hlavna stranka


Späť na stránku Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB

Zdieľaj

NEZVEREJNENÉ 14

SR

ADAMÍK EMIL, 6. 2. 1914 Klátova Nová Ves - 2. 4. 1992 Trnava, DPB „Emil“, 10180, 14. 7. 1966 – 25. 3. 1970 StB Trnava se zaměřením na vízové cizince. Herec a režisér v Trnavě. (http://www.kniznicatrnava.sk/sk/osobnosti/#emil-adamik)

ANGYAL TITUS, 1. 3. 1969 Dvory nad Žitavou, D VKR „Umelec“, 31752, 30. 5. 1988 – 24. 1. 1990 PS 5947 Bratislava. Umělecký kovář. Bydliště: Dedina Mládeže 30, okres Komárno. (http://www.kjszkom.sk/n/images/stories/doc/vyrocia_2014.pdf)

BILČÍK LEOPOLD, 17. 2. 1949 Sládkovičovo – 12. 7. 2010 Abrahám, D VKR, 80722, 21. 4. 1980 – 20. 9. 1984 13. TD. Ing., generálporučík.
Průběh vojenské služby:
DD.MM.1974-DD.MM.1979 zástupca veliteľa pre technické věci 64. tankového pluku
DD.MM.1979-DD.MM.1985 zástupca veliteľa pre technické věci 13. tankovej divízie
DD.MM.1985-DD.MM.1990 náčelník štábu výzbroje a technického zabezpečenia Východného vojenského okruhu
DD.MM.1991-31.12.1992 zástupca veliteľa pre výzbroj na veliteľstve Východného vojenského okruhu
01.01.1993-DD.MM.1999 riaditeľ sekcie logistikyMOSR
DD.MM.1999-DD.MM.2000 generálny riaditeľ sekcie modernizácie a podpory obrany
MOSR
DD.MM.2001-DD.MM.2002 riaditeľ Inštitútu strategických štúdií
MOSR
DD.MM.2003-DD.12.2005 pridelenec obrany veľvyslanectva Slovenskej republiky na
Ukrajine 
(http://forum.valka.cz/topic/view/84214/Bilcik-Leopold), (https://sk.wikipedia.org/wiki/Leopold_Bil%C4%8D%C3%ADk)

BLANÁRIK FRANTIŠEK, 21. 9. 1952 Šahy, D VKR „Fero“, 73888, 30749, 1. 4. 1975 – 4. 12. 1984 a 7. 2. 1988 – 14. 5. 1991 OVKR 13. TD, VVŠ Vyškov a KS VKR. Ing., generálmajor. Bývalý člen KSČ. 1984-87 studoval Vojenskou akademii týlu a dopravy v Leningradě (možnost zaverbování pro GRU).
Průběh vojenské služby:
02.10.1972-DD.MM.1975 veliteľ tankovej roty, 12. tankový pluk
29.10.1975-DD.MM.RRRR veliteľ tankovej roty, 64. tankový pluk
01.09.1980-DD.MM.1980 starší dôstojník spravodajského inštitútu, 248. prevádzkový prápor
21.01.1981-15.11.1981 zástupca veliteľa práporu, 64. tankový pluk
16.11.1981-DD.MM.RRRR veliteľ práporu, 64. tankový pluk
26.10.1987-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa pre tylo 8. motostreleckého pluku
01.01.1993 vedúci starší inšpektor, Inšpekcia MOSR
DD.MM.RRRR-09.03.1995 riaditeľ Oddelenia kontroly logistiky a ekonomiky, Inšpekcia
MOSR
10.03.1995-11.08.1999 riaditeľ Odboru / Sekcie obrany a bezpečnosti SR - Úradu vlády
15.07.2006-30.09.2006 pridelenec obrany na
Ukrajine
2006-2011 ředitel NBÚ (Národný bezpečnostný úrad), poté poradce ministra obrany, od 2015 generální ředitel sekce obrany MOSR.
2000-2006 obchodní ředitel soukromé firmy, člen dozorčí rady společnosti Petina International, která obchodovala se zbraněmi a byl člen licenční komise na vývoz zbraní. Bývalý ústřední tajemník ĽS-HZDS. (http://forum.valka.cz/topic/view/84215), (http://www.sme.sk/c/2885359/frantisek-blanarik-sa-stal-novym-riaditelom-nbu.html), (http://www.sme.sk/c/4549154/blanarik-udaval-az-do-revolucie.html), (http://www.topky.sk/cl/10/362575/Sef-NBU-Blanarik-nebol-len-dovernik), (https://dennikn.sk/106571/donasal-komunistickej-kontrarozviedke-teraz-kontroluje-cely-rezort/)

BLIZMAN JOZEF, 5. 9. 1953 Banská Bystrica, A VKR „Harmaň“, „Harman“, 80351, od 20. 6. 1979 KTS VKR, 30. 11. 1979 – 11. 11. 1981 agent OVKR 14. TD. Ing., generálmajor. 1981-84 studoval Vojenskou akademii M. V. Frunzeho v Moskvě (možnost zaverbování pro GRU).
Průběh vojenské služby:
DD.08.1976-DD.MM.RRRR veliteľ čaty / roty / náčelník štábu práporu, 55. motostrelecký pluk
09.11.1984-DD.MM.RRRR náčelník štábu 55. motostreleckého pluku
DD.10.1987-DD.01.1991 veliteľ 10. tankového pluku
01.02.1991-DD.MM.1991 zástupca veliteľa 13. tankovej divízie
08.04.1991-DD.MM.1994 náčelník štábu 14. mechanizovanej divízie / 14. mechanizovanej divízie
01.09.1997-DD.MM.RRRR náčelník operačnej správy Štábu operačného plánovania GŠ ASR
01.01.2000-30.01.2003 veliteľ
Pozemných síl
01.02.2003-31.12.2003 zástupca náčelníka
GŠ OSSR
(http://forum.valka.cz/topic/view/84246), (https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Blizman)

CSUKÁS ZIGMUND (ZSIGMOND), 20. 2. 1918 Komárno – 4. 5. 2004 Šamorín, D „Senior“, 27406, 23. 1. 1985 – 15. 4. 1986 KS StB Bratislava se zaměřením na nekatolické církve. Kněz Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Od 1948 působil v Šamoríně. 
(http://www.kjszkom.sk/n/images/stories/doc/vyrocia-2013.pdf)

ČELKO MILAN, 15. 8. 1959 Prečín, D VKR, 1071, 2. 1. 1979 – 7. 4. 1986 OVKR VVLŠ Košice. Ing., brigádní generál, letec.
Průběh vojenské služby:
11.08.1982- pilot / starší pilot / veliteľ roja, 8. stíhací letecký pluk
30.08.1991-13.04.1994 zástupca veliteľa 1. letky, 81. samostatná stíhacia letka / 1. stíhací leteckú pluk
01.10.1995-DD.MM.1996 veliteľ letky, 31. stíhacie letecké krídlo
01.09.1996-DD.MM.1998 zástupca náčelníka Oddelenia inšpektorov letectva
3. zboru letectva a PVO
DD.MM.1998-DD.MM.2000 štábny dôstojník bunky Partnerstva za mier pri veliteľstve Allied Forces North West
01.08.2000-DD.06.2003 dôstojník Štábu operačného plánovania
Veliteľstva vzdušných síl
12.06.2004-DD.MM.2006 zástupca náčelníka Štábu požiadaviek a dlhodobého plánovania
GŠ OSSR
01.08.2007-31.07.2011 národný vojenský predstaviteľ pri
Hlavnom veliteľstve spojeneckých síl v Európe (SHAPE)
01.08.2011-30.09.2011 náčelník Štábu pre podporu operácií
GŠ OSSR
DD.10.2012-DD.MM.2013 riaditeľ odboru politiky vyzbrojovania MOSR
DD.03.2013-31.01.2014 národný riaditeľ pre vyzbrojovanie - generálny riaditeľ sekcie modernizácie a podpory
MOSR
DD.MM.2015-DD.MM.RRRR národný riaditeľ pre vyzbrojovanie - generálny riaditeľ sekcie modernizácie a podpory
MOSR
(http://forum.valka.cz/topic/view/85132)

ČMILANSKÝ JÁN, 11. 5. 1949 Radatice (okres Prešov), A + D VKR „Kóta“, 17599, 40932, od 11. 4. 1973 – 14. 11. 1975 důvěrník OVKR 14. TD a VA AZ, 16. 4. 1985 – 26. 1. 1988 agent OVKR VÚ 5201 Prešov (svazek vlastnoručních zpráv, finanční svazek). Ing., generálmajor. Bývalý člen KSČ.
Průběh vojenské služby:
DD.09.1971-DD.MM.1972 veliteľ školskej tankovej roty, 103. tankový pluk
DD.09.1972-DD.MM.1973 spravodajský náčelník 103. tankového pluku
DD.08.1973-DD.MM.1975 zástupca veliteľa pre bojovú prípravu, 14. prieskumný prápor
DD.MM.1977-DD.MM.RRRR veliteľ práporu, 63. motostrelecký pluk
DD.09.1979-DD.MM.1982 veliteľ 14. prieskumného práporu
DD.11.1982-DD.MM.1984 veliteľ 55. motostreleckého pluku
30.10.1984-DD.MM.1987 zástupca veliteľa 14. tankovej divízie
07.10.1987-DD.MM.1991 náčelník štábu 14. tankovej divízie / 14. motostreleckej divízie
14.03.1991-DD.MM.1997 veliteľ 14. motostreleckej divízie / 14. mechanizovanej divízie / 2. armádneho zboru
01.09.1997-DD.MM.RRRR zástupca náčelníka štábu Pozemného vojska
01.05.1999-DD.MM.1999 náčelník Štábu operačného plánovania
GŠ ASR
01.01.2000-DD.09.2002 zástupca náčelníka
GŠ ASR
(https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C4%8Cmilansk%C3%BD), (http://forum.valka.cz/topic/view/119573)

