Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť --------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfakce u konkrétních estébáků
Zdroj: NN Ročník........: 0006/003 Str.: 014
Vyšlo: . . Datum události: . . Ro
k: 1996
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉTNÍCH ESTÉBÁKŮ?

14. ČÁST

Ing. Martin ŠVEHLA, nar. 18. 2. 1951, důvěrník StB, ev. č. 24486, krycí jméno EKONOM – novinář. Nyní – tiskový mluvčí České národní banky. 1975-90 redaktor televizního zpravodajství ČST, 1990 – tiskový mluvčí Čes. nár. banky. Bezpartijní.

Jiří ŠVEJDA, nar. 29. 8. 1949, agent StB, ev. č. 1973804, krycí jméno NAVRÁTIL – spisovatel, nakladatel. Nyní – řed. nakl. Dialog VD Litvínov, 1981-85 ředitel Severočes. nakl. v Ústí nad Labem, 1985-90 ředitel naklad. Dialog VD Litvínov.

Dr. Ing. Vladimír TALÁŠEK, nar. 1. 1. 1938, agent StB, ev. č. 2230388, krycí jméno ŠIK – chemik-technolog. Nyní – zástupce a reprezentant TÜV Rheinland Gruppe Köln pro Českou a Slovenskou republiku, tajemník pro zahr. styky České strojnické spol. 1968-69 stipendium DAAD, Úst. fyz. chemie Univ. Ludwiga-Maxmiliana München. V r. 1970 zbaven z pol. důvodů funkce a odchod z VŠCHT. 1978-79 projekce inf. syst. VTEI ve strojírenství v Bulharsku a na Kubě. 1988 – kontakt s koncernem Mannesmann. 1990 – pozvání k návštěvě Evropského parlamentu do Bruselu a Luxembourgu, účast na založení programu STOAEP, 1991-92 prorektor VŠCHT Praha.

Prof. Ing. Dr. Oldřich TARABA, DrSc., nar. 9. 10. 1922, agent StB, ev. č. 61, 11874, krycí jméno POKORNÝ, důvěrník StB, ev. č. 23444, krycí jméno VĚDEC – vysokoškolský učitel, elektrotechnik. Nyní – profesor ČVUT Praha. 1983 zasl. vynálezce, 1985 vyznamenán Za vynikající práci.

Rev. ThDr. Pavel TITĚRA, nar. 25. 1. 1921, agent StB, ev. č. 12529, 13967, 2097206, krycí jména SMETANA, ARNOŠT – kazatel a učitel. Nyní – prezident bratrské jednoty baptistů v ČR. 1969-81 předs. Rady bratr. jedn. baptistů v ČR, 1981-91 předs. ústř. rady bratrské jednoty baptistů v ČSFR. 1979-90 ofic. účast na kongresech v zahraničí.

JUDr. Radko TOBIČÍK, nar. 11. 2. 1951, agent StB, ev. č. 27837, krycí jméno RADEK – podnikatel, filozof, literát. Nyní – majitel cest. agentury Souvenir Satin, místopředseda Astrologické spol.

Prof. JUDr. Igor TOMEŠ, CSc., nar. 17. 4. 1931, agent StB, ev. č. 2931901, krycí jméno FRANCOIS – vědecký pracovník, vysokoškolský učitel. Nyní – sam. věd. pracovník VÚ práce a soc. věcí, předseda České spol. pro pracovní právo a právo soc. zabezpečení. 1959-63 Mezinár. úřad práce Ženeva. 1989-91 náměstek fed. ministra práce a soc. věcí, 1991 – poradce ministra. Pracovní pobyty také ve V. Británii, Turecku, Súdánu.

Jaroslav TOŤ, nar. 5. 2. 1935, agent StB, ev. č. 4170, krycí jméno ROMEO, důvěrník StB, ev. č. 21275, krycí jméno ROMEO – herec, dramatik. Nyní – umělecký ředitel Středočeského divadla Kladno – Mladá Boleslav. 1960 – stipendium SČDU Anglie. Vždy bezpartijní.

Pavel TOUFAR, nar. 13. 7. 1948, důvěrník StB, ev. č. 24074, krycí jméno ČERNÝ – spisovatel a novinář. Nyní – spisovatel a novinář. 1983-91 svob. povolání, 1991-92 šéfredaktor týdeníku Signál, 1992 – Český a Slovenský Profit, zástupce šéfredaktora. Bezpartijní.

RNDr. Viktor TRKAL, CSc., nar. 13. 3. 1929, agent StB, ev. č. 1233988, krycí jméno VIKTOR – vědecký pracovník. Nyní – řed. Ústavu radiotechniky a elektrotechniky AV ČR, člen Čs. olymp. akademie, předseda dozorčí rady ČSAU, člen tech. komise mezinár. atlet. federace (IAAF).

Doc. MUDr. Luděk TRNKA, DrSc., nar. 18. 12. 1925, agent StB, ev. č. 2428188, krycí jméno TOPOL – lékař, vědecký pracovník. Nyní – vědecký pracovník Výzkumného ústavu tbc a respiračních nemocí Praha, člen mezinár. Unie proti tuberkulóze a plicním nemocem, t.č. prezident Evropské oblasti Unie. 1965 – stipendista v Centre Internat. de la Enfance Paříž, 1967-68 výzkumný pracovník lékař. mikrobiologie St. univ. v Madisonu, Wisconsin, USA. 1990-92 ředitel VÚ tbc a respir. nemocí.

