hlavna stranka


Späť na stránku Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB

Zdieľaj

NEZVEREJNENÉ 12

SR

ALTANER ČESTMÍR, 20. 11. 1933, D „Česťo“, 20458, 10. 10. 1977 – 9. 1. 1985 centrála kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na vědu. Doc. Ing., DrSc., molekulární biolog, ředitel Ústavu experimentální onkologie SAV v Bratislavě. 1968 a 1975 studijní pobyt v USA.                                             (http://www.lukanadjihlavou.cz/je-treba-prijit-co-nejdrive-o-lecbe-rakoviny/d-44381/p1=4047

ANTAL ONDREJ, 16. 1. 1898 Hrlica – 10. 4. 1981 Banská Bystrica, spolupracovník VKR „Partizán“, 38768, 30. 7. 1962 – 29. 6. 1964 OVKR při KVS Košice. Dělník, funkcionář KSČ. Během SNP velitel oddílu v partyzánské brigádě Smrt fašismu. Minér při razení tunelů na trati Červená Skala-Margecany a Banská Bystrica-Diviaky. Žil v Martině a v Banské Bystrici. Různě oceněn, mj. 1968 Řád práce.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/Ondrej_Antal)

BALGAVÝ PAVOL, 16. 6. 1944 Malé Leváre, A „Denis“, 30569, 4. 12. 1985 – 17. 6. 1986 KTS, od 17. 6. 1986 agent StB Bratislava. Prof. RNDr., CSc., biofyzik, VŠ pedagog - od 1974 na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského. 1990-91 poslanec SL FS, nejprve bezpartijní, poté VPN – vol. obvod Senica.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavol_Balgavý)

BALLO FEDOR, 10. 6. 1920 – 31. 7. 1997, do 24. 11. 1954 agent rozvědky (2 svazky vlastnoručních zpráv) + velmi pravd. A „Blondeau“, 2477, 4561, 18. 12. 1954 – 12. 12. 1958 centrála kontrarozvědky, 12. 12. 1958 – 27. 11. 1961 KS StB Bratislava se zaměřením na kulturu. Diplomat, redaktor, překladatel, publicista. Pracoval ve vydavatelství Tatran. Šéfredaktor  Revue svetovej literatúry. 1968-71 pracovník v ústředí UNESCO a později v Centre Pompidou v Paříži.  (http://co-to-je.sk/spresne.php?dotaz=Ballo,%20Fedor)

BAUER ŠTEFAN, 10. 5. 1922 Klátova Nová Ves (okres Partizánske) – 1997, A + I „Doktor“, 11509, 26. 3. 1963 – 22. 10. 1963 kandidát agenta, 8. 10. 1970 – 1. 6. 1972 informátor, 1. 6. 1972 - 22. 3. 1978 agent centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na vědu a SAV. Dr., Ing., DrSc., chemik, od 1962 ředitel Chemického ústavu SAV.   (http://spravy.sav.sk/index.php?issue_id=52&article_id=635&section_id=&doc=31-635)

BECKOVSKÝ PAVEL, 8. 11. 1922 Šaštín-Stráže - 4. 4. 1995 Bratislava, spolupracovník VKR „Habešan“, 4314, 20. 8. 1954 - 23. 7. 1958 OVKR 3. LSD. Vojenský letec, účastník SNP. Po 1958 se zasloužil o rozvoj a organizování sportovního letectva na Slovensku. 1963-66 náčelník odd. letecké přípravy a parašutistického sportu KV Zväzarmu v Banské Bystrici, 1966 náčelník středoslovenského oblastního leteckého střediska ÚV Zväzarmu v Banské Bystrici. Člen redakční rady časopisu Letectví a kosmonautika. Řada vyznamenání, mj. 1968 Zasloužilý vojenský letec ČSSR.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/Pavel_Beckovský)

BESTERCI MICHAL, 27. 3. 1937 Sečovce (okres Trebišov), D „Bos“, 12328, od 3. 1. 1977 KS StB Košice. Prof. Ing., DrSc., vědec v oboru fyzikální metalurgie – od 1961 Ústav materiálového výskumu v Košicích, ext. VŠ pedagog – TU Košice, STU Trnava, STU Bratislava. Studijní pobyty: Rakousko 1972, 1975, 1980, Švédsko 1989.                                (http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59153)
(http://spravy.sav.sk/index.php?issue_id=52&article_id=635&section_id=&doc=31-635

BRODNIANSKY JÁN, 13. 10. 1955, do 1991 spolupracovník vojenské rozvědky „Caboto“, 179013. Prof. Ing., PhD., VŠ pedagog - Stavebná fakulta STU Bratislava. Vedoucí Katedry kovových a drevených konštrukcií.  (http://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_svf/201004_informacie_svf.pdf),            (http://is.stuba.sk/lide/clovek.pl?id=1013;interni_vzorek=1013;lang=cz)

BUBLINEC EDUARD, 1. 2. 1937 Komárno, D „Lesák“, 7408, 19. 6. 1975 – 27. 10. 1978 KS StB Banská Bystrica. Prof. Ing., CSc., lesnický ekolog, VŠ pedagog. Od 1964 Lesnický výzkumný ústav ve Zvoleně, od 1984 vedoucí oddělení ekologie půdy tamtéž, 1990-99 ředitel Ústavu ekológie lesa ve Zvolenu. 1992-2002 vedoucí Katedry přírodního prostředí Lesnické fakulty TU Zvolen.  (http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/402262),
(http://spravy.sav.sk/index.php?issue_id=52&article_id=635&section_id=&doc=31-635)

BUZALKA VLADIMÍR, 3. 3. 1950 Handlová, D „Styk“, 17716, od 7. 4. 1988 StB Prievidza. Ing., 1992 poslanec SL FS za SDĽ, od 2006 poslanec za stranu SMER-SD v městském zastupitelstvu v Handlové,  předseda komise ekonomické, správy majetku města a podnikatelské činnosti, v současnosti ředitel Úradu TSK.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Buzalka)

ČÍČEL BLAHOSLAV, 27. 5. 1933 Vaľkov, informátor „Romeo“, 5170, 30. 9. 1959 – 8. 7. 1966 KS StB Bratislava se zaměřením na nekatolické církve. Ing., DrSc., chemik – 1962-1996 Ústav anorganickej chémie SAV (1990-91 ředitel). 1969-72 a 1974-75 pobyt v Bolívii.                                                                    (http://spravy.sav.sk/index.php?issue_id=63&article_id=884&section_id=&doc=57-884)

ČMELO ALOJZ, 14. 3. 1933 Fačkov (okres Žilina), A + D „Emu“, 38055, od 16. 3. 1988 důvěrník, 19. 5. 1989 – 7. 12. 1989 agent centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na společenské organizace. Ing., vedoucí výzkumný pracovník Výzkumného ústavu výpočetní techniky v Žilině, politik Strany slovenské obrody. Od 1960 člen Strany slovenské obrody (v roce 1981 zastával post člena předsednictva Ústředního výboru SSO, člena Krajského výboru SSO Banská Bystrica a tajemníka a pokladníka Okresního výboru SSO v Žilině. Člen Okresní mírové rady v Žilině, předseda komise VZH a VTR při OOR v Žilině a jiných organizací. 1976-86 poslanec SNR (od 1984 člen předsednictva) za  SSO, 1986-90 poslanec SL FS za SSO – vol. obvod Levice. Od 1981 rovněž poslanec MsNV v Žilině. V dobovém normalizačním biografickém profilu se uvádí, že „v krízových rokoch 1968-1969 zastával správny triedny a internacionálny postoj priateľstva a spolupráce so ZSSR“.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Alojz_Čmelo), (http://www.psp.cz/eknih/1981snr/tisky/t0096_00.htm)

DANĚK VLADIMÍR, 6. 4. 1940 Vídeň – 28. 11. 2005, A „Dežo“, 13975, 8. 6. 1973 – 31. 10. 1975 centrála kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na NSR. Doc. Ing., DrSc., chemik, VŠ pedagog na STU. Od 1963 pracoval v Ústave anorganickej chémie SAV (1991-95 ředitel).                                  (http://spravy.sav.sk/index.php?issue_id=34&article_id=315&section_id=&doc=51-315)

