hlavna stranka


Späť na stránku Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB

Zdieľaj

NOVÍ 12

ČR

BENKO PAVEL, 25. 1. 1927, D, 14213, 14. 9. 1972 – 1980 KS StB Ostrava. 1960-64 poslanec Národního shromáždění ČSSR za KSČ - volební obvod Severomoravský kraj. Člen ÚV KSČ. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Benko)

BEZECNÝ JIŘÍ, 26. 12. 1933, D „Oskar“, 13173, 7. 6. 1978 – 30. 7. 1987 KTS, 30. 7. 1987 – 7. 12. 1989 důvěrník KS StB České Budějovice. Ing., prokurista, vedoucí pracovník Státní banky československé. 1986-90 poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Československou stranu socialistickou – vol. obvod Jindřichův Hradec. Patřil k předním jihočeským šachistům.   (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Bezecný)

BÍLÝ JIŔÍ, 18. 10. 1952 Olomouc, D VKR, 78316, 24. 4. 1978 - 13. 9. 1978 OVKR při KVS Pardubice. Doc. JUDr., PhD.  právník, VŠ pedagog, moravistický politik. 1977-80 působil v Brně jako právní čekatel u Krajské prokuratury, 1980-81 pracoval na brněnské městské prokuratuře, 1981-92 byl odborným asistentem na katedře dějin státu a práva Právnické fakulty dnešní Masarykovy univerzity v Brně. 1990 patřil mezi zakladatele Moravské národní strany. 1992 poslanec ČNR za Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko – vol. obvod Jihomoravský kraj, 1993-96 poslanec Poslanecké sněmovny za  HSD-SMS, které se pak přejmenovalo na Hnutí samosprávné Moravy a Slezska - Moravské národní sjednocení (HSMS-MNSj). 1997 se stal předsedou HSMS-MNSj. V komunálních volbách roku 1994 byl zvolen do zastupitelstva města Brno za Moravskou národní stranu. 1998-2004 působil v Olomouci jako odborný asistent na Katedře teorie práva, právních dějin a obecného základu Právnické fakulty Univerzity Palackého, přičemž od 2001 byl rovněž hostujícím pedagogem na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, od 2004 působil jako externí pedagog na nově založené vysoké škole práva v Bratislavě. Od 1996 je členem České advokátní komory. 2004-09 zastával funkci člena Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého. 2008-11 místopředseda výboru Společenství pro dům Dukelská 1009/14, 77900 Olomouc. Bydliště: Kotkova 778/20, Brno – Černovice. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Bílý), (Obchodní rejstřík)

BLAŽEK VLADIMÍR, 5. 4. 1929, A „Radovan“, 18734, 7. 10. 1975 – 29. 3. 1982 StB Opava. Ing., politik KSČ. 1975-88 ministr dopravy ČSSR, mimo toto období pracoval ve vedoucích funkcích v Československých státních drahách. 1986-90 poslanec SL FS za KSČ – vol. obvod Chomutov. Vyznamenán Za vynikající práci.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Blažek)

BOUČEK JAROSLAV, 10. 12. 1923 Košice – 5. 4. 2001 Praha, D „Ivo“, 23599, 21. 5. 1982 – 9. 1. 1985 centrála kontrarozvědky. Novinář, překladatel. 1949-56 byl šéfredaktorem nakladatelství Mladá fronta. Pro své jazykové znalosti (ovládal více než deset jazyků, většinu se naučil jako samouk) byl vyslán roku 1953 do mezinárodní komise pro repatriaci zajatců korejské války. Strávil půl roku v náročných válečných a klimatických podmínkách a doživotně onemocněl na astma. 1956-70 působil jako zahraniční dopisovatel Rudého práva a ČTK v řadě zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky, stálý zpravodaj v Káhiře, Havaně a Bejrútu. Po nuceném odchodu z redakce RP na začátku normalizace pracoval v 70. a 80. letech v týdeníku Svět v obrazech. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Bouček_(novinář)

BRUŠTÍK JOSEF, 17. 3. 1900 Strání, A + D „Václav“, 17126, 19. 1. 1968 – 6. 9. 1968 kandidát agenta, 30. 6. 1972 – 27. 11. 1972 důvěrník, 27. 11. 1972 – 28. 5. 1975 agent StB Uherské Hradiště.  Podnikatel v Uherském  Brodě. Po válce se rozhodl vybudovat chladírenský a mrazírenský závod – Drůbežárny. Po jeho dokončení a uvedení do provozu byl v r. 1950 zatčen a ve dvou zinscenovaných politických procesech odsouzen na 20 let vězení a ztrátě veškerého majetku. Vrátil se na základě amnestie v r. 1962. Pak ještě pracoval několik let jako topič na Domovní správě.  (http://patrioti.ub.cz/?page_id=149)

CÍGLER LADISLAV, 10. 9. 1902, A „Marek“, 5226, 14. 12. 1956 – 9. 11. 1964 centrála kontrarozvědky (1 finanční svazek). 1945-48 poslanec NS za ČSSD. V parlamentu zastupoval sociální demokraty z Plzeňska.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_C%C3%ADgler)

ČERVENÝ RUDOLF, 24. 3. 1923, D „Rudolf“, 19073, 12. 9. 1972 – 8. 10. 1979 KS StB Praha. 1954-60 bezpartijní poslanec NS ČSR – vol. obvod Praha-město.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Červený_(politik))

ČERMÁKOVÁ HELENA, 15. 5. 1926, do 2. 3. 1954 spolupracovnice StB, 4937, 4059, 1317, 9149, KS StB Praha. Politička ČSS. 1971-86 poslankyně SN FS za ČSS – vol. obvod Praha 5 a 4. Členka Ústředního výboru Československé strany socialistické.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Helena_Čermáková_(politička)

ČESLÍK STANISLAV, 14. 11. 1930 – 18. 3. 1986, A „Václav“, 19925, od 14. 11. 1979 KTS „Otec“, 30. 9. 1980 – 11. 1. 1985 agent KS StB Ústí nad Labem + velmi pravděpodobně i A „Petr“, 4881, 22. 9. 1962 – 10. 6. 1964 StB Jindřichův Hradec. Katolický kněz litoměřické diecéze, 1966-74 působil ve Zhoři, poté v Českém Rudolci, okres Jindřichův Hradec. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_zemřelých_kněží_litoměřické_diecéze_od_roku_1945)

DOHNAL ANTONÍN ELIÁŠ, 7. 6. 1946 Hluk, D „Tonek“, 23064, 14. 11. 1978 – 28. 7. 1980 StB Gottwaldov (Zlín). Mgr. ThDr., bývalý římskokatolický a poté řeckokatolický kněz, který roku 2008 spolu s dalšími třemi biskupy zveřejnil, že přijal biskupské svěcení, o kterém obeznámili papeže Benedikta XVI. Založili Ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou církev, jejímž synodem byl 5. dubna 2011 jmenován patriarchou nově zřízeného Byzantského katolického patriarchátu. 1975-81 farář ve Slušovicích, 1981-85 v Budišově. 1993-97 přednášel dogmatiku v Prešově na teologické fakultě.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Eliáš_Antonín_Dohnal), (http://www.katopedia.cz/index.php?title=Eli%C3%A1%C5%A1_Dohnal), (http://www.community.org.ua/czauthors.html), (http://www.schematizmus.estranky.sk/clanky/dohnal-elias-antonin.html), (http://uogcc.org.ua/en/church/article/?article=4030)

DOHNALOVÁ ZDENA, 12. 8. 1924, D „Zdena“, 25269, 31. 1. 1976 – 15. 11. 1988 KS StB Praha. Dělnice v podniku Tesla Praha, k roku 1968 pracovnice aparátu ROH. 1960-68 poslankyně KSČ v NS ČSSR za hlavní město Praha, 1969-71 poslankyně SL FS – vol. obvod Praha 7 Holešovice, Troja. Od 1969 místopředsedkyně Českého svazu žen a členka obvodního výboru KSČ Praha 7. V rámci KSČ patřila ke konzervativnímu, protireformnímu křídlu. 1969 při jednání ústavně-právního výboru parlamentu navrhovala rozsáhlé konfiskace bytů posrpnových emigrantů.   (http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdena_Dohnalov%C3%A1)

DUDA MIROSLAV, 11. 1. 1943 Částkov – 1995 Norimberk, A „Havel“, 29715, od 27. 8. 1979 KTS, od 11. 10. 1979 agent StB Uherské Hradiště se zaměřením na strojírenství (svazek vlastnoručních  zpráv, finanční svazek). Ing., technik, Od 80. let do 1995 ředitel České zbrojovky Uherský Brod.  (http://patrioti.ub.cz/?page_id=149), (Obchodní rejstřík)

DUTKOVÁ EVA, 16. 12. 1921 Bystřice pod Hostýnem, A „Pavla“, 15059, 6. 6. 1973 – 11. 10. 1973 KTS, 11. 10. 1973 – 30. 10. 1985 agentka StB Přerov. JUDr., 1948-53 podniková právnička Vítkovických železáren Klementa Gottwalda, 1954-56 pracovala u Okresního soudu v Přerově a po složení notářských zkoušek v roce 1956 byla zaměstnána 1956-60 jako notářka v Lipníku nad Bečvou a v letech 1960-1979 v Přerově, zde setrvala až do svého odchodu do důchodu. Koncem 60. let pracovala jako notářka Státního notářství v Přerově a byla předsedkyní sekce státu a práva Okresního výboru Socialistické akademie v Přerově. Angažovala se rovněž v Okresním výboru ČSTV. 1967 vstoupila do ČSL. 1969-71 poslankyně ČNR a SN FS za ČSL.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_Dutková)

DVOŘÁK DRAHOMÍR, 30. 3. 1922 Klužínek, A „Vítek“, 13297, 14. 4. 1978 – 23. 3. 1984 centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv, 1 finanční doklad). JUDr., politik KSČ. 1957-61 náměstek a 1962-63 první  náměstek  ministra financí, poté do 1968 první náměstek předsedy Státní plánovací komise a od dubna 1968 první  náměstek ministra národohospodářského plánování, 1969 ministr plánování ČSR. 1969 poslanec ČNR za KSČ.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Drahomír_Dvořák)

EXNER FRANTIŠEK, 16. 5. 1931, D „Narex“, 44855, 30. 4. 1987 – 17. 11. 1989 KS StB Praha. Ing., 1968 je zmiňován jako hlavní inženýr statku z obvodu Tachov, 1971 se profesně uvádí jako ředitel odborového podniku státní statky, 1977-90 generální ředitel Zemědělské zásobování a nákup, generální ředitelství v Praze (od 1981 koncern, 1991 výmaz). 1969-71 poslanec ČNR za KSČ, 1971-86 poslanec SL FS – vol. obvod Tachov. 1977-90 člen představenstva Koospol, akciová společnost (1997 konkurs a 2007 výmaz z Obchodního rejstříku), 1990-93 předseda představenstva AGROKOMPEX a.s. (likvidace a 1993 výmaz z OR), 2000-03 předseda představenstva Bytové družstvo Novodvorská 1213 (likvidace 2013). Bydliště: 1.) Nad Lesním divadlem 1213/2, Praha 4, 2.) (před 1989) Gottwaldova 380, Tachov.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Exner), (Obchodní rejstřík)

FAIL JOSEF, 9. 2. 1908 Braškov – 1. 2. 1978, Unhošť,  A „Kos“, 296, 12390, 7. 6. 1954 – 23. 3. 1955 StB Příbram (vlastnoruční zpráva). Katolický kněz – redemptorista. V 50. letech působil v duchovní správě na Svaté Hoře, později v Unhošti.  (http://cssr.cz/cz/page/151), (http://www.redemptoristi.nfo.sk/index.php/historicky-kalendar-redemptoristov)
.
FLÍDR JAN, 14. 10. 1951, D VKR, 61582, 18. 7. 1972 – 26. 10. 1973 VKR VÚ 5937 Plzeň. Ing., 1981 ekonom JZD, 1981-90 poslanec SL FS za KSČ - vol. obvod Polička a Svitavy.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Flídr)

FRAIT ALOIS, 19. 9. 1909 Slavičín – 28. 7. 1978, A „Slavík“, „Alex“, 5662, 23845, 24. 3. 1960 – 15. 11. 1974 KS StB Ústí nad Labem, 12. 1. 1975 – 28. 7. 1978 StB Gottwaldov (Zlín) se zaměřením na římskokatolickou církev (1 svazek vlastnoručních zpráv, 1 finanční svazek). Katolický kněz – 1945-53 Litoměřice, poté Cvikov, později působil na Moravě.  (http://www.josefhurt.cz/files/frmost/kněží%20Litoměřické%20diecéze%201954.pdf)

FRANK VÍTĚZSLAV, 21. 12. 1922 Plumlov – 15. 2. 2007 Rýmařov, A „Vít“, 18733, 17. 7. 1976 – 4. 1. 1978 StB Bruntál. Politik KSČ. 1948 člen okresního Akčního výboru Národní fronty na Prostějovsku, ve 2. polovině 60. let předseda Celozávodního výboru KSČ na Státním statku Razová.  Bydlel v Bruntálu, kde zasedal jako poslanec a člen rady MěstNV. 1969 poslanec ČNR a SN FS za KSČ.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Vítězslav_Frank)

FRYNTA VÁCLAV
, 20. 3. 1936, A „Standa“, 16650, 4. 7. 1977 – 6. 12. 1989 KS StB Hradec Králové. 1971 čalouník, 1971-76 poslanec SN FS za ČSL – vol. obvod Rychnov nad Kněžnou. V komunálních volbách roku 1998 a komunálních volbách roku 2006 byl zvolen do zastupitelstva Týniště nad Orlicí za KDU-ČSL. Bydliště: Turkova 785, Týniště nad Orlicí. 27. 6. 2013 se konala dražba jeho nemovitostí kvůli dluhu 6895 Kč u Východočeské plynárenské, a.s.    (http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Frynta), (http://www.trutnov.cz/file/5136_1_1/download/),                                                        
(http://www.exekutor-sumperk.cz/editovat/userfiles/Predvolani%20k%20rozvrhu-ucastnici%201_11_09_17_5_2013_1049.pdf),

GEBAUER FRANTIŠEK, 21. 8. 1946, A „Poslanec“, „Klín“, 17782, 29199, 14. 5. 1979 – 29. 4. 1980 KTS, 29. 4. 1980 – 7. 12. 1989 agent centrály kontrarozvědky. JUDr., právník, 1969 bezpartijní poslanec ČNR a SN FS, nyní advokát. 1991-92 člen představenstva ROGAB HOTEL a.s. (1992 výmaz z OR), 1992-98 člen představenstva VIP CLUB a.s., 1993-97 člen dozorčí rady GOLDEN SOFT a. s. (2001 likvidace, 2003 výmaz z OR), 1997-98 člen představenstva Olympic Holding, a.s., od 1999 člen představenstva SATRAPA, a.s. v likvidaci (2001-11 konkurs). Bydliště: Londýnská 234/14, Praha 2.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Gebauer), (Obchodní rejstřík)

HABÁŇ FRANTIŠEK, 15. 4. 1945, D, 20702, 28. 12. 1976 – 11. 2. 1980 StB Nový Jičín. Frézař-seřizovač. 1986-90 poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění za KSČ – vol. obvod Nový Jičín. V komunálních volbách 1998 a 2002 neúspěšně kandidoval za KSČM do zastupitelstva města Kopřivnice. 1994-2008 živnostník. Bydliště: I. Šustaly, 1078/6, Kopřivnice.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Habáň),              (http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_rzp.cgi?ico=60335912&jazyk=cz&xml=1)

HAIČMAN OLDŘICH, 25. 5. 1932, A „Zahrádka“, 26891, od 25. 5. 1975 KTS, od 24. 11. 1976 agent KS StB Brno se zaměřením na bývalé lidovce. Vedoucí útvaru krajské organizace pro rozvoj techniky. 1986-90 poslanec SN FS za ČSL – vol. obvod Gottwaldov (Zlín).  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Oldřich_Haičman_(politik)

HÁJEK IGOR, 7. 7. 1930, A „Lebovič“, 13522, 6. 12. 1974 - pravděpodobně do 1989 StB Teplice (finanční doklad). Vystudoval bohosloveckou fakultu v Praze a byl seniorátním vikářem v Teplicích. Církevní službu opustil v roce 1958 a pracoval jako ekonom. Syn Viktora Hájka, který byl v letech 1950-68 nejvyšší představitel Českobratrské církve evangelické.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Hájek)

HANUŠ LUMÍR, 20. 11. 1947, spolupracovník kontrarozvědky i rozvědky, A „Ondřej“, 21409, od 6. 9. 1978 StB Ostrava, 29. 8. 1985 – 6. 3. 1992 IS rozvědky „Ondřejka“, 48850. Doc. RNDr., DrSc., chemik, VŠ pedagog - 1971-90 Katedra hygieny a epidemiologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého, od 1990 působí na Hebrejské univerzitě v Izraeli. 1978-79 vědecký pobyt v USA.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Lumír_Ondřej_Hanuš), (http://blisty.cz/aut/2774/bio.html)

HARTMAN VRATISLAV, 6. 6. 1925 – 11. 2. 1985, A „Hradecký“, 19366, od 21. 2. 1978 KTS, 26. 9. 1979 – 5. 5. 1983 agent KS StB Ústí nad Labem. Katolický kněz litoměřické diecéze.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_zemřelých_kněží_litoměřické_diecéze_od_roku_1945)

HENEŠ KAREL, 25. 6. 1941 Zlín – 24. 7. 1992, spolupracovník VKR „Josef Kříž“, 21945, 17. 7. 1960 – 26. 11. 1962 OVKR 4. pohraniční brigády PS Znojmo. Za normalizace funkcionář KSČ, od 26. 11. 1989 předseda Ústřední rady odborů. Od 1981 člen Ústředního výboru KSČ. Jako předseda ÚRO pak zahájil rozsáhlé reformy odborového hnutí a provedl personální obměnu vedení ÚRO. Do té doby zastával post předsedy středočeské krajské odborové rady. Od 1991 vedl Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, blízké KSČM. Ve volbách roku 1992 byl za KSČM, respektive za koalici Levý blok, zvolen do Sněmovny lidu FS - volební obvod Praha. Ve Federálním shromáždění setrval do svého náhlého úmrtí v červenci 1992.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Heneš)

