Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť

DOSUD NEZVEŘEJNĚNÉ OSOBY 5:

ČR5

KINCL FRANTIŠEK, 2. 2. 1941, důstojník StB, 150210, KS StB Ostrava. Ing., od 1986 poslanec ČNR za KSČ – volební kraj Severomoravský. 12. 10. 1988 – 3. 12. 1989 ministr vnitra Československé socialistické republiky. (www.psp.cz)

ANDĚL VÁCLAV, 20. 12. 1940, důvěrník, 14514, KS StB Praha. Ing., CSc., v 80. letech poslanec ČNR za ČSL – volební kraj Středočeský. (www.psp.cz)

BOHDÁLEK PŘEMYSL, 6. 7. 1937, agent „Otakar“, 31607, od 15. 6. 1981 StB Jihlava. V 80. let poslanec poslanec ČNR za ČSS – volební kraj Jihomoravský. (www.psp.cz)

FLEYBERK JIŘÍ, 7. 8. 1920, A „Jirka“, 890, centrála StB. V 80. letech poslanec ČNR za ČSS – volební kraj Západočeský. (www.psp.cz)

HRDLIČKA JIŘÍ, 8. 11. 1921, A „Rubeš“, 1137, 12. 2. 1955 – 23. 5. 1968 StB České Budějovice. V 80. letech poslanec ČNR za ČSL – vol. kraj Jihočeský. (www.psp.cz)

KOLAŘÍK JAROSLAV, 7. 1. 1933, D „Jarda“, 15883, KS StB Brno. Ing., CSc., v 80. letech poslanec ČNR za ČSL – vol. kraj Jihomoravský. Předseda OV ČSL Hodonín. (www.psp.cz)

NEZVAL JAN, 25. 1. 1922, A „Rada“, 15470, KS StB Brno. V 80. letech poslanec ČNR za ČSL – vol. kraj Jihomoravský. (www.psp.cz)

PAUL OLDŘICH, 2. 5. 1922, držitel propůjčeného bytu + důvěrník „Zemědělec“, „Holič“, 9444, 24082, DPB 25. 1. 1966 – 22. 12. 1966 StB Louny. Ing., v 80. letech poslanec ČNR za KSČ – vol. kraj Severočeský. Člen předsednictva České národní rady a člen prac. skupiny předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy. (www.psp.cz)

SÝKORA VLASTIMIL, 29. 9. 1921, A + D, 14140, KS StB Ostrava. Dipl. arch., v 80. letech poslanec ČNR za ČSS – vol. kraj Severomoravský. (www.psp.cz)

ŠTEFAN FRANTIŠEK, 28. 4. 1947, A „Štefka“, 24187, 20. 10. 1975 – 19. 8. 1981 StB Příbram. V 80. letech poslanec ČNR za KSČ – vol. kraj Středočeský. (www.psp.cz)

ŠVRČEK ALOIS, 16. 12. 1926, D „Leoš“, 29115, KS StB Brno. V 80. letech poslanec ČNR za KSČ – vol. kraj Jihomoravský. Člen předsednictva České národní rady. (www.psp.cz)

BEKÁREK MILAN, 3. 3. 1932, A „Bobek“, 16799, 6. 7. 1976 – 8. 12. 1989 StB Ústí nad Labem. 1986 – 5. 2. 1990 poslanec ČNR za ČSL – vol. kraj Severočeský. (www.psp.cz)

POCHOVÁ KARLA, 27. 12. 1944, A „Milada“, „Jan“, 26214, od 11. 4. 1988 kandidátka tajné spolupráce, od 17. 3. 1989 agentka StB. Od 22. 6. 1989 poslankyně ČNR za ČSS – vol. kraj Severočeský. (www.psp.cz)

ŠKROBÁNEK JAN, 13. 3. 1946, A „Pavel“, 22030, od 31. 3. 1978 StB Ostrava. 1986 – 5. 2. 1990 poslanec ČNR za ČSL – vol. kraj Severomoravský. (www.psp.cz)

HONZÍK JAROSLAV, 20. 7. 1923 – 5. 5. 1991, D „Jan“, KS StB České Budějovice. Operní zpěvák – bas, pedagog, divadelní režisér – působil v Plzni a Českých Budějovicích. (www.operainfo.eu)

ADLER PETR, 18. 4. 1943, A „Alex“, 9122, 26. 11. 1975 – 24. 12. 1980 centrála StB. Novinář. V 70. letech redaktor Mladého světa , později emigroval do Kanady, od 90. let dopisovatel Mladé fronty, nyní redaktor deníku Edmonton Journal. (www.pozitivni-noviny.cz/988.html)