DOBROVOLNÝ JOZEF, 5. 7. 1962, D „Dodo“, 14793, 26. 1. 1984 – 1987(?) KS StB Banská Bystrica. 1986-90 poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění za KSS – vol. obvod Prievidza, 1990-92 poslanec Slovenské národní rady za Stranu demokratické levice. K roku 1986 se profesně uvádí jako důlní elektromontér, 2001 jako elektrikář v Uhelných dolech Nováky.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jozef_Dobrovolný)

DROBÁŇ MICHAL, 12. 1. 1901 Liptovský Mikuláš, spolupracovník VKR „Tatry“, 36495, 20. 11. 1958 – 2. 6. 1960  OVKR KVS Žilina. 1948-54 poslanec KSČ v Národním shromáždění ČSR – vol. kraj Liptovský Mikuláš. V roce 1948, 1950 a 1953 a znovu v roce 1971 se uvádí jako člen Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska.          (http://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Drobáň)

DUBEŇ BALTAZÁR, 6. 1. 1937, A „Balza“, „Veselý“, 12234, 24. 2. 1972 – 7. 11. 1977 agent, 1. 10. 1987 – 20. 9. 1989 KTS KS StB Bratislava se zaměřením na mládež. 1969-70 poslanec SN FS za KSS, v druhé vládě Vladimíra Mečiara zastával post státního tajemníka ministerstva školství, kde vedl referát sportu. Spolu s Dušanem Slobodníkem se tehdy podílel na zásahu proti Trnavské univerzitě a při odvolávání šéfredaktora deníku Smena v roce 1992. Pak pracoval jako tajemník TJ Slávia Právnik. 1996-99 předseda Slovenského sdružení tělesné kultury. 1998 mu byl udělen Řád Ľudovíta Štúra.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Baltazár_Dubeň)

FRANKOVIČ BALTAZÁR, 21. 4. 1927 Jasov u Košic – 5. 8. 2008, D „Balt“, 23232, 29. 5. 1979 – 12. 7. 1988 centrála kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na SAV. Prof. Ing., DrSc., vědec v oboru technická kybernetika, VŠ pedagog. Od 1959 působil v SAV, nejprve Banícky ústav SAV, potom do 1991 vedoucí vědecký pracovník Ústavu technickej kybernetiky SAV (1990-91 ředitel), do 2001 Ústav teórie riadenia a robotiky SAV (ředitel 1991-93 a 2000-01), od 2001 zástupce ředitele v Ústave informatiky (ÚI) SAV, od 2007 předseda Vedeckej rady ÚI SAV. Jako VŠ pedagog působil  na fakultách STU, VŠE a TU Košice, přednášel i na univerzitách ve Francii (Grenoble, Lille), ve Španělsku a v Maďarsku.                                                                             (http://www.sme.sk/c/4009498/po-tazkej-chorobe-zomrel-vedec-baltazar-frankovic.html)

GALVÁNEK PETER, 20. 6. 1933 Kysucké Nové Mesto, D „Rybár“, 18775, od 6. 4. 1988 StB Čadca. 1960-64 poslanec KSS v NS ČSSR za Středoslovenský kraj.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Peter_Galvánek)

GECI MICHAL, 7. 6. 1919, A „Michal“, 2377, 30. 6. 1959 – 22. 12. 1965 KS StB Banská Bystrica + pravd. A „Gabriel“, 5582, 38244, do 11. 6. 1954 KS StB Nitra. 1946-48 poslanec Slovenské národní rady za Demokratickou stranu, 1990 poslanec DS v SL FS – vol. obvod Turčianske Teplice, 1990-91 poslanec SNR za DS. Bydliště k roku 1990: Letná 7, Piešťany.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Geci), (http://www.psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0250_00.htm)

GREŠO JÁN, 25. 6. 1933 Vavrišovo – 17. 2. 2013 Bratislava, A „Vladimír“, 32295, 7. 5. 1986 – 3. 11. 1986 KTS „Docent“, 3. 11. 1986 – 7. 12. 1989 agent centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na nekatolické církve. Doc. ThDr., evangelický kněz, teolog, překladatel, VŠ pedagog na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, od  1998 vedoucí Katedry Novej zmluvy. 1959-85 byl farářem ve Vysokých Tatrách, od 1986 byl farářem v Bratislavě.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Grešo)

HANUS ŠTEFAN, 27. 11. 1905 Hriňová – 2. 5. 1968 Sásová, A „Štefan“, 692, 12887, 10. 6. 1954 – 4. 4. 1955 KS StB Praha. Důstojník, účastník SNP – náčelník HŠPO. Poté důstojník ČSLA.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/Štefan_Hanus)

HERDICS GYÖRGY (JURAJ), 28. 11. 1966 Komárno, A „Matuš“, 32485, od 30. 1. 1986 KTS „Teológ“, 3. 10. 1986 – 7. 12. 1989 StB Komárno se zaměřením na římskokatolickou církev (28. 10. 1987 – 22. 11. 1988 centrála kontrarozvědky Bratislava). PaedDr., ThLic., katolický kněz maďarské národnosti, titulární opat, děkan, od 2001 šéfredaktor maďarského katolického týdeníku Remény. Redaktor časopisu Magyar Sion a spolušéfredaktor časopisu Família. Od 2009 farář v Dunajské Strede a děkan dunajskostredského děkanátu. (http://sk.wikipedia.org/wiki/György_Herdics)

HRIVÍK PAVOL, 9. 10. 1949, D „Sused“, 29922, 5. 6. 1984 – 5. 11. 1984 centrála kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na římskokatolickou církev. Doc. Ing., CSc., rcds., kybernetik, politolog, VŠ pedagog. Působil v různých řídicích funkcích v Ústavu technické kybernetiky SAV, v Kanceláři prezidenta SR, na Správě státních hmotných rezerv SR, na Ministerstvu obrany SR, Ministerstvu zahraničných věcí SR a na Úřadě pro státní pomoc SR. 1990-92 poslanec SN FS za Slovenskou národní stranu – vol. obvod Bratislava, od září 1992 do konce roku 1992 zasedal za Československo v Parlamentním shromáždění Rady Evropy. V 2. polovině 90. let (v době třetí vlády Vladimíra Mečiara) působil coby zahraničně politický poradce ministra obrany Slovenské republiky Jána Siteka. V roce 2001 se uvádí jako předseda Klubu pro obranu a bezpečnost při Slovenské národní straně. Později se se stranou rozešel a byl místopředsedou odštěpenecké formace Demokrati a Vlastenci vzniklé roku 2008. Člen vědecké rady Trenčínské univerzity Alexandra Dubčeka. V současnosti působí jako vysokoškolský pedagog na Fakultě práva Janka Jesenského Vysoké školy v Sládkovičově, Právnické fakultě UMB v Banské Bystrici a na Katedře politologie TnUAD v Trenčíne; vede výuku v oblasti evropské integrace, mezinárodních organizací, politologie, politického a právního myšlení a teorie spravedlnosti.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavol_Hrivík), (http://www.fpjj.sk/pavol-hrivik)

HRIVNÁK PAVOL, 9. 10. 1931 Malý Čepčín – 3. 2. 1995 Bratislava, IS rozvědky „Havran“, 42412, 21. 3. 1959 - 24. 11. 1975 I. odbor Košice. Ing., ekonom, chemik, politik KSS (KSČ). 1969-70 ředitel Výzkumného ústavu chemických vláken ve Svitu, 1970-74 ředitel národního podniku Chemlon v Humenném, 1974-82 náměstek ministra průmyslu SSR, 30. 11. 1982 - 12. 10. 1984  ministr průmyslu ve vládě SSR vedené Petrem Colotkom, od 12. 10. 1984 předseda Slovenské  plánovací komise, 22. 6. 1989 - 8. 12. 1989 předseda slovenské vlády. 16. 6. 1986 - 20. 4. 1988  místopředseda federální vlády vedené Lubomírem Štrougalem, v rekonstruované Štrougalově vládě 21. 4. 1988 - 12. 10. 1988 ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu, v poslední  komunistické vládě Ladislava Adamce 12. 10. 1988 - 19. 6. 1989 první místopředseda vlády a později, už jako předseda slovenské vlády, do 10. 12. 1989 (do ustanovení vlády národního porozumění) místopředseda vlády ČSSR. 1971-89 člen ÚV KSS, 1989 člen předsednictva ÚV KSS a kandidát předsednictva ÚV KSČ. 1986-90 poslanec SNR. 1990-93 I. rada na velvyslanectví ve Varšavě, 1993-94 zástupce firmy AIESEC v Kyjevě.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavol_Hrivnák)

