. ekon. ředitel Dopravní podnik hl. m. Prahy, 1989-91 zástupce ředitele. Prezident Svazu zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě ČR, místopředseda Rady dopravy ČR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, místopředseda správní rady Českých drah. Předseda dozorčí rady      Swiss inquiry and trade - SIT a.s., místopředseda představenstva TESSOS PRAHA, a.s., dříve člen dozorčí rady Hospodářská komora České republiky, předseda představenstva Bytové družstvo SEDLČANSKÁ, předseda představenstva RENCAR PRAHA, a. s., jednatel RECOMA, s.r.o., společník GSM spol. s r.o. Do 1989 člen KSČ. Bydliště: Sedlčanská 1327, Praha 4.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

SMUTNÝ PAVEL, 17. 10. 1959, IS rozvědky „Oblak“, 47922, 11. 5. 1982 – 17. 1. 1983, 1. 4. 1980 – 29. 1. 1981 KTS kontrarozvědky. JUDr., pracovník Ústavu státu a práva ČSAV, politik,  podnikatel. Od 1990 mluvčí Čs. demokratického fóra, místopředseda Shromáždění politických stran, hnutí a sdružení v ČSFR, člen Národního výboru Helsinského občanského shromáždění. 1982-89 aktivní v SSM, od 1983 člen KSČ. Předseda představenstva ČEDIBEL, a.s., jednatel a společník KONEKTA, s..r.o., jednatel a společník REJHOLCOVA spol. s r.o., jednatel Zámek Horní Cerekev, s.r.o., člen správní rady Česko - francouzská akademie Telč, o.p. s., člen rady a prezident komory Česko-izraelská smíšená obchodní komora, člen správní rady Nadační fond Naděje pro Vaše srdce, člen představenstva BOHEMIAN HERITAGE, a.s., člen správní rady BOHEMIAN HERITAGE FUND, nadační fond, společník CÍSAŘ,ČEŠKA,SMUTNÝ a spol., člen správní rady a společník Český národní výbor frankofonního ekonomického fóra, o.p.s. Dříve jednatel a společník Atheneum spol.s r.o. v likvidaci, jednatel a společník FINEPOL, spol. s r.o. v likvidaci, jednatel a společník Pavel Smutný, s.r.o., jednatel ANNABELLE DEA, s.r.o., jednatel INTEGRUM, s.r.o., jednatel BATISERV s.r.o., člen představenstva Veolia Eurolines CZ, a.s., člen správní rady a společník Kruh přátel opery Národního divadla obecně prospěšná společnost, v likvidaci, likvidátor Czech Manufacture, a.s. v likvidaci, likvidátor DESTA-CZ, a.s. v likvidaci. Bydliště: Náměstí Interbrigády 948/4, Praha 6.  (Kdo je kdo 91/92, 1991), (www.justice.cz)

SOUČEK IVAN, 12. 6. 1959, D „Suk“, 45089, 28. 9. 1988 – 6. 11. 1989 StB Mělník. Ing., ekonom, generální ředitel a předseda představenstva a. s. Česká rafinérská. Od 1982 působil v Kaučuku Kralupy, od 1995 v Unipetrolu, 2 roky řídil kolínskou společnost Koramo, od 2002 v České rafinérské. Dříve předseda představenstva Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., místopředseda představenstva CHEMOPETROL, a.s., člen představenstva Lovochemie, a.s., člen představenstva CHEMOPETROL GROUP, a.s., předseda dozorčí rady NOCC, a. s., člen dozorčí rady POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o., člen dozorčí rady MOGUL SERVIS, a.s. v likvidaci, Bydliště: 1. Na Staré mlýnské cestě 494, Mikovice, Kralupy nad Vltavou, 2. U cukrovaru 1071, Kralupy nad Vltavou. (www.justice.cz). (http://svk7.svkkl.cz/aRLreports/redo/redo155.htm)

