hlavna stranka


Späť na stránku Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB

Zdieľaj

 

NOVÍ 11

ČR

BARTOŠ JAROSLAV, 20. 4. 1924 Koupě, do 1976 spolupracovník vojenské rozvědky (krycí adresa) „Mandelinka“, 124335. Prof., Ing., CSc., entomolog, VŠ pedagog, publicista. 1961-86 vedoucí katedry ochrany rostlin VŠZ Praha, 1970-74 prorektor VŠZ.  (Kalendárium regionálních osobností Příbramska 2009), (Zpravodaj, Česká zemědělská univerzita v Praze, červen 2006)

BARTOŠ JOSEF, 4. 12. 1931 Klopina – 21. 11. 2005 Olomouc, IS rozvědky „Rat“, 46761, 7. 6. 1977 - 26. 9. 1983 odbor Ostrava se zaměřením na sudetoněmecké hnutí – NSR. Prof. PhDr., DrSc., archivář, historik, VŠ pedagog, publicista. 1958-60 vedoucí pobočky Státního archivu Opava se sídlem v Olomouci pracoviště Janovice, 1960-62 vedoucí archivu v Janovicích, 1962-92 pedagog FF UP Olomouc, od 1996 externista.     1988-89 předseda redakční rady ÚV ČSPB. Člen redakčních rad mnohých časopisů.                  (http://osobnosti-moravy.eu/osobnosti/default/DataGrid-page?DataGrid-page=3&id=AygnJmtu77uwlmSs%2BarSlp5Wz8bnwErkQktmt7ivuoA%3D&order=5&asc=0

BERÁNEK JAN, 7. 7. 1924 Jince, spolupracovník VKR „Honza“, „Jan“, 54982, 4. 3. 1966 – 9. 9. 1967 centrála VKR. PhDr., CSc., historik, archivář, překladatel. Od 50. let odpovědný redaktor časopisu Historie a vojenství. Signatář Charty 77.  (Kalendárium regionálních osobností Příbramska 2009)

BEZDĚK JIŘÍ, 28. 2. 1907 Svébohov (okr. Šumperk) – 16. 9. 1968 Teplice, A „Zouhar“, 2945, 2095, 5469, od 10. 10. 1957 agent ÚNZ Litoměřice, od 4. 1. 1958 agent NPT Mírov, od 8. 3. 1960 agent StB Olomouc, 12. 5. 1960 – 2. 12. 1967 agent centrály kontrarozvědky (1 finanční svazek). Učitel. 1927 odešel učit na Ukrajinu, tam 1930 zatčen a vězněn do 1936. Po propuštění se vrátil do ČSR a střídavě žil v rodišti a v Praze. Po válce pracoval jako vychovatel v učilišti v Litvínově. Za „pomlouvání Sovětského svazu“ odsouzen 1952 na 18 let vězení (Pankrác, Litoměřice, Mírov), na svobodu propuštěn 1960, už těžce nemocný. Uchýlil se do Jablonce nad Nisou. Zemřel v Teplicích, kde byl na léčení.                                                                         (http://osobnosti-moravy.eu/osobnosti/default/DataGrid-page?DataGrid-page=1&id=AygnJmtu77uwlmSs%2BarSlp5Wz8bnwErkQktmt7ivuoA%3D&order=5&asc=0    

BÍLÝ JOSEF, 31. 8. 1905 Vestec (okr. Písek) – 4. 10. 1970, DPB „Vědec“, 11149, 19. 3. 1962 – zač. 1963 KS StB Praha. Prof. RNDr., CSc., matematik. Působil na ministerstvu financí a na MFF UK Praha.  (http://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/108516/CasPestMat_096-1971-2_10.pdf)

BLASKOVICZ JOZEF, 12. 6. 1910 Imeľ – 6. 7. 1990 Praha, do 12. 11. 1975 D „Docent“, 901, centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv). Doc. PhDr., CSc., jazykovědec, překladatel, VŠ pedagog - od 1950 vyučoval a turečtinu a maďarštinu na UK v Praze.  (http://www.libri.cz/databaze/orient/list.php?od=b&start=21&count=20)

 