HUDEC JÁN, 2. 6. 1915, do 15. 2. 1957 spolupracovník VKR „Vasil“. Úředník, za války vycvičen v SSSR a vysazen jako velitel výsadku Dr. Miroslav Tyrš 25. 10. 1944 u Pelhřimova. Později člen partyzánských skupin Nálepka a Jan Žižka.   (http://forum.valka.cz/viewtopic.php/title/Dr-Miroslav-Tyrs/t/46170)

CHLADNÝ DANIEL, 14. 4. 1916 Staré Hory – 29. 3. 1979 Banská Bystrica, A „Horal“, 4261, 16. 5. 1961 – 30. 8. 1964 KS StB Banská Bystrica. Důstojník, účastník SNP. Velitel 5. odd. v partizánské brigádě Smrt fašismu. Politicky prenásledovaný a vězněný, 1963 právně rehabilitovaný. 1960-72 skladník Stavoidustrie v Banské Bystrici.  Od 1960 člen OV SZPB v Banskej Bystrici.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/Daniel_Chladný-Hanoš)

CHODÁK IVAN, 14. 4. 1943, D „Ivanko“, 31986, 4. 10. 1985 – 8. 12. 1988 centrála kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na základní výzkum technického směru. Prof. Ing., DrSc., chemik – Ústav polymérov SAV (vedoucí oddělení). 1981-82 studijní pobyt v USA.  (http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1165)

JAMBOR LADISLAV, 1. 2. 1932 Vieska nad Váhom - 3. 9. 2005 Trenčín, DPB VKR „Koruna“, 25057, 21. 1. 1987 – 13. 5. 1991 VVO Trenčín. Učitel, 1959-61 ředitel ZŠ Stará Turá, poté školní inspektor. Odborník v numizmatice, faleristice, filatelii, neúnavný a velmi činný organizátor a iniciátor odborného společenského života v Trenčíně. Od 1961 žil v Trenčíně. 1998 byl v Trenčíně vyhlášený za Osobnost roku. (http://www.trencan.ic.cz/0013-ZnamiTrencania.html), (http://www.staratura.sk/item/ladislav-jambor/)

JANČUŠKA RASTISLAV, 7. 2. 1927 Liptovský Mikuláš – 8. 5. 2001 Bratislava, do 1973 spolupracovník vojenské rozvědky „Alpinik“, 105633. Hokejista, trenér, funkcionář.
Hráčska kariéra:
Obranca, aktívny hráč ŠK Liptovský Mikuláš (1943 - 47)
ŠK/NV Slovan Bratislava (1947 - 51 a 1955 - 61)
ATK Praha (1951 - 53), VTŽ Chomutov (1953 - 55)
Trénerská kariéra:
Slovan Bratislava B (1962 - 63)
Slovan Bratislava A (1963 - 65)
HC Bazilej (Švajč.) a reprezentácie Švajčiarska (1966 - 69)
Profesijná kariéra:
Predseda Trénerskej rady zväzu ľadového hokeja SÚV ČSZTV (1969 - 73)
Predseda Výboru ľadového hokeja SÚV ČSZTV a podpredseda Výboru ľadového hokeja a člen predsedníctva ÚV ČSZTV (1973 - 89)
(http://www.sienslavy.sk/clenovia/rastislav-jancuska)

KAPEC PAVEL, 20. 7. 1926, DPB „Super“, 4046, 12. 10. 1960 – 27. 12. 1962 StB Lučenec. Dělník, 1971-76 poslanec SL FS za KSS – vol. obvod Poltár. Od 1971 zároveň předseda Městského národního výboru v Poltáru.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Kapec)

KARMASIN FRANZ (popř. KARMAZIN FRANTIŠEK), 2. 9. 1901 Olomouc – 25. 6. 1970 Steinebach am Wörthsee (SRN) , spolupracovník rozvědky „Karla“, 41588, 11. 12. 1957 – 26. 3. 1959 (svazek vlastnoručních zpráv). Ing., německý fašistický politik na Slovensku, kde působil v letech 1926-45. 1926 založil a v letech 1926–35 vedl Deutscher Kulturverband na Slovensku, 1935–38 stál v čele Karpatoněmecké strany, 1938–45 Německé strany na Slovensku. 1935–39 zastával funkci poslance Národního shromáždění, 1939–45 poslance Slovenského sněmu, 1938–39 státního tajemníka pro záležitosti německé menšiny při předsednictvu slovenské autonomní vlády, 1939–45 působil při předsednictvu vlády klerofašistické Slovenské republiky. Podílel se na boji proti slovenským antifašistům a proti Slovenskému národnímu povstání. 1945 emigroval do Rakouska, od 1950 žil v Německu, kde se aktivizoval v Sudetoněmecké radě a v dalších organizacích. 1947 byl odsouzen v nepřítomnosti československým Národním soudem jako válečný zločinec k trestu smrti.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Karmasin),                                                           (http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=43560&title=Karmasin)

KELE FRANTIŠEK, 21. 3. 1936, IS rozvědky „Eldo“, 49781, 23. 10. 1989 - 7. 4. 1992. RNDr., PhD., horolezec, cestovatel, pedagog, publicista a geograf. Před r. 1989 velmi časté cesty do zahraničí, včetně dvou cest kolem světa.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/František_Kele), (http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=58918), (http://cestovanie.sme.sk/c/5739886/horolezec-frantisek-kele-clovek-by-mal-chodit-do-hor-zit.html)

KRESÁK PETER, 24. 4. 1954 Bratislava, IS rozvědky „Estr“, 49423, 12. 1. 1988 - 1. 9. 1993 se zaměřením na politickou rozvědku – ČSSR. Doc. Judr., CSc., právník, VŠ pedagog. Od 1985 na Katedře státního práva Právnické fakulty Univerzity Komenského (od 1990 proděkan PF UKo). 1988 absolvoval sedmiměsíční studijní pobyt na University of Virginia. V září 1990 ho předsednictvo Federálního shromáždění jmenovalo do čtyřčlenné komise expertů, která připravovala návrh Listiny základních práv a svobod. Ve stejné době začal připravovat Ústavu Slovenské republiky a Ústavu České a Slovenské Federativní Republiky. 1992 byl soudcem československého ústavního soudu. 1998-2002 byl za Stranu občanského porozumění poslancem Národní rady Slovenské republiky. Mezi roky 1999 a 2000 byl spoluautorem několika přijatých návrhů změn slovenské ústavy. Poté zastupoval Slovensko u Evropského soudu pro lidská práva. Je vedoucím Zastupitelského úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky na Slovensku. Pedagogicky působí na Fakultě práva Panevropské vysoké školy. Bydliště: Špitálská 57, Bratislava.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Peter_Kresák)

KUBÍČEK FERDINAND, 23. 5. 1939 Bratislava – 18. 2. 2010, D „Imro“, 17111, 25. 4. 1975 – 9. 1. 1985 (13. 12. 1989) centrála kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na NSR (věda). Ing., DrSc., lesnický ekolog - od 1966 Botanický ústav SAV, později vedoucí oddělení produkce ekosystémů v Ústave experimentálnej biológie a ekológie SAV, 1982 – 1990 zástupce ředitele v Centre biologických ekologických vied SAV, 1990–1993 vedoucí vědecký pracovník a vedoucí Oddelenia produkcie ekosystémov v Ústave ekobiológie SAV, od roku 1994 až do svého skonu vedoucí vědecký pracovník v Ústave krajinnej ekológie SAV. Působil i na pracovištích v USA, Anglii, Švédsku, Norsku, Německu.   (http://spravy.sav.sk/uploads/news_sas/042810103_2010_spravy_sav.pdf)

KUČERA MARTIN, 13. 10. 1914 Sliač-Hájníky – 16. 2. 1986 Bratislava, A + A VKR, „Ondrej“, 2995, 7638, 5. 5. 1955 – 12. 9. 1955 centrála VKR, od 12. 9. 1955 KS StB Žilina, 5. 3. 1960 – 27. 6. 63 StB Liptovský Mikuláš, Ing., důstojník. Během SNP velitel partyzánských brigád a vojenských seskupení, od března 1945 velitel úderného praporu 4. československé samostatné brigády 1. československého armádního sboru v SSSR. Politicky pronásledovaný, 1964 rehabilitovaný. Od 1946 člen KSČ.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Kučera_(partizán)

