hlavna stranka


Späť na stránku Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB

Zdieľaj

NEZVEREJNENÉ 13

SR

NOVÍ 13

SR

ANDRAŠINA JOZEF, 18. 12. 1926 Gelnica – 16. 9. 1986, D „Operátor“, 13855, 19. 9. 1979 – 16. 9. 1986 KS StB Košice. Doc. MUDr., CSc., lékař – chirurg, 32 let VŠ pedagog. Vedoucí katedry chirurgie LF v Košicích. 1982-86 přednosta Kliniky detskej chirurgie Fakultnej nemocnice v Košiciach. Přednášky v zahraničí.                        (https://www.upjs.sk/public/media/3534/universitas-safarikiana-1-2012.pdf)

CIGÁNEK LEODEGAR, 10. 2. 1925 – leden 2004, A „Karol“, 8979, 7. 5. 1964 – 22. 1. 1968 KS StB Bratislava se zaměřením na SAV. Prof. MUDr., DrSc., neurolog, hlavní odborník MZ SSR pro neurologii, vedoucí I. nervovej kliniky NsP akademika I. Dérera. (http://uniba.sk/fileadmin/ruk/nasa_univerzita/NU1984-85/nu1984-85_06-februar.pdf)

DUBÍNY JÁN, 14. 2. 1927 Brezno -  23. 7. 2008, A „Slavkovský“, 1995, 7014, 14268, 30. 6. 1958 – 29. 3. 1961 a 5. 12. 1974 – 22. 5. 1979 KS StB Banská Bystrica, 1. 10. 1973 – 16. 11. 1974 centrála kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na církev. ThDr., senior Slovenské evangelické církve a. v. v ČSSR. 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození. (http://www.cemetery.sk/?gr_id=148116&pid=620)

FERENCI DIONÝZ, 8. 4. 1921 Spišská Nová Ves, do 1978 spolupracovník vojenské rozvědky „Mandant“, 110844. JUDr., funkcionář a mezinárodní rozhodčí v lyžování. Dlouholetý člen Mezinárodní lyžařské federace (FIS), 10 let technický delegát FIS. 1972-79 zástupce Československých aerolinií v Rakousku a ve Švédsku, do 1985 obchodní ředitel ČSA na Slovensku. (http://www.muzeum.olympic.sk/wp-content/uploads/2010/10/MTK_sport-a-osobnosti.pdf)

FISCHER ĽUDOVÍT, 7. 1. 1940, D „Ľubo“, 22565, od 28. 3. 1980 KTS „Asistent“,  20. 6. 1983 – 15. 11. 1985 důvěrník KS StB Bratislava se zaměřením na sionismus. RNDr., člen Židovské náboženské obce Bratislava.                  (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2014-01.pdf)

FOLTA BRUNO, 25. 10. 1935 Bratislava – 8. 9. 2005 Bratislava, D „Igor“, 32008, 1. 3. 1988 – 8. 11. 1989 StB Bratislava. V 1. pol. 50. let pracovník rozhlasové stanice Svobodná Evropa, v materiálech StB označen jako agent CIC.  (http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-h.pdf)

FÜRSTENZELLER PAVOL, 25. 11. 1925 Šaštín – 1. 12. 2012 Skalica, informátor „Vlado“, 8415, 26. 4. 1963 – 8. 5. 1968 StB Senica se zaměřením na buržoazní inteligenci a kulturu. Mgr., učitel, malíř, spolu s manželkou zakladatel folklórního souboru Skaličan. 2003 obdržel Cenu primátora mesta Skalica.(http://www.mestosastinstraze.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=80), (http://zahorie.sme.sk/c/4008615/pavol-frstenzeller-vytvarna-osobnost-sastina-a-skalice.html)

GÁLL VLADIMÍR, 6. 9. 1920 Revúca – 6. 9. 1985 Zvolen, A(?) + D „Vlado“, „Vladimír“, 13774, 26534, 5. 4. 1973 – 26. 5. 1976 KTS (ve vyhledávači uvedeno i agent, ale v registru to není jasně vyznačeno) centrály StB Bratislava se zaměřením na nekatolické církve, 29. 1. 1982 – 15. 5. 1985 důvěrník KS StB Bratislava se zaměřením na nekatolické církve. ThDr., evangelický kněz – 1948-69 Tornaľa, od 1976 Bratislava, VŠ pedagog – 1969-76 tajemník Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislavě. (http://www.kmh.sk/fotogaleria/657.pdf)

GROSS PAVOL, 9. 12. 1935, D „Žula“, 15053, 21. 2. 1974 – 31. 10. 1975 KS StB Bratislava se zaměřením na USA. RNDr., CSc., geolog, člen Židovské náboženské obce Bratislava. (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2006-12.pdf), (http://www.geology.sk/doc/min_slov/ms_2009_4/13_Geovestnik_4_09_web_s561_s562.pdf)

