Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť na stránku Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB

DOPOSIAľ NEZVEREJNENÉ OSOBY: V. časť

SR5

SORBY KAROL, 3. 11. 1944, D VKR „Karel“, 5789, 26965, PhDr., CSc., arabista, historik, VŠ pedagog, překladatel, diplomat. Od 1962 VŠ pedagog na Univerzitě 17. listopadu, od 1980 na Zahraniční fakultě Vojenské akademie v Brně. Od 1984 vědecký pracovník v Ústavu historických věd SAV a od 1990 v Kabinetu orientalistiky SAV. 1993-97 slovenský velvyslanec v Bagdádu. 1969-70 a 1986-87 studijní pobyty v Egyptě.  (www.libri.cz/databaze/orient) Poznámka: V databáze Ústavu pamäti národa sa zatiať žiadna zmienka o tejto osobe nenachádza.

GABRIEL VOJTECH, 6. 2. 1914 – 25. 3. 1981, A „Majster“, 7747, 21. 6. 1962 – 17. 3. 1971 KS StB Bratislava se zaměřením na kulturu. Houslista a dirigent, 1949-69 koncertní mistr Slovenské filharmonie.  (www.cesi.sk/vyr/vyr613.htm)

CVETLER ĽUDOVÍT, 17. 9. 1938, D „Ludo“, 18507, 25. 2. 1976 – 6. 9. 1976 KS StB Bratislava. Fotbalista – 1969 vítěz PVP.  (sk.wikipedia.org)

FORISCH PAVOL, 24. 6. 1930, A „Širov“, 12374, od 8. 3. 1972 StB Bratislava. Režisér dokumentárních filmů.  (www.filmsk.sk)

DOSTÁL FRANTIŠEK, 16. 3. 1940, D „Lezec“, 28657, 15. 7. 1983 – 10. 11. 1986 centrála StB Bratislava. Vedoucí výroby.  (Osobnosti slovenskej kinematografie, 2004)

MLADÝ VOJTECH21. 9. 1935, D „Vojtech“, 18295, 27. 1. 1976 – 22. 1. 1985 centrála StB Bratislava. Vedoucí výroby.  (Osobnosti slovenskej kinematografie, 2004)

VOTAVA ALEŠ, 3. 8. 1962 – 8. 5. 2001, D „Miky“, 33348, 23. 6. 1986 – 11. 4. 1988 centrála StB Bratislava. Doc., scénograf, kostýmový výtvarník, divadelní a filmový architekt. V 80. letech stáže v Paříži.  (sk.wikipedia.org)

BINDZÁR JURAJ, 24. 2. 1943, A „Jakub“, „Fero“, 27582, od 17. 2. 1983 KTS, od 10. 5. 1983 do 7. 12. 1989 A KS StB Bratislava se zaměřením na IDC. Režisér, scenárista, publicista, básník, písničkář. 1975-89 režisér dabingu. Žije v Pezinku.  (sk.wikipedia.org)

JARIABEK ONDREJ, 20. 2. 1908 – 3. 2. 1987 A „Lipták“, 4407, 20. 11. 1958 – 21. 12. 1962 KS StB Bratislava se zaměřením na kulturu. Herec.  (sk.wikipedia.org)

ŠULÍK ANTON, 27. 3. 1931 – 11. 1. 1999, A „Žilinský“, 7538, 1975-80 StB Martin. Herec.  (sk.wikipedia.org)

HOLLÝ MARTIN, 8. 6. 1904 – 1. 10. 1965, A „Umelec“, 3788, 15. 4. 1960 – 21. 3. 1963 StB Žilina. Divadelní režisér. 1958-65 režisér a umělecký šéf divadla v Žilině.  (Čs. biografický slovník, 1992)