KULJOVSKÝ RUDOLF, 14. 10. 1946 Krásno nad Kysucou, spolupracovník VKR „Lípa“, 52367, 16. 11. 1965 – 25. 10. 1967 OVS Pardubice. Předseda celozávodního výboru KSS, 1986-90 poslanec SL FS za KSS – vol. obvod Kysucké Nové Mesto.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Kuljovský)

KVETŇANSKÝ RICHARD, 21. 4. 1937 Trnava, D „Richard“, 16139, 7. 10. 1974 – 20. 1. 1990 centrála kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na vědu. RNDr., DrSc., biochemik, endokrinolog  – od 1960 Ústav experimentálnej endokrinológie SAV (1993-2003 ředitel). Studijní pobyty v USA 1968-70, 1977-78 a 1989-92.  (http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1246)

LAJČIAK VLADIMÍR, 14. 2. 1930 Nové Mesto nad Váhom, A, 1789, od 17. 11. 1971 kandidát agenta, 1972(?) - 21. 2. 1977 agent KS StB Banská Bystrica + pravd. spolupracovník VKR „Vrána Ladislav“, 2129, do 17. 2. 1960 2. VO (svazek předán KS StB Banská Bystrica). Ing., 1960-64 bezpartijní poslanec NS ČSSR za Středoslovenský kraj.   (http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Lajčiak)

LAZOR ŠTEFAN, 15. 8. 1913 – 15. 10. 1996, A, 3209, 4. 5. 1967 – 9. 4. 1968 KS StB Banská Bystrica. Katolický kněz, redemptorista.  (http://www.redemptoristi.nfo.sk/index.php/historicky-kalendar-redemptoristov)

MAJER JÁN, 21. 12. 1923 Stratená, D „Myslivec“, 9253, 5. 7. 1980 – 5. 5. 1985 KTS, 5. 5. 1985 – 6. 12. 1989 důvěrník centrály kontrarozvědky. Pluk. JUDr., důstojník, politik KSČ. Účastník SNP, v období únor - říjen 1948 působil na Zemské úřadovně státní bezpečnosti Bratislava a podílel se na provádění únorového převratu. Na jaře 1949 prošel kurzem vojenského výcviku ve Stráži pod Ralskem. Pak působil u Pohraniční stráže na Šumavě. Od prosince 1949 sloužil u Okresního velitelství Národní bezpečnosti Rakovník, zpočátku jako zástupce velitele, od 1. února 1951 na postu velitele. V roce 1950 absolvoval Krajskou politickou školu Jana Švermy v Praze. Pak od září do prosince 1951 byl instruktorem Hlavní správy Veřejné bezpečnosti v Praze. Později zastával do července 1953 post náčelníka Krajské správy Veřejné bezpečnosti Banská Bystrica. Rychle stoupal v kariérním žebříčku, roku 1953 získal hodnost majora a v letech 1954-1955 prošel školením u školy milice v Moskvě. Působil pak do února 1963 v Praze coby zástupce náčelníka Hlavní správy VB pro operativu. V letech 1956-1962 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (jeho diplomová práce byla na téma „Úkoly a činnost národních výborů a veřejné bezpečnosti při zajišťování socialistického pořádku“). Již předtím byl v roce 1956 po dobu jednoho roku soudcem z lidu na Vyšším vojenském soudu v Praze. V období březen 1963 - květen 1967 byl (coby podplukovník) náčelníkem Krajské správy SNB Košice. V červnu 1968 se stal náměstkem ministra vnitra pro úsek Veřejné bezpečnosti (nyní již jako plukovník). Během invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 pobýval na dovolené v SSSR. 24. srpna 1968 se vrátil do Československa. Sešel se k ministrem vnitra Josefem Pavlem a podílel se na vyhotovení zprávy o situaci v rezortu vnitra vládě, která byla později za normalizace označena za „netřídní a antisovětskou“. Krátce po okupaci ale jeho kariérní vzestup pokračoval a v září 1968 byl jmenován 1. náměstkem ministra vnitra. V letech 1968-1969 se uvádí jako účastník zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska. V lednu 1969 získal vládní post v československé druhé vládě Oldřicha Černíka jako státní tajemník v ministerstvu vnitra ČSSR. Portfolio si udržel i v třetí vládě Oldřicha Černíka do ledna 1970. S postupem normalizace se distancoval od svých protiokupačních postojů ze srpna 1968. Napsal v tomto duchu dopis Gustávu Husákovi. V srpnu 1969 při 1. výročí invaze vedl koordinační štáb opatření proti „kontrarevolučním a protisocialistickým silám.“ I tak se ale nevyhnul kritice. Jihomoravský Krajský výbor Komunistické strany Československa ho zařadil na seznam „představitelů a exponentů pravice“. Na své schůzi 12. května 1970 se sekretariát ÚV KSČ usnesl, že se Ján Majer dopustil vážných chyb. Bylo doporučeno ho vyloučit z KSČ. Ze služeb ministerstva byl definitivně propuštěn k 31. květnu 1970. Pracoval pak až do roku 1975 v Správě federálních hmotných rezerv. V roce 1979 odešel do penze.    (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ján_Majer), (http://www.ustrcr.cz/cs/jan-majer)

MARTIN VILIAM, 27. 3. 1913 Banská Bystrica – 7. 5. 1976 Banská Bystrica, spolupracovník VKR „Jánošík“, 48, 22. 6. 1954 – 6. 10. 1955 centrála VKR. Důstojník, účastník protifašistického odboje v armáde. Pracovník Velitelstva pozemního vojska v Banské Bystrici, 1944 organizoval odsun zdravotnického materiálu partyzánským jednotkám. Velitel partyzánských skupín, příslušník 1. československého armádního sboru v SSSR. Nositel vícerých vyznamenání. Po válce důstojník ČSLA.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/Viliam_Martin)

MARTON IVAN, 16. 4. 1945, A VKR a kontrarozvědky, od 15. 10. 1985 agent VKR „Filozof“, 19693, OVKR při KVS Bratislava, 12. 2. 1988 - 21. 12. 1989 agent „Filozof“, 37828, centrála kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na vízové cizince. PhDr., muzikolog, hudební dramaturg a producent. Do 1968 redaktor časopisu Echo bratislavských vysokoškolákov, 1968-69 studoval na Hudebním institutu v Hamburku, za normalizace dramaturg v Slovenské filharmonii, později vedoucí gramooddělení podniku zahraničního obchodu Slovart a redaktor hudebního vydavatelství Opus. 1990 bezpartijní poslanec (respektive za hnutí Verejnosť proti násiliu) SL FS – vol.obvod Kežmarok. Po roce 1989 působí ve svobodném povolání jako producent hudebních nahrávek. Vyučuje na katedře hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Komenského. Dlouhodobě působí rovněž coby předseda výboru mezinárodního hudebního festivalu Melos-Étos. Po rozkladu VPN byl členem Občanské demokratické unie až do jejího zániku. V roce 2000 vstoupil do Demokratické strany coby řadový člen. Žije v Bratislavě. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Marton), (http://www.sme.sk/c/3915258/muzikolog-a-redaktor-echa-ivan-marton-nevedia-vobec-nic-ale-vedia-to-lepsie.html)

MINÁRIK ŠTEFAN, 1. 4. 1902 Trenčín – 1974, spolupracovník VKR „Josef“, 35149, 13. 11. 1958 - 27. 6. 1962 VKR 2. VO. 1960-64 poslanec NS ČSSR za KSS za Západoslovenský kraj. 1949-66 člen ÚV KSS. 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Štefan_Minárik)

NOSÁĽ RADOMÍR, 25. 3. 1941, D „Nosko“, 30513, 1. 11. 1984 – 13. 12. 1989 centrála kontrarozvědky Bratislava. Prof. MUDr., DrSc., farmakolog, ředitel Ústavu experimentálnej farmakológie SAV v Bratislavě. Od 1969 zaměstnanec tamtéž, následně strávil 2 roky na studijním pobytu ve Švédsku, později v Německu, Velké Británii, USA a v Austrálii. 1960-65 čs. reprezentant v lehké atletice.  (http://spravy.sav.sk/uploads/news_sas/060813224_2011_spravy_sav_II_AK.pdf)