BAKEŠOVÁ IVANA, 17. 3. 1939, A „Ivana“, „Edita“, 34289, od 12. 11. 1987 KTS, Od 16. 5. 1989 A centrála StB. PhDr., sinoložka. 1962-70 pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí (nejdříve jako překladatelka na zastupitelském úřadě v Pekingu, poté v Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii),     1970-93 pracovala v ČSAV.   (www.libri.cz/databaze/orient)

HLAVATÝ LUKÁŠ, 5. 4. 1957, D „Tabun“, 24967, centrála StB. PhDr., sinolog a překladatel. 1983-87 v Orientálním ústavu ČSAV, 1987-95 v Ústavu mezinárodních vztahů, 1995-98 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, od 1998 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.   (www.libri.cz./databaze/orient)

KUBEŠOVÁ MARCELA, 10. 3. 1934, D „Agáta“, 2892, centrála StB. PhDr., DrSc., sinoložka a VŠ učitelka. 1959-61 zpravodajka ČTK v Pekingu, 1963-65 v Keni, 1966-74 přednášela na VŠ politické ÚV KSČ, 1974-90 vedoucí katedry na UK Praha.   (www.libri.cz/databaze/orient)

KRÁSA MILOSLAV, 6. 1. 1920, A + D „Opočenský“, 6913, 11167, od 15. 3. 1960 centrála kontrarozvědky, od 30. 9. 1958 a znovu od 29. 1. 1969 rozvědka StB. PhDr., indolog – historik. 1953-59 ředitel orientálního oddělení ministerstva kultury, 1959-89 v Orientálním ústavu ČSAV. 1954-97 externí učitel na UK Praha. Časté zahraniční cesty.   (www.libri.cz/databaze/orient)

MÜLLER ZDENĚK, 12. 2. 1947, A „Bár“, 34136, od 6. 11. 1987 centrála StB. PhDr., CSc., arabista.    1986-88 vyučoval arabštinu pro vojenské specialisty, od prosince 1989 do ledna 1993 ředitel Orientálního ústavu. 1973-74 pobyt v Sýrii, 1985 v Jordánsku.  (www.libri.cz/databaze/orient)

MENDEL MILOŠ, 22. 4. 1952, D „Miloš“, 13120, 18772, StB Praha + centrála StB. PhDr., CS., arabista a islamista. 1976-84 redaktor v mezinárodní redakci ČTK a arabské sekci zahraničního vysílání Čs. rozhlasu, od 1984 pracovník Orientálního ústavu ČSAV. 1979-89 působil rovněž jako tlumočník. (www.libri.cz/databaze/orient)

OSTROVSKÁ SYLVA, 9. 8. 1937, D „Sylva“, 7063, centrála StB. PhDr., CSc., historička a VŠ učitelka – 1962-74 Univerzita 17. listopadu, 1974-91 UK Praha.  (www.libri.cz/databaze/orient)

RYBÁŘ PETR, 11. 9. 1944, D „Ryba“, 21626, KS StB Hradec Králové. RNDr., přírodovědec, pedagog, cestovatel, publicista. 1967-90 pracoval ve Východočeském regionálním středisku státní ochrany přírody jako zoolog a vedoucí oddělení, 1990-94 ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové, od 1994 zástupce ředitele v Pedagogickém centru v Hradci Králové. Časté zahraniční cesty.  (www.libri.cz/databaze/orient)

ŠRÁM JOSEF, 5. 1. 1933 – 8. 1. 1992, A „Plachý“, 16287, centrála StB. Promovaný filolog, koreanista a khmerista. 1955-56 tlumočník v čs. nemocnici v severokorejském Čchongdžinu, 1958-59 tlumočník a překladatel vojenského přidělence na velvyslanectví KLDR. 1960-66 v Orientálním ústavu ČSAV. 1966-69 a 1983-85 redaktor ČTK, od 1969 v Encyklopedickém institutu ČSAV.   (www.libri.cz/databaze/orient)

ZEMPLINER ARTUR, 12. 9. 1921, D „Docent“, 22248, centrála StB. Filozof a sociolog, VŠ pedagog v Praze.  (www.libri.cz/databaze/orient)