ČOMBOR IGOR, 1. 1. 1945 Rimavská Píla (Tisovec), A VKR „Michal“, 30028, 27. 11. 1987 – 28. 6. 1989 OVKR KVS Banská Bystrica. MUDr., PhD., h. doc., generálmajor, fotograf.
Průběh vojenské služby:
DD.MM.1968-DD.MM.1970 lekár, Vojenská nemocnica, Bratislava
DD.04.1970-DD.08.1973 náčelník skupiny komunálnej hygieny, Okruhový hygienicko-epidemiologický oddiel, Bratislava
DD.MM.1973-DD.MM.1977 starší sekundár Infekčného oddelenia, Vojenská nemocnica Ružomberok
DD.MM.1977-DD.MM.1978 náčelník Infekčného oddelenia, Vojenská nemocnica Ružomberok
DD.MM.1978-DD.MM.1979 náčelník Oddelenia pre nervové choroby, Vojenská nemocnica Košice
DD.MM.1979-DD.MM.1980 náčelník Oddelenia pracovného lekárstva a chorôb z povolania, Vojenská nemocnica Ružomberok
DD.MM.1980-DD.MM.1983 zástupca náčelníka Neurologického oddelenia, Vojenská nemocnica Ružomberok
DD.MM.1983-DD.MM.RRRR náčelník Neurologického oddelenia, Vojenská nemocnica Ružomberok
DD.MM.1990-DD.MM.RRRR náčelník Vojenskej nemocnice / Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok
01.01.2000-31.09.2001 náčelník Štábu vojenského zdravotníctva GŠ ASR
01.10.2001-03.07.2004 náčelník Odboru riadenia vojenského zdravotníctva Služobného úradu
MO SR
01.01.2005-30.07.2012 riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku
DD.MM.2012-DD.MM.RRRR poradca Ministra obrany
Primátor města Ružomberok.
(http://forum.valka.cz/topic/view/117741/Combor-Igor), (http://www.slovenskomoje.sk/files/kalendar_carovna_krajina.pdf)

DOMAN ALEXANDER, 2. 2. 1914 Nové Mesto nad Váhom– 29. 10. 1996 Zvolen, A, 4022, 22. 11. 1965 – 23. 5. 1968 KS StB Banská Bystrica. Plukovník v. v., významný predstaviteľ zahraničného odboja proti fašizmu počas II. svetovej vojny, príslušník 1.čs. divízie vo Francúzsku a čs. samostatnej brigády vo Veľkej Británii, kapitán pechoty v zálohe (plukovník v.v.) a spravodajský dôstojník 2. čs. paradesantnej brigády, účastník na Dukle a SNP, po vojne člen skupiny generálneho štábu československej armády, ktorá pátrala po vojnových zločincoch, zástupca vojenského atašé na československom veľvyslanectve v Londýne. Po Februári 1948 odmietol vstúpiť do KSČ a rozviesť sa s britskou manželkou, za čo bol politickým režimom perzekvovaný. Od roku 1953 spolu s manželkou Alisou Domanovou dostali povolenie učiť angličtinu a britskú kultúru. V roku 2000 mu bola udelená Cena mesta Zvolen in memoriam. 1949 poslán do výslužby, pracoval v Remeselnických potrebách ve Zvoleně, od 1955 na Krajské správe spojov ve Zvoleně. 1969 byl  rehabilitován a povýšen. Ve Zvoleně je po něm pojmenovaný jeden park. (http://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/375537-kto-bol-alexander-doma-pribeh-lovca-vojnovych-zlocincov/), (https://sk.wikipedia.org/wiki/Zvolen), (http://www.cervenebaretycsr.cz/index.php/cz/encyklopedie/vysadkari-a-pruzkumnici/8-encyklopedie/48-vysadkari-d)

DOROTOVIČ IVAN, 28. 1. 1963 Komárno, A „Ivan“, 28052, od 10. 3. 1983 KTS „Rotor“, 14. 6. 1984 – 21. 12. 1989 agent KS StB Bratislava se zaměřením na školství. RNDr. PhD., CSc., výzkumný pracovník v oblasti sluneční fyziky – od 1987 Slovenská ústredná hvezdárna Hurbanovo. (http://www.kjszkom.sk/n/images/stories/doc/vyrocia-2013.pdf),
(http://www.ca3-uninova.org/docs/cvs/IvanDorotovic-CV19Jan2011.pdf)

DROZD JÚLIUS, 14. 9. 1917 Vlkanová (okres Banská Bystrica) – 30. 8. 2007 Zvolen, spolupracovník VKR „Helena“, 16306, 27. 8. 1957 – 21. 5. 1959 OVKR 2. LSD. Ing., generálmajor, letec.
Průběh vojenské služby:
01.10.1940-DD.MM.RRRR prezenčná vojenská služba, Letecký pluk
04.07.1941-18.08.1941 administratívny dôstojník, Letka 13
DD.MM.RRRR-DD.MM.1943 letec pozorovateľ, Letka 2
DD.02.1943-DD.MM.1943 pobočník veliteľa Letky 11
DD.01.1944-DD.MM.1944 Letka 2
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR veliteľ prieskumnej čaty, motorizovaný prápor "Haluzický"
17.10.1944-DD.MM.RRRR náhradný pluk 1. československého armádneho zboru
DD.03.1945-DD.MM.1945 1. československá zmiešaná letecká divízia
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR náčelník štábu Leteckého pluku 3
DD.01.1946-DD.MM.RRRR veliteľ letky akademikov, Letecká vojenská akadémia
DD.01.1949-DD.MM.1949 náčelník operačného oddelenia, 3. letecká divízia
DD.MM.1950-DD.MM.1951 náčelník spravodajského oddelenia, 3. letecká divízia
DD.07.1951-DD.MM.RRRR náčelník operačného a spravodajského oddelenia, 22. letecká stíhacia divízia
DD.10.1954-DD.MM.1965 zástupca náčelníka štábu / náčelník operačného a prieskumného oddelenia / náčelník štábu 2. stíhacej leteckej divízie / 2. stíhacej bombardovacej leteckej divízie
DD.10.1968-DD.10.1969 náčelník sekretariátu Hlavnej správy letectva a vojsk PVO
DD.10.1969-DD.MM.RRRR 1. podpredseda Federálneho výboru SVAZARMu
(http://forum.valka.cz/topic/view/145357/Drozd-Julius)

DUBNIČKA JÁN, 7. 5. 1941 Slavnica (okres Ilava), spolupracovník rozvědky „Dubes“, 44693, 24. 11. 1966 - 30. 9. 1969 oblastní odbor Bratislava.. PhDr., CSc.,  filozof – od 1967 vědecký pracovník Filozofického ústavu SAV.  (http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/dubnic.html)

DUNČKO JOZEF, 15. 11. 1933 Spišský Štvrtok, A VKR „Suvorov“, 36003, 71561, 18. 11. 1958 – 16. 3. 1961 OVKR VA Brno, 19. 4. 1978 – 6. 5. 1991 SVKR VVO (svazek vlastnoručních zpráv, finanční svazek). Ing., generálmajor.
Průběh vojenské služby:
18.09.1956-14.07.1958 veliteľ čaty / učiteľ taktickej prípravy, Školský tankový pluk, Martin
DD.07.1963-DD.MM.RRRR hlavný inžinier 18. tech. opravovní, 18. motostrelecká divízia
06.08.1964-01.07.1966 zástupca veliteľa pre technické veci, 55. motostrelecký pluk
02.07.1966-DD.MM.RRRR hlavný inžinier / náčelník, 14. technické opravovne
29.09.1969-DD.MM.RRRR zástupca náčelníka technického oddelenia, 14. tanková divízia
22.12.1972-DD.MM.1974 veliteľ 60. tankového pluku
21.11.1974-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa pre technické veci, 14. tanková divízia
26.11.1976-DD.MM.RRRR zástupca náčelníka tankovej a automobilovej služby, Východný vojenský okruh
30.11.1979-DD.MM.RRRR náčelník tankovej a automobilovej služby, Východný vojenský okruh
01.10.1985-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa Východného vojenského okruhu pre výzbroj
01.03.1990-DD.MM.RRRR člen vojenskej rady Východného vojenského okruhu
(http://forum.valka.cz/topic/view/181367)

DZÚRIK RASTISLAV, 24. 8. 1929 Košice – 27. 2. 2014, A „Neon“, 16246, od 6. 11. 1974 KTS, 20. 6. 1975 – 7. 12. 1989 agent StB Bratislava se zaměřením na USA. Prof. MUDr., DrSc., lékař, od 1983 ředitel Výskumného ústavu lekárskej bioniky. Prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, přednosta Kliniky farmakoterapie Ústavu preventívnej a klinickej medicíny. (http://www.cardiology.sk/casopis/996/14/frame.htm)

ELIÁŠ MICHAL, 19. 9. 1934 Velčice, A VKR „Štefan“, 15458, od 18. 10. 1984 KTS VKR, 5. 1. 1985 – 14. 5. 1991 agent VKR, 13. TD (svazek vlastnoručních zpráv, finanční svazek). PhDr., CSc., literární historik, pedagog. Od 1965 pracovník Matice slovenskej v Martině, 1974-82 vedoucí Literárneho archívu, od 1983 ředitel Pamätníka slovenskej literatúry.                                                       (http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/elias-michal/)

ERBY ELEMÍR, 1. 1. 1929 Slavkovce (okres Michalovce) – 2. 7. 2005 Košice, D „Ďuri“, 10837, 18. 7. 1975 – 24. 3. 1980 KS StB Košice. JUDr., právník, 1959-74 hospodářský správce Bábkového divadla v Košicích, od 1974 ekonomický náměstek – Štátna filharmónia Košice, esperantista, vystupoval jako lidový vypravěč pod jménem ĎURI ŠTACHYTKA.  (https://eo.wikipedia.org/wiki/Elemír_Erby)

FARKAS(OVÁ) VERONIKA, 21. 5. 1943 Lučenec, D „Viera“, 25860, 12. 6. 1981 – 12. 7. 1988 StB Komárno se zaměřením na maďarské nacionalisty. PhDr., historička umění, zřizovatelka Galérie v benediktínskom kláštore a Limes Galérie v Komárně. (http://www.kjszkom.sk/n/images/stories/doc/vyrocia-2013.pdf), (http://artportal.hu/lexikon/muveszettorteneszek/farkas-veronika)

