Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť

OSOBY, KTERÉ NEBYLY JEŠTĚ NIKDE ZVEŘEJNĚNY:

HORÁK STANISLAV, 6. 5. 1935, důstojník StB – Vysoká škola SNB, 145383. Dirigent, houslista, barytonista, skladatel. (Svaz českýh skladatelů a koncertních umělců, 1975)

MÁLA LUBOMÍR, 19. 11. 1952, důstojník StB – Správa pohraniční stráže, 162977. Archivář – Znojmo. (Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000)

MRÁZEK VOJTĚCH, 2. 7. 1932, důstojník StB – Hlavní správa vojenské kontrarozvědky, 142513. Básník, prozaik, dělník, voják z povolání – státní hranice jižní Moravy. Působil též v Hulíně a ve Zlíně. Účastník mnoha literárních soutěží. (Spisovatelé Jihomoravského kraje, 1989)

ROULE SERGEJ, 30. 12. 1931 – 28. 6. 1996, Rezident “Richter”, 1237401. Sochař a řezbář, 1. 2. 1991 – 15. 10. 1992 člen výboru VD Výtvarná řemesla. Bydliště: Kladenská 20, Praha 6. (www.justice.cz), (www.jicinsko.cz/lsk/92)

AUTRATA RUDOLF, 15. 11. 1933, A “Zeman”, 2814206. Prof. ing., DrSc., fyzik, od 1982 pedagog VUT Brno, velmi časté pobyty v zahraničí, 1998 ředitel Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně /od 1993/. Autor 30 patentů. (Kdo je kdo v ČR 94/95), (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

BURGER HANUŠ, 4. 6. 1909, TS “Hanuš”, 42301, 990888. Filmový scénárista a režisér krátkých filmů, od 1958 v televizi. (Malá čs. encyklopedie A–Č, 1984.)

CÍSLER JIŘÍ, 4. 2. 1928 – 17. 4. 2004, A “Režisér”, 3023801. Herec, režisér. (Čs. biografický slovník, 1992), (Kdo je kdo v ČR, 1998)

ČADEK JOSEF, 22. 2. 1925, TS “Čásek”, 2172688. Prof. ing., DrSc., fyzikální metalurg, člen korespondent ČSAV, do 1964 ve VÚ hutnictví železa Praha, od 1964 prof. VŠB v Ostravě /1994 rovněž/, od 1964 v Ústavu fyzikální metalurgie ČSAV v Brně, od 1990 ředitel tamtéž /1994 rovněž/. Před 1989 často v zahraničí. 1973 laureát státní ceny K. G. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

ČECHAL JOSEF, 3. 6. 1922 – 1. 11. 1996, TS "Starý", 3745. Básník, katolický kněz – od 1993 probošt litomyšlské kapituly. (Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995, 1996)

DEDERA MILOŠ, 18. 4. 1956, D “Miloš” a “Pavel”, 3418706. Pilot bezmotorových letadel, 1990 mistr Evropy, 1993–96 předseda Výrobního družstva Helenka, 1998 podnikatel. Bydliště: Palackého 48, Jihlava. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

DOKLÁDAL PETR, 3. 2. 1947, A "Šachista", 23920. Básník a překladatel – působil v Českém Těšíně, ve Staré Bělé a ve Frenštátě pod Radhoštěm. (Slovník osobností Valašska – www.divadloschod.cz/val.atheny/so)

DRYML ALEŠ, 10. 6. 1953, A “Pavelka”, 2056805. Ing., motocyklový jezdec, od 1993 majitel Autoprodej servis Dryml v Pardubicích. Bydliště: Duškova 494, Pardubice. (Registr plátců DPH na wwwinfo.mfcr.cz/ares)

ERBAN VOJTĚCH, 19. 8 1913 – 28. 1. 1981, TS “Kučera Vladimír”, 250288. JUDr., novinář a publicista, 1942–45 náčelník rozvědky čs. vojenské jednotky v SSSR, 1945–48 člen představenstva a zástupce generálního tajemníka Čs. sociální demokracie, poslanec a předseda branného výboru NS, 1932-69 šéfredaktor nakladatelství Academia, věd. pracovník Ústavu mezin. vztahů, od 1962 člen ÚV SPB, od 1969 člen předsednictva ÚV ČSSPB, 1971–76 poslanec, 1968 Řád práce. (Malá čs. encyklopedie D–CH, 1985.)

FIŠERA MILOŠ, 17. 2. 1950, A “Bernard”, 3274801. Cyklokrosař, 1980 a 1981 mistr světa, 8 let působil v SRN, z toho 1987–90 jako závodník profesionál. 1998 trenér české reprezentace cyklokrosařů a podnikatel, 1993-96 společník Winora, s. r. o., 2000 (od 1992) jednatel a společník VelCo spol. s r. o. Bydliště: Ke hřišti 106, Kolín 6. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

FREL JIŘÍ, 13. 11. 1923, TS "Toman", 2620 + spolupracovník rozvědky. Historik umění, muzejní pracovník, redaktor, pedagog, 1949-69 působil v Ústavu pro klasickou archeologii v Praze, poté v USA. (Internet - Kalendárium REGO – 13. listopad)

GEBHART JAROSLAV, 3. 2. 1940, A “A. Trapek”, 2292188. Doc. MUDr., CSc., lékař, 1975–79 náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči FN v Praze 10, 1982–90 ředitel a celostátní koordinátor výzkumu v oblasti psychiatrie a mentální hygieny ve VÚ psychiatrickém, od 1993 ředitel Stavební zdravotní pojišťovny – STAZPO (2000 rovněž), 2000 člen doz. rady DTC Praha a. s., společník Diagnostické a terapeutické centrum, s. r. o. 1966-69 studijní pobyt v SRN. Bydliště: 1.) Myslivečkova 5, Praha 6, 2.) Škroupovo nám. 1295/1, Praha 3. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

HAJIČOVÁ EVA, 23. 8. 1935, A “Jarošová”, 2672288. Prof. PhDr., DrSc., lingvistka, VŠ učitelka – UK, zahraniční cesty. 1998 ředitelka Ústavu formální a aplikované lingvistiky na MFF UK. 2000 členka správní rady Nadační fond Bernarda Bolzana a členka správní rady Nadační fond Viléma Mathesia a pražského lingvistického kroužku. Bydliště: Hvozdnická 1049, Praha 10. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

HANÁK JAROSLAV, 13. 4. 1946, A “Ferdinand”, 3943306. Prof. MVDr., DrSc., veterinární lékař, prof. na VŠ veterinární v Brně, pobyty v zahraničí. 1998 zástupce přednosty 1. interní kliniky a vedoucí Kliniky chorob koní. 2000 jednatel a společník EQUIFORM, spol. s r. o., společník VEDIS, v. o. s., od 25. 5. 1993 jednatel a společník VEDIS, s. r. o., člen předst. EAST TECH a. s. – v likvidaci, společník (dříve i jednatel) EQUIFORM-MD, spol. s r. o. (likvidace), jednatel Callisto Breeding Station, spol. s r. o. Bydliště: 1.) Na Zahrádkách 482, Tišnov, 2.) Mercova 9, Brno, 3.) Palackého 109, Brno 12. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

HRBEK IVAN, 20. 6. 1923 – 21. 3. 1993, A “Antadior”, 2166788. PhDr., CSc., orientalista, afrikanista, od 1953 v Orientálním ústavu ČSAV, souběžně 1960-74 přednášky na FF UK a Univerzitě 17. listopadu. Časté zahraniční pobyty. V 90. letech vedoucí oddělení Afriky Orientálního ústavu AV ČR Praha. Bydlel Charlese de Gaulla 2, Praha 6. (Kdo je kdo v ČR 94/95), (Kdo je kdo 91/92.)

HUBER JIŘÍ, 11. 9. 1932, A "Sekretář", 305688. ThDr., katolický kněz pražské arcidiecéze, kanovník. (www.apha.cz, září 2002)

HUBEŇÁKOVÁ SVATAVA, 9. 6. 1928, A “Jana”, 2144401. Herečka, od 1964 v Divadle J. Průchy – Kladno. (Čs. biografický slovník, 1992), (Malá čs. encyklopedie.)

JELÍNEK ANTONÍN, 10. 7. 1930, A “Kareta”, 883788. Doc. PhDr., CSc., literární historik a kritik, 1953-75 FF UK, 1968 poradce O. Černíka pro otázky kultury, 1975-96 pracovník japonského velvyslanectví v Praze, od 1996 předseda Obce spisovatelů. Bydliště: Václavkova 28, Praha 6. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

JIROUŠEK PAVEL, 16. 6. 1952, A “Robert”, 2708788. PhDr., 1976-82 učitel němčiny, od 1982 novinář, 1984 pobyt v Afghánistánu, 1985 v SSSR – návštěva do té doby uzavřeného města Vorkuty, od 1987 zpravodaj ČST v Berlíně. (Kdo je kdo v ČR 94/95.) [Nejedná se o mluvčího České spořitelny?]

KAFKA PAVEL, 25. 5. 1949, A + D “Pavel”, “David”, “Daxi”, “Tisk”, 607188. Ing., 1973-91 ministerstvo zahraničních věcí – působil v Japonsku, Řecku a 1986-91 jako vedoucí ekonom. oddělení velvyslanectví ČSSR /ČSFR/ V Bonnu, od 1994 generální ředitel Siemens s. r. o. Bydliště: Před bateriemi 674/20, Praha 6. (Kdo je kdo v ČR, 1998.), (www.justice.cz)

KALÁŠEK PAVEL, 25. 3. 1950, A “Osta”, 380. RNDr., CSc., od 1996 generální ředitel Hewlett-Packard s. r. o. (2000 člen představenstva), obchodní ředitel Computer Systems organization. Bydliště: 1.) Hošťálkova 1124/95, Praha 6, 2.) Hněvkovská 37/1220, Praha 4-Chodov. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

KLASA MICHAL, 19. 12. 1953, D “Osa”, 8186338 - vojenská kontrarozvědka. Cyklista, 1985 stříbro z MS družstev. (Kdo byl kdo: naši olympionici, 1999.)

KLÍMA JOSEF, 3. 6. 1911, TS “Malina”, 880. Basketbalista. (Kdo byl kdo: naši olympionici, 1999.)

KŘUPKA VLASTIMIL, 25. 2. 1927, A “Odborník”, 2630438 – vojenská kontrarozvědka. Prof. ing., DrSc., od 1958 vedoucí Ústavu aplik. mechaniky Vítkovických železáren v Brně, od 1976 vedoucí katedry mech. a části strojů na Vojenské akademii v Brně, od 1981 předs. Vědeckého kolegia mechaniky ČSAV, 1962-65 pobyt v Egyptě, člen kor. ČSAV, 1968 Řád práce, 1971 laureát státní ceny Klementa Gottwalda. 1998 vedoucí věd. pracovník Ústavu apl. mechaniky spol. s r. o. Brno, zakladatel a ved. věd. prac. Ústavu aplikované mechaniky s. p. Vítkovice, Brno, profesor katedry mechaniky a části strojů Vojenské akademie v Brně. Bydliště: Hroznová 53, Brno. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

LAUFER JOSEF, 20. 4. 1891 – 19. 10. 1966, TS “Redaktor”. Novinář, sportovní komentátor v rozhlase, 1945-60 sportovní redaktor ČTK. 1956 Řád práce, (Čs. biografický slovník, 1992.)

LEVÝ JIŘÍ, 28. 3. 1945, D “Znalec”, 3102088. Filmový kritik a publicista, od 1984 ředitel Čs. filmového ústavu, zástupce Čs. film. ústavu a film. archívu v mezinárodních organizacích FIAF a FICC. (Malá čs. encyklopedie I-L, 1986.)

STONAWSKI VILÉM, 24. 11. 1926, TS + A "Staňa", 11543. Ing. Mgr., teolog, ekonom, biskup Luterské evangelické církve a. v. v ČR. Od 1954 evangel. duchovní v Slezské církvi evang. a. v., od 1971 náměstek biskupa, od 1989 biskup. Redaktor časopisu Evangelík. Cesty do zahraničí. Bydliště: Na Nivách 9, Český Těšín. (Kdo je kdo v ČR, 1998)

STOŽICKÝ FRANTIŠEK, 8. 8. 1941, A “Jan”, 2329803. Doc. MUDr., DrSc., lékař, 1979-80 studijní pobyt v USA, 1998 docent dětského lékařství LF UK v Plzni. Bydliště: Kaznějovská 3, Plzeň. (Kdo je kdo v ČR, 1998)

SVĚRČINA OTAKAR, 10. 12. 1925, TS “Veverka”, 381288 + informátor rozvědky "Otmar". Novinář, 1948-69 redaktor ČTK (převážně v zahraničí), 1969 zástupce šéfredaktora deníku Rudé právo, od prosince 1969 do 1989 ústřední ředitel ČTK, od 1971 poslanec SL FS, 1975 Řád práce, 1985 Řád Vítězného února. (Malá čs. encyklopedie Pom-S, 1987.)

ŠKODA JIŘÍ, 27. 3. 1956, D “Kolo”, 8420338 – vojenská kontrarozvědka. Cyklista, do 1989 člen KSČ, 1984 nejlepší amatérský cyklista světa, 1975-86 VTJ Dukla Brno, 1987-88 trenér v Itálii, 1992 trenér čs. reprezentace na OH, OD 1995 trenér cykl. týmu Joko-Velamos. Bydliště: Skoumalova 39, Brno. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

TOMÁNEK KAREL, 31. 3. 1961, D “Karel”, 2687238 – vojenská kontrarozvědka. Mgr., člen dozorčí rady (od 7. 6. 1999) Agrobanka Praha, a. s. (likvidace) a člen doz. rady Plzeňská banka a. s. (likvidace konkurs), dříve člen doz. rady EGRETTA Portfoliová, a. s. a člen doz. rady Baxter Management, a. s. Bydliště: Pražská 1688, Benešov. (www.justice.cz)

VALO VASIL, 24. 4. 1921 – 8. 7. 1979, TS “Václav”, 244738 – vojenská kontrarozvědka. Od 1945 zastával různé velitelské funkce v armádě, od 1971 první náměstek ministra národní obrany, od 1975 generálplukovník, člen ÚV KSČ, 1971 Řád práce, 1975 Řád Vítězného února. (Malá čs. encyklopedie Š-Ž, 1987.)

VEJRAŽKA VÍTĚZSLAV, 9. 5. 1919 – 8. 6. 1973, TS “Víťa Novák”, 5588. Herec, režisér, 1948-73 v Národním divadle, 1965-69 šéf činohry ND, profesor DAMU, kandidát ÚV KSČ, 1958 Řád práce, 1972 národní umělec, 1973 Řád Vítězného února. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VÍZNER FRANTIŠEK, 9. 3. 1936, A “Skalický”, 3067206. Sklářský výtvarník, časté zahraniční cesty. Bydliště: Sychrova 14/42, Žďár nad Sázavou. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

BÍNA ZDENĚK, 12. 4. 1952, DPB + TS "Morava", 40400. Mgr., archivář – Znojmo. Jednatel a společník PROFIT I s. r. o., jednatel a společník FPO Znojmo, s. r. o., dříve jednate a společník OKnet.cz, s. r. o. Bydliště: Fráni Kopečka 17, Znojmo. (www.justice.cz)

(Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000)

CHALUPA LUBOMÍR, narozen 11. 9. 1910, zemřel 10. 8. 1984, držitel propůjčeného bytu, krycí jméno “Kantor”, registrační číslo 14127. Ing., do 1966 učitel, od 1966 pracovník boskovické pobočky Okresního archívu Blansko. Zdroj: (Kdy zemřeli? 1980–85.)

DÚBRAVSKÝ PAVEL, 2. 11. 1908, DPB + D, 141. Herec – Zvolen, publicista, 1959–74 vedoucí DK ROH ČSD ve Zvoleně. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A–L, 1989.)

FERENC JINDŘICH, 13. 12. 1913, DPB “Jindřich”, 6191. Film. režisér, dramatik, básník. (Všeobecná encyklopedie C–F, 1999.)

GRÜNFELD JOSEF, 5. 8. 1920, DPB "Vajgar", 6173, KS StB České Budějovice. Archivář. (Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000)

INDRA BOHUMÍR, 17. 10. 1912 – 31. 3. 2003, DPB “Sněm”, 10930. Historik, archivář v Hranicích a v Opavě, kde byl i ředitelem, publicista. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

KILIÁN JOSEF, 22. 12 1918, BPB “Atelier”, 13717. Malíř, 1968 – 80 náměstek pražského primátora. Od 1983 člen předsednictva SVČU. 1968 Řád práce, 1977 zasloužilý umělec. (Malá čs. encyklopedie.)

KIRÁLY PAVEL, 8. 11. 1913, DPB “Dovera”, 4447. JUDr., právník, 1970 předseda Nejvyššího soudu SSR, 1970–82 ministr spravedlnosti SSR. 1968-70 vedoucí rehabilitačního odboru sekretariátu náměstka generálního prokurátora pro Slovensko. Člen KSČ od 1945, 1973 Řád práce, 1978 Řád Vítězného února. (Malá čs. encyklopedie.)

KITTRICHOVÁ EMANUELA, 10. 1. 1909 – 8. 12. 1989, DPB "Londýn", 21340. Architektka a publicistka. (Čs. biografický slovník, 1992)

KLIMO ŠTEFAN, 1. 11. 1919, DPB “Umelec”, 7024. 1951–83 vedoucí souboru Lúčnica, 1976–78 pedagog na bratislavské konzervatoři, 1982–85 sbormistr Slov. filharmoického sboru, 1985–89 sbormistr souboru SĽUK, často v zahraničí. 1968 zasloužilý umělec. (Malá čs. encyklopedie), (Čs. biografický slovník, 1992.)

LENEMAYER ANTONÍN, 19. 2. 1917, DPB, 7506. Lyžařský běžec a skokan, 1961-78 trenér v Harrachově. Nositel titulu vzorný trenér. (Malá encyklopedie lyžování, 1987.)

MIŠKOVIČ JÁN, 22. 6. 1932, DPB + D “Zuč”, 8732, 28855. Dramaturg, 1955–63 pracovník KNV, od 1981 prac. Osvetového ústavu v Bratislavě. (Encyklopédia dramat. umení Slovenska M–Ž, 1990.)

PALIČKA OLDŘICH, 18. 9. 1923 – 7. 12. 1976, DPB “Rektor”, 18979. Doc. ing., CSc., vedoucí katedry zahradnické technologie a mechanizace v Lednici - agronomické fakulty VŠZ Brno. (Kdy zemřeli? 1980–85.)

PAĎOUK RUDOLF, 9. 1. 1906, DPB “Ředitel”, 7180. Fotograf. (Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 1993.)

PEROUTKA BOHUMIL, 6. 8. 1926 – 30. 10. 1969, DPB “Beseda”, 10217. RNDr., historik, učil na středních školách v Hošťálkové a ve Valašských Kloboukách, do 1962 vedoucí okresního archívu ve Vsetíně, 1962–67 ředitel okresního muzea ve Vsetíně. 28. 10. 1969 se na nádvoří vsetínského zámku pokusil upálit, zemřel o dva dny později. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

PLAČKOVÁ MAGDA, 15. 4. 1935, DPB "Venkov", 24087. Archivářka – Opava. (Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000)

POLÁK STANISLAV, 4. 1. 1936, DPB "Havel", 11696. Archivář, od 1954 v Okresním archivu v Příbrami. (Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000)

PRÁŠEK MARTIN, 15. 2. 1935, DPB “Martin”, 7543. Režisér, od 1965 ředitel DK ROH Handlová. (Encyklop. dramat. umení Slovenska M–Ž, 1990.)

SUK KAREL, 24. 5. 1950, DPB + D “Ivan” a “Věž 1”, 24826. Ing., 1985–90 ředitel hotelu Vladimír v Ústí nad Labem, po 1990 provozovatel rychlého občerstvení McDonalds v Rudné u Prahy, majitel společnosti EXPRES - RESTAURANT SUK. Bydliště: 1.) Seydlerova 2150, Praha 5, 2.) Na Výsluní 1005, Rudná, 3.) Bezručova 8, Ústí nad Labem. (Obchodník 12/98), (www.justice.cz – obchodní rejstřík)

UKROPEC MILOSLAV, 18. 1. 1921 – 24. 6. 1977, DPB “Hríb”, 19288. Ing., člen KSČ od 1948, ekonom, člen ekonom. komise ÚV KSS, 1960–65 vedoucí odboru Slov. plánovací komise, 1965–71 gen. ředitel VHJ OMNIA, spojené strojírny a smaltovny, 1971–77 PZO OMNIA v Bratislavě, 1968–71 poslanec SNR, 1969–70 předseda výboru SNR pro průmysl, 1969–71 člen Federálního výboru pro průmysl. (Encyklopédia Slovenska.)

VAHALA VLADIMÍR, 12. 2. 1923, DPB “Klášter”, 29703. Geodet a kartograf, 1978–87 ředitel Geografického ústavu ČSAV. (Malá čs. encyklopedie.)

VAKOŠ JOZEF, 18. 3. 1919, DPB “Huslista”, 7590. Hudební pedagog, ředitel LŠU Topoľčany.

VALÚŠEK MICHAL, 29. 9. 1931, DPB “Herec”, 15748. PhDr., loutkoherec, od 1973 ředitel kulturního domu v Seredi. (Encyklopédia. dramat. umení Slovenska M–Ž, 1990.)

ŽIVNÝ JAN, 26. 3. 1946, DPB “Laco”, 27846. Akademický malíř, 2000 jednatel a společník UMĚLECKÁ AGENTURA ŽIVNÝ&MUSILOVÁ s. r. o. Bydliště: Žitná 525/28, Praha 2. (www.justice.cz)

ŘÍHA VLADIMÍR, 14. 2. 1907, DPB “Černá”, 8384. Filozof, ekonom, politolog, 1934 vězněn za komunistickou činnost, do 1969 člen KSČ, 1947–52 státní zaměstnanec ministerstva vnitra, 1952-67 dramaturg Čs. krátkého filmu, 1965-70 Socialistická akademie, signatář CHARTY 77, od 1990 předseda strany Levá alternativa. Bydliště: Černá 6, Praha 1. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

ADAMEC FRANTIŠEK, 3. 5. 1929, TS “Jindra”, 2215206. Katolický kněz – Střítež nad Ludinou, okr. Přerov. (Katolický týdeník 18/99, 9. 5. 1999.)

ADÁMEK FRANTIŠEK, 10. 4. 1926 – 15. 1. 1979, TS “Osvald”, 1938307. Ing., metalurg – Železárny a strojírny Ostrava-Vítkovice. (Kdy zemřeli? 1980–85.)

ADÁMEK MILAN, 23. 1. 1941, TS “Karel”, 28, 23752, 2457788. ThDr., katolický kněz v Ostravě a Vratimově. (Katolický týdeník 4/01, 28. 1. 2001.)

AJVAZ MICHAL, 30. 10. 1949, TS “Míša”, 27805. PhDr., spisovatel, básník. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

ANDRŠ JOSEF, 16. 4. 1932, TS “Petr”, 7048. 1975 – 90 ústřední tajemník ČSL, poslanec FS. (Kurýr 36/90.)

ANTALÍK JÚLIUS, 30. 6. 1931, TS “Julo”, 22817. Tanečník, pedagog, 1975–85 vedoucí tanečního souboru. (Encyklop. dramat. umení Slovenska A–L, 1989.)

ASMANOVÁ MILENA, 11. 10. 1930, TS “Kryštof”, 2187407. Herečka – 1960–93 Státní divadlo Ostrava, pedagožka ostravské konzervatoře. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BACHLEBA STANISLAV, 10. 8. 1943, TS “Stano”, 23529. PhDr., hudební publicista a organizátor, 1968–75 redaktor deníku Smena, 1975–80 vedoucí uměl. souboru v Městském domě kultury v Bratislavě, od 1981 ved. odboru tvorby a teorie – Svaz slovenských skladatelů. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

BAHBOUH CHARIF, 8. 9. 1941, TS + A “Doktor”, “Brand”, 321688. PhDr., CSc., spisovatel, překladatel, vědecký pracovník Orientálního ústavu ČSAV, tlumočník, pedagog Státní jazykové školy v Praze. 2000 jednatel a společník Dar Ibn Rushd s. r. o. Bydliště: Komenského nám. 949, Brandýs nad Labem. (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996), (www.justice.cz)

BARTEK JAN, 6. 3. 1911 – 29. 7. 1985, TS "Kapitulár", 33695. Kněz. 44 let působil v Kroměříži, kde byl děkanem kolegiální kapituly svatého Mořice a vedl hudební soubor. (Slovník osobností Zlínska – www.divadloschod.cz/val.atheny/soz)

BARTIČKA JAROSLAV, 1. 6. 1931, TS “Jaroslav”, 4502601. JUDr., od 1962 evangelický farář v Praze 4-Spořilov, zahraniční cesty. (Kostnické jiskry 21/91, 5. 6. 1991), (Evangelický kalendář 1994.)

BARTONÍK RADOSLAV, 30. 7. 1934, TS “Fero”, 627705. Herec, 1969-74 v Hradci Králové, 1975-90 ve Východočeském divadle Pardubice, od 1990 ředitel tamtéž. (Encykl. dramat. umení Slovenska A–L, 1989), (Kdo je kdo 1991. Čechy, Morava, Slezsko, 1991)

BASS BEDŘICH, 1. 6. 1910 – 25. 9. 1979, TS 1280188. JUDr., dlouholetý předseda Rady židovských náboženských obcí v ČSR a tajemník ŽNO Brno. (Kostnické jiskry 17. 10. 1979.)

BEJČEK JAROSLAV, 9. 7. 1926, TS “Artur”, 1076204. Malíř – Praha. (www.sca-art.cz – seznam českých výtvarníků.)

BENDA FRANTIŠEK, 22. 9. 1928, TS + A "Manq", 2158403. Katolický kněz pražské arcidiecéze. (www.apha.cz, září 2003)

BENDA KLEMENT, 17. 9. 1935 – 16. 6. 1988, TS + A “Dvořák”, 226788, 2455488. Historik umění, archeolog, od 1950 Archeologický ústav ČSAV. (Všeobecná encyklopedie A–B, 1999.)

BIHARY MICHAL, 21. 10. 26, TS “Michal”,451788. Docent, 1952-1972 farář Reformované křesťanské církve na Slovensku ve Veľkých Ludincích, 1967–68 studium ve Švýcarsku, 1972-86 ředitel a spirituál Husova bohoslov. semináře, od 1974 doc. kat.system. teologie UK Praha, časté cesty do zahraničí. (www.etf.cuni.cz)

BINDÁČ ARNOŠT, 1. 1. 1911, TS + D “Arnošt”, 17565. Do 1971 katolický kněz ve Slavkově u Opavy, od 1971 v Kněždubu u Strážnice. (Naše rodina 1/71.)

BISTŘICKÝ JAN, 12. 6. 1930, A "Horský", "Dr. Horský", 14593, 1972-89 OO-MV Olomouc. Archivář. (Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000)

BIČOVSKÝ JAROSLAV, 28. 6. 1910 – 3. 6. 1996, TS + A “Doktor”, 240888, 8275. JUDr., CSc., právník, soudce, do 1970 člen KSČ, 1945–46 předseda revolučního MNV Brandýs n. L., 1946–48 místopředseda ONV Brandýs n. L., 1933–51 soudce, 1951–55 pracovník min. spravedlnosti, 1956 náměstek ved. Krajské soudní správy Prahy, 1956–68 soudce Krajského soudu Praha, poté u NS ČSSR, 1968–70 předseda občanskoprávního kolegia, 1970–74 prac. České akademie zemědělské, 1974–75 Min. zem. a výživy ČSR, do 1982 prac. důchodce tamtéž, do 13. 12. 1989 práce na právnických příručkách, 13. 12. 1989 – 31. 3. 1991 prac. důchodce u min. spravedlnosti ČR, 1979 cesta do Frankfurtu n. Moh. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

BLAHNÍK JOSEF, 16. 12. 1918 – 23. 12. 1989, TS + D “Jarda”, 091106, 22200. Katolický kněz. (Katol. týdeník 1/99, 3. 1. 1999.)

BLAŽEK ZDENĚK, 14. 6. 1953, TS “Petřík”, 092506. 2000 člen představenstva FINBAU a. s. a společník B.E.I.K. s. r. o. Bydliště: Valašská 3, Brno. (www.justice.cz)

BLESÍK JAN, 23. 6. 1909 – 14. 6. 1985, TS + A "Zdeněk", "Pajáblík", 8079, 1564988. Katolický kněz, redemptorista, 1950-60 vězněn, poté pracoval jako skladník v n. p. SEVT v Praze – nakladatelství , které vydávalo všechny úřední tiskoviny. Měl dobrý přístup do archivů, což využil pro zpracování historie obce Francova Lhota. (Jan Blesík: Francova Lhota)

BLUMA ALEŠ, 5. 8. 1942, TS “André”, 28323. Prof. PhDr. ing., 1966-71 oblastní ředitel CKM (jeden ze zakladatelů). Celá 80. léta strávil v Belgii, kde např. v letech 1987-88 působil jako předseda představenstva holdingu SOROLUX. 1998 jednatel a gen. ředitel belgicko-lucemburské společnosti Euromedica, jednatel a výk. ředitel spol. Inpharma, profesor ISEG Nantes. Před 2000 jednatel SUKO s. r. o. a společník CONSEQ Finance spol. s r. o. Bydliště: 1.) Kříženeckého nám. 4, Praha 5, 2.) Glinkova 388/13, Brno. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

BLÁHA ZDENĚK, 1. 8. 1923, A + D "Trnka", 21876. Malíř – Jihlava. (Svobodné slovo 31. 7. 1993)

BOGAR KAREL, 1. 11. 1939, TS “Zdeněk”, 1814607. Historik a teoretik umění, literární publicista. Působil v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

BORHYOVÁ ZUZANA, 22. 3. 1934, TS + D, 869310. Tanečnice – ŠD Košice. (Encykl.dramat. umení Slovenska A-L, 1989.)

BORN VLADIMÍR, 11. 5. 1938, TS “Freska”, 2366603. Katolický farář – tachovský vikariát. Bydliště: nám. Republiky 31, Bor u Tachova. (www.arcom.cz/pub/farnost_pobezovice/adresar/index.htm)

BOUZA ERIK, 21. 3. 1926 – 1. 1. 1986, TS + D “Petr”, 1078605. PhDr., regionální historik a publicista, 1964-84 vedoucí okresního archívu Náchod se sídlem v Novém Městě nad Metují. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

BRABEC JIŘÍ, 29. 6. 1955, TS “Horáček”. Šachista. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

BREHMS JOAN, 5. 7. 1907, TS “Umělec”, 339402. Scénograf, architekt (otáčivé hlediště v Českém Krumlově), 1945-78 šéf výpravy Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BRENDL LUMÍR, 8. 3. 1935, TS “Pavel”, 2284203. Ing., filatelista, od prosince 1995 předseda Svazu českých filatelistů. 1966-87 ved. odd. organizace provozu Domácí potřeby Plzeň, 1988-92 technický náměstek a 1993-95 ved. marketingu a PR tamtéž. 1968-70 dálkově vystudoval institut v Itálii, člen SČSP. 2000 společník DOMUS PLZEŇ spol. s r. o., dříve společník PRODOMA spol. s. r. o. (konkurs). Bydliště: U jam 19, Plzeň. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

BROCH PETR, 18. 11. 1930, TS “Yamaha”, 1870503. Sbormistr, dirigent. 1959-62 dirigent SLUK na SLovensku, od 1962 sbormistr operety Divadla J. K. Tyla v Plzni. (Slovník českých sbormistrů A-L, 1982)

BROŽ LUDĚK, 2. 5. 1922, TS + D “Kalvín”, 409488. Prof. ThDr., evangelický bohoslovec, 1949-72 tajemník Synodní rady Českobratrské církve evangelické pro práci mezi mládeží, 1972-90 docent, od 1990 profesor system. teologie na Komenského evangel. bohoslovecké fakultě v Praze, 1988-89 její děkan. Od 1957 editor teolog. čtvrtletníku Communio viatorum, dlouholetý ředitel vydavatelství Kalich. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

BRTNÍKOVÁ VLASTA, 4. 12. 1951, TS “Natalie”, 2081307, 604788. PhDr., CSc., publicistka, do 1981 v kulturní rubrice severomoravského deníku Nová svoboda, 1987-90 ved. zahr. rubriky v Literárním měsíčníku, 1990 redaktorka – Česká politika, 1991-92 šéfredaktorka Magnet Press, od 1992 majitelka nakladatelství, 1992-94 šéfredaktorka nakladatelství Bohemia. 1971-76 studium v Leningradě, 1981-86 aspirantura v Leningradě. 2000 (od 17. 2. 1999) členka správní rady Nadační fond Festival spisovatelů Praha. Dříve: společnice Nakladatelství a vydavatelství Bohemia, spol. s r. o. a členka správní rady DUKÁT, o. p. s. Bydliště: Revoluční 28, Praha 1. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-95, 1996), (www.justice.cz)

BRÜSTL FRANTIŠEK, 2. 6. 1938 – 2. 6. 1988, TS “Profesor”, 088706. Kunsthistorik, publicista. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

BUBLA FRANTIŠEK, 29. 6. 1906 – 28. 3. 1972, TS “Paul”, 963088. JUDr., podnikový právník v Praze, prac. Spolku českých bibliofilů. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

BUDAY TIBOR, 22. 9. 1913, TS + A “Budník”, 436188, 938. RNDr., DrSc., geolog. Ačkoliv byl 1950-54 vězněn za údajnou velezradu a sabotáž, od 1954 pracoval v Ústředním ústavu geologickém v Praze, 1960-63 a 1980-83 jako věd. tajemník, 1963-68 zástupce ředitele. 1960-64 předseda ČSMG. Dlouhodobé zahr. pobyty: Irák 1969-74 a 1976-80, Sýrie 1986-90. 1969 Řád práce. Bydliště: Karpatská 6, Praha 10. (Čs. biografický slovník, 1992), (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

BUDKA ANTONÍN, 17. 4. 1926, TS “Vojtěch”, 2488188. Farář – Jílové u Prahy. (Naše rodina 15/86.)

BUDÍK MILOSLAV, 24. 8. 1935, TS “Nikola”, 1841806. Fotograf, do 1964 St. archív Brno, 1964-70 techn. a obrazový redaktor čas. Věda a život, výstavy v zahraničí. Bydliště: Žilkova 91, Brno. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

BUREŠ JAN, 13. 6. 1926, TS “Lípa”, 554488. MUDr., DrSc., lékař, fyziolog, od 1950 věd. prac. Fyziologického ústavu ČSAV v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BUREŠ OLDŘICH, 31. 3. 1922 – 31. 7. 1982, TS “Skála”, 83088. 1949-65 pracovník ČTK, 1965-82 pracovník MON - šéfredaktor měsíčníku Demokratický novinář a šéfredaktor mezinárodní redakce MON. Přednášel na FŽ UK Praha. Vyznamenán Za zásluhy o výstavbu. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

BURIAN ILJA, 27. 9. 1919, TS “Ivan”, 1925606. ThDr. h. c., evangelický kněz, působil v Novém Jičíně, Chebu, Třebíči, Horních Vilémovicích. Publicista, předseda poradního odboru pro historická studia při synodní radě ČCE, cesty do zahraničí. (Dějiny protestantismu na Vsetínsku, 1993.)

BURIAN JAN, 3. 6. 1947, TS “Tomáš”, 2521104. Katolický kněz – diecéze Litoměřice. (qert.cz/zdislava/vyroci.htm)

BURIAN JAROSLAV, 15. 9. 1922 – 7. 7. 1980, TS “Docent”, 14819. Doc. PhDr., CSc., filolog, rusista, literární vědec, překladatel. 1951-55 Lomonosova univer8zita v Moskvě, 1956-80 věd. prac. FF UJEP v Brně, 1976-80 lektor českého jazyka na Sorbonně v Paříži. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

BÁLINT VLADIMÍR, 29. 6. 1960, TS “Talma”, 14262. Herec- Spišská Nová Ves. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

BĚLÍK EDUARD, 18. 1. 1924 – 13. 6. 1984, TS “Bohdan”, 2699601. Mikrobiolog, 1957-59 ředitel n. p. Biotika, 1960-84 ředitel Výzk. a vývoj. záv. Kouřim. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

BŘEZINA JAN, 25. 2. 1930 – 8. 7. 1994, TS “Beta”, 17233. Filozof, překladatel, pedagog – Uničov, Olomouc, Šumperk. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995.)

BŘEZINA JIŘÍ, 20. 12. 1919 – 4. 3. 1987, TS “Metalurg”, 10109. Ing., od 1954 se věnoval slévárenství, hlavně skořepinovému svařování, 1954-82 ČZM Strakonice, vedoucí celostátního vývojového střediska, 1957 vyznamenán Za vynikající práci. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

CHARVÁT FRANTIŠEK, 3. 11. 1940, TS “Docent”, 3091588. Doc. RNDr., DrSc., sociolog, 1962-67 odborný asistent na ČVUT, 1967-70 studijní pobyt v Sociologickém ústavu ČSAV, po dubnu 1969 se přihlásil k normalizátorskému kurzu a 1970 byl jmenován zástupcem ředitele Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV. 2000 jednatel a společník POPI Křišťál, spol. s r. o., člen doz. rady K.V.ENTERPRISES a. s., ředitel a společník DeCom spol. s r. o., jednatel a společník UNIKUL s. r. o. (konkurs), místopředseda předst. AUBERON GLASS a. s., místopředseda předst. (dříve předseda doz. rady i předseda představenstva) L and M Funds, a. s., člen doz. rady I.C.W.GROUP CZ, a. s. Dříve: jednatel a společník MWTv LOCAL s. r. o., 8. 1. 1991 – 23. 6. 1992 předseda Družstvo truhlářů v Praze-Karlíně. (Čs. biografický slovník, 1992), (www.justice.cz)

CHLACHULA JIŘÍ, 19. 4. 1962 Staré Město, TS "Archeolog", 3797706. Archeolog. Žije v Kanadě, kde zkoumá nejstarší osídlení Ameriky. (Slovník osobností Zlínska – www.divadloschod.cz/val.atheny/soz)

CHODÁK IVAN, 3. 2. 1914, TS “Doktor”, 1228888. Fotbalista, trenér mládeže Slovanu Bratislava. (Malá encyklopedie fotbalu.)

CHOVANEC JAROSLAV, 30. 3. 1925, TS + D “Martinů”, “Jaroslav”, “Mister”, 844388, 4718401, 11413. Violoncellista, 1954 koncertní mistr orchestru ND, 1955 spoluzakladatel Novákova kvarteta, s nímž koncertoval ve většině evr. zemí, v Asii i v Africe. 1970 založil Dvořákovo klavírní trio. (Čs. biografický slovník, 1992.)

CHVALOVSKÝ FRANTIŠEK, 30. 11. 1930, TS “Agronom”, 2413604, 1335704. Otec bývalého předsedy Českomoravského fotbalového svazu, před 1989 předseda JZD Blšany, 25. 3. 1991 – 7. 11. 2000 člen představenstva Bohemia hop, a. s., 23. 8. 1991 – 10. 11. 1995 člen představenstva Koospol, a. s. (konkurs), 1. 10. 1992 – 28. 9. 1999 předseda a předseda představenstva Chmelařství, družstvo Žatec. Bydliště: Blšany 5. (www.justice.cz), (Lidové noviny 6. 4. 2001.)

CHVOJKA PETR 28. 5. 1937, TS + D “Franta”, “Petr”, 1437401. Doc. ing., CSc., básník, teoret. ekonom a publicista, 1960-70 asistent, odb. asistent VŠE, 1970-90 sam. věd. prac., ved. věd. prac. Ekonomického ústavu ČSAV, 1994 ved. věd. prac. Ekonomického ústavu AV ČR, nakladatelský pracovník, hlavní ekonom ČSOB. 1965-66 pobyt na univerzitě v Kolíně n. R. (Kdo je kdo v ČR 1994/95.)

CHYTIL FRANTIŠEK, 28. 8. 1924, TS “Fráňa”, 1236588. Biochemik, 1952-65 prac. ČSAV, od 1965 v USA, od 1972 na Vanderbilt University School of Medicine v Nashville, od 1975 profesor. (Čs. biografický slovník, 1992.)

CIBULKA JIŘÍ, 23. 4. 1947, TS “Leon”, 2326588. Doc., ing., DrSc., Česká zemědělská univerzita v Praze.

CSENDES LADISLAV (LÁSZLÓ) 21. 9. 1944, TS “Richard”, 1907610. Herec, od 1983 v Maďarsku. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

CVEKL JIŘÍ, 14. 9. 1919, TS “Jiří”. Filozof. (Všeobecná encyklopedie C-F, 1999.)

CVRČEK JAROMÍR, 18. 11. 1930, TS “Mirek”, 1917801. Sociolog, 1965-70 katedra sociologie Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda v Praze, 1970-90 výzk. prac. Ústavu silniční a městské dopravy v Praze, od 1990 náčelník Vojenského útvaru sociálních výzkumů v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

CZUDEK BRONISLAV, 20. 5. 1954, TS “Filip”, 2503707. Evangelický farář ve Vsetíně. (Evangelický kalendář, 1994.)

ČECH PAVOL, 26. 6. 1943, TS + A "Spirituál", 1041010. Katolický kněz – Bajerov. (Katolícke noviny 22. 6. 03, 25/2003)

ČECH VLADIMÍR (vlastním jménem PŘIKRYL VLADIMÍR), 25. 10. 1914, TS + A “Vladimír”, “Červený”, 184888, 10912. Filmový režisér a scenárista, v 50. a 70. letech natáčel dobové angažované filmy, 1965 vyznamenán Za vynikající práci, 1976 zasloužilý umělec. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ČEJKA MIROSLAV (MIREK), 31. 8. 1929, TS "Skřivan", "Čaj", "Holý", 32792. Lingvista. Pracoval v Akademii věd v Brně, působil jako lektor českého jazyka v Pekingu, v Londýně a v Řezně. (Slovník osobností Valašska – www.divadloschod.cz/val.atheny/so)

ČERMÁK LUDVÍK, 17. 8. 1918 – 26. 4. 1979, TS “Bob”, 21626. Hudební publicista, od 1946 redaktor Čs. rozhlasu, 1957-63 stálý zpravodaj Čs. rozhlasu v USA, do 1970 stálý zpravodaj v Paříži, po 1970 Pražské kulturní středisko. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

ČERMÁK MILOSLAV, 17. 12. 1941, TS "Robespiere", 13047. Archivář – Olomouc. (Biogr. slovník archivářů českých zemí, 2000)

ČERNOCH LUDVÍK, 12. 11. 1914 – 29. 9. 2000, TS “Jan”, 1689606. Prof., katolický kněz – Rožnov pod Radhoštěm, oblíbenec státního zmocněnce pro církev. (Naše Valašsko 24. 2. 1998), (Naše Valašsko 16. 11. 1999.)

ČERNÝ VÁCLAV, 9. 4. 1940, TS Karel”, 1591005. Katolický farář. (mujweb.cz/společnost/kat_farnost_vl/texty)

ČIHÁK JAROSLAV, 20. 6. 1921, TS “Organizátor”, 146, 22204, 202488. Evangelický farář v Praze, od 1961 organizační, později koordinační, a nakonec studijní tajemník Křesťanské mírové konference v Praze. (Kostnické jiskry 23/91, 19. 6. 1991)

ČOBEJZ ALOJZ, 7. 10. 1935, TS + D “Lojzo”, 7729. Dramatik, textař, skladatel, redaktor, od 1972 vedoucí lit. dram. redakce Čs. rozhlasu v Banské Bystrici. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska.)

ČISTÍN JAN, 17. 12. 1938, TS “Skřivánek”, 1960301. Básník, spisovatel, redaktor, do 1969 reportér. Po 1989 obchodník a fotograf. Bydliště: Ruská 180, Praha 10. (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

ČÁSLAVKA IVO, 6. 5. 1922 – 25. 4. 1988, TS “Houštecký”, 966188. PhDr., geograf a kartograf, vedoucí mapového odd. nakladatelství Orbis, od 1976 Geodetický ústav, 1981-84 zde jako vedoucí Ústředního archívu geodézie a kartografie. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

ČÍŽIK JÁN, 11. 5. 1916 – 1994, TS + A + D "Brat", "Riaditel", 293, 18113. Mons. ThDr., katolický kněz, papežský prelát, od 1966 ředitel Biskupské kanceláře, 1973-89 trnavský generální vikář, náboženský publicista. (Katolícke noviny 6. 5. 2001, 18/2001)

ČONTOFALSKÝ RUDOLF, 2. 1. 1942, TS “Čarský”, “Petruš”, 1031010. 2001 římskokatolický kněz košické arcidiecéze – Rožkovany. (Katolícke noviny 1/2001.)

DACEJ VASIL, 3. 1. 1934, TS + A "Vostok", 1067010. Katolický kněz, titulární arciděkan – Michalovce. (Katolícke noviny 28. 12. 2003, 52/2003)

DACKO JURAJ, 10. 8. 1931, TS + D, 839810. Novinář, dramaturg, 1982-84 umělecký šéf UND Prešov, od 1984 šéfredaktor ukrajinského týdeníku Nove zytťa v Prešově. 1958 abs. Studia v Kyjevě. (Encyklopédia dramat. umení Slovenska A-L, 1989.)

DANĚK MILAN, 26. 3. 1923, TS “Jiří Hanuš”, 1937807. Novinář, dramatik, spisovatel, vedoucí výroby techn. propagace a podnikový ředitel Ostravsko-karvinských koksoven Ostrava-Přívoz, v 60. letech člen redakční rady Červeného květu, poté do 1972 vedoucí redaktor měsíčníku Poruba, do 1978 redaktor Večerníku. (Literární slovník severní Moravy a Slezska 1945-2000, 2001), (Slovník české literární fantastiky a science fiction, 1995)

DAVID VLADISLAV, 12. 8. 1927, TS “Vláďa”, 705606. Právník, profesor univerzity v Brně. (Malá čs. encyklopedie.)

