hlavna stranka


Späť na stránku Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB

Zdieľaj

NOVÍ 13

ČR

BABÁK VLADISLAV, 16. 12. 1921, A „Buk“, 2257, 26. 9. 1955 – 23. 1. 1956 (svazek vlastnoručních zpráv) a 14. 4. 1959 – 25. 6. 1962 StB Praha-sever. Bývalý konfident brněnského gestapa. (http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-h.pdf)

BAJER MILAN, 16. 12. 1930 Brno, spolupracovník VKR „Karel“, 48069, 12. 2. 1962 – 19. 6. 1962 SVS. Zaměstnán ve Zbrojovce Brno. Přechod státních hranic do Rakouska a navázání kontaktu s francouzskou a britskou zpravodajskou službou. (http://tretiodboj.sdruzenipamet.cz/index.php/cs/treti-odboj-na-jizni-morave/bojovnici-proti-rezimu/skupiny)

BEDNAŘÍK BOHUMIL, 15. 2. 1922 Hodonín, do 1968 spolupracovník vojenské rozvědky „Šeflékař“, 3000229 + D „Bohuš“, 23986, od 7. 6. 1975 KS StB Brno se zaměřením na vysoké školy (1 finanční svazek). Prof. MUDr., DrSc., lékař, profesor lékařské fakulty v Brně, 1973-85 děkan LF MU Brno. Práce a časopisecké články z kardiochirurgie. (http://www.prijmeni.cz/osobnost/1473/bohumil_bednarik)

BĚLINA LUMÍR, 5. 6. 1911 Vídeň – 21. 12. 1992, do 28. 8. 1953 spolupracovník StB, 4809, KS StB Praha. Ing., volejbalový rozhodčí a funkcionář – Slavoj Praha, od 1968 Slavie VŠ Praha, kde 20 let působil jako technický vedoucí družstva mužů. Člen Disciplinární komise ČVS a ČSVF.  (http://www.cvf.cz/?clanek=9585)

BERNARD JAN, 7. 9. 1928 Praha, D “Něguš“, 23703, 19. 5. 1975 -  19. 9. 1977 a 13. 11. 1980 – 13. 12. 1982 důvěrník KS StB Praha. Doc. RNDr., DrSc., mineralog, geolog, VŠ pedagog- UK Praha a vedoucí vědecký pracovník Ústředního geologického ústavu v Praze. Jako expert pracoval v Barmě, Maroku, Etiopii, Turecku a Zairu. Byl ředitelem projektu UNESCO Nigérie (1979 – 81).  (http://www.databazeknih.cz/zivotopis/jan-hus-bernard-53831)

BILAVČÍK BOHUSLAV, 7. 5. 1934 Staré Město, A + D „Jenda“, „Filip“, 37269, od 12. 6. 1985 důvěrník, od 26. 8. 1986 KTS, 10. 11. 1986 – 1989 agent StB Uherské Hradiště se zaměřením na lidovce.  Bohoslovec. Souzen za protistátní činnost. (http://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik9-2011/sbornik09.pdf)

BÍLEK JIŔÍ, 4. 1. 1948 Teplice, A VKR „Ivo“, 28348, od 7. 8. 1987 KTS VKR, 28. 12. 1988 – 12. 2. 1990 agent centrály VKR. PhDr., CSc., spisovatel, scenárista, dříve pracovník Vojenského historického ústavu v Praze. (http://www.pitaval.cz/autor/4748-jiri-bilek#axzz3dBQtej88)

BLAŽEK OTAKAR, 4. 8. 1929 Dobronín u Havlíčkova Brodu – 24. 6. 2006, D, 19712, 29. 2. 1973 – 18. 10. 1979 StB Nymburk. 1965-95 ředitel Tělovýchovné školy ČSTV v Nymburku, poté do 1999 jednatel Sportovní centrum Nymburk s.r.o. (na což se škola proměnila a následně tato s.r.o. končí 2003 likvidací a výmazem z obchodního rejstříku), dlouholetý trenér volejbalistů Nymburku.            (http://www.cvf.cz/?clanek=5229)

BORSKÝ MIKULÁŠ, 12. 10. 1912, A „Jordán“, 6338, 6950, do 24. 9. 1954 a 10. 6. 1959 – 12. 12. 1960 centrála kontrarozvědky a NZ Příbram. Člen sionistické organizace ÚSC (Ústřední svaz sionistů).   (http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-h.pdf)

BORŮVKA KAREL, 1. 7. 1959, IS rozvědky „Buri“, 49816, 23. 11. 1989 – 29. 4. 1993, zaměření na politickou rozvědku – ČSSR. Mgr., diplomat. Od 1985 pracovník ministerstva zahraničních věcí, od 2014 velvyslanec ČR ve Švýcarsku.
Zaměstnání:

 • 1985 – 1990 tiskový odbor Ministerstva zahraničních věcí
 • 1990 – 1993 velvyslanecký tajemník na velvyslanectví v Bonnu
 • 1993 – 1997 tiskový odbor MZV ČR
 • 1994 – 1997 zástupce ředitele tiskového odboru MZV ČR
 • 1997 – 2001 velvyslanecký rada, vedoucí obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví ČR v Berlíně
 • 2001 – 2003 ředitel tiskového odboru MZV ČR
 • 2002 – 2003 tiskový mluvčí MZV ČR
 • 2004 – 2009 generální konzul ČR v Mnichově
 • 2009 – ředitel administrativně-archivního odboru MZV ČR
 • 2009 – 2011 vrchní ředitel sekce zpracování informací MZV ČR
 • 2011 – 2012 odbor konzulárních koncepcí a metodiky MZV ČR
 • 2012 - 2013 generální konzul ČR v Jekatěrinburgu
 • 2013-2014 náměstek ministra zahraničních věcí pro otázky právní a konzulární
 • 7/2014- současnost mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Švýcarské konfederaci a v Lichtenštejnském knížectví (http://www.mzv.cz/bern/cz/o_velvyslanectvi/velvyslanec/velvyslanec_ceske_republiky_ve_svycarsku.html)

BRÁBNÍK LUDĚK, 6. 9. 1926 Stračí – 20. 9. 1989 Praha, KTS „Gráf“, 4550, 22. 11. 1972 – 2. 8. 1976 centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv, 1 finanční svazek). Dr., hokejový trenér a funkcionář, televizní komentátor, novinář. 1968-71 vedl norské reprezentační družstvo. Současně od 1959 působil jako sportovní reportér v Československém rozhlasu, 1966-77 v televizi. 1977-87 redaktor časopisu Stadion.  (http://sinslavycslh.cz/ludek-brabnik.html)

BUB LADISLAV, 14. 11. 1901, A „Inženýr“, 919, 14. 6. 1954 - 28. 12. 1955, centrála kontrarozvědky. Ing., ředitel Hlavní správy výzkumu uranu.  (http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-h.pdf)

BUBENÍK ALOIS, 27. 5. 1914 Domažlice – 1995, A „Domažlický“, „Žák“, 1691, 4804, 15322, 22. 7. 1956 – 24. 1. 1968 a 3. 10. 1973 - 6. 11. 1979 StB Olomouc. Katolický kněz – kapucín. Tzv. „vlastenecký“ kněz, nakloněný komunistům. 1951 přesunut ze severních Čech do Bludova (okres Šumperk), aby nahradil komunisty vězněného kněze Koutného. Kněz Bubeník se pro svou prokomunistickou činnost s  farníky nesžil, proto od 1953 působil ve Slatinicích (okres Olomouc).  (Činnost církevních tajemníků na Šumpersku do roku 1968)

ČERNEK JOZEF (zaznamenáno JOSEF), 19. 12. 1933 Užhorod, spolupracovník VKR „Tomáš“, 47047, 11. 7. 1961 – 26. 3. 1965 centrála VKR. PhDr., člen Židovských náboženských obcí Ostrava.  (Roš chodeš, prosinec 2007)

ČERNÝ RADIM, 3. 12. 1943 Kladno, A „Čermák“, 19575, od 9. 2. 1976 KTS, 6. 5. 1976 – 27. 2. 1985 agent KS StB Plzeň. MUDr., CSc., docent biochemie. (http://krestnijmeno.prijmeni.cz/Radim&tab=4&page=3)

ČEŠPIVA JOSEF, 14. 11. 1913 Praha – 28. 9. 1984 Praha, A „Čech“, 10204, od 27. 11. 1975 KTS, 4. 1. 1976 – 23. 3. 1978 agent centrály kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv, 1 finanční svazek). JUDr., volejbalista – reprezentant (1948 zlato z ME v Římě, hrající trenér), trenér (ligový trenér, 1958-60 trenér ženské reprezentace – 1958 stříbro z ME v Praze, 1960 bronz z MS v Rio de Janeiro, 1962 trenérská stáž v Dánsku a 1964 a 1967 ve Švédsku), funkcionář (1957-70 člen  ústřední trenérské rady volejbalové sekce ÚV ČSTV). Vynikal i v dalších sportech – reprezentant ve skoku vysokém, člen širšího výběru basketbalové reprezentace, fotbalový brankář, kterého lákal do svých řad klub AC Sparta.      (http://www.cvf.cz/?clanek=4082)

DÍTĚ FRANTIŠEK XAVER, 1. 12. 1909 Praha – 12. 3. 1988 Kladno, A „Bojar“, 4041, 36376, 18. 12. 1957 – 12. 3. 1988 StB Kladno a KS StB Praha. Katolický kněz – Kladno. Člen rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. 1952-69 vikář kladenského vikariátu, od 1973 nesídelní kanovník Karlštejnské kapituly. Zakládající člen a funkcionář Sdružení katolického duchovenstva Pacem in terris                                                                                                                    (http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/m-cs/detail-kl_us_auth-p0204943-Dite-Frantisek-Xaver-19091988/), (http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolegiátní_kapitula_Nanebevzetí_Panny_Marie_na_hradě_Karlštejně)

DOBRÝ MILOŠ, 31. 1. 1923 Praha – 23. 11. 2012 Olomouc, do 1967 spolupracovník vojenské rozvědky „Rugbista“, 4000270 + A „Panel“, 23852, 12. 5. 1980 – 19. 11. 1984 KS StB Ostrava. Ing., ragbista – reprezentant, funkcionář – sekretář klubu LTC, 1990-93 předseda České ragbyové unie. 1990-2009 tajemník Židovské obce v Olomouci. Nositel Ceny města Olomouce. (http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/1369), (http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/Zemrel-Milos-Dobry-zidovsky-organizator-i-sportovec-19572)

DOUBEK JAN, 23. 9. 1926 České Budějovice – 18. 2. 1981, IS rozvědky “Dios“, 47360, 13. 2. 1979 – 18. 2. 1981. Ing., optik, vědecký pracovník, VŠ pedagog – UP Olomouc a VAAZ Brno. 1960 aspirantura v Moskvě. Spolupodílel se na vývoji laseru. (http://www.kmol.cz/Clavius/l.dll?hal~1000124500)

DRBOHLAVOVÁ CHARLOTA, 28. 11. 1928, do 21. 7. 1954 spolupracovnice StB „Karla“, 31992, centrála kontrarozvědky. Katechetka – Praha.(http://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik9-2011/sbornik09.pdf)

DOČKAL MIROSLAV, 21. 11. 1918 Praha, D „Redaktor“, 8005, 17. 10. 1974 – 31. 8. 1982 centrála kontrarozvědky (finanční svazek). Novinář, rozhlasový pracovník, šéfredaktor Světa v obrazech. Člen KSČ.  (http://www.databazeknih.cz/autori/miroslav-dockal-25553)

DREJNAR JIŘÍ, 1. 9. 1931, A „Petr“, 7766, 9918, do 23. 10. 1964 KS StB Plzeň, 23. 10. 1964 – 6. 1. 1969 StB Ostrava-město. Od 1950 kazatel Církve adventistů sedmého dne, působil v Plzni. Odpovědný redaktor časopisu CASD Znamení doby,  ředitel Mezinárodní biblické společnosti v ČR. Založil nakladatelství křesťanské literatury Luxpress. 1990-93 jednatel a společník LUXPRESS, nakladatelství a vydavatelství, v.o.s. (výmaz), od 1993 jednatel a společník LUXPRESS,spol. s r.o. (2009 likvidace), od 2013 člen výboru „Etické fórum České republiky, o.s“ (čestný předseda). Bydliště:  Malířská 231/6, Bubeneč, Praha 7.   (Obchodní rejstřík),  (http://www.kmmb.eu/authorities/41212;jsessionid=4CB7A2BF3117C1438061CFCC675C7279), (http://www.databazeknih.cz/autori/jiri-drejnar-66522)