ČECHOVÁ SOŇA, 9. 9. 1930 – 4. 3. 2007, A „Gama“, 27694, od 24. 11. 1982 KS StB Bratislava se zaměřením na pravici. Novinářka, překladatelka, od 1992 zakladatelka a šéfredaktorka časopisu Mosty. Matka signatáře Charty 77 Vlado Čecha. Do roku 1970 členka KSČ. (www.infovek.sk/predmety/slovencina/index.php?k=65

SZALAY LADISLAV, 23. 5. 1929, A „Salto“, 17911, 30. 3. 1976 – 21. 7. 1985 centrála StB Bratislava se zaměřením na pravici. Spisovatel. 1954-73 redaktor časopisu Roháč, 1974-89 účetní ve vydavatelství Pravda. 1990-92 šéfredaktor periodika Slovenský denník a od 1992 Aréna.  (sk.wikipedia.org)

AUGUSTÍN MILAN, 21. 8. 1947, A + D „Historik“, „Kalman“, „Gusto“, 3915, 12044, od 21. 9. 1972 KTS, od 24. 11. 1977 a 2. 12. 1986 – 12. 3. 1987 D a KTS, 7. 4. 1983 – 5. 6. 1985 A StB Žiar nad Hronom a KS StB Bratislava. Spisovatel – literatura faktu, malíř, historik umění. V letech 1980-88 působil jako vedoucí historik umění v Ústredí umeleckých remesiel, naposledy jako podnikový ředitel. 1994-96 pracoval na Úřadě vlády SR. Nyní působí v Národnom osvetovom centre v Bratislavě. Žije střídavě v Bratislavě a v Štiavnických Baniach.  (www.litcentrum.sk/12848)

BÍLÝ JOZEF, 24. 4. 1946, D „Gymnazista“, 18657, od 3. 3. 1988 StB Zvolen. RNDr., spisovatel.  (www.infovek.sk/predmety/slovencina/index.php?k=1)

BOB JOZEF, 6. 10. 1935, A „Mojmír“, 13418, 28. 11. 1972 – 13. 12. 1985 KS StB Bratislava. PhDr., spisovatel, scenárista, literární kritik. Pracoval v Ústavu zdravotnej výchovy. 1996-98 generální ředitel sekce umění na Ministerstvu kultury SR. Nyní je šéfredaktorem Literárného týždenníka.  (www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&id=1834)

FEGROVÁ VIERA, 21. 12. 1946, D “Alica“, 20888, 28. 10. 1977 – 21. 5. 1983 KS StB Bratislava. Prof.  PhDr., CSc., spisovatelka.  (www.infovek.sk/predmety/slovencina/index.php?k=55&pis=f)

FÜLÖP OTO, 12. 7. 1933 – 6. 11. 1995, A „Martin“, 12606, 23. 6. 1972 – 19. 3. 1975 KS StB Bratislava se zaměřením na pravicový oportunismus. Spisovatel.  www.infovek.sk/predmety/slovencina/index.php?k=55&pis=f)

CHUDOBA ANDREJ (vlastním jménem HUDOBA ONDREJ, 21. 11. 1927, D „Umelec“, 39766, od 22. 4. 1989 StB Levice. Spisovatel. Působil a žije v obci Pukanec, okres Levice.  (sk.wikipedia.org)

JANÍK PAVOL, 15. 10. 1956, D „Janči“, 38315, od 10. 5. 1988 KS StB Bratislava. Mgr., PhD., spisovatel. 1983-87 pracovník Ministerstva kultury, 1987-89 výkonný tajemník Svazu slovenských dramatických umělců. Od 2003 předseda Spolku slovenských spisovatelů.  (sk.wikipedia.org)

SCHUSTER ADOLF, 21. 3. 1909 – 20. 7. 1978, A „Ivan“, 374, 3. 12. 1954 – 9. 12. 1963 StB Brezno. Pedagog, publicista. 1945-69 školský inspektor, ředitel OSŠ a ZDŠ Brezno.  (sk.wikipedia.org)