DEKÁNEK PAVOL, 26. 6. 1952, TS “Ďábel”, 3921308. Motocyklový jezdec.

DLOUHÝ KAREL, 21. 9. 1922, TS + D “Karel”, 2419601. 1940-63 konstruktér u firmy Letov v Praze, od 1963 v Aeru Vodochody. Zabýval se konstrukcí větroňů a motorových letadel, jako sportovní pilot se věnoval bezmotorovému létání. (Čs. biografický slovník, 1992.)

DLUHOŠ JOZEF, 4. 11. 1952, TS + A "Pavol", 1918910. Katolický kněz – Rimavská Sobota, děkan. (Katolícke noviny 27. 10. 02, 43/2002)

DOLEŽAL JIŘÍ, 17. 4. 1929, TS “František”,1704405. ThDr. h. c., evang. farář, do 1983 v Pardubicích, od 1983 v Hustopečích u Brna. 1969-70 studia v Göttingenu. (Evang. kalendář, 1994), (Kostnické jiskry 6/89, 8. 2. 1989.)

DONÁT VLADISLAV, 12. 7. 1951, TS “Babtista”, “Honza”, 22077. Baptistický kazatel v Jablonci nad Nisou, soukromý podnikatel – firma TOYOTA. Bydliště: Lesní 43/4601, Jablonec nad Nisou. (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

DUCHEK VÁCLAV, 14. 9. 1922, TS + A “Vašek”, 2435888. Katolický kněz v Kobylisích a Bohnicích. (Naše rodina 36/82.)

DUDÁŠ CYRIL, 8. 2. 1910, TS “Trnavský”, 415108. Prof. ThDr., od 1941 teologická fakulta UKo v Bratislavě, od 1951 profesor. (Čs. biografický slovník, 1992.)

DUFEK PETR, 24. 5. 1956, TS “Filozof”, 2286105. PhDr., od 1. 1. 1989 šéfredaktor časopisu Motor, 2001 předseda představenstva AUTOMEDIA, a. s., 2001 společník Akcent, spol. s r. o., společník SPORT-PRESS , spol. s r. o. Dříve: člen předst. MILLENIUM, a. s., společník BOHEMIA PROMOTION AGENCY, s. r. o. Bydliště: Bellušova 1853, Praha 5. (Na plný plyn, 1990), (www.justice.cz)

DUGAS JOZEF, 16. 12. 1950, TS “Vernosť”, 1038210. Mgr., katolický kněz – Žalobín. (Katolícke noviny 49/2000, 3. 12. 2000), (www.mix.sk/kn)

DVOŘÁK JOSEF, 29. 11. 1948 – 11. 3. 1996, TS “Vláďa”, 451406. Katolický kněz – Brno, Hodonín, Dolní Bojanovice, Pohořelice, Dačice. (Katolický týdeník 48/98, 29. 11. 1998.)

DVOŘÁK PAVEL, 27. 11. 1951, TS “Vyškovský”, 1820407. Katolický kněz – Příbor a Lubina. (Katolický týdeník 47/01, 25. 11. 2001.)

DVOŘÁK VÁCLAV, 16. 8. 1933, TS + A “Jizera”, 344101. Katolický kněz – litoměřická diecéze. (qert.cz/zdislava/vyroci.php?mesic=8)

DĚDIČ PETR, 15. 6. 1943, TS “Polívka”, 1738705. Ing., CSc., 2000 společník (dříve jednatel) Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. Bydliště: Dobrovského 2021, Havlíčkův Brod. (www.justice.cz)

ĎURIŠ STANISLAV, 13. 11. 1932, TS + D “Hudobník”, 14430, 21810. Sbormistr, 1959-78 zpěvohra NS v Bratislavě. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

EDELMANNOVÁ VLASTA, 29. 7. 1924, TS "Ema", 822104. Průmyslová výtvarnice. (Nový slovník československých výtvarných umělců. Dodatky, 1994)

ELBEL TOMÁŠ, 11. 10. 1944, TS + D “Tom”, 10640. Doc. ing., CSc., 1982-92 vedoucí slévárenského výzkumu Tatra Kopřivnice, od 1993 ředitel a. s. Slévárna Tatra Kopřivnice (1998 též + předseda představenstva), předseda České slévárenské společnosti, externí pedagog na VŠB Ostrava. 2001 předseda představenstva Slévárna Tatra, a. s., jednatel Slévárna TATRA, spol. s r. o., místopředseda dozorčí rady Energetika TATRA a. s. Bydliště: Dolní Sklenov 113, Hukvaldy. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

ELEK ĽUDOVÍT, 9. 10. 1921, TS + A "Alexius", 1525. Katolický kněz, t. č. na odpočinku – Veľký Kýr. (Katolícke noviny 30. 10. 2001, 39/2001)

ERNYEI ANDREJ (ONDŘEJ), 24. 7. 1944, TS “Ladič”, 3047988. Ladič kláv. nástrojů, muzikant, 1982 založil Jazzfonický kvintet, 1970-75 studoval v Londýně, často v zahraničí. (Encykl. jazzu a mod. popul. hudby, 1990.)

EXNER PAVEL, 30. 3. 1946, TS “Fyzik”, 610288. Doc. RNDr., DrSc., fyzik, 1977-78 asistent, výzk. prac. MFF UK, 1978-86 věd. prac. Laboratoř teoret. fyxiky, 1986-90 vedoucí odd. matem. fyziky – SÚJV(Dubna, Rusko), od 1990 ved. věd. prac. Ústavu jaderné fyziky AV. 1966-70 člen KSČ. Bydliště: V olšinách 120, Praha 10. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

FAIRAIZL JINDŘICH, 14. 6. 1934 – 18. 10. 1993 (sebevražda), TS “Frézař”, 1079288. Režisér, publicista, scénárista, spisovatel. Od 1953 dramaturg, do 1964 šéfredaktor vysílání ČST pro děti a mládež, 1964-70 režisér v oddělení dokumentaristiky, 15. 1. 1990 – 28. 2. 1990 ústřední ředitel ČST, poté režisér ČST – natáčel dokumenty o rozhlasové stanici Svobodná Evropa apod. (Čs. biografický slovník, 1992.)

FENCL ZDENĚK, 28. 6. 1922 – 11. 2. 1981, TS “Hradecký”, 1883301. Též agent rozvědky. Doc. RNDr., DrSc., rodák z Jindřichova Hradce, mikrobiolog, od 1956 vědecký pracovník Mikrobiologického ústavu ČSAV v Praze, docent Univerzity 17. listopadu, člen UNESCO a člen národního komitétu Mezinárodního biologického programu – IPB. 1962 vyznamenán Za zásluhy o výstavbu, 1968 Státní cena Klementa Gottwalda. (Kdy zemřeli? 1980-85), (Čs. biografický slovník, 1992.)

FIBIGER MILOŠ, 24. 9. 1920 – 16. 1. 1987, TS “Bíber”, 245088. Ing., strojírenský odborník, pracoval ve vedoucích funkcích mnoha podniků. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

FIŠER JAROSLAV, 10. 10. 1919, TS + A + D “Rybář”, 89688, 9901. Grafik – Praha. (Čs. biografický slovník, 1992.)

FLOSS PAVEL, 22. 9. 1940, TS “Zdeněk”. Doc. PhDr., filozof, historik věd a kultury, 1962-81 komeniolog v muzeích v Přerově a v Uh.Brodě, 1986-90 učitel dějin kultury na Umprum v Uh. Hradišti, od 1990 učitel filozofie na FF UP Olomouc a předseda red. rady časopisu Studia Comeniana et Historica. Po 1970 se podílel na organizování bytových seminářů. Bydliště: Riegrova 18, Olomouc. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

FLOSSMANN KAREL, 13. 10. 1925 – 22. 12. 2000, TS “Šumavan”, 22536. Doc. ThDr., do 2000 vedoucí katedry biblických věd na teologické fakultě Jihočeské univerzity, emeritní děkan TF JU, katolický farář českobudějovické diecéze - ve Velkém Boru, Chvalovicích a Pačejově, spolupracovník Katolických novin. (Naše rodina 41/85.)

FODOR JIŘÍ, 28. 10. 1927, TS “Balog”, 30088. Lékař, internista-kardiolog, 1953-58 věd. aspirant, později věd. pracovník Ústavu pro choroby oběhu krevního v Praze, od 1968 žije v zahraničí, do 1971 Švédsko, od 1971 pracuje na univ. St. John´s v Kanadě. (Čs. biografický slovník, 1992.)

FOGL STANISLAV, 11. 6. 1921, TS “Novák”, 995705. Farář v Dobrušce. (Naše rodina 34/72.)

FOULD EMILIAN, 16. 6. 1937 – 3. 10. 1995, TS “Evžen”, 300106. Ing., před 1989 šéf mezinárodní spolupráce v Agrozet Brno, po 1989 ředitel obchodní firmy Pragent a podnikatel /mmj. majitel 66% akcií Motorletu Praha za půl miliardy korun/. Od 19. 8. 1990 jednatel a společník INDEPENDENT, export-import, s. r. o., 1993-94 jednatel a společník AURA-INGSTAV Kojetín spol. s r. o., společník Wintite ČR, spol. s r. o., od 16. 6. 1994 člen dozorčí rady Investiční fond EUROINVEST a. s. (likvidace). Bydlel: 1.) Kounicova 7, Brno, 2.) Kirovova 7, Brno, 3.) Dunajská 15, Brno. (Mladá fronta DNES 9. 3. 1995), (www.justice.cz)

FOŘT PET(E)R, 31. 7. 1945, TS “Novák”, 2109801. Katolický farář – sokolovský vikariát plzeňské diecéze. Bydliště: kpt. Jaroše 321/2, Kraslice. (www.arcom.cz/pub/farnost_pobezovice/adresar/index.htm)

FRIČ DUŠAN, 11. 3. 1924 – 2. 1. 1989, TS + A + D “Dušan”, “Franěk”, 1938401, 6915. RNDr., geograf, VŠ pedagog na UK Praha, spoluzakladatel a člen red. rady časopisu Lidé a země. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994)

FRIDRICH FRANTIŠEK, 14. 6. 1941, A “Andreas”, 508888. JUDr., 1956-62 automechanik ČSAD Ústí nad Labem, 1962-89 obchodník, vedoucí právního odboru a tajemník a. s. Chemapol Praha. 1964-70 kandidát a člen KSČ. 1994 generální ředitel a předseda představenstva a. s. CORFIN, leasingová, finanční a obchodní společnost Praha (2000 člen představenstva), prezident Asociace leas. společností ČR, 2000 jednatel a společník Fridrichs Capital Services, spol. s r. o., jednatel a společník Česko-kalifornská investiční společnost Praha, spol. s r. o. (likvidace). Dříve: místopředseda předst. SELGEN, a. s., jednatel COREAL-INVEST s. r. o., předseda dozorčí rady RIM-Tech a. s. Bydliště: Mimoňská 6/642, Praha 9. (Kdo je kdo v ČR 94/95), (www.justice.cz)

FRYDRYCH MIROSLAV, 8. 5. 1928, TS + D “Pavel”, “Kazatel”, 334001, 7522. Evangelický farář – Kolín. 12. 3. 1997 – 15. 4. 1999 člen představenstva Spořitelní a úvěrní družstvo PROSTOR (v konkursu). Bydliště: Vávrova 810, Kolín. (Evangelický kalendář, 1994), (www.justice.cz)

FUSÁN OTTO, 30. 3. 1922, TS + A + D "Gemerský", “Geolog”, 524108, 13551. Slovenský geolog, od 1948 Geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislavě. 1977 člen korespondent ČSAV. (Čs. biografický slovník, 1992.)

GAJDUŠEK VLADIMÍR, 12. 4. 1950, TS “René”, 2604603. ICLic., katolický farář – vikariát Plzeň-jih. Bydliště: nám. Svobody 139, Spálené Poříčí. (www.arcom.cz/pub/farnost_pobezovice/adresar/index.htm)

GALSKÝ DEZIDER, 25. 3. 1921 – 24. 11. 1990, TS “Redaktor”, 1631088. PhDr., CSc., spisovatel, od 1980 předseda Rady židovských náboženských obcí v ČSR. (Slovník české literatury 1970-81.)

GINDL EUGEN, 2. 2. 1944, TS, 30209. Publicista, scenárista. (Encykl. dramat. umení Slovenska A-L, 1989.)

GOLIS VINCENT STANISLAV, 9. 3. 1950, TS “Lukáš”, 2345788. Katolický kněz, kaplan v Dunajské Lužné. (Katolícke noviny 9/2000, 27. 2. 2000), (www.mix.sk/kn)

GOSMAN ALEXANDR, 25. 6. 1932, TS “Dostál”, 2580001. Jaderný chemik, od 1956 fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, od 1977 docent. (Čs. biografický slovník, 1992.)

GRIMMIG PAVEL, 22. 6. 1923, TS + A "Podolí", 2525188. Katolický kněz pražské arcidiecéze. (www.apha.cz, červen 2003)

GROF STANISLAV, 1. 7. 1931, TS “Standa”, 232688. MUDr., psycholog, významný představitel transpersonální psychologie. Psychiatr v psychiatrické léčebně v Kosmonosích, 1961 spoluzakladatel Výzkumného ústavu psychiatrického v Praze, kde se věnoval zkoumání účinků LSD na lidskou psychiku a možnosti využití této drogy v psychoterapii, 1965 podnikl studijní cestu do USA, 1967 při druhé studijní cestě zůstal v USA natrvalo. Od 1969 ved. pracovník ve VÚ psychiatrickém a zároveň profesor na univ. Johna Hopkinse v Baltimore, od 1972 věd. prac. Esalen Institutu v Big Suru v Kalifornii, kde objevuje a rozvíjí techniku holotropního dýchání, umožňující se dostat bez použití drog do transcendentálních oblastí lidské psychiky. Předseda Mezinárodní transpersonální psychologie. (Český biografický slovník XX. století, 1999.)

GROSS LADISLAV, 29. 9. 1925, TS “Laco”, 341008. Novinář, trenér ženské házenkářské reprezentace, mezinárodní rozhodčí házené. (Encyklopédia Slovenska.)

GÁBOR BARTOLOMEJ, 21. 3. 1950, TS “Gabi”, 1917710. JCDr., ICLic., PhD., katolický kněz, děkan v Moldavě nad Bodvou, soudce metropolitního tribunálu košické arcidiecéze. (Katolícke noviny 11/2000, 12. 3. 2000), (www.mix.sk/kn)

HADOBÁŠ FRANTIŠEK, 17. 9. 1925, TS “Chmela”, 301206. Chemik – VÚ gumárenské a plastikářské technologie ve Zlíně. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

HALAMA JINDŘICH, 14. 3. 1925, TS “Boleslav”, 473288. Předseda Úzké rady Jednoty bratrské, člen výk. orgánu svět. Jednoty bratrské, často v zahraničí. Bydliště: S. K. Neumannova 389/25, Mladá Boleslav. (Kostnické jiskry 9/85, 6. 3. 1985.)

HAMALČÍK JAROSLAV, 26. 4. 1936, TS “Tonda”, 1223302. Ing., 1956-61 VÚ telekomunikací Praha, TOS Kuřim, VÚ traktorů ZLK Brno, 1961-91 Agrostroj Pelhřimov (1961-66 zástupce vedoucího energetiky, 1966-71 vedoucí energetiky, 1971-90 sam. vývoj. pracovník – elektronik, od 1991 ředitel závodu Pelhřimov, 18. 6. 1993 – 30. 8. 1993 předseda dozorčí rady Agrostroj Pelhřimov, a. s., 2001 jednatel a společník JARPO s. r. o., podnikatel – JARPO Servis. 1967-69 člen KSČ, před listopadem 1989 člen ČSDI, poté práce v KC OF. Dlužník VZP – 90 miliónů korun. Bydliště: Vnitřní 971, Pelhřimov. (Kdo je kdo 91/92), (www.justice.cz)

HANZLÍČEK TOMÁŠ, 10. 7. 1946, TS “Student”, 1485988. Ing., keramický technolog, 21. 10. 1983 – 10. 4. 1991 předseda představenstva KERAMO PRAHA, družstvo umělecké výroby, pobyty v zahraničí. 1998 ředitel výr. provozu Natural Keramika. 2000 společník Těstoviny PASTIA spol. s r. o., společník (dříve i jednatel) Natural Keramika, spol. s r. o. Bydliště: Na Petřinách 403/2, Praha 6. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

HARTMANN JAN, 26. 4. 1941, TS “Honza”, 2401301. Choreograf, taneční pedagog, časté pobyty v zahraničí. 1998 šéf baletu HDK. Bydliště: Šumavská 20, Praha 2. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

HASTÍK JIŘÍ, 17. 12. 1945, TS "Hrabský", 2083907. Malíř, grafik, teoretik – Olomouc. (Internet – Kalendárium REGO – 17. prosinec)

HAUZAR JOSEF, 11. 3. 1959, TS “Sokol”, “Báťuška”, 2248203. Protojerej, od 1979 pravoslavný duchovní, působil v Lesné, Milíči, Tachově, nyní v Mariánských Lázních. Cesty do zahraničí. Bydliště: 1.) Lesná 58, okr. Tachov, 2.) Ruská 347/9, Mariánské Lázně. (www.pravoslavi.cz/hlas-pravoslavi/99-10/hlas_10.html)

HAVELKA VILÉM, 24. 5. 1914 – 14. 11. 1980, TS “Vilda”, 113588. Ing., atletický trenér a činovník, předseda ústřední trenérské rady sekce lehké atletiky SVTVS. 1952-56 místopředseda ÚV DSO Pracovní zálohy. (Malá encyklopedie atletiky.)

HAVLÍN JIŘÍ, 19. 4. 1930, TS + D “Kritik”, 1902606, 29324. Zoolog, ornitolog, od 1955 věd. pracovník Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV, od 1987 Ústavu systematické a ekologické biologie ČSAV v Brně. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HEITLINGER OTTO, 11. 6. 1913 – 27. 1. 1980, TS “Kos”, 1994601. 1961-74 pracovník ŽNO - tajemník Rady židovských náboženských obcí, člen Svět. sdružení badatelů Starého zákona. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

HEKELE FRANTIŠEK, 22. 5. 1909 – 20. 6. 1969, TS “Jílek František”, 9761. Vlastivědný pracovník, správce muzea v Mohelnicích, redaktor. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

HEMZAL KAREL, 31. 7. 1932, TS “Docent”, 1521588. Prof. ing., CSc., 1977-87 docent strojní fakulty ČVUT v Praze, 1980-85 proděkan pro zahraniční styky, od 1987 profesor. 1985-90 ředitel odboru na ministerstvu školství, od 1989 šéfredaktor časop. Společnosti pro techniku prostředí: Vytápění, větrání, instalace. Bydliště: Na Míčance 17, Praha 6. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

HENYCH OLDŘICH, 12. 1. 1920, TS “ Adalricus”, 995305. Katolický farář – Náchod. (www.oku-kl.cz/farnost/info.htm)

HERYÁN MIROSLAV, 13. 7. 1923, TS + A “Henry”, “Svatý”. 3639401, 11078. ThMgr., 1949-54 tajemník Synodní rady ČCE pro práci s mládeží, 1955-60 VŠ pedagog na Komenského fakultě, 1960-71 a 1978-95 farář v Praze, 1971-78 v Brně, člen ÚV Kostnické jednoty a předseda komise evang. esperantistů, 1991 zakladatel a předseda Evangelické aliance, od 1991 ředitel Biblické školy v Hradci Králové. (Evang. kalendář, 1994.)

HEŘMAN SÁVA, 21. 5. 1926, TS “Havran”, 137788, 1147288. Filolog, VŠ pedagog. Působil na FF UK Praha a na univerzitách v Pekingu, Sofii a Bělehradě. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995), (Biograficko-bibliografický slovník, 1972)

HEŘMANSKÝ FRANTIŠEK, 22. 2. 1919 – 8. 12. 1980, TS + A + D “Franta”, 185788, 9357. Lékař, internista-hematolog, od 1950 I. inter. klinika, 1968-80 přednosta 1. interní kliniky fak. všeob. lékařství UK v Praze. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

HEŘMANSKÝ JAN, 7. 9. 1943, TS + D, 1080305. Ing., chemik, 1983-89 výr. náměstek Technolen, s. p., 1989-90 ředitel TVAR ever wood, předseda úseku severské kombinace čes. svazu lyžování, 1998 generální ředitel a 100% majitel firmy SVITAP spol. s r. o. /2000 též/, 2000 předseda představenstva Českomoravský len a. s., předseda Okresní hospodářské komory Svitavy, podnikatel – firma Heřmanský. Bydliště: 1.) Mánesova 4, Svitavy, 2.) Smetanova 1281/c, Lomnice nad Popelkou. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

HEYBERGER KAREL, 16. 3. 1922 – 16. 11. 1980, TS “Nisa”, 615088. Též agent rozvědky. RNDr., DrSc., parazitolog a imunolog, 1949-55 prac. Voj. techn. ústavu, 1955-57 VLH Hradec Králové, 1957-61 VÚHEM Praha, 1961-66 Parazitologický ústav ČSAV, 1966-70 Ústav experimentální biologie a genetiky ČSAV, 1970-80 Ústav molekulární biologie a genetiky. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

HIRKA JÁN, 16. 11. 1923, A "Vladimír". Mons., řeckokatolický kněz, v 50. letech několik let vězněn, 1968 děkan a správce farnosti Prešov, od 1968 administrátor prešovské diecéze, od 1979 papežský prelát, od 11. 9. 1989 prešovský sídelní biskup. (www.rcc.sk)

HLADÍK JIŘÍ, 7. 12. 1953, TS “Josef”, 2014005. Katolický farář – karlovarský vikariát. Bydliště: nám. Svobody 2, Karlovy Vary. (www.arcom.cz/pub/farnost_pobezovice/adresar/index.htm)

HLAVÁČEK VLADIMÍR, 28. 9. 1939, TS + D “Rybář”, 1760201. Chemický inženýr, 1961-80 odborný asistent VŠCHT v Praze, od 1980 žije v zahraničí, od 1982 v USA, prof. univ. v Buffalu – stát New York. (Čs. biografický. slovník, 1992.)

HLOUCH VÁCLAV, 8. 11. 1933, TS + A “Josef”, 2421801. Katolický kněz – litoměřická diecéze. (qert.cz/zdislava/vyroci.php?mesic=11)

HLOUŠEK MIROSLAV, 9. 2. 1927 – 24. 6. 1987, TS “Kalich”, 1458904. Farář Jednoty bratrské, 1950-72 v Rovensku pod Troskami, 1972 - 1995 v Železném Brodě, 1984-86 člen Úzké rady Jednoty bratrské, člen redakční rady časopisu Jednota bratrská. Bydliště: Nádražní 1066, Turnov. (Kostnické jiskry 23/87, 24. 6. 1987.)

HNÍDEK JAROSLAV, 30. 4. 1921 – 8. 10. 1984, TS “Vítězslav”. Ing., chem. technolog, od 1948 prac. Ústavu plast. hmot Semtín, 1954-60 ministerstvo chem. průmyslu, od 1960 ved. prac. ÚMCH ČSAV Praha, předseda Stálé normalizační komise pro plasty, člen red. rady čas. Chemický průmysl a Plasty a kaučuk, pedagog VŠCHT Pardubice. Řád práce. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

HOFMAN EDUARD, 16. 5. 1914 – 11. 6. 1987, TS + A + D “Ředitel”, 91588, 7070. Režisér animovaných filmů, knižní grafik a ilustrátor, po 1945 jeden ze zakladatelů studia Bratři v triku, 5. 4. 1957 – 11. 2. 1964 ředitel FS Barrandov. 1979 zasloužilý umělec. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

HOKEŠ JAROSLAV, 5. 5. 1904 – 10. 9. 1975, TS “Alexander”, 40588. Úředník v Praze, docent angličtiny, překladatel. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

HOLEŠOVSKÝ JOSEF, 17. 1. 1934, TS “Opat”, 2425803. Katolický farář – tachovský vikariát. Bydliště: Kostelní 66, Tachov. (www.arcom.cz/pub/farnost_pobezovice/adresar/index.htm)

HOLMAN JAROSLAV, 25. 6. 1931, TS + D “Pěna”, 14968. Entomolog, od 1959 věd. prac. Entomologického ústavu ČSAV v Praze /od 1984 v Českých Budějovicích/, 1951-56 studium v Moskvě. (Čs. biogr. slovník, 1992)

HOLČÍK CYRIL, 25. 6. 1917 – 17. 11. 1986, TS “Konečný”, 263106. Ing., věd. prac. v oboru technologie plastů, 1948-51 patentový ref., od 1951 VÚ pro polyamidy /později VÚ VPH a VÚ GPT/, spoluautor řady vynálezů. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

HOLÁŇ IVO (zaznamenáno HOLÁN), 12. 12. 1955, A + TS "Sudek", "Gaston", 38770. Fotograf – Žďár nad Sázavou. (Klub výtvarných umělců Horácka, 1999)

HORA JIŘÍ, 15. 3. 1922, TS “Jenda”. Fotograf – Frenštát pod Radhoštěm, překladatel z angličtiny. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

HORVATOVIČ MILAN, 26. 2. 1939, TS +D “Slovák”, 10403, 21347. Film. režisér, tvůrce animovaných filmů. Zasl. umělec. 2000 jednatel a společník AAT Andersen film, spol. s r. o. Bydliště: Radhoštská 18, Praha 3. (Všeobecná encyklopedie G-L, 1997.)

HORÁK PETR, 5. 9. 1935, A "Horal", 13710. Pracovník ČSAV, pedagog – Brno, filozof, šéfredaktor Filosofického časopisu. (Český biografický slovník XX. století A-J, 1999)

HOUSKA JOSEF, 22. 1. 1920 – 23. 8. 1987, TS “Pekař”, 1233188. Textilní odborník, od 1951 hlavní inženýr lehkého průmyslu na hlavní správě pletáren, od 1956 vedoucí odboru tech. rozvoje ministerstva spotř. průmyslu, poradce ministra průmyslu ČSR, generální ředitel pletařského průmyslu v Písku. 1966 Řád práce. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

HRBATA ZDENĚK, 28. 12. 1952, TS “Stipendista”, 2644901. Doc. PhDr., CSc., literární historik, komparatista franc. a čes. literatury, překladatel, 1985-92 věd. prac. Ústavu pro čes. a svět. literaturu ČSAV, 1990-92 ved. redaktor věd. časopisu Litteraria Pragensia, od 1997 doc. Centra komparatistiky FF UK. Stud. pobyty ve Francii a ve Švýcarsku. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

HRBATÝ EDUARD, 15. 8. 1923, TS + A “Kastelán”, 1713204. Katolický kněz – litoměřická diecéze. (qert.cz/zdislava/vyroci.php?mesic=8)

HRDINA MILAN, 16. 7. 1931, TS + D “Bank”, “Darbista”, 1398508, 24334. Zástupce Křesťanských sborů na Slovensku. (Živé slovo 3/2001.)

HRUŠOVSKÝ FEDOR, 10. 9. 1911, TS, 169009. 1949-54 vedoucí Roln. skladištního družstva, od 1954 ved. záv. školy práce, od 1961 ved. OU n. p. Povážské strojírny. Člen KSČ a LM od 1946. (Encykl. Slovenska E-J.)

HRÚZ PAVEL, 14. 6. 1941, TS “Šúr”, 1663609. Redaktor, prozaik, publicista – Banská Bystrica.

HRŮZA JAN, 27. 8. 1937, TS + D “Beta”, 471601, 34716. Zpěvák, publicista, disc jockey. 1960-63 založil a vedl divadélko MaSaKr (Malý satirický kroužek), 1963-65 zpěvák skupiny Komety, 1966 se podílel na vzniku Music f Clubu, jehož pak byl stálým konferenciérem, 1968 založil časopis Pop Music Express a více než rok byl jeho šéfredaktorem. 1971 byl u zrodu Dynacord klubu (pozdější vinohradská Dvojka), od začátku 70. let disc jockey. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

HUDEC KAREL, 18. 11. 1927, TS “Robert”, 254806. Ornitolog, od 1955 věd. pracovník Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV, 1987-90 Ústavu systematické a ekologické biologie ČSAV v Brně. (Čs. biogr. slovník, 1992.)

HUML EMANUEL, 30. 5. 1924 – 25. 2. 1988, TS + D “Dvorský”, 590788, 33025. ThDr., evangelický farář ve Dvoře Králové, senior východočeského seniorátu ČCE, předseda mírového odboru Synodní rady ČCE, člen předsednictva Regionálního sdružení Křesťanské mírové konference, člen České mírové rady, účastník konferencí v zahraničí. (Kostnické jiskry 13/88, 13. 4. 1988.)

HUPCEJ ŠTEFAN, 19. 10. 1938, TS + A “Pavol”, 1559710. Katolický kněz, titulární arciděkan, správce farnosti Pakostovo. (Katolícke noviny 5. 10. 2003, 40/2003)

HUŇATÝ VÁCLAV, 28. 9. 1902, TS “Novák”, 1238888. Od 1962 superintendent Evangelické církve metodistické, farář v Českých Budějovicích. (Kostnické jiskry 30/62, 20. 9. 1962.)

HÜBL MILAN, 27. 1. 1927 – 28. 10. 1989, TS “Tomáš”, 3387088. Historik, publicista, 1950-64 přednášel na VŠ politické ÚV KSČ, 1968-69 rektor VŠ politické ÚV KSČ, člen ÚV KSČ, poslanec ČNR, 1969 krátce poslanec SN FS, 1977 signatář Charty 77, spolupracovník samizdatových edic, 1987-89 samizdatových Lidových novin. Do 1970 člen KSČ. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HÜBNER JAROSLAV, 12. 5. 1924, TS + D "Jirák", "Jarmil", 9258, 16156, 18936. Dirigent, sbormistr, skladatel, pedagog, od 1955 dirigent divadla v Hradci Králové, od 1959 šéf orchestru. Působil též v Bystřici pod Hostýnem. (Slovník českých sbormistrů A-L, 1982)

HÁJEK LUBOMÍR, 5. 5. 1921, TS + A +D “Richter”, 100688, 8622. Dlouholetý vedoucí sbírky orientálního umění v Národní galerii v Praze. (Literární noviny 18/96, 2. 5. 1996.)

HÁJEK MILOSLAV, 2. 12. 1923 – 7. 10. 1995, TS “Miloš”, 1441788. ThDr. h. c., evangelický farář v Gottwaldově /Zlín/, synodní senior ČCE, od 1985 místopředseda Ekumenické rady církví. Žil v  Malenovicích. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

ILTIS RUDOLF, 8. 1. 1899 – 1. 8. 1977, TS “Leo”, 48501. JUDr., ústřední tajemník Židovských náboženských obcí v ČSR, vedoucí redaktor věstníku ŽNO. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

INTRIBUS ROBERT, 29. 9. 1919, TS, 320609. Slov. bioklimatolog, 1959-81 VÚ lesního hospodářství ve Zvolenu, 1981-84 prof. na univ. v Setifu /Alžírsko/. (Čs. biografický slovník, 1992.)

JANČOŠEK KAROL, 31. 1. 1934, TS “Gander”, 1340010. Dramatik, překladatel, od 1958 dramaturg Čs. rozhlasu v Košicích. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

JANÁS PAVEL, 1. 2. 1956, TS “Petr”, 939507. Evangelický farář – Ostravice. (Evangelický kalendář, 1994.)

JANÁČ PAVOL, 7. 12. 1942, TS + A, 49909. ThDr., PhD., katolický kněz, správce farnosti v Zákamennom. (Katolícke noviny 24. 12. 2002, 47/2002)

JAVOREK KAREL, 31. 7. 1941, TS “Jiří”, 2503607. Katolický kněz – Brušperk. (Katolický týdeník 31/01, 5. 8. 2001.)

JEDINÁK MILAN, 20. 1. 1940, TS “Paľo”, 318209. Katolický kněz, správce farnosti Lysá pod Makytou. (Katolícke noviny 3/2000, 16. 1. 2000), (www.mix.sk/kn)

JEDLIČKA FRANTIŠEK, 1. 6. 1920 – 3. 5. 1984, TS + A “Adam”, 235488, 682. Prof. ThDr., katol. farář u sv. Markéty v Praze-Břevnově, prof. Cyrilometod. bohoslov. fak. v Praze a Litoměřicích, člen výb. praž. měst. Sdružení katol. duchovních Pacem in terris, člen red. rady - Katolické noviny. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994)

JELÍNEK MILAN, 30. 9. 1947, TS + D “Otakar”, 1747905. 1971-91 redaktor Čs. rozhlasu v Hradci Králové, od 1991 redaktor region. televize Video Puls v Hradci Králové. (Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995, 1996.)

JEČNÝ DOBROMIL, 10. 2. 1917, TS + D “Vlasta”, 1269888, 22283. Doc. JUDr., CSc., 1945-50 ÚRO a Světová odborová federace v Paříži, 1950-54 velvysl. rada v Moskvě, 1954-64 vedoucí diplomat. protokolu FMZV, 1960-64 velvyslanec v Japonsku, od 1964 VŠ učitel na Univ. 17. listopadu, UK, VŠE, VŠZ Praha a Č. Budějovice, 1994 externí VŠ učitel. Velmi časté zahraniční cesty, obdržel několik čs. vyznamenání, do 1970 člen KSČ. Bydliště: Liberijská 567/1, Praha 6-Vokovice. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

JEČNÝ VÁCLAV, 24. 8. 1935, TS “Akademik”, 1269888. Básník. (Slovník české literatury 1970-1981.)

JEŽEK KAREL, 22. 6. 1947, TS “Karo”, 1579788. Ing., studoval na Institutu vysokých evropských studií ve Štrasburku, 1996 vedoucí tisku a public relations a. s. Živnostenské banky. (Časopis Aspekt, jaro 1996.)

JEŽEK VÁCLAV, 17. 6. 1944, TS “Osten”, 1643403. Zvukový mistr, od 1967 v elektroakustickém studiu Čs. rozhlasu v Plzni, nyní vlastní privátní rozhl. stanici. 2000 jednatel a společník TV pro s. r. o., člen doz. rady a společník První rozhlasová s. r. o., prokura Media TV Pro s. r. o., jednatel a společník RADIO FM Plus PLZEŇ, spol. s r. o., jednatel a společník FM Records, s. r. o., jednatel a společník ŠUMAVA MEDIA, s. r. o., společník HOLIDAY TRAVEL, spol. s r. o. Dříve: jednatel a společník MEDIA PRODUCTION-MEDIÁLNÍ AGENTURA s. r. o., společník EST alfa, s. r. o. Bydliště: Čechova 28, Plzeň. (Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964-94, 1994), (www.justice.cz)

JUNGMAN BOHUMIL, 31.10. 1940 – 18. 11. 1993, TS “Bohdan”, 2465388. CSc., sociolog, 1991 ředitel Institutu pro výzkum veřejného mínění – Praha. 1963-69 Ústav soc. pol. věd UK Praha, 1969-72 Ústav pro výzkum veřejného mínění, 1972-73 Kabinet pro výzkum veřejného mínění při Federálním statistickém úřadu ČSAV, 1973-89 v Ústavu práce a sociálních věcí. Bydlel: Štichova 577, Praha 4. (Kdo je kdo 91/92.)

JÁNOČKOVÁ LUDMILA, 6. 6. 1954, TS “Kája”, 4364101. Ing., před 1989 průvodkyně CKM a vedoucí mezinárodního oddělení Mezinárodního svazu studentstva, po 1990 majitelka a ředitelka CK Alfa Omega Travel spol. s r. o. Bydliště: U Nikolajky 27, Praha 5. (Ekonom 16/94, 21. 4. 1994), (www.justice.cz)

JESTŘÁB VOJTĚCH, 8. 10. 1922, TS “Jeřabina”, 2261101. PhDr., spisovatel, překladatel, publicista. 1949-69 a 1990-95 VŠ pedagog, 1969-73 estrádní agent. Člen ČSSD. Bydliště: Vaneč 5, Náměšť nad Oslavou. (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

JÍLEK ANTONÍN, 21. 8. 1928, TS “Svatopluk”, 2626501. Do 1968 učitel a člen red. rady Učitelských novin, pak vychovatel v dětském domově, později v ústavu sociální péče pro mentálně postižené, následně zahradník. (Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995, 1996.)

JÓNA EUGEN, 20. 2. 1909, TS “Edo”, 530008. PhDr., CSc., jazykovědec, 1960-76 prac. Jazykovědného ústavu Ľ. Štúra SAV. (Encyklopédia Slovenska.)

KADLEC JAN, 8. 2. 1913, TS “Jan”, 14758. 1988 místopředseda OV ČSL v Domažlicích. (Naše politika 9/88.)

KALETA DANIEL, 15. 5. 1955, TS “Adam”, 832402. Soukromý podnikatel – ART LEATHER ATELIER – výroba kožených výrobků, nákup zboží a prodej. Bydliště: Truhlářská 244/2, Tábor. (wwwinfo.mfcr.cz/ares) [Farář CČSH v Ústí nad Labem? {Rok souhlasí.} (www.ccsh.cz)]

KANDERA PAVOL, 21. 5. 1936, TS + A + D "Števo", 311209. ThDr., katolický kněz na odpočinku – Ružomberok. (Katolícke noviny 13. 5. 2001, 19/2001)

KASARDA ŠTEFAN, 18. 12. 1935, TS, 876010. PhDr., dramatik, 1959-72 vedoucí vysílání pro mládež v Čs. rozhlasu Košice. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

KASZPER KAZIMIERZ, 18. 11. 1946, TS "Marian", 2481007. Básník, prozaik, novinář, publikoval v polských novinách. (Literární slovník severní Moravy a Slezska 1945-2000, 2001)

KATINA ANDREJ ĽUDOVÍT, 4. 2. 1909, TS, 2489. Evangelický farář v Hronseku, biskup západního distriktu, básník, spisovatel. (Encyklopédia slovenských spisovateľov A-O.)

KAUŠITZ OTTO, 19. 5. 1909 – 30. 4. 1982, TS “Skladateľ”, 5147. Textař, libretista, překladatel, od 1951 člen sboru a um. tajemník Nové scény v Bratislavě, redaktor ve Svazu slovenských skladatelů, redaktor vydavatelství Supraphon a Slovenského hudebního fondu. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

KAVALE JOSEF, 16. 12. 1919, TS “Kavalír”, 1056402. Kněz římskokatolické církve, od 1959 administrátor jindřichohradeckého proboštství a biskupský vikář měst. a venkov. vikariátu jindřichohradeckého, 1973 sídelní kanovník katedr. kapituly v Č. Budějovicích, 1974-1990 kapitul. vikář českobudějovické diecéze, 1994 kanovník katedrál. kapituly v Č. Budějovicích, duchovní správce farnosti u sv. Jana Nepom., člen etické komise nemocnice III. st. Č. Budějovice. (Kdo je kdo v ČR 94/95.

KAVALÍR MIROSLAV, 1. 3. 1900 – 20. 1. 1981, TS “Jindra”, 23299. Lékař, tělovýchovný pracovník a sokolský cvičitel, 1945-únor 1948 náčelník Čs. obce sokolské. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

KAŠE JAKUB, 21. 8. 1941, TS “Jakub”, 1797188. Sochař, 1995 mluvčí nadace Lemberk /záchrana kopce Tlustec v Jablonné/, prac. anglické firmy Wimpey. (Práce 13. 6. 1995), (Práce 21. 8. 1995.)

KAŠPAREC JAN, 6. 7. 1935, TS “Honza”, 33298. Křesťanské sbory – Brno, od 1981 zástupce Křesťanských sborů při jednáních s úřady. KS StB Brno. (Anténa, 2000.)

KEBL FRANTIŠEK, 11. 1. 1910 – 9. 11. 1980, TS “Pardubický”, 21346. Doc. ing., chemik, VŠ pedagog, 1953-75 vedoucí katedry umělých vláken VŠCHT Pardubice. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

KEMR JIŘÍ, 9. 8. 1921, TS “Kuneš”, 1317306. Keramik, 1945-56 ředitel porcelánky ve Staré Roli a pedagogicky činný na střední umělecké prům. škole keramické v Karlových Varech, 1965-85 vedl keramický závod v Kunštátě na Moravě. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KERTIS MIROSLAV, 12. 1. 1951, TS “Kráľ”, 17259. Katolický kněz v Duplíně. (Katolícke noviny 52/2000, 24. 12. 2000), (www.mix.sk/kn)

KINDLMANN JAROSLAV, 18. 2. 1921, TS Profesor”, 7865. Doc. ing., CSc., od 1963 pedagog provozně ekonomické fakulty VŠZ České Budějovice. 1994 vedoucí obchodního zastupitelství rakouské firmy TVC – Trans Viridis Consulting, Bad Vöslau. KS StB České Budějovice. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

KIŠŠ FRANTIŠEK, 21. 1. 1936, TS “Celibát”, 28343. Katolický farář – sokolovský vikariát. 2000 člen správní rady Nadační fond pro opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie. Bydliště: 1.) Lomená 4, Karlovy Vary, 2.) nám. 5. Května 8, Kynšperk n. Ohří. (www.arcom.cz/pub/farnost_pobezovice/adresar/index.htm), (www.justice.cz)

KLAPETEK MILAN, 24. 6. 1944, TS “Richard”, 1544604, 2744206. Evangelický farář v Brně-Husovicích, vikář brněnského seniorátu. (Evangelický kalendář, 1994.)

KLAPPER OSVALD (zaznamenáno KLAPER), 10. 7. 1930 Opava, TS + A + D "Osvald", 11018. Malíř, grafik, ilustrátor. (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2000, 2000)

KLAČANSKÝ JURAJ, 29. 5. 1950, TS “Juraj”, 23612. Prof. MUDr., CSc., lékař, 1990-95 přednosta ORL kliniky LF UK v Bratislavě, od 1995 přednosta ORL kliniky LF UP v Olomouci. Zakládající člen Lion´s klubu Istropolis v Bratislavě, šéfredaktor čas. Choroby hlavy a krku, zástupce šéfredaktora čas. Otolaryngologie a foniatrie. Bydliště: Cesta na Kamzík 17, Bratislava. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

KLAČKO HERMAN, 22. 10. 1913, TS + D “Goga”, 7699, 35005. Spisovatel, 1959-65 prac. Orientalistické společnosti SAV, 1966-70 prac. čs.. komise UNESCO. (Slovník slovenských spisovatel‘ov pre deti a mládež.)

KLIMEŠ JIŘÍ, 21. 4. 1910 – 19. 8. 1981, TS “Most”, 137988. Technik, 1954-61 pedagog VŠ železniční v Praze a VŠ dopravní v Žilině, 1961-63 projektant ve Státním ústavu dopravního projektování v Praze, od 1963 prof. ČVUT v Praze. Zabýval se betonovým a mostním stavitelstvím. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KLIMITS ĽUDOVÍT, 27. 3. 1935, TS “Bodnár”, 420308. PhDr., dramatik, režisér, 1980-87 prac. Ministerstva kultury SSR, od 1987 ředitel vydavatelství Madach. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

KLIMČÍK ARNOŠT, 24. 7. 1945, TS “Šesták”, 14408. Házenkář – zlato z MS 1967, stříbro z OH 1972. (Všeobecná encyklopedie K-L, 1999.)

KLOBEC KAREL, 11. 9. 1905 – 5. 7. 1983, TS “Dobrovolný”, 2589988. MUDr., CSc., internista, primář, od 1945 náčelník interny vojenské nemocnice v Olomouci. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

KLUČÁR MICHAL, 20. 5. 1921, TS "Karol", 2764, 6485, 6593. Mons., katolický kněz – Spišská Kapitula, církevní publicista. (Katolícke noviny 6. 5. 2001, 18/2001)

KLVAŇA MILAN 6. 1. 1927, TS “Miloš”, 1969506. Malíř, grafik – Brno. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995.)

KLÍMA VLASTIMIL, 10. 12. 1898 – 23. 12. 1987, TS “Orlík”, 1138288. Právník, publicista, politik. 1951 zatčen a 1952 odsouzen ve vykonstruovaném procesu se “Zelenou internacionálou” k doživotnímu vězení. 1960 amnestován, 1967 plně rehabilitován. (Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, 1994), (Čs. biografický slovník, 1992.)

KMONÍČEK JAN, 5. 6. 1962, TS + A "Klerik", 2600988. Mgr., katolický kněz – Týnec n. S., Chotušovice, Záhoří n. L. (Informace královéhradecké diecéze, červen 2002)

KNIEŽO JURAJ, 18. 3. 1945, TS “Peter”, 23509. 2000 společník FIT PLUS BOHEMIA, s. r. o. Bydliště: Lotyžská 12, Bratislava. (www.justice.cz) [Dříve místopředseda ÚV ČSTV?]