HALGAŠ JÁN, 8. 12. 1948, do 1981 spolupracovník vojenské rozvědky „Galaš“, 151908. Doc. RNDr., CSc., chemik, VŠ pedagog – od 1972 UK Bratislava. 1980-81 působil na University of Ottawa v Kanadě.  (http://www.noslc.sk/index_subory/rekus/rekus413.pdf)

HANES PAVEL (PAVOL), 24. 3. 1954, A „Peter“, 13322, od 2. 9. 1982 KTS „Dodo“, 22. 11. 1982 – 3. 7. 1984 agent StB Liptovský Mikuláš. Doc. ThDr., PhD., kazatel, teolog, VŠ pedagog – od 1993 Univerzita Mateje Bela v Banské Bystrici. 1982-93 kazatel Bratrské jednoty baptistů. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Hanes), (http://www.pdf.umb.sk/phanes/)

CHOVAN JÚLIUS, 17. 8. 1914 – 17. 9. 1998, D „Július“, 15857, 2. 7. 1974 – 10. 5. 1977 KS StB Bratislava se zaměřením na nelegální organizace. Prof. PhDr., VŠ pedagog – 1952-84 vedoucí Katedry telesnej výchovy VŠE Bratislava, sportovní funkcionář – 1956-74 ÚV ČSTV.                                                     (http://sport.gov.sk/hall-of-fame/member/Details/152)

IZRAEL FRANTIŠEK, 11. 3. 1947, A „František“, 9851, od 30. 8. 1974 StB Vranov. Člen Židovské náboženské obce Prešov.                      (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2014-03.pdf)

JAŠEK ZDENO, 23. 3. 1932 – 17. 9. 2004, A „Podhorský“, 24357, od 15. 4. 1980 KTS „Ramon“, 24. 6. 1980 – 12. 12. 1989 agent centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na tělovýchovné a branné organizace. Házenkář a trenér – působil v Bratislavě, 1985-88 asistent trenéra u reprezentace žen ČSSR, rozhodčí, funkcionář, sportovní novinář – 1951-60 vydavatelství Práca, 1961-82 sportovní týdeník Štart (od 1976 zástupce šéfredaktora), 1992-96 Roľnícke noviny, Slovenská republika, Nový deň. Časté cesty do zahraničí. (http://sport.gov.sk/hall-of-fame/member/Details/110)

JENČÍK VOJTECH, 22. 10. 1920 Sečovce – 22. 3. 1976 Žalobín, A, 8202, od 11. 9. 1970 kandidát agenta, 9. 2. 1971 – 22. 3. 1976 agent StB Michalovce a StB Vranov (od 17. 12. 1971). Dr., římskokatolický kněz, teolog, překladatel, básník. Za činy „velezrady“ a „vyzvědačsví“ ho odsoudili na 16 roků vězení, trest mu byl snížen na 8 roků. 1968-76 byl správcem farnosti v Žalobíně (okres Vranov nad Topľou). Na faře v Žalobíně mu 10. 12. 2006 odhalili pamětní tabuli.  (http://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik9-2011/sbornik09.pdf),                        (http://www.secovce.sk/vyznamne-osobnosti.phtml?id3=10915)

KARDOŠ RÓBERT MIKULÁŠ, 22. 11. 1926 Bratislava – 23. 6. 2013 Bratislava, informátor, později důvěrník „Argo“, 3087, 9. 4. 1957 – 28. 9. 1976 KS StB Bratislava. Člen Židovské náboženské obce Bratislava.           (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2006-11.pdf),           (http://www.geni.com/people/Robert-Mikulas-Miki-Kardos/6000000005436060352)

KLEINEDLER HENRICH, 23. 9. 1909 – 1998 Moravský Svätý Ján, informátor „Leopold“, 4342, 31. 10. 1958 – 25. 4. 1968 StB Bratislava – OŽD. Pracoval v ČSD, 1954-87 kronikář obce Moravský Svätý Ján, aktivně se podílel na činnosti Dobrovoľného požiarneho zboru, za což byl 1990 a 1992 oceněn. (http://www.mestosastinstraze.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=80)

KOBLIŠEK DUSAN, 16. 12. 1960 Bratislava, IS rozvědky „Posluchač“, 48751, 11. 3. 1985 – 3. 2. 1987 odbor 31 (finanční svazek). Ing., novinář, rozhlasový redaktor - pořad Pozor zákruta, motoristický závodník, podnikatel. 1988-92 zástupce Slovenského rozhlasu a OIRT v Evropské vysílací unii (EBU). Od 2002 prezident Slovenskej asociácie motoristického športu (SAMŠ).                                                                                    (http://www.auto.sk/spravy/clanok322-Na_cele_SAMS_bude_Dusan_Koblisek.htm)