BUŠNIAK IVAN, 11. 8. 1953 Bratislava, do 15. 2. 1989 spolupracovník vojenské rozvědky „Bumerang“, 124066. JUDr., diplomat. V 70. letech studoval na diplomatické škole v Moskvě, před 1989 pracovník sekretariátu ministra Chňoupka, 1990-2004 pracovník ministerstva zahraničních věcí (vedoucí odboru), 1995-2000 velvyslanec ČR v Srbsku, od 2007 představitel OSN v Bosně a Hercegovině. 2004-2006 poradce premiéra Paroubka.  (http://www.ohr.int/ohr-offices/bl/history/default.asp?content_id=40413)

BUŠNIAK JÁN, 16. 5. 1919 Horná Lehota – 1. 11. 1988 Praha, D „Šlak“, 6917, 14. 2. 1974 – 6. 1. 1977 centrála kontrarozvědky. Ing., ekonom, diplomat. 1957-60 velvyslanec v Číně, 1960-62 a 1967-71 náměstek ministra zahraničních věcí v Praze, 1962-67 velvyslanec v Itálii, 1971-79  vedoucí oddělení v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. 1958-59 a 1963-65 člen a 1967-68 vedoucí čs. delegace na Valném shromáždění OSN.  (http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Bu%C5%A1niak)

 

ČERNÝ JAN, 16. 2. 1941, D „Patok“, 34502, 24. 1. 1983 – 21. 9. 1985 KTS KS StB Brno se zaměřením na výjezdy, od 21. 9. 1985 důvěrník KS StB Brno se zaměřením na Anglii a Francii. Prof. MUDr., CSc., lékař, kardiochirurg a transplantolog, od 1968 působil na všeobecné chirurgii II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny, od 1981 přednosta Oddělení kardiochirurgie tamní nemocnice, 1990-2005 a 2006-2007 ředitel Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie. 28. 10. 2011 jej prezident republiky Václav Klaus vyznamenal Medailí Za zásluhy o stát v oblasti vědy.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C4%8Cern%C3%BD_(chirurg))

ČIHÁK MIROSLAV, 27. 5. 1925 Javornice (okr. Rychnov nad Kněžnou), I „Mirek“, 9618, od 15. 10. 1962 kandidát informátora, 5. 12. 1962 – 3. 11. 1986 informátor KS StB Brno se zaměřením na nekatolické církve. Kazatel Církve adventistů sedmého dne. Působení: Frýdek, Brno, Přerov.                               (http://advent.advent-orion.cz/UserFiles/file/advent/2006/adv05_06.pdf)

ČÍŽEK ALOIS, 24. 12. 1905 Praha – 13. 12. 1990 Gagny (Francie), spolupracovník rozvědky „Čejka“, 40261, 9. 6. 1954 – 24. 6. 1958. Politik, poslanec Ústavodárného Národního shromáždění za národní socialisty. 1948 odešel do emigrace, kde se brzy zapojil do aktivit exilových národních socialistů. Od 1959 vydával ve Francii satirický časopis Bič.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_%C4%8C%C3%AD%C5%BEek)

DRÁBEK ALOIS, 8. 12. 1924 Slušovice, A „Karla“, „Karel“, 1690, 6697, od 22. 7. 1956 KS StB Olomouc, od 27. 3. 1957 KS StB Brno, 17. 5. 1961 – 4. 2. 1969 StB Olomouc. Katolický kněz. Působení: Drahotuše, Tršice u Přerova, Velký Týnec, Nákle do 1970, poté emigroval. 1993 se vrátil, žije v Kroměříži.  (http://www.historie.hranet.cz/pdf/vevoda2010.pdf)

ENGELHART HUGO, 13. 3. 1926 Olomouc, A „Doktor“, 5811, 10. 8. 1960 – 5. 6. 1968 StB Děčín. MUDr., lékař - od promoce až do odchodu do důchodu působil v severočeském pohraničí, převážně v okrese Děčín. 1955-60 vězněn, po propuštění pracoval v Děčíně jako dělník na pile, po krátkém působení na jednom městském obvodě a na obvodě v Libouchci se 1962 stal obvodním lékařem ve Verneřicích. 1968 spoluzakládal pobočku K 231 a pracoval jako její tajemník. Od 1990 předseda okresní pobočky Konfederace politických vězňů. 1990-92 zastupitel a člen městské rady v Děčíně. 2010 mu byl udělen titul Rytíř lékařského stavu.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Hugo_Engelhart), (http://www.clk.cz/cz/info/1525-aktuality/203-os-clk-decin-uspelo-se-svym-kandidatem-na-titul-rytir-lekarskeho-stavu.html)