OČENÁŠ DANIEL, 29. 5. 1949, D „Dano“, 13019, 18. 6. 1982 – 10. 8. 1987 KS StB Banská Bystrica. RNDr., astronom. Nejprve působil jako pedagog v Banské Bystrici, od 1976 pracoval v Krajskej hvezdárni v Banské Bystrici jako odborný pracovník, vedoucí oddělení, později jako ředitel. Od 1978 člen redakční rady astronomického populárně-vědeckého časopisu Kozmos.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/Daniel_Očenáš)

ONDRUŠ MICHAL, 27. 8. 1906, DPB, 9400, 24. 7. 1973 – 22. 5. 1975 StB Spišská Nová Ves.  1948-56 poslanec NS za KSČ – vol. Obvod Košice, vedoucí tajemník OV KSS, 1946-53 člen ÚV KSS. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Ondruš)

PAČIN JOZEF, 15. 8. 1932, A kontrarozvědky + IS rozvědky, 1. 9. 1966 – 27. 1. 1972 StB Košice, 6839 (finační podsvazek), 27. 4. 1972 – 14. 5. 1976 (21. 8. 1991) OO Košice, 45609. Prof. MUDr., DrSc., lékař, přednosta kliniky v Košicích. Od 1983 vedoucí Katedry gynekologie a porodnictví LF  UPJŠ od roku 1983, od 1984 přednosta I. gynekologicko-porodnické kliniky, od 1992 přednosta II. gynekologicko-porodnické kliniky LF UPJŠ a PFNsP v Košicích - Moyzesova ulici. Studijní pobyty v Paříži.   (http://www.sav.sk/journals/gynek/full/pg497l.pdf)

PAMPÚCH JÁN, 25. 2. 1942, D „Ole“, 38063, 16. 3. 1988 – 4. 8. 1989 důvěrník, 4. 8. 1989 – 12. 12. 1989 kandidát tajné spolupráce centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na společenské organizace Národní fronty. Tajemník Krajského výboru Strany slobody, od února 1988 ústřední tajemník Strany Slobody. 1986-90 poslanec SN FS za Stranu Slobody – vol. obvod Veľký Krtíš.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ján_Pampúch)

PÁNIS STANISLAV, 29. 1. 1950 Seč (okres Prievidza), spolupracovník VKR „Zdenka“, 65297, 13. 1. 1971 – 1. 2. 1972 VLU. Slovenský nacionalistický politik. Na jaře 1990 se stal předsedou nově založené radikální národovecky orientované formace Slovenská národná jednota (uváděna též jako Strana národnej jednoty). Ve volbách roku 1990 ovšem jako předseda Slovenské národní jednoty kandidoval za Slovenskou národní stranu a byl zvolen do slovenské části Sněmovny národů (volební obvod Středoslovenský kraj). Ve Federálním shromáždění setrval do voleb roku 1992. Angažuje se v nacionalistických organizacích. V roce 2008 je uváděn jako předseda organizace Spoločnosť pre zachovanie tradícií, která udržuje odkaz slovenského prezidenta Jozefa Tisa a hodlala formou veřejné sbírky zajistit opravu Tisova rodného domu. Tehdy je Pánis pořád zmiňován i jako předseda sdružení Slovenská národná jednota.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Pánis), (http://www.pluska.sk/slovensko/spolocnost/z-panisa-je-hradny-pan.html),
(http://www.7plus.sk/plus7dni/vsimli-sme-si/hradny-pan.html)

PIŠKO RASTISLAV, 7. 4. 1962 Martin, A VKR Šproch Július“, 6485, 27. 5. 1981 – 26. 4. 1983 VKR 15. pohraniční brigády PS – útvar 5343 České Budějovice. Humorista, herec, moderátor, imitátor. Byl členem Komunistické strany Slovenska. Žije v Bratislavě. (http://sk.wikipedia.org/wiki/Rasťo_Piško)

PLEŠKO IVAN, 13. 6. 1930, D „Ivan“, 20092, 31. 3. 1977 – 6. 12. 1989 centrála kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na vědu. Doc. MUDr., DrSc., onkolog, od 1976 v Ústavu experimentálnej onkológie SAV, kde založil a vedl oddělení epidemiologie zhoubných nádorů.                                                                  (http://spravy.sav.sk/index.php?issue_id=29&article_id=190&section_id=&doc=46-190)

POSPIŠEL JÁN, 11. 2. 1919 – 27. 7. 1990, A „Janko“, 12585, 21. 6. 1972 – 10. 12. 1985 StB Bratislava. Redaktor, básník (pseudonym Alexandr Rodan), 11 let vězněn za pokus o přechod státní hranice, po propuštění působil jako redaktor publikací Spoločnosti pre racionálnu výživu.    (http://e-slovak.sk/zborniky/SAS_38_2009.pdf)

PŠENIČKA ARNOŠT, 8. 6. 1916, A rozvědky „Adam“, 40517, 25. 2. 1955 – 30. 7. 1958 (svazek vlastnoručních zpráv). Politik KSS, do 1951 krajský tajemník KSS v Prešově. 1945-50 člen ÚV KSS, 1951 vyloučen z KSS. 1946-48 poslanec SNR, 1948-51 poslanec NS ČSR.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Arnošt_Pšenička)

RAJČÁNI JÚLIUS, 9. 2. 1937, A „Roland“, 40294, od 14. 8. 1989 KTS „Sabina“, od 23. 11. 1989 agent centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na vědu. Doc. MUDr., DrSc., virolog – od 1966 Virologický ústav SAV, v ústavu působil jako vědecký tajemník, od 1985 vedoucí oddělení patogeneze. VŠ pedagog – UK a VU Košice, 2000-03 vedoucí Katedry mikrobiológie a imunológie LF UK J. Jessenia v Martině.                                                                (http://spravy.sav.sk/index.php?issue_id=52&article_id=635&section_id=&doc=31-635)

RUISEL IMRICH, 20. 3. 1941 Bratislava, D „Selim“, 21953, 29. 6. 1978 – 26. 8. 1981 centrála kontrarozvědky Bratislava. Prof. PhDr., DrSc., psycholog, VŠ pedagog. Od 1979 samostatný vědecký pracovník SAV, od 1999 ředitel Ústavu experimentálnej psychológie SAV, současně vedoucí Centra pre výskum inteligencie a tvorivosti.   (http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1980),  (https://www.digibooks.sk/show.php?id=15580)

SCHUSTER ADOLF, 21. 3. 1909 Malacky – 20. 7. 1978 Brezno, informátor „Ivan“, 374, 3. 12. 1954 - 9. 12. 1963 StB Brezno. Pedagog, školní inspektor, publicista, kulturní pracovník. Účastník SNP,  po válce člen MNV Brezno,  odpovědný redaktor časopisu Horehronie, člen Pedag. rady povereníctva školstva a kultúry v Bratislavě, odborářský funkcionář. Aktívně publikoval v pedagogických časopisech a byl spoluautorem a autorem historických a pedagogických děl. 1945-69 školní inspektor, ředitel OSŠ a ZDŠ v Brezně. Nositel četných vyznamenání. (http://sk.wikipedia.org/wiki/Adolf_Schuster)

STANEK JÁN, 4. 6. 1909 Hrušovany – 17. 2. 1996 Benešov, A „Ján“, „Jan“, „Červený“, „Červený Antonín“, 5294, 8568, spolupracoval zřejmě i před r. 1957 (viz sk.wikipedia), 14. 1. 1957 – 29. 3. 1960 centrála kontrarozvědky (2 svazky vlastnoručních zpráv), 1. 7. 1960 – 30. 8. 1968 OŽD-StB Praha (1 svazek vlastnoručních zpráv, 1 finanční svazek), 2. 9. 1964 – 20. 6. 1975 StB Benešov (3 svazky vlastnoručních zpráv, 1 finanční svazek), do 19. 12. 1983 KS StB Praha (3 svazky vlastnoručních zpráv). Důstojník, účastník SNP. Po úspěšném útoku u Telgártu přezdívaný „Železný kapitán“. Po válce  sa zúčastnil bojů proti Banderovcům. Do 1951 sloužil v armádě.  Následně byl degradovaný a zatknutý Státní bezpečností pravděpodobně kvůli svým kontaktům s „buržoazními nacionalisty“, ale v průběhu roku se ocitl na svobodě, už však jako tajný spolupracovník StB. Pracoval v Benešově jako administrativní pracovník Železničního stavitelství. Po 1968 byl rehabilitovaný. Člen KSČ od 1945. Prohnaný lhář, který si tvořil alibi na všech stranách.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Stanek), (http://www.valka.cz/clanek_12335.html)

