Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť

DOSUD NEZVEŘEJNĚNÉ OSOBY:

 

ADAM ZDENĚK, 7. 2. 1929 – 7. 3. 1977, D “Adámek”, 16184. RNDr., CSc., geolog, ředitel záv. Interpretace a výp. techniky n. p. Geofyzika. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

ANDREJS JAROSLAV, 6. 4. 1919, D “Andrej”, 14589. Hudební skladatel, 1951-84 vedoucí hudebního vysílání a hudební režisér Čs. rozhlasu v Hradci Králové, 1961-71 vedoucí tanečního orchestru. 1973 pamětní medaile ke 25. výročí Vítězného února, 1979 zasloužilý pracovník Čs. rozhlasu. (Čeští skladatelé současnosti, 1985.)

ANDRUSOV DIMITRIJ, 7. 11. 1897 – 1. 4. 1976, D “Jurjev”, 2602. RNDr., DrSc., profesor geologie na univerzitě v Bratislavě, člen korespondent ČSAV. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

ANDRUŠKA PETER, 17. 7. 1943, D “Zväzák”, 37669. Spisovatel, básník, od 1979 zástupce šéfredaktora “Slovenské pohľady”. (Encyklopédia slovenských spisovateľov A-O.)

BABJAK JÁN, 28. 10. 1953, D "Cyril", 13591. ThDr., od 2002 řeckokatolický prešovský biskup. 1978-83 kaplan v Prešově, 1983-89 správce farnosti v Ľubici pri Kežmarku, 1989-90 prefekt v Kněžském semináři sv. Cyrila a Metoděje v Bratislavě. (Katolícke noviny)

BABUŠKA IVO, 22. 3. 1926, D “Matik”, 21593. Matematik, 1950-68 v Matematickém ústavu ČSAV v Praze (1953-56 vedoucí výpočtové analýzy přehrady Orlík), od 1968 profesor University of Maryland v USA. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BAHURINSKÝ ALEXANDER, 7. 11. 1900, D “Halík”, 2500. Učitel, 1947 spoluzakladatel a podpředseda ústředního výkonného výboru Strany práce, od 1948 redaktor. (Encyklopédia Slovenska.)

BAJZÍKOVÁ EUGÉNIA, 28. 1. 1937, D “Jazyk”, 39708. Doc. PhDr., CSc., jazykovědkyně, VŠ pedagožka – od 1975 filoz. fak. UK Bratislava, od 1980 vedoucí katedry slovenského jazyka. Členka KSČ od 1965. (Encyklopédia Slovenska.)

BALÁŽ ALEXEJ, 11. 6. 1943, D “Jindřich”, “Alex”, 10053, 25001. Katolický kněz – litoměřická diecéze. (qert.cz/zdislava/vyroci.php?mesic=6)

BALÁŽ JOSEF, 14. 3. 1923, D “Tajný”, 20297. Malíř, grafik, ilustrátor, 1977 zasloužilý umělec. (Malá čs. encyklopedie.)

BALÁŽ ONDREJ, 6. 5. 1922, D “Pedagog”, 17347. Profesor univerzity v Trnavě a Bratislavě, od 1982 ředitel Ústavu experimentální pedagogiky v Bratislavě. 1982 Řád práce. (Malá čs. encyklopedie.)

BARTAL KAROL, 28. 3. 1933, D "Karol", 36989. Katolický kněz – Jasov, opat. (Katolícke noviny 3. 8. 03, 31/2003)

BARTHO ONDREJ LADISLAV, 2. 4. 1920, D “Bystrický”, 13181. ThDr. h. c., od 1952 generální tajemník Slovenské evangelické církve a. v. v ČSSR, 1962-69 tajemník Ekumenické rady v ČSSR, předseda mírové komise církve, ředitel účelového zařízení církve Tranoscia, člen Slovenské mírové rady, člen Regionálního sdružení Křesťanské mírové konference, často v zahraničí. (Encyklopédia Slovenska.)

BARTKO EMIL, 21. 7. 1945, D “Emil”, 37935. Slovenský tanečník, choreograf, taneční teoretik a pedagog. 1963-79 člen a choreograf souboru Lúčnica, od 1989 umělecký šéf baletu SND, od 1980 pedagog VŠMU. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BARTOŠ VÍTĚZSLAV, 16. 9, 1918, D “Víťa”, 16647. Herec, režisér, 1971-76 ředitel Divadla V. Nezvala v Karlových Varech. (Malá čs. encyklopedie.)

BARTOŠEK FRANTIŠEK, 28. 8. 1921, D “Boris”, 20804. JUDr., novinář, od 1969 šéfredaktor Večerníku v Bratislavě. (Encyklopédia Slovenska.)

BARTÁK JAROSLAV, 17. 4. 1940 Dešov, okr. Třebíč, D "Petr", 23033. Archivář. (Biograf. slovník archivářů českých zemí, 2000)

BARČÁK ANDREJ, 26. 10. 1946, D “Fin”, 25964. Ing., 1989-90 ministr zahraničního obchodu ČSSR. 1970-73 technik v Ústavu pro výzkum motorových vozidel, od 1973 v PZO Motokov v různých funkcích včetně dlouhodobého působení ve Velké Británii a na majetkové účasti v New Yorku, od 1987 generální ředitel PZO Motokov. Od 1976 člen KSČ, kde vykonával řadu funkcí. V 90. letech ředitel General Motors pro východní Evropu, 2000 jednatel (dříve gen. ředitel) Opel C&S s. r. o., od 2000 člen představenstva Opel, společník Višňová s. r. o. Dříve: jednatel Delphi Packard Electric Česká republika s. r. o., jednatel BLAIMER CR, s.r.o. Bydliště: 1.) Na Větrově 20, Praha 4, 2.) Višňová 1343, Praha 3. (Rudé právo 4.12.1989), (www.justice.cz)

BAUER JAROSLAV, 18. 6. 1920, D “Sedlák”, 15815. Mineralog, od 1945 VŠCHT v Praze, od 1965 docent. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BAUER ZDENĚK, 3. 6. 1901 – 24. 6. 1978, D "Zdeněk", 16641. Kulturně-osvětový pracovník – Hluboké Mašůvky, okr. Znojmo. (Osobnosti Znojemska, 1998)

BAUMA PAVOL, 25. 2. 1922, D “Pavol”, 18287. Ing. CSc., ředitel Studia hraných filmů – Slovenský film. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

BAČA VOJTECH (pseud. DUŠAN ŽEHRAN), 11. 12. 1914, D “Pavel”, 5164. Novinář. (Encyklopédia Slovenska.)

BAŠOVSKÝ OLIVER, 28. 12. 1930, D “Bača”, “Števo”, 13547, 38214. Prof. RNDr., CSc., geograf, od 1954 Uko v Bratislavě, od 1972 profesor, od 1975 vedoucí katedry regionální geografie UKo v Bratislavě, 1986-90 předseda Slovenské geografické společnosti. (Encyklopédia Slovenska), (Čs. biografický slovník, 1992.)

BAŘINKOVÁ LUDMILA, 21. 1. 1931, D "Lída", 20539. Dramaturgyně – Brno. Dramatizátorka dabovaných překladů her v čs. televizi. (Postavy brněnského jeviště, 1984)

BEDNAŘÍK JOSEF, 12. 11. 1912 – 11. 1. 1984, D “Josef”, 24364. Dr. ing., elektronik, asistent VUT, od 1956 ředitel ÚVT Opočínek. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

BEDNÁŘ FRANTIŠEK, 27. 1. 1919, D, 10270. Náčelník Automotoklubu, ředitel terénního závodu v Holicích. (Svět motorů 25/68 a 5/69.)

BENADA JAROSLAV, 13. 3. 1926, D “Docent”, 31414. Doc. ing., CSc., 1951-90 výzkumný pracovník ve VÚ obilnářském v Kroměříži, 1955-60 odb. asistent VŠZ Brno. Vzorný pracovník, zasloužilý pracovník. Bydliště: Vrchlického 2650, Kroměříž. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

BENDA BŘETISLAV, 23. 12. 1925, D “Camel”, 46466. Prof. ing., DrSc., elektrotechnik, 1950-69 pracoval v ČKD Praha (1966-69 obchodní ředitel), od 1969 profesor ČVUT v Praze, od 1970 vedoucí katedry. 1954 aspirantura v Energetickém institutu v Moskvě, 1983-90 předseda Čs. vědeckotechnické společnosti, 1989 člen předsednictva Federálního shromáždění. Akademik ČSAV, od 1945 člen KSČ, 1969 člen předsednictva ÚV KSČ, 1989 člen ÚV KSČ, 1965 laureát státní ceny Klementa Gottwalda. 2000 jednatel a společník ve firmě ALMAS s. r. o., člen dozorčí rady Nadace “Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových”. Bydliště: Nad Bořislavkou 52, Praha 6. (Malá čs. encyklopedie), (Čs. biografický slovník, 1992), (www.justice.cz)

BENEDIK JOZEF, 6. 6. 1951, D “Denis”, 26354. Operetní zpěvák, od 1975 člen Nové scény v Bratislavě. 1974-75 stáž v Itálii. (Malá čs. encyklopedie Š-Ž, dodatky.)

BENEŠOVÁ MARIE, 6. 3. 1916, D, 23505. PhDr., historička a teoretička animovaného filmu, 1963-86 v Čs. film. ústavu vedoucí výzkumné skupiny analýza čes. filmů, od 1965 stálá mezinárodní činnost v CIFEJ, častá účast v mezinárodních porotách a seminářích. Bydliště: Švédská 45, Praha 5. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

BERVIC RUDOLF, 22. 6. 1927 – 26. 11. 1981, D “Rudolf”, 12055. Archivář, 1979-81 ředitel okresního archívu Praha-východ Nehvizdy. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

BERÁNEK JOSEF, 22. 5. 1942, D “Hrabě”, 20178. Hokejista, 1977-79 trenér CHZ Litvínov, 1979-83 trenér mládeže, od 1983 vedoucí tělovýchovného zařízení CHZ Litvínov, v 90. letech opět trenér Litvínova, od 1997 trenér v Karlových Varech. (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986.)

BESSER VILÉM, 2. 12. 1930 – 27. 10. 1985, D, 22503. Herec, od 1961 v Realistickém divadle Z. Nejedlého v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BETKA BOHUMIL, 26. 2. 1914, D, 13207. 1957-68 evangelický farář v Praze 5-Smíchov, 1969-78 senior pražského seniorátu. (Kostnické jiskry 8/74, 27. 2. 1974.)

BEŇA VOJTECH, 15. 11. 1917, D “Moric”, 28408. 1949-51 ředitel cukrovaru v Nitře, od 1972 generální ředitel odb. podniku Čs. tabákový průmysl. Člen KSČ od 1945. (Encyklopédia Slovenska.)

BIELIK MILAN, 25. 6. 1938, D “Dom”, 39476. Prof. ing., DrSc., stavební inženýr, VŠ pedagog, od 1980 děkan stav. fak. SVŠT Bratislava. Člen KSČ od 1959. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

BIMKA SVATOPLUK, 6. 11. 1936, D "Amos", 18059. Kulturní pracovník – 1974-80 ředitel Slováckého divadla v Uherském Hradišti. (Slovník osobností Zlínska – www.divadloschod.cz/val.atheny/soz)

BIČÍK VÍTĚZSLAV, 26. 12. 1937, D "Racek", 14052. Zoolog a etolog, od 1963 VŠ pedagog na UP Olomouc, od 1987 profesor. (Čs. biografický slovník, 1992)

BLAHO VIKTOR, 27. 7. 1920, D “Viktor”, 19149. Herec – Nová scéna Bratislava. (Malá čs. encyklopedie.)

BLAŽEK MIROSLAV, 13. 5. 1916 – 26. 3. 1983, D “Mirek”, 24307. Prof. RNDr., ekonomický geograf, od 1951 působil na VŠE v Praze, 1952 založil katedru ekon. geografie, vedoucí katedry ekonomiky oblasti, od 1967 v Geografickém ústavu v Brně – vedoucí oddělení a zástupce ředitele. Člen Mezinárodní geografické unie. (Čs. biograf. slovník, 1992), (Kdy zemřeli? 1980-85.)

BLÁHA JOSEF, 8. 6. 1924 – 6. 12. 1994, D “Titus”, 41118. Herec, od 1951 Divadlo na Vinohradech. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

BOBOK JOZEF (pseud. PETER SEVER), 11. 7. 1924, D “Doktor”, 23319. JUDr., spisovatel. (Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež.)

BOCHOŘÁK JAROSLAV, 8. 6. 1957, D “Inge”, 38804. Šachista II.VT. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

BOGDAN TIBOR, 15. 12. 1919, D, 5225. Slovenský herec, od 1951 člen Divadla SNP v Martině. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

BOJANOVSKÝ ILJA, 20. 1. 1923, D “Brabec”, 11030. Prof., kameraman, od 1951 pedagog film. a tel. fakulty AMU, 1976-80 děkan, 1980-91 rektor AMU, 1961-90 hlavní kameraman hudebních pořadů Čs. televize, od 1982 člen předsednictva ÚV Svazu č. dram. umělců. 1978 zasloužilý umělec, 1948-89 člen KSČ. Bydliště: Na Výsluní 25, Praha 10. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

BOJŇANSKÝ VÍT, 25. 5. 1921, D “Vít”, 17280. Doc. ing., DrSc., fytopatolog a virolog, 1956-58 ředitel Botanické zahrady SAV v Košicích, od 1959 prac. Ústavu experimentální fytopatologie a entomologie v Ivance při Dunaji, od 1967 externí pedagog na Uko v Bratislavě. 1965 expert na Kubě, 1969-70 v USA. (Encyklopédia Slovenska), (Čs. biografický slovník, 1992.)

BOLEK ALFRÉD, 30. 9. 1909, D “Alfons”, 18986. Technik – konstruktér, od 1945 ČVUT Praha, od 1959 profesor. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BOMBARA EDMUND, 22. 8. 1931 – 6. 10. 1989, D “Edo”, 5647. Slov. klarinetista, 1957-68 člen Slov. filharmonie, 1957-66 člen Slovenského dechového kvinteta, od 1964 pedagog bratislavské konzervatoře. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BORSIG EBERHARD, 28. 11. 1936, D “Hardi”, 31654. Slov. makromolekulární chemik, od 1963 pracovník Ústavu polymerů SAV v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BÓRY JAN, 17. 11. 1924, D “Bory”, 14211. Od 1969 ředitel ZZN Bratislava. člen KSČ od 1945. (Encyklopédia Slovenska.)

BOUBELÍK ZDENĚK, 8. 6. 1946, D “Bouzek”, 21380. Tanečník, choreograf, 1965-67 Armádní um. soubor V. Nejedlého, od 1967 Městská divadla pražská, od 1976 vedoucí baletu tamtéž, od 1985 zároveň chereograf Státního divadla v Ostravě. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

BOUDA JAN, 6. 3. 1943, D “Chatař”, 28227. Prof. MUDr., DrSc., veterinární lékař, od 1967 VŠ veterin. a farmaceut. v Brně (1994 též), 1980-90 věd. sekretář odb. veter. lékařství ČSAV, 1974-91 vedoucí lab. klin. endokrinol. a enzymolog. Časté cesty do zahraničí. Bydliště: ul. Čoupkových 4, Brno. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

BOUČEK JAROSLAV, 23. 8. 1941, D “Doktor”, 18855. Doc. MUDr., CSc., lékař – psychiatr, 1966-73 vedoucí lékař Denní kliniky Psychiatr. kliniky LF Brno, 1973-93 primář psychiatr. oddělení OÚNZ Znojmo, od 1994 přednosta Klin. psych. a lék. psych. LF UP Olomouc. Aktivní hráč tenisu, trenér 1. třídy (FTVŠ Bratislava). 1969-70 stud. pobyt v SRN. 1963-70 člen KSČ, od 1990 člen ČSSD – místopředseda MěO Olomouc. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

BOUŠEK KAREL, 17. 7. 1922, D “Díl”, 3286. Básník, 1949-51 vedoucí pers. oddělení a ředitel podniku PANAR v Praze, 1951-67 Gramofonové závody v Praze, 1967-69 v oddělení kult. politiky na ÚV KSČ, 1970-71 vedoucí odboru knižní kultury na ministerstvu kultury, 1971-76 ředitel DILIA, 1977-83 šéfredaktor nakladatelství Odeon. 1982 zasl. umělec, 1984 st. vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. Bydliště: Horňátecká 16/790, Praha 8. (Malá čs. encyklopedie), (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

BOĎA KOLOMAN, 4. 2. 1927, D “Kura”, 19567. Veterinář, profesor VŠV Košice, 1969-70 ministr – předseda Výboru pro zemědělství a výživu ČSSR, od 1970 ředitel Ústavu fyziologie hospodářských zvířat SAV v Košicích. 1967 laureát státní ceny Klementa Gottwalda. Člen ÚV KSČ a KSS. Člen korespondent ČSAV. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BRABEC JIŘÍ, 2. 7. 1940 – 18. 11. 2003 (zastřelil se), D “Kapelník”, 30029. Hudebník, skladatel, od 1966 zakladatel a vedoucí Country Beatu, časté cesty do zahraničí. Od 1992 ext. hud. dramaturg v České televizi. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (Encyklop. jazzu a mod. pop. hudby, 1990.)

BRADÁČ ZDENĚK, 26. 6. 1928, D “Čada”, 16892. PhDr., CSc., historik, 1949-51 asistent na VŠ polit. a hospod. věd Praha, 1951-54 věd. aspirantura v Moskvě, 1954-57 odb. asistent FF UK Praha, 1957-59 docent na katedře mezinár. vztahů Vojenské politické akademie v Praze, 1959-70 věd. pracovník Ústavu dějin socialismu při ÚV KSČ, 1970-88 dělník v teplárně Veleslavín. 1946-70 člen KSČ. Bydliště: Dostálova 18, Praha 6. (Kdo je kdo 91/92.)

BREINER ALEXANDER, 14. 3. 1930, D, 9766. Dramatik, prozaik, lékař – Košice. (Encykl. dram. umení Slovenska A-L, 1989)

BREZNEN IVAN, 12. 4. 1961, D “Jerguš”, 47182. Ing., 1991 podnikový ředitel Cestovní kanceláře mládeže (CKM) Praha, prezident Asociace cestovních kanceláří ČSFR, prezident mezinárodní organizace BITEJ, prezident Klubu mladých cestovatelů. 1997 předseda Asociace cestovních kanceláří, ředitel CK Travela, kterou přivedl ke krachu. Vyšetřován pro podezření z podvodu. 2001 předseda představenstva Travela a. s. (konkurs), prokura a společník TRAVELA s. r. o., předseda předst. DESTINATION MANAGEMENT&MARKETING, a. s., jednatel a společník J.T.P., spol. s r. o., člem předst. TRAVELAIR, a. s., jednatel Travela Praha, s. r. o., jednatel Travela Incoming, s. r. o. (likvidace), jednatel Českomoravská Travela, s. r. o., jednatel a společník ČECHIE-ČESKÁ CESTOVNÍ SPLEČNOST s. r. o. (konkurs), jednatel AEROPRAGUE, s. r. o. Dříve: Člen předst. Capitalex a. s., jednatel DESTINATION, s. r. o. Bydliště: Mánesova 1092/42, Brno. (Kdo je kdo v ČR 91/92), (www.justice.cz)

BROŽ FRANTIŠEK, 5. 5. 1917, D “Baroch”, 6219. Farář v Žirovnici a Častrově - okres Pelhřimov, děkan v Počátkách. (Naše rodina 17/87.)

BROŽ LUBOMÍR, 27. 8. 1949, D “Ota”, 37974. MUDr., lékař, 1975-80 amb. lékař chirurgie NsP Semily, 1980-87 ved. JIP FNKV Praha 10, 1987-90 odb. asistent ILF Praha 10, od 1990 primář (1998 též a současně přednosta /od 1995/) Kliniky popálen. mediciny FNKV Praha 10. 2001 člen správní rady PODANÁ RUKA, o. p. s. Bydliště: Lamačova 905, Praha 5. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

BRUNOVSKÝ ALBÍN, 25. 12. 1935 – 20. 1. 1997, D “Bruno”, 24372. Slov. malíř, grafik a ilustrátor, 1970-90 docent VŠVU Bratislava. 1989 autor 100korunové bankovky s portrétem Klementa Gottwalda. 1989 nár. umělec. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

BRUNOVSKÝ JOZEF, 26. 2. 1922, D “Lovec”, 25661. Generálmajor, 1944 velitel 2. čs. partyzánské brigády, od 1967 ředitel Stav. závodu St. lesů v Bratislavě, nasazen na Dubčeka. 1992 předseda slovenského Svazu protifašistických bojovníků. (Encyklopédia Slovenska), (Mladá fronta 2. 3. 1992.)

BRÚČKOVÁ MARIE, 9. 2. 1930, D “Zlata”, 30995. RNDr., CSc., odbornice v oboru lékařské mikrobiologie a infekčních nemocí. 28. 10. 2001 vyznamenána prezidentem Havlem Medailí za zásluhy. (Lidové noviny 29. 10. 2001.)

BRÁZDIL RUDOLF, 10. 4. 1951, D “Ruda”, “Meteor”, 35436, 35442. Prof. RNDr., CSc., klimatolog, od 1975 na katedře geografie UJEP Brno. Cesty do zahraničí. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BUKOVAN STANISLAV, 15. 10. 1940, D “Vrchár”, 19973. Katolický kněz v Čadci. (Katolícke noviny 40/2000, 1. 10. 2000), (www.mix.sk/kn)

BUKOVČAN IVAN, 15. 9. 1921 – 25. 5. 1975, D “Ivo”, 17165. Slovenský spisovatel, dramatik, filmový scenárista, od 1948 dramaturg Čs. státního filmu v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BUNZEL HANUŠ, 30. 5. 1937 – 20. 3. 1986, D “Bos”, 39597. Hudební organizátor, manažer řady zpěváků, zvláště V. Neckáře. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

BURDA VLADIMÍR, 29. 5. 1934 – 23. 10. 1970 (sebevražda), D “Josef”, 11702. Básník, publicista, od 1959 redaktor časopisu Výtvarná práce. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

BUŠEK JOSEF, 28. 8. 1901, D “Hašek”, 13069. Hráč vodního póla. (Kdo byl kdo: naši olympionici, 1999.)

BYDŽOVSKÝ JURAJ (zaznamenáno JIŘÍ), 25. 3. 1926, D “Echo”, 28361. Publicista, od 1961 redaktor Pravdy. (Encyklopédia Slovenska.)

BĚLSKÝ VRATISLAV, 5. 5. 1924, D “Muzikant”, 16545. Cembalista a varhaník, ředitel LŠU ve Šlapanicích. (Čs. koncertní umělci a komorní soubory, 1964.)

BĚLÍK BOŘIVOJ, 25. 4. 1937, D “Vilém”, 31332. Od 1970 katolický farář v Trhovém Štěpánově a Hrádku u Vlašimi, od 1994 Kladno-Rozdělov. (Naše rodina 16/87), (www.oku-kl.cz/farnost/farnost.htm)

CEJPEK JIŘÍ, 20. 2. 1928, D “Hubert”, 30613. Prof. PhDr., CSc., informační vědec a VŠ pedagog. 1950-51 ved. knih. - Lidovových. stud. ústav, 1953-73 a od 1990 UK Praha (od 1990 vedoucí katedry věd. informací a knihovnictví), 1974-85 věd. prac. Slovenské technické knihovny v Bratislavě, 1985-98 věd. prac. Čs. střediska výstavby a architektury v Praze (1990-94 vedoucí, 1994-98 ředitel). 1948-70 člen KSČ. Bydliště: Fantova 1793/10, Praha 5. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

CIESLAR FRANTIŠEK, 4. 10. 1928, D “Kazateľ”, 18979. Kazatel Církve bratrské, 1959-71 Prešov, od 1971 Bratislava, 1968-88 předseda předsednictva Církve bratrské na Slovensku. Cesty do zahraničí. (Církev bratrská, 1980.)

CJOKA-COKA JANÍK (vl. jménem JÁN COKA), 15. 3. 1966, D “Herec, 18380. Herec – UND Prešov. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

CSANDA ALEXANDER, 3. 8. 1927, D “Alex”, 19554. Slovenský literární historik maďarského původu, od 1968 pedagog Uko v Bratislavě, od 1974 profesor. (Čs. biografický slovník, 1992.)

CVRKAL IVAN, 21. 6. 1934, D “Major”, 29169. Literární publicista, překladatel, do 1970 voják z povolání. (Encyklopédia slovenských spisovateľov A-O.)

CZUDEK TADEÁŠ, 1. 4. 1932, D “Ivan”, 19496. Geograf a geomorfolog – Geografický ústav ČSAV. (Kdo byl kdo: naši cestovatelé a geografové, 1998.)

CÍLEK JOSEF, 24. 9. 1938, D “Jang”, 28384 + IS rozvědky "Cezar". Ing., CSc., od 1961 PZO Strojexport, ředitel odboru na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, od 1978 Technoexport (ředitel dovozní skupiny, poté ředitel úseku komerční politiky), 1985-88 obchodní přidělenec v Číně, dále náměstek a od 1989 (1998 též) generální ředitel a. s. Technoexport. 1972-76 vedoucí afilace firmy Intersigma v Egyptě. 2001 člen předst. Domovní družstvo Španielova 1317-1315, předseda předst. TECHNOEXPORT a. s. pro zahraniční obchod, předseda dozorčí rady Lisovny nových hmot, a. s., člen Hospodářské komory ČR, společník URAS TRADING, spol. s r. o. Dříve: předseda dozorčí rady Efektim a. s., člen předst. KORUNA PALACE MANAGEMENT a. s. Bydliště: 1.) Španielova 1314, Praha 6, 2.) Kaplická 854/53, Praha 4. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

CÍLEK ROMAN, 4. 3. 1937, D “Svoboda”, 19935. Spisovatel – literatura faktu, 40 let práce v tisku jako redaktor a šéfredaktor. 1998 majitel literární agentury. Bydliště: V Štíhlách 1311, Praha 4-Krč. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

CÚTH JURAJ, 23. 1. 1926, D “Řada”, 39925. Právník, profesor univerzity v Bratislavě. (Malá čs. encyklopedie.)

ČECH PAVEL, 31. 7. 1921, D "Pavel", 23897. Hudebník, pedagog – Hodonín. (Od folkloru k folklorismu, 1997)

ČERMÁK JAN, 24. 12. 1939, D “Honza” + informátor rozvědky, 3071. Ing., DrSc., chemický inženýr, od 1961 pracovník (1980-91 ředitel) Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV, od 1986 předseda Č. společnosti prům. chemie, 1988 člen korespondent ČSAV, 1981-90 zástupce vědeckého sekretáře ČSAV, velmi časté cesty do zahraničí. Autor 70 patentů. (Kdo je kdo 91/92.)

ČERNUŠÁK VLADIMÍR, 25. 11. 1921, D “Starý”, 37782. Prof. PhDr., CSc., 1948-68 profesor univerzity v Bratislavě, 1969-83 předseda slovenského ÚV ČSTV a místopředseda ÚV ČSTV, od 1981 člen MOV, 1976-86 poslanec SNR, od 1993 předseda Slovenského olympijského výboru. 1975 Řád práce, 1981 Řád Vítězného února. (Encyklopédia Slovenska.)

ČERNÍK KAROL, 17. 9. 1928, D “Karol”, 813. Herec, od 1975 vedoucí kulturního klubu Tallin v Bratislavě. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

ČERNÝ OLDŘICH, 23. 3. 1924, D “Architekt”, 25198. Ing. arch., architekt. (Kdo je kdo v architektuře, 1993.)

ČERNÝ RUDOLF, 12. 12. 1920 – 4. 2. 1982, D, 13777. Spisovatel, 1945 člen Revolučních gard. (Malá čs. encyklopedie.)

ČEĽOVSKÝ JOZEF, 11. 3. 1953, D "Topľa", 19032. Katolický kněz, kaplan v Trenčíně. (Katolícke noviny 2. 3. 03, 9/2003)

ČIAMPÓR FEDOR, 3. 6. 1942, D “Raduz”, 32242. Slovenský biolog a cytolog, od 1965 věd. pracovník, od 1990 ředitel Virologického ústavu SAV v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ČÁP JAROSLAV, 25. 9. 1958, D “Jarda”, 24179. PhDr., archivář, od 1982 Státní okresní archív Náchod. (www.libri.cz/knihy/odborne/archiv.htm)

ČÁRSKY ĽUDOVÍT, 30. 9. 1929 – 27. 3. 2001, D "Salatin", 9396. Katolický kněz – Michal nad Žitavou. (Katolícke noviny 15. 4. 2001, 15/2001)

ČÍČEL MILAN, 18. 3. 1942, D “Diakon”, 31499. Ing., elektrotechn. inženýr, od 1971 Státní dřevár. výzkumný ústav v Bratislavě. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

ČÍŽEK LUBOMÍR, 7. 5. 1932, D “Mladý”, 19641, 20472. PhDr., publicista, od 1979 šéfredaktor hlavní redakce hudebního vysílání ČST Praha. (Malá čs. encyklopedie.)

DAJČ JAROSLAV, 13. 2. 1943, D "Jarda", 38964. Malíř, grafik, kreslíř, učitel UŠ – Brno, Jihlava. (Lidová demokracie 21. 2. 1990), (Rovnost 27. 2. 1990)

DANIHEL PETER, 9. 5. 1946 – 1. 7. 1986, D “Daniel”, 16127. 1973-86 římskokatolický kněz – Konská /u Žiliny/. (www.ksnr.sk)

DANIŠ MICHAL, 17. 9. 1927, D “Kadlec”, 18935. Prof. ing., CSc., geodet. kartograf, od 1969 ved. katedry mapování a poz. úprav stav. fakulty SVŠT Bratislava, 1974-76 ředitel zahran. odboru ministerstva školství SSR. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

DANĚK KAREL, 27. 5. 1928, D “Karolus”, 16722. MUDr., CSc., lékař, fyziolog, historik lékařství, literární publicista, spisovatel, od 1966 primář laboratoře funkční diagnostiky – Nové Město na Moravě. (Slovník spisovatelů okresu Žďár nad Sázavou, 1995.)