SOUČKOVÁ DAGMAR, 8. 1. 1925 – 5. 2. 2005, do 1. 8. 1956 spolupracovnice VKR „Uljana“, 3549. Operní pěvkyně – Ústí nad Labem, Liberec, Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého.  (http://www.ucps.cz/portal/cz/01-01-clanek.php?see_ID=401),  (http://www.operainfo.eu/altyst.htm)

SOUKUP VLADIMÍR, 20. 2. 1930, A + D „Láďa“, 24232, od 6. 3. 1975 důvěrník, 9. 7. 1975 – 15. 4. 1980 agent StB Praha. Hudební skladatel.            (http://www.musica.cz/skladatele/soukup-vladimir.html)

STIBOR ZDENĚK, 26. 10. 1930, D VKR, 64656, 6. 4. 1973 – 1. 4. 1980 ZVO a KVS Ostrava. Klavírista. Od 1953 pedagog Vyšší hudebně-pedagogické školy v Ostravě. Spolupracoval s televizí a rozhlasem.  (Český hudební slovník osob a institucí)

SVOBODA ALEŠ, 2. 4. 1941 – 9. 1. 2010, IS rozvědky „Praktik“, 46261, 20. 8. 1974 – 8. 6. 1979 oblastní odbor Brno + A kontrarozvědky „Lexa“, 27640, od 21. 3. 1980 KTS, 19. 6.1980 –  14. 2. 1994 agent StB Ostrava se zaměřením na USA. Prof. PhDr., DrSc., lingvista, VŠ pedagog. 1994-2003 vedoucí Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, od 1999 prorektor pro studijní a sociální záležitosti.                        (http://www.slu.cz/o-univerzite/docs/NSU10_brezen_web.pdf)

ŠABRŠULA JAN, 31. 3. 1918, do 1964 spolupracovník vojenské rozvědky „Vědec“, 6014 + pravd. A kontrarozvědky „Pavel“, 25327, 6268, od 8. 7. 1954. Prof. PhDr., DrSc., lingvista, VŠ pedagog – od 1951 FF UK Praha, od 1993 FF Ostravské univerzity. Zahraniční cesty. Bydliště: U Sanatoria 7, Praha 5-Radotín.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (http://www.linguistic.cz/gymnazium/?cap=501), (http://www.osu.cz/listy/archiv/2008/stlisty01_2008.pdf)

ŠAFRÁNEK JAROSLAV, 14. 5. 1954, D „Šafrán“, 44586, 18. 2. 1987 – 6. 11. 1989 StB Praha. Ing., generální ředitel a předseda představenstva GRALL, a.s. Dříve předseda představenstva (jindy předseda dozorčí rady) CAD Studio a.s., člen představenstva CAdis a.s. v likvidaci, jednatel a společník GRALL Technology, spol. s r.o., jednatel a společník GRALL Brno, spol. s r.o.,  společník EDM projekt s.r.o. Do 1989 pracovník SSM a ONV Praha 2. Bydliště: Záhřebská 264/9, Praha 2.  (www.justice.cz),  (http://old.1000leaders.cz/hledej.asp?S=&L=CZ&stav=18&idZaznam=193&pn=1)

ŠANTORA VÁCLAV, 11. 8. 1907 – 20. 6. 1982, spolupracovník VKR „Lidunka“, 28200, 3. 3. 1967 – 13. 6. 1972 1. TD. Muzikant – varhaník, učitel hudby, hudební skladatel. (http://www.galanecka.cz/index3.php?modul=galanecka_osobnosti/galanecka_osobnosti&pismeno=%C5%A0)

ŠEBÁNEK JIŘÍ, 8. 2. 1930 – 4. 4. 2007, do 28. 8. 1956 spolupracovník VKR „Richard“, 995. Doc., scenárista, spisovatel. 1949-51 pracoval v zahraničním obchodě, po vojenské prezenční službě působil 1954-69 v pražské Hlavní redakci pro děti a mládež Čs. rozhlasu, 1972-79 konferenciér vystoupení skupiny Jazz Cellula. 1967 spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana, od 1981 umělecký vedoucí souboru Salón Cimrman Praha.  (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990), (http://www.kinobox.cz/cfn/osoba/37292-jiri-sebanek), (http://www.osobnosti.cz/jiri-sebanek.php)