KOKAVEC JÚLIUS, 7. 8. 1931 – 9. 12. 1989 Dolný Kubín, A „Ďuso“, 20474, od 22. 9. 1978 KTS „Julo“, 26. 6. 1979 – 8. 1. 1985 agent StB Bratislava se zaměřením na pravici. Novinář, překladatel, redaktor – Smena, Naše vojsko. (http://www.noslc.sk/index_subory/rekus/rekus413.pdf)

KOVAĽ JÁN, 13. 11. 1918 Sečovce – 19. 9. 1976 Košice, spolupracovník VKR „Mina“, 11535, 11. 5. 1956 – 22. 4. 1963 centrála VKR + možná i A, 8141, 8. 7. 1970 – 19. 8. 1976 StB Košice. Ing., generálmajor, stíhací letec, náčelník Vyššieho leteckého učilišťa Košice, 1973-76 náčelník košickej Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného povstania.                      (http://www.secovce.sk/vyznamne-osobnosti.phtml?id3=10915)

KOVAL JÚLIUS, 6. 1. 1933, A „Mráz“, 15650, od 9. 10. 1984 KS StB Banská Bystrica. JUDr., člen Židovské náboženské obce Banská Bystrica. 1956-70 prokurátor, 1970-95 právník a ředitel KISOI v Banské Bystrici, od 1995 advokát. 1997-2006 člen dozorčí rady PETRA SLOVAKIA, s.r.o. (2006 konkurs, likvidace), od 2012 člen představenstva HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s., 1997-99 předseda představenstva MOGUL SLOVAKIA, a.s. (2000 přejmenována na FORTE, a.s. - od 2001 likvidace, 2004 výmaz z OR), 2000-2006 člen dozorčí rady AGRODUBNÍK, a.s., od 2011 člen dozorčí rady MEDICAL GROUP EUROPE a.s. Bydliště: ČSA 11, Banská Bystrica.                                   (http://www.detail.cz/osoba/julius-koval-csa-11-banska-bystrica/nBWCbYWbTb0/), (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2007-02.pdf)

KRÁLÍK JURAJ, 26. 7. 1926 Košice – 24. 9. 2012, spolupracovník rozvědky „Kurka“, 44667, 24. 10. 1966 – 13. 1. 1972. JUDr. Ing., CSc., diplomat, spisovatel, výtvarník, VŠ pedagog. 1948-53 ředitel Ústavu teórie práva v Bratislavě, 1953-60 pracoval jako první tajemník na československém velvyslanectví v Budapešti, kde byl zodpovědný za politické zpravodajství (1956 obdržel státní vyznamenání za vynikající práci – maďarské povstání(!)), 1963-71 velvyslanec při OSN, kde zastával funkci předsedy jednoho z výborů Konference pro odzbrojení v Ženevě, do 1989 v Ústavu rádioekológie v Košicích a v  Hydrometeorologickém ústavu M. R. Štefánika v Bratislavě, 1989-90 vedoucí úřadu vlády národního porozumění, 1990-93 velvyslanec při OSN, po 1993 poradce ministra zahraničí SR, později prezidenta SR. Mj. zastával též post předsedy správní rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva. 2006 obdržel od prezidenta SR Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, 2009 obdržel Čestné občianstvo mesta Michalovce.  (http://www.panorama.sk/kralik), (https://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_Králik_(diplomat))

KRÚDY GABRIEL, 9. 11. 1929 Lučenec – 27. 4. 1997 Lučenec, D VKR „Gold“, 25743, 5. 3. 1987 – 14. 7. 1989 VKR při KVS Banská Bystrica. PhDr., památkář, historik, ředitel KPÚ v Lučenci. Od 1971 vedl rekonstrukci hradu Šomoška, 1987 inicioval úpravu pramene na naučné stezce Šomoška, který byl pojmenovaný podle něho. (http://www.noslc.sk/index_subory/dokumenty/kalendar_2014.pdf)

KUBINEC DUŠAN, 4. 6. 1944 Utekáč, D „Jakub“, 13652, 2. 2. 1983 – 24. 1. 1986 KS StB Banská Bystrica. Ředitel Domu Matice slovenskej v Lučenci. (http://www.noslc.sk/index_subory/dokumenty/kalendar_2014.pdf)

KURHAJEC PETER, 9. 3. 1940, A „Šiškin“, 8687, 17. 9. 1963 – 21. 5. 1968 KS StB Bratislava se zaměřením na tělovýchovu. Moderní pětiboj – TJ Žiška Bratislava. V letech 1959-74 12-násobný mistr ČSSR. Nositel vyznamenání Polské republiky Zlatý kříž za zásluhy v duchu humanity, zakladatel (1998) a předseda Spoločnosti Ferdinanda Martinenga.                                       (http://sport.gov.sk/hall-of-fame/member/Details/87)

LEFKOVIČ JÚLIUS, 8. 3. 1947, D „Čiga“, 19985, od 17. 8. 1987 KTS, od 10. 7. 1988 důvěrník KS StB Košice. Člen Židovské náboženské obce Košice. (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2014-03.pdf)