FÜRI BÉLA, 20. 5. 1948 Kolárovo, D „Student“, 3766, od 27. 7. 1972 centrála kontrarozvědky. Doc. Ing., PhD., energetik, VŠ pedagog. (http://www.kjszkom.sk/n/images/stories/doc/vyrocia-2013.pdf)

GALGÓCZY ALEXANDER, 23. 8. 1930 Komárno – 26. 9. 2007 Komárno, A + D „Ondrej“, „Andrej“, 8067, 20338, 14. 12. 1962 – 15. 5. 1968 agent StB Komárno se zaměřením na zemědělství, 1. 6. 1977 – 9. 10. 1984 důvěrník StB Komárno se zaměřením na zemědělství. MVDr., zvěrolékař, od 1990 poslanec MZ v Komárně. (http://www.kjszkom.sk/n/images/docpdf/vroia%202015.pdf)

GARDIAN ĽUDOVÍT, 26. (27.) 7. 1933 Radvaň nad Dunajom – 14. 6. 1989 Bratislava, spolupracovník VKR „Josef“, 3294, 15264, 22. 2. 1955 – 29. 5. 1958 OVKR 1. tankové divize Klementa Gottwalda, OVKR 2. OPVOS a OVKR 76. PLDB. Zemědělský ekonom, VŠ pedagog na VŠE Bratislava. 1987-88 autor 3 učebnic pro VŠ. (http://www.kjszkom.sk/n/images/stories/doc/vyrocia-2013.pdf)

GÁSPÁR TIBOR, 25. 4. 1928 Kľúčovec – 14. 8. 2011 Komárno, A „Tibor“, 25537, 19. 3. 1981 – 21. 12. 1989 StB Komárno se zaměřením na maďarské nepřátelské osoby. Historik, dlouholetý učitel na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárně.  (http://www.kjszkom.sk/n/images/stories/doc/vyrocia-2013.pdf), (http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/31034-gaspar-tiborra-emlekeznek-a-komaromi-selye-janos-gimnaziumban)

GRAUS PAVOL, 15. 7. 1921, spolupracovník VKR „Chabenec“, 1344, 26. 7. 1954 – 8. 4. 1960 ŠMSSL a KVS Bratislava (od 20. 9. 1954). Ing., plk. v. v., za 2. světové války příslušník slovenské armády (1941 – 1943). Prošel výcvikem v SSSR, příslušník 2. ČSPDB. Po válce zůstal do roku 1977 v armádě. (Jako velitel Vojenského gymnázia SNP v letech 1970-77 uveden plk. Ing. Pavel Graus. Zda se jedná o totožnou osobu, nutno ověřit.) (http://www.cervenebaretycsr.cz/index.php/cz/encyklopedie/vysadkari-a-pruzkumnici/8-encyklopedie/52-vysadkari-g)

HÁBER MARTIN, 22. 4. 1948 Košice – 19. 1. 2006 Maďarsko (letecká nehoda), D „Martin“, 21740, 6. 11. 1989 – 6. 12. 1989 StB Košice-město. Plukovník, MUDr., psychiatr. Primář Psychiatr. kliniky LF UPJŠ v Košicích, poté pracoval ve vězeňském zdravotnictví v Košicích, pak vedoucí sekce drogových závislostí na Ministerstvu zdravotníctva SR, odtud přešel do košické letecké nemocnice, později velitel vojenské polní nemocnice v Liptovském Mikuláši. Účastník mise v Kosovu.  (http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/1-2-2006/PSY12-2006-cla14.pdf), (http://kosice.korzar.sme.sk/c/5727113/martin-haber-v-lietadle-sedel-vedla-farkasa.html)

HAGARA VLADIMÍR, 7. 11. 1943 Piešťany – 24. 5. 2015, IS rozvědky „Hartman“, 48037, 6. 9. 1982 - 18. 2. 1988. Fotbalista. Hrál za 7 klubů, nejdéle (1966-74) za Spartak Trnava. 25 krát reprezentoval Československo a dal 4 góly. Účastník MS 1970 v Mexiku. Obdržel titul mistr sportu. Po skončení kariéry se přestěhoval do Rakouska, kde pracoval v soukromé firmě. (https://www.futbalsfz.sk/slovensko/zaujimavosti/novinka/zomrel-vladimir-hagara-7111943-2452015.html), (https://sk.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%Adr_Hagara)

HALVONÍK ALEXANDER, 22. 3. 1945 Nová Bystrica, D „Vedúci“, 38105, 24. 3. 1988 – 6. 12. 1989 centrála kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na kulturu. Spisovatel. 1969–79 bol zástupcom riaditeľa Strediska vedeckotechnických informácií, 1980–81 zástupcom šéfredaktora vydavateľstva Veda, 1981–92 vedúcim literárno-dramatického oddelenia a riaditeľom odboru knižnej kultúry na MK SR. 1992–96 bol šéfredaktorom časopisov Knižná revue a Literika, súčasne zástupcom šéfredaktora Slovenských pohľadov. Krátko bol aj redaktorom Literárneho týždenníka. 1997-2002 bol riaditeľom Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. 2002-2011 bol riaditeľom Literárneho informačného centra v Bratislavě. (http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/alexander-halvonik)

HARMAT RUDOLF, 8. 1. 1945 Komárno, D „Robo“, 37988, 9. 3. 1988 – 13. 12. 1989 StB Komárno se zaměřením na kulturu. Mgr., učitel hry na housle ZUŠ v Komárně, kde byl i ředitelem. Je jedným zo zakladateľov komorného súboru Comorra, organizátor Medzinárodného majstrovského kurzu a Beliczayho medzinárodnej súťaže v hre na nástroj a v komornej hre.                       (http://www.kjszkom.sk/n/images/docpdf/vroia%202015.pdf)

HLAVATÝ LADISLAV, 11. 7. 1939 Trnava, A „Plavec“, 24462, od 20. 5. 1980 KTS, 20. 9. 1980 – 25. 11. 1985 agent StB Trnava se zaměřením na školství. Ligový házenkář, pedagog (1966-86 asistent tělesné výchovy na PF UK Trnava), plavecký odborník a trenér. (http://nasatrnava.sme.sk/c/7286703/trener-plavania-a-byvaly-hadzanar-ladislav-hlavaty-ma-75-rokov.html), (http://www.webjournal.sk/clanok/3165/v-bazene-vychoval-troch-olympionikov)

HOLÚSEK OT(T)O, 31. 5. 1903 Holíč – 3. 12. 1973 Brodské, A + D „Vrbovský“, 2030, 16. 9. 1955 – 8. 9. 1970 agent, od 12. 10. 1972 důvěrník StB Bratislava-venkov. ThDr., římskokatolický kněz, publicista, redaktor, historik. Od 1946 profesor náboženství na gymnáziu v Komárně, od 1951 děkan děkanátu Bratislava-venkov. Působení jako administrátor: od 1952 Záhorská Bystrica, od 1959 Veľké Leváre, Skalica, v 70. letech Brodské. Celoživotně přispíval do Katolíckych novín. 2011 po něm pojmenovali ulici v Bratislavě-Záhorské Bystrici.                                            (http://www.kjszkom.sk/n/images/stories/doc/vyrocia-2013.pdf), (http://www.mariasoft.sk/knazi/bt-E-J.htm)

HONZEK PAVEL21. 6. 1947 Jaroslavice, A VKR „Janko“, 81928, 16. 6. 1982 – 30. 11. 1984 OVKR 13. TD. Ing., generálporučík. 1976-79 studoval Vojenskou akademii M. V. Frunzeho v Moskvě a 1984-87 Vojenskou akademii K. J. Vorošilova v Moskvě (možnost zaverbování pro GRU).
Průběh vojenské služby:
DD.MM.1968-DD.MM.1973 veliteľ čaty / roty, 15. tankový pluk
DD.MM.1973-DD.MM.1974 zástupca veliteľa práporu, 15. tankový pluk
DD.MM.1974-DD.MM.1976 veliteľ práporu, 15. tankový pluk
DD.11.1979-DD.MM.RRRR veliteľ 64. tankového pluku
DD.MM.1981-01.09.1984 zástupca veliteľa 13. tankovej divízie
DD.MM.RRRR-DD.10.1987 zástupca veliteľa 13. tankovej divízie
DD.10.1987-DD.MM.1989 veliteľ 13. tankovej divízie
DD.09.1989-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa Východného vojenského okruhu / Vojenského veliteľstva východ
DD.MM.1992-DD.MM.1992 poverený veliteľ Vojenského veliteľstva východ
DD.MM.1993-DD.MM.RRRR náčelník hlavného štábu Veliteľstva ASR
DD.MM.1994-DD.MM.1998 zástupca náčelníka
GŠ ASR pre operačné plánovanie
DD.MM.RRRR-31.12.1999 náčelník správy personálneho manažmentu
GŠ ASR
Tajemník Klubu generálov SR.   (http://forum.valka.cz/topic/view/119369/Honzek-Pavel)

HORECKÝ MICHAL, 17. 9. 1949 Cheb, spolupracovník VKR „Numbers“, 7. 10. 1969 – 1971 3. DPVOS. Spisovatel.  Od 1974 pracovník státního podniku Slovenská kniha (1990(2?)-93 ředitel), od 1993 ředitel společnosti Knižné centrum v Žilině. Prezident Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky. (http://www.databazeknih.cz/zivotopis/michal-horecky-8592),      (http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/horecky-michal/)