ŠEVČÍK VÁCLAV, 6. 12. 1953, D VKR „Adam“, 31856, 30. 5. 1988 – 8. 9. 1992 oddělení VKR při KVS Brno. Ing., muzikant – harmonikář, zpěvák, skladatel, textař, ved. vydavatelství SURF Blansko. Účinkuje v duetu Eva a Vašek. Stál u zrodu kapely Vermona. 1983 založil skupinu Surf, která prošla mnoha změnami a v současné době je to studiová formace profesionálních hráčů, která vytváří nahrávky pro hudební nosiče a DVD  Evy a Vaška. Studoval Vojenskou akademii Antonína Zápotockého v Brně. Člen KSČ. Bydliště: 1.) Okružní 47, Blansko, 2.) Dlouhá 156, Klepačov, Blansko. (http://www.galanecka.cz/index3.php?modul=galanecka_osobnosti/galanecka_osobnosti&pismeno=%C5%A0), (http://www.fdb.cz/lidi/244521-vaclav-sevcik.html)

ŠEVČÍK VLADIMÍR, 2. 10. 1930 – 14. 10. 1994, D „Vláďa“, 9324, 28. 5. 1975 – 6. 12. 1989 centrála kontrarozvědky. Dirigent, sbormistr Českého pěveckého sboru při České filharmonii a archivář Českého hudebního fondu.  (http://www.divadloschod.cz/val.atheny/?id=osobnosti&what=%8A)

ŠÍMA STANISLAV, 28. 4. 1938 – 19. 2. 2009, D „Slávek“, 16677, od 1. 4. 1987 KTS, 2. 6. 1987 – 7. 12. 1989 důvěrník StB České Budějovice. Autorizovaný stavitel, muzikant – baskřídlovka, pozoun, hudební skladatel, 1972 – 2000 kapelník Iglovanky, zpěvák. Hrál s kapelou Babouci. 1960-98 v projektovém středisku firmy KOH-I-NOR, po odchodu do důchodu si založil vlastní projektovou kancelář. (http://www.babouci.cz/?page=historie&subpage=muzikanti),  (http://www.galanecka.cz/index3.php?modul=galanecka_osobnosti/galanecka_osobnosti&pismeno=%C5%A0)

ŠINDELEK IVO, 6. 10. 1943, důstojník StB (rozvědka). Ing., ekonom. 1990-92 obchodní přidělenec, 1992-94 obchodní rada na velvyslanectví ČSFR (ČR) v Haagu, 1994-96 obchodní ředitel Škoda Plzeň, a. s., 1997-98 ředitel a 1. jednatel Škoda Plzeň Trading, s.r.o., od 1998 ředitel a 1. jednatel Škoda DOP, s.r.o. Ředitel odštěpného závodu AZIJA AVTO a. s., člen výboru Společenství vlastníků jednotek domu Tusarova 1519,1520,1521 Praha, dříve jednatel ŠKODA TRANSPORTATION a.s., člen představenstva ŠTF, a.s., člen představenstva PA EXPORT, a.s., jednatel a společník moloko film s.r.o. Bydliště: Tusarova 1520/24, Praha 7.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

ŠOLÍN VLADIMÍR, 14. 7. 1911 – 2. 12. 2002, do 30. 6. 1960 spolupracovník StB, KS MV Praha. Hudební publicista.  (http://www.czechmusic.org/download/vyroci_klas_2006_cz.pdf)

ŠPAKOVÁ MAGDA, 9. 4. 1924, A „Nina“, 762, 10. 6. 1954 – 24. 8. 1955 1. zvláštní odbor MV. Operní zpěvačka (soprán) – Praha, Liberec.  (http://www.operainfo.eu/sopranyst.htm)

ŠTĚPÁNEK VLADIMÍR, 8. 6. 1921 – 19. 3. 1997, do 1959 spolupracovník vojenské rozvědky „Tiskař“. Muzikolog. (http://www.czechmusic.org/download/vyroci_klas_2006_cz.pdf)