KOCKA ĽUBOMÍR, 29. 1. 1957, TS “Igor”, 23766. Režisér, scenárista, od 1981 Hlavní redakce lit.-dram. vysílání v Bratislavě. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

KOCMAN FRANTIŠEK, 22. 12. 1936, TS + A “Antonín”, 2035705. Katolický kněz – litoměřická diecéze. (qert.cz/zdislava/vyroci.php?mesic12)

KOHOUTEK JIŘÍ, 26. 3. 1948, TS “Fabián”, 2345688. Ing., 1978-80 asistent ředitele Loana Rožnov p. R., 1980-81 asistent gen. ředitele GŘ pletařského průmyslu, 1981-87 poradce ministra průmyslu, 1987-92 generální ředitel VÚP Brno, od 1992 ředitel sekretariátu ATOK Praha. 2000 člen předst. Bytové družstvo Kozmíkova, 1. místopředseda předst. IPF lehkého průmyslu a. s. Dříve: 2. místopředseda doz. rady (i člen představenstva) F.B.E. holding a. s., člen předst. VEBA, textilní závody a. s., člen doz. rady SLEZAN Frýdek-Místek a. s. Bydliště: Kozmíkova 1103/7, Praha 10. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

KOHÚT JURAJ, 18. 4 1947, TS “Juro”, 25652. ThMgr., kazatel Bratrské jednoty baptistů, od 1979 v Nesvadech na Slovensku, od 1993 Bernolákovo. 1977-81 předseda odboru mládeže BJB, od 1986 člen Ústřední rady Bratrské jednoty baptistů, od 1991 předseda Rady BJB na Slovensku. (Rozsievač 7/76), (Rozsévač 4/97.) [1992-95 tajemník Evangelické aliance na Slovensku?]

KOLAŘÍK FRANTIŠEK, 1. 8. 1927, TS “Jan”, “Jan II”, 636488, 15735, 2074903. Kazatel Bratrské jednoty baptistů – Aš, předseda evangelizační komise, člen Rady starších BJB. (Rozsievač 1/78.)

KOLEČANSKÝ KAROL, 12. 11. 1920 – 6. 4. 2001, TS + A, 314309. Mons. ThDr., katolický kněz – Charitní dům Beckov, děkan, 1971-72 šéfredaktor slovenských Katolických novin, rektor Kněžského semináře v Bratislavě. (Katolícke noviny 22. 4. 2001, 16/2001)

KOLEČKÁŘ JIŘÍ, 22. 7. 1920, TS “Jožka”, 2002206. Farář v Luhačovicích. (Naše rodina 29/80.)

KOLLER JÚLIUS, 1. 4. 1921, TS + A "Liturg cenzor", 12716. Mons., katolický kněz, děkan v Boldogu. (Katolícke noviny 25. 3. 2001, 12/2001)

KOLOMAZNÍK KAREL, 3. 5. 1938, TS "Garant", 3496606. Prof. Ing., DrSc., chemik, vědec a VŠ pedagog. Společník "BIOTREND MORAVA s. r. o.", dříve člen dozorčí rady ROKOSPOL a. s. Bydliště: Dřevnická 4131, Bartošova čtvrť II, Zlín. (Slovník osobností Zlínska – www.divadloschod.cz/val.atheny/soz), (www.justice.cz)

KOLÁŘ ANTONÍN, 16. 9. 1940, TS “Hradecký”, 17790. Katol. farář v Hradci nad Moravicí. (Katol. týdeník 30/00, 17. 9. 2000.)

KOLÁŘ JAROMÍR, 30. 7. 1926, TS “Gama”, 20959. Lékař, rentgenolog, do 1976 na radiologické klinice fak. všeob. lék. UK v Praze, od 1976 vedoucí oddělení radiodiagnostiky Institutu pro další vdělávání lékařů a farmaceutů v Praze, od 1980 profesor UK v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KOMPÉR PAVOL, 25. 1. 1930, TS “Ampler”, 18021. Katolický kněz, tit. děkan v Košicích. (Katolícke noviny 3/2000, 16. 1. 2000), (www.mix.sk/kn)

KOMPÁNEK VLADIMÍR, 28. 10. 1927, TS “Sochar”, 13293. Slovenský sochař. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KONEČNÝ IVAN, 19. 4. 1944, A + TS "Radošovský", "Spevák", 29135. Katolický kněz a děkan – Považské Podhradie. (Katolícke noviny 16/2004, 18. 4. 2004)

KONÍČEK JOSEF, 5. 12. 1921, TS “Kozák”, 185, 264788, 879388, 1755601. Chemik, 1962-86 ředitel Ústřední informační služby chemie v Praze. (Český biografický slovník XX. století, 1999.) [Do 1996 předseda Hnutí důchodců za životní jistoty? Nebo TS “Kotek”, nar. 19. 1. 1919?]

KOSTOHRYZ JOSEF, 25. 12. 1907 – 24. 5. 1987, TS “Pepa”, 22792. Básník, překladatel. 1951-63 vězněn, 1968 rehabilitován. Od 1963 překladatel ve svobodném povolání. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KOTALÍK FRANTIŠEK, 13. 9. 1917 – 21. 9. 1993, TS + D “Profesor”, 204088, 154, 3423. Prof. ThDr., proděkan Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích a děkan svatovítské metropolitní kapituly. 1985 čestné uznání za obětavou mírovou práci. (Vděčnost i závazek, 1985), (www.apha.cz, září 2003)

KOTÁL JAN, 6. 12. 1927, TS “Tábor”, 1247802. Katolický farář v Soběslavi, okres Tábor. (Katolický týdeník 49/98, 6. 12. 1998.)

KOTÍK JAROMÍR, 19. 1. 1919, TS “Josef”, 15820. Do 1961 učitel ZŠ Velká Bíteš, 1961-68 v Okresním archívu Velké Meziříčí, 1969-80 ředitel školy při dětské psychiatrické léčebně ve Velké Bíteši, od 1981 vedoucí muzea ve Velké Bíteši, regionální publicista. (Slovník spisovatelů okresu Žďár nad Sázavou, 1992.)

KOUDELKA JIŘÍ, 8. 1. 1932, TS + D “Kamil”, 2210905, 14100. Katolický farář – Náchod. (www.oku-kl.cz/farnost/info.htm)

KOUKAL EDMUND, 13. 9. 1918 – 13. 9. 1978, TS “Eda”, 6665. Novinář, sport. redaktor Mladé fronty, redaktor čas. pro mládež Pionýrské stezka. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

KOUTNÍK JIŘÍ, 23. 1. 1922 – 15. 2. 1996, TS “Norbert”, 16694. Katolický kněz, arciděkan v Plzni, vikář a dlouholetý farář ve Štáhlavech, Starém Plzenci a Štěnovicích. (Katolický týdeník 3/99, 17. 1. 1999 a 4/01, 28. 1. 2001.)

KOUŘIL MILOSLAV (MILOŠ), 1. 6. 1932, TS "Holešovský", 15271. Doc. PhDr., Archivář, VŠ pedagog. Od 1956 pracoval ve Státním archivu Janovice u Rýmařova v Olomouci a od 1971 byl jeho vedoucím. Jednatel historické sekce VSMO, zástupce vedoucího Katedry humanitních věd a evropských studií FF UP Olomouc. Člen správní rady Nadační fond Centra pro exilová studia. Bydliště: Ibsenova 3, Olomouc. (Slovník osobností Zlínska – www.divadloschod.cz/va.atheny/soz), (www.justice.cz)

KOVÁČ JURAJ, 21. 4. 1934, TS “Hron”, 6605. Herec, 1952-61 člen činohry DJGT Zvolen, od 1961 prac. okr. osvětového střediska v Banské Bystrici. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

KOZOHORSKÝ LEONARD, 25. 4. 1942, TS “Jarda Ševčík”, 15365. Ing., od 1996 likvidátor, nucený správce. 2000 společník KOBRA s. r. o. Bydliště Kosmonautů 1, Brno. (www.justice.cz), (Finanční zpravodaj 9/97.)

KOZÁR ILKO, 28. 1. 1941, TS + D “Sokrates”, “Kozák”, 12142, 9284, 26475. Křesťanské sbory – Nitra.

KOŽÁK ANTON, 12. 3. 1952, TS “Tono”, "Rudolf", 11252. Katolický kněz, správce farnosti v Čavoji. (Katolícke noviny 8/2002)

KOŠTIAL RUDOLF, 3. 4. 1913 – 28. 10. 1991, TS “Horák”, 302609. ThDr. h. c., od 1969 biskup západního distriktu Slovenské evangelické církve a. v. a ČSSR, farář ve Zvolenu, předseda Biblické společnosti na Slovensku, redaktor časopisu Cirkevne listy, člen mírových hnutí, překladatel, člen předsednictva Matice slovenské.

KOŠTÁL JAROSLAV, 29. 11. 1923, TS “Jara”, 1563907. Evangelický farář v Opavě. (Evangelický kalendář, 1999.)

KOŘÍNEK KAREL, zazn. 5. 2. 1920, nar. 2. 5. 1920 – 16. 2. 2000, TS + D “Pedagog”, “Doktor”, 1069188, 22217. PaedDr., 1970-81 zástupce Křesťanských sborů při jednáních s úřady, 1969-88 odpovědný redaktor časopisu Křesťanských sborů Živá slova. Do 1956 učitel, 1. 12. 1968 – 30. 6. 1974 ve Výzkumném ústavu pedagogickém, cesty do zahraničí. (Živé slovo 2/2000.)

KRBOVÁ LJUBA, 5. 7. 1958, TS “Ljusa”, 3416901. Herečka, 1978-91 v Divadle E. F. Buriana. (capek.scena.cz/salon)

KRCH JOSEF, 30. 10. 1943, TS “Fojta”, 13960. Ing., 1998 ředitel Siemens Nixdorf Prague s. r. o., 2000 jednatel Fujitsu Siemens Computers, s. r. o. 31. 7. 1996 – 23. 6. 1998 ředitel odštěpného závodu IPS a. s. Bydliště: Italská 212/5, Praha 2. (Business journal 8. 6. 1998), (www.justice.cz)

KREISSL REINER, 13. 4. 1924, TS “Pavel”, 11074. Znalec a sběratel umění, starožitník. Rodák z Někova u Rakovníka, od 1963 žije v Německu, od 1963 ředitel aukčního domu Weinmüller-Neumeister v Mnichově, ve 2. polovině 90. let věnoval ČR spoustu uměleckých předmětů. (Lidové noviny 29. 1. 2000), (Právo 11. 11. 2000), (Češi ve světě, 2000.)

KREMPL JAROSLAV, 23. 9. 1932, A "Jiří", 16221, OO-MV Přerov. Právník, spisovatel a vlastivědný pracovník. Místa působení: Přerov, Věrovany-Rakodavy, okr. Olomouc. Vydavatel edice vlastivědných publikací Region Věrovany; povídky z vesnického prostředí. (Internet – Kalendárium REGO – 23. září)

KRIŠKA JÁN, 7. 6. 1935 – 29. 10. 1986, TS “Janko”, 25191. Předseda Rady Bratrské jednoty baptistů na Slovensku a místopředseda v ČSSR, farář v Bratislavě, dříve v Tekovských Lužanech. (Rozsievač 5/85.)

KŘIVÁNEK FRANTIŠEK, 23. 5. 1932, D "Franta", 12529, 19511, KS StB Ústí nad Labem + velmi pravděpodobně TS "Archiv", 3287, KS StB Ústí nad Labem. Archivář. (Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000)

KRIŽALKOVIČ JOZEF, 29. 3. 1953, TS + A + D "Tenista", 21345. Katolický kněz, administrátor - Lehárovce. (Katolícke noviny 16. 3. 03, 11/2003)

KROUPA KAREL, 15. 11. 1920, TS “Kája”, 1995701. Katolický farář – Stará Boleslav. (Katolický týdeník 47/00, 19. 11. 2000.)

KRUTIŠ MILAN, 6. 6. 1928, TS “Marek”, 2231106. Inspektor celní správy, presbyter evangelického sboru v Silůvkách, kontrolor účetnictví brněnského seniorátu. (Kostnické jiskry 20/88, 8. 6. 1988.)

KRÁL JAROSLAV, 15. 11. 1921, A "Kudela", 13131. Archeolog – Brno, Opava. (Biograficko-bibliografický slovník, 1972)

KRÁSENSKÝ FRANTIŠEK, 15. 8. 1925, TS “Michal”, 2097003. Katolický farář – karlovarský vikariát. Bydliště: nám. Republiky 127, Jáchymov. (www.arcom.cz/pub/farnost_pobezovice/adresar/index.htm)

KRÁL FRANTIŠEK, 11. 7. 1962, TS “Hury”, 26847. Katolický kněz v Kelči. Bydliště: Kelč 107, okres Vsetín. (katerinky.místo.cz)

KRÁĽ EMIL, 27. 7. 1910 – 1986, TS + D “Vysoká”, 303, 20575. Od 1969 tajemník Bratrské jednoty baptistů pro Slovensko, laický kazatel v Bratislavě, člen redakčních rad časopisů Slovo života a Rozsievač /zde od 1969 i odpovědný redaktor/, člen Ústřední rady bratrské jednoty baptistů. (Rozsievač 7/70 a 7/86.)

KRŠKA IVAN, 24. 7. 1932, TS "Ivan", 889907. PhDr., archivář, vedoucí archivního pracoviště v Potštátě a Lipníku nad Bečvou, kronikář obce Potštát. (Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000)

KUBIČKA JIŘÍ, 16. 3. 1913 – 19. 1. 1985, TS “Láznička”, 4712. MUDr., revmatolog, mykolog, od 1952 primář, od 1954 ředitel Státních lázní Třeboň, od 1972 ředitel spojených Jihočeských lázní, po 1972 krajský revmatolog, lékař – Vráž u Plzně, Protivín, Písek. 1967 zasloužilý lékař. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

KUBÍK MIROSLAV, 17. 9. 1933, TS “Kybuk”, 2530901. Katolický farář – vikariát Plzeň-sever. Bydliště: Plzeňská 65, Jesenice. (www.arcom.cz/pub/farnost_pobezovice/adresar/index.htm)

KUBÍČEK MIROSLAV, 1. 10. 1934, TS “Churavý”, 28586. Spisovatel, publicista, středoškolský pedagog v Šumperku. Bydliště: K. H. Máchy 1, Šumperk. (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

KUBÝ ALOIS, 19. 10. 1933, TS + A + D "Láďa", "Laďa", 12823. katolický kněz – Obříství, administrátor v Neratovicích, kaplan Řádu maltézských rytířů. (www.apha.cz, červen 2003)

KUCHAŘ LUMÍR, 14. 10. 1920 – 28. 5. 1989, TS “Leoš”, 1037706. PhDr., lit. historik, básník, novinář, vedoucí redaktor deníku Lidová demokracie, člen ÚV ČSL, člen předsednictva KV ČSL. Obdržel vyznamenání Za vynikající práci. (Naše rodina 45/75), (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

KUDELKA LADISLAV, 28. 6. 1927 – 15. 2. 1986, TS “Laco”, 28699. Slovenský filmový publicista a dokumentarista. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KULENDA ZDENĚK, 18. 9. 1923 – 30. 3. 1982, TS “Maxim”, 1993504. MUDr., od 1955 přednosta biochem. laboratoří Krajské nemocnice Ústí nad Labem, pedagog. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

KULHÁNEK VRATISLAV, 20. 11. 1943, TS “Luboš”, 1805802. Ing., od 1987 člen představenstva Motor Jikov České Budějovice, kde 1991-92 i ředitel a předseda představenstva, 1992-97 výkonný ředitel firmy Robert Bosch v Českých Budějovicích, od 1997 předseda představenstva Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav /2000 též/, prezident Sdružení automobilového průmyslu a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. 2000 člen doz. rady ŠKO-ENERGO, s. r. o., člen doz. rady Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov, člen představ. AKUMA, a. s. Dříve předseda představenstva POLYTECHNA, a. s. (konkurs). Bydliště: 1.) Janáčkova 5, České Budějovice, 2.) Srubec 346, České Budějovice, 3.) Ivana Olbrachta 11, České Budějovice. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

KUNZ LUDVÍK, 26. 8. 1914, TS “Král”, 16455. Prof., PhDr., etnomuzikolog, etnograf, 1947-82 ředitel Etnografického ústavu Mor. zemského muzea, 1994 vedoucí Muzea lidové hudby při Ústavu lid. kultury Strážnice. Časté cesty do zahraničí, obdržel vyznamenání Za vynikající práci. Bydliště: Šlapanice u Brna 1179. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

KUPČA JÚLIUS, 8. 2. 1943, TS + A "Prefekt", 1647409, 20158. Katolický kněz. (Katolícke noviny 26. 1. 2003, 4/2003)

KURZ JOSEF, 8. 9. 1906 – 30. 10. 1989, TS “Profesor”, 1237188. Středoškolský profesor v Praze, působil v Křesťanských sborech – autor první ústavy Křesťanských sborů, od poloviny 60. let kazatel Církve bratrské. (kniha Cestou pravdy a lásky, 1998.)

KUZMA JOZEF, 22. 8. 1923 – 1. 9. 2001, TS + A "Správca", "Horňák", 1436, 1579, 6340. Katolický kněz, správce farnosti Kukučínov. (Katolícke noviny 23. 9. 2001, 38/2001), (NN5/95)

KUČERA MICHAL, 19. 10. 1943, TS + A + D, 872710. Katolický kněz, děkan a správce farnosti Čemerná, okres Vranov nad Ťoplou. (Katolícke noviny 3. 10. 2003, 40/2003)

KUČERA ZDENĚK, 17. 9. 1928, TS “David”, 29241. Architekt, publicista, vedoucí Ústavu výr. a užitkových staveb fak. architektury VUT Brno. (Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-95, 1996.)

KUČÍREK JIŘÍ, 11. 3. 1948, TS+A "Štěpán", "Voda", 31998. PhDr. Ph.D., VŠ pedagog – od 1992 na FF UP Olomouc, 1976-78 odb. asistent v sekci filozofie ÚFS ČSAV, 1979-84 redaktor ČTK, 1985-92 psychoterapeut-poradce v Pedagogickopsychologické poradně v Brně a potom v Poradně pro rodinu a mezilidské vztahy v Praze, v té době rovněž přednášel na PedF UK Praha. (www.upol.cz)

KYJÁNEK KAREL, 28. 3. 1907 – 3. 4. 1986, TS “Igor”, 7791. 1953-67 farář Českobratrské církve evangelické v Mostě a Litvínově. (Kostnické jiskry 11/77, 23. 3. 1977.)

KÝŠKA MIROSLAV, 13. 6. 1928, TS + D “Kopanica”, 321509, 12705, 22909. Dr., od 1986 generální tajemník Slovenské evangelické církve aug. vyznání, tajemník Generálního biskupského úřadu, ředitel Tranoscia v Liptovském Mikuláši, farář v Bratislavě. Studoval v zahraničí. (Kostnické jiskry 8/86, 19. 2. 1986.)

KŠICA MIROSLAV, 28. 11. 1920, TS “Hudec”, 36825. Výtvarný historik, publicista, pořadatel a scenárista odborných výstav, cestovatel. Bydliště: Mikšíčkova 42, Brno. (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

KÁRNÝ MIROSLAV, 9. 9. 1919, TS “Mirek”, 21294. Historik, 1958-67 redaktor – Svoboda, 1967-69 pracovník ÚV KSČ. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

KŘÍŽ JOSEF, 30. 3. 1930, TS "Redaktor", 13997. Publicista, rozhlasový redaktor – Brno, Ostrava. (Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu, 1992)

KŘÍŽ VLADIMÍR, 20. 7. 1948, TS “Kubík”, 1910906. Spisovatel, publicista, 1970-77 pracovník OKS Jihlava, 1984-91 žil v USA. Bydliště: Joštova 14, Jihlava. (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

LABANC ŠTEFAN, 5. 3. 1939, TS + D “Svatoslav”, 14485. Herec, ředitel divadla ve Spišské Nové Vsi. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

LACHO JÁN, 4. 3. 1947, TS + D “Janko”, “Kremnický”, 33169, 33186. Pastor Apoštolské církve na Slovensku, od 1986 v Bratislavě, od 1988 tajemník církve, od 2000 biskup. (www.ecav.sk/info/spravodajstvo)

LACKO KAROL, 28. 10. 1938, TS “Sochár”, 13357. Slovenský sochař, medailér. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

LAMAČ LADISLAV, 3. 5. 1928, TS "Procházka", "František", 1372307. Právník, bibliofil, publicista – Olomouc. (Zprávy Spolku přátel českých bibliofilů 1977-1981)

LAMAČ MIROSLAV, 7. 4. 1928 – 7. 1. 1992, TS “Patera”, 21539. Kritik a historik umění, 1953-64 šéfredaktor časopisu Výtvarná práce, 1965-70 šéfredaktor časopisu Výtvarné umění. (Čs. biografický slovník, 1992.)

LANGPAUL LADISLAV, 14. 6. 1916 – 3. 6. 1978, TS + A “Laška”, 2510, 10167. Novinář, 20 let zástupce šéfredaktora Svobodného slova. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

LAUČÍK IVAN, 4. 7. 1944, TS “Sokol”, 1792409. Slovenský básník. (Všeobecná encyklopedie K-L, 1999.)

LAVICKÝ VLADIMÍR, 13. 3. 1923, TS “Vláďa”, 1901506. Básník, propagační výtvarník, 1996 člen redakce čas. Šlépěje v Třebíči. (Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995, 1996.)

LAŠTOVKA ZBYNĚK, 6. 7. 1922, TS “Jan”, 2101903. ThDr., evangelický farář v Mariánských Lázních, senior západočeského seniorátu /1994 též/. (Evangelický kalendář, 1994.)

LEBEDA JAN, 23. 4. 1913 – 5. 11. 1991, TS + D “Spisovatel”, “Makovský”, 1278688, 2021588, 13195. 1943-52 spirituál kněžského semináře Praha, 1952-58 administrátor v Řevničově, 1958-68 administrátor v Kladně-Rozdělově, 1968-80 administrátor u sv. Václava a kanovník kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána Stará Boleslav, 1980-87 kanovník metropolit. Kapituly u sv. Víta Praha /od 1987 probošt/, světící biskup pražský, generální vikář diecéze. Básník, spisovatel, 1970-82 řídil týd. Katolické noviny. (Čs. biogafický. slovník, 1992.)

LEDNÁR ĽUBOMÍR, 22. 3. 1911, TS “Vodák”, 4701. Ing., 1944-45 Ministerstvo dopravy Slovenského státu, od 1940 předseda Slovenského kinematografického svazu. (Encyklopédia Slovenska.

LEGÁT VÁCLAV, 10. 10. 1942, TS “Docent”, 27253. Prof., ing., DrSc., Česká zemědělská univerzita v Praze.

LENCI DUŠAN, 18. 5. 1941, TS “Meridián”, 3144908. Herec, od 1971 DAB Nitra. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

LENGYEL ŠÁNDOR, 17. 9. 1950, TS “Luke”, 32472. Katolická kněz – Horné Saliby. (Katolícke noviny 36/2000, 3. 7. 2000), (www.mix.sk/kn)

LENSKÝ ZOLTÁN, 30. 4. 1927, TS + D “Spevák”, 23939. Operní zpěvák, herec – Bratislava. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

LEONTOVIČ ROMAN, 19. 2. 1930, TS, 201909, 441309. Český lesnický fytopatolog, od 1955 věd. pracovník Výzkumného ústavu lesního hospodářství ve Zvolenu /výzkumná stanice v Banské Štiavnici/, 1968-72 expert na Kubě, 1980-82 expert v Angole. (Čs. biografický slovník, 1992.)

LESNÍK ANTON, 1. 1. 1950, TS “Branisko”, “Tatran”, 1239810. Katolický farář – Lastovce. (Katolícke noviny 2/2000, 9. 1. 2000), (www.mix.sk/kn)

LESNÝ IVAN, 21. 10. 1945 – 1. 1. 1987, TS “Karel”, 3500901. RNDr., CSc., demograf, 1976-87 Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV. Mimo jiné napsal “Prognóza členské základny SSM do roku 1990.” (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

LICHÝ ALEXANDER (SÁŠA), 29. 8. 1925 – 31. 12. 1986, TS “Alfa”, 1884607. Herec – Ostrava, pak KOD v Hradci Králové, režíroval v Divadle J. Fučíka v Brně, autor divadelních her. (Kdy zemřeli? K-Ž, 1994.)

LINEK JOSEF, 22. 12. 1901 – 26. 2. 1979, TS + A “Redaktor”, 16691, 666. Pracovník nakladatelství Melantrich, vedoucí redaktor týdeníku ÚRO – budujeme. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

LINHART JAN, 28. 11. 1961, TS + A "Mládek", 1896205. Katolický kněz – Nové Město nad Metují. (Informace královéhradecké diecéze 11/2001)

LINKA LUBOMÍR, 11. 3. 1922, TS “Dominik”, 1899805, 3126101. Evangelický farář v Novém Bydžově, pak Hořátvi a v Černilově. (Kostnické jiskry 11/92, 18. 3. 1992.)

LIPPERT VILÉM, 6. 5. 1905 – 10. 8. 1984, TS + D, 909605. RNDr., pedagog matematiky, autor učebnic. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

LIŠKA EUGEN (EVŽEN), 12. 11. 1909 – 10. 8. 1988, TS “Šalda”, 2118103. Organizátor hudebního a kulturního života Domažlicka a Chodska. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

LOEWENSTEIN BEDŘICH, 20. 6. 1929, TS “Lýkovec”, 179288. Historik, 1957-70 věd. prac. Historického ústavu ČSAV, 1973-79 překladatel na velvyslanectví SRN v Praze, 1979-94 profesor novějších dějin na Svobodné univerzitě v Západním Berlíně. (Český biografický slovník XX. století, 1999.)

LOJDA LADISLAV, 18. 1. 1926, A "Havel", 2882506. Veterinární lékař, 1962-90 věd. pracovník VÚ veter. lékařství v Brně. (Čs. biografický slovník, 1992)

LUKÁŠ ANTONÍN, 17. 9. 1933, TS + D “Toník”, 2884906. 1968 vedoucí okresní knihovny v Kroměříži, 1999 ředitel kroměřížského klubu UNESCO, 2000 tajemník Nadačního fondu Kroměřížské mincovny. Bydliště: Páleníčkova 2735, Kroměříž. (MfD 21. 9. 1999), (www.justice.cz)

LUKÁŠ VOJTĚCH, 7. 1. 1951, TS “Titan”, 4324701. Ing., 1998 předseda představenstva HYPO Stavební spořitelna /2000 též/, 2000 člen představ. INTES UNION, a. s. Dříve: člen doz. rady TESLA MP Holešovice a. s., člen doz. rady Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a. s., místopředseda představenstva Metrostav a. s. Bydliště: Matějkova 3/1089, Praha 9. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

LUSKAČ RUDOLF, 21. 12. 1899 – 26. 6. 1971, TS “Sluka”, 1237588. Ing., spisovatel – lovecké prostředí, lesnictví, příroda. 1951-63 působil v oddělení sovětských poradců na ministerstvu lesů a dřevařského průmyslu a jako tlumočník RVHP. (Malá čs. encyklopedie), (Slovník českých spisovatelů od roku 1945 A-L, 1995.)

LUTTERER IVAN, 18. 9. 1929, TS “Ivan”, 1994201. Prof. PhDr., CSc., lingvista, filolog. 1952-56 lektor češtiny pro cizince, 1956-90 odb. asistent katedry českého jazyka FF UK /1990-92 docent, 1992-94 profesor a od 1995 emeritní profesor/. 1972-75 exter. vedoucí onomastic. oddělení Ústavu pro jazyk český ČSAV, 1973-84 věd. tajemník Místopisné komise ČSAV, 1972-93 čs. zástupce v International Committee of Onomastic Sciences v Lovani, pobyty na zahr. univerzitách. 1958 Řád přátelství ČLR. Bydliště: Hrusická 2510, Praha 4-Spořilov. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

LYSENKO OLEG, 7. 12. 1931 – 14. 2. 1985, TS “Oleg”, 1367988. RNDr., CSc., mikrobiolog, 1955-85 věd. pracovník Biologického ústavu, později Entomologického ústavu ČSAV v Praze. (Český biografický slovník XX. století, 1999.)

LÍBAL LUBOMÍR, 16. 2. 1929, TS “Senior”, 2774403. Evangelický farář v Chebu, senior západočeského seniorátu, předseda seniorátní Jeronymovy jednoty. (Evangelický kalendář, 1994.)

MACHALA JAN, 9. 3. 1965, TS “Hynek”, 36949. Seniorátní vikář Českobratrské církve evangelické v Rokycanech, 1994 vikář v Dvakařovicích. (Evangelický kalendář, 1994.)

MACHATS FRANTIŠEK, 21. 10. 1945, TS “Marco”, 37254. Slovenský fagotista, od 1970 člen orchestru SND, od založení 1965 um. vedoucí Bratisl. dechového kvinteta, od 1985 pedagog VŠMU. (Čs. biografický slovník, 1992.)

MACHO JOZEF, 19. 3. 1951, TS + A "Johan", 1347909. Katolický kněz – Gabčíkovo. (Katolícke noviny 11. 3. 2001, 10/2001)

MACINSKÝ IVAN, 9. 4. 1922, TS, 993610. Spisovatel, dramaturg, 1956-60 ředitel UND Prešov. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

MACKŮ JAN, 24. 5. 1919 – 28. 9. 1983, TS “Merta”, 1901406. Doc., PhDr., sociolog a publicista, VŠ pedagog – 1952-70 lékařská fakulta MU (později UJEP) v Brně, po 1970 redaktor časopisu Věda a život. (Čs. biografický slovník, 1992)

MAGÁL SLAVOMÍR, 29. 1. 1949, TS “Jakub Vrba”, 1398708. Doc. PhDr., CSc., filmový historik, od 1978 VŠ pedagog VŠMU Bratislava. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

MAHRÍK IVAN, 5. 11. 1942, TS + A “Peter”, 6295. Katolický kněz v Turzovce, 2002 v Korni. (Katolícke noviny 27. 10. 2002, 43/2002)

MAJKOV JIŘÍ, 3. 5. 1963, TS “Georg”, 2433407, 3181407. Katolický farář – karlovarský vikariát. Bydliště: Malé náměstí 25, Ostrov. (www.arcom.cz/pub/farnost_pobezovice/adresar/index.htm)

MAJTÁN PAVOL, 6. 1. 1941, TS + D “Pavol”, 9718. Katolický kněz – Svinná. (Katolícke noviny 52/2000, 24. 12. 2000), (www.mix.sk/kn)

MAKARIUS JAN, 9. 4. 1913 – duben 1981, TS + A “Dubský”,”Jus”, 46088, 2153, 7008. Dr., dramatik a překladatel, tiskový a kulturní referent argentinského velvyslanectví v Praze. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

MANN HEŘMAN, 2. 2. 1936, TS “Dan”, 2030688. Elektrotechnik, od 1960 pedagog ČVUT v Praze, 1966-68 působil na univerzitě v Súdánu,, 1969-71 studijní pobyt v USA. (Čs. biografický slovník, 1992.)

MAREŠ JAROSLAV, 13. 2. 1928 – 12. 6. 1989, TS + D “Jarda”, “Hynek”, 16009. Ekonomický geograf, 1960-68 St. plán. komise v Praze, od 1968 věd. prac. Geograf. ústavu ČSAV v Brně. (Čs. biografický slovník, 1992.)

MARKO MILOŠ, 2. 11. 1906, TS “Dusík”, 10080. Slovenský chemik a technolog, 1939-44 vedoucí oddělení vojenského průmyslu ministerstva národní obrany v Bratislavě, 1951-60 SVŠT Bratislava /od 1954 profesor/, 1960-65 VÚ pro petrochemii Nováky, od 1965 Uko Bratislava a Trnava, vynálezce. (Čs. biografický slovník, 1992.)

MARCIN JÁN, 23. 9. 1922, TS + A + D "Pútnik", "Dezider", 38, 435409, 15023. Katolický kněz na odpočinku – Motyčky-Štubňa. (Katolícke noviny 15. 9. 02, 37/2002)

MARTINICKÝ VLADIMÍR, 29. 7. 1930, TS “Rubín”, 11034. Mgr., katolický kněz v Oravském Podzámku. (Katolícke noviny 29/2000, 16. 7. 2000), (www.mix.sk/kn)

MARŠÁLEK MILOSLAV, 9. 11. 1945, TS "Mareš", 3498506. Herec – Brno, Prostějov. (Postavy brněnského jeviětě 2, 1989)

MATEJOVIE ARNOLD BLAŽEJ, 11. 2. 1935, TS + D “Valér”, 8934, 1057609. Katolický kněz – Ružomberok. (Katolícke noviny 5/2000, 30. 1. 2000), (www.mix.sk/kn)

MATHERNY MIKULÁŠ, 3. 7. 1930, TS “Orkán”, 1319810. Ing. doc., DrSc., chemik. Od 1961 hut. fakulta VŠT v Košicích. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

MATOLÍN VLADIMÍR, 19. 4. 1951, TS “Olin”, 31796. Prof. RNDr., DrSc., fyzik – MFF UK Praha, 1987 doktorát na univerzitě v Marseille. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

MATULÍK IVAN, 29. 6. 1938, TS “Matúš”, 18671. Herec, od 1982 vedoucí Skupiny Ivana Matulíka. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

MATĚJOVSKÝ JAN, 21. 8. 1923 – 18. 2. 1983, TS “Ivan”, 27667. Režisér, do 1956 v různých divadlech, od 1956 v Čs. televizi, pedagog AMU Praha. (Malá čs. encyklopedie.)

MAŤAŠÍK ONDREJ(ANDREJ), 10. 7. 1918, TS “Andrej”, 718. 1949-53 generální tajemník Reformované křesťanské církve na Slovensku, 1953-73 senior, od 1973 zástupce biskupa. 1954-80 šéfredaktor časopisů Kalvínske listy a Kalvinista szemle, člen předsednictva Strany slovenské obrody, člen mírových hnutí. (Encyklopédia Slovenska.)

MEDEK MILAN, 1. 11. 1927, TS + A + D "Nitrianský", 4718. Katolický kněz – Topoľčany, děkan. (Katolícke noviny 27. 10. 02, 43/2002)

MEDEK VÁCLAV, 30. 8. 1922 – 30. 10. 1982, 540607. Prof. ThDr., 1. předseda sdružení Pacem in terris, farář v okresu Šumperk a v Olomouci, metropolitní kanovník olomoucké kapituly, od 1971 profesor bohoslovecké fakulty v Litoměřicích. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

MELMUK JIŘÍ, 24. 4. 1926 – 23. 4. 1986, TS + D “Mirek”, 36415. ThDr., evangelický farář, 1951-53 Nepomuk, 1953-63 Stříbro, 1963-67Velká Lhota u Dačic, od 1967 Telč. (Kostnické jiskry 15/86, 23. 4. 1986.)

MENŠÍK MIROSLAV, 26. 8. 1929, TS “Sekretář”, 419588. Kazatel Církve bratrské, 1952-58 asistent na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě, 1958-65 Bystré, od 1964 Křesťanská mírová konference. (Církev bratrská, 1980.)

MERELL JAN, 10. 5. 1904 – 22. 9. 1986, TS “Bořislav”, “Papyrus”, 261, 203588, 22053. Prof. ThDr. dr., římskokatolický kněz, probošt kapituly u Všech svatých na Pražském hradě, teolog, 1945-50 profesor na teologické fakultě UK v Praze, od 1950 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze a později v Litoměřicích, 1952-72 děkan fakulty. (Český biografický slovník XX. století, 1999.)

MÉZL ZDENĚK, 31. 10. 1934, A + TS "Olda", 11037. Malíř, grafik, ilustrátor – člen SČVU. Bydliště: Nad Ražákem 1326/38, Praha 4-Modřany. (Kdo je kdo v ČR, 1998)

MEČÍŘ ROMAN, 2. 8. 1923 – 19. 9. 1981, TS “Dlouhý”, 12423, 106088, 1292. CSc., odborník na trhací a vrtací techniky, pracovník Výzk. a kontr. Ústavu a. p. SPOFA, předseda Kom. trhací techniky ČSVTS, externí pedagog VŠCHT Pardubice, autor mnoha patentů. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

MICHALKO JÁN, 16. 10. 1912, TS “Michal Važecký”, 306. ThDr., 1952-58 a 1960-69 děkan slov. evangel. bohoslov. fakulty, od 1970 gen. biskup Slovenské evangel. církve a. v. v  ČSSR, předseda Regionálního sdružení Křesťanské mírové konference v ČSSR. Často v zahraničí, 1985 Řád republiky. (Encyklopédia Slovenska.)

MICS IMRICH, 2. 11. 1938, TS + A "Aladár", 32609, 875910. Katolický kněz – Rapovce. (Katolícke noviny 19. 10. 2003, 42/2003)

MIHÁLIK PETER, 15. 5. 1945 – 24. 1. 1986, A + TS "Dubeň", "Horec", 2841208. Filmový kritk, historik, teoretik, od 1976 pedagog VŠMU. (Čs. biografický slovník, 1992)

MIKEŠ JIŘÍ, 21. 3. 1942, TS + D “Havelka”, 424688. Ing., 1964 vystudoval VŠE Praha – zahraniční obchod, 1990 obch. ředitel Merkur, 1990-91 ředitel McCann Erickson, od 1992 ředitel Asociace reklamních agentur ČR, lektor VŠE a FAMU. 2000 jednatel ARAs, spol. s r. o., člen předst. MERTIS v likvidaci, společník imAGe 1, spol. s r. o. (likvidace), dříve místopředseda doz. rady 3. Průmyslová, a. s. v likvidaci. Bydliště: Náplavní 5, Praha 2. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

MIKOLÁŠEK ADRIAN, 5. 3. 1921 – 25. 3. 1992, TS, 996905. ThDr., evangelický farář, od 1962 Dvakařovice, organizátor zájezdů do západních zemí. (Kostnické jiskry 10/91, 13. 3. 1991.)

MIKULA JIŘÍ, 16. 11. 1925 – 16. 10. 1983, TS + A “Bela”, “Dostál”, “Kocourek”, 390702, 7679, 787404, 1429803, 1871804, 5757. MUDr., lékař vnitřního lékařství a psychiatrie, po 1968 žil v Rakousku, kde působil jako vrchní primář-psychiatr v Kuratorium für psychosoziale Dienste. (Jožka Pejskar: Poslední pocta 3, 1989.)

MIKULA MICHAL, 7. 9. 1940, TS “Michal”, 1149210. Katolický kněz, proděkan – Spišský Štiavnik. (Katolícke noviny 35/2000, 27. 8. 2000), (www.mix.sk/kn)

MIKULASCHEK ARNOŠT, 5. 8. 1900 – 17. 6. 1986, TS “Odborník”, 476388. RNDr., fyzik německého původu, 1953-69 ve VÚ pro elektrotech. fyziku, pak v Ústavu A. S. Popova. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

MIKULICA FRANTIŠEK, 25. 10. 1921, TS "Dvořák", 16822. Operní pěvec, basista, autor hudebně vědných článků, hudebně výchovný pracovník – Brno. (Čs. hudební slovník osob a institucí M-Ž, 1965)

MINAROVIČ AUGUSTIN, 27. 8. 1927, TS + A, "Patron", 23591. Katolický kněz – Šurany, děkan. (Katolícke noviny 18. 8. 2002, 33/2002)

MINAROVIČ JOZEF, 5. 4. 1930, TS “Jozef”, 13704. Doc. ThDr., katolický kněz, správce farnosti sv. Martina v Bratislavě, vedoucí katedry na Teologickém institutu v Bratislavě, pedagog RK CMBF UKo Bratislava. (Katolícke noviny 15/2000, 9. 4. 2000), (www.mix.sk/kn)

MINAŘÍK JOSEF, 5. 8. 1941, TS “Pavel”, 3326688. Ing. dr., CSc., ekonom a prognostik, 1970-87 věd. pracovník v různých VÚ, od 1987 ved. oddělení ekon. mechanismu na Úřadu předsednictva vlády ČSSR. Od 1970 spoluautor národohosp. prognóz a přípravy reformy ekon. řízení. 2000 člen správní rady Nadační fond pro podporu a rozvoj vzdělávání činnosti EBS Praha, jednatel a společník KOMPLETACE, spol. s r. o., likvidátor DISISOFT, a. s. (likvidace). Dříve: člen doz. rady Software 602 a. s., člen doz. rady HSC, s. r. o., člen doz. rady HOTEL SERVICE COMPANY s. r. o. Bydliště: Vilímkova (dříve Třetí pětiletky) 1234, Praha 5. (Čs. biografický slovník, 1992), (www.justice.cz)

MINÁŘ EMIL, 2. 12. 1931 – 3. 1. 1988, TS “Grafik”, 2624201. PhDr., historik umění, znalec a teoretik knižní vazby, organizátor výstav, od 1970 vedoucí tiskárny Dílo, podniku ČFVU v Praze-Hodkovičkách. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

MINĎÁŠ JÁN, 4. 3. 1940, TS, 8863. Katolický kněz, správce farnosti v Sulíně. (Katolícke noviny 19/2000, 27. 2000), (www.mix.sk/kn)

MIČKA ZDENĚK, 21. 7. 1927 – 15. 4. 1991, TS "Ideolog", 17228. Kulturní pracovník – působil v Novém Jičíně, Ostravě, Frenštátě a v Olomouci, kde byl do 1969 vedoucím odboru kultury ONV, 1971-90 působil v olomoucké okresní knihovně. (Slovník osobností Valašska – www.divadloschod.cz/val.atheny/so)

MOLCAR JOSEF, 3. 7. 1944, TS “Novák”, 12274. Ing., 1958-86 zkuš. technik, pak výzk. prac. Škoda Plzeň, spol. OB, 1986-91 technický ředitel Omnitrade Machinery /5 let pobyt v Kanadě/, 1991-93 obch. náměstek Škoda Plzeň, spol. OS, 1993-94 obch. analytik Italského úřadu pro zahr. obchod, od 1994 ředitel KOVOSVIT Holoubkov, a. s. /2000 místopředseda představenstva/, 2000 jednatel a společník K MACHINERY, s. r. o., jednatel ŠKODA, opravna strojů, Plzeň, s. r. o. Bydliště: Pivovarská 986, Rokycany. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

MOSKALA JIŘÍ, 6. 9. 1952, TS “Jirka”, 3904206. ThDr., teolog, duchovní, 1994 ředitel oddělení výchovy při Unijní radě Církve adventistů sedmého dne, učitel /1990-93 ředitel/ Teologického semináře CASD, prezident společnosti Života a zdraví. Studijní pobyty v zahraničí. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

MOSNÁK FEDOR, 22. 6. 1951, TS “Vlado”, 3864108. Dramaturg, scenárista, od 1975 ČST Bratislava. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

MOULÍK JOSEF, 27. 12. 1936, TS + A "Moula", 2645001. Katolický kněz pražské arcidiecéze - Úhonice. (www.apha.cz, prosinec 2001)

MOŠTĚK JOSEF, 28. 2. 1913 – 14. 1. 1986, TS “Novák”, 1271506. Římskokatolický kněz, kanovník kroměřížský, arcibiskupský rada, od 1968 kaplan v Kyjově, pak na severní Moravě v Chlebovicích v podhůří Beskyd. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

MRVA JAROSLAV, 10. 7. 1924, TS + D “Jarda”, 1000905, 20495. Akademický malíř z Hradce Králové. (www.jicinsko.cz)

MUSIL BOHUSLAV, 14. 5. 1936, TS + D “Myšák”, “Režiser”, 1886801. Filmový dokumentarista, 1960-90 Krátký film Praha. (Čs. biografický slovník, 1992.)

MUSÍLEK PETR, 17. 10. 1945, TS “Vydavatel”, 20755. Spisovatel. Bydliště: Krátká 616, Chotěboř. (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

MÜLLER VLADIMÍR, 22. 10. 1956, TS “Vláďa”, 29812. Katolický farář – domažlický vikariát plzeňské diecéze. Bydliště: B. Němcové 3/2, Staňkov. (www.arcom.cz/pub/farnost_pobezovice/adresar/index.htm)

MĚŠŤAN JOSEF, 22. 9. 1938, TS “Robert”, 1026205. Katolický farář – Keblov, Dolní Kralovice, tajemník Sdružení katolických duchovních Pacem in terris. (Katolický týdeník 38/98, 20. 9. 1998.)

NADÁŽDY JOZEF, 29. 9. 1926, TS, 3983. Herec – Prievidza. (Encyklopédia dramat. umení Slovenska M-Ž, 1990.)

NAGY PAVEL, 18. 4. 1923, TS “Malý”, 1017904. Evangelický farář – Doksy. (Evangelický kalendář, 1994.)

NANDRÁSKY KAROL, 2. 12. 1927, TS “Muraň”, “Luter”, “Karol”, 11493, 26658, 22515. Prof. ThDr., děkan Slovenské evang. bohosl. fakulty, 1985 vyznamenán Za zásluhy o výstavbu. (Kostnické jiskry 43-44/77, 21.12.1977)

NAVRÁTIL GEJZA, 11. 12. 1912, TS “Meštan Zvonár”, 8532. ThDr., předseda Sdružení katolických duchovních Pacem in terris v SSR a  jeho podpředseda v ČSSR, od 1976 poslanec SNR. (Encyklopédia Slovenska.)

NESHYBA LADISLAV, 9. 3. 1955, TS “Laco”, 18210. Op. zpěvák. (Encyklopédia dram. umení Slovenska M-Ž, 1990.)

