hlavna stranka


Späť na stránku Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB

NEZVEŘEJNĚNO 6

ČR

BURGER ADOLF, 12. 8. 1917, D ,,Adolf”, 2988, centrála StB. Typograf, za války v koncentračním táboře tiskl falešné libry, o čemž napsal knihu Ďáblova dílna. (de.wikipedia.org/wiki/adolf_burger_hitler.html), (www.denik.cz/ostatni_kultura/adolf_burger_hitler.html)

FEJSÁK JOSEF, 24. 3. 1955, A ,,Fedor”, 36106, StB Brno. Prot. Mgr., pravoslavný kněz, správce brněnské pravoslavné farnosti. 1976-1982 studoval na duchovní akademii v Moskvě. Bydliště: Úvoz 62, Brno.  (www.pravoslavi.cz)

FOJTÍK KAREL, 21. 2. 1918 – 8. 2. 1999, D ,,Profesor”, 22940, StB Brno. Doc. Dr., CSc., etnograf, ředitel Ústavu pro etnografiku a folkloristiku ČSAV v Brně. Po únoru 1948 politický pracovník KV KSČ.  (Národopisné aktuality 2/1988) 

HURYCH OLDŘICH, 19. 10. 1907 – 30. 12. 1990, A „Jirka”, 4317, StB Praha. Ing., stavební inženýr-mostař. Od začátku 50. let vedoucí silničního a mostního oddělení tech. referáru KNV v Jihlavě, od 1958 působil v Praze jako vedoucí projektové správy v podniku Stavby silnic a železnic. 1964-1967 pobyt v Sýrii, 1971-1973 v Alžíru.  (www.telc-etc.cz/telc/?target=staticka&id=246&menu=416)

KADLUBIEC KAREL DANIEL, 22. 7. 1937, A ,,Jazyk”, 26218, StB Ostrava. Prof. PhDr., DrSc., etnograf polského původu, VŠ pedagog. Od 1964 pracovník Katedry cizích jazyků na Pedagogické fakultě v Ostravě. Přednáší i na Slezské univerzitě v Těšíně.  (Národopisné aktuality 1/1988)

LOYDA MILOSLAV, 14. 8. 1926, A ,,Slávek“, ,,Tuzar“, 20819, od 29. 8. 1981 centrála StB. Ing., pracovník obchodního zastoupení firmy BAYER AG v Praze.  (www.uochb.cas.cz/bulletin/bulletin322/bulletin322.html)

NOREK BOHUMIL, 5. 6. 1923 – 3. 5. 1991, A ,,Libor”, 19200, KS StB Brno. Od 1964 správce Státního zámku v Telči.  (www.telc-etc.cz)

PETRŮJ JAROSLAV, 7. 9. 1941, A ,,Janda”, 14917, 35426, od 27. 11. 1970 StB Brno. Doc. RNDr., CSc., chemik – 1964-1993 ve VÚ makromolekulární chemie v Brně, nyní docent Chemické fakulty VUT Brno. 2 roky výzkumného pobytu ve Francii. Jednatel Safic-Alcan Česko, s. r. o. (dříve i společník). Dříve jednatel a společník PLAST CONSULTING spol. s r. o. Bydliště: Bieblova 32, Brno.  (www.uochb.cas.cz/bulletin/bulletin322/bulletin322.html), (www.justice.cz)

REMEŠ JOSEF, 11. 3. 1928 – 30. 11. 1995, A + D + I ,,Remza”, 29288, 14234, od 13. 5. 1969 kandidát agenta, 13. 1. 1970 -  11. 1. 1972 informátor, 14. 10. 1978 – 1. 1. 1989 agent StB Jihlava. Pedagog, historik. 1965-1988 pedagog Střední zemědělské technické školy Telč, přes 20 let správce pobočky Státního Okresního archivu v Telči. Od 1977 se podílel na vydávání občasníku Zprávy MěstNV v Telči.  (www.telc-etc.cz)

ROZSYPAL KAREL, 15. 1. 1926, D, 16466, StB Praha. JUDr., soudní tlumočník jazyka anglického a německého.  (www.dulova.sk)

ŘEZÁČ VLADIMÍR, 8. 3. 1948 – 29. 4. 1996, D ,,Sbor”, 26688, KS StB Ústí nad Labem. JUDr., od 1990 poslanec ČNR za KSČM – volební kraj Severočeský, později poslanec Levého bloku a ČSSD.  (www.psp.cz)

SOLDÁN MILAN, 30. 7. 1936, informátor ,,Dvořák“, 11566, 18. 4. 1963 – 18. 12. 1963 PS v. ú. 5688.       Doc. RNDr., CSc., VŠ pedagog – Katedra chemie PaedF MU Brno. (www.uochb.cas.cz/bulletin/bulletin322/bulletin322.html)

SOUKUP LUBOMÍR, 26. 6. 1915, A ,,Sup”, ,,Martin”, 8674, 20. 6. 1973 – 28. 12. 1985 StB České Budějovice. Historik, publicista, folklorista, sběratel. Od 1951 pracovník Československého rozhlasu v Českých Budějovicích.  (Národopisné aktuality 3/1985)