MAJERNÍK JÁN, 20. 7. 1936 Senica, spolupracovník VKR „Alica“, 47450, 28. 9. 1961 – 1963 2. sbold. Redaktor, spisovatel, překladatel, básník. V 90. letech šéfredaktor Literárneho týždenníka.                        (http://www.books.sk/writer_card.jsp?id=115),            (http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/jan-majernik)

MARČEK TIBOR, 13. 4. 1941 Trnava – 10. 6. 2012 Trenčín, D „Marek“, 22025, 26. 7. 1978 – 19. 10. 1986 StB Bratislava se zaměřením na školství. Doc. MUDr., CSc., lékař, VŠ pedagog – od 1969 LF UK Bratislava, dlouholetý vedoucí katedry, přednosta Kliniky telovýchovného lekárstva, fyziatrie a rehabilitácie Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Sportovní funkcionář (exekutivní šéf Antidopingového výboru) a lékař reprezentací (1984 a 1986 družstva volejbalistek na ME, resp. MS, 1996 a 2000 šéflékař slovenských výprav na OH). 1994-2000 hlavní odborník Ministerstva zdravotníctva SR pro tělovýchovné lékařství. (http://www.olympic.sk/aktuality-sov/vo-veku-71-rokov-nahle-zomrel-popredny-telovychovny-lekar-tibor-marcek-seflekar-slovenskych-vyprav-na-oh-1996-a-2000)

MICHALKO JÁN, 10. 12. 1936 Košice, A VKR „Tono“, 38292, 26. 7. 1961 – 15. 4. 1987 OVKR při KVS Košice a OVKR VVLŠ SNP. MUDr., lékař, voják z povolání – náčelník zdravotnické služby a polikliniky, sportovní lékař (u hokejového družstva Dukla Košice, fotbalového družstva Lokomotiva Košice, olympijského družstva fotbalové reprezentace i u A-týmu fotbalistů ČSSR), funkcionář (šéfoval zdravotní komisi Slovenského futbalového zväzu). (http://www.sportency.sk/encyclopedy/?q=sportlekari), (http://kosice.korzar.sme.sk/c/5721329/mudr-jan-michalko-dosiahol-vo-svojom-zamestnani-i-konicku-vrchol-pyramidy.html)

NÁHLÍK JÁN, 16. 8. 1922 Ružomberok – 24. 8. 1989, informátor „Amater“, 8114, 23. 1. 1963 – 8. 12. 1967 StB Senica. Technik – Slovenský Hodváb v Senici, fotograf.  Vystavoval v zahraničí. (http://www.senica.sk/index.php/info-o-meste-mainmenu-285/vyznamne-osobnosti-mesta-senica)

NEUMANN ARTÚR, 12. 5. 1933, D „Navrhár“, 10273, od 8. 7. 1977 KS StB Košice. Ing., člen Židovské náboženské obce Košice.              (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2007-05.pdf)

NEVICKÝ ERNEST, 26. 7. 1915 Malý Valkov, spolupracovník VKR „Peter“, 35202, 13. 11. 1958 – 18. 7. 1972 2. VO. Důstojník, náčelník oddělení bojové přípravy v Trenčíně.  (http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-h.pdf)

NOVOHRADSKÝ ALEXANDER, 10. 10. 1949 Lučenec, A „Ilanovský“, 12152, od  21. 9. 1981 KTS „Inter“, od 20. 10. 1982 agent KS StB Banská Bystrica + D VKR, 81247, 10. 6. 1975 – 13. 2. 1976 VKR 186. plrp., VÚ 5949 Pezinok. Mgr., středoškolský učitel, předseda lučenské filiálky Alliance Francaise. (http://www.noslc.sk/index_subory/dokumenty/kalendar_2014.pdf)

ORDOŠ JÁN, 25. 9. 1952 Michalovce – 22. 11. 2005, D „Nord“, 27457, 15. 9. 1982 – 1. 12. 1988 StB Bratislava. Etnograf. 1976-91 asistent a odborný asistent na FF UK Bratislava, od 1991 pracoval v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. V rokoch 1996 až 1998 bol riaditeľom Vlastivedného múzea v Prešove, na sklonku života riaditeľom Zemplínskeho múzea v Michalovciach.         (http://www.secovce.sk/vyznamne-osobnosti.phtml?id3=10915)

OSUSKÝ JÁN, 30. 12. 1919 Bratislava – 10. 11. 1982 Praha, A „Dunaj“, 6966, 7858, 23. 11. 1961 – 13. 8. 1962 NVÚ-StB Ostrava, 24. 8. 1962 – 29. 3. 1968 KS StB  Bratislava se zaměřením na zdravotnictví. MUDr., lékař – primář Kožnej kliniky FN v Bratislavě. V mladších letech basketbalista, funkcionář a mezinárodní rozhodčí – OH v Londýně 1948.   (http://www.muzeum.olympic.sk/wp-content/uploads/2010/10/MTK_sport-a-osobnosti.pdf)