DUDA ANTONÍN, 31. 12. 1938 Tisek – 30. 10. 2014 Havlíčkův Brod, TS „Richard“, 4290, 24. 3. 1959 – 4. 11. 1961 StB Litoměřice, 17. 1. 1962 – 24. 9. 1962 informátor VKR „Richard“, 31771, VKR při KVS Pardubice. Mons., katolický kněz – 1961-62 Čáslav, 1963-90 Sedlec, 1990-94 Havlíčkův Brod, 1994-2014 Rosice nad Labem. 1995-2009 okrskový vikář pardubického vikariátu. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonín_Duda_(monsignore)

DVOŘÁK BOHUMIL, 16. 6. 1924 – 6. 6. 1996, A „Bohumil“, 24309, od 6. 7. 1982 KTS, 21. 11. 1982 – 19. 12. 1986 agent StB Karlovy Vary. Katolický kněz – jezuita. (http://web.flu.cas.cz/scan/323506400.pdf)

EHRLICH WALTER, 22. 9. 1915 Božičany, A „Dr. Walter“, 3783, 10. 9. 1955 – 27. 1. 1959 centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv). MUDr., lékař, výzkumník. Zabýval se vysokým tlakem. Emigroval do USA, kde pokračoval ve své práci.  (http://www.the-aps.org/mm/membership/living-history/ehrlich),                                                                                                             (http://www.the-aps.org/mm/Membership/Living-History/Ehrlich/EhrlichCV.pdf), (Události ČT, 11. 6. 2015)

FARKAŠ TIBOR, 25. 9. 1921 Velké Kapušany (Slovensko) – 17. 9. 2009 Teplice, D  „Lesník“, 20765“, 16. 9. 1980 – 24. 5. 1982 KS StB Ústí nad Labem. Ing., lesní inženýr. Za války člen 1. československého armádního sboru, účastnil se i bojů na Dukle. Postupně pracoval (i ve vedoucích funkcích) v Bělé pod Bezdězem, Mladé Boleslavi, v Litoměřicích a v Teplicích. 1945-70 člen KSČ (vyloučen). Patřil mezi výrazné osobnosti Židovské obce Teplice.            (http://www.pametnaroda.cz/story/farkas-tibor-1921-147)

FISCHER JAN, 8. 10. 1923, A „Kamil“, 8395, do 31. 6. 1966 NVÚ-StB Plzeň. Prošel čtyřdenním výcvikem CIC v Mnichově, jeho krycí jméno bylo „KAMIL“, založení skupiny „OLGA“, oblast činnosti Znojemsko, příprava na zvrat zřízení v ČSR.  (http://tretiodboj.sdruzenipamet.cz/index.php/cs/treti-odboj-na-jizni-morave/bojovnici-proti-rezimu/skupiny)

FUČÍK JAROSLAV, 9. 2. 1921 Mladá Boleslav – 21. 2. 1989 Praha, spolupracovník VKR „Láďa“, 24831, 9. 6. 1959 – 28. 4. 1970 centrála VKR. Volejbalista, trenér. 1950-70 voják z povolání. Působil v armádních klubech – osminásobný mistr republiky. 1947-54 reprezentant, účastník dvou MS a dvou ME se ziskem jedné zlaté a tří stříbrných. 1956 asistent trenéra u mužské reprezentace ČSR s podílem na přípravě a zisku zlaté medaile na MS v Paříži. 1958-67 trenér mužů Dukly Kolín a Dukly Jihlava – trojnásobný mistr republiky. Mistr sportu. Do 1970 člen KSČ (protestně vystoupil).  (http://www.cvf.cz/?clanek=7516)

GUTTMANN MICHAL, 18. 3. 1950, A „Michal“, 22564, od 20. 2. 1979 KTS, 7. 6. 1979 – 13. 8. 198(?) agent KS StB Bratislava se zaměřením na sionismus. JUDr. Ing.,  advokát. 1974-86 referent Patentového úřadu v Praze, 1986-89 vedoucí Patentového oddělení na Slovenské akademii věd v Bratislavě, 1990-92 místopředseda Federálního úřadu pro vynálezy v Praze. Bývalý výzkumný pracovník organické chemie na Slovenské technické univerzitě. Místopředseda Komory patentových zástupců České republiky. Od 1995 jednatel a společník patentové, známkové a advokátní kanceláře Rott, Růžička & Guttmann. Bydliště: Dominova 2465, Praha 5. (http://www.rrg.cz/profil/rrg-team/guttmann_michal_profil/), (Obchodní rejstřík)

HAUSDORF VLADISLAV, 4. 7. 1923 Kročehlavy (okr. Kladno) – 16. 10. 2007, A + D, od 21. 4. 1972 KTS, 24. 8. 1972 – 26. 2. 1981 agent StB Kladno „Císař“, 18436 (svazek vlastnoručních zpráv, finanční svazek), 24. 5. 1989 – 7. 12. 1989 důvěrník StB Kladno „Redaktor“, 45718.  Novinář, redaktor. Do 1960 šéfredaktor závodního časopisu Kladenský kovák, od 1960 v pražské redakci deníku Svoboda, kde řídil kladenskou mutaci. Po 1968 pracoval v dělnických profesích v ocelárnách v Poldovce až do odchodu do důchodu 1983.                                 (http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/m-cs/detail-kl_us_auth-0274351-Hausdorf-Vladislav-19232007/)

HLADÍK ĽUBOMÍR, 9. 6. 1954 Bratislava, D „Lubor“, 33381, 12. 3. 1987 – 5. 12. 1989 centrála kontrarozvědky. JUDr., diplomat, od 1977 pracovník ministerstva zahraničních věcí. 1981-83 působil v Nikaragui, 1986-91 na Kubě, 2003-2007 velvyslanec ČR v Chile, 2009-2014 velvyslanec ČR v Saúdské Arábii, od 2014 velvyslanec ČR v Mexiku. 1972-77 studoval Institut mezinárodních vztahů v Moskvě (možnost zaverbování pro KGB). (http://www.mzv.cz/mexico/es/sobre_la_embajada/embajador/index.html)

HLADÍK PETR, 6. 9. 1969 Brno, D „Pavel“, 41020, 36142, od 5. 5. 1988 KS StB Brno (poznámka - student v ZSS), 17. 10. 1988 – 7. 12. 1989 centrála kontrarozvědky, od 26. 9. 1988 též rozvědka. Mgr., diplomat, od 1994 pracovník ministerstva zahraničních věcí, od 2013 velvyslanec ČR v Jordánsku. 1988-94 studoval Institut mezinárodních vztahů v Moskvě (možnost zaverbování pro KGB).
Praxe:
1994:


Brněnské veletrhy a výstavy a.s., projektový manažer
Od května 1994 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
1994:
Odbor Blízkého východu a severní Afriky, MZV
1994 –1996:
Velvyslanectví České republiky v Tripolisu, Libye, konzul, III. tajemník
1996 –1998:
Velvyslanectví České republiky v Tripolisu, Libye, chargé d’affaires a.i
1998 – 1999:
Velvyslanectví České republiky v San‘á, Jemen, chargé d’affaires a.i, I. tajemník
1999 – 2001:
Odbor Blízkého východu a severní Afriky, MZV vedoucí oddělení mírového procesu
2001 – 2003:
Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu, Izrael zástupce velvyslance, velvyslanecký rada
2004 – 2009:
Zástupce České republiky v „Policy Planning and Early Warning Unit“ Javiera Solany, vysokého představitele Evropské unie pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, Brusel, Belgie, rada - vyslanec
2009 - 2013
Odbor Blízkého východu a severní Afriky, MZV zástupce ředitele
(http://www.mzv.cz/amman/cz/o_velvyslanectvi/velvyslanec/index.html)

HOJDA ZDENĚK, 17. 10. 1953 Praha, A „Průvodce“, 18400, od 27. 11. 1979 KTS, 8. 5. 1980 – 29. 4. 1983 agent centrály kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv). Doc. PhDr., CSc., historik, VŠ pedagog. Do 1990 vedoucí Archivu Národní galerie v Praze, od 1991 VŠ pedagog (UK Praha a učil i na univerzitě v Liberci) a činnost v Historickém ústavu AV ČR. 2001 zakladatel a 2001-05 člen správní rady Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, od 1998 1. místopředseda Bytové družstvo 42/316 Praha 7-Bubeneč. Bydliště: Ovenecká 42/316, Praha 7.  (Obchodní rejstřík),  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdeněk_Hojda), (http://blog.aktualne.cz/blogy/zdenk-hojda.php)

HOLAN JOSEF, 25. 4. 1910, A „Grafik“, 5614, od 6. 12. 1958 KS StB Praha, 29. 2. 1960 – 12. 12. 1960 StB Praha-východ (1 svazek vlastnoručních zpráv). Ředitel tiskárny Melantrich, spoluautor čs.  polygrafických ceníků a norem, pedagog v oboru typografie a grafiky.  (http://baila.net/autor/91090083/josef-holan)

HOLLITZEROVÁ MARIE, 5. 1. 1937 Kročehlavy (okr. Kladno), A „Máša“, „Redaktorka“, 3357, 36575, od 5. 4. 1972 KTS, 30. 10. 1972 – 28. 7. 1978 agentka centrály kontrarozvědky, 11. 1. 1989 – 22. 6. 1989 KTS, 22. 6. 1989 – 8. 12. 1989 agentka centrály kontrarozvědky. Mgr., od 1961  dramaturgyně Československé televize. Od 15 let se věnuje po vzoru své matky esoterice, věští a vykládá z karet a kostek. Žije v Praze.  (http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/m-cs/detail-kl_us_auth-p0092737-Hollitzerova-Marie-1937/)

HORÁČEK VÁCLAV, 7. 5. 1923 Praha – 18. 4. 2015, A „Gustav“, 8562, 28. 6. 1960 – 18. 6. 1965 KS StB Praha. JUDr., volejbalista – reprezentant, trenér, rozhodčí, funkcionář. 1975-79 a 1985-89 předseda Disciplinární komise ČSVS. (http://www.cvf.cz/?clanek=11760),          (http://praha.volejbal.cz/dokumenty/zemrel-judr-vaclav-horacek--2219.html)

HRONEK JAN, 24. 1. 1948 Dolní Kralovice, D „Honza“, 20848, 26. 1. 1981 – 12. 3. 1987 centrála kontrarozvědky (1 finanční svazek), 1973(?) - 2. 2. 1976 KTS „Jan“, 21646, StB Benešov. Dr., volejbalový rozhodčí a funkcionář. 1975-76 trenér a vedoucí volejbalistů Dukly Rakovník, 1974-92 rozhodčí extraligy, od 1986 i mezinárodní rozhodčí. Funkcionář od 1966, mj. 1990-92 předseda ČSFV (Česká a Slovenská federace volejbalu), 1999-2006 předseda české Asociace Beach Volejbalu (ČABV), viceprezident Evropské volejbalové federace (CEV). Od 1994 jednatel a společník TRIGON spol.s r.o., 1995-2005 předseda představenstva KPS MEDIA a. s. (2014 likvidace), 2000-2003 předseda Bytové družstvo Zahradníčkova (2009 likvidace, 2010 výmaz z OR). Bydliště: dříve Zahradníčkova 25/30, Praha 5 - Motol, nyní Zdiměřická 1450/22, Praha 4 - Chodov. (Obchodní rejstřík), (http://www.cvf.cz/soubory/11255/Hronek_vizitka.pdf)

CHOMA DIMITRIJ, 6. 12. 1926, D „Sokrates“, 29131, 28. 2. 1978 – 13. 2. 1981 KS StB Praha. Prof. Ing., DrSc., VŠ pedagog – obor ekonomika zemědělství. Do 1990 profesor VŠE, dlouholetý vedoucí katedry ekonomiky zemědělství na VŠE Praha. Odborný publicista. Po r. 1990 vedoucí sekce zemědělství odborného zázemí při ÚV KSČM. 2001-10 místopředseda výboru Společenství vlastníků domů č.p. 351, 352 a 353, Praha 6 – Veleslavín. Bydliště: Krásného 352/6, Praha 6.        (http://dejiny.vse.cz/biografie/seznam/choma-dimitrij-prof/), (Obchodní rejstřík)

JANIŠ ALFRÉD VÁCLAV, 14. 2. 1910, A „Středa“, „Mírovský“, „Tomeš“, 6799, 24563, 15427, od 29. 8. 1963 NZ Valdice, 30. 9. 1965 – 28. 3. 1969 centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv, 1 finanční svazek), 15. 7. 1971 – 20. 11. 1978 StB Prostějov se zaměřením na římskokatolickou církev. Katolický kněz – salvatorián.                                                                 (http://www.ustrcr.cz/cs/statistiky-seznamy-rimskokatolicka-cirkev)