DAUBNER IMRICH, 11. 9. 1931, D “Imro”, 17394. RNDr., DrSc., slovenský farmaceut, hydrobiolog, od 1954 věd. pracovník (od 1988 ředitel) Ústavu experimentální biologie a ekologie SAV v Bratislavě. Člen kor. ČSAV. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

DÉCZI LADISLAV (LACO), 29. 3. 1938, D “Kuba”, 25955. Slovenský trumpetista a skladatel, od 1967 vedl vlastní skupinu Jazz Cellula a souběžně byl až do odchodu do emigrace 1985 členem Tanečního a jazzového orchestru Čs. rozhlasu. Časté cesty do zahraničí. Od 1985 žije v USA. (Čs. biografický slovník, 1992.)

DEMETER JÁN, 12. 6. 1945, D, 9120. Katolický kněz ve Vechci. (Katolícke noviny 22/2000, 28. 5. 2000), (www.mix.sk/kn)

DEVÍNSKÁ EDITA, 22. 4. 1949, D “Dita”, 24130. Akad. sochařka, keramička, 1975-76 studovala v Itálii. 2001 jednatelka a společnice NA DOLINÁCH TŘI, spol. s r. o. Bydliště: Na dolinách 3/31, Praha 4-Podolí. (Čs. biografický slovník, 1992), (www.justice.cz)

DIAN DANIEL, 19. 8. 1953, D "Didi", 31220. ThLic., šéfredaktor časopisu Duchovný pastier. (Katolícke noviny 27. 7. 03. 30/2003)

DIBÁK IGOR, 5. 7. 1947, D “Igor”, 24390. Slovenský skladatel, 1969-79 dramaturg a zástupce šéfredaktora hud. vysílání Čs. televize v Bratislavě, 1979-87 šéfredaktor hud. vysílání Čs. rozhlasu v Bratislavě, 1987-90 šéfredaktor hlavní redakce hud. programů Čs. televize v Bratislavě, od 1990 ředitel základní umělecké školy v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992.)

DIENSTBIER ZDENĚK, 30. 5. 1926, D “Vědec”, 23650. Prof. MUDr., DrSc., lékař, radiolog, a onkolog, profesor UK v Praze, 1957-90 přednosta Ústavu biofyziky a nukleární medicíny UK v Praze, od 1957 vedoucí katedry biofyziky a nukleární medicíny, 1964-69 prorektor UK, člen Čs. mírového hnutí, od 1981 zakládající člen Mezinárodního hnutí lékařů za odvrácení jaderné války, cesty do zahraničí, od prosince 1988 předseda Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci, v 90. letech předseda sdružení Liga proti rakovině. 1948-70 člen KSČ. 2001 společník Rekondiční onkologické centrum Praha, o. p. s. Bydliště: Kladenská 28, Praha 6. (Čs. biografický slovník, 1992), (www.justice.cz)

DIVÉKY KAZIMÍR, 1. 9. 1942, D “Kazo”, 13626. Ing., římskokatolický kněz, 2000 správce fary – Badín, děkanát Slovenská Ľupča, 2002 vicerektor a ekonom Kněžského seminára sv. Františka Xaverského v Badíně. (Katolícke noviny 25. 8. 2002, 35/2002.)

DIVÍN KAROL, 22. 2. 1938, D “Karol”, 17741. Krasobruslař, trenér, 1958 a 1959 mistr Evropy, 1960 druhý na ZOH, od 1989 v Kanadě. (Malá encyklopedie olympijských her.)

DLOUHÝ KAROL, 16. 9. 1922, D “Novinář”, 11700. Ing., novinář, překladatel, 1968-70 korespondent ČTK v USA. (Encyklopédia Slovenska.)

DOBROTKA GEJZA, 17. 4. 1918, D “Grafológ”, 27522. PhDr., CSc., psycholog, od 1967 vedoucí katedry léčebné pedagogiky PF UK Bratislava. (Encyklopédia Slovenska.)

DOBROVOLNÝ KAREL, 5. 10. 1917 – 17. 10. 1988, D “Karel”, 4883. Novinář, 1945-80 redaktor ČTK (1957-59 v Římě, 1972-76 v NDR a západním Berlíně), do 1980 vedoucí pražské redakce ČTK, od 1976 pražský zpravodaj Berliner Zeitung. 1945-47 velitel 1. transportu odsunu Němců z jižní Moravy. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

DOBROVOLNÝ STANISLAV, 4. 6. 1939, D “Vikář”, 31499, 35380. Katolický kněz, 1985 tajně vysvěcený. (Katolický týdeník 22/99, 30. 5. 1999.)

DOLEČEK JOSEF, 16. 2. 1912, D, 10175. Od 1955 ředitel hvězdárny ve Valašském Meziříčí, předseda Jawa klubu. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

DOLEŽEL RADOVAN, 11. 3. 1954, D “Fens”, 40729. Doc. MVDr., CSc., veterinář, VŠ učitel, od 1995 přednosta kliniky Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Dvacetiletá aktivní hokejová činnost, zahraniční cesty. Bydliště: Horácké nám. 7, Brno. Dříve člen představenstva Statek Miroslav, a. s., člen předst. Selekta Pacov, a. s. Bydliště: Horácké náměstí 7, Brno. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

DOLÍNEK VLADIMÍR, 22. 11. 1935, D “Ivan”, 37411. Šachista I.VT – ELO 2051. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

DONNER LUDVÍK, 24. 6. 1914 – 17. 2. 1987, D “Honza”, 3190. Prof. MUDr., DrSc., lékař, internista, hematolog, profesor UK v Praze, 1939-87 působil na II. interní klinice UK v Praze. Zástupce ČSSR u Mezinárodní hematologické společnosti, studijní pobyt v USA. (Čs. biografický slovník, 1992), (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

DOSTÁL FRANTIŠEK, 21. 7. 1938, D “Frantas”, 25040. Fotograf, konstruktér. Žije v Praze. (Encyklopedie českých a slov. fotografů, 1993.)

DOUBRAVA MILOSLAV, 25. 7. 1944, D “Doubek”, 31989. PhDr., televizní scenárista a moderátor – Vysílá studio Jezerka, Studio kamarád. 2001jednatel Pioneer česká finanční společnost, s. r. o., jednatel a společník Bonus Effekt, spol. s r. o. Bydliště: Klimentská 2065/17, Praha 1. (Malá čs. encyklopedie), (www.justice.cz)

DOUDA VLASTIMIL, 25. 9. 1935, D “Lukáš”, 18860. Ing., 2. 7. 1990 – 1. 4. 1991 technický náměstek a 1. zástupce ředitele Silon, s. p., do října 1999 předseda představenstva a. s. SILON. Bydliště: Svépomoc 657/II, Sezimovo Ústí. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

DOŠEK JAN, 20. 6. 1953, D “Rozvoj”, 23984. Ing., 1996 ředitel pro marketing, techniku a rozvoj a. s. Hedva – Moravská Třebová. 2001 jednatel a společník SIDAK, spol. s r. o., jednatel a společník PRADAK Brno, s. r. o., 1. jednatel a společník DOVO s. r. o., jednatel FROTEX-CZ s. r. o., místopředseda předst. PRAKOM Brno, a. s. Dříve společník MEBATEX s. r. o. Bydliště: Západní 22, Moravská Třebová. (Aspekt, jaro 1996), (www.justice.cz)

DRDOŠ JÁN, 6. 1. 1934, D “Dano”, 20393. RNDr., DrSc., geograf, od 1976 vedoucí oddělení geosystémů a životního prostředí v Geografickém ústavu SAV v Bratislavě, 1978-86 a od 1990 předseda Slovenské geografické společnosti, od 1978 člen Environmental Planning Commision při IUCN. Od 1961 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

DROZD LUBOMÍR, 3. 10. 1924 – 20. 6. 1988, D “Doubek”, 26530. Prof. PhDr., DrSc., germanista, 1950-55 pracovník zahraničního odboru na ministerstvu informací a kultury, VŠ pedagog, 1965-81 vedoucí katedry neslovanských jazyků VŠZ Praha, od 1981 vedoucí katedry anglistiky, nordistiky a germanistiky FF UK. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

DRTINA VLASTIMIL, 19. 2. 1913, D “Vlastík”, 37272. Farář Církve čs. husitské v Hodoníně. (Český zápas 6/88.)

DRYŠL ZDENĚK, 30. 1. 1939, D "Radek", 40404. Herec, dramaturg, publicista. Hrál ve Slováckém divadle Uherské Hradiště, byl dramaturgem Horáckého divadla Jihlava a pracoval v Čs. televizi Brno. (Koho dal náš okres divadlu. Blansko, 1986)

DRÁFI MATYÁS (MATEJ), 17. 11. 1942, D “Osvetár”, 25857. Herec – Komárno, 1961-71 ředitel MOD v Komárně, 1980-82 metodik Okresního osvětového střediska v Komárně. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

DUBROVAY TIMOTEJ, 31. 8. 1927, D “Timur”, 1829, 24064. Ekonom, 1962-71 bankovní expert a reprezentant na Kubě a Indonésii, 25. 6. 1968 – 7. 7. 1969 člen představenstva ČSOB, do 1971 náměstek oblastního ředitele ČSOB, 1971 – 25. 3. 1981 generální ředitel Čs. obchodní banky v Praze. Od 1953 člen KSČ. Bydliště: 1.) Červenej armády 26/a, Bratislava, 2.) Lenigradská 24, Bratislava. (Encyklopédia Slovenska), (www.justice.cz)

DUFEK ZDENĚK, 9. 3. 1922 – 23. 5. 1982, D “Dyk”, 1827. Spisovatel, scenárista, od 1976 vedoucí dramatické skupiny Filmového studia Barrandov. (Slovník české literatury 1970-1981.)

DUJČÁK ANDREJ, 27. 1. 1934, D "Fara", "Administrátor", 12099, 18832. Mgr., katolický kněz, titulární kanovník – Šarišský Štiavnik. (Katolícke noviny 18. 1. 2004, 3/2004)

DVOŘÁK MILAN, 19. 8. 1930, D “Míla”, 23985. Lékař, histolog, embryolog, profesor univerzity v Brně. Člen korespondent ČSAV. (Malá čs. encyklopedie.)

DVOŘÁK MIROSLAV, 11. 10. 1951, D “Čtverák”, 11804. Hokejista, 1982-85 hrál v NHL za Philadelphia Flyers. 1976 po zlatu na MS vyznamenán Za vynikající práci. 2001 společník R. A. SPORT HLUBOKÁ s. r. o. Bydliště: Podskalí 987, Hluboká nad Vltavou. (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986), (www.justice.cz)

DVOŘÁK PAVEL, 13. 5. 1937, D “Umelec”, 22421. Slovenský historik a publicista, 1960-68 redaktor deníku Práca, 1968-71 časoipisu Výber, 1971-74 vydavatelství Opus , 1976-79 prac. Historického ústavu SAV v Nitře. (Čs. biografický slovník, 1992.)

DVOŘÁK VLADIMÍR, 10. 5. 1923 D "Hudobník", 33531. Hudební vědec, pedagog – Brno, Ostrava, Valašské Meziříčí, Vsetín, Bratislava. (Čs. hudební slovník osob a institucí A-L, 1963)

DVOŘÁČEK EMIL, 20. 3. 1922 – 12. 12. 1987, D “Elektrikář”, 29216. Ing., CSc., energetik, 1952-82 VÚ energetický, vedoucí výzkumného oddělení točivých a netočivých strojů. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

DVOŘÁČEK LADISLAV, 27. 6. 1923, D “Láďa”, 5323. Filatelista, od 1965 předseda Svazu čs. filatelistů, od 1980 předseda Mezinárodní filatelistické federace, časté výjezdy do zahraničí. Člen ÚV NF ČSSR, 1979 Řád práce. (Malá čs. encyklopedie.)

DZUBÁK MILAN, 15. 4. 1926, D “Hora”, 3188. Prof. ing., CSc., slovenský vodohospodář, 1951-59 pedagog SVŠT Bratislava, 1959-81 v Ústavu hydrologie a hydrauliky SAV (od 1974 ředitel), od 1975 vedoucí katedry hydromeliorací na SVŠT Bratislava. (Encyklopédia Slovenska), (Čs. biografický slovník, 1992.)

DÖBERT OSVALD, 15. 12. 1917, D “Kamil”, 8809. Akad. arch., architekt, 1965-71 náměstek ministra techniky, 1971-82 architekt Pražského hradu, 1971-77 externí pedagog VUT Brno, 1977-82 ext. pedagog AVU Praha. Výstavy v zahraničí, 1964 Státní cena, 1967 Za zásluhy o výstavbu, člen KSČ. Bydliště: Za stadiónem 2338, Praha 10. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

DĚDEK PAVEL, 22. 1. 1951, D “Franta”, “Zpěvak”, 30724, 30741. Vychovatel domova mládeže při střední zemědělské škole v Přerově. Hudebník – skupina Pantograf. 2001 (od 7. 11. 1996) člen správní rady Vlastní svět, o. p. s. Bydliště: Svornosti 12, Přerov. (www.justice.cz)

ĎURINDA MARTIN (MAŤO), 8. 11. 1961, D “Tuba”, 37322. Slovenský zpěvák, kytarista, vedoucí skupiny Tublatanka. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

DŘÍMAL IVAN, 6. 10. 1936, D, 13764. Ing., předseda Moravské národní strany. Ing., 2001 předseda dozorčí rady Technické sítě Brno, a. s., člen představenstva Spalovna a komunální odpady Brno, a. s. (SAKO Brno, a. s.) Bydliště: Slavíčkova 10, Brno. (Pod moravskou orlicí, 1995), (Volební lístek), (www.justice.cz)

ECKSTEIN PAVEL, 27. 4. 1911 – 20. 7. 2000, D “David”, 20180. JUDr., hudební kritik a publicista, 1948-52 generální tajemník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, 1952-70 tajemník Svazu čs. skladatelů Praha, 1971-91 poradce ředitele Národního divadla a redaktor bulletinu ND, od 1992 dramaturg a poradce ředitele Státní opery Praha. 1964 zakladatel a první šéfredaktor Hudebních zpráv z Prahy, stálý dopisovatel řady zahraničních odborných operních časopisů, 1950-70 člen redakce Hudebních rozhledů Praha. Bydlel: Šrobárova 23, Praha 3. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

EICHLER MIROSLAV, 12. 3. 1932, D “Míla”, 18985. Šachista I. VT. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

ENGE BŘETISLAV, 3. 3. 1950, D “Švéďák”, 21940. Automobilový jezdec. 2001 místopředseda představenstva AUTO ENGE, a. s., společník MVE, Semily spol. s r. o. Bydliště: Nad Strání 584, Liberec 25. (www.justice.cz)

ETLÍK MILAN, 19. 3. 1927, D “Hoboj”, 23278. Klarinetista, 1965 zakládající člen Pražského komorního tria a 1966 Pražského dechového tria, od 1950 pedagog na AMU, od 1980 profesor. Koncertoval v Evropě i v zámoří. 1977 zasloužilý umělec. (Malá čs. encyklopedie), (Čs. biografický slovník, 1992.)

FABIÁN ANTON, 11. 6. 1950, D “Tono”, 14937. ThDr. ICLic., katolický kněz, moderátor ABÚ v Košicích. (Katolícke noviny 22/2000, 28. 5. 2000), (www.mix.sk/kn)

FABIÁN KAREL, 21. 6. 1912 – 11. 11. 1983, D “Karel”, 3436. Spisovatel, 1948 uprchl do tehdejší NSR, 1949 se vrátil, od 1963 v ČST, 1969-79 redaktor čas. Květy. (Slovník českých spisovatelů od roku 1945 A-L, 1995.)

FABRY RUDOLF, 8. 2. 1915 – 11. 2. 1982, D “Viktor”, 13436. Slovenský básník, prozaik, grafik. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

FECKANIČ VASIĽ, 26, 12. 1952, D "Stano", 14891. Katolický kněz, správce farnosti Šambron. (Katolícke noviny 8. 12. 2002, 49/2002)

FERANEC JOZEF, 14. 3. 1910, D, 3130. ThDr. h. c., Mons., církevní hodnostář, předseda Sboru ordinářů Slovenska, od 1973 biskup banskobystrický římskokatolické církve. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

FIALKA JAROSLAV, 5. 3. 1924, D “Pavel”, 3051. 25. 5. 1968 – 1988 plzeňský biskup Církve čs. husitské, předtím farář v Chebu a Českých Budějovicích. 1985 obdržel od ministra kultury čestné uznání za obětavou mírovou práci. (www.ccsh.cz)

FIKAR ZDENĚK, 18. 5. 1926, D “Zdeněk”, 21877. Krasobruslař. (Kdo byl kdo: naši olympionici, 1999.)

FILIPOVIČ KAROL, 23. 4. 1945, D “Filip”, 36781. Slovenský violoncellista, 1966-77 zástupce koncertního mistra Slovenské filharmonie, s přestávkou 1969-71, kdy působil v Tonkünstler Orchester ve Vídni. 1964-80 člen Bratislavského kvarteta, od 1979 ansáblu Harmonia antiqua. Od 1967 pedagog na bratislavské konzervatoři, od 1977 i na VŠMU. (Čs. biografický slovník, 1992.)

FISCHER UDUARD, 24. 11. 1930, D “David”, 12895. Dirigent, 1957-63 dirigent Filharmonie pracujících v Gottwaldově (Zlíně), spolupracoval se souborem Pražští komorní sólisté, 1974-79 a od 1990 šéfdirigent Státní filharmonie Košice. Často vystupoval v zahraničí. (Čs. biografický slovník, 1992), (Čs. koncertní umělci a komorní soubory.)

FISCHEROVÁ-MARTVOŇOVÁ EVA, 20. 9. 1922, D, 8321. Slovenská klavíristka, hudební pedagožka – 1954-89 VŠMU, od 1989 na JAMU. Vystupovala v zahraničí. 1970 zasloužilá umělkyně. (Čs. biografický slovník, 1992.)

FIXA JAROSLAV, 2. 4. 1929, D “Fík”, 5577. Dramaturg a šéf činohry ND, 1970-80 vedoucí divadelního oddělení Ministerstva kultury ČSR. (Národní divadlo a jeho předchůdci, 1988.)

FIŠER FRANTIŠEK, 17. 8. 1948, D “Fanda”, 37739. Ing., CSc., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o., 2000 člen představenstva ARGO HANÁ a. s. Bydliště: Ponětovice 6, pošta Kobylnice, okres Brno-východ. (www.justice.cz)

FLAŠKA EMIL, 12. 9. 1920, D “Emil”, 13137. Novinář, 1962-72 tiskový tajemník ministra průmyslu SSR, od 1972 zástupce šéfredaktora deníku Práca. Člen KSČ od 1948. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

FLOSMAN OLDŘICH, 5. 4. 1925, D “Hudebník”, 3465. Skladatel a organizační pracovník, 1960-62 umělecký vedoucí Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, poté skladatel ve svobodném povolání. Za “normalizace” byl jako angažovaný člen KSČ postaven do čela řady organizací: člen předsednictva Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, člen ÚV Svazu čs. skladatelů, od 1977 ředitel Ochranného svazu autorského, hlavní dramaturg Pragokoncertu aj. 1974 státní cena Klementa Gottwalda, 1975 státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, 1975 řád práce, 1979 zasloužilý umělec, poté národní umělec. (Čs. biografický slovník, 1992.)

FOJT FRANTIŠEK, 15. 2. 1943, D “Martin”, 29172. Sekretář Českého atletického svazu, od 20. 11. 1997 člen dozorčí rady SPORTOVNÍ AREÁL STRAHOV spol. s r. o. Firma založena 1992 funkcionáři ČSTV, předmět podnikání mimo jiné: provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, ubytovací služby, organizování a pořádání výstav a veletrhů. Bydliště F. F.: Stříbrského 686, Praha 4. (www.justice.cz)

FREML VÁCLAV, 28. 8. 1911 – 6. 7. 1989, D, 12830. 1950-74 zástupce ředitele Státního ústavu těsnopisného pro obor techniky administrativy. 1961-63 předseda Mezinárodní federace pro těsnopis. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

FRITSCH HEŘMAN, 8. 7. 1939, D, 13153. Katolický kněz – Blatná. (Katolický týdeník 27-28/99, 4. 7. 1999.)

FROLLO ANTON, 20. 4. 1934, D “Tréner”, 13303. Hráč házené (1967 mistr světa), tělovýchovný pedagog. (Encykl. Slovenska.)

FTÁČNÍK JÁN, 30. 10. 1957, D “Janko”, 31932. Slovenský počítačový expert, dvojče šachového velmistra Ľubomíra Ftáčníka. (Večer Milana Markoviče, kde byli hosté tři bratři Ftáčníkovi.)

FUKATSCH JOZEF, 27. 12. 1924, D “Starec”, 37611. JUDr., od 1953 novinář, 1966-69 zpravodaj ČTK v Havaně, od 1980 v časopisu Zápisník. Od 1953 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

FUSKA FRANTIŠEK, 13. 6. 1915, D “Anton”, 16001. Katolický kněz na odpočinku – Kněžský domov Pezinok. (Katolícke noviny 22/2000, 28. 5. 2000), (www.mix.sk/kn)

FÜZY IMRICH, 23. 3. 1920, D “Volga”, 11556. Železničář, od 1976 náčelník provozního oddílu v Košicích, funkcionář KSČ. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

GAJDOŠ JAN, 10. 7. 1941, D “Malíř”, 27661. Malíř, grafik, profesor na SUPŠ Uherské Hradiště, vystavoval v zahraničí. Bydliště. Na rybníku, 914, Uherské Hradiště. (www.sca-art.cz)

GAJDOŠ MARIÁN, 8. 5. 1958, D “Herec”, 19167. Herec – činohra ŠD Košice. (Encyklop. dramat. umení Slovenska A-L, 1989.)

GALO RUDOLF, 1. 7. 1930, D “Bobot”, 5782. Slovenský sportovní komentátor, od 1. 7. 1951 do 1967 a od 1977 Čs. rozhlas v Bratislavě, 1967-77 televizní komentátor, časté cesty do zahraničí. (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986.)

GALUSZKA EDVARD (zaznamenáno EDUARD), 1. 5. 1922, D "Vladek", 10659. Architekt – Karviná. (Nový slovník čs. výtv. umělců. Dodatky ke slovníku Čs. výtv. umělců, 1994), (internet – Kalendárium REGO 1. květen)

GARAJ JÁN, 11. 3. 1919, D “Chemik”, 22319. Prof. ing., DrSc., slovenský chemik, VŠ pedagog. Od 1958 STU Bratislava, od 1972 vedoucí katedry analytické chemie a pracoviště rentgenové mikroanalýzy SVŠT Bratislava. Člen korespondent ČSAV, od 1962 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska), (Čs. biografický slovník, 1992.)

GAŽÍK IGOR, 15. 8. 1960, D “Garde”, 17251. Šachista. (Malá encyklopedie šachu, 1989.)

GAŽO JÁN, 3. 8. 1929 – 15. 2. 1983, D “Ján”, 16319. Slovenský chemik, VŠ pedagog, od 1953 SVŠT Bratislava, od 1967 profesor. Člen korespondent ČSAV. 1970 laureát státní ceny Klementa Gottwalda. (Čs. biografický slovník, 1992.)

GERŠL JAROSLAV, 4. 11. 1939, D “Cement”, 21826. Ing., 1970-89 technický náměstek – Přerovské strojírny, od 1990 ředitel společnosti Montáže Přerov (1998 též + předseda představenstva). 2001 předseda představenstva Montáže Přerov a. s., člen dozorčí rady OTES a. s. v likvidaci, předseda představenstva Investiční společnost MORAVA a. s. (likvidace), jednatel Investiční fond “MORAVA” spol. s r. o. Dříve: člen předst. PSP Těžká strojírna a. s. (likvidace). Bydliště: Wurmova 13, Přerov. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

GINZEL GUSTAV, 28. 2. 1932, D “Gusta”, 12124. Horolezec, cestovatel – procestoval 70 zemí. (Práce 22. 4. 1995.)

GLESK PAVOL, 30. 1. 1931, D “Pavol”, 312556. PhDr., CSc., atletický trenér a funkcionář, předseda slovenské sekce lehké atletiky a místopředseda sekce lehké atletiky ÚV ČSTV (1960-63), od 1981 člen vědecko-metodické rady SÚV ČSTV, od 1966 lektor Tělovýchovné školy SÚV ČSTV. 1967 vzorný trenér, 1968 zasloužilý trenér, 1981 veřejné uznání I. stupně Za zásluhy o rozvoj čs. tělesné výchovy a sportu, 1986 nositel Medaile dr. M. Tyrše. (Malá encyklopedie atletiky.)

GOGOLA ELEMÍR, 27. 1. 1927, D, 3353. Slovenský entomolog, VŠ pedagog - od 1952 VŠ lesnická a dřevařská ve Zvolenu. (Čs. biografický slovník, 1992.)

GOLDA JOSEF, 30. 11. 1943, D “Vědec”, 27717. Ing., CSc., od 1966 Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín (1991-98 ředitel), 2000 (od 4. 10. 1993) jednatel a společník Výzkumný ústav pro chov skotu s. r. o., Rapotín. 8. 12. 1996 – 2. 9. 1999 člen představenstva ZEAS Březná, a. s. Od 1983 člen KSČ. Bydliště: Vikýřovice 367, okr. Šumperk. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

GOTTWALD JAN, 6. 6. 1946, D “Kupec”, 29003. Místopředseda Českomoravského fotbalového svazu, 1997 místopředseda představenstva a. s. Petra Drnovice (od 1999 předseda představenstva), majitel firmy GOTEX ve Vyškově, 1999 předseda předst. Setuzy a předseda předst. Českomoravské finanční a leasingové, 2000 společník GERA, spol. s r. o., společník REMAGG, spol. s r. o. v likvidaci, společník DOZ, s. r. o. (likvidace). Dříve: jednatel a společník LIGOSACAR, s. r. o., společník REMAGG BUSINESS, s. r. o., společník Bioveta, s. r. o. Bydliště: Drnovice 508. (Svobodné slovo 6. 6. 1996), (www.justice.cz)

GRANÁT JIŘÍ, 28. 1. 1955, D “František”, 31601. Tenista. (Malá encyklopedie tenisu.)

GRIMEKOVÁ MÁRIA, 29. 1. 1927, D “Mariena”, 5421. Herečka – Zvolen. (Encyklop. dramat. umení Slovenska A-L, 1989.)

GRMELOVÁ ANNA, 31. 1. 1926 – 8. 7. 2000, D “Stela”, 22237. Grafička a ilustrátorka, autorka dřevěných reliéfů – Olomouc. (Současné exlibris), (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995.)

GROBARČÍK PAVEL, 24. 9. 1945, D “Tibor”, 13349. Slovenský šachista – Trstená. (Čs. šach, 1995.)

GUBA GUSTAV, 3. 5. 1936, D “Šéf”, 15325. Ing., CSc., chemik, od 1960 VÚ pro petrochemii Nováky. Od 1962 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

HABERMANN ALFRED, 3. 5. 1930, D, 9986. Umělecký kovář a restauratér. (Všeobecná encyklopedie G-J, 1999.)

HABOVŠTIAK ANTON, 22. 9. 1924, D “Tony”, 14530. Spisovatel, jazykovědec, sběratel a upravovatel slovenských pohádek. (Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež.)

HADLAČ JIŘÍ, 8. 9. 1927 – 15. 8. 1991, D “Radek”, 27424. Malíř, grafik, sochař – Brno. Od 1958 člen SČGU Hollar. (Čs. biogr. slovník,1992)

HAJNC BLAHOSLAV, 26. 7. 1931, D "Klíč", 27079. Dirigent, sbormistr, pedagog – Ivančice. (Slovník českých sbormistrů A-L, 1982)

HÁJEK ADOLF, 9. 3. 1926, Lidové milice, reg. č. 3772. Vedoucí tajemník OV KSČ v Liberci, 1986 vyznamenán Řádem Vítězného února za dlouholetou a obětavou práci pro stranu a společnost. (Rudé právo 10. 3. 1986)

HAK JAROSLAV, 12. 3. 1931, D, 15189. Mineralog a geochemik, od 1957 v Ústředním ústavu geologickém v Praze, více než 10 let pobýval na expertizách v zahraničí. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HALAGA ONDREJ, 4. 3. 1918, D “Vedec”, 10600. PhDr., CSc., historik, 1951-61 vedoucí Archívu města Košice, 1961-75 pracovník Ústavu dějin evropských socialistických zemí SAV, od 1976 v Ekonomickém ústavu SAV. (Encyklopédia Slovenska.)

HALAS MILOSLAV (SONNY), 13. 10. 1946, D, 15640. Malíř a sochař – Brno, 1977-86 výtvarník – Český fond výtvarného umění, 1986-95 výtv. propagace ve Státním divadle v Brně, od 1995 ochrana přírody a krajiny – Okresní úřad Brno-venkov. Bydliště: Bezručova 17, Brno. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

HAMMEL PAVOL, 7. 12. 1948, D “Právnik”, 20044. Slovenský zpěvák, kytarista a skladatel - skupina Prúdy, 1972 absolvoval studium práv na UKo Bratislava, 1972-74 hud. dramaturg Poetické scény v Bratislavě, od 1976 ve Slovkoncertu (1976-83 náměstek ředitele pro umělecký úsek, od 1983 dramaturg pro festivaly). Zahraniční cesty, 1983 zasloužilý umělec. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

HANZELKA JOSEF, 18. 6. 1922, D “Hubert”, 12748. Dlouholetý funkcionář ČSL, poslanec ČNR, nositel vyznamenání Za vynikající práci. (Naše rodina 28/82.)

HANÁK DUŠAN, 27. 4. 1938, D “Humaj”, 21381. Slovenský filmový režisér. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HANÁKOVÁ-BRZOBOHATÁ NADĚŽDA, 26. 3. 1925, D "Dana", 22951. Šperkařka – Brno. (Internet – Kalendárium REGO – 26. březen)

HANÁK EMIL, 2. 6. 1939, D “Emil”, 29911. Šachista I. VT. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

HARDT ANTONÍN, 5. 8. 1935, D “Tonda”, 25872. Herec, od 1980 ředitel Hudebního divadla v Karlíně. (Malá čs. encyklopedie)

HARVAN LADISLAV, 26. 2. 1931, D “Ravan”, 16508. Ing., CSc., lyžař, lyžařský funkcionář. Od 1958 funkcionář TJ Vysoké Tatry (10 let předseda TJ a 6 let předseda lyžařského oddílu), trenér I. třídy a ústřední rozhodčí, od 1974 člen trenérské rady VSL KV a SÚV ČSTV, člen předsednictva VSL ÚV ČSTV (předseda PVK a později předseda výstavby), od 1975 člen subkomise FIS pro Evropský pohár ve sjezdových disciplínách, od 1980 místopředseda organizačního výboru MS v klasických disciplínách. (Malá encyklopedie lyžování, 1987.)