HORSKÝ MARIÁN, 28. 8. 1945 Pribeník, A + D VKR „Astor“, 62314, 80478, 26072, 3. 7. 1972 – 25. 10. 1973 a 30. 3. 1987 – 21. 12. 1987 důvěrník, 25. 10. 1973 – 8. 3. 1978 a 26. 11. 1979 – 14. 1. 1984  agent OVKR 14. TD, OVKR VAAZ Brno, OVKR VÚ 5937 Plzeň, OVKR VÚ 5201 Prešov. Ing., generálmajor. 1984-86 studoval Vojenskou akademii K. J. Vorošilova v Moskvě (možnost zaverbování pro GRU).
Průběh vojenské služby:
DD.09.1966- veliteľ čaty / roty, 57. motostrelecký pluk
DD.09.1973-DD.MM.1974 dôstojník štábu 57. motostreleckého pluku
DD.MM.1974-DD.MM.1976 zástupca veliteľa práporu, 55. motostrelecký pluk
DD.09.1978-DD.MM.1980 náčelník štábu 63. motostreleckého pluku
DD.10.1980-DD.MM.1982 veliteľ 63. motostreleckého pluku
DD.11.1982-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa 14. tankovej divízie
01.05.1987-DD.MM.1990 veliteľ 14.tankovej divízie
DD.07.1990-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa Východného vojenského okruhu
01.01.1993-DD.MM.1998 náčelník organizačnej správy Veliteľstva ASR / GŠ ASR
DD.MM.1998-DD.MM.2002 pridelenec obrany v Poľsku

(http://forum.valka.cz/topic/view/119796/Horsky-Marian), (https://sk.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A1n_Horsk%C3%BD)

HÚŽEVKA MILAN, 5. 9. 1940 Dohňany-Zbora (okres Púchov), D „Hubert“, 9897, od 5. 2. 1979 KTS, 10. 10. 1979 – 12. 7. 1989 důvěrník StB Považská Bystrica. Kulturní a osvětový pracovník, spisovatel, vydavatel. 1971-90 odborný pracovník výchovy dospělých Domu kultúry v Púchově. 1995 založil vydavatelství Ametyst. (http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/huzevka-milan/)

HVIŠČ JOZEF, 24. 4. 1935 Kurima, A „Ján“, 13618, od 14. 2. 1973 KTS, 1974(?)-2. 9. 1985 agent StB Bratislava se zaměřením na ukrajinské nacionalisty. Prof. PhDr., DrSc., literární vědec, VŠ pedagog, 1961–66 pracovník Čs.-sovietskeho inštitútu SAV, 1966–73 Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV, 1973–90 Literárnovedného ústavu SAV, zároveň od r. 1972 prednášal teóriu a dejiny poľskej literatúry, od 1990 vedúci Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty UK v Bratislavě. (http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/hvisc-jozef/)

ILLEŠ JOZEF, 11. 4. 1945 Košice, D „Černoch“, 24673, 7. 7. 1980 – 4. 12. 1989 centrála kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na kulturu. Hráč na lesní roh – od 1968 doposud Slovenská filharmónia, od 1997 pedagog v Banské Bystrici. 1979, 1983 1988 vedoucí kurzů komorní hudby ve Švédsku.    (http://www.hc.sk/hudba/osobnost-detail/1459-jozef-illes)

IMELY KAROL, 11. 7. 1944 Tvrdošovce, A + D „Emil“, „Jupiter“, 12217, 10. 1. 1977 – 17. 11. 1982 agent, 17. 11. 1982 – 21. 1. 1986 důvěrník StB Komárno se zaměřením na emigraci. Obchodní manažer v Komárně. (http://www.kjszkom.sk/n/images/stories/doc/vyrocia_2014.pdf)

JAGLOVÁ TATIANA, 31. 1. 1945 Bratislava, A „Stela“, 20759, od 7. 2. 1979 KTS „Opál“, od 27. 10. 1981 agentka centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na diplomaty (svazek vlastnoručních zpráv, finanční svazek). RNDr., novinářka – od 1972 deník Smena, později zástupkyně šéfredaktorky časopisu Slovenka, 1992-2004 šéfredaktorka týdeníku International Express, poté magazín Euroreport plus. (http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/tatiana-jaglova)

JAMRIŠKA DUŠAN, 21. 9. 1903 Mošovce – 10. 10. 1979 Sučany, A „Ludovit“, 504, 4504, 27. 11. 1961 – 30. 4. 1963 StB Martin. Plk. v. v., príslušník antifašisticky orientovanej časti dôstojníctva slov. armády, po vypuknutí SNP veliteľ povstaleckej posádky v Dolnom Kubíne, od 13. 9. 1944 samostatnej vojenskej skupiny Orava. 1951 ako plk. gen. štábu preradený do zálohy. 1951-54 pracoval v Martine ako fakturant Stredoslovenských stavieb, 1954-65 ako strojársky referent montážnej skupiny v teplárňach a robotník ZŤS. (http://www.vhu.sk/index.php?ID=2134),  (https://sk.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1an_Jamri%C5%A1ka)

JARÁBEK STANISLAV, 9. 12. 1938 Suchá nad Parnou (okres Trnava), spolupracovník VKR + informátor kontrarozvědky „Elena“, 30353, 5956, od 18. 2. 1959 KVS Pardubice, 18. 11. 1960 – 15. 3. 1963 StB Trnava se zaměřením na tělovýchovu. Fotbalista, trenér. Působil ve Spartaku Trnava, Dukle Pardubice a Vítkovicích, 1967 Vítěz Středoevropského poháru, 1968 kapitán Československa na OH v Mexiku. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Jar%C3%A1bek), (https://www.trnava-vuc.sk/en/node/1801)

JURICA RUDOLF, 23. 7. 1940 Sabinov, D VKR „Bartoloměj“, 59537, 12. 3. 1970 – 23. 8. 1978 a 4. 4. 1986 – 7. 2. 1990 OVKR VÚ 7357 Brno a 71. plsb. Ing., generálmajor. 1972-7(6?) studoval Vojenskou velitelskou akademii protivzdušné obrany v Kalininu (SSSR) a 1978-80 Vojenskou akademii K. J. Vorošilova v Moskvě (možnost zaverbování pro GRU).
Průběh vojenské služby:
DD.MM.1976-DD.MM.1977 náčelník štábu 71. protilietadlovej raketovej brigády
DD.MM.1977-DD.MM.1978 veliteľ 71. protilietadlovej raketovej brigády
DD.MM.1980-DD.MM.RRRR náčelník štábu 2. divízie PVO
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR veliteľ 2. divízie PVO
DD.MM.1986-DD.MM.RRRR náčelník štábu Veliteľstva protivzdušnej obrany štátu
DD.MM.1990-DD.MM.RRRR vedecký pracovník Inštitútu pre strategické štúdie
DD.MM.1993-DD.01.2001 veliteľ posádky v Bratislave
(http://forum.valka.cz/topic/view/146120)

KAČMÁR PETER, 19. 7. 1934, D. Prof. MVDr., DrSc., biochemik, VŠ pedagog.

KASZÁS ATTILA, 16. 3. 1960 Šaľa – 23. 3. 2007 Budapešť, D „Antónius“, 18439, 23387, od 26. 6. 1979 StB Komárno se zaměřením na školství, 20. 9. 1979 – 14. 10. 1984 centrála kontrarozvědky. Herec. 1979-83 študoval na dramatickom oddelení vysokej školy divadelného umenia v Budapešti. 1984-99 člen divadla drámy a komédie, neskôr bol voľný herec. Pôsobil v oblastných divadlách v Győri, Kecskeméte a Szegede. Od 2003 bol hercom Národného divadla v Budapešti. (https://sk.wikipedia.org/wiki/Attila_Kaszás), (http://www.discogs.com/artist/2801879-Kaszás-Attila)

KOŠICKÝ IVAN, 20. 4. 1943 Trnava – 3. 12. 2004, A „Technik“, 13897, od 17. 5. 1973 KTS, poté do 25. 11. 1985 agent StB Trnava se zaměřením na nepřátelské osoby. MUDr., stomatolog v Trnavě, publicista, karikaturista. (http://nzr.trnava.sk/?q=node/1063), (http://ttportal.sk/kresleny-humor-ivana-kosickeho/)

KOVÁR VILIAM, 20. 4. 1915 Stolac (Bosna a Hercegovina) – 2. 4. 1982 Trnava, A „Janko“, 8583, 24. 7. 1963 – 9. 4. 1964 StB Trnava se zaměřením na HSĽS. Redaktor a překladatel v Trnavě. Za války blízký spolupracovník a osobní přítel místopředsedy vlády a ministra vnitra Alexandra Macha.
(http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0209.pdf),
(http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/Kalendar_osobnosti%20_2015.pdf)

KRAHULEC MILAN, 1. 3. 1934 Košice, D „Arpád“, 25727, 8. 5. 1981 – 7. 12. 1989 StB Trnava se zaměřením na školství. Profesor Gymnázia Jána Hollého v Trnavě, sportovní organizátor, basketbalový rozhodčí, předseda basketbalového oddílu TJ Slávia Trnava. (http://nzr.trnava.sk/?q=node/1360)

KRAKOVSKÝ JOZEF, 25. 9. 1952 Ružomberok, A VKR „Maria“, 3243, 6. 12. 1979 – 5. 2. 1990 OVKR VÚ 7357 Brno (svazek vlastnoručních zpráv, finanční svazek). Ing., brigádní generál, pilot.
Průběh vojenské služby:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1991 pilot / veliteľ roja / zástupca veliteľa letky / veliteľ letky / zástupca veliteľa, 8. stíhací letecký pluk
DD.05.1991-DD.11.1992 veliteľ
81. samostatnej stíhacej letky
31.08.1993-DD.MM.1995 veliteľ
1. leteckej základne
01.04.1996-DD.MM.1999 zástupca veliteľa
3. zboru letectva a PVO
01.01.2000-DD.MM.RRRR náčelník štábu operačného plánovania Veliteľstva vzdušných síl
01.04.2003-31.12.2004 zástupca veliteľa
Vzdušných síl
(http://forum.valka.cz/topic/view/118750/Krakovsky-Jozef)