HLAVATÝ JOSEF, 28. 8. 1908 – 9. 9. 1990 Praha , D „Malíř“, 36467, 20. 12. 1988 – 20. 11. 1989 centrála kontrarozvědky. Malíř pokojů. Žil v Praze-Nuslích.  (http://www.hlavati.cz/_hlavati/rozrodpubl.htm)

HOLUŠA EVŽEN, 31. 3. 1904 Pustkovec, spolupracovník VKR „Janský“, 36115, 19. 11. 1958 – 20. 11. 1959 OVKR 14. MSD Olomouc. 1945-46 poslanec Prozatímního Národního shromáždění za KSČ.   (http://cs.wikipedia.org/wiki/Evžen_Holuša)

HOŘEJŠ PETR, 7. 9. 1938 Bratislava, spolupracovník VKR „Damin“, 25886, 10. 10. 1961 - 24. 7. 1963 13. TD, SVS a centrála VKR. Publicista, scenárista, spisovatel. Do 1970 se živil jako redaktor a nakladatelský pracovník. Poté, co upadl v nemilost tehdejší politické vládě, psal pod pseudonymy (Petr Hora – Toulky českou minulostí, Péťa Vařič a Péťa Rodič) novinářské sloupky a zároveň pracoval jako čerpač a měřič vodních zdrojů. 1990–91 byl ředitelem nakladatelství Albatros, 1991-94 redaktorem Mladého světa, poté ve svobodném povolání. 2001-2009 člen dozorčí rady EMPRESA MEDIA, a.s., od 2008 člen správní rady (od 2010 i zřizovatel) Nadace Pangea, od 2010 jednatel a společník Liberorum s.r.o. Bydliště: Řehořova 935/33, Praha 3.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Hořejš), (Obchodní rejstřík)

HOSTÁŇ JAN, 2. 6. 1898 Brzice (u Náchoda) – 16. 5. 1982 Praha, A „Bedřich“, 502, 9. 6. 1954 – 11. 11. 1955 KS StB Praha. Autor literatury pro děti, básník, pedagog. 11. 5. 1945 se stal zatímním správcem Státního nakladatelství, 1948 byl jmenován jeho vrchním radou. Od 1951 působil jako odborný učitel na fakultní škole v Nuslích, 1952 se stal ředitelem střední školy na Pankráci, 1953–59 ředitelem základní školy v Michli. Po svém penzionování 1959 byl jmenován zasloužilým učitelem. 1954 absolvoval Univerzitu marxismu-leninismu, poté byl činný ve sboru krajských referentů KSČ a v pionýrské organizaci. V 70. letech se podílel na ustavení nového Svazu spisovatelů.  (http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=708)

HUDEČEK MIROSLAV, 26. 12. 1915, A „Miloš“, 6382, 6059, od 29. 8. 1957 centrála kontrarozvědky, od 1. 9. 1959 KS StB Brno. Vedoucí odbytu, 1969-71 poslanec České národní rady za Československou stranu lidovou, 1971-86 poslanec SN FS za ČSL – vol. obvod Brno.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Hudeček)

HURDÁLEK LADISLAV, 24. 5. 1931, D, 14045, 10. 2. 1975 – 13. 1. 1977 KS StB Hradec Králové [OSH Chvolíc(?)]. Dělník, 1971-81 poslanec SN FS za KSČ – vol. obvod Trutnov. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Hurdálek)

CHLUPSA MIROSLAV, 12. 5. 1966 Podbořany, A „Václav“, 26375, od 11. 12. 1984 KTS, 17. 3. 1986 – 20. 11. 1989 agent KS StB Plzeň. Katolický kněz, vikář, děkan Kostela svaté Maří Magdalény v Karlových Varech.                                                                                  (http://www.farnost-kv.cz/farnost-sv-mari-magdaleny/duchovni-spravci-karlovarsti/), (http://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/kv-novy-dekan-u-sv-mari-20081110.html)

CHOVANEC FRANTIŠEK, 25. 5. 1900 Rožnov pod Radhoštěm, do 31. 7. 1966 A „Kapitán“, 3961, KS StB Plzeň. 1948 poslanec NS za ČSSD, od 1948 náměstek primátora Plzně.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Chovanec_(politik)

JANÁK MIROSLAV, 1. 3. 1920 Tichá u Frýdku – září 1986 Žlutice, TS „Josef“, 17640, do září 1986 StB Karlovy Vary. Katolický kněz, redemptorista.  Po r. 1950 tráví 3 roky u PTP, pak zůstává v práci v Banské Bystrici až do r. 1969, kdy je povolán na faru do Žlutic, okr. Karlovy Vary, kde je velmi oblíbený u lidí, ale v kněžské službě se necítí šťastný. V září 1986 tragicky zahynul při opravě střechy kostela. Pohřben ve Žluticích.  (http://cssr.cz/cz/page/151)

JANČA JAN, 1. 5. 1907 Uherský Brod – 2. 9. 1992 Brno, spolupracovník VKR „Biskup“, 16433, P12. 10. 1957 – 28. 4. 1964 OVKR 17. BVS. Malíř, grafik, knižní ilustrátor. Působil v Brně.   (http://patrioti.ub.cz/?page_id=149), (https://katalog.mendelu.cz/authorities/280142;jsessionid=1E950A8A7D673C87892933E7429E108B)

JANEBA IVO, 27. 2. 1934, D „Kamil“, 37010, od 4. 3. 1986 důvěrník StB Uherské Hradiště se zaměřením na strojírenství. Ing., od 80. let do 1995 obchodní náměstek a 1. zástupce ředitele, 1995-96 ředitel České zbrojovky Uherský Brod. 1991-96 společník BRNOSTAR společnost s ručením omezeným – v likvidaci, 1994-96 člen dozorčí rady CZ Export Praha, s.r.o., 1990-92 člen představenstva a 1992-95 člen dozorčí rady MERKURIA, a.s., (1998 v likvidaci, konkurs, 2004 konkurs zrušen), 1999-2000 místopředseda představenstva S.A.A. Trading, a.s., 2004-9 člen výboru a od 2009 místopředseda výboru Společenství vlastníků jednotek Na Rybníku 965 – 968. Bydliště: Na Rybníku 965, Mařatice, Uherské Hradiště. (http://patrioti.ub.cz/?page_id=149), (Obchodní rejstřík)

JANHUBA FRANTIŠEK, 10. 12. 1939 Zábřeh – 11. 5. 2008 Šumperk, A „Michal“, 16501, od 1. 4. 1974 KTS,  16. 10. 1974 - 1989 agent StB Šumperk. Doc. ThDr., katolický kněz – Přerov, 1969-77 Postřelmov, od 1977 děkan v Zábřehu, od 1990 Zdounky. VŠ pedagog – Teologická fakulta v Litoměřicích, 1992-96 vedoucí Katedry církevních dějin na Řeckokatolické teologické fakultě v Prešově, 1996-2003 děkan Řeckokatolické teologické fakulty.  (http://dekanatprerov.cz/sites/default/files/slovo2008-06.pdf)

JANOUŠ FRANTIŠEK, 24. 6. 1934 Rousínov (okres Vyškov), D „Fotograf“, 22869, od 12. 11. 1974 KTS, od 7. 9. 1975 důvěrník StB Uherské Hradiště se zaměřením na strojírenství. Konstruktér, fotograf. 1954-96 pracoval v podniku Slovácké strojírny Uherský Brod (do 1972 jako vývojový konstruktér, od 1972 jako oborový inženýr pro gumárenské stroje). Zastupoval naši republiku za strojírenské podniky v komisi pro gumárenské strojírenství v rámci RVHP. 1969 byl jedním z pěti zakladatelů Svazu Českých fotografů a do 1979 členem jeho ústředního výboru. Časté cesty do zahraničí, pracovně i v souvislosti s výstavami jeho fotografií.               (http://patrioti.ub.cz/?page_id=149)

JAROŠ JAN, 18. 1. 1909 České Budějovice – 21. 3. 1985 České Budějovice, A „Profesor“, 4797, 21501, 16532,  21. 5. 1962 – ?? a 17. 12. 1984 - 21. 3. 1985 centrála kontrarozvědky a StB České Budějovice (vlastnoruční zprávy). Prof. JUDr., katolický kněz, redemptorista, VŠ pedagog, právník, teolog. 1950-55 pobýval v centralizačních táborech pro řeholníky, 1955-69 pomocný dělník, od 1969 ve starobním důchodu. 1971-76 přednášel na CMBF v Litoměřicích. 1961 byl odsouzen pro trestný čin podvracení republiky, který byl prominut amnestií prezidenta republiky v roce 1962 a zahlazen rozsudkem v roce 1971.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Jaroš)

JAVOROVÁ LUDMILA, 31. 1. 1932 Brno, DPB „Orava“, 20763, 29. 11. 1977 – 20. 10. 1981 StB Brno se zaměřením na římskokatolické řády. V 70. a 80. letech generální vikářka tzv. skryté církve. Pracovala jako sekretářka ve výzkumném ústavu či provozu (na německém webu uvedeno Forschungsbetrieb). 28. 12. 1970 tajně vysvěcena. Bydliště: Stará Osada 23, Brno.  (http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludmila_Javorová),  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludmila_Javorová), (http://www.munimedia.cz/prispevek/pripravovala-jsem-se-na-kriminal-rika-spoluzakladatelka-podzemni-cirkve-ludmila-javorova-2295/)

JECH KAREL, 4. 1. 1929 Hodětice – 6. 2. 2012, A „Paleček“, 5379, 8. 2. 1957 – 27. 4. 1959 a 15. 2. 1960 – 7. 8. 1978 agent centrály kontrarozvědky, 7. 8. 1978 – 28. 11. 1981 KTS. Doc. PhDr., CSc., historik, novinář, VŠ pedagog. Po studiu v Moskvě působil 1957-64 na Vysoké škole politické ÚV KSČ, 1964-70 na VŠE. 1970 byl vyškrtnut z KSČ, nesměl učit a byl přesunut na jako vědecký pracovník na katedru národohospodářského plánování. 1972-89 ve VÚ technicko-ekonomického spotřebního průmyslu, od 1990 v Ústavu pro soudobé dějiny.   (http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Jech), (http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/2012/05/Nekrology.pdf)

JEŘÁBEK JOSEF, 30. 10. 1914 Budeč u Dačic – 1999 Svatý Hostýn, A „Bohouš“, 7492, od 12. 3. 1963 kandidát agenta, 14. 11. 1963 – 22. 11. 1965 agent StB Ústí nad Labem. Katolický kněz, duchovní správce řeholních sester v Oseku u Duchcova, od 1994 zpovědník v bazilice na Svatém Hostýně.  (www.hostyn.cz/jezuite.htm)

JEŘÁBEK PAVEL, 23. 5. 1957 Most – 15. 2. 1988 Flersch (Itálie), A VKR „Karel“, 45027, 3. 8. 1981 – 7. 6. 1986 OVKR při KVS Ústí nad Labem. Pracoval na meteorologické stanici v Přimdě u Tachova, kde také bydlel. 1985 při cestě po západní Evropě emigroval a projevil přání stát se salesiánem, katolickým knězem. 1987 začal v Rakousku noviciát. Zahynul při přechodu hor, pravděpodobně ho zavalila lavina.  (Nekrology salesiánů)

JEŽEK KAREL, 17. 6. 1942, D „Igor“, 19102, 7. 10. 1975 – 8. 4. 1983 KS StB Plzeň. Prof. Ing., CSc., informatik, VŠ pedagog – ZU v Plzni. Po absolvování VŠ 1964 působil na vědeckých a pedagogických postech, 1990-92 poslanec SL FS za Občanské fórum (od 1991 za Občanské hnutí) – vol. obvod Západočeský kraj. 1993-2008 vedl katedru výpočetní techniky na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Ježek_(informatik),                                     (http://www.kiv.zcu.cz/cz/katedra/osoby-seznam/osoba-detail.html?login=jezek_ka)

JUCHELKA JIŘÍ, 9. 1. 1937, DPB „Fidor“, 13374, StB Ostrava. Ing., do 1990 ředitel státního podniku SPOFA, 1986-90 poslanec SN FS za KSČ – vol. obvod Opava. 1992-2008 jednatel a společník BONES OSTRAVA s.r.o. (2008 konkurs zamítnut pro nedostatek majetku, 2008 výmaz z OR), 1998 společník TONES s.r.o. (2003 konkurs, 2011 výmaz z OR), 1996-2003 jednatel a společník STYL INVEST s.r.o., 1992-2003 společník KOYUA, spol. s r.o. (1999 zamítnut konkurs pro nedostatek majetku, 2003 výmaz z OR). Bydliště: 1.) Žižkova 215/57, Opava – Jaktař, 2.) Blahoslavova 10, Praha 3.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Juchelka), (Obchodní rejstřík)

JIRÁSEK FRANTIŠEK, 4. 7. 1938, A + D „Lhoták“, 23755, 18. 6. 1982 – 20. 6. 1983 důvěrník, 20. 6. 1983 – 8. 12. 1989 agent centrály kontrarozvědky. Doc. RNDr., DrSc., matematik, VŠ pedagog. 1999-2010 rektor Bankovní institut vysoká škola, a.s. (1997-2001 místopředseda představenstva, 2005-10 člen představenstva), od 1998 předseda dozorčí rady RAK CZ a.s. Bydliště: Na Míčance 1856/15, Praha 6.  (Obchodní rejstřík)

JURČA FRANTIŠEK, 19. 9. 1910, A „Janda“, 31740, 6078, do 29. 6. 1954 centrála kontrarozvědky. 1958-64 poslanec NS za KSČ – vol. obvod Praha-venkov.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Jurča)

JURČÍK VLADISLAV, 2. 3. 1927, D „Rytec“, 37770, 25. 11. 1985 – 1. 2. 1988 StB Uherské Hradiště se zaměřením na emigraci. Dílenský mistr v Závodech přesného strojírenství, 1954-60 poslanec NS za KSČ – vol. obvod Uherský Brod.   (http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_Jurčík)

KABELKA JIŘÍ, 29. 3. 1925, od 4. 7. 1967 kandidát informátora „Minor“, 17. 10. 1967 – 4. 10. 1968 informátor „Nývlt“, 7210, StB Písek. Ing., lesní inženýr v lesním závodě v Dolním Hvozdě, místopředseda Krajského výboru ČSL a místopředseda Krajského výboru Obránců míru České Budějovice, 1969-70 (podle registru parlamentu do 1971) poslanec ČNR a současně i SN FS za ČSL.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Kabelka), (http://www.psp.cz/sqw/text/detail.sqw?org=279&id=1908&l=cz)

KAFKA JAROMÍR, 17. 2. 1900, A (TS) „Poslanec“, 1781, 2341, 1. 7. 1954 - 23. 1. 1957 centrála kontrarozvědky a KS StB Praha. Zemědělec, v květnu 1945 se podílel na pražském povstání a byl členem povstalecké České národní rady jako delegát revolučního hnutí českých zemědělců,1945-46  byl poslancem Prozatímního Národního shromáždění za ČSSD, respektive za Jednotný svaz českých zemědělců.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaromír_Kafka)

KAPINUS MIROSLAV, 1. 1. 1932 Blížkovice – 20. 11. 2012 Uherský Brod, spolupracovník VKR „Puškin“, 1552, 8962, 27. 7. 1954 - 10. 10. 1954 28. sam. pr. OVKR 11. BPS. Učitel, básník, publicista. Učil v Bánově, Vlčnově a Strání. Tam založil literární kroužek, který slavil velké úspěchy, hrál ochotnické divadlo, překládal a psal prózu i básně. Publikoval v novinách i časopisech.  (http://patrioti.ub.cz/?page_id=149), (http://slovacky.denik.cz/tydenik_slovacko/basnik-miroslav-kapinus-slavi-let20120103.html), (http://spisovatele.upol.cz/miroslav-kapinus/)

KAPLAN GUSTAV, 14. 5. 1914, spolupracovník VKR „Kantor“, 2074, 11157, 30. 7. 1954 - 26. 1. 1955 OVKR VTA AZ chem. fak. K roku 1954 plukovník ČSLA, 1954-64 poslanec NS za KSČ – vol. obvod Znojmo.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Gustav_Kaplan)

KASAN JOSEF, 19. 2. 1905 Milotice – 19. 10. 1965 Praha, A „Josef“, 540, do 19. 10. 1965 KS StB Praha (1 finanční svazek). Prof. PhDr. JUDr., katolický kněz, premonstrát, VŠ pedagog, teolog, filozof, právník. Po roce 1948 aktivní prokomunistický kolaborant, zřejmě kvůli své problematické minulosti (podezření se spolupráce s nacisty). 1950-53 pedagog CMBF, poté rektor kostela u sv. Ignáce v Praze 2, oficiál církevního soudu a arcibiskupský notář.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kasan)

KASPAR IVAN, 25. 9. 1926, D „Kašpar“, 44562, 12. 2. 1987 – 7. 12. 1989 KS StB Praha. PhDr., prom. ped., sociolog, 1992 poslanec SL FS za ODS. V komunálních volbách roku 1998 kandidoval za ODS neúspěšně do zastupitelstva hlavního města Praha. 1992-2000 soukromě podnikal – poradenská činnost v oblasti ergonomie.(http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Kaspar), (Živnostenský rejstřík)

KATOLICKÝ JOSEF, 16. 3. 1920, spolupracovník VKR „Bouzek“, 1867, 16041, 30. 7. 1954 – 6. 6. 1955 OVKR 4. pohraniční brigády PS Znojmo. Důstojník PS (1964 major, 1968 podplukovník), 1960-68 poslanec NS za KSČ, 1969-71 poslanec SL FS – vol. obvod Znojmo.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Katolický)