SUCHÁN PAVOL, 17. 12. 1944 - 2011, A „Marček“, 29476, od 8. 3. 1984 KTS „Analytik“, 19. 5. 1987 – 18. 12. 1989 agent StB Trenčín se zaměřením na pravici. Ing., výzkumný pracovník Ústavu systémového inženýrství v Trenčíně, 1990-91 poslanec SN FS za VPN (zpočátku jako bezpartijní) – vol. obvod Trenčín, 1992 náměstek ministra zahraničních věcí ČSFR.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavol_Suchán)

SZUROVY FERENC (též SUROVÝ FRANTIŠEK), 14. 9. 1944, D „Cestovateľ“, 10636, 11. 12. 1979 – 23. 9. 1982 StB Veľký Krtíš. MUDr., lékař maďarské národnosti, 1990 poslanec SN FS za Maďarské křesťanskodemokratické hnutí.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferenc_Szurovy)

ŠÁNDOR LADISLAV, 21. 5. 1941 Spišská Nová Ves, D „Alex“, 12806, od 24. 9. 1977 KTS, od 30. 10. 1979 důvěrník KS StB Košice. RNDr., jaderný fyzik, 1969-76 působil v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubně (SSSR), poté v Ústavu experiment. fyziky SAV v Košicích, 1991-2002 zástupce ředitele.  (http://www.sav.sk/uploads/news_sas/062209586_2011_spravy_sav.pdf)

ŠARMÍR EDUARD, 16. 12. 1931 Paříž, TS rozvědky i kontrarozvědky + D, „Charlie“, „Simun“,  853, 40514, od 10. 6. 1954 TS centrály kontrarozvědky, od 4. 12. 1954 KS StB Bratislava, 24. 2. 1955 – 3. 3. 1958 spolupracovník rozvědky, 5. 5. 1987 – 24. 2. 1988 důvěrník centrály kontrarozvědky Bratislava. Ing., DrSc., působil ve VÚ dopravy a Ekonom. ústavu SAV, kde byl vedoucím Kabinetu pre súhrnnů prognózu Slovenska, od 1989 v Prognost. ústavu SAV. Pobyty v zahraničí.  (http://www.sav.sk/uploads/news_sas/062209586_2011_spravy_sav.pdf)

ŠEVČÍK JOZEF, 12. 6. 1938 Smolenice, okres Trnava, A + D „Jožo“, „Švec“, 20221, 2. 5. 1977 – 24. 6. 1977 důvěrník, 24. 6. 1977 – 15. 10. 1985 agent centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na vědu. Ing., DrSc., elektrotechnik – od 1960 Ústav molekulárnej biológie SAV (zástupce ředitele, 1988-90 ředitel). 1965 studijní pobyt v USA, 1987 v Anglii. (http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1160)

ŠIKULA MILAN, 24. 12. 1941 Kremnica, A „Milan“, 23280, od 11. 6. 1979 KTS, od 26. 6. 1979 agent centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na SAV. Prof. Ing., DrSc., ekonom, VŠ pedagog na VŠE Bratislava, od 2002 ředitel Ekonomického ústavu SAV.  (http://www.sav.sk/uploads/news_sas/062209586_2011_spravy_sav.pdf)

ŠKULTÉTY JÁN, 10. 6. 1923 Horná Lehota, spolupracovník VKR „Torysa“, 36810, 25. 11. 1958 -  20.11. 1963 OVKR 18. MSD Košice, LU a KVS Košice. Ředitel závodu z obvodu Prešov, 1964-68 poslanec NS ČSSR za KSS za Východoslovenský kraj, 1969-71 poslanec SL FS – vol. obvod Prešov.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ján_Škultéty)

ŠOREC LADISLAV, 16. 8. 1920, A, 725, 8. 8. 1963 – 22. 6. 1964 StB Zvolen. Člen JZD z obvodu  Krupina, 1964-68 poslanec NS ČSSR za Stranu slovenské obrody, 1969-71 poslanec SL FS – vol. obvod Krupina.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Šorec)

ŠPÁNIK JÚLIUS, 1. 4. 1912, A „Borik“, 7594, 15. 1. 1962 – 6. 4. 1968 StB Bratislava-okolie se zaměřením na Demokratickou stranu. 1946-48 poslanec Ústavodárného Národního shromáždění za Demokratickou stranu.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Július_Špánik)

ŠTÚR SVETOZÁR, 26. 8. 1929 Bratislava – 12. 11. 2001 Bratislava, A „Sváťa“, „Akce Hvězda“, 12352, 30. 11. 1961 – 14. 2. 1969 (29. 11. 1974) centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv, 1 finanční svazek). JUDr., novinář. Během vysokoškolských studií se angažoval ve studentském hnutí, byl spoluzakladatelem a funkcionářem folklórního souboru Lúčnica. 1950-69 redaktor Československého rozhlasu v Bratislavě. 1968 se stal předsedou Svazu slovenských novinářů. 1968-70 se uvádí jako účastník zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska. Do 1970 poslanec SNR a současně 1969-70 poslanec SN FS za KSS. Poté pracoval ve VÚ práce a sociálních věcí. 1990-92 ředitel slovenské pobočky Československé tiskové kanceláře. Pak pracoval v redakci listu Národná obroda.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Svetozár_Štúr)

THURZO FEDOR, 8. 9. 1907 Námestovo – 1. 6. 1986 Trenčianske Teplice, A + I,  28. 9. 1954 – 26. 3. 1960 informátor „Turčan“, 884, 352, 3826 (do 19. 4. 1955 a 19. 9. 1956 – 5. 6. 1957 KS StB Bratislava, 19. 4. 1955 – 19. 9. 1956 StB Jáchymov, 5. 6. 1957 – 26. 3. 1960 KS StB Žilina), 26. 3. 1960 – 1. 6. 1986 agent „Jozef“, 3826, KS StB Banská Bystrica. JUDr., právník, bylinkář, publicista. Účastník SNP, 1948–56 nezákonně ve vyšetřovací vazbě na Krajském soudě v Bratislavě, potom vězněný v Leopoldově, Ilavě, Praze, Olomouci, pracoval jako horník v uranových dolech v Jáchymově. Autor publikací s právní tématikou, spoluautor Malého atlasu liečivých rastlín a editor jeho vydaní. (http://sk.wikipedia.org/wiki/Fedor_Thurzo), (http://www.orava.sk/osobnosti-fedor-thurzo)

TOMAŠKOVÁ MÁRIA, 26. 9. 1929, DPB „Sitnianska“, 14251, od 14. 6. KTS „Sitno“, 30. 8. 1983 – 17. 12. 1986 držitelka propůjčeného bytu StB Žiar nad Hronom. Agronomka JZD, 1971-76 bezpartijní poslankyně SL FS – vol. obvod Banská Štiavnica.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Mária_Tomašková)

TVAROŠKA RUDOLF, 5. 6. 1928 Chtelnica, spolupracovník VKR „Palo“, 39421, 16. 7. 1964 – 6. 5. 1968 2. VO. Ing., generál, sportovní funkcionář, politik SDĽ. 1970-73 předseda Československého fotbalového svazu.