KUBALA EUGEN, 25. 7. 1930 Trnava - 1978, A „Xaver“, 17704, do 16. 11. 1978 KS StB Plzeň.  MUDr., CSc., lékař, mikrobiolog, od 1965 v KHS Plzeň přednosta oddělení bakteriologické kontroly tuberkulózy, poté vedoucí odboru TBC Výskumného ústavu epidemiológie a mikrobiológie v Bratislavě (http://nzr.trnava.sk/?q=node/1771), (http://www.prijmeni.cz/Kubala/osobnosti)

KUBÍK ŠTEFAN, 19. 1. 1920 Radošovce – 16. 1. 1978 Čičov (okres Komárno), A + D „Varga“, 7734, 14. 6. 1962 – 16. 7. 1968 agent, 4. 12. 1973 – 16. 1. 1978 důvěrník KS StB Bratislava se zaměřením na zdravotnictví. MUDr., lékař, hygienik. (http://www.zahorskakniznica.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=75%3Ahistoricky-kalendar&Itemid=92)

KUCHÁR FRIDRICH, 23. 4. 1920 Palárikovo – 9. 12. 1991 Liptovský Mikuláš, D VKR „Honza“, 40626, 10. 12. 1971 – 11. 6. 1980 OVKR KVS Banská Bystrica + možná i TS „Houdka“, 1802, v 50. letech OVKR KVS Košice. MUDr., lékař, generálmajor in memoriam.
Průběh vojenské služby:
DD.MM.1944-DD.11.1944 lekár pešieho práporu SNP pri Telgárte
DD.11.1944-DD.MM.1945 uväznený
DD.03.1951-DD.MM.1951 asistent chirurgického oddelenia, Posádková nemocnica Bratislava
DD.09.1951-DD.MM.RRRR zástupca náčelníka Posádkovej nemocnice Bratislava
DD.MM.1953-DD.MM.RRRR náčelník Posádkovej nemocnice v Košiciach
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zástupca náčelníka Ústrednej vojenskej nemocnice MNO
13.09.1956-20.10.1959 náčelník Zdravotného učilišťa v Ružomberku
21.10.1959-20.09.1960 náčelník Vojenskej nemocnice v Ružomberku
DD.MM.1960-09.11.1970 náčelník oddelenia preventívnej a liečebnej starostlivosti, MNO
(http://forum.valka.cz/topic/view/146305)

LACZA TICHOMÍR (TIHAMÉR), 29. 11. 1948 Bátorove Kosihy, D „Tichý“, 30175, od 26. 7. 1984 KTS „Laco“, 2. 9. 1986 – 1. 12. 1989 důvěrník centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na maďarské nacionalisty. Chemik, novinář, literární kritik. (http://www.kjszkom.sk/n/images/stories/doc/vyrocia-2013.pdf), (https://hu.wikipedia.org/wiki/Lacza_Tihamér)

LAUČEK ANTON, 7. 4. 1950 Ružomberok, D VKR, 80340, 4. 12. 1974 – 1977 OVKR 186. plrp, VÚ 5949 Pezinok. Doc. PaedDr., PhD., spisovatel, VŠ pedagog. 1976-95 vychovatel v domově mládeže (později ředitel Domova mládeže Ružomberok), současně učil na středních školách v Ružomberku, Liptovském Hrádku a Liptovském Mikuláši, od 1995 pedagog Katolícke univerzity v Ružomberku, od 2012 docent na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity.                                                                                             (http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/laucek-anton/), (https://sk.wikipedia.org/wiki/Anton_Lau%C4%8Dek)

MAČANSKÝ LADISLAV, 17. 6. 1934 Hurbanovo – 20. 3. 2008 Hurbanovo, D „Odborník“, 16507, 8. 1. 1975 – 29. 12. 1975 StB Komárno. Dlouholetý vedoucí odboru kultury ONV Komárno. (http://www.kjszkom.sk/n/images/stories/doc/vyrocia-2013.pdf)

MAGIC DUŠAN, 16. 3. 1943 Sušany, A + D kontrarozvědky „Dušan“, „Kúzelník“, 3. 10. 1972 -  14. 10. 1974 (+ od 16. 2. 1989) důvěrník kontrarozvědky, 8917, 21061, 14. 10. 1974 - 4. 12. 1975 agent rozvědky „Dušar“, 46290, oblastní odbor Košice,  poté do 15. 10. 1986 agent kontrarozvědky, KS StB Košice. Prof. MVDr., PhD., Dr. h. c. VŠ pedagog – od 1967 VŠV Košice. 1990-92 a 2000 vedoucí katedry, 1989-91 a 1997-2000 rektor VŠV Košice, od 2000 ústřední ředitel Štátnej veterinárnej správy SR. 1974-76 a 1979-81 vyučoval v Ugandě. 1998 obdržel státní vyznamenání  Rad Ľudovíta Štúra III. triedy. (http://www.uvlf.sk/sites/default/files/dokumenty/spravodajca-uvlf-v-kosiciach/veterinarsky-spravodajca-22013.pdf)

MELEGA EUGEN, 2. 10. 1952, A „Fedor“, 9719, od 23. 10. 1978 KTS, od 5. 4. 1979 agent StB Zvolen. Ing., podnikatel ze Zvolena. Jednatel Info CLASSIC model CZ, spol. s r. o. (2011 konkurs, 2012 insolvence). Bydliště: dříve Mníšek pod Brdy 916, Praha-západ, nyní Pražská 1451/11, Zvolen. (https://az-europe.eu/cz/firmy-v-cechach/4406686-classic-model-cz-spol-s-r-o/g)

NEČAS OTO, 1. 8. 1952 Hrušky (okres Břeclav), D VKR, 74434, 81542, 8. 7. 1975 – 22. 11. 1975 a 21. 12. 1981 – 17. 10. 1983 OVKR 15. MSD a OVKR 13. TD Topolčany. Ing., generálmajor. 1983-86 studoval na Vojenské akademii M. V. Frunzeho v Moskvě (možnost zaverbování pro GRU). Bývalý člen KSČ.
Průběh vojenské služby:
DD.07.1978-DD.06.1983 náčelník štábu / zástupca veliteľa / veliteľ práporu, 10. tankový pluk
DD.10.1986-DD.04.1987 náčelník štábu 15. tankového pluku
01.05.1987-DD.MM.RRRR veliteľ 15. tankového pluku
01.02.1991-DD.MM.1992 veliteľ 10. tankového pluku
DD.09.1993-DD.MM.1997 zástupca veliteľa
13. tankovej divízie / 1. armádneho zboru
DD.01.1997-DD.02.1999 veliteľ
1. armádneho zboru
DD.MM.2000-DD.MM.2001 náčelník Štábu logistiky GŠ ASR
01.10.2001-29.01.2003 generálny riaditeľ Sekcie modernizácie a infraštruktúry
MOSR
30.01.2003-16.12.2004 veliteľ
Pozemných síl
(http://forum.valka.cz/topic/view/119489)

NIEPEL GUSTAV, 25. 8. 1920 Hlboké – 2. 8. 1987 Piešťany, A + D „Záhorák“, „Groš“, 15055, 23750, 21. 2. 1974 – 16. 11. 1979 agent StB Piešťany se zaměřením na vízové cizince, 8. 11. 1979 - 2. 8. 1987 důvěrník StB Trnava se zaměřením na sionismus. MUDr., CSc., lékař, revmatolog a balneolog, primář v Piešťanech. (http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/Kalendar_osobnosti%20_2015.pdf)

PANČÍK JÁN, 21. 11. 1948 Čierny Balog, A VKR „Irena“, 70036, 5. 7. 1973 – 22. 11. 1979 OVKR 14. TD a VA AZ. Ing., generálmajor. 1986-88 studoval Vojenskou akademii K. J. Vorošilova v Moskvě (možnost zaverbování pro GRU).
Průběh vojenské služby:
DD.09.1971-DD.09.1972 zástupca veliteľa roty, 60. tankový pluk
DD.10.1972-DD.08.1973 zástupca náčelníka štábu 60. tankového pluku
DD.09.1973-DD.08.1974 veliteľ práporu 60. tankový pluk
DD.08.1976-DD.11.1979 zástupca veliteľa 60. tankového pluku
DD.11.1979-DD.11.1982 veliteľ 55. motostreleckého pluku
16.11.1982-31.08.1986 zástupca veliteľa 13. tankovej divízie
16.09.1988-DD.MM.1989 zástupca náčelníka štábu Východného vojenského okruhu
26.09.1989-29.04.1993 veliteľ 13. tankovej divízie / 13. tankovej divízie
DD.05.1993-DD.09.1994 riaditeľ sekcie výstavby a ekonomiky MOSR
DD.MM.1994-DD.MM.1994 poradca
ministra obrany
DD.12.1994-DD.10.1995 riaditeľ sekcie brannej politiky a rozvoja armády
MOSR
01.11.1995-28.10.1999 pridelenec obrany SR na
Ukrajine
01.01.2000-30.09.2002 veliteľ 1. armádneho zboru / Veliteľstva domobrany
(http://forum.valka.cz/topic/view/126024/Pancik-Jan)

PETROVIČ JÁN, 10. 7. 1927 Komárno – 6. 9. 1984 Bratislava, A „Ján“, „Silikát“, 10593, 16587, 27. 6. 1967 – 8. 4. 1969 agent KS StB Bratislava se zaměřením na SAV, od 31. 1. 1975 KTS, 8. 5. 1975 – 6. 9. 1984 agent centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na SAV. Ing., CSc., chemik. (http://www.kjszkom.sk/n/images/stories/doc/vyrocia_2014.pdf)

RADVÁNYI HADRIÁN, 16. 9. 1918 Spišské Podhradie - 26. 3. 2014, informátor + D „Milan“, 1243, 11. 2. 1955 – 28. 3. 1968 informátor, 17. 7. 1972 – 19. 9. 1977 důvěrník StB Trnava. Dr. h. c., trnavský historik a publicista, zaměstnanec a člen výboru Spolku svätého Vojtecha. Čestný občan města Trnava a byla po něm pojmenovaná ulice. (http://www.trnava.sk/userfiles/file/NZR%20aug.sept.2008.pdf), (http://trnava.dnes24.sk/uplynie-rok-od-smrti-hadriana-radvanyiho-pripomenu-si-ho-spomienkovym-vecerom-200514)