JAROŠ ALEXEJ, 27. 5. 1908 Praha, DPB „Redaktor“, 8235, 9. 4. 1964 – 21. 6. 1968 StB Česká Lípa + možná i do r. 1953-4 spolupracovník StB „Ruka“. Redaktor novin. (http://baila.net/autor/262821038/alexej-jaros), (http://www.databazeknih.cz/autori/alexej-jaros-20550)

JEGOROV ALEXANDR, 7. 4. 1932, A „Prokop“, 9955, od 4. 6. 1975 KTS, 20. 6. 1975 – 6. 12. 1989 agent StB Český Krumlov. MUDr., CSc., lékař – urolog a chirurg, působil v Českém Krumlově. Soudní znalec v oboru zdravotnictví. 2009 obdržel Cenu města Český Krumlov za rok 2008. Otec biochemika Alexandra Jegorova – viz níže.  (http://db.knih-ck.cz/clavius/ger/l.dll?hal~1000058998), (http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20090619095937_Cenamesta08.xml), (http://www.krasec.cz/files/KRASEC4.pdf), (http://www.rozhlas.cz/cb/jihocesi/_zprava/karieru-chirurga-jegorova-ukoncil-plivanec-na-rusky-tank--1323737)

JEGOROV ALEXANDR, 2. 10. 1958 Praha, IS rozvědky „Alexon“, 48581, 30. 5. 1984 – 6. 3. 1992 vědeckotechnická rozvědka. RNDr., PhD., biochemik. 1986-91 pracoval v Jihočeském biologickém centru Akademie věd ČR, od 1991 v IVAX Pharmaceuticals. Syn lékaře Alexandra Jegorova – viz výše. (http://www.vurv.cz/knihovna/authorities/28216), (http://www.b4i.cz/dokumenty-novinky/Prezentace_MSW_1_Jegorov.pdf)

JIRÁSEK JAROSLAV, 13. 3. 1926 Praha, D „Hodka“, 36682, 26. 1. 1989 – 1990 centrála kontrarozvědky. Prof. Ing., DrSc., ekonom, odborník na management, VŠ pedagog – VŠE a ČVUT v Praze. Ředitel VÚ strojírenského, ředitel Institutu řízení, předseda Českého komitétu pro vědecké řízení. Komunistický funkcionář. 2000-04 předseda dozorčí rady Business Development Services ČR, a.s.,1998-2000 člen doz. rady Stella management, a.s. (2001 likvidace), 1999-2000 člen doz. rady Tylex Letovice, akciová společnost, 1996-97 člen doz. rady Taforge a.s., 1998-99 člen doz. rady a 1996-98 místopředseda představenstva DOWO, a. s. (2001 konkurs, 2010 výmaz z OR), od 1996 člen představenstva DIESEL, a. s. (1997 konkurs), 1994-2007 místopředseda představenstva Czech Manufacture, a.s. (2007 konkurs, likvidace, výmaz z obchodního rejstříku), 2002-05 jednatel AKILA CARPET CZ s.r.o., 1999-2006 místopředseda dozorčí rady HABITAT, a.s., 2000-2015 člen doz. rady Proverbs, a.s. 2002-08 předseda doz. rady STROJÍRNY TATRA PRAHA, a.s. (2009 likvidace), 1999-2000 člen představenstva DOWO SERVIS, a.s., od 2005 člen správní rady ARNOŠT Nadační fond na podporu finančního vzdělávání, 2002-07 předseda doz. rady ZKL AUTOMOTIVE, a.s. (2009 likvidace, 2010 výmaz z obchodního rejstříku). Bydliště: Vavřenova 1143, Praha 4.   (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Jirásek), (Obchodní rejstřík),  (http://katalog.knihovna.jicin.cz/authorities/69146;jsessionid=B0F279A4E055284578BD787A7F41F4DE)

JIRÁSEK JAROSLAV, 6. 6. 1932 Zlonice u Slaného, A + D VKR „Flekal“, 17929, 29. 5. 1958 – 26. 3. 1964 a 12. 6. 1970 – 17. 7. 1972 agent, 17. 7. 1972 – 12. 4. 1974 důvěrník centrály VKR. Atlet, reprezentant v běžeckých disciplínách. 2000-07 člen představenstva Bytové družstvo Pravá 135 (2014 likvidace). Bydliště: Pravá 770/3, Praha 4.  (obchodní rejstřík),                                                      (http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0331721-Jirasek-Jaroslav-1932/)

JONÁŠ KAREL, 1. 4. 1908 – 3. 9. 1992, A Tichý“, 5092, 9973, 17. 11. 1960 – 6. 12. 1989 KS StB Hradec Králové. ThDr., PhDr., katolický kněz, od 1954 kanovník Katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové. 1969-90 kapitulní vikář královéhradecké diecéze, 1990-92 farář v Býšti u Pardubic. Dlouholetý člen církevních kolaborantských organizací. 1985 obdržel státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. (http://www.cirkevnihistorie.estranky.cz/clanky/dieceze-v-ceske-republice/dieceze-hradec-kralove.html)

JORDÁN OSVALD, 23. 10. 1915, A „Mistr“, 9783, 13. 8. 1964 – 9. 10. 1964 StB Nový Jičín. 1957-64 agent německé rozvědky BND (Bundesnachrichtendienst) na území ČSR. (http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-h.pdf)

KALVODA JOSEF, 17. 8. 1914 Trhová Kamenice – 1976(?), do 22. 9. 1953 spolupracovník rozvědky „Lopez“, 44527, zaměření na USA (svazek vlastnoručních zpráv), spolupráce obnovena 5. 9. 1966. Účastník občanské války ve Španělsku, poté účetní v československé armádě ve Francii. Po pádu Francie se vrátil do rodného kraje. Po válce se zapojil do obecní politiky. (http://www.trhovokamenickypamatnik.cz/?page_id=25)

KAMENÍK JAROSLAV, 13. 10. 1956 – 24. 1. 2004, A „Janis“, 35094, 30433, od 12. 10. 1981 KTS, 1. 4. 1982 – 2. 11. 1988 agent KS StB Praha a centrály kontrarozvědky (od 28. 5. 1985). Hudebník – lesní roh. (http://www.mkcr.cz/assets/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/odumrte.pdf)

KELNAR VLADIMÍR, 2. 8. 1961, A „Mirek“, 33192, od 9. 7. 1987 KTS, 15. 12. 1988 – 8. 12. 1989 agent centrály kontrarozvědky. Mgr., katolický kněz –  farář ve farnosti u kostela Matky Boží před Týnem v Praze na Starém Městě. Okrskový vikář. Od 2012 sídelní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Od 2010 člen správní rady Nadační fond Dominika Duky, od 2014 místopředseda správní rady Nadační fond Svatovítské varhany. Bydliště: Bratislavská 1492/13, Hostivař, Praha 10.   (Obchodní rejstřík), (http://cs.wikipedia.org/wiki/Metropolitní_kapitula_u_sv._Víta_v_Praze)

KHODL ALOIS, 25. 11. 1934, A „Kazimír“, 77, 40871, 4. 6. 1954 – 15. 12. 1955 KS StB České Budějovice (31. 12. 1954 – 21. 4. 1955 též VKR 1. VO), 20. 12. 1955 – 31. 3. 1972 rozvědka. Katolický kněz – františkán.  (http://www.ustrcr.cz/cs/statistiky-seznamy-rimskokatolicka-cirkev)

KOCIÁN LADISLAV, 4. 2. 1923 Nechanice – 24. 3. 1988, A „Malý“, 18984, 13. 11. 1980 – 28. 9. 1984 KS StB Hradec Králové, 28. 9. 1984 – 24. 3. 1988 StB Trutnov. Katolický kněz – Městec Králové, 1953-74 Hostinné, 1974-87 Malé Svatoňovice, poté Dubenec. 1979-88 biskupský vikář vikariátu Trutnov.   (http://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik9-2011/sbornik09.pdf),           (http://rkc-jestrebihory.pontte.eu/Dokumenty/Galerie-fundatistů.pdf)

KOFROŇ VLASTIMIL GABRIEL, 10. 5. 1922, A „Gabriel“, 8043, od 15. 2. 1967 kandidát agenta, 5. 6. 1967 – 6. 12. 1989 agent StB Písek. Katolický kněz – premonstrát. 1990-97 působil v Sedlici. (http://www.ustrcr.cz/cs/statistiky-seznamy-rimskokatolicka-cirkev), (http://www.sedlice.farnost.cz/farari.html)

KOHOUT BEDŘICH, 1. 3. 1909 Praha, do 15. 1. 1954 spolupracovník StB „Holub“, 31838, centrála kontrarozvědky. Výtvarník.                                  (http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?IDosoby=47071)

KOLÁŘ VLADIMÍR, 15. 4. 1928, A „Vlado“, 18920, 3. 7. 1972 – 8. 11. 1978 KS StB Praha (1 svazek vlastnoručních zpráv, 1 finanční svazek). Katolický kněz – jezuita.  (http://www.ustrcr.cz/cs/statistiky-seznamy-rimskokatolicka-cirkev)

KOLUMEK KAREL16. 10. 1924 Most - 1997, konspirační byt rozvědky „Atelier“, 20874, 9. 3. 1960 - 4. 10. 1960 1. odbor Praha. Doc., sochař, VŠ pedagog, prorektor pro politicko-výchovnou činnost na AVU Praha. 1970-73 ředitel nakladatelství Odeon.                                                                                          (http://vega.nkp.cz/arl-muz/cs/detail-muz_us_auth-j0001529-Kolumek-Karel-1924/)

KOPAČKA JAN, 11. 5. 1921, A „Karel“, 4563, 22220, 28. 9. 1979 (zřejmě i dříve – viz poznámka 28. 9. 1979 přeregistrován z reg. č. 4563) – 9. 9. 1982 StB Klatovy. Katolický kněz – Klatovy.  (http://kaplicky.pension11.com/doku.php?id=tynec)

KORYNTA AUGUSTIN, 17. 7. 1912 – 4. 8. 1964, A „Orel“, „Lukavský“, 2228, 10658, od 8. 10. 1957 NPT Valdice, 16. 10. 1959 – 4. 8. 1964 centrála kontrarozvědky (5 svazků vlastnoručních zpráv). Katolický kněz – Budňany.                             (http://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik9-2011/sbornik09.pdf)

KOUTSKÝ OTAKAR, 24. 6. 1916 Pardubice – 13. 8. 1996 Praha, 24. 10. 1957 - 12. 1. 1961 spolupracovník rozvědky „Raoul“ (svazek vlastnoručních zpráv), 41552,  v 60. letech důstojník rozvědky „Kovář“, 13. 4. 1971 – 13. 9. 1976 agent kontrarozvědky „Kovář“, 17771, KS StB Praha (1 svazek vlastnoručních zpráv, 1 finanční svazek), 6. 10. 1982 – 24. 5. 1985 důvěrník kontrarozvědky „Komorník“, 13385, centrála kontrarozvědky. JUDr., volejbalista – reprezentant, funkcionář. Mistr sportu. Do 1969 člen KSČ (vyloučen). Od 2005 jsou významní funkcionáři KV ČVS oceňováni udělením Medaile Otakara Koutského.
Funkcionářské aktivity:


1946 - 1951

místopředseda ČSVS s účastí na setkání zástupců volejbalových federací ČSR, Francie a Polska 26. srpna 1946 v zasedačce smíchovského Staropramenu, při které byla podepsána dohoda o ustavení FIVB. V roce 1947 delegát ustavujícího kongresu FIVB v Paříži, v roce 1947 trenér mužů ve Francii.