HODOVSKÝ IVAN, 13. 3. 1938, D „Ivo“, 34401, KS StB Brno. Doc. PhDr., DrSc., filozof a VŠ pedagog. 1964-70 odborný asistent na FF v Brně, 1970-90 vědecký pracovník Ústavu pro výzkum společenského vědomí ČSAV v Brně (1982-90 jeho ředitel), od 1990 VŠ pedagog na UP Olomouc. 1968-69 studoval v SRN.  (Slovník českých filozofů, www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet)

JAVŮREK ZDENĚK, 11. 5. 1930, A“ Zdena“, 11755, 27. 12. 1976 – 29. 10. 1981 centrála StB. PhDr., filozof. 1954-90 působil ve Filozofickém ústavu ČSAV.  (www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet)

JERMÁŘ JAROMÍR, 10. 7. 1922, A „Eda“, 6287, 11021, 28. 5. 1959 – 28. 2. 1964 StB Praha. PhDr., filozof. 1954-85 vědecký pracovník Filozofického ústavu ČSAV. Od 1989 pracoval jako středoškolský profesor.  (www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet)

KÁNSKÝ JIŘÍ, 16. 4. 1930, A „Etik“, „Kán“, 17243, 1975 – 14. 10. 1983 centrála StB Bratislava se zaměřením na školství. Doc. PhDr., CSc., filozof a VŠ pedagog. 1953-68 VŠ pedagog v Nitře a v Bratislavě, 1972-90 pracoval ve Slovenské pedagogické knihovně v Bratislavě, 1990-95 pedagog FF KU v Bratislavě.   (www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet)

KOPS JAROMÍR, 25. 5. 1933 – 8. 2. 1989, A „Jaro“, „Jaromír“, 13573, 28. 1. 1973 – 8. 2. 1989 StB (Bratislava. PhDr., CSc., filozof, sociolog a VŠ pedagog. Do 1970 VŠ pedagog na KU v Bratislavě (1969-70 vedoucí katedry filozofie a metodologie vědy), vyučoval mj. marxistickou filozofii. 1970-77 samostatný dokumentátor v Ústavu zdravotnej výchovy, od 1977 sociolog. 1953-58 studoval filozofii na Leningradské státní univerzitě. Do 1970 člen KSČ.   (www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet)

MÁCHA KAREL, 2. 1. 1931, A „Antonín“, „Hynek“, „Jeníček“, 14303, centrála kontrarozvědky StB + A rozvědky „Mnich“ 24. 10. 1978 – 15. 2. 1990. Prof. PhDr., DrSc., filozof a VŠ pedagog. 1956-66 vědecký pracovník Filozofického ústavu ČSAV, 1966-70 VŠ pedagog – FF UK Praha (1969-70 děkan Fakulty sociálních věd UK). 1970-78 příležitostná zaměstnání, 1978 emigroval (či „emigroval“?) do Německa, kde působí jako profesor.  (www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet)

POLÁCH OTA, 22. 5. 1908 – 6. 11. 1969, A „Kratina“, 12286, centrála StB. Filozof, 1950-60 vězněn, poté zaměstnanec Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově.  (www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet)

SAVICKÝ(IJ) PETR NIKOLAJ(EVIČ), 18. 7. 1895 – 13. 4. 1968, A „Doktor“, 5077, 11132, StB Praha, pak centrála StB. Ruský ekonom, historik, sociolog a geograf, který od r. 1920 žil v emigraci v ČSR. 1940-44 ředitel ruského gymnázia v Praze. 1945 zatčen NKVD a odvlečen do SSSR (ačkoliv tehdy byl již občan ČSR!), tam vězněn do r. 1956. Po návratu do Prahy pracoval jako překladatel.  (www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet - uvedeno nesprávné datum narození, správné datum narození uvedeno na www.upn.gov.sk/data/publikacie/cechoslovaci-v-gulagu/zoznamy-deportovanych.pdf)

MÜLLER KAREL, 22. 5. 1936, D „Karel“, 1329, 22409, centrála StB. Ekonom, VŠ pedagog, docent v oboru národní hospodářství. 1966-92 pracovník ČSAV, poté přednášel na UK Praha.  (www.kfbz.cz/download/kalendarium_2006.pdf)

BARTOŠEK FRANTIŠEK, 25. 6. 1936, A „Dřevař“, „Vlčák“, 34140 KS StB Brno. V 80. letech ředitel obuvnického závodu n. p. Svit Gottwaldov (Zlín), 1. 9. 1988 – 9. 1. 1990 předseda Městského národního výboru Gottwaldov.  (www.kfbz.cz/download/kalendarium_2006.pdf)