PAGÁČ RICHARD, 13. 5. 1931, D „Richard“, 27977, 25. 3. 1986 – 14. 12. 1989 KS StB Bratislava se zaměřením na stavebnictví. Ing., člen Židovské náboženské obce Bratislava. (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2007-05.pdf)

PASTERNAK IVAN, 2. 7. 1944, A + D „Ivan“, 8648, 20343, 32342, 6. 6. 1972 – 5. 11. 1976 agent StB Prešov, 1. 6. 1977 – 20. 3. 1978 a 3. 1. 1986 – 4. 12. 1989 důvěrník, 20. 3. 1978 – 3. 10. 1985 agent StB Bratislava se zaměřením na sionismus. PaedDr., učitel v Bratislavě, člen Židovské náboženské obce Bratislava. (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2014-07.pdf), (http://www.centropa.org/cs/node/78065)

PORÁZIK IVAN, 25. 5. 1923 Košice, A, 9657, 22. 9. 1974 – 29. 8. 1977 StB Košice + velmi pravd. i A „Jozef“, 5700, od 21. 4. 1960 ÚNZ Litoměřice, od 25. 5. 1960 KS StB Košice. Katolický kněz, za protistátní činnost odsouzen na 11 let.          (http://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik9-2011/sbornik09.pdf)

PRIELOŽNY DUŠAN, 12. 7. 1930 Kalonda (Okres Lučenec) – 10. 7. 1989 Rakousko (autonehoda), spolupracovník VKR „Adam“, 11172, 15. 3. 1956 – 11. 4. 1962 OVKR 34. BiLD + A „Adam“, 13072, od 20. 9. 1972 KTS „Rozhodca“, 27. 10. 1972 – 22. 6. 1978 důvěrník, 22. 6. 1978 – 2. 11. 1978 KTS, 2. 11. 1978 – 10. 7. 1989 agent centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměření na vízové cizince. JUDr., volejbalový rozhodčí a funkcionář. Do 1983 předseda volejbalového svazu ÚV ČSTV, 1983-87 prezident Evropské volejbalové konfederace (CEV) a viceprezident Světové volejbalové asociace (FIVB). 1963-89 pracovník Výskumného  ústavu cestovného ruchu, dlouhé období ve funkci náměstka generálního ředitele. Velmi časté zahraniční cesty.       (http://www.muzeum.olympic.sk/wp-content/uploads/2010/10/MTK_sport-a-osobnosti.pdf)

RATH ILJA, 12. 11. 1904 Námestkovo – 25. 9. 1987 Bratislava, TS „Martin“, 5758, 14. 5. 1957 – 1. 12. 1959 centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv). JUDr., pracovník Ministerstva zahraničních věcí ČSR. 1949-50 vyslanec ČSR ve  Vatikánu. (http://www.muzeum.olympic.sk/wp-content/uploads/2010/10/MTK_sport-a-osobnosti.pdf)

REDLICH TOMÁŠ, 25. 3. 1935, D „Šamot“, 37349, 26. 10. 1987 – 6. 12. 1989 centrála StB Bratislava. Ing., člen Židovské náboženské obce Bratislava. (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2007-03.pdf)

RIMÁR MICHAL, 12. 7. 1941 Slivník – 9. 1. 1992 Slivnik, D „Ondavský“, 13239, 5. 7. 1978 – 29. 1. 1985 a od 1. 12. 1987 KTS „Hornád“, 1988(?) - 8. 12. 1989 důvěrník KS StB Košice. Katolický kněz. 1964 kaplan Prešov, 1968 Humenné, 1969 farář Turany nad Ondavou, 1973 Kostoľany nad Hornádom, 1990–92 Trstené pri Hornáde.  (http://farnosttph.sk/knazi-v-nasej-farnosti/)

RUFFINI LADISLAV, 12. 5. 1950, A „Laco“, 12679, od 26. 3. 1982 KTS, 22. 6. 1982 – 11. 12. 1989 agent StB Rimavská Sobota. MUDr., člen Židovské náboženské komunity Rimavská Sobota.                                                      (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2007-05.pdf)

RUŽIČKA IVAN, 2. 3. 1934 Ďubákovo, A „Kováč“, 10596, od 27. 11. 1979 KTS „Doktor“, od 19. 3. 1981 agent KS StB Banská Bystrica. Doc. RNDr., CSc., chemik, biochemik, středoškolský a vysokoškolský učitel. Od 1992 Prír.F UMB Banská Bystrica. (http://www.noslc.sk/index_subory/dokumenty/kalendar_2014.pdf)

STANKO PETER, 28. 12. 1946, A „Andrej“, 19234, od 11. 8. 1976 KTS, 19. 4. 1977 – 8. 10. 1981 agent StB Galanta. MUDr., člen Židovské náboženské obce Bratislava. (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2006-12.pdf)