KERNEROVÁ SVATOSLAVA, 7. 2. 1916, DPB „Škola“, 21576, 29. 9. 1981 – 4. 3. 1985 StB Ústí nad Labem. 1957-64 poslankyně NS za KSČ – vol. obvod Ústí nad Labem. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatoslava_Kernerová)

KLÁNSKÝ MOJMÍR, 19. 4. 1921 Kdyně – 23. 9. 1983 Štěchovice, do 20. 12. 1955 spolupracovník StB „Mojmír“, centrála kontrarozvědky. Spisovatel, redaktor, novinář, signatář Charty 77. Od 1947 pracoval v různých funkcích v Čs. rozhlasu, nakonec jako zástupce vedoucího uměleckého programu. 1952 odešel do Ostravy na stavbu Nové huti (zde psal též povídky a reportáže). 1954 byl krátce uměleckým vedoucím Ústředního kulturního domu v Praze a poté redaktorem Květů. 1957 pracoval v tiskárně jako korektor, od 1958 v redakci Besedy, od 1959 byl redaktorem Zemědělských novin. 1969 byl propuštěn a zbaven možnosti publikovat. Pracoval v JZD a v plemenářském středisku na Českolipsku a rok v Praze jako správce budov; poté v invalidním důchodu. (http://www.mekbn.cz/kalendarium/rocni/kalendarium_rocni_2013.pdf), (http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=768)

KLIMENT AUGUSTIN, 19. 7. 1896 Ždírec – 1975, A „Nepomuk“, 11327, 2. 5. 1960 – 12. 7. 1962 centrála kontrarozvědky. Katolický kněz, redemptorista. Působil na východním Slovensku (Michalovce), poté duchovní správce v Praze.  (http://cssr.cz/cz/page/151), (http://www.redemptoristi.nfo.sk/index.php/historicky-kalendar-redemptoristov)

KOLOMACKÝ ANDREJ, 8. 2. 1896 u Kyjeva (Ukrajina) – 13. 2. 1980, A „Kapitán“, 880, do 13. 12. 1955 KS StB Liberec (1 svazek vlastnoručních zpráv). Pravoslavný kněz. Do 1952 duchovní semináře teologické fakulty v Prešově, od 1952 působil v Rumburku. 1943-45 ač poloslepý, pracoval jako kreslíř a animátor ve filmových studiích a stal se spoluautorem vůbec prvního animovaného českého filmu Svatba v Korálovém moři. (http://www.pravoslavirumburk.cz/archimandrita-andrej-kolomacky/), (http://www.orthodoxia.cz/dejiny/archimandrita-andrej.htm)

KONOPÁČ JIŘÍ, 10. 4. 1965, D VKR „Pelíšek“, 20351, 18. 12. 1985 – 16. 6. 1987 VKR VÚ 8271 Žatec. Úředník, 1992 poslanec SL FS za SPR-RSČ, později bezpartijní. V komunálních volbách roku 2006 neúspěšně kandidoval do zastupitelstva Nového Boru jako bezpartijní kandidát. Od 1993 jednatel a společník a od 2006 likvidátor Dřevostav, Inex, veřejná obchodní společnost (od 2006 v likvidaci). Bydliště: Vančurova 531, Nový Bor-Arnultovice.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Konopáč#cite_note-5), (Obchodní rejsřík)

KORBELÁŘ PETR, 6. 6. 1949, A „Pokorný“, 35061, od 28. 1. 1988 KTS „Petr“, 17. 5. 1988 – 8. 12. 1989 agent centrály kontrarozvědky. Doc. MUDr., CSc., lékař, ortoped – Ortopedická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, podnikatel. 2010-11 jednatel a společník IBI - SPINE, spol. s r.o., 1991-95 jednatel a společník I B I spol. s r.o., od 1995 jednatel a společník IBI, spol. s r.o., od 1995 jednatel a společník IBI-Building, spol. s r.o., od 1991 společník a od 1993 jednatel IBI-International spol. s r.o., německy: IBI-International GmbH., anglicky: IBI-International Ltd., od 1992 společník Smíchovská obchodní společnost, od 1992 jednatel a společník HAPRA, spol. s r.o., od 2002 společník SUFEX spol. s r.o., od 1994 společník KCK SALVE spol. s r.o. Od 1992 soukromý podnikatel. Bydliště: Myslbekova 710/25, Praha 6 – Střešovice.  (Obchodní rejstřík), (Živnostenský rejstřík)

KOREJS JAROMÍR, 1. 7. 1921 Březové Hory – 17. 6. 1997 Křečovice, A „Suk“, 10700, 11. 2. 1976 – 21. 6. 1983 KTS „Sekretář“, 21. 6. 1983 – 8. 12. 1989 agent centrály kontrarozvědky. Mons., katolický kněz, osobní arciděkan. Do 1968 působil v řadě farností litoměřické diecéze a v jižních Čechách, 1968-74 první sekretář a ceremoniář kardinála Štěpána Trochty, 1975-97 farář v Křečovicích.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaromír_Korejs)

KOTRBA FRANTIŠEK, 17. 1. 1910, A „Franta“, 991, 15. 9. 1954 – 20. 1. 1956 StB Slaný. Mistr svařovny z obvodu Slaný, 1960-68 bezpartijní poslanec NS, 1969-71 poslanec SL FS.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Kotrba)

KOUŘIL JAROSLAV, 10. 4. 1913 Odrlice – 29. 12. 1981 Praha, TS „Pražan“, 3353, 9411, 31. 5. 1958 – 8. 8. 1963 KS StB Ústí nad Labem a KS StB Praha (od 29. 3. 1961) + pravděpodobně do 1. 8. 1952 spolupracovník KS StB Praha, reg. č. 1239 (viz poznámka obnoveno 31. 5. 1958). Prof. ThDr., katolický kněz, VŠ pedagog. Do 1952 učil na středních školách, 1952-69 pedagog Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Praze (vedoucí katedry praktických oborů). Kanovník kapituly Všech svatých na pražském hradě.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Kouřil)

KOVAŘÍK KAREL, 16. 4. 1924 Hroznětice – 19. 4. 1993, A „Karel“, 17431, od 25. 11. 1976 KTS, 5. 7. 1977 – 26. 2. 1985 agent KS StB Ústí nad Labem. Katolický kněz litoměřické diecéze – od 1969 Raspenava, františkán.  (http://www.josefhurt.cz/files/frmost/diecéze%201981%20%20kněží.pdf)

KRÁL TOMÁŠ, 15. 2. 1964 Plzeň, A VKR „Renáta“, 27185, 17. 6. 1987 - 30. 1. 1989 OVKR VÚ 5937 Plzeň (svazek vlastnoručních zpráv, finanční svazek). JUDr., právník. 2003-08 prezident (jednatel) plzeňského extraligového klubu a dříve též právník Českého svazu ledního hokeje, od 2008 předseda Českého svazu ledního hokeje. I v době vedení Českého svazu ledního hokeje pracuje ve své advokátní kanceláři Král a spol. 1994-2004 jednatel a 1992-2004 společník "UNIVERSAL", spol. s r.o. Bydliště: Ke Kukačce 3, Plzeň-město.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Král), (Obchodní rejstřík)

KRIST JAN MIROSLAV, 3. 9. 1932 Brno – 11. 1. 2007 Jevíčko, DPB „Máj“, 11552, 11. 5. 1963 – 24. 5. 1971 StB Uherské Hradiště. Folklorista. 1956-71 ředitel Závodního klubu pracujících v Uherském Brodě, 1971-90 pracoval manuálně, po roce 1990 pracoval jako ředitel Městského kulturního střediska, později Kulturně informačního centra v Brně, od 1. 12. 1991 samostatný odborný pracovník v Ústavu lidové kultury ve Strážnici. Spoluzakladatel souboru Olšava a vedoucí několika dalších folklórních souborů.                       (http://patrioti.ub.cz/?page_id=149), (http://slovacko.org/home/?acc=zemrel_jan_antonin)

KŘENEK VLADIMÍR, 5. 4. 1914 Předmostí u Přerova – 15. 6. 1978, D „Láďa“, 19588, 7. 12. 1973 – 30. 9. 1975 KS StB Brno. 1952-54 předseda MěstNV v Uherském Brodě.  (http://patrioti.ub.cz/?page_id=149)

KŘIČENSKÝ VÁCLAV, 10. 1. 1915, D „Kopisto“, 10613, 5. 10. 1972 – 1977 StB Hradec Králové.  K roku 1951 předseda JZD v obci Černá u Bohdanče, k r. 1954 dělník Východočeských chemických závodů v Rybitví, 1954-60 poslanec NS za KSČ – vol. obvod Pardubice.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Křičenský)

KŘIVSKÝ ZDENĚK, 5. 12. 1941, A „Karel“, 13598, od 22. 12. 1975 KTS, od 31. 5. 1976 agent StB Ústí nad Labem. Ing., chemik, pracovník Ústavu pro výzkum a využití paliv, 1990 bezpartijní poslanec SL FS – vol. obvod Ústí nad Labem. Výkonný ředitel Severočeského ekonomického vzdělávacího sdružení. 2006-7 společník Option 4 s.r.o., 2004-5 jednatel a společník North Bohemia stavební a obchodní s.r.o., 2006-7 jednatel a společník KF Option  s.r.o., 2006-7 jednatel a společník OB trade s.r.o., 2007-8 jednatel a společník MIO GASTRO s.r.o., 2007-8 jednatel a společník VPS Ústí nad Labem s.r.o., 2007 jednatel a společník NEWA TRANS s.r.o., 2008-9 jednatel a společník NESTA UL s.r.o., 2008 jednatel a společník ProStyl CZ, 2008 jednatel a společník DILOČAN s.r.o., 2008-9 jednatel a společník Desort s.r.o. (2012 konkurs, insolvence), 2008-9 jednatel a společník DELOCAN CZ s.r.o., 2009-11 předseda výboru Společenství pro dům Nová 1404/32 a 1405/34 Ústí nad Labem, 2009-10 jednatel a společník FLEXIBLE TRADE 15 s.r.o., 2009-10 jednatel a společník PALMYRA 16 TRADE s.r.o., 2010-11 jednatel a společník ZKR 17 TRADE s.r.o., 2010 jednatel a společník F14 TRADE s.r.o., od 2011 jednatel a společník KLAR 18 TRADE s.r.o., od 2011 jednatel a společník RAPT 19 TRADE s.r.o., od 2002 jednatel HSV Packaging and Insulation Czech s.r.o. Bydliště: Nová 1404/32, Ústí nad Labem - Střekov.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdeněk_Křivský), (Obchodní rejstřík)

KŘÍŽOVÁ MARIE, 12. 4. 1908, DPB „Kříž“, 7716, 20. 12. 1965 – 1968 KS StB České Budějovice. 1952-54 poslankyně NS za KSČ – vol. kraj České Budějovice. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Křížová)

KUBRT KAREL, 23. 2. 1927 Týniště, DPB VKR „Obora“, 15060, 4. 7. 1984 – 2. 10. 1986 OVKR OVS Pardubice. Strojní zámečník, 1971-86 poslanec SL FS za KSČ – vol. obvod Rychnov nad Kněžnou.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kubrt)

KURKA KAREL, 28. 4. 1922, D „Diplomat“, 21207, od 28. 11. 1983 – 1989 KS StB Hradec Králové. Ing., 1953-59 a 1962-68 náměstek ministra zahraničních věcí ČSSR, 1959-62 stálý delegát při OSN, 1968-69 velvyslanec ČSSR v Rumunsku, říjen 1969 – leden 1970 státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí ČSSR, 1970-71 1. náměstek ministra zahraničních věcí, 1971-76 velvyslanec Československa v Pekingu, 1976-81 vedoucí Ústavu mezinárodních vztahů. Funkce byl zproštěn na vlastní žádost, protože musel pečovat o manželku. V období let 1981–1984 ještě působil jako vedoucí vědeckotechnický pracovník v Ústavu mezinárodních vztahů.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kurka),                                                                           (http://hedvicek.blogspot.cz/2013/0 1/korejske-seznamy-korea-lists.html)

KUT KAREL, 4. 9. 1902 Havlíčkův Brod – 30. 10. 1961 Praha, A „Fabián“, 466, do 19. 4. 1956 centrála kontrarozvědky (2 svazky vlastnoručních zpráv). Novinář, redaktor, překladatel z italštiny. 1935-39 poslanec Národního shromáždění ČSR (1935-37 za Národní sjednocení, 1937-39 za Národní ligu).  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kut), (http://baila.net/kniha/45369276/svaz-narodu-karel-kut)

LAŇAR JOSEF, 19. 11. 1920, A „Ludvík“, 11307, 31. 5. 1962 – 27. 11. 1964 OŽD-StB Praha. Vedoucí prodejny nákupního, výrobního a stavebního družstva „Bratrství“, bydlící v Sokolské ulici číslo 18 v Praze 2. 1951-56 vězněn v souvislosti s padělanými potravinovými lístky, podmíněně propuštěn.
(http://www.ustrcr.cz/cs/jan-maticka)

LAVIČKA VÁCLAV, 26. 8. 1918, spolupracovník VKR „Stanislav“, 27759, 4. 6. 1965 – 13. 6. 1972 259. PLDB. 1947-48 poslanec NS za KSČ – vol. kraj Ústí nad Labem. V evidenci parlamentu veden jako poslanec až do 1954.  (http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=2499&org=285), (http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Lavička_(politik)

LEHMAN BEDŘICH, 27. 3. 1918 – 5. 3. 1986, A „Rek“, 2461, 9485, 14. 3. 1958 – 19. 9. 1968 KS StB Hradec Králové (od 13. 2. 1961 StB Trutnov), 28. 1. 1970 – 24. 9. 1980 StB Trutnov. Katolický kněz litoměřické diecéze.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_zemřelých_kněží_litoměřické_diecéze_od_roku_1945)

LOHYNSKÝ FRANTIŠEK, 1. 4. 1918 Lány, spolupracovník VKR „Chrást“, 8619, 22. 4. 1955 - 29. 1. 1958 OVKR 19. BPS. K roku 1954 montér národního podniku Totex Chrastava, 1954-60 poslanec NS za KSČ – vol. obvod Liberec. 1950-71 předseda MNV Chrastava. (http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Lohynský), 
(http://www.chrastava.cz/foto/star/index.htm)

LOUKOTA MILAN, 18. 6. 1960 Třebíč, A VKR „Waltr“, 9537, 29. 11. 1982 – 2. 5. 1990 OVKR 34. stíhací bombardovací letecké divize. Republikánský politik. 1992 poslanec ČNR za Sdružení pro republiku - Republikánskou stranu Československa - volební obvod Jihomoravský kraj, 1993-98 poslanec Poslanecké sněmovny za SPR-RSČ. V komunálních volbách 1994 byl zvolen do zastupitelstva města Třebíč za SPR-RSČ. Od 1998 člen předsednictva SPR-RSČ. Se stranou se rozešel 2002, kritizoval předsedu Miroslava Sládka a spolu s Josefem Krejsou a dalšími bývalými vedoucími představiteli strany (Jan Vik, Pavel Maixner) ustavil nový subjekt Republikáni (působil jako tajemník této nové strany), za který neúspěšně kandidoval v sněmovních volbách 2002. V krajských volbách 2012 neúspěšně kandidoval za Středočeský kraj coby bezpartijní na kandidátní listině Dělnické strany sociální spravedlnosti.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Loukota)

MACHALKA AUGUSTIN ANTONÍN, 14. 9. 1906 – 3. 1. 1996, A „Kamil“, 10119, 13968, 2051, 129, 23. 4. 1959 - 24. 6. 1981 centrála kontrarozvědky a KS StB České Budějovice (vlastnoruční zpráva, finanční doklad). Katolický kněz, opat  premonstrátského kláštera v Nové Říši. 1950-60 vězněn. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Augustin_Machalka)

MALEČEK STANISLAV, 12. 1. 1917 – 13. 7. 2000, A „Mládežník“, 8678, 2. 6. 1958 – 6. 5. 1963 centrála kontrarozvědky. Novinář. Působil v Novinářském studijním ústavu, do 1968 vedoucí tajemník Svazu českých novinářů. 1945-46 poslanec NS za ČSSD. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Maleček)

MÁLEK LUBOMÍR, 21. 6. 1945 Korytná, A „Technik“, 19902, 28. 6. 1976 – 29. 12. 1988 StB Uherské Hradiště se zaměřením na kulturu. Folklorista, hudebník, zpěvák, organizátor. Pracoval  jako technik ve Slováckých strojírnách a České zbrojovce. 1970-2011 primáš a umělecký vedoucí národopisného souboru Olšava. Žije v Uherském Brodě. V roce 2010 mu byla udělena Cena Města Uherského Brodu.  (http://patrioti.ub.cz/?page_id=149), (http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/cenu-mesta-ziskal-primas-olsavy-malek.html)

MAREŠ RADIM, 28. 5. 1940, A „Honza“, 18595, 20. 11. 1974 – 29. 12. 1984 StB Plzeň. Prof. Ing., CSc., vědec – termomechanik, VŠ pedagog. Vystudoval na katedře Energetických strojů a zařízení na Západočeské univerzitě v Plzni, kde se stal vedoucím oddělení mechaniky tekutin a termomechaniky katedry energetických strojů a zařízení. Pobyty v zahraničí. 2010-13 člen výboru Společenství pro dům v Plzni, Luďka Pika 469/13, 470/15. Bydliště: Luďka Pika 469/13, Plzeň.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Radim_Mareš) – nepřesné datum narození, správné datum narození zde (http://home.zcu.cz/~sbenesov/almanach.pdf) nebo zde (https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a400026124&typ=full&klic=6viars)

MATĚJKA MILOŠ, 17. 12. 1925, I, 6750, od 18. 7. 1963 kandidát informátora, 20. 11. 1963 – 4. 4. 1968 informátor StB Rychnov nad Kněžnou. JUDr., úředník. Vedoucí zásobování v n. p. Automobilové závody Kvasiny, člen pracovněprávní komise OOR v Rychnově nad Kněžnou a místopředseda TJ Spartak Rychnov nad Kněžnou. 1969 poslanec ČNR a SN FS za Československou stranu socialistickou. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Miloš_Matějka)