ŠURAN JOSEF, 1. 12. 1923, A „Režisér“, 10404, od 25. 1. 1973 KTS, 7. 6. 1976 – 20. 2. 1981 agent centrály kontrarozvědky. Režisér krátkých filmů, scenárista. 1951 absolvoval Ústřední dělnickou školu Čs. filmu a nastoupil do Krátkého filmu Praha.     (http://www.fdb.cz/lidi/55193-josef-suran.html)

ŠVANCARA FRANTIŠEK, 24. 7. 1940, spolupracovník VKR „Iva“, 49446, 22. 12: 1962 – 12. 10. 1964 2. SBOLD. Ing., výzkumný pracovník. 1974-1999 Výzkumný a vývojový ústav nábytkářský Brno (1990-99 ředitel), souběžně od 1991 vedoucí katedry nábytku a speciálních dřevařských výrobků na lesnické fakultě VŠ zemědělské v Brně. 1971-73, 1981-82 a 1984-85 pobyty na Kubě. Bydliště: Vondrákova 4, Brno.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994)

TACHOVSKÝ JAROSLAV, 6. 4. 1929, důstojník StB (1. správa a KS MV Plzeň). Muzikant – housle, baskřídlovka, trumpeta, zpěvák. (http://www.galanecka.cz/index3.php?modul=galanecka_osobnosti/galanecka_osobnosti&pismeno=T)

TOMAN VLASTISLAV, 17. 7. 1929, do 1966 spolupracovník vojenské rozvědky (krycí adresa), 3000018. Novinář a spisovatel. 1953-56 kulturní redaktor časopisu Rudá zástava, 1956-60 redaktor časopisu ABC, 1960-91 šéfredaktor časopisu ABC, od 1994 řídil časopis pro mládež Kamarád. Bydliště: Jelínkova 1619, Praha 8-Kobylisy.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (http://www.knihovnicka.net/autor/7431-toman-vlastislav/zivotopis-biografie/), (http://www.czechlit.cz/autori/toman-vlastislav/)

TOMEK VLADIMÍR, 5. 1. 1923 – 9. 3. 1984, do 17. 8. 1959 spolupracovník StB, 1. zvláštní odbor (2. správa). Jazzový kytarista, skladatel. Působil v Tanečním orchestru Československého rozhlasu, v Jazzovém orchestru Československého rozhlasu, v jiných formacích i sólově.  (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

TRUHLÁŘ ANTONÍN, 12. 7. 1926, agent (jinde uvedeno informátor) „Aleš“, 2771, 8. 10. 1958 – 27. 1. 1960 StB Nová Paka. Jazzový publicista. Působil v Nové Pace. Čilý přispěvatel do různých zahraničních časopisů.  (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990), (http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=1000016)

UHDE THEODOR, 29. 11. 1903 – 1992, D rozvědky „Uhde“, 44651, 6. 10. 1966 – 27. 7. 1972 StB Brno 1. odbor. JUDr., právník, vedoucí mezinár. práv. ochrany mlád. Odmítl německé sousedce podepsat potvrzení, že se za okupace chovala slušně, schvaloval odsuny (vyhnání německého obyvatelstva). Od 1948 člen KSČ a vedoucí úřadu, odkud vyhodil demokraty. Otec spisovatele a politika Milana Uhdeho.  (Kdo je kdo v ČR, 1998),                  (http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=4129), (Milan Uhde: Politické dědictví střední Evropy)

VACEK JINDŘICH, 16. 8. 1917 – 10. 4. 1997, D „Jindra“, 14643, 1972 - 11. 3. 1977 StB Plzeň se zaměřením na školy. Prof. PhDr., CSc., historik, VŠ pedagog. Děkan PF v Plzni, 1971-85 vedoucí katedry historie.                                                          (http://www.pelhrimovsko.cz/cz/55-47-mesto-pelhrimov/vyznmni-rodaci.htm?filter=V)

VACEK VÁCLAV, 2. 6. 1941, A VKR „Falta“, 22276, 16. 10. 1960 – 4. 10. 1962 5. PB. Houslař - od 1964 v Národním divadle v Praze.  (Český hudební slovník osob a institucí)

