Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfa kce u konkrétních estébáků ?
Zdroj: NN Ročník........: 0006/007 Str.: 000 < BR>Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1996
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉ TNÍCH ESTÉBÁKŮ?

18. ČÁST

Kategorie: Tajní spolupracovníci-agenti: Jiří BĚLOHLAVÝ, nar. 17. 5. 1938, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 23238 , 32380 3, krycí jméno VRBA, člen předsednictva Měst. výboru ČSL Plzeň. Naše po litika 9/1988.

Zdeněk CHROMČÁK, nar. 26. 1. 1930, tajný spo lupracovník-agent StB, ev. č. 2721 0, 721007, krycí jména ZDENĚK a MRÁKAVA, kaz atel církve bratrské. Církev bratr ská-1980.

Ing. Miroslav CIBULA, CSc., nar. 4. 12. 1933, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 14446, 444688, krycí jméno SAM EK, od roku 1991 1. náměstek FMK. Kdo je kdo 1991-92.

Karel COP, nar. 14. 9. 1930, tajný spolupracovní k-agent StB, ev. č. 24629, 462 988, krycí jméno GORDON, scenárista, dramatur g, Filmové studio Barrandov. Film ové profily-1985.

Miroslav ČAPEK, nar. 24. 8. 1927, tajný spolupra covník-agent StB, ev. č. 2003, 200309, bez krycího jména, lesní entomolog Ba nská Štiavnica. Encyklopédia Slo venska T-Ž (dodatky) 1982.

Josef ČELIŠ, nar. 11. 1. 1944, tajný spoluprac ovník-agent StB, ev. č. 22335, 2 33503, krycí jméno PŘÍPRAVÁŘ, atlet-sprin ter. Malá encyklopedie atletiky-1990. Evžen ČERMÁK, nar. 25. 10. 1932, tajný spoluprac ovník-agent StB, ev. č. 9510, 951004, krycí jméno KONSUL, lyžar-sjezdař, tré ner-Jablonec. Malá encyklopedie lyžování-1987.

Miroslav ČERNÝ, nar. 22. 8. 1937, tajný spolup racovník-agent StB, ev. č. 39045 , 904501, krycí jméno BÍLEK, zpěvák, text ař, hudební publicista. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Vladimír ČERNÝ, nar. 27. 4. 1926, tajný spol upracovník-agent StB, ev. č. 4478, 447888, krycí jméno VLADO, moderní pětiboja ř, ředitel psychodiagnostického a didaktického ústavu v Bratislavě. Encykl opédia Slovenska A-D, 1977. Doc. PhDr. Andrej ČERVEŇÁK, CSc., nar. 22. 5. 1932, ta jný spolupracovník-agent StB, ev. č. 9101, 33606, krycí jméno RACHM ET, důvěrník StB, ev. č. 9101, bez krycího jména, vysokoškolský pedagog, literá rní publicista. Encyklopédia slove nských spisovateľov A-O, 1984.

Judita ČEŘOVSKÁ, nar. 21. 4. 1929, tajný spo lupracovník-agent StB, ev. č. 1230 5, 230588, krycí jméno DITA, zpěvačka. Encyk lopedie jazzu a moderní populární hudby 1990.

Josef DANISZ, nar. 7. 7. 1946, tajný spolupracovní k-agent StB, ev. č. 34562, 4 56288, krycí jméno ANNA, právník, člen OF, VONS, HOS, člen 1. vyšetrovací komi se 17. listopadu 1989, od 15. 3. 1990 poradce př eds. SN FS J. Stanka. Václav B artuška: Polojasno, 1990.

Ján DORUĽA, nar. 31. 8. 1933, tajný spolupraco vník-agent StB, ev. č. 28293, 82 9308, krycí jméno BAČA, jazykovědec, Jazykov edný ústav Ľudovíta Štúra v Bratis lavě. Encyklopédia Slovenska T-Ž (dodatky), 19 82.

Jiřina ELGROVÁ, nar. 24. 4. 1932, tajný spolup racovník-agent StB, ev. č. 11508 , 150888, krycí jméno KATKA, tenistka. Malá e ncyklopedie tenisu. Jaroslav ERŠIL, nar. 20. 1. 1926, tajný spolupracovník-ag ent StB, ev. č. 23191 , 319101, krycí jméno HISTORIK, důvěrník StB, ev. č. 23191, krycí jméno HISTOR IK, historik. 1991-prezident Spol. Husova muzea v Praze. Kdo je kdo A-M, 1991- 92.

Jan FABIAN, nar. 8. 7. 1936, tajný spolupracovní k-agent StB, ev. č. 26332, 633 201, krycí jméno KRYŠTOF, šachista. 1995-př edseda představenstva COOP Banky v Brně, vyšetrován pro podvod ve vý ši 165 000 000 Kč (Blesk 5. 9. 1995). Malá en cyklopedie šachu-1989.

Ladislav FALTA, nar. 30. 1. 1936, tajný spolupraco vník-agent StB, ev. č. 20383 , 038388, krycí jméno OLDA, sportovní střel ec, dvojnásobní mistr světa 1974, d ruhý na OH 1972. Malá encyklopedie olympijský ch her-1982.

Lubomír FANTA, nar. 24. 3. 1946, tajný spoluprac ovník-agent StB, ev. č. 19485, 948507, krycí jméno TESAŘ, právník, čl en 1. vyšetrovací komise 17. listopadu 1989, člen ČSS. Václav Bartuška: Polojasno , 1990.