MATULKA DALIBOR, 12. 7. 1953 Brno, A + D VKR „David“, 76178, 26. 11. 1976 – 16. 6. 1977 důvěrník, 16. 6. 1977 – 29. 1. 1979 agent OVKR při KVS Ostrava. JUDr., 1978–85 vnitropodnikový kontrolor v Krajském ústavu národního zdraví Brno, 1986-91 hlavní kontrolor v Městském ústavu národní zdraví, 1991-92 právník pro Centrum dětských odborných zdravotních služeb, 1992 poslanec ČNR za KSČM (respektive Levý Blok) – vol. obvod Jihomoravský kraj, 1993-2002 poslanec Poslanecké sněmovny za KSČM. Člen ÚV KSČM. 2002 asistent  soudce Nejvyššího soudu v Brně. Od 2003 člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Dalibor_Matulka), (http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/2580-dalibor-matulka), (http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/slozeni-rady/matulka.htm)

MATYÁŠ JAROSLAV, 14. 3. 1933 Hrotovice, spolupracovník VKR „Božena“, 2276, 56625, 3. 8. 1954 – 15. 5. 1972 4. LŠP OVKR LU a OVKR 1. stíhací letecké divize. Ing., generál ČSLA, politik KSČ. 1971-73 velitel leteckého vojenského útvaru v Líních, 1976-83 velitel 10. letecké armády, poté velitel Protivzdušné obrany státu v ČSLA a člen kolegia ministra národní obrany. 1981-90 poslanec SL FS za KSČ – vol. obvod Hradec Králové-venkov. 1999 člen představenstva EUROALFA Zlín, a.s. (2002 konkurs, 2011 výmaz z OR), 1999 člen představenstva Alfa – Řehák a.s., v likvidaci (2005 konkurs), 1994-2008 jednatel a společník a současně od 2005 likvidátor TECHNOPOLEX spol. s r.o. v likvidaci, od 1991 soukromý podnikatel – firma MATHIAS. Bydliště: U 4. baterie 9, Praha 6.  (http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/104579), (Obchodní rejstřík),  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Matyáš)

MĚCHURA JIŘÍ, 3. 7. 1940 Dubňany – 25. 11. 1995, A „Adam“, 40706, od 19. 10. 1982 KTS, od  26. 7. 1985 agent (TS) StB Uherské Hradiště se zaměřením na strojírenství (svazek vlastnoručních zpráv, finanční svazek). Ing., technik, od 1962 pracoval ve Slováckých strojírnách, 1990-92 ředitel Slováckých strojíren Uherský Brod. (http://patrioti.ub.cz/?page_id=149)

MEVALD JOSEF, 26. 11. 1932, spolupracovník VKR „Jiří“, 4488, 13545, 21. 8. 1954 - 5. 4. 1955 3. prap. OVKR 3. BPS, do 18. 12. 1959 OVKR – KS StB Karlovy Vary. RSDr., politik KSČ. 1969-73 vedoucí tajemník Městského výboru KSČ v Plzni, 1973-75 tajemník a od 1975 vedoucí tajemník Krajského výboru KSČ pro Západočeský kraj. V Západočeském kraji rovněž od roku 1975 zastával post předsedy Krajského výboru Národní fronty. Člen ÚV KSČ. 1971-76 poslanec ČNR za KSČ, 1976-89 poslanec SN FS za KSČ – vol. obvod Plzeň-sever-Rokycany. V roce 1979 získal Řád práce a roku 1982 Řád Vítězného února. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Mevald)

MEVALD KAREL, 21. 12. 1932 Jičín, A + D „Reportér“, 5828, 35920, od 23. 7. 1973 KTS, 26. 9. 1973 – 17. 8. 1988 agent, 17. 8. 1988 – 6. 12. 1989 důvěrník centrály kontrarozvědky (svazek vlastnoručních zpráv, finanční doklad). Fotograf a redaktor. 1951-91 fotoreportér ČTK (od 1980 vedoucí oddělení barevné fotografie), 1984-89 předseda  Klubu fotoreportérů Českého svazu novinářů. Časté cesty do zahraničí. Od 90. let spolupracovník Haló novin. Od 1993 předseda Spolku českých novinářů. 1992-2012 soukromý podnikatel. Bydliště: Senegalská 635/6,  Praha – Vokovice.  (http://www.databazeknih.cz/autori/karel-mevald-55940),    (http://czechfolks.com/plus/2009/08/03/miroslav-sigl-album-vzpominek-fotoreportera-karla-mevalda/)

MICHNÝ JIŘÍ, 13. 2. 1935 Ostrava – 1969 Ostrava, spolupracovník VKR a KS StB Plzeň, do 13. 1. 1960 spolupracovník KS StB Plzeň „Jan“, 5312, 22. 2. 1960 -  11. 11. 1961 spolupracovník KVS Praha a centrály VKR „Jan“, 25204. Herec. Vystudoval herectví na DAMU, poté byl členem plzeňského Divadla J. K. Tyla. Byl prvním manželem herečky Jany Hlaváčové.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Michný), (http://libri.cz/databaze/film/heslo/3058)

MOHORITA VASIL DMITRIJ, 12. 8. 1919 Volovec (Zakarpatská Ukrajina), spolupracovník VKR „Václav Harhaj“, 2731, 11. 8. 1954 – 29. 5. 1957 centrála VKR. Za 2. světové války člen sovětského výsadku – zpravodajské skupiny ARAP, která působila v okolí Makova a v Beskydech od 7. 10. 1944. Před výsadkem student.  (http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/46166)

MOŠNA JIŘÍ, 28. 1. 1928 Jičín – 4. 7. 2010 Stará Boleslav , A + D „Vojtěch“, 17629, 12. 2. 1964 – 22. 7. 1964 kandidát agenta „Řidič“, 11. 2. 1974 – 19. 6. 1974 důvěrník „Jan“, 19. 6. 1974 – konec 1989 agent StB Plzeň. Katolický kněz, osobní arciděkan. Po vysvěcení v r. 1952 působil v Brandýse nad Labem, ve Skalné u Chebu, v Roudnici nad Labem, v Tismicích u Českého Brodu, v Pernanci, ve Stráži u Tachova, 1961 vězněn, po propuštění pracoval několik let jako řidič sanitky a jako skladník, v prosinci 1966 nastoupil jako farář do Města Touškova v okrese Plzeň-sever, 1973-89 děkan a okrskový vikář vikariátu Plzeň-sever. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Mošna)

NEHYBA JOSEF, 6. 10. 1914, do 6. 8. 1956 spolupracovník VKR „Filip“, 1230. 1954-60 poslanec NS za KSČ – volební obvod Liberec. K roku 1954 major ČSLA a náčelník Okresní vojenské správy.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Nehyba)

NĚMEC MIROSLAV, 30. 12. 1913, A „Stalinec“, 5790, 24. 12. 1958 – 25. 10. 1960 StB Kutná Hora (1 svazek vlastnoručních zpráv). Poslanec, hlavní agronom JZD z obvodu Zruč nad Sázavou. 1960-68 bezpartijní poslanec NS ČSSR, 1969-71 poslanec SL FS. V průběhu volebního období vstoupil do KSČ.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Němec_(politik)

NĚMEČEK JAN, 25. 2. 1896 Příbram – 31. 3. 1968, do 19. 1. 1954 spolupracovník StB „Šimánek“, 31996, 3662,  centrála kontrarozvědky. Doc. PhDr., hudební historik, VŠ pedagog – do 1951 UK, 1951-53 na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Němeček_(hudební_historik)

NEUBERT JIŘÍ, 11. 1. 1933, do 1967 spolupracovník vojenské rozvědky „Buditel“, 2000405. RSDr., odborář, politik KSČ. Tajemník Ústřední rady odborů, 1986-90 poslanec SL FS za KSČ – vol. obvod Košice. Od 1994 jednatel Freizeit - und Urlaubsanlagen Bohemia spol. s r.o. Bydliště: U Sluncové 608, Praha 8. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Neubert), (Obchodní rejstřík)

NOVÁČEK ANTONÍN, 19. 1. 1919 Drážďany – 9. 3. 1985 Hradec Králové, A „Choceňský“, „Jan“, 3291, 9965, 24. 9. 1959 – 9. 3. 1985 KS StB Hradec Králové (VZ z r. 1959). Katolický kněz, dominikán. 1959 zatčen a uvězněn, do duchovní správy se vrátil až v roce 1962. Působil pak v Týništi nad Orlicí a nakonec v Chocni.  (http://www.op.cz/?a=224&b=&id=40)

NOVÁK ANTONÍN JIŘÍ, 25. 7. 1910 Znojmo – 1986 Praha, A „Kulhánek“, 678, 142, 2020, 9. 6. 1954 –  8. 4. 1986 centrála kontrarozvědky. ThDr., pravoslavný kněz. Vedle funkcí dlouholetého ředitele Úřadu eparchiální rady (od 1946) a později kancléře Metropolitní rady Pravoslavné církve v Československu jej významně zaměstnávala práce pro církevní tisk, publikační činnost, od 1976 administrování církevní obce v Praze 2 a v neposlední řadě působení na ekumenickém poli. Činný byl rovněž ve Svazu protifašistických bojovníků. Obdržel řadu vyznamenání.  (http://www.ustrcr.cz/cs/antonin-jiri-novak-1910-1986)

NOVÁK OSVALD, 29. 7. 1912 Konice – 4. 7. 1971 Praha, A „Arga“, „Zapletal“, 2719, 31, 2032, 1. 3. 1955 – 4. 7. 1971 centrála kontrarozvědky (4 svazky vlastnoručních zpráv, 2 finanční svazky).  Msgre. prof. ThDr., katolický kněz, děkan svatovítské kapituly. Člen Sdružení katolických duchovních Pacem in terris. Stal se kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze (1951-71) a také jejím děkanem, zároveň byl duchovním správcem v kostele sv. Josefa na Náměstí Republiky v Praze a do své smrti zástupcem kardinála Tomáška. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Osvald_Novák), (http://www.kpmk.eu/index.php/svatovitska-kapitula/clenove-kapituly/instalovani-1950-1989/126-osvald-novak)

NOVÁK ZDENĚK, 2. 4. 1891 Paskov – 23. 10. 1988 Zadní Třebaň, TS „Vojen“, 5629, 7809, 11375, do 18. 2. 1955 KS StB Praha (2 svazky vlastnoručních zpráv, 1 finanční svazek), 2. 4. 1957 – 20. 12. 1958 centrála kontrarozvědky. Armádní generál. Za války člen vojenské odbojové organizace Obrana národa (1942-44 velitel ON). 1951 byl z armády propuštěn a degradován na vojína, 1954 odsouzen k 18 letům za velezradu a uvězněn, 1956 na základě prezidentské milosti propuštěn, 1967 rehabilitován a zároveň mu byla vrácena vojenská hodnost.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdeněk_Novák_(generál), (http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/43503)

ODVÁRKO STANISLAV, 1. 4. 1911 Nová Paka – 3. 9. 1985 Zbraslav, D „Malíř“, 4098, 20. 9. 1972 – 28. 2. 1978 centrála kontrarozvědky. Akademický malíř, grafik, typograf, básník, kulturní organizátor. (http://www.eantik.cz/cz/prehled.aspx?kid=-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-&hid=-2-3-4-5-6-&r=1&d=1&s=1&page=89)

OLŠAR KAREL, 29. 1. 1915 Dolní Suchá (Havířov) – 2. 9. 1978 Bulharsko, A „Oldřich“, 6986, 3. 1. 1960 – 17. 2. 1970 StB Hořovice (od 8. 5. 1960 StB Beroun, od 26. 9. 1961 StB Příbram), 17. 2. 1972 – 2. 9. 1978 D „Příbramský“, 3273, centrála kontrarozvědky. Katolický kněz – 1948-61 Cerhovice (5 km od Hořovic), 1961-72 Svatá Hora u Příbrami, 1972-78 kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta (od 1973 děkan kapituly). Zároveň od 1972 rektor kostela sv.  Josefa na náměstí Republiky v Praze 2. 1953-61 správce vikariátu berounského. (http://www.kpmk.eu/index.php/svatovitska-kapitula/clenove-kapituly/instalovani-1950-1989/122-karel-olsar)

PANSTER HERIBERT, 2. 12. 1926 – 2002(?), do 1958 spolupracovník vojenské rozvědky + A „Herbert“, 455, 14. 6. 1954 – 29. 2. 1960 StB Kraslice (13. 9. 1964 svazek obnoven). Politik KSČ německé národnosti. 1964-68 poslanec NS ČSSR za Západočeský kraj, 1969-90 poslanec SL FS – vol. obvod Kraslice. 1968 lesník z obvodu Kraslice, 1991 penzionovaný šéfredaktor listu Prager Volkszeitung. Od 1969 předseda Kulturního spolku občanů německé národnosti ČSSR. 1986 obdržel Řád Vítězného února.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Heribert_Panster)

PATAKY ŠTEFAN, 5. 8. 1908 Spišské Podhradie – 30. 1. 1983 Diana, A „Alba“, 575, do 15. 11. 1955 KS StB Plzeň, do 19. 4. 1961 StB Domažlice, 10. 5. 1962 – 15. 2. 1964 KS StB Plzeň. Katolický kněz – 1953-57 Kdyně, 1959-64 Domažlice.  (http://www.mekbn.cz/kalendarium/mesicni/kalendarium_mesicni_1.pdf) – chybně uvedeno Štěpán, (http://www.farnostkdyne.8u.cz/knezi-farnosti/)

PAULY JAN, 22. 8. 1910 – 10. 6. 1986, A + I, 9. 6. 1954 – 30. 11. 1963 agent „Honza“, 525, KS StB Praha, 25. 11. 1965 – 15. 5. 1968 informátor „Hájek“, 24690, centrála kontrarozvědky. Úředník, ústřední tajemník Československé strany lidové, místopředseda Ústředního výboru Národní fronty a poslanec KNV pro Středočeský kraj. Byl členem Ústředního výboru Svazu protifašistických bojovníků a Krajského výboru Obránců míru. Bylo mu uděleno vyznamenání Za vynikající práci. 1969-70 poslanec ČNR a současně i SN FS za ČSL. V téže době rovněž ministr bez portfeje.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pauly_(politik)

PAVLÍK VRATISLAV, 12. 4. 1934 Husinec u Prahy, spolupracovník VKR „Boris“, 8276, 5. 4. 1955 - 23. 12. 1956 OVKR 6. BVS. Dělník podniku ČKD, naftové motory. 1969-71 poslanec ČNR za KSČ, současně i poslanec SN FS.  V 2. pol. 80. let předseda kontrolní a revizní komise KSČ v obvodu Praha 6.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Vratislav_Pavlík)

PECK KAREL, 10. 5. 1904, DPB „Peřina“, 1548, do 23. 3. 1960 KS StB Jihlava. 1953-54 poslanec Národního shromáždění ČSR za KSČ – volební kraj Havlíčkův Brod.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Peck)

PECKA VLASTIMIL, 28. 5. 1930, do 3. 8. 1956 spolupracovník VKR „Ostrý“, 3598. Strojní zámečník z obvodu Beroun, poslanec. 1964-68 bezpartijní poslanec NS ČSSR, 1969-71 poslanec SL FS a současně i ČNR.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastimil_Pecka)

PICH-TŮMA MIROSLAV, 22. 8. 1919 Havlovice – 9. 1. 1995 Trutnov (sebevražda), do 15. 2. 1958 spolupracovník SNZ Praha „Tomeš“, 167. Za války komisař partyzánské brigády Mistra Jana Husa. Podezřelý ze spolupráce s gestapem. 1945-46 poslanec Prozatímního Národního shromáždění za KSČ, respektive za Svaz české mládeže. Byl předsedou Československého svazu partyzánů. Klement Gottwald ho pověřil vybudováním tajné zpravodajské organizace uvnitř KSČ a svazu partyzánů. Působil u Státní bezpečnosti, kde se po roce 1948 podílel na násilnostech a justičních zločinech. V den nalezení těla ministra Jana Masaryka se pohyboval v 7 hodin ráno na místě činu. Nedokázal nikdy tuto okolnost vysvětlit. V roce 1964 závěry inspekce ministra vnitra potvrdily, že v letech 1948-49 osm příslušníků StB v čele s Tůmou zlikvidovalo tři vyšetřované osoby. Dvě byly bez soudu popraveny, třetí měla být utlučena v průběhu výslechu. Již po roce 1953 byl za „porušování socialistické zákonnosti“ Tůma krátce odsouzen, ale v roce 1956 mu byl zbytek trestu přeměněn na podmíněný a v roce 1960 byl amnestován. Vojenský soud v Příbrami jej pak v červenci 1991 rehabilitoval, což vyvolalo kritickou odezvu, protože spolutvůrce zločinů 50. let tak byl postaven na roveň politickým vězňům. V první polovině 90. let byla jeho osoba objektem zájmu médií, byl kritizován za svou roli v komunistickém teroru 50. let a připravovalo se nové vyšetřování. V lednu 1995 se oběsil na půdě svého domu v Trutnově.      (http://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Pich-Tůma)

PILNAY FRANTIŠEK, 29. 12. 1919 Ústí nad Labem, D VKR, 72782, 21. 6. 1974 – 4. 4. 1975 5. sb + pravd. TS kontrarozvědky „Václav Chlumský“, 253, 12727, 15177, 14. 6. 1954 – 28. 5. 1955 KS StB Ústí nad Labem. Politický a sportovní aktivista, sportovní novinář ve Svobodném slově. V 70. letech ředitel propagačního oddělení  Bytex Vratislavice. 1976-81 poslanec SL FS za Československou stranu socialistickou – vol. obvod Liberec-jih.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Pilnay)