HASMAN LUDVÍK, 20. 6. 1924 – prosinec 1984, D “Globus”, 11198. MUDr., chirurg, 1950-55 nemocnice v Plzni, 1955-62 na LF UJEP Brno, poté opět v Plzni. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

HAVASSY IVAN, 1. 7. 1925, D “Romeo”, 12401. Ing., CSc., biochemik, od 1969 vedoucí oddělení biochemie veter. fakulty VŠP v Košicích. (Encyklopédia Slovenska.)

HAWLÍK VLADIMÍR, 29. 3. 1911 – 18. 12. 1993, D “Petrof”, 15565. Varhaník, hudební pedagog, od 1948 profesor brněnské konzervatoře, ředitel kůru ve Starobrněnském klášteře. (www.ecn.cz/smykal)

HAĽÁK ONDREJ, 4. 4. 1912, D, 4966. Prof. MUDr., CSc., lékař, VŠ pedagog. 1950-56 primář vojenské správy ÚVN v Praze, 1956-67 ředitel Voj. léč. ústavu v Nové Poliance, od 1967 vedoucí Kliniky tuberkulózních a respiračních chorob, od 1969 ved. katedry plicního a tělových. lékařství LF UK v Martině. Od 1945 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

HEDERLING KAROL, 19. 10. 1928, D “Haring”, 16961, 24694. Novinář, od 1967 šéfredaktor Sveta socializmu. Od 1967 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

HEJDA JAN, 4. 9. 1913, D “Dana”, 9608. 1933-78 evangelický farář v Zádveřicích (okres Zlín), psal kroniku, fotografoval a publikoval v církevním tisku. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

HELLER JAN, 22. 4. 1925, D “Amos”, 24520. ThDr., evangelický bohoslovec, od 1951 evangelická bohoslovecká fakulta UK, vedoucí katedry. 1966-68 host. profesor ve východním i západním Německu. (Literární noviny 22. 6. 1995), (Život víry 9/97.)

HERETIK ŠTEFAN, 10. 2. 1915 – 6. 6. 1983, D “Štefad”, 11447. Slovenský ekonom a pedagog, 1951-55 pedagog VŠE v Bratislavě, 1955-83 pracovník Ekonomického ústavu SAV v Bratislavě a od 1965 současně profesor politické ekonomie na VŠE v Bratislavě, 1965-71 předseda Slovenské ekonomické společnosti při SAV. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HERMAN PETER, 5. 5. 1932, D, 3854. Prof. ing., CSc., ekonom, VŠ pedagog, 1972-80 prorektor VŠDS v Žilině, od 1980 zástupce ředitele Ústavu marxismu-leninismu VŠDS v Žilině. Funkcionář okresních stranických orgánů, člen KSČ od 1954. (Encyklopédia Slovenska.)

HERODES STANISLAV, 14. 12. 1921, D "Staňa", 24633. Filolog – Brno. (Biograficko-bibliografický slovník, 1972)

HERTL FRANTIŠEK, 18. 4. 1906 – 23. 2. 1973, D “Jindra”, 14486. Kontrabasista, dirigent, skladatel, profesor AMU, od 1951 vedoucí Brněnského estrádního rozhlasového orchestru, 1950-61 dirigent Symfonického orchestru Čs. rozhlasu. 1966 zasloužilý umělec. (Čs. koncertní umělci a komorní soubory.)

HERYCH PŘEMYSL, 11. 3. 1928, D, 22305. JUDr., v 90. letech předseda šermířského svazu a místopředseda ČOV, 2000 člen dozorčí rady HONORIS FINANCE, a. s., zástupce předsedy družstva Zemědělská 12. Bydliště: Zemědělská 12, Praha 6. (www.justice.cz)

HERČÍK JOSEF, 10. 7. 1961, D “Josef”, 42173. Grafik, syn grafika Josefa Herčíka, se svým otcem založil 1. českou grafickou společnost, spol. s r. o., které je jednatelem. 2000 jednatel a společník TANGO, spol. s r. o., člen představenstva EXPERATA, a. s. Bydliště: S. K. Neumanna 30, Praha 8. (www.justice.cz)

HEYDUK JAROSLAV, 26. 2. 1921 – listopad 1998, D, 14308. Od 1957 režisér a herec plzeňské operety. (LN 21. 11. 1996.)

HISPECKÝ ANTONÍN, 23. 11. 1919, D, 9605. Šachista I. VT. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

HLADKÝ MILAN, 7. 11. 1925, D “Hanula”, 37378. Slovenský architekt a urbanista, od 1951 pedagog SVŠT Bratislava, 1962-64 hlavní architekt města Bratislavy, 1968 primátor Bratislavy, 1969 ministr výstavby a techniky SSR, později vedoucí ateliéru v Urbanistickém institutu pro rajónové plánování v Bratislavě. Do 1970 člen ÚV KSČ. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HLADKÝ MIROSLAV, 2. 3. 1919, D “Miroslav”, 19271. Novinář, režisér, scenárista a pedagog. 1945 zakládající člen deníku Mladá fronta a do 1956 vedoucí sportovní rubriky, 1956 založil a do 1961 vedl redakci sportovního vysílání ČST, 1961-84 pedagog na fakultě osvěty a novinářství UK v Praze, kde založil a vedl katedru televizní žurnalistiky, 1960-72 děkan, 1974-81 vedoucí jedné dramaturgické skupiny FS Barrandov. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HLAVÁČ ZOLTÁN, 20. 2. 1938, D “Lúč”, 18414. Herec- Nitra. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

HLINKA ADOLF, 13. 5. 1924, D "Adolf", 3698. Katolický kněz. (Katolícke noviny 19/2004, 9. 5. 2004)

HLOUŇOVÁ MARIE, 3. 5. 1912, D “Pavla”, 3464. Houslistka, od 1948 pedagožka na AMU. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HLUCHÝ JÁN, 7. 2. 1925, D “Gabriel”, 26918. Basketbalista (1946 mistr Evropy), 1958-71 trenér čs. ženské reprezentace, v 70. letech trenér rakouské reprezentace. (Encyklopédia Slovenska.)

HLÁSNIK IVAN, 27. 12. 1929, D “Rovný”, 29180. Ing., CSc., slovenský elektrotechnik, 1954-58 pedagog SVŠT Bratislava, od 1958 Elektrotechnický ústav SAV v Bratislavě (1964-69 ředitel), 1968-70 věd. stáž ve Středisku jaderných výzkumů v Saclay ve Francii, 1971-76 vedoucí oddělení supravodičů, od 1976 vedoucí odboru supravodivosti. 1963-68 člen komise RVHP Fyzika nízkých teplot. (Encyklopédia Slovenska), (Čs. biografický slovník, 1992.)

HOJER PETR, 4. 10. 1940, D “Náměstek”, 16772. Ing., CSc., 1976-80 ředitel výroby Generálního ředitelství Chemopetrol Praha, 1980-86 ředitel Chemických závodů v Litvínově, od 1986 ministr průmyslu ČSR. 2001 vedoucí odštěpného závodu ALIACHEM, odštěpný závod SYNTHESIA, jednatel DYMOND Praha spol. s r. o., jednatel a společník IBIS-spol. s r. o. (konkurs), člen představenstva ALIACHEM, a. s., předseda doz. rady OSTACOLOR, a. s., společník (dříve i jednatel) LEADERS, spol. s r. o. (likvidace), společník MOBIL Hradec Králové, s. r. o. (likvidace), společník MOBIL Ústí nad Orlicí, s. r. o. (likvidace), společník MBL, spol. s r. o. Týniště nad Orlicí (konkurs). Dříve: člen představenstva CHEMAPOL GROUP, a. s. (konkurs), jednatel a společník JESENA, spol. s r. o., jednatel a společník HEYDEE, spol. s r. o., jednatel a společník KERPO, spol. s r. o., společník PETRONELA, spol. s r. o., společník LEICO Brno, spol. s r. o., člen doz. rady LIANA alfa a. s. (likvidace), společník Tango Litvínov, spol. s r. o., společník S 6 s. r.o., společník EGERIA, spol. s r. o., jednatel a společník S 7, spol. s r. o., společník PETROL PLZEŇ, spol. s r. o. (Malá čs. encyklopedie Š-Ž, dodatky), (www.justice.cz)

HOLAN JOZEF, 13. 8. 1919, D “Mľkvy”, 7244. Doc. MUDr., DrSc., lékař, VŠ pedagog. 1958-66 primář onkologického oddělení OÚNZ, od 1966 vedoucí katedry biofyziky a nukl. medicíny UK v Martině. Člen zahraničních organizací, od 1967 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

HOLLÝ MARTIN, 11. 8. 1931 – 18. 3. 2004, D “Hoľa”, 16972. Slovenský filmový režisér, 1953-57 Studio krátkých filmů v Bratislavě, 1958-61 Studio hraných filmů v Praze, od 1962 režisér hraných filmů Slovenského filmu v Bratislavě. Syn režiséra Martina Hollého st. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HORNÁT JAROSLAV, 14. 4. 1929 – 26. 2. 1990, D “Hora”, 24488. PhDr., literární vědec, anglista, překladatel, VŠ pedagog – 1953-68 a 1989-90 FF UK Praha, Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

HORVÁTH EMIL, 12. 11. 1945, D, 5867. Slovenský herec, 1968-76 divadlo v Martině, 1976-83 člen Nové scény v Bratislavě, od 1983 SND, pedagog VŠMU, režisér. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HORYNA DAN, 9. 6. 1957, D “Gepard”, 27668. Kytarista, zpěvák skupin Vitacit, Projektil, Pumpa. 1976 cesta do Holandska, 1976-81 užíval drogy. (Blesk 1. 3. 1995), (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

HOSPODKA JOSEF, 21. 1. 1923, D “Drda”, 22633. Malíř, grafik, sklář, od 1970 ředitel střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenném Šenově. (Malá čs. encyklopedie.)

HRABÁK JOSEF, 3. 12. 1912 – 6. 8. 1987, D “Josef”, 18311. Prof. PhDr., DrSc., literární vědec, spisovatel, VŠ pedagog, 1953-78 profesor české literatury na filozofické fakultě v Brně (1953-70 vedoucí katedry, 1954-60 děkan), 1973-74 vedl staročeský seminář na UK, od 1961 vedoucí brněnského pracoviště Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Člen korespondent ČSAV, cesty do zahraničí. (Slovník české literatury od roku 1945 A-L, 1995.)

HRDÝ JIŘÍ, 27. 12. 1950, D “Dělník”, 13839. JUDr., právník, do 1987 náměstek, 1987-89 ředitel Paramo Pardubice, 1989-91 Benzina Praha, 1998 managing direktor Total ČR, s. r. o. (2001 též), dříve člen dozorčí rady Later Chrudim, a. s. 2001 jednatel TOTAL Česká republika s. r. o., Bydliště: 1.) Družstevní 285, Ostřešany, 2.) Spojilská 257, Pardubice. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

HREJSA BOHUŠ, 4. 1. 1907 – 14. 1. 1989, D “Senior”, 22514. PhDr., 1932-73 evangelický farář – Praha 6-Střešovice, 1957-69 senior pražského seniorátu, dlouholetý předseda hymnologického odboru ČCE. (Kostnické jiskry 1/77, 5. 1. 1977.)

HRIADEL VILIAM, 21. 6. 1945, D “Kanaďan”, 18243. Herec, režisér, od 1987 ředitel DSNP Martin. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

HROMADA HYNEK, 16. 4. 1935, D, 15833. MVDr., sportovní střelec, 1969 a 1977 mistr Evropy, 1970 mistr světa v družstvech. (Malá encyklopedie olympijských her.)

HROZIENČIK JOZEF, 13. 5. 1915, “Réva”, 20473. Historik, profesor univerzity v Bratislavě. (Malá čs. encyklopedie.)

HRUBEŠ EDUARD, 27. 12. 1936, D, 15353. Hudebník, režisér, scenárista, konferenciér, zpěvák, od 1980 vedoucí Velkopopovické Kozlovky, cesty do zahraničí. Od poloviny 90. let uvádí v České televizi pořad Neváhej a toč. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

HRŮZA JAN, 27. 8. 1937, TS + D “Beta”, 471601, 34716. Zpěvák, publicista, disc jockey. 1960-63 založil a vedl divadélko MaSaKr (Malý satirický kroužek), 1963-65 zpěvák skupiny Komety, 1966 se podílel na vzniku Music f Clubu, jehož pak byl stálým konferenciérem, 1968 založil časopis Pop Music Express a více než rok byl jeho šéfredaktorem. 1971 byl u zrodu Dynacord klubu (pozdější vinohradská Dvojka), od začátku 70. let disc jockey. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

HUBA ALEXANDER, 26. 12. 1920, D “Hríb”, 19568. Doc. ing., CSc., slovenský fytopatolog a entomolog, od 1953 ředitel Ústavu exper. fytopatologie a entomologie SAV v Bratislavě. 1965 laureát státní ceny Klementa Gottwalda, 1981 Řád práce. (Malá čs. encyklopedie.)

HUBINGER VOJTĚCH, 25. 6. 1956, D “Hudebník”, 45124. Kytarista, zpěvák a vedoucí skupiny Moped. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

HUBIČKA VÁCLAV, 11. 4. 1925, D “Tajemník”, 14602. Ing., tělovýchovný a lyžařský funkcionář. Od 1974 generální sekretář Československého olympijského výboru, od 1980 člen prac. skupiny Asociace národních olympijských výborů a od 1985 člen její finanční komise, 1953-56 člen metodické komise svazu lyžování, od 1972 člen mezinárodní komise svazu. Nositel veřejného uznání I. stupně Za zásluhy o rozvoj čs. tělesné výchovy. (Malá encyklopedie lyžování, 1987.)

HUDEC JAN, 30. 11. 1950, D “Lukáš”, 41795. Evang. farář v Uherském Hradišti, od 1996 ve Vsetíně. (Evang. kalendář, 1994.)

HUPKA GUSTAV, 17. 5. 1925, D “Básnik”, 13429. Básník, od 1979 šéfredaktor časopisu Nová cesta, předtím šéfredaktor vydavatelství Pallas, šéfredaktor časopisu Bojovník a poradce ministra kultury. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

HUŽERA JAROSLAV, 10. 3. 1929 – 1. 3. 1978, D “Boleslav”, 3861. Filmový a televizní režisér, docent režie na FAMU. 1972 laureát státní ceny Klementa Gottwalda. (Malá čs. encyklopedie.)

HVIŽĎÁK MILAN, 6. 11. 1937, D “Dirigent”, 17956. Choreograf, pedagog, umělecký vedoucí folklorního souboru Zemplín. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

HÖNIG JAROMÍR, 7. 5. 1945, D "Hudebník", 24730. Flétnista, hudební pedagog, od 1970 Východočes. státní komorní orch., člen dech. kvint. Musica instrumenta, Komorní duo s manželkou. (Hudební slovník okresu Blansko, 1984)

HÁJEK VÁCLAV, 24. 12. 1917, D “Mikulecký”, 11898, 15077, 22106. Od 1955 farář Evangelické církve metodistické v Mikulově, člen církevní rady a předseda různých celocírkevních výborů. (Kostnické jiskry 43-44/77, 21. 12. 1977.)

HÁK VLADIMÍR, 20. 6. 1946, D “Vlado”, 36564. Ing., fotograf, 1971-72 asistent v Ústavu techn. kybernetiky SAV v Bratislavě, 1972-76 redaktor a režisér Čs. rozhlasu, 1976-83 reportér týdeníku Svet socializmu, 1983-87 Život, od 1987 Mladé rozlety. Žije v Bratislavě. (Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 1993.)

CHALUPECKÝ JINDŘICH, 12. 2. 1910 – 19. 6. 1990, D, 14138. Historik a kritik umění, spisovatel, vedoucí teoretického oddělení Ústavu pro bytovou a oděvní kulturu, v 60. letech předseda redakční rady časopisu Výtvarné práce, 1965-70 vedoucí Špálovy galerie. 1964-70 člen prezidia Svazu výtvarných umělců, člen KSČ, cesty do zahraničí. Manžel básnířky Jiřiny Haukové. (Slovník českých spisovatelů od roku 1945 A-L, 1995), (Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, 1994.)

CHALUPKA SLAVKO, 17. 10. 1941, D “Slavo”, 19236. Geofyzik, profesor a od 1985 rektor univerzity v Košicích. (Malá čs. encyklopedie.)

CHMÚRNY JÁN, 7. 6. 1923, D “Profesor”, 20468. Prof. ing., CSc., radioelektronik, 1958-71 vedoucí katedry radioelektroniky elektrotechnické fakulty SVŠT, od 1974 elektrotech. fakulta v Košicích. (Encyklopédia Slovenska.)

CHREN STANISLAV, 21. 5. 1935, D “Stanislav”, 17797. Ochotnický herec, loutkoherec, od 1978 vedoucí sekretariátu Svazu divadelních ochotníků na Slovensku. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

CHRISTOV VOJTECH, 16. 3. 1945, D “Don”, 15643. Fotbalový rozhodčí, od 1976 mezinárodní rozhodčí. (Malá encyklopedie fotbalu.)

IHRISKÝ VOJTECH, 7. 12. 1899, D “Srnec”, 5501. Slovenský sochař. 1980 Řád práce. (Malá čs. encyklopedie.)

JAKUBISKO JURAJ, 30. 4. 1938, D “Juro”, 14481. Slovenský filmový režisér, scenárista a kameraman žijící po rozdělení Československa v České republice. 2001 jednatel a společník J-JAKUBISKO FILM, s. r. o., člen správní rady PROFILMS-Nadační fond pro podporu české kinematografie. Bydliště: Nad údolím 72, Praha 4. (Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, 1994), (www.justice.cz)

JANDA FRANTIŠEK, 6. 8. 1912 – 13. 6. 1987, D “Vědec”, 23113. Prof. MUDr., DrSc., lékař – hygienik, VŠ pedagog – UK Praha, 1970-76 děkan LF hygienické, ředitel Institutu hygieny a epidemiologie. Člen předsednictva Mezinárodní unie hygieny a medicíny školní a univerzitní, vyznamenán Za vynikající práci a Za zásluhy o výstavbu. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

JANECKÝ ALFRÉD, 20. 1. 1918 – 26. 1. 1981, D “Atletika”, 22276. Atlet – sprinter, atletický funkcionář, 1958-59 a 1979-81 tiskový referent ČSAAU – sekce lehké atletiky ÚV ČSTV, Čs. atletického svazu a VAS ÚV ČSTV, 1954-55 člen tabulkové komise IAAF, novinář, dlouholetý šéfredaktor Odborných tělovýchovných časopisů, 1957-81 vedoucí redaktor čas. Atletika. 1955 vyznamenání Za vynikající práci, 1978 Medaile J. F. Chaloupeckého, veřejné uznání I. stupně Za zásluhy o rozvoj čs. tělesné výchovy. (Malá encyklopedie atletiky.)

JANEGA ŠTEFAN, 10. 12. 1912, D “Teplan Trenčan”, 17878. Mons. prof. ThDr., děkan cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Bratislavě, 1988-89 nitranský biskup římskokatolické církve. (www.rcc.sk)

JANEČEK FRANTIŠEK, 14. 9. 1944, D “Manager”, 34742. JUDr., hudebník, skladatel, od 1973 zakladatel a vedoucí skupiny Kroky. Oceněn zlatou a bronzovou medailí ÚV SSM a za skladbu Poupata pro cvičení starších žákyň na Čs. spartakiádě mu ÚV ČSTV udělil medaili Za rozvoj tělesné výchovy. 2001 jednatel a společník GOJA spol. s r. o., jednatel a likvidátor CRAULL Leasing spol. s r. o. (likvidace), člen předst. AGENTURA ORION, družstvo, jednatel “CRAULL, spol. s r. o. Bydliště: Pod průsekem 3, Praha 10. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990), (www.justice.cz)

JANKOVIČ JÁN, 21. 7. 1943, D “René”, 31690. PhDr., publicista, překladatel, od 1978 šéfredaktor Vedy, vydavatelství SAV. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

JANKŮ VLASTIMIL, 3. 10. 1929, D, 13421. Malíř, fotograf – Znojmo. (Osobnosti Znojma, 1996)

JANOTÍK JOZEF, 11. 12. 1910, D, 8743. Vedoucí oddělení mléka a živočišných výrobků v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském v Bratislavě, později vedoucí odboru. (Encyklopédia Slovenska.)

JANOUŠEK STANISLAV, 30. 1. 1928, D “Stáša”, 23984. Lékař – anatom, patolog a toxikolog v Brně. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995.)

JANOVIC VLADIMÍR, 8. 6. 1935, D “Vladyka”, 32459. Básník. (175 autorů.)

JAROSCH MAXMILIÁN, 1. 7. 1931, D, 15495. Katolický kněz – Opava a Uničov. (Uničovský zpravodaj 18/2002), (internet – Kalendárium REGO - 1. červenec)

JECH MILOSLAV, 8. 2. 1926, D “Kazatel”, 14769, 47134. Kazatel Církve bratrské, 1956-65 Děčín, 1965-71 Bystré u Nového Města nad Mutují, od 1971 Prešov. Do 1963 pracovník Státního archívu v Děčíně. (Církev bratrská, 1980.)

JELÍNEK JOSEF, 7. 1. 1919, D “Batul”, 2909. Hokejový funkcionář, 1946-83 sekretář hokejového oddílu v Českých Budějovicích, od 1974 pracoval v komisi mládeže VSLH ÚV ČSTV jako vedoucí reprezentačních mužstev 16-18letých. (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986.)

JEMELÍK ZDENĚK, 16. 11. 1952, D “Učitel”, 30410. Od 1976 učitel gymnázia v Hranicích, 1987-88 zástupce ředitele, od 1988 (1991 též) ředitel. 1974-91 člen KSČ. Bydliště: Mlýnský příkop 1789, Hranice. (Kdo je kdo 91/92.)

JESCHKE JIŘÍ, 10. 6. 1926, D “Jindra”, 19232. MUDr., CSc., sportovní lékař, 1954-90 přednosta oddělení tělových. lékařství FN Plzeň, 1994 lékař tamtéž. Všestranný sportovec, od 1959 (mimo 1970-76) lékař čs. reprezentace v házené, od 1977 člen lékařské komise Světové federace házené, velmi často v zahraničí. Bydliště: Raisova 29, Plzeň. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

JEŘÁBEK PAVEL, 4. 3. 1933, D, 11247. Ing., klavírista - skupina Albis Jazz Band. (Encyklop. jazzu a mod. pop. hudby, 1990.)

JEŘÁBEK ZDENĚK, 16. 6. 1930, D “Jonáš”, 13126, 19195. Šachista I. VT. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

JIROUT JAN, 3. 6. 1912, D, 14888. Lékař, neurolog, profesor UK v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

JIROUŠEK ALEXANDER, 24. 11. 1934, D “Aleš”, 16712. Ing., fotograf, 1963-68 odb. asistent VŠT Košice, 1968-73 vedoucí obchodně-technických služeb a propagace ve Východoslovenských železárnách, 1973-75 tajemník Krajské organizace ZSVU v Košicích. Žije v Košicích. (Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 1993.)

JIŘÍČKOVÁ HANA, 1. 11. 1912, D “Lasie”, 12950. Manželka evangelického faráře – Malá Morávka. (Evangel. kalendář, 1999)

JOSKOVÁ MARIE, 14. 1. 1927 – 22. 8. 1969, D “Nováková”, 15705. PhDr., CSc., filozofická fakulta brněnské univerzity, autorka “Cvičení z francouzské konverzace” a “Francouzská lékařská konverzace”. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

JURČO MILAN, 12. 11. 1921 – 15. 2. 1989, D “Juro”, 22868. Ing., kazatel Církve bratrské ve Staré Turé, 1975-88 člen Rady Církve bratrské. (Rozsievač 1/1982.)

JURÁŠEK JAROSLAV, 25. 9. 1925, D “Born”, 39280. Primáš a umělecký vedoucí Moravského sboru lidových písní a tanců v Brně, dramaturg v rozhlase a televizi. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

JURÍK ĽUBOMÍR, 21. 12. 1923, D, 807. Prof. ing., CSc., lesní inženýr, VŠ pedagog. 1961-66 vedoucí katedry les. staveb VŠLD ve Zvoleně, 1963-66 a 1969-72 prorektor VŠLD. Od 1956 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

JURÍK ĽUBOMÍR, 14. 9. 1947, D “Patrik”, 21698. Slovenský prozaik a novinář. (Malá čs. encyklopedie.)

JŮZA VILÉM, 13. 6. 1930 – 5. 3. 1998, D "Martin", 11380. Historik umění – Ostrava, Uherské Hradiště. (V roce 1998 zemřeli, 1999)

JÍRA JIŘÍ, 14. 4. 1929, D “Katan”, 32280. Ing., od 1986 ministr spojů ČSSR a vedoucí čs. delegace ve stálé komisi RVHP pro telekomunikace a pošty. 2001 jednatel LEVEL X, s. r. o., jednatel SQLAR, s. r. o. Bydliště: Taškentská 1415, Praha 10. (Malá čs. encyklopedie Š-Ž, dodatky), (www.justice.cz)

KADLEC JOSEF, 21. 10. 1919, D “Pepa”, 14456. Novinář, prozaik, 1953-56 kulturní atašé v Moskvě, 1957-62 šéfredaktor týdeníku Kultura, 1963-68 šéfredaktor revue Světová literatura, 1968-70 ředitel nakladatelství Svoboda, 1978-82 tajemník SČSS pro zahraniční styky. (Slovník českých spisovatelů od roku 1945 A-L, 1995), (Malá čs. encyklopedie.)

KAFKA FRANTIŠEK, 5. 12. 1909 – 22. 11. 1991, D “Divi”, 9702. JUDr., spisovatel, novinář, 1945 tajemník první čs. poválečné tzv. košické vlády, 1945-54 pracovník ministerstva průmyslu. (Slovník českých spisovatelů od roku 1945 A-L, 1995.)

KAIZER JOZEF, 13. 8. 1941, D “Belo”, 30269. Od 1958 v ČST Bratislava, nejprve jako asistent kamery, od 1964 kameraman a od 1975 jako režisér Hlavní redakce vysílání pro děti a mládež. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

KALABISOVÁ ZUZANA, 14. 1. 1927, D “Eva”, 10606. Klavíristka, vystupovala často v zahraničí, 1960-61 přednášela na Vysoké hudební škole v Sofii. (Čs. koncertní umělci a komorní soubory.)

KALENSKÝ PAVEL, 1. 8. 1921, D “Právník”, 9582. JUDr., DrSc., právník, odborný publicista, 1948-55 činný v justiční službě, 1955-56 plánovač ve VÚ zdravotnické techniky v Praze, od 1956 vedoucí vědecký pracovník Ústavu státu a práva ČSAV v Praze. Přednášky v zahraničí, od 1966 člen Association Internationale de droit comparé v Bruselu, 1960-70 a od 1990 člen předsednictva Rozhodčího soudu Čs. obchodní a průmyslové komory, od 1990 předseda čs. odbočky International Law Association v Londýně a člen legislativních komisí vlády ČSFR. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KANKA PAVEL, 29. 8. 1922, D “Pavel”, 5964. Diplomat, 1970-76 vedoucí odboru FMZV v Praze. Od 1945 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

KANTOR PETR, 20. 6. 1934 – 1. 5. 1986, D “Petr”, 16266. Rozhlasový redaktor, 1971-86 vedoucí redaktor zpravodajství a publicistiky Čs. rozhlasu v Brně. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

KANTŮREK VILÉM, 2. 6. 1907, D “Vilda”, 11805, 23950. JUDr., atletický činovník a rozhodčí, 1956-64 a 1968-72 člen technické komise IAAF, čestný člen VAS ÚV ČSTV. 1967 veřejné uznání I. stupně Za zásluhy o rozvoj čs. tělesné výchovy a sportu, 1979 zasloužilý rozhodčí, 1982 Medaile dr. M. tyrše, 1987 Medaile J. F. Chaloupeckého. (Malá encyklopedie atletiky.)

KAPOLKA VOJTECH (BELO), 22. 4. 1935, D “Vojto”, 14161. Spisovatel, od 60. let vedoucí chaty ve Vysokých Tatrách. (Encyklopédia slovenských spisovateľov A-O.)

KAPUŠANSKÝ ANDREJ, 27. 6. 1910, D, 8725 + pravděpodobně A, datum narození v registrech neuvedeno, stejné jméno, příjmení i KS StB, reg. č. 6317. Katolický kněz v Košicích. (Katolícke noviny 24/2000, 11. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)

KARBAN VÁCLAV, 27. 11. 1923, D “Vašek”, 37555. Tiskař, od 1963 zajišťoval tisk deníku Práce. (Práce 26. 11. 1983.)

KAREL VOJTECH, 6. 6. 1939, D “Hradec”, 14465. Prof. ing., DrSc., hutní inženýr, VŠ pedagog. Od 1980 prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční styky na VŠT v Košicích. , od 1980 vedoucí oddělení fyziky kovů v Ústavu exper. fyziky SAV v Košicích. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

KARTÁK VOJTĚCH, 8. 9. 1932, D “Vojta”, 18246. Ing. arch., architekt, 1993 SŠ profesor na SPŠ stavební a VTŠ České Budějovice. (Kdo je kdo v architektuře, 1993.)

KARŠAY ALEXANDER, 28. 11. 1921, D “Šaňo”, 32674. Od 1949 novinář, 1957-1983 vedoucí kulturní rubriky deníku Ľud, textař, hudební publicista. 1971 zasloužilý pracovník kultury. (Encyklopédia Slovenska), (Encykl. jazzu a mod. pop. hudby, 1990.)

