Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť

JIŽ ZVEŘEJNĚNÉ OSOBY:

BABIŠ ANDREJ, 2. 9. 1954, TS “Bureš”, 25085. Ing., 2000: předseda představenstva AGROFERT a. s., jednatel AGROFERT, spol. s r. o, předseda představenstva AGROBOHEMIE a. s., jednatel AGROPROFIT spol. s r. o., jednatel a společník AGROTER s. r. o., jednatel MOBA spol. s r. o., předseda představenstva PRECOLOR a. s., předseda představenstva Lovochemie a. s., jednatel AGFTRADING, spol. s r. o., jednatel CS CABOT, spol. s r. o., předseda představenstva PRECHEZA a. s., společník AGRIPLAST, s. r. o. Dříve: předseda dozorčí rady ZEMPOS, a. s., člen doz. rady AGROSERVIS Chomutov a. s., člen doz. rady ZEMAP-INVEST, První investiční společnost a. s. (likvidace), člen představensta ZZN, a. s. Česká Skalice, jednatel AGROUHLÍ CR, s. r. o., jednatel AGRONOVA CS s. r. o., předseda představenstva PROFERTA, a. s. (likvidace), předseda představenstva AGROFERT HOLDING, a. s. Bydliště: 1.) Roháčova 3, Praha 3, 2.) Dunajská 38, Bratislava. (www.justice.cz)

BARTONČÍK JOSEF, 18. 3. 1946, A. Politik, 1982-89 vedoucí tajemník ČSL v Jihomoravském kraji, člen ÚV ČSL a poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění, v letech 1989-90 předseda Československé strany lidové, předseda Sněmovny lidu Federálního shromáždění a místopředseda Federálního shromáždění. (Denní tisk)

BICAN KAREL, 25. 4. 1951, TS “Kája”, 4133401.Mgr., pražský biskup Církve čs. husitské. (www.ccsh.cz)

DŘÍNEK VLADISLAV, 4. 7. 1929, TS "Daniel", "Donek", 1187188. JUDr., sinolog. Působil v asijském odboru ministerstva zahraničních věcí, z toho 4 roky na zastupitelství v Pekingu, po roce 1970 byl propuštěn, vrátil se po roce 1989, kdy působil v letech 1990-93 v Pekingu, 1993-95 na ministerstvu zahraničních věcí a v letech 1995-96 v Ústavu mezinárodních vztahů. Od roku 1994 externě přednášel na VŠE v Praze a FF UP Olomouc, od roku 1997 je členem předsednictva česko-čínské společnosti. Bydliště: Evropská 674/156, Praha 6. (Slovník osobností Valašska – www.divadloschod.cz/val.atheny/so), (www.justice.cz)

HUŠÁK ALEŠ, 27. 7. 1957, TS “Chapman”, "Krakonoš", 2068188. JUDr., před 1989 právník v ČNB, předseda smírčí komise ÚV ČSTV, 1990-93 ředitel obch. divize Výstaviště Praha, 2000 (od 1992) zakladatel a ředitel firmy ALEX TRADE, 2000 (od 1995) generální ředitel a předseda představenstva a. s. SAZKA, 1996 místopředseda ČSTV, 1997 nechal zbít do bezvědomí poslance městské části Praha 1 Bohumila Vejtasu kvůli sporu o terasu sousedící s jejich byty, 2000 člen představenstva inv. společnosti SPORTVEST, a. s., společník ParkPraha, spol. s r. o., člen dozorčí rady KABEL PLUS SPORT, a. s. V listopadu 2000 v souvislosti s obchodem s akciemi České spořitelny obviněn z porušování povinností při správě cizího majetku. Bydliště: Bělohorská 1688/122, Praha 6. (Ekonom 28/95, 13. 7. 1995), (Český týdeník), (www.justice.cz)

JÍRA VÁCLAV, 2. 7. 1921 – 9. 11. 1992, TS + D “Nikola”, “Nikolaj”, 1696188, 33211, 47280. JUDr., fotbalista, trenér, funkcionář. Od 1955 fotbalový funkcionář, od 1968 člen výk. výboru UEFA /Evr. fotbal. unie/, od 1978 místopředseda UEFA a předseda její technické komise, od 1971 člen techn. komise FIFA (Mezin. fotbal. federace/, 1962-64 trenér čs. reprez. družstva, 1992 předseda ČSFA.