SZÁNTÓ LADISLAV, 13. 10. 1932, D, 9553, od 15. 11. 1973 StB Prešov. MUDr.,  člen Židovské náboženské obce Prešov.                                     (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2014-10.pdf)

ŠALAMON PAVOL, 29. 7. 1951 Košice, D VKR, 70790, 11. 11. 1975 – 18. 10. 1978 OVKR při KVS Banská Bystrica. PhDr., člen Židovské náboženské obce Košice. (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2014-07.pdf)

ŠESTÁK RUDOLF, 11. 4. 1914 Žilina, A + D, 668, 19. 1. 1963 – 29. 3. 1968 agent KS StB Banská Bystrica, poté do 15. 3. 1979 důvěrník StB Rimavská Sobota. Katolický kněz, souzen za protistátní činnost.  (http://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik9-2011/sbornik09.pdf)

ŠINKOVIČ LADISLAV, 11. 6. 1936, D, 6396, 9. 4. 1974 – 11. 12. 1978 StB Rimavská Sobota. MUDr., člen Židovské náboženské komunity Rimavská Sobota. (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2007-06.pdf)

ŠTARK TOMÁŠ (STARK TOMAS), 20. 10. 1947, A „Tibor“, 10372, 19349, 31. 3. 1976 –  31. 1. 1983 KS StB Košice, 31. 1. 1983 – 3. 2. 1987 agent rozvědky „Tibora“, 48202. Ing., člen Židovské náboženské obce Košice. 
(https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2014-10.pdf)

ŠUBÍK FRANTIŠEK, 19. 11. 1903 Kuklov (okr. Senica) – 16. 3. 1982 Poughkeepsie (USA), do 20. 12. 1952 spolupracovník StB „Hrad“, 4227, KS StB Bratislava. Prof. MUDr., básník (pseudonym ANDREJ ŽARNOV), lékař. Za války šéf slovenského zdravotnictví a člen HSĽS, 1948-52 (do své emigrace) patolog v Trnavě. Od 1953 žil v USA. 1943 člen mezinárodní lékařské komise k prošetření katyňského masakru. (http://sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Žarnov), (http://www.topky.sk/cl/10/1347940/Slovensky-lekar-utiekol-pred-smrtou--Za-masakrom-v-Katyni-odhalil-pred-70-rokmi-Rusov-)

TEŠŠER TOMÁŠ, 14. 5. 1947, D, 9661, 17. 1. 1974 – 1976 KS StB Košice. MUDr., člen Židovské náboženské obce Košice.                                       (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2014-05.pdf)

TOMKA PETER, 1. 6. 1956 Banská Bystrica, IS rozvědky „Bystrý“, 48578, 30. 5. 1984 – 20. 8. 1986 se zaměřením na typování, 11. 7. 1986 – 23. 6. 1989 důvěrník kontrarozvědky „Bystrý“, 32325, centrála kontrarozvědky. JUDr., CSc., právník, diplomat. 1979-86 katedra mezinárodního práva PF UK Praha, 1986-91 ministerstvo zahraničních věcí, 1991-97 OSN (1994-97 velvyslanec SR při OSN), 1997-99 Ministerstvo zahraničí SR, 1999-2003 stálý představitel SR při OSN, člen Komise pro mezinárodní právo, předseda právního výboru 52. Valného shromáždění OSN, 2003-2012 soudce Mezinárodního soudního dvora v Haagu (2009-2012 místopředseda), od 2012 předseda Mezinárodního soudního dvora v Haagu.  (https://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Tomka),                                           (http://www.icj-cij.org/court/?p1=1&p2=2&p3=1&judge=15)

VINCÚR MICHAL, 15. 6. 1925, A „Holý“, 4757, 27. 3. 1959 – 17. 2. 1965 StB Senica + pravd. informátor „Porubský“, 1652, 25. 6. 1956 – 22. 12. 1957 StB Topoľčany. Za války člen HG, POHG, spolupracovník gestapa, válečný zločinec.  (http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-h.pdf)

VOLKO PETER JURAJ, 11. 10. 1929, A + D „Sveťo“, 18982, 40246, 1. 7. 1976 – 15. 5. 1985 agent centrály StB Bratislava se zaměřením na sport, 1. 8. 1989 – 13. 12. 1989 důvěrník centrály StB Bratislava se zaměřením na sionismus + velmi pravd. i informátor „Viliam“, 4805, 10. 4. 1959 – 1963 StB Senica se zaměřením na vízové cizince. JUDr., člen Židovské náboženské obce Bratislava.        (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2007-10.pdf)

WEICZEN MILAN, 13. 1. 1949, D „Právnik“, 11625, 22. 1. 1976 – 14. 2. 1985 KS StB Košice. JUDr., právník, 1977-90 pracoval ve státní správě, nyní účast v 15 firmách. Člen Židovské náboženské obce Košice.                    (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2015-01.pdf)