SVOBODA KRISTIÁN, 1. 7. 1931, A + D ,,Strouhal”, ,,Krista“, 2755, 3529, centrála StB. RNDr. PhMr., CSc., pracovník Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. (www.uochb.cas.cz/bulletin/bulletin322/bulletin322.html)

 

NA OVĚŘENÍ:

ČR

??  ČERVENÝ ZLATKO, datum narození v registru neuvedeno, nar. 6. 8. 1920 – 27. 10. 1992 v Českých Budějovicích, A ,,Maria“, 4359, 22. 11. 1960 – 18. 12. 1963 StB České Budějovice. Hokejový reprezentant? V roce 1950 odsouzený za údajný úmysl opustit republiku ke třem letům těžkého žaláře. (www.cbvk.cz/aktu/10.php)

HOZÍK BOHUMIL, rok a měsíc narození souhlasí, den narození se prozatím nepodařilo ověřit, 12. 10. 1918 – červenec 1995, D ,,Mira“, 24443, KS StB Brno. Katolický kněz – 1968-1993 Pohořelice u Napajedel, 1993-1995 Frýdek.  (svata-hora.cz/cssr)

??  JACHNIN BORIS, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1. 5. 1932, A + I ,,Alexander“, 2864, 12. 12. 1957 – 9. 7. 1959 StB České Budějovice. Mgr., CSc., spisovatel a filmový historik? Žije v Českých Budějovicích, kde pracoval jako nakladatelský redaktor, vedoucí Filmového klubu a šéf městské správy, v letech 1957-1960 ve výrobně českobudějovického Krajského domu osvěty natočil 2 filmové agitky. 1968 na stáži ve Švédsku. Neobvyklé jméno.  (www.cbvk.cz/aktu/05.php)

JAVOROVÁ VLASTA, rok narození souhlasí, den a měsíc narození se doposud nepodařilo ověřit, 31. 1. 1932, A (DPB) ,,Orava“, ,,Sekretářka“, 20763, 29. 11. 1977 – 20. 10. 1981 StB Brno. V 70. a 80. letech generální vikářka tzv. skryté církve. Pracovala jako sekretářka ve výzkumném ústavu či provozu (na německém webu uvedeno Forschungsbetrieb). 28. 12. 1970 tajně vysvěcena. Bydliště: Stará Osada 23, Brno. (cs.wikipedia.org)

KABOUREK BOHUMIL, 21. 6. 1928, A ,,Vladimír“, 18098, 28. 11. 1972 - 10. 11. 1987 StB Gottwaldov (Zlín). Novinář, fotoreportér. Působiště: Brno, Kladno, Zlín.  (ipac.svkkl.cz, novináři)

MARHOUL VÁCLAV, 20. 2. 1932, A + D ,,Vašek“, 11313, 8852, 35871, 18. 7. 1958 – 28. 7. 1986 centrála StB. Vedoucí Správy pro tělovýchovu a sport při Úřadu vlády ČSSR?  (MFD 2006, Václav Pacina, článek o dopingu)

MILLER MILOŇ, 30. 5. 1935, A ,,Málek“, 24266, cetrála StB. Bývalý vedoucí oddělení vrcholového sportu ČSTV?  (MFD 2006, Václav Pacina, článek o dopingu)

S  NEZVAL FRANTIŠEK, 14. 5. 1913 – listopad 1974, D ,,Karel“, 13034, KS StB Brno. Katolický kněz, 1949-1953 a 1961 vězněn. Pracoval v civilním zaměstnání v Brně.  (svata-hora.cz/cssr)

??  PEŠTA FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 3. 3. 1905 – 13. 11. 1982, A ,,Hvězdář“, 2124, 10. 2. 1956 – 21. 3. 1961 StB Tábor. Astronom? Do 1961 působil v Táboře – krátce i vedoucí hvězdárny, od 1961 působil v Sezimově Ústí.  (hisec.astro.cz/astronomove.htm)

S  SEMEC MIRON, 13. 1. 1899 – 1973, A ,,Synek“, 9372, 13758, 31. 10. 1958 – 10. 9. 1962 centrála StB, pak StB Praha. MUDr., bývalý ruský důstojník, od zač. 20. let žil v Praze, šéflékař nemocenské pojišťovny, 1945 zatčen a odvlečen do SSSR (ačkoliv byl již čs. občan!), tam vězněn, 1957 se vrátil do Prahy, 1968 emigroval do Kanady. Neobvyklé jméno. (Vladimír Bystrov: Únosy českoslovenlých občanů do Sovětského svazu v letech 1945-1955, str. 106. ÚDV, 2003) 
 
ZOC PAVEL, zaznamenáno 25. 1. 1900, narozen 24. 1. 1900, A ,,Doubrava“, 430, 3600, centrála StB. Ruský emigrant žijící v ČSR. 1945 odvlečen NKVD z Prahy do SSSR. Neobvyklé jméno. (www.upn.gov.sk/data/publikacie/cechoslovaci-v-gulagu/zoznam-deportovanych.pdf)

hlavna stranka