NEUBAUER OTO, 8. 6. 1931, D “Josef”, 20976 + pravděpodobně TS "Hynek", 6526, 1962-66 S StB Ústí nad Labem. 1998 senátor za ČSSD a starosta Trmic. 1950-65 mistr elektro, pak hlavní energetik pozemní stavby Ústí nad Labem, 1965-75 učitel odborných předmětů na SOU, 1975-91 hlavní energetik a vedoucí TIR Státní statek Př. Úl. Od 1990 člen ČSSD, předseda OVV Ústí nad Labem, místopředseda krajského koordinačního výboru. Od 1991 starosta městského obvodu Trmice – pátý MO města Ústí n. L., 1994 se Trmice osamostatnily a byl jim vrácen status města. 2001 místopředseda dozorčí rady Teplárna Ústí nad Labem, a. s., člen doz. rady REKULTIVACE Ústí nad Labem, s. r. o. Bydliště: Hálkova 12, Trmice, Ústí nad Labem. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

NEUMANN JAROMÍR, 15. 8. 1924, TS “Hudek”, 2079588. Prof. PhDr., DrSc., historik umění, od 1949 FF UK, 1960-70 ředitel Ústavu teorie a dějin umění ČSAV, 1962-91 člen korespondent NG Praha. 1945-70 člen KSČ, cesty do zahraničí, 1960 Státní cena. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

NOSKOVÁ HELENA, 2. 8. 1943, TS "Hela", 37068. Sbormistryně – Karviná, Třebíč. (Slovník českých sbormistrů M-Ž, 1982)

NOVOTNÝ VLADIMÍR, 10. 8. 1926, TS “Hašek”, 26969. Též agent rozvědky. Elektrotechnik, 1948-67 ve VÚ silnoproudé elektroniky v Praze, 1967-87 ve VÚ elektrických přístrojů a rozvaděčů v Brně, od 1987 na VUT v Brně. (Čs. biogr. slovník, 1992)

NOVÁK BOHUSLAV, 20. 7. 1931, TS “Krejčí”, 2476007. Mgr., evangelický farář – Kateřinice, okr. Vsetín, předseda Jeronymovy jednoty. (Evangelický kalendář, 1994.)

NOVÁK RICHARD (REINHARD), 24. 4. 1930, TS “Ženíšek”, 1341705. Kazatel Bratrské jednoty baptistů – Vysoké Mýto, předtím Broumov, předseda Rady BJB v ČSR a člen Ústř. rady BJB v ČSSR. (Rozsievač 8/80.)

NOVÁKOVÁ VĚRA, 11. 1. 1929, TS “Věra”, 555988. Fyzioložka, 1952-88 věd. pracovnice Fyziologického ústavu ČSAV v Praze, od 1989 Ústavu fyziologie hospod. zvířat SAV v Košicích. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

NUTZ OTA (OTTO), 20. 1. 1939, TS “Viktor”, 21146. Novinář, 1960-64 Čs. rozhlas Praha, 1964-70 Čs. televize Praha, 1970-78 referent staveb. podniku Stavocentral, od 1978 svobodné povolání, 1990 spoluzakladatel a první moderátor rozhlasového pořadu Hovory z Lán s prezidentem republiky Václavem Havlem, 1994 externí pedagog UK Praha. 1957-70 člen KSČ. Bydliště: Glinkova 14, Praha 6. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

NÉMETH MATEJ, 18. 1. 1954, TS + A "Klinčok", 10969, 28723. Katolický kněz, správce farnosti Michal na Ostrove. (Katolícke noviny 11. 1. 2004, 2/2004)

NĚMEČEK JOSEF, 31. 10. 1931, TS + A "Jaromír", "Mojmír", 2105, 4225, 1002105. Katolický kněz – Licibořice. (Informace královéhradecké diecéze 10/2001)

OBRUČNÍK MIROSLAV, 2. 5. 1921 – 7. 11. 1986, TS "Dalimil", 1667307. Lékař, pedagog – Olomouc, houslista, organizátor kulturního života. Byl znalcem hudby a výtvarného umění; pořádal večery reprodukované i živé hudby a výstavy na půdě Lékařské fakulty UP Olomouc. (Internet – Kalendárium REGO – 2. květen)

ODEHNAL MILAN, 15. 12. 1932 – 17. 9. 1988, TS + D “Inteligent”, 88, 212888, 23770. RNDr., CSc., fyzik, od 1956 v oddělení nízkých teplot Fyzikálního ústavu ČSAV v Řeži. (Čs. biografický slovník, 1992.)

OKTAVEC FRANTIŠEK, 29. 12. 1917, TS, 2839. PhDr., literární publicista, překladatel – Martin. (Encyklopédia slovenských spisovateľov A-O.)

OLIŠ JOZEF, 17. 9. 1941, TS + A "Ekonóm", 22710, 1167709. Ing., katolický kněz, správce farnosti v Uhrovci. (Katolícke noviny 9. 9. 2001, 36/2001)

OLIVA EDUARD, 19. 7. 1905 – 18. 11. 1972, TS “Rytíř”, 23063. Msgre., ThDr. h. c. et PhMr., probošt, 1952-68 generální vikář litoměřické diecéze, ředitel České katolické charity. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

ONDRA JAROSLAV, 18. 3. 1925, TS + A “Jestřáb”, “Slávek”, 143, 202188, 10430. Prof. JUDr., ThDr., v 60. letech generální tajemník Křesťanské mírové konference, ředitel Ekumenického institutu v Praze 6 /na zač. 90. let rovněž, 1994 referent/, prof. Komenského bohoslov. fakulty v Praze. (Kostnické jiskry 10/85, 13. 3. 1985.)

ONDREIČKA KAROL, 23. 4. 1944, TS "Marek", 34042. Grafik, profesor UKo Bratislava. (internet – Lexikon tschechischer und slowakischer Briefmarkenkünstler)

ONDRÁČEK JAROMÍR, 5. 8. 1910, TS + A + D “Jarmil”, 13962, 12118. Kazatel Církve bratrské – Kladno, 1948-64 člen Rady Církve bratrské. (Církev bratrská, 1980.)

OPATRNÝ VILÉM, 3. 5. 1911 – 1972, TS + A “Opat”, 22152, 9973. Překladatel, hospodářský úředník. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

ORAWSKI JAROSLAV, 30. 5. 1937, TS “Artur”, 30328. KS StB Ostrava. Ing., soukromý podnikatel – provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Bydliště: Hlavní třída 25/304, Havířov. (wwwinfo.mfcr.cz/ares) [Kazatel Církve bratrské v Ostravě, od 1988 člen Rady Církve bratrské? (Bratrská rodina 11/88.)]

OREL VÍTĚZSLAV, 29. 5. 1926, TS + D “Marek”, 1259006, 10472. Doc. ing., RNDr., DrSc., genetik, 1952-58 věd. pracovník VÚ pro mléko a vejce v Brně, 1959-63 provozovny drůbežářského průmyslu v Uherském Brodě a v Brně, 1964 - 91 vedoucí oddělení Mendeliana Moravského muzea v Brně. Bydliště: Barvičova 51, Brno. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

ORENIČ JOZEF, 24. 6. 1930, TS “Orava”, 1145510. Katolický kněz, správce farnosti Zemplíska Teplica. (Katolícke noviny 24/2000, 11. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)

ORÁLEK MILAN, 3. 5. 1953, TS “Viliam”, 2972707. Ekolog, od 1994 jednatel profesionál. skup. prac. Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí, 5 let místopředseda ČSOP. 1971-94 opravář v a. s. DEZA Valašské Meziříčí a opravář kostelních zvonů, současně 1969-88 účast při budování a pak při přípravě pořadů a zajišťování provozu prvního českého klubu mládeže Mistral /později M-klub/ ve Valašském Meziříčí. Bydliště: Zašovská (dříve Rudé armády) 722, Valašské Meziříčí. 2000 (od 14. 3. 1991) člen dozorčí rady Lynx Tour a. s. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

OTŘÍSAL BOHUSLAV, 1. 7. 1921- 24. 10. 1995, TS “Dietista”, 2468501. Evangelický farář, od zač. 70. let v Praze-Vinohradech, od 1978 senior pražského seniorátu. (Český bratr 17/95), (Kostnické jiskry 27/91, 7. 8. 1991.)

PALEK BOHUMIL, 25. 2. 1936, TS “Herta”, 80988. Prof. PhDr., DrSc., jazykovědec, od 1960 UK Praha, 1998 prof. obecné lingvistiky na FF UK. Zahran. pobyty. Bydliště: Vinohradská 103, Praha 3. (Kdo je kdo v ČR,1998)

PALÁT AUGUSTIN, 16. 2. 1923, TS “Dr. Beneš”, 1611988. Sinolog, pracovník čs. velvyslanectví v Číně, pak v Orientálním ústavu v Praze. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

PANOŠ VLADIMÍR, 2. 7. 1922, TS “Smékal”, 14479. Fyzický geograf a speleolog, 1956-68 prac. Kabinetu pro geomorfologii ČSAV v Brně, 1968-74 působil na univerzitě v Olomouci a od 1974 v Brně /od 1975 docent/. 1969-77 a 1981-85 viceprezident Mezin. speleologické unie při UNESCO, zahr. cesty. (Čs. biografický slovník, 1992)

PANTŮČKOVÁ LIDMILA, 6. 5. 1923, TS “Helena”, 17681. Doc. PhDr., CSc., VŠ učitelka, 1950-88 FF MU Brno. Pobyty ve Velké Británii, do 1970 členka KSČ. Bydliště: Minoritská 4, Brno. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

PAVLÍČEK BOHUMIL, 13. 4. 1925, TS + A “Pavel”, “Huněk”, 21328, 3054. Barman, o nápojové gastronomii přednášel v zahraničí, zakladatel šejkr klubu, 1995 majitel firmy Bar studio Praha. (Nedělní blesk 16. 4. 1995.)

PAŘÍK LUBOMÍR (LUBOR), 13. 5. 1912, TS “Lubor”, 8416. Ing., 1951-53 ved. střed. norm. kalkulace, řed. Ústavu stavební ekonomiky Praha, 1953-58 min. stavebnictví, 1958-60 člen skupiny pověřence pro výstavbu, hlavní technolog Kraj. sdružení n. p. ve stavebnictví v Ústí n. L., 1960-73 hlavní technolog, později ved. koncepce u Praž. staveb. záv., přechodně Bytostav, pak SZP g. ř. 1968 1. předseda Českého svazu stavebních inženýrů, 1969 vyznamenán Za zásluhy o výstavbu, od 1990 čestný předseda Českého svazu stavebních inženýrů. Bydliště: Tolstého 20, Praha 10-Vršovice. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

PECHAR MIROSLAV, 12. 9. 1925 – 30. 9. 1986, TS “Vlk”, “Jakub”, 4691, 14135. Evangelický farář – Ledčice, okr. Mělník, poté Litoměřice. Přes 30 let jednatel Ústředního výboru Kostnické jednoty a předseda finanční komise, od 1982 člen redakční rady Kostnických jisker. (Kostnické jiskry 30/85, 11. 9. 1985.)

PELIKÁN JAROSLAV, 21. 4. 1937, TS + D "Veselý", 24652. Grafik, historik a kritik výtvarného umění, kulturně-osvětový pracovník, výtvarný pedagog – Hodonín, Uherské Hradiště. (Internet – Kalendárium REGO – 21. duben)

PETER ANDREJ (ONDREJ), 13. 11. 1912, TS, 73109. Slovenský sochař-medailér, od 1937 ve Státní mincovně v Kremnici. 1983 zasloužilý umělec. (Čs. biografický slovník, 1992.)

PETR ADOLF, 17. 3. 1932, TS “Franta”, 2639407. Evangelický farář – Skorošice, poté v Javorníku u Jeseníku. (Evangelický kalendář, 1994.)

PETR VLADIMÍR, 15. 7. 1925, TS + D “Bohdan”, “Semecký”, 13635, 11678. Ing., fotbalový funkcionář. Od 1955 pracuje v odborných komisích a později v předsednictvu slovenské fotbalové sekce a v předsednictvu Čs. fotbalového svazu, od 1973 člen předsednictva VFS ÚV ČSTV a předseda jeho sportovně technické komise, od 1968 člen kontrolní a revizní komise UEFA, od 1980 místopředseda této komise. Nositel Veřejného uznání I. stupně. (Malá encyklopedie fotbalu.)

PETROVIČ FELIX, 27. 8. 1926 – 1984, TS + A + D "Felix", 12022. Katolický kanovník, assesor, rektor Kněžského semináře v Bratislavě. (Katolícke noviny 26. 8. 2001, 34/2001)

PETRÍK JURAJ, 1. 4. 1949, TS + A "Juro", 1373510. Katolický kněz – Plechotice. (Katolícke noviny 28. 3. 2004, 13/2004)

PIKHART JOSEF, 3. 1. 1960, TS “Karel”, 2379505. Katolický farář. (mujweb.cz/společnost/kat_farnost_vl/texty)

PILAŘ MARTIN, 3. 9. 1955, TS “Karel”, “Petr”, 32515, 2731907. PhDr., CSc., literární vědec a historik, 1980-82 pedagog na gymnáziu ve Vrchlabí, odb. asistent Pedagogické fakulty v Ostravě, od 1990 odb. asistent Filozof. fakulty Ostravské univerzity. Bydliště: Proskovická 37, Ostrava. (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

PINC FRANTIŠEK, 3. 4. 1901 – 26. 10. 1982, TS “Artur”, 7754. Učitel, regionální pracovník, od 1945 tajemník historické sekce v Ústí n. L., kronikář v Suchdole n. L. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

PIPEREK LUBOMÍR, 17. 8. 1954, TS “Zajíc”, 3808006. PhDr., etnograf, dříve pracoval v rožnovském skanzenu, poté kurátor etnografických sbírek vsetínského muzea. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

PIVARNÍK JÁN, 9. 3. 1929, TS + A, 9026. Katolický kněz, výpomocný duchovní v Košicích. (Katolícke noviny 29. 2. 2004, 9/2004)

PIŠTĚK JIŘÍ, 15. 12. 1926, TS + A + D "Jiří", 16765, 4122. Katolický kněz pražské arcidiecéze. (www.apha.cz, prosinec 2001)

PLACHÝ TOMÁŠ, 10. 3. 1952, TS “Ali”, 2376188 + IS rozvědky "Platon". Ing., CSc., 1975-87 tech. ředitel – obch. ředitel a. s. Technoexport, 1987-88 zástupce ředitele odboru na ministerstvu průmyslu, 1988-90 náměstek gen. ředitele CS Trading, od 1990 nám. gen. ředitele, generální ředitel a předseda představenstva a. s. Chemoprojekt (2000 též), 1979-84 výstavba rafinérií v Iráku, 1988-89 člen KSČ. 2000 jednatel a společník KIRAT, spol. s r. o., místopředseda předst. SAFINA, a. s., společník MUSIL TOUR spol. s r. o., obchodní vedoucí Seyffer Trading OPZ obch. spol. s r. o., jednatel a společník PLACO-TPC, s. r. o., náměstek ředitele, člen správní rady a společník CHEMOPROJEKT ENGINEERING PRAHA, spol. s r. o., 30. 3. 1993 – 20. 3. 1995 člen předst. OPZ TRADING a. s. Bydliště: Štítova 243, Praha 4. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

PLAVEC KAREL, 22. 1. 1958, TS “Vodák”, 16926. ThLic., katolický farář – vikariát Plzeň-jih. Bydliště: Hlávkova 20, Přeštice. (www.arcom.cz/pub/farnost_pobezovice/adresar/index.htm)

PLAVNÍK JURAJ, 4. 3. 1952, TS “Akord”, 37700. Tanečník – SND Bratislava. (Encykl. dram. umení Slovenska M-Ž, 1990.)

POCHOP JOSEF, 6. 1. 1911 – 16. 11. 1981, TS “Korda”, 996005. 1. 10. 1965 – 16. 11. 1981 královéhradecký biskup Církve čs. husitské. (www.ccsh.cz)

POCKODY ALEXANDER, 21. 8. 1906, TS “Odborník”, 5144. Básník, spisovatel, 1953-60 prac. ONV Nové Město nad Váhom, 1960-70 prac. ONV Trenčín. (Encyklopédia slovenských spisovateľov P-Ž.)

PODHORSKÝ DUŠAN, 5. 6. 1941, TS + D “Strmý”, “Dušan”, 36836, 31151. Slovenský meteorolog, od 1963 Slov. hydrometeorologický ústav v Bratislavě, 1977-87 ředitel pobočky ústavu na Malém Javorníku, 1987-90 náměstek ředitele pro meteorologii. Expert Světové meteorologické organizace. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

PODOLSKÝ ZDENĚK, 7. 12. 1948, TS “Kavan”, 30704. Ing., 1985-90 ved. odboru řízení výroby TATRA Kopřivnice, 1990-92 ředitel automobilového závodu, 1996-97 gen. ředitel a předseda představenstva MSA a. s., Dolní Benešov, 1998 gen. ředitel ROMO, a. s., Fulnek, od 1998 gen. ředitel TATRA, a. s., Kopřivnice. Dříve jednatel MSA ČERPADLA A SERVIS ARMATUR, s. r. o., člen předst. Fores, a. s., člen předst. ROMO a. s., člen předst. KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a. s., člen předst. PMS Přerov a. s., člen předst. ROCKWOOL PREFIZOL, a. s. (likvidace), člen předst. NOSRETI a. s., místopředsedda předst. HOTEL IMPERIAL a. s., člen předst. JESDREV Jeseník, a. s. Bydliště: 1.) Frenštátská 429, Příbor, 2.) 17. listopadu 1219, Kopřivnice. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

PODOLÁK AUGUSTIN, 24. 6. 1912 – 7. 1. 1991, TS “Pollux”, 1064504. PhDr., ThLic., biskup-ordinář Starokatolické církve, v čele církve stál 40 let, 1968-71 člen Mezin. biskupské konference. Bydlel: Žitavská 428, Cvikov. (Kdo je kdo 91/92.)

POGÁDY JOZEF, 9. 3. 1924, TS “Max”, 2031488. Doc. MUDr., DrSc., lékař, psychiatr, od 1958 ředitel VÚ psychiatrického v Pezinku. Od 1965 zástupce ČSSR ve Světové zdrav. organizaci (WHO) a ve Světové psychiatrické asociaci, 1965-69 zástupce hl. psychiatra Min. zdravotnictví ČSSR, od 1973 hl. odborník Min. zdrav. SSR pro odbor Psychiatrie. (Encyklopédia Slovenska), (Čs. biograf. slovník, 1992.)

POHANKA SILOŠ, 6. 2. 1926, TS “Rím”, 7936. Dirigent, trumpetista, téměř celá 70. léta působil v SRN. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

POJSL MILOSLAV, 8. 5. 1945, TS “Václav”, 2271207. Prof. PhDr., 2001 vedoucí katedry církevních dějin a křesťanského umění Cyrilometodějské teologické fakulty UP Olomouc. (www.upol.cz)

POLANSKÝ PAVOL, 14. 6. 1925, TS + A "Juro", 925708. Hudebník – bicí, 1950-57 redaktor Čs. rozhlasu, od 1965 hrál často v zahraničí, od 1968 redaktor rozhlasové stanice Ö 3 ve Vídni. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

POLEDŇÁK ALOIS, 14. 3. 1922 – 31. 7. 1984, TS + A "Lucerna", "Lojza", 2771, 10411. Archivář, 1970-71 vězněn z politických důvodů, 1972-84 vedoucí Archivu Státní knihovny ČSR Praha. (Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000)

POLÁK JOZEF, 30. 6. 1908 – 26. 12. 1987, TS + D “Hviezdár”, 5587. Od 1951 farář Evangelické církve metodistické v Bratislavě, zástupce církve na Slovensku, člen církevní rady. (Kostnické jiskry 23/78, 21.6.1978.)

POLÁK MILAN, 16. 1. 1932, TS “Milan”, 14813. PhDr., teatrolog, 1974-88 tisk. tajemník Slovkoncertu, od 1988 prac. Ústavu uměl. kritiky a div. dokumentace. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

POPPOVÁ VĚRA, 13. 3. 1926 – 17. 11. 1989, TS + D “Eva”, 23548, 2820. PhDr., novinářka, vedoucí kulturní rubriky deníku Práce, divadelní kritička v deníku Mladá fronta. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

POSPÍŠIL FRANTIŠEK, 3. 5. 1931, TS “Franta”, 2444206. Publicista, 1956-69 inspektor kultury v Mikulově a v Brně, do 1975 v Institutu prům. výroby. (Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995, 1996)

POULÍČEK PAVEL, 21. 6. 1941, TS “Pavel”, 3169501. Ing., ředitel autosalonu v Praze, 2000 jednatel Wincom, s. r. o., společník P2B, spol. s r. o., dříve jednatel AGT AUTO s. r. o. a člen doz. rady PRAGUE CAR RENT a. s. Otec Pavla Poulíčka z TV NOVA. (www.justice.cz), (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 481])

POVCHANIČ ŠTEFAN, 14. 11. 1939, TS + D “Roman”, 26909, 11577. Doc. PhDr., CSc., romanista, překladatel, VŠ pedagog – Bratislava. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

POZDÍŠEK JAN, 13. 10. 1950, TS “Aleš”, 2771407. Ing. CSc., Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o.

PRCHAL RUDOLF, 1. 1. 1932, TS + A "Rudolf", 30279. Katolický kněz litoměřické diecéze. (zdislava.signaly.cz, leden 2004)

PRISTAŠ ŠTEFAN, 6. 9. 1950, TS “Laco”, 1077610. Katolický kněz – Sečovska Polianka. (Katolícke noviny 34/2000, 20. 8. 2000), (www.mix.sk/kn)

PROCHÁZKA ANTONÍN, 3. 4. 1942, TS “Luděk”, 1770702. Volejbalista – 1968 bronz z OH, technik v podniku STRABAG, od prosince 1989 člen pléna Českého olympijského výboru a člen předsednictva Českého klubu olympioniků. (Kdo byl kdo: naši olympionici, 1999.)

PROCHÁZKA JIŘÍ, 20. 4. 1925 – 19. 5. 1993, TS + D “Jacek”, 1890101, 8326. Ing. , spisovatel, scenárista, 1945 člen Rudých gard v Plzni, 1957-60 šéf uměleckého programu v  televizi, 1960-68 šéfdramaturg televizní filmové tvorby, 1969 náměstek ředitele pro umělecký program, 1965-68 umělecký šéf Laterny magiky, napsal scénář k 30 případů majora Zemana. (Malá čs. encyklopedie.)

PROCHÁZKA PETR, 16. 10. 1939, TS “Radan”, 1923206. Ing., Mendelova zemědělská a lesn. univerzita Brno.

PROKEŠ KAREL, 21. 6. 1955, TS "Karel", 30426. Kulturní pracovník, hudební publicista. Od konce 70. let realizoval řadu hudebních pořadů, v roce 1979 vznikly v jeho bytě nahrávky písničkáře Veita pro exilové vydavatelství Šafrán ve Švédsku a v 80. letech inicioval pořady Cesty lidové písně k současnému folku. Od roku 1990 je dramaturgem festivalu Valašský špalíček a M-klubu Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí, od roku 1991 vedoucí M-klubu. (Slovník osobností Valašska – www.divadloschod.cz/val.atheny/so)

PROKOP OLDŘICH, 23. 4. 1930, TS + D "Přemysl", 1319407. Publicista, rozhlasový redaktor – Ostrava. (Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu, 1992)

PRZECZEK WILHELM, 7. 4. 1936, TS “Hora”, 25900. Spisovatel, překladatel. 1956-64 učitel, 1964-66 inspektor pro kulturu, 1967-69 redaktor, 1970-79 dramaturg loutkového divadla, 1978-83 instruktor pro kulturu, 1984-92 učitel. Bydliště: Družstevní 901, Bystřice nad Olší. (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

PRÁGER RUDOLF, 25. 3. 1916 – 13. 12. 1999, TS + D "Zpěvák", 1042606. Zpěvák a herec ochotnického divadla v Uherském Brodě. (Slovník osobností Zlínska – www.divadloschod.cz/val.atheny/soz)

PRÁŠIL VOJMÍR, 11. 5. 1941, TS “Oldřich”, 2318607. Ing. arch., architekt, 1968-72 ved. proj. skupiny OSP Přerov, 1972-80 ved. odboru výstavby a ÚP MěstNV Lipník n. B., 1980-90 ředitel Bytového podniku Přerov, 1990-92 projektant Drupos Olomouc, 1992-94 ved. proj. PRINS Přerov, 1994-96 ved. proj. DAHOS Přerov, od 1996 soukromý podnikatel – PRASPOL. V pol. 60. let stud. cesty do Turecka. Bydliště: Trávník 16, Přerov. (Kdo je kdo:architektura, 2000.)

PTÁČEK JAROSLAV, 5. 4. 1928, TS “Jaroslav”, 4266601. Od 1951 katolický kněz, od 1986 v Unhošti u Prahy, od 1988 osobní arciděkan, od 1994 člen řádu křížovníků s červenou hvězdou. (www.apha.cz, duben 2003)

PĚNČÍK STANISLAV, 21. 5. 1939 – konec června 2004, TS “Robert”, 2351106. Publicista, hudební organizátor, textař, ředitel kulturního domu v Hodoníně, zakladatel a šéfredaktor časopisu Slovácká dechovka, člen redakční rady časopisu Malovaný kraj, spoluzakladatel Sdružení dechových orchestrů České republiky. Bydliště: Vřesová 13, Hodonín. (Malovaný kraj 3/99.)

PŘIBYL LUBOMÍR, 29. 8. 1944, A + TS + D "Stano", 17946. Ing. arch., CSc., architekt, urbanista, od 1969 VŠ pedagog – ČVUT Praha. 1973 stáž v Londýně. Od 1995 člen dozorčí rady Obce architektů. (Kdo je kdo: Architektura, 2000)

RACEK JAROSLAV, 25. 7. 1951, TS + D “Karel Ulč”, “Karel”, 2239603. Prof. MUDr., CSc., lékař, VŠ pedagog. 1981-90 zástupce prim. odd. klin. bioch. (OKB), 1991-96 primář OKB, od 1997 vedoucí Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky LF UK a FN v Plzni. 1982-84 a 1987-88 vykonával funkci krajského odborníka pro klinickou biochemii. Bydliště: Brojova 19, Plzeň. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

RADVANYI CELESTIN (vl. jménem CELESTÍN ANTON), 20. 3. 1911 - 1978, TS + A “Sitno”, 5014. Dramatik, libretista, novinář – Bratislava, redaktor - Katolícke noviny. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990), (Katolícke noviny 18. 3. 2001, 11/2001)

RAKOVSKÝ IVO, 12. 9. 1952 – 18. 1. 1992, TS "Wassermann", 23928. Archeolog – Znojmo. (Osobnosti Znojma, 1996)

RATH RATMÍR, 8. 5. 1931, TS + D “Ras”, 3097701. Prof. MUDr., DrSc., lékař, otec lékaře Davida Ratha. Soukromý podnikatel – ambulantní zdravotní péče. Jednatel a společník 4R s. r. o. Bydliště: 1.) Na rozdílu 719/26, Praha 6, 2.) Na dlouhém lánu 11, Praha 6. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 500]), (wwwinfo.mfcr.cz/ares), (www.justice.cz)

RAUŠER JAROSLAV, 15. 12. 1925 – 27. 5. 1993. TS + D “Petr”, 11993. Fyzický geograf, 1950-61 pedagog na univ. v Brně a v Olomouci, 1961-90 prac. Geografického ústavu ČSAV v Brně. (Čs. biografický slovník, 1992.)

REGEC MICHAL, 11. 9. 1950, TS “František”, “Roman”, 14780. Katolický kněz – Lipt. Revúce. (Katolícke noviny 35/2000, 27. 8. 2000), (www.mix.sk/kn)

REITZ RUDOLF, 26. 4. 1948, TS “Ruda”, “Robert”, 2350303, 44033. 1972-86 kazatel Církve adventistů sedmého dne, 1986-92 ekonom-hospodář církve, od 1992 ředitel nadace ADRA /adventistická agentura pro pomoc a rozvoj/, předseda občanského sdružení ADRA. Bydliště: Neustupného 1839/8, Praha 5-Jinonice. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

RENČ VÁCLAV, 28. 11. 1911 – 30. 4. 1973, TS + A “Martin”, 21513, 9547. Básník, dramatik, překladatel, naklad. redaktor, režisér. 1951-62 vězněn, 1968 rehabilitován. (Čs. biografický slovník, 1992.)

REZNÍK JAROSLAV, 6. 4. 1942, TS "Slovák". Slovenský básník a překladatel. 1966-71 pracoval v Matici slovenské, 1971-74 redaktor měsíčníku Javisko, od 1974 ve Sl. literární agentuře v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

RIES VILIAM (pseudonym IVAN JAVOR), 29. 5. 1904, TS “Javor”, 5946. Spisovatel, překladatel, středoškolský učitel. (Encyklopédia Slovenska.)

ROBEK ANTONÍN, 31. 8. 1931, TS “Tonda”, 164688. Prof. PhDr., DrSc., etnograf, 1972-90 ředitel Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze, od 1982 prof. UK v Praze. Jeho práce byly poznamenány levicovým dogmatismem. 2000 (od 18. 12. 1998) člen správní rady Muzeum dělnického hnutí, o. p. s. (Čs. biografický slovník, 1992), (www.justice.cz)

ROKYTA HUGO, 24. 11. 1912 – 16. 3. 1999, TS + A “Moravan”, “Doktor”, "Galerie", 6209, 11930. Prof. dr., duchovní řádu maltézských rytířů, historik umění, literární historik, publicista. 1945-50 lektor nakladatelství Orbis, poté pracovník Státní památkové správy a Státního ústavu památkové péče v Praze. Cesty do zahraničí. (Kostnické jiskry 39/87, 25. 11. 1987), (Český biografický slovník XX. století Q-Ž, 1999)

ROKYTA JAN, 16. 4. 1938, TS “Kutěj”, 14240. Hudebník, cimbalista, hudební redaktor ostravského rozhlasu. (Slovník osobností Valašska, 1998.) [Bydliště: Gončarova 3, Ostrava? Společník Lesy Jasenná, v. o. s.? viz www.justice.cz]

ROSENBLATT ERVÍN, 9. 8. 1906, TS + A “Robert”, 17052, 8970. Šachista a šach. organizátor, 1950-70 založil a vedl pražskou šachovou prodejnu, první specializovanou šach. prodejnu v Evropě. (Malá encyklopedie šachu, 1989.)

ROSENBAUM ZDENĚK, 27. 11. 1945, TS “Novinář”, 6695. Novinář, spisovatel, 1971-90 redaktor politické redakce ČTK Praha, 1989-90 zástupce šéfredaktora, 1994 ředitel Studia dobré nálady a šéfredaktor nakladatelství Kredit, od 1997 šéfredaktor nakladatelství Signet. 2000 (od 28. 9. 1994) předseda předst. Bytové družstvo Anežky Malé 768/5, dříve společník SFINGA, spol. s r. o. (likvidace). Bydliště: Anežky Malé 768, Praha 4-Jižní Město. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

RUCKÝ EVALD, 9. 1. 1959, TS “Erich”, 2675804. Farář Jednoty bratrské v Liberci, člen Úzké rady Jednoty bratrské. Do 1999 předseda Křesťanské misijní společnosti – KMS. (www.dulos.cz)

RUISL KLEMENT, 6. 5. 1920, TS + D “Ruda”, 951505. Katolický kněz – diecéze Litoměřice, v 60. letech vikář v Turnově. (qert.cz/zdislava/vyroci.htm)

RUMANN MILOŠ, 13. 12. 1898, TS, 169, 416909. Ochotnický herec – Martin, úředník. (Encyklopédia Slovenska.)

RŮZNAR FRANTIŠEK, 7. 4. 1935, TS + D “Milan”, 9957. Kanovník římskokatolické církve – Bílava. (Katolický týdeník 14/00, 2. 4. 2000.)

ŘEHÁK JIŘÍ, 7. 11. 1931, TS “Čech”, 436306, 441007. Evangelický farář – Velká nad Veličkou. (Evangelický kalendář, 1994.)

ŘEHÁČEK ZDENĚK, 25. 5. 1925, TS “Fibich”, 12121. Biolog a mikrobiolog, od 1960 ved. věd. pracovník Mikrobiologického ústavu ČSAV v Praze a současně od 1967 ředitel mez. Postgraduálních kursů UNESCO. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ŘEZANINA DUŠAN, 8. 6. 1919, TS + A “Boleslav”, 348801, 4139. Katolický kněz, historik, publicista – Kralupy nad Vltavou. (Katolický týdeník 23/99, 6. 6. 1999.)

ŘIČICA JAN, 13. 1. 1943, TS “Sváťa”, 18395. Ing., od 1961 Škodaexport: 1961-83 referent, 1983-86 zástupce obchod. ředitele, 1986-89 náměstek generálního ředitele, od 1990 generální ředitel, od 1994 navíc předseda představenstva a. s. Škodaexport (2000 též), 1966-70 korespondent a překladatel – Ranchi, Indie, 1980-83 delegát FMZV v San José, Kostarika. 2000 předseda předst. LIFOX a. s. (konkurs), člen předst. a likvidátor První konzultační a investiční agentura a. s. (likvidace), předseda předst. ACC, a. s., prokura SANATORIUM MEDIKAL, spol. s r. o. (likvidace), prokura CTH, spol. s r. o., člen předst. (od 5. 2. 1998) ŠKODA PRAHA a. s., společník Společnost na podporu soukromé hotelové školy, spol. s r. o. v likvidaci. Dříve: člen předst. ELEKTROTECHNIKA, a. s. (likvidace konkurs), člen doz. rady FOTBAL TRADING a. s., člen doz. rady CONTEST, spol. s r. o., jednatel PRAGUE FINANCE s. r. o. (likvidace), člen doz. rady ČKD Blansko, a. s. (konkurs), člen předst. ČKD PRAHA DIZ, a. s., člen předst. Hutní montáže Ostrava, a. s., člen předst. Karex, a. s. Bydliště: 1.) U dubu 1386/128, Praha 4, 2.) U laboratoře 187/23, Praha 6. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

ŘÍSKÝ DRAHOSLAV, 23. 9. 1925 – 12. 4. 2004, TS + A “Mělnický”, 11187. Katolický kněz – Vysoká u Mělníka, litoměřická diecéze. 8 let komunisty vězněn, externě pracoval v manželském a rodinném poradenství. (qert.cz/zdislava/vyroci.php?mesic=9)

SABOL JÁN, 9. 9. 1952, TS + A "Tichý", 1684910. Katolický kněz – Bačkov, titulární děkan. (Katolícke noviny 1. 9. 2002, 35/2002)

SABOL STANISLAV, 10. 10. 1952, TS + A, "Veselý", 30995. Katolický kněz, správce farnosti Jakubov. (Katolícke noviny 6. 10. 02, 40/2002)

SAJDOK GUSTAV, 12. 1. 1935, TS “Kamzík”, 26189. Básník, 1954-80 učitel, ředitel školy, 1981-82 šéfredaktor kulturního měsíčníku Zwrot, 1983-85 vedoucí odboru kultury HV PZKO, 1985-95 učitel, ředitel školy, od 1995 šéfredaktor dětského časopisu Ogniwo, předseda Sdružení polských literátů v ČR. Bydliště: Viaduktová 20, Český Těšín. (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

SALAMANCZUK JIŘÍ, 2. 5. 1929, TS “Handa”, 803304. Básník. (Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995, 1996.)

SALKA BARTOLOMEJ, 19. 4. 1951, TS + A + D "Laborec", 19070, 1330010. Katolický kněz, duchovní správce nemocnice v Trebišově. (Katolícke noviny 8. 4. 2001, 14/2001)

SAMEK JAROSLAV, 8. 7. 1936, TS “Jarda”, 2270705. Vedoucí tajemník KV ČSL, poslanec ČNR. (Naše rodina 30/86.)

SCHVANZER VILIAM, 8. 10. 1913, TS “Neruda”, 954. PhDr., prof., CSc., jazykovědec, VŠ pedagog. 1952-61 vedoucí kat. germanistiky a anglistiky, současně 1954-57 kat. jazyků rektorátu UK, 1969-70 kat. anglistiky, současně 1969-75 kat. anglistiky a germanistiky a ředitel odboru překladatelství a tlumočnictví Univerzity 17. listopadu v Bratislavě, předseda Kroužku moderních filologů SAV. (Encyklopédia Slovenska.)

SEDLICKÝ BOHUMÍR, 5. 10. 1923, TS + D “Mirek”, 1494801. Evangelický farář v Hlinsku, na Kladně a v Praze. 1973-82 tajemník synodní rady ČCE. (Kostnické jiskry 19/89, 31. 5. 1989.)

SEDLÁČEK FRANTIŠEK, 29. 11. 1930, TS “Radek”, 1321907. Bývalý ředitel gymnázia v Přerově.

SEDMIDUBSKÝ JIŘÍ, 27. 5. 1940, TS “Technolog”, 2881601. Ing. CSc., ředitel a předseda představenstva Rakovnických keramických závodů, a. s., předseda výkonného výboru Silikátového svazu. 2000 předseda představenstva RAKO a. s. a člen dozorčí rady Glazura s. r. o., dříve člen předst. ČESKOSLOVENSKÁ KERAMIKA, a. s. Bydliště: Luženská (dříve Pionýrů) 2029, Rakovník. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

SEGEŤA VLADIMÍR, 18. 5. 1923 – 25. 1. 1984, TS “Vědec”, 975988. Doc. ing., CSc., vedoucí oddělení fyziologie rostlin VÚ rostlinné výroby Praha-Ruzyně. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

SEICHTER JOSIP (JOSEF), 18. 3. 1952, TS + D, 2442207. Člen KSČM a 1998 kandidát do PS parlamentu ČR, 2000 jednatel a společník VIA infocentrum, spol. s r. o., společník MOVE s. r. o. Bydliště: Rohová 13, Kravaře. (www.justice.cz)

SEIDL EDUARD, 12. 9. 1922, TS “Michal”, 997005. Katolický farář – Náchod. (www.oku-kl.cz/farnost/info.htm)

SEJK SOBĚSLAV, 9. 10. 1922 – 19. 4. 2004, A + TS "František", "Janík", 2216088. Herec. (Malá čs. encyklopedie)

SELECKÝ JÁN, 23. 5. 1949, TS “Jožo”, 12983. Herec – DJGT Zvolen. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

SENEŠ JÁN, 3. 2. 1924, TS “Senčík”, 10351. Slovenský paleontolog, geolog. 1955-65 pracovník Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislavě, od 1965 Geologického ústavu SAV Bratislavě, zahraniční pobyty. (Čs. biografický slovník, 1992.)

SIKULA PETR, 15. 10. 1941, TS “Krajina”, 2046507. Fotograf – Ostrava. 1969-78 fotograf Stavoprojektu Ostrava, od 1978 samostatný fotograf, časté cesty do zahraničí. (Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 1993.)

SIROTEK EMIL, 26. 3. 1899 – 5. 1. 1971, TS “Zahradník”, 37988, 1234588. Po 2. svět. válce jeden ze zmocněnců Čs. filmu (pro kina) a jejich předseda, později pracovník Čs. filmexportu v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

SITA KAREL, 27. 4. 1921, TS “Bohumil”, 16759, 2615788, 344288. ThDr., kazatel Církve bratrské, 1949-55 v Husinci, 1955-67 Hradec Králové, 1967-79 Praha-Smíchov, od 1979 Kladno. 1969-75 tajemník Rady Církve bratrské, redaktor a člen Rady CB, často v zahraničí. (Církev bratrská, 1980.)

SIVÁK VÁCLAV, 16. 2. 1939, TS “Jaroslav”, 2288007. Doc. ing., Od 1957 člen Církve bratrské, dlouhodobě člen staršovstva ostravského sboru. 2000 společník HOŘÍNEK SERVIS spol. s r. o., dříve společník “Ožana inženýring”, spol. s r. o. (likvidace) a jednatel HYTOS OSTRAVA-VÍTKOVICE spol. s r. o. Bydliště: Mitušova 73, Ostrava-Hrabůvka. (www.volny.cz/sstebel), (www.justice.cz)

SIŤAJ ŠTEFAN, 29. 5. 1911 – 6. 9. 1990, TS “Orlický”, 7766. Slovenský lékař, internista, revmatolog, profesor univerzity v Bratislavě, 1953-85 ředitel Výzkumného ústavu revmatických chorob v Piešťanech. 1971 Řád práce, 1975 národní cena SSR. (Čs. biografický slovník, 1992.)

SKALA VÁCLAV, 11. 5. 1951, TS “Hora”, 2493803. Prof. ing., CSc., VŠ profesor. 1975-89 VŠ stroj. a elektrotech. Plzeň, od 1989 ZČU Plzeň, současně 1992-93 ředitel DIPRO, a. s., Praha, 2000 (od 20. 8. 1993) člen doz. rady DIPRO, a. s. Bydliště: Ke Kyjovu 3, Plzeň-Radčice. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

SKOUMAL VÁCLAV, 28. 5. 1944, TS “Borec”, 1924406. Sportovní gymnasta. (Kdo byl kdo: naši olympionici, 1999.)

SKULA LADISLAV, 30. 6. 1937, TS “Ivan”, 24833. Prof. RNDr., DrSc., matematik, VŠ pedagog. 1960-65 VUT Brno, od 1965 MU (UJEP) Brno. Bydliště: Haškova 14, Brno. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

SKŘIVÁNEK FRANTIŠEK, 12. 10. 1929, TS + D “Feduja”, 2120208. Dramatik, 1969-71 šéfredaktor časopisu Kovoodborár. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

SLAMKA JOZEF, 17. 11. 1920, TS “Skala”, 563008. Novinář, 1949-51 šéfredaktor týdeníku Smer v Banské Bystrici a současně šéfredaktor ČTK v Bratislavě, 1960-68 zástupce šéfredaktora časopisu PAS, 1968-72 šéfredaktor časopisu Svet vedy, 1972-73 týdeníku Výber, od 1973 tajemník ÚV Slovenského svazu novinářů. Člen KSČ od 1948. (Encyklopédia Slovenska.)

SLIMÁČEK MILAN, 20. 9. 1936, TS “Miloš”, 1284206. Zpěvák, hudební skladatel, klavírista, 1963-71 pedagog brněnské konzervatoře, od 1971 hudební režisér Čs. televize Brno. 2000 člen správní rady Nadace Leoše Janáčka. Bydliště: Rezkova 12, Brno. (Čeští skladatelé současnosti), (www.justice.cz)

SLOVÁK BORIS, 22. 10. 1926, TS “Opavan”, 22637. Slovenský tanečník a choreograf, 1950-58 šéf baletu Slezského divadla v Opavě, 1958-61 a 1964-73 šéf baletu a choreograf operety Nové scény v Bratislavě, 1973-80 šéf baletu a choreograf SND. (Čs. biografický slovník, 1992.)

SLÁDEK GUSTAV, 22. 6. 1928, TS “Tatra”, 1058208. Prof. ing., DrSc., ekonom, 1964-70 ved. kat. ekonomiky cest. ruchu a veř. stravování VŠE Bratislava, od 1979 ved. Kabinetu urban. ekonomiky, 1964-69 člen vládního výboru pro cest. ruch SNR, 1965-75 člen Mez. asociace věd. expertů pro cest. ruch v Berně. (Encyklopédia Slovenska)

SLÁDEK JAROSLAV, 16. 6. 1959, TS “Jiří”, 1589288. Ing., šachista – 1. výkonnostní třída. 2000 jednatel a společník ELISOFT, s. r. o., dříve společník COMING, spol. s r. o. Bydliště: Brněnská 5, Plzeň. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994)., (www.justice.cz)

SLÁMA VLASTIMIL, 26. 7. 1921, TS “Ideolog”, 1341404. Evangel. farář – Litoměřice. Bydliště: Skalice. (Český bratr 11/1996.)

SMÉKAL PETER, 20. 11. 1937, A + TS "Lipeň", "Paľo", 23796. Hudebník – trubka, skladatel, od 1964 člen Tanečního orchestru Čs. rozhlasu Bratislava. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

SMETANA JAN, 31. 3. 1940, TS "Aspirant", "Martin", 21908. Archivář, od 1967 ředitel Okresního archivu v Děčíně, 1990-95 vedoucí oddělení Státního oblastního archivu v Litoměřicích. (Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000)

SMETANA KAREL, 28. 10. 1930, TS “Docent”, 26727, 30476. Lékař, cytolog a histolog, od 1953 pedagog UK Praha (od 1989 profesor), 1962-84 věd. pracovník Ústavu experimentální medicíny ČSAV, od 1984 Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

SMETÁČEK JAN, 4. 6. 1906 – 22. 3. 1970, TS “Heřmanský”, 156, 9592. Novinář, zemědělský publicista. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

SMILEK KRISTOSLAV, 3. 8. 1928, TS “Josef”, “Krista”, 1948806. Laický kazatel Bratrské jednoty baptistů v Brně, člen staršovstva, předseda sboru a člen Ústřední rady starších BJB, odborník v textilním průmyslu – vedoucí oddělení. Bydliště: Kounicova 73, Brno. (Rozsievač 8/78.)

SMOLKA JOSEF, 9. 10. 1929, TS + D “Josef”, 2404801. Šachista – 1. výk. třída (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.) [Rok narození souhlasí, den a měsíc narození prozatím neověřeno, S StB Praha souhlasí u – Dr., CSc., vědecký pracovník, manžel chemičky Evy Smolkové-Keulemans, nar. 27. 4. 1927 – též agentka. Viz Kdo je kdo v ČR, 1998]

SMRČEK JAROSLAV, 23. 1. 1951, TS + A "Petr", "Smrk", 2158405, 30330. Katolický kněz – Rychnov nad Kněžnou. (Informace královéhradecké diecéze 1/2001)

SMUDA VALENTÍN, 28. 4. 1933, TS + A + D "Valent", "Jano", 35209. Katolický kněz – Hodejov. (Katolícke noviny 6. 4. 2003, 14/2003)

SOBOLEVIČ VLADIMÍR, 26. 3. 1928, TS “Vladimír”, 925704. Malíř, grafik – Jablonec nad Nisou. (Malá čs. encyklopedie.)

SOBĚSLAVSKÝ ONDŘEJ, 5. 4. 1948, TS “Ondra”, 1555102. Evangelický farář – Tábor, senior jihočeského seniorátu. (Evangelický kalendář, 1994.)