KASALOVSKÝ PETER, 17. 3. 1951, D “Kasa”, 25037. Publicista, scenárista, 1977-80 vedoucí tiskového oddělení slovenského ÚV SSM, 1980-85 odborný poradce sekretariátu předsedy SNR, od 1987 šéfredaktor týdeníku Mladé rozlety. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1985.) /V 90. letech šéfredaktor slovenských Hospodářských novin?/

KAVEC MATÚŠ, 23. 9. 1898 – 2. 6. 1980, D “Doktor”, 1786. JUDr., slovenský spisovatel. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KAČALA JÁN, 8. 4. 1937, D “Karol”, 15952. Jazykovědec, od 1981 ředitel Jazykovědného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. (Malá čs.encyklopedie.)

KERN GUSTAV, 14. 4. 1921, D “Gusto”, 12788. Konstruktér, od 1946 vedoucí odboru spec. stroje ve VÚ mechanizace a automatizace v Novém Mestě nad Váhom. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

KIMLIK MICHAL, 28. 9. 1927, D “Technik”, 24583. 1948-75 vysoký odborářský pracovník, novinář, od 1971 šéfredaktor Technických novin. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

KLEIN VLADIMÍR, 6. 3. 1950, D “Malý”, 27130. Sklářský výtvarník – Kamenický Šenov. (Současné sklo.)

KLEMENTA JOSEF, 30. 10. 1930, D “Profesor”, 26856. Antropolog, VŠ pedagog. Od 1964 přednáší na pedagogické fakultě UP Olomouc, od 1979 profesor. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KLESNIL MIRKO, 3. 5. 1923 – 24. 8. 1985, D “Mirko”, 16140, 24565. Prof. ing., DrSc., technik, profesor techniky v Brně, od 1957 vedoucí vědecký pracovník Ústavu fyzikální metalurgie. Člen korespondent ČSAV, 1965 vyznamenán Za vynikající práci, 1968 laureát státní ceny Klementa Gottwalda. (Kdy zemřeli? 1980-85), (Malá čs. encyklopedie.)

KLIER EMANUEL, 7. 8. 1918, D “Elektron”, 12068. Fyzik, VŠ pedagog. Od 1946 UK v Praze, od 1980 profesor. Pobyty v zahraničí. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KLIMENT VOJTECH, 19. 3. 1918, D “Prednosta”, 17193. Doc. MUDr., lékař, VŠ pedagog. Od 1960 přednosta ženské kliniky Ústavu národního zdraví hlavního města Bratislavy. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

KLIMEŠ FERDINAND. 11. 4. 1912, D “Fery”, 6049. Technik, VŠ pedagog. Od 1949 profesor ČVUT, 1955-62 vedoucí katedry stavby železnic na VŠ železniční v Praze, od 1960 na VŠ dopravní v Žilině, od 1962 opět na ČVUT. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

KLÁSEK ŠTĚPÁN, 19. 9. 1957, D “Štěpina”, 26328. Královéhradecký biskup Církve čs. husitské. (www.ccsh.cz)

KOBZÍK JOSEF, 18. 3. 1929 – 16. 10. 2000, D "Šarík", 17971. Epidemiolog – Brno, Břeclav, hudebník, sběratel lidových písní, umělecký vedoucí folklorního souboru Břeclavan. (Internet – Kalendárium REGO – 16. říjen)

KOCHÁNEK LADISLAV, 17. 3. 1926 – 2. 3. 1996, D “Havel”, 14035. Autor 10 knih o rekordech a kuriozitách, autor “1000 československých NEJ”. (Večerník Praha 8. 3. 1996), (ZN 12. 3. 1996.)

KOCICH JAROSLAV, 1. 4. 1930, D “Jaroslav”, 10229. Prof. ing., CSc., hutní inženýr, VŠ pedagog. 1962-66 a od 1973 děkan hut. fakulty VŠT v Košicích. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

KOCŮRKOVÁ ANDĚLA, 22. 9. 1919, D, 21279. Malířka – Frýdek-Místek. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995.)

KODEŠ JIŘÍ, 5. 10. 1932, D, 15005. Prof. ing., DrSc., VŠ pedagog – FEL ČVUT Praha. 1965-70 vedoucí kabinetu, 1970-77 vedoucí odb. skupiny polovodičů na katedře mikroelektroniky, 1978-90 ved. odb. skupiny fyz. elektron., 1990-94 zástupce vedoucího katedry, 1998 profesor na katedře mikroelektroniky FEL ČVUT Praha a předseda komise pro udělování hodností DrSc. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

KOENIGSTEIN KAREL, 26. 4. 1918, D, 16422. Šachový funkcionář, člen předsednictva a předseda hospodářské komise VŠS ÚV ČSTV, předseda šachového oddílu Slavie Karlovy Vary, od 1974 mezinárodní rozhodčí. 1979 zasloužilý rozhodčí, 1981 nositel Medaile J. F. Chaloupeckého. (Malá encyklopedie šachu, 1989.)

KOHL HYNEK, 26. 6. 1930, D “Technik”, 31169. Ing., 2000 předseda Sdružení technických sportů a člen dozorčí rady a. s. Sazka. Bydliště: Boleslavská 18, Praha 3. (www.justice.cz)

KOHOUT ANTONÍN, 12. 12. 1919, D “Antal”, 5146. Koncertní umělec – violoncellista Smetanova kvarteta, 1967-97 pedagog AMU (od 1990 profesor). Velmi časté cesty do zahraničí. 1966 zasloužilý umělec, Řád práce, Čs. cena míru, Řád republiky. Bydliště: Fričova 2500/5, Praha 2-Vinohrady. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

KOHOUTOVÁ DANA, 5. 8. 1925 – 10. 12. 1980, D “Dana”, 8302. Ing., CSc., elektrotechnička, energetička a strojařka, od 1958 vedoucí laboratoře vysokého napětí VÚ energetického Běchovice, externí pedagožka ČVUT Praha. Významně se podílela na činnosti Mezinárodního sdružení pro rozvodné sítě vysokého napětí. (Čs. biografický slovník, 1992), (Kdy zemřeli? 1980-85.)

KOMORA FRANTIŠEK, 15. 4. 1938, D “Drevár”, 37195. Slovenský šachista. (Čs. šach 4/88.)

KONÁRIK KAROL, 19. 5. 1949, D “Višňovský”, 7728. Zpěvák, skladatel, od 1970 vedoucí vlastní skupiny Scarabeus, velmi časté cesty do zahraničí. V 90. letech poslanec slovenského parlamentu za HZDS a majitel pivovarů KK COMPANY. (ZN 21. 6. 1998), (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

KOPAČKA MILAN, 26. 9. 1932, D “Romeo”, 3113, 25341. Slovenský operní pěvec (tenor), 1964-66 a 1971-72 člen Divadla J. Gregora-Tajovského v Banské Bystrici, 1966-70 člen operních divadel v Eisenachu a Wittenbergu (SRN), od 1972 člen SND. (Čs. biografický slovník, 1992), (Malá čs. encyklopedie.)

KOPECKÝ LADISLAV, 6. 7. 1923, D "Josef", "Ludvík", 13604, 14720. Kněz Církve československé husitské – od 1974 ve Zlíně, překladatel. (Slovník osobností Zlínska – www.divadloschod.cz/val.atheny/soz)

KOPECKÝ ROBERT, 18. 4. 1952, D “Filip”, 20564. Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za ČSSD. (S 35/96.)

KOPÁČEK PAVEL, 10. 5. 1923, D “Pavel”, 24727. Malíř – Nové Město na Moravě. 1983 zasloužilý umělec. (Malá čs. encyklopedie.)

KOPŘIVA JOSEF, 5. 7. 1926, D, 11913. Ředitel Výzkumného a šlechtitelského ústavu pícninářského v Troubsku. (Úroda 7/86.)

KORDOŠ PETER, 4. 5. 1939, D “Sonda”, 16913. Slovenský elektrotechnik, od 1962 pracovník, od 1988 ředitel Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislavě. Člen korespondent ČSAV. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KORDULA FRANTIŠEK, 2. 4. 1930, D, 22287. Herec, režisér, ředitel Těšínského divadla. (Moravské noviny 26. 7. 1990), (Kulturní měsíčník 4/90.)

KORMAN ANTON, 26. 5. 1924, D “Tono”, 12464. JUDr., novinář, 1956-63 vedoucí vnitropolitické redakce deníku Práce, 1963-71 šéfredaktor deníku Ľud. (Encyklopédia Slovenska.)

KORPÁŠ JURAJ, 9. 4. 1926, D “Medik”, 3571. Prof. MUDr., DrSc., lékař, VŠ pedagog, od 1967 vedoucí katedry patologické fyziologie a farmakologie LF UK Martin. 1963 stud. pobyt v SSSR, 1976 ve V. Británii. Od 1958 člen KSČ. (Encykl. Slovenska.)

KOTEK JIŘÍ, 5. 1. 1928, D “Jiří”, 16317. Šachista I. VT. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

KOTRLÝ STANISLAV, 30. 9. 1928, D “Kamil”, 18031. Prof. ing., CSc., chemik, VŠ pedagog, 1958-93 VŠCHT Pardubice, 1998 em. profesor, překladatel a konzultant. 1959-62 pobyt v Iráku, 1969 ve Skotsku, 1977 v Holandsku. (Kdo je kdo v ČR,1998)

KOTULIČ IZIDOR, 5. 1. 1927, D “Čečetka”, 27943. PhDr.,CSc., jazykovědec, od 1952 Jazykovědný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislavě, 1959-65 zástupce ředitele, současně 1958-66 a od 1981 ved. odd. dějin slovenštiny. (Encykl. Slovenska T-Ž, dodatky.)

KOTÁSEK JIŘÍ, 25. 8. 1943, D “Jiří”, 22268. Ing. arch., CSc., architekt – 1993 Projekční středisko MSI, s. r. o., 2000 jednatel T-HALL, s. r. o., člen představenstva PSG, a. s., jednatel BENCOINVEST, s. r. o., jednatel PSG-Projekt, s. r. o., jednatel a společník Moravská stavební a inženýrská společnost Zlín, s. r. o., člen dozorčí rady PSG-International, a. s., Zlín, společník MSI-P, spol. s r. o. (konkurs), člen předst. PSG-Silnice a vlečky, a. s. 3. 10. 1989 – 15. 1. 1991 ředitel s. p. CENTROPROJEKT. Bydliště: Prlovská 2500, Zlín. (Kdo je kdo v architektuře, 1993), (www.justice.cz)

KOUBA KAREL, 13. 1. 1928 – 21. 9. 1987, D “Myslivec”, 27225. Prof. MUDr., DrSc., lékař, vedoucí katedry infekce a epidemiologie FVL UK. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

KOUTNÝ ZDENĚK,28. 4. 1928 – 12. 12. 1981, D “Zdenek”, 19438. Ing., geodet, od 1952 OÚGK Brno, vedoucí technického rozvoje n. p. Geodezia Brno, dopisovatel komise mezinárodní nevládní organizace FIG. (Kdy zemřeli? 1980-85)

KOVANIČ ĽUDOVÍT, 13. 4. 1926, D “Kova”, 17136. Prof. ing., DrSc., technik, profesor techniky v Košicích, od 1975 ředitel Hornického ústavu v Košicích. (Encyklopédia Slovenska.)

KOVAŘÍK BOHUMIL, 13. 4. 1902 – 13. 1. 1975, D “Sportovec”, 543. PhDr., profesor dívčího gymnázia na Vinohradech, teologický spisovatel, kanovník kapituly U všech svatých Vyšehrad. (Kdy zemřeli, 1975-79.)

KOVÁČIK MARIÁN, 20. 5. 1940, D “Marián Poét”, 17762. Ing., slovenský básník, textař, překladatel. 1963-64 asistent na přírodověd. fakultě univerzity v Košicích a 1964-75 v Bratislavě, od 1975 redaktor, od 1976 šéfredaktor časopisu Romboid. 1979-84 ředitel hud. festivalu Bratislavská lyra. 1985 zasloužilý umělec. (Encykl. jazzu a mod. pop. hudby, 1990).

KOVÁŘ ZDENĚK, 25. 10. 1926 – 2. 11. 1989, D “Zdenek”, 7842. Fyzik, 1960-87 v Ústavu jaderného výzkumu ČSAV v Praze na úseku radiologické dozimetrie, který se postupně přetransformoval v Ústav dozimetrie záření ČSAV v Praze – od 1977 ředitel. (Malá čs. encyklopedie), (Čs. biografický slovník, 1992.)

KOVÁŘ ZDENĚK, 26. 1. 1917, D “Umělec”, 22369. Sochař a průmyslový výtvarník, od 1957 profesor VŠUP. 1982 národní umělec. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KOŠTÍŘ JOSEF, 25. 3. 1907, D, 11457. Prof. RNDr., biochemik, VŠ pedagog, 1953-71 vedoucí katedry biochemie UK. Cesty do zahraničí. Bydliště: Mrštíkova 33, Praha 10-Strašnice. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

KOŘÍNEK ZDENĚK, 12. 3. 1931, D “Rozhodčí”, 22096. PaedDr., mezinárodní hokejový rozhodčí, 1954-63 rozhodčí a funkcionář v Příbrami, od 1963 vedoucí zimního stadiónu - Kladno. (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986.)

KRATOCHVÍL JOSEF, 6. 1. 1909, D “Josef”, 18447. Zoolog, od 1947 profesor VŠZ Brno, 1964-76 ředitel Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV v Brně. Akademik ČSAV, 1955 laureát st. ceny Kl. Gottwalda, 1969 Řád práce. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

KREJČÍ PETR, 14. 11. 1944, D “Georg”, 9715. Šachista – KM. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

KREJČÍK MILAN, 29. 12. 1932, D “Jan Kovář”, 10102. Ing. arch., architekt, 1959-65 učitel odborných předmětů na střední prům. škole stavební, 1965-73 Krajské středisko státní pam. péče Ústí nad Labem, 1973-74 OSP Strakonice, 1974-77 SURPMO Pardubice, 1978-82 Sociální služby Praha, 1982-87 Stavoprojekt Ústí nad Labem, 1987-90 SURPMO Hradec Králové, po 1990 svobodný architekt – vlastní ateliér. 10 let člen činohry Kladivadla a 1970-78 divadla Semafor, od 1976 pilot a instruktor závěsného létání. 2001 společník Ústecká letecká, s. r. o. Bydliště: Lány u Dašic 30, Dašice v Čechách. (Kdo je kdo: Architektura, 2000), (www.justice.cz)

KREMSKÝ JÚLIUS, 24. 1. 1933, D “Julo”, 26000. Ing., lesní inženýr v Liptovském Mikuláši, později pracovník ústředí Rady Bratrské jednoty baptistů. (Rozsievač 3/83.)

KRIVOŠ RUDOLF, 16. 11. 1933, D “Umelec”, 18275. Slovenský malíř. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KRIVOŠÍK ŠTEFAN, 11. 3. 1928, D “Stredovek”, 2821. JUDr., 1959-63 vedoucí maďarského vysílání Čs. rozhlasu v Bratislavě, 1963-68 a 1971-77 ředitel MOD Komárno, 1969-71 pracovník výboru SNR pro věci národností, od 1977 pracovník ministerstva zahraničních věcí v Praze. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

KRIŠTEK IGOR, 27. 4. 1936, D “Etnograf”, 14709. Etnograf, muzeolog, od 1975 ředitel Etnograf. Ústavu SNM v Martině. Od 1962 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

KROFTA KAREL, 11. 2. 1950, D “Kofr”, 41748. Ing., výzkumný pracovník Chmelařského institutu s. r. o.

KROPÁČ ZDENĚK, 2. 4. 1927, D “Botanik”, 7793. Botanik, 1952-61 vědecký pracovník VÚ rostlinné výroby v Praze-Ruzyni, od 1962 Botanického ústavu ČSAV v Průhonicích u Prahy. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KROUTIL FRANTIŠEK, 23. 6. 1907 – 8. 2. 1987, D “Franc”, 22633. JUDr., tělovýchovný funkcionář, 1965-81 člen MOV, 1958-74 generální tajemník ČSOV a současně 1966-72 vedoucí mezinárodního oddělení ÚV ČSTV. Člen KSČ. (Malá encyklopedie olympijských her), (Kdo byl kdo: naši olympionici, 1999.)

KROUŽKOVÁ MARIE, 6. 10. 1941, D "Alena", 28961. Keramička – Brno. (Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, 1985)

KRUPKA FRANTIŠEK, 25. 11. 1920 – 24. 4. 1988, D “Docent”, 24377. Prof. ing. dr., CSc., fyzik, VŠ pedagog, 1964-81 vedoucí katedry fyziky na ČVUT Praha. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

KRČ JÁN, 7. 6. 1926, D “Krčko”, 14121. Ing., CSc., ekonom, 1963-70 pracovník Ústřední stranické školy při ÚV KSS, 1970-71 min. průmyslu SSR, od 1971 vedoucí odboru výzkumu odměňování v Čs. výzk. ústavu práce a soc. věcí v Bratislavě. Od 1952 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

KRČULOVÁ ANNA, 4. 2. 1920, D, 1994. Osvětová pracovnice, dramaturgyně v Banské Bystrici, 1953-63 vedoucí Krajské poradny ĽTU. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

KRÁL VÁCLAV, 17. 10. 1924, D “Asistent”, 12488. Geograf, geomorfolog, od 1948 pedagog přírodověd. fakulty UK v Praze, od 1979 profesor, 1972-86 vedoucí katedry kartografie a fyzické geografie. 1984-90 předseda Čs. geografické společnosti. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KRÁTKÝ BOHUMIL, 27. 5. 1913, D "Múza", 29625. Malíř a grafik – Telč. (Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, 1985)

KRÁTKÝ CTIBOR, 26. 11. 1950, D “Borek”, 42334. Šachista II. VT. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

KUBÍK MILOSLAV, 14. 9. 1926 – 26. 4. 1983, D “Jakub”, 23202. Prof. PhDr., DrSc., proděkan PF UK Praha, vedoucí katedry rusistiky a neslovanských jazyků. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

KUBÍČEK MILAN, 4. 5. 1943, D “Barták”, 28828. Doc. ing. RNDr., CSc., chemický inženýr, VŠ pedagog, od 1965 VŠCHT Praha, od 1980 docent. 2001 člen dozorčí rady Internet servis, a. s. Bydliště: Bartákova 1110/36, Praha 4. (Čs. biografický slovník, 1992), (www.justice.cz)

KUCHYNKA MILAN, 15. 11. 1950, D, 21262. Kulturní pracovník, 1973-85 vedoucí M-klubu ve Valašském Meziříčí. (Slovník osobností Valašska – www.divadloschod.cz/val.atheny/so)

KULKA JIŘÍ, 8. 12. 1950, D “Projektil”, 27031. Doc. PhDr., CSc., muzikolog, do 1982 působil na katedře psychologie FF, od 1982 na katedře teorie a umění JAMU, kde přednáší estetiku a psychologii umění. 1995 šéfredaktor časopisu Datel. 2001 jednatel a společník ArcaNova, spol. s r. o. Dříve jednatel a společník Walis, spol. s r. o. Bydliště: Jana Uhra 12, Brno. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990), (www.justice.cz)

KUNEŠ MIROSLAV, 25. 3. 1946, D “Bek”, 42984. Hokejista – obránce, po skončení aktivní činnosti technický vedoucí mužstva Sparty Praha, od 1983 tajemník oddílu ledního hokeje Sparty Praha. 2001 jednatel HC Sparta Praha, spol. s r. o. v likvidaci a sportovní ředitel hokejového klubu Sparta Praha. Dříve člen doz. rady HC Sparta Praha a. s. Bydliště: Štíbrova 1218, Praha 8. (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986), (www.justice.cz)

KURUC MICHAL, 24. 10. 1951, D “Kamil”, 14142. Katolický kněz, správce farnosti v Korunkové (Katolícke noviny 14. 10. 2001, 41/2001)

KUSÁK DALIBOR, 5. 3. 1917, D “Václav”, 13818. Fotograf, do 1977 nakl. pracovník Pressfoto. Žije v Praze. (Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 1993.)

KUSÝ IVAN, 6. 4. 1921, D “Ústav”, 15118. Slovenský literární publicista a kritik. (Malá čs. encyklopedie.)

KUŽELOVÁ IRENA, 10. 5. 1931, D “Renata”, 21759. Kazatelka Jednoty bratrské v Praze. (Kostnické jiskry 26/91, 23.10. 1991.)

KUŠNIERIK MIKULÁŠ, 17. 10. 1921, D “Kazateľ”, 18767. Kazatel Církve bratrské v Banské Štiavnici. (Kostnické jiskry 36/91, 23. 10. 1991.)

KVAPILÍK JINDŘICH, 6. 8. 1945, D “Chovatel”, 28775. Ing., CSc., VÚ pro chov skotu, s. r. o., Rapotín. 29. 1. 1996 – 4. 4. 1998 člen Agrární komora ČR, 28. 7. 1994 – 4. 11. 1997 člen předst. Svaz výrobců mléka a. s. Bydliště: Vikýřovice 98, okr. Šumperk. (www.justice.cz)

KVITKOVIČ JOZEF, 13. 9. 1928, D “Doktor”, 14331. Doc. RNDr., CSc., geograf, od 1965 zástupce ředitele Geografického ústavu SAV v Bratislavě. Od 1960 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

KVOČÁK JOZEF, 23. 1. 1934, D “Baláž Jozef”, “Baláž”, 8482, 37040. Tanečník a choreograf, od 1961 umělecký vedoucí souboru Mladá srdce. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

KVĚŠ VÁCLAV, 18. 3. 1923, D “Květa”, 26034. Ekonom, 1969-83 rektor VŠ politické ÚV KSČ, člen ústřední kontrolní a revizní komise KSČ. 1973 Řád práce, 1983 Řád Vítězného února. (Malá čs. encyklopedie.)

KYSELKA VÁCLAV, 21. 6. 1921, D “Sochař”, 13144. Sochař – Teplice. (Severočeští výtvarníci, 1986.)

KÖHLER EDUARD, 31. 3. 1936, D “Edo”, 26798. Slovenský geolog, od 1959 vědecký pracovník Geologického ústavu SAV v Bratislavě, od 1990 ředitel. Od 1991 hlavní redaktor geolog. časopisu Geologica carpathica. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KÁBRT JAN, 14. 5. 1901 – 14. 8. 1985, D, 6102. Archivář, ředitel Městského muzea Úpice. Národní správce a 1. ředitel n. p. Juta Úpice, jako důchodce správce podnikového archívu. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

KŘEHKÝ KAREL, 5. 10. 1923 – 17. 10. 1986, D “Roman”, 11151. Ing., odb. pracovník VÚ pozemních staveb v Praze, od 1983 technický tajemník poradního sboru pro mechanizaci a automatizaci stavebnictví. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

KŘIVÁNEK LIBOR, 27. 8. 1926 – 15. 1. 1983, D “Borek”, 6521. Historik, etnograf, numizmatik, odborný pracovník Okresního muzea Písek. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

KŘÍŽ MIROSLAV, 11. 12. 1939, D “Beneš”, 9357. Šachista – KM. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

LAFKO VINCENT, 7. 6. 1945, D “Trenér”, 15341. Slovenský házenkář (stříbro na OH Mnichov 1972), od 1976 trenér házené TJ Tatran Prešov, pedagog. 1999 učí tělocvik na prešovské univerzitě. (Encyklopédia Slovenska.)

LAKATOŠ LADISLAV, 21. 10. 1923, D “Fedor”, 3861. Doc. ing., CSc., strojní inženýr, od 1951 VÚ svář. v Bratislavě. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

LAMIOVÁ MÁRIA, 5. 5. 1935, D “Mária”, 10445. PhDr., CSc., archeoložka, od 1968 vedoucí výzkumného prac. střediska Archeologického ústavu SAV v Košicích. (Encyklopédia Slovenska.)

LÁTKA RUDOLF, 21. 3. 1913, D, 3438. Herec, režisér, 1960-79 DSNP Martin. (Encyklop. dramat. umení Slovenska A-L, 1989.)

LAUDA JÁN, 5. 2. 1953, D "Čerhov", 19037. Katolický kněz, děkan v Trebišově. (Katolícke noviny 26. 1. 2003, 4/2003)

LAUFER JOSEF, 11. 8. 1939, D “Vostrý”, 14075. Zpěvák, herec, textař, režisér. Velmi často vystupoval v zahraničí. V 70. letech napsal text a nazpíval píseň o komunistickém rozvědčíkovi Minaříkovi. (Encyklopedia jazzu a mod. popul. hudby, 1990.)

LAUČÍK ĽUDOVÍT, 25. 8. 1922, D, 3694. 1961-64 předseda MNV, od 1964 horník v Handlové. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

LAZAROVÁ KATARÍNA, 13. 2. 1914, D “Elena”, 1047. Spisovatelka. (Čítanka pro studium při zaměstnání na odb. školách,1963)

LAŠTŮVKA VLADIMÍR, 8. 6. 1943, D “Vladimír”, 14509. Ing., jaderný fyzik, 1998 poslanec parlamentu ČR, člen zahraničního výboru a člen společného výboru Evropského parlamentu a Parlamentu ČR, člen předsednictva ÚVV ČSSD. 1963-68 opoziční studentské hnutí, 1967-68 dozor reaktoru atomové elektrárny Jaslovské Bohunice, 1968-71 VŠ učitel – katedra fyziky PedF, 1968-77 výzkumný vývojový pracovník Ferox Děčín, 1977-79 vězněn, poté pracoval manuálně. 2001 člen dozorčí rady Regionální rozvojová agentura, a. s., člen doz. rady ŠKODA PRAHA a. s. Dříve: jednatel, obch. vedoucí a společník VARIAMP spol. s r. o., člen doz. rady ČEZ, a. s. Bydliště: Sněžnická 132/7, Děčín X. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

LEFLER JOZEF, 22. 8. 1927, D "Ciferský", 19997. Katolický kněz – Modrová. (Katolícke noviny 18. 8. 2002, 33/2002)

LENGYEL FRANTIŠEK, 23. 5. 1930, D “Fero”, 11439. Herec, 1953-59 umělecký šéf maďarského souboru DD, 1981-86 umělecký šéf MOD Košice. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

LENOCH FRANTIŠEK, 17. 2. 1898 – 24. 9. 1970, D, 12041. MUDr., DrSc., lékař – internista, profesor balneologie na univerzitě v Praze. 1955 Řád práce. (Malá čs. encyklopedie.)

LETANOVSKÝ ALFONZ, 11. 6. 1923 – 19. 7. 1923, D "Filip", 5712. Mons., katolický kněz, děkan, správce farnosti Dolný Kubín. (Katolícke noviny 1. 6. 03, 22/2003)

LEVČÍK BEDŘICH, 6. 12. 1915, D “Investor”, 24588. Ekonom, 1948-49 generální tajemník Ústřední nár. pojišťovny, 1949-52 náměstek ministra práce a soc. péče, 1963-68 vedoucí oddělení Ekonomického ústavu ČSAV, od 1968 žije v zahraničí, 1968-72 sekční šéf pro centrálně plánované ekonomiky Evropské hospodářské komise při OSN v Ženevě, poté věd. pracovník a ředitel Ústavu pro srovnávací ekon. výzkumy v Rakousku. (Český biografický slovník XX. století, 1999.)

LEXA VLADIMÍR, 8. 5. 1937, D “Vlado”, 12519. Ing., chemik, 1961-75 tech. náměstek v CHZ J. Dimitrova v Bratislavě, od 1976 podnikový ředitel n. p. Chemolak Smolenice. Od 1956 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

LEXMANN RAFAEL GREGOR, 8. 3. 1910, D “Domin”, 9440. Dominikánský kněz – klášter dominikánů ve Zvoleně. (Katolícke noviny 11/2000, 12. 4. 2000), (www.mix.sk/kn)

LEŠKO BARTOLOMEJ, 3. 6. 1918 - 2000, D “Karpatský”, 13554. RNDr., DrSc., geolog, geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislavě, 1969-72 ředitel odboru Slovenského geologického úřadu, řeckokatolický kněz. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

LEŠČÁK MILAN, 12. 10. 1940, D “Graf”, 29312. PhDr., CSc., folklorista, od 1963 pracovník Národohospodářského ústavu SAV. Od 1966 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

LHOTÁK JOSEF, 20. 8. 1946, D “Pepa”, 18550. Ing., 1977-90 vedoucí specializ. prac. pro techniku v autoopravárenství – Krajské dopravní středisko Turnov, od 1990 spolumajitel firmy pro kompletní vybavování autoservisů Univer s. r. o., od 1994 spolumajitel AUTOservis akademie, s. r. o. 1969 roční odbor. stáž v automobilce Audi NSU AG Neckarsulm (SRN), 1981 jmenován soudním znalcem v oboru doprava, ekonomika a autoopravárenství, 1998 jmenován čl. porad. sboru předsedy Krajského soudu v Hradci Králové. Od 1994 prezident Svazu autoopraven ČR a vydavatel časopisu AUTOservis. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

LIKLER LADISLAV, 30. 5. 1943, D “Veselí”, 30291. Rodák z Veselí, od 1972 předseda Klubu sběratelů kuriozit, od 1992 majitel a jednatel Superlativ klubu (tvůrce největší světové sbírky sýrových etiket). 1990-95 obchodní ředitel – Potraviny SK. Bydliště: Čílova 4, Praha 4. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

LINHART PAVEL, 10. 8. 1960, D “Kluk”, 23303. Režisér, 1986-91 Čs. rozhlas, od 1994 externí režisér a kameraman České televize Praha. Bydliště: Branická 96, Praha 4. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

LIPA PETER, 30. 5. 1943, D “Sólo”, 23004. Ing., slovenský zpěvák, skladatel, organizátor a publicista. 1968-77 hudební redaktor v Čs. rozhlase v Bratislavě, od 1977 zpěvák ve svobodném povolání a vedoucí vlastní skupiny Combo. Zahraniční cesty, 1987 zasloužilý umělec. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

LITVAJ VLADIMÍR, 26. 8. 1926, D “Inžinier”, 29810. Ing., studium v Leningradě, 1953-58 vedoucí střediska n. p. Hydrostav Bratislava, 1958-64 podpředseda KNV, 1968-69 předseda KNV Banská Bystrica, 1969-71 náměstek ministra průmyslu, 1971-78 výrobní a od 1978 technický ředitel GŘ inženýrského stavitelství v Brat slavě. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

LIVORA PAVEL, 15. 3. 1911, D “Jeleň”, 7453. Dlouholetý funkcionář a rozhodčí lyžování. Od 1948 v lyžařské sekci západoslovenského KV, od 1951 postupně zastával funkci předsedy lyžařské sekce západoslovenského KV ČSTV, její komise rozhodčích a předsedy komise rozhodčích lyžařské sekce SÚV ČSTV, 1977-82 sekretář VSL SÚV ČSTV, člen STK VSL SÚV ČSTV a komisí rozhodčích, výuky lyžování, masového a rekreačního lyžování VSL západoslovenského KV ČSTV. Zasloužilý rozhodčí, nositel Medaile dr. M. Tyrše, veřejné uznání I. stupně za zásluhy o rozvoj čs. tělesné výchovy. (Malá encyklopedie lyžování.)