WEISZ JOZEF, 18. 5. 1921 Nové Zámky, A + D „László“, 1848, 3707, 36380, 30. 7. 1963 – 29. 10. 1965 a 13. 5. 1980 – 1989(?) agent, 19. 7. 1972 – 13. 5. 1980 důvěrník KS StB Banská Bystrica. Katolický kněz – od 1963 správce farnosti Červená Skala, Pleš, od 1967 správce farnosti Hostice, od 1971 správce farnosti Polomka, od 1973 biskupský rádce, od 1977 správce farnosti Šafárikovo. (http://www.kfbb.estranky.sk/clanky/weij.html)

WELWARD LADISLAV, 17. 8. 1936, A „Bohuš“, 4964, 26. 4. 1985 – 31. 10. 1988 KS StB Banská Bystrica (svazek vlastnoručních zpráv), od 31. 10. 1988 IS rozvědky „Walda“, 49622, zaměření na farmacii – ČSSR. Doc. Ing., CSc., pedagog TU Zvolen, člen Židovské náboženské obce Banská Bystrica.                                                                     (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2007-08.pdf)

ZELINKA JÁN, 21. 2. 1922 Senica – 20. 4. 2009 Bratislava, do 1951 spolupracovník vojenské rozvědky „Záhorský“, 8. 6. 1954 - 14. 1. 1961 TS „Honzo“, 170, KS StB Bratislava, 16. 1. 1961 - 17. 9. 1973 IS rozvědky „Honzo“, 43001, OO Bratislava. Prof. Ing., DrSc., biochemik, molekulární biolog, VŠ pedagog. Od 1964 ředitel Biologického ústavu SAV, který přebudoval na Ústav molekulárnej biológie SAV a setrval v něm až do roku 1988. Dlouholetý vedoucí Katedry biochémie Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava. Dlouholetý předseda Slovenskej biochemickej spoločnosti pri SAV. Nositel státních vyznamenání. Člen korespondent ČSAV. (http://www.senica.sk/index.php/info-o-meste-mainmenu-285/vyznamne-osobnosti-mesta-senica), (https://www.sav.sk/?doc=services-news&news_no=2602)

ZREBENÝ ALEXANDER, 21. 1. 1922 Hodruša-Hámre – 1. 9. 1985 Zvolen, informátor „Stroj“, 7536, 28. 11. 1961 – 15. 1. 1964 StB Trenčín se zaměřením na římskokatolickou církev. PhDr., archivář, muzejník, historik, učitel. Ředitel ŠOKA v Trenčíně, 1972-85 ředitel Mestského múzea v Novej Bani.                 (http://www.kjkk.sk/domain/flox/files/bibliografie/zili-a-tvorili-v-nb.pdf), (http://sk.wikipedia.org/wiki/Alexander_Zrebený)

 

NA OVERENIE

 

SR

??  ALTH ĽUDOVÍT, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1888 – únor 1970, spolupracovník StB „Milan“, 3180, 18. 2. 1960 – 11. 12. 1967 StB Poprad (KS StB Košice). Evangelický kněz. Pochovaný v Košicích. Neobvyklé jméno.                      (http://www.cemetery.sk/?gr_id=87684&pid=620)

BALÁŽ JÁN, (rok souhlasí, den a měsíc narození se doposud nepodařilo ověřit), 11. 11. 1934, A „Hygienik“, 10459, 7. 5. 1975 – 6. 2. 1985 KS StB Košice. Doc. Ing., CSc., VŠ pedagog v oboru hygieny potravin. Pochovaný v Košicích. (http://www.cemetery.sk/?gr_id=156832&pid=620)

BREŽNÝ LADISLAV, v registru zaznamenáno 12. 11. 1914, nar. 14. 11. 1914 Lednické Rovne – 21. 12. 2004 Birsfelden (Švýcarsko), A „Doktor“, 9717, 23. 7. 1965 – 7. 7. 1970 KS StB Bratislava se zaměřením na Rakousko. JUDr., právník, sportovec (fotbalista, hokejista, tenista – reprezentant Slovenska), funkcionář –  1945  předseda Slovenského olympijského výboru (založený v roku 1939, nebyl mezinárodně uznaný), 1945-47 předseda Slovenského hockeyového sväzu, 1947-49 místopředseda Československého olympijského výboru. Po politických procesech v 50. letech  byl poslán do výroby a pracoval jako pomocný stavební dělník. Od 1968 žil v emigraci ve Švýcarsku.      (http://www.muzeum.olympic.sk/wp-content/uploads/2010/10/MTK_sport-a-osobnosti.pdf)

