hlavna stranka


Späť na stránku doplnené údaje

Naši najobľúbenejší - zapísaní vo zväzkoch ŠtB
Na čele s KSČ a ŠtB do NATO a EÚ - k novým svetlým zajtrajškom!
Zápas o morálnu a spravodlivejšiu spoločnosť sme totálne prehrali v celej postkomunistickej Európe. Vinu na tom ma aj západna spoločnosť, ktorá ignoruje zločiny komunizmu a zaujíma sa len o zločiny fašizmu. Boh nás ochraňuj pred návratom socializmu do Európy v maskovanej a skrytej forme.

Niekoľkonásobný expredseda vlády SR, zástanca hrubej čiary a odporca lustračného zákona.
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Mečiar Vladimír
26.07.1942

Důvěrník
Centrála SK + Bratislava
Doktor
31048

Exriaditeľ SIS, podozrivý zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, organizovania únosu syna býv. prezidenta M. Kováča. Po J. Majskom Jeden z najbohatších ľudí v SR.
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek

Lexa Ivan
18.08.1961

Důvěrník
Centrála SK+Bratislava
Alex
33678


Exprexident SR, spoluprácu s ŠtB mal priamo v náplni práce ako Krajský tajomník ONV v Košiciach na základe tajnej smernice MV ČSSR o inštrukciách pri realizovaní akcie ŠtB "Norbert".
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Schuster Rudolf
04.01.1934

Důvěrník
Košice
9330Bývalý minister zahraničných vecí SR. Ako jediný "vhodný" kandidát tzv."pravicovej " koalície kandidoval v roku 2004 na prezidenta SR.
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Kukan Eduard
26.12.1939

Důvěrník
Centrála
Skopec9002

Bývalý minister zdravotníctva SR a súčasne úspešný podnikateľ.
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Zajac Rudolf
09.02.1951

Důvěrník
Centrála SK + Bratislava
Zwerg33515Ponovembrový zbohatlík, expolitik a podnikateľ
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Čarnogurský Ivan
27.05.1933

Agent
Centrála SK + Bratislava
Inžinier20275
Čarnogurský Ivan
27.05.1933

Tajný spolupracovník
neurčeno
Inžinier20275

JUDr., ing., bratislavský podnikatel, v 80. letech ve funkci náměstka ředitele s. p. Matador vyšetřován v SRN pro krádež, do 1989 obchodní ředitel s. p. Matador Bratislava, od 1990 majitel a prezident firmy SIPOX, jejíž účetní hodnota je nyní 15 miliard slovenských korun. Je nejbohatší Slovák a jeden z největších dlužníků slovenského Fondu národního majetku. (Mimo pochybné privatizace dluží např. jeho VAB Bánovce, které jsou dnes v konkursu, velké částky státní pokladně za sociální pojištění zaměstnanců. Majský to však nepovažuje za dluh.) Dle vlastního přiznání dává skoro denně úplatky. Působení v ČR: 2001 jednatel SIPOX INTERNATIONAL, spol. s r. o., jednatel a společník TATRA-SIPOX-EXPORT-IMPORT spol. s r. o. “v likvidaci”. Vstupuje do automobilky Truck International (bývalý Liaz). Na Slovensku účast ve 40 firmách. Bydliště: 1.) Budatínská 33, Bratislava, 2.) Červenova 28, Bratislava, 3.) Pomořanská 47/22, Bratislava. (www.justice.cz), (Český týdeník 155/96, 28. 6. 1996), (LN 2. 7. 1997), (Týden 52-53/2000.) www.slobodka.org  Je podnikateľ Jozef Majský nedotknuteľný?   Milan Žitný Obvinený z tunelovania tzv.Nebankových subjektov. Podľa vyjadrenia kompetentných-neexistuje dôvod pre vyvlastnenie jeho majetku.(Pozn:V USA je bežnou praxou zablokovanie majetku, vrátane bankových kont všetkým obvineným zločincom až do právoplatného ukončenia súdom. Na Slovensku je zase bežnou praxou, že obvinení prostredníctvom dobre platených advokátov ovplyvňujú priebeh konania a dokonca aj odsúdení podnikajú naďalej aj počas výkonu trestu ako napr. ods. Černák) www.pravda.sk  Majský pôjde pred súd

Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Majský Jozef
15.05.1946

Důvěrník
Centrála SK + Bratislava
Tajomník18509

Generálny riaditeľ Chemosvitu vo Svite,(pozn:vo funkcii bol aj pred rokom 1989, v čase keď si papaláši stavali vily na tzv. "zbojníckom vŕšku"vo Svite za asistencie stavebnej údržby tohoto podniku), prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Ľach Michal
10.08.1948

Agent
Košice
Felix
14083
Ľach Michal
10.08.1948

Důvěrník
Košice
Felix
14083


Meno tohoto 3x evidovaného pána sa zhoduje s menom člena predsedníctva Konfederácie politických väzňov Slovenska, ktorý úspešne zdecimoval jednu z najaktívnejšich pobočiek tejto organizácie na Východnom Slovensku
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Tekuš Anton
31.05.1924

Agent
Centrála SK + Bratislava
Anton
7269
Tekuš Anton
???

Tajný spolupracovník
Centrála
Anton
11477
Tekuš Anton
31.05.1924

Tajný spolupracovník
neurčeno
Anton
7269METROPOLITA SLOVENSKA JEHO EMINENCIA MONS.JÁN SOKOL, ARCIBISKUP TRNAVSKÝ -(bez komentára)
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Sokol Ján
09.10.1933

Agent
Centrála SK + Bratislava
Svätopluk
13007
Sokol Ján
09.10.1933

Tajný spolupracovník
neurčeno
Svätopluk40221
Sokol Ján
09.10.1933

Tajný spolupracovník
neurčeno
Svätopluk
300708Prvý predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska, ktorý za 10 rokov svojho zotrvávania v dobre platenej funkcii, k plnej spokojnosti svojich riadiacich dôstojníkov ŠtB úspešne zlikvidoval niekoľko desaťtisícovú organizáciu, z ktorej sa stali štyri bezvýznamné občianské minizdruženia odsunuté na okraj spoločenského diania v SR. Po KPVS okrem dlhov ostali :1. Zväz protikomunistického odboja-ZPKO, 2. Obnovená konfederácia politických väzňov Slovenska-KPVS,3. Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov-SZČPV-SR, 4. Slovenská asociácia násilne odvlečených-SANO.
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Porubský Július
07.02.1927

Důvěrník
Centrála SK + Bratislava
Ovruč
9634

Dr. Julius Porubsky usvedčil v priebehu vyšetrovania "Katolíckej akcie" rehoľnú sestru Makariu z napomáhania pri ilegálnom odchode do zahraničia

Autentický dokument ako dôkaz podvratnej činnosti agentov ŠtB v Konfederácii politických väzňov za asistencie SIS

VII - REPUBLIKOVÝ SNEM HZDS

V dňoch 25. až 26.apríla 1998 konal sa VII.Republikový Snem HzDS v Košiciach, na ktorý dostala pozvanie aj naša organizácia KPVS Za organizáciu sa na sneme zúčastnil predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Dr. Július Porubský. V plnom znení uvádzame jeho pozdravný prejav (uverejnené vo "SVEDECTVE", číslo 6/1998).

Vážený pán predseda, vážené delegátky a delegáti, Milí hostia, dovoľte mi, aby som pozdravil vaše snemovanie v mene bývalých politických väzňov Slovenska z obdobia krutého komunistického teroru, o ktorom sa v našej spoločnosti nerado počúva a mnohí by boli radi, keby sa na toto obdobie úplne zabudlo.

My, pamätnici tejto hrôzovlády nedáme na toto obdobie zabudnúť, ktoré bolo pre náš slovenský národ veľmi ťažké. Nesmieme pripustiť, aby sa niečo také ešte raz opakovalo.

Sme radi, že práve predseda vášho hnutia má nedoceníteľnú zásluhu na tom, že slovenský národ po tisícročnom období márneho zápasu o svoje, bytie znova získal osamostatnenie.