SABOL JOZEF, 25. 2. 1936 Košice – 12. 5. 2007 Košice, A, 8215, 25. 9. 1970 – 12. 5. 1989 agent KS StB Košice.  Akademický malíř, výtvarný pedagog na Ľudovej škole umení, později na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košicích. (http://www.eantik.sk/autor/350/sabol-jozef/)

SKÁKALA RÓBERT, 7. 1. 1923 Leopoldov – 8. 2. 1986 Komárno, spolupracovník VKR „Učitel“, 28. 6. 1955 – 10. 4. 1957 OVKR 11. BPS. 1954-83 správce historických knižních fondů, ředitel Podunajského múzea v Komárně.  (http://www.kjszkom.sk/n/images/stories/doc/vyrocia-2013.pdf)

STAVNÝ FRANTIŠEK, 14. 9. 1946 Trebišov, D VKR „Baťa“, 20259, 11. 12. 1985 – 16. 7. 1991 centrála VKR + současně od konce října 1984 důstojník vojenské rozvědky (viz text níže). Ing., plukovník, 1994-95 ředitel Vojenské zpravodajské služby Ministerstva obrany SR. 1.8.1966 přidělen k 65. výsadkovému praporu prostějovské 22. výsadkové brigády, a to jako velitel výsadkové čety a důstojník pro řízení skupin hloubkového průzkumu. Po reorganizaci brigády na 22. výsadkový pluk se dnem 1.10.1969 stal velitelem jeho výsadkové průzkumné roty. Tuto funkci zastával nepřetržitě až do září 1974, kdy byl povolán ke studiu na Vojenské akademii Antonína Zápotockého. Po jejím absolvování se v červenci 1976 vrátil zpět do Prostějova k 22. výsadkovému pluku, kde byl ustanoven velitelem 2. padákového výsadkového praporu. Již v říjnu 1976 však převzal velení 1. výsadkového průzkumného praporu, jímž byl až do konce října 1978 (v mezidobí absolvoval v Moskvě Vyšší důstojnický kurz „Výstřel“ maršála B. M. Šapošnikova při ministerstvu obrany SSSR). Dnem 1.11.1978 se stal nejdříve zástupcem velitele 22. výsadkového pluku speciálního určení a následně byl 14.11.1980 ustanoven jeho velitelem. V této funkci setrval až do konce října 1984, kdy byl přeložen ke Zpravodajské správě GŠ ČSLA na funkci vedoucího staršího důstojníka-specialisty 121. oddělení vševojskového průzkumu (jako takový absolvoval v roce 1986 Vyšší akademický kurs na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně a v letech 1988 a 1989 byl v rámci OBSE vyslán jako vládní pozorovatel ČSSR na cvičení do Norska a Švýcarska). Od počátku ledna 1989 do 28.12.1992 byl Náčelníkem oddělení operačního a taktického průzkumu Zpravodajské správy Generálního štábu. V rámci dělení ČSFR byl 19.11.1992 jmenován vládou Slovenské republiky členem komise pro vytvoření Ministerstva obrany a Velitelství Armády Slovenské republiky s úkolem vybudovat na Slovensku vojenskou zpravodajskou službu a pět průzkumných útvarů Armády Slovenské republiky. Dnem 29.12.1992 se stal náčelníkem Zpravodajské správy Velitelství Armády SR a od 30.11.1994 do 28.2.1995 byl ředitelem Vojenské zpravodajské služby Ministerstva obrany Slovenské republiky. Dnem 1.3.1995 odešel na vlastní žádost do zálohy. (http://www.601skss.cz/VELITELE/5.Stavny/Stavny.html)

SURGOŠ MILAN, 8. 4. 1950 Trnava, informátor VKR „Karol“, 60558, 22. 6. 1970 – 11. 11. 1972 OVKR 4. armády. Od 1997 předseda Slovenského zväzu sklerosis multiplex. (http://nzr.trnava.sk/?q=node/142)

SZIGETI LADISLAV (LÁSZLÓ), 26. 5. 1949 Dunajská Streda, D „Laco“, 14132, 30. 7. 1973 – 1. 3. 1976 StB Dunajská Streda se zaměřením na vízové cizince.  Spisovatel, novinář. V listopadu 1989 spoluzakladatel Maďarskej Nezávislej iniciatívy, člen Koordinačného centra Verejnosti proti násiliu, 1991 spoluzakladatel a ředitel bratislavského vydavatelství Kalligram. Předseda redakční rady deníku Új Szó a odpovědný redaktor měsíčníku Os.  (http://www.kjszkom.sk/n/images/stories/doc/vyrocia_2014.pdf), (http://www.sme.sk/c/659635/laszlo-szigeti-naplaveniny.html)

SZUCHÝ EMIL, 6. 10. 1912 Čičava – 22. 12. 2005 Komárno, D „Emil“, 13885, 16. 5. 1973 – 2. 7. 1988 StB Komárno se zaměřením na pravicové oportunisty. Dramaturg, novinář, překladatel. Působil v MOD Komárno a 1969-90 v Podunajskom múzeu Komárno. Od 1991 šéfredaktor Komáromi Lapok. (http://www.kjszkom.sk/n/images/docpdf/vroia%202015.pdf)

ŠEDIVÝ ONDREJ, 28. 11. 1921 Soblahov (okres Trenčín), spolupracovník VKR „Nalezený“, 4524, 23. 8. 1954 – 18. 5. 1961 OVKR 5. BPS. + D kontrarozvědky „Ondrej“, 24963, 8. 10. 1980 – 1. 3. 1989 KS StB Bratislava se zaměřením na pravici. Generálmajor.
Průběh vojenské služby:
DD.09.1944-DD.01.1945 vodič partizánskeho zväzku Alexander Nevský
DD.01.1945-25.03.1945 príslušník 2. ukrajinského frontu Červenej armády
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR Zvláštny oddiel 1. československého armádneho zboru / MNO
01.03.1946-DD.MM.RRRR príslušník Hradnej stráže
01.08.1947-DD.MM.RRRR výkonný roty, výcvikový tábor Mimoň
01.09.1953-14.01.1961 náčelník Oddelenia bojovej prípravy, 5. pohraničná brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR náčelník Operačného oddelenia, 5. pohraničná brigáda
01.07.1962-21.07.1970 veliteľ 11. pohraničnej brigády
22.07.1970-31.08.1971 kádrová dispozícia veliteľa pohraničnej stráže
(http://forum.valka.cz/topic/view/146329)

ŠEFČOVIČ PAVOL, 16. 1. 1925 Komárno – 5. 10. 1980 Bratislava, A „Komár“, 16368, 6. 12. 1974 – 5. 10. 1980 centrála kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na SAV. Dr., Ing., CSc., chemik – Chemický ústav SAV v Bratislavě, současně expert na University of Ghana. (http://www.kjszkom.sk/n/images/docpdf/vroia%202015.pdf)

TIRINDA PETER, 26. 7. 1948 Nové Zámky, D „Kov“, 37608, 19. 5. 1989 – 13. 12. 1989 KS StB Bratislava se zaměřením na čs. občany v zahraničí. Ing., CSc., strojař. Jednatel B & K s.r.o. Bydliště: Heydukova 4, Bratislava. 1990-92 poslanec SNR za MKDH. (http://www.kjszkom.sk/n/images/stories/doc/vyrocia-2013.pdf), (http://adatbank.sk/lexikon/tirinda-peter/)

TÖRÖK JÁN(OS), 7. 3. 1924 Komárno – 3. 9. 2005 Komárno, D „Janči“, 21270, 3. 2. 1978 – 12. 7. 1988 StB Komárno se zaměřením na školství. Učitel tělocviku na maďarském gymnáziu v Komárně. (http://www.kjszkom.sk/n/images/stories/doc/vyrocia_2014.pdf)

TRNKA JÚLIUS, 29. 9. 1910 Zvolen – 24. 6. 1989 Bratislava, spolupracovník VKR „Vladimír“, 9336, 17. 6. 1955 -  30. 7. 1956 centrála VKR. Plukovník, letec, 1944 velitel výcvikového střediska v SSSR. V armádě působil do 1958, poté pracoval na výstavbě bratislavského letiště, později zaměstnanec čs. televize v Bratislavě, kde pracoval v odboru vnitřních věcí, pak v odboru investicí. (http://www.vhu.sk/index.php?ID=1874), (http://forum.valka.cz/topic/view/139469/Trnka-Julius)

VÁŇA JÁN, 9. 4. 1940 Veľký Ďur (okres Levice), A + D VKR „Marcela“, „Střelec“, od 20. 11. 1985 důvěrník, 4. 7. 1989 – 25. 10. 1990 agent OVKR 10. letecké armády (svazek vlastnoručních zpráv, finanční svazek). Ing., generálporučík, letec.
Průběh vojenské služby:
DD.MM.1961-DD.MM.RRRR pilot, 17. stíhací letecký pluk / 2. stíhací bombardovací letecký pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.1974 zástupca veliteľa 6. stíhacieho bombardovacieho leteckého pluku
DD.MM.1974-DD.MM.1976 veliteľ 6. stíhacieho bombardovacieho leteckého pluku
DD.MM.1978-DD.MM.1983 veliteľ 34. stíhacej bombardovacej leteckej divízie
DD.MM.1983-DD.MM.1986 zástupca veliteľa 10. leteckej armády
DD.MM.1986-DD.MM.1990 náčelník štábu 10. leteckej armády
DD.01.1990-DD.MM.1992 veliteľ 10. leteckej armády / 1. zmiešaného leteckého zboru
DD.MM.1993-DD.MM.1997 vojenský a letecký pridelenec v Českej republike
DD.MM.1997-DD.MM.1998 poradca štátneho tajomníka ministerstva obrany

(http://forum.valka.cz/topic/view/119874/Vana-Jan)