??  BURIAN LADISLAV (LÁSZLÓ), datum narození v registru neuvedeno, nar. 19. 8. 1922 Senec, A „Hraničár“, 2990, 6151, 22. 4. 1959 – 8. 3. 1960 StB Štúrovo se zaměřením na církev, 8. 3. 1960 – 8. 7. 1971 StB Nové Zámky. Katolický kněz – 1959-74 administrátor Salka (nedaleko Štúrova, okres Nové Zámky).  (http://www.kcnz.estranky.sk/clanky/burl.html)

??  GIURÁŠEK JORDÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1925 – 2004, do 28. 8. 1956  spolupracovník VKR „Gabriela“, 874. Prof. JUDr., CSc., právník, VŠ pedagog, proděkan Právnickej fakulty UK Bratislava.                 (http://uniba.sk/fileadmin/ruk/nasa_univerzita/NU1984-85/nu1984-85_06-februar.pdf)

??  IVANKA ŠTEFAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 24. 12. 1922 Malé Uherce, do 21. 3. 1953 spolupracovník StB „Jan“, 33778, StB Nitra. Katolický kněz – 1952-53 správce farnosti Jarok (okres Nitra).  (http://www.varin.estranky.sk/clanky/ivanka-stefan.html)

??  KALINOVÁ AGNEŠA, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 7. 1924 Košice – 18. 9. 2014, do 27. 8. 1954 spolupracovnice StB „Júlia“, 4285, KS StB Bratislava. Novinářka, překladatelka, redaktorka. Od r. 1948 psala filmové kritiky do různých novin a časopisů, 1952-68 redaktorka týdeníku Kultúrny život. 1945-70 členka KSČ (vyloučena). Poté politicky pronásledovaná, proto se r. 1978 se vystěhovala do Mnichova, kde působila až do r. 1995 jako redaktorka rozhlasové stanice Svobodná Evropa. (http://ftf.vsmu.sk/node/8887)

??  KATONA ZOLTÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 4. 9. 1920 Sládkovičovo, spolupracovník StB „Zolo“, 1215, 7. 3. 1956 - 20. 8. 1958 KS StB Banská Bystrica. Katolický kněz.  (http://www.schematizmus.estranky.sk/clanky/najdlhsie.html)

MOLOTA ONDREJ, v registru zaznamenáno 15. 8. 1949, nar. 15. 7. 1949, DPB + D „Šatňa“, „Huslista“, 9704, od 10. 10. 1978 KTS, od 27. 8. 1984 důvěrník, 3. 7. 1985 – 28. 5. 1986 propůjčený byt StB Zvolen. Učitel hudby, houslista, od 1971 primáš lidové hudby Ďatelinka. (http://www.spectrum-art.sk/slovencina/hudobna-sekcia/hudobna_sekcia-folklor-skupiny.html)

??  RAKŠÁNY DEZIDER, datum narození v registru neuvedeno, nar. 9. 7. 1906 Banská Štiavnica – 30. 12. 1981 Žiar nad Hronom, TS „Doktor“, 2296, 7. 4. 1959 – 31. 12. 1961 KS StB Banská Bystrica. JUDr., diplomat, překladatel, právník. 1946-50  vyslanec Československa v Belgii, 1950-51 delegát ČSR u Mezispojenecké reparační komise v Bruselu, 1952-74 vyučoval cizí jazyky na SPŠ chemické v Banské Štiavnici, současně překladatel z francouzštiny, ruštiny, němčiny, angličtiny a latiny v Univerzitnej knižnici a v Štátnej vedeckej knižnici v Banské Bystrici.  (http://www.mzv.cz/brussels/cz/o_velvyslanectvi/historie_a_osobnosti_diplomacie/prehled_nasich_diplomatickych_zastupcu_v/zivotopisy_velvyslancu/dezider_raksany.html), (https://sk.wikipedia.org/wiki/Dezider_Rakšány)

??  VAJDIČKA ĽUDOVÍT, datum narození v registru neuvedeno, nar. 21. 2. 1907 Pukanec – 25. 2. 1990 Martin, spolupracovník StB „Filip“, 3113, 15. 3. 1960 - 17. 9. 1962 StB Martin. Evangelický kněz – 1946-62 Martin, 1969-78 Jabloňovice. 1962 vězněn a byla mu zakázána kněžská činnost. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ľudovít_Vajdička), (http://www.ecavmt.sk/data/File/casopis/2_07%20MAKETA%20.

??  VIRSÍK JÚLIUS, datum narození v registru neuvedeno, nar. 27. 9.1908 Malacky – 16. 5. 1993 Bratislava, TS „Kolarík“, 10139, 28. 4. 1959 – 19. 10. 1959 centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv). JUDr., právník, katolický intelektuál, básník. Právní poradce slovenských katolických biskupů, do 1949 advokát v Bratislavě, poté násilně přestěhován do Stupavy, pracoval jako dělník a později jako právní úředník v různých slovenských cementárnách. Krycí jméno odkazuje na část oděvu katolického kněze.  (https://sk.wikipedia.org/wiki/Július_Virsik)

 

hlavna stranka