LIZOŇOVÁ LÝDIA, 27. 10. 1929, D “Herečka”, 9830. Loutkoherečka, ředitelka loutkového divadla v Žilině. (Malá čs. encyklop.)

LIŠKA FRANTIŠEK, 29. 6. 1939, D “František”, 22187, 28627. Katolický kněz, děkan v Manětíně – vikariát Plzeň-sever. Bydliště: Manětín 1. (www.arcom.cz/pub/farnost_pobezovice/adresar/index.htm)

LOFAJ JÁN, 16. 6. 1941, D “Fajka”, 30200. PhDr., fotograf – Bratislava. 1963-69 redaktor týdeníku Život, 1970-78 fotoreportér ČSTK v Bratislavě, odborný asistent na katedře periodického tisku FF UKo Bratislava. (Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 1993.)

LONGAUER KAROL, 28. 11. 1921, D “Benedik”, 18623. Ing., elektrotechnik, 1948-68 pracovník Povážských strojíren v Povážské Bystrici, 1968-72 vedoucí vývoje konstrukce n. p. Tesla Bratislava. Člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

LOPATOVÁ MARGARETA, 5. 1. 1920, D “Margareta”, 23246. Herečka, 1963-72 ředitelka Podtatranského divadla – stálé scény v Spišské Nové Vsi. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska K-M.)

LOUCKÝ FRANTIŠEK, 2. 10. 1912 – 16. 6. 1988, D "Franta", 14306, 18616. Spisovatel, za války letec. (Slovník osobností Valašska – www.divadloschod.cz/val.atheny/so)

LOUTOCKÝ MIROSLAV, 24. 6. 1928, D “Látal”, 27122. Ing., stavební inženýr, 1953-55 projektant ve Vojenském projektovém ústavu Praha, 1955-90 projektant – Rudný projekt-Interprojekt Brno, 1980-90 specialista Intergeo Praha. 1967 pobyt v Alžírsku, 1980-90 v Mongolsku. 1998 předseda představenstva a. s. Brněnské komunikace (2001 též), člen představenstva České komory autor. inženýrů, člen zastupitelstva města Brna. Zakládající člen ODS v Brně. Dříve člen dozorčí rady Zbrojovka Brno a. s. Bydliště: Hoblíkova 20, Brno. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

LOŠŤÁK JAROSLAV, 4. 5. 1945, D, 12832. Archivář – Olomouc. (Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000)

LUDVÍKOVÁ MIROSLAVA, 4. 10. 1923, D “Ludva”, 20976. Etnografka, 1956-85 odb. pracovnice etnografického oddělení Moravského muzea v Brně. (Čs. biografický slovník, 1992.)

LUKAČKA JOZEF, 6. 9. 1928, D “Znalec”, 33712. Ing., elektrotechnik, 1965-71 podnikový ředitel n. p. Elektrovod v Bratislavě, od 1976 generální ředitel Slovenských energetických podniků, GŘ v Bratislavě. Od 1953 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

LUKAŠÍK BORIS, 24. 2. 1935, D “Boris”, 10867. Basketbalista. (Kdo byl kdo: naši olympionici, 1999.)

LUKNÁR ALOJZ, 8. 9. 1937, D “Alojz”, 15672. Slovenský hud. vědec a organizátor, 1969-82 šéf hudebního oddělení ministerstva kultury SSR, od 1982 ved. tajemník Svazu slovenských skladatelů. Angažoval se v oblasti politické písně. (Malá čs. encyklopedie.)

LUPTÁK OTTO, 22. 4. 1935, D “Otto”, 31523. Slovenský grafik, od 1982 člen předsednictva Svazu slovenských výtvarných umělců. 1985 zasloužilý umělec. (Malá čs. encyklopedie I-L.)

LÖFFLER JIŘÍ, 30. 1. 1926 – 19. 8. 1983, D “Bedrna”, 17582, 21735. Chemický technolog, 1963-69 pracovník ministerstva chemického průmyslu, od 1969 GŘ Chemoprojektu. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

MACHULDA VLADIMÍR, 20. 4. 1949, D “Vláďa”, 27051. Ing., hokejista, od 1982 trenér Baníku Most. 2001 člen představenstva IDEALFENSTER, a. s. Dříve jednatel a společník M o P o s. r. o. (likvidace). Bydliště: Partyzánská 1597/9, Most. (Malá encykl. ledního hokeje), (www.justice.cz)

MACHÁČEK ZDENĚK, 15. 8. 1928, D “Zdenek”, 23003. Dirigent, od 1984 šéfdirigent zpěvohry Nové scény v Bratislavě, od 1975 externí pedagog VŠMU. 1979 zasloužilý umělec. (Malá čs. encyklopedie M-P.)

MACKA MIROSLAV, 22. 11. 1924 – 14. 9. 1984, D “Miroslav”, 18920. Doc. RNDr., CSc., geograf, 1948-63 pedagog PřF UJEP Brno, 1963-83 vedoucí vědecký pracovník v Geografickém ústavu ČSAV v Brně. V 1. polovině 70. let politicky činný. 1975 obdržel medaili ÚV KSČ k 30. výročí osvobození. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

MACKO LADISLAV, 2. 6. 1948, D “Slávo”, 29597. Ing., slovenský tenista, poté trenér. (Malá encyklopedie tenisu.)

MAHEĽ MICHAL, 19. 8. 1920, D “Tektonik”, 13555. Slovenský geolog, od 1945 pracovník Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislavě (1958-63 ředitel), od 1953 ext. na Uko Bratislava, od 1965 profesor. Akademik ČSAV. Mezi jeho díla patří např. Tektonika území mezi středním tokem Váhu a Horní Nitrou. (Čs. biografický slovník, 1992.)

MAJSKÝ JOZEF, 15. 5. 1946, D “Tajomník”, 18509. JUDr., ing., bratislavský podnikatel, v 80. letech ve funkci náměstka ředitele s. p. Matador vyšetřován v SRN pro krádež, do 1989 obchodní ředitel s. p. Matador Bratislava, od 1990 majitel a prezident firmy SIPOX, jejíž účetní hodnota je nyní 15 miliard slovenských korun. Je nejbohatší Slovák a jeden z největších dlužníků slovenského Fondu národního majetku. (Mimo pochybné privatizace dluží např. jeho VAB Bánovce, které jsou dnes v konkursu, velké částky státní pokladně za sociální pojištění zaměstnanců. Majský to však nepovažuje za dluh.) Dle vlastního přiznání dává skoro denně úplatky. Působení v ČR: 2001 jednatel SIPOX INTERNATIONAL, spol. s r. o., jednatel a společník TATRA-SIPOX-EXPORT-IMPORT spol. s r. o. “v likvidaci”. Vstupuje do automobilky Truck International (bývalý Liaz). Na Slovensku účast ve 40 firmách. Bydliště: 1.) Budatínská 33, Bratislava, 2.) Červenova 28, Bratislava, 3.) Pomořanská 47/22, Bratislava. (www.justice.cz), (Český týdeník 155/96, 28. 6. 1996), (LN 2. 7. 1997), (Týden 52-53/2000.)

MAJZEL PAVEL, 6. 6. 1938, D, 9538. Katolický kněz, správce farnosti v lechnici. (Katolícke noviny 25. 5. 03, 21/2003)

MAKOVIČKA JAROSLAV, 24. 4. 1950, D “Pavel”, 18597. Ing., 1992-93 náměstek pro ekologii s. p. DIAMO, od 1993 ředitel tamtéž. 2000 místopředseda představenstva MEGA, a. s., místopředseda představenstva EKO Volfartice, a. s. Bydliště: Růžová 2801/5, Česká Lípa. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

MALATA MILAN, 16. 7. 1945, D “Technik”, 16317. Ing., elektrotechnik, od 1975 ředitel závodu koncernového podniku Kablo Bratislava v Malackách, funkcionář městských zastupitelských orgánů. 3. zástupce ředitele Závodů silnoproudé elektrotechniky Praha, kombinát (likvidace konkurs). Bydliště: Vlastenecká 3, Malacky. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

MALÁSEK JIŘÍ, 7. 8. 1927 – 27. 9. 1983, D “Adélka”, 22261. Klavírista a skladatel, od 1955 hudební dramaturg Čs. televize, od 1970 souběžně šéfredaktor vydavatelství Panton v Praze. 1968 a 1980 vyznamenání Za vynikající práci, 1980 zasloužilý umělec. (Čs. biografický slovník, 1992.)

MALÍŘ JIŘÍ, 10. 6. 1949, D “Doktor”, 38857. Doc. PhDr., CSc., historik, od 1998 vedoucí Historického ústavu FF MU. Za komunismu studijní pobyty a konference v zahraničí. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

MALÝ VINCENT, 3. 9. 1922, D "Vinco", 33375. Mons. PhDr., katolický kněz v Lužiankách, děkan, apoštolský pronotář. (Katolícke noviny 25. 8. 2002, 34/2002)

MANA OSKAR, 7. 11. 1922, D “Redaktor”, 28354. Sportovní reportér. (Encyklopédia Slovenska.)

MAREK JAN, 29. 4. 1926, D “Jan”, 12250. Chem. inženýr, 1950-53 VŠCHT Praha, 1953-69 Chemoprojekt Praha, od 1969 ve Švýcarsku jako pracovník společnosti LUWA v Basileji, od 1990 externí docent VŠCHT v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

MAREŠ JAN, 22. 10. 1940, D “Kulík”, 3887. Básník, publicista, překladatel. Bydliště: Céčova 54, České Budějovice. (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

MARIANI EMIL, 29. 4. 1931, D “Milo”, 29514. Ing., CSc., fyzik, od 1957 Fyzikální ústav SAV. Od 1977 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

MARTINÍK ANTON, 10. 12. 1931 – 13. 2. 2003, D "Tono", 27431. Katolický kněz, biskupský vikář, děkan a správce farnosti Žirany. (Katolícke noviny 2. 3. 03, 9/2003)

MARTÍNEK LIBOR, 7. 7. 1937, D “Libor”, 31257. Ing., 1962-98 v různých funkcích v Jihomoravské plynárenské, 1998 generální ředitel a předseda představenstva Jihomoravská plynárenská, a. s. (2000 též), 2000 předseda představenstva Gasfinal a. s. Bydliště: Lipova 1b, Brno. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

MARUŠIAK IVAN, 10. 7. 1929, D “Ivan”, 18262. Ing., CSc., geofyzik, od 1970 ředitel závodu n. p. Geofyzika v Bratislavě. Od 1946 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

MARŠÍK OTAKAR, 14. 11. 1913, D, 11718. Dirigent, skladatel, publicista, konferenciér.

MASNER LUBOMÍR, 18.4. 1934, D "Míra", 23893. Entomolog, 1957-69 vědecký pracovník Entomologického ústavu ČSAV v Praze, od 1969 žije v Kanadě – věd. pracovník v Biosystematickém výzkumném centru v Ottawě. (Čs. biografický slovník, 1992)

MATYÁŠ ZDENĚK, 14. 12. 1923, D “Maty”, 17945. Veter. lékař a hygienik potravin, 1949-84 pedagog VŠV Brno (od 1966 profesor), od 1984 věd. pracovník Institutu hygieny a epidemiologie v Brně, zakladatel a od 1989 první vedoucí jeho Centra hygieny potravin. řetězců. 1966-71 a 1977-84 expert Světové zdravotnické organizace (WHO) v Ženevě. (Čs. biogr. slovník, 1992.)

MATĚJKA ALOIS, 30. 10. 1898 – 28. 8. 1978, D “Alois”, 2028. Doc. RNDr., DrSc., geolog, 1921-66 pracovník Ústředního ústavu geologického v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992), (Kdy zemřeli? 1980-85.)

MATĚJKA FRANTIŠEK, 12. 1. 1948, D, 18655. Ing., lesní inženýr, 1987-90 vedoucí těžebního střediska Lesního závodu Vimperk, od 1990 poslanec ČNR za OF. Od 1990 člen Strany českého venkova. Bydliště: Lipka 11, Vimperk. (Kdo je kdo 91/92.)

MATÝSEK FRANTIŠEK, 28. 10. 1919 – 10. 10. 1990, D, 13877. Katolický kněz, publicista se zaměřením na jižní Valašsko. 1947-66 působil ve Valašských Kloboukách a ve Vlachovicích. Ovládal několik jazyků, vydal učebnici etruštiny. (Slovník osobností Valašska, 1998), (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

MAŤAŠ MICHAL, 23. 2. 1922, D “Mišo”, 20785. Slovenský organický chemik, od 1967 ředitel VÚ pro ropu a uhlovodíkové plyny v Bratislavě. Člen korespondent ČSAV. (Malá čs. encyklopedie.)

MAŠEK JÁN, 10. 3. 1928, D “Tono”, 23390. Ing., chemik, od 1961 ředitel VÚ organické technologie v Bratislavě, 1968 studijní pobyt v USA. Od 1972 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

MAŠEK KAREL, 29. 12. 1933, D “Farmakolog”, 25486. Lékař – farmakolog, od 1972 ředitel Farmakologického ústavu ČSAV v Praze a současně 1980-86 konzultant Pasteurova ústavu v Paříži. 1979 laureát státní ceny Klementa Gottwalda. (Malá čs. encykl.)

MAŠTALÍŘ JAROSLAV, 1. 5. 1906 – 22. 5. 1988, D “Karvinský”, 14127. Ing., hudební skladatel, klavírista, profesor pražské konzervatoře. (Čeští skladatelé současnosti), (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995.)

MAŘÍK KAMIL, 2. 6. 1946, D “Kmen”, 37549. Básník, překladatel, v Českých Budějovicích působil 1968-71 jako metodik v Krajském kulturním středisku a 1971-74 jako inspektor pro kulturu na Jihočeském krajském národním výboru; přitom absolvoval v Praze postgraduální studium kulturní politiky na Vysoké škole politické Ústředního výboru Komunistické strany Československa. 1974-83 vedl literární oddělení Ministerstva kultury České republiky, 1983-89 pracoval jako tajemník Sdružení českých překladatelů. (Slovník české literatury 1970-1981), (www.obecprekladatelu.cz)

MEDVEĎ JOZEF, 5. 3. 1927 – 3. 8. 1984, D “Jozef”, 3385. Slovenský režisér a scenárista. (Malá čs. encyklopedie.)

MEIXNER JAROMÍR, 11. 3. 1940, D “Max”, 20453. Hokejista, od 1981 předseda trenérské rady Zetoru Brno, sportovní novinář Brněnského večerníku. 2001 společník BV spol. s r. o. Bydliště: Brechtova 15, Brno. (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986), (www.justice.cz)

MERKL ENGELBERT, 22. 2. 1928, D “Holly”, 16975. Novinář. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

MERLÍČEK MOJMÍR, 28. 5. 1936, D "Felix", 18011. Středoškolský profesor, redaktor, divadelní historik a režisér, organizátor divadelnictví ve Ždánicích, okres Hodonín. (Co dalo Ždánicko krajové i národní kultuře, 1994)

MICHALICA PETER, 10. 7.1945, D “Fedor”, 35091. Slovenský houslista, 1969-73 a od 1989 pedagog na VŠMU, vystupoval často v zahraničí. (Čs. biografický slovník, 1992.)

MICHALÍK MILAN, 7. 11. 1925, D “Milan”, 22446. Od 1950 fotbalový funkcionář, 3. 1. 1969 – říjen 1970 předseda nejvyššího čs. fotbalového orgánu – Čs. asociace fotbalové, později Čs. fotbalový svaz. (Malá encyklopedie fotbalu.)

MICHÁLEK JÁN, 12. 3. 1932, D “Folk”, 20180. Doc. PhDr., CSc., folklorista, VŠ pedagog. Od 1971 vedoucí katedry FF UK Bratislava. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

MIKESKOVÁ MARTA, 14. 3. 1922, D “Maja”, 7011. Ochotnická herečka, 1973-78 ředitelka Krajského loutkového divadla v Banské Bystrici. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

MIKOLÁŠEK BOHDAN, 2. 12. 1948, D, 18321. Písničkář, od 1982 žije ve Švýcarsku. (Encykl. jazzu a mod. pop. hudby, dodatky)

MIKSI RAIMUND, 19. 8. 1928 – 28. 5. 1983, D, 13929. Doc. MUDr., CSc., hygienik (okresní, krajský v Plzni a 1967-81 ředitel KHS Ostrava), ředitel Ústavu ekologie prům. krajiny ČSAV v Ostravě, místopředseda ÚV Svazu ochránců přírody. Vyznamenán Za vynikající práci. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

MIKULÁŠTÍK STANISLAV, 4. 9. 1912 - 1998 “Standa”, 17130. Sochař, vyučoval a pracoval ve Zlíně a v Uherském Hradišti. 1983 zasloužilý umělec. (Malá čs. encyklopedie.)

MIKŠÍK OLDŘICH, 21. 9. 1930, D "Mikeš", 25927. Psycholog, do 1969 působil ve Voj. politické akademii v Praze, 1969-81 ve VÚ psychiatrickém v Praze, od 1981 na filoz. fakultě UK v Praze, od 1983 profesor. (Čs. biografický slovník, 1992)

MILAN MIKULÁŠ, 25. 11. 1915, D “Priekopník”, 1223. PhDr., CSc., psycholog, od 1960 vedoucí skupiny ve VÚ pedagogickém v Bratislavě. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

MILKO LADISLAV, 22. 2. 1954, D “Milo”, 23341. Loutkoherec, od 1985 dramaturg Slovkoncertu v Bratislavě. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

MINÁRIK ERICH, 17. 9. 1924, D “Viktor”, 4717. Doc. ing., CSc., biolog, od 1972 vedoucí oddělení ve Výzkumném ústavu vinohr. a vin. v Bratislavě. (Encyklopédia Slovenska K-M.)

MINÁRIK IGOR, 23. 10. 1948, D "Igor", 17764. Malíř. (Čs. biografický slovník, 1992)

MITTELMANN MÓRIC, 23. 9. 1914 – 6. 5. 1989, D “Rubín Malach”, 13640. CSc., pseudonym M. M. Dedinský, básník, publicista, překladatel, 1960-79 pracovník Umenovedného ústavu SAV Bratislava. (Encyklopédia dramat. umení Slovenska A-O.)

MIXA JOSEF, 8. 8. 1925, D “Pepa”, 131, 2034, 25307. Ing., katolický farář – karlovarský vikariát. Bydliště: Stanovice 32. (www.arcom.cz/pub/farnost_pobezovice/adresar/index.htm)

MIKŠOVIČ IVAN, 2. 10. 1909 – 30. 8. 1987, D “Ivan”, 9449. Novinář, 1951-60 vězněn, poté redaktor Práce, cesty do zahraničí. (www.jicinsko.cz), (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

MLČOCH ANTONÍN, 7. 2. 1943, D “Mochal”, 33308. Ing., CSc., 1966-71, 1978-85 a od 1989 prac. Přerovské chemické závody, 1971-77 Chemopetrol GŘ, 1985-89 pracovník ministerstva průmyslu ČR. 1998 generální ředitel a předseda představenstva PRECHEZA, a. s., 2000 předseda předst. SUPRACHEM zájmové sdružení, místopředseda předst. PRECOLOR, a. s., člen předst. PRECHEZA, a. s. (dříve předseda dozorčí rady), člen Hospodářské komora ČR, předseda předst. Bytové družstvo U tenisu, člen předst. KEMIFLOC a. s. Dříve jednatel NACORAL, spol. s r. o. Bydliště: Kodaňská 48, Praha 10. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

MOCKO ZDENĚK, 2. 9. 1930, D “Macko”, 13977. Doc. RNDr., CSc., geograf, ekonom, VŠ pedagog – od 1954 VŠE Bratislava. Od 1954 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

MOLNÁR ALEXANDER, 20. 4. 1914, D “Móda”, 5258. JUDr., právník, modelář – 1972 mistr Evropy v železničním modelářství. (Encyklopédia Slovenska.)

MOLNÁR JÁN, 16. 1. 1938, D “Orient”, 24332. PhDr., arabista, překladatel, dlouhodobý pobyt v arabských zemích, od 1967 Univerzitní knihovna v Bratislavě, od 1992 odborný asistent na katedře religionistiky ETF UK Praha. (www.etf.cuni.cz)

MORAVEC LUBOMÍR, 11. 3. 1909 – 6. 6. 1985, D “Brňák”, 5220. Brněnský rodák, evangelický farář v Gottwaldově (Zlíně), poté Praha-Vinohrady. (Kostnické jiskry 9/84, 7. 3. 1984.)

MORAVEC MIROSLAV, 6. 1. 1939, D “Inspektor”, 41754. Herec - od 1996 Divadlo na Vinohradech, dabér, na Primě uvádí cyklus Tajemné příběhy. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

MORÁVEK JOSEF, 15. 10. 1949, D “Ranař”, 13262. 1971-1978 a 1983-89 komentátor Ústřední redakce Televizních novin, 1978-83 zpravodaj ČST v Moskvě, publicista. 1996 Kandidát KSČM do Senátu. (Malá čs. encyklopedie.)

MOSKAL JIŘÍ, 3. 5. 1948, D “Pilot”, 26069. Technik – Jablonec nad Nisou, 1985, 1986, 1987, 1988 účastník závodu Paříž-Dakar na Liazu. 2000 jednatel AUTO MOSKAL, s. r. o., dříve AUTOSTAR VELIMEX spol. s r.o., jednatel AUTO GREMOS, spol. s r.o. Bydliště: V Luzích 37, Jablonec nad Nisou. (Jan Králík: Peklo zvané Dakar, 1989), (www.justice.cz)

MOTULKO JÁN, 12. 1. 1920, D “Redaktor”, 8782, 24898. Básník, publicista, fotograf, od 1959 redaktor bratislavských Katolických novin, od 1983 předseda Fotoklubu PKO Bratislava. Žije v Bratislava. (Encyklopédia Slovenska.)

MOŠKO RUDOLF, 22. 9. 1926, D “Maliar”, 14158. Slovenský malíř. (Čs. biografický slovník, 1992.)

MROVČÁK JOZEF, 25. 3. 1943, D, 790. Katolický kněz – Spišská Kapitula. (Katolícke noviny 10/2003, 9. 3. 2003)

MRVEČKA ANTON, 27. 2. 1934 – 20. 4. 1985, D “Tono”, 24820. Slovenský herec, od 1950 člen SND Bratislava. (Malá čs. encyklopedie.)

MRÁZ JOSEF, 5. 3. 1909, D "Řeholník", 8511. Katolický kněz pražské arcidiecéze, osobní děkan. (Zpravodaj pražské arcidiecéze, březen 2004)

MUNZAR JIŘÍ, 7. 2. 1937, D “Germán”, 38858. Doc. PhDr., CSc., literární historik-germanista, anglista a nordista, překladatel. 1962-68 odb. asistent katedry jazyků ČSAV, 1968-71 odb. asistent VŠZ Brno, od 1972 FF MU Brno, 1998 vedoucí Ústavu germanistiky a nordistiky FF MU Brno. Pobyty v zahraničí. Bydliště: Heinrichova 25, Brno. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

MURTIN VIKTOR, 26. 4. 1939, D “Viki”, 19165. Výtvarný teoretik, od 1987 vedoucí tajemník SČSVU. (Malá čs. encyklopedie.)

MÜLLER FRANTIŠEK, 8. 8. 1909 – 1. 10. 1985, D “Franta”, 17438. Duchovní, regionální spisovatel, vlastivědný pracovník a sběratel – Provodov u Luhačovic. (Slovník osobností Valašska, 1998), (Kdy zemřeli? 1980-85.)

MÁNEK JIDŘICH, 18. 7. 1912 – 18. 10. 1977, D “Jindra”, 12387. Prof. ThDr., farář Církve čs. husitské, 1948-50 ředitel bohoslovecké koleje, od 1950 profesor v oboru Nového zákona na Husově čs. bohoslovecké fakultě (1956-58 její děkan), vedoucí katedry biblické teologie. (Čs. biografický slovník, 1992.)

MÍČKO MIROSLAV, 26. 12. 1912 – 1. 3. 1970, D “Petr”, 11883. PhDr., výtvarný kritik a teoretik, profesor dějin umění na pedagogické fakultě univerzity v Praze. (Encyklopedie českého výtvarného umění.)

NAJMR JAN, 23. 1. 1920, D “Karel”, 22846. Malíř, grafik, pedagog – Brno. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000,1995)

NAVRÁTIL JAROSLAV, 2. 9. 1928, D “Švejk”, 38739. Od 1952 hudební redaktor v Čs. rozhlase v Praze, textař. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

NEUMANN JAROMÍR, 8. 5. 1921 – 199(?), D “Jarda”, 46056. Ing. z Kladna. (Lidové noviny 5. 5. 2001.)

NEČÁSEK JAN, 12. 5. 1925, D “Šedák”, 14669. Genetik, 1948-50 v genetickém ústavu, 1950-61 věd. pracovník VÚ antibiotik v Roztokách u Prahy, 1961-80 na katedře genetiky a mikrobiologie přírodověd. fakulty UK v Praze, 1980-90 v Ústavu experimentální botaniky ČSAV v Českých Budějovicích. (Čs. biografický slovník, 1992.)

NOHEJL BOHUMIL, 31. 7. 1928, D “Bohouš”, 14823. Spisovatel, 1948-49 několik měsíců vězněn, 1952-63 střídavě tajemník a předseda MNV v obci Lichovice u Sušice, poslanec ONV v Klatovech, kde 1963-65 působil jako inspektor kultury, od 1970 vedoucí krajské redakce Čs. rozhlasu v Plzni, od 1982 vedoucí tajemník a člen předsednictva SČS. (Malá čs. encyklopedie.)

NOSEK KAREL, 1. 11. 1921 – červen 1975, D “Karel”, 15179. PhMr. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

NOVÁK GUSTAV, 20. 3. 1919, D “Bárta”, "Barta", 14998, 19423. Katolický kněz – Karlštejn. (Katolický týdeník 12/99, 21. 3. 1999.)

NOVÁK KAREL, 8. 12. 1925, D “Karel”, 7794. Entomolog, 1950-54 odb. asistent, 1954-62 věd. pracovník Entomologické laboratoře a 1962-85 Entomologického ústavu ČSAV v Praze, od 1985 v Českých Budějovicích. (Čs. biografický slovník, 1992.)

NOVÁK LADISLAV, 17. 9. 1927, D “Laco”, 3794. Ing., CSc., chemik, od 1962 vedoucí podn. výzkumu VHJ W. Piecka-Nováky, od 1973 předseda odb. skupiny pro tuky, detergenty a kosmet. chemii v Čs. chem. společnosti a zástupce ČSSR v Mezinár. spol. povrchovoakt. látek (CID) v Paříži, člen čs. části prac. skupiny pro plast. látky v RVHP. Od 1955 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

NOVÁK MIROSLAV, 26. 11. 1926, D “Alex”, 25680. Lékař – chirurg, pedagog v Brně. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995.)

NOVÁK ROSTISLAV, 27. 11. 1942, D “Martin”, 12304. Doc., akademický malíř, malíř, grafik, 1971-88 asistent AVU Praha, od 1988 asistent, poté docent Ústavu výtvarné tvorby fakulty arch. ČVUT Praha (1998 též). 1970 studium ve Francii. 2001 člen dozorčí rady ČSAO Teplice a. s., společník (dříve i jednatel) CAO Teplicw s. r. o. Bydliště: Platnéřská 9, Praha 1. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

NOVÁK VLADIMÍR, 22. 4. 1919, D “Vladimír”, 7795. Biolog a entomolog, 1953-60 Biologický ústav, 1961-75 Entomologický ústav, 1975-84 Mikrobiologický ústav, 1985-90 Laboratoř evoluční biologie ČSAV, vše v Praze. Člen korespondent ČSAV, 1968 laureát státní ceny Klementa Gottwalda. (Čs. biografický slovník, 1992.)

NOŽIČKA FRANTIŠEK, 5. 4. 1918, D “Matematik”, 18744. Prof. dr., dr. h. c., matematik, VŠ učitel. Od 1953 MFF UK Praha v různých vědeckých i pedagogických funkcích: 1953-58 vedoucí katedry matematiky, 1959-60 proděkan pro věd. činnost, 1960-66 zakladatel a vedoucí katedry aplikované matematiky, 1961-66 zakladatel a ředitel Centra numerické matematiky, 1969-73 ved. oddělení aplikací matematiky na ekonomii; souběžně externí vedení katedry matematiky VŠ strojní a textilní v Liberci a vedoucí katedry matematiky na fak. technické a jad. fyziky v Praze. Časté pobyty v zahraničí. Od 1989 člen ČSSD. (Kdo je kdo v ČR 94/95)

NUNVÁŘ RUDOLF, 1. 6. 1926, D “Rudolf”, 12506, 20953. Šachista II. VT. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

NYKL RADOMÍR, 1. 11. 1947, D “Radek”, 22170. Šachista II. VT. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

NÉMETHY IVAN, 10. 11. 1946, D “Strelec”, 18223. Sportovní střelec - 1974 druhý na MS. (Encyklopédia Slovenska.)

NÁGEL DEZIDER, 25. 4. 1913, D, 1544. Hudební pedagog a organizátor, dirigent Krajského symfonického orchestru v Banské Bystrici. (Encyklopédia Slovenska.)