DARMO JOZEF, 7. 10. 1932, A „Redaktor“, 23606, 26. 9. 1979 – 7. 12. 1989 KS StB Bratislava se zaměřením na kulturu. Doc. PhDr., CSc., novinář a VŠ pedagog. 1961-70 a znovu od 1990 (s přestávkou do 1998) ředitel Novinářského studijního ústavu. 1963-70 a 1990 šéfredaktor časopisu Otázky žurnalistiky. V 90.  letech člen Rady vlády pro masmédia a informační politiku, 1993-94 předseda Rady STÚ, 1994-96 ústřední ředitel Slovenské televize. Předseda Sdružení slovenských novinářů. Angažuje se ve Slovenské národní straně, kde vede komisi pro národnostní a lidská práva.   (www.sns.sk)

CELNAROVÁ XÉNIA, 18. 4. 1944, D „Fatima“, 23501, od 29. 7. 1980 KS StB Bratislava, v seznamech Necenzurovaných novin uvedena i jako agentka (konspirační byt). PhDr., CSc., překladatelka a turkoložka, 1970-82 a znovu od 1990 pracuje v Kabinetě orientalistiky SAV, 1982-90 v Literárněvědném ústavu SAV. Cesty do zahraničí. Externě učí na KU Bratislava.  (www.libri.cz/databaze/orient)

ŽIGO PAVOL, 25. 4. 1953, D „Slovák“, „Sas“, 36106, 39993, 25. 2. 1987 – 10. 1. 1989 a 7. 6. 1989 – 13. 12. 1989 KS StB Bratislava se zaměřením na VŠ. PhDr., CSc., jazykovědec a VŠ pedagog – FF KU Bratislava.  (sk.wikipedia.org)

KOPČOK ANDREJ, 15. 5. 1928, A „Klasa“, 14324, 27. 10. 1973 – 6. 5. 1977 centrála StB Bratislava se zaměřením na pravicový oportunismus. PhDr., filozof. Do začátku 70. let pracovník Filozofického ústavu SAV, poté pracoval v chemickém výrobním podniku. Do 1972 člen KSČ.  (Slovník českých filozofů, www.phil.muni.cz)

ŠVIHRAN JULIUS, 12. 2. 1930, A „Cyril“, „Astor“, 24103, od 25. 9. 1980 centrála StB Bratislava. PhDr., CSc., filozof – od 1955 Filozofický ústav SAV.  (Slovník českých filozofů, www.phil.muni.cz)

SKLADANÝ MARIÁN, 7. 5. 1940, D „Marián“, 22196, 23. 9. 1978 – 14. 2. 1985 KS StB Bratislava. Doc. PhDr., CSc., historik a VŠ pedagog.  (sk.wikipedia.org)

KAMENEC IVAN, 27. 8. 1938, D „Samo“, „Historik“, 34088, 26118, 1981-85 KTS, od 1. 8. 1989 D KS StB Bratislava. PhDr., CSc., historik a VŠ pedagog. Pracovník Historického ústavu SAV. Předseda Nadace Charty 77.  (sk.wikipedia.org)

MOLNÁR ĽUDOVÍT, 11. 11. 1940, A „Elektron“, 22585, od 19. 12. 1978 KTS, 20. 6. 1980 – 12. 12. 1989 A KS StB Bratislava se zaměřením na školství. Prof. RNDr., DrSc., VŠ pedagog. Od ukončení studií pracuje nepřetržitě na Slovenské technické univerzitě, zastával řadu významných funkcí mj. rektor STU Bratislava. Nyní děkan Fakulty informatiky a informačních technologií STU v Bratislavě. (www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1354&mainkat=1)

DROBNÝ MICHAL, 27. 10. 1934, A + D „Kopecký“, 6025, od 9. 1. 1974 do 19. 1. 1979 D, poté KTS a od 28. 3. 1979 A StB Martin. Prof. MUDr., DrSc., lékař a VŠ pedagog. Od 1977 přednosta Neurologické kliniky Martinské fakultní nemocnice. 1998-2002 poslanec NR SR za HZDS.  (sk.wikipedia.org)