SOCHA JOSEF, 28. 6. 1943, TS + A “Houslista”, “Mirek”, 2256105. Mons. Mgr., katolický kněz, generální vikář biskupství královéhradeckého, 2001 člen správní rady Nadace mezilidské tolerance Thomase Grala, člen správní rady “Pastorační středisko o. p. s.”, dříve člen správní rady Nadace na podporu středoškolských studentů města Hradce Králové. Bydliště: 1.) Karla Tomana 51, Hradec Králové, 2.) Soukenická 52, Hradec Králové, 3.) Děkanské náměstí 51, Hradec Králové. (www.justice.cz), (IKD 6/2003)

SOCHOR RUDOLF, 1. 9. 1925, TS “Adam”, 1465607. JUDr., muzikant, od 60. let vedoucí Tanečního orchestru Domu kultury VŽKG Ostrava, skladatel, 1968-71 externí pedagog ostravské konzervatoře. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

SOJČÁK ŠTEFAN, 14. 2. 1950, TS “Pacem”, 1399710. Katolický kněz košické arcidiecéze – Brezovica nad Torysou. (Katolícke noviny 6/2000, 6. 2. 2000), (www.mix.sk/kn)

SOKOL ANTON, 12. 6. 1903, TS, 208109. Prof. ing., lesní inženýr, VŠ pedagog, 1956-60 děkan les. fak. VŠLD Zvolen (Encyklopédia Slovenska.)

SOLAŘÍK EMIL, 27. 10. 1921 – 24. 8. 1970, TS "Filip", 7442. Sochař. Spolupracoval s Beskydským divadlem. Žil v Ústí nad Labem, kde spoluzakládal Krajské středisko Svazu ČVU. (Kultuní toulky Valašskem, 2001)

SOMMEROVÁ ALENA, 28. 10. 1930, TS “Mirka”, 347988. Klavíristka, 1956-58 studium ve Vídni, často účinkovala v zahraničí. (Čs. koncertní umělci a komorní soubory.)

SOUDSKÝ BOHUMIL, 19. 1. 1922 – 15. 1. 1976, TS + A “Borek”, 16721, 12125. Archeolog, profesor na univerzitě v Paříži. (Všeobecná encyklopedie Ř-Š, 1999.)

SOUKUP VÁCLAV, 1. 7. 1949, TS “Schaff”, 2905088 + spolupracovník rozvědky. PhDr., 1984-89 ředitel odboru – sekretariát RVHP Moskva, 1989-90 ředitel odboru, vedoucí úřadu – Úřad předsednictva vlády, 1991-95 vrchní ředitel v Agrobance Praha (1998 zkrachovala), od 1995 předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisen stavební spořitelna, dříve jednatel KONEVOVA s. r. o. Bydliště: 1.) Na Kocince 207/1, Praha 6-Dejvice, 2.) Ke dvoru 772/7, Praha 6-Vokovice. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (www.justice.cz)

SOUKUP VÁCLAV, 20. 4. 1957, TS + A "Václav", 3313201. Mgr., katolický duchovní-laik pražské arcidiecéze. (www.apha.cz, duben 2002)

SPURNÝ FRANTIŠEK, 9. 10. 1916 – 19. 2. 1987, TS + A “Alex”, 37888, 4844. Hudební organizátor, po 1948 v čele koncertního oddělení Hudební a artistické ústředny, resp. od 1951 Estrádního a koncertního jednatelství. Manžel zpěvačky Yvety Simonové - velmi pravděpodobně též agentky. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

SPURNÝ FRANTIŠEK, 12. 9. 1946, TS “Wágner”, 2437903. Nezávislý publicista, externí spolupracovník rozhlasu, organizátor Literárního spolku mladých autorů v západních Čechách, jeden ze zakladatelů soutěže Literární Františkovy Lázně. (Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995. 1996.)

SPĚVÁČEK MILOSLAV, 15. 10. 1949, TS + D “Doktor”, “Chameleón”, 2446904, 15116. JUDr., 1996 obchodní ředitel Čs. plavba labská – Děčín, 3. 9. 1999 – 17. 4. 2000 člen doz. rady NAVISPED, s. r. o. Bydliště: Řecká 1450/12, Děčín. (Aspekt, jaro 1996), (www.justice.cz)

SRDEČNÝ VOJMÍR, 6. 10. 1919, TS “Chalupa”, 1130205. PhDr., 1949-59 Lázně Velké Losiny, 1959-64 Státní rehabilitační ústav Kladruby, od 1964 VŠ učitel na katedře tělesné výchovy pedagogické fakulty Hradec Králové. Časté cesty do zahraničí. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

SRŠEŇ ŠTEFAN, 14. 9. 1923, TS, 236809. Prof. MUDr., DrSc., lékař a genetik, VŠ pedagog UKo Martin, zakladatel a od 1970 vedoucí Výzkumné laboratoře klinické genetiky. Člen KSČ od 1964. (Encykl. Slovenska), (Čs. biografický slovník, 1992.)

STACHO JÁN, 1. 1. 1936 – 15. 7. 1995, TS “Robert”, 12607. Básník, překladatel. (Encyklopédia slovenských spisovateľov P-Ž), (Čs. biografický slovník, 1992.)

STANKO MICHAL, 3. 10. 1940, TS “Kazateľ”, 1065710. Katolický kněz, medzilaborský okresní děkan, správce farnosti v Radvani nad Laborcom. (Katolícke noviny 29/2000, 24. 9. 2000), (www.mix.sk/kn)

STANKO PAVOL, 21. 10. 1937, TS + A "Stano", 1016010. Katolický kněz, titulární arciděkan, správce farnosti v Topoli. (Katolícke noviny 13. 10. 02, 41/2002)

STANOVSKÝ VLADISLAV, 23. 2. 1922, TS “Stanislav”, 2715501. Spisovatel, překladatel, šéfredaktor a ředitel nakladatelství. Bydliště: Sokolovská 264, Praha 9. (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

STANČEK JOZEF, 6. 1. 1935, TS “Mišo”, 337309. Římskokatolický kněz, 1969-70 kaplan – Skačany, 1970 kaplan – Bánovce nad Bebravou, 1970-72 kaplan – Pruské, 1972-73 kaplan – Ilava, 1973-92 správce farnosti Valaská Belá. (www.ksnr.sk)

STANĚK JAN, 21. 8. 1949, TS “Brada”, 2633103. MVDr., plně uvolněný pracovník Křesťanských sborů – západní Čechy. Bydliště: Kyšice, okres Plzeň. (Živé slovo 2/2001.)

STANĚK MILOSLAV, 15. 12. 1924 – 21. 2. 1987, TS “Docent”, 1160688. Mikrobiolog, 1951-61 VÚ rostlinné výroby v Praze-Ruzyni, od 1961 v Mikrob. ústavu ČSAV v Praze-Krči. (Čs. biografický slovník, 1992.)

STARÝ KAREL, 21. 4. 1947, TS “Karel”, 18724. JUDr., 2000 likvidátor ČeTel, a. s. v likvidaci a společník M. K. Media s. r. o. Dříve člen dozorčí rady MYSLBEK, a. s. a člen dozorčí rady Kabel Plus, a. s. Bydliště: 1.) K jezeru 483, Praha 4, 2.)Zdiměřická 1434/23. (www.justice.cz) [Do 1989 zpravodaj Čs. rozhlasu ve Francii a 19. 1. 1990 – 1. 2. 1990 ústřední ředitel Čs. rozhlasu?]

STEBEL STANISLAV, 30. 5. 1954, TS “Staňo”, 1229609. Ing., kazatel Církve bratrské, 1995-2000 kazatel a předseda staršovstva ve Vsetíně-Horní Jasence. Od 8. 1. 1999 člen správní rady Nový život, o. p. s. Bydliště: 1.) Horní Jasenka 102, Vsetín, 2.) 28. Října 148, Ostrava. (www.justice.cz)

STEINER HANUŠ, 15. 5. 1919 – 19. 7. 1982 Wellington, Nový Zéland, TS “Kameník”, 15740. Doc. PhDr., CSc., filozof a sociolog, od 1952 pedagog FF MU Brno. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

STEJSKAL DRAHOSLAV, 27. 4. 1962, TS “Most”, 2405105. Šachista – 1. VT (2006). (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

STEJSKAL JAN, 7. 11. 1933, TS “Josef”, 262988. Ekonom, 1975-79 prac. ekon. oddělení ÚV KSČ a člen národohospodářské komise ÚV KSČ (od 1986 člen ÚV KRK KSČ), 1979-81 generální ředitel a od 1981 předseda Státní banky československé, předseda představenstva Čs. obchodní banky, vedoucí české delegace v radě Mezin. banky hospod. spolupráce a Mezin. investiční banky, do prosince 1989 ministr financí ČSSR. 1983 Řád práce. (Malá čs. encyklopedie.)

STODOLA OLDŘICH, 21. 5. 1922, TS “Pravý”, 11025. Tanečník a baletní mistr, 1945-85 člen ND a současně od 1972 i Laterny magiky. (Čs. biografický slovník, 1992.)

STONIŠ MIROSLAV, 18. 6. 1938, A “Ivana”, 13960. Spisovatel, dramatik. Od 1960 dramaturg Domu kultury Ostrava, 1964-70 redaktor v liter. měs. Červený květ, 1971-89 dělník u vykládky vagonů v podniku Nábytek, 1990-91 šéfproducent v ČST Ostrava. Bydliště: Janáčkova 6, Ostrava. (Slovník české literatury 1970-1981), (Kdo je kdo v ČR, 1998)

STORK JURAJ, 3. 1. 1913 – 29. 2. 1972, TS “Architekt”, 926708. Prof. ing., DrSc., 1950-54 ředitel VÚ stavebních hmot a konstrukcí v Bratislavě, 1967-69 expert UNESCO v Havaně, 1969-72 prof. VUT Brno. (Encyklopédia Slovenska.)

STRAŠEK JIŘÍ, nar. 9. 2. 1951, TS “Roubal”, 2752103. Též agent VKR. Do 1989 řidič záchranné služby, 26. 12. 1989 – červen 1990 tajemník KDS, od června 1990 poslanec za KDS v ČNR, současně od října 1990 donátní rytíř řádu maltézských rytířů. 2000 jednatel a společník Sanitní služba Klatovy, s. r. o. Soukromý podnikatel. Bydliště: Prusíkova 484/III, Klatovy. (www.justice.cz), (Kdo je kdo 91/92), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

STRNAD JAN, 24. 8. 1904, TS “Choceň”, 12806. Evangelický farář ve Škvorci, okres Praha-východ. (Kostnické jiskry 28/89, 30. 8. 1989.)

STRÁNSKÝ ZBYNĚK, 26. 10. 1926, TS "Bezdězský", "Černý", 28285. Muzeolog – Brno. (Český biografický slovník XX. století Q-Ž, 1999)

STUCHL VLADIMÍR, 18. 4. 1922 – 4. 4. 1990, TS “Martin”, 9881. Básník, překladatel, novinář. 1951-55 vedoucí kulturní rubriky deníku Práce, poté zpravodaj ČTK v New Yorku, 1961-69 šéfredaktor časopisu Květy. (Slovník české literatury 1970-1981.)

SUCHÁNEK JIŘÍ, 27. 11. 1908 – 21. 8. 1979, TS “Mlynář”, 23217. Básník. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

SUŠIL HORYMÍR, 14. 6. 1928, TS “Muzikant”, 15331. Cimbalista, skladatel, sběratel lidových písní, od 1956 vedoucí uherskobrodského souboru Olšava. Zvěrolékař v Uherském Brodě. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

SVÁK VINCENC, 20. 8. 1951, TS “Instalatér”, “Mašek”, 2530507. Katolický kněz – Šumice. (Katolický týdeník 33/01, 19. 8. 2001.)

SVOBODA FRANTIŠEK (FRAŇO), 21. 6. 1901, TS “Trnavský”, 545908. Spisovatel. (Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež.)

SVOBODA PETR, 15. 2. 1960, TS “Mech”, 26600. Ing., CSc., Chmelařský institut s. r. o.

SVOBODA VÁCLAV, 25. 9. 1940, TS “Šimek”, 2020506. PhDr., 1996 ředitel odboru komunikace a. s. Brněnské výstavy a veletrhy, prezident České společnosti pro propagaci PR MOSPRA. (Aspekt, jaro 1996.)

SVOZIL LADISLAV, 8. 5. 1958, TS “Tom”, 2661107. Hokejista TJ Vítkovice, od 2002 trenér Vítkovic. (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986.)

SYSEL FRANTIŠEK, 8. 10. 1927, TS + D “Profesor”, 1280606, 41771, 15981. Malíř, restaurátor, pedagog v Olomouci, poté Kroměříž. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995.)

SZALAJ LÁSZLÓ (LADISLAV), 17. 10. 1952, TS + A "Karol", 14405. Katolický kněz – Kráľovský Chlmec. (Katolícke noviny 13. 10. 02, 41/2002)

SZIGETI ĽUDOVÍT, 24. 9. 1917, TS + A "Záhorský", 3063. Katolický kněz na odpočinku – Bratislava. (Katolícke noviny 15. 9. 02, 37/2002)

SZÉKELY JURAJ, 1. 2. 1925, TS “Král”, 9617. Slovenský elektrotechnik, 1952-58 pedagog Vojenské akademie v Brně, 1958-62 VUT Brno, od 1962 docent na VŠ dopravní v Žilině. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

ŠABÍK VINCENT, 17. 9. 1937, TS + D “Miroslav”, 23539. JUDr., literární publicista, překladatel, 1969-70 šéfredaktor Revue svetovej literatúry, 1970-72 ředitel a 1972-74 šéfredaktor vydavatelství Slovenský spisovatel, od 1974 ve Slov. ústředí knižní kultury. Člen KSČ od 1961. Od 1982 člen předsednictva Slovenského svazu spisovatelů. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ŠALING DANIEL, 14. 10. 1920, TS “Krajčír”, 8076. Kazatel Bratrské jednoty baptistů v Bratislavě, od 1960 člen Ústřední rady starších BJB, předseda Rady starších pro Slovensko, člen Rady Evropské federace baptistů, cesty do zahraničí. (Rozsievač 8/80), (Rozsievač 10/85.)

ŠATRA TOMÁŠ, 10. 10. 1941, TS “Maxim”, 3506701. Trenér dostihových koní v Xaverově, 2000 jednatel OWESTA spol. s r. o. Bydliště: Na Hvězdárně 299, Praha 5-Malá Chuchle. (www.justice.cz)

ŠENKÝŘÍK JOSEF, 20. 1. 1914, TS “Novák Karel”, 25587. Farář a správce kostela sv. Petra a Pavla v Těšeticích. (Naše rodina 3/84.)

ŠERÁ JARMILA, 10. 2. 1930, TS “Jarek”, 1711788. Šachistka. (Malá encyklopedie šachu.)

ŠESTÁK JOZEF, 18. 3. 1915, TS, 9211. ThDr., katolický kanovník v Prešově. (Katolícke noviny 11/2000, 12. 3. 2000), (www.mix.sk/kn)

ŠESTÁK PETER, 27. 1. 1933 – 19. 12. 1981, TS “Lukavica”, 11700. Herec. (Encyklop. dramat. umení Slovenska M-Ž, 1990.)

ŠEVČÍK JAROSLAV, 12. 5. 1932, TS + D “Jaro”, “Režisér”, 36519, 23002. Slovenský tanečník, choreograf a režisér, od 1985 pracovník Matice slovenské. (Čs. biografický slovník, 1992), (Malá čs. encyklopedie.)

ŠEVČÍK PETR, 15. 11. 1953, TS "Ryba", "Vincent", 26962. Lékař, básník, překladatel – Ostrava. (Literární slovník severní Moravy a Slezska 1945-2000, 2001)

ŠILER RUDOLF, 30. 7. 1926 – 15. 2. 1988, TS “Žák”, 1573888. Zemědělský odborník, 1949-54 prac. odd. chovu prasat na min. zemědělství v Praze, 1954-86 věd. prac. VÚ živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi /1959-86 vedoucí odd. genetiky a šlechtění hosp. zvířat/. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ŠILHAVÝ JOSEF, 14. 2. 1933, TS “Berta”, 19907. Šachista. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

ŠIMEK JAROSLAV, 3. 6. 1952, TS + A "Mikeš", 4100701. Katolický kněz – Vilémov a Nová Ves u Chotěboře. (Informace královéhradecké diecéze, červen 2002)

ŠIMEK VÁCLAV, 7. 9. 1907, TS “Průcha”, 685002. Šachista, předseda jihočeské krajské sekce šachu. (Československý šach 10/77.)

ŠIMKO JÁN, 30. 10. 1920, TS “Docent”, 8937. Prof. PhDr., CSc., VŠ pedagog – Bratislava, 1968-70 hostující profesor na Rio Grande College v USA. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

ŠIMON LADISLAV, 6. 4. 1938, TS “Hron”, 18008. Překladatel a literární vědec. (Malá čs. encyklopedie.)

ŠIMÚTH JOZEF, 21. 12. 1936, TS + D “Miro Lukáč”, 17705. Ing., DrSc., biolog – Slovenská akademie věd, od 1981 poslanec SN FS a člen předsednictva FS, od 1983 předseda Strany slovenské obrody, od 1986 místopředseda FS. (Malá čs. encyklopedie.)

ŠIMÁNĚ VLADIMÍR, 19. 4. 1929, TS “Ondřej”, 26911. Evangelický farář – Neratovice. (Evangelický kalendář, 1994.)

ŠIPOŠ IVAN, 27. 3. 1927, TS “Horský”, 944308. PhDr., DrSc., psycholog, od 1961 prac. Ústavu exper. psychologie SAV, předseda Slovenské psychologické společnosti při SAV. (Encyklopédia Slovenska.)

ŠIŠULÁK IMRICH, 28. 4. 1951, TS + A "Matuška", 1569609. ThLic., katolický děkan, farář v Banské Štiavnici. (Katolícke noviny 15. 4. 2001, 15/2001)

ŠKROVINA MIROSLAV, 16. 11. 1909, TS, 223509. Korespondenční šachista. (Malá encyklopedie šachu.)

ŠKUBAL JAN, 31. 7. 1951, TS “Kamil”, 2945707. Evangelický farář – od 1986 Pozděchov /okres Vsetín/, dříve Semonice a Hořice v Podkrkonoší. (Evangelický kalendář, 1994.)

ŠKULTÉTY JOZEF, 14. 2. 1909 – 19. 1. 1989, TS, 94, 442309. Prof. ing., lesní inženýr, VŠ pedagog, 1959-75 VÚ lesního hospodářství Zvolen, od 1970 předseda Poradního sboru Dřevařského, lesnického a loveckého muzea v Antole, od 1971 předseda red. rady Poľov. zborníku Folia veneratori, 1975-78 předseda komise pro myslivost při ČSAZ v Praze, od 1975 předseda terminologické komise při Ústředním výboru Slovenského poľov. zväzu v Bratislavě. (Encyklopédia Slovenska.)

ŠLAMBOR MILAN, 9. 7. 1953, TS + D,“Milan”, 2459904. Ing., volejbalista. 2000 jednatel a společník SPOLTRADE s. r. o., jednatel a společník FRIGOSPOL s. r. o., jednatel SPOLCONSULT, s. r. o., jednatel a společník SPIRALIS s. r. o., jednatel a společník CCU s. r. o., jednatel BSTI spol. s r. o., společník APV&SPORTGYM s. r. o., společník M4S s. r. o. Dříve jednatel SPOLINVESTMENT, s. r. o. Bydliště: Ženíškova 2173, Ústí nad Labem. (Kdo byl kdo: naši olympionici, 1999), (www.justice.cz)

ŠMERAL OLDŘICH, 14. 4. 1941, TS + A "Jan", 15060. Katolický kněz – Lázně Bohdaneč. (Informace královéhradecké diecéze, duben 2001)

ŠMÍD ADOLF, 21. 11. 1903 – 11. 2. 1973, TS + A "Kovář", 2740. Herec, operetní režisér, 1948-71 člen zpěvohry Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, 1954-59 šéf zpěvohry. Působil i v Brně. (Postavy brněnského jeviště, 1989)

ŠNEDERFLER JIŘÍ, 24. 4. 1932, TS “Jiří”, 36478. Ekonom, prezident Církve Ježíše Krista svatého posledních dnů v Československu. Bydliště: Vodňanského 6, Praha 6. (Kdo je kdo 91/92.)

ŠOLTÝS LADISLAV, 21. 12. 1928, TS "Radca", 12379. Hudební publicista. Po absolvování Vysoké školy politické v Praze působil jako pedagog na Ústřední stranické škole v Bratislavě, 1958-67 pracoval na ÚV KSS, poté v Československé televizi v Bratislavě a ve Slovenském hudebním fondu, od 1981 ve Slovenské filharmonii. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

ŠORM RUDOLF, 5. 12. 1931, TS “Rudla”, 1703488. Ing., CSc., 1. 7. 1988 – 14. 3. 1990 ředitel s. p. VÚ pro sdělovací techniku v Praze. Bydliště: Barunčina 980/1, Praha 4-Modřany. (www.justice.cz)

ŠPATENKA JAROSLAV, 18. 8. 1945, TS “Pionýr”, 4033901. MUDr., CSc., chirurg, do 1989 zástupce primáře odd. dět.kardiochirurgie Kardiocentrum FN Motol Praha, od 1991 přednosta Transplantačního centra FN v Motole a 2. LF UK Praha, 1989-90 výzk. prac. Harefield Hospital ve Velké Británii. 2000 člen správní rady První kardiochirurgický nadační fond. Bydliště: Lidická 766/1, Praha 5. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

ŠRŮTEK OTTO, 14. 7. 1922, TS + A "Jakub", "Pavel", 2158305. Katolický kněz – Zdechovice. (Informace královéhradecké diecéze, červenec 2002)

ŠTEIS RUDOLF, 10. 10. 1925, TS “Allan”, 13577. Prof. ing. arch., architekt, od 1978 místopředseda ZSA, šachista – Bratislava. (Malá čs. encyklopedie), (Čs. šach, 1995.)

ŠTERC JAROSLAV, 27. 12. 1927, TS “Oregon”, 18036. Lékař, fyziolog a etolog, 1954-87 věd. pracovník Fyziologického ústavu ČSAV a 1988-90 Ústavu fyziolog. regulací ČSAV v Praze. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

ŠTIFTER JAN, 16. 5. 1924 – 5. 3. 1982, TS + D “Hraničář”, 17859, 3472. Kazatel Církve bratrské, 1955-67 Husinec, od 1967 Karlovy Vary. (Církev bratrská, 1980)

ŠTILICHA PETER, 2. 5. 1947, TS “Zola”, 22137. Básník, překladatel, dramatik, od 1985 šéfredaktor časopisu Zornička. (Encyklopédia slovenských spisovateľov P-Ž.)

ŠTOHL JÁN, 26. 7. 1932, TS + D “Kozmos”, 19971. RNDr., CSc., slovenský astronom, od 1953 pracovník (od 1973 zástupce ředitele, od 1989 ředitel) Astronomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici, 1966-68 působil v National Research Counsil v Ottawě v Kanadě, od 1970 člen čs. komise Interkosmos, od 1970 přednáší na MFF UK v Praze, 1980-86 předseda Slovenské astronomické společnosti při SAV, od 1988 viceprezident komise č. 22 Mez. Astronomické unie pro meteory a meziplanetární prach. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ŠTURSA JAN, 3. 8. 1943, TS “Botanik”, 2382305. RNDr., botanik, od 1965 pracovník, od 1990 ředitel Správy Krkonošského národního parku. 1979 se zúčastnil expedice Himaláj. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ŠTÍTNICKÝ CTIBOR, 6. 9. 1922, TS “Sokol”, 531606. Básník, překladatel, 1959-60 a 1963-69 ředitel vydavatelství Slovenský spisovatel, 1960-63 šéfredaktor Kult. života, 1969-70 ředitel Čs. filmu v Bratislavě a náměstek ředitele Čs. filmu v Praze. (Encyklopédia Slovenska.)

ŠULC VÁCLAV, 1. 1. 1903, TS “Petr-Leden”, 12132. Dříve kolář ve Veltrusech, poté tvůrce plastik. Vystavoval v Montrealu. (Plastika lidových tvůrců.)

ŠVADLENA STANISLAV, 18. 5. 1952, TS “Šimon”, 31945. MUDr., muzikant – basová kytara ve skupině Babalet. Měl přezdívku “Dressmaker”. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

ŠVARCOVÁ HELENA, 18. 7. 1931, TS “Doktorka”, 21599. Socioložka, od 1954 na katedře filozofie FF UK, 1958-68 na VŠ politické ÚV KSČ. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ŠVAŘÍČEK DOBROSLAV, 1. 10. 1939, TS “Aleš”, 41957. Šachista. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

ŠVEC FRANTIŠEK, 28. 8. 1906 – 16. 3. 1976, TS “Vedec”, 521408. Prof. MUDr., DrSc., slovenský lékař, farmakolog a onkolog, profesor univerzity v Bratislavě, 1949-76 vědecký pracovník Ústavu experimentální onkologie SAV v Bratislavě, dlouholetý funkcionář ledního hokeje a krasobruslení, 1969 studijní pobyt ve Vídni. (Čs. biograf. slovník, 1992), (Encyklopédia Slovenska.)

ŠVEC STANISLAV, 14. 12. 1925 – 23. 8. 1984, TS + A + D “Kongres”, 7449, 10426. ThDr h. c., baptistický kazatel, 28 let generální tajemník Ústřední rady Bratrské jednoty baptistů, 1981-83 prezident Evropské baptistické federace, časté pobyty v zahraničí. (Rozsievač 9/75), (Rozsievač 9/84.)

ŠVEC-BÍLÝ JÁN, 25. 11. 1943, TS + A, 9365. Katolický kněz – Hanušovce nad Topľou. (Katolícke noviny 9. 11. 2003, 45/2003)

ŠVÁBENICKÝ JAN, 18. 11. 1941, TS “Senátor”, 30345. JUDr., před 1989 funkcionář ČSL, 2000 jednatel a společník URBIA, s. r. o., jednatel URBIA-TERRA s. r. o., jednatel a společník INRES PRAHA, spol. s r. o. v likvidaci, dříve člen doz. rady VILADOM, a. s. /likvidace/. Bydliště: 1.) Volutová 2522/16, Praha 5, 2.) Benkova 1702, Praha 4. (www.justice.cz)

ŠŤASTNÝ JOSEF, 20. 8. 1942, TS “Josef”, “Pepa”, 1196188. Katolický farář – vikariát Plzeň-jih, administrátor, tajemník Katol. sdružení duchovních Pacem in terris. Bydliště: Americká 53, Blovice. (www.arcom.cz/farnost_pobezovice/adresar/index.htm)

ŠÁLEK JAN, 11. 10. 1934, TS “Matšj”, 18461. Prof. ing., CSc., VŠ učitel – stavební fakulta VUT Brno. 1972 devítiměsíční pobyt na univerzitě ve Francii. Bydliště: Vránova 96, Brno. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

ŠÍP JIŘÍ, 17. 10. 1932, TS + A "Luk", 2957301. Katolický kněz pražské arcidiecéze. (www.apha.cz, říjen 2002)

TAMPIER KAREL, 24. 6. 1946, TS “Pavel”, 13750. Ing., písničkář. 2000 předseda předst. Bytové družstvo Staroměstská 7 a 9. Bydliště: Staroměstská 9/2053, České Budějovice. (www.justice.cz)

TERRAY ELEMÍR, 6. 8. 1922, TS “Georg”, 13880. Prof. PhDr., CSc., germanista, VŠ pedagog, od 1953 filoz. fak. UK v Bratislavě, od 1966 vedoucí katedry germanistiky a nordistiky, člen mnohých domácích a zahraničních věd. společností, přednášel na univerzitách v NDR, NSR a ve Velké Británii. (Encyklopédia Slovenska.)

TERŠ VLADIMÍR, 6. 5. 1920, TS "Rudolf", 10740, KS StB Ostrava. Malíř, restaurátor – opravy freskových barev. (Nový slovník československých výtvarných umělců. Dodatky, 1994)

TETERA BŘETISLAV, 24. 12. 1937, TS “Bříza Robert”, 14959. Herec - od 1963 DVN Karlovy Vary. Od 1988 šéf uměleckého souboru, od 1990 ředitel Divadla V. Nezvala v Karlových Varech. Jeden ze zakladatelů Hnutí radikální obnovy Karlových Varů. 2000 jednatel a společník SEVILLA-FACIT, s. r. o., jednatel a společník Alabastr spol. s r. o., dříve společník KVARTO Karlovy Vary, s. r. o. Bydliště: Vrchlického 20, Karlovy Vary. (Kdo je kdo 91/92), (www.justice.cz)

TICHÝ JAROSLAV, 5. 10. 1923, TS “Pelikán”, 1204001. PhDr., spisovatel, literární teoretik, externí pedagog AMU, ext. redaktor Literárních novin. Bydliště: Ch. de Gaula 11, Praha 6. (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

TITĚRA JAN, 5. 4. 1948, TS “Radek”, 2231206. Od 1977 kazatel Bratrské jednoty baptistů ve Zlíně [Gottwaldově], soukromý podnikatel – firma BETHEL – koupě a prodej zboží. Bydliště: Luční 4570, Zlín. (www.home.sk/bjbsumperk), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

TOMAN JIŘÍ, 15. 6. 1913 – 4. 3. 1988, TS + A + D “Veselý”, 83, 226888, 5323. JUDr., informatik, 1950-52 dokumentátor v podniku Stavostroj, 1952-59 v Ústavu pro mechanizaci stavebnictví, 1959-64 vedoucí oborového střediska tech. a ekon. informací v Zemstavu, 1964-67 informační inženýr Střediska pro vynálezy a věd. informace, 1968-80 odb. pracovník v Zákl. knihovně ČSAV. (Český biografický slovník XX. století, 1999.)

TOMEK JIŘÍ, 7. 2. 1944, TS “Ogar”, 11202. Šachista II. výk. třídy (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

TOMSA JAROSLAV, 13. 7. 1906, TS “Vít”, 938704. Profesor, liberecký kulturní pracovník, klavírista. (www.jicinsko.cz/lsk)

TOUŠEK KAREL, 24. 3. 1918, TS “Karel”, 2517301. Kazatel Církve bratrské, 1955-59 Ústí nad Labem, 1965-75 Ostrava, od 1975 Kutné Hora. Od 1969 člen Rady Církve Bratrské. (Církev bratrská, 1980.)

TRAJBOLD JAN, 12. 3. 1945, TS + D “Marek”, 1860601. Podnikatel, automobilový závodník, k jeho jménu kolem 30 záznamů v obchodním rejstříku, mmj.: 2000 jednatel MTX RS, s. r. o., jednatel LINDEN, s. r. o., jednatel Petro-Charouz, s. r. o., jednatel ve funkci ředitele Motorsport, spol. s r. ., jednatel Second Hand Cars, s. r. o., místopředseda předst. Jihostroj a. s., předseda předst. Hotel-Restaurant Classic, a. s., jednatel Villa Barrandov s. r. o., předseda doz. rady BOHEMIAN PROMOTION AGENCY, a. s., předseda doz. rady SPEED RENT a. s. Dříve: ředitel a předseda představenstva A. Charouz Kladno a. s., jednatel CH-REAL, s. r. o., místopředseda předst. General Transport Holding a. s. Bydliště: V Podhájí 614/26, Praha 4. (www.justice.cz)

TREFNÝ OTTO, 9. 2. 1932, TS “Jarda”, “Oskar”, 786004, 1294704. Doc. MUDr., lékař, primář II. chirurgického oddělení krajské nemocnice v Ústí nad Labem, od 1958 člen zdravotní komise VSLH ÚV ČSTV, lékař junior. repr. mužstev ČSSR, od 1967 lékař čs. repr. mužstva. Od 1981 poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění. 1972 vyznamenán Za vynikající práci, 1985 Za zásluhy o výstavbu. (Malá encyklopedie ledního hokeje.)

TRHLÍK JAROSLAV, 22. 2. 1941, TS “Kalivoda”, 14367. 1990-94 tajemník Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, 2000 jednatel a společník ŠIVAT s. r. o., jednatel, společník a likvidátor HORIZONT Int., s. r. o. “v likvidaci”, dříve jednatel ELICOM s. r. o. 2001 asistent senátora Kubína. Bydliště: 1.) 5. května 1351, Rožnov pod Radhoštěm, 2.) Meziříčská 525, Rožnov pod Radhoštěm. (Telefonní seznam starostů a tajemníků měst a obcí okresu Vsetín), (www.justice.cz)

TRNKA PAVOL, 9. 1. 1953, TS + A "Paľo", 1380809. Katolický kněz, správce farnosti Stropkov. (Katolícke noviny 12. 1. 2003, 2/2003)

TROCHTA ŠTĚPÁN, 26. 3. 1905 – 6. 4. 1974, TS “Kabát”, 27, 1153888. Kardinál, 1954-60 vězněn, 1968 rehabilitován a 1. 9. 1968 se znovu ujal úřadu, těžce nemocný zemřel po vyčerpání z  několikahodinového jednání s přiopilým krajským církevním tajemníkem. (Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, 1994.)

TROUSILOVÁ-FÜRSTOVÁ EVA, 22. 4. 1936, TS “Roman”, 1098688. Doc. PhDr., CSc., filoložka, 1965-89 odborná asistentka, od 1989 docentka UK, 1998 vedoucí katedry FJL PedF UK. /Dříve společnice REGIUS TOUR spol. s r. o.? Bydliště: Klidná 4, Praha 6? viz www.justice.cz./ (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

TRTÍK ZDENĚK, 14. 8. 1914 – 24. 6. 1983, TS “Zdeněk”, 21533. Prof. ThDr., farář Církve čs. husitské – Praha-Holešovice a Malé Strana, 1950 - 1973 prof. systematické teologie, 1966-68 děkan Husovy čs. bohoslovecké fakulty. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

TULEŠKOV OGŇAN, 5. 7. 1935, TS “Petřík”, 10497. Před 1989 funkcionář ČSL, 1994 předseda KDH /frakce KDU-ČSL/. (Kurýr 36/90.)

TURÁNYI MIKULÁŠ, 7. 2. 1941, TS + A "Baron", 12254, 2844188. Katolický kněz, assesor, správce farnosti Veľké Úľany. (Katolícke noviny 28. 1. 2001, 4/2001)

TUČEK PETR, 4. 2. 1939 – 20. 7. 1990, TS “Boháč”, 18167. Filmový a televizní režisér a scenárista. Pracoval ve studiu Zpravodajského filmu. (Malá čs. encyklopedie.)

TŮMA JAROSLAV, 10. 10. 1936, TS “Sochor”, 21500. Ing., ekonom, 1991 1. místopředseda ČSSD, v 90. letech jednatel Speciální ocelové konstrukce Třebestovice, s r. o. Bydliště: Písecká 4, Praha 3. (Kdo je kdo 91/92), (www.justice.cz)

TŘÍSKA PAVEL, 5. 11. 1931, TS “Elektron”, 1313388. Geofyzik, od 1953 Geofyzikální ústav ČSAV v Praze, člen Mezin. astronautické akademie. 2000 jednatel DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 52 s. r. o. Bydliště: Družstevní ochoz 966/52, Praha 4. (Čs. biografický slovník, 1992), (www.justice.cz)

UBERAL KURT, 1. 3. 1921, TS “Regia”, 14416. Novinář, od 1946 vedoucí sportovního oddělení deníku Práce, basketbalista, basketbalový trenér a rozhodčí. Od 1953 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

UHER ANTONÍN, 31. 3. 1915, TS “Anton”, 20650. Farář v Mrákotíně u Telče. (Naše rodina 15/80.)

UHER RICHARD, 25. 5. 1942, TS “Hofman”, 1221702. Básník. (Slovník české literatury 1970-1981.)

UHER VLADIMÍR, 10. 9. 1932, TS “Nitran”, 22713. Ing., strojní inženýr, svářeč, od 1980 náměstek ředitele pro výzkum VÚ svářečského v Bratislavě. (Encyklopédia Slovenska.)

UHLÍŘ DUŠAN, 28. 7. 1938, TS + A “Horník”, “Bon”, “Franta”, 1999506, 33899. Doc. PhDr., CSc., historik, publicista, 1963-72 Histor. ústav ČSAV, 1973-77 KKS Brno, 1979-84 ředitel Histor. muzea Slavkov u Brna, 1984-93 ředitel Muzea města Brna, od 1993 docent obecných dějin – Slezská univerzita Opava. 2000 prezident PRO.M.HOLDING, spol. s r. o., Brno, likvidátor (dříve jednatel) PRO.M.SERVICE, spol. s r. o. (likvidace). Dříve: člen předst. BRAT, a. s. a jednatel MIRCA, spol. s r. o. Bydliště: Foerstrova 11, Brno. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

UHRIN JOZEF, 25. 8. 1913, TS “Ambroz”, 400508. Prof. ThDr., od 1963 arciděkan Cyrilometodějské bohoslov. fak. Bratislavě, , 1978-80 děkan, od 1976 šéfredaktor časopisu Duchovný pastier. (Encyklopédia Slovenska.)

ULMANN RADIM, 10. 10. 1928, TS “Koza”, 20925. Architekt, designer – Ostrava. (Kdo je kdo v architektuře, 1993.)

ULRICH ADOLF, 4. 6. 1909, TS “Jarda”, 344388, 16750, 11832, 2623288. ThDr. h. c., od 1946 farář Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi, od 1956 v Holešově, od 1968 biskup v Praze, 1968-77 předseda Úzké rady Jednoty bratrské, místopředseda Kostnické jednoty-svazu českých evangelíků, časté cesty do zahraničí. Bydliště: Hornoměcholupská 28, Praha 10-Hostivař. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

UNČOVSKÝ LADISLAV, 18. 12. 1929, TS “Radon”, 14239. Prof. ing., DrSc., ekonom, VŠ pedagog – VŠE Bratislava, od 1975 ředitel Výzk. výpočetního centra VŠE, 1973-76 předseda Slovenské kyb. společnosti při SAV. (Encyklopédia Slovenska.)

URBAN FRANTIŠEK, 4. 3. 1910, TS “Marta”, 450688. Lékař, od 1948 náčelník stomatologického oddělení ve vojenské nemocnici v Praze, přednášel na lékařské fakultě UK v Praze a byl členem její vědecké rady a rady ministerstva zdravotnictví. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

URBÁSEK MILOSLAV, 28. 7. 1932 – 14. 7. 1988, TS Jurík Bašta”, 1327208. Malíř, grafik, ilustrátor, autor koláží a plakátů. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995.)

USAČEV SERGEJ, 15. 12. 1926, TS “Docent”, 10019. Prof. RNDr., DrSc., fyzik VŠ pedagog, 1961-81 vedoucí katedry jad. fyziky mat.-fyz. fak. UK Bratislava, od 1978 současně ředitel Ústavu fyziky a biofyziky UK, 1976-80 děkan přír. fak. UK v Bratislavě, od 1980 prorektor UK, člen zahran. fyz. společností. Od 1945 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

ÚRADNÍK JOZEF, 14. 12. 1952, TS “Jožo”, 18212. Herec, od 1988 umělecký šéf činohry ŠD Košíce. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

VACULÍK PAVEL, 21. 1. 1949, TS “Borec”, 3137588. Hudební skladatel, po 1970 studoval v Římě, od 1978 v Čs. rozhlasu – Hlavní redakce programu, od 1980 vedoucí dramaturgické skupiny malých hudebních žánrů, od 1996 hudební dramaturg televize Prima. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

VALENTA JAN, 6. 12. 1945, TS “František”, 1455105. 2000 místopředseda představenstva VZOR-výrobní družstvo textilní ve Žďárci nad Doubravou, člen předst. Bytové družstvo Žižkov II/1250. Bydliště: Žižkov II, Havlíčkův Brod. (www.justice.cz) [od začátku 90. let předseda Strany republikánské a národní demokratické jednoty?]

VALLO VLADIMÍR, 29. 8. 1930, TS “Vlado”, 19427. Slovenský entomolog a ekolog, od 1962 výzk. prac. Ústavu experiment. fytopatologie a entomologie SAV v Ivance pri Dunaji. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VALOVÝ EVŽEN, 16. 11. 1920 – 28. 10. 1985, TS “Foltýn”, 4033606. Prof. PhDr., CSc., houslista, hudební teoretik a estetik, 1964-80 vedoucí katedry hud. výchovy PedF UJEP Brno, 1980-85 prof. JAMU v Brně. (Malá čs. encyklopedie)

VANČEK MATÚŠ KAROL, 20. 5. 1927 – 28. 3. 2004, A + TS + D "Matúš Vincúr", "Michal", 1312108, 26243. Katolický kněz – Pezinok. (Katolícke noviny 18/2002)

VARGA IMRICH, 1. 10. 1905 – 10. 12. 1980, TS “Rimavský”, 281, 2572588. ThDr. h. c., od 1953 biskup- duch. předseda synody Reformované křesťanské církve na Slovensku, člen mezin. mírových a křesťanských společností, 1960-62 předseda Ekumen. rady v ČSSR, 1962-80 předseda red. rady časopisu Kalvínske hlasy a Kalvinista szemle. (Encyklopédia Slovenska.)

VASILJEV IVO, 29. 5. 1935, TS + A + D “Láďa”, 2612888, 47278, 5411, 18124. CSc., 1959-63 vědecká aspirantura v Orientálním ústavu ČSAV a pokračoval v jazykovědných studiích. Vyučoval vietnamštinu na FF UK, kde byl jako externista pověřen vedením oboru vietnamistiky. 1968 vedl kurs vietnamštiny na univerzitě v Hullu ve Velké Británii. Časté cesty a pobyty v zahraničí. (Češi ve světě, 2000.)

VASS DIONÝZ, 30. 10. 1934, TS + D “Robert”, 22111. Slovenský geolog, od 1958 Geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VAŠICOVÁ JARMILA, 31. 8. 1935, TS “Horská”, 6355. Operní zpěvačka – DJGT Banská Bystrica. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

VAŠTA JAROMÍR, 21. 7. 1931 – 29. 5. 1996, TS + D “Kočí”, “Baden”, 12157, 28298. Televizní režisér. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

VELECKÝ FRANTIŠEK, 8. 3. 1934, TS “Detvan”, 23537. Herec. (Encyklopédia filmu, 1993.)

VELINSKÝ JAROSLAV, 18. 12. 1932, TS “Doktor”, 1432204. Spisovatel, výtvarník, písničkář – Kapitán Kid. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

VELÍŠEK FRANTIŠEK, 8. 1. 1919, TS “Jiří”, 24898. Katolický farář – Divišov, Třeběšice a Zdebudeves /u Benešova/. (Katolický týdeník 2/99, 10. 1. 1999.)

VERNER FRANTIŠEK, 6. 6. 1915, TS “Kniha”, 19462. Katolický farář v Praze-Košířích. (kosirska.farnost.go.cz/fflisty.htm)

VESELÝ DANIEL, 26. 12. 1929 – 21. 9. 2000, TS, 9301. Doc. ThDr., od 1998 vedoucí katedry církevních dějin EBF UKo Bratislava, farář Slovenské evangelické církve a. v. (www.fevth.uniba.sk/zivot_biblio.htm)

VESELÝ JIŘÍ, 30. 5. 1932, TS “Šachista”, 20728. Prof. PhDr., CSc., germanista a překladatel, 1964-90 věd. pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, od 1990 odb. asistent něm. literatury na FF UK v Praze. Šachista a šachový publicista, od 1955 člen redakční rady Čs. šach /1955-58 redaktor tamtéž/. (Malá encyklopedie šachu, 1989), (Čs. biografický slovník, 1992.)

VESELÝ KAREL, 6. 8. 1922, TS “Vladimír”, 1229288. Filmový a televizní kameraman, 1945-56 kameraman Čs. státního filmu, 1956-68 hlavní kameraman přímých přenosů sportovních, filmových i studiových pořadů ČST Praha, od 1968 působí v SRN. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VESELÝ VÁCLAV, 24. 12. 1932, TS + A "Jan", "Pepa", 607088. Katolický kněz pražské arcidiecéze. (www.apha.cz, prosinec 2002)

VESELÝ RUDOLF, 28. 4. 1931, TS “Ruda”, 3080301. Též agent rozvědky. PhDr., CSc., orientalista, arabista, 1994 profesor FF UK Praha. Časté pobyty v arabských zemích. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

VESELÝ ZDENĚK, 9. 6. 1932, TS “Zvon”, 1615104. Malíř – Teplice. (Severočeští výtvarníci, 1986.)

VEĽKÝ JOZEF, 29. 10. 1926, TS “Javor”, 344408. PhDr., literární publicista, 1972-79 ředitel Encykloped. ústavu SAV, od 1984 ředitel Slovenského filmového ústavu. Od 1945 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

VEĽKÝ OTTO, 26. 4. 1933, TS + D “Oleg”, 2111908. Zvukový mistr. (Enc. dram. umení Slovenska M-Ž,1990)

VIDLÁK MILAN, 31. 8. 1951, TS “Jirka”, 24354, 3224106. 1973-85 klavírista a skladatel v orchestru Gustava Broma, od 1985 hud. režisér Čs. rozhlasu v Brně. Zahraniční zájezdy. (Encykl. jazzu a mod. pop. hudby, 1990.)

VIDMAN ČESTMÍR, 31. 10. 1921, TS “Athos”, 1150301. Ing., básník, esperantista, 1947-82 pracovník vývozního oddělení Organizace zahraničního obchodu. Bydliště: V rybníčkách 1856, Praha 10. (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

VINDUŠKA OLDŘICH, 4. 1. 1918, TS + A "Olda", 1106904. Katolický kněz litoměřické diecéze. (zdislava.signaly.cz, leden 2004)

VINKLER JAN, 19. 5. 1939, TS + D “Ela”, 15396. Katolický kněz – Kostelec u Holešova, Roštění a Prusínovice. (Katolický týdeník 21/99, 23. 5. 1999.)