FREI EMIL, 14. 6. 1930 Lysá pod Makytou – 14. 12. 1997 Sedlčany, A „Aleš“, 6324, 8. 6. 1959 – 25. 9. 1961 KS StB Praha a StB Mělník. Výtvarník, malíř, kastelán zámku v Březnici, od 1994 žil a pracoval v Sedlčanech.  (Regionální osobnosti Příbramska 2010)

HANÁK RAIMUND, 27. 12. 1914 Čechovice – 13. 2. 2003, D rozvědky „Grep“, 47089, 6. 10. 1978 - 30. 11. 1979. Ing., generálmajor. 1944-45 účastník obléhání Dunkerque, 1946 absolvoval Vysokou školu válečnou v Praze, do 1948 působil na Vojenské akademii v Hranicích. 1948 emigroval a žil v Rakousku, Belgii a Kolumbii, 1994 se vrátil do vlasti. Obdržel řadu vojenských vyznamenání. 1997 obdržel čestné občanství města Prostějova.  (http://www.mestopv.cz/cz/turista/o_meste/slavne-osobnosti/obcane/)

HARANT FRANTIŠEK, 5. 8. 1925 – 13. 5. 1985, do 1982 spolupracovník vojenské rozvědky „Plaváček“, 101760. Doc. RNDr., CSc., matematik, VŠ pedagog – ČVUT. Od 1972 vedoucí katedry matematiky a deskriptivní geometrie na Stavební fakultě ČVUT. Sportovní funkcionář – předseda Výboru plaveckých sportů při ÚV ČSTV, stal se i místopředsedou technické komise pro plavání v Evropě. Aktivní člen KSČ, funkcionář (mj. propagandista pro mezinárodní vztahy, vedoucí Školy kandidátů a mladých členů strany při 2. ZO KSČ, v CZV KSČ byl  místopředsedou pro ideologické otázky). 1983 obdržel státní vyznamenání „Za vynikající práci“.  (http://inserv.math.muni.cz/biografie/frantisek_harant.html), (http://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/118243/CasPestMat_110-1985-4_14.pdf)

HOCHMAN JIŘÍ, 3. 6. 1926 – 12. 2. 2012, do 1958 spolupracovník vojenské rozvědky „Reportér“. Novinář. V 50. a 60. letech působil jako redaktor Obrany lidu, Rudého práva a jako zahraniční zpravodaj na několika kontinentech. Na konci 60. let působil v týdeníku Reportér, od 1974 žil v USA, kde vyučoval na Ohio State University. 1946-69 člen KSČ.  (http://www.denikreferendum.cz/clanek/12616-zemrel-jiri-hochman-vyznamny-cesky-novinar)

HOYER IVAN, 22. 12. 1918 Strakonice – 8. 12. 2005 Rožmitál pod Třemšínem, do 12. 7. 1958 spolupracovník StB „Nimrod“, 3232, KS StB Praha (1 svazek vlastnoručních zpráv). Ing., kronikář, historik, kulturní pracovník, lesník. Věnoval se ochraně přírody, historii lesnictví na Podbrdsku a genealogii lesnických rodů. Tajemník Společnosti J. J. Ryby.  (Regionální osobnosti Příbramska 2010)

HRUBÝ PAVEL, 10. 2. 1949 Příbram, A VKR „Otto“, 66327, 2. 2. 1972 – 17. 5. 1978 12. BPS, VKR 4. pohraniční brigády PS Znojmo. Hudebník, kapelník, pedagog. Vyučuje na ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem.  (http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?IDosoby=96544), (Kalendárium regionálních osobností Příbramska 2009)