POKORNÝ LUDVÍK, 21. 2. 1923 Petrovice – 9. 9. 2011 Kyjov, I + D „Ruda“, 15424, od 13. 7. 1971 kandidát informátora, 23. 11. 1971 – 30. 6. 1972 informátor, 30. 6. 1972 – 1. 9. 1985 důvěrník StB Hodonín se zaměřením na výjezdy občanů do kapitalistických států. Kulturní pracovník, vypravěč strýc Cyril z Kyjova, moderátor, tlumočník na zahraničních zájezdech.                                                                                    (http://www.islovacko.cz/Revue/496-za-ludvikem-pokornym-ktery-venoval-kyjovu-kus-sveho-srdce)

POŠUSTA STANISLAV, 10. 11. 1920 Praha, A „Stáňa“, 12224, 23712, 20. 10. 1975 – 29. 4. 1981 StB Praha a centrála kontrarozvědky. RSDr., novinář, politik. 1945-48 politicky působil v Čs. sociální demokracii, kde reprezentoval levici; člen ústřední komise mládeže, od března do června 1948 člen představenstva strany. 1946-49 ústřední tajemník Svazu české mládeže, 1949-52 tajemník ústředního výboru Čs. svazu mládeže. 1948 se aktivně podílel na sloučení ČSSD s KSČ; 1948-52 náhradník ústředního výboru KSČ, 1948-54 poslanec Národního shromáždění. 1952-66 pracovník aparátu KSČ na Ostravsku; 1956-59 absolvoval Vysokou stranickou školu. 1966-70 pracovník, 1968-69 zástupce vedoucího oddělení kulturní politiky ústředního výboru KSČ. 1970 vyloučen ze strany. 1970-88 pracovník tiskové služby pražských Dopravních podniků, 1988-89 spolupředseda Společnosti pro studium demokratického socialismu (s BŘETISLAVEM NEDBÁLKEM, který byl dlouhodobý agent StB, až do 1989). 1989-90 byl jako někdejší likvidátor ČSSD v roce 1948 vyloučen z účasti na její obnově, podílel se však na ustavení a činnosti Masarykovy dělnické akademie (1995-98 člen jejího sekretariátu).     (http://www.historiecssd.cz/p-q/posusta-stanislav/),  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Pošusta)

PROŠKOVEC JOSEF, 15. 8. 1927, A „Pepa“, 3112, do 15. 9. 1964 KS StB Plzeň. Ing., CSc., politik, ředitel výzkumného ústavu z obvodu Plzeň-město severovýchod. 1964-68 poslanec NS ČSSR za KSČ, 1969-71 poslanec SL FS. 1995-2001 člen dozorčí rady TYPOS, tiskařské závody, a.s. (vymazáno), 1997-2007 společník M3V Plzeň, s.r.o. - v likvidaci, od 1996 likvidátor ITT – CZECH, spol. s r.o. - v likvidaci. Bydliště: nám. gen. Píky 10, Plzeň-město.   (http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Proškovec), (www.justice.cz)

PROTIVÍNSKÝ VLASTIMIL VOJTĚCH, 15. 9. 1969, KB „Marek“, 41894, od 5. 5. 1989 kandidát tajné spolupráce, od 23. 10. 1989 konspirační byt KS StB Brno se zaměřením na římskokatolickou církev. Katolický kněz – 2000-2006 Rakvice, od 2007 Třebíč-Jejkov, spoluzakladatel portálu Katolík.cz.                                             (http://brnensky.denik.cz/serialy/farari-hrozilo-vezeni-za-boj-proti-kscm20080330.html),                                                                              (http://www.katopedia.cz/index.php?title=Vlastimil_Vojt%C4%9Bch_Protiv%C3%ADnsk%C3%BD)

RADA ZDENĚK, 25. 6. 1938 Boskovštejn, spolupracovník VKR „Petr“, 17005, 28. 12. 1957 – 25. 11. 1959 OVKR 12. PB. RSDr., politik KSČ. V 80. letech vedoucí tajemník OV KSČ Znojmo, 1986-90 poslanec SL FS za KSČ – vol. obvod Znojmo-Třebíč.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdeněk_Rada_(politik)

RACHAČ ZDENĚK, 20. 9. 1941, A „Riga“, 16976, 23. 3. 1979 – 14. 8. 1979 KTS, 14. 8. 1979 – 13. 12. 1989 agent centrály kontrarozvědky. Ing., na začátku 90. let poradce tehdejšího československého ministra financí Václava Klause. Na starosti měl také vyjednávání splátky dluhu ve výši téměř pěti miliard dolarů, který vůči ČSFR měl kolabující Sovětský svaz. Po rozpadu SSSR a Československa přešel Rachač na ministerstvo financí ČR a převzal agendu dluhu tentokrát ruského. Záležitost s ruským dluhem dopadla pro ČR značně nevýhodně. Následně přešel Rachač do firmy Falkon, ta měla ruský dluh na starosti (od 8. 3. 2012 člen představenstva). Společnost Falkon Capital je podivné zjevení na česko-gruzínsko-ruské obchodní scéně. Potkávají se v ní opravdu zvláštní lidé, od gruzínské rodiny Mamaladze, která se kdysi ocitla v hledáčku tajných služeb pro podezření z kontaktů s mafií, přes předlistopadového ředitele Slovnaftu Jozefa Čimboru (důvěrník StB) až po právníka Tomáše Chňoupka, syna někdejšího komunistického ministra zahraničních věcí. Další angažmá Zdeňka Rachače: 1990-2000 člen představenstva FORTEX. Akciová společnost v likvidaci, 1991-92 společník Credittax, spol. s r.o., (1992 výmaz z OR), od 1993 jednatel ALIEK spol. s r.o., 1991-97 společník a 1993-97 jednatel AMCECH spol. s r.o., 1992-2004 společník StavoFer spol. s r.o. (likvidace, 2004 výmaz z OR), od 27. 1. 2012 člen dozorčí rady HOTEL PRAHA a.s. Bydliště: 1) Dukelských hrdinů 769/32, Praha 7 - Holešovice, 2.) (novější) Dlouhá 715/38, Praha 1.  (http://www.motejlek.com/nova-souvislost-po-dlouhych-letech-statni-vyjednavac-ruskeho-dluhu-zakotvil-ve-falkon-capital), (Obchodní rejstřík)

REMEK JOZEF, 29. 4. 1927 Mojšová Lúčka, spolupracovník VKR „Športovec“, 2721, 11. 8. 1954 - 14. 10. 1955  OVKR 2. LTD. Vojenský letec, generál ČSLA, politik KSČ, otec prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka. 1950 nastoupil k Leteckému pluku 1 (Zvolenský). Prošel několika dalšími útvary a potupně se z pozice velitele roje, velitele letky, instruktora a zástupce velitele dostal až na velitelské posty. V letech 1955-57 byl takto pověřen velením 7. stíhacího leteckého pluku v Košicích, pak zastával hodnost zástupce velitele 1. stíhací letecké divize České Budějovice (1957-58) a 22. stíhací letecké divize Chrudim-Brno (1958-60). V letech 1958-60 vystudoval na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně a v letech 1960-62 pokračoval studiem na Vojenské akademii generálního štábu SSSR. V letech 1962-65 velel 34. stíhací bombardovací letecké divizi v Čáslavi, v období let 1969-73 byl velitelem 10. letecké armády v Hradci Králové. Roku 1972 prošel Vyšším akademickým kurzem Vojenské akademii generálního štábu SSSR. Roku 1974 získal hodnost generálporučíka ČSLA. V letech 1973-76 působil jako Náčelník letectva a PVOS a náměstek ministra národní obrany ČSSR, v letech 1976-88 coby Velitel letectva, náměstek ministra národní obrany ČSSR pro letectvo a PVOS. V období let 1988-90 byl Velitelem letectva ČSLA. Ze služebního poměru byl propuštěn k 28. únoru 1990. Kandidát ÚV KSČ. 1971-81 poslanec SL FS za KSČ – vol. obvody Pardubice-město a Hradec Králové-venkov.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jozef_Remek), (http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/89720)

RENTZ JIŘÍ, 1. 10. 1919 Praha – 25. 1. 2011, A „Magnet“, 4531, do 14. 10. 1968 KS StB Praha (1 svazek vlastnoručních zpráv). RNDr., PhMr., přední člen Českého klubu kinoamatérů (ČKK), autor patentu pro nanášení magnetické zvukové stopy na film (1956) a publikace Technika amatérského filmu (1983), ale též tvůrce mnoha amatérských snímků.  (http://www.ckkp.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=32)

RUSEK ANTONÍN, 4. 1. 1926, DPB „Marie“, 10064, 21. 1. 1963 – 11. 10. 1963 KS StB Brno. Doc. Ing., CSc., ekonom, VŠ pedagog. Do 1969 docent katedry PE a proděkan Ekonomické fakulty Vysokého učení technického v Brně. 1969 poslanec ČNR a zároveň SN FS za KSČ, po 1969 odstaven z politických funkcí. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Antonín_Rusek)

RŮZHA JOSEF, 17. 12. 1911, A „Jožka“, 1423, 21. 6. 1954 – 9. 12. 1955 centrála kontrarozvědky.  Tajemník Krajského výboru ČSS, 1948-60 poslanec NS ČSR za ČSS – vol. kraj Liberec. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Růzha)

ŘEHÁK ZDENĚK TADEÁŠ, 6. 6. 1923 Straky (okres Nymburk) – 4. 8. 1997 Praha, A „Máša“, 16065, od 19. 10. 1978 KTS „Norbert“, 10. 4. 1979 – 21. 12. 1981 agent centrály kontrarozvědky. Katolický kněz, premonstrát. V 50. letech působil v Jihlavě a Telči, v roce 1957 zatčen a ve vykonstruovaném procesu v roce 1958 odsouzen na 4 roky do vězení, propuštěn byl na amnestii v roce 1960 a až do roku 1968 pracoval jako dělník Uhelných skladů v Nymburku. V roce 1968 se mohl vrátit do duchovní služby. Až do roku 1990 pak působil jako farář ve Mšeně u Mělníka. Od 1991 asistent Kongregace sester premonstrátek, 1993-95 administrátor kláštera v Teplé a poslední roky života podpřevor Strahovského kláštera. (http://www.farnost-telc.cz/content/rehak-zdenek-tadeas)

ŘÍKOVSKÝ ANTONÍN, 24. 11. 1914 Vlkoš u Přerova – 20. 1. 1980 Dvůr Králové, A „Říha“, 1674, 9956, 23. 1. 1956 – 20. 1. 1980 KS StB Hradec Králové. Katolický kněz. 1950-53 vězněn, poté farář v Chotči, později ve Veliši u Jičína, od 1.12.1956 nastoupil jako děkan do Dvora Králové, kde zůstal do své smrti. Biskupský notář.  (http://www.svjankrtitel.estranky.cz/clanky/zivotopis-nekterych-dekanu.html)

SAMEK ROBERT, 22. 2. 1904, A „Bohouš“, 560, 9. 6. 1954 – 13. 4. 1955 KS STB Praha (1 svazek vlastnoručních zpráv). 1948 krátce poslanec Ústavodárného Národního shromáždění za ČSS. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Samek

SEDLÁK JIŘÍ, 31. 12. 1925, IS rozvědky „Kalaš“, 45644, 9. 6. 1972 – 22. 3. 1976 oblastní odbor Brno. Doc. PhDr., DrSc., psycholog. 17 let pracoval v Pedagogické knihovně v Brně, 1994-2013 provozoval soukromou praxi. Bydliště: Klíny 2294/59, Brno – Židenice. (http://universitas.muni.cz/cs/authors/sedlak-1),                                       (http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_rzp.cgi?ico=61429066&jazyk=cz&xml=1)

SEDLÁK JAROMÍR, 24. 11. 1925, A + DPB + D, 22. 5. 1965 – 9. 11. 1970 DPB „Vodárna“, 270, 24335, 17191, centrála kontrarozvědky a StB Praha (1 finanční svazek), 24. 10. 1972 – 28. 2. 1978 D „Mirek“, 2500, centrála kontrarozvědky, 3. 1. 1985 – 22. 6. 1987 A „Lubomír Spisar“, 29554, centrála kontrarozvědky (finanční svazek + svazek vlastnoručních zpráv). PhDr., CSc., diplomat, publicista. Člen KSČ od 1945, odborný asistent na filosofické fakultě UK, na VŠP ÚV KSČ přednášel otázky třídního boje, revoluce a kontrarevoluce, státu, práva, války a míru. Diplomat (1967-1970 Londýn jako pracovník MZV - 1965 úsek kultury a vědy, 1968 tisk; Ženeva - 1959 úsek Mezinárodní organizace práce, 1973-5 Helsinský závěrečný akt; velvyslanec na Srí Lance do roku 1979), mluvčí Ministerstva zahraničních věcí, 1971 ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, 1982 vedoucí vědecký pracovník (mezinárodní právo) Ústavu státu a práva Akademie věd, poradce tří předsedů vlád - tajemník Lubomíra Štrougala (v letech 1983-1988), Ladislava Adamce a Mariána Čalfy, 1989 spoluzakládal DFK (Demokratické fórum komunistů). 2005 poradce premiéra Paroubka.  (http://www.blisty.cz/aut/273/bio.html), (http://audiklub.cz/forum/tema/191110-muz-nad-stolem-jaromir-sedlak-v-rozhovoru-s-karlem-sysem)

SKOBLÍK JIŘÍ, 16. 8. 1932 Praha, A „Karlík“, 24963, 20. 11. 1975 – 16. 2. 1977 StB Praha. ThDr., katolický kněz, VŠ pedagog. Od 1968 působí v Praze, 1975-81 kaplan a 1981-90 rektor kostela sv. Ignáce v Praze 2 – Nové Město, 1990-95 duchovní správce kostela Panny Marie v Praze 2 na Karlově. 1993-2010 kanovník pražské metropolitní kapituly (2007-10 kancléř). Od 2001 rektor kostela sv. Benedikta na Hradčanském náměstí v Praze 1. Od 2010 papežský prelát. 1990-2002 odborný asistent na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 2002-04 vedoucí katedry, poté externí vyučující. (http://kpmk.eu/index.php/svatovitska-kapitula/clenove-kapituly/instalovani-1990-2000/132-thdr-jiri-skoblik)

SKRAMLÍK PAVEL, 10. 8. 1950 Praha, A + D VKR „Petr Kment“, 63844, 57982, 21. 2. 1973 – 24. 8. 1973 důvěrník, 24. 8. 1973 -  18. 6. 198(?) agent VKR (20. msd do 1974, poté centrála VKR), 9. 4. 1986 – 4. 5. 1988 KTS, 4. 5. 1988 – 5. 12. 1989 D kontrarozvědky „Kram“, 43217, KS StB Praha. Sportovní novinář, spisovatel. Působí v médiích od roku 1969. V letech 1974-78 pracoval v Zemědělských novinách, po věznění v letech 1978-82 pracoval jako dělník, operátor a programátor počítačů a v letech 1984-89 byl sekretářem fotbalového klubu Bohemians Praha. K 1. lednu 1990 se stal prvním vedoucím sportovního oddělení obnoveného deníku Lidové noviny. 1992-2001 působil v Blesku. Po odchodu z Blesku působil v denících Super, Večerní Praha, SuperSpy, Impuls, magazínech Sport Style, Stadion, ve funkci mediálního ředitele vydavatelství 100+1 a šéfredaktora časopisu Svět vědy a magazínu Paparazzi. Od září 2006 vydával vlastní sportovní magazín Totalsport, ale v prosinci 2007 ho zastavil kvůli rozkolu se společníky. Od počátku roku 2008 do konce července 2012 byl vedoucím sportovní redakce tiskové agentury Mediafax, od 1. srpna roku 2012 přijal pozici šéfeditora fotbalového magazínu Hattrick. Manžel JUDr. Kláry Samkové. 1992-2002 společník CEKOM, k.s. v likvidaci (vymazáno), 2006-2008 jednatel a společník Totalmedia, s.r.o., 2006-2010 předseda představenstva Bytové družstvo Rezidence Luka, od 2010 jednatel REALTON s.r.o., od 2010 jednatel a společník BLINKR s.r.o. Bydliště: 1.) Klecanská 28, Praha 8, 2.) Španělská 742/6, Praha 2 – Vinohrady, 3.) Sochařská 318/6, Praha 7 - Bubeneč, 4.) Fantova 1760/3, Praha 5 – Stodůlky.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Skramlík), (www.justice.cz), (http://skramlik.blog.idnes.cz/), ( http://www.felixboom.cz/felix-boom/),                     (http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/180802/manzel-prezidentske-kandidatky-samkove-prepadl-banku.html)

SKŘIVAN JIŘÍ, 16. 7. 1947, D „Jirka“, 22158, 30. 6. 1982 – 15. 5. 1986 KS StB Ústí nad Labem. Horník, vedoucí lamač-hlavní předák. 1981-86 poslanec SL FS za KSČ – vol. obvod Česká Lípa. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Skřivan)

SLAVĚTÍNSKÝ MILAN, 20. 1. 1930 Velký Týnec – 16. 12. 2001 Olomouc, I „Viktor“, 13304, od 7. 10. 1966 kandidát informátora „Topol“, 30. 5. 1967 - 24. 4. 1968 informátor StB Prostějov se zaměřením na zdravotnictví. Prof. MUDr., CSc., lékař, VŠ pedagog, publicista. Profesně začínal jako stomatolog na zdravotních střediscích na severní Moravě (Bohumín, Přerov, Prostějov), zároveň byl aktivní jako publicista (články o historii lékařství na Moravě). V roce 1969 mu profesor Miloslav Matoušek z katedry sociálního lékařství v Olomouci nabídl, aby zde nastoupil jako asistent. Od 1986 vedoucí katedry sociálního lékařství. 1986-90 poslanec SN FS za Československou stranu socialistickou – vol. obvod Olomouc.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Slavětínský), (http://www.upol.cz/fileadmin/zuparchiv/XI/Vol_15.pdf)