VÁLEK JIŘÍ, 28. 5. 1923 – 6. 10. 2005, spolupracovník VKR „Vilém“, 9898, 19. 9. 1955 – 21. 6. 1956 HS VKR. Hudební skladatel a muzikolog. (http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=101937&title=V%E1lek&s_lang=2)

VEJVODA STANISLAV, 30. 6. 1940, D VKR „Mechanik“, 33782, 12. 9. 1988 – 12. 6. 1989 KTS, 12. 6. 1989 – 6. 3. 1990 důvěrník oddělení VKR VAAZ Brno. Doc. Ing., CSc., od 1964 pracovník Ústavu aplikované mechaniky Brno, od 1992 ředitel. Místopředseda představenstva VÍTKOVICE ÚAM a.s. 1986 půlroční studijní pobyt v USA. Bydliště: 1. Zahradnická 17, Brno, 2. Díly 241, Rebešovice, Rajhrad, 3. Jasanová 10, Brno. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

VETEŠKA LUBOMÍR, 2. 11. 1934 – 2004, spolupracovník VKR „Milan“, 22994, 16. 5. 1961 – 16. 1. 1963. Hudební skladatel, autor muzikálů. Od 1962 spolupracoval s rozhlasovým orchestrem Studia Brno.  (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

VIČÍK DUŠAN, 18. 2. 1960, A VKR „Vodák“, 4397, 10. 6. 1980 – 19. 3. 1985 oddělení VKR při KVS Praha. Veslař (stříbro z MS 1989). 1979-90 státní reprezentant, zaměstnán jako rehabilitační pracovník, masér. Předseda představenstva TŘEBEŠÍN a.s., předseda dozorčí rady Comitia a.s., jednatel a společník AMARANTH CZ , spol. s r.o., společník          AVE.FREEWAY spol. s r.o., místopředseda představenstva Bytové družstvo Dobevská 878. Bydliště: 1. Dobevská 878/6, Praha 4-Kamýk, 2. Krhanická 718/27, Praha 4-Kamýk, 3. Hasova 3091, Praha 4. (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (www.justice.cz)

VLACH JAROSLAV, 4. 8. 1930, A + D „Topas“, 2575, 19117, 19. 5. 1971 – 4. 2. 1972 agent centrály kontrarozvědky, od 30. 5. 1975 důvěrník KS StB Plzeň. Akordeonista, organizátor, pedagog. Spolupracoval s rozhlasem a televizí. 1963–78 pedagog plzeňské konzervatoře, poté až do 1998 vyučoval na pražské konzervatoři. Od 1978 odborný  asistent na Katedře hudební kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Pobyty v USA, Kanadě a v Německu.  (Český hudební slovník osob a institucí)

VLK JAROSLAV, 3. 7. 1938, spolupracovník VKR „Jana“, 41426, 16. 9. 1961 – 25. 9. 1963 2. SB PVOS. Ing., generální ředitel a předseda představenstva Teplárny Brno, a.s.  Dříve 1. místopředseda představenstva Středisko likvidace odpadů Oslavany, a.s. 1990-92 vedoucí odštěpného závodu Ostravsko-karvinské elektrárny, s. p. České energetické závody (ČEZ-OKE). Bydliště: Zikova 26, Brno-město.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

VODIČKA VÁCLAV, 26. 11. 1930, A „Karel“, 15589, do 18. 2. 1988 StB Plzeň. Ing., stavební inženýr, podnikatel. 1965-89 vedoucí různých odborů v Pozemních stavbách Plzeň. Člen, předseda ČSSI Stavebně inženýrské služby Plzeň - SIS Plzeň, dříve jednatel a společník NET KRALOVICE, spol. s r.o., jednatel a společník NET PLUS, spol. s r.o. Bydliště: Čechova 43, Plzeň.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (www.justice.cz)