HYÁNEK JOSEF, 27. 7. 1933, do 27. 11. 1990 spolupracovník vojenské rozvědky „Viskos“, 164093. Prof. MUDr., DrSc., lékař, VŠ pedagog - 1. LF UK Praha. 1984-92 přednosta oddělení klinické biochemie a vedoucí Diagnostického centra dědičných metabolických poruch Fakultní nemocnice v Praze 2, od 1992 přednosta Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce v Praze 5. 1983-84 expert WHO ve Švýcarsku, Indii a v Mongolsku.  (http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=spolecnost--clenska-zakladna--josef-hyanek)

CHALUPSKÝ MARTIN, 7. 8. 1963, do 24. 11. 1992 spolupracovník vojenské rozvědky „Oblong“, 165248. Mgr., dlouholetý redaktor a moderátor České televize. V 90. letech pracoval také jako zahraniční korespondent ČT v Německu. Od 2000 mluvčí Škoda Auto, poté TV Nova, od 2004 ředitel komunikace skupiny RWE v ČR. Od 1. 1. 2008 člen správní rady Nadace Naše dítě, od 14. 6. 2011 člen správní rady Filmová nadace RWE &  Barrandov Studio. Bydliště: Jezevčí 779, Praha 4.  (www.justice.cz), (http://filmovanadace.cz/spravni-rada)

CHARVÁT CYRIL, 30. 6. 1906 Velké Meziříčí – 24. 10. 1974 Velké Meziříčí, A „Smrček“, „Smrček st.“, 9832, 14164, 28. 11. 1962 – 25. 4. 1968 StB Žďár nad Sázavou se zaměřením na „bývalé lidi“, 10. 1. 1969 – 10. 6. 1974 StB Žďár nad Sázavou se zaměřením na vízové cizince. Politik, učitel, 1945-48 poslanec Národního shromáždění za lidovce. 1949-60 vězněn, po propuštění a zotavení nastoupil jako dělník do Okresního stavebního podniku ve Žďáru nad Sázavou.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_Charv%C3%A1t)

JEŽEK VLADIMÍR, 13. 5. 1934 – 14. 10. 2000, D „Vláďa“, 42114, 22. 8. 1985 – 8. 11. 1989 StB Příbram.  Redaktor, kronikář, spoluzakladatel časopisu Hornický kahan.  (Kalendárium regionálních osobností Příbramska 2009)

JOURA LEOPOLD, 3. 6. 1907 – 13. 12. 1962, do 1950 spolupracovník vojenské rozvědky „Poznámka“. Doc. PhDr., geograf, VŠ pedagog. 1949 absolvoval delší pobyt na vysokých školách ve Skandinávii (zejména  v Oslu) a ve Švýcarsku, od 1951 přednášel na Univerzitě Karlově albánštinu a albánské dějiny, od 1954 docent na katedře společenských věd Vyšší pedagogické školy v Ústí nad Labem, kde založil dosud trvající tradici výuky zeměpisu.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Katedra_geografie_Univerzity_Jana_Evangelisty_Purkyn%C4%9B_v_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem)

KINSKÁ MARIE, 29. 10. 1896 Praha – 6. 4. 1957 Praha, A „Hraběnka“, 31, 135, 2. 6. 1954 – 6. 4. 1957 centrála kontrarozvědky. Hraběnka, majitelka zámku Bor u Tachova.   (http://genealogy.euweb.cz/austria/schonborn5.html#MB),                                                                                                 (http://www.allen-een-familie.com/Genealogy/individual.php?pid=I17847&ged=koninklijk)

KNOFLÍČEK IVO, 23. 2. 1962 Kyjov, D VKR, 11529, 14. 11. 1983 – 2. 7. 1984 VKR PS útvaru 8842 Cheb. Fotbalista. Hráč Slavie Praha, 1982-84 vojna v RH Cheb. 1988 emigroval, posléze hrál v FC St. Pauli, VfL Bochum a SK Vorwärts Steyer. 1994 se vrátil na chvíli do Slavie, pak postoupil s Benešovem do ligy. Končil v druholigové Příbrami, kde zažil postup a sloučení s Duklou. Reprezentoval 38x, vstřelil 7 gólů. Asistent trenéra v juniorském týmu Slavie Praha. Člen dozorčí rady SPORTIGA GROUP a. s. Bydliště: Písková 830/25, Praha 4. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivo_Knofl%C3%AD%C4%8Dek), (http://de.wikipedia.org/wiki/Ivo_Knofl%C3%AD%C4%8Dek), (http://fotbal.idnes.cz/jak-byl-ivo-knoflicek-nejaky-cas-bolivijcem-fk0-/fot_reprez.aspx?c=A070724_111629_fot_reprez_mn), (www.justice.cz)