SLEZÁK ANTONÍN LEOPARD, 8. 12. 1909 Děčín-Podmokly – 28. 8. 1995, A „Lev“, 10480, 12052, 1. 6. 1961 – 30. 8. 1973 centrála kontrarozvědky (do 22. 9. 1969) a KS StB Ústí nad Labem. Katolický kněz litoměřické diecéze, kapucín. Od 1961 duchovní správce v charitním domově pro řeholnice v Jiřetíně pod Jedlovou.  (http://www.josefhurt.cz/files/frmost/diecéze%201981%20%20kněží.pdf)

SLOUP JIŘÍ, 30. 4. 1953, A „Albert“, 20963, od 7. 3. 1978 KTS, 24. 5. 1979 – 29. 3. 1986 agent StB Plzeň. Fotbalista. 1976-82 a 1985-89 hrál za Škodu Plzeň, 1982-85 za Bohemians Praha, s nimiž získal roku 1983 titul mistra ligy a postoupil do semifinále Poháru UEFA. Za čs. reprezentaci odehrál v letech 1982-85 osm utkání a vstřelil jeden gól. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Sloup), (http://www.fcviktoria.cz/cs/jiri-sloup-slavi-sedesatku)

SMEJKAL OLDŘICH, 22. 11. 1908 Chroustovice (okr. Chrudim) – 15. 9. 1998 Chrudim, A „Martin“, 1439, 6498, do 27. 1. 1955 centrála kontrarozvědky, 18. 3. 1963 – 7. 1. 1965 StB Chrudim. Do 1945 místostarosta Chroustovic, 1945-46 poslanec Prozatímního Národního shromáždění za sociální demokraty, 1946-48 poslanec Ústavodárného Národního shromáždění (předseda zemědělského výboru, současně předseda Rady čs. zemědělců), poté 20 let stavbyvedoucí. 1950-66 režisér ochotnického divadla v Chroustovicích. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Oldřich_Smejkal), (http://www.historiecssd.cz/s/smejkal-oldrich/)

SODOMA FRANTIŠEK, 17. 8. 1920, A „Emil“, 1475, 12500, 8. 2. 1955 – 21. 3. 1955 StB Zbraslav. Ředitel svářečské dílny, 1976-86 poslanec SL FS za ČSL – vol. obvod Praha 10 a 4 - střed.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Sodoma)

SOUČEK JIŘÍ, 9. 10. 1932, A „Karen“, 7523, 34371, od 19. 8. 1977 KTS „Silikon“, 23. 11. 1977 – 14. 10. 1985 agent centrály kontrarozvědky a KS StB Praha (od 15. 4. 1981). Ing., CSc., chemik, vedoucí technologické skupiny n. p. VCHZ Synthesia, závod Kolín. Byl členem Celozávodního výboru KSČ a byla mu udělena Státní cena Klementa Gottwalda. 1960-71 vedoucí provozu silikonů a vedoucí technolog ve VCHZ Syntezia Kolín, 1971-76 v Sekretariátě RVHP v Moskvě jako expert v odboru chemického průmyslu a současně absolvoval externí aspiranturu v Lomonosově institutu lehké chemie v Moskvě, 1976–90 technický ředitel koncernu Tukový průmysl, 1990–92  vedoucí technické kanceláře STZ, od 1992 soukromý podnikatel – poradenská činnost. 1969-71 poslanec ČNR a současně SN FS za KSČ, 1990-92 poslanec SN FS za Občanské fórum (od 1991 Občanské hnutí) – vol. obvod Východočeský kraj. 1984-92 člen představenstva EFEKTIM a.s., 1994-2010 jednatel a společník a od 2009 současně likvidátor PRODIM s.r.o. (od 2009 v likvidaci, 2010 výmaz z OR), 2002-4 člen výboru, 2004-6 předseda výboru Společenství vlastníků jednotek Plzeňská 197,199,201,203 a 205, 2001-4 člen, 2004-6 předseda Bytové družstvo OKO (od 2007 v likvidaci). Bydliště: Plzeňská 121/203, Praha 5 – Košíře.  (Obchodní rejstřík), (http://www.soucek.pro/jiri/odborne-aktivity/),  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Souček_(politik_KSČ), (http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=3907&org=258), (http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_rzp.cgi?ico=15895505&jazyk=cz&xml=1)

SOVA JAN, 28. 5. 1911 Louňovice – 2. 1. 1981 Praha, A „Ocel“, 10103, 2516, od 30. 4. 1958 StB Hradec Králové, 17 . 4. 1959 - 11. 11. 1963 centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv). 1945-54 poslanec Národního shromáždění za ČSL, 1954-71 krajský tajemník ČSL v Ostravě a v Hradci Králové.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Sova

SPĚVÁKOVÁ LUDMILA, 5. 10. 1938 Tábor, A „Jindřich“, 11686, 11. 9. 1972 – 6. 12. 1972 KTS „Lída“, 6. 12. 1972 – 25. 9. 1974 agentka StB Ústí nad Labem. Výpravčí vlaků v Rumburku, 1964-68 poslankyně NS ČSSR za ČSL, 1969-70 poslankyně SL FS.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludmila_Spěváková)

STAŠ ADOLF, 26. 5. 1914, do 19. 12. 1955 spolupracovník StB „Kamenec“, centrála kontrarozvědky. Stavební dělník, bývalý příslušník německé armády, vycvičen v SSSR a vysazen 20. 12. 1944 u Kutné Hory – výsadek Dolgoj.  (http://forum.valka.cz/viewtopic.php/title/Dolgoj/t/46262)

STEHLÍK ANTONÍN, 24. 11. 1904 Praha – 1. 10. 1972 Praha, A „Farský“, 698, 9. 6. 1954 – 5. 6. 1961 centrála kontrarozvědky. Katolický kněz. 1951-72 kanovník metropolitní kapituly (od 1965 probošt kapituly). 1951-65 kapitulní vikář pražské arcidiecéze. 1955 mu prezident republiky udělil Řád republiky. Předseda České katolické charity, první místopředseda kolaborantského Sdružení katolických duchovních Pacem in terris.  (http://kpmk.eu/index.php/svatovitska-kapitula/clenove-kapituly/instalovani-1950-1989/127-thdr-antonin-stehlik)

STRAKA FRANTIŠEK, 28. 1. 1916, TS + KB (konspirační byt) „Péťa“, 2572, 26. 3. 1957 – 20. 4. 1965 KS StB České Budějovice. Ing., vedoucí krajského oddělení MZVŽ (ministerstvo zemědělství a výživy). 1971-76 poslanec SN FS za KSČ – vol. obvod Pelhřimov.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Straka_(politik_KSČ)

SVOBODA VÁCLAV, 28. 10. 1948 České Budějovice, A VKR „Bohumil Wirth“, 66347, 8. 2. 1972 – 16. 12. 1976 3. d. PVOS. Politik ČSSD. 1992 poslanec SL FS za ČSSD – vol. obvod Jihočeský kraj, 1996-98 poslanec Poslanecké sněmovny za ČSSD. V komunálních volbách 1994 a 2002 neúspěšně kandidoval do zastupitelstva města České Budějovice za ČSSD. Do 2002 mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí, 2003-4 ředitel tiskového odboru Úřadu vlády České republiky. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Svoboda_(politik_ČSSD)

SÝKORA ERICH, 13. 11. 1929 Brno – 13. 10. 2006 Ústí nad Labem, A + D „Otakar“, 3126, 31. 1. 1958 – 18. 6. 1968 agent, 11. 9. 1972 – 20. 12. 1989 důvěrník StB Ústí nad Labem. MUDr., lékař, politik ČSL. Člen ČSL od 1947, 1960-64 poslanec NS ČSSR, 1988-89 ministr bez portfeje ČSR. 1957-2006 lékař na psychiatrickém oddělení KÚNZ, posléze Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Vedl zde sexuologickou ordinaci a 1980 se stal primářem sexuologického oddělení, které tu vybudoval.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Erich_Sýkora)

ŠAŠEK LUMÍR, 20. 7. 1941, A „Daša“, 15362, do 14. 5. 1975 KTS „Lumír“, 14. 5. 1975 – 1989 agent StB Plzeň. Ing., CSc., elektrotechnik, ředitel Škody Plzeň, externí pedagog Západočeské univerzity v Plzni. 1968 pobyt v Anglii, 1977-89 vedoucí konstrukce vinutí elektrických strojů ve Škodě Plzeň. Bydliště: Terezie Brzkové 58, Plzeň-město.  (Obchodní rejstřík), (http://www.fel.zcu.cz/akred2002/vyucujici/6.10069.html)

ŠIŠKA LUBOMÍR, 23. 8. 1925 Svinov – 27. 10. 1988, D „Lubomír“, 44065, StB Ostrava + velmi pravd. A „Les Lubomír“, 8098, 27315, do 26. 8. 1954 KS StB Ostrava. Prof. Ing., DrSc., profesor hornictví, VŠ pedagog na VŠB Ostrava. 1954-60 poslanec NS za KSČ – vol. obvod Ostrava-Radvanice-Šenov. Od 1975 působil jako člen korespondent Československé akademie věd. 1974 se stal laureátem státní ceny za „Novou metodu pro zajišťování úložných a tektonických poměrů uhelných slojí“. Zaměřoval se na tématiku projektování dolů.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Lubomír_Šiška)

ŠKRDLÍK FRANTIŠEK, 26. 7. 1910 – 21. 12. 1996 Levoča,  A „František“, 9550, od 4. 10. 1962 kandidát agenta, 27. 9. 1963 – 28. 1. 1972 agent KS StB Brno. Katolický kněz, provinciál u Minoritů v Brně.  (http://poutnik.wgz.cz/rubriky/vzpominky/o-norbert-frantisek-skrdlik)

ŠOLC JAN, 25. 11. 1938 Praha, spolupracovník VKR „Sloka“, 36080, 19. 11. 1958 – 9. 3. 1959 OVKR 14. MSD. PhDr., 1968-69 člen KSČ, k roku 1989 se profesně uvádí jako stavební montér Bytprům Ostrava, bytem Liberec, stal se mluvčím Občanského fóra, 28. 12. 1989-92 poslanec SN FS za OF (od 1991 OH) – vol. obvod Jablonec nad Nisou-Liberec. Stal se předsedou Branného podvýboru obou komor Federálního shromáždění. 1992 působil v parlamentu národů NATO. 1996-99 ředitel odboru vnitřní politiky Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. Zároveň patřil do úzkého okruhu lidí, kteří prezidenta Václava Havla doprovázeli na různé události a byli mu k dispozici 24 hodin denně.  28.října 2011 převzal Jan Šolc z rukou hejtmana libereckého kraje Stanislava Eichlera ocenění Osobnost libereckého kraje.  V současnosti přednáší externě etiku a rétoriku na Technické univerzitě v Liberci. Od  května 2009 do června 2012 připravoval pro rádio Dobrý den pořad Řeči pod věží, ve kterém předčítal svoje autorské fejetony týkající se nejen aktuálního dění v Liberci a ve světě, ale také vzpomínek na léta minulá. Od 1995 soukromý podnikatel, od 1998 člen správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, 1998-2002 člen správní rady Nadace EURONISA, 2000-5 člen správní rady HAND FOR HELP, obecně prospěšná společnost (2012 insolvence, likvidace, 2013 konkurs). Bydliště: Sosnová 470/10, Liberec XV – Starý Harcov. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Šolc), (Obchodní rejstřík), (Živnostenský rejstřík)

ŠTĚPÁNKOVÁ ANNA, 26. 8. 1911, D „Marcela“, 14332, 4. 6. 1974 – 5. 11. 1979 StB Litoměřice. 1960-64 bezpartijní poslankyně Národního shromáždění ČSSR za Severočeský kraj.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Štěpánková)

ŠUTKA MIKULÁŠ, 14. 10. 1943, D „Miki“, 33051, 6. 1. 1987 – 8. 6. 1988 centrála kontrarozvědky. Ing., před 1989 ředitel Cestovní kanceláře mládeže SSM, po 1989 podnikatel. 1986-90 poslanec SN FS za KSČ – vol. obvod Praha 4-sever. 1998 člen představenstva SUZOP, a.s., 1996-97 jednatel TERRA TRADE PRAHA, spol. s r.o. (2004 exekuce, 2007 likvidace, 2010 výmaz z OR), 1997-99 předseda představenstva Penzijní fond VYŠEHRAD a.s. (2001 konkurs, 2010 výmaz z OR), 1992-2012 jednatel a 1992-2006 společník CCL TOUR AND TRADE, spol. s r.o., 2004-09 člen výboru Společenství vlastníků jednotek domu čp. 678 a 688, ul. Sídliště, Kovářská, 2002-08 člen představenstva Bytové družstvo U Kapličky č. 11, družstvo (2009 likvidace, 2012 výmaz z OR), 1991-94 člen družstva, 1994-95 předseda družstva a následně likvidátor RACEK, družstvo (1995 likvidace, 1996 výmaz z OR). Bydliště: Sartoriova (dříve Gromovové) 5/11, Praha 6. 1992-2010 soukromý podnikatel.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikuláš_Šutka), (Obchodní rejstřík), (Živnostenský rejstřík)

TICHÝ RICHARD, 19. 2. 1933, D „Bratr“, 47894, od 22. 11. 1989 StB Praha-západ. Chemický technik, 1971-90 poslanec SL FS za ČSL – vol. obvod Hostivice a Říčany. 1991-94 místopředseda správní rady, 1994-2012 jednatel a 1991-2013 společník ADRIA - NEPTUN, spol. s r.o., 2001-2012 jednatel Restaurace "U Pinkasů", spol. s r.o. Bydliště: Radotínská 1218, Černošice, Praha-západ. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Tichý), (Obchodní rejstřík)

TLUSTÝ JIŔÍ, 5. 1. 1921 Praha – 20. 10. 2002 Gainesville, Florida, USA , A „Odborník“, 1906, 12. 8. 1954 – 31. 8. 1956 centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv). Prof. Dr. Ing., DrSc. P.E., vědec v oblasti strojařského výzkumu - zdokonalování obráběcích strojů. 1971 emigroval do Kanady a 1980 do USA. 1995 vyvinul nejpřesnější obráběcí stroj na světě obrábějící s přesností 1 milióntiny cm (čili 1 stotisíciny mm). Ve svých 80 letech v r. 2001 pracoval ještě na „5 úvazků“: jako univerzitní profesor na University of Florida, ředitel Centra pro výzkum obráběcích strojů, prezident své firmy MLI, spisovatel a předseda konference NAMRC.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Tlustý), (http://www.etre.cz/pdf-mjt/Tlusty.pdf)

TRNAVSKÝ MARTIN, 8. 3. 1970 Brno, D „Tenis“, 37777, od 25. 11. 1985 KS StB Brno se zaměřením na učňovský dorost. Herec. 1999 založil Divadelní spolek Frída. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Trnavský)

TROJANOVÁ MARIE, 20. 8. 1899 Dobřany – 30. 10. 1963 Praha, do 13. 9. 1952 spolupracovnice StB Praha „Marie“, 4903, 1080. Učitelka, politička ČSL. 1945-48 předsedkyně Ústředí žen ČSL, 1946-1948 i jako místopředsedkyně strany. 1945-46 poslankyně Prozatímního Národního shromáždění, 1946-48 poslankyně Ústavodárného Národního shromáždění. Po únoru 1948 se stáhla do ústraní. 1949-62 vyučovala na měšťanské (později základní) škole v Korunovační ulici v Praze na Letné. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Trojanová_(lidovecká_politička)

ÚBL LUDVÍK, 30. 4. 1921 Vacovy, IS rozvědky „Adler“, 40150, 8. 6. 1954 – 19. 10. 1955 (svazek vlastnoručních zpráv a podsvazek). Ing., diplomat, politik. 1949-51 obchodní referent firmy Ferromet, 1951-54 v obchodním oddělení čs.  velvyslanectví v Bernu, 1959-61 obchodní rada československého velvyslanectví v Teheránu, 1961-63 generální ředitel hlavní technické správy ministerstva zahraničního obchodu, 1963-68 náměstek ministerstva zahraničního obchodu, leden 1969 – září 1969 státní tajemník v ministerstvu zahraničního obchodu ČSSR.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludvík_Úbl)

VÁCLAVÍK ANTONÍN, 12. 3. 1927 Moravské Prusy – 31. 7. 1997 Olomouc, spolupracovník VKR „Hrad“, 38801, 25. 9. 1962 – 26. 1. 1968 14. TD. Doc. PhDr., CSc., literární vědec, VŠ pedagog. Docent sovětské literatury na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. 1963-64 děkan Filozofické fakulty olomoucké univerzity, na konci 60. let prorektor. 1969 poslanec ČNR a zároveň SN FS za KSČ. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Antonín_Václavík_(politik)

VACULÍK MARTIN, 3. 5. 1922 Mutěnice (okr. Hodonín), A „Racek“, 46741, 7. 12. 1988 – konec 1989 StB Praha. Politik KSČ, 1964-68 poslanec NS ČSSR, 1969 poslanec SL FS. Od 1945 člen KSČ,  1947-50 organizační tajemník OV KSČ ve Vsetíně a 1950-56 spolupracovník ÚV KSČ. 1956-58 studoval na stranické vysoké škole KSSS v Moskvě, 1960-62 tajemník pro ideologickou práci Krajského výboru KSČ v Jihomoravském kraji. Původně měl reputaci dogmatika, postupně přecházel na reformní pozice. 1962-69 člen ÚV KSČ, 1963-68 kandidát předsednictva ÚV KSČ a  1966-68 i člen sekretariátu ÚV KSČ. K roku 1966 se zmiňuje jako vedoucí tajemník Městského výboru KSČ v Praze (ve funkci od dubna 1966, předtím  vedoucí tajemník Krajského výboru KSČ v Jihomoravském kraji). K roku 1968 se uvádí profesně jako politický pracovník ÚV KSČ z obvodu Brno. Aktivní účastník pražského jara.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Vacul%C3%ADk)