VILČEK JÁN, 17. 6. 1933, A „Oskár“, 7329, 7. 7. 1961 – 2. 11. 1964 StB Bratislava se zaměřením na SAV. Prof., CSc., mikrobiolog. Od       1957 působil na KU Bratislava, 1962 získal titul kandidáta věd ze Slovenské akademie věd. Emigroval a od 1965 začal působit na Newyorské univerzitě.  (www.wikipedia.sk)

TATRANSKÝ IVAN, 16. 1. 1934, I (informátor) „Ivan“, 9188, 12. 10. 1964 – 17. 12. 1969 KS StB Bratislava se zaměřením na chemii. Ing., chemický inženýr, šachista – kompoziční šach, hráč bridge.  (sk.wikipedia.org)

BITTER ŠTEFAN, 6. 1. 1910, A „Karol“, „Roman“, 3229, 26. 3. 1960 StB Žilina. Kanovník římskokatolické církve v Žilině. 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození.  (Katolícke noviny 1/2000)

ŠIMKO JÁN, 10. 2. 1957, A „Imo“, 10547, 6. 11. 1979 – 3. 6. 1981 StB Žilina. Římskokatolický kněz – správce farnosti v Bošáci.  (Katolícke noviny 6/2007)

DŽATKO MICHAL, 25. 1. 1942, A, 9062, od 14. 3. 1973 StB Bardejov. Římskokatolický kněz, titulární děkan, správce farnosti v Porúbke.  (Katolícke noviny 4/2007)

DRÁB VLADIMÍR, 3. 1. 1957, D „Hrab“, 17782, od 21. 3. 1985 KTS, od 2. 7. 1987 D StB Bardejov. Římskokatolický kněz – farnost Remeniny.  (Katolícke noviny 2/2007)

GABRIŠ JOZEF, 7. 1. 1957, A „Julo“, „Agaton“, „Kaplán“, 27675, od 18. 11. 1982 KTS, od 3. 10. 1983 A centrála StB Bratislava. PhDr., PaedDr., římskokatolický kněz, děkan v Novém Meste nad Váhom.  (Katolícke noviny 1/2007)

MRVA MIROSLAV, 18. 12. 1936, D „Záhorec“, 15806, 24. 7. 1974 – 2. 6. 1975 StB Trnava. Římskokatolický kněz – Horní Orešany   (Katolícke noviny 50/2006)

BACHAN PAVOL, 17. 11. 1926, D „Stopár“, 18458, 19. 2. 1976 – 7. 12. 1989 StB Levice. Římskokatolický kněz – Bratislava.  (Katolícke noviny 45/2006)

OBONYA JÚLIUS, 31. 8. 1946, D „Sínus, 40217, od 21. 7. 1989 centrála StB Bratislava. Římskokatolický kněz – Bratislava.  (Katolícke noviny 34/2006)

OLIŠ RUDOLF, 30. 7. 1951, A „Jozef“, 11378, od 31. 1. 1989 StB Prievidza. Mgr., římskokatolický kněz – Handlová.   (Katolícke noviny 29/2006)

ČURKA PAVOL, 6. 6. 1956, D „Paľo“, 33752, od 3. 10. 1986 KTS, od 18. 1. 1988 D StB Bratislava. Římskokatolický kněz – Horné Trhoviště.  (Katolícke noviny 22/2006)

DANCÁK PAVOL, 3. 5. 1936, A „Kazateľ“, 21171, od 14. 3. 1989 KS StB Košice. Římskokatolický kněz, titulární arciděkan n. o. v Prešově.  (Katolícke noviny 17/2006)

BELÁS LADISLAV, 22. 2. 1930, A“Hradný“, 13920, 25. 5. 1973 – 21. 12. 1989 StB Bratislava a Nitra. Mons., římskokatolický kněz, ředitel diecézní knihovny v Nitře.  (Katolícke noviny 7/2005)

