Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť

DOPOSIAľ NEZVEREJNENÉ OSOBY: III. časť-Trnavská diecéza

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Len neskompromitovaní kňazi sú č istym jadrom v cirkvi
Zdroj: NN Ročník........: 0005/005 Str.: 000
Vyšlo: . . D atum události: . . Rok: 1995
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

LEN NESKOMPROMITOVANÍ KŇAZI SÚ ČISTÝM JADROM V CIRKVI

Keď tzv. kresťania kádrujú kňazov (podnadpis) Najslovenskejšie zo všetkých najslovenskejších novín, denník SLOVENSKÁ REPUBLIKA, hlásna trúba ÚV HZDS a jeho politbyra, zároveň aj príchylný "kravský" cecek pre evidovaných spolupracovníkov ŠtB, uverejnil v pondelok 19. 9. 1994 otvorený list Milana ECKERTA zo Žiliny, ktorý je adresovaný kardinálovi KORCOVI a arcibiskupovi Jánovi SOKOLOVI. Text dotyčného listu prebrali najslovenskejšie noviny z najslovenskejšieho týždenníka ZMENA č. 250/1994, ktorého redaktori sa vraj už od "narodenia", ak parafrázujem, angažovali za samostatné a zvrchované KOMUNISTICKO-EŠTEBÁCKE SLOVENSKO, čo možno pochopiť aj z ich propagujúcich blábolov.

Čitateľ otvoreného listu vyjadruje svoje obavy , citujem: - "Mám kňaza v rodine , a poviem Vám pravdu, mráz mi chodí po chrbte, keď hovorí, AKO VEĽA KŇAZOV KLADNE HODNOTÍ A PODPORUJE PROTISLOVENSKÝCH POLITIKOV, KTORÍ NEHLASOVALI ZA ÚSTAVU A ZVRCHOVANOSŤ SLOVENSKA. BOJÍM SA TOHO, ČO TAKÍTO KŇAZI NA SVOJICH FARNOST IACH NAPÁCHAJÚ NA SVOJICH VERIACICH."

Aký arcibiskup - taká arcidiecéza? (podnadpis) Ako vidieť, pán čitateľ ECKERT patrí k tým SLOVÁKOM, KTORÉMU ASI VYHOVUJE, ŽE TZV. ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO OVLÁDAJÚ ZNOVU PRETRANSFORMOVANÍ KOMUNISTICKÍ ZLOČINCI A NACIONALISTICKÉ PLECHOVÉ HUBY, KTORÉ ROZHODUJÚ O TOM, ČO JE SLOVENSKÉ A Č O JE PROTISLOVENSKÉ. Keby sa život rátal na skutky, tak s mnohými dnešnými, tzv. nepriateľmi Slovenska, by rôzni mečiarovci, markušovci, smolcovci, prokešovci a im podobní, VYŠLI AKO ÚBOHÉ NULY bez morálky, cti a charakteru. Keďže viacerí občania vidia záštitu v arcibiskupovi SOKOLOVI, rozhodli sme sa z verejniť ZOZNAM EVIDOVANÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV ŠtB Z TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZY, TAK , AKO VYŠLI V ZOZNAMOCH NN A V ČELE KTOREJ STOJÍ METROPOLITA SLOVENSKA JEHO EMINENCIA MONS. JÁN SOKOL, ARCIBISKUP TRNAVSKÝ. Keď sme porovnali dátumy narode nia kňazov a cirkevných hodnostárov z publikácie - SCHEMATIZMUS TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZY, ktorá bola vydaná v roku 1993, vyšiel nám tento zoznam: SOKOL Ján 091 033 13007 Svätopluk agent ŠtB

SOKOL Ján 091033 40221 Svätopluk agent ŠtB SOKOL Ján 091033 300708 Svätopluk agent ŠtB

ADAMKOVIČ Anton 270528 12202 Tono dôverník ŠtB BAKO Dominik 140728 17828 Kaplán agent ŠtB

BORBÉLY Peter 040639 29966 Barón dôverník ŠtB BRUNCLÍK Andrej 030630 16857 Vtáčkár dôverník ŠtB BUČÍK Ján 030761 39 184 Gregor agent ŠtB

BUČÍK Ján 030761 871809 Gregor agent ŠtB BUČÍK Ján 030761 918408 Gregor agent ŠtB

BUJNA Ján 040552 21635 Zavar agent ŠtB BUJNA Ján 040552 163508 Zavar agent ŠtB

CSONKA Karol 130740 10634 Karči agent ŠtB CSONKA Karol 130740 063409 Karči agent ŠtB