KŘEČEK STANISLAV, 28. 4. 1909, A “Účetní“, 2135, 11. 10. 1954 – 14. 11. 1956 centrála StB. Od 1937 vrchní účetní firmy Baťa. Napsal knihu Pracoval jsem u Baťů. (www.kfbz.cz/download/kalendarium_2005.pdf)

OŠŤÁDAL BOHUSLAV, 28. 1. 1940, A „Kyslík“, 21799, centrála StB. Lékař, fyziolog a experimentální kardiolog. Vědecký pracovník, VŠ pedagog, publicista. Řada studijních a vědeckých pobytů v zahraničí.  (www.kfbz.cz/download/kalendarium_2005.pdf)

VLK LADISLAV, 14. 5. 1943, D „Architekt“, 22983, KS StB Brno. Na přelomu 60. a 70. let asistent a samostatný architekt ve zlínském filmovém studiu, od poloviny 70. let výtvarník, animátor a režisér kreslených filmů. Tvořil převážně pro slovenskou televizi.  (www.kfbz.cz/download/kalendarium_2003.php)

   

ŘEZNÍČEK JIŘÍ, 25. 10. 1915 – 1. 6. 1957, A „Jirka“, 2787, centrála StB. Plukovník letectva, za války stíhací letec RAF. Po válce žil ve Zlíně. Obdržel řadu uznání a vyznamenání. (www.kfbz.cz/kalendarium_2007.htm)

MAŇÁK JIŘÍ, 16. 12. 1916 – 29. 12. 1992, A „Michálek“, 4372, 26. 11. 1960 – 21. 4. 1966 KS StB České Budějovice. Pplk., za války letec RAF. Průkopník jihočeské aviatiky.  (www.cbvk.cz/aktu/12.php)

ŠIMONOVÁ SOŇA, 30. 5. 1931, A vojenské kontrarozvědky „Dagmar Hladíková“, 10481. Novinářka. Působnost: Praha, Úvaly, Londýn, New York. Dlouholetá pracovnice v OSN.  (ipac.svkkl.cz, novináři)

BAKALÁŘ ROBERT, 21. 1. 1902 – 23. 7. 1971, A „Ostrý“, 1824, 7. 7. 1954 – 12. 9. 1955 centrála StB. Novinář, prozaik, redaktor Zemědělských novin.  (ipac.svkkl.cz, redaktoři)

VINAŘ KAREL, 17. 8. 1927 – 19. 1. 2007, A „Kubín“, 11204, 2. 7. 1973 – 14. 1. 1987 StB Pardubice. Správce židovského hřbitova v Pardubicích, externí redaktor Pardubických novin a kulturní pracovník.  (Roš chodeš 2/2007)

GUTWIRTH JIŘÍ, 15. 4. 1933, A „Jirka“, 16403, od 22. 11. kandidát agenta, od 19. 12. 1968 do 6. 12. 1989 StB Příbram. PhDr., příbramský novinář a publicista. 33 let byl zaměstnán v Československém uranovém průmyslu jako hutník, v propagaci a v obchodním oddělení. (ipac.svkkl.cz/arlreports/redo/redo31.htm)

PUŠBAUER JAROSLAV, 31. 7. 1901 – 6. 6. 1976, A (držitel propůjčeného bytu) „David“, 5926, centrála StB. MUDr., zubní lékař, hokejista – obránce. Hrál za pražské kluby, reprezentoval 82x  (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986)

DOŠKO ADOLF, 9. 7. 1937 – 9. 5. 1999, A „Skladatel“, 14096, 21. 1980 – 23. 3. 1989 KS StB České Budějovice. Hudební skladatel. Rodák z Chlumečku, okres České Budějovice.  (www.cbvk.cz/aktu/04.php)

MACH FRANTIŠEK, 26. 7. 1922 – 19. 12. 1986, A „Racek“, „Spisovatel“, 5098, KS StB České Budějovice. Spisovatel. Narodil se ve Dvorech nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec. (www.cbvk.cz/aktu/07.php)

KŘEŠNIČKA JOSEF, 25. 11. 1939 – 22. 11. 1997 ve Strakonicích, A „Redaktor“, 10298, 15. 7. 1976 – 10. 3. 1980 StB Strakonice. Básník a publicista, autor divadelních her, iniciátor Kulturního spolku pro Čestice a okolí, vydavatel časopisu Čtení pro lidi.  (www.cbvk.cz/aktu/11.php)

BASSANO JIŘÍ, 3. 4. 1951, A „Ital“, „Jiří“, 14089, 14114, 18958, od 30. 11. 1977 kandidát tajné spolupráce, od 17. 5. 1979 A centrála StB a StB České Budějovice. Farář Evangelické církve metodistické , od 1987 starší církve. Působí jako farář na východním Slovensku. Bydliště: Jenkovce 26, okres Sebranec. 