Prof. Ing. Miroslav TROJAN, CSc., nar. 1. 10. 1947, agent StB, ev. č. 1776605, krycí jméno SLÁVEK, důvěrník StB, ev. č. 17766, krycí jméno MÍRA – vysokoškolský učitel. Nyní – profesor, zást. ved. kat. anorg. technologie VŠCHT Pardubice. 1990-91 prorektor VŠCHT Pardubice.

Prof. MUDr. Stanislav TROJAN, DrSc., nar. 16. 8. 1934, důvěrník StB, ev. č. 34709, krycí jméno STANO – neurofyziolog. Nyní – přednosta Fyziologického ústavu 1. LF UK Praha, předseda České fyziologické spol. Stud. pobyty: 1962 – Moskva, 1967 a 1985 Mnichov.

Dr. Ing. Jan TROJÁNEK, DrSc., nar. 24. 3. 1926, důvěrník StB, ev. č. 23829, bez krycího jména – chemik. Nyní – samostat. výzkumný a vývojový prac. odd. chemie a potrav. technologie, Národní tech. muzeum, Praha. 1969-70 host. profesor University of Pittsburg.

Prof. Ing. Aleš TŘÍSKA, DrSc., nar. 2. 3. 1944, důvěrník StB, ev. č. 4345, krycí jméno ALEŠ – fyzik, soukromý podnikatel. Nyní – soukromý podnikatel v oboru materiálový výzkum v kosmu, obchodník s cennými papíry, prezident Asociace pro podporu rozvoje kapitálových trhů v ČR. 1975-76 studijní pobyt na univ. v Chikagu. 1985-89 ředitel Fyzikálního ústavu ČSAV.

Ing. JUDr. Dušan TŘÍSKA, CSc., nar. 14. 4. 1946, agent StB, ev. č. 7704, krycí jméno DUŠAN – ekonom. Nyní – finanční poradce. 1979-90 věd. prac. Ekonom. ústavu ČSAV, 1990-92 náměstek min. financí ČSFR.

Mgr. Jaromír TUČEK, nar. 14. 7. 1933, agent StB, ev. č. 2004005, krycí jméno PAVLÍČEK – duchovní. Nyní – královéhradecký biskup církve československé husitské.

Prof. Ing. Miroslav TUČEK, CSc., nar. 3. 12. 1929, agent StB, ev. č. 1864001, 1593788, krycí jméno KRÁL – národohospodář. Nyní – předseda představenstva a. s. Tradeinvest, člen dozorčí rady Investiční banky, předseda dozorčí rady a. s. IB – LEAS a Pojišťovny IB, předseda Mezinárodní bankovní asociace. 1958-70 ved. kat. fin. a úvěru VŠE, 1961-66 prorektor VŠE Praha, 1968-69 národohosp. poradce prezidenta republiky, 1989 – věd. pracovník Prognostického ústavu ČSAV.

Prof. Doc. MUDr. Stanislav TUČEK, DrSc., nar. 18. 4. 1932, agent StB, ev. č. 24859, krycí jméno KUČERA – lékař, fyziolog. Nyní – ved. věd. pracovník Fyziologického ústavu AV ČR. Stud. pobyty: 1964-65 v Cambridge, 1969-70 v New Yorku, 1977-81 člen výb. Mezinár. neurochem. spol., 1984-88 prezident Evropské neurochem. spol.

Prof. PhDr. Petr TUČNÝ, CSc., nar. 26. 6. 1920, agent StB, ev. č. 1586001, krycí jméno PROFESOR – designer. Nyní – designer, šéf ateliéru Tahip-Design v Praze, prezident IDA. 1950-89 DISKRIMINOVÁN, 2x vězněn z polit. důvodů, ZÁKAZ VEŠKERÉ TVŮRČÍ ČINNOSTI i samost. výstav, po r. 1989 převedl do Prahy Ateliér Tahip-Design jako součást Groupe Cerams Corporate (Grenoble-Paříž-Praha). Řádné profesury: akademie a vysoké školy – ASP Varšava (1961-63), HFIF Halle (1963-66), HFG Ulm, SRN (1965-68), HFBK Hamburk, SRN, vedoucí studia designu (1980-89), externí působení na VŠ ve Francii, Anglii, Skandinávii v oborech metodologie projektování a ekologické funkce designu. 1984-86 prezident Eurodesignu. Výstavy: USA, Japonsko, Finsko, Francie, Itálie, Anglie, Kanada, Irsko, Bulharsko, Španělsko, SSSR, Švédsko, Belgie, Indie, Vietnam, Maďarsko, Nizozemí. 1986 – titul zasl. umělec, v r. 1989 se titulu demonstrativně vzdal.

Mgr. Vladimír TŮMA, nar. 29. 11. 1936, důvěrník StB, ev. č. 8532, krycí jméno VOŘECH – kameraman, režisér. Nyní – svob. povolání. 1991-92 šéfredaktor videostudia Orbis, 1993 – šéfredaktor videostudia Magnetpress.

Ing. Miroslav TVRDÝ, DrSc., nar. 9. 5. 1946, agent StB, ev. č. 16162, krycí jméno PETR – fyzikální metalurg. Nyní – ved. Ústavu materiálového inženýrství, Vítkovice. 1991 poradce Mezinár. agentury pro atom. energii ve Vídni.

(pokračování příště)

Vladimír Pavlík