VITKOVSKÝ MICHAL, 19. 9. 1953, TS + A "Benedikt", 14793. Katolický kněz – Krušetnica. (Katolícke noviny 31. 8. 2003, 35/2003)

VLASÁK VÁCLAV, 23. 5. 1946, TS + A “Kaplan”, “Vašek”, 2292104. Katolický kněz – litoměřická diecéze. (qert.cz/zdislava/vyroci.php?mesic=5)

VODIČKA ZDENĚK, 17. 10. 1926 – 23. 1. 2002, TS + A "Daniel", 21298. Katolický kněz pražské arcidiecéze, osobní arciděkan, dlouholetý farář v Budeničkách a ve Vraném u Slaného. (www.apha.cz, říjen 2001)

VOKURKA VLASTIMIL, 2. 3. 1926, A + D "Milan", 18235, od 1973 OO-MV Gottwaldov (Zlín). Spisovatel – Luhačovice. (Slovník osobností Zlínska – www.divadloschod.cz/val.atheny/soz)

VOLNÝ LIBOR, 29. 12. 1926, TS “Mirákl”, 1617405. Básník, ochotnický herec, ekonom v Náchodě, 2000 člen dozorčí rady Nadace Jiráskova gymnázia Náchod. Bydliště: Janáčkova 801, Náchod. (Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995, 1996), (www.justice.cz)

VONDRÁČEK JOSEF, 5. 10. 1932, TS “Hübner”, 9613, 45645. Herec – Činoherní klub Praha. (Malá čs. encyklopedie.)

VOTRUBA BEDŘICH, 11. 10. 1922, TS “Roman”, 16948. Výtvarník. (Malá čs. encyklopedie.)

VOTRUBEC CTIBOR, 8. 6. 1925 – 3. 3. 1997, TS “Michelský”, 1227088, 17001. RNDr., geograf, 1960-73 Geografický ústav ČSAV v Praze, 1973-78 Ústřední ústav geologický v Praze, od 1978 Ústav pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze. 1967-70 přednášel geografii na univerzitě v Ghaně, člen Starokatolické církve. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VOZÁR JOZEF, 11. 11. 1926, TS + D “Vojto”, 16267. PhDr., CSc., slovenský historik a archivář, od 1967 prac. Histor. ústavu SAV v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VRBOVSKÝ JOZEF, 20. 2. 1916, TS + A "Peter", 7997. Katolický kněz na odpočinku – Námestovo. (Katolícke noviny 11. 2. 2001, 6/2001)

VRZAL BOHUMIL, 31. 7. 1940, TS + D "Bob", 14531. Malíř, textilní výtvarník – Brno, Jihlava. (Výtvarní umělci Jihomoravskéhokraje, 1985)

VYCHOPEŇ PAVEL, 8. 4. 1951, TS “Hrdlička”, 2243788. Mgr., 1989 místopředseda Ekumenické rady církví v ČSSR, člen Křesťanské mírové konference, studijní pobyt v zahraničí. 1998 ředitel diakonie Církve čs. evangelické. 2000 člen správní rady Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o. p. s. (Lidové noviny 19. 12. 1998), (www.justice.cz)

VYMĚTAL FRANTIŠEK, 1. 8. 1920 – 17. 8. 2000, TS + D “Veselský”, “Xaver”, 1827906, 2014407, 12290. Prof. ThDr., předseda Sdružení katolických duchovních Pacem in terris v ČSSR, od 1976 přednášel na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, později děkan tamtéž. 1985 státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. (www.ado.cz/oldin/9_00/oldin_9_00.htm)

VYSKOČIL RUDOLF, 19. 4. 1932, TS “Provazník”, 1441688. Šachista - II. VT. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

VYSKOČIL VÁCLAV, 24. 7. 1927, TS + D “Poradce”, “Macků”, 38228, 3515301. Elektrotechnik, 1961-89 ředitel Výzkumného ústavu energetického v Brně. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VŮJTEK KAREL, 22. 8. 1946, TS “Dalimil”, 12621. Básník. (Slovník české literatury 1970-1981.)

VÖRÖS ZOLTÁN, 28. 2. 1930, TS “Ďuro”, 15264. Pseudonym Veres János, spisovatel a překladatel. (Encyklopédia Slovenska.)

VÁVRA LADISLAV, 12. 7. 1943, A "Kasík", 31249. Ing., od 1. 1. 2001 ředitel Domova důchodců Hranice (porušení lustračního zákona!). Bydliště: Zborovská 1183, Hranice, 753 01.

VÁŇA LADISLAV, 9. 3. 1941, TS “Daniel”, 2076688. Televizní režisér a scenárista. (Malá čs. encyklopedie.)

VÁŇOVÁ MARIE, 14. 8. 1944, TS + D “Marta”, 36326. Ing., CSc., 2000 jednatelka a společnice Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o., dříve jednatelka a společnice Bioprojekta, s. r. o. (likvidace). Bydliště: Josefa Obadala 3486, Kroměříž. (www.justice.cz)

VÍCH NILAN, 6. 7. 1947, TS + D “Vávra”, 1727305. Ing., CSc., 1991 (2000 též) ředitel Státní výzkumný ústav sklářský, s. p. (Porušení lustračního zákona!), 2000 člen představenstva Sklárny BOHEMIA a. s., jednatel a společník BONUS HK s. r. o., dříve společník FILCOM s. r. o., 6. 3. 1992 – 23. 12. 1993 člen dozorčí rady Čistírny a prádelny Ostrava a. s. Bydliště: Luženská 2029, Rakovník. (Kdo je kdo 91/92), (www.justice.cz)

VÍTEK JAROSLAV, 6. 7. 1947, TS “Vít”, 2728906. Evangelický farář v Brně-Tišnově, do poloviny 90. let konsenior brněnského seniorátu, od 2. poloviny 90. let náměstek seniora brněnského seniorátu. (Evangelický kalendář, 1994.)

VÝBORNÝ JINDŘICH, 17. 6.1922, TS “Václav”, 11516. Evangelický farář – Raná u Hlinska, senior poličského seniorátu. (Kostnické jiskry 23/92, 17. 6. 1992.)

WELSZAR ERNEST, 3. 3. 1943, TS “Friedrich”, 2694507. Kazatel Církve bratrské, od 1973 v Bystré u Nového Města nad Metují, poté v Praze. 1969-73 absolvoval Biblickou školu ve Švýcarsku. Narodil se v Bystřici nad Olší, okres Frýdek-Místek /proto 07 v jeho registračním čísle/. (Církev bratrská, 1980.)

WIENER STANISLAV, 24. 3. 1950, TS “Paul”, 1966704. 2000 předseda EXIMTRADE a. s. se sídlem v Novém Boru, jednatel (gen. ředitel) P and O TRANS EUROPEAN PRAHA s. s r. o., od 1993 ředitel firmy IDV Czech Republic, s. r. o. 23 let pracoval ve vnitřním a zahraničním obchodě. Bydliště: 1.) Hřebenka 490, Nový Bor, 2.) Palackého 861, Nový Bor. (Ekonom 24/94, 16. 6. 1994), (www.justice.cz)

WINKLER ALOJZ, 12. 9. 1919, TS “Onkológ”, 1077508. Doc. MUDr.,RNDr., lékař, onkolog, přírodovědec, 1951-67 vedoucí chemoterapeutického oddělení Výzk. ústavu onkologického v Bratislavě, 1968-79 věd. pracovník onkolog. odd. Světové zdravotnické organizace v Ženevě, od 1979 věd. prac. Ústavu experiment. onkologie v Bratislavě. Od 1966 docent univerzity v Bratislavě. (Encyklopédia Slovenska), (Čs. biografický slovník, 1992.)

WITZ IVAN, 15. 3. 1942, TS “Záhorský”, 14454, S StB Ostrava. Sportovní novinář, redaktor Čs. rozhlasu a Čs. televize v Ostravě. (Literární slovník severní Moravy a Slezska 1945-2000, 2001) [2001 (od 17. 9. 1992) společník “PRO PLUS W, v. o. s.”? Bydliště: Gregorova 20, Ostrava 1.] (www.justice.cz)

WONDRÁK EDUARD, 27. 10. 1919 – 10. 4. 1996, TS “Karel”, 25586. Básník, bibliofil, chirurg olomoucké fakultní nemocnice. (Literární noviny 20/96, 15. 5. 1996.)

ZADRAŽIL FRANTIŠEK, 8. 10. 1927, TS + A + D "František", "Frantík", 9841, 14481, 8828. Katolický kněz. (www.apha.cz, říjen 2002)

ZAHÁLKA ZDENĚK, 6. 6. 1932, TS + D “Muzikant”, 436288. Trumpetista, vedoucí různých orchestrů, účastník zahraničních zájezdů. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

ZAJAC JÁN, 20. 5. 1911, TS, 3825. Organizátor ochotnického loutkového divadla. (Encykl. dramat. umení Slovenska M-Ž, 1990.)

ZAJÍC ANTONÍN, 5. 6. 1921, TS + A "Ušák", 163, 1424. Účastník odboje. V době 2. světové války byl členem Obrany národa a mechanikem 311. československé bombardovací perutě RAF. (Slovník osobností Zlínska – www.divadloschod.cz/val.atheny/soz)

ZAJÍC VLADISLAV, 3. 7. 1917, TS “Stella”, 10361. Technik, 1948-62 VÚ silnoproudé elektrotechniky v Běchovicích, 1962-68 mimořádný profesor ČVUT v Praze, 1968-91 pracovník společnosti HydroQuebec v Kanadě. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ZAJÍČEK JAROSLAV, 11. 4. 1928, TS “Karel”, 2059901. Šachista – III.VT. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

ZAORAL ZDENĚK, 17. 8. 1945 – 12. 11. 1996, TS “Qido”, 26748. Filmový režisér, publicista, 1970-78 FS Barrandov, 1979-82 externí pedagog na FAMU, 1979-91 svobodné povolání, od 1992 podnikatel. 1967-68 člen KSČ, od 1990 člen transnacionální Radikální strany. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

ZELENOHORSKÁ JITKA, 11. 11. 1946, TS “Kateřina”, 21603. Herečka. (Encyklopédia filmu, 1993.)

ZEHÉR ANDREJ, 18. 3. 1928, TS + A "Alex", 17438. Katolický kněz, titulární děkan na odpočinku v Sedliskách. (Katolícke noviny 16. 3. 03, 11/2003)

ZEMAN JAN, 11. 12. 1906 – 23. 7. 1969, TS “Boris”, 1295306. MUDr., praktický lékař – Brno, působil v Křesťanských sborech, od června 1968 do své smrti představitel Křesťanských sborů při jednáních s úřady, zahraniční cesty. Otec Petra – vz níže. (Cestou pravdy a lásky, 1998.)

ZEMAN PETR, 27. 2. 1934, TS “Šimon”, 1890506. Ing., od 1981 představitel Křesťanských sborů při jednáních s úřady, dlouholetý šéftechnik zkušebních motorů MEZ Brno, předseda rady TWR [Trans World Radio]. (Anténa, 2000), (Vlastní přiznání).

ZEMAN ĽUBOMÍR (ĽUBOŠ), 2. 6. 1949, TS + D “Ivo”, 18922. PhDr., textař, hudební publicista, od 1969 hudební redaktor Čs. rozhlasu v Brně, od 1985 vedoucí Redakce pop. hudby, od 1986 zástupce šéfredaktora Hlavní redakce hudebního vysílání. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

ZEMEK METODĚJ, 15. 1. 1915 – 18. 10. 1996, TS "Leoš", 20673. Kněz, historik, archivář – Vlčnov, Buchlovice, Mikulov, Brno (Malovaný kraj 31/1995), (Slovník osobností Zlínska – www.divadloschod.cz/val.atheny/soz)

ZIBRÍN ZDENO, 2. 5. 1931, TS, 64509. Ing., horolezec, technik, od 1961 pracovník n. p. Biotika v Slov. Ľupči. (Encyklopédia Slovenska.)

ZIMEK RUDOLF, 11. 7. 1925 – 22. 7. 2000, TS "Roudnický", 15729. Jazykovědec, člen redakce Československé rusistiky, pedagog – Olomouc, Ostrava. (Biograficko-bibliografický slovník, 1972)

ZNAMENÁČEK KVĚTOSLAV, 18. 3. 1927, TS + D “Vrba”, 12546, 8228. Šachový funkcionář a organizátor, člen VŠS ÚV ČSTV, vedoucí reprezentačních družstev. (Malé encyklopedie šachu, 1989.)

ZOUNAR MIROSLAV, 15. 6. 1932 – 21. 3. 1998, TS, 1075005. Herec, před 1975 v Divadla Vítězného února v Hradci Králové, 1975-77 Činoherní klub Praha, 1977-91 Filmové studio Barrandov, zasloužilý umělec. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

ZUMAN PETR, 13. 1. 1926, TS “Docent”, 27988, 22115. Fyz. chemik, 1950-68 pracovník Polarografického ústavu ČSAV v Praze, od 1968 v USA, prof. Clarkson College v Pottsdomu, stát N. Y. (Čs. biogr. slovník, 1992)

ZÁHEJSKÝ MIROSLAV, 28. 7. 1947, TS “Srdce”, “Michal”, 2649703. MUDr., v 2. polovině 80. let vedoucí odboru zdravotnictví ONV Sokolov, od 90. let soukromý podnikatel – ambulantní zdravotní péče. Bydliště: T. G. Masaryka 456, Nové Sedlo. (Rudé právo 5. 4. 1988), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

ZÁZVORKA JAN, 2. 5. 1914 – 14. 10. 1991, TS + A “Leoš”, 10890, 3324. Filmový architekt, bratr herečky Stelly Zázvorkové. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ŽIDLICKÝ VLADIMÍR, 26. 7. 1945, TS “Černý”, 26982. Fotograf, 1968-77 odb. pracovník Galerie umění v Hodoníně, od 1977 vedoucí oddělení užité fotografie, 1982-89 ředitel střední uměleckoprůmyslové školy v Brně. 2000 člen předst. Bytové družstvo vlastníků Gorkého 60, družstvo. Bydliště: Kamechy 15, Brno. (Čs. biografický slovník, 1992), (www.justice.cz)

ŽÁČEK RUDOLF, 25. 2. 1905 – 27. 10. 1973, TS “Docent”, 1227888. Profesor teorie a metodiky tělesné výchovy na pedagogické fakultě univerzity v Praze. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

ADAM ČESTMÍR, 10. 3. 1924, A “Eva”, 4730. Právník, ekonom, politický pracovník, 1968-90 poslanec, od 1971 poslanec SN FS, 1974-87 předseda městského výboru Čs. strany socialistické v Praze a člen předsednictva ÚV ČSS, 1976-86 místopředseda ČNR a člen předsednictva, od 1976 člen ÚV NF ČSSR. (Malá čs. encyklopedie), (Čs. biografický slovník, 1992.)

ADAMEC QUIDO, 15. 12. 1924, A + D “Redaktor”, “Světák”, 4166, 29508. Hokejový rozhodčí, funkcionář a publicista, od 1973 člen předsednictva VSLH ÚV ČSTV a předseda komise rozhodčích, od 1978 člen mezinárodní komise rozhodčích IIHF. 15 let působil jako mezinárodní rozhodčí, na mnoha mezinárodních konferencích hokejových rozhodčích působil jako lektor, velmi časté cesty do zahraničí. (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986.)

ALEŠ BOHUMÍR, 7. 11. 1909 – 18. 1. 1980, A “František”, 5221. Pravoslavný teolog, farář v katedrále sv. Cyrila a Metoděje. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

ANDREADIS IVAN, 27. 3. 1924 – 27. 10. 1992, A “Racek”, 11073 + spolupracovník rozvědky. Stolní tenista /několikanásobný mistr světa ve čtyřhře/, později trenér a sportovní novinář. 1966-71 trenér stolního tenisu čs. družstva žen, 1974-85 sport. redaktor a vedoucí fotbalového oddělení Čs. sportu. Trénoval v zahraničí – velmi časté pobyty. Bydlel Veltruská 599/20, Praha 9. (Kdo je kdo 91/92.)

APPELT LADISLAV, 28. 4. 1923, A “Hrdlička”, 9610. Ekonomický náměstek ředitele podniku Lidová demokracie – Vyšehrad, člen ČSL, vyznamenán Za obětavou práci pro socialismus. (Naše rodina 20/83.)

ARGUS FRANK, 22. 9. 1902, A "Honza", 2002. Dramatik, spisovatel, důstojník ČSLA – Brno. (Slovník české literární fantastiky a science fiction, 1995)

ASMUS RUDOLF, 30. 10. 1921 – 12. 2. 2000, TS “Ruda”, 10670, 5337. Operní zpěvák /bas/, 1945-53 Státní divadlo v Brně, 1953-60 ND, od 1960 člen Komické opery v Berlíně. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BABJAK ŠTEFAN, 7. 10. 1931, TS + D "Martin", 4329, 44. Slovenský operní pěvec – baryton. Od 1959 člen Divadla J. Gregora-Tajovského v Banské Bystrici. (Čs. biografický slovník, 1992)

BALCAR LUBOMÍR, 30. 1. 1913 – 3. 3. 1968, A “Kazatel”, 9517. Českobratrský evangelický farář ve Strašnicích, tajemník synodní rady ČCE, redaktor Kostnických jisker, autor knih pro děti. (Kostnické jiskry 5/78, 1. 2. 1978.)

BALVÍNOVÁ EVA, 20. 12. 1923 – 1997, A “Míša”, 1550. Překladatelka z němčiny a francouzštiny, redaktorka, nakladatelka.

BARTÁK ZDENĚK, 13. 7. 1928, A “Zdeněk”, 9254. Muzikant, vedoucí orchestru, 1969-72 účinkoval ve Vídeňské lední revui, od 1972 hudební redaktor v Čs. rozhlase. (Encykl. jazzu a moderní pop. hudby, 1990.)

BARÁNEK RUDOLF, 4. 6. 1933 – 22. 5. 2000, TS + D “Richard”, “Berák”, 3639, 19886. Římskokatolický kněz, 1956-57 kaplan - Nová Bystrica, 1957-58 kaplan - Rajec, 1958-59 kaplan - Krásno nad Kysucou, 1959-62 kaplan v Turzovce, 1962-71 správce farnosti Riečnica, 1971-88 správce farnosti Čierne pri Čadci, 1988 správce farnosti Dolná Mariková, 1988-93 správce farnosti Prečín, poté na odpočinku v Žilině. (www.ksnr.sk)

BAUDYŠ MILOSLAV, 16. 10. 1906 – 24. 1. 1983, A “Dub”, 3018. Ing., od 1951 pracovník Úřadu pro normalizaci a měření. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

BAŘINKA JAROSLAV, 1. 8. 1909 – 5. 1. 1980, A “Sláva”, 879. Výtvarník, dramatik, režisér, folklorista. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

BECKMANN PETR, 13. 11. 1924 – 3. 8. 1993, A “Bedrník”, 8721. Prof. dr. ing., CSc., krátce člen KSČ, 1963 využil legální výjezd do USA k emigraci. Od 1963 profesor v USA, působil skoro 30 let na univerzitě v Coloradu, vystupoval proti levicové ideologii, tehdy populární na amerických univerzitách. (Jožka Pejskar: Poslední pocta, 1994), (Češi ve světe, 2000.)

BECKMANOVÁ KATEŘINA, 3. 9. 1896 – 31. 10. 1967, A “Kateřina”, 519. Novinářka, pracovnice německého komunistického hnutí v ČSR, 1951-55 redaktorka časopisu Aufbau und Frieden. 1956 Řád práce. (Malá čs. encyklopedie.)

BEDNAŘÍK KAREL, 16. 7. 1911 – 26. 1. 1985, A “Ivan”, 8827. Městský a okresní archivář v Českém Brodě, od 1965 státní notář v Praze. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

BEDNÁŘ JAROSLAV, 18. 1. 1929, A “Vilém”, 11663. Jaderný chemik, 1960-90 Ústav jaderného výzkumu v Řeži /okres Praha-východ/. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BELÁK ZOLTÁN, 13. 12. 1913, A + D “Ďumbier”, “Gemer”, 4886, 17862. Od 1961 titulární opat janovický, 1952-72 generální a od 1972 kapitulní vikář rožňavský, člen Mezin. mír. org. evropských katolíků. 1985 nositel státního vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. (Encyklopédia Slovenska.)

BENDA JAN, 16. 5. 1897 – 28. 7. 1967, A “Paříž”, 12141. Malíř, scénograf. (Všeobecná encyklop. A-B,1999.)

BENEŠ FRANTIŠEK, 4. 10. 1905 – 1. 2. 1969, A “Odborník”, 3017. Básník, poštovní úředník v Praze. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

BENEŠ JIŘÍ, 6. 5. 1921, A + D “Budínský”, “Budín”, 5432, 7253. Technik, 1950-56 pracoval v  Moravských elektrotechnických závodech (MEZ) ve Vsetíně, v Olomouci a Brně, od 1956 v Ústavu teorie a automatizace ČSAV v Praze, od 1981 stálý poradce Mezinárodní federace pro automat. řízení /IFA/. (Čs. biografický slovník, 1992)

BERGER ARNOŠT, 3. 11. 1924, A “Straka”, 6815. 1972-79 správní a provozní ředitel ND, od 1980 vedoucí tajemník Svazu českých dramatických umělců. (Malá čs. encyklopedie.)

BERÁK JAROMÍR, 15. 3. 1902 – 3. 12. 1964, A “Doktor”, 898. JUDr., docent VŠ obchodní, daňový odborník, poslanec NS. (Kdy zemřeli? 1963-66.)

BEZOUŠKA BOHUMIL, 19. 12. 1921 – 18. 10. 1995, A “Martin”, 2585. Herec, humorista, spisovatel. (Slovník české literatury 1970-1981.)

BEZUBKA LADISLAV, 8. 5. 1926, A “Pavel”, 9886. Klarinetista, skladatel, od 1953 vedoucí vlastního orchestru /zájezdy do zahraničí/, člen umělecké rady Pragokoncertu a různých porot. 1973 oceněn ministrem kultury ČSR jako významný umělecký pracovník. Manžel Heleny Loubalové /A “Nituška”, viz/. (Malá čs. encyklopedie), (Encykl. jazzu a mod. popul. hudby.)

BINOVEC VÁCLAV, 12. 9. 1892 – 29. 2. 1976, TS + A "Václav", 766. Filmový podnikatel a režisér. Za války udal své kolegy, mmj. Karla Hašlera. (TV Nova, pořad Na vlastní oči 11. 5. 2004), (Čs. biografický slovník, 1992)

BIRNBAUMOVÁ ALŽBĚTA, 16. 3. 1898 – 19. 11. 1967, A, 4051. PhDr., historička umění, od 1946 ředitelka knižnice Horizont. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

BIRNDT ONDŘEJ, 16. 8. 1914, A “Destilátor”, 956. Šachista II. VT. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

BLATTNÝ CTIBOR, 8. 9. 1897 – 15. 12. 1978, A “Chmelař”, 2142. Ing. dr., DrSc., botanik, fytopatolog a virolog, akademik ČSAV (1960). 1947-51 vedoucí věd. pracovník VÚ chmelařského v Žatci, 1951-61 vedoucí odd. fytopatologie Biol. ústavu ČSAV v Praze, 1962-68 ředitel Ústavu experimentální botaniky ČSAV v Praze, od 1967 profesor VŠZ v Praze. 1958 laureát státní ceny Klementa Gottwalda. (Malá čs. encyklopedie), (Čs. biografický slovník, 1992.)

BLAŽEK BEDŘICH, 30. 6. 1928, TS + A "Veselý Milan", 2559. Katolický kněz pražské arcidiecéze. (www.apha.cz, červen 2003)

BLAŽEK OTTO, 25. 4. 1906 – 23. 4. 1967, A “Otto”, 2282. Grafik, umělec knižní vazby, 1936-67 učitel na střední grafické škole v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BLUMENFELD PAVEL, 4. 1. 1914 – 18. 10. 1982, A “Umělec”, 6864. Filmový a televizní režisér a scenárista, působil ve Filmovém studiu Barrandov, od 1980 vedoucí jednoho z týmů audiovize Art Centra. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BOHDALOVÁ JIŘINA, 3. 5. 1931, A “Jaroslava”, 9832. Herečka, 1957-62 Divadlo ABC, 1962-66 Městská divadla pražská, od 1967 Divadlo na Vinohradech. 1985 zasloužilá umělkyně. 2001 společnice Pivovar Svijany, s. r. o. Soukromá podnikatelka – výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových a zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů. Bydliště: Kunická 11, Praha 10. (Kdo je kdo v ČR 94/95), (Čs. biografický slovník, 1992), (www.justice.cz), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

BOROLIČ JURKO, 28. 2. 1921 – 7. 1. 1973, A “Ara”, 2892. Spisovatel, redaktor odborářského časopisu Kultura, pracovník Svazu protifašistických bojovníků. (Encyklopédia Slovenska.)

BOUČEK BEDŘICH, 30. 8. 1904 – 5. 6. 1975, A “Pedagog”, 9058. Prof. RNDr., DrSc., paleontolog, profesor UK Praha. (Malá čs. encyklopedie), (Čs. biografický slovník, 1992.)

BOUČEK JOSEF, 22. 10. 1932 – 14. 8. 1995, A “Milan”, 10417. Spisovatel a dramatik, dramaturg Čs. televize Praha, později FS Barrandov. Zahraniční pobyty. (Kdo je kdo v ČR 94/95), (Slovník české literatury 1970-1981)

BOUČEK ZDENĚK, 8. 1. 1924, A “Zdeněk”, 10339. RNDr., DrSc., entomolog, 1951-56 VÚ rostlinné výroby v Praze-Ruzyni, 1956-69 entomologické odd. Národního muzea v Praze, 1970-88 Britské muzeum v Londýně, od 1990 ve Státním ústavu zem. výzkumu ve Versailles ve Francii. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BRABEC JIŘÍ, 1. 4. 1935, A “Hora”, 7050. Ing., projektant, 21 let ve Škodě Plzeň, 10 let v ČKD Praha, do 1989 technický náměstek ČKD Polovodiče, březen až červenec 1989 náměstek ministra na Federálním ministerstvu hutn., stroj. a elektrotechn., 1989-93 1. náměstek FMZO, od 1993 ředitel investiční společnosti ŽB-Trust (2000 předseda představenstva), 2000 společník PHARMASOL Praha, spol. s r. o. Dříve: člen předst. Přerovské strojírny a. s., člen doz. rady SEVT, a. s., člen doz. rady Plzeňský Prazdroj, a. s., člen předst. Chlumčanské keramické závody a. s., předs. doz. rady ŽB-Asset Management, a. s., člen doz. rady Strategic Hotel Capital Prague, a. s., člen doz. rady IPS a. s., člen doz. rady Favorit Rokycany, člen předst. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 1953-68 člen KSČ, aktivní práce v ČSM, časté zahraniční cesty. Bydliště: 1.) Bělohorská 144, Praha 6, 2.) dříve Leninova 1709, Praha 4. (Kdo je kdo 91/92), (Ekonom 47/95), (www.justice.cz)

BRANDOBUR JOZEF, 19. 7. 1908, A “Novela Jožo”, 257. Publicista, překladatel. (Encyklopédia Slovenska.)

BRANDEJS STANISLAV, 12. 11. 1891 – 13. 4. 1957, A “Vojnar”, 1689. PhDr., historik a komercionalista, profesor obchodní akademie v Hořicích, pracovník ministerstva zahraničí. (Kdy zemřeli? 1937-61.)

BRINKE JOSEF, 13. 8. 1934, A “Robert”, “Akce Robert”, 5314, 23796. Doc. RNDr., CSc., geograf, VŠ pedagog – od 1959 UK Praha, časté cesty do Austrálie (např. 1969 vedl čs. vědeckou expedici Moravského muzea do Austrálie), od 1990 vedoucí katedry učitelství a didaktiky geografie. 4. 3. 1993 – 16. 4. 1994 společník Investice Nové Město, spol. s r. o. /vložil dům a pozemek v Praze 2, Italská 13 za 5 a půl miliónu korun/. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BROUSIL ANTONÍN MARTIN, 25. 5. 1907 – 23. 6. 1986, A “Antonín”, 5048. Prof., divadelní a filmový kritik a teoretik, 1949-70 rektor AMU v Praze. Oficiální představitel tzv. socialistické čs. kinematografie na filmových soutěžích, festivalech a kongresech (velmi časté cesty do zahraničí), jeden ze zakladatelů Mez. film. festivalu v Karlových Varech, od 1977 předseda Mez. výboru pro šíření umění a písemnictví filmem /CIDALC/. 1958 a 1977 Řád práce, 1982 Řád republiky. (Malá čs. encyklopedie), (Československý biografický slovník, 1992.)

BUCHTA JOSEF, 10. 3. 1912, A “Bukač”, 7467. Katolický farář - Řitonice. (Katolický týdeník 22/99, 30. 5. 1999.)

BUDNÍK JOSEF, 1. 11. 1903 – 1. 9. 1963, A “Ostravan”, 5457. Doc, JUDr., vrchní odb. rada ministerstva spravedlnosti, docent mezinárodního práva veřejného na práv. fakultě univerzity v Brně. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

BUFKA LEV, 15. 4. 1925 – 15. 11. 1986, A + D “Laborant”, 11127, 4304. Astronom a radiolog, vedoucí laborant radiodiagnostiky IKEM Praha, pobyty v za raničí. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

BUREŠ KAREL, 1. 4. 1909, A “Váchal”, 777. Redaktor časopisů Mladý hlasatel a Vpřed. (Plzeňský deník 16. 4. 1994), (Literární noviny 20/94, 19. 5. 1994.)

BUŠÁK JAN,16. 5. 1904 – 10. 1. 1982, A “Karel”,1340. Prof. JUDr., 1933-60 pracovník ministerstva spojů, 1961-71 vedoucí katedry na VŠDS Žilina. Člen mezinárodních institucí. (Kdy zemřeli? 1980-85), (Encyklopédia Slovenska.)

BÉM JAN, 24. 11. 1917, A “Sportovec”, 2798. Všestranný atlet, tyčkař. (Malá encyklopedie atletiky.)

BÁRTŮ KAREL, 22. 9. 1916, A “Kučera”, 10524. Moderní pětibojař. (Kdo byl kdo: naši olympionici, 1999.)

CAIVAIS KAREL, 25. 8. 1897 – 10. 3. 1977, A “Sokol”, 659. Doc. ing. dr., docent architektury zemědělských staveb na VŠZ v Praze. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

CEJPEK JIŘÍ, 20. 2. 1921 – 18. 4. 1986, A “Dobeš Jiří”, 5507. PhDr., orientalista, VŠ pedagog – UK a Univerzita 17. listopadu. 1952-70 Čs.-sov. institut, 1970-72 Orientální ústav ČSAV, od 1972 Ústav čs. a svět. dějin ČSAV. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

CENEK EDVARD (zaznamenáno ČENĚK), 18. 3. 1904 – 26. 7. 1971, A "Josef", 9786. Dramatik, prozaik, redaktor, působil v mnoha redakcích, zabýval se též uměleckou fotografií, někdy používal podpis Eda Cenek. (Biograf. slovník širšího Ostravska, 1981)

CHALUPA KAREL, 31. 10. 1902 – 9. 8. 1963, A “Čihák”, 1949. Novinář, šéfredaktor deníku Národní střed, působil v redakci Reformy, poslanec NS za Živnostenskou stranu. (Kdy zemřeli? 1963-66.)

CHUDÁREK FRANTIŠEK, 11. 7. 1918 – 26. 10. 1976, A “Chudý”, 6997. Novinář, redaktor Lidové demokracie a časopisu T 68, šéfredaktor Technického magazínu. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

CHVOJKOVÁ ELIŠKA, 28. 6. 1914, A “Smrčka”, 9157. Astronomka, od 1950 působila v Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově, později v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

CIKHART JIŘÍ, 4. 3. 1918 – 1. 2. 1971, A “Bunk”, 6011. Hudební publicista a sběratel, odborný pracovník Encyklopedického institutu ČSAV. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

DANIHELKA ANTONÍN, 7. 1. 1909 – 17. 10. 1988, A +D “Max”, 362, 4421. Dr. ing., 1946-55 vedoucí oceláren Poldiny huti, 1955-61 hlavní ocelář ministerstva hutnického průmyslu a rudných dolů, 1961-64 náměstek ředitele Hutnického ústavu ČSAV, 1964-72 náměstek ředitele pro výzkumnou činnost VÚHŽ Praha, odborný redaktor Hutnických listů. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

DAŇHA ALFONS, 2. 8. 1890 – 1975, A “Borovanský”, 9756. Páter – redemptorista, teolog.ý spisovatel. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

DAŇKOVÁ LIBUŠE, 3. 4. 1922, A “Libuše”, 653. PhDr., šéfredaktorka čas. Naše rodina. (Naše rodina 17/87.)

DEYL RUDOLF, 6. 7. 1912 – 22. 11. 1967, A “Nováček”, 2122. Herec. (Čs. biografický slovník, 1992.)

DOLENSKÝ PŘEMYSL, 14. 7. 1920, A “Jiřka”, 2214. Atlet – mílař a vytrvalec. (Malá encyklopedie atletiky.)

DOSKOČIL JIŘÍ, 3. 10. 1922, A “Jiří”, 9240. Biochemik, 1950-59 ve VÚ antibiotik-Penicilin n. p. v Roztokách u Prahy, 1960-77 věd. pracovník Ústavu org. chemie a biochemie ČSAV, od 1977 Ústavu molekulární genetiky ČSAV v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

DOČEKAL JAN, 29. 4. 1907 – 2. 4. 1988, A + D “Hvězda”, 8605. ThDr. h. c., kněz, od 1950 sekretář, později kancléř pražské kurie, děkan kolegiátní kapituly na hradě Karlštejně, předseda pražského Sdružení katolického duchovenstva Pacem in terris, dlouholetý předseda redakční rady Katolických novin. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J.)

DUCHOŇ FRANTIŠEK, 20 2. 1897 – 8. 11. 1975, A “Kamil II”, 923. Prof. ing. dr. tech., DrSc., agrochemik, profesor VŠZ v Praze a Brně, vedoucí Biochemického ústavu. 1968 Řád práce. (Malá čs. encyklopedie), (Čs. biogr. slovník,1992)

DVOŘÁK FRANTIŠEK, 17. 4. 1920, A “Rafael”, 4926. Prof. PhDr., historik umění. 1950-58 asistent na AVU, do 1963 odb. pracovník NG, do 1969 profesor UMPRUM Praha, do 1985 odb. asistent FF UP Olomouc, po 1985 /1994 též/ profesor dějin umění na FAMU. Od 1975 předseda Spolku čes. bibliofilů, od 1989 místopředseda SČUG Hollar. Bydliště: U Kublova 12, Praha 4. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

DVOŘÁK JAN, 7. 8. 1925, A “Dalibor”, 3622. Ing. arch., architekt. (Kdo je kdo v architektuře, 1993.)

DYK ANTONÍN, 29. 8. 1913, A “Němeček”, 6742. Publicista – motorismus.

ENTNER JOSEF, 5. 10. 1897, D "Jičínský", 21718 + velmi pravděpodobně TS "Jičínský", 5383, KS StB Hradec Králové. Překladatel, spisovatel – romány pro mládež, libreta. Pseudonymy: Éter, Joe Terren, Brodecký. (Slovník české literární fantastiky a science fiction, 1995)

ERBEN ROMAN, 3. 10. 1940, A “Romám”, 9005. Výtvarník. (Literární noviny 39/95, 28. 9. 1995.)

FABINGER FRANTIŠEK, 25. 1. 1898 – 23. 3. 1968, A “Ferda”, 9961. Ing. dr., technik. 1945-51 generální ředitel Čs. závodů kovodělných a strojírenských, 1951-52 ředitel Výzkumného ústavu těžkého strojírenství v Praze, 1952 zatčen, odsouzen k 21 letům vězení pro údajnou sabotáž, 1958 propuštěn, 1963 rehabilitován. (Kdy zemřeli? 1967-70), (Čs. biografický slovník, 1992.)

FAIGL VÁCLAV, 2. 12. 1910 – 25. 5. 1983, A + D “Jiří”, “Dokror”, 1052, 31606. Šachový funkcionář, od válečných let nepřetržitě člen předsednictva nejvyššího čs. šach. orgánu, od vzniku ČSTV 1957 předseda sportovně technické komise, redaktor časopisu Esperranto sako. (Malá encyklopedie šachu, 1989.)

FALTUS FRANTIŠEK, 5. 1. 1901 – 6. 10. 1989, A “Mostář”, 11982. Prof. ing., DrSc., technik, konstruktér mostů, od 1945 profesor ČVUT v Praze. Člen korespondent ČSAV, předseda komise prezidia ČSAV pro vědecké informace. (Čs. biografický slovník, 1992.)

FILIPI JAN, 1. 2. 1904 – 15. 12. 1960, A “Rudolf”, 1944. Evangelický kurátor a předseda staršovstva v Praze-Vinohradech, člen redakční rady týdeníku Kostnické jiskry. (Kostnické jiskry 1/61, 5. 1. 1961.)

FLANDERKOVÁ JULIE, 19. 5. 1904 – 31. 1. 1987, A “Hrdličková”, 1282. Básnířka a publicistka, 1950-64 tajemnice ÚV ČSL, od 1964 soudní znalkyně písma. Od 1949 působila v ženském a mírovém hnutí. (Lexikon české literatury A-S.)

FOIT RICHARD, 7. 3. 1897 – 23. 4. 1973, A “Ríša”, 2325. Prof. MUDr., DrSc., lékař, internista. 1931-57 primář interního oddělení a ústřední biochemické laboratoře nemocnice v Praze na Bulovce, 1957-69 přednosta II. interní kliniky fak. dětského lék. v Praze. Od 1957 prof. UK v Praze, od 1963 člen WHO /Světové zdravotnické organizace/. (Encyklopédia Slovenska), (Čs. biografický slovník, 1992.)

FOLPRECHT VÁCLAV, 26. 2. 1914, A + D “Václav”, “Kodaňský”, 10429, 3325. Vedoucí ekonomického oddělení ÚV ČSL. (Naše rodina 12/84, 12/79.)

FORMÁNEK FRANTIŠEK, 13. 8. 1900 – 29. 9. 1958, A “František”, 645. JUDr., ředitel politické školy ČSL, tajemník poslaneckého klubu ČSL, redaktor časopisů Lid a Pražský večerník. (Kdy zemřeli? 1967-62.)

FOTT BOHUSLAV, 12. 9. 1908 – 7. 10. 1976, A “Biolog”, 9867. Prof. RNDr., DrSc., botanik, od 1945 pedagog UK v Praze, vedoucí katedry botaniky. Od 1962 prezident International Phycological Society. (Malá čs. encyklopedie), (Československý biografický slovník, 1992.)

FRANCUCH IVAN, 30. 8. 1903 – 2. 9. 1975, A “Kolasov”, 1037. Baptistický kazatel, tlumočník a překladatel, 1950-65 vrátný v předním pražském hotelu, od 1969 žil v USA. (Jožka Pejskar: Poslední pocta 3, 1989.)

FRIEDMANOVÁ HELENA (pseudonym HELA VOLANSKÁ), 5. 12. 1912 – 23. 12. 1996, A "Hela", 488. Lékařka, spisovatelka. (Internet – Valašské Athény – Slovník osobností Valašska) (www.divadloschod.cz/val.atheny/so)

FRÍDA MYRTIL, 21. 12. 1919 – 10. 8. 1978, A “Miki”, 3278. Filmový historik, spoluzakladatel Čs. filmového archívu a jeho vedoucí /od 1945/, od 1961 pedagog FAMU. (Malá čs. encyklopedie.)

FRÝDA JAN, 11. 5. 1913 – 23. 12. 1984, A “Jan”, 3519. Hudební skladatel, hud. režisér v Čs. rozhlase, dirigent a aranžér brněnského rozhlasového orchestru, zakladatel pražského estrádního rozhl. orchestru. Zasloužilý pracovník kultury. (Čeští skladatelé současnosti.)

FÜSSEGER BEDŘICH, 26. 10. 1918 – 6. 10. 1998, A “Evžen”, 3591. Tanečník, choreograf /od 1950 v Karlíně/. Velmi často vystupoval v zahraničí, vyznamenán Za vynikající práci. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

GACEK MIKULÁŠ, 10. 7. 1895 – 22. 1. 1971, A, 2376. Překladatel ruské literatury, za války vysoký úředník slovenského státu, 1940-41 kulturní atašé v Moskvě. (Encyklopédia Slovenska), (Čs. biografický slovník, 1992.)

GISSÜBEL KAREL, 3. 11. 1908 – 16. 9. 1971, A “Karel”, 3520. PhDr., středoškolský profesor v Plzni, dramaturg Čs. rozhlasu v Plzni a Praze, překladatel. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

GLOS BOHUSLAV, 20. 11. 1905 . 27. 7. 1979, A "Gustav", 2216. Přednosta Státního plánovacího úřadu, profesor Obchodní akademie v Olomouci, okresní velitel Junáka. (Slovník osobností Valašska – www.divadloschod.cz/val.atheny.so)

GOLDHAMMER JAN, 5. 1. 1910 – 18. 7. 1990, A “Vinař”, 3486. Vinárník v Praze, propagátor vinařství. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1990, dodatky k 1. dílu.)

GREGOR ACHILE, 3. 12. 1910 – 21. 7. 1979, A “Achile”, 765. Humorista, publicista. (HN 4. 2. 1998), (Slovník českých spisovatelů od roku 1945, A-L.)

GROSSMAN JAN, 22. 5. 1925 – 10. 2. 1993, A “Lektor”, 10132. Divadelní režisér a kritik. 1946-49 lektor činohry ND, 1949-53 dramaturg Stát. divadla v Brně, 1953-56 dramaturg D34, 1956-59 nakladatelský redaktor, 1959-61 dramaturg Laterny magiky, 1962-68 um. vedoucí činohry Divadla Na zábradlí, poté několik let pracoval v zahraničí, 1973-80 angažmá v Chebu, 1980-83 v Hradci Králové, 1983-88 v Divadle S. K. Neumanna v Praze, od 1989 znovu režisér /od 1991 umělecký ředitel/ Divadla Na zábradlí. (Všeobecná encyklopedie G-L, 1997.)

GRUSS JOSEF, 8. 6. 1884 – 20. 5. 1968, A “Vigilaus”, 2872. Lékař, gynekolog a porodník, profesor UK v Praze. Všestranný sportovec, 1929-51 předseda Čs. olympijského výboru, 1946-65 člen Mezinárodního olympijského výboru za Československo. 1964 Řád práce. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HADAŠ FRANTIŠEK, 8. 7. 1917, A “Ferry”, 849. Lukostřelec, 1938 mistr světa. (Všeobecná encyklopedie G-L, 1997.)

HÁNA JAN, 28. 10. 1927 – 20. 9. 1994, A “Sochař”, 10101. Sochař, profesor a od 1985 rektor AVU. 1977 zasloužilý umělec, 1979 laureát státní ceny Klementa Gottwalda, 1984 národní umělec. (Malá čs. encyklopedie), (Čs. biografický slovník, 1992.)

HANUS FRANTIŠEK, 12. 5. 1916 – 4. 9. 1991, A “Horák”, 10946. Herec – Vinohradské divadlo v Praze. Národní umělec. (Kdo je kdo 91/92.)

HANYK JAROSLAV, 29. 3. 1900, A “Jiří”, 8983. Prof. ing., elektrotechnik, 1954-60 náměstek ředitele VÚ dopravního v Praze, 1961-71 profesor VŠD v Žilině. (Encyklopédia Slovenska.)

HARTH JINDŘICH, 15. 7. 1927, A “Pavka”, 5568. Prozaik. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995.)

HARTMAN LADISLAV, 27. 6. 1907 – 8. 7. 1969, A “Josef”, 647. Pracovník ČSL, působil v samosprávě a v odborech, redaktor. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

HASSDENTEUFEL JOSEF, 20. 8. 1898 – 18. 12. 1979, A “Docent”, 990. Prof. ing., elektrotechnolog, 1948-53 VÚ silnoproudé elektroniky, od 1953 ČVUT, vedoucí kat. elektrotechnologie ČVUT Praha. (Čs. biograf. slovník, 1992), (Kdy zemřeli? 1980-85.)

HAUPTMAN LADISLAV, 10. 6. 1895 – 6. 11. 1971, A “Vozáb”, 4099. Organizátor plavectví v ČSR, pracovník v mezinárodních sportovních organizacích. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

HAVELKA JIŘÍ, 18. 2. 1904 – 3. 4. 1978, A “Hora”, 8536. Ing., elektrotechnik. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

HAVLÁK LUBOMÍR, 27. 12. 1921, A “Láďa”, 5683. Operní pěvec /tenor/ - ND. Hostoval ve Státní opeře v Berlíně. Zahraniční zájezdy. 1984 zasloužilý umělec. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HAVLÍK VÁCLAV, 11. 10. 1921, A “Vašek”, 584. Loutkářský výtvarník a pedagog. 1951-73 šéf výpravy Ústředního loutkového divadla v Praze, 1973-76 šéf výpravy v Divadle dětí v Plzni. 1952-83 pedagog na loutkářské katedře DAMU. (Malá čs. encyklopedie), (Čs. biografický slovník, 1992.)

HAVRÁNEK KAREL, 10. 8. 1909 – 19. 3. 1979, A “Karel”, 7044. Novinář, redaktor časopisů Aufbau und Frieden a Volkszeitung, nakladatelský redaktor v Praze. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

HAŠEK JOSEF, 12. 10. 1919 – 11. 7. 1988, A “Gráf”, 660. Typograf, v 50. letech vězněn, po 1968 žil ve Švýcarsku, kde vynalezl speciální ofsetové desky z plastikové fólie. (Jožka Pejskar: Poslední pocta 3, 1989.)