KEC JIŘÍ, 8. 5. 1956, D “Jakub”, 28086. Ing., 1993 ředitel Národního parku Šumava. (Čestmír Hofhanzl: Zápas o Šumavu, 2000.)

KORANDA MIROSLAV, 6. 11. 1934, TS “Karel”, 1226602. Veslař, kormidelník, 1952 zlato z OH. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KROPÁČEK LUBOŠ, 23. 2. 1939, TS “Zeman”, 2543088 + agent rozvědky "Koráb". Prof. PhDr., CSc., orientalista v Ústavu Blízkého východu a vých. Afriky UK. Od 1957 úředník v Pragoexportu, od 1974 UK Praha, poté do 1990 tlumočník, od 1990 opět FF UK Praha. Časté cesta do zahraničí. (Necenzerované noviny a denní tisk)

LÁŠEK JAN BLAHOSLAV, 20. 7. 1956 TS + D “Bohoslovec”, “Jan”, 1264188, 30494. Církev čs. husitská, VŠ pedagog UK Praha. (www.ccsh.cz)

MOULIS JIŘÍ, 18. 1. 1950, TS “Jiří”, 2148304. Skibobista, 1976 zlato z ME ve sjezdu. (Čs. biogr. slovník,1992)

MUCHA JIŘÍ, 12. 3. 1915 – 5. 4. 1991, A “Anty”, 1317, 9502. Spisovatel, 1951-55 vězněn, po propuštění působil jako scenárista na Barrandově, překládal z angličtiny a z francouzštiny, cestoval po světě a psal. Syn malíře Alfonse Muchy. Jiřího Muchu a jeho byt StB využívala pro kompromitaci členů diplomatických sborů. (Josef Frolík: Špión vypovídá), (Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, 1994), (Čs. biografický slovník, 1992.)

NOVÁK MIROSLAV, 26. 10. 1907, TS + A “Kubeš”, 144, 202288, 671. PhDr., ThDr., 1945-61 biskup pražské diecéze, 1961-90 čtvrtý patriarcha Církve čs. husitské. Od 1950 profesor v oboru Starého zákona na Husově čs. bohoslovecké fakultě, člen čs. i světových mírových organizací, 1985 Řád republiky. (Čs. biogr. slovník, 1992.)

PAZÚR KAROL, 26. 2. 1917, TS + D "Karol", 322. Za války člen Hlinkových gard, 1945 poručík OBZ, 18. 6. 1945 u Horních Moštěnic hlavní viník masakru 265 karpatských Němců – převážně dětí, žen a starců, v 60. a 70. letech přední funkcionář Svazu protifašistických bojovníků. (Jaroslav Pospíšil: Hyeny, 1996)

POSLUŠNÝ ZDENĚK, 30. 5. 1942, D “Apatykář”, 26138. Bývalý ředitel Výzkumného ústavu tělovýchovného, za komunismu vedoucí odboru zdravotnického zabezpečení vrcholového sportu na ÚV ČSTV – řídil podávání dopingu vrcholovým sportovcům. 1996 generální sekretář protidrogové komise. [Kozel zahradníkem. Tak jako agent gestapa Ladislav Kopřiva – po válce komunistický ministr a předseda Svazu protifašistických bojovníků.] 2001 ředitel zdravotnických center při ministerstvu zahraničí. (Zemědělské noviny 8. 11. 1996), (Mladá fronta DNES 26.10.1996)

PROS STANISLAV, 18. 9. 1948, TS “Petr”, 2254507, 36752. 1998 většinový vlastník OKD, 2000 jednatel, předseda představenstva a společník PROSPER TRADING spol. s r. o., jednatel INVESTCO s. r. o., člen představenstva PROSPER INTERNATIONAL, a. s., předseda představ. PETROLEUM PRINCE, a. s., člen představ. CRUDE INVEST, a. s. Dříve: člen dozorčí rady PROSPER FINANCE a. s., předseda předst. PROSPER TRADING a. s., jednatel a společník PROSPER CONSTRUCTION s. r. o., jednatel a společník FRAMOS s. r. o., jednatel VS METAL TRADE s. r. o., jednatel a společník PROSPER CONSTRUCTION 2-RAPOTÍN s. r. o., jednatel PROKAS s. r. o., místopředseda předst. Moravskoslezské teplárny a. s. Bydliště: 1.) Gustava Klimenta 439/9, Ostrava-Poruba, 2.) Čeladná 681. Podílel se na kolosálním podvodu, při kterém komunisté a spolupracovníci StB zadarmo ovládli OKD. (Pořady Nadoraz a Fakta České televize), (www.justice.cz)

SÁZAVA ZDENĚK, 28. 6. 1931, TS “Otava”, 2332988. Od 1954 farář Církve čs. husitské, od 1975 docent, od 1977 profesor Husovy čs. bohoslovecké fakulty. (Čs. biografický slovník, 1992.)