Rozdelenie ČSR a osamostatnenie nášho národa môže byť príkladom aj pre iné národy. Bolo to rozdelenie bez krvavých obeti, nie také, aké musel prežiť svoje osamostatnenie bratský chorvátsky národ, ktorý priniesol niekoľko tisíc ľudských životov za svoju slobodu. Možno práve preto, že to bolo u nás bez obetí, mnohí naši spoluobčania nevedia si oceniť tento dar slobody a samostatnosti.

Vážené delegátky a delegáti, je vašou povinnosťou túto samostatnosť naďalej chrániť, zachovať a urobiť všetko preto, aby ste vo voľbách znovu vyhrali.

Prosím nepodceňujte opozíciu, ktorá sa už vidí, ako preberá moc na Slovensku.      

Veríme, že voľby znova vyhrajú tí, čo samostatné Slovensko majú skutočne radi a vo svojom srdci oddane ho milujú.

Preto verím, že väčšina politických väzňov svojím hlasom toto podporí, pretože vo svojom srdci obraz takéhoto Slovenska neustále nosia od roku 1945.

Nech žije samostatné Slovensko, Slovensko demokratické, kresťanské a národné.


O s v e d č e n i e

podľa § 9 ods, 1 zákona č. 451/91 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady
na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách v pôsobilosti Slovenskej republiky

o s v e d č u j e m,

že pán /pani/: JUDr. Július Porubský
narodený /á/: 7.2.1927

nie je evidovaný /á/

ako osoba uvedená v § 2 ods.1 písm.b/
zákona č. 451/1991 Zb.

Podpis: Mitro

Guľaté razítko JUDr. Vladimír Mitro,

SIS riaditeľ SIS

 

Na základe rozhodnutia svoje Slovenskej rady, požiadala KPVS Slovenskú informačnú službu o vydanie osvedčení v zmysle zákona číslo 451/91 Zb. pre všetkých členov Výkonnej rady KPVS a predsedov svojich okresných pobočiek. Medzičasom bolo už doručených osem osvedčení, z ktorých ukážku jedného uverejňujeme.

Svedectvo, december 1993, strana 20.


Expredseda Zväzu protikomunistického odboja, bývalý agent unesený z Rakúska a odsúdený za vyzvedačstvo.
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Vicen Josef
14.12.1921

Agent
Centrála
Jóža
201
Vicen Josef
14.12.1921

Agent
Centrála
Jóža
26166
Vicen Josef
14.12.1921

Tajný spolupracovník
neurčeno
Jóža
201
Vicen Josef
14.12.1921

Tajný spolupracovník
neurčeno
Jóža
20188
Vicen Josef
14.12.1921

Tajný spolupracovník
Centrála
Jóža
2616688
Vicen Jozef
???

Důvěrník
Centrála SK + Bratislava
Parek
2837

Posudok Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky na Jozefa Vicena
http://www.upn.gov.sk/regpro/vysledky-vyhladavania.php?kraj=&priezvisko=vicen&meno=jozef&datum_narodenia=&kategoria=

Od 1.3.2008 Predseda Konfederácie politických väzňov na Slovensku. Viac hovoril o potreba odpúšťať, menej o spravodlivosti. Ako jeden z mála rímskokatolíckych kňazov - člen Rotary klubu. Spoluprácu s ŠtB odmietal, súdnu žalobu nikdy nepodal.
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Srholec Anton
12.06.1929

Důvěrník
Centrála SK + Bratislava
Tono
38730
Srholec Anton
12.06.1929

Agent
Centrála SK + Bratislava
Skala
12028
Srholec Anton
12.06.1929

Tajný spolupracovník
Centrála SK + Bratislava

10513
Srholec Anton
12.06.1929

Agent
neurčeno

10513
Srholec Anton
12.06.1929

Tajný spolupracovník
neurčeno
Skala
12028
List politického väzňa Jozefa Vaškoviča predsedovi Konfederácie politických väzňov Slovenska A. Srholcovi