ČÁRSKY Ľudovít 300929 9396 Salatin dôverník ŠtB ČERVENÝ Marian 170655 22891 Marian dôverník ŠtB ČÍŽIK Ján 110516 293 Brat agent ŠtB

ČÍŽIK Ján 110516 18113 Riaditeľ dôverník ŠtB ČUTORA Štefan 230549 18426 Študent agent ŠtB

ČUTORA Štefan 230549 Študent agent ŠtB DOBROVODSKÝ Štefan 180722 265109 agent ŠtB

DORUŠÁK Ladislav 130723 36661 Ladislav dôverník ŠtB DROBNÝ Pavol 171118 33120 Vikár dôverník ŠtB

FILO Vladimír 150140 39702 Vlado dôverník ŠtB FORMÁNEK Ján 031136 9932 Kopaničiar dôverník ŠtB GAJAR Rudolf 240918 342 Záchenský agent ŠtB

GAJAR Rudolf 240918 34209 Záchenský agent ŠtB GOMBÍK Róbert 300749 31297 Robo dôverník ŠtB

HAVLÍK Augustín 140825 11427 Gusto dôverník ŠtB HOLLÝ Ľudovít 061121 13898 Kapitán dôverník ŠtB HORVÁTH Karol 020331 30941 Bača dôverník ŠtB

HORVÁTIK Jozef 010819 27571 Skalický dôverník ŠtB HORVÁTIK Jozef 010819 3297 Skalický dôverník ŠtB HRČKA Jozef 120912 10 247 dôverník ŠtB

JAKUBEC Alojz 170140 18622 Poldo dôverník ŠtB JAKUBEC Alojz 170140 Poldo agent ŠtB

JAVOR Ferdinand 030540 10682 dôverník ŠtB JAVO R Ferdinand 030540 28473 Riovsk dôverník ŠtB KAŇKA Ferdinand 150731 13373 Lamač Ferdiš agent ŠtB KAŇKA Ferdinand 150731 13373 Lamač Ferdiš dôverník ŠtB KOLEČANSKÝ Karol 121120 314309 agent ŠtB

KOLEČANSKÝ Karol 121120 3143 agent ŠtB KOLLÁR František 041213 28680 Riaditeľ dôverník ŠtB KOLLÁR František 041213 4974 Vilo dôverník ŠtB KOLLER Július 010421 12716 Liturg Cenzor agent ŠtB KOREC Svetozár 050265 31945 Podhorský agent ŠtB KOTES Vladimír 050446 29064 Vlado dôverník ŠtB KOVÁČ Štefan 050857 31234 Žito dôverník ŠtB

KOVÁČ Štefan 050857 31225 Prefekt agent ŠtB KOVÁR Blažej 161129 24660 Blažo dôverník ŠtB

KRAJČÍ Jozef 260441 10417 Básnik Jasný agent ŠtB KRAMÁR Ignác 311045 30599 Svätý agent ŠtB

KRIŠTOFÍK Metod 060752 36974 Medo agent ŠtB KRIŽAN Ján 010632 5280 Roger agent ŠtB

KRIŽAN Ján 010632 528008 Roger agent ŠtB KRIŽAN Ján 010632 29530 Ján dôverník ŠtB

KRIŽAN Ján 010632 29530 Ján agent ŠtB KRŠÁK Koloman 220960 25201 Oliver agent ŠtB

KUČERÍK Ján 190646 23966 Skalický dôverník ŠtB KUČERÍK Ján 190646 15805 Kučera dôverník ŠtB

KUČERÍK Ján 190646 15805 Kučera agent ŠtB KUPČA Július 080243 16474 Prefekt agent ŠtB

KUPČA Július 080243 20158 Prefekt agent ŠtB KUPČA Július 080243 647409 Prefekt agent ŠtB

KUZMA Jozef 220823 6340 Správca agent ŠtB LACKOVIČ Alojz 060747 22889 Lojzo dôverník ŠtB LEFLER Jozef 220827 19977 Ciferský dôverník ŠtB LINTNER Ľudovít 020131 27180 Lali agent ŠtB

LINTNER Ľudovít 020131 27180 Lali dôverník ŠtB LINTNER Ľudovít 020131 11478 Lali dôverník ŠtB LINTNER Ľudovít 020131 15000 Lali agent ŠtB

LOZIŇÁK Jozef 041244 15009 Nemec agent ŠtB LUPTÁK Juraj 060745 35062 Devín dôverník ŠtB

LUPTÁK Juraj 060745 12992 Zenon agent ŠtB LUPTÁK Juraj 060745 299208 Zenon agent ŠtB