Průběh vojenské služby:
DD.10.1950-DD.MM.1951 zástupca veliteľa, Výberová škola
DD.02.1951-DD.MM.1952 veliteľ školskej stotiny, Škola na dôstojníkov v zálohe delostreleckých meračských oddielov a náčelníkov topografickej služby, Vyškov
DD.MM.1957-DD.09.1958 zástupca vojenskej správy pre výzbroj a hutnícky materiál, Výrobný závod TOS Trenčín
DD.09.1958-DD.MM.1962 zástupca vojenskej správy pre protilietadlovú techniku, Výrobný závod TOS Trenčín
DD.08.1962-DD.MM.1965 dôstojník / náčelník skupiny prevádzky, opráv a zásobovania výzbrojou oddelenia delostreleckého vyzbrojovania, 2. vojenský okruh
DD.06.1965-DD.MM.1967 zástupca náčelníka raketového a delostreleckého vyzbrojovania, Východný vojenský okruh
DD.03.1967-DD.MM.1968 obvodný zástupca vojenskej správy, Strojárske a metalurgické závody n.p., Dubnica nad Váhom
DD.10.1968-DD.MM.1969 náčelník oddelenia pozemnej výzbroje a špeciálnych prostriedkov výzbrojnej služby MNO
DD.11.1969-DD.MM.1982 náčelník výzbrojnej služby MNO
DD.03.1982-DD.01.1988 náčelník správy vrcholového športu ČSĽA

DD.MM.1979-DD.MM.RRRR Vyšší akademický kurz pri Vojenskej akadémii K. J. Vorošilova, Moskva

1992 poslanec SL FS za Stranu demokratickej ľavice. V SDĽ se angažoval i po vzniku samostatného Slovenska. 2001 se účastnil 6. sjezdu SDĽ, kde byl nejstarším delegátem. 1993-99 poradce slovenského ministra obrany. 2000 mu byl udělen Kříž Milana Rastislava Štefánika.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Tvaroška), (http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/119487), (http://www.mil.sk/index.php?ID=35894)

VÁCHA HELMUT, 10. 3. 1943, IS rozvědky „Velda“, 45228, 26. 8. 1969 - 26. 5. 1977 OO Bratislava. Na konci 80. let tajemník KSS pro ideologickou práci Západoslovenského kraje. (http://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/funkcionari-ksc/okresni-krajske-vybory.pdf)

VRANIAKOVÁ MÁRIA, 26. 9. 1909 Zvolen – 20. 2. 1984, DPB VKR „Zvolen“, 68485, 15. 11. 1973 – 6. 5. 1982 VKR VÚ 5949 Pezinok. K roku 1954 se profesně uvádí jako vychovatelka v podniku Tatrasvit. V letech 1957-1958 se uvádí jako členka Ústřední revizní komise Komunistické strany Slovenska. 1954-64 poslankyně NS za KSS – vol. obvod Poprad.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Mária_Vraniaková)

ZACHAROVÁ VILMA, 10. 4. 1927, DPB + D, 2. 1. 1962 – 30. 9. 1963 držitelka propůjčeného bytu „Škola“, 4559, 455, KS StB Banská Bystrica, 24. 5. 1977 – 11. 8. 1981 důvěrnice „Vilma“, 8791, KS StB Banská Bystrica. Politička KSS. 1962-66 účastnice zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska. 1964-71 poslankyně Slovenské národní rady za KSS, 1971 poslankyně SN FS.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Vilma_Zacharová)

ZEMAN PETER, 10. 1. 1942, IS rozvědky „Zimák“, 44900, 20. 10. 1967 - 21. 12. 1973 OO Bratislava. Novinář. Působil jako novinář v listu Večerník, byl šéfredaktorem týdeníku Život. Na konci 60. let pracovník Slovenské národní rady v Bratislavě. 1990 bezpartijní poslanec (respektive za VPN) SL FS – vol. obvod Stupava.  V období září 1990 - květen 1991 zastával post ředitele Slovenské televize. 1991-92 ředitel tiskového a informačního odboru na slovenském ministerstvu mezinárodních vztahů. 1990 předseda Syndikátu slovenských novinářů, od 1996  kancléř Syndikátu slovenských novinářů.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Peter_Zeman)

ZIEGELHOFFER ATTILA, 12. 11. 1934 Budapešť, A + D „Fero“, 16071, 1. 10. 1974 – 18. 9. 1975 důvěrník, od 18. 9. 1975 agent centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na vědu. Ing., DrSc., molekulární kardiolog - od 1959 Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV (nynější Ústav pre výskum srdca SAV), 1988–2006 zástupce ředitele a do 2005 i vedoucí oddělení tohoto ústavu. Studijní pobyty v zahraničí.  (http://spravy.sav.sk/uploads/news_sas/042908041_2010.pdf)

 

NA  OVERENIE:

SR

??  BEDNÁR  FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 20. 7. 1916 Kočín-Lančár – 25. 1. 1987 Trnava, informátor „Fero“, 7189, 17. 4. 1961 – 3. 12. 1962 StB Bratislava-venkov se zaměřením na římskokatolickou církev. Římskokatolický kněz, náboženský spisovatel, církevní hodnostář a jezuita. Rektor jezuitskej rezidencie a Teologického inštitútu Spoločnosti Ježišovej v Trnavě, kde přednášel fundamentální teologii. Trnava leží nedaleko okresu Bratislava-venkov. 19. 11. 1958 předán KS StB Bratislava dotazník se správným datem narození.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/František_Bednár_(kňaz)

??  BOROŠ JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 17. 4. 1921, TS „Chata“, 5314, 26. 10. 1961 – zač. 70 let(?) StB Michalovce. Předseda JZD, 1976-86 poslanec SL FS za KSS – vol. obvod Michalovce. Člen ÚV KSČ.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ján_Boroš)

ĎURKAŇ MIKULÁŠ, zaznamenáno 22. 5. 1918, nar. 27. 5. 1918, A, 9442, 28. 8. 1973 – 23. 10. 1977 StB Trebišov. Katolický kněz – redemptorista.  (http://www.redemptoristi.nfo.sk/index.php/historicky-kalendar-redemptoristov)

??  GAŽO MIKULÁŠ, datum narození v registru neuvedeno, nar. 16. 12. 1922 Bratislava, A „Chemik“, 4245, 3. 10. 1958 – 28. 12. 1961 KS StB Bratislava se zaměřením na zemědělský výzkum. Doc. RNDr., Ing., DrSc., biochemik – dlouholetý pracovník Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV v Ivanke pri Dunaji. Centrom jeho vedeckého záujmu bol najmä metabolizmus vápnika a fosforu vo vzťahu k tvorbe kostí a vaječnej škrupiny u nosníc, ako aj funkcia vitamínu A v procesoch determinujúcich úžitkovosť hydiny. Neskôr svoj výskumný záujem rozšíril o štúdium distribúcie a katabolizmu aminokyselín a svalových bielkovín v makroorganizme, kde ako modelový systém úžitkového vtáka začal využívať výhodné špecifické vlastnosti japonskej prepelice. Výsledky jeho tvorivej vedeckej činnosti boli zverejnené v početných pôvodných vedeckých prácach, odborných článkoch, monografiách a v nespočetných prednáškach na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach.                                                (http://spravy.sav.sk/index.php?issue_id=17&article_id=64&section_id=&doc=15-64)  

??  HODOROVSKÝ JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 18. 8. 1921 - 25. 3. 2005,  TS „Hron“, 488, 17. 1. 1954 – 23. 4. 1968 KS StB Košice. Herec, od 1945 člen činohry Východoslovenského národného divadla v Košicích. 1967 vyznamenán Za vynikající práci.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Hodorovský),     (http://kosice.korzar.sme.sk/c/4537812/kosicky-herec-scenarista-a-reziser-jozef-hodorovsky-dohral-minuly-piatok-svoju-poslednu-ulohu-v-diva.html)

??  JAKÁL JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 28. 11. 1936 Bystričany (15 km od města Partizánske), A „Hora“, 1198, 30. 8. 1955 – 6. 6. 1956 StB Partizánske. Doc. RNDr., DrSc., od 1962 vědecký pracovník Geografického ústavu SAV, zabývá se zejména výzkumem jeskyní.                             (http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=893), (http://www.urad.sav.sk/_sub/osobnosti_sav_2006/img00043.htm)

??  KALIČIAK JÚLIUS, datum narození v registru neuvedeno, nar. 10. 7. 1921 Málinec – 2. 10. 1984 Bratislava, do 10. 9. 1954 A „Ipeľ“, 1881, KS StB Banská Bystrica. Účastník SNP - zásobovač Žingorovy partyzánské skupiny. V 50. letech kádrový referent v n. p. Pozemné stavby v Banské Bystrici, potom ředitel závodu Čs. automobilových opravovní, od 1969 v invalidním důchodě. Obdržel několik vyznamenání. Málinec leží na horním toku řeky Ipeľ.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/Július_Kaličiak), (http://www.malinec.sk/osobnosti/4-kaliciak-julius)