HEGAR MILAN, 8. 5. 1921 – 7. 7. 1987, A “Milan”, 1672. Knižní grafik, od 1960 pedagog, od 1978 profesor VŠUP, od 1972 vedoucí spec.ateliéru knižní tvorby a písma tamtéž, autor státního znaku ČSSR. 1981 zasloužilý umělec, 1986 Řád práce. (Čs. biografický slovník, 1992), (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

HEJNA ANTONÍN, 20. 11. 1920 – 26. 7. 1986, A “Jan”, 9579. PhDr., CSc., archeolog, vedoucí vědecký pracovník Archeologického ústavu ČSAV Praha, 1971 a 1974 přednášel na postgraduálních kursech ČVUT, 1972 na FF UK. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

HELLER BEDŘICH, 14. 9. 1906 – 30. 7. 1983, A “Bedřich”, 8235. Ing. dr., DrSc., elektrotechnik, 1948 zakladatel a do 1952 ředitel Výzkumného ústavu silnoproudé elektrotechniky v Praze-Běchovicích, od 1952 ředitel Ústavu pro elektrotechniku ČSAV v Praze, od 1960 profesor ČVUT. 1967-68 působil na University of Colorado v USA. Akademik ČSAV. Řád práce. (Malá čs. encyklopedie), (Čs. biografický slovník, 1992.)

HERFORT KAREL, 23. 9. 1906, A “Střešovický”, 6971. Lékař, internista, od 1956 profesor UK v Praze, 1956-74 vedoucí interního oddělení fakultní polikliniky v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HETTEŠ KAREL, 29. 7. 1909 – 21. 9. 1976, A “Redaktor”, 4064. Výtvarný teoretik v Um. prům. muzeu v Praze, historik č. skla. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

HEČKO BLAHOSLAV, 18. 9. 1915, A “Blahoslav”, 178. Slov. překladatel a publicista, 1949-68 ve Slovenském divadelním a literárním zastupitelství, od 1969 redaktor vydavatelství Slovenský spisovatel. 1981 zasloužilý umělec. (Malá čs. encyklopedie.)

HIEKE-STOJ FRANTIŠEK, 3. 7. 1893 – 17. 2. 1984, A “Hofman”, 11715. Důstojník, aktivní účastník I. a II. odboje, 1945 plukovník generálního štábu, 1945-49 přednosta pátého oddělení ministerstva národní obrany, v 50. letech vězněn, 1968 rehabilitován. (Český biografický slovník XX. století, 1999.)

HLAVA PAVEL, 25. 6. 1924, A “Hermes”, 5480. Sklářský výtvarník. 1952-85 výtvarník ÚBOK v Praze, 1967 pedagogicky působil na Royal College of Art v Londýně, od 1972 předseda výtvarné rady podniku Crystalex v Novém Boru. Často vystavoval v zahraničí. 1981 zasloužilý umělec. (Malá čs. encyklopedie), (Čs. biografický slovník, 1992.)

HLAVÁČEK FRANTIŠEK, 26. 11. 1876 – 15. 10. 1974, A “Kadeřábek”, 4219. Novinář, překladatel, 1925-31 generální tajemník Čs. národní demokracie, 1917-18 předseda odbočky Čs. národní rady v Římě. (Malá čs. encyklopedie.)

HLISNIKOVSKÝ JOSEF, 12. 2. 1905 – 24. 5. 1972, A “Martin”, 1042. Ing., profesor na VŠB v Ostravě. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

HNÁTEK LADISLAV, 8. 7. 1899 – 2. 2. 1963, A “Stařík”, 12108. MUDr., porodník a gynekolog. (Kdy zemřeli? 1963-66.)

HOBLÍK OLDŘICH, 17. 12. 1913, A “Háček”, 747. Rozhlasový režisér. (Malá čs. encyklopedie.)

HODÍK KAREL, 10. 12. 1921, TS + A "Eva", 23306, 3667. Katolický kněz – Lučice. (Informace královéhradecké diecéze 1/2002)

HOLEČEK ALFRÉD, 6. 5. 1907 – 8. 2. 1989, A “Havran”, 4600. Klavírista, od 1950 pedagog AMU /od 1965 profesor/. Často vystupoval v zahraničí. 1963 zasloužilý umělec, 1967 Řád práce. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HOLUBOVÁ MILOSLAVA, 19. 2. 1913, A “Míla”, 10024. PhDr. doc., historička umění, prozaička. Pracovala v Památníku národního písemnictví na Strahově, v Národním muzeu a na VŠ umělecko-průmyslové. Signatářka Charty 77. Bydliště: Malostranské náměstí 14/15, Praha 1. (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

HOMOLA LUBOŠ, 10. 9. 1928 – 25. 9. 2000, A “Umělec”, 2261. Loutkoherec, od 1948 externí spolupracovník, od 1951 člen Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze, od 1972 stálý vodič loutky Spejbla.

HORA OLDŘICH, 22. 11. 1910, A “Skalák”, 5104. JUDr., právník, 1946-50 generální ředitel n. p. Čs. hutě, 1950-53 vězněn, později (do 1978) právník ve Státním ústavu pro rekonstrukci památk. měst a objektů. V 90. letech předseda Klubu za starou Prahu a předseda spolku Svatobor. Člen Konfederace politických vězňů. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

HORŇÁK PAVOL, 8. 1. 1943, A “Hora”, 12745. Doc. ing., DrSc., elektrotechnický inženýr, VŠ pedagog. 1965 abs. studium v Moskvě, od 1966 elektrotech. fak. SVŠT Bratislava, od 1974 předseda Tém. skupiny Mezin. komise pro osvětlování CIE-ČSVTS. Od 1961 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky.)

HOUDEK IGOR, 14. 10. 1917, A “Drago”, 6101. Funkcionář lyžování. Od 1948 se staral o lyžařské středisko ve Svatém Petru, působil ve francouzské národní lyžařské škole v Chamonix a v různých funkcích v SVTVS v metodické komisi a komisi masového rozvoje. Obdržel Medaili dr. M. Tyrše a veřejné uznání I. Stupně Za zásluhy o rozvoj čs. tělesné výchovy. (Malá encyklopedie lyžování.)

HOUŠTĚK JOSEF, 25. 7. 1913 – 21. 9. 1994, A “Profesor”, 2654. Prof. MUDr., dětský lékař, 1954-88 přednosta II. dětské kliniky, 1967-89 ředitel Ústavu výzkumu vývoje dítěte, děkan fakulty dětského lékařství UK, 1970-90 hlavní odborník ministerstva zdravotnictví ČSR pro pediatrii. Poradce Svět. zdrav. organizace v Afghánistánu a Indonésii, člen světových pediatrických společností, velmi často v zahraničí, akademik ČSAV, 1945-89 člen KSČ. 1964 Řád práce, 1983 Řád Vítězného února. Bydlel na Šoltysova 8, Praha 6. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

HOŠEK JOSEF, 7. 12. 1913 – 13. 7. 1976, A “Lukáš”, 11722. Prof. ing. dr., DrSc., technik – obor aerodynamika, profesor ČVUT, vedoucí aerodynamik v Praze-Letňanech. 1962 laureát státní ceny Klementa Gottwalda. (Malá čs. encyklopedie.)

HOŘÍNEK ANTONÍN, 13. 1. 1911, A “Ferda”, 5597. Písničkář, textař, producent v oblasti gramofonových desek ve vydavatelství Panton. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

HRADECKÝ OTTO (vl. jm. WEISS), 25. 2. 1920 – 23. 12. 1990, A “Terezie”, 7. Herec, od 1946 člen, 1971-80 šéf činohry Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HRBEK VLADIMÍR, 8. 5. 1918, A + D “Jaromír”, “Malín”, 5816, 20160. Elektrotechnik, od 1947 ČKD Praha, 1969-79 ředitel ČKD Elektrotechnika. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HROMÁDKA BOHUMIL, 10. 2. 1905, A + TS + D "Horský", "Hlaváč", 6361, 2093. Operní pěvec – Brno, Opava. (Postavy brněnského jeviště, 1994)

HRUBÁ JAROSLAVA, 3. 4. 1922, A "Marcela", 12196. Operní pěvkyně – sopranistka, od 1954 v Hudebním divadle v Karlíně. (Československý hudební slovník osob a institucí A-L, 1963)

HUMPÁL JAROSLAV, 4. 2. 1916, A + D “Skružný”, 4910, 17944. Kanoista. (Kdo byl kdo: naši olympionici,1999.)

HUSÁK JAROSLAV, 24. 1. 1921 – 15. 3. 1984, A “Kačer”, 7459. Ing., pracovník Ústředního svazu průmyslu, v 50. letech zatčen a odsouzen na 25 let do žaláře, 1961 amnestován, od 1968 žil v USA. (Jožka Pejskar: Poslední pocta 2, 1985.)

HYHLÍK JOSEF, 27. 7. 1922 – 1997(?), A “Škoda”, 3307, centrála, rok 1955. Za války odbojář – Zpravodajská brigáda, po 1948 4 roky vězněn, po propuštění pracoval ve Škodových závodech na Smíchově, později v technických funkcích. 1. 3. 1995 jmenován rozkazem prezidenta ČR do hodnosti generálmajora ve výslužbě, předseda ZO ČSBS v Praze 6, místopředseda celostátního výboru Sdružení domácího odboje a člen 13členného předsednictva ČSBS. 28. 10. 1998 mu udělil prezident republiky Řád bílého lva III. třídy in memoriam. (Zpravodajská brigáda, 1999.)

HYNEK FRANTIŠEK, 9. 4. 1922, A “Pláníček”, 8671. Šachista. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

HÁBA ALOIS, 21. 6. 1893 – 18. 11. 1973, A “Profesor”, 6098. Skladatel a hudební teoretik, pedagog, cesty do zahraničí. 1963 zasloužilý umělec. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HÁJEK BOHUMIL, 29. 5. 1927, A “Bohouš”, 835. Anorg. chemik, od 1951 na VŠCHT v Praze, od 1972 profesor. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HÁJEK KAREL, 22. 1. 1900 – 31. 3. 1978, A “Reportér”, 4781. Fotograf, od 1950 vedoucí sekce fotoreportérů Svazu č. novinářů. (Čs. biografický slovník, 1992.)

HŘIBOVÁ FRANTIŠKA, 25. 2. 1918, A “Fanča”, 11366. Vedoucí tajemnice KV ČSL v Jihlavě, vedoucí politické školy ČSL v Klínci, soudkyně z lidu, nositelka státního vyznamenání Za vynikající práci a dalších vyznamenání. (Naše rodina 8/88, 8/78.)

JANOUŠEK EMANUEL, 16. 10. 1897 – 4. 8. 1970, A “Archivář”, 8551. PhDr., historik a archivář – St. zemědělský archív a pracovník v oddělení historie v ČSAZV, polonista. (Malá čs. encyklopedie.)

JANOUŠEK VLADIMÍR, 30. 1. 1922, A “Vladimír”, 5293, 10466. Sochař. (Malá čs. encyklopedie.)

JANSKÝ PAVEL, 17. 1. 1929, A “Pavel”, 10422. Spisovatel. (Slovník českých spisovatelů od roku 1945, 1995)

JANČÍK ALOIS, 19. 6. 1900 – 6. 7. 1968, A “Lesník”, 9053. Doc. ing. dr., historik lesa, VŠZ Brno a vědecký pracovník Kabinetu pro dějiny lesnictví v ČSAZV. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

JAREŠ MILOSLAV (vl. jm. M. CIBULKA), 1. 12. 1903 – 18. 7. 1980, A “Kamil”, 758. Herec, režisér Čs. rozhlasu. Zasloužilý umělec. (Čs. biografický slovník, 1992.)

JAROŠ JOSEF, 15. 8. 1931, A “Josef”, 9002. Geolog, od 1954 na UK v Praze, od 1984 profesor. (Čs. biografický slovník, 1992.)

JEHL LUDVÍK, 25. 1. 1910, A “Jaroš”, 5361. Básník, publicista, překladatel. (Lexikon české literatury.)

JELÍNEK JIŘÍ, 1. 2. 1939, A + D “Jiří”, 10591, 633. Vystudoval japanologii a anglistiku na FF UK v Praze, poté odborný asistent, absolvoval postgraduální studium zaměřené na matemat. lingvistiku, od 1968 žije v zahraničí, působil v Sheffieldu v oboru japanologie. (Češi ve světě, 2000.)

JENÍČEK LADISLAV, 26. 6. 1908 – 13. 4. 1973, A “Jan Gut”, 2393. Ing. dr. tech., CSc., profesor ČVUT v Praze – obor metalurgie. (Malá čs. encyklopedie.)

JEŘÁBEK ZDENĚK, 16. 6. 1930, A + D “Jonáš”, 11857, 13126, 19195. Šachista I. VT. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

JIRÁNEK MILOSLAV, 24. 9. 1924, A “Michal”, 161. Keramik, sochař, od 1983 tajemník SČSVU a místopředseda SČVU. 1984 Řád práce. (Malá čs. encyklopedie.)

JUNGMANN FRANTIŠEK, 28. 3. 1908 – 8. 2. 1968, A “Knihovník”, 744. Knihovník v Univerzitní knihovně v Praze a v Pardubicích, pracovník ÚRO, poslanec RNS, redaktor “Knižní novinky”, pracovník n. p. Kniha, překladatel. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

JUŽNIČ BOHUMIL, 20. 4. 1895 – 8. 8. 1963, A “Bohouš”, 10569. Designér, výtvarník v oboru kovu, keramiky skla a dřeva. (Čs. biografický slovník, 1992.)

JUŘINA VĚNCESLAV, 3. 10. 1931 – 15. 10. 1992, A, 24566. Básník, novinář, 1965-69 šéfredaktor časopisu Červený keř. (Slovník českých spisovatelů od roku 1945 A-L, 1995.)

JÁSEK LADISLAV, 16. 11. 1929, A “Láďa”, 5032. Houslista a pedagog, působil převážně v zahraničí, od 1969 trvale v Austrálii a na Novém Zélandě. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KADAVÝ FRANTIŠEK, 12. 11. 1896 – 6. 5. 1972, A “Ledkovský”, 845. Astronom, 1953-62 první ředitel Lidové hvězdárny v Praze na Petříně, předseda Čs. astronomické společnosti. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KADLEC KAREL, 6. 12. 1886 – 26. 1. 1961, A “Karel”, 684. Prof. ThDr. Msgre., profesor mravovědy na teologické fakultě v Praze, redaktor “Čas. katolického duchovenstva”. (Kdy zemřeli? 1937-62.)

KADRNOŽKA DIMITRIJ, 29. 10. 1923, A “Pepa”, 4822 + spolupracovník rozvědky "Pepan". Malíř, grafik, 1965-73 profesor a děkan Havanské školy umění na Kubě. (Malá čs. encyklopedie.)

KAFKA VLADIMÍR, 23. 2. 1937 – 19. 10. 1970, “Vltava”, 10708. Dr., ředitel nakladatelství Mladá fronta, překladatel. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

KAHOUN FRANTIŠEK, 30. 3. 1923 – 25. 5. 1967, A “Franta”, 10022. Ing., CSc., odborný asistent na katedře hospodářské geografie VŠE. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

KARÁSEK FRANTIŠEK, 24. 5. 1902 – 5. 2. 1979, A “Sázavský”, 4370. Prof. MUDr., DrSc., lékař, fyziolog, prof. UK v Praze, 1953-55 prorektor UK, 1953-70 přednosta Fyziologického ústavu fak. všeob. lékařství UK v Praze. Vyzn. Za vynikající práci. (Kdy zemřeli? 1980-85), (Čs. biografický slovník, 1992.)

KARÁSEK PŘEMYSL, 11. 2. 1930, A “Redakce”, 5845. Fotograf, 1993 vedoucí firmy Profitfoto /2000 jednatel a společník/. Bydliště: Maiselova 19, Praha 1. (Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 1993.)

KASKA RADKO, 23. 2. 1928 – 28. 2. 1973, “Aspirant”, 2949. 1960-69 pracovník ÚV KSČ, 1969 zástupce vedoucího oddělení ÚV KSČ, od 1970 ministr vnitra ČSSR a člen ÚV KSČ, poslanec FS. 1973 Řád republiky in memoriam. (Malá čs. encyklopedie.)

KAVAN VLADISLAV, 30. 6. 1924, A “Malíř”, 10044. Malíř, působil v Praze, žil v Itálii. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

KAŇÁK MILOSLAV, 17. 2. 1917, A “Josef”, 3214. ThDr. PhDr., teolog a církevní historik, farář Církve čs. husitské, 1950-82 profesor církevních dějin na Husově čs. bohoslovecké fakultě, 1958-66 a 1972-76 její děkan. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

KIRCHBERGER EDUARD (pseudonym KAREL FABIÁN), 21. 6. 1912 – 11. 11. 1983, A “Abel”, 1976. Prozaik, redaktor – Svět práce, Čs. televize, Květy. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

KLAUSNITZER ALFRED, 4. 7. 1900, A “Kofr”, 6070. Šermíř. (Kdo byl kdo: naši olympionici, 1999.)

KLEIN OTA, 21. 2. 1921 – 1968 (v půli září v Paříži při autohavárii), A “Bohouš”, 6672. PhDr., novinář, sociolog, pracovník nakladatelství Svět sovětů, pracovník Filozofického ústavu ČSAV. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

KLIMENT JOSEF, 24. 6. 1901 – 4. 10. 1978, A + D “Historik”, 11769, 7823. Právník, právní historik a publicista, docent UK, 1938-44 poradce prezidenta Háchy a tiskový referent prezidentské kanceláře, 1944-45 první prezident Nejvyššího správního soudu. Za německé okupace publicisticky obhajoval politiku kolaborace a snažil se “historicky” zdůvodnit postavení protektorátu Čechy a Morava v rámci Německé říše. 1945 zatčen a 1947 odsouzen Národním soudem k doživotnímu vězení, 1960 amnestován. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KLIMEŠ ANTONÍN, 15. 11. 1902 – 11. 5. 1969, A “Ivan”, 748. Divadelní herec a režisér, ředitel divadla v Karlových Varech a v Liberci. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

KLINGER EVŽEN, 30. 5. 1906, A “Evžen”, 5385. Publicista, redaktor, 1956-64 pracovník Státního nakladatelství technické literatury v Praze. Člen KSČ od 1926. (Encyklopédia Slovenska.)

KLOBOUČEK JOSEF, 16. 4. 1909 – 20. 3. 1981, A “Dvořák”, 8832. Prof. ing. dr., zeměměřičský odborník, předseda Čs. fotografické společnosti, profesor ČVUT Praha. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

KNOBLOCH FERDINAND, 15. 8. 1916, A “Fredy”, 6489. Doc. MUDr., psychiatr, po 1948 se přiklonil k marxistické ideologii ovládající tehdy pole psychiatrie. Od 1970 žije v Kanadě. (Čs. biografický slovník, 1992)

KOHLMANN ČENĚK, 12. 6. 1905 – 16. 7. 1970, A “Kočka”, 1010. RNDr., středoškolský profesor na gymnáziu Smíchov a Dejvice. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

KORBAŘ TOMÁŠ, 2. 2. 1920 – duben 1976, A “Ludvík”, 10479. Nakladatelský redaktor – Státní nakladatelství technické literatury, překladatel. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

KORBELÁŘ OTOMAR, 3. 11. 1899 – 30. 11. 1976, A “Bečvář”, 11953. Herec, 1955-56 ředitel Městského divadla na Kladně. Jako dlouholetý člen KSČ stál v 70. letech u zrodu normalizačního Svazu dramatických umění. (Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, 1994), (Čs. biografický slovník, 1992.)

KORNELL KAREL, 15. 11. 1920 – 14. 5. 1988, A “Kolský”, 22. Pedagog, ekonom, publicista, do 1968 tiskový referent britského a amerického velvyslanectví, po 1968 žil ve Velké Británii, kde se stal ředitelem sekce národního hospodářství a politických věd na Reigate Grammar School. (Jožka Pejskar: Poslední pocta 3, 1989.)

KOSTELECKÝ ANTONÍN, 23. 1. 1914 – 7. 8. 1983, A “Toník”, 8227. Prof. MUDr., DrSc., chirurg, tajemník čs. sekce Mezinárodní chirurgické společnosti. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

KOTAS KAREL, 20. 1. 1894 – 24. 4. 1973, A “Architekt”, 1812. Architekt. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

KOTLABA FRANTIŠEK, 20. 5. 1927, A “Kamil”, 3005. Botanik, mykolog, 1962-90 Botanický ústav ČSAV v Průhonicích u Prahy. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KOTÍK JAN, 4. 1. 1916, A “Výtvarník”, 534. Malíř a prům. výtvarník, 1948-62 spoluredaktor časopisu Tvar, 1950-53 místoředitel ÚLUV, od 1969 žije v Berlíně. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KOUBA KAREL, 19. 8. 1907 – 11. 6. 1989, A “Petr”, 4853. Ing. arch., absolvent ČVUT, působil v Praze, spolu s M. Dvořákem napsal “Dopravné stavby pre 4. ročník stredných priemyselných škol stavebných”. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

KOUŘIL BOHUMIL, 13. 6. 1909 – 8. 9. 1958, A “Popesen”, 2206. Ing., metalurg v Plzni a na Kladně. (Kdy zemřeli? 1937-62.)

KOVAČEVIČ IVAN-JULIUS, 24. 11. 1909, A “Dunaj”, 10725. Redaktor, filmový pracovník, výtvarník, grafik. (Encyklopédia Slovenska.)

KOVÁČ FEDIR, 7. 3. 1931, A “Otakar”, 4952. Literární kritik a historik. (Malá čs. encyklopedie.)

KOVÁŘ JAROSLAV, 6. 7. 1903, A “Technik”, 9938. Dirigent činohry orchestru ND. (Národní divadlo a jeho předchůdci, 1988.)

KOŽELKA KAREL, 1. 7. 1909, A “Karel”, 525. Architekt, nábytkář, teoretik a publicista, 1958-69 vedoucí bytového odboru ÚBOK. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KOŽEVNÍKOVÁ KVĚTA, 5. 2. 1930 – 5. 10. 1981, A “Káťa”, 5423. PhDr., CSc., básnířka, prozaička, filoložka, 1955-78 odborná asistentka FF UK, od 1954 vedoucí oddělení teorie překladu v Čs.-sovětském institutu ČSAV. (Slovník českých spisovatelů od 1945 A-L, 1995.)

KOŠŤÁL KAREL, 3. 7. 1928, TS + A "Košner", 4463. Prof. Ing. JUDr., CSc., fyzik, VŠ pedagog – od 1956 strojní fakulta ČVUT Praha, 1990-92 vedoucí katedry fyziky. 1968 člen KAN, 1990 mluvčí OF na strojní fakultě ČVUT. 1968-70 pobyt na univ. v Sheffieldu ve Velké Británii. (Kdo je kdo v ČR, 1998)

KRAUS IVO, 29. 1. 1936, A “Ivo”, 8400. Prof. RNDr., DrSc., fyzik, od 1959 VŠ pedagog – ČVUT Praha. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

KRAUSOVÁ-MAREJKOVÁ ANNA, 24. 10. 1933, A “Architekt”, 5679. Sportovní gymnastka z Turzovky [bronz z MS 1954 – družstvo, čtvrtá na OH 1948], gymnastická rozhodčí. (Malá encyklopedie olympijských her.)

KREJČÍ JAROSLAV, 13. 2. 1916, A “Jeseň”, 1254. JUDr., právník a ekonom, působil jako podnikový právník v různých úřadech, 1954-60 vězněn, od 1969 žije ve Velké Británii, kde působí jako profesor Lancaster University, po 1989 předseda Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v Praze a přednáší na UP Olomouc. (Čs. biograf. slovník, 1992), (Češi ve světě, 2000)

KRISE JINDŘICH, 21. 11. 1908 – 1989, A “Urban”, 10487. Architekt. 1966 Řád práce. (Malá čs. encyklopedie.)

KRISTOFORI JAN, 17. 7. 1931, A + TS “Kolnár”, “Výtvarník”, 625001. Malíř, grafik. ilustrátor, 1951-58 vězněn, od 1964 vystavoval i v zahraničí, od 1969 žije v Norsku, po 1989 střídavě i v Praze. Od 1995 prezident Lyry Pragensis a mluvčí hnutí Vox humana, 2000 (od 16. 7. 1992) společník EUROCLUB spol. s r. o. (likvidace). Bydliště: 1.) Meltzersgate 5/0257, Oslo II, Norsko, 2.) Jičínská 9, Praha 3. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (Český biografický slovník XX. století, 1999.)

KUBEC VÁCLAV, 19. 9. 1907 – 14. 6. 1989, A “Vašek”, 2162. Spisovatel, vojenský letec. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

KUBELKA VLADIMÍR, 10. 10. 1900 – 14. 3. 1978, A + D “Docent”, 8130, 1978. Prof. doc. MUDr., lékař, mikrobiolog a virolog, profesor mikrobiologie na FVL UK Praha. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KUBÁT ANTONÍN, 9. 8. 1920, A “Nejedlý”, 3023. Šachista I. VT – Slavoj /později Sokol/ Vyšehrad, rozhodčí, funkcionář, měl vliv na povolování výjezdu hráčů do zahraničí. (Československý šach 9/2000.)

KUJAL BOHUMÍR, 27. 10. 1908 – 29. 10. 1979, A “Mikuláš”, 9028. PhDr., CSc., pedagog, předseda vědeckého kolegia pedagogiky a psychologie ČSAV, před 1970 ředitel VÚ pedagogického, člen předsednictva ÚRO, od 1970 ředitel Pedagogického ústavu J. A. Komenského v Praze. V intencích marxistické ideologie se zabýval otázkami komunistické výchovy, zejména v oblasti obecné teorie vzdělávání. Zasloužilý učitel, 1968 Řád práce, Řád 25. února, Za zásluhy o výstavbu. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KUNZ OTTO, 9. 9. 1921, A + D “Kubík”, “Otto Kubík”, 9549, 5399, 18844. Právník, 1979-82 ředitel Ústavu státu a práva ČSAV v Praze, od 1981 profesor UK v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KUČERA JAN, 8. 7. 1908 – 5. 9. 1977, A “Holub”, 1714. Střihač, režisér dokumentárních filmů, film. kritik, teoretik a publicista, docent FAMU. Po válce šéfredaktor zpravodajského filmu. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KUČERA KAREL, 15. 2. 1905 – 8. 12. 1986, A “Martin”, 8413. Ing. dr., CSc., geodet, 1954-70 ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

KYPR PAVEL, 22. 10. 1909 – 3. 10. 1976, A “Poslanec”, 3089. Básník, prozaik, překladatel, redaktor – Brno, od 1953 redaktor v Praze. (Lexikon české literatury K-L, 1993.)

KÁC VÁCLAV, 28. 10. 1897 – 30. 8. 1975, A “Silvestr”, 2519. Doc. ing. dr., docent VŠZ Praha, organizátor zahradnického školství. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

KŇOUROVÁ DANA, 29. 9. 1927 – 5. 4. 1979, A “Dana”, 8410. CSc., od 1964 působila na ekonomickém institutu Československé akademie věd, v roce 1965 se stala aktivní členkou Československé ekonomické společnosti a redaktorkou jejího časopisu, v letech 1964-69 byla publicisticky činná v řadě časopisů. 1969 legálně odjela na univerzitu do Lancasteru, kde se rozhodla i zůstat. (Jožka Pejskar: Poslední pocta 2, 1985), (Češi ve světě, 2000.)

KŘESADLO ZDENĚK, 29. 6. 1921 – 7. 8. 1971, A “Zdena”, 2605. Ing., CSc., pracovník Ústavu pro elektrotechniku ČSAV v Praze. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

KŘIVSKÝ LADISLAV, 8. 12. 1925, A “Rudolf”, 9902 + agent rozvědky. RNDr., CSc., astronom, 1948-51 Státní meteorologický ústav, od 1951 v Astronomickém ústavu ČSAV, 1956-68 zástupce ředitele tamtéž. Pobyty v zahraničí. Bydliště: Ondřejov u Prahy 240. KS StB Praha. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

LAMSER KAREL, 24. 6. 1924 – 26. 1. 1986, A + D “Karel”, “Sociolog”, 784, 5405, 19142. Doc. dr., DrSc., sociolog, knihovník ve VÚ řepařském v Semčicích a ve VÚ sociálního zabezpečení v Praze, v 60. letech vědecký pracovník v Sociologickém ústavu ČSAV v Praze, od začátku 70. let působil též na katedře sociálního lékařství v Ústavu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů a ve VÚ práce a sociálních věcí v Praze, 1977 signatář Charty 77, 1977 se vystěhoval do SRN, kde na bielefeldské univ. přednášel sociologii. (Čs. biografický slovník, 1992.)

LANDOVSKÝ FRANTIŠEK, 22. 9. 1900 – 28. 5. 1974, A “František”, 11671. Prof. ing. agr. dr. tech., 1951-56 hlavní vedoucí odrůdové zkušebny Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Praze, od 1956 prof. VŠZ v Praze /současně pedagog na VŠZ v Brně – zahradnickém odboru v Lednici na Moravě/. (Čs. biografický slovník, 1992.)

LANG JAROMÍR, 6. 4. 1914 – 17. 6. 1979, A “Jaromír”, 526. Literární historik a publicista, profesor estetiky, pedagog UP Olomouc, FF UK Praha a Univ. 17. listopadu, v diplomatických službách, pracovník ÚRO, prac. Soc. akademie, 1975-79 věd. prac. Ústavu pro čes. a světovou literaturu ČSAV. (Malá čs. encyklopedie), (Kdy zemřeli, 1980-85.)

LANGER ADOLF (“DOLFI”), 11. 6. 1910 – 15. 2. 1986, A “Max”, 12045. Hudebník, skladatel, překladatel. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990), (Čs. biografický slovník, 1992.)

LAPKA KAREL, 15. 11. 1913, A “Labský”, 8351. Textilní výtvarník. 1947-74 docent VŠ uměleckoprůmyslové v Praze,, výstavy v zahraničí. (Současná tapisérie.)

LEDR ZDENĚK, 13. 10. 1913, A “Sazavský”, 8538. Elektrotechnik - do 1985 v ČKD Praha, externí pedagog na ČVUT v Praze, VŠD v Žilině a průmyslové škole elektrotechnické v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

LESNÝ IVAN, 8. 11. 1914, A + D “Ludvík”, “Ludvík 83”, 9715, 26288. Lékař, neurolog, profesor UK v Praze, 1971-81 přednosta dětské neurologické kliniky fak. dětského lék. UK v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

LEVIT PAVEL, 18. 10. 1902 – 16. 8. 1971, A “Aleš”, 2355. Prof. JUDr., DrSc., právník, profesor UK, vedoucí katedry správního práva, překladatel děl K. Marxe a B. Engelse. Člen korespondent ČSAV. 1962 Řád práce. (Malá čs. encyklopedie.)

LIBRA FRANTIŠEK ALBERT, 8. 4. 1891 – 30. 6. 1958, A “Černohorský”, 4394. Architekt a urbanista. (Čs. biogr. slovník, 1992.)

LIEHM ANTONÍN JAROSLAV, 2. 3. 1924, A “Tonda”, 1875. Novinář a kulturní publicista, od jara 1948 pracovník ministerstva zahraničí, 1949-56 pracovník v Našem vojsku a ČTK, 1956-61 pracovník ministerstva zahraničí, 1961-68 redaktor Literárních novin /resp. Literárních listů/, 1968-69 zástupce Čs. filmu v Paříži, od 1969 působil v zahraničí na různých univerzitách, zakladatel časopisu La lettre internationale. (Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, 1994), (Čs. biografický slovník, 1992.)

LIPSKÝ OLDŘICH, 4. 7. 1924 – 19. 10. 1986, A “Olda”, 10102. Filmový režisér FS Barrandov. Bratr herce Lubomíra Lipského. (Čs. biografický slovník, 1992.)

LIŠKA ANTONÍN, 15. 1. 1900 – 3. 12. 1978, A “Karlov”, 4514. PhDr., historik umění, malíř, 1933-60 ředitel Městského muzea v Praze. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

LOM FRANTIŠEK, 4. 2. 1901 – 22. 11. 1985, A “Ekonom”, 8948. Prof. dr. ing., ekonom a historik zemědělství a lesnictví, sociolog, předseda komise pro dějiny zemědělství a lesnictví při ČSAZV, VŠ pedagog – VŠZ Brno a Praha, ČVUT, VŠCHT, VŠE. 1946-51 ředitel VÚZE. (Kdy zemřeli? 1980-85), (Čs. biografický slovník, 1992.)

LOUBALOVÁ HELENA, 6. 12. 1927, A “Nituška”, 6843. Operetní zpěvačka. Manželka Ladislava Bezubky /A “Pavel”, viz/. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

LOUDA JAROSLAV, 27. 1. 1902, A “Landyš”, 2386. Prof. ing., 1939-57 ministr dopravy, 1957-71 vedoucí katedry na VŠD v Praze a Žilině. (Encyklopédia Slovenska.)

LUDVÍK BŘETISLAV, 2. 2. 1920, A “Břetislav”, 4565. Houslista. Od 1945 koncertní mistr Čs. filharmonie, 1950-73 člen komorního souboru Pro arte antiqua. 1972 zasloužilý umělec. (Malá čs. encyklopedie.)

LUDWIG KAREL, 27. 9. 1919 – 15. 7. 1977, A “Dvořák”, 574. Fotograf. (Čs. biografický slovník, 1992.)

LUKEŠ KAREL, 17. 12. 1898 – 25. 5. 1965, A “Hrad”, 100. Divadelní organizátor, herec a režisér. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

LÖFFLER EMANUEL, 29. 12. 1901 – 5. 8. 1986, A “Salto”, 5205. Sportovní gymnasta, 1930 a 1938 mistr světa – družstva, stříbro na OH 1928 – družstvo /přeskok/ a bronz na kruzích v jednotlivcích. (Čs. biografický slovník, 1992.)

LÍM DRAHOSLAV, 30. 9. 1925, A “Sochař”, 10206. Chemik, 1959-71 vědecký pracovník Ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Praze, od 1974 trvale v USA jako prof. univ. v San Diegu. 1954 spoluvynálezce /s O. Wichterlem/ syntetických hydrogelů pro kontaktní čočky. (Čs. biografický slovník, 1992.)

MACH FRANTIŠEK, 18. 1. 1912, A “Vodňanský”, 2570. MUDr., lékař, hokejový funkcionář, v 50. a 60. letech

člen předsednictva sekce ledního hokeje a jeden z lékařů reprez. mužstva. (Malá encyklopedie ledního hokeje.)

MALIŠ OSKAR, 21. 4. 1900 – 1. 5. 1965, A “Oldřich”, 924. Básník, romanopisec, pracovník ministerstva zemědělství. (Slovník soudobé české literatury, 1945), (Kdy zemřeli? 1963-66.)

MARKO ILJA, 1. 2. 1907, A “Ilona”, 10154. Básník, publicista, novinář. (Encyklopédia slovenských spisovateľov A-O.)

MARYŠKA ZDENĚK, 12. 4. 1932, A “René”, 2308. Katolický kněz – diecéze Litoměřice. (qert.cz/zdislava/vyroci.htm)

MATHÉ ERVÍN, 3. 3. 1913 – 26. 4. 1964, A “Ervín”, 809. MUDr., lékař, chirurg na 1. klinice lék. fak. univ. v Praze, fotbalový funkcionář, dlouholetý člen předsednictva a předseda zdravotnické komise a vědecké rady ÚV ČSTV. (Kdy zemřeli? 1963-66.)

MATOUŠEK FRANTIŠEK, 12. 5. 1901 – 13. 10. 1961, A “Profesor”, 5552. Malíř, grafik. (Kdy zemřeli? 1937-62.)

MATOUŠEK OTAKAR, 14. 1. 1899, A “Matouš”, 2668. Přírodovědec, historik a popularizátor přírodních věd, od 1945 profesor metodiky a dějin přír. věd UK v Praze, od 1961 Řádný člen Mez. akademie dějin přír. věd a lékařství. (Malá čs. encyklopedie), (Čs. biografický slovník, 1992.)

MATĚNA ŠTĚPÁN, 18. 8. 1909 – 8. 2. 1991, A “Profesor”, 9096. Prof., 1946-54 pracovník VÚ energetického v Praze, 1954-71 pedagog ČVUT v Praze /od 1955 profesor/. Člen korespondent ČSAV. 1954 laureát státní ceny Klementa Gottwalda. (Malá čs. encyklopedie), (Čs. biografický slovník, 1992.)

MAŠEK JOSEF, 8. 3. 1908 – 20. 10. 1994, A “Matouš”, 497. Prof. MUDr., DrSc., lékař, dlouholetý přednosta bývalého Ústavu pro výzkum výživy lidu v Krči, 10 let vedl katedru interního lékařství ILF. Od 1966 člen předsednictva Mezinárodní unie výživy. Člen korespondent ČSAV, předválečný člen KSČ. 1968 Řád práce. (Malá čs. encyklopedie), (Čs. biografický slovník, 1992.)

MENCÁK BŘETISLAV, 19. 4. 1903 – 12. 3. 1981, A “Malík”, 1908. Dr., lit. historik a kritik, básník, redaktor, překladatel, od 1947 kult. přidělenec ve Švédsku, po 1950 pracovník SPN. (Kdy zemřeli? 1980-85), (Kostnické jiskry 14/78, 4. 5. 1978.)

MENTL STANISLAV, 10. 11. 1894 – 12. 9. 1981, A “Borovský”, 2645. Lékař, internista, profesor UK v Praze, 22. 9. – 4. 10. 1938 ministr zdravotnictví v úřednické vládě generála J. Syrového. (Čs. biografický slovník, 1992)

MERTA AUGUSTÍN, 30. 11. 1914, A “Gustek”, 11621. Informatik, 1974-86 pedagog a vědecký pracovník FF UK Praha. (Všeobecná encyklopedie M-O, 1999.)

MERTLÍK RUDOLF, 14. 5. 1913 – 25. 7. 1985, A + D “Ovídius”, 11379, 24718. Překladatel z antických jazyků, 1953-60 vězněn, od 1969 řídil v nakladatelství Svoboda knižnici Antická literatura. (Československý biografický slovník, 1992.)

MIKULA JIŘÍ, 19. 1. 1926, A “Malíř”, 10485. Malíř, grafik, ilustrátor, profesor a od 1985 rektor VŠUP. Od 1977 člen předsednictva ÚV SČVU, od 1982 místopředseda SČVU. 1982 zasloužilý umělec. (Malá československá encyklopedie.)

MIKUŠEK EDUARD, 7. 6. 1912 – 13. 5. 1991, A “Technik”, 6040. Novinář – Práce a Technický týdeník, po 1978 redigoval zpravodaj ČVTS Vynálezce a zlepšovatel. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

MILEC BORIS (vl. jm. BOHUMIL M.), 23. 12. 1906 – 15. 6. 1984, A “Borek”, 4384. Tanečník, choreograf, pedagog. 1955-60 Pražská lední revue, 1960-62 šéf, choreograf i režisér Berolina Eisrevue, 1962-63 umělecký šéf Čs. cirkusů a varieté, 1963-68 umělecký šéf Scala Eisrevue v Darmstadtu, 1969-72 Deutsches Eisheater v Západním Berlíně, 1972-75 Europa Eistheater v Mnichově, od 1975 pedagog artistů a choreograf v oblasti populární hudby. 1966 státní vyznamenání Za vynikající práci. (Encyklopedie jazzu a moderní pop. hudby, 1990.)

MLÁDEK ARNOŠT, 24. 10. 1900 – 23. 5. 1966, A “Poděbrad”, 6465. Doc. MUDr., lékař, kardiolog na železniční poliklinice v Nymburce. (Kdy zemřeli? 1963-66.)

MOGYORÓSSY LADISLAV, 2. 2. 1905, A “Rudolf”, 287. Slovenský šachista – Bratislava. (Čs. šach, 1995.)

MORÁVEK JOSEF, 15. 6. 1904 – 3. 6. 1976, A “Heřman”, 566. JUDr., klavírista, korepetitor v ND, 1950-58 účetní Čs. obchodní komory. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

MOTALOVÁ LUDMILA, 22. 4. 1935 – konec srpna 1975, A “Překladatelka”, 5745. Překladatelka, armenistka, pracovnice Orientálního ústavu ČSAV. (Malá čs. encyklopedie), (Kdy zemřeli? 1975-79.)

MRÁZEK OTAKAR, 22. 4. 1916, A “Otta”, 501. Ekonom, profesor VŠE v Praze. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

MÁCHA JAN, 16. 9. 1926 – 17. 11. 1984, A “Machač”, 753. Akademický malíř a grafik – Praha. Maloval hlavně motivy z Ostravska a Kladenska. (Kdy zemřeli? 1980-85), (internet – Lexikon tschechischer und slowakischer Briefmarkenkünstler)

MÁLEK ZDENĚK, 11. 3. 1930 – 1. 3. 1984, A “Standa”, 820. Doc. RNDr., CSc., fyzik, docent ČVUT Praha, 1953-72 Fyz. ústav ČSAV, od 1972 vedoucí věd. pracovník VÚ silnoproudé elektrotechniky. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

MĚŘIČKA VÁCLAV, 18. 1. 1916, A “Václav”, 5321. Předseda MěV ČSL v Praze, člen předsednictva ÚV ČSL, poslanec ČNR, do 1981 vedoucí sekretariátu ministra vlády. Vyznamenán “Za obětavou práci pro socialismus”. (Naše rodina 5/81.)

MÜLLER VILÉM, 9. 11. 1921, TS + A "Růžena", 6416. Katolický kněz, emeritní vikář ve Dvoře Králové. (Informace královéhradecké diecéze 11/2001)

NAGY JOSEF, 31. 8. 1932, A “Jarda”, 4814. Doc. RNDr., CSc., matematik, 1956-59 středoškolský profesor na Santošce-Smíchov, 1959-67 výzk. a věd. pracovník ve VÚ matem. strojů Praha, 1967-90 docent matematiky na elektrotech. fak. ČVUT Praha, od 1990 ředitel odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Bydliště: Na stezce 5, Praha 10. (Kdo je kdo 91/92.)

NAVRÁTIL VÁCLAV, 21. 12. 1904 – 25. 4. 1961, A “Návrat”, 6702. Filozof, esejista, pracovník ministerstva informací, později tajemník čs. komise UNESCO. (Čs. biografický slovník, 1992.)

NEBESKÝ JOSEF, 16. 4. 1889 – 10. 9. 1966, A “Leopold”, 4699. Hospodářský činitel a politik. Generální ředitel Ústřední jednoty řepařů a vedoucí funkcionář agrární strany v pražském kraji, 1938-39 ve Straně národní jednoty, 1939-41 vedoucí Národního souručenství, 1948-60 vězněn, 1992 rehabilitován. (Český biografický slovník XX. století, 1999.)

NEBOR LEOŠ, 13. 2. 1930, A “Leoš”, 3583. Fotograf, novinář, výtvarník, 1991 fotograf týdeníku MY 91. (Kdo je kdo 91/92.)

NEDBAL FRANTIŠEK, 17. 4. 1912, A “ROH”, 9964. Evangelický farář v Hořovicích, okres Beroun. (Evangel. kalendář, 1999.)

NEUWIRTH FRANTIŠEK, 23. 10. 1897 – 4. 6. 1972, A “Biolog”, 8448. Fytopatolog ve Výzkumném ústavu cukrovarnickém. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

NEČAS VINCENT, 24. 8. 1903, A “Vincek”, 296. Novinář. (Lexikon české literatury H-J, 1993.)

NOHA JAN, 26. 11. 1908 – 19. 1. 1966, A “Janovský”, 531. Básník, překladatel, autor knih pro děti, ředitel tiskárny, redaktor SNDK v Praze, 1954-59 tajemník Svazu spisovatelů. (Kdy zemřeli? 1963-66.)

NOSEK EMIL, 14. 10. 1914 – 2. 12. 1984, A “Keson”, 4119. Důstojník, od 1968 ve Švýcarsku, z jeho iniciativy se sdružily české a slovenské spolky do Svazu spolků ve Švýcarsku, jehož byl dlouholetým jednatelem. Jeden ze zakladatelů Sdružení politických vězňů ve Švýcarsku. (Jožka Pejskar: Poslední pocta, 1985.)

NOVOTNÝ JINDŘICH, 15. 6. 1924, A “Jidřich”, 3570. Filmový a televizní kameraman, 1954-89 hlavní kameraman Ústředního televizního studia Praha. (Čs. biografický slovník, 1992.)

NOVOTNÝ VLADIMÍR, 17. 10. 1914 – 14. 4. 1997, A “Antonín”, 9811. Film. kameraman. (Čs. biografický slovník)

NOVÁK JAROSLAV, 21. 3. 1935, A “Kovák”, 22279. PhDr., prozaik, editor, od 1960 v redakci brněnského nakladatelství Blok /od 1990 jeho ředitel/. 1964-65 šéfredaktor bulletinu Dokořán, 1990-91 šéfredaktor časopisu pro děti Zvonky. (Slovníček současných brněnských spisovatelů, 1994.)

NOVÁK JOSEF, 28. 2. 1920 – 19. 1. 1986, A “Novotný”, 2260. Doc. ing., CSc., fytopatolog, od 1948 pedagog na VŠZ v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

NOVÁK KAREL, 9. 12. 1925, A “Jirka”, 5354. Fotbalista, kameraman, fotoreportér, často v zahraničí. (Hospodářské noviny 8. 12. 1995.)

NÁDVORNÍK FRANTIŠEK, 24. 1. 1897 – 23. 8. 1970, A “František”, 1326. MVDr., veterinář, pracovník ministerstev zdravotnictví, vnitra a zemědělství. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

PARLESÁK ADOLF, 7. 4. 1908 – 1. 12. 1981, A “Tichý”, 3224. Ing., cestovatel, po válce překladatel v Praze /aktivně ovládal 12 jazyků/ a patent. dokument. Automotoklubu Praha, později ČKD Dukla. (Čs. biografický slovník, 1992), (Kdy zemřeli? 1980-85.)