KOLÁŘ STANISLAV, 11. 8. 1953, IS rozvědky „Dramaturg“, 49715, 2. 6. 1989 – 15. 2. 1990(?) (svazek uložen do archivu 5. 12. 1994). PhDr., PhD., básník, literární historik, VŠ pedagog - katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Místa působení: Václavovice, okr. Frýdek-Místek, Ostrava. Působil jako dramaturg, režisér, scenárista a herec v ochotnických divadlech.  (http://aleph.vkol.cz/rego/rg0811.htm), (http://www.fpv.utc.sk/dokumenty/vr/20031020p1.pdf)

KOŠNAR LUBOMÍR, 4. 2. 1944, A + D „Lubomír“, „Borek“, 19624, 31113, 2. 3. 1973 – 13. 11. 1973 KTS, 13. 11. 1973 – 3. 5. 1976 agent StB Praha, 16. 10. 1985 – 31. 7. 1986 důvěrník, 31. 7. 1986 – 19. 9. 1988 agent centrály kontrarozvědky + do 30. 12. 1992 spolupracovník vojenské rozvědky (krycí adresa) „Kefar“, 180343. Doc. PhDr., CSc., archeolog, VŠ pedagog – FF UK Praha, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou. 1992-2008 rovněž soukromý podnikatel v oborech překladatelství, tlumočení a průvodcovská činnost. 2000-2006 člen dozorčí rady Praehistorica et Protohistorica o.p.s., od 2006 předseda správní rady tamtéž. Bydliště: U Ladronky 1339/21, Praha-Břevnov.   (www.justice.cz), (http://www.podnikatel-zivnost.com/ico_cr/12614718/phdr-lubomir-kosnar-csc)

KOZLER LADISLAV, 19. 7. 1950 Zdice, D VKR „Pavel“, 19381, 30. 3. 1980 – 3. 4. 1989 Správa VKR ZVO. JUDr., generál, právník, voják. Byl vrchním ředitelem sekce vojenské bezpečnostní politiky na Ministerstvu obrany ČR, od června 2000 je v záloze, žije střídavě v Praze a Zdicích. 2003-2008 soukromý podnikatel. Bydliště: U jezera 2041/14, Praha 5 - Stodůlky. Člen KSČ.  (Regionální osobnosti Příbramska 2010), (http://www.podnikatel-zivnost.com/ico_cr/75512521/judr-ladislav-kozler)

KRÁL BOHUMIL, 27. 2. 1920 Sedlčany – 15. 11. 1999, A + I „Karel“, 16077, 14. 4. 1967 – 17. 4. 1969 a znovu od 11. 6. 1975 agent StB Příbram. Voják, malíř – krajinář. Působnost: Bystřice, Český Krumlov, Klatovy, Ostrava, Praha, Sedlčany, Votice, Vyškov. Bojoval u Tobruku. 1946 velitel jednotek v Sedlčanech.  (Kalendárium regionálních osobností Příbramska 2009), (http://svk7.svkkl.cz/aRLreports/redo/redo92.htm)

KREJČÍ JOSEF, 5. 12. 1910 – 12. 2. 1991, A (DPB) „Kaplan“, 7316, 30. 3. 1960 – 8. 6. 1964 StB Příbram. Malíř, muzejník, galerista, dlouholetý správce březnického městského muzea a Galerie Ludvíka Kuby.  (Regionální osobnosti Příbramska 2010)

KROUFEK FRANTIŠEK, 8. 4. 1904 Golčův Jeníkov – 7. 10. 1968 Sedlčany, A „Musa“, 3378, 16. 4. 1957 – 15. 4. 1960 StB Sedlčany (1 svazek vlastnoručních zpráv). Řezbář, loutkař. Působnