hlavna stranka


Späť na stránku Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB

NEZVEREJNENÉ 7

SR

 

ÁBEL SVETOZÁR, 11. 8. 1929 – 11. 8. 1986, A ,,Akademik“, 10119, 20. 5. 1966 – 11. 4. 1972 StB Trenčín se zaměřením na Francii. Akademický malíř – Trenčín. (www.trencin.sk, Kalendár výročí osobností v roku 2004)

 

ABRAHÁM MIROSLAV, 4. 6. 1931, A + I ,,Jurko“, ,,Juraj“, 1375, 1377, 1666, 26. 5. 1955 – 22. 12.  1955 informátor KS StB Bratislava, 6. 9. 1956 – 30. 4. 1963 agent StB Banská Bystrica. Doc. Ing., CSc., ekonom, VŠ pedagog – 1956-1961 VŠE Bratislava, od 1972 VŠE (dnes EF UMB) Banská Bystrica. Pracoval i na KNV Bratislava a v Stredoslov. cementarni v Banské Bystrici. Publicista. 1990-1991 velvyslanec ČSFR v Holandsku.  (sk.wikipedia.org)

 

BAFFY LADISLAV, 8. 10. 1944 – 15. 12. 1992, D ,,Hubert“, 16118, 18. 4. 1983 – 31. 1. 1990 StB Jablonov nad Turnou. Speleolog, pedagog – 1968-1976 ZDŠ v Rožňavě, 1976-1992 správce Gombasecké jeskyně.

(sk.wikipedia.org)

 

BÁGEĽ MILUTIN, 21. 11. 1902 – 18. 3. 1989, A ,,Blatnický“, 62, 662, 4199, 23. 2. 1961 – 18. 4. 1968 a 15. 9. 1969 – 14. 12. 1976 StB Banská Bystrica. Evangelický kněz – 1953-1971 Zvolen. Senior. Činitel mírového hnutí, účastník mnohých mírových kongresů.  (sk.wikipedia.org)

 

BALÁŽ IGOR, 14. 5. 1937, A ,,Miro“, 11330, 16. 10. 1980 – 25. 5. 1982 KTS, 25. 5. 1982 – 10. 1. 1989 agent StB Banská Bystrica. MUDr., lékař-radiodiagnostik. 1961-1969 lékař KÚNZ Banská Bystrica, od 1969 v OÚNZ PK jako primář radiodiagnostického oddělení (v současnosti Poliklinika Banská Bystrica). Pracovně navštívil Düsseldorf.  (sk.wikipedia.org)

 

BÁRDOŠ VOJTECH, 30. 9. 1914 – 4. 6. 1982, A ,,Vojto“, 3441, 20. 12. 1957 – 23. 8. 1965 KS StB Bratislava se zaměřením na SAV, poté předán do Prahy na I. správu. MUDr., lékař-virolog. Byl přednostou hygienicko-epidemiologického odboru Povereníctva zdravotníctva, pracoval ve VÚ epidemiológie a mikrobiológiie v Bratislavě, byl vedoucím virologického pracoviště ČSAV ve Valticích. Expert WHO.

(www.juko56.szm.com/mojweb/historia6.htm)

 

BLAŽEK ALBÍN, 4. 10. 1908 – 22. 10. 1984, D, 3799, 15. 8. 1972 – 7. 12. 1981 StB Žilina. Katolický kněz – 1938-1984 Štiavnik. Titulární děkan.  (www.rkfknm.sk/blazek.htm)

 

BUČKO JÁN, 2. 6. 1931, D ,,Janík“, 5275, 18446, 24. 5. 1973 – 7. 3. 1977 a od 3. 1. 1988 StB Zvolen. Prof. Ing., DrSc., VŠ pedagog – 1957-1960 CHTF SVŠT Bratislava a od 1964 TU Zvolen. 1960-1964 vedoucí závodu v Smrečině v Banské Bystrici.  (sk.wikipedia.org)

 

ČELKO VOJTECH, 3. 11. 1916 – 5. 4. 1989, A ,,Eugen“, 7929, 19. 9. 1962 – 6. 4. 1968 StB Trenčín se zaměřením na burž. int. Filatelista – Trenčín. Zakladatel, organizátor a propagátor trenčínské a slovenské filatelie.  (www.trencin.sk, Kalendár výročí osobností v roku 2004)

 

DIANIŠKA SAMUEL, 26. 8. 1934, D ,,Daniel“, 8973, 29. 8. 1977 – 22. 7. 1986 KTS a D StB Banská Bystrica. Ing., CSc., výzkumný pracovník – od 1976 ve VÚ spojov v Banské Bystrici.  (sk.wikipedia.org)

 

DOBRÍK DUŠAN, 5. 10. 1934 – 19. 8. 1986, A (DPB) ,,Hudobník“, 10803, 11. 3. 1980 – 26. 6. 1980 KTS, 26. 6. 1980 – 25. 8. 1981 DPB StB Zvolen. Pedagog, dirigent, kulturní pracovník. Působil jako učitel na ZDŠ v Banské Bystrici, 1973-1980 ředitel LHM v Banské Bystrici, 1980-1986 ředitel DGJT v Banské Bystrici. 1967-1986 dirigent pěveckého sboru Hron v Banské Bystrici, cesty do zahraničí.  (sk.wikipedia.org)

 

FUTÁK JÁN, 13. 1. 1914 – 7. 7. 1980, A ,,Vlado“, 7701, 18. 5. 1962 – 21. 5. 1968 KS StB Bratislava se zaměřením na buržoazní inteligenci. Doc. RNDr., CSc., botanik. 1957-1975 vědecký pracovník Botanického ústavu v Bratislavě, od 1975 Ústavu experimentální biologie a ekologie SAV v Bratislavě. 1967 hostující profesor na univerzitě ve Štrasburku. Nositel vícerých vyznamenání.  (Československý biografický slovník, 1992)

 

GOCNÍK ALOJZ, 23. 12. 1905 – 29. 11. 1974, A, 888, 1. 2. 1971 – 11. 6. 1974 StB Banská Bystrica. Římskokatolický kněz, publicista, překladatel. Působil na různých místech na Slovensku, správce farnosti ve Sliači.  (sk.wikipedia.org)

 

DÓKA JOZEF, 22. 10. 1926 – 23. 9. 2002, D ,,Umelec“, 15167, 12. 3. 1974 – 14. 3. 1977 StB Bratislava. Malíř a fotograf – Trnava.  (www.ksktrnava.sk/publikacie/pdf/kalendar_2007.pdf)

 

HADRABA JÁN, 17. 9. 1922 – 2. 2. 2000, A ,,Krutňava“, 5124, 7. 9. 1959 – 20. 10. 1965 KS StB Bratislava se zaměřením na vízové cizince. Operní pěvec – bas. 1951-1966 sólista opery SND v Bratislavě, 1967-1968 v operním divadle ve Wittenbergu, 1969-1973 ředitel  a od 1973 sólista opery DJGT v Banské Bystrici. Zahraniční cesty a pobyty.  (sk.wikipedia.org), (Československý biografický slovník, 1992)

 

HOLČÍK JURAJ, 14. 12. 1903 – 25. 11. 1984, I + D ,,Legionár“, 3. 10. 1956 – 27. 3. 1968 informátor a 19. 10. 1972 – 19. 9. 1974 důvěrník KS StB Bratislava. Evangelický kněz – Bratislava, církevní publicista. Během SNP člen okr. RNV v Banské Bystrici.  (sk.wikipedia.org)

 

HORÁK GEJZA, 25. 2. 1919, A ,,Hora“, 15431, 10. 10. 1978 – 20. 8. 1984 centrála StB Bratislava se zaměřením na vědu. PhDr., CSc., jazykovědec, publicista. 1948-1984 v Jazykovedném ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislavě (postupně až vedoucí vědecký pracovník). Externí pedagog na univerzitách v Praze, Bratislavě a na bratislavské pobočce Univerzity 17. listopadu.  (sk.wikipedia.org)

 

CHABADA JÁN, 10. 2. 1915 – 18. 4. 1970, A ,,Adam“, ,,Oravský“, ,,Hron“, ,,Kysucký“, 314, 9. 6. 1954 – 18. 4. 1970 KS StB Bratislava. Evangelický kněz, od 1950 generální tajemník, 1951-1970 generální biskup církve. Během SNP místopředseda okr. RNV v Banské Bystrici. Církevní publicista. 1955 vyznamenaný Řádem republiky.   (sk.wikipedia.org)

 

CHLADNÝ IGNÁC, 30. 6. 1907 – 30. 6. 1977, A, 229, 1229, 1962 – 1. 6. 1971 StB Zvolen a KS StB Banská Bystrica. Dr., římskokatolický kněz, po 1951 působil na biskupském úřadě v Banské Bystrici. (sk.wikipedia.org)

 

JÁNOŠKA JÁN, 24. 9. 1923 – 13. 2. 1996, D ,,Jánoš“, 12963, 7. 6. 1982 – 13. 2. 1987 StB Banská Bystrica. Doc., malíř, grafik, VŠ pedagog – vedoucí Katedry výtvarné výchovy PF v Banské Bystrici.  (sk.wikipedia.org)

 

JANŠTA JÁN, 25. 6. 1941, A ,,Ján“, 15261, 22. 3. 1974 – 13. 12. 1989 KTS a A StB Bratislava. Ekonom, 1960-1966 absolvoval Moskevský státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě, 1966-1970 působil na MZV v Praze, 1971-1989 ve Státní bance československé, 1990 ředitel odboru zahraničních vztahů na Úřadě vlády SR v Bratislavě, 1991 ředitel odboru zahraničních vztahů na Ministerstvu financí SR, 1991-1995 působil ve VÚB (1991-1993 generální ředitel divize devizových vztahů, 1993-1995 viceprezident VÚB), od 1996 výkonný ředitel, ředitel Deloitte & Touche.  (sk.wikipedia.org)

 

KOLLER JÁN, 13. 3. 1946, A ,,Doktor“, ,,Jano“, ,,Boris“, 10449, 33329, 9. 1. 1975 – 21. 11. 1977 KTS, 21. 11. 1977 – 7. 12. 1989 agent StB Košice a StB Bratislava se zaměřením na sionismus. MUDr., lékař-plastický chirurg, odborný publicista. Žije v Bratislavě.  (www.nklc.sk/data/401.html)

 

LAUBERT OTTO (OTIS), 8. 1. 1946, D ,,Otto“, 24556, 12. 6. 1980 – 11. 4. 1988 centrála StB Bratislava se zaměřením na kulturu. Malíř, žije v Bratislavě.  (vkmk.sk.neutrino.vasadomena.sk/storage/Kalendar2001.pdf)

 

LUKÁČ JURAJ, 27. 7. 1908 – 28. 1. 1973, A + I, 2896, 5. 1. 1970 – 28. 1. 1973 StB Liptovský Mikuláš. Evangelický kněz, organista, hudební organizátor.  (Kalendár výročí hudba 2008, Mgr. Dana Drličková)

 

MASSÁNYI EDMUND, 15. 1. 1907 – 29. 11. 1966, A ,,Červeň“, 2331, 6717, 11. 1. 1958 – 29. 11. 1966 StB Nitra. Malíř, ilustrátor, restaurátor.  (sk.wikipedia.org)

 

MIKLOVIČ MICHAL, 2. 11. 1937 – 15. 1. 1997, D ,,Mišo“, 13850, 4. 3. 1983 – 10. 1. 1989 StB Banská Bystrica. Ekonom, pedagog, kulturní pracovník. 1962-1995 Mostárna Brezno – různé funkce a byl i ředitelem OÚ strojárského. Aktivně pracoval v mládežnických a odborových organizacích a účinkoval ve smíšeném pěveckém sboru města Brezno. Působil jako pedagog na letních táborech a jako průvodce na zahraničních zájezdech.  (sk.wikipedia.org)

 

MIŠINA IGOR, 29. 4. 1951, D, 20827, od 9. 11. 1988 StB Košice. Mgr., 2000-2006 biskup Evanjelickej církvi augsburského vyznania na Slovensku. Kněz od 1974. Působení: Ladzany, Koceľovce, od 1984 Rankovce, nyní Háj.  (sk.wikipedia.org)

 

ONDRO FRANTIŠEK, 1. 1. 1941 – 1. 10. 1986, D, 5727, 3. 10. 1973 – 29. 11. 1977 StB Banská Bystrica. Doc. PhDr., grafik, výtvarný pedagog. 1969-1979 odborný asistent, 1983-1986 vedoucí Katedry výtvarnej výchovy PF v Banské Bystrici. Nositel vícerých vyznamenání.  (sk.wikipedia.org)

 

PALDAN ANDREJ (zaznamenáno ONDREJ), 29. 8. 1906 – 17. 3. 1984, A ,,Lipovský“, 1328, 7300, 27. 6. 1961 – 13. 12. 1983 StB Topoľčany, StB Trenčín, StB Banská Bystrica a StB Považská Bystrica. ThDr., Msgr., katolický kněz – 1953-1968 Slatina nad Bebravou, 1968-1970 Trenčín, 1970-1984 Lednické Rovne.

(www.farnostlr.host.sk/knazi.htm)

 

RÁCIK JURAJ, 21. 10. 1920 – 18. 2. 1983, A ,,Sladký“, 437, 1954 – 1. 1. 1956 a 19. 11. 1958 – 8. 11. 1971 KS StB Bratislava, StB Galanta a StB Trnava. Ing., CSc., chemik. 1959-1973 vedoucí chemik šlechtitelské stanice – Bučany, poté působil v Bratislavě. Věnoval se problematice rafinace řepy a cukru.

(www.kniznicatrnava.sk/publikacie/pdf/februar_2008.pdf)

 

RAKOVSKÝ ŠTEFAN, 8. 6. 1904, A ,,Turek“, 7216, 5. 5. 1961 – 12. 4. 1968 StB Nitra se zaměřením na školy. Pedagog, muzejník – Trenčín.  (www.trencin.sk, Kalendár výročí osobností v roku 2004)

 

ROZIN ALEXANDER, 28. 10. 1950, D ,,Saňa“, 33141, 28. 5. 1986 – 10. 1. 1989 StB Bratislava. Ing., CSc., podnikatel, od 2005 poslanec zastupitelstva Bratislavského samosprávného kraje zvolený za koalici HZD, SF, SMER. Studoval v Moskvě. 1980-1983 vedoucí oddělení Národního výboru Bratislava III, ředitel Podniku verejnoprospešných služieb Bratislava III, 1986-1988 náměstek ředitele n. p. Slovenská kniha, 1988-1990 ředitel tamtéž, od 1990 předseda představenstva a generální ředitel a. s. Incheba Bratislava. Bydliště: 1.) Vajnorská 8/1348, Bratislava, 2.) Viedenská cesta 3251/7, Bratislava. Držitel čestného občanství městských částí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Nové Město.  (www.rozin.sk/ktosom.html)

 

RYBÁRIKOVÁ ZLATA (ZLATICA), provd. KARASOVÁ, 15. 2. 1936, A ,,Breza“, 6964, 12454, od 7. 11. 1974 do (?) KTS, poté do 26. 6. 1985 agentka StB Banská Bystrica a StB Prešov. Muzikoložka, VŠ učitelka – Košice. Píše vysokoškolské učební texty.  (www.nklc.sk/data(/401.html)

 

SIVÁČEK VLADIMÍR, 9. 9. 1942, A ,,Galéra“, 31814, 28. 8. 1985 – 10. 9. 1986 KTS, od 10. 9. 1986 agent StB Trnava se zaměřením na stykovou bázi ZÚ USA. Dr., loutkoherec, historik  umění – Trnava. Ředitel Múzea bábkarských kultúr a hračiek, ředitel Galérie Jána Koniarika.  (www.theatre.sk/sk/download/MDK2007.doc)

 

SLOVÁK JOZEF, 16. 12. 1953, D ,,Huslista“, 6. 3. 1980 – 23. 10. 1980 StB Bratislava se zaměřením na vysoké školy. Muzikolog.  (Kalendár výročí hudba 2008, Mgr. Dana Drličková)

 

ŠKODA LADISLAV, 7. 12. 1909 – 12. 8. 1971, A ,,Redaktor“, 290, 1954 – 21. 12. 1962 KS StB Bratislava. ThDr., katolický duchovní, redaktor. Od 1952 kanovník Družnej kapituly sv. Martina v Bratislavě, 1949-1968 šéfredaktor Duchovného pastiera, generální tajemník Katolíckej akcie na Slovensku. Člen Svazu čs. novinářů. Nositel vyznamenání.  (sk.wikipedia.org)

 

ŠOLTÉS LADISLAV, 30. 1. 1933, A ,,Vodár“, 23036, 3. 4. 1979 – 22. 11. 1979 KTS, 22. 11. 1979 – 2. 10. 1984 agent StB Bratislava se zaměřením na vysoké školy. Prof. MUDr., DrSc., lékař, VŠ pedagog, 1997-2000 rektor Trnavské univerzity. Po absolvování VŠ působil v Liptovském Mikuláši, Dolném Smokovci a v Bratislavě. 1992-1993 vedoucí Ústavu medicínskej etiky a biotiky, od 1993 Trnavská univerzita. Téměř 8 let strávil jako dětský lékař v Tunisku.  (www.kniznicatrnava.sk/publikacie/pdf/januar_2008.pdf)

 

ŠUFLIARSKY JÁN, 18. 6. 1940, D ,,Roman“, 16288, 21. 6. 1985 – 3. 11. 1986 StB Lučenec. Středoškolský učitel – od 1964 gymnázium v Lučenci, basketbalový trenér a funkcionář.  (www.nklc.sk/data/401.html)

 

URSÍNY JURAJ, 5. 11. 1904 – 7. 6. 1981, A ,,Urban“, 3099, 6708, 2. 7. 1959 – 16. 3. 1960 StB Nitra, 16. 3. 1960 – 28. 8. 1965 KS StB Bratislava. MVDr., veterinář a výzkumný pracovník. Během SNP náčelník veterinární služby 1. čs. armády na Slovensku, současně náčelník polní nemocnice v Banské Bystrici. Překladatel z němčiny, ruštiny, maďarštiny a polštiny.  (sk.wikipedia.org)

 

VÁCLAVÍK KAREL (KAROL), 3. 12. 1937 – 20. 4. 1987, A ,,Slama“, 3328, 27. 3. 1972 – 13. 4. 1985 KTS, 13. 4. 1985 – 20. 4. 1987 agent StB Banská Bystrica. Boxer – Dukla Brezno, mezinárodní rozhodčí, vedoucí autoservisu Kovohron Brezno.   (vkmk.sk.neutrino.vasadomena.sk/storage/Kalendar2002.pdf)

 

ZEMAN GUSTAV, 7. 6. 1906 – 1. 3. 1980, A ,,Hora“, 471, 4471, 1. 11. 1961 – 19. 4. 1968 StB Zvolen. Stavitel. 1944 předseda ilegálního RNV v Banské Bystrici. 1945-1948 poslanec SNR za DS. Člen Mestského divadelného združenia a tělovýchovných spolků, funkcionář a organizátor lyžování v Banské Bystrici.

(sk.wikipedia.org)

 

 

NA OVERENIE

 

BANDY JURAJ, rok narození souhlasí, den a měsíc narození se doposud nepodařilo ověřit, nar. 6. 9. 1950, D ,,Richard“, 18466, od 1976 registrován jako PO StB Komárno a StB Levice se zaměřením na církev, 5. 9. 1978 – 16. 5. 1980 KTS, 16. 5. 1980 – 22. 5. 1989 důvěrník. Prof. ThDr., evangelický kněz, teolog. 2003-2007 děkan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislavě. Vedoucí katedry Starej zmluvy. Od 1974 kaplan v Pukanci (20 km od Levice), později nám. farář v Kolárovu (okres Komárno), 1977-2005 farář v Šamoríně.  (sk.wikipedia.org) 

 

??  BULLA DANIEL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 12. 2. 1909 – 20. 1. 1968, 426, 11. 6. 1954 – 11. 1. 1956 StB Trnava. Učitel a sbormistr v Trnavě? 1952-1957 sbormistr zpěvokolu Bradlan, 1954-1968 dirigent Chóru při Dóme sv. Mikuláša.  (www.kniznicatrnava.sk/publikacie/pdf/januar_2008.pdf)

 

??  HANDZO CTIBOR, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 12. 1906 – 1. 6. 1972, A ,,Hron“, 3984, 20. 3. 1956 – 12. 11. 1968 StB Prešov. Evangelický kněz a publicista? Od 1950 farář v Prešově, od 1953 senior šarišsko-zemplínský.  (sk.wikipedia.org)

 

??  HRAŠKO PAVEL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 19. 4. 1932, A ,,Biely“, 1998, 4. 7. 1958 – 5. 5. 1961 StB Krupina. Prof. RNDr., CSc., antropolog a pedagog? 1956-1965 středoškolský pedagog na SVŠ a Pedagogické škole v Krupině, 1965-1988 působil na Katedře biologie PF v Banské Bystrici, jako pedagog a proděkan na Jesseniově LF UK v Martině, od 1988 na UMB v Banské Bystrici.  (sk.wikipedia.org)

 

??  KÁTLOVSKÝ ŠTEFAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 14. 4. 1906 – 4. 5. 1968, A ,,Košický“, 3159, 4029, 17. 7. 1958 – 4. 5. 1968 KS StB Bratislava a StB Košice se zaměřením na církev. Evangelický kněz? Od 1952 děkan evangelické fakulty v Bratislavě, od 1958 biskup Východného dištriktu. Náboženský spisovatel, časté cesty do zahraničí.  (sk.wikipedia.org)

 

??  LIPTÁKOVÁ ANNA, datum narození v registru neuvedeno, nar. 29. 5. 1904 – 23. 9. 1992, informátorka ,,Hana“, 1738, 16. 6. 1955 – 7. 10. 1957 StB Trenčín. Pedagožka a spisovatelka? Působení: Trenčín, Melčice.

(www.trencin.sk, Kalendár výročí osobností v roku 2004)

 

??  PLEKANEC IMRICH, datum narození v registru neuvedeno, nar. 7. 11. 1908 Valaská Belá – 23. 9. 1964 Varnsdorf, A ,,Belanský Imro“, 251, od (?) do 14. 11. 1958 centrála StB. Akademický malíř? Působení: Třebíč, Hartvíkovice.  (www.valaskabela.sk/?stranka=osobnosti)

 

??  POLK ELEMÍR, datum narození v registru neuvedeno, nar. 24. 9. 1905, A ,,Ščors“, 3401, 29. 11. 1957 – 30. 10. 1961 KS StB Bratislava. Voják? Účastník protifašistického odboje a SNP, 1948 velitel VVT Milovice, 1949 povýšen na brigádního generála. Neobvyklé jméno.  (www.nklc.sk/data/401.html)

 

 

 

OSOBY SLOUŽÍCÍ ZA VÁLKY V RAF

(z www.army.cz/acr/raf/seznam)

 

BÁRTA RUDOLF, 24. 2. 1925 Rožnov (okr. České Budějovice), A ,,Maki“, 5553, 29. 11. 1958 – 16. 8. 1960 StB Praha. Pozemní perzonál.

 

BEDNAŘÍK KAREL, 19. 12. 1920 Holešov, D ,,Norbert“, 41131, StB Brno. Palubní střelec, navigátor a radiotelegrafista. 1948 krátce vězněn pro pokus o opuštění republiky, poté pracoval v různých povoláních – účetní, svářeč…  (letci.simcentrum.info/kniha05.htm)

 

BOUZEK JIŘÍ, 13. 2. 1922 Praha, D ,,Jindřich“, 14245, 23700, StB Praha a centrála StB. Pozemní perzonál.

 

ČERNÝ MILOSLAV, 24. 2. 1921 Svinov (Ostrava), A + I ,,Spartak“, 11930, 5. 7. 1968 – 11. 9. 1972 informátor, 11. 9. 1972 – 1. 7. 1988 agent StB Ostrava. Pozemní perzonál.

 

CHMURA FRANTIŠEK, 17. 8. 1919 Kubachy (Poprad) – 5. 11. 1974, A ,,Franta“, 293, 5567, centrála StB. Pilot.

 

DOLEŽAL FRANTIŠEK, 1. 6. 1917 Horní Heřmanice (Třebíč) – 26. 9. 1997, A VKR ,,Motor“, 35978, 18. 11. 1958 – 31. 3. 1983 OVKR VA-AZ a odb. 7 APVOS, 1. odbor HSVKR + D ,,Vigo“, 44635, StB Praha. Pilot.

 

DOLEŽAL JIŘÍ, 8. 1. 1919 Úpice (Trutnov) – 10. 12. 1993 Praha, A ,,Kopec“, 17, od 3. 6. 1954 StB Praha-sever, Praha-východ a VI. Správa FMV. Letec, navigátor. 1949 zatčen, souzen a poslán do tábora nucených prací Kladno-Dřín. Po propuštění v prosinci 1950 pracoval v n. p. Aero Vodochody Odolena Voda jako samostatný referent, později jako šéfkonstruktér.  (www.trutnov.cz/raf/letci311/dolezal.html)

 

DROBNÍK JOSEF, 3. 9. 1915 Mukařov (Semily) – 17. 5. 1987, IS rozvědky ,,Alar“ (1. 2. 1967 – 9. 2. 1970) + D ,,Allan“, 8573, StB Ústí nad Labem. Pilot.

 

ĎURICA EMIL JOHN, 17. 11. 1922 Podkonice (Banská Bystrica), D ,,Emil“, 18358, 6. 2. 1976 – 20. 12. 1979 StB Bratislava se zaměřením na letiště. Radiotelegrafista.

 

FIDLER JOSEF, 24. 2. 1909 Sluhy (Praha-východ), D ,,Letec“, 15041, StB Hradec Králové. Zaučoval se na letce.

 

FLEISCHER MILOŠ, 27. 10. 1909 Praha – 10. 2. 1987, A ,,Filip“, 11340, StB Praha. Pilot.

 

GIBIÁN PETR, 1. 5. 1922 České Budějovice, A ,,Petr“, 11676, centrála StB. Radiotelegrafista.

 

GRANT JIŘÍ (GRÜNBERGER), 30. 6. 1920 Praha, D, 16232, StB Praha. Montér, seřizovač.

 

HAERING RUDOLF, 9. 2. 1915 Kutná Hora – 14. 3. 1976, A ,,Zámečník“, 4473, StB České Budějovice. Pilot.

 

HRABAL BOHUMIL (zaznamenáno BOHUMÍR), 30. 1. 1914 Chořelice (Olomouc) – 20. 10. 1980, A ,,Bob“, 8662, 4173, 28. 12. 1958 – 28. 9. 1960 a 30. 11. 1964 – 20. 4. 1966 StB Ústí nad Labem. Palubní střelec.

 

HRNČÍŘ JAN, 14. 12. 1910 Znojmo – 21. 4. 1967, A ,,Letenský“, 12273, centrála StB. Pilot.

 

KAVÁLEK FRANTIŠEK, 22. 5. 1916 Jaroměř (Náchod), A VKR ,,Pražák“, 67025, 21. 11. 1972 – 23. 4. 1976 7.A a 1. odbor HSVKR a Archiv VSVKR. Pilot.

 

KEJÍK ALOIS FRANTIŠEK, 24. 9. 1920 Habrůvka (Blansko) – 9. 4. 1972, A ,,Kejř“, 418, StB Praha + informátor rozvědky (27. 8. 1958 – 12. 2. 1958, 1. odbor Praha). Zbrojíř a seřizovač. Po válce novinář.  (Týden u nás 22. 12. 1993)

 

KNAIFL KAREL, 17. 5. 1914 Hořice v Podkrkonoší (Jičín) – 24. 7. 1988, D + velmi pravděpodobně A ,,Václav“, 3269, 30. 7. 1959 – 12. 4. 1968 Hradec Králové. Pilot.  (horice.safarikovi.eu/knaifl.html),

(horice.safarikovi.org/letci.horicka/knaifl.html)

 

KOLCFELDA PAVEL, 29. 6. 1917, Horní Suchá (Karviná) – 6. 10. 1992 Praha, informátor VKR ,,Rusavský“, 10922, 6. 2. 1956 – 7. 11. 1960 OVKR 3.ltd, 7. 11. 1960 - 12. 5. 1974 odb. VKR 7.A. Stíhací letec RAF a 1. čs. stíhacího pluku v SSSR. Po válce byl velitelem stíhací letky v Brně, školil izraelské piloty, později působil mj. v leteckém učilišti v Prostějově a v Prešově.

(http://www.knih-havirov.cz/region/detail.asp?id=1737)

 

KOSTA KURT (KOHN), 13. 1. 1925 Trnovany (Teplice) – 1974, A + D ,,Letec“, ,,Karel“, 13417, 2431, 24913, StB Ústí nad Labem. Radiotelegrafista a palubní střelec.

 

KOPECKÝ ZDENĚK, 17. 7. 1922 Praha – 16. 7. 1987, A ,,Tlumočník“, 11198, 2. 4. 1962 – 10. 7. 1963 StB Praha 3. Pilot.

 

KOVÁČ VLADIMÍR, 19. 8. 1917 Brno, A + D ,,Letec“, ,,Josef“, 10225, 11878, StB Brno. Pilot.

 

KRÉZEK BOHUMÍR, 23. 11. 1914 Hrušovany (Brno-venkov) – 2003, A ,,Bohouš“, 12150, centrála StB. Navigátor. Působil i v kanadském letectvu, o čemž napsal knihu Osudy čs. letce u kanadského letectva. Bydlel v Domově Sue Ryder.

 

KUDRNKA EDUARD, 29. 4. 1914 Vysoké nad Jizerou (Semily) – 13. 2. 1985 Praha, A ,,Chrudimský“, 3408, StB Praha. MUDr., lékař. V 50. letech odsouzen na 10 let do vězení, odseděl si 5 let, po kterých byl podmíněně propuštěn. Po návratu z vězení pracoval jako lékař v Praze, v důchodovém věku jako lázeňský lékař v Libverdě a Kunraticích.  (csletci.wz.cz/kudrnka.php)

 

KÜGLER JIŘÍ, 8. 7. 1926 Ostrava – 28. 11. 1997, D ,,Modrý“, 21622, centrála StB. Zaučoval se na radiotelegrafistu.

 

LOVĚTINSKÝ JAROSLAV, 20. 4. 1917 Gross Kadolz (Rakousko) – 14. 7. 1975, A, 6993, StB Hradec Králové. Pilot. Po 1948 pracoval v různých zaměstnáních, dlouhá léta pracoval jako dělník v kosteleckém Osinku.

 

LÖBL ROBERT, 10. 2. 1924 Děčín, A ,,Richard“, 3545, 5254, 13. 7. 1955 – 30. 12. 1955 centrála StB, 30. 8. 1958 – 14. 7. 1960 StB Praha. Radiotelegrafista.

 

MÍKA VÁCLAV, 5. 4. 1907 Vídeň (Rakousko), A ,,Vašek“, 22662, centrála StB. Strojírenský úředník.

 

MIKULENKA EMIL, 17. 2. 1920 Halenkov (Vsetín) – 21. 3. 1993, A ,,Marie“, 3480, 20. 6. 1957 – 30. 3. 1961 StB Praha a Praha-východ. Radiotelegrafista a palubní střelec.

 

MUNK VILÉM, 23. 4. 1917 Olomouc, A + D ,,Dědek“, ,,Bruno“, 25027, 21. 12. 1981 – 10. 6. 1983 důvěrník, od 10. 6. 1983 agent StB Ostrava. Zdravotnický perzonál.

 

MÜLLER FRANTIŠEK, 24. 10. 1918 Ohniščany (Hradec Králové), A ,,Sava“, 9770, 30. 8. 1961 – 31. 10. 1963 StB Praha 2. Zaučoval se na pilota.

 

NECHVÁTAL MILAN, 14. 5. 1921 Brno, D ,,Rafák“, 17030, StB Brno. Zbrojíř a seřizovač.

 

ONDRUŠ JINDŘICH, 12. 11. 1921 Ostrava-Hrabůvka, D ,,Redaktor“, 14396, 14582, StB Praha a centrála StB. Zaučoval se na navigátora.

 

PECKA JAROSLAV, 17. 10. 1910 Mladá Boleslav – 6. 11. 1977, A ,,Boleslav“, 12905,  18. 7. 1963 – 12. 12. 1963 kandidát agenta, 12. 12. 1963 – 27. 7. 1968 agent StB Praha. Montér, seřizovač.

 

PERNÍKÁŘ JAN, 11. 1. 1903 Horní Cerekev (Pelhřimov) – 21. 11. 1976, A ,,Jenda“, 9857, centrála StB. Pilot. Napsal první československou učebnici o  navigaci.

 

PICEK KAREL, 2. 11. 1912 Praha, D ,,Kamil“, 6834, StB České Budějovice. Opravář.

 

PLECHATÝ FRANTIŠEK, 13. 11. 1905 Hodkovice nad Mohelkou (Liberec) – 23. 10. 1980, A ,,Zděnka“, 3056, StB Praha. Montér, seřizovač.

 

POLÁČEK JIŘÍ, 29. 3. 1913 Praha, A ,,Polabský Jiří“, 478, od 8. 6. 1954 centrála StB. Radiotelegrafista a palubní střelec. Předválečný přeborník v boxu. Od 1952 až do důchodu kopáč u pražské Konstruktivy. 2006 uděleno čestné občanství městskou částí Praha 18.  (www.letnany.cz)

 

PROCHÁZKA BEDŘICH, 12. 1. 1914 Horní Režodol (Liberec) – 12. 7. 1965, A ,,Beda“, ,,Béda“, 1494, 4077, StB Praha a centrála StB. Radiotelegrafista a vedoucí signalizace.

 

PUKANČÍK PAVEL (PAVOL), 20. 1. 1920 Pezinok (Bratislava-venkov) – 9. 3. 1992, A ,,Margareta“, 14257, 25. 9. 1973 – 30. 3. 1979 StB Bratislava se zaměřením na ČSD. Radiotelegrafista a palubní střelec.

 

RŮŽIČKA FRANTIŠEK, 13. 7. 1915 Pardubice, D, 16801, StB Ostrava. Navigátor.

 

ŘEHOŘ JAROSLAV, 3. 4. 1915 Luka nad Jihlavou (Jihlava) – 9. 9. 1987, A ,,Rafael“, 17017, StB Brno. Pilot.

 

SAXL JAROSLAV, 8. 9. 1919 Praha – 6. 7. 1996, A ,,Lipa“, 7278, 23. 3. 1960 – 11. 5. 1962 StB Praha 15. Radiotelegrafista.

 

SMRČKA VÁCLAV, 25. 5. 1904 Krumpach (Šumperk) – 23. 6. 1970, A ,,Pilot“, 13576, StB Praha. Pilot.

 

SNÍDAL LADISLAV, 22. 6. 1914 Kokory (Přerov), A rozvědky ,,Sobek“, 7. 8. 1954 – 17. 12. 1954 odbor 41. Navigátor.

 

STRUPEK VÁCLAV, 24. 7. 1918 Praha, A ,,Václav“, 9350, 29. 10. 1958 – 14. 12. 1964 centrála StB. Strojírenský úředník.

 

SÝKORA FRANTIŠEK, 24. 11. 1911 Jaroměř (Náchod) – 24. 12. 1988, A ,,Sejček“, 4531, centrála StB. Pilot.

 

ŠAFRÁNEK MILOŠ, 2. 4. 1922 Praha – 10. 11. 1983, A ,,Petr“, 24004, centrála StB. Pilot.

 

ŠIKA JAROSLAV, 16. 4. 1918 Borotín (Tábor) – 26. 1. 1976, D ,,Pilot“, ,,Avion“, 16159, StB Brno. Pilot.

 

ŠIKL VÁCLAV, 26. 9. 1915 Praha – 24. 2. 1996, A + D ,,Kristián“, 4469, 16271, StB Praha a centrála StB. Pilot. Napsal knihy Nebe nad Seinou a Nač Jaru nezbyl čas.

 

ŠLOUF KAREL, 21. 9. 1917 Dvorec u Nepomuku (Plzeň-jih) – 11. 4. 1980, D ,,Rybář“, ,,Honza“, 6314, 2665, StB České Budějovice. Zbrojíř a pilot.

 

ŠTRÉGL KAREL, 8. 7. 1920 Dvůr Králové (Trutnov), A ,,Kateřina“, 9699, centrála StB + A rozvědky ,,Kater“ (27. 4. 1971 – 10. 6. 1974 odbor 31.) Palubní střelec a radiotelegrafista. Po 1948 prošel různými zaměstnáními, byl i horníkem u Kladna. ,,Podařilo“ se mu dostat na Vysokou školu ekonomickou v Praze, získal vědeckou hodnost CSc., později udělal docenturu a stal se vedoucím katedry vědy a techniky, po 1968 působil na univerzitách v USA. 1996 mu Dvůr Králové udělil čestné občanství města.  (www.trutnov.cz/raf/letci311/stregl.html)

 

TRUBÁČEK BOHUMÍR (zaznamenáno BOHUMIL), 10. 4. 1904 Praha, D, 23964, centrála StB. Zbrojíř.

 

TŘÍSKA ARNOŠT, 31. 12. 1899 Plzeň – 6. 2. 1977, A ,,Habada“, 9520, StB Praha. Letecký mechanik.

 

VAŠÍČEK LUDVÍK, 12. 8. 1915 Olomouc – 14. 4. 1992, A + I ,,Alois“, 10008, 28. 3. 1965 – 28. 8. 1972 informátor, 28. 8. 1972 – 31. 10. 1978 agent StB Olomouc. Radiomechanik.

 

VYHNIS JAROSLAV, 12. 3. 1919 Plzeň – 2. 12. 2005, A + IS rozvědky (14. 5. 1971 – 27. 12. 1972) ,,Orlovan“, ,,Orlov“, 8773, 5426, od (?) do 15. 10. 1963 StB Klatovy, 16. 5. 1973 – 15. 10. 1975 centrála StB. Pilot. Po 1948 u n. p. Textil, 1951 pracoval jako brigádník v dolech, později jako řidič autobusu ČSAD Klatovy, od 1961 vedoucí hotelu. 1981-1990 pracoval v Průmstavu jako vedoucí zahran. rekreace, 1998-2005 pracoval v hotelu DUO na Proseku. 2006 uděleno čestné občanství městskou částí Praha 18.  (www.letnany.cz)

 

WÁGNER JAN, 12. 7. 1911 Olomouc – 24. 11. 1985, A ,,Tesař“, 703, StB Ostrava. Strojírenský úředník.

 

ZIKMUNDÍK JAROSLAV, 16. 2. 1912 Doloplazy (Olomouc) – 27. 10. 1970, A ,,Ulster“, 298, centrála StB. Letecký mechanik.

 

 

NA OVĚŘENÍ 

 

??  BILAVČÍK MIROSLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 6. 6. 1917 v Bystřici pod Hostýnem, A ,,Valach“, 3016, 5723,  28. 4. 1959 – 26. 1. 1963 StB Bruntál. Pozemní perzonál.

 

??  ĎURIŠIN MICHA(E)L, datum narození v registru neuvedeno, nar. 21. 7. 1924 Trebišov, A, 5975, od 16. 1, 1963 kandidát agenta, 23. 2. 1963 – 31. 5. 1968 agent StB Trebišov. Zaučoval se jako palubní střelec.

 

??  GRÁB OTTO, datum narození v registru neuvedeno, nar. 22. 9. 1901 Plzeň – 1968, A ,,Petr-Pavel“, 3393, 19. 6. 1958 – 25. 4. 1961 StB Ústí nad Labem. JUDr., překladatel.

 

?? HRUBÝ OTAKAR, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1. 11. 1913 Nová Paka (Jičín) – 15. 5. 1993, A ,,Džunka“, 3249, 6. 7. 1959 – 13. 3. 1961 StB Nová Paka. Pilot.

 

??  MÍSAŘ KURT JAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 30. 9. 1916 Liberec, A ,,Štefan“, 5793, 18. 7. 1960 – 28. 1. 1966 Odb. žel. dopr. Ústí nad Labem skupina Liberec. Pozemní perzonál. Obě jména v registru uvedena.

 

??  OSOBA KAREL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 10. 9. 1912 Hradec Králové, A ,,Osika“, 111, 15. 6. 1954 – 22. 7. 1958 StB Broumov. Radiotelegrafista.

 

POUCHLÝ FRANTIŠEK, zaznamenáno  15. 6. 1913, nar. 13. 6. 1913 Otnice (Vyškov) – 10. 8. 1981, A  ,,Krásný“, 16756, 11381, centrála StB a StB Praha. V RAF jako vojenský kněz, později velitel bombardovací 311. perutě. Externí učitel jazyků v ČT Praha.  (www.otnice.cz/resources/upload/data/12_21.pdf)

 

??  RUNŠTUK VÁCLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 11. 6. 1905 Rychnovek (Náchod), A ,,Rudolf“, 62, 14. 6. 1954 – 20. 3. 1956 StB Dvůr Králové, od 20. 3. 1956 1. Zvláštní odbor FMV. Pozemní perzonál.

 

SKÁKAL VLASTIMIL, zazn. 10. 11. 1911, nar. 10. 11. 1919 Káhira (Egypt) – listopad 2005, agent rozvědky ,,Mudra“, 29. 7. 1957 – 1. 10. 1962 odbor 52. Navigátor. Od 1958 obchodní ředitel Centrokomise v Káhiře, která prodávala československé výrobky v Egyptě.  (http://krajane.radio.cz/cs/article_print/493),

(http://czechembassy.org/wwwo/mzv/defaultart.asp?id=35534&ido=8901&idj=1&amb=71&type=print)

 

?? URUBA PETR, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 12. 1916 Rusava (Holešov), A ,,Boris“, 2235, 5098, 12. 7. 1958 – 25. 6. 1960 StB Olomouc. Letec. Po 1948 pracoval v dělnických profesích, nakonec v Sigmě Olomouc. Poté tlumočník. 2006 jmenován čestným občanem městskou částí Praha 18. Žije v Praze.

(www.reflex.cz/clanek23782.html)

 

??  VAVŘÍNEK FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 25. 1. 1914 Vsetín – 26. 7. 1978, A ,,Stihač“, 7035, 6. 2. 1962 – 6. 11. 1964 StB Vsetín, od 6. 11. StB Ostrava. Stíhací pilot. 1950 musel armádu opustit, pracoval u ČSAD. 5. 3. 1964 rehabilitován a povýšen.  (letci.simcentrum.info/kniha11.htm)

 

 

K seznamu z RAF pro úplnost: 14 dalších osob již bylo zveřejněno dříve, proto nejsou uvedeny v tomto seznamu

hlavna stranka