VANĚK FRANTIŠEK, 23. 8. 1916 Praha – 20. 9. 1986 Praha, A „Franta“, 2936, 8. 6. 1965 – 22. 11. 1966 kandidát informátora, 18. 10. 1971 – 7. 8. 1972 kandidát agenta „Šefka“, 7. 8. 1972 – 11. 2. 1985 agent centrály kontrarozvědky. Mons. ThDr., katolický kněz, VŠ pedagog. Od 1953 duchovní správce ve Všetatech, 1965-68 (druhý zdroj uvádí 1955-62) přednášel filosofii na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, 1971-86 generální vikář pražské arcidiecéze. Od 1972 též rektor kostela Panny Marie Vítězné v Praze 1 – Malá Strana. Současně od 1969 kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta, od 1979 probošt kapituly.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Vaněk_(kněz), (http://www.kpmk.eu/index.php/svatovitska-kapitula/clenove-kapituly/instalovani-1950-1989/123-thdr-frantisek-vanek)

VANĚK STANISLAV, 2. 10. 1921 Chvalčov u Bystřice pod Hostýnem, A „Off“, 4741, 5. 11. 1958 – 30. 11. 1964 StB Litoměřice. Katolický kněz, děkan. Do 1964 studoval v kněžském semináři v Litoměřicích, 1964 vysvěcen na kněze, od 1964 kněz ve Šternberku. (http://farasternberk.sweb.cz/R2006/20061007_otecdekan.htm)

VEDRA VLADIMÍR, 3. 3. 1926, do 21. 12. 1958 TS „Slávek“, centrála kontrarozvědky. Politik KSČ. Zastával řadu funkcí, mj. byl i předsedou Ústředního výboru Československého svazu mládeže. Na konci 60. let vedoucí oddělení státních orgánů Ústředního výboru Komunistické strany Československa. 1969-71 a 1986-90 poslanec SL FS za KSČ, 1971-86 poslanec SN FS za KSČ – vol. obvod Jihlava-Třebíč. Od 1986 člen ÚV KSČ a předseda Sněmovny lidu Federálního shromáždění.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Vedra)

VEŘTAT FRANTIŠEK, 24. 11. 1918 Měšice na Táborsku - 8. 4. 1993 Tábor, A „Táborský“, 16852, od 28. 3. 1973 KTS, 30. 7. 1973 – 1989 agent StB Plzeň. Katolický kněz – 1977-78 Horšovský Týn, 1978-91 Domažlice.  (http://www.mekbn.cz/kalendarium/mesicni/kalendarium_mesicni_4.pdf)

VÍŠEK JOSEF, 22. 5. 1950 Brno, A VKR „Novotný“, 74552, 10. 9. 1975 – 19. 11. 1976 OVS Olomouc. MgA., kameraman České televize, nyní na volné noze. VŠ pedagog na MU Brno. V 60. letech spoluzakladatel Cavern Clubu v Uherském Brodě. Sólový zpěvák uherskobrodských beatových skupin The Monks,The Friends,The New Friends, On the Road.  (http://patrioti.ub.cz/?page_id=149),                    (http://agdamm.fi.muni.cz/en/vyucujici/mga-josef-visek)

VLACH PETR, 16. 2. 1941 – zač. března 2013 Itálie (zavražděn), IS rozvědky „Polan“, 46714, 7. 2. 1977 - 4. 3. 1993 + D „Petr“, 3790, 31. 7. 1972 – 1974 (předán rozvědce) centrála kontrarozvědky. Ing., podnikatel. Před 1989 technik v podniku zahraničního obchodu Artia (působení ve Vietnamu, Laosu aj.). 1991-2001 jednatel (do 1993 ředitel) a společník TRANSKOM, společnost s ručením omezeným (od 2013 v likvidaci), od 2008 jednatel a společník SPEKTIMA s.r.o., od 2011 jednatel a společník SPEKTIMUS s.r.o., od 2007 společník Dualitas s.r.o., 2001-8 jednatel a společník PRODOMUS s.r.o., 1995-2001 jednatel a 1995-2006 společník PROTHERM spol. s r.o., od 2012 jednatel a společník PRODOMUS REAL s.r.o.  (Obchodní rejstřík), (http://zpravy.idnes.cz/pribeh-podnikatele-petra-vlacha-zavrazdeneho-v-italii-ppf-/domaci.aspx?c=A130405_164005_domaci_hv)

VLASÁK JOSEF, 11. 8. 1914, DPB „Trener“, 13081, 4. 11. 1963 – 28. 11. 1964 StB Praha-západ. 1948-54 poslanec NS ČSR za KSČ – vol. kraj Liberec.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Vlasák_(politik)

VLČEK MIROSLAV, 1. 3. 1925 Motyčina u Kladna – 19. 8. 1990 Praha, A + D „Milén“, 5163, od 23. 3. 1973 KTS, 9. 3. 1978 – 16. 8. 1979 důvěrník, 16. 8. 1979 – 8. 12. 1989 agent centrály kontrarozvědky. Katolický kněz – 1952-90 Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze (do 1972 ceremoniář a dómský vikář, od 1972 kanovník). Od 1957 sekretář kapitulní konsistoře. Od 1972 prosynodální soudce a viceoficiál metropolitního církevního tribunálu v Praze. Od 1976 rektor kostela sv. Benedikta v Praze 1 – Hradčanech. 1977-90 kancléř pražského arcibiskupství.  (http://kpmk.eu/index.php/svatovitska-kapitula/clenove-kapituly/instalovani-1950-1989/121-miroslav-vlcek)

VODĚRA MIROSLAV, 25. 1. 1921 Praha – 10. 10. 2002, DPB VKR „Zámek“, 63924, 3. 4. 1973 – 18. 9. 1974 VKR 1. armády. Tiskař v Lesoprojektu, fotograf, publicista, brandýský kronikář. Žil v Brandýse nad Labem.  (http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/region/vyroci),                                                       (http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-p0204869-Vodera-Miroslav-19212002/)

VOKÁL VÁCLAV, 7. 7 . 1933, A „Hamr“, 10645, 10. 7. 1974 – 6. 12. 1989 StB Český Krumlov. JUDr., pracovník Jednoty SD Kaplice. 1990 bezpartijní poslanec SN FS – vol. obvod Český Krumlov.  2000-3 likvidátor LOĎ SNÚ - obklady a dlažby, spol. s r.o. (2003 výmaz z OR), 1990-2006 člen představenstva Jednota - družstvo spotřebitelů v Kaplici, 2003-7 likvidátor Fructa Kaplice, spol. s r.o. , 2004-10 likvidátor RIEGEL, spol. s r.o. Bydliště: Špičák 117, Český Krumlov.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Vokál_(politik), (Obchodní rejstřík)

ZÁLEŠÁK ALOIS, 28. 6. 1930, A „Hudec“, 18534, od 22. 3. 1973 StB Brno. Ing., ekonomický náměstek ředitele podniku Průmyslové stavby, n. p., Brno. 1969-70 poslanec ČNR a zároveň SN FS za KSČ. 1992-2008 soukromě podnikal jako účetní poradce. 1997 likvidátor HANZA spol. s r.o. (1997 výmaz z OR), 1992-2008 společník E.H.I. HANZA BRNO, spol. s r.o. Bydliště: Musorgského 322/6, Brno – Kohoutovice.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Zálešák), (Živnostenský rejstřík)

ZEMANEC VÁCLAV, 2. 10. 1925 Kopidlno – 12. 3. 2013 Jilemnice, A „Jilemnický“, 5566, 9976, 21. 12. 1961 – 6. 12. 1989 StB Semily (do 24. 1. 1972) a KS StB Hradec Králové. ThDr., katolický kněz. 1950-53 PTP, poté působil v Pardubicích, v Heřmani u Chotěboře a od 1961 v Jilemnici. Děkan a kanovník hradecké katedrální kapituly. 1974-75 přednášel na CMBF v Litoměřicích. (http://www.vikariatjilemnice.cz/clovek/10/Vaclav_Zemanec),
(http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/2370-zemrel-p.-vaclav-zemanec.html), (http://www.cdct.cz/old/prosopografie.php?osoba=WmVtYW5lYztWw6FjbGF2ICgxOTI1KQ%3D%3D)

ZETEK ANTONÍN, 14. 10. 1912 Křivé u Valašského Meziříčí – 11. 3. 1995, IS rozvědky „Zero“, 45604, 14. 4. 1972 - 26. 3. 1976. Consul Beneluxu. Za války bojoval na západě.  (http://www.vets.cz/vpm/4464-hrob-antonin-zetek/)

ŽITNÝ VÁCLAV, 12. 10. 1917 – 31. 12. 2007, A „Marek“, 14627, od 12. 6. 1981 KTS, 24. 9. 1981 – 18. 1. 1989 agent KS StB České Budějovice. Katolický kněz v Táboře. 1952-74 kaplan, 1974-85 děkan. 1985 odešel ze zdravotních důvodů na odpočinek a až do své smrti bydlel dál v Táboře.
(http://www.volny.cz/faratabor/historie.htm), (http://www.bcb.cz/udalosti/P-Vaclav-ZITNY-1.html)

NA OVĚŘENÍ:

ČR

??  BARŠA EMANUEL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 23. 1. 1910 Husovice – 8. 4. 1971 Brno, A „Emil Jan“, 1516, 9560, do 23. 12. 1954 KS StB Brno. JUDr., politik KSČ (od 1929 člen KSČ). Po zavedení krajského zřízení se stal místopředsedou KNV v Brně. Později pracoval ve Státním úřadu důchodového zabezpečení v Praze a zastával post prvního ředitele Státní filharmonie Brno. V 60. letech byl předsedou Městského výboru Svazu protifašistických bojovníků. Během Pražského jara a po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa patřil ke konzervativnímu, protireformnímu křídlu KSČ. Od dubna 1969 zastával funkci vedoucího tajemníka Městského výboru KSČ v Brně a zasedal v předsednictvu Krajského výboru KSČ v Jihomoravském kraji. 1969-71 poslanec SL FS. Jako soudce z lidu se v 50. letech 20. století podílel na odsouzení dvou lidí v babickém procesu k smrti.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Barša)

??  BATUŠEK JIŘÍ, datum narození v registru neuvedeno, nar. 10. 4. 1919 Strážnice – 21. 1. 2011 Opava, TS „Paolo“, 1698, 10. 8. 1956 – 13. 3. 1957 KS StB Olomouc. Prof. ThDr., katolický kněz, VŠ pedagog. 1951-54 sloužil u PTP, poté působil jako kaplan v Prostějově a vikář na dómě sv. Václava v Olomouci. Zároveň pracoval jako úředník na konsistoři. V roce 1957 mu byl odebrán státní souhlas k výkonu kněžské služby a pracoval jako pomocný dělník ve Stavebním podniku Olomouc.  V roce 1961 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 6 let do vězení. V roce 1962 byl na amnestii propuštěn. Po návratu z vězení pracoval jako pomocný stavební dělník, a poté v Laboratoři pro výzkum fysiologie. 1964-68 byl zaměstnancem lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1968-70 a 1990-94 byl odborným asistentem na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci.  Od roku 1971 začal působil jako kaplan v Holešově, později toho roku jako údržbář na dómě sv. Václava v Olomouci a skladový dělník v Teplotechně Olomouc. V roce 1979 odešel do důchodu a stal se duchovním správcem sester sv. Františka v Opavě, kde působil až do své smrti.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Batušek),                                                                                              (http://tisk.cirkev.cz/lide-a-udalosti/2011-zemrel-p-thdr-jiri-batusek/)

??  BIALEK JOSEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 13. 2. 1921 Istebna (Polsko) – 17. 4. 1965 Vratimov, A „Oliva“, 1232, 24. 12. 1954 – 13. 5. 1965 StB Ostrava. Katolický kněz, salesián. 1950-53 PTP, poté kaplan v Těrlicku, v Jablunkově a jako administrátor ve VratimověSvazek ukončen měsíc po jeho smrti. (Nekrology salesiánů)

??  BICHLER ANTONÍN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 20. 1. 1920 – 6. 11. 2004, do  26. 8. 1954 A „Věra“, 26852, 8062, KS StB Ostrava, 6. 6. 1973 – 26. 4. 1974 KTS (se správným datem narození) „Angličan“, 15055, StB (Frýdek)-Místek. Ing., CSc., vedoucí technického odboru třineckých železáren, 1960-68 poslanec KSČ v NS ČSSR (člen předsednictva) za Severomoravský kraj, 1969-70 poslanec SL FS – vol. obvod Třinec. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Antonín_Bichler)

??  FRANKOVIČ MICHAL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 7. 3. 1917 Spišské Vlachy, A „Dalibor“, 4753, 6664, 25. 4. 1959 – 17. 6. 1961 StB Sokolov. Studoval církevní školu ve Francii, během studií vstoupil do řádu školských bratří a v roce 1936 složil řeholní sliby. Po vypuknutí války se přihlásil do do řad  čs. zahraniční armády, bojoval u Dunkerque. Po válce opustil duchovní dráhu a zůstat v armádě jako voják z povolání. Od září 1946 sloužil u 21. tankové brigády v Žatci (od roku 1951 21. tankový samopalný pluk). Nejdříve jako zástupce velitele roty a posléze velitel velitelské roty (od 1. července 1947). Tuto funkci zastával až do roku 1950. K 1. lednu 1951 se stal automobilním náčelníkem brigády. V té době měl již hodnost kapitána. Od konce září 1952 zastával funkci zástupce velitele pro věci technické 5. školního tankového praporu v Žatci. Roku 1954 měl již hodnost majora. Ačkoliv člen KSČ od 1948, jako „zápaďák“ sledován VKR. Jeho žena byla odsouzena za pomoc k vyzvědačství na tři roky do vězení, k 31. prosinci 1957 byl zároveň z armády jako nespolehlivý propuštěn i její manžel. V roce 1960 rodina bydlela v Sokolově.  (http://www.ustrcr.cz/cs/michal-frankovic)

??  GRÉGR MILAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 14. 6. 1922 Grygov – 8. 10. 1985, TS „Lékař“, 1256, 13. 8. 1955 – 27. 2. 1958 StB Šternberk. JUDr. doc., ekonomický náměstek ředitele Fakultní nemocnice v Olomouci a prorektor pro výstavbu Univerzity Palackého v Olomouci. Zároveň se jako odborník Ministerstva zdravotnictví ČSSR podílel na poválečné obnově  Vietnamu. 1971-85 poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za KSČ – vol. obvod Šternberk.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Grégr)

??  HAZUCHA IGNÁC, datum narození v registru neuvedeno, nar. 24. 5. 1922, do 12. 10. 1959 spolupracovník StB Jáchymov „Pavel“, „V-237“. Truhlář, vycvičen v SSSR a 25. 10. 1944 vysazen u Pelhřimova jako člen skupiny Dr. Miroslav Tyrš.  (http://forum.valka.cz/viewtopic.php/title/Dr-Miroslav-Tyrs/t/46170)

??  HODINÁŘ JAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 11. 7. 1908 Dobrochov – 22. 11. 1987, TS + I „Jakub“, 518, 18. 6. 1954 – 30. 7. 1968 StB Litoměřice se zaměřením na církev (1955-56 informátor StB Podbořany, 2635). Katolický kněz litoměřické diecéze – Verneřice,  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_zemřelých_kněží_litoměřické_diecéze_od_roku_1945), (http://www.josefhurt.cz/files/frmost/diecéze%201970%20%20seznam%20kněží.pdf)

??  JÁCHYMOVSKÝ VLADISLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 31. 12. 1923 Klenčí pod Čerchovem, do 28. 2. 1958 spolupracovník KS StB Karlovy Vary „Marek“, 3216. Vlastivědný pracovník Karlovarska, regionální historik hudby a divadla, kronikář Karlových Varů. (http://www.mekbn.cz/kalendarium/rocni/kalendarium_rocni_2013.pdf)

??  JALOVECKÝ VÁCLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. září 1900 Nemojov – 1972, A „Novák“, 2702, 24. 7. 1957 – 7. 10. 1961 StB Milevsko. Katolický kněz, redemptorista. V duchovní správě ve Veselíčku u Milevska a dále u řádových sester.  (http://cssr.cz/cz/page/151)

??  JANIŠ FRANTIŠEK, 7. 5. 1915 Hať (okres Hlučín) – 23. 1. 1985, A „Valerián“, 4027, 28. 11. 1958 – 27. 5. 1959 KS StB Ústí nad Labem, 3. odbor, 2. oddělení (toto oddělení registrovalo i další katolické kněze). Katolický kněz litoměřické diecéze - Trnovany (Teplice) a Cínovec, od 1959 Frýdlant v Čechách. Krycí jméno odkazuje na valeriány – gnostickou sektu. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_zemřelých_kněží_litoměřické_diecéze_od_roku_1945), (http://www.josefhurt.cz/files/frmost/diecéze%201970%20%20seznam%20kněží.pdf)

??  JUHA VÁCLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 14. 8. 1903, do 16. 6. 1954 A „Julius“, 686, 16407, StB Plzeň. Soustružník z Kaznějova, 1946-51 poslanec NS za KSČ – vol. obvod Plzeň. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Juha)

??  JUREČKA STANISLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 4. 2. 1909 Lipník nad Bečvou – 8. 8. 1975 Lipník nad Bečvou, A „Valentin“, „Ondřej“, 1805, 4799, 4. 12. 1956 – 28. 5. 1975 KS StB Olomouc. Katolický kněz, salesián. 1956 zatčen a souzen. Pro své chatrné zdraví střídal pobyt doma v Lipníku s léčením v nějaké nemocnici či sanatoriu. Asi rok byl duchovním správcem sester v Domově důchodců na Lhotsku u Blazic.  (Nekrology salesiánů)

??  KLAPUCH FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 22. 8. 1908 Raduň – 29. 10. 1984 Vyskeř, TS „Čestmír Kolář“, 2460, 31. 7. 1956 – 23. 3. 1965 KS StB Ústí nad Labem, 3. odbor, 2. oddělení (toto oddělení registrovalo i další katolické kněze) a KS StB Liberec (od 25. 7. 1957). Katolický kněz, prokomunistický kolaborant. 1948 předseda MNV Vyskeř. Jako kněz působil do 1951 ve Vyskeři, 1951-54 v Sobotce, 1954-57 v Litoměřicích (od 1955 děkan v litoměřickém kostele Všech svatých a kanovník svatoštěpánské kapituly), 1957-64 arciděkan v Liberci, 1964-72 děkan v Postoloprtech, poté v důchodu výpomocný duchovní ve Vyskeři.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Klapuch)