VANČURA VLADIVOJ, 15. 5. 1957, A „Andrej“, 18663, od 4. 3. 1988 KTS „Tomáš“, od 25. 9. 1989 agent KS StB Banská Bystrica. Ing., ochránce přírody. Působil v TANAP, nyní působí v mezinárodních nadacích na ochranu přírody. Podnikatel – školící programy. Bydliště: Hviezdoslavova 150/21, Liptovský Hrádok.   
(Jeho CV – Europass Curriculum Vitae)

VÁRADY VOJTECH (BÉLA), 16. 9. 1933 Silica – 16. 5. 2012 Košice, A „Ditz“, 17987, od 3. 6. 1985 KTS „Umelec“, od 16. 8. 1985 agent KS StB Košice. Herec – 1957-70 v MOD Komárno.        (http://www.kjszkom.sk/n/images/stories/doc/vyrocia-2013.pdf)

VELICKÝ HENRICH, 2. 1. 1921 Lakšárska Nová Ves – 15. 3. 1985 Bratislava, A + D „Boxer“, 3167, 15. 6. 1957 – 12. 3. 1976 nejprve agent, poté v 70. letech důvěrník KS StB Bratislava. Boxer, trenér. (http://www.zahorskakniznica.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=174%3Akalendarium-zk-2011&Itemid=92&limitstart=1)

VIDRA EMIL, 20. 12. 1930 – 8. 3. 2004, D „Albín“, 18669, od 4. 3. 1988 KS StB Banská Bystrica. Filozof, spisovatel, ředitel jazykové školy v Žilině. Politický vězeň. 1968 zvolen třetím místopředsedou K 231.  (https://books.google.cz/books?id=urckBAAAQBAJ&pg=PA67&lpg=PA67&dq=vidra+emil+1930&source=bl&ots=2H9GowsWjJ&sig=md2LNAXa74kndNte2u_PcC6NbFE&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjRk-PDhcHJAhXEvnIKHSynDgEQ6AEIJzAB#v=onepage&q=vidra%20emil%201930&f=false)

VITTEK BLAŽEJ, 19. 8. 1942 Trnava, D „Blažo“, 28070, 15. 3. 1983 – 17. 8. 1989 StB Trnava se zaměřením na pravici. Trnavský umělecký fotograf. (http://ttportal.sk/blazej-vittek/)

VODRÁŽKA LADISLAV, 14. 9. 1932 Skýcov (okres Nitra) – 22. 3. 2010, A, 3017, 16. 10. 1965 – 7. 8. 1970 KS StB Banská Bystrica. Ing., absolvoval Institut stavby lodí v Sovětském svazu, 1958-65 projektant v Slovenských loděnicích Komárno, pak působil na generálním ředitelství v Závodech těžkého strojírenství Martin coby vedoucí odboru odbytu a zahraničního obchodu a poté nastoupil do podniku OZO Martimex Martin, kde se roku 1969 stal obchodním ředitelem. 1970-74 podnikový ředitel Slovenských loděnic Komárno, od 1974 působil jako náměstek ministra hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR. 1981 byl jmenován prvním náměstkem ministra zahraničního obchodu ČSSR. V červnu 1986 se stal ministrem hutnictví, strojírenství a elektrotechniky v československé vládě Ladislava Adamce. Kromě toho byl místopředsedou této vlády. Oba vládní posty si udržel i v následující, jen několik dnů trvající první vládě Mariána Čalfy během sametové revoluce a ministrem hutnictví, strojírenství a elektrotechniky zůstal až do února 1990 i v druhé vládě Mariána Čalfy (vláda národního porozumění). Členem KSČ byl od roku 1960. Roku 1982 mu bylo uděleno státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu.                                   (https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Vodr%C3%A1%C5%BEka)

ZADŽORA JOZEF, 5. 1. 1905 Prešov – 4. 5. 1960 Brno, spolupracovník VKR „Rybář“, 35951, 18. 11. 1958 – 4. 5. 1960 OVKR VA AZ Brno. Generálmajor, účastník SNP. Náčelník dělostřelecké fakulty VTA Brno. (https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Zad%C5%BEora_%281905%29)

ZELEŇANSKÝ ONDREJ, 9. 9. 1946 Bratislava, D VKR „Atlet“, 69747, 21. 7. 1974 – 28. 10. 1986 OVKR KVS Praha (ukončeno pro ztrátu možností – změna služebního zařazení). Atlet - TJ Dukla Praha. 1986-90 v hodnosti plukovníka velitel Dukly Banská Bystrica? (http://more.arrs.net/runner/12196), (http://www.mocr.army.cz/assets/multimedia-a-knihovna/publikace/vystavy/dukla.pdf)

ZELENAY RUDOLF, 18. 6. 1940 Strakonice, A + D „Leo“, 21316, 39047, 37571, od 13. 2. 1978 KTS „Emil“, 3. 7. 1978 – 9. 11. 1988 agent centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na cestovní kanceláře a Jugoslávii, od 9. 11. 1988 důvěrník centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na novináře, 25. 7. 1989 – 5. 12. 1989 důvěrník centrály kontrarozvědky Praha. Mgr., novinář, spisovatel, VŠ pedagog, diplomat. Žurnalistike sa venoval dvadsaťpäť rokov (redaktor v Československom športe, hlavný sekretár vo Večerníku a šéfredaktor v časopisoch Projekt a Slovakia). Roku 1986 nastúpil pracovať na federálne ministerstvo zahraničných vecí do Prahy, ako vedúci dvoch oddelení roku 1988 absolvoval Diplomatickú akadémiu v Moskve (možnost zaverbování pro KGB) – kurz pre vedúcich pracovníkov. Pracoval vo funkcii prvého tajomníka na Veľvyslanectve ČSFR v bulharskom hlavnom meste v Sofii (1989 – 1992). Bol riaditeľom VITA (Vojenská informačná a tlačová agentúra) pri Ministerstve obrany a riaditeľom vydavateľstva Salus. Pôsobil na mieste veľvyslanca Slovenskej republiky v Taliansku (Rím) s akreditáciou aj pre Maltu a San Marino (1997 – 2000)
(http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/zelenay-rudolf/)

ZELINA MIRON, 18. 9. 1940 Vikartovce (okres Poprad), A + D „Kriváň“, „Miron“, 9541, 27734, 19369, 11. 10. 1974 – 10. 12. 1985 agent KS StB Košice a centrály kontrarozvědky Bratislava (od konce 1982) se zaměřením na školství (svazek vlastnoručních zpráv, finanční svazek), od 24. 11. 1986 důvěrník KS StB Košice. Prof. PhDr., DrSc., Dr.h.c., psycholog, VŠ pedagog.  Učil na základních a středních školách, zastával funkci ředitele školy, byl  podnikovým a poradenským psychologem, děkanem Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, výzkumným i vedoucím pracovníkem na Ministerstve školstva SR. Nyní externí poradce ministra školství a ředitel Ústavu humanitních štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. 1994 obdržel Rad Ľ. Štúra (http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/zelina-miron/)

ZUSKO JURAJ, 1. 9. 1921 Petrov(i)any - 6. 5. 2011, spolupracovník VKR „Malík“, 4317, 9132, 7. 6. 1955 – 11. 6. 1960 OVKR 9. TD. Plukovník v. v.,  za války příslušník 2. československé samostatné paradesantní brigády v SSSR.  (http://www.cervenebaretycsr.cz/index.php/cz/encyklopedie/vysadkari-a-pruzkumnici/8-encyklopedie/80-vysadkari-z1)

ZVOLENSKÝ PETER, 11. 4. 1953 Trnava, D „Peter“, 7651, 22. 10. 1975 – 1. 7. 1986 StB Žilina. Prof. Ing., PhD., strojní inženýr, profesor VŠDS v Žilině a děkan Žilinskej univerzity. (http://nzr.trnava.sk/?q=node/1063)

ŽÍDEK RUDOLF, 7. 3. 1948 Košice, D VKR, 839, 7. 12. 1978 – 5. 11. 1982 OVKR  VÚ 5949 Pezinok, 186. plrp. Ing., generálmajor.
Průběh vojenské služby:
19.07.1968-DD.MM.RRRR technik / veliteľ rádiolokátora, Technické učilište Liptovský Mikuláš
01.08.1971-DD.MM.RRRR učiteľ materiálnej prípravy špecialistov rádiotechnického vojska
DD.MM.1977-DD.MM.RRRR veliteľ protilietadlového raketového oddielu, 186. protilietadlová raketová brigáda
DD.MM.1981-DD.MM.RRRR náčelník štábu 2. divízie protivzdušnej obrany štátu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR náčelník štábu 3. divízie protivzdušnej obrany štátu
DD.MM.1989-DD.MM.RRRR zástupca náčelníka Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši
01.01.1993-DD.MM.RRRR náčelník štábu Veliteľstva letectva a PVO
DD.MM.1994-DD.MM.RRRR vedúci úradu MOSR
DD.MM.1995-DD.MM.2000 pridelenec obrany v Čínskej ľudovej republike
DD.MM.2001-DD.MM.2004 pridelenec obrany v Egypte

01.11.2005-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa Národnej akadémie obrany
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR vedúci Kurzu národnej bezpečnosti, Akadémia ozbrojených síl

(http://forum.valka.cz/topic/view/119663)

Na overenie

??  ADAMOVIČ JURAJ, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 11. 1916 Moravské Lieskové – 1. 1. 1960 Moravské Lieskové, A + informátor „Signál“, 1093, 2027, od 28. 6. 1955 agent, 15. 9. 1955 – 15. 2. 1958 informátor StB Komárno. Lodní kapitán v Komárně. Za války velitel partyzánské skupiny Rázus – II. Stalinova brigáda. (http://www.kjszkom.sk/n/images/docpdf/vroia%202015.pdf)

??  BÍNOVSKÝ ALEXANDER, datum narození v registru neuvedeno, nar. 23. 9. 1910 Paderovce (Trnava) – 21. 11. 1981 Bratislava, A „Šaňo“, 1201, 28. 1. 1955 – 25. 1. 1956 KS StB Bratislava, MUDr., sportovní lékař. Působil v Bratislavě.  (http://www.kniznica.sk/fileadmin/kniznica/Region_a__odkazy/vyrocia_osobnosti_regionu/kalendar_2011_2_.pdf), (http://www.muzeum.olympic.sk/wp-content/uploads/2010/10/MTK_sport-a-osobnosti.pdf)

