Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť KOLI K Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉTNÍCH ESTÉBÁKŮ---- --------------------------------------------------------

KOLI K Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉTNÍCH ESTÉBÁKŮ---- --------------------------------------------------------

Nece nzurované noviny, 45/1995, část 4

4. část

Ing. Karel Hanák, nar. 28.9. 1939, důvěrník StB, ev. č. 6281, krycí jm éno KAREL-ekonom. Nyní-generální ředitel, předseda správ. rady a.s. Polytechn a Praha. 1979-89 ředitel obchodní skupiny PZO Polytechna. 1968-72 Tunisko, 1975-79 V enezuela (v obou případech delegát PZO Polytechna).

Ivan HANOUSEK, nar. 14.5.1942, důvěrník StB, ev. č. 14633, krycí jméno DEI LI - novinář a spisovatel. Nyní - tajemník redakce, Český rozhlas, studio Regi na. 1968 - emigrace Mnichov, Bern.

prom . psycholog Josef HANZLÍK, nar. 19.2.1938, agent StB, ev. č. 594588, krycí jm éno PAVEL - spisovatel. Nyní - svobodné povolání.

Alena HAVLÍČKOVÁ, nar. 6.4. 1931, agent StB, ev. č. 1227 5, 227588, krycí jméno ALENA - herečka, šansonierka.

Prof. PhDr. Jan HAVRÁNEK, nar. 7.6.1928, agent StB, ev. č. 4 6144,614401, 633588, krycí jméno DOCENT - historik. Nyní zástupce ředitele Ústavu dějin.

Doc. Ing. Petr HEBÁK, CSc, nar. 9.8. 1940, agent StB, ev. č. 23855, 385501, krycí jméno PETR - VŠ učitel-statistik. Nyní - učit el VŠE. Člen OH (SD).

Pavel HEJCMAN, nar. 23.3.1927, agent StB, be ev. č. krycí jm éno SPISOVATEL - spisovatel. Nyní starosta města Bystřice p. Host.

Ondřej HEJMA, nar. 3.2.1951, agent StB, ev. č. 44963, 496301 , krycí jméno RONY - zpěvák, skladatel.

Alexander HEMALA, nar. 3.9.1952, důvěrník StB, ev. č. 30 286, krycí jméno LEXA - hlasatel Čes. televize. Nyní - programový hlasatel Čes. televize. V divácké anketě zvolen nejoblíbenějším TV hlasatelem za ro k 1990.

PhDr. Karel HERČÍK, nar. 9.3. 1936, agent StB, ev. č. 1952 6,952601, krycí jméno DOKTOR - historik právník. Nyní - starosta Mladé Bolesl avi. 1959-70 ředitel Okres. archivu Ml. Boleslav.

Doc. RNDr. Zdeněk HERMAN, DrSc, nar. 24.3.1934, agent StB, ev. č. 9451, krycí jméno ANTOŠ - fyzikální chemik. Nyní - ved. vědec. pracovník Ústavu chemie a elektrochemie J. Heyrovského, AV ČR, docent fyzikální chemie UK, člen čs. Římského klubu. 1964-65 Post-Doctoral Fellow, USA, 1966-Research Associate, USA, 1968-69 host. prof., Univ. of Colorado, USA, 1980-JILA Fellow a host. p rof., Univ. of Colorado, USA, 1984-věd. prac. Inst. for Molecular Science, Okazaki, Japonsko, 1986-Royal Society Exchange Scientist, V. Brit., dále host. prof. Univ. Paříž - 1987, Univ. Innsbruck, Rak., - 1989, 90, Univers. K aiserslautem - 1990.

Doc. PhDr. Josef Hladký, CSc, nar. 30.6.1931, agent StB, ev. č . 17463, krycí jméno HONZA - vysokoškolský učitel. Nyní - děkan FF MU Brno.

Prof. Ing. Jan HLAVIČKA, DrSc., nar. 18.2.1942, agent StB, ev. č. 21172, 117201, krycí jméno DUDA - elektrotechnik, vysokoškolský pedago g. Nyní - děkan elektrotech. fak. ČVUT v Praze. 1969-71 vývoj. pracov. firmy Siemen s Mnichov, 1985- host. prof. na Univ. de Montreal, člen New York Academy of Scie nces. VŽDY BEZPARTIJNÍ.

Prof. MVDr. Bohumír HOFÍREK, DrSc, nar. 5.11.1933, agent StB , ev. č. 823106, krycí jméno BOHUŠ. Nyní- profesor vnitř. chorob hospo dářských zvířat na VŠVF v Brně. Stud. předn. pobyty ve Francii, Dánsku, Švédsk u, Finsku, SRN, Itálii, Maďarsku aj.

Prof. Ing. Ladislav HOCHMAN, CSc, nar. 5.4.1925, důvěrník StB, ev. č. 12478, bez kr. jména - biolog, vysokoškolský učitel. Nyní důchodce.