Ladislav FIALKA, nar. 22. 9. 1931, tajný spoluprac ovník-agent StB, ev. č. 1236 0, 326088, krycí jméno PIEROT, mim, tanečník , choreograf, režisér, pedagog, um . ved. pantomim. skup. div. Na Zábradlí. M alá československá encyklopedie D-CH , 1985.

Stanislav FILKO, nar. 15. 6. 1937, tajný spoluprac ovník-agent StB, ev. č. 3001 08, krycí jméno AKADEMIK, důvěrník StB, ev . č. 19535, krycí jméno AKADEMIK, ma líř. Encyklopédia Slovenska E-J, 1978.

Dezider GALSKÝ, nar. 25. 3. 1921, tajný spolupra covník-agent StB, ev. č. 16310 , 631088, krycí jméno REDAKTOR, spisovatel. Slo vník české literatury 1970-81, 1985.

Pavel HAPÁK, nar. 25. 12. 1931, tajný spolupraco vník-agent StB, ev. č. 326608, krycí jméno SERGEJ KUŠNIER, důvěrník StB, ev. č. 13266, krycí jméno SERGEJ KU ŠNIER, historik. Encyklopédia Slovenska E-J, 1978 .

František HORÁČEK, pseudonym Jim Čert, nar. 25. 2. 1956, tajný spolupracovník- agent StB, ev. č. 17821, 782105, krycí jméno AK ORD, hudebník-akordeon. Encyklo pedie jazzu a moderní populární hudb y.

Jiří HULÍK, nar. 17. 8. 1937, tajný spolupra covník-agent StB, ev. č. 450806, k rycí jméno TONDA, důvěrník StB, ev. č. 2 4508, krycí jméno TONDA, šachista, 1. výkon. třída. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994 .

Doc. JUDr. Pavel HUNGR, CSc., nar. 29. 10. 1941, taj ný spolupracovník-agent St B, ev. č. 000506, krycí jméno LENSKÝ, důvěrník StB, ev. č. 29403, krycí jméno LENSKÝ, právní teoretik, 1991-vedoucí katedry MU Brno. Kdo je kdo 1991-92. Doc. Ing. Tibor JAVOR, CSc., nar. 18. 8. 1931, tajný spolupracovník-agent StB, bez ev. čísla, krycí jméno MOSTÁR JAVOR, důvěrník StB, ev. č. 18558, krycí jm éno JAVOR, stavební inženýr, od r. 1 957 ved. pracoviska pre mosty Bratislava, 1970-expert v Kanadě. Encyklopédia Slovenska E-J, 1978.

Ivo JEDLIČKA, nar. 8. 1. 1931, tajný spolupracov ník-agent StB, ev. č. 4780, 47 8088, krycí jméno IVO, důvěrník StB, ev. č . 4780, krycí jméno IVO, spisovatel, novinář. Data narození - obaly jeho knih.

Josef JELEN, nar. 6. 2. 1921, tajný spolupracovní k-agent StB, ev. č. 2288, 228 888, krycí jméno HAMLET, důvěrník StB, ev. č. 2288, 16800, 22640, krycí jména HAMLET, básník. Kniha 175 autorů.

Miroslav JELÍNEK, nar. 24. 9. 1932, tajný spolup racovník-agent StB, ev. č. 934 801, krycí jméno NIK, hudební publicista. Encyk lopedie jazzu a moderní populár ní hudby.

Václav JELÍNEK, nar. 4. 11. 1932, tajný spolup racovník-agent StB, ev. č. 10296 , 029688, krycí jméno HYRŠL, důvěrník S tB, ev. č. 2400, krycí jméno HYRL, básn ík, prozaik. Kniha 175 autorů.

Václav KADEČKA, nar. 20. 3. 1921, tajný spolup racovník-agent StB, ev. č. 9478, 947801, krycí jméno JAKUB, důvěrník StB, ev. č. 8846, 36445, krycí jména JAKU B, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Ing. arch. Vladimír KALIVODA, nar. 10. 12. 1927, t ajný spolupracovník-agent St B, ev. č. 12092, 209207, krycí jméno VL ADIMÍR, architekt. Kdo je kdo v archite ktuře-1993.

RNDr. Ing. Ján KANTOR, CSc., nar. 3. 3. 1921, tajn ý spolupracovník-agent StB, ev. č. 539808, krycí jméno MOTL, prac ovník Ústavu D. Štúra v Bratislavě, geolo g. 1967-68 přednášel na univerzit ě v Bagdádu. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979 .

Zdena KARENINOVÁ, nar. 1. 3. 1930, tajný spolupr acovník-agent StB, ev. č. 7357 , krycí jméno ANNA, operní pěvkyně. Malá československá encyklopedie I-L, 1986 .

Václav KASALICKÝ, nar. 24. 1. 1921, tajný spol upracovník-agent StB, ev. č. 424 , 1102, 42488, 110288, krycí jména SÝKORA, KUSÝ , důvěrník StB, ev. č. 424, 168 72, krycí jména SÝKORA, architekt. Malá čes koslovenská encyklopedie I-L, 1986. Ladislav KAČÁNI, nar. 1. 4. 1931, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 10124 , krycí jméno HUGO, fotb alový reprezentant, tréner, autor odb. publikací. Malá encyklopedie fot balu-1984.

Josef KEBZA, nar. 10. 6. 1933, tajný spolupracovní k-agent StB, ev. č. 12929, k rycí jméno MARTIN, básník, prozaik. Slovník české literatury 1970-81, 1985. (POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ)

Vladimír PAVLÍK