NĚMEC VÁCLAV, 15. 12. 1938, D "Vašek", 18412. Od 1971 vedoucí redaktor hudební redakce Československého rozhlasu v Brně. (Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, 1975)

OBERMAIEROVÁ JAROSLAVA, 10. 4. 1946, D “Antigona”, 30951. Herečka, dabérka, 1970-91 členka Divadla E. F. Buriana, kde mmj. hrála Antigonu v Traplově hře Ananké. Dříve členka KSČ. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

OBUCHOVÁ EMILIA, 13. 2. 1932, D “Milá”, 17124. Překladatelka-Bratislava. 1956-59 působila v ČTK, 1959-66 Rudé právo, od 1984 Ústav pro informace a řízení kultury. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

ODEHNAL IVO, 4. 4. 1936, D “Ivo”, 31556. PhDr., básník, 1979-89 ředitel brněnského nakladatelství Blok, po 1989 přechodně učil na VŠZ Brno. (Malá čs. encyklopedie.)

OFFEMANN GUSTAV, 25. 12. 1919 – 7. 7. 1978, D “Olvár”, 2553. Slovenský hudebník – bicí nástroje, vedoucí souboru Combo. Často vystupoval v zahraničí. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

ONDERKO ŠTEFAN, 22. 1. 1916, D “Marta”, 17290. ThDr. h. c., katolický duchovní, 1954-62 generální vikář košický, od 1962 kapitulní vikář košický. Činitel Pacem in terris, 1985 st. vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. (Encyklop. Slovenska T-Ž, dodatky.)

ONDRA JOSEF, 24. 4. 1914 – 7. 5. 1986, D “Pepa”, 17262. Katolický kněz – Hodonín. (Katolický týdeník 16/99, 18. 4. 1999.)

ONDRISKA JÁN, 26. 3. 1943, D “Kuzma”, 37644. Slovenský malíř a grafik, od 1978 člen předsednictva Svazu slovenských výtvarných umělců. (malá čs. encyklopedie.)

ONDRIŠ LADISLAV, 19. 2. 1931, D “Laco”, 12546, 19573. Ing., od 1955 postupně ředitel Čedoku (Tatratouru), pracovník ministerstva kultury SSR, od 1984 ředitel Ústředí slovenského filmu. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

ONDRUŠ VLADIMÍR, 30. 5. 1942, D “Vlado”, 18334. JUDr., kameraman. (Encyklopédia filmu, 1993.)

ORAVEC JÁN, 1. 6. 1922, D “Ján”, 15911. Doc. PhDr., DrSc., jazykovědec, 1951-77 Jazykovědný ústav Ľ. Štúra v Bratislavě, od 1977 pracovník kabinetu lit. komunikace a experiment. metod, současně od 1977 vedoucí oddělení pro studium jazyka na katedře slovenského jazyka a literatury pedagogické fakulty v Nitře. (Encyklopédia Slovenska.)

ORT MILOSLAV, 16. 4., 1929, D “Izolant”, 18608. Ing., CSc., elektrotechnický inženýr, 1953-69 elektrotech. fakulta SVŠT, od 1969 VÚ kabelů a izolantů v Bratislavě. 1959-67 reprezentant v letecké akrobacii, 1958-66 předseda letecké sekce při slovenském ÚV SVAZARMu, 1961-65 člen předsednictva ÚV SVAZARMu v Praze. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

OSUSKÝ ŠTEFAN, 28. 8. 1942, D “Števo”, 30250. Od 1974 zástupce vedoucího výzkumu a vývoje n. p. Kablo Bratislava. Od 1974 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

OŠMERA STANISLAV, 4. 4. 1943 – 29. 4. 1984, D “Libuše”, 14670. Zoolog a hydrobiolog, 1966-74 zoolog v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, 1974-84 hydrobiolog Jihočeských vodovodů a kanalizací. (Čs. biografický slovník, 1992.)

PACKA VOJTECH, 4. 2. 1921- 30. 1. 2002, D "Horná", 9140. Mons. ThDr., katolický kněz, docent RKC MBF UK Bratislava, děkan – Piešťany. (Katolícke noviny 17. 12. 2002, 7/2002)

PACHMAN VLADIMÍR, 16. 4. 1918 – 8. 8. 1984, D “Vladimír”, 19234. Skladatel šachových úloh, od 1956 mezinárodní rozhodčí kompozičního šachu, 1952 a 1958-64 předseda čs. organizace komp. šachu, 1956-63 delegát ČSSR ve stálé komisi FIDE pro kompoziční šach. Bratr velmistra Luďka Pachmana. (Malá encyklopedie šachu, 1989.)

PAJDUŠÁKOVÁ LUDMILA, 29. 6. 1916 – 6. 10. 1979, D, 8976. Slovenská astronomka, od 1958 ředitelka Astronomického ústavu SAV. (Čs. biografický slovník, 1992.)

PALA KAREL, 16. 5. 1925, D “Jelen”, 17548. Dr., lektor českého jazyka v Londýně, 1993 FF MU Brno. (Hospodář, červen 1993.)

PANOVOVÁ EMA, 29. 7. 1925, D “Ema”, 13267. PhDr., CSc., literární publicistka. (Encyklopédia Slovenska.)

PAPOUŠEK DUŠAN, 8. 5. 1930, D "Chemik", 3456. Spisovatel, pedagog. Vystudoval v brně chemii, věnuje se oboru chemická fyzika, pracovní pobyt ve Francii. (Slovník české literární fantastiky a science fiction, 1995)

PAROUBEK JAROSLAV, 16. 6. 1921 – 26. 9. 1997, D “Architekt”, 14473. Prof. ing. arch., architekt, VŠ pedagog, 1950-90 ČVUT Praha (1970-71 proděkan). 1983 Státní cena, 1985 zasl. umělec. Bydlel: Na Šťáhlavce 1a, Praha 6. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

PATHÓ KAROL, 9. 10. 1919, D “Karol”, 329. Novinář, od 1961 ved. redaktor týd. SZABAD FÖLDMÜVES. (Encykl. Slovenska.)

PAVELKA JIŘÍ, 28. 8. 1949, D “Pavlík”, 26820. Doc. PhDr., CSc., literární historik, VŠ pedagog – katedra české a slovenské literatury a lit. vědy na brněnské univerzitě. (Slovníček současných brněnských spisovatelů, 1994.)

PAVELČÍK JAN, 1. 10. 1906 – 18. 36. 1990, D “Profesor”, 17990. RNDr., CSc., antropolog, archeolog, od 1952 Krajské muzeum v Gottwaldově (Zlín), později ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Přednášel na PF UK v Bratislavě, kronikář Uherského Brodu. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

PAVLÍK IVO, 12. 5. 1933, D “Jan”, 10989, 15221. Hudebník – klávesové nástroje, skladatel, dirigent. Učitel hudební výchovy na středních školách v Pardubicích, Chrudimi a Ostravě, od 1963 umělecký vedoucí vlastního sexteta a kvinteta při Parku kultury a oddechu v Ostravě. Vystupoval v zahraničí. Manžel zpěvačky Heidi. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

PAVLÍČEK EDUARD, 10. 3. 1922, D “Eda”, 3135. Herec, inspicient, asistent režie v ND. (Nár. divadlo a jeho předchůdci, 1988.)

PAVLÍČEK ZDENĚK, 16. 3. 1914, D “Zdeněk”, “Čeněk”, 21741, 24974. Elektrotechnik, 1945-50 ředitel Západomoravských elektráren v Brně, 1950-57 působil na ministerstvu paliv a energetiky, 1957-60 expert v Číně, 1960-63 náměstek ředitele VÚ energetického v Brně, od 1963 profesor VUT Brno. (Čs. biografický slovník, 1992.)

PAVLÍČKOVÁ JARMILA, 14. 7. 1929, D “Jarmila”, 24292. Slovenská malířka a grafička, od 1982 tajemnice ÚV SČSVU a členka předsednictva. 1983 zasloužilá umělkyně. (Malá čs. encyklopedie.)

PECHALA FRANTIŠEK, 26. 1. 1931, D “Meteorolog”, 18312. Meteorolog, 1960-71 působil v Čs. armádě, 1972-76 ředitel Českého hydrometeorologického ústavu v Praze, 1976-90 prac. Ústavu fyziky atmosféry ČSAV v Praze, 1996 poradce tamtéž. (Čs. biografický slovník, 1992.)

PECHO MICHAL, 19. 8. 1923, D “Pepo”, 25874. Prof. RSDr., DrSc., politický pracovník. 1953-56 ředitel Krajské politické školy v Bratislavě, 1957-58 tajemník MV KSS, 1959-63 KV KSS v Bratislavě, 1962 vedoucí Sekretariátu pro zahraniční otázky při vládě SSR, 1963-68 vedoucí oddělení, 1968 tajemník ÚV KSS, 1969-70 vedoucí tajemník ÚV NF ČSSR v Praze, 1970-73 ředitel Slovenské televize v Bratislavě, od 1973 v Ústavu marxismu-leninismu VŠE Bratislava, 1971-76 poslanec SNR, od 1971 člen předsednictva slovenského výboru SČSP. Od 1946 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

PECHR ČESTMÍR, 30. 9. 1926, D “Maliar”, 20684. Slovenský grafik a scénograf – Bratislava, od 1955 propagační grafik a scénograf SND, výstavy v zahraničí. (Malá čs. encyklopedie.)

PEJCHL JIŘÍ, 4. 6. 1939, D “Psychik”, 25800. Lékař, ředitel psychiatrické léčebny v Brně, dle bývalých pacientů zneužíval za komunismu psychiatrii. V senátních volbách 1996 kandidát ODS, těsně před volbami stažen z kandidátky. (Kandidátní listiny – volební obvod č. 60, Brno.)

PELEŠKA STANISLAV, 11. 11. 1930, člen Lidových milicí, č. 3772. RNDr., biochemik, 1954-56 chemik-analytik ve VÚ imunologickém v Praze, 1956-60 biochem. labor. Ústř. voj. nemocnice Praha, 1960-81 VÚ antibiotik a biotransformací v Roztokách, 1981-89 taj. chemické, pak papír. a textil. spol. ČSVTS Praha, 1989-90 vedoucí redaktor časopisu Zahrádkář, po 1990 soukromý podnikatel v oboru zahradnictví. 1984 vyznamenání Za vynikající práci, cesty do zahraničí. Adresa: Za potokem 150, Roztoky u Prahy. (Kdo je kdo v ČR, 1998)

PEŠATOVÁ PAVLA, 8. 8. 1936, D "Hlasatelka", 22099. Rohlasová hlasatelka a režisérka – Ostrava. (Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu, 1992)

PEŠEK RUDOLF, 7. 4. 1905 – 31. 3. 1989, D “Astronaut”, 5117. Prof. dr. tech., 1949-50 děkan, 1954-75 vedoucí katedry hydro- a termomechaniky strojní fakulty ČVUT v Praze. 1956 člen korespondent ČSAV, od 1959 předseda astronautické komise ČSAV, viceprezident Mezinárodní astronautické federace, cesty do zahraničí. (Čs. biografický slovník, 1992.)

PILAŘ JAN, 9. 9. 1917 – 19. 10. 1996, D “Jan”, 10292, 18318. Básník, 1954-59 šéfredaktor Literárních novin, 1959-68 a 1970-82 šéfredaktor a 1982-89 ředitel nakladatelství Československý spisovatel. V 60. letech docent srovnávací literatury na pražské filozofické fakultě. Od 1949 tajemník české sekce Svazu čs. spisovatelů, od 1982 člen předsednictva SČS. Od 1945 člen KSČ. 1967 zasloužilý umělec, 1984 národní cena ČSR, 1985 národní umělec, 1986 laureát státní ceny Klementa Gottwalda. (Malá čs. encyklopedie), (Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, 1994), (Čs. biografický slovník, 1992.)

PITEK JOZEF, 12. 7. 1925, D “Straňava”, 12883. Od 1949 římskokatolický kněz, 1958-68 správce farnosti Dolná Mariková, 1968 správce farnosti Oščadnica, 1979 čestný děkan, 1999 kanovník. (www.ksnr.sk)

PIVKO JAROSLAV, 31. 10. 1929, D, 3472. Dramatik a režisér v Žilině, 1971-74 ředitel městské knihovny v Žilině, od 1974 VŠ pedagog v Žilině. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-ž, 1990.)

PLASS FRANTIŠEK, 18. 4. 1944, D “Franta”, 16992. Fotbalista – obránce, trenér. 1978-81 trenér a později asistent trenéra RH Cheb, 1981-83 trenér Škody Plzeň. (Malá encyklopedie fotbalu.)

PLESNÍK PAVOL, 14. 3. 1920, D “Topas”, 13548. Prof. RNDr., DrSc., geograf, VŠ pedagog. Od 1957 vedoucí katedry fyzické geografie přírodověd. fakulty univerzity v Bratislavě, 1956-59 děkan fakulty geol.-geograf. věd UK, 1962-63 přírodověd. fakulty UK v Bratislavě, 1970-74 předseda Slovenské geografické společnosti při SAV, od 1974 předseda Rady státní ochrany přírody při ministerstvu kultury SSR. Člen mezinárodních odborných komisí, vedoucí redakčních rad časopisů. (Encyklopédia Slovenska.)

PLEVA LUBOMÍR, 31. 7. 1929, D “Hudebník”, 18008 (+ TS "Dobra"?, 458, centrála). Hudebník – foukací harmonika (několikanásobný mistr světa), velmi časté cesty do zahraničí, pedagog – Přerov. 1979 vzorný učitel, 1981 zasloužilý pracovník kultury. (Encyklopedie jazzu a moderní popul. hudby, 1990.)

PLÁNIČKA FRANTIŠEK, 29. 3. 1936, D “Slza”, “Franta”, 18608, 25615. Technik v oboru pružnosti a pevnosti, profesor a od 1984 rektor VŠ strojní a elektrotechnické v Plzni. (Malá čs. encyklopedie.)

PLŠKO EDUARD, 11. 3. 1930, D “Edo”, 3451. Prof. ing., DrSc., slovenský chemik, VŠ pedagog. 1953-70 v Ústavu anorganické chemie SAV v Bratislavě, od 1970 vedoucí oddělení analytické chemie Geologického ústavu přírodověd. fakulty UKo v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992.)

PODMAKA LADISLAV, 5. 12. 1948, D “Oskar”, 25678. Dramaturg a divadelní pracovník, 1976-85 ředitel a umělecký šéf Divadla pro děti a mládež v Trnavě, od 1985 ředitel Nové scény Bratislava. (Malá čs. encyklopedie.)

POHL JOSEF, 18. 5. 1918 – 30. 12. 1988, D “Sedláček”, 10346. JUDr., spisovatel, scenárista, od 1948 právník u vojenské prokuratury,1950-59 správce vojenského újezdu, do 1982 vedoucí odboru útvaru ředitele Útvaru gen. investora komplexní byt. výstavby hl. m. Prahy. (Slovník české literatury 1970-1981), (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

POKORNÝ TIMOTEUS, 3.10.1906 – 1972, D “Kalich”, 15499. Evang. farář – Praha 4-Braník. (Kostnické jiskry 32/76, 29.9.1976)

POLIŠENSKÝ BŘETISLAV, 10. 4. 1929, D "Břeťa", 26973. Malíř, grafik, pedagog – Uherské Hradiště, Zlín. (internet – Kalendárium REGO – 10. duben)

POLÁK JIŘÍ, 27. 5. 1933, D “Filo”, 22647. Jako zaměstnanec cestovní kanceláře emigroval 1968 do Švédska, kde pracoval na Imigračním úřadě v Malmö. Publicista. (Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995, 1996.)

POLÁK JOZEF, 28. 4. 1925, D “Jožo”, 20626. 1976-84 ústřední tajemník Strany slovenské slobody, 1969-71 a 1981-86 poslanec SNR, 1981-84 místopředseda SNR, 1971-81 poslanec a člen předsednictva FS. (Malá čs. encyklopedie.)

POLÁK PAVEL, 11. 3. 1942, D “Plaček”, 20402. Loutkářský režisér, dramaturg a autor loutkových her, 1960-61 působil v Krušnohorském loutkovém divadle v Teplicích, 1964-84 a od 1986 režisér Naivního divadla v Liberci, 1984-86 umělecký vedoucí Středočeského loutkového divadla v Kladně. (Čs. biografický slovník, 1992.)

PORUBIAK JOZEF, 23. 10. 1922, D “Horár”, 15759. Ing., CSc., ekonom, od 1952 pedagog VŠLD Zvolen, od 1971 děkan les. fakulty VŠLD. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

PORÁK JAROSLAV, 23. 5. 1931 – 6. 7. 1985, D “Vítek”, 22924. PhDr., DrSc., lingvista – bohemista, překladatel, editor, redaktor.

Působil v Sofii a Praze v Československo-sovětském institutu, od 1972 vedoucí tajemník Letní školy slovanských studií, asistent FF UK. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

POSPÍŠIL LUBOMÍR, 26. 1. 1941, D “Horal”, 30085. Fyz. chemik, od 1963 pracovník Ústavu fyz. chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

POSPÍŠIL VLADIMÍR, 9. 8. 1929, D “Vladimír”, 30631. Technik, konstruktér leteckých motorů, 1952-58 zástupce vojenské správy v  Motorletu v Praze, 1958-90 vedl konstrukční rozvoj v témže podniku. (Čs. biografický slovník, 1992.)

POSPÍŠIL VÁCLAV, 30. 9. 1930, D “Václav”, 18192. Malíř, profesor AVU. (Malá čs. encyklopedie.)

POTMĚŠIL VLADIMÍR, 8. 6. 1922 – 15. 4. 1981, D “Pam”, 6468. Publicista (pseudonym Petr Nevod), 1948-70 úředník, technik Státního rybářství v Hluboké nad Vltavou.

POTOCKÝ LADISLAV, 21. 1. 1939, D “Potok”, 15072. Doc. ing., CSc., fyzik, od 1972 vedoucí oddělení magnetismu v Ústavu exper. fyziky SAV v Košicích. Od 1961 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

PROCHÁZKA ANTONÍN, 13. 6. 1935, D “Tonda”, 11969. Malíř – Ústí nad Labem. (Severočeští výtvarníci, 1986.)

PROCHÁZKA ANTONÍN, 13. 1. 1908 – 2. 7. 1966, D “Výstavář”, 22257. Prozaik, úředník ministerstva informací, pracovník n. p. Výstavnictví v Praze. (Kdy zemřeli? 1967-70), (Slovník soudobých českých spisovatelů, 1945.)

PROCHÁZKA JAROSLAV, 4. 4. 1936, D “Forman”, 42449. Doc. MUDr., CSc., lékař, 1967-76 odborný asistent Radiolog. kliniky LF UJEP v Brně, 1976-86 primář Radiodiagnostického oddělení FDN Brno, od 1986 přednosta Kliniky dětské radiodiagnostiky LF MU ve FN Brno (1998 též). Pobyty v zahraničí. 2001 člen správní rady Nadační fond dětské onkologie KRTEK. Bydliště: Nové sady 4, Brno. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

PROCHÁZKA PAVOL, 4. 6. 1949, D “Majster”, 14051. Slovenský sbormistr, 1968-73 sbormistr souboru Lúčnica, 1974-1985 sbormistr souboru Technik, paralelně souboru SĽUK, kde znovu od 1990. Od 1982 pedagog VŠMU. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

PRŮŠA ZDENĚK, 5. 7. 1929 – 27. 6. 1990, D “Zdeněk”, 18823. Prof. dr. tech., profesor mechaniky a technologie na EF ČVUT Praha. Člen korespondent ČSAV. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

PTÁK JIŘÍ, 24. 3. 1946, D, 11490. Kormidelník vesl. lodí, 1996 šéftrenér Dukly Praha. (Kdo byl kdo: naši olympionici,1999.)

PÍCHA JAN, 23. 12. 1917, D “Doktor”, 1167, 25872. Geofyzik, od 1945 v Geofyzikálním ústavu ČSAV v Praze. Dlouhá léta pracoval jako výk. redaktor Geofyzikálního sborníku a mezin. časopisu Studia geophysica et geodaetica. (Čs. biogr. slovník, 1992.)

PÍTR VÍTĚZSLAV, 13. 4. 1929, D “Viktor”, 14277. Ing. (Lidové noviny 17. 4. 1999.)

PÍŠA ZBYNĚK (viz NN 1/99), 3. 2. 1924, D “Expert”, 25352. Prof. MUDr., CSc., lékař – kardiolog, 1964-72 expert WHO v Dánsku, 1974-83 ve Švýcarsku, 1983-91 přednosta výzkumné základny preventivní kardiologie Institutu klinické a experiment. medicíny Praha. (Kdo ke kdo v ČR 94/95.)

PÚCHY ARNOLD, 24. 1. 1944, D “Arnold”, 3444. Mgr., římskokatolický farář – Dovaly, děkanát Slovenská Ľupča. (Katolícke noviny 18. 1. 2004, 3/2004)

PŘECECHTĚL FERDINAND, 3. 9. 1926, D “Medik”, 21400. Lékař – mikrobiolog v Brně. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995.)

PŘÍVORA MIROSLAV, 29. 5. 1924 – 19. 12. 1979, D “Profesor”, 17149, 23749. MUDr., CSc., parazitolog, hygienik, 1954-60 pracovník ministerstva zdravotnictví, od 1976 Krajská hygienická stanice Brno. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

RADVÁNYI LOTAR, 10. 5. 1930, D “Loto”, 17723. Herec. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

RAKICKÝ ANTON, 22. 4. 1945, D “Muzikant Ševčík”, 17719. Ing., muzikant – banjo, postupně vedoucí souborů Revival Jazz Band, Nový tradicionál a T + R Band. 1970-86 pracoval v podniku Petromex ve funkci obchodního ředitele a často cestoval do zahraničí. V 90. letech jako šéf Petromexu přivedl podnik ke krachu. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

RATOLÍSTKA JOSEF, 10. 2. 1933, D “Luboš”, 15338. Šachista. (Malá encyklopedie šachu, 1989.)

RAŠOVEC VIKTOR, 17. 2. 1922, D "Viki", 32245. Mons. ThDr., katolický kněz, kanovník nitranské diecéze. (Katolícke noviny 3. 2. 2002, 5/2002)

REGINÁČ LADISLAV, 8. 12. 1930, D, 5423. Prof. ing., CSc., dřevařský inženýr, VŠ pedagog. 1971-73 docent univerzity v Iráku, 1969 na univerzitě v Helsinkách. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

ROLENC VLADIMÍR, 30. 6. 1913 – 16. 7. 1978, D “Vladimír”, 28111. JUDr., ředitel odboru právní pomoci ministerstva spravedlnosti, publicista – časopis Socialistická zákonnost, redaktor sborníku Právnická příručka. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

RONDOŠ ĽUDOVÍT, 23. 3. 1931, D “Profesor”, 31741. Ing., stavební inženýr, VŠ pedagog, od 1959 stavební fakulta SVŠT Bratislava. Od 1952 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

ROSEGNAL VILÉM, 21. 4. 1915 – 4. 4. 1987, D, 24084. Fotograf – Zlín. Módní fotograf v Textilní tvorbě v Praze. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000.)

ROSOCHA JÁN, 17. 9. 1921, D “Socha”, 10191. Prof. MVDr., CSc., od 1962 vedoucí Ústavu všeobecné a speciální hygieny hospodářských zvířat. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

ROSYPAL STANISLAV, 12. 6. 1927, D “Stáňa”, 19427. Molekulární biolog, od 1950 pedagog MU Brno, od 1979 profesor. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ROTH VIKTOR, 9. 3. 1927, D “Viktor”, 20080. Ing., chemik, 1955-70 výrobní náměstek n. p. Chemko Strážske, 1970-73 tajemník OV KSS v Michalovcích, od 1973 podnikový ředitel n. p. Slovnaft Bratislava. Od 1953 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

ROZSYPAL IVO, 12. 8. 1942, D “Fousek”, 19331. Sklářský výtvarník, malíř – Nový Bor. 19. 8. 1993 – 18. 12. 1998 společník VNV, spol. s r. o. Bydliště: U studánky 679, Nový Bor. (Malá čs. encyklopedie.)

ROZSÍVAL PAVEL, 27. 9. 1950, D “Oko”, 24522. Prof. MUDr., CSc., oftalmolog, chirurg, 1974-79 věd. aspirant a 1979-84 věd. asistent LF UK Hradec Králové, 1984-86 primář očního oddělení okr. nemocnice Teplice, 1986-93 primář očního oddělení krajské nemocnice Ústí nad Labem, od 1993 přednosta oční kliniky LF UK v Hradci Králové (1998 též). Časté cesty do zahraničí. 2001 člen správní rady Nadační fond Lidé sobě. Bydliště: Kudrnova 756/32, Hradec Králové. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

ROŠKO ROBERT, 7. 2. 1932, D “Hradný”, 22236. PhDr., CSc., sociolog, od 1951 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

RUBEŠ JAROMÍR, 16. 3. 1918 – 9. 2. 2000, D “Rudolf”, 21941. Psychiatr, primář v Praze-Bohnicích, ředitel psychiatrické léčebny v Dobřanech, zakladatel Střediska drogových závislostí. (Tvorba 26/89.)

RUDLOVČÁKOVÁ HELENA, 1. 2. 1919, D, 9332. Doc. PhDr., CSc., slavistka, od 1966 vedoucí Výzkumného kabinetu ukrajinistiky filozofické fakulty UPJŠ Prešov. (Encyklopédia Slovenska.)

RÚFUS PETER, 11. 10. 1957, D “Peter”, 25595. Herec – SND Bratislava. (Encyklopédia dramat. umení Slovenska M-Ž, 1990.)

RUNŠTUK KAREL, 17. 12. 1923, D, 7913. Architekt, 1977-82 člen předsednictva SČA. (Malá čs. encyklopedie.)

RUSŇÁK MILAN, 25. 5. 1930, D “Marcel”, 32507. Námořní důstojník, do 1989 vykonával nejvyšší funkce na čs. zámořských lodích. (Čs. biografický slovník, 1992.)

RUŽIČKA MILAN, 29. 5. 1929, D “Andrej”, 39121. RNDr., CSc., botanik, biolog, 1962-64 vedoucí oddělení biologie a tvorby krajiny Biologického ústavu SAV, 1965-74 zakladatel a ředitel Ústavu biologie krajiny SAV, externě přednášel na VŠZ Brno, SVŠT Bratislava, na VŠLD Zvolen, člen mnoha domácích a zahraničních vědeckých společností a institucí, redakčních rad a odborných komisí, od 1967 zakladatel a hlavní redaktor časopisu Životné prostredie, od 1972 zakladatel koordinačního střediska RVHP při Ústavu experimentální biologie a ekologie SAV. (Encyklopédia Slovenska.)

RYBNIKÁŘ KAREL, 23. 12. 1926 – 6. 5. 1980, D "Štěpán", 18454. Kněz – Uherské Hradiště. (Vyškovské noviny 21. 12. 2001)

RÝDLO JIŘÍ, 31. 5. 1929 – 20. 8. 1984, D “Jarda”, 11116. Technik, od 1954 zastával různé vedoucí technické funkce u ČSD. Zabýval se elektrotechnickým zařízením železnic. (Čs. biografický slovník, 1992.)

RŮŽIČKA BOHUMIL, 17. 5. 1921 – 8. 8. 1978, D, 13879. Prof. RNDr., CSc., paleontolog, 1948-78 pedagog a 1963-69 rektor VŠB Ostrava. (Kdy zemřeli? 1980-85), (www.vsb.cz)

RŮŽIČKA JIŘÍ, 8. 1. 1956 – 20. 2. 1999, D “Modrý”, 43077. Herec, syn herečky Heleny Růžičkové. (MfD 20. 2. 2001.)

RŮŽIČKA KAREL, 3. 11. 1914 – 4. 6. 1972, D “Docent”, 14118. PhDr., filolog v Orientálním ústavu ČSAV v Praze. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

RÍMSKÝ PAVEL, 21. 2. 1925 – 28. 5. 1989, D “Sen”, 19708. Herec, režisér, pedagog v Brně. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-200, 1995.)

RÝC IVO, 12. 10. 1946, D “Rycar”, 106. PhDr., šachista. 2001 člen dozorčí rady R oil, a. s., člen předst. GALANT a. s., člen předst. KAVOZ a. s., jednatel a společník ECONSULT, spol. s r. o., společník HEXAPLAN, spol. s r. o., společník Hexaplan International spol. s r. o. Dříve: člen předst. PAPÍRNY BRNO a. s., člen předst. ATREI-Izotherm a. s. (Malá encyklopedie šachu, 1989), (www.justice.cz)

RÝDL JAN, 10. 2. 1949, D "John", 22662. Ing., manažer, podnikatel, od 1994 generální ředitel a předseda představenstva TOS Varnsdorf, a. s. Prezident svazu výrobců obr. strojů. Bydliště: Kmochova 586, Varnsdorf. (Kdo je kdo v ČR, 1998)

ŘEHÁČEK JOSEF, 7. 4. 1931, D “Jozef”, 21567. RNDr., DrSc., virolog, od 1954 Virologický ústav SAV v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ŘEPA MIROSLAV, 24. 2. 1930, D "Architekt", 30881. Akad. arch. Ing. arch., architekt. 1953-54 pomocný projektant VPÚ Pardubice, 1957-60 vedoucí projektant Stavoprojekt Gottwaldov, 1961-65 a 1968-89 vedoucí Investičního útvaru Národního divadla, 1965-67 vedoucí projektant v Konstruktivě, 1969-70 ved. proj. Expo Osaka, 1989-92 technický ředitel Expo Sevilla, od 1992 vedoucí – generální komisař velkých výstav Správy pražského hradu. Bydliště: Jungmannova 2556, Pardubice. (Kdo je kdo v ČR: Architektura, 2000)

ŘIHOŠEK MIROSLAV, 16. 10. 1919, D, 23081. Ing., všestranný atlet, zejména skoky do dálky. (Malá encyklopedie atletiky.)

SAAL JOSEF, 9. 5. 1912, D “Josef”, 3511. Architekt, sochař, jevištní výtvarník. (Encyklopedie českého výtvarného umění.)

SALICH MILAN, 19. 5. 1927, D “Míla”, 3268. Hudební skladatel, hudební režisér v Čs. televizi Ostrava. Zasloužilý klavírní pedagog. (Skladatelé dneška, 1961.)