??  BLÁZY MIKULÁŠ, datum narození v registru neuvedeno, nar. 21. 11. 1904 – 13. 2. 1987, TS „Juraj“, 922, 26. 8. 1955 – 29. 11. 1958 StB Banská Štiavnica. Historik, archivář, muzejník – Banská Štiavnica. (https://www.fa.stuba.sk/docs//uaii/UDTAOP_nove/vyskum/vegacintorin/16.pdf)

ERDÉLYI PAVOL (PÁL), rok narození souhlasí, den a měsíc se nepodařilo doposud ověřit, nar. 18. 8. 1904 Zlatná na Ostrove, D „Pali“, 296, 10. 6. 1954 - 24. 10. 1966 a do 30. 6. 1976 StB Komárno a KS StB Bratislava, 3. odbor, 3. oddělení, které registrovalo i další spolupracovníky StB v církvích. Kněz Reform. církve ve Zlatná na Ostrove (okres Komárno)

??  GALKA ĽUDOVÍT, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1. 12. 1919 Nemescsó (Maďarsko) – 30. 5. 1979 Bratislava, TS „Slatinčan“, 2514,14. 12. 1959 – 1. 6. 1961 KS StB Banská Bystrica. Původně typograf, 1950-53 dramaturg Čs. rozhlasu v Bratislavě, 1954-61 redaktor deníku Práca v Banské Bystrici, 1961-65 pracovník Stredoslovenských tlačiarní v Banské Bystrici. (https://sk.wikipedia.org/wiki/Ľudovít_Galka)

??  HORVÁTH ŽIGMUND, datum narození v registru neuvedeno, nar. 10. 11. 1914 Bory – 10. 3. 1988 Komárno, A „Ján II.“, 2758, 6039, od 25. 11. 1958 StB Štúrovo, od 7. 3. 1960 StB Komárno (zřejmě až do 1988 – viz razítko). Biskup Reformovanej kresťanskej církvi na Slovensku. 1949-71 působil jako kněz v Búči (leží mezi Štúrovem a Komárnem), 1971-88 v Komárně. (http://www.kjszkom.sk/n/images/stories/doc/vyrocia_2014.pdf)

Z  JARÁBEK MIKULÁŠ, zaznamenáno 3. 12. 1943, narozen 8. 12. 1943 Trnava, A „Miki“, 20186, od 20. 4. 1977 KTS, 20. 6. 1977 – 7. 12. 1989 agent StB Trnava se zaměřením na školství. Středoškolský profesor v Trnavě, redaktor (časopis Film a divadlo), publicista. Externí pedagog na Universite sv. Cyrila a Metoda v Trnavě.  (http://www.masmedialne.info/trnava-uvedenie-knizky-mikulasa-jarabka-rodinne-balenie-uz-zajtra-20-11/), (http://nzr.trnava.sk/?q=node/1362)

KAČMÁR PETER, rok souhlasí, den a měsíc narození se doposud nepodařilo ověřit, nar. 19. 7. 1934 – červenec 2000, D „Peter“, „Kelner“, 10190, 19560, 17. 9. 1974 – 13. 10. 1981 a 5. 3. 1987 – 13. 7. 1988 KS StB Košice. Prof. MVDr., DrSc., biochemik, toxikolog, VŠ pedagog. (http://www.cemetery.sk/?gr_id=140319&pid=620)

??  KOZMA DAMIAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 18. 12. 1915 Kuklov – 2. 3. 1976 Bratislava, A „Babinský“, 4762, 27. 3. 1959 – 23. 12. 1960 KS StB Bratislava se zaměřením na ľuďáky. Právník, vědecký pracovník. Do 31. 3. 1959 veden stejným odborem věcný operativní svazek se správným datem narození.  (http://www.zahorskakniznica.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3Akalendarium&Itemid=92)

??  KUDLÁČ RASTISLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 3. 7. 1929 Cífer – 1. 2. 2010 Bratislava, do 1956 spolupracovník VKR „Čestmír“, 6310. Svazek uložen u KS StB Bratislava. Akademický malíř – Bratislava. (http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/Kalendar_osobnosti%20_2015.pdf)

??  LOGVINOV OLEG, datum narození v registru neuvedeno, nar. 8. 8. 1929 Bratislava, TS „Milan“, 324, 1712, 9. 6. 1954 – 22. 12. 1962 KS StB Bratislava a KS StB Banská Bystrica. JUDr., spisovatel (pseudonym PETER HAJDUK, popř. LÁSZLÓ OROSZ). Původním povoláním právník, poté důstojník ČSLA. Též překladatel. Účastník SNP. Žije v Bratislavě. Neobvyklé příjmení.  (http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/logvinov-oleg/)

ONDREJČEK PETER, 24. 5. 1935 – 4. 12. 2007, IS rozvědky „Onte“, 46963, 25. 4. 1978 - 21. 12. 1985 se zaměřením na obranu (Švýcarsko). Doc. Ing., DrSc., vědec a technik. (http://www.cemetery.sk/?gr_id=141706&pid=620)

OPATOVSKÝ JOZEF, zazn. 13. 1. 1949, nar. 3. 1. 1949 Trnava, D „Ursiny“, 27143, od 16. 6. 1982 KTS, 4. 10. 1984 – 7. 12. 1989 StB Trnava se zaměřením na pravici. Právník, notář, odborný publicista. Čestný prezident Slovenskej notárskej komory a místopředseda Spolku sv. Vojtecha. (http://nzr.trnava.sk/?q=node/1296)

??  PAŠKA JURAJ, datum narození v registru neuvedeno, nar. 9. 10. 1921 Mýtna – 9. 1. 1991 Bratislava, informátor + konspirační byt „Knižnica“, „Kniha“, 1365, 10. 3. 1955 – 14. 11. 1955 a 13. 5. 1959 – 3. 4. 1962 KS StB Bratislava. Herec. (http://www.fdb.cz/lidi/40639-juraj-paska.html)

??  PICHONSKÝ JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1909 - 1971, informátor, 6823, 14. 7. 1966 – 26. 4. 1968 KS StB Košice. JUDr., právník, pracovník ZVU. JUDr. uvedeno i v registru. (http://baila.net/kniha/201600428/jozef-pichonsky)

??  PODOLÁK JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 17. 5. 1926 Dolná Súča (okres Trenčín), informátor „Hron“, 4449, 1. 12. 1958 – 12. 12. 1961 KS StB Bratislava se zaměřením na SAV, Prof. PhDr., DrSc., etnograf, pracovník UK Bratislava a Etnografického ústavu SAV, 1999-2002 rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, 1997-2004 vedoucí katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií. (http://z-ne.pl/t,haslo,3784,podolak_jan.html), (http://www.ucm.sk/sk/02-12-2014/)

??  POGORIELOV ALEXANDER, datum narození v registru neuvedeno, nar. 12. 10. 1905 (Moskva) – 5. 12. 1964 Košice, TS „Anton“, 155, 8. 6. 1954 – 21. 1. 1956 KS StB Bratislava. JUDr., básník, kulturní pracovník. 1936-51 právny úradník Finančnej správy, 1951-53 autoelektrikár a referentAutorenovy, 1953-59 pracovník Domu pionierov a mládeže v Bratislave, 1959-60 režisér a dramaturg Bábkového divadla v Košiciach, tam 1960-64 pracovník Krajského podniku pre film, koncerty a estrády.  Dr. (uvedeno i v registru). Neobvyklé příjmení.  (http://www.cemetery.sk/?gr_id=76964&pid=620)

POMFY MIKULÁŠ, rok narození souhlasí, den a měsíc se doposud nepodařilo ověřit, nar. 31. 12. 1942 – 2. 7. 2010, A, 8904, od 2. 10. 1972 KS StB Košice. Prof. MVDr., CSc. VŠ pedagog, 1997-2010 ředitel Ústavu histológie a embryológie UPJŠ v Košicích. (http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=545019&type=2)

S   PONIŠT JOZEF, rok narození souhlasí, den a měsíc se doposud nepodařilo ověřit, nar. 25. 12. 1944 – 8. 9. 2010, D, 9323, 11. 6. 1973 – 1976 KS StB Košice. MUDr., lékař v Košicích, ředitel Medicínskeho centra Košice. (http://www.cemetery.sk/?gr_id=156688&pid=620)

??  SEDLÁR JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 12. 2. 1929 Humenné – 16. 9. 1988 Nitra, informátor „Rybár“, 731, 14. 3. 1955 – 29. 5. 1958 KS StB Nitra. Ing., rybařský odborník, pedagog – od 1952 VŠ v Nitře. Ing. uvedeno i v registru.  (http://www.mestohumenne.szm.com/osobnosti.html)

SIKORAY MILAN, datum narození se doposud nepodařilo ověřit, nar. 21. 12. 1951 Kremnica, A + D VKR „Gabriela“, 74306, od 15. 4. 1975 důvěrník, 22. 9. 1976  – 12. 1. 1978 a 12. 4. 1983 – 4. 4. 1990 agent OVKR VÚ 6383 Příbram, 2. MSD,  ZVO (svazek vlastnoručních zpráv, finanční svazek). Ing., plk. Jedná se o osobu, která roku 1996 jako ředitel Vojenského obranného spravodajstva nařídila skartaci materiálů VKR?
(http://notes.blog.sk/detail.html?a=d005cf283409aeefe73d96f50dbfb922)

??  ŠTEPANOVSKÝ VENDELÍN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 31. 1. 1917 Oreské při Skalici – 22. 4. 1997, TS „Filip“, 1558, 28. 6. 1956 – 2. 1. 1967 StB Rožňava. Římskokatolický kněz. 1955-70 působil v obci Muránska Dlhá Lúka (okres Revúca, nedaleko Rožňavy). (http://www.muranskadlhaluka.sk/?page=kostoly), (http://www.cemetery.sk/?gr_id=152690&pid=620)

 

hlavna stranka