??  KLUBERT JÁN, datum narození v registru neuvedno, nar. 19. 12. 1927 Udavské – 6. 9. 1994, tajný spolupracovník (TS) „Adam“, 3814, 25. 3. 1960 – 30. 10. 1961 KS StB Banská Bystrica. Ing., báňský inženýr a geolog. V Banské Bystrici založil a vedl odbornou skupinu na vyhledávání  zásob hnědého uhlí a lignitu. Od konce 70. roků do roku 1988 působil jako vedoucí geologických skupin při vyhledávání a ověřování rud v ložiskách Štiavnických vrchů. Byl autorem závěrečných zpráv a výpočtů zásob. Ing. uvedeno i v registru.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Klubert)

KUBAČKA JÁN, zaznamenáno 6. 12. 1904, narozen 7. 12. 1904 Dolný Kubín – 28. 12. 1981 Dolný Kubín,  DPB „Križovatka“, 7530, 23. 11. 1961 – 7. 8. 1964 StB Trenčín. Pedagog, osvětový pracovník, během SNP příslušník 2. paradesantní brigády - bojoval v okolí Banské Bystrice. Ředitel ZŠ Trenčianska Teplá.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Kubačka)

??  KUBÍNY DUŠAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 2. 2. 1930 Brezno, TS „Milan“, 2190, 23. 12. 1958 – 10. 11. 1961 KS StB Banská Bystrica. RNDr., CSc., geolog, speleolog.  1952-58 působil v GÚDŠ v Bratislavě jako vedoucí geolog oblasti, 1958-75 odborný geolog v Geologickom prieskume v Banské Bystrici, 1975-92 vedoucí vědecký pracovník ve VÚLH ve  Zvoleně. 1955-89 člen poradního sboru speleologů na Ministerstvu kultury. Zakladatel a 1970-76 předseda Slovenskej speleologickej spoločnosti. Od 1959 člen sboru Štátnej opery v Banské  Bystrici, dlholetý člen a sólista Katedrálneho spevokolu v Banské Bystrici a člen Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/Dušan_Kubíny)

??  MANCA ŠTEFAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 4. 3. 1915, TS „Maraton“, 650, 15. 6. 1954 – 7. 9. 1955 StB Piešťany. MUDr., ředitel Státních lázní Piešťany, 1954-60 bezpartijní poslanec NS ČSSR – vol. obvod Piešťany-Nové Mesto nad Váhom, 1971-76 bezpartijní poslanec SL FS. MUDr. uvedeno i v registru.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Štefan_Manca)

??  MASNÝ RUDOLF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 21. 3. 1907 Banská Štiavnica – 17. 7. 1985 Bratislava, A + spolupracovník VKR, do 16. 6. 1956 spolupracovník VKR „Teodor Dubský“, 30. 8. 1960 – 21. 12. 1962 agent „Teodor“, 5795, KS StB Bratislava se zaměřením na „bývalé lidi“. Důstojník, protifašistický bojovník. 1940-44 v hodnosti kapitána velitel automobilové roty a praporu v Banské Bystrici. Od 1942 aktivní účastník ilegálního protifašistického odboje v armádě, 1944 spolupracovník Vojenského ústředí SNR. Po ústupu SNP do hor příslušník partyzánské skupiny. Po válce pracovník hospodářských organizací. Obdržel několik vyznamenání. (http://sk.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Masný)

??  MOHORITA VASIL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 3. 8. 1918, do 8. 4. 1960 spolupracovník VKR „Borkaňuk“, 1807, KVS Košice. Za 2. světové války člen výsadku z SSSR – skupiny Borkaňuk, která byla vysazena 27. 9. 1944 a působila na východním Slovensku. Před výsadkem úředník.  (http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/46163)

??  OSÚCH JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 5. 5. 1925, TS „Katka“, 188, 16. 6.  1954 – 4. 3. 1955 StB Topoľčany. K r. 1954 technik národního podniku Kablo, 1954-64 poslanec NS za KSS – volební obvod Topoľčany.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jozef_Osúch)

??  ROY IVAN VLADIMÍR, datum narození v registru neuvedeno, nar. 14. 12. 1922 Púchov – 13. 8. 1987 Stará Ľubovňa, informátor „Spisovateľ“, 2551, 22. 5. 1956 – 20. 2. 1963 KS StB Bratislava. Diplomat, VŠ pedagog, překladatel. Účastník SNP, redaktor úřadu propagandy SNR v Banské Bystrici, 1947-52 na Diplomaticko-politické fakultě Vysoké školy sociálních a politických věd v Praze, legační tajemník velvyslanectva v Oslu, pracovník státní  správy, kulturních a osvětových zařízení, SVKL a odborný asistent Katedry vedeckého komunizmu ÚML SVŠT v Bratislavě. Politicky pronásledovaný, rehabilitovaný. Publicista, překladatel z ruštiny. Neobvyklé jméno.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Vladimír_Roy)

??  ŠLAPKA GEJZA, datum narození v registru neuvedeno, nar. 10. 1. 1928 Rišňovce, DPB „Pilot“, 1538, 7. 4. 1955 – 1. 4. 1958 KS StB Bratislava + člen Lidových milicí reg. č. 1543. Doc. RSDr., DrSc., politik KSS. 1961-63 tajemník Městského výboru KSS v Bratislavě, 1967-69 tajemník Krajského výboru KSS pro Západoslovenský kraj, 1969-70 tajemník a od 1970 do konce 80. let vedoucí tajemník Městského výboru KSS v Bratislavě. Od 1971 člen ÚV KSS a předsednictva ÚV KSS. Člen ÚV KSČ. 1973 obdržel Řád Vítězného února, 1978 Řád práce. 1971-89 poslanec SN FS za KSS – vol. obvod Staré Mesto, Bratislava.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Gejza_Šlapka)

??  ŠMÁTRALA ALEXANDER, datum narození v registru neuvedeno, nar. 30. 4. 1923, A „Sloboda“, 766, do 24. 4. 1951 KS StB Bratislava. Topič, 1954-57 poslanec NS ČSR za KSS – vol. obvod Bratislava-okolí-Pezinok.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Šmátrala)

??  VIDO ALEXANDER, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1. 5. 1896, A „Béla“, 7148, 27. 3. 1961 – 14. 5. 1962 ÚNZ Leopoldov. Politik Demokratické strany, 1945-46 poslanec Prozatímního Národního shromáždění, 1946-48 poslanec Ústavodárného Národního shromáždění. Do 12. 12. 1960 veden osobní svazek se správným datem narození s poznámkou 21. 6. 1960 realizovaný – vazba.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Vido)

??  ZÁHORSKÝ JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 28. 9. 1917, A „Hora“, 1086, 24. 6. 1955 – 29. 12. 1955 StB Vráble. K roku 1954 se profesně uvádí jako předseda JZD v obci Nová Ves nad Žitavou, 1954-60 poslanec NS ČSR za KSS – vol. obvod Vráble-Zlaté Moravce-Levice-Nitra.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jozef_Záhorský)

??  ZORKÓCY FEDOR, datum narození v registru neuvedeno, nar. 30. 11. 1902 - 1997, TS „Anča“, 3015, 15. 3. 1960 – 21. 3. 1963 StB Martin. Politik DS a SSO. 1944 se podílel na Slovenském národním povstání a byl místopředsedou Okresního národního výboru v Martině, 1946-54 poslanec SNR (do 1948 za Demokratickou stranu, po únorovém převratu se zapojil do budování Strany slovenské obrody jako loajálního spojence komunistického režimu), 1952-54 poslanec NS ČSR za SSO – vol. kraj Žilina.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Fedor_Zorkócy)

Poznámka: Kdo je zaregistrovaný roku 1960, mohl spolupracovat i před rokem 1960. Nedochovaly se všechny registrační protokoly krajů, které byly zrušeny roku 1960. Roku 1960 proběhlo přeregistrování spolupracovníků StB do nových krajů. Po přeregistrování vidíme, že mnozí spolupracovali rok, dva, jenže dotyční mohli ve skutečnosti spolupracovat déle. Podobné platí i pro osoby zaregistrované roku 1954, jelikož registrační protokoly před rokem 1954 se nedochovaly.

hlavna stranka