1951 - 1957

předseda ČSVS

1953 - 1958

viceprezident FIVB, osobní přítel prvního prezidenta p. Paula Libauda, vedoucí výprav našich reprezentantů při vrcholných soutěžích (ME 1955 v Bukurešti, MS 1956 v Paříži), delegát ČSVS na konferencích FIVB

1970 - 1972

předseda ČSVS, delegát na konferencích FIVB, do roku 1977 funkcionář svazu v různých funkcích

Pracovní aktivity a funkce:


1946 - 1951

vedoucí administrativního úseku Hedvábky Lovosice (v roce 1948 se do Lovosic s rodinou přestěhoval),

1951 - 1952

vedoucí zásobování na gen.ředitelství chemického průmyslu se správou čerpacích stanic Benzinol na celém území ČSR (v roce 1951 se s rodinou přistěhoval z Lovosic do pražských Modřan, kde pak žil až do konce svého života),

1952 - 1957

ředitel 6. správy reorganizovaného Ministerstva chemie (celkem 8 správ, podřízených ministru) se zaměřením na umělá vlákna,

1957 - 1960

pracovník Ministerstva zahraničního obchodu ve funkci obchodního rady ve Francii se sídlem v Paříži (do funkce angažován pro své znalosti francouzštiny a zkušenosti z Francie, nabyté v rámci působení u FIVB),

1960 - 1965

místopředseda a gen. tajemník Československé obchodní komory (ČSOK), současně ústřední ředitel podniku Brněnské výstavy a veletrhy (BBV) a místopředseda nadnárodního úřadu BIE pro výstavy a veletrhy, pořadatele světových výstav,

1965 - 1968

ředitel obchodního střediska čsl. účasti na Světové výstavě EXPO v Montrealu 1967,

1968 - 1970

předseda ČSOK, v roce 1969 vyloučený z KSČ, ale na základě požadavku BIE ještě zahajoval Světovou výstavu EXPO v japonské Ósace 1970 a účastnil se všech oficiálních přijetí a oslav, po návratu do ČSSR byl donucen podat demisi,

1970 - 1980

řadový obchodní referent Chemopetrolu,

1980 - 1988

pracovník Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, po odchodu do důchodu poradce v oblasti chemie s polovičním pracovním úvazkem,

1988 - 1989

v roce 1988 se podílel na přípravě návštěvy francouzského prezidenta F. Mitteranda v Praze, v roce 1989 zpracovával oponentní zprávy pro Prognostický ústav ČSAV,

1989 - 1990

poradce OF (Občanského fóra) ČKD Praha a od února 1990 gen. ředitel ČKD s posláním převést tento mamutí státní podnik (s 36 tisíci zaměstnanců) na holdingovou společnost, od září 1990 předseda představenstva nově vzniklé a.s. Holding ČKD Praha,

1990 - 1992

z pověření Ministerstva hospodářství zakladatel Českomoravské záruční a rozvojové banky, po zahájení její činnosti byl až do své smrti členem její dozorčí rady.

1992-96 jednatel a společník Kazachstan-Czechoslovak Trade Company, s.r.o. (2003 likvidace a výmaz z obchodního rejstříku).  (http://www.cvf.cz/?clanek=7873)

KOVAŘÍK ANTONÍN, 28. 10. 1938 Praha, D „Tonda“, 37319, od 29. 5. 1989 centrála kontrarozvědky (finanční svazek). Volejbalista – reprezentant (1962 stříbro z MS), 1969-70 hrající trenér Pallavolo Terst v italské sérii A1. Hospodářský pracovník ČSA Praha.  (http://www.cvf.cz/?clanek=4026)

KOZÁK JOSEF, 6. 3. 1920 Zvolen – 7. 6. 2000 Praha, spolupracovník rozvědky „Slávia“, 43550, 12. 2. 1963 - 13. 4. 1963 1. odbor Praha. Doc., volejbalista, trenér. Od 1952 asistent na KTV Fakulty všeobecného lékařství UK. 1953-60 trenér čs. mužské reprezentace – 1955 zlato na ME v Bukurešti, 1956 zlato na MS v Paříži, 1958 zlato na ME v Praze, 1960 stříbro na MS v Rio de Janeiro. 1967-70 trenér reprezentačního družstva mužů Itálie. Absolvoval i několik krátkodobých zahraničních stáží. Zasloužilý trenér.  (http://www.cvf.cz/?clanek=6085)

KOZLÍK JAN, 19. 5. 1917, A „Veselý“, 4146, 21022, 24. 2. 1978 (zřejmě i dříve – viz poznámka přereg. z reg. č. 4146) – 15. 11. 1986 KS StB Plzeň. Katolický kněz – Spálené Poříčí. (http://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik9-2011/sbornik09.pdf)

KRAHULÍK JAN, 23. 2. 1908, A „Alois“, 3046, 29. 11. 1956 – 27. 5. 1957 StB Příbram (vlastnoruční zprávy). Rolník. 1952 odsouzen v případu Babice na 2 roky. (Skupinový svazek „Plichta a spol.“, StB Znojmo)

KRAHULÍK JAN TADEÁŠ, 10. 1. 1920 Poteč (okres Zlín) – 20. 8. 1994, A + D „Janda“, 17788, 30209, do 29. 8. 1989 agent, od 29. 8. 1989 důvěrník StB Domažlice. Katolický kněz, člen řádu petrinů. Působil v Českých Budějovicích a Klatovech. (http://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_auth-m0084575-Krahulik-Jan-Tadeas-19201994/)

KRÁL VOJTĚCH, 23. 4. 1902 Opatovice – 1. 10. 1991, A „Alois“, 17587, od 27. 7. 1972 StB Gottwaldov (Zlín), 9. 3. 1973 – 1989 StB Kroměříž. Katolický kněz, 1975-91 probošt Kolegiátní kapituly u svatého Mořice v Kroměříži. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_proboštů_Kolegiátní_kapituly_u_svatého_Mořice_v_Kroměříži)

KROC JIŘÍ, 31. 1. 1933 Rokycany – 12. 1. 1988, A „Vaněk“, 16584, 9. 7. 1974 – 12. 1. 1988 StB Olomouc. Divadelní herec – od 1963 člen činohry Státního divadla Oldřicha Stibora v Olomouci. (http://www.kmol.cz/Clavius/l.dll?hal~1000119206)

KROH MIROSLAV, 21. 10. 1923 Písek – 13. 3. 1976, do 19. 4. 1966 spolupracovník StB „Jan“, 14608, KS StB Praha. Redaktor, prozaik, libretista. (http://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_auth-m0086660-Kroh-Miroslav-19231976/)

KUNČÍK JINDŘICH, 10. 8. 1932 Dolní Němčí, A „Milan“, 14174, od 22. 1. 1969 kandidát agenta, od 14. 11. 1969 agent StB Uherské Hradiště se zaměřením na církev. Bohoslovec, souzen za protistátní činnost.  (http://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik9-2011/sbornik09.pdf)

KUPKA FERDINAND, 18. 5. 1911, A „Strnad“, 986, 15. 6. 1954 – 14. 2. 1969 centrála kontrarozvědky (2 svazky vlastnoručních zpráv). Bývalý konfident brněnského gestapa. (http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-h.pdf)

KYNDR ANTONÍN, 22. 8. 1930 Praha – 7. 9. 2002 Praha, DPB „Smeč“, 23788, 5. 10. 1964 - 26. 11. 1966 centrála kontrarozvědky (1 finanční svazek), 2. 3. 1977 – 13. 2. 1979 KTS.  VŠ pedagog, volejbalový trenér a funkcionář. 1953 vedoucí školícího střediska ČSTV, 1954-58 odborný asistent katedry sportovních her na pražském ITVS  a 1958-92 na katedře tělesné výchovy FEL ČVUT. 1957-77 trenér žen Tatranu Střešovice SSŽ, 1982-87 trenér žen Slavie Praha IPS.

Trenérské působení v zahraničí:
1961 tříměsíční působení v Japonsku
1964-66 trenér reprezentačních družstev mužů a žen Alžírska a technický poradce alžírského Ministerstva mládeže a sportu
1974-75 trenér reprezentačních družstev mužů a žen Toga
1980 lektor školení volejbalových trenérů v Indii
1988-89 trenér družstva žen SV Vilsbiburg v německé bundeslize. 

Trenérské působení u reprezentačních družstev ČSR a ČSSR:
1957-58 trenér akademiček ČSR se ziskem stříbrné medaile na Světových akademických letních hrách v Paříži 1957 (jeho asistentem byl Oldřich Venhač)
1958-60 asistent trenéra dr. Josef Češpivy u ženské reprezentace ČSR s podílem na zisku stříbrných medailí na ME 1958 v Praze a bronzových medailí na MS 1960 v Brazílii
1960-63 trenér žen ČSSR s účastí na MS 1962 v Moskvě (5. místo), ME 1963 v Bukurešti (6. místo) a na Předolympijských hrách 1963 v Japonsku (4. místo na turnaji v Tokiu, exhibice v Hirošimě, Jókohamě a Ósace)
1967 trenér juniorek ČSSR (jeho asistentem Jiří Novotný)
1976-80 trenér žen ČSSR s účastí na ME 1977 ve Finsku (5. místo), MS 1978 v SSSR (12. místo) a ME 1979 ve Francii (7. místo)
1980-82 asistent trenéra Vladimíra Tallo u juniorek ČSSR (bronzové medaile na MEJ v Mnichově)
Funkcionářské aktivity ve vrcholných svazových orgánech:
Od r. 1955 člen Trenérské rady, Metodické komise a Komise vrcholového sportu
1976-80 člen Mezinárodní komise
1996-98 manažer ženské reprezentace ČR u trenérů Řeřábka a Mitáče (bronzové medaile na ME 1997 v Brně)     (http://www.cvf.cz/?clanek=6755)

LANDOVSKÝ VLADIMÍR, 16. 4. 1929 – 6. 1. 1979 Praha, D „Redaktor“, 6319, 1974(?) - 6. 1. 1979 centrála kontrarozvědky (1 finanční svazek). PhDr., CSc., hispanista, novinář a publicista, redaktor zahraničního vysílání Českého rozhlasu, překladatel ze španělštiny a autor prací o zemích Latinské Ameriky.  (http://baila.net/autor/198534209/vladimir-landovsky)

LIPTÁK LADISLAV, 28. 1. 1928, A „Chemik“, 16701, 25204, od 26. 9. 1966 kandidát agenta, 27. 12. 1966 – 10. 10. 1978 agent centrály kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv, 1 finanční svazek). V materiálech StB označen jako agent IS, který docházel na území ČSR plnit špionážní úkoly.  (http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-h.pdf)

LUŽA ŠTĚPÁN, 22. 9. 1920 – 4. 5. 1985, A + I „Müller“, 13235, od 30. 1. 1964 kandidát informátora, 16. 5. 1964 – 27. 9. 1972 informátor, 27. 9. 1972 – 4. 5. 1985 agent StB Příbram. Katolický kněz, člen rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, arcibiskupský notář, kanovník. 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození.   (www.tyn.cz)

MARKVART PETR, 9. 3. 1963, D „Marek“, 35254, 9. 3. 1988 – 11. 12. 1990 centrála kontrarozvědky + IS rozvědky „Mirta“, 49719, 13. 6. 1989 – 7. 2. 1992. JUDr., podnikatel, konzultant. 1985-92 působil v PZO Technoexport (od 1989 v Sýrii). 2004 jednatel a společník MAGIC STAR , s.r.o., 2006 jednatel Všeobecná obchodní společnost s.r.o., 2009 jednatel a společník DEFCON s.r.o. (od 2009 do současnosti obchodní ředitel).                                (https://www.linkedin.com/pub/petr-markvart/57/153/30), (Obchodní rejstřík)

MATIÁŠEK VÁCLAV, 27. 10. 1922 Praha – 22. 12. 1987 Praha, spolupracovník rozvědky „Smečař“, 43475, 7. 11. 1962 - 26. 2. 1971 (finanční svazek). Volejbalista, státní trenér, funkcionář. Jako volejbalista získal stříbro z MS v Praze 1949 a stříbro z ME v Sofii 1950, jako trenér mužské reprezentace získal s týmem zlato z MS v Praze 1966, stříbro z MS v Moskvě 1952, stříbro z ME v Istanbulu 1967, bronz z OH v Mexico City 1968. Od 1952 (respektive po reorganizaci od 1957) až do důchodového věku pracovník ÚV ČSTV ve funkci ústředního trenéra odbíjené. Funkcionář sekce odbíjené SV TVS a ÚV ČSTV, člen Ústřední trenérské rady. Mistr sportu, Zasloužilý trenér.  (http://www.cvf.cz/?clanek=10895)

MENCÁK AUGUSTIN, 15. 11. 1906 Kladno, A „Redaktor“, 5513, 27. 11. 1958 – 28. 6. 1966 KS StB Praha. JUDr., právník, národohospodářský redaktor, později úředník Vysočanské mlékárny. Autor povídek a rozhlasových her.                                                                            (http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/m-cs/detail-kl_us_auth-p0204768-Mencak-Augustin-nar-1906/)

MIKOTA FRANTIŠEK, 14. 2. 1924 Praha – 11. 8. 1972 Praha, A „Petrák“, 1510, 12. 2. 1955 – 29. 7. 1955 KS StB Praha. Volejbalista z Prahy, reprezentant - zlato z ME 1948 v Římě, stříbro z MS 1949 v Praze, stříbro z ME v Sofii, stříbro z MS 1952 v Moskvě. 1954 byl s výběrem ČSR na zájezdu ve Francii a Alžíru, 1955 na turnaji v Bělehradu. Mistr sportu. (http://www.tuugo.cz/SiteViewer/0100003243098?url=http%3A%2F%2Fwww.cvf.cz%2F%3Fclanek%3D4417), (http://www.cvf.cz/?clanek=12994)