PECHÁČEK LUBOŠ, 21. 12. 1926, A “Sportovec”, 11791. Sportovní komentátor, 1951-58 prac. Čs. rozhlasu v Praze, od 1958 redaktor a komentátor sportovní redakce ČST Praha. (Čs. biografický slovník, 1992.)

PECKA JIŘÍ, 4. 6. 1917 – 12. 5. 1997, A “Jirka”, 799. Kanoista, 1948 druhý na OH /kánoe dvojic – s V. Havlem/, 1955 mistr světa. Též výborným rychlobruslařem. (Čs. biografický slovník, 1992), (Malá encyklopedie olympijských her)

PENNINGER EVŽEN, 1. 6. 1897 – 2. 5. 1968, A “Evžen”, 4164. Sokolský pracovník, redaktor “Věstník sokolské župy těšínské”, úředník Báňské a hutní společnosti v Bohumíně. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

PEREK LUBOŠ, 26. 7. 1919, A “Luba”, 9714. RNDr., astronom, do 1956 docent MU Brno, 1956-68 ved. stelárního odd. Astronomického ústavu ČSAV, 1968-75 ředitel Astronomického ústavu, 1975-80 Chief Outer Space Affairs Division při OSN, 1980-91 vedoucí vědecký pracovník a konzultant ČSAV Praha. Velmi často v zahraničí, 1967-70 generální sekretář Mezinárodní astronomické unie, 1968-70 viceprezident mezinár. rady věd. unií, 1980-82 prezident Mezinárodní astronautické federace, 1989-92 předseda České astronomické společnosti, člen kor. ČSAV. Bydliště: třída Svornosti 46, Olomouc. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

PERNEGR JAROSLAV, 17. 3. 1924 – 16. 8. 1988, A “Gubo”, 680 + TS rozvědky. Fyzik, do 1965 UK Praha, 1965-66 pracoval v Evropském středisku pro jaderný výzkum (CERN) v Ženevě, 1967 ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy, od 1968 působil v zahraničí – École Polytechnique v Paříži, ETH v Curychu, univerzita v Miláně. (Čs. biografický slovník, 1992.)

PETERA ROSTISLAV, 15. 9. 1909 – 21. 7. 1980, A “Hrubý”, 897. Novinář, 1948-63 a 1970 šéfredaktor Lidové demokracie, 1948-63 člen předsednictva Čs. strany lidové, 1970-73 ústřední tajemník ČSL, 1973-80 předseda ČSL, člen předsednictva ÚV NF, 1971-76 poslanec SN FS, od 1976 poslanec SL FS, od 1971 ministr ve vládě ČSR, člen ÚV SČSP. Řád práce. (Malá čs. encyklopedie), (Čs. biografický slovník, 1992.)

PETRŮ FRANTIŠEK, 8. 9. 1905 – 14. 12. 1974, A “Odborník”, 9000. Prof. ing. dr. tech. RNDr., DrSc., chemik, VŠ pedagog – VŠCHT v Praze. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70), (Čs. biografický slovník, 1992.)

PETRŽELKA KAMIL, 19. 7. 1914, A “Sláva”, 2775. 60 let působil v ČSL – Milín, okres Příbram. (Naše rodina 30/96, 22. 7. 1996.)

PETRŽÍLKA VÁCLAV, 20. 3. 1905 – 9. 7. 1976, A + TS “Petrka”, 842, 17000. Prof. RNDr., DrSc., fyzik, VŠ profesor, 1945-53 UK Praha, 1955-67 ČVUT /1955-59 děkan fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze/, 1959-62 pracoval ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy, 1967-72 MFF UK Praha. Člen korespondent ČSAV. 1965 Řád práce, 1972 laureát státní ceny Klementa Gottwalda. (Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. Století, 1994), (Čs. biografický slovník, 1992.)

 

PIXA JAN, 19. 9. 1920, agent s krycím jménem “Jiřík”, registrační číslo 9706. JUDr., konferenciér a dramatik. Od 1951 konferenciér ve svobodném povolání, 1955-57 první televizní konferenciér zábavných pořadů a scenárista prvních soutěžních pořadů ČST, 1957-61 svobodné povolání, 1961-63 dramaturg hraných filmů v Čs. státním filmu, 1963-65 dramaturg Armádního uměleckého souboru V. Nejedlého, 1965-80 dramaturg Hl. redakce zábavných pořadů ČST Praha, poté jako důchodce externí spolupráce s ČST. (Československý biografický slovník, 1992.)

PODMELE LADISLAV (pseud. JIŘÍ KAREN), 11. 6. 1920 – 30. 4. 2000, A “Učitel”, 5418. Prof., básník, spisovatel. Od 1954 ředitel Kabinetu historie a marxismu-leninismu v Ústavu pro další vzdělávání učitelů v Praze, od 1962 prac. VÚ odborného školství. Bydliště: Počernická 86/333, Praha 10-Horní Počernice. (Slovník českých spisovatelů od roku 1945 A-L, 1995), (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

POKORNÝ JAROSLAV, 13. 11. 1920 – 23. 9. 1983, A “Jarda”, 759, 5025. PhDr., CSc., divadelní historik, teoretik, publicista, překladatel. 1948-53 dramaturg ND v Praze, 1959-61 zpravodaj ČTK v Římě, 1965-69 asistent českého jazyka a literatury na univerzitě v Římě. (Malá československá encyklopedie.)

POKORNÝ JAROSLAV, 29. 12. 1914, A “Waldes”, 5991. Hokejista, hokejový rozhodčí a funkcionář. Výjezdy do zahraničí – od 1955 mezinárodní rozhodčí, 1954-81 pracoval v ústřední komisi rozhodčích a současně 1964-78 v disciplinární komisi VSLH ÚV ČSTV. Zasloužilý rozhodčí, 1974 nositel veřejného uznání I. stupně Za zásluhy o rozvoj československé tělesné výchovy. (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986.)

POLIŠENSKÝ JOSEF, 16. 12. 1915 – 11. 1. 2001, A “Hanák”, 10489. Prof. PhDr., DrSc., historik, 1967-80 vedoucí střediska iberoamerických studií FF UK, pobyty v zahraničí. 1994 externí učitel FF UK. Bydliště: Vršovická 99, Praha 10. (Kdo je kdo v ČR 94/95), (Malá čs. encyklopedie.)

POLÁK ADOLF, 24. 3. 1909 – 28. 1. 1982, A “Pavel”, 9691. RNDr., geolog, 1952-58 hlavní geolog Nerostného průmyslu v Brně, poté Státní geologický ústav. Spisovatel, literární publicista, učitel – Brno a Nové Město na Moravě. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994), (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995.)

POLÁK VÁCLAV, 12. 9. 1912 – 2. 10. 1981, A “Kopal”, 7476. RNDr., DrSc., filolog - Kabinet pro moderní filologii ČSAV, později v brněnské pobočce Ústavu pro jazyk český ČSAV. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

POLÁŠEK JAN, 27. 8. 1902 – 26. 2. 1988, A "Michal", 2953. Houslista, působil v Praze a v Ostravě, člen ostravského klavírního tria, smyčcového kvarteta prof. J. Šoupala i jako sólista. (Slovník osobností Valašska – www.divadloschod.cz/val.atheny/so)

POUPĚ FRANTIŠEK, 6. 10. 1902, A “Harmonikář”, 1963. Harmonikář, hudební skladatel.

PRANTL FERDINAND, 15. 8. 1907 – 18. 4. 1982, A “Petr”, 3672. Paleontolog, od 1948 docent UK v Praze. (Československý biografický slovník, 1992.)

PRAŽSKÝ ADOLF, 2. 8. 1925, A "Vilém", 10123. Grafik, ilustrátor. (internet – Lexikon tschechischer und slowakischer Briefmarkenkünstler)

PROCHÁZKA JIŘÍ, 19. 6. 1921, A “Vltavan”, 9293. Muzikant, od 1950 vedoucí vlastního souboru, pobyty v zahraničí. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

PROKOPEC JAROSLAV, 16. 4. 1923, A “Suchý”, 10400. Lékař, profesor UK, 1971-89 ministr zdravotnictví ČSR, poslanec ČNR, člen výkonné rady Světové zdravotnické organizace. (Malá čs. encyklopedie.)

PRŮCHA KAREL, 10. 1. 1901 – 2. 9. 1980, A “Karel”, 9841. Šachista, funkcionář šachového ústředí, živnostník až do roku 1961 – tisk propagačních materiálů, 1961-76 skladník v dílnách Národního divadla. (Malá encyklopedie šachu, 1989.)

PRÁŠKOVÁ LUDMILA, 24. 11. 1904, TS "Lila", 3039, centrála, rok 1955-56. Průmyslová výtvarnice – obor klenoty, působila v Praze. (Nový slovník československých výtvarných umělců. Dodatky, 1994)

PULEC MILOŠ, 19. 3. 1923, A + D “Jan”, “Roman”, 4908, 33228. PhDr., farář Starokatolické církve v Praze, tajemník synodiální rady, od 1982 hlavní představitel Starokatolické církve v ČSSR. Značně kolaboroval. Pobyt v Izraeli. (Kostnické jiskry 35/82, 27. 10. 1982)

PYTLÍK RUDOLF, 28. 3. 1898 – 14. 7. 1984, A “Molochov”, 2176. Ing. dr. tech., vědecký pracovník v oboru rybářství a hydrobiologie, v 50. letech VŠ pedagog v Praze. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

PÁLKA DUŠAN, 1. 10. 1909, A “Umělec”, 4062. JUDr., slovenský textař a skladatel, od 1936 žije v Praze, právník v různých podnicích, od 1954 skladatel ve svobodném povolání. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

PŘIBIL RUDOLF, 23. 7. 1910 – 2. 2. 1986, A “Mirovský”, 7361. Doc. RNDr., DrSc., analytický chemik, VŠ pedagog – PF UK Praha. 1948-50 vedoucí Ústavu pro anorganickou a soudní chemii, 1950-55 vedoucí analytického oddělení v Ústavu pro biochemii a farmacii, od 1955 působil v Ústavu fyz. chemie a elektrochemie v Praze. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994), (Čs. biografický slovník, 1992)

PŘIKRYL VLADIMÍR, 3. 8. 1895 – 14. 4. 1968, A “Grün”, 5840. 1943-44 zástupce velitele 1. čs. samostatné brigády v Sovětském svazu, 1944-45 velitel 2. paradesantní brigády v Sovětském svazu, od 1945 brigádní generál, 1949-53 vězněn, 1965 rehabilitován. (Čs. biografický slovník, 1992), (Malá čs. encyklopedie.)

RACEK IVAN, 15. 3. 1924, TS "Fiala", 10213. Sochař – Brno, Praha. (Internet – Kalendárium REGO – 15. březen)

RAK BOHUMIL, 21. 10. 1888 – zač. června 1962, A “Pedagog”, 3114. PhDr., středoškolský profesor, zemský školní inspektor, filolog, romanista. (Kdy zemřeli? 1937-62.)

RAPOŠ GABRIEL, 14. 6. 1917, A “Šamorínský”, 9852. Publicista, překladatel, od 1972 vedoucí tiskového střediska SND. (Encyklopédia Slovenska.)

RAŠLA ANTONÍN, 15. 9. 1911, A “Anton”, 9427. Doc. JUDr., generál, VŠ pedagog – vedoucí katedry trestního práva právnické fakulty UPJŠ Košice. Člen KSČ od 1944. (Encyklopédia Slovenska.)

RIDESOVÁ ANNA, 30. 12. 1915 – 5. 7. 1971, A “Věra”, 2265. MUDr., lektorka angličtiny na fakultě všeobecného lékařství univerzity v Praze. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

ROLEČEK JAROMÍR, 8. 12. 1904 – 5. 7. 1968, A “Holeček”, 495. Prozaik, úředník Obce pražské. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

ROUS STANISLAV, 7. 4. 1908, A “Zhořský”, 11210. Katolický farář v Dolních Hbitech. (Naše rodina 14/78.)

RUBLIČ ZDENĚK, 22. 1. 1902, A “Skaut”, 2889. Technik, konstruktér sportovních a turistických letadel. (Malá čs. encyklopedie.)

RUDINGER JOSEF, 20. 4. 1924 – 30. 4. 1975, A “Joe”, 9209. Organický chemik, člen korespondent ČSAV, 1950-70 v Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV v Praze, od 1970 profesor molekulární biologie na technice v Curychu. Od 1961 externí profesor VŠCHT v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

RYCHTER ZDENĚK, 6. 6. 1924, A “Bednář”, 2737. Lékař a experimentální embryolog, 1965-81 věd. pracovník Histologického ústavu fakulty všeobecného lékařství UK v Praze, 1981-90 vedoucí věd. pracovník Fyziologického ústavu ČSAV v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

RÝGL ANTONÍN, 24. 12. 1925, A “Fotograf”, 4017. Publicista, 1965-90 spolupracoval s Československou televizí jako scenárista. (Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995, 1996.)

RÝGR ANTONÍN, 15. 8. 1921, A “Bedřich”, 11714. Fotbalista – útočník, 1954-57 a 1970 trenér reprezentace. (Malá encyklopedie fotbalu.)

SCHEINOST JAN, 23. 2. 1896 – 22. 5. 1964, A “Urbánek”, 2114, 8776. Novinář, šéfredaktor Lidových listů a Národní politiky, profesor v Sušici. (Kdy zemřeli? 1963-66.)

SCHLOSSER WOLFGANG, 27. 2. 1913, A + D “Kučera”, 564, 5265. Malíř – plakáty, návrhář. (Malá čs. encyklopedie.)

SCHMID LUDVÍK, 26. 9. 1910, A “David”, 9185. Lékař, internista, profesor UK v Praze, publicista, od 1962 člen lékařské komise mezinárodní amatérské boxerské asociace. (Čs. biografický slovník, 1992.)

SCHRÁNILOVÁ ALEXANDRA, 20. 6. 1940, A “Monika”, 11753. Tanečnice, herečka – Semafor, 1962-65 pobyt v Africe, od 1968 žije v SRN, od 1985 čarodějnice. (Signál 34/91, 20. 8. 1991.)

SCHWARZ-ČERVINKA JOSEF (zaznamenáno SCHVARZ), 16. 6. 1915 – 23. 8. 2003, TS + A "Tomek", 9641. Překladatel, herec, režisér Čs. rozhlasu Praha. Bydliště: Veletržní 67, Praha 7. (Kdo je kdo v ČR, 1998)

SCHÖN ROBERT, 1. 1. 1913, TS + A "Dunaj", 2364, 5703. Malíř – Příbor. (Nový slovník čs. výtv. umělců, 1993)

SEGERT STANISLAV, 4. 5. 1921, A “Farář”, 531. PhDr., CSc., orientalista, publicista, badatel v oblasti semitských jazyků, biblistiky, starohebrejské literatury a judaistiky, 1946-52 asistent na bohoslovecké fakultě UK, 1952-62 prac. Orientálního ústavu ČSAV a současně přednášel na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě a na FF UK Praha, od 1962 v USA na univerzitách – profesor Kalifornské univerzity v Los Angeles. (Kostnické jiskry 19/91, 2. 5. 1991), (Český biografický slovník XX. století, 1999.)

SEKERA JIŘÍ, 8. 7. 1904 – 13. 8. 1981, A “Jirka”, 9596. Ing., lesník, pracovník mysliveckého výzkumu v různých ústavech, pedagog lesnické fakulty v Praze. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

SKOUMAL ALOIS (ALOYS), 19. 6. 1904 – 4. 7. 1988, A “Nedbal”, 754. Literární a divadelní kritik, překladatel z angličtiny. Po 1945 působil v diplomatických službách (1945-50 kulturní atašé v Londýně) a v ústředních knihovnách. (Malá čs. encyklopedie.)

SLOUKA HUBERT, 6. 2. 1903 – 14. 9. 1973, A “Roman”, 3965. RNDr., astronom, asistent v Astronomickém ústavu UK v Praze a ve Státní hvězdárně v Klementinu. (Čs. biografický slovník, 1992.)

SMETANA ARNOŠT, 26. 11. 1902, A "Mac", 9731. Malíř – Praha. (Nový slovník čs. výtvarných umělců L-Ž, 1950)

SOSNAR JURA, 20. 5. 1914 – 26. 11. 1989, A “Jedlička”, 9525. Prozaik, za války komisař partyzánské skupiny (důvodně podezřelý ze spolupráce s gestapem), po válce tajemník KSČ v Olomouci a do 1948 poslanec NS za KSČ, 1947 účast na atentátu proti ministrům Masarykovi, Zenklovi a Drtinovi, 1954-58 vedoucí internátu, 1959-61 zástupce šéfredaktora týdeníku Květy, 1961-71 vedoucí pražské redakce slovenské Práce. (Malá čs. encyklopedie), (Zpráva o organizovaném násilí.)

SOUČEK KAREL FRANTIŠEK, 20. 10. 1913 – 13. 4. 1996, A “Vědec”, 5532. Prof. dr. techn. ing. arch. ing. agr., CSc., architekt. 1945-56 odb. asistent, docent Ústavu zemědělských staveb VŠZ, ČVUT Praha, 1958-64 hlavní architekt Státního ústavu pro typizaci a vývoj zem. a lesn. staveb Praha, 1964-68 výzk. prac. VÚ pozemních staveb Praha, 1968-72 docent a vedoucí katedry zemědělských staveb Brno, 1972-77 vedoucí věd. pracovník VÚ zemědělské techniky ČAZ. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

SPAL JAROMÍR, 18. 7. 1916 – 22. 3. 1981, A “Nikola”, 6475. Herec. (Malá čs. encyklopedie.)

STANĚK JAROSLAV, 16. 5. 1919, A “Chemik”, 5712. Prof., chemik, od 1945 působí na UK v Praze. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

STARŠÍ JÁN, 17. 10. 1933, A “Karel”, 3408. PhDr., CSc., hokejista – útočník, trenér. 1973-79 trenér čs. reprezentace, od 1979 trenér německého HC Riesersee. (Čs. biografický slovník, 1992), (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986.)

STEHLÍK JAROSLAV, 24. 3. 1927 – 14. 10. 1986, A “Richard”, 10045. Ing. arch., od 1953 architekt v Pražském projektovém ústavu, 1967 vyslán jako reprezentant čs. architektury na světovou výstavu EXPO do Montrealu, od 1968 žil v USA. (Jožka Pejskar: Poslední pocta 3, 1989.)

STERNBERG ZDENĚK, 15. 8. 1923, A "Hrabě", 5853. Hrabě, od 1992 bydlí na hradě Český Šternberk. Dříve předseda Zemědělské družstvo Šternov v likvidaci, společník SADY VRANOV s. r. o. Bydliště: Český Šternberk 1 - hrad. (www.justice.cz)

STRNAD ANTONÍN, 27. 4. 1923 – 27. 7. 1983, A “Souček”, 9882. Člen libereckého divadla, od 1968 v Německu, kde byl pracovníkem českého oddělení rozhlasové stanice Deutsche Welle, spoluzakladatel exilového časopisu Bohemia, člen Čs. poradního sboru v západní Evropě. (Jožka Pejskar: Poslední pocta 2, 1985.)

STRNIŠTĚ JAROSLAV, 17. 4. 1917, A “Novinář”, 5912. Spisovatel. (Slovník soudobých českých spisovatelů, 1945.)

STÁREK JOSEF, 8. 3. 1922, A “Pavel”, 807. Fotbalový rozhodčí a funkcionář, od 1953 člen předsednictva Čs. fotbalového svazu, 1968-72 vedoucí sekretář, 1953-63 a 1975-83 předseda komise rozhodčích, od 1974 člen komise UEFA pro řízení manažerů. (Malá encyklopedie fotbalu.)

STÁRKA JIŘÍ, 17. 6. 1919, A “Doktor”, 9413. Prof., mikrobiolog, 1948-68 pedagog a vedoucí katedry mikrobiologie a genetiky na přírodovědecké fakultě UK v Praze, 1968-86 prof. univerzity v Marseille ve Francii. (Čs. biografický slovník, 1992.)

SVOBODA KAREL, 27. 2. 1912, A “Režiser”, 2560. Režisér, 1950-78  Městská divadla pražská. (Malá čs. encyklopedie.)

SVOBODA MIROSLAV, 3. 5. 1910 – 17. 12. 1988, A “Herman”, 10891. JUDr., herec a filmový pracovník, 1946-49 generální tajemník Čs. filmové společnosti , od 1949 tajemník ústřední dramaturgie FS Barrandov, od poloviny 60. let vedoucí bývalého Filmového klubu a 8 let ředitel Čs. filmového archívu. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

SVOZIL EDUARD, 7. 12. 1896 – 27. 9. 1965, A “Josef”, 5988. Ing., pracovník v drůbežnictví na Slovensku, poté na ministerstvu zemědělství v Praze. (Kdy zemřeli? 1963-66.)

SYRŮČEK JAROSLAV, 5. 2. 1929, A “Valdemar”, 5521. Jáhen – Vinohrady. (Katolický týdeník 5/99, 31. 1. 1999.)

SÍBA JOSEF, 22. 2. 1909, A “Karel”, 4415. Tenista, po 1945 první čs. státní trenér tenisu, zasloužilý trenér. (Malá encyklopedie tenisu.)

TACHEZY RUDOLF, 25. 9. 1902 – 24. 3. 1972, A “Argus”, 4186. MUDr., lékař, profesor gynekologie a porodnictví na univerzitě v Praze. Od 1959 gynekolog Psychiatrické léčebny v Bohnicích. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70), (Čs. biografický slovník, 1992)

TAUB VALTR, 18. 6. 1907 – 30. 9. 1982, A “Vata”, 12176. Herec – 1954-71Realistické divadlo Z. Nejedlého v Praze, publicista. V 60. a 70. letech vystupoval často v německých a rakouských divadlech. (Čs. biografický slovník, 1992.)

TIKAL FRANTIŠEK, 18. 7. 1933, A “Hokejista”, 3206. Hokejista, 1968-71 hráč a trenér v ATSE Graz v Rakousku, 1971-73 trenér Slavie Praha, 1973-74 I. ČLTK Praha, 1974-76 trenér GKS Sosnowiec v Polsku. (Malá encyklopedie ledního hokeje,1986)

TILKOVSKÝ VOJTĚCH, 18. 8. 1902, A “Belo”, 3069. Slov. historik a teoretik výtvarného umění. (Čs. biograf. slovník, 1992.)

TMEJ ZDENĚK, 5. 7. 1920 – 20? 7. 2004, A “Petr”, 8280. Fotograf - Praha. (Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 1993.)

TOMEŠ VÁCLAV, 5. 8. 1901 – 7. 1. 1986, A “Bratr”, 8756. Baptistický kazatel, bohoslovec a publicista. 1953-56 kazatel v Praze-Vinohradech, 1953-75 předseda ústřední rady Bratrské jednoty baptistů a člen generální rady Světového svazu baptistů, časté cesty do zahraničí. (Čs. biografický slovník, 1992.)

TREYBAL ZDENĚK, 29. 11. 1915, A “Zdeněk”, 4615. Automobilový jezdec. (Svět motorů 19/68.)

TRNKA JAROSLAV, 1. 4. 1919, A “Černý”, 4357. Prof. ing., strojní inženýr, VŠ pedagog, do 1966 vedoucí výzkumu ČKD v Praze, od 1966 VŠDS v Žilině, funkcionář ČSVTS a sportovních organizací. (Encyklopédia Slovenska.)

TROJAN JOSEF, 10. 5. 1905 – 21. 7. 1965, A “Tvrz”, 2208. Divadelní kritik a filmový scenárista, prozaik, herec. (Malá čs. encyklopedie.)

TURNSKÝ ŠTEFAN, 17. 1. 1915 – 1. 7. 1973, A “Fakulta”, 11734. ThDr., profesor českobratrské evangelické fakulty v Praze. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

TYLÍNEK ERICH, 21. 10. 1908 – 15. 1. 1991, A “Tyler”, 3989. Fotograf. Časté cesty do zahraničí, zasloužilý umělec. (Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 1993.)

URBAN KAREL, 15. 8. 1905 – 19. 7. 1972, A “Mareš”, 1334. RNDr., geolog, docent geologie na přír. fakultě univerzity v Brně. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

URBAN MILAN, 29. 5. 1920 – prosinec 1982, A “Uhlíř”, 1178. Ing., konstruktér mrazírenských strojů, odb. pracovník obor. podniku Mrazírny. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

VACEK RUDOLF, 28. 8. 1911, A + TS "Mach", 637, 8093. Grafik. (Nový slovník československých výtvarných umělců, 1993)

VAHALA ZDENĚK, 8. 5. 1904 – 1998, A “Vědec”, 3419, 9848. Prof. MUDr., DrSc., lékař-chirurg, 1945-70 nemocnice Pod Petřínem, 1970-78 nemocnice Klimentská, zahraniční cesty. 1994 přednosta kliniky a soudní znalec. Bydlel: Šporkova 8, Praha 1. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

VALÍK JAN, 8. 5. 1931, TS + A "Alík", 10111. Katolický kněz litoměřické diecéze. (zdislava.signaly.cz, květen 2003)

VANČURA VLASTIMIL, 13. 2. 1927, A “Vašek”, 3830. Mikrobiolog, od 1950 věd. prac. Ústředního ústavu biologického (pozdější Mikrobiologický ústav ČSAV), od 1971 vedoucí oddělení půdní mikrobiologie. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VANĚK JAN, 20. 10. 1895 – 14. 8. 1968, A “Novinář”, 610. Novinář, šéfredaktor Práva lidu, překladatel, poslanec NS. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

VANĚK JAN, 6. 2. 1903, A “Jan”, 2307. Malíř, básník, prozaik. (Slovník soudobých českých spisovatelů, 1945.)

VANĚK LADISLAV, 19. 6. 1906 – 1993, A + D “Horský”, 540, 3495. Za války vedoucí sokolské odbojové organizace Jindra, po zatčení agent gestapa, 1945-48 přednosta tělovýchovného odboru ministerstva školství a osvěty a osobní poradce B. Laušmana, 1948-77 profesor na pražských gymnáziích a posléze na střední zdrav. škole v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992), (knihy Miroslava Ivanova), (MfD 26. 7. 1997.)

VANĚK LUBOMÍR, 17. 4. 1925 – 11. 5. 1986, A + TS "František", "Luboš", 6344. Archivář, 1952-56 ředitel Okresního archivu v Mostě, 1956-71 ředitel Okresního archivu v Kutné Hoře. (Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000)

VEJNAR ZDENĚK, 27. 8. 1923, A “Havel”, 7074. Geolog, 1949-87 v Ústředním ústavu geologickém v Praze. Zahraniční pobyty. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VELKOBORSKÝ VÁCLAV, 22. 6. 1898 – 9. 1. 1963, A “Václav”, 539. Českobratrský farář v Horních Počernicích, ředitel YMCA Praha. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

VENCLÍK JAN, 22. 6. 1893 – 24. 1. 1975, A “Vacek”, 992. Ing. stav., psal do časopisů Technický obzor, Architekt, Hospodářský rozhled. (Kdy zemřeli? 1974-79.)

VERUNÁČ VÁCLAV, 17. 9. 1893 – 15. 5. 1960, A “Labor”, 4993. Ing. dr. tech., chemik, ekonom, technik a sociolog, docent ČVUT v Praze. Krycí jméno dle jeho díla Laboretismus. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VESELKA JOSEF, 29. 4. 1909 – 5. 6. 1987, A “Asistent”, 2916. Doc. RNDr., matematik, odborný asistent kat. matematiky EP ČVUT, redaktor. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

VESELÝ JAN, 26. 1. 1934, A “Student”, 3330. 1957-93 montér, poté provozní technik v benešovských Komunálních službách, malíř, grafik, ilustrátor, publicista. (Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995, 1996.)

VESELÝ-ŠTAINER KAREL, 2. 12. 1906, A “Vysoký”, 729. Plukovník, za války významný představitel odboje (Obrana národa), po válce zastával velitelské funkce v armádě. (Malá čs. encyklopedie.)

VESELÝ LUDVÍK, 25. 12. 1920, A “Redaktor”, 9223. Publicista, novinář – Jihlava, Brno, redaktor Literárních novin. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995), (Literární noviny 51-52/95, 21. 12. 1995.)

VESELÝ ZDENĚK, 1. 10. 1927, A “Tichý”, 821. Spisovatel. (Slovník české literatury 1970-81.)

VEVERKA JAROSLAV, 2. 9. 1926, A “Grafik”, 5605. Grafik – Praha. (www.sca-art.cz)

VEČEŘA VLASTIMIL, 29. 5. 1921, A "Vlasta", 3724. Sochař. (Nový slovník čs. výtvarných umělců, 1993)

VINŠOVÁ NAĎA, 27. 2. 1921 – 7. 8. 1979, A “Káťa”, 4546. MUDr., gynekoložka, od 1966 ordinářka novorozeneckého oddělení II. porod. kliniky FVL, současně předn. v Institutu pro doškolování lékařů. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

VIČAR ANTONÍN, 21. 2. 1912, A “Vojtěch”, 9791. Arciděkan a bisk. vikář v Lysé nad Labem. (Naše rodina 7/72 a 7/77.)

VLK VÁCLAV, 25. 11. 1899 – 27. 5. 1989, A “Zdeněk”, 5549. PhDr. ing., klavírista, varhaník, hudební skladatel, publicista, spoluzakladatel a 1. dirigent Pražského operního sdružení, od 1956 varhaník náboženské společnosti Čs. unitářů. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

VLČEK VLADISLAV, 30. 7. 1912 – 18. 10. 1979, A “Vladislav”, 9273. RNDr. PhMr., DrSc., farmaceut, 1968-71 ministr zdravotnictví. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

VOKÁL VÁCLAV, 24. 11. 1933, A “Veslař”, 6765. Kanoista - ve dvojicích stříbro z MS 1958. (Malá encyklopedie olymp. her.)

VOLF MILOSLAV, 15. 2. 1902 – 3. 5. 1982, A “Archivář”, 2733. PhDr., historik a archivář, od 1930 pracovník Archívu země české v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VOZKA JAROSLAV, 2. 7. 1904 – 8. 5. 1954 (sebevražda po zadržení východoněmeckou policií při pokusu o emigraci), A “Profesor”, 611. Publicista a soc. dem. novinář, 1945-48 profesor VŠ politické a sociální. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VRBA JAROMÍR (MIREK), 20. 1. 1918, A “Buben”, 4504. Hudebník – bicí nástroje, od pol. 50. let do pol. 60. let člen orchestru L. Bezubky, s kterým se zúčastnil četných zahraničních zájezdů, poté zaměstnán v orchestru Hudebního divadla v Nuslích. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

VRŠŤALA JIŘÍ, 31. 7. 1920, A “Ferda”, 9947. Herec. (Encyklopédia filmu, 1993.)

VTÍPIL JOSEF, 21. 7. 1912, A “Josef”, 1303. Křesťanské sbory – Praha. (Vlastní přiznání.)

VYCHODIL LADISLAV, 28. 2. 1920, A “Laco”, 17009. Prof., slovenský scénograf a pedagog, od 1945 šéf výpravy SND v Bratislavě, 1951-83 vedoucí katedry scénografie na VŠMU, 1969-71 na DAMU v Praze. Velmi časté pobyty v zahraničí. 1975 národní umělec. (Čs. biografický slovník, 1992), (Malá čs. encyklopedie.)

VYKOUPIL JAROSLAV, 2. 2. 1898 – 21. 10. 1976, A “Zeman”, 4342. Atlet – sprinter, trenér, rozhodčí a atletický funkcionář. 1933-63 ředitel stadiónu na Strahově, 1948-52 předseda lehkoatletického ústředí ČOS, 1953-56 předseda sekce lehké atletiky SVTVS, 1957-62 předseda sekce lehké atletiky ÚV ČSTV, 1973 čestný člen předsednictva VAS ÚV ČSTV. 1967 veřejné uznání I. stupně Za zásluhy o rozvoj čs. tělesné výchovy a sportu, 1968 zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu, 1968 Medaile dr. M. Tyrše. (Malá encyklopedie atletiky.)

VYSKOČIL STANISLAV, 25. 6. 1920, A “Opereta”, 3238. Režisér, 1953-56 ředitel Divadla J. Wolkera, 1963-76 ředitel Městského divadla v Příbrami. (Malá čs. encyklopedie.)

VÁPENÍK RUDOLF, 6. 2. 1911 – 2. 6. 1990, A “Matyáš”, 8573. Prozaik, překladatel z němčiny. (Kdy zemřeli? 1986-90, 1994.)

VÁVRA JIŘÍ, 7. 5. 1920 – 20. 1. 1972, A “Standa”, 3113, 3592. Ing., CSc., vedoucí oddělení chemie VÚ ZORT. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

VÍT OLDŘICH, 10. 2. 1918, A “Fotograf”, 1919. Církev čs. husitská – Praha 2. (Český zápas 6/88.)

WINTER ANTONÍN, 15. 2. 1934, A “Kristian”, 2601. Spisovatel – detektivky. (Slovník české literatury 1970-1981.)

ZABEJDA MICHAL, 1. 6. 1900, A “Jan”, 1434. Operní pěvec. (Čs. koncertní umělci a komorní soubory.)

ZALABÁK VLADISLAV, 17. 12. 1922 – 2. 5. 1982, A “Vladislav”, 1826. Doc. ing., CSc., 1954-80 proděkan VŠE, ředitel MBÚ. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

ZEDNÍČEK MIROSLAV, 4. 11. 1931, A, 8316. Prof. JUDr. ThDr., od 1961 bohoslovecká fakulta UK (1998 též), 1970-76 soudce Diec. soudu Litoměřice, od 1996 advokát – Česká advokátní komora. Zahraniční cesty. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

ZELIENKA ĽUDOVÍT (ĽUDO), 5. 12. 1917 – 8. 8. 1977, A “Zoltán”, 256. Lidový vypravěč (pseudonym Ujo z Detvy), spisovatel. (Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež), (Malá čs. encyklopedie.)

ZEMAN JOSEF, 19. 3. 1922, A “Josef”, 8530. Ing., architekt – Praha. (Kdo je kdo v architektuře, 1993.)

ZENKL BOHUMÍR, 8. 11. 1913 – 27. 2. 1974, A “Zelenka”, 8192. Ing., geodet, pracovník Geodetického ústavu v Praze. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

ZIERIS KAREL FRANTIŠEK, 14. 6. 1906, A “Novinář”, 2289. Novinář, po 1945 pracovník ministerstva informací, tajemník Svazu novinářů, vedoucí střediska pro zahraniční novináře v Praze. (Malá čs. encyklopedie), (Kdy zemřeli? 1975-79.)

ZVOLSKÝ KAREL, 4. 3. 1927, A “Kája”, 131. Šachista I. VT. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

ŽIKEŠ VLADIMÍR, 5. 2. 1906 – 4. 1. 1980, A “Vladimír”, 7002. Nakladatel, po 1948 pracoval manuálně, od konce 60. let opět vydával publikace. (Lidové noviny 10. 2. 1996.)

ŽÁBA ZBYNĚK, 19. 6. 1917 – 15. 8. 1971, A “Vinohrady”, 8241. Prof. PhDr., CSc., egyptolog, publicista, od 1959 profesor UK v Praze, od 1960 ředitel Čs. egyptologického ústavu UK v Praze a Káhiře. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ŽÁK JIŘÍ, 11. 11. 1917 – 1967, A “Jiří”, 504. Novinář, spisovatel. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

ČANČÍK JOSEF, 23. 7. 1890 – 9. 5. 1971, A “Čadík”, 838. Lékař, hygienik, 1928-58 přednosta hygienického ústavu UK v Praze, od 1933 profesor UK v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ČEBIŠ FRANTIŠEK, 1. 12. 1895 – 13. 7. 1961, A “Rudolf”, 745. Obchodník vínem v Praze, odborník ve vinařství a gastronomii, tajemník Hollaru. (Kdy zemřeli? 1937-62.)

ČECHLOVSKÝ JAROSLAV, 26. 4. 1922 – 2. 1. 2004, TS + A "Pavel", 3668. Katolický kněz – 1956-76 Křesetice, poté v Charitním domově na Moravci, biskupský notář, osobní děkan. (Informace královéhradecké diecéze únor 2004)

ČELECHOVSKÝ GORAZD, 3. 7. 1922 – 17. 9. 1991, A “Frank”, 10278. Ing. arch., architekt, 1952-76 PPÚ Praha, poté Výzkumný ústav výstavby a architektury Praha, cesty do zahraničí, 1957-59 služební pobyt v Paříži. Člen Lions Club International – TGM Praha. Bydlel: Starého 2166/7, Praha 6-Dejvice. (Kdo je kdo 91/92.)

ČELEDA JIŘÍ, 31. 1. 1916, A “Čamrda”, 963. Prof. ing., CSc., chemik, 1951 vedoucí výzk. ústavů GŘ Čs. chem. závodů Praha, 1951-54 vedoucí oddělení výzkumu na ministerstvu průmyslu ČSR, 1955-81 VŠCHT Praha (proděkan, 1958-81 vedoucí katedry technol. jad. paliv, 1960-62 děkan fak. anorg. technologie), 1964-66 zast. ředitel Nár. tech. muzea Praha, 1951-91 založil a vedl věd.-techn. čas. Chemický průmysl. Zahraniční cesty. 1971 vyznamenán Za zásluhy o výstavbu, 1976 Zasloužilý pracovník průmyslu. Od 1945 člen KSČ, po 1990 člen KSČM. Bydliště: Hlivická 426, byt B-28, Praha 8-Bohnice. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

ČEP VÁCLAV, 10. 10. 1908, A “Diviš”, 651 + informátor rozvědky. Překladatel italské, francouzské a španělské prózy. Bratr spisovatele Jana Čepa. (Lexikon české literatury A-G.)

ČEPELÁK JOSEF, 23. 12. 1905, A “Pepek”, 10023. Kameraman studia zpravodajských filmů Krátkého filmu. (Malá čs. encykl.)

ČERMÁK JINDŘICH, 29. 4. 1927 – 4. 5. 1974, A “Technik”, 4812. Ing., CSc., elektrotechnik. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1930-70)

ČERNICKÝ VLADIMÍR, 29. 5. 1929, A “Stránský”, 10064. Ing. arch., architekt, od 1961 Zdravoprojekt Praha, 1991 vedoucí ateliéru Zdravoprojektu Praha. Bydliště: Nad Klikovkou 22, Praha-Smíchov. (Kdo je kdo 91/92.)

ČERNOCH OTAKAR, 23. 10. 1907 – 9. 6. 1967, A “Stach”, 252. Spisovatel, dramatik, prac. exportu. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

ČERNOVSKÝ FRANTIŠEK, 22. 2. 1905 – 22. 2. 1983, A “Pírek”, 517. Redaktor – 1948-52 Mladá fronta, 1958-66 časopis Živa a časopis Lidé a země. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

ČERVENÝ EDUARD, 13. 10. 1910, A “Stránský”, 8197. Prof. ing., CSc., metalurg, technolog, od 1971 vedoucí katedry tvárnění kovů na VŠT Košice. (Encyklopédia Slovenska.)

ČERVENÝ VÁCLAV, 16. 8. 1905, A + D “Mario”, “Ekonom”, 621, 3326. Ing., předseda ústřední revizní komise ČSL, předseda pražského MěV ČSL, ředitel podniku Lidová demokracie, poslanec NS a FS, náměstek ministra zahraničního obchodu, člen Nejvyššího soudu. Vyznamenán Za vynikající práci. (Naše rodina 37/75 a 33/75.)

ČESKÝ MILAN, 10. 11. 1914 – 26. 6. 1981, A “Kučera”, 9043. Ing., CSc., elektrotechnik. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

ŠEVČÍK OTTO, 23. 10. 1931, A “Kříž”, 5383. Divadelní režisér, herec, 1972-89 šéf činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni, 1989-90 šéf činohry Státního divadla v Brně, 1994 šéfrežisér Divadla Pod Palmovkou v Praze a externí pedagog HAMU, 1998 odborný asistent HAMU. Bydliště: Skupova 9, Praha 6. (Kdo je kdo v ČR 94/95), (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

ŠEŘÍNSKÝ TADEÁŠ, 13. 11. 1917 – 20. 7. 1985, A “Šeřík”, 4951. Divadelní režisér, 1972-80 ředitel divadla v Teplicích. (Malá čs. encyklopedie.)

ŠIKL JAROSLAV, 10. 4. 1930 – 30. 6. 1985, A “Kamera”, 5510. Filmový dokumentarista (natáčel dokumenty po celém světě), scenárista, novinář a spisovatel. (Čs. biografický slovník, 1992), (Malá čs. encyklopedie.)

ŠILINK KAREL, 24. 8. 1908 – 23. 6. 1973, A “Přednosta”, 5491. MUDr., DrSc., lékař, internista, biochemik, od 1946 docent lékařské fakulty UK v Praze, 1957 zakladatel a do 1973 ředitel VÚ endokrinologického v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ŠIPLER VLADIMÍR, 11. 6. 1927, A “Svoboda”, 11193. Ing. arch., architekt, 1977-90 Výzkumný ústav výstavby a architektury Praha. (Kdo je kdo v architektuře, 1993.)

ŠIROKÝ RUDOLF, 20. 3. 1904 Líšeň, okr. Brno-město, A "Ruda", 3730. Sochař, dramatický umělec. (Nový slovník československých výtvarných umělců, 1993)

ŠKEŘÍK MIROSLAV, 14. 10. 1924, A “Radev”, 11266. Basketbalista. (Kdo byl kdo: naši olympionici, 1999.)

ŠLAPÁK STANISLAV, 1. 5. 1919 – 3. 7. 1999, A “Marián”, 3308. Katolický kněz, 1999 emeritní děkan – Mladá Vožice. (Katolický týdeník 18/99, 2. 5. 1999.)

ŠLECHTA JAROSLAV, 6. 11. 1907 – 14. 2. 1971, A “Jarda”, 2214. Ing. dr., profesor ČVUT. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70)

ŠMÍD JOSEF, 23. 7. 1909, A “Vašek”, 2807. Farář Evangelické církve metodistické ve Slaném, po 1968 tajemník církve, dříve člen církevní rady. (Kostnické jiskry25/84, 11. 7. 1984.)

ŠMÍDA BOHUMIL, 16. 1. 1914 – 6. 3. 1989, A “Jan”, 8554. Herec, profesor FAMU, vedoucí katedry produkce, vedoucí filmové fakulty AMU, v polovině 50. let ředitel FS Barrandov. (Malá čs. encyklopedie), (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

ŠRÁMEK VÁCLAV, 13. 3. 1915, A “Šram”, 3417. Vedoucí sekretariátu předsedy ČSL. (Naše rodina 14/75.)

ŠTEMBERA OTAKAR, 18. 9. 1914 – 5. 11. 1999, A “Rarášek”, 575, 11102. Malíř. (www.sca-art.cz)

ŠTERZL JAROSLAV, 2. 5. 1925, A “Biolog”, 10072. Lékař, imunolog, mikrobiolog, profesor UK v Praze, od 1991 ředitel Mikrobiologického ústavu ČSAV v Praze. 1983 akademik ČSAV. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ŠTORM BŘETISLAV, 21. 6. 1907 – 11. 2. 1960, A “Berounský”, 4751. Ing., architekt, pracovník Státní památkové péče, prozaik, kulturní historik. (Kdy zemřeli? 1937-62), (Slovník soudobých spisovatelů, 1945.)

ŠTURMA PETR, 5. 1. 1930, A “Bratr”, 10423. Sochař.

ŠTÍPA BOHUMIL, 11. 8. 1909 – 2. 2. 1970, A “Šachista”, 10259. Skladatel šachových úloh. (Malá encyklopedie šachu, 1989.)

ŠTĚPNIČKOVÁ JIŘINA, 3. 4. 1912 – 5. 9. 1985, A “Jirka”, 11908. Též registrována pod jménem Samcová. Herečka. 1951 zadržena při pokusu o emigraci (vyprovokovaném agentem StB) a 1951-60 vězněna, 1961-62 členka Městského divadla v Kladně, 1962-85 Realistického divadla v Praze. Matka herce Jiřího Štěpničky. (Čs. biografický slovník, 1992), (MfD 8. 4. 1997), (Malá čs. encyklopedie.)

ŠTĚRBA RUDOLF, 19. 2. 1911 – 14. 4. 1978, A “Říp”, 10244. MUDr., experimentální gynekolog ve Výzkumném ústavu přírodních léčiv. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

ŠVÁB VÁCLAV, 4. 8. 1900 – 1. 7. 1981, A “Šimek”, 844. MUDr., DrSc., lékař, rentgenolog, profesor UK v Praze, 1945 zakladatel a do 1970 první přednosta radiologické kliniky UK v Praze, spoluzakladatel a vedoucí redaktor časopisu Čs. radiologie. (Čs. biografický slovník, 1992.)

ŠÁMAL JAROSLAV, 27. 11. 1914 , A “Jarda”, 2782. Malíř. (Současná grafika I.)

ŠÍMA JAN, 17. 10. 1911 – 6. 8. 1983, A “Honza”, 555. Hudební skladatel, od 1953 vedoucí redaktor čas. Sdělovací technika, 1946-56 zvukový technik v Gramofonových závodech, po určitý čas vedl aranžérské kurzy na škole Unie hudebníků a pracoval v poválečném Gramoklubu. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

ŠÍP JAROMÍR, 18. 10. 1918, A “Jonáš”, 10442. PhDr., CSc., historik umění, 1951-78 věd. prac. Národní galerie, 1979-80 hostující profesor na Williams College (Mass.) USA. Bydliště: Za Pohořelcem 11, Praha 6. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)