MACKO Jozef 021033 9933 dôverník ŠtB MACHO Jozef 190351 13479 Johan agent ŠtB

MACHO Jozef 190351 347909 Johan agent ŠtB MAJERNÍK Ferdinand 150714 33688 Video dôverník ŠtB MAJERNÍK Ferdinand 150714 33667 Majorán dôverník ŠtB MALÝ Vincent 030922 33375 Vinco dôverník ŠtB

MASAROVIČ Jozef 250229 11758 Trpiteľ agent ŠtB MASAROVIČ Jozef 250229 175809 Trpiteľ agent ŠtB MASAROVIČ Jozef 250229 17758 Tatranský agent ŠtB MASAROVIČ Jozef 250229 175809 Tatranský agent ŠtB MEDEK Milan 011127 4718 Nitrianský agent ŠtB

MEDEK Milan 011127 4718 Nitrianský dôverník ŠtB MEDZIHORSKÝ Vladimír 300943 22892 Hora dôverník ŠtB MELO Alexander 261249 17113 Juraj agent ŠtB

MERCEK Emil 220811 14042 Emil dôverník ŠtB MIHÁL Ján 190717 075308 Karol agent ŠtB

MIHÁL Ján 190717 10753 Karol agent ŠtB MIKULA Bohumil 050150 15644 Bohuš agent ŠtB

MINAROVIČ Augustín 270842 23591 Patron agent ŠtB MORAVČÍK Anton 200648 23952 Červeň dôverník ŠtB MOROVICS Štefan 040728 182 22 Elegán agent ŠtB NÉMETH Rudolf 020347 26828 Rudo agent ŠtB

NÉMETH Rudolf 020347 26828 Rudo dôverník ŠtB OČENÁŠ František 140838 14492 Anton agent ŠtB OČENÁŠ František 140838 14492 Anton dôverník ŠtB ONDREJKOVIČ Miloš 050624 12331 Medard agent ŠtB OPÁLKA Štefan 260448 31201 Katolík agent ŠtB

OSTRÁK Ladislav 110846 29143 Seminár agent ŠtB OSTRÁK Ladislav 110846 8337 Seminár agent ŠtB PACKA Vojtech 040221 9140 Horná dôverník ŠtB

PINTER Zoltán 130945 063309 Zolo agent ŠtB PINTER Zoltán 130945 10633 Zolo agent ŠtB

POKOPEC Michal 240148 22888 Duvec agent ŠtB POLÁK Augustín 071018 26183 Riman dôverník ŠtB POTOCKÝ Michal 060412 8563 Potok Sokol agent ŠtB PROCHÁDZKA František 030235 25409 Ipel dôverník ŠtB RAJNER Štefan 010132 13791 Štefan agent ŠtB

SABOL Stanislav 101052 30995 Veselý agent ŠtB SLAMKA Jozef 171041 26593 Mikuláš dôverník ŠtB SLANINKA Augustín 290755 25312 Beňovský agent ŠtB SPEVÁR František 181018 7431 Zavažan dôverník ŠtB STACHOVIČ Ferdinand 230312 20747 Stacho dôverník ŠtB SUCHÁŇ Ján 271251 24720 Skromný agent ŠtB

SZAKAL Ladislav 210656 25880 Zámocky dôverník ŠtB ŠAMAJ Milan 100644 1108 Milan agent ŠtB

ŠČEPAN Viliam 190225 33269 Šafár dôverník ŠtB ŠČEPAN Viliam 190225 33269 Šafár agent ŠtB

ŠIMONČÍK Ladislav 291226 391808 Ázia agent ŠtB ŠIMONČÍK Ladislav 291226 3918 Ázia agent ŠtB

TOMAŠOVIČ Michal 090919 25758 Horák agent ŠtB TURÁNYI Mikuláš 070241 12254 Barón agent ŠtB

VALACH Ondrej 240348 26007 Andrej agent ŠtB VANČ EK Karol 200527 312108 Matúš Vincúr agent ŠtB VANČEK Karol 200527 13121 Matúš Vincúr agent ŠtB VANČEK Karol 200527 26243 Michal dôverník ŠtB VÁNI Emil 21124 3 16670 Emil dôverník ŠtB

VEIGL Ferdinand 241215 26880 Král dôverník ŠtB VLASÁK Jozef 180758 27430 Marian dôverník ŠtB ZABÁK Ján 281133 8914 Žitava agent ŠtB

ZÁRECKÝ Štefan 040413 Veterný Pišta agent ŠtB ZVOLENSKÝ Stanislav 191158 28209 Matuška dôverník ŠtB

Vladimír PAVLÍK