SAMEC VOJTĚCH, 17. 8. 1917, D “Sam”, 21877. Katolický kněz v Mikulově. (Naše rodina 32/87.)

SAMOHÝL ALOIS, 9. 1. 1929, D “Lojza”, 20039. Automobilový závodník ze Zlína, sběratel starých aut, podnikatel. Časté cesty do zahraničí. 2000 jednatel ZLÍN LEASING, s. r. o., člen představenstva SAMOHÝL AUTO a. s., člen předst. SAMOHÝL MOTOR HOLDING a. s., člen předst. SAMOHÝL MB a. s., člen předst. Autogarant Forte a. s., člen předst. MOTOR BAZAR a. s., člen předst. GARANT RENT CAR a. s., člen předst. SERVIS-TRANSPORT-TECHNIK a. s., člen předst. SAMOHÝL MOTOR ZLÍN a. s., člen předst. AUTOCENTRUM OTROKOVICE a. s. , jednatel a společník SAQIA, spol. s r. o., člen předst. První česká servisní pojišťovna a. s. Dříve: prokurista MOTOREST ZÁDVEŘICE s. r. o., člen předst. NEOPOLIS, a. s. Bydliště: Na požáře 2412, Zlín. (ČT 2, 6. 1. 1999), (Valašské noviny 2. 6. 1998), (www.justice.cz)

SCHEJBAL ZDENĚK, 12. 9. 1954, D “Hokejista”, 27838. Ing., hokejista – Škoda Plzeň. 2001 jednatel a společník ComTech CZ, s. r. o., jednatel a společník ComTech-kancelářské a informační systémy, spol. s r. o., jednatel a společník ACTEC spol. s r. o. Dříve člen předst. CORAL GROUP a. s. Bydliště: Kralovická 46 (uvedeno i 45), Plzeň. (Malá encyklopedie ledního hokeje), (www.justice.cz)

SCHINDLER ANTONÍN, 25. 5. 1925, D “Patrik”, 10976. Prof., varhaník, houslista, violista, kulturní pracovník, umělecký poradce - Olomouc, často vystupoval v zahraničí. Od 1989 ředitel Moravské filharmonie. (Moravskoslezský den 25. 5. 1995.)

SCHMIDT ZOLTÁN, 21. 2. 1928, D "Zolo", 29351. RNDr., CSc., katolický kněz, čestný děkan. (Katolícke noviny 16. 2. 03, 7/2003)

SCHÄTZ MIROSLAV, 31. 5. 1926, D, 12558. Makromolekulární chemik, od 1952 VŠCHT Praha, od 1974 docent. (Čs. biografický slovník, 1992.)

SEDLÁČEK STANISLAV, 6. 10. 1952, D “Standa”, 24491. Ing., 1984-86 vedoucí odboru ek. práce VHJ BP Hradec Králové, 1986-91 ekonomický náměstek n. p. TIBA Dvůr Králové n. L., 1991-97 obchodní ředitel LBITS Lender Bank Austria, od 1997 generální ředitel a. s. TIBA Dvůr Králové nad Labem. 2001 předseda představenstva a prokura TIBA, a. s., člen předst. HYBLER GROUP, a. s., člen předst. TIBATEX, a. s. Dříve: člen předst. i doz. rady JUTA a. s., jednatel BA Trade Services s. r. o, člen doz. rady LENOXA a. s. Bydliště: Vančurova 2692, Dvůr Králové nad Labem. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

SEKULE FELIX, 24. 8. 1937, D “Edmund”, 11690. Ing., DrSc., 1968-73 vedoucí oddělení rozpojování hornin Železnorudných dolů v Rožňavě, od 1978 vedoucí věd. pracovník Hornického ústavu SAV v Košicích. Od 1979 člen mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin – JSRM. Od 1956 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

SEMÍK MILAN, 19. 1. 1933, D “Samo”, 32899. Režisér Čs. rozhlasu Bratislava. (Encyklop. dramat. umení Slovenska M-Ž, 1990.)

SERDULA IVAN, 5. 6. 1926, D “Filozof”, 18202. Literární historik, profesor univerzity v Bratislavě. (Malá čs. encyklopedie.)

SHÁNĚL KAREL, 12. 1. 1908, D “Klásek”, 16908. Zpěvák cimbálové muziky Hradišťan v Uherském Hradišti. (Internet – Kalendárium regionálních osobností 12. leden)

SIRÁCKY JÁN, 29. 5. 1925, D “Šimon”, 1926, 13793. PhDr., CSc., historik, překladatel, 1950-55 vězněn, 1956-57 pracovník Ústavu dějin KSS, 1957-61 a 1964-68 pracovník Historického ústavu SAV, 1961-64 šéfredaktor Vedy – vydavetelství SAV, od 1968 pracovník oddělení pro zahraniční Slováky Matice slovenské v Bratislavě. (Encyklopédia Slovenska.)

SIVÁČEK RADOSLAV, 10. 3. 1931, D “Redaktor”, 10331. Sportovní komentátor a režisér. (Encyklopédia Slovenska.)

SKLENÁŘ ALOIS, 20. 5. 1904, D, 14068. JUDr., od 1948 přednosta ředitelství pošt, kurátor Českobratrské církve evangelické v Olomouci, předtím náměstek synodního kurátora. Místopředseda ÚV Kostnické jednoty. (Kostnické jiskry 18/84, 16. 5. 1984.)

SKLENÁŘ LADISLAV, 26. 8. 1919 – 1. 5. 1995, D, 12960. Ing., odborný poradce zahraničního obchodu.

SKRBEK JOSEF, 20. 3. 1917 – prosinec 1995, D, 14734. Skokan na lyžích, trenér, funkcionář, 1973-78 člen předsednictva a předseda skokanského úseku VSL ÚV ČSTV. Zasloužilý trenér, veřejné uznání I. stupně Za zásluhy o rozvoj čs. tělesné výchovy. (Malá encyklopedie lyžování), (LN 19. 12. 1995.)

SKÁLA JOSEF, 27. 5. 1952, D “Pepa”, 34569. PhDr., CSc., novinář, publicista, od 1986 předseda Mezinárodního svazu studentstva, člen předsednictva ÚV SSM, člen předsednictva Světové rady míru. 2001 člen předst. MONTPREFA a. s., předseda představenstva COMEXPORT, a. s., společník Q-WISDOM s. r. o. Dříve postupně ředitel společnosti, předseda dozorčí rady a člen představenstva ELIXTRADE, a. s. (konkurs). Bydliště: Londýnská 16, Praha 2. (Malá čs. encyklopedie), (www.justice.cz)

SKŘENEK JIŘÍ, 28. 6. 1955, D “Tomáš”, 33228. Šachista I. VT. 2001 společník SPOTEX veřejná obchodní společnost (likvidace), jednatel a společník TPZ, s. r. o. Dříve společník CAMD, spol. s r. o. Bydliště: Janského 3, Znojmo. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994), (www.justice.cz)

SLANINA ĽUDOVÍT, 17. 8. 1928, D “Hrnčiar”, 12338. Prof. MVDr., DrSc., veterinární lékař, VŠ pedagog - od 1953 VŠV Košice. Od 1958 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

SLAVÍKOVÁ HELENA, 12. 12. 1942, D “Manon”, 15975. Od 1965 televizní dramaturgyně, 1998 producentka ČT. 2001 člen dozorčí rady UDOL s. r. o. Bydliště: Údolní 1105/97, Praha 4. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

SLEZÁK LUBOMÍR, 15. 5. 1932, D "Luboš", 24742. Učitel, historik,muzejník – Brno. (Internet – kalendárium REGO – 15. květen)

SLIMÁČEK JOSEF, 25. 7. 1913, D “Profesor”, 13327, 16253. Pedagog a sbormistr v Brně, vedl pěvecké sbory Foerster, Veleslavín, Opus a Bendl. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

SLOBODA ŠTEFAN, 15. 10. 1922, D “Donald”, 15319. Prof. ing., CSc., ekonom, VŠ pedagog. 1964-69 vedoucí katedry org. provozu obch. podniků na VŠE Bratislava, 1966-69 prorektor VŠE, 1969-70 děkan obch. fak. VŠE. (Encyklopédia Slovenska.)

SLOUP VÁCLAV, 1. 3. 1936, D “Filip”, 43311. Herec, 1962-77 Divadlo Na zábradlí, 1977-83 Divadlo S. K. Neumanna v Praze, od 1983 Divadlo na Vinohradech. (Čs. biografický slovník, 1992.)

SLÁDEK VILIAM, 21. 4. 1927, D “Vilo”, 25645. Prof. ing., DrSc., ekonom, VŠ pedagog. Od 1976 ředitel odboru vysokých škol na ministerstvu školství SSR v Bratislavě, 1972-76 děkan národohospodářské fakulty VŠE Bratislava. Od 1952 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

SMAŽÍK FRANTIŠEK, 21. 11. 1904 – 18. 4. 1966, D “Jiří”, 1447. Režisér a dramaturg, 1945-57 ředitel Vesnického divadla v Praze, 1957-58 režisér Krajského zájezdového divadla v Klatovech. (Čs. biografický slovník, 1992.)

SMOLÍK LADISLAV, 25. 6. 1909, D, 12504. Veslař. (Kdo byl kdo: naši olympionici, 1999.)

SMÍTAL JAROSLAV, 16. 8. 1942, D "Bilik", 33442. Prof. RNDr., DrSc., matematik, VŠ pedagog – 1966-92 UK Bratislava, od 1993 Slezská univ. v Opavě. 1990-91 prorektor UK Bratislava, 1991-96 místopředseda akredit. komise vlády SR a člen akredit. komise vlády ČR. 1982 stáž v Kanadě, 1989 stáž v USA. (Kdo je kdo v ČR, 1998)

SOBOTÍK MILAN, 21. 3. 1940, D, 15318. Spisovatel – sci-fi, tlumočník, redaktor, knihovník. Místa působení: Opava, Ostrava. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

SOGEL IVAN, 2. 9. 1953, D “Gos”, 19085. Herec, loutkoherec – loutkové divadlo v Košicích. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

SOKOL FRANTIŠEK, 2. 1. 1931, D "Emil", 26965. Loutkářský dramaturg, 1961-64 ředitel Severočeského loutkového divadla v Liberci, 1964-68 ředitel Loutkového divadla Radost v Brně, 1972-86 dramaturg a od 1986 ředitel Naivního divadla v Liberci. (Čs. biografický slovník, 1992)

SOKOL IVAN, 15. 6. 1937, D “Ivan”, 19159. Slovenský varhaník, od 1974 sólista Státní filharmonie v Košicích. 1964-76 pedagog na konzervatoři v Košicích. Koncertoval v evropských zemích, USA a v Mexiku. 1979 zasloužilý umělec. (Čs. biogr. slovník, 1992.)

SOLOVIČ JÁN, 8. 3. 1934, D “Ján”, 17763. Slovenský dramatik a spisovatel. 1957-71 pracovník Čs. rozhlasu v Bratislavě, od 1971 ve Svazu slovenských spisovatelů /1984-89 předseda/. (Čs. biografický slovník, 1992.)

SPURNÁ VLADIMÍRA, 29. 1. 1953, D "Lizeta", 22827. Operetní herečka – Brno. (Postavy brněnského jeviště 2, 1989)

SRNCOVÁ EMMA, 22. 8. 1942, D "Eliška", 23882. Výtvarnice, 1961-81 herečka Černého divadla Praha – velmi často cesty do zahraničí. Bydliště: Nad Havlem 16, Praha 4. (Kdo je kdo v ČR, 1998)

SRNKOVÁ-ŠOUNOVÁ ALENA, 15. 8. 1928, D, 13923. Od 1956 evangelická farářka v Příbrami, cesty do zahraničí. (Kostnické jiskry 27/88, 17. 8. 1988.)

STADTRUCKER IVAN, 22. 1. 1935, D “Dodo”, 40296. Slovenský zvukový technik, scenárista, režisér, televizní a filmový teoretik. Od 1959 pracovník Čs. televize v Bratislavě, od 1971 pedagog VŠMU. (Čs. biografický slovník, 1992.)

STANĚK FRANTIŠEK, 9. 4. 1947, D “Stan”, 32995, 47047. Klarinetista v jazzové skupině Steamboat Stompers. Cesty do zahraničí. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

STANĚK OTAKAR, 28. 10. 1934, D “Staněk”, 19026. Šachista. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

STEIMAROVÁ JIŘINA, 24. 1. 1916, D, 24044. Herečka, 1954-79 Hudební divadlo Karlín, od 1956 učitelka ZUŠ. Matka herce Jiřího Kodeta. 1976 zasloužilá umělkyně. Bydliště: Vltavská 8, Praha 5. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

STEJSKAL VÁCLAV, 14. 3. 1922 – 17. 8. 1986, D “Literát”, 10291, 23968. PhDr., literární kritik a historik, 1956-70 šéfredaktor SNDK, 1970-73 zástupce šéfredaktora a 1975-78 šéfredaktor časopisu Rodina a škola, 1978-80 šéfredaktor nakladatelství PZO ARTIA. (Malá čs. encyklopedie), (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

STRATIL PAVEL, 17. 4. 1945, D, 10833. Fotbalista – útočník. (Malá encyklopedie fotbalu.)

STREJČEK ALFRÉD, 4. 11. 1941, D “Maratonec”, 40644. Herec. Dříve člen správní rady Lyra Pragensis, obecně prospěšná společnost. Bydliště: Janovského 23, Praha 7. (Malá čs. encyklopedie).

STŘELÁK JIŘÍ, 11. 4. 1933, D “Jirka”, 23786. Šachista – KM. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

STŘÍBRNÝ MILOSLAV, 14. 6. 1957, D “Horáček”, 40564. Ing. arch., architekt. Bydliště: Ovenecká 5, Praha 7. (Kdo je kdo: architektura, 2000.)

STŘÍŽ BOHUSLAV, 31. 5. 1930, D “Bohouš”, 24411. Profesor a od 1985 rektor VŠ strojní a textilní v Liberci. (Malá čs. encykl.)

SUCHOVSKÁ ELENA, 14. 1. 1926, D “Ela”, 19000. RSDr., politická pracovnice, 1963-68 šéfredaktorka Pionierskych novin, 1968-72 Kamaráta, od 1972 vedoucí tajemnice ÚV Slovenského svazu novinářů, od 1976 poslankyně SNR. Od 1946 členka KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

SUCHOŽA JOZEF, 27. 9. 1931, D “Jozef”, 10506. Prof. JUDr., CSc., právník, VŠ pedagog. Od 1973 vedoucí katedry hosp. a fin. práva a základů nár. hospodářství práv. fak. UPJŠ Košice, od 1978 děkan PF UPJŠ. Od 1948 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

SVATOŇ MILOŠ, 1. 1. 1921, D “Svatý”, 22335. Ing. JUDr., spisovatel, překladatel. Pracoval jako generální ředitel Průmyslu papíru a celulózy, v Ústavu geologie a geotechniky ČAV, 1992 na Úřadu předsednictva vlády ČSFR, od 1992 soukromý podnikatel. Bydliště: Žitná 38, Praha 2. (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

SVAČINA RUDOLF, 8. 7. 1913 – 31. 5. 1976, D “Rudolf”, 16705. Od 1940 profesor a v letech 1964-74 ředitel gymnázia v Novém Městě, regionální publicista. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995.)

SVOBODA JAROSLAV, 9. 2. 1938, D “Sokol”, 33732. Sklářský a prům. výtvarník, od 1986 poslanec SL FS. (Malá čs. encyklop.)

SVOBODA JIŘÍ, 6. 8. 1919, D “Labský”, 13719. Prof., hl. výtvarník Nár. divadla, um. šéf Laterny magiky. (Práce 10. 6. 1994.)

SVOBODA PAVEL, 12. 10. 1946, D “Pavel”, 19655. MUDr., šachista. 2001 jednatel a společník Samson Clinic Prague, spol. s r. o., společník EXON Praha spol. s r. o. Bydliště: K Cikánce 641, Praha 5. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994), (www.justice.cz)

SVOZIL VLADIMÍR, 3. 8. 1913 – 12. 5. 1999, D, 13957. Lékař, od roku 1946 byl až do důchodu, s výjimkou několika týdnů, v nichž pracoval na velvyslanectví v Paříži, a let 1964-67, kdy pracoval v Tunisku, ředitelem Kojeneckého ústavu ve Valašském Meziříčí. Pracoval v tělovýchově a pod jeho vedením se volejbalová družstva dorostenek i žen Valašského Meziříčí stala mistryněmi republiky. (Slovník osobností Valašska – www.divadloschod.cz/val.atheny/so)

SYROVÝ BOHUSLAV, 4. 8. 1903 – 10. 12. 1981, D, 22044. Projektant, architekt,malíř, grafik, učitel na sochařské škole v Hořicích, profesor na prům. učilištích v. v. (Nový slovník československých výtvarných umělců, 1993)

SÁBA FRANTIŠEK, 30. 1. 1922, D “Ferda”, 23652. Od 1965 (1998 též) kronikář města Brumov-Bylnice. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

ŠAJNER DONÁT JAROSLAV, 24. 1. 1914, D “Don”, 2861. Spisovatel, 1972-82 vedoucí tajemník Svazu českých spisovatelů. 1989 národní umělec. (Malá čs. encyklopedie.)

ŠAJTAR JAROSLAV, 3. 12. 1921, D “Šára”, 9931, 16642. Šachista, 1950-56 vedl šachový referát ÚRO, 1957 ústřední trenér DSO ROH, 1965-83 sekretář šachového svazu ÚV ČSTV, člen redakční rady čas. Čs. šach. Od 1955 mezinárodní rozhodčí, od 1949 delegát Československa v Mezinárodní federaci šachu (FIDE), 1954-74 místopředseda FIDE. (Malá encyklopedie šachu, 1989.)

ŠANDORA JÁN, 12. 8. 1912, D “Jeník”, 14908. Malíř. (Malá čs. encyklopedie.)

ŠECHTL JOSEF, 26. 4. 1925 – 8. 10. 1992, D “Josef”, 7014. Fotograf, do 1967 vedoucí rodinného ateliéru. (Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 1993.)

ŠENKÝŘ JAN, 16. 6. 1942 – 25. 3. 1997, D “Lauda”, 40383. Automobilová závodník a konstruktér, 1978 a 1979 mistr republiky v okruhových závodech, poté člen továrního týmu mladoboleslavských “stotřicítek”, v 90. letech soukromý podnikatel – údržba a opravy dvoustopých motorových vozidel, velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákem, reklamní činnosti, vzdělávání. Bydlel: Hroznová 41, Brno-střed. (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

ŠEREDA LUDVÍK, 8. 4. 1930, D “Ludvík”, 22783. Hudební publicista, tenorsaxofonista, zakládající člen a dlouholetý funkcionář Kruhu přátel jazzu a moderní taneční hudby. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

ŠESTINA LADISLAV, 10. 3. 1925 – 3. 2. 1986, D, 8967. Slovenský scénograf, 1945-86 scénograf a šéf výpravy Státního divadla v Košicích. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ŠIMONOVSKÝ ČENĚK, 17. 1. 1924, D “Baška”, 28874. Rodák z Bašky, evangelický farář. 1950-64 v Losicích, 1964-76 na Horňácku ve Hrubé Vrbce, od 1976 v Jasenné /okres Zlín/. (Kostnické jiskry 7/84, 15. 2. 1984.)

ŠIMOVIČ MILAN, 23. 11. 1920, D “Arbiter”, 16677. Doc. JUDr., CSc., právník, hlavní arbitr pro Slovensko. Od 1936 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

ŠIMURDA JIŘÍ, 10. 5. 1937, D “Donald”, 32871. RNDr. ing., CSc., biofyzik, do 1990 vedoucí věd. pracovník VÚ zdrav. techniky v Brně, od 1991 vedoucí věd. pracovník LF MU v Brně. Zahraniční pobyty. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

ŠIŠKA ALOIS, 15. 5. 1914, D, 14864. Za války zahraniční letec u bombardérů, 1964 Řád rudé hvězdy, 1969 zasloužilý letec ČSSR, 1997 generál. (Český týdeník 97/95, 5. 12. 1995.)

ŠKALOUD JAN, 9. 7. 1929, D “Holub”, 24320. Prof. PhDr., CSc., politolog a sociolog, 1952-69 Uko Bratislava, 1970-89 v Ústavu práce a sociálních věcí v Praze, od 1990 vedoucí katedry politologie na VŠE Praha (1998 též). Předseda Čes. spol. pro politické vědy. Cesty do zahraničí. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

ŠLESAR MILAN, 21. 6. 1929, D “Sergej”, 11866. Slovenský technik, od 1952 pedagog VŠ technické v Košicích (od 1971 profesor), 1971-90 ředitel Ústavu experimentální metalurgie SAV v Košicích. Člen korespondent ČSAV. (Čs. biogr. slovník, 1992.)

ŠMAHEL OTAKAR, 25. 11. 1913 – 20. 1. 1978, D “David”, 6452. Prof. MUDr., DrSc., lékař, internista, hlavní internista ministerstva zdravotnictví, profesor UK v Praze, 1961-69 přednosta Ústavu experimentální terapie v Praze-Krči. 1952-71 vedoucí redaktor Časopisu lékařů českých. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ŠMAKAL STANISLAV, 22. 7. 1922 – 23. 4. 1984, D “Matematik”, 15027. Doc. RNDr., CSc., matematik, 1956-64 středoškolský profesor v Praze, od 1964 pedagog VŠE Praha. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

ŠMATLÍK JOZEF, 10. 7. 1922, D “Klas”, 19073. Herec, osvětový pracovník. 1961-82 v Osvětovém ústavu Bratislava. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

ŠMELKO ŠTEFAN, 24. 3. 1930, D “Slavo”, 14786. Prof. ing., DrSc., lesní inženýr, VŠ pedagog. Od 1953 VŠLD Zvolen, od 1966 ředitel Vědeckovýzk. ústavu VŠLD, od 1980 prorektor pro vědu a výzkum VŠLD Zvolen. Od 1958 člen KSČ. (Encykl. Slovenska.)

ŠOLTÝSOVÁ-GANTNEROVÁ JANA, 30. 9. 1959, D “Kosodrevina”, 19323. Lyžařka – sjezd, chatařka na Brčálově chatě ve Vysokých Tatrách, 1997-98 poslankyně slovenského parlamentu za HZDS. (Malá encyklopedie lyžování.)

ŠORM JIŘÍ, 8. 4. 1957, D “Malíř”, 35097. Malíř a grafik – Praha. (www.sca-art.cz)

ŠOŠOKA JOZEF (pseud. DODO), 16. 3. 1943, D “Patrik”, 38623. Muzikant - bicí nástroje, hud. organizátor, od 1977 hudební režisér v Čs. televizi, organizoval pozvání prominentních zahraničních sólistů do ČSSR, časté cesty do zahraničí. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

ŠPRYNAR ZDENĚK, 14. 6. 1922 – 23. 10. 1986, D “Sportovec”, 23026, 38543. Doc. dr., CSc., desetibojař, tělovýchovný pedagog na FTVS UK, člen věd. rady politickovýchovné komise ÚV ČSTV, člen tělových. aktivu ÚV KSČ. (Kdy zemřeli? 1986-90, 1994.)

ŠROM KAROL, 30. 9. 1918, D “Karol”, 13745. Tanečník. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

ŠRÁMEK LIBOR, 18. 7. 1957, D “Pokorný”, 33423. Ing., 1980-91 různé funkce, poslední obchodní ředitel ve Škodaexport Praha, 1991-93 ředitel Contest Praha, od 1993 (1998 též) generální ředitel KIA Motors Czech Praha. 2001 jednatel KIA MOTORS CZECH s. r. o., likvidátor a společník AUTO BOSS, spol. s r. o. (likvidace). Dříve: společník TRIAS spol. s r. o., jednatel a společník AUTOSPORT PEGAS spol. s r. o. Bydliště: 1.) Ve Střešovičkách 51, Praha 6, 2.) Kusá 6, Praha 6. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

ŠTASSEL ĽUDOVÍT (pseud. IVO MARTIN), 15. 3. 1923, D “Akord”, 17101. Slovenský hudební skladatel, publicista, textař, 1949 založil vlastní orchestr, od 1954 redaktor hudební edice vydavatelství Osveta, 1959-72 hudební redaktor v několika vydavatelstvích v Bratislavě (1969-72 šéfredaktor gramofon. edice Supraphonu a Opusu), 1972-86 vedoucí oddělení zábavných programů ve Slovkoncertu. 1982 obdržel zlatý odznak SSM, 1983 cenu SSS za angažovanou tvorbu. Od 1945 člen KSČ. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

ŠTAUDER MIROSLAV 30. 12. 1937, D “Tanečník”, 26386. Tanečník, choreograf – SND Bratislava. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

ŠTIFTER JAROMÍR, 11. 5. 1910 – 1. 5. 1985, D, 14622. Kazatel Církve bratrské, 1949-75 Kutná Hora. (Církev bratrská, 1980.)

ŠTUBŇA ANTON, 6. 5. 1934, D “Muzikant”, 1724. Fotograf – Trenčín. 1956-69 překladatel a stud. technik v n. p. Konstrukta Trenčín, do 1984 samostatný fotograf, od 1984 překladatel v Konstruktě. (Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 1993.)

ŠTURDÍK JOSEF, 13. 3. 1920, D “Dunaj”, 20296. Malíř, kreslíř, ilustrátor, 1977-87 místopředseda ÚV ČSVU. (Malá čs. encykl.)

ŠTURSA RUDOLF, 24. 7. 1927, D “Nadar”, 35032. Fotograf – Brno. Od 1959 vedoucí fotograf – Brněnské veletrhy a výstavy. (Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 1993.)

ŠTÍPALA JAROSLAV, 27. 4. 1933, D “Jaro”, 17366. Herec, 1959-61 ředitel Domu osvěty Bratislava, od 1961 provozní tajemník Státního loutkového divadla v Bratislavě. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

ŠTĚPÁNEK MIROSLAV, 10. 1. 1934, D “Miroslav”, 5651. Historik, archeolog, od 1971 ředitel Encyklopedického institutu ČSAV. (Malá čs. encyklopedie.)

ŠUJAN IVAN, 24. 12. 1935, D “Arthúr”, 30452. Ing., CSc., ekonom, statistik, 1959-65 úvěrový inspektor Státní banky československé v Banské Bystrici a Bratislavě, 1965-68 vedoucí oddělení teorie financí VÚ národohosp. Bratislava, 1968-90 vedoucí odboru makroekonom. analýz Výzk. výpočetního střediska OSN v Bratislavě, 1990-92 předseda Federálního statistického úřadu Praha, od 1993 (1998 též) místopředseda Českého statistického úřadu Praha. Pobyty v USA. Od 1991 člen ODS. Bydliště: V Hůrkách 2143, Praha 5. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

ŠULA OLDŘICH, 12. 2. 1929, D “Axel”, 29363. Technik, 1953-62 v podniku Regula Praha, 1962-65 v Závodech průmyslové automatizace v Praze, od 1965 ve VÚ automatizačních prostředků v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ŠUTÝ VINCENT, 27. 1. 1937, D “Robin”, 30321. Ing., střihač obrazu, od 1957 ext. v ČST, od 1962 prac. VD Kožatex Bratislava. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

ŠUŠKA MICHAL, 7. 3. 1928, D “Michal”, 31405. Doc. ing., strojař, ekonom, 1953 abs. studium v Leningradě (Petrohrad), 1953-54 vedoucí tajemník Čs.-sovětského institutu v Bratislavě, od 1954 ředitel Domu techniky ČSVTS v Bratislavě. Od 1947 člen KSČ, 1958-66 kandidát ÚV KSS. (Encyklopédia Slovenska.)

ŠVEHLA ZDENEK, 19. 8. 1951 – 25. 3. 1985, D “Judita”, 32906. MUDr., lékař, člen Židovských náboženských obcí v Brně.

ŠŤASTNÝ PAVEL, 1. 6. 1946, D “Fraňo”, 19169. PaedDr., lyžařský trenér. 1976-78 vedoucí reprezentačního družstva juniorů, od 1978 trenér reprezentačního družstva žen. 1976 vzorný trenér, 1984 zasloužilý trenér. (Malá encyklopedie lyžování.)

TAKÁČ FERDINAND, 27. 6. 1920, D, 3746. Katolický kněz u jezuitů v Piešťanech. (Katolícke noviny 24/2000, 11. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)

TAMELE ZDENĚK, 10. 12. 1922, D “Lékarník”, 11463. PhMr., rozhodčí v různých sportech, od 1955 funkcionář v Lokomotivě Liberec a v Ještědu Liberec, jehož byl i zakladatelem, 1959-73 člen předsednictva svazu lyžování ÚV ČSTV, od 1974 člen STK a rozhodčích VSL ÚV ČSTV. Vzorný rozhodčí, veřejné uznání I. stupně Za zásluhy o rozvoj čs. těl. výchovy, vojenské medaile Za zásluhy II. třídy. (Malá encyklopedie lyžování.)

TASOVÁ HANA, 8. 5. 1959, D "Hana", 40356. Lehká atletka, dálkařka – 1978-84 VŠ Praha. Mistryně republiky v hale i na dráze. (Slovník osobností Valašska – www.divadloschod.cz/val.atheny/so)

TENCZA LADISLAV, 24. 6. 1914, D “Standa”, 28811. Hokejový rozhodčí, od 1947 mezinárodní rozhodčí. (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986.)

TICHÝ RUDOLF, 8. 5. 1924 – 1. 1. 1993, D “Rudolf”, 18611. Archeolog. (Všeobecná encyklopedie T-Ž, 1999.)

TIKAL KAMIL, 11. 4. 1938, D “Kamil”, 31563. Doc. MUDr., CSc., pracovník Psychiatrické léčebny Kosmonosy, soudní znalec. Bydliště: Štorkánova 2805/4, Praha 5. (www.justice.cz)

TINÁK BENJAMÍN, 17. 10. 1930, D “Gál”, 7953. MUDr., lékař – Ružomberok, básník, publicista, spisovatel. 1966 výpravy do Mongolska, 1968-72 v Etiopii. (Encyklopédia Slovenska.)

TKÁČ ŠTEFAN, 19. 11. 1925, D “Mahagón”, 25685. Herec, operní zpěvák – NS Bratislava. (Encyklop. dramat. umení Slovenska.)