BELEJKANIČ IMRICH, 23. 7. 1953, A „Jozef““Imrich“, 22779, 17343, KS StB Plzeň a od 28. 9. 1984 KS StB Košice. Prof. ThDr., CSc., ředitel Eparchiální rady pravoslavné církve, vedocí katedry a prorektor prešovské univerzity.  (www.pravoverni.wz.sk/pravoverni_sk/aktualitybb15.htm)

FRIČOVSKÝ LADISLAV, 5. 3. 1930, A, 9498, od 18. 10. 1973  KS StB Košice. Básník, evangelický kněz – Chmeľov a Obišovce. Dvě volební období stál v čele košického seniorátu.  (Libris on line 195.28.78.188/perl/bardejov/biblis.pl?tag=desk&str=f)

ŠPINER DUŠAN, 7. 2. 1950, A „Dominik“, 19956, 28835, 12198, od 9. 1. 1976 KTS od 30. 1. 1984 A KS StB Košice. Mgr., katolický kněz, VŠ pedagog. Od 1974 katolický kněz ve Spišské Nové Vsi, 1976 odebrán státní souhlas, stal se členem tajného Řádu Maltézských rytířů, 1976 tajně konsekrovaný na biskupa. Pracoval u Rudných baní ve Spišské Nové Vsi. 1980-82 kaplan v Ružomberku, 1982-87 správce farnosti Paludzka, od 1987 správce farnosti Nová Ľubovňa. V současnosti bydlí v Olomouci a přednáší religionistiku na UP Olomouc. V 70. letech člen SČSP. Ačkoliv neměl státní souhlas „podařilo“ se mu r. 1979 vycestovat se zájezdem do Říma. (cs.wikipedia.org/wiki/Skryt%C3%A1_c%C3%Adrkev)

GERKA MILAN, 6. 1. 1945, A + D „Pravoslav“, 15526, od 4. 6. 1982 D, od 24. 2. 1983 KTS, od 29. 6. 1983 A StB Prešov. Prot. Prof. ThDr., CSc., pravoslavný kněz, VŠ pedagog. Od 1977 vedoucí Katedry základného bohoslovia a filozofie, 1978-94 děkan Pravoslavné bohoslovecké fakulty v Prešově, od 1994 kancléř metropolitní rady Pravoslavné církve na Slovensku. 1992-98 člen Ústředního výboru Světové rady církví v Ženevě. 1965-68 studoval na Leningradské duchovní akademii. Za komunismu zástupce pravoslavné církve na různých konferencích v zahraničí.  (www.ocam.orthodox.sk/01-2005/str38-42.pdf)

HOLONIČ JÁN, 29. 1. 1937, A “Michal“, 15245, od 1. 11. 1982 KS StB Bratislava a StB Michalovce. Pravoslavný kněz, od 22. 5. 1983 biskup michalovské eparchie, od 2006 arcibiskup. Hlava Pravoslavné církve na Slovensku.  (sk.wikipedia.org)

PAPP ŠTEFAN, 11. 3. 1917 – 1. 3. 1990, A „Herec“, 12084, od 13. 6. 1977 KS StB Košice. Řeckokatolický kněz, náboženský spisovatel, redaktor a publicista. Od 1950 pracoval jako účetní, 1971-84 vedoucí redaktor řeckokatolického tisku a šéfredaktor časopisů Slovo a Blahovistik. Dopisoval i do zahraničních novin. (www.zoe.sk)

DANCÁK FRANTIŠEK, 9. 2. 1939, A + D „Fero“, 17861, od 17. 4. 1985 D, od 10. 7. 1987 A StB Bardejov. PaedDr., řeckokatolický kněz, VŠ pedagog, publicista. 1964-2003 farnost Hrabské (okres Bardejov), 1984-91 šéfredaktor časopisů Slovo a Blahovistik a člen redakční rady Katolíckych novín. 1987-89 člen Výboru církevních a náboženských činitelů v ČSSR (za řeckokatolickou církev). Vyučuje na univerzitě v Prešově.  (www.grkatpo.sk/publikacie)