PhDr. Karel HOLEŠOVSKÝ, nar. 2.3.1934, důvěrník StB, e v. č. 23885, krycí jméno HOLÝ - historik výtv. umění. Nyní - důchodce.< /o:p>

<![endif]>

& nbsp; RNDr. Ing. Petr HOLOTA, DrSc, nar. 14.5.1946, agent StB, ev. č . 23230, 323088, krycí jméno BRUNO - geodet, matematik. Nyní - ved. věd. prac. VÚ geodetický, topografický a kartografický. 1983- studijní pobyt na univerzitě v Uppsale, 1986 a 1990 Humboldtovo věd. stipendium na univerzitě ve Stuttgartu.

MUDr. dr. hum. let. h.c. Miroslav HOLUB, DrSc, nar. 13.9.1923, a gent StB, ev. č. 12376, 237688, krycí jméno ROSŤA - věd. pracovník im unolog, spisovatel. Nyní - ved. věd. prac. Aliatros a IKEM, 1989-92 místopředseda č es. Penklubu, 1991-předseda správní rady Pangea, viceprez. British Poetry Socie ty, koresp. člen Bavor, akad. umění. 1965-67 ved. prac. Public Health Researc h Instit. New York, 1968-69 Max Planek Inst. für Immun-biologie, 1971-IKEM, 1990-92 přednosta IP. Dlouhodobé zahr. ob. v Anglii, SRN, USA.

PhDr. Petr HOLÝ, nar. 10.5.1933, agent StB, bez ev. čísla, krycí jméno JAKUB - historik umění. Nyní - vysokoškolský učitel. V r. 1 989 s dalšími patnácti ZALOŽIL OF V OSTRAVĚ. V 60. letech jako člen teoretick é sekce ÚV SČVU v Itálii, Francii, SSSR.

Prof. Dr. Ing. Jaromír HORÁK, DrSc, nar. 7.1.1927, důvěr ník StB, ev. č. 19798, krycí jméno HORA - chemik. nyní profesor obecné a anorga nické chemie.

Prof. PhDr. Jaroslav HOREJSEK, CSc, nar. 26.9.1930, agent StB, e v. č. 325207,krycí jméno BEĎA - vysokoškolský učitel. Nyní prof esor obecných dějin FF UP Olomouc. 1961 - stud. pobyt Polsko, 1967 - Francie, v 70. a 80. lete ch zákaz přednáškové a publikační činnosti.

Antonín HOŘAVA, nar. 5.4. 1939, důvěrník StB, ev. č. 27549, krycí jméno HORKÝ - dramatik, scénárista. Nyní - umělec. Kovář

& nbsp; Prof. Ing. Cyril HÖSCHL, DrSc., nar. 6.4.1925, agent StB, ev. č. 8013,801304, krycí jméno KOCH - strojní inženýr. Nyní - vě c. konzultant a předseda věd. rady Ústavu termomechaniky AV ČR.

RNDr. Pavel HÖSCHL,DrSc, nar. 29.5.1938, důvěrník StB, e v. č. 34782, krycí jméno DIOGENES - fyzik. Nyní - ved. věd. prac., ředitel Fyzikálního ústavu UK Praha 1967- stud. pobyt na univ. v Kyjevě, 1970- stip. Humboldtovy nadace na Technische Hochschule Darmstadt, 1974 - stud. pobyt na univ. v Modeně , 1978 - stup. IAEA na C.N.R.S. Štrasburk.

PhDr. Karel HOUBA, nar. 26.2. 1920, důvěrník StB, ev. č. 12742, krycí jméno RYZEC - spisovatel a překladatel. Nyní - důchodce, člen Penklubu, Obce spis.

Prof. PhDr. František HRBATA, CSc, nar. 15.10.1927, důvěrn ík StB, ev. č. 30211, krycí jméno PAVEL - historik. Nyní v důchodu.

Prof. PhDr. Miroslav HROCH, nar. 14.6.1932, agent StB, ev. č. 29123, 912388, 11949 krycí jména POSEL a HRON - historik. Nyní univ. pro fesor obecných dějin. 1965-66 stipend. Humboldtovy nadace v SRN, 1968- host. docent na univerzitě Freiburg (SRN), 1991- host. prof. na univ. v Saabrücku, 1992 -na University of California.

ThDr. Josef HROMÁDKA, nar. 25.9.1936, agent StB, ev. č. 3481 7, krycí jméno CASTUS- evangelický teolog, emerit. synodní senior Českob rat. církve evangelické. Nyní - evangelický farář ve Frýdku-Místku. O d r. 1989 předseda Ekumen. rady církví v ČSFR. 1969-70 univ. Cambrigde, V. Brit., 19 86 - člen ústř. výb. Konference evropských církví, 1983-90 5x předn. cesty na amer. univerz. - New York, Princeton, Chicago, Evanston, Pittsbourgh

Vladimír PAVLÍK