Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť Pozitivně lustrovaní novináři Syndikátu novinářů ČR – 1


Kolik novinářů sloužilo Státní bezpečnosti?
Zdroj: NN Ročník........: 0002/011 Str.: 018
Vyšlo: 01.01.1992 Datum ud
álosti: . . Rok: 1992
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

V seznamech členů českého a slovenského syndikátu novinářů, které předala FBIS vládám obou republik, je uvedeno celkem 386 osob - 262 z ČR a 124 ze SR. Po zveřejnění těchto seznamů některými deník y může velmi snadno vzniknout ve veřejnosti klamný dojem, že tu jsou sepsána jmén a všech našich novinářů, kteří se dali do služby k Státní bezpečnost i. Tento dojem je ve skrze mylný. Seznamy obsahují pouze spolupracovníky Státní bezpečnosti v kategorii agent, nezveřejněna zůstala jména spolupracovníků v kategor ii důvěrník (115 v ČR, 138 ve SR), kandidát tajné spolupráce (121 v ČR, 39 ve SR ), držitel propůjčeného bytu (4 v ČR, 6 ve SR) ani jména těch osob, u kterých nebylo možné zjistit, o jakou kategorii tajného spolupracovníka se jedná (44 o sob v ČR). Čísla samozřejmě nejsou přesná, protože v kategorii Kandi dát tajné spolupráce se mohou vyskytnout i osoby, které ve skutečnosti nespolupracovaly.

To však ani zdaleka není všechno. Lustrace se totiž týkala pouze členů Syndikátů novinářů ČR a Slovenského syndi kátu novinářů, tedy nástupnických organizaci normalizačního svazu novinářů, k terý dnes naprostá většina publicistů ignoruje. Vyjdeme-li z úvahy, že syndiká ty zahrnovaly pravděpodobně zhruba 40 % našich novinářů a že v průmě ru se Státní bezpečností spolupracoval zhruba každý desátý novinář, pak můžeme k onstatovat, že v našich sdělovacích prostředcích působí dnes v České republice asi 1 400 bývalých spolupracovníků Státní bezpečnosti a ve Slovenské republice asi 800. Zveřejněná jména tedy představují v Čechách a na Moravě pouze 48 % z j iž zjištěných spolupracovníků a pouhých 20 % z celkového stavu, na Slovensku pak 40 % ze zjištěných osob a 16 % z celkového počtu spolupracovníků Státní bezpečnosti.

 

 

Pozitivně lustrovaní novináři Syndikátu novinářů ČR – 1. Část

Statistické vyhodnocení zastoupení jednotlivých kategorií tajných spolupracovníků StB v Syndikátu novinářů ČR.

Bylo prověřen o 4786 osob – členů Syndikátu novinářů ČR, z nichž bylo 546 pozi tivně vylustrováno ve smyslu ustanovení zákona č. 451/1991 Sb., což činí 10,4 %.

Z tohoo:

226 (5,47 %) kate gorie AGENT

115 (2,40 %) kate gorie DŮVĚRNÍK

121 (2,58 %) kate gorie KANDIDÁT TAJNÉ SPOLUPRÁCE

4 (0,08 %) katego rie DRŽITEL PROPŮJČENÉHO BYTU

44 (0,92 %) nebyl o možné zjistit, o jakou kategorii tajné spolupráce se jedná

Seznam pozitivně vylustrovaných členů Syndikátu novinářů v ČR v&nbs p;kategorii AGENT:

Antoš Miloš, 21.3.1939 Zukal, Kapelník

Balcar Břetisla v, 1.7.1930, Trabantista

Bartoš Ivan, 6. 7.1952, Ivan

Bauerová Marké ta, 28.1.1923, Carmen

Bednář Josef, 25.6.1941, Svoboda, Novinář

Benda Aleš, 20, 5,1944, Mošna, Antonín

Beneš Richard, 19.8.1968, Dvořík

Beneš Stanislav , 14.9.1945, Martin, Kamil

Bielan Bronislav, 25.5.1936, Lech

Biskup Pavel, 5.1 .1921, Jan, Faust

Borůvková Ire na, 9.7.1930 Martin, Marian

Bauš Arnošt, 10.3.1944, Radan

Bálek Václav, 15.4.1932, Václav

Cais Milan, 14.9. 1939, Jan, Milan

Cincibuch Petr, 2 8.6.1943, Adam, Pavel

Cmíral Karel, 2 1.5.1920, Karel

Daněk Julius, 6 .11.1931, Režizér

Daněk Lubomír , 1.3.1934, Dagmar

Davidová Jarmil a, 27.8.1933, Jon

Diblík Jaroslav , 16.6.1927, Aleš, Olyb

Doskočil Ivo, 1 0.3.1935, ivan, Svoboda

Dočekal Jan, 12 .7.1943, Kritik

Drahota Miloslav, 14.5.1917, Mila

Eis Zdeněk, 21. 6.1930, Kosma

Erhart Rudolf, 15 .4.1944, Ruder

Fanta Karel, 7.8. 1944, Souček

Fejt Jiří, 18 ,7,1959, Novi

Fiala Ivan, 30.4. 1950, Referent

Fiala Pavel, 19.1 2.1953, Robert, Fiala

Fiala Zbyněk, 9 .4.1946, Oto

Fišer Jaroslav, 8.9.1937, Pavol

Forst Stanislav, 8.10.1953, Uvízl

Erass Bohumil, 13 .6.1942, Kamil

Fritz Bohuslav, 6 .4.1928, Rolf

Frič Vladimír , 29.8.1956, Martin, Frýda

Gazdík Zdeněk , 12.12.1924, Mošna, Zdravotník

Gibián Jiří , 10.1.1948, Jirka

Gregor Vladimír , 20.3.1926, Gaver

Gunsberg Waler, 7 .11.1926, Jiří

Hajný Josef, 4. 7.1941, Morávek, Jahn

Havran Vlastimil, 26,4.1943, Rolf

Havlík Karel, 1 6.8.1937, Doktor, Tomáš

Hejcman Pavel, 23 .3.1927, Spisovatel

Hejč Karel, 12. 10.1951, Karol

Hladík Miroslav , 13.7.1942. Heda

Hladík Miroslav , 28.3.1931, Jindra

Hlavíč Mirosl av, 4.1.1928, Doktor

Hoda Jindřich. 1.3.1946, Holeček, Návrat

Holík Jaroslav, 29.2.1928, Zahradník

Holý Josef, 11. 3.1942, Kisch, Skála

Homola Bořivoj, 12.9.1924, Borek

Horák Karel, 4. 1.1935, Dušan

Hořejší Jar oslav, 21.4.1947, Referent

Hrubec Karel, 3.3 .1924, Reportér

Hrudková Marcel a, 16.3.1947, Marcela

Hudečková Mar cela, 13.7.1933, Marcela

Hujer Adolf, 26.1 .1921, Hora

Hujerová Blanka , 4.6.1943, Jana, Květa

Hůlka Václav, 4.3.1924, Hanuš

Hájková Elena , 23.2.1940, Markéta

Jakeš Antonín , 27.12.1935, Jak

Janovksý Julius , 23.2.1935, Učitel-I

Jazairi Mufid, 2. 2.1939, Gustav

Jelen Jiří, 5 .2,1929, Bor

Jenča Ilja, 1.8 .1942, Roman

Jenšík Marek, 23.6.1961, Kamarád

Jokl Svatopluk, 2 5.10.1943, Kubeša

Jára Karel, 18. 12.1926, Kája

Jíša jiří , 10.12.1938, Robert

Kavka Vladimír, 23.2.1937, Havran, Vltava

Kaňka Pavel, 8. 12.1931, Režisér

Kaštánek Jan, 16.5.1933, Bříza

Keliš Jaroslav, 60401931, Sigrid, Jaroslav, Daniel

Kohl Pavel, 12.5. 1942, Reportér, Trabant

Klindera odolen, 5.12.1918, Otto

Klokočník Jar omír, 15.9.1955, Horák, Václav

Klokočník Jos ef, 4.1.1932, Albert, Aramis

Kollár Vladilsa v, 6.5.1956 Eden, Ladislav

Konopíková Lu dmila, 16.8.1939, Tichá, Anděl

Korbelík Bedř ich, 30.9.1924, Adam

Kordač Luboš, 27.2.1957, Otakar

Kordíková Kvě toslava, 10.2.1953, Svoboda

Kornalík Jiří , 213.3.1945, Varhaník

Kotek Václav, 2 6.7.1930, Novinář

Kotland Jiří, 13.1.1942, Vlk, Holoubek

Kotyk Arnošt, 1 1.7.1930, Kiros, Kraus

Kovařík Miros lav, 29.8.1947, Švarc

Kostál Josef, 2 7.1.1931, Josef

Kratzer Hubert, 4 .8.1944, Bert

Krejza Jaroslav, 19.2.1927, Jarda

Krmášek Jiř í, 13.7.1952, Petr

Krui Petr, 23.8.1 941, Radar

Kuliš Jiří, 26.9.1942, Rudolf

Krátký Vladis lav, 19.9.1924, Rudolf

Kubeš Antonín , 12.6.1950, Kuba

Kubeš Zdeněk, 8.8.1929, Zdeněk

Kubka Bert, 18.1. 1955, Jiří

Kunc Ivan, 19.5.1 929 Jarda

Kučera Ladislav , 13.6.1935, Čáp

Kužel Stanislav , 29.7.1946, Waldhanc

Kvasnička Vác lav, 26.9.1930, Kadet, Regina

Kříž Pavel, 18.3.1943, Redaktor

Křížek Jose f, 11.2.1922, Xaver

Ladýř Ivan, 6.5.1927

Langr Ladislav, 1 3.5.1959, Zpravodaj

Lavička Zdeně k, 11.5.1927, Martin, Dan

Lederer jan, 14.5 .1947, Hunza

Lion Jindřich, 19.3.1922 Svoboda

Lukešová Anna , 22.4.1948, Asistentka

Macková Marta, 29.5.1922, Marta, Jiří

Macák Františ ek, 17.2.1937, Golf

Melec Ivan, 22.4. 1930, Man, Inženýr

Malovický Vác lav, 31.7.1943, VáclavMandlík Vilém, 7.4.1936, Jan

Margolius Jiří , 9.11.1936, Redaktor

Marčák Bohumi l, 1.12.1924, tonda, Kovařík

Matys Ivo, 8.8.19 29, Bohdan

Melíšek Jiř í, 16.6.1632, Henry

Messany Petr, 30. 11.1935, oskar

Michal Vladimír , 2.1.1925, Míša

Mihola Rudolf, 26 .7.1943, Mikula

Mikeš Jaroslav, 3.2.1927, Martin

Mikolas Josef, 23 .1.1938, Jirka

Mikyska Karel, 9. 2.1926, Sportovec

Moucha Jaroslav, 23.4.1937, Laso

Mucha René, 28. 10.1930, Murat

Mužík Jarosla v, 12.3.1925, Redaktor

Muller Petr, 1.6. 1654, Petr

Mácha Dalibor, 2.3.1960, Dáda

Navara Miroslav, 30.4.1939, Doktor, Míla

Navrítil Jiří , 10.9.1923, Junák

Navtátil Stanis lav, 11.5.1937, Neuwirt

Nebeský Petr, 7 .2.1942, Etnograf

Nešický Jan, 17.8.1929, Bezejmenný

Nousek Milan, 16. 2.1926, Vojta, Karel

Novotný Pavel, 22.11.1930, Láďa

Novák Josef, 19 .10.1913, Nora

Nováčková M arie, 31.12.1927, Marcel

Nový Antonín, 28.7.1944, Fotograf, Fiala, Kameraman

Olšák Slavomí r, 30.10.1923, Slavomil, Racek

Ondrouch Josef, 2 8.4.1936, Josef

Osvald ladislav, 13.8.1950, Sokol

Otava Bořivoj, 8.5.1923, Čeněk

Pala František, 28.12.1949, Fana, Ferina

Pavlovič Mirosl av, 27.8.1951

Pata Richard, 22. 12.1931, Zpravodaj

Petřík Lubomí r, 14.1.1944, Černý, Luboš

Pešek jaroslav, 20.11.1950, Vedoucí, Jára.

Pick Vladimír, 11.8.1952, Pavel

Picka Jaroslav, 5 .11.1934, Richard

Pidrman zdeněk, 15.6.1931, Fabián

Pimper Pavel, 5.2 .1943, Petr

Plšková Růž ena, 7.2.1915, Voda

Polma Jiří, 2 5.2.1950, Petr Šrámek

Porejs ladislav, 21.11.1921, Novinář, Láďa, Redaktor

Pospíšil Pave l, 6.11.1939, Režizér, Anténa 2

Pospíšilová Anna, 18.1.1910, Baron

Pražanová Dan iela, 3.8.1943, Martina

Pražák Čeně k, 22.3.1931, Slávek

Prouza Petr, 15.7 .1944 Brňák, Jindra

Převrátil Rud olf, 7.9.1945, lada

Přibylová Ire na, 26.12.1954, Hledík, Irma

Rampa Miroslav, 1 0.4.1929, Ing. Kopecký, Karban

Rampír Petr, 10 .1.1943, Valenta

Roček Františ ek, 10.1.1955, Rudolf

Rubeš Vilém, 30.4.1965, Fornax, Rub, Noll

Rubík Imrich, 1 0.4.1921, Amer

Rymešová Jaro slava, 10.10.1950, Jarka

Rywiková Bohdan a, 3.4.1952, Ryba, Dana

Sameš Miroslav, 7.12.1934 Dan, Miroslav

Samolevič Miros lav, 9.3.1926, Dana

Schwarz Jan, 27.9 .1958, Cyril, Džon

Šmýd Jiří , 21.6.1934, Jiří

Špička Karel, 19.12.1922, Režisér

Šroubek Milan, 3.8.1948, Rotek

 