 

DUBÍNY JÁN, 12. 2. 1927, A „Slavkovský“, Senior“, „Herec“, 1995, 7014, 10319, 14268, agent v letech 1958-61 a 1973-78, KS StB Banská Bystrica a KS StB Bratislava. ThDr., evangelický kněz. Od 1957 působil v Banské Bystrici jako farář-senior. 1973-96 senior Zvolenského seniorátu, 1973-89 člen generálního presbyterstva Evangelické církve na Slovensku. 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození.  (sk.wikipedia.org)

BAČINSKÝ AUGUSTÍN, 20. 10. 1949, A „Gajdošík“, „Teológ“, 9079, 35169, od 4. 5. 1982 StB Dolný Kubín, od 15. 2. 1983 StB Brno. Mgr., biskup a nejvyšší představitel Starokatolické církve na Slovensku. V 80. letech působil v Brně.  (www.osobnosti.sk)

GÁBRIŠ JÚLIUS, 5. 12. 1913 – 13. 11. 1987, A „Doktor“, 8579, od 11. 7. 1964 KS StB Bratislava. Mons. RNDr., římskokatolický biskup. 1951-62 kněz v Jablonci, 1962-68 v Novém Meste nad Váhom, od 1968 v Trnavě. Od 1973 biskup. Administrátor trnavské arcidiecéze. (sk.wikipedia.org)

PÁSZTOR JÁN, 27. 1. 1912 – 8. 11. 1988, A „Pastier“, 66, 13566, 17. 9. 1962 – 11. 1. 1965 StB Povážská Bystrica a od 26. 1. 1973 StB Bratislava. ThDr., JUDr., římskokatolický kněz, 1973-88 biskup nitranské diecéze, předseda Liturgické komise Slovenska. 1985 státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu.  (sk.wikipedia.org)

TOMÁŇ JOZEF, 3. 7. 1952, A „Daniel“, 17316, 14. 9. 1984 – 6. 12. 1985 KTS, poté do 30. 12. 1988 A StB Poprad. Římskokatolický kněz – Liptovský Michal. (Katolícke noviny 26/2007)

BALICA MILAN, 6. 6. 1947, A „Širocký“, 17675, od 12. 2. 1985 KTS, od 28. 6. 1985 A StB Prešov. Římskokatolický kněz – Dlhé nad Cirochou.  (Katolícke noviny 23/2007)

BALÁŽI ĽUDOVÍT, 5. 2. 1920, A „Nitran“, 7077, od 7. 2. 1975 StB Čadca. Mons., římskokatolický kněz – Ivanka při Nitre.  (Katolícke noviny 5/2005)

HRUBÝ IGNÁC, 18. 1. 1940, A „Ignác“, 7326, 30. 4. 1975 – 13. 6. 1980 StB Žiar nad Hronom. Římskokatolický kněz n. o. v Kruštenici.  (Katolícke noviny 4/2005)

VRABLEC JOZEF, 4. 3. 1914 – 20. 3. 2003, A „Verný“, 6268, 9. 3. 1960 – 7. 12. 1989 KS StB Bratislava. Prof. ThDr., římskokatolický kněz, VŠ pedagog. Od 1971 předseda Slovenské katechetické komise, 1973-88 generální vikář a kanovník nitranský, od 1979 velkoprobošt nitranský. Pedagog Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty KU Batislava, 1980-82 proděkan, 1991-94 děkan teologické fakulty.  (sk.wikipedia.org)