(gbgm-um.org/mission_programs/ecg/2.19/czech/umc_slovakaddresses.htm)

HOCHMANN FRANTIŠEK, 30. 11. 1920 – 18. 3. 1992, A + D „Vysoký“, „Redaktor“, 2448, 6990, 24139, 14. 9. 1971 – 28. 5. 1976 A centrála StB. ThDr., PhDr., katolický kněz – Karlštejn, spisovatel. 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození.  (damborice.cz/diplomka2/rodaci.htm)

POKORNÝ LADISLAV, 22. 6. 1915 – 12. 5. 2000, A „Klenovec“, 386, 11263, 13. 4. 1960 – 8. 12. 1989 centrála StB. Prof. ThDr. PaedDr., katolický kněz, 1974-78 děkan Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích, odpovědný redaktor vydavatelství České katolické charity. 1985 státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu.  (ipac.svkkl.cz, novináři)

DAVÍDEK FELIX, 12. 1. 1921 – 16. 8. 1988, A „Malík“, 15343, KS StB Brno. PhDr., biskup tzv. skryté církve. 1950-64 vězněn, od 1964 pracoval v brněnské dětské nemocnici jako desinfektor. 29. 10. 1967 tajně vysvěcen na biskupa. (domanska.blog.sme.sk/c/85628), (referaty-seminarky.cz/felix-maria-davidek)

BOUKAL JAN, 8. 5. 1906 – 1982, D „Jiřský“, 23745, centrála StB. Katolický kněz, teolog, první sekretář arcibiskupa Berana.  (www.apha.cz, květen 2006)

DOLEŽAL ANTONÍN, 18. 6. 1936, A + D „Tono“, 11960, od 10. 11. 1976 centrála StB. Katolický kněz, probošt – Praha-Vyšehrad.  (www.apha.cz, červen 2006)

OPATRNÝ MARTIN, 29. 11. 1946, D, 17466, StB Praha. Mgr. Ing., trvalý jáhen a rektor in materialibus u sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích.  (www.apha.cz, listopad 2006)

POSPÍŠIL JAN, 10. 12. 1920, D „Polír“, 25768, centrála StB. Katolický kněz na odpočinku v Praze-Novém Městě.  (www.apha.cz, prosinec 2004)

KOŘÍNEK VÁCLAV, 25. 12. 1915, A + D „Véna“, „Vlna“, „Václav“, 9. 4. 1962 – 27. 7. 1966 a 23. 3. 1973 – 20. 1. 1981 StB Praha a centrála StB. Katolický kněz, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. (www.apha.cz, prosinec 2004)

MÁRA JAN, 14. 8. 1912, A „Jenda“, 442, 8723, 17. 6. 1958 - 8. 12. 1989 centrála StB. Katolický kněz, kanovník, ředitel České katolické charity. 1985 státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu.  (www.apha.cz, září 2005)

ADLER ZDENĚK, 23. 8. 1920, A „Zdeněk“, 17978, od 10. 9. 1971 StB Praha. ThDr., katolický kněz, vyšehradský kanovník. 1985 státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu.  (www.apha.cz, září 2005)

MAREČEK VOJTĚCH, 25. 8. 1924, A „Řehoř“, 31350, 4. 12. 1985 – 15. 2. 1989 centrála StB. Katolický kněz – Praha-Spořilov.   (www.apha.cz, září 2005)

BRŠLICA FRANTIŠEK, 5. 7. 1930 – 27. 5. 2007, TS “Šimon”, 30715, 26. 9. 1976 – 10. 2. 1986 StB Uherské Hradiště. Katolický kněz – od 1976 v Uherském Hradišti-Sadech.  (www.ado.cz, oldin 7-8/2007)

KOVARČÍK PETER, 24. 1. 1954, IS „Abin“, od 18. 2. 1987 rozvědka StB. Ing., podnikatel – firma TELEAXIS. Po vojně pracoval v PZO Incheba. Časté zahraniční cesty.  (www.svet.czsk.net/clanky/osobnosti/kovarcik.html), (www.justice.cz)