VOLF JIŘÍ, 2. 11. 1945, A + D VKR „Eliška“, 40958,  od 25. 4. 1979 důvěrník, 21. 11. 1979 –  13. 9. 1984 agent oddělení VKR při KVS Brno. Pplk., hudební skladatel, dirigent, šéf Posádkové hudby Brno. Člen KSČ.  (http://ph.brno.sweb.cz/jirivolf.htm), (http://www.galanecka.cz/index3.php?modul=galanecka_osobnosti/galanecka_osobnosti&pismeno=V)

VRÁNA JAN, 6. 11. 1940, A VKR „Antonín“, 55070, 27. 6. 1966 – 11. 11. 1966 ŘVS. Hudební skladatel a klavírista.  (http://www.musica.cz/index.php?id_str=428)

WINKELHÖFER JAN, 24. 5. 1931, IS rozvědky „Blesk“, 44041, 17. 12. 1964 – 4. 4. 1968. Prom. fil., diplomat, japanolog. 1957-61 a 1964-68 pobyt v Japonsku, 1969-90 překladatel z japonštiny na volné noze, od 1990 velvyslanec ČSFR (ČR) v Japonsku.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994)

WOLEK ROBERT, 19. 1. 1934 – 2. 8. 1992, do 1977 spolupracovník vojenské rozvědky „Joviš“, 101351 + IS rozvědky „Erto“, 47605, 4. 5. 1981 – 27. 2. 1992. Operní pěvec (bas). Místa působení: Olomouc, od 1953 Ostrava, 1968-71 Brno, Ústí nad Labem, od 1972 Coburg (SRN), od 1973 České Budějovice. 1986 zasloužilý umělec.  (http://www.operainfo.eu/basyst.htm), (http://aleph.vkol.cz/pub/svk04/00000/16/000001614.htm)

ŽUFNÍČEK STANISLAV, 13. 11. 1941, informátor VKR „Marie“, 31519, 14. 9. 1961 – 28. 6. 1962 9. TD. Ing., technik, výzkumný pracovník. 1959-69 VÚ aut. prostředků Praha, 1973-76 Palivový kombinát Ústí nad Labem, vedoucí systémový inženýr, 1976-92 výzkumný pracovník Ústavu pro výzkum rud Praha (1990-92 vedoucí odboru automatizace), od 1992 tajemník Obvodního úřadu Praha 5. 1998-99 člen dozorčí rady Metrostav Vackov a.s., 2000-2001 jednatel Celetná 25,s.r.o. Bydliště: K řece 54, Praha 5-Lahovice.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (www.justice.cz)

NA OVĚŘENÍ

??  CYMOREK JIŘÍ, datum narození v registru neuvedeno, nar. 31. 8. 1904 – 8. 2. 1971, A „Ondřej“, 2554, 2. 3. 1956 – 20. 2. 1969 StB Ostrava. Duchovní. Od 1952 superintendent, 1956-71 biskup Slezské církve evangelické a. v. Působil jako pastor v Komorní Lhotce, Českém Těšíně, ve Visle a v Třinci.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Cymorek)

??  DARMOPIL JIŘÍ (pseudonym Jiří Daneš), datum narození v registru neuvedeno, nar. 20. 10. 1934, kolem 20. 7. 1955 A StB Brno, reg. č. 3197. Hudebník, skladatel, dirigent. Do 1956 studoval na brněnské konzervatoři, poté do 1961 na JAMU. 1961-66 redaktor Čs. rozhlasu v Brně. Vedl vlastní taneční orchestr. Od 1969 žije a pedagogicky působí v Kanadě.  (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

??  DUDIČ KAREL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 21. 8. 1918 – 22. 5. 1983, A „Jana“, 2403, 26. 10. 1955 – 14. 4. 1956 StB Opava. Od 1948 scénograf a vedoucí výpravy Slezského národního divadla v Opavě. (http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=2601)

??  GŘONKA VLADISLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 29. 1. 1935 – 27. 8. 1995, A „Jaroslav“, 1679, 10. 3. 1955 – 30. 8. 1960 StB Ostrava, později KTS, reg. č. 17713. Operní pěvec (baryton) – Opava, Ostrava.  (http://aleph.vkol.cz/rego/rg0827.htm)