??  KOPELENT KAREL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 14. 7. 1928 Domažlice – 21. 4. 1977 Domažlice, do 30. 11. 1957 spolupracovník StB Domažlice „Norbert“, 1922. Do 1977 vedoucí redaktor okresních novin Nové Domažlicko.  (http://www.mekbn.cz/kalendarium/mesicni/kalendarium_mesicni_7.pdf)

KOSÍK MARIAN RUDOLF, v registru zaznamenáno 20. 12. 1951, nar. 28. 12. 1951 Šaratice, D „Ruda“, 41435, od 20. 10. 1988 StB Hodonín se zaměřením na římskokatolickou církev. Římskokatolický kněz. Působil ve Žďáře nad Sázavou u sv. Prokopa, v Batelově a Panských Dubenkách. Od 1.5.1987 byl jmenován farářem v Archlebově (okres Hodonín), administrátorem ve Věteřově a v Bohuslavicích u Kyjova. Od 15.9.1991 byl jmenován také duchovním správcem v Žarošicích. Časem byl vyvázán z duchovní správy ve Věteřově a Bohuslavicích. 15.11.1996 byl přeložen na faru novoříšských premonstrátů v Brně-Židenicích.            (http://farnost-archlebov.wz.cz/historie-knezi.php), (http://www.databazeknih.cz/autori/marian-rudolf-kosik-51296)

??  KUBEC MARCEL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 16. 5. 1920, A „Marcel“, 392, 5333, 18. 6. 1954 – 17. 10. 1956 a 4. 5. 1961 - 4. 4 . 1968 KS StB Hradec Králové. Vedoucí průmyslového odboru KNV, tajemník krajského sdružení poslanců Národního shromáždění v Hradci Králové, 1954-60 poslanec NS za ČSS – vol. obvod Liberec.   (http://cs.wikipedia.org/wiki/Marcel_Kubec)

??  KUNDRATA JAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 12. 5. 1898 – 19. 12. 1976, A „Kantor“, 702, 14882, do 1. 6. 1955 KS StB Gottwaldov (Zlín). Učitel, 1953-59 ředitel Osmileté základní školy na Mariánském náměstí v Uherském Brodě.  (http://patrioti.ub.cz/?page_id=149)

??  KYPRÝ PAVEL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 30. 10. 1904 Husinec (Polsko) – 7. 6. 1976 Heřmanův Městec, A „Pavel“, 2018, 6213(6212?), do 13. 1. 1953 KS StB Karlovy Vary, obnovena spolupráce a do 2. 3. 1955 KS StB Pardubice, reg. č. 67 a 11739. Evangelický kněz a činovník ekumenického hnutí. 1946-53 kazatel v Chodově u Karlových Varů, 1954-57 seniorátní vikář chrudimského seniorátu, 1957-68 farář v Heřmanově Městci.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Kyprý),                                   (http://www.myheritage.cz/person-95033720_74651101_74651101/pavel-friedrich-kypry-evangelicky-farař)

??  MACURA JOSEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 29. 4. 1919 Zpupná Lhota (Chotěbuz), TS „Ivo“, 4104, 1. 8. 1959 – 7. 2. 1962 KS StB Ostrava. JUDr., učitel, pracoval jako metodický pracovník Krajského pedagogického ústavu v Ostravě. Působil jako místopředseda Hlavního výboru PZKO v Českém Těšíně a předseda Závodního výboru ROH při Krajském pedagogickém ústavu. 1969-71 bezpartijní poslanec SN FS, 1969-76 bezpartijní poslanec ČNR. Národnost polská.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Macura)

??  MATURA JOSEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 20. 4. 1923 Semily – 20. 3. 2012 Světlá pod Ještědem, TS „Petr“, 5505, 18. 3. 1960 – 20. 11. 1962 StB Jablonec nad Nisou, 21. 7. 1988 – 4. 12. 1990 KTS „Farář“, 26449, StB Ústí nad Labem (správné datum narození). Katolický kněz, od 1955 administrátor ve Světlé pod Ještědem a v Osečné, kde zůstal až do své smrti. Světlá pod Ještědem leží nedaleko Jablonce nad Nisou.  (http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/odesla-dobra-duse-podjestedi-katolicky-knez-josef-matura-20120329.html)

??  MISKA JAROSLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1. 8. 1921 Slezská Ostrava – 17. 3. 1975 Ostrava, A + KB „Vyhlídka“, 2621, 4197, do 2. 3. 1955 KS StB Ostrava, 10. 10. 1959 – 2. 7. 1964 StB Ostrava-město. Horník, ředitel OKD, politik KSČ. Do 1955 inspektor Sdružení Ostravsko-karvinských dolů, od 1955 ředitel Dolu Eduard Urx, od 1959 ředitel Dolu Julius Fučík, 1961-67 generální ředitel Sdružení Ostravsko-karvinských dolů. 1960-68 poslanec NS ČSSR za KSČ za Severomoravský kraj, 1969-71 poslanec SL FS. Člen ÚV KSČ. 1951 Řád republiky, 1951 Laureát Státní ceny, 1960 Hrdina socialistické práce.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Miska)

??  MUROŇ JAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 29. 5. 1919, A „Oldřich“, 1457, 4. 2. 1955 – 29. 12. 1956 StB Frýdek-Místek, Předseda JZD Dobratice, okres Frýdek-Místek, 1960-68 poslanec NS ČSSR za KSČ za Severomoravský kraj, 1969-71 poslanec SL FS.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Muroň)

??  MYŠKA VÁCLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 28. 8. 1903 Studnice – 20. 9. 1997 Liberec, A „M-5“, 224, v 1. polovině 50. let centrála kontrarozvědky, 1. 12. 1959 svazek předán StB Liberec. Politik ČSL. 1946-47 krajský tajemník ČSL v Liberci, r. 1947 se na krátko rozešel s vedením strany, ale v roce 1948 se do Liberce vrátil jako exponent „obrozené“ (prokomunistické) ČSL. Po únorovém převratu v roce 1948 patřil k frakci tehdejší lidové strany loajální vůči Komunistické straně Československa, která v ČSL převzala moc a proměnila ji na spojence komunistického režimu. 1948-60 poslanec Národního shromáždění za ČSL ve volebním kraji Liberec. 1954 se profesně uvádí jako pracovník Krajské odborové rady v Liberci, 1960-63 působil na postu okresního tajemníka v Mladé Boleslavi.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Myška)

??  NOSKO JÚLIUS, 8. 6. 1907 Tisovec – 5. 9. 1986 Praha, do 14. 8. 1959 spolupracovník StB „Červený“, 1818, KS StB Plzeň. Důstojník, podílel se podstatnou měrou na přípravě Slovenského národního povstání, náčelník štábu povstalecké armády. Od 1946 byl povýšený na brigádního generála. 24. 7. 1947 byl jmenovaný do funkce velitele jednotky Teplice. Pod jeho vedením byly na Slovensku vedené boje proti banderovcům. 1947-53 náčelník vševojskové fakulty na Vysokém vojenském učilišti a potom Vojenské akademii v Praze. 31. 1. 1953 byl však bezdůvodně propuštěný z armády do zálohy. Tehdy se vrátil k svému původnímu povolání zemědělce-zootechnika a zůstal bydlet v Dobřanech (jižně u Plzně). 1966 byl rehabilitovaný. 1. 6 1968 - 30. 4. 1970 byl v činné službě jako člen rehabilitační komise při Ministerstvu národní obrany v Praze. 1. 5. 1970 byl přeložený do zálohy. Obdržel četná vyznamenání.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/Július_Nosko), (http://www.dobos.revuca.net/gemer/tnosko.htm)

??  PANUŠKA FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 11. 1909 Prostějov – 11. 2. 1992 Svatá Hora u Příbrami, TS „Spectator“, 3411, 26. 6. 1958 – 27. 9. 1965 KS StB Ústí nad Labem, 3. odbor, 2. oddělení (toto oddělení registrovalo i další katolické kněze) (od 29. 1. 1963 StB Chomutov). Prof. ThDr., katolický kněz, VŠ pedagog v Litoměřicích, mimo 1962-69, kdy působil v pastoraci. Rektor semináře v Litoměřicích. (http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Panuška)

??  PFÁB RUDOLF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 13. 8. 1900 Opava – 1985, A „Rudolf“, 152, 16333, do 6. 1. 1958 KS StB Liberec a centrála kontrarozvědky. Katolický kněz litoměřické diecéze – Krásná Lípa. Neobvyklé jméno.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_zemřelých_kněží_litoměřické_diecéze_od_roku_1945)

??  PRAŽAK JAROSLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 4. 9. 1911, A „Jarda“, 667, 1564, do 26. 9. 1955 centrála kontrarozvědky, 30. 9. 1955 – 13. 7. 1964 KS StB Hradec Králové. Politik ČSS. 1964-68 poslanec NS za Československou stranu socialistickou za Východočeský kraj, 1969-76 poslanec SL FS – vol. obvod Nový Bydžov. K roku 1968 se profesně uvádí jako vedoucí krajský tajemník ČSS z obvodu Nový Bydžov, kraj Hradec Králové.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Pražák)

??  PŘIMDA JAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 22. 10. 1929 Strakonice – 3. 1. 2000, informátor „Jenda“, 3227, 21. 7. 1958 – 15. 4. 1961 StB Strakonice se zaměřením na církev – řády. Katolický kněz, redemptorista. 1950-53 PTP, poté pracuje 36 let ve strakonické zbrojovce a vypomáhá v místních kostelích.  (http://cssr.cz/cz/page/151), (http://svata-hora.cz/cz/article/17/pohreb-nebo-svatek)

??  ŘÍMAN RUDOLF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 25. 3. 1939 Bílovec, A „Křišák“, 3967, 28. 4. 1959 – 21. 2. 1963 KS StB Ostrava. Ing., od 1961 pracoval v ekonomických funkcích ve Velkovýkrmně Bílovec, později firma SUGAL s. r. o., a to až do odchodu do důchodu (na konci 80. let a na začátku 90. let zástupce ředitele a náměstek pro rostlinnou výrobu). K roku 1971 a 1976 se profesně uvádí jako agrotechnik. 1971-90 poslanec SL FS za KSČ – vol. obvod Bílovec. V komunálních volbách 1994 byl zvolen do zastupitelstva Bílovce (1998-2002 zde působil jako místostarosta) za KSČM a zastupitelem zůstal i po komunálních volbách 2010. Angažuje se ve spolkovém životě jako prezident dechové kapely Rozmarýnka, tajemník stálého abiturientského výboru při GMK Bílovec. 1999-2000 člen dozorčí rady Podnik živočišné výroby Nový Jičín a.s. (2013 insolvence, úpadek, konkurs), 1997 místopředseda představenstva a 1997-2007 člen představenstva Zemědělské obchodní družstvo Tísek, 2004-2013 živnostník – hostinská činnost. Bydliště: Pod Hubleskou 853/20, Bílovec. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Říman), (Obchodní rejstřík), (Živnostenský rejstřík)

??  SOBÍŠEK FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 17. 1. 1920 – 10. 5. 2013 České Budějovice, A „Kateřina“, 4658, 15. 12. 1961 – 6. 8. 1962 KS StB České Budějovice se zaměřením na římskokatolickou církev. Katolický kněz, děkan katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích a okrskový vikář vikariátu České Budějovice-město.  (http://www.bcb.cz/udalosti/2008/01),                      (http://tisk.cirkev.cz/z-domova/zemrel-mons-frantisek-sobisek/)

??  SVATEK JAN HROZNATA, datum narození v registru neuvedeno, nar. 16. 4. 1916 Sedlec – 5. 1. 2008 Praha, A „Jan Věrný“, 23. 3. 1955 – 30. 5. 1956 KS StB Ústí nad Labem, 3. odbor, 2. oddělení (toto oddělení registrovalo i další katolické kněze). Katolický kněz litoměřické diecéze, premonstrát.  Do 1969 pracoval v dělnických profesích (převážně v Teplicích), protože mu byl po roce 1948 odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti, od 1969 Žatec a současně vikář vikariátu Louny, po r. 1989 emeritní farář ve farnosti u sv. Norberta v Praze ve Střešovicích. V 50. letech vězněn. (http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/98), (http://www.josefhurt.cz/files/frmost/diecéze%201981%20%20kněží.pdf), (http://www.pametnaroda.cz/story/svatek-jan-hroznata-1916-122)

??  ŠPÁLOVSKÝ DUŠAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 29. 6. 1923 Smržice - 1984, A „Dana“, 1724, 4820, 30. 8. 1956 – 21. 4. 1960 KS StB Olomouc, poté předán KS StB Brno. Působil jako strojní zámečník, nástrojař a údržbář v Prostějově, v 60. letech jako vedoucí tajemník Krajského výboru ČSS v obvodu Brno, v 70. letech působil v nakladatelství Melantrich jako vedoucí administrace jeho brněnské pobočky. 1962-68 poslanec NS ČSSR za Československou stranu socialistickou za Jihomoravský kraj, 1969-71 poslanec SL FS – vol. obvod Brno 5.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Dušan_Špálovský)

ŠVESTKA BEDŘICH, zaznamenáno 16. 1. 1922, narozen 16. 1. 1912 Hnidousy – 6. 9. 1990 Praha, do 5. 9. 1957 informátor rozvědky. Prof. MUDr., DrSc., lékař, VŠ pedagog, diplomat, politik KSČ. 1952 vybudoval v Kladně Ústav pracovního lékařství a 1953 v tomto městě zřídil i Závodní ústav národního zdraví SONP Kladno. Od 1956 VŠ pedagog na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 1970-75 rektor UK. Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady založil Kliniku pracovního lékařství, na které působil v letech 1973–1986 jako přednosta. 1971–87 současně pracoval ve funkci vedoucího Centra pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu. Od 1970 člen korespondent a od 1975 akademik Československé akademie věd, 1970-82 člen prezídia ČSAV. 1960–62 čs. velvyslanec v Jugoslávii, 1962-64 čs. velvyslanec v Alžírsku. Člen ÚV KSČ, 1970-71 člen Byra pro řízení stranické práce v českých zemích. Od 1976 předseda Československého mírového výboru a člen  předsednictva Ústředního výboru Národní fronty ČSSR, od roku 1980 člen Světové rady míru. 1970 získal Řád práce, 1982 Řád Vítězného února a 1987 Řád republiky. 1976-90 poslanec SN FS za KSČ – vol.obvod Praha 6 a Liberec-Česká Lípa (volby 1986). Jednalo se o představitele konzervativního komunistického směru. V první polovině 70. let ve funkci rektora spolu s univerzitní vědeckou radou propouštěl pedagogy jednotlivých fakult z politických důvodů.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Bedřich_Švestka)

??  TOKOŠ LUBOR, datum narození v registru neuvedeno, nar. 7. 2. 1923 Šternberk – 29. 9. 2003 Zlín, A „Balon“, 73, 14. 6. 1954 – 13. 7. 1957 KS StB Ostrava. Herec, malíř, spisovatel. Jako herec prošel divadly v Brně, Hodoníně, Uherském Hradišti, Ostravě, Olomouci, Praze a Zlíně. 50. léta strávil v Ostravě.  (http://www.csfd.cz/tvurce/7721-lubor-tokos/), (http://cs.wikipedia.org/wiki/Lubor_Tokoš)

??  VÁCHAL JAROSLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 3. 9. 1918 Domažlice – 26. 10. 1987 Domažlice, do 25. 2. 1957 spolupracovník StB Domažlice „Evžen“, 2011. Ing., technik, spolupracovník Muzea Chodska, znalec technických památek regionu. (http://www.mekbn.cz/kalendarium/rocni/kalendarium_rocni_2013.pdf)

??  VÍŠEK FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 29. 1. 1911 Nabocany (okres Chrudim), TS „Lukáš“, 3002, 12. 11. 1957 – 24. 4. 1961 StB Litoměřice. PhDr., VŠ pedagog na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, kde působil s přestávkami od roku 1953 do 80. let.  (http://www.cdct.cz/old/files/novotny_kapitola.pdf)

??  VOCHOČ MARTIN JAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1910 - 1967,TS „Sochor“, 5479, 18. 3. 1960 – 31. 10. 1967 StB Jablonec nad Nisou. Starokatolický kněz – od 1954 v Desné v Jizerských horách, Varnsdorfu a Jablonci nad Nisou, kde roku 1967 zemřel a byl pochován na tamním hřbitově. Obě jména uvedena v registru.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Jan_Vochoč)

??  VYSKOT MIROSLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 16. 7. 1924, A „Mirek“, 572, 2625, do 28. 4. 1953 KS StB Brno. Prof. Ing., DrSc., vědec v oboru lesnictví, VŠ pedagog. 1963-70 rektor VŠZ Brno. 1964-68 poslanec NS za KSČ – vol. obvod Třešť, 1969-71 poslanec SL FS. Člen korespondent ČSAV.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Vyskot)

??  ZÁSMUCKÝ JINDŘICH, datum narození v registru neuvedeno, nar. 30. 12. 1900 Pacov, TS „Václav Závecký“, 1036, 6. 9. 1954 – 25. 4. 1961 KS StB Ústí nad Labem. K roku 1954 se profesně uvádí jako inspektor finančního odboru Krajského národního výboru v Ústí nad Labem, 1954-60 poslanec Národního shromáždění ČSR za Československou stranu socialistickou – vol. obvod Ústí nad Labem.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jindřich_Zásmucký)

??  ZÍMA RUDOLF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1. 4. 1917, A „Vošťák“, 893, 14. 8. 1954 – 23. 2. 1956 (1. 9. 1961) StB Louny. Zámečník z obvodu Louny, 1960-68 poslanec NS ČSSR za KSČ za Severočeský kraj, 1969-76 poslanec SL FS – vol. obvod Louny.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Zíma)

 

 hlavna stranka