Syndikátu novinářů ČR

Čepelák Jiří 12. 11. 1947 Marek, Čep

Černý Emanuel 4. 6. 1947 Eman, Jakub

Černý Jaroslav 29. 9. 1933 Jiří

Černý Jiří 12. 5. 1936 Čížek

Červinka Oldřich 29. 8. 1925 Zelinka

Čubrda Zdeněk 9. 7. 1949 Mojmír

Šeda Antonín 4. 4. 1924 Novinář

Šedivý Ivan 18. 5. 1930 Polanecký

Ševčík Milan 2. 3. 1936 David

Šimáně Jan 1. 10. 1924 Jan

Šimáně Milan 10. 7. 1943 Vermont

Šrámek Jiří 26. 8. 1933 Havránek

Štolba Jan 20. 2. 1950 Jenda

Štok Ivo 12. 7. 1935 Samuraj

Šuková Olga 10. 6. 1935 Dušan

Švíc Jiří 30. 3. 1928 Ado

Švácha Petr 28. 1. 1942 Johan

Sedlák Josef 10. 10. 1931 Brada, Hájek

Sedláček Jiří 6. 11. 1926 Svět

Sedláček Jiří 13. 2. 1949 Sally

Sedláček Petr 7. 12. 1947 Obora, Petr

Seebauer Felix 30. 7. 1921 Felix, Duben

Sehnal Miroslav 18. 12. 1953 Novák

Sehnal Václav 19. 7. 1919 Vašek

Sobota František 11. 1. 1929 Káťa

Sobíšek Pavel 9. 6. 1930 Pavel, Prukl

Sokol Emil 2. 10. 1926 Růžena, Emil

Sprock Ladislav 12. 5. 1942 Leo

Straka Karel 28. 6. 1920 Strnad

Strnad Emanuel 21. 4. 1926 Hora, Šumava

Svoboda Leoš 4. 2. 1935 Amatér

Svobodová Adéla 13. 10. 1946 Berta, Adéla

Světecká Renata 9. 9. 1949 Karolína, Nenuše, Dcera

Sůva Vladimír 11. 1. 1948 David, Vladimír

Taraba Luboš 12. 5. 1958 Paul, Roma

Tichý Josef 15. 1. 1924 Wagner, Werner

Toman Rudolf 1. 6. 1930 Urban

Toms Stanislav 12. 11. 1945 Frank

Toms Stanislav 19. 9. 1919 Sojka

Tovaryš Julius 19. 12. 1930 Břetislav

Trsek Karel 26. 5. 1959 Dopisovatel, Táta

Trubač Jiří 10. 7. 1949 David

Tupý Václav 11. 7. 1941 Foit

Tvaroh Martin 12. 12. 1955 Martin

Táborský Jiří 2. 7. 1922 Technik

Táborský Roman 26. 10. 1932 Romana

Uher Aleš 4. 2. 1950 Kounic, Břeťa

Unger Rudolf 2. 5. 1933 Uher

Valenta Zdeněk 7. 9. 1934 Bakovský

Valníček Bořivoj 24. 12. 1930 Novák, Borek

Vančura Josef 12. 5. 1942 Lhoták, Vodák

Vaníček Oldřich 30. 8. 1931 Pavel

Vaníček Zdeněk 24. 6. 1947 Lasi

Vejvoda Oldřich 14. 2. 1948 Lord

Vidimský Vladimír 1. 12. 1942 Palma

Vitouš Pavel 18. 5. 1939 Paul

Vitula Jiří 8. 9. 1925 Filosof

Vlach Jiří 7. 12. 1927 Vlášek

Vlk Oldřich 9. 6. 1932 Jirsák

Vodinský Stanislav 20. 3. 1925 Stanislav

Vokřál Jaroslav 20. 2. 1944 Akce, Pařížan

Voldřich Jan 23. 12. 1935 Zita

Voldřich Vladimír 29. 6. 1932 Mirek

Vonderka František 11. 2. 1951 Franta

Vrbka Pavel 30. 5. 1932 Dřeclav, Vrbka

Vácha Pavel 11. 6. 1940 Sad

Válek Ladislav 1. 9. 1922 Alfa, Redaktor, Informátor

Válka Miroslav 7. 8. 1932 Slovan, Janda

Větvička Miloš 24. 11. 1922 Větev, Beran

Wendt Marián 3. 19. 1921 Rada

Wiszczor Ivan 15. 1. 1941 Tesla

Zeman Karel 18. 2. 1939 Střed

Zemek Petr 6. 10. 1932 Péťa

Závada Dušan 24. 3. 1949 Vágner

Ždímal Milan 14. 7. 1924 Bert

Žáková Dagmar 28. 1. 1954 Soňa, Smoky