TLUSTÁK VLASTIMIL, 28. 3. 1949, D "Vědec", 30883. Botanik, 1973-80 pracoval v Muzeu Vyškovska (ke konci jako náměstek ředitele), od 1981 náměstek ředitele a ředitel Přírodovědeckého ústavu VMO. Od 1988 učí na Katedře muzeologie FF MU Brno, od 1995 na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, od 1997 je odborným asistentem Ústavu archeologie a muzeologie FF MU Brno. Je členem České botanická společnosti, Asociace muzeí a galerií, Orchidea klubu a Klubu přírodovědného v Brně a Poradního sboru CHKO Bílé Karpaty. (Slovník osobností Valašska – www.divadloschod.cz/val.atheny/so)

TOMANOVÁ EMILIE, 23. 1. 1933, D “Ema”, 46014. Grafička a ilustrátorka. (Čs. biografický slovník, 1992.)

TOMKA ONDREJ, 12. 1. 1928, D “Ondrej”, 15103. Doc. ing., CSc., zem. inženýr, od 1962 ředitel VÚ luk a pastvin v Popradě, od 1965 v Banské Bystrici, 1966-70 vedoucí katedry základů zem. výroby na ped. fak. v banské Bystrici. 1965-68 člen zem. komise ÚV KSS, 1969-75 předseda krmivářské komise při Slovenské zemědělské akademii, zástupce za střední Evropu a 1974-78 člen předsednictva Evropské lukařské federace. Od 1960 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

TOMÁNEK MILAN, 1. 10. 1956, D “Kamil”, 25229. PhDr., novinář, televizní moderátor, od 1979 v ČST, v polovině 90. let mluvčí Čs. obchodní banky, od 1999 mluvčí České národní banky, od 2001 výkonný ředitel pro řízení komunikační skupiny ČSOB. 2001 člen správní rady Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové, člen předst. TOP-AGENCY, a. s. Dříve: jednatel a společník Media Rent, spol. s r. o. Bydliště: Blanická 27/1688, Praha 2. (Kdo je kdo 91/92), (www.justice.cz)

TRNEČKA BOHUMIL, 21. 3. 1924, D “Trnka”, 17102. Muzikant – trombón, hud. skladatel a pedagog. Od 1949 člen Slovenské filharmonie (1955-56 ředitel), 1951-56 a od 1980 pedagog bratislavské konzervatoře, 1969-78 tajemník sekce pop. hudby Svazu slovenských skladatelů. 1974 cena SSS za aktivitu v oblasti politické písně. (Encyklopedie jazzu a moderní popul. hudby, 1990.)

TRPÍK DALIBOR, 22. 5. 1925, D “Bor”, 23426. Atletický funkcionář. 1977-88 předseda atletického svazu ÚV ČSTV, od 1973 člen předsednictva ÚV ČSTV, jeden z předních organizátorů atletiky v TJ Vítkovice. 1980 veřejné uznání I. stupně Za zásluhy o rozvoj čs. tělesné výchovy a sportu, 1985 Medaile dr. M. Tyrše, 1985 státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. (Malá encyklopedie atletiky.)

TRUBELÍK LIBOR, 18. 1. 1962, “Miloš”, 37076. Ing., před 1989 šéf brněnského SSM, po 1989 předseda městského výboru KSČ v Brně, do dubna 2000 působil jako poradce předsedy vlády Zemana pro bezpečnostní problematiku. Z Úřadu vlády odešel poté, co vyšlo najevo, že působil ve vedení zkrachovalé Pojišťovny Morava. (Správce konkursní podstaty Trubelíka obvinil, že právě on přispěl k pádu této společnosti.) 2000 jednatel a společník VITO-JANNET, spol. s r. o., člen dozorčí rady Brněnská podnikatelská a obchodní škola, o. p. s., člen doz. rady (od 4. 9. 1997) POJIŠŤOVNA MORAVA, a. s. (konkurs), společník TRUCO s. r. o. Dříve: obchodní ředitel VITO, v. o. s., jednatel a společník VITO-ALFA, s. r. o., jednatel TRINOS, spol. s r. o., jednatel a společník AGHARTA MARKETING s. r. o., jednatel a společník LYRA s. r. o., jednatel a společník VITO REKLAMA, spol. s r.o . Bydliště: 1.) Skořepka 3a, Brno, 2.) Mykšíčkova 21, Brno. (MfD 22. 8. 2000), (www.justice.cz)

TULEJA FRANTIŠEK, 8. 12. 1923, D "Fero", 10163. Katolický kněz na odpočinku ve Veľkém Šariši. (Katolícke noviny 30. 11. 2003, 48/2003)

TUREK JAROSLAV, 25. 1. 1950, D “Eltos”, 26042. Ing., ekonom, strojař, 1998 ředitel a předseda představenstva a. s. Elektroporcelán Louny, 2000 společník EPL Louny, spol. s r. o. (likvidace). Bydliště: Chelčického 1099, Louny. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

TURNOVSKÝ EVŽEN, 14. 8. 1929, D “Evžen”, 8221. Básník. (Literární noviny 36/94, 8. 9. 1994.)

TUROK-HETEŠ VASIĽ, 8. 1. 1940, D “Dramaturg”, 19682. Dramaturg – UND Prešov, 1963-84 středoškolský profesor. 1977-78 stáž v Moskvě. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska.)

TUČEK JAROSLAV, 5. 9. 1938, D "Jarda", 20215. Pedagog, činoherní herec, od 1. 1. 1980 umělecký vedoucí Divadla na provázku a Hanáckého divadla Brno. (Postavy brněnského jeviště 2, 1989)

TVAROŽKA IGOR, 1. 3. 1944, D “Tono”, 23213. Technik – chem. fyzika. (Malá čs. encyklopedie Š-Ž, dodatky.)

TVRZNÍK BOHUSLAV, 8. 8. 1913 – 4. 2. 1980, D, 22453. Lyžařský běžec, od 1950 trenér, od 1953 ústřední trenér svazu, člen redakční rady měsíčníku Lyžařství. Zasloužilý trenér. (Malá encyklopedie lyžování.)

TYLMANOVÁ VLASTA, 26. 1. 1955, D “Hora”, 24156. PhDr., novinářka, kulturní publicistka, 1978-91 rozhlasová redaktorka (od 1977 v polském rozhlase Varšava), 1991 redaktorka Čs. rozhlasu Praha. 2000 členka správní rady Inter-Pódium, o. p. s. Bydliště: Šmeralova 4, Praha 4. (Kdo je kdo 91/92), (www.justice.cz)

TYLOVÁ OLDŘIŠKA, 25. 12. 1943, D, 7479. Sáňkařka, provdala se do SRN. (Malá encyklopedie olympijských her.)

TÖLGYESSY JURAJ, 27. 1. 1931, D “Ochranár”, 32835. Prof. ing., DrSc., chemik, VŠ pedagog. Od 1953 SVŠT Bratislava, od 1978 vedoucí katedry chemie a technologie živ. prostředí. 1971-77 člen ÚV NF SSR. Člen různých vědeckých odborných komisí, vědeckých kolegií a vědeckých rad. (Encyklopédia Slovenska.)

TŘEŠŇÁK ZDENĚK, 19. 3. 1932, D “Zdeněk”, 4646. Spisovatel – detektivky, v minulosti specialista na jedy a opiáty u Kriminální služby Praha, redaktor Čs. rozhlasu, šéfredaktor časopisu Moravské Tempo v Brně. Bydliště: Plevova 1, Brno. (Kdo je kdo v ČR: Obec spisovatelů, 1996.)

UHER JINDŘICH, 9. 10. 1932 – 14. 6. 1998, D “Jindřich”, 24570. Mgr., básník, publicista, 1961-75 redaktor v deníku Rovnost, od 1976 vedoucí literárně-dramatické redakce Čs. rozhlasu v Brně. Pracovník Výzkumného ústavu stavebních hmot. (Malá čs. encyklopedie), (Slovník české literatury 1970-1981, 1985)

ULIČNÝ JÁN, 7. 6. 1953, D “Atlas”, 38649. Dramaturg, dramatik, od 1983 vedoucí dramaturg Slovenského filmu v Bratislavě. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska.)

UNGVÁRY FRANTIŠEK, 31. 5. 1892 – 14. 1. 1984, D “Elemír”, 1733. Herec, režisér, dramatik, 1945-59 pracovník statistického oddělení bratislavského rozhlasu. (Encyklopedie dramatických umení Slovenska.)

URAM PAVOL, 16. 6. 1932, D “Pali”, 17064. Prof. PhDr., CSc., historik, VŠ pedagog. 1958 abs. studium v Leningradě, od 1970 vedoucí oddělení vědeckého komunismu Ústavu marxismu-leninismu UPJŠ Prešov. (Encyklopédia Slovenska.)

URBAN JAN, 2. 7. 1913 – 19. 1. 1996, D "Jiří", 14875. Malíř, kreslíř, sochař, restaurátor – Brno, Cetkovice a Letovice v okrese Blansko, Šumperk. (Nový slovník československých výtvarných umělců, 1993)

URBAN PETR, 22. 2. 1937, D, 24557. Trumpetista jazzové skupiny Dixieland pražských aviatiků. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

URCIKÁN FRANTIŠEK, 31. 1. 1935, D, 6021. Operní zpěvák. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska.)

URGELA JOZEF, 24. 8. 1923, D “Starík”, 14233. Ing., CSc., lesní inženýr, historik, 1956-62 ředitel lesn. závodu, 1962-64 krajský inspektor Státní lesn.-dřev. inspekce v Banské Bystrici, od 1964 pracovník Lesnického, dřevařského a mysliveckého muzea v Antole a současně vedoucí jeho historicko-dokumentačního pracoviště Zvolen. Od 1946 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

VACEK MOJMÍR, 14. 1. 1930 – 12. 10. 1985, D “Jindřich”, 9737. Doc. MUDr., DrSc., stomatolog, 1955-62 VÚ stomatologický, 1962-70 vedoucí oddělení stomatologické kliniky v Plzni, 1970-85 přednosta stomatologického oddělení Sanopsu. 1981 vyznamenání Za vynikající práci. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

VACHEK JAROSLAV, 16. 1. 1923 – 8. 12. 1989, D “Didaktik”, 23342. Prof. RNDr., CSc., didaktik fyziky, 1953-58 inspektor-metodik na ministerstvu školství ČSR, 1958-61 asistent VŠ pedagogické v Praze, 1961-89 na MFF UK v Praze. Autor učebnic fyziky pro základní a střední školy. (Čs. biografický slovník, 1992), (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

VALAŠŤAN BOHUSLAV, 9. 5. 1918 – 17. 12. 1975, D “Bohuš”, 13408. Dirigent, hudební pedagog, 1957-71 sbormistr Pěveckého sboru bratislavských učitelek. (Malá čs. encyklopedie.)

VALENT MARTIN, 30. 5. 1958, D “Martin”, 28651. Slovenský režisér, tvůrce filmových a televizních dokumentů a videoklipů, spolupracoval s Čs. televizí Bratislava. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

VALEŠ ZDENĚK, 7. 3. 1934, D “Vedoucí”, 19184. Ing., 1998 generální ředitel a předseda představenstva a. s. Západočeská energetika (2000 též), 2000 člen dozorčí rady KERAMOST, a. s., předseda dozorčí rady Enerfin, a. s., jednatel a společník 1. Správní majetková společnost s. r. o., člen představenstva První energetická a. s. Dříve člen představenstva ČEKOM plus, a. s. (likvidace). Bydliště: Na Drahách 7, Plzeň. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

VALŠÍK CYRIL, 10. 9. 1939, D “Cyril”, 16923. Mgr., novinář, scenárista, režisér, od 1970 vedoucí redaktor časopisu Slovenské kúpele. 2001 jednatel a společník WGV s. r. o. Bydliště: Mládeže 13, Praha 6. (Encyklopédia Slovenska), (www.justice.cz)

VANDERKA ARNOŠT, 30. 4. 1930, D, 25347. Hudebník – klarinetista a saxofonista, 1965-76 působil s vlastním souborem v zahraničí, od 1977 externí hudební redaktor Čs. rozhlasu na stanicích Hvězda a Vltava, 1984-88 redaktor časopisu Melodie. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

VANĚK ANTONÍN, 20. 1. 1914, D “Černý”, 23148. Ing., atlet – vytrvalec. (Malá encyklopedie atletiky.)

VAVRECZKÝ GEJZA, 4. 5. 1942, D “Herec”, 23040. Herec a režisér, 1972-75 režisér Hlavní redakce maďarského vysílání v Čs. rozhlasu Bratislava, od 1975 v Budapešti. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

VAŠIČKA JOSEF, 22. 4. 1910 – 25. 6. 1997, D, 14150. Malíř, kreslíř. Do 1959 ředitel hotelu, 1959-73 vedoucí oddělení práce a mezd v Lesním závodě Velké Karlovice. (Region Valašsko 4. 7. 1994), (Kulturní toulky Valašskem, 2001)

VEJVODA KAREL, 1. 2. 1929, D “Basista”, 14636. Hudebník – kontrabasista a klavírista, skladatel, 1960-65 v orchestru divadla Rokoko, který od 1962 vedl, 1965-70 kontrabasista v souboru SHQ, od 1971 kontrabasista v orchestru činohry ND, od 1986 vedoucí formace B. B. Session a člen různých souborů. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

VELEK JOSEF, 30. 11. 1939 – 30. 4. 1990, D “Ekolog”, 33142. Ing., novinář, spisovatel, ekolog. 1974 dal podnět k založení hnutí Brontosaurus v Československu, 1975-90 redaktor časopisu Mladý svět. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VENCOVSKÝ EUGEN (zaznamenáno VENCLOVSKÝ), 9. 4. 1908, D “Aris”, 19028. Prof. MUDr., DrSc., lékař – psychiatr, neurolog, VŠ pedagog – lék. fak. UK v Plzni (1964-68 proděkan), 1951-74 přednosta psychiatrické kliniky LF UK v Plzni. Časté pobyty v zahraničí, často vyznamenán: Řád práce, Za vynikající práci aj. Bydliště: Dřevěná 3, Plzeň. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995), (Čs. biografický slovník, 1992), (Kdo je kdo v ČR, 1998)

VENCOVSKÝ JAN, 2. 8. 1927, D “Honza”, 17665. ThDr., evangelický farář v Litomyšli, ředitel studentské koleje Husova bohosloveckého semináře a odborný asistent na UK Praha. (Evangelický kalendář, 1994.)

VESELÝ JAROMÍR, 16. 5. 1957, D “Jaromír”, 35885. Šachista 1. VT – 2011. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

VESELÝ PAVEL, 1. 7. 1943, D “Bek”, 31201. Ing., 1998 generální ředitel a předseda představenstva a. s. Telekomunikační montáže Praha (2001 též), člen představenstva EZ Praha, a. s. 2001 předseda představenstva Nový penzijní fond, a. s. v likvidaci, člen předst. TMPMobil a. s., předseda dozorčí rady InWay, a. s. Dříve člen doz. rady KABELOVNA Děčín-Podmokly, a. s. Bydliště: 1.) Bořanovice 61, 2.) Kučerové 1/8/170, Praha 8. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

VEVERKA JOSEF, 6. 3. 1930, D “Charon”, 18040. Operní pěvec, pedagog Brno. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995.)

VICENA FRANTIŠEK, 24. 6. 1933 – 15. 10. 1984, D “Franta”, 4090. Herec – Brno, od 1970 člen Městských divadel pražských, pedagog herectví a režie na DAMU v Praze. (Malá čs. encyklopedie), (Filmové profily 2, 1990)

VIDEMAN OLDŘICH, 2. 6. 1906 – 14. 8. 1988, D “Styk”, 23710. Evangelický farář, 1947-54 senior poličského seniorátu, poté farář v Prusinovicích, 1941-76 jednatel ÚV Jeronymovy jednoty. (Kostnické jiskry 20/76, 2. 6. 1976.)

VIETOR MARTIN, 3. 11. 1906, D “Ľudovít”, 1329. JUDr., právník, VŠ pedagog. 1947-50 pracovník státního soudu, 1953-69 vedoucí katedry dějin státu a práva práv. fak. UK Bratislava. 1969 vyznamenán Za zásluhy o výstavbu. (Encyklopédia Slovenska.)

VILIKOVSKÝ JÁN, 13. 7. 1937, D “Kid”, 21682. Překladatel, od 1970 filozofická fakulta UK Bratislava, redaktor vydavatelství Slovenský spisovatel. (Encyklopédia Slovenska.)

VILMAN JÁN, 7. 10. 1899, D, 8978. Dělník, funkcionář okresních stranických orgánů v Levoči. Od 1922 člen KSČ, 1969 Řád práce a Za zásluhy o výstavbu. (Encyklopédia Slovenska.)

VODIČKA VLADIMÍR, 1. 5. 1925, D "Hynek", 4224. JUDr., hudebník a hudební skladatel, 1958 jeden ze zakladatelů Divadla Na zábradlí, kde působil jako ředitel. 1969 a 1970 se zúčastnil světových festivalů pantominy jako předseda festivalových výborů, nositel řady cen a vyznamenání – např. 1973 zasloužilý pracovník v umění, 1985 Za zásluhy o výstavbu, 1986 Cena Antonína Zápotockého. (Enczklopedie jazzu a moderní polpulární hudby, 1990)

VODOVÁ DANICA, 12. 8. 1946, D “Gina”, 32520. Kostýmová výtvarnice. (Encyklopédia dramat. umení Slovenska M-Ž, 1990.)

VOJTĚCHOVSKÝ JIŘÍ, 16. 9. 1917, D “Julek”, 7335. ThB., evangelický farář, od 1969 v Hlinsku, od 1976 konsenior poličského seniorátu. (Kostnické jiskry 30/77, 14. 9. 1977.)

VOLF ZDENĚK, 5. 9. 1931, D “Zdeněk”, 25626. Ing., hutní inženýr, 1954-62 Nová huť Ostrava, 1962-70 ředitel odboru metalurgie na ministerstvu hutního průmyslu a rudných dolů, 1971-90 Hutní projekt Praha, od 1990 generální ředitel a. s. Poldi Kladno (1991 též), 1991 zakl. člen a aktivista Hutnické společnosti ČSVTS, člen red. rady a ext. odb. redaktor čas. Hutník. 1966-70 člen čs. delegace v ocelářském výboru EHK OSN v Ženevě. 1960-70 člen KSČ. 1969 pobyt v USA a Kanadě. V 90. letech společník ISI–Industrial Services International (likvidace). Bydliště: Čechova 632/5, Praha 7. (Kdo je kdo 91/92), (www.justice.cz)

VONGREJ PAVOL, 27. 6. 1935, D “Peter”, 17565. PhDr., CSc., Slovenský literární historik, 1958-60 středoškolský profesor, od 1960 působí v Matici slovenské v Martině. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VORÁČEK JAROSLAV, 28. 3. 1927, D “Rak”, 12798. PhDr., DrSc., literární kritik a historik, profesor UK Praha. (Slovník české literatury 1970-81.)

VOTÝPKA JAN, 14. 1. 1938, D “Jantar”, 43405. RNDr., geomorfolog, VŠ pedagog na UK Praha, 1991-97 vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie. Časté cesty do zahraničí. (Kdo byl kdo: naši cestovatelé a geografové, 1998.)

VOŘÍŠEK KAREL, 12. 10. 1963, D “Renda”, 26515. PhDr., od 1998 moderátor zpravodajství TV NOVA. 1988 programový hlasatel Studia Jezerka v ČST, 1990 založil reklamní agenturu, 2000 člen představenstva ALBERTNET, a. s. – v konkursu a jednatel ANDROMEDIA, s. r. o. Bydliště: Lupáčova 17, Praha 3. (TV magazín 47/98, 21. 11. 1998), (www.justice.cz)

VRTIAK JAROSLAV OTTO, 1. 11. 1924, D “Jaro”, 19392. Slovenský veterinární lékař, mikrobiolog, virolog a onkolog, profesor a od 1972 rektor VŠ veterinární v Košicích, 1970 založil Ústav experimentální veterinární medicíny v Košicích a stal se jeho externím ředitelem. 1973 člen korespondent ČSAV. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VRUBEL FRANTIŠEK, 13. 5. 1927 – 4. 2. 1982, D “František”, 16115. Prof. MUDr., CSc., přednosta urologické kliniky LF UJEP Brno, současně proděkan pro vědeckopedagogickou činnost. Člen Evropské urologické společnosti. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

VYHNÁNEK FRANTIŠEK, 17. 8. 1914 – 1982, D “Fero”, 2325, 24777. Křesťanské sbory – Bratislava, od 1956 až do své smrti zástupce Křesťanských sborů při jednáních s úřady na Slovensku. Měl na starost administraci časopisu Kresťan. (Živá slova 6/1984)

VYLEŤAL JOSEF, 18. 6. 1940 – 3. 2. 1989, D, 19210. Malíř, grafik, scénický výtvarník Divadla Na zábradlí v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VYSKOČIL KAMIL, 4. 7. 1925, D “Emil”, 29885. Fotograf. Od 1950 fotograf ve Lnářských a konopářských závodech v Bratislavě,od 1953 ve Slov. techn. knihovně, 1956-75 fotoreportér týdeníku Život v Bratislavě. Žije v Bratislavě. (Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 1993.)

VČELNÝ VLADIMÍR, 22. 5. 1925, D, 11440. Sbormistr, skladatel – Nový Bohumín, okr. Karviná. (Slovník českých sbormistrů II M-Ž, 1982)

VŮJTEK KAREL, 22. 8. 1946, D “Dalimil”, 12621. Básník, novinář, překladatel – Ostrava. (Slovník české literatury 1970-1981.)

VÁCLAV ERICH, 29. 3. 1930, D “Lesník”, 20956. Prof. ing., DrSc., profesor ČVUT Praha, prozaik – autor cestopisů z Afriky a Asie. Procestoval 60 zemí světa. 2001 člen představenstva bytové družstvo DOMUS. Bydliště: 28. Pluku 544/43, Praha 10. (Slovník české literatury 1970-1981), (Moravskoslezský den 24. 2. 1996), (www.justice.cz)

VÁŇA JIŘÍ, 11. 1. 1940, D “Pilný”, 26079. Botanik, od 1962 vědecký pracovník a pedagog PřF UK v Praze, od 1987 profesor. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VĚK RADOMÍR, 17. 8. 1955, D “Radek”, 45330. Ing., 1998 (od 1997) generální ředitel a předseda představenstva a. s. Kaučuk Kralupy nad Vltavou (2001 člen představenstva, dříve předseda dozorčí rady). 1981-82 směnový mistr, do 1986 vedoucí výrobny kapalných plynů, 1986-87 vedoucí hydrogenací a reformingu, 1987-90 vedoucí výroby, poté asistent generálního ředitele, pak hlavním účetním Kaučuku, 1993-95 ředitel pro úsek účetnictví a inform. technologie, poté v Unipetrolu do 1997. Před 2001 člen doz. rady ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s., člen doz. rady CHEMOPETROL, a. s., člen doz. rady UNIPETROL, a. s. Bydliště: Zeměchy, Za humny 137, Kralupy nad Vltavou. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

WELZ TOMÁŠ, 16. 2. 1945, D “Kos”,44343. Doc. ing. arch., CSc., architekt, 1972-89 Krajský projektový ústav Praha, od 1990 vlastní ateliér Studio AK, majitel firmy. Před 2000 člen představenstva Stavební bytové družstvo mládeže Praha. Bydliště: 1.) Čs. armády 4/346, Praha 6, 2.) Vykářská 4, Praha 10. (Kdo je kdo: architektura, 2000.)

WERNISCH IVAN, 18. 6. 1942, D, 25459. Básník a překladatel, 1998 redaktor Literárních novin. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

WINKLER ALEXANDER, 20. 5. 1951, D “Lexa”, 30904. Ing., 1998 (od 1996) generální ředitel a místopředseda představenstva a. s. GiTy. 1975-90 ved. syst. progr. OKD Ostrava, 1990-95 obchodní ředitel IBM ČR. Předseda komise vrcholového sportu kulturistického svazu ČSTV. 2001 člen představenstva GM+ a. s. (likvidace), jednatel EuroTel Praha, spol. s r. o. Dříve předseda dozorčí rady GiTy Holding, a. s. Bydliště: 1.) Milíčova 15, Ostrava, 2.) K jezeru 478/26, Praha 4-Háje. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

WINKLER IVO, 29. 8. 1940, D “Hráč”, 29024. Hokejista, 1976-85 organizační pracovník hokejového oddílu Zetoru Brno. (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986.)

WIČAZ JIŘÍ, 19. 10. 1899 – 22. 1. 1974, D “Jindra”, 12143. Novinář, překladatel. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

ZAPLETAL JAROSLAV, 30. 1. 1922 – 5. 3. 1987, D “Jaroslav”, 25961. Farář na farnosti Archlebov a přifařené farnosti Věteřov na Hodonínsku. (Naše rodina 4/82.)

ZAPLETAL VLADIMÍR, 26. 9. 1931, D “Bystričan”, 20200. Doc. ing., CSc., ekonom, VŠ pedagog. Od 1954 VŠE Bratislava , 1971-76 prorektor VŠE, od 1976 děkan národohospodářské fakulty. Člen řídícího výboru Mezinárodní rady obl. ekonomik v Paříži. Od 1952 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

ZEMAN JÁN, 2. 8. 1926, D “Zámok”, 38599, 28600. Doc. ing. arch., CSc., architekt, víceleté působení v Evropské hospodářské komisi OSN. (Kdo je kdo v architektuře, 1993.)

ZEMAN LUBOMÍR, 21. 6. 1923, D “Vít”, 3873. Novinář a publicista, 1952 šéfredaktor Slobody, 1956-76 Štartu, od 1974 deníku Šport. Od 1977 člen předsednictva ÚV Slovenského svazu novinářů. (Malá čs. encyklopedie.)

ZEMANÍK PETER, 14. 5. 1960, D “Slovan”, 18438, 23384. PhDr., novinář, 1985-90 redakce Televizních novin Banská Bystrica, 1990-91 zahraniční zpravodaj ČST Praha v Budapešti, od 1993 zpravodaj Slovenské televize. 1979-84 studium FSU v Jeně. Bydliště: Povstalecká 6, Banská Bystrica. (Kdo je kdo 91/92.)

ZEZULA JAROSLAV, 31. 3. 1921 – 9. 9. 1988, D “Drahomír”, 14049. Doc. PhDr., CSc., filolog, VŠ pedagog, vedoucí katedry románské filologie na UP Olomouc. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

ZÍMA ZDENĚK, 1. 2. 1935, D “Petro”, 13750. Hokejista, 1954-69 v CHZ Litvínov, 1969-72 hrál v Rakousku za SK Leoben, od 1972 trenér mládežnických mužstev CHZ Litvínov a od 1980 předseda hokejového oddílu CHZ Litvínov. (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986.)

ZUKAL RUDOLF, 24. 5. 1926 – 24. 6. 1986, D “Rudolf”, 13103. Odborník na chov a fotografování akvarijních ryb, popularizátor akvaristiky, od 1955 vedoucí akvarijní prodejny v Brně. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

ZVÁRA IVO, 11. 6. 1934, D “Ivo”, 4617. Jaderný chemik, 1958 absolvoval studium v Moskvě, 1958-60 pracovník Ústavu jaderného výzkumu v Řeži (okr. Praha-východ), od 1960 Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy. 1973 člen korespondent ČSAV. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ZYKA MILAN, 30. 8. 1947, D “Bovden”, 23356. Cyklista. (Kdo byl kdo: naši olympionici, 1999.)

ZÁMIŠ ERIK, 6. 10. 1921 – 3. 1. 1979, D “Erik”, 15048. Herec, dramatik. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

ZATHURECKÝ LADISLAV, 20. 1. 1913, D “Laco”, 22774. Doc. PhMr. RNDr., DrSc., farmaceut, VŠ pedagog. 1942-57 vedoucí katedry galenické farmacie na farm. fak. UK Bratislava, 1954-55 děkan farm. fakulty, 1957-63 prac. Chem. ústavu SAV v Bratislavě, od 1963 Ústav exper. farmakologie SAV v Bratislavě (1973-79 vedoucí oddělení toxikologie a farmakokinetiky). 1968-69 host. profesor v Karlsruhe, 1969-70 ve Frankfurtu nad Mohanem, člen mnoha zahraničních farm. společností. (Encyklopédia Slovenska.)

ZIMOVČÁK JURAJ, 25. 4. 1940, D “Julo”, 13321. Katolický kněz, tit. děkan a správce farnosti Drienica. (Katolícke noviny 15/2000, 9. 4. 2000), (www.mix.sk/kn)

ZUBRICKÝ JÁN, 4. 7. 1940, D “Grek”, 25873. Katolický kněz spišské diecézy. (Katolícke noviny 25/2000, 18. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)

ŽANTOVSKÁ HANA, 4. 5. 1921 – pol. srpna 2004, D “Hana”, 4419. Spisovatelka a překladatelka. Od 1945 pracovnice ministerstva informací, 1949-51 lektorka FS Barrandov, 1954-56 PZO Centrotex, 1956-80 redaktorka nakladatelství Mladá fronta. 1964 a 1966 pobyt v Anglii. Bydliště: Nad Šárkou 38, Praha 6. Matka politika Michaela Žantovského. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

ŽELEZNÝ LUBOMÍR, 16. 3. 1925 – 29. 9. 1979, D “Skladatel”, 4870. Hudební skladatel, 1948-51 hudební režisér v Čs. rozhlasu, 1951-56 skladatel v Armádním um. souboru Víta Nejedlého, od 1972 předseda Svazu českých skladatelů a koncertních mistrů. Zasloužilý umělec. (Malá čs. encyklopedie.)

ŽENÍŠEK TOMÁŠ, 25. 7. 1898 – 22. 6. 1968, D, 12865. Archivář. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

ŽÁK PAVEL, 18. 3. 1956, D “Student”, 20825. Katolický kněz – domažlický vikariát plzeňské diecéze. Knězem od 1983, 1983-84 působil v Mariánských Lázních, 1984-94 Aš, 1994-98 Žlutice, od 1998 farnost Poběžovice aj. v okrese Domažlice. Bydliště: nám. Míru 54, Poběžovice. (www.arcom.cz/pub/farnost_pobezovice/adresar/index.htm)