DUCKÝ JÁN, 30. 1. 1944 – 11. 1. 1999 (zastřelen), D „Ján“, „Jano“, 13928, 28858, KS StB Bratislava, 28. 5. 1973 – 3. 9. 1975 zaměření na pravicový oportunismus a 26. 9. 1983 – 6. 12. 1989 zaměření na spotřební průmysl. Ing., politik. Před rokem 1983 obchodní ředitel Slovakotex Trenčín, 1983-89 na Ministerstvu průmyslu SR (ředitel odboru obchodu, náměstek ministra), 12. 12. 1989 – 26. 6. 1990 ministr průmyslu ve vládě národního porozumění, 10. 11. 1993 – 15. 3. 1994 a 13. 12. 1994 – 27. 8. 1996 ministr hospodářství v Mečiarových vládách. Poslanec NR SR za HZDS. Od 1993 prezident Svazu průmyslu SR a od 1996 ředitel Slovenského plynárenského průmyslu. Zavražděn zřejmě kvůli vydání nekrytých směnek SPP („tunel“ za několik miliard). Roman Zubík v jedné výpovědi přiznal, že obchody se směnkami byly skutečně fiktivní, řídil je Ducký a Union Banka o tom věděla.  (sk.wikipedia.org)

REA JOZEF, 12. 4. 1948, D „Jožo“, 10702, 8. 2. 1980 – 17. 6. 1985 StB Povážská Bystrica. Ing., politik HZDS. 1992-98 poslanec NR SR, od 2001 poslanec zastupitelstva Trenčínského samosprávného kraje.   1966-88 energetik v s. p. ZVS Dubnica nad Váhom. 1990-92 primátor města Nemšová.  (sk.wikipedia.org)

TREBUĽA ZDENKO, 29. 9. 1955, D „Zdenko“, 21482, od 19. 6. 1989 KS StB Košice. JUDr., regionální politik. 1999-2005 primátor města Košice, od 2005 předseda Košického samosprávného kraje. 1978-79 referent ve VSS Košice, 1979-81 právník VSŽ Košice, , 1981-86 ONV Košice IV (vedoucí odboru, tajemník), 1986-90 politický pracovník Městského výboru KSS (podle jiných zdrojů vedoucí oddělení dohledu nad soudy na KV KSS v Košicích).Politická příslušnost: 1979-90 člen KSČ, 1998-2002 SOP – předseda Městské organizace v Košicích a člen republikového předsednictva SOP, 2002-2004 Sociálnedemokratická alternatíva, od 2004 SMĚR-sociálna demokracia. Žije v Košicích.  (sk.wikipedia.org)

DANIEL DUŠAN, 22. 4. 1950, D „Neptún“, 12813, od 27. 9. 1977 do 1989 StB Spišská Nová Ves. Ing., od 1992 starosta obce Nálepkovo. Od 2001 poslanec zastupitelstva Košického samosprávného kraje za ANO. Před rokem 1989 ředitel závodu Uránový prieskum v Spišské Nové Vsi.  (sk.wikipedia.org)

FARKAŠOVSKÝ BORIS, 31. 8. 1948, D „Orbis“, 21252, 5. 4. 1989 – 29. 12. 1989 StB Košice-město. Ing., regionální politik. 2001 kandidoval za SDĽ, od 2005 poslanec zastupitelstva Košického samosprávného kraje za SMER.  (sk.wikipedia.org)

DUKA-ZÓLYOMI ARPÁD, 8. 5. 1941, A „Fyzik“, 15803, 19667, 23. 7. 1974 – 21. 10. 1976 StB Bratislava, poté předán centrále StB Praha. Ing., fyzik a politik. 1968-76 a znovu od 1989 VŠ učitel – Katedra jaderné fyziky KU Bratislava, 1976-89 vědecký pracovník LNF-SÚJV Dubno v SSSR. 1991-98 místopředseda hnutí Spolužitie, 1992-2004 poslanec NR SR (do 1994 předseda klubu poslanců za Spolužitie, 1994-98 předseda klubu poslanců za Maďarskou koalici), od 2004 poslanec v Evropském parlamentu za SMK.  (sk.wikipedia.org)