MIKYSKA PETR, 18. 5. 1966 Městec Králové, D „Petr“, 33072, 8. 1. 1987 – 5. 12. 1989 centrála kontrarozvědky. PhDr., diplomat, od 1989 pracovník ministerstva zahraničních věcí, v současnosti velvyslanec ČR v Arménii. 1984-89 studoval Institut mezinárodních vztahů v Moskvě (možnost zaverbování pro KGB).
Kariéra:
1989 Odbor kulturních styků Ministerstva zahraničních věcí (MZV)
1989 - 1990 Základní vojenská služba
1990 Odbor kulturních styků MZV
1991 Diplomatická akademie, Santiago de Chile
1992 Odbor Latinské Ameriky MZV
1992 - 1996 Velvyslanectví ČR v Havaně (Kuba), Chargé d´affaires
1996 - 1998 Odbor amerických států MZV
1998 - 2004 Velvyslanectví ČR v Limě (Peru), rada, vedoucí obchodně-ekonomického úseku (OEÚ)
2004 - 2006 Odbor amerických států MZV
2006 - 2007 Generální konzulát České republiky v Torontu (Kanada), konzul - vedoucí úřadu, vedoucí OEÚ
2007 - 2010 Velvyslanectví ČR v Mexico City (Mexiko), rada
2010 - 2012 Odbor dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu MZV, vedoucí pracovní skupiny Teritoriální agendy a makroekonomické analýzy
5/2012 jmenován vedoucím Zastupitelského úřadu v Jerevanu ve funkci Chargé d´affaires
16.1.2015 předal prezidentu Arménie Serži Sargsjanovi pověřovací listiny, jež ho akreditují jako mimořádného a zplnomocněného velvyslance ČR v Arménii. (http://www.mzv.cz/yerevan/cz/nase_velvyslanectvi/vedouci_uradu/index.html)

NÁHLÍK JAN, 1. 5. 1950, D „Jan“, 25380, 25. 2. 1976 – 23. 7. 1977 KS StB Praha. Prof. Ing., CSc., kybernetik, informatik, VŠ pedagog – VŠCHT Praha. 1979 půlroční pobyt v Londýně.  (http://www.cschi.cz/jubilea2010.asp), (http://biocon.vscht.cz/web/cs/people/jannahlik.html), (http://old.vscht.cz/main/studenti/akreditace/dsp/1107/FCHI/CV/CHPI/Nahlik.htm)

NAVRÁTIL PAVEL, 28. 11. 1969 Brno, D „Petr“, 41021, 5. 5. 1988 – 22. 11. 1988 KS StB Brno (poznámka - student v ZSS). Doc. PhDr., Ph.D., sociolog, VŠ pedagog – Fakulta sociálních studií MU Brno.
Přehled zaměstnání:

 • 2011 - 2012: docent, UK, Bratislava
 • 2010 - 2011: vedoucí katedry Křesťanské sociální práce, ÚP, Olomouc
 • 2005 - 2007: vedoucí Centra praktických studií
 • 2005 - 2007: výzkumný pracovník, IVRIS
 • 2000 - 2002: výzkumný pracovník, VÚPSV
 • 1998 - 1999: ředitel, Občanská poradna v Brně
 • 1998 - dosud: docent, Katedra sociální politiky a sociální práce MU v Brně
 • 1995 - 1998: interní student PGS, Katedra sociální politiky a sociální práce MU v Brně
 • 1994 - 1995: sociolog, Útvar hlavního architekta, Magistrát města Brna
 • 1990 - 1995: student, Katedra sociologie a sociální politiky a sociální práce MU v Brně
 • 1988 - 1989: sociální pracovník, Odbor sociální péče Národního výboru města Brna
 • 1988 -1989: student, Státní jazyková škola v Brně (NJ - zakončeno malou SZ)

(http://www.muni.cz/fss/people/17824/cv?lang=cs)

OBRUSNÍK ROBERT, 14. 10. 1910, do 17. 8. 1953 spolupracovník StB „Robert“, 31301, centrála kontrarozvědky. JUDr., v 1. pol. 50. let komunistický funkcionář národního výboru, 1955 odsouzen za podíl na vraždě Viléma Bardase, který měl materiály usvědčující Obrusníka z kolaborantské činnosti za války.  (http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-h.pdf), (http://jihlava.idnes.cz/nasli-dukazy-o-povalecne-vrazde-bardase-ktery-za-valky-pomahal-cechum-12v-/jihlava-zpravy.aspx?c=A140625_2076955_jihlava-zpravy_mkk)

OLIVA ARNOŠT, 15. 10. 1932, A + D „Oskar“, „Olšan“, „Radek“, 8577, od 30. 4. 1970 kandidát agenta, 16. 12. 1970 – 30. 6. 1972 a 1. 4. 1981 – 6. 12. 1989 agent, 30. 6. 1972 – 22. 2. 1977 a 11. 10. 1980 – 1. 4. 1981 důvěrník KS StB České Budějovice + IS rozvědky „Olivet“, 46757, 3. 6. 1977 – 7. 7. 1980 oblastní odbor České Budějovice. Ing., CSc., člen Židovské obce Plzeň.                          (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2014-10.pdf)

OPATA RUDOLF, 13. 10. 1924 – 16. 11. 1985, do 1966 spolupracovník vojenské rozvědky „Hlavoun“, 3000149. Doc. PhDr., CSc., komunistický pracovník, publikace z oboru pedagogiky. (http://katalog.kfbz.cz/authorities/1040307)

PALEČEK JOSEF, 27. 10. 1935 Hraštice (nyní Skuhrov nad Bělou) – 26. 1. 2013 Choceň, D „Voják“, 19361, 13. 5. 1981 – 18. 5. 1987 KS StB Hradec Králové. Do 1980 voják z povolání, do 1990 ředitel pobočky Sportturistu v Hradci Králové, poté pracoval v několika cestovních kancelářích v Pardubicích a Chrudimi. Mezinárodní volejbalový rozhodčí, funkcionář – předseda Východočeského KVS, člen Předsednictva ČSVF.  (http://www.cvf.cz/?clanek=11357)

PAVEL JIŘÍ, 24. 3. 1926 Plzeň – 14. 6. 2011 Praha, A „Redaktor“, 31451, od 8. 4. 1982 KTS, 31. 5. 1982 – 1989 agent KS StB Praha. Novinář, voják z povolání, později obchodník se starožitnostmi v Praze. Bratr spisovatele Oty Pavla. (http://www.wollheim-memorial.de/en/ji_pavel_1926), (http://czechfolks.com/plus/2011/07/15/milan-richtermoc-jak-jsem-potkal-jiriho-pavla/)

PELÍŠEK JAROSLAV, 6. 8. 1911 Dolní Smržov – 18. 1. 1989, D „Javor“, 29621, 8. 6. 1979 – 24. 5. 1982 StB Kroměříž se zaměřením na NSR. Novinář. Pracoval ve Zlíně u Bati, za války šéfredaktor vydavatelství Tisk, 1947 odsouzen na 3 roky kvůli kolaborantské činnosti za války. Usadil se v obci Mrlínek u Bystřice pod Hostýnem, kde psal v letech 1964-87 obecní kroniku. (http://www.munimedia.cz/book/8/pdf.pdf)

PELLAR JAN AMOS, 14. 4. 1905 Krucemburk (okr. Havlíčkův Brod) – 2. 2. 1982 Hradec Králové, do 24. 7. 1954 spolupracovník StB „Amos“, 1650, KS StB Hradec Králové. PhDr., evangelický kněz v Hradci Králové (1940-82), 1951-69 senior Královéhradeckého seniorátu. Od pol. 50. let působil jako externí docent oboru Praktická theologie na Komenského bohoslovecké fakultě v Praze.          (http://kostel-evang.webzdarma.cz/sbor/sbor.htm), (Přeloučský rošt, červenec/srpen 2006)

PETR DALIBOR, 22. 4. 1950, A „Turista“, 28227, od 14. 1. 1986 KTS, od 8. 8. 1986 agent StB Ostrava. Technik, 1987-90 účastník cesty Tatra kolem světa jako řidič a kuchař, později podnikatel. 1992 založil firmu IPEX, od 1998 jednatel PARTNER-IPEX s.r.o. 1997-2000 jednatel a společník POLYOS, spol. s r.o. Bydliště: Planiska 1464, Frenštát pod Radhoštěm. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Tatra_kolem_světa), (http://www.dp-ipex.cz), (Obchodní rejstřík)

PILCH MIROSLAV, 19. 6. 1924 Ostrava-Svinov – 27. 6. 2007 Ostrava, A „Spartak“, 3513, 30. 7. 1958 – 24. 2. 1969 KS StB Ostrava. Katolický kněz – 43 let v Klimkovicích. Od 1972 člen kolaborantské organizace Sdružení katolických duchovních Pacem in terris. (Katoličtí kněží, rodáci z Ostravy-Svinova)

PITTER MILOSLAV, 9. 2. 1943 – 22. 8. 2014, A „Miloš“, „Míla“, 14081, 19880, od 11. 4. 1974 KTS, od 24. 2. 1975 agent StB Ústí nad Labem, 24. 5. 1976 – 1989 agent StB Sokolov. Ing., volejbalista – Ústí nad Labem. Po roce 1989 živnostník a překladatel v Karlových Varech. (http://www.cvf.cz/?clanek=14124), (http://www.firmo.cz/en/osoba/3348017205047086099/ing-miloslav-pitter#tabs:time-line)

PLANITA JOSEF, 17. 8. 1927 Staré Město (okr. Frýdek-Místek) – 9. 12. 2004 Vizovice, A „Salesián“, 26014, od 29. 11. 1978 KTS, 11. 11. 1980 – 1989 StB Hodonín se zaměřením na římskokatolickou církev (1 svazek vlastnoručních zpráv, 1 finanční svazek). Katolický kněz – salesián. 1977-2004 farář ve Velké nad Veličkou (okres Hodonín).                                                                      (http://old.www.sdb.cz/clanky-z-roku-2006/sm-2005-1-vzpominame/)

PLECITÝ ALEXANDER, 27. 5. 1911 – 17. 3. 1999, TS „Plaček“, 11355, 11. 5. 1960 – 31. 10. 1962 centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv). JUDr., advokát v Praze, předseda Československého svazu studentstva, 1. místopředseda Mezinárodní studentské konfederace, sportovní funkcionář – 1936-39 předseda ČVBS (Československý volleyballový a basketbalový svaz).              (http://www.cvf.cz/?clanek=4808), (Lidové noviny 27. 3. 1999)

POKORNÝ STANISLAV, 1. 3. 1936 Zlonice u Slaného, spolupracovník VKR „Atelier“, 52371, 19. 11. 1965 – 14. 8. 1967 46. dvld. Výtvarník, ilustrátor, tvůrce ex-libris a loutek, pedagog v Kolíně.  (http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-p0013124-Pokorny-Stanislav-1936/), (http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=osobavdokumentech&IDosoby=12042)

PÓL STANISLAV, 31. 3. 1922, A „Petr“, 5505, 27. 11. 1958 – 15. 6. 1967 StB Mělník. Katolický kněz – jezuita.                              (http://www.ustrcr.cz/cs/statistiky-seznamy-rimskokatolicka-cirkev)

POLEDNE IVAN, 22. 6. 1925, A + D „Redaktor“, 18007, od 29. 9. 1971 KTS, 19. 6. 1972 – 8. 8. 1977 agent, 8. 8. 1977 – 11. 10. 1980 důvěrník StB Praha (svazek vlastnoručních zpráv, finanční svazek). PhDr., režisér, dramaturg, scenárista, organizátor kult. života, básník. (http://baila.net/autor/266565330/ivan-poledne)

POSPÍŠIL KAREL, 12. 10. 1924 - ? Vídeň, TS „Zedník Jaroslav“, 1318, 8. 9. 1955 – 11. 12. 1957 KS StB Olomouc + spolupracovník rozvědky „Zedník“, 41599, 20. 12. 1957 - 3. 12. 1962. Katolický kněz – Branná (okres Šumperk).  (Činnost církevních tajemníků na Šumpersku do roku 1968)

POUCHLÝ FRANTIŠEK, 15. 6. 1913 Věteřov – 10. 8. 1981 Praha, A „Krásný“, 2668, 5461, 11381, 16756, od 3. 10. 1958 NPT Mírov, od 8. 3. 1960 KS StB Olomouc, 19. 5. 1960 – 6. 5. 1969 centrála kontrarozvědky, 6. 5. 1969 - 3. 4. 1978 KS StB Praha. Katolický kněz – kapucín. Za války vojenský kaplan v RAF. 1950 odsouzen pro trestný čin vyzvědačství na 18 let, 1960 mu byl prominut zbytek trestu, 1965 byl rehabilitován. Později pracoval i jako externí učitel jazyků v ČT Praha (http://www.veterov.eu/e_download.phpfile=data/editor/92cs_14.pdf&original=vz+speciál+13-3.pdf), (http://www.ustrcr.cz/cs/statistiky-seznamy-rimskokatolicka-cirkev)