??  CHADRABA RUDOLF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 12. 5. 1922, A, 2206, 5402, kolem 7. 6. 1954 StB Olomouc. Prof. PhDr., CSc., historik výtvarného umění, VŠ pedagog. 1947-60 asistent estetiky a dějin umění FF UP Olomouc, 1961-90 Ústav teorie a dějin umění ČSAV, v 90. letech prof. na katedře dějin výtv. umění FF UP Olomouc. Bydliště: 1.  Grégrova 9, Olomouc, 2. Norská 31, Olomouc. (Kdo je kdo v ČR, 1998)

KALVACH PAVEL, zaznamenáno 2. 4. 1944, nar. 25. 4. 1944, IS rozvědky „Alva“, 46606, 21. 6. 1976 – 9. 9. 1981 StB Praha. Prof. MUDr., CSc., lékař. 1971-88 působil na Neurologické klinice 1. LF Praha, 1988-92 přednosta Neurologické kliniky IPVZ, 1996-2006 přednosta Neurologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. 1990–92 předseda Československé, od 1993 České neurologické společnosti, 1999–2003 generální sekretář, 2003–2007 viceprezident Evropské federace neurologických společností. Od 1993 člen správní rady Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových". 1978 stáž v SRN. 1978-89 člen KSČ. Bydliště: 1. náměstí Míru 16, Praha 2, 2. Bělehradská 65, Praha 2.  (Kdo je kdo v ČR, 1998), (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Kalvach), (http://www.csnn.eu/pdf/nn_07_03_01.pdf)

??  MACENAUER BEDŘICH, datum narození v registru neuvedeno, nar. 8. 4. 1929, A „Macek“, 192, 8532, 12399, 14. 9. 1954 – 13. 8. 1959 StB Plzeň. Dirigent a sbormistr – 1956-97 opera Divadla J. K. Tyla v Plzni. Pedagog plzeňské konzervatoře. (http://www.svkpl.cz/files/ceska-hudba---plzensky-kraj.pdf)

??  OPATŘIL JOSEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 7. 1934, A „Oul“, 23422, 7514, od 11. 8. 1954 StB Brno. Ing. arch., architekt. Do 1960 studium na VUT Brno, 1960-91 Státní projektový ústav obchodu Brno, vedoucí projektant, od 1991 samostatný projektant, vlastní ateliér. Bydliště: Vranov u Brna 84.  (Kdo je kdo: Architektura, 2000)

??  PÁČ KAREL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 27. 5. 1910 – 19. 10. 1993, A „Peček“, 4682, 23463, kolem 21. 4. 1954 StB Brno. Tanečník, zpěvák, hudebník, choreograf, dramaturg, organizátor, pedagog, malíř. Působil ve Slováckém krúžku v Brně, kde společně se svou ženou Olgou Páčovou vedl soubor mladých. Byl uměleckým vedoucím souboru Javorina. Vystupoval rovněž jako sólový tanečník. Pracoval v různých porotách a jako krajský instruktor pro vedení národopisných skupin.  (Český hudební slovník osob a institucí)

??  PECHAR BOHUMIL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 25. 6. 1909, A „Bohdan“, 3491, 13252, kolem 31. 12. 1953 KS StB Karlovy Vary. Houslař. Do 1955 v Kraslicích (okres Sokolov, kraj Karlovarský) učil na průmyslové škole hudebních nástrojů odbornou nauku a houslařství. Současně vyráběl nové nástroje. V roce 1955 se vrátil do Prahy, kde pracoval v pobočném závodě n. p. Cremona. V témže roce přešel jako houslař do České filharmonie.  (Český hudební slovník osob a institucí)

??  PLEVKA BOHUMIL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 18. 6. 1922 – 7. 2. 2002 v Teplicích, A „Čermák“, 6321, 21. 9. 1961 – 16. 3. 1964 StB Teplice. Muzikolog. (http://www.musica.cz/umrti.html)