SCHWARZ JAN, 27. 9. 1958, A "Cyril", 39272. ThDr., Mgr., novinář, 2000 tiskový mluvčí CČSH, od 8. 9. 2001 patriarcha Církve československé husitské. [Vedoucí celé církve!] (www.ccsh.cz)

VOSTRÝ BORIS, 25. 8. 1947, důstojník StB – Správa zpravodajské techniky S, 161053. Ing., CSc., spolu s Viktorem Koženým (dle irského tisku agent KGB) původce největšího podvodu v dějinách ČR – až 58 miliard Kč jak oznámil současný předseda představenstva Karel Staněk. S penězi akcionářů Kožený s Vostrým zacházeli a zacházejí, jako by byly jejich. Za podezřelých podmínek, které prakticky vylučovaly jiné zájemce, koupil Kožený Harvardský průmyslový holding, ohodnocený na 19 miliard Kč (jinými znalci na 30 miliard Kč), za 10 miliard Kč. I těch 9 miliard Kč, o které Kožený s Vostrým takto připravili akcionáře, jim je málo a snaží se akcionářům ze zbývajících 10 miliard Kč vyplatit jen třetinu. Člen představenstva Hihg Security Products a. s., předseda představentva Viktoria Publishing a. s., předseda představenstva HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a. s. v likvidaci (likvidace). Dříve předseda představenstva a současně(!) likvidátor Harvardský průmyslový holding, a. s. v likvidaci (likvidace), člen předst. Victoria Security Printing, a. s., místopředseda předst. Metrostav a. s., člen předst. Everest Real Estate a Management Company, a. s., v likvidaci, člen představenstva a současně(!) likvidátor CREDIT MANAGEMENT, a. s. v likvidaci, 2. místopředseda předst. SPOLANA a. s., člen předst. Pražská teplárenská a. s., místopředs. předst. ELTODO EG, a. s., člen předst. Energotrans, a. s., člen předst. RM-SYSTÉM, a. s., předseda předst. Czech Bier, a. s. v likvidaci, předseda předst. Univerzální Penzijní Fond EVEREST, a. s., člen předst. MATAREX a. s. "v likvidaci", člen předst. Frantschach Pulp & Paper a. s., předseda předst. SKLO UNION, akciová společnost Teplice, předseda předst. Česká námořní plavba a. s., předseda předst. FATRA, a. s., člen předst. Plzeňský Prazdroj, a. s., člen předst. LIGNA a. s., člen předst. Moravské naftové doly, a. s., člen předst. Avirunion, a. s., člen předst. QUADIS, a. s., člen dozorčí rady Premiéra TV, a. s., 1. místopředseda předst. BIOCEL, a. s., člen předst. Moravskoslezské dřevařské závody, Šumperk a. s. (konkurs), člen předst. SEPAP Štětí, a. s. Bydliště: 1.) Sartoriova 28/13, Praha 6, 2.) Gromovové 28, Praha 6, 3.) Belize. (Denní tisk)

VRANA JOSEF, 17. 10. 1905 – 30. 11. 1987, TS + A "Malý", 6785, 9976, 19455, 25444. ThDr., katolický kněz – olomoucký biskup. Za války agent gestapa, po válce kvůli své minulosti jeden z největších kněžských kolaborantů. Profesor Arcibiskupského chlapeckého semináře v Kroměříži, od 1973 až do své smrti apoštolský administrátor olomouckého arcibiskupství. 1985 obdržel od prezidenta ČSSR Řád republiky za angažovanou činnost ve prospěch míru a vlasti. (František August), (Zpráva o organizovaném násilí, str. 93), (3 večery s Petrem Cibulkou, str. 13), (Slovník osobností Zlínska – www.divadloschod.cz/val.atheny/soz)