PREISLER PAVEL, 24. 3. 1928 Praha – 14. 8. 2013, A „Lada“, 3605, 8591, 24. 8. 1957 – 8. 12. 1958 centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv) + do 1969 spolupracovník vojenské rozvědky „Kybernetik“, 105908. Úředník PZO Omnipol. (http://zidovskelisty.blog.cz/1408/pred-rokem-nas-opustil-pavel-preisler), (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12439-50654-99?cc=1932363)

PŘÍVRATSKÝ JAROMÍR, 12. 9. 1936, do 1961 spolupracovník vojenské rozvědky. Ing., diplomat. 1995-2002 velvyslanec ČR při OECD, poté velvyslanec ČR v Tunisu. (http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/698-jaromir-privratsky/kontakty)

RADVANSKÝ ARTUR, 24. 11. 1921 Radvanice na Ostravsku – 1. 11. 2009 Praha, A „Turek“, 2. 1. 1978 – 8. 12. 1989 centrála kontrarozvědky (několik svazků vlastnoručních zpráv, 1 finanční svazek). Ing., zaměstnanec ČSAV až do důchodu, od 1968 se podílet aktivně na činnosti v pražské Židovské náboženské obci, byl zvolen do Reprezentace a začal se věnovat činnosti s dětmi, od konce 70. let tajemník Rady Židovských náboženských obcí. 2014 mu bylo uděleno čestné občanství Suchdola in memoriam.  (http://eretz.cz/2014/02/cestne-obcanstvi-suchdola-memoriam-arturu-radvanskemu/#more-24602)

RENDL JAROSLAV, 10. 5. 1908, A „Jaroslav“, 5530, 14. 3. 1957 – 29. 8. 1964 centrála kontrarozvědky (1 finanční svazek). Lektor vojenské katedry ČVUT v Praze.  (http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-h.pdf)

RÓNA BEDŘICH, 8. 8. 1930 Jelšava (Slovensko) – 16. 9. 2009 Praha, A „Ervín“, 9935, od 8. 10. 1975 KTS „Matka“, 4. 6. 1976 – 8. 12. 1989 agent centrály kontrarozvědky (svazek vlastnoručních zpráv, finanční svazek). Pracoval jako technolog v ČKD Praha, poté jako mistr a energetik ve stavebnictví. Po roku 1989 podnikal v nemovitostech, založil a vedl sportovní klub Makabi a dal se na dráhu spisovatele. Napsal mj. Židovské anekdoty. (http://www.hlohovec.sk/30-10-2008.phtml?id_kat_for_menu=5839&module_action__70351__id_clanok=18967)

ŘEZÁČ PAVEL, 15. 10. 1961 Praha, D „Pavel“, 32966, 10. 12. 1986 – 5. 12. 1989 centrála kontrarozvědky. JUDr., diplomat. Bývalý velvyslanec ČR v Indonésii, nyní velvyslanec ČR v Keni. (http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/639-pavel-rezac), (http://www.mzv.cz/nairobi/cz/o_velvyslanectvi/velvyslanec/index.html)

ŘÍHA JOSEF, 29. 9. 1956 Nový Jičín, D „Kazatel“, 37839, od 17. 12. 1985 StB Kroměříž se zaměřením na římskokatolickou církev. Katolický kněz – od 1982 kaplan u sv. Mořice v Kroměříži, od 1990 farář tamtéž. 1997-2011 probošt Kolegiátní kapituly u svatého Mořice v Kroměříži. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_proboštů_Kolegiátní_kapituly_u_svatého_Mořice_v_Kroměříži)

SATTLER OTA, 5. 5. 1906 Písek – 12. 11. 1990 Praha, A „Slavík“, 2131, 9. 10. 1954 – 31. 10. 1962 centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv). Hudební skladatel, houslista, textař.   (http://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_auth-m0142318-Sattler-Otto-19061990/)

SCHREIBER JIŘÍ, 22. 8. 1925 Lipník nad Bečvou – 4. 12. 2012 Pardubice, A „Jilemnický“, 11837, od 15. 7. 1974 KTS, 7. 11. 1974 – 5. 8. 1977 agent KS StB Hradec Králové + velmi pravd. TS „Zdeněk“, 1103, do 28. 2. 1956 KS StB Pardubice. Dr. Ing., CSc., po válce žil v Pardubicích, člen Židovské obce Olomouc. 2013 oceněn in memoriam městem Lipník nad Bečvou.  (http://www.mistnikultura.cz/lipnik-ocenil-kulturni-sportovni-reprezentaci), (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2007-08.pdf)

SLEZÁKOVÁ VALERIE, 1. 7. 1923 Nové Zámky, D „Redaktorka“, 4389, 2. 11. 1972 – 11. 11. 1974 centrála kontrarozvědky (1 finanční svazek). Překladatelka cizího tisku ve státní agentuře Monitor. (http://www.seniorum.cz/nase-vzpominky/hlasy-hrdinu/896-valerie-slezakova-281923-29)

SELNER JAROSLAV, 5. 5. 1906 Kročehlavy (okr. Kladno) - 11. 1. 1973, A „Týnecký“, 9746, 13. 1. 1959 – 17. 12. 1964 centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv). Generál. Za války prošel západní i východní frontou, bojoval i v Africe u Tobrúku, do Československa se probil přes Duklu. 1950 byl z armády propuštěn jako politicky nespolehlivý a pracoval v dělnických profesích, později jako vychovatel, učitel a nakonec do 1966 jako ředitel učňovské školy drogistů.  (http://www.databazeknih.cz/zivotopis/jaroslav-selner-5338), (http://www.valka.cz/clanek_13363.html)

SLAVÍK JIŘÍ, 15. 10. 1954, D „Dalibor“, 29648, 21. 6. 1988 – 1989 KS StB Ostrava. Ing., CSc., diplomat. 1981-93 vedoucí výzkumného týmu ve vědeckém ústavu v Ostravě – obor uhlí, 1993-94 pedagog na ostravské univerzitě, 1994-98 zástupce primátora města Havířov, od 1999 pracovník Ministerstva zahraničních věcí ČR, od 2014 velvyslanec ČR v Saúdské Arábii. 1997-99 jednatel ZÁMEK Havířov, s.r.o., 1997-99 člen dozorčí rady Compacttherm s.r.o. (2002 likvidace, 2003 výmaz o z obchodního rejstříku), 1998-99 člen správní rady Institut vzdělávání a rekvalifikace o.p.s., 1999-2007 zakladatel, člen správní rady a nakonec likvidátor Nadační fond Patrimonium (2007 likvidace a výmaz z obchodního rejstříku), 2005-2008 člen výboru Společenství vlastníků pro dům Plzeňská čp. 724 Mariánské Lázně. Bydliště: V parku 3, Havířov-Město.  (Obchodní rejstřík),  (http://www.mzv.cz/riyadh/cz/o_velvyslanectvi_cr_v_rijadu/velvyslanec/index.html)

SMOLKA JOSEF, 22. 3. 1939 Troubky, 29. 11. 1961 – 23. 7. 1965 spolupracovník VKR „Erich Bouček“, 26017, 13. TD, 7. 10. 1976 – 1989 D VKR „Josef“, 76282, 32. sb a od 13. 2. 1985 oddělení VKR při KVS Ústí nad Labem. Mgr., volejbalista – 1966 mistr světa, 1967 vicemistr Evropy, 1968 bronz z LOH v Mexiku. 1961-2003 voják z povolání. Mistr sportu, Vzorný trenér.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Smolka), (http://www.cvf.cz/?clanek=13160)

SPEVÁK MICHAL, 26. 2. 1956, A + D „Tomáš“, 26047, od 11. 1. 1977 důvěrník, 21. 5. 1980 – 26. 6. 1986 agent KS StB Praha. Mgr., člen Židovské obce Děčín. Od 1997 jednatel a společník ABRON, s.r.o., od 1991 společník První česká spol. s r. o. Bydliště: 1.) Lucemburská 2175/22, Praha 3, 2.) Lamačova 842/14, Praha 5. (https://www.fzo.cz/wp-content/uploads/ros-chodes-2007-03.pdf), (Obchodní rejstřík)

SPIRIT VLADIMÍR, 5. 5. 1923 Praha – 15. 7. 2002 Bučovice, A + D „Sportovec“, 17059, od 29. 6. 1972 KTS, 28. 11. 1972 – 17. 12. 1976 agent, 17. 12. 1976 – 5. 6. 1987 důvěrník StB Vyškov + pravd. i do 12. 1. 1955 spolupracovník StB „Král“, 1972, KS StB Brno. Ing., volejbalista, trenér, funkcionář. 1950-51 vězněn za údajnou velezradu, od 1953 žil v Bučovicích u Brna, pracoval jako obchodní referent v První brněnské a do důchodu odcházel jako vedoucí správního úseku Technického muzea v Brně. Od 1966 člen, od 1983 předseda Mezinárodní komise Volejbalového svazu ÚV ČSTV. Časté zahraniční cesty. Od 2005 jsou nejvýznamnější volejbaloví funkcionáři ČVS oceňováni Medailí Vladimíra Spirita.             (http://www.cvf.cz/?clanek=11745)

STRÁNSKÝ MIROSLAV, 2. 9. 1937 Chlum u Třeboně, A kontrarozvědky + IS rozvědky, od 26. 9. 1964 kandidát agenta, od 12. 3. 1965 agent StB „Vítkov“,7130, KS StB České Budějovice, 3. 12. 1968 – 11. 3. 1975 IS rozvědky „Varta“, 45110, oblastní odbor České Budějovice (finanční svazek). Doc. MUDr., hygienik, pracovník KHS v Českých Budějovicích, od 1968 žil ve Švýcarsku. Vedoucí Ústavu sociálního a preventivního lékařství na lékařské fakultě Universität Zurich, 1978-88 vedoucí Ústavu výživy lidu v Curychu, poradce pro otázky prevence výživou u firmy MIGROS, od 1991 též v oddělení výživy CPL 3. LF UK v Praze. Od 2008 předseda správní rady Český zelený kříž, o.p.s. Bydliště: Husova 198, Chlum u Třeboně.   (Obchodní rejstřík),  (http://www.databazeknih.cz/zivotopis/miroslav-stransky-51536),

SVOBODA VÁCLAV, 19. 5. 1931 – 5. 9. 2004, D „Sova“, 32391, 23. 7. 1986 – 27. 1. 1989 centrála kontrarozvědky. Sportovní redaktor Československého rozhlasu, volejbalový funkcionář – člen Propagační komise ČSVF.              (http://www.cvf.cz/?clanek=9051)

SVOBODNÍK MILOŠ KLEMENT, 21. 9. 1921, do 22. 1. 1954 spolupracovník StB „Dočekal“, 9091, KS StB Praha. Katolický kněz, člen řádu petrinů.                  (http://www.ustrcr.cz/cs/statistiky-seznamy-rimskokatolicka-cirkev)

SZCZURKO JAN, 23. 6. 1928 Bohuňovice u Olomouce, A „Hora“, 13902, od 6. 7. 1972 KTS, 23. 10. 1972 – 1989 agent KS StB Ostrava. Katolický kněz – 1972-89 Lipník nad Bečvou. (http://www.farnostlipnik.cz/historie/knezi/)

ŠESTÁK FRANTIŠEK, 5. 1. 1916, D „Šeřík“, 15998, 15. 12. 1970 – 29. 9. 1971 kandidát informátora, 2. 4. 1972 – 30. 10. 1975 důvěrník KS StB Brno. Katolický kněz – augustinián.                                                         (http://www.ustrcr.cz/cs/statistiky-seznamy-rimskokatolicka-cirkev)

ŠETENA BEDŘICH, 19. 4. 1939 Praha – 3. 4. 2015 Praha, spolupracovník VKR „Richard“, 38144, 15. 3. 1961 – 9. 3. 1964 VKR při KVS Brno. Herec, dabér. V seriálu Simpsonovi daboval majitele elektrárny pana Burnse.  (http://www.csfd.cz/tvurce/31845-bedrich-setena/)

ŠÍMA JAROSLAV, 1. 3. 1955, A „Skála“, 37691, od 5. 11. 1985 KTS, 27. 5. 1986 – 1989 agent StB Prostějov se zaměřením na římskokatolickou církev (1 svazek vlastnoručních zpráv, 1 finanční svazek). Katolický kněz – Dubicko.                               (http://svbartolomej.eu/clanky/02___nastenka-brezen---dodatek/)