??  POSTBIEGL EDUARD, datum narození v registru neuvedeno, nar. 14. 3. 1935 Bratislava, od 16. 6. 1953 A „Rudolf“, 2894, 4248, StB Bratislava. Doc. Ing., CSc., VŠ pedagog – od 1965 zahradnická fakulta VŠZ Brno v Lednicích na Moravě. Málo obvyklé jméno.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994)

??  SPÁČIL RUDOLF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 6. 1. 1922, A „Rudolf“, 27382, 7147, od 3. 8. 1954 StB Ostrava. Prof. Ing. arch., CSc., architekt-urbanista, VŠ pedagog. 1950-79 hlavní architekt projektového ateliéru Stavoprojektu Ostrava, 1980-86 profesor katedry urbanismu VUT Brno (1972-80 externě). 1957-64 člen předsednictva ÚV Svazu architektů ČSR, 1977-87 předseda kontrolní komise Svazu architektů ČSR. 1945-90 člen KSČ. Bydliště: Mlynářská 9, Ostrava-Hrabová.  (Kdo je kdo v ČR, 1998)

??  SYPĚNOVÁ RŮŽENA, datum narození v registru neuvedeno, nar. 10. 11. 1932 – 4. 6. 2005, do 8. 6. 1956 spolupracovnice VKR a KS MV Brno „Štěně“, 21. 9. 1984 – 5. 7. 1985 KTS VKR „Akademik“, VA AZ Brno. Zpěvačka, textařka, scenáristka, od 1973 pracovala v dabingovém oddělení Československé televize v Brně. Zpívala od svých studií na gymnáziu v Brně, 1962-68 profesionální zpěvačka u Pragokoncertu. Nositelka řady ocenění, mj. čestné uznání za záslužnou činnost při rozvíjení kulturního zabezpečení vojsk ČSLA.  (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990), (http://neviditelnypes.lidovky.cz/osobnost-o-nenapadne-umelkyni-ruzene-sypenove-flw-/p_kultura.asp?c=A081202_112408_p_kultura_wag)

??  TECL FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 10. 2. 1935 Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou, A „Gabriel“, 21084, 8828, 466, od 18. 10. 1954 KS StB Jihlava (kraj Jihlava existoval 1949-60). Doc. MUDr., CSc., lékař, chirurg. 1967-72 sekundář na okresní chirurgii, 1972-86 chirurg na klinice dětské chirurgie, 1986-90 chirurg v onkologickém výzkumném ústavu, od 1990 přednosta kliniky dětské chirurgie FDN Brno. 1999-2004 člen správní rady Nadační fond dětské onkologie KRTEK. Bydliště: Mášova 15, Brno-město.  (Kdo je kdo v ČR 94/95, 1994), (www.justice.cz)

??  THUMS JOSEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 1. 1933, do 25. 1. 1960 spolupracovník VKR „Lidka“, 1. zvláštní oddělení KS MV Plzeň (OVKR 2. VO). Hudebník, kapelník, hudební skladatel z Blížejova, okres Domažlice, kraj Plzeňský. (http://www.galanecka.cz/index3.php?modul=galanecka_osobnosti/galanecka_osobnosti&pismeno=T), (http://notendatenbank.net/detail.php?kat=4&artnr=7219&lg=en)

??  VECKOVÁ-ŠOLLEOVÁ BLANKA, 8. 12. 1916 – 5. 7. 1974, A „Lechnýřová“, 3866, 11897, 11. 2. 1954 – 27. 4. 1957 StB Plzeň. Operní zpěvačka (soprán) – Plzeň. Obě jména v registru uvedena.  (http://www.operainfo.eu/sopranyst.htm)

BORŮVKA IVAN BOŘIVOJ, zaznamenáno 10. 2. 1895, nar. 10. 2. 1899 Praha, A „Bořivoj“, 3029, 19. 11. 1956 – 10. 6. 1957 1. zvláštní oddělení KS MV Praha. Operní pěvec (baryton), režisér – Bratislava, Opava. Obě jména v registru uvedena.  (http://www.operainfo.eu/Barytonyst.htm)hlavna stranka