ŠIMČÍK JOSEF, 26. 8. 1906, A „Šumavan“, 11096, 18. 2. 1960 – 8. 9. 1961 centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv), možná i A „Eduard“, 368, 18. 6. 1955 – 12. 10. 1959 StB Jáchymov. Katolický kněz – františkán.                           (http://www.ustrcr.cz/cs/statistiky-seznamy-rimskokatolicka-cirkev)

ŠIMEK PETR, 10. 1. 1934 – 25. 4. 2002, do 1969 spolupracovník vojenské rozvědky (krycí adresa), 7000004. Sportovní novinář deníků Čs. Sport a Sport, volejbalový funkcionář – člen Propagační komise ČSVS.               (http://www.cvf.cz/?clanek=12866)

ŠLÉGL ČENĚK (zaznamenáno SCHLÖGL), 30. 9. 1899 Praha – 17. 2. 1970 Praha, do 30. 6. 1953 spolupracovník StB „Šárský“, 9486, KS StB Praha. Filmový herec, režisér, scenárista, spisovatel. Za okupace člen Vlajky. Po válce měl zákaz umělecké činnosti. Pracoval jako zaměstnanec Uhelných skladů na Žižkově a jako pošťák. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Čeněk_Šlégl), (http://zivotopis.osobnosti.cz/cenek-slegl.php)

ŠNEBERGER STANISLAV, 7. 5. 1926 Plzeň, spolupracovník VKR a kontrarozvědky „Šavrda“, 216, 1710, 25. 6. 1954 (pravděpodobně i dříve) – 14. 9. 1954 centrála VKR, 14. 9. 1954 – 28. 5. 1956 (září 1959) KS StB Plzeň. Volejbalista, trenér, funkcionář, učitel tělocviku. 1951-52 sloužil jako náčelník tělesné přípravy v Sušici, 1953 byl převelen do Prahy na Ministerstvo národní obrany, kde vedl úsek vojenské přípravy a později i činnost armádních sportovních klubů ATK, Křídla vlasti a Tankista. Od podzimu 1954 učitel tělesné výchovy na 2. ZŠ v Plzni, kde působil do 1959 s výjimkou roku 1956, kdy vykonával funkci předsedy Krajského výboru pro tělesnou výchovu a sport (KV TVS). 1959-87 vedoucí referent výchovy kádrů Učebního závodu Škody Plzeň. Působil jako trenér reprezentačního družstva žen, se kterými získal na ME stříbro a bronz. Jako funkcionář působil mj. jako dlouholetý předseda MěV ČSTV, 1966-71 člen Trenérské rady volejbalové sekce ÚV ČSTV.  (http://www.cvf.cz/?clanek=7967)

ŠTĚPÁN VÁCLAV, 23. 9. 1921, A „Horn“, 14152, od 18. 6. 1980 KTS, 19. 11. 1980 – 31. 3. 1982 agent KS StB České Budějovice. Katolický kněz – Domažlice. V minulosti vyšetřován kvůli protistátní činnosti, trestní řízení zastaveno.                      (http://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik9-2011/sbornik09.pdf)

ŠTEINDLER STANISLAV, 8. 5. 1911 Benešov – 6. 12. 2000 Praha, DPB „Stanislav“, 11929, 23. 2. 1961 – 7. 5. 1964 centrála kontrarozvědky + spolupracovník rozvědky „Slepýš“, 45271, 4. 12. 1969 – 2. 10. 1970. Ekonom. Jezdil do zahraničí. Otec herce Milana Šteindlera.                    (https://www.youtube.com/watch?v=aoP85bWVZ4M),                                              (http://www.geni.com/people/Stanislav-Šteindler/6000000018915771456)

ŠUPKA PAVEL, 12. 3. 1932 Praha, A „Topol“, 29, 4891, 25. 8. 1956 – 4. 6. 1969 a 27. 1. 1971 – 22. 3. 1980 centrála kontrarozvědky, 4. 6. 1969 - 27. 1. 1971 ÚNZ Boreč. Bohoslovec, souzen za protistátní činnost.  (http://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik9-2011/sbornik09.pdf)

ŠVEDA ANTON, 20. 5. 1942 Spišská Nová Ves – 28. 7. 2011 Brno, D VKR „Tono“, 37144, 12. 7. 1989 – 12. 7.1990 VKR při KVS Brno. Voják z povolání – 1961-76 Jihlava, poté Brno. Volejbalový trenér, rozhodčí a funkcionář. 1982-93 předseda Českého volejbalového svazu. Člen KSČ.  (http://www.cvf.cz/?clanek=8402)

TAUER JAROSLAV, 20. 5. 1915 Bechyně – 22. 5. 1997 Praha, spolupracovník rozvědky „Hošek“, 42166, 29. 9. 1958 – 8. 6. 1965. JUDr., diplomat, 1951-71 pracovník ministerstva zahraničních věcí. 1952-56 působil jako obchodní a finanční přidělenec na velvyslanectví v Římě, 1960-64 velvyslanec ČSSR v Kanadě, 1964-66 zástupce generálního sekretáře MZV, 1966-69 velvyslanec v Belgii. (http://www.mzv.cz/brussels/cz/o_velvyslanectvi/historie_a_osobnosti_diplomacie/prehled_nasich_diplomatickych_zastupcu_v/zivotopisy_velvyslancu/jaroslav_tauer.html)

TOMÁŠKO LADISLAV, 5. 5. 1908, A „Tonda“, 33, 812, 5189, 7091, 18. 6. 1954 – 15. 3. 1964 StB Jáchymov, StB Ostrov a KS StB Plzeň, 16. 2. 1965 – 9. 3. 1965(?) KS StB Ostrava. Bývalý příslušník kriminální policie, německé armády a konfident gestapa v Ostravě. (http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-h.pdf)

TRDLA MILOSLAV, 27. 10. 1912 – 7. 1. 1974, A „Čech“, 3304, 6. 9. 1958 – 3. 8. 1960 KS StB České Budějovice se zaměřením na římskokatolickou církev. Katolický kněz, od 1955 kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. 1972-74 kapitulní vikář českobudějovické diecéze. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Katedrální_kapitula_u_sv._Mikuláše_České_Budějovice)

TROJAN LADISLAV, 1. 8. 1932 Praha, A „Artur“, 8435, 28. 3. 1958 – 13. 2. 1961 centrála kontrarozvědky. Herec. Otec herce Ivana Trojana a režiséra a producenta Ondřeje Trojana.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Trojan)

TROJAN LADISLAV, 27. 6. 1912, A „Major“, 11316, 29. 4. 1960 – 25. 9. 1961 centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv) + možná (chybí datum narození) i A „Petr“, 1048, 24. 3. 1955 – 23. 2. 1956 KS StB Hradec Králové (KS StB Hradec Králové vede od 26. 9. 1961 vyšetřovací svazek se správným datem narození). Katolický kněz – františkán. Souzen za protistátní činnost.  (http://www.ustrcr.cz/cs/statistiky-seznamy-rimskokatolicka-cirkev)

TUNKL JIŘÍ, 15. 12. 1924 Praha, A + I „Hanuš“, „Tom“, 45, 7999, 16950, 2. 6. 1954 – 21. 5. 1955 a 22. 11. 1957 – 9. 6. 1969 agent centrály kontrarozvědky, 17. 6. 1969 – 7. 12. 1972 informátor KS StB Praha, 26. 5. 1975 – 26. 11. 1979 agent centrály kontrarozvědky (2 svazky vlastnoručních zpráv, 1 finanční svazek). Redaktor časopisu Mladý svět, publicista.                                      (http://www.trapsavec.cz/news/a15-12-1924-jiri-tunkl-/)

URBAN JOSEF, 19. 4. 1918, A „Ota“, 16889, 11. 2. 1966 – 10. 4. 1967 kandidát agenta, od 11. 9. 1985 KTS, 19. 12. 1985 – 6. 12. 1989 agent StB České Budějovice. Katolický kněz.  (http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-h.pdf)

URBANIEC VILÉM HEŘMAN, 16. 12. 1915, I + D „Vilem“, 10439, od 8. 9. 1965 kandidát agenta, 10. 5. 1966 – 28. 8. 1968 informátor, od 15. 8. 1972 důvěrník KS StB Ostrava. Kněz řádu Salvatoriánů. 1963 odsouzen na 3 roky, amnestován.   (http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-h.pdf)

VANČURA JAROSLAV, 9. 9. 1928, A + D „Jesuita“, „Zdeněk“, „Lubot“, 813, 127, 2033, 10. 6. 1954 – 26. 3. 1956 a 25. 9. 1958 – 19. 6. 1972 agent (2 svazky vlastnoručních zpráv, 1 finanční svazek), 19. 6. 1972 – 18. 5. 1978 důvěrník centrály kontrarozvědky. Katolický kněz – jezuita.                        (http://www.ustrcr.cz/cs/statistiky-seznamy-rimskokatolicka-cirkev)

VAVŘÍNEK FRANTIŠEK, 25. 1. 1914 Vsetín – 26. 7. 1978 Vsetín, A „Stihač“, 6. 2. 1962 – 6. 11. 1964 StB Vsetín, 17. 11. 1964 – 22. 11. 1966 spolupracovník rozvědky „Stihač“, 44012, KS StB Ostrava, 1. odbor. + pravděpodobně i spolupracovník VKR „Fajt“, 9449, do 30. 9. 1955 centrála VKR. Za války stíhací pilot RAF. 1950 musel armádu opustit. Pracoval u ČSAD. 1964 rehabilitován a povýšen.  (http://history.virtualfighters.cz/odboj/kniha11.htm), (http://www.mestovsetin.cz/v-lednu-uplynulo-100-vyroci-narozeni-valecneho-pilota-plk-frantiska-vavrinka/d-512118)

VĚTVIČKA VÁCLAV, 10. 3. 1954 Praha, A „Mirek“, 26831, od 22. 11. 1983 KTS, 24. 5. 1985 – 4. 12. 1989 agent centrály kontrarozvědky (svazek vlastnoručních zpráv, finanční svazek). Prof. RNDr., CSc., PhD. imunolog, VŠ pedagog. Od 1978 pracovník Mikrobiologického ústavu ČSAV v Praze, nyní profesor lékařské fakulty v Lousville (USA). 1984-85 a 1988-89 pracovní pobyt v USA.
(http://www.katalogspk.cz/authorities/40092;jsessionid=7EF9CB56B29FFE2B5A517A262FB3B7B1), (http://www.betaglukan.cz/zivotopis/)

VÉVODA JAROSLAV, 3. 1. 1925 Vídeň – 23. 5. 1991, spolupracovník VKR a rozvědky „Pačes“, 282, 26. 6. 1954 – 4. 5. 1955 centrála VKR, 5. 6. 1958 – 2. 7. 1960 rozvědka, 42031. Volejbalový funkcionář, 1968-70 předseda Ústřední sekce odbíjené ÚV ČSTV.   (http://www.cvf.cz/?clanek=4808)

VIKTORA JAROSLAV, 24. 10. 1933 – 24. 1. 1997, A + D „Kája“, 14792, 22. 10. 1974 – 22. 12. 1979 důvěrník StB, od 22. 12. 1979 agent StB Teplice (finanční svazek). Hudebník, textař.                                                    (http://www.mkcr.cz/assets/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/odumrte.pdf)

VILD BOHUMIL, 6. 2. 1927 – 23. 1. 1980, A „Alexandr“, 6409, 24. 6. 1959 – 10. 6. 1963 KS StB Praha. Hudebník, skladatel.                                                                         (http://www.mkcr.cz/assets/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/odumrte.pdf)

VOLDÁN PETR, 20. 12. 1953 Pardubice, D „Daniel“, 32141, od 29. 5. 1986 KTS „Dan“, 23. 3. 1987 – 5. 12. 1989 důvěrník centrály kontrarozvědky. Od 1977 pracoval v Československém rozhlase,  zahraniční zpravodaj v Moskvě, 1997-2000 ve Velké Británii, 2000-04 opět v Moskvě. Určitý čas vedl kolektiv zpravodajů a redaktorů. Od 2004 asistent europoslance Vladimíra Remka.  (http://www.rozhlas.cz/lide/radiozurnal/_zprava/8417)

VONDRÁČEK ZDENĚK, 12. 5. 1929, A „Ráček“, 10138, 22. 1. 1963 – 9. 9. 1964 StB Třebíč. Katolický kněz – premonstrát.                     (http://www.ustrcr.cz/cs/statistiky-seznamy-rimskokatolicka-cirkev)

VRÁTNÝ FRANTIŠEK, 5. 4. 1902, do 1950 spolupracovník vojenské rozvědky „Řečník“. Zaměstnanec národního podniku Československá plavba labsko-oderská. (http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-h.pdf)

VRBOVÁ ALENA, 3. 10. 1919 Starý Plzenec – 17. 3. 2004, do 22. 3. 1976 D „Alena“, 14649, KS StB Plzeň. PhDr. MUDr., spisovatelka, lékařka v Mariánských Lázních (od 1964 primářka). Zúčastnila se četných vědeckých kongresů v zahraničí (kromě evropských zemí také v Egyptě, Indii, USA aj.)   (http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1178)

VROŽINA JIŘÍ, 14. 3. 1938 Orlová – 21. 5. 1993 Weilheim (Německo), A + I „Macula“, „Jiří“, od 15. 8. 1968 kandidát informátora, 20. 3. 1969 – 21. 4. 1972 informátor a agent StB Ostrava, 16. 4. 1980 – 25. 9. 1980 KTS. 1956-81 zaměstnanec ČST Ostrava jako kameraman, scenárista, režisér. Zaměřoval se na publicistiku a cestopisy, často cestoval do zahraničí, nakonec 1981 emigroval a usadil se s rodinou v australské Sydney. Člen KSČ.                                                                                       (http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/260340-jiri-vrozina.html)

ZBOŘIL EMANUEL, 16. 7. 1933, do 1966 spolupracovník vojenské rozvědky „Kněz“, 3000017. JUDr., advokát v Praze, 1991 navržen v ČNR na soudce k obvodnímu soudu pro Prahu 5. (http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0262_01.htm)

ZEMAN LEOPOLD, 10. 1. 1901 Třebíč, D „Tomáš“, 26953, 22. 6. 1976 – 20. 2. 1984 KS StB Brno se zaměřením na Rakousko. Novinář. Za války šéfredaktor Lidových novin, člen Vlajky. 1947 odsouzen na 2,5 roku za kolaborantskou činnost za války, propuštěn již po půl roce, do důchodu (1960) pracoval jako pomocný dělník  n. p. Strojírny potravinářského průmyslu, závod Brno. (http://www.munimedia.cz/book/8/pdf.pdf)

ŽELEZNÝ ANTONÍN, 21. 2. 1903 Žihobce u Sušice – 28. 9. 1969, A „Redaktor“, 4464, 3. 4. 1956 – 26. 1. 1959 centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv). Ing., podnikatel, zakladatel firmy Jikov. Do 1952 1. náměstek koncernu PAL, poté do 1958 pracoval ve Státním nakladatelství technické literatury. Do pol. 50. let poradce ministrů průmyslu. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Antonín_Železný), (http://www.pratelevelesina.cz/index.phpoption=com_content&view=article&id=316:ing-antonim-zelezny-1&catid=60&Itemid=93)

 

NA OVĚŘENÍ

ČR

??  BITTERMANN MAXMILIÁN, datum narození v registru neuvedeno, narozen 17. 1. 1890, do 1. 6. 1953 spolupracovník StB „Lánský“(?), 20, centrála kontrarozvědky. 1953 pracovník Ministerstva zahraničního obchodu, vyšetřován pro údajnou nepřátelskou činnost v roce 1953. (http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-h.pdf)

??  BOTOR JOSEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 2. 1908 Staré Město u Frýdku – 3. 7. 1987 Krnov, A „Pravda“, 3012, 18. 11. 1957 – 30. 12. 1959 KS StB Ústí nad Labem 3. odbor 2. oddělení (toto oddělení evidovalo i jiné katolické kněze). Katolický kněz – jezuita. 1955-67 spirituál u řeholních sester v Oseku (okres Teplice, Ústecký kraj). (http://www.jesuit.cz/vzpominka.php?id=18)

??  CÁBAL JOSEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 18. 8. 1922 – 23. 6. 2010, do 20. 12. 1956 spolupracovník StB „Vlad. Blaník“, 1099, KS StB Liberec. Volejbalový rozhodčí a funkcionář. Celý život pracoval ve firmě NAREX Česká Lípa – na konci 60. let vedoucí technického rozvoje a plánování, poté referent. Současně působil jako funkcionář na všech úrovních: byl předsedou oddílu, předsedou Okresního výboru svazu a členem OV ČSTV, předsedou Komise rozhodčích KVS v Liberci. Po sloučení Libereckého a Ústeckého kraje v kraj Severočeský v roce 1960 se stal předsedou krajské Komise rozhodčích a od roku 1967 na dalších 15 let předsedou Severočeského KVS. Současně byl členem Disciplinární komise, Organizační komise, pléna a předsednictva VVS ČÚV ČSTV. Po roce 1992 pracoval v Komisi společenského významu volejbalu ČVS jako její místopředseda a člen až do roku 2002. Obdržel několik ocenění a vyznamenání.                       (http://www.cvf.cz/?clanek=10540)

??  ELPL EDUARD, datum narození v registru neuvedeno, nar. 16. 11. 1905 Líšeň – 7. 2. 1960 Brno, do 10. 8. 1954 spolupracovník StB „Eliáš“, 41520, KS StB Brno. Ing., básník, spisovatel, 1945-54 ředitel dolu Julius v Rosicko-oslavanském revíru, 1954-60 důlní inženýr.                                                     (http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=68)

??  FILIPEC VÁCLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 12. 9. 1919 Dolní Domaslavice – 1. 4. 2011 Uherské Hradiště, A „Marek“, 3119, 6770, 11389, od 25. 7. 1959 NPT Leopoldov, od 20. 5. 1960 centrála kontrarozvědky (svazek vlastnoručních zpráv), 16. 8. 1961 – 14. 1. 1964 KS StB Ostrava. Katolický kněz – salesián. 1957 zatčen při pokusu o opuštění republiky a odsouzen na 9 let za podvracení republiky, maření dozoru nad církvemi a pokus o opuštění republiky. Byl propuštěn na amnestii 11. 5. 1960. Po propuštění až do roku 1989 nemohl veřejně vykonávat kněžské ani řeholní poslání. Podařilo se mu získat zaměstnání v ostravských pekárnách, kde pracoval až do důchodu. Krycí jméno Marek odkazuje na evangelistu Marka. Od 70. let vedla KS StB Ostrava svazek nepřátelské osoby se správným datem narození.                                                                 (http://ostrava.sdb.cz/salesiani/zemreli-spolubratri/p-vaclav-filipec-sdb/)

??  GREGOREK JAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 16. 6. 1919 Hustopeče nad Bečvou, - 22. 9. 1971, A „Asta“, 1391, 5517, 27. 10. 1955 – 9. 3. 1960 StB Zábřeh, 9. 3. 1960 - 22. 7. 1968 StB Šumperk. Katolický kněz – 1957-62 Postřelmov (leží nedaleko Zábřehu v okrese Šumperk), 1963-69 děkan v Šumperku, poté na protialkoholním léčení.  (Činnost církevních tajemníků na Šumpersku do roku 1968)

??  HLUBEK ANTONÍN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 20. 4. 1921 – 25. 10. 2002, do 23. 6. 1955 spolupracovník StB, 3114, KS StB Ostrava. Katolický kněz – jezuita. 26. 1. 1956 odsouzen Krajským soudem v Ostravě za velezradu a maření dozoru nad církvemi.                                      (http://www.ustrcr.cz/cs/statistiky-seznamy-rimskokatolicka-cirkev)

??  HOFÍREK JAROSLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 5. 10. 1913 Moravany u Kyjova – 31. 5. 1981, A „Panhaj“, 2174, 5555, 12. 5. 1958 – 24. 10. 1960 StB Šumperk. Katolický kněz – 1955-60 Ruda nad Moravou (okres Šumperk), poté Brodek u Konice. (Činnost církevních tajemníků na Šumpersku do roku 1968)

??  KOUKOLÍČEK VÁCLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 20. (21.)  5. 1919 Zlonice u Slaného – 17. 5 1967 Rokycany, spolupracovník StB „Aťa“, 659, 10. 4. 1953 – 8. 9. 1955 StB Rokycany. Sochař - působil v Rokycanech. (http://rokypedie.rokycanstipatrioti.cz/index.php?title=Koukolíček_Václav)

??  LANDSMANN BOHUMIL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 5. 2. 1916 Jestřebí (okr. Česká Lípa) – 9. 10. 1984 Kadaň, do 6. 9. 1954 spolupracovník StB „Lamač“, 6850, KS StB Ústí nad Labem. Katolický kněz, člen kongregace redemptoristů. 1951-54 působil v pastoraci v Býčkovicích (okres Litoměřice), poté vězněn, 1969-84 administrátor v Klášterci nad Ohří. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Landsmann)

PAVEL PETR, 1. 11. 1961 Planá u Mariánských Lázní, do 2004 důstojník vojenské rozvědky „1066“, reg. č. 179579. (Oficiální životopis uvádí, že působil ve vojenské rozvědce jen v letech 1991-99). Armádní generál, Ing., M.A., do května 2015 náčelník Generálního štábu Armády ČR, od června 2015 předseda Vojenského výboru NATO. Ověřit, kdy přesně registrován, zda i před rokem 1990.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Pavel), (http://www.601skss.cz/VELITELE/9.Pavel/Pavel.html), (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/286729-petr-pavel-bude-novym-sefem-vojenskeho-vyboru-nato/)

??  PLEŠINGER MILOSLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 28. 11. 1930 Krásné Pole – 24. 9. 1970 Jihlava, do 7. 8. 1956 spolupracovník VKR „Evžen“, 3876, svazek předán KS StB Jihlava. Malíř, grafik. (http://en.isabart.org/person/41157)

PROŠVIC JAN, (rok narození souhlasí, den a měsíc se doposud nepodařilo ověřit), 17. 3. 1907 - 1989, spolupracovník rozvědky „Krab“, 42991, 14. 1. 1961 – 28. 4. 1967. Elektrotechnik, konstruktér a podnikatel, zakladatel podniku pro výrobu domácích elektrospotřebičů ESA (pozdější ETA Hlinsko). 1948 ho komunisté zatkli a rodině ukradli veškerý majetek. Ještě téhož roku se mu podařilo uprchnout do Německa, 1950 přesídlil do Velké Británie. Dokázal se brzo vzchopit a založil společnost RIMA Sunbeam pro výrobu elektrospotřebičů jako grily, vysoušeče vlasů nebo elektrické nože, značka se v 60. letech stala světovým pojmem v sortimentu kávovarů. Stal se opět zámožným člověkem a snažil se na dálku pomáhat své rodině v Československu (zřejmě důvod pro jeho spolupráci s StB). (https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Prošvic), (http://euro.e15.cz/profit/jak-komunista-zapotocky-prisel-k-vile-jana-prosvice-860630)

??  RECLÍK HORYMÍR, datum narození v registru neuvedeno, nar. 21. 2. 1920, A „Ivan“, 1788, 4977, 7531, 30. 9. 1959 – 2. 12. 1960 StB Jáchymov, KS StB Karlovy Vary a ÚNZ Ostrov. Bývalý konfident ostravského gestapa. (http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-h.pdf)

??  SEVERIN JOSEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1. 6. 1916 Tvrdonice (okres Břeclav) – 12. 3. 1991, do 10. 8. 1954 spolupracovník StB „Nikolaj“, 41561, KS StB Brno. Lidový zpěvák (Jožka Severin). 1949 zatčen a odsouzen za napomáhání k útěkům za hranice. Ve vězení strávil sedm měsíců. Od 1952 kmenový zpěvák BROLNu, absolvoval mnoho koncertů a natočil řadu gramofonových desek, spolupracoval též často s televizí. Jako profesionální zpěvák vystupoval do 1959, po vážném onemocnění nastoupil v Moravské Nové Vsi v provozovně Moravských výroben krmiv Brno jako provozní mistr, od 1969 zde pracoval jako vedoucí. 1972 odešel do podniku Hospodářské potřeby v Lednici, kde pracoval jako referent zásobování a nákupu až do odchodu do důchodu v roce 1976.   1986 zasloužilý umělec. (http://www.rmm.cz/regiom/2005/sulakova_severin.pdf)

??  ŠIMAN FRANTIŠEK BERNARD, datum narození v registru neuvedeno, nar. 14. 8. 1925 – 17. 1. 1986, A „Pavel“, 2807, 21. 11. 1957 – 2. 1. 1961 KS StB České Budějovice se zaměřením na římskokatolickou církev. Katolický kněz. 1967-86 působil v Sedlici. Od 2. 1. 1961 KS StB České Budějovice vede pozorovací svazek se správným datem narození. (http://www.sedlice.farnost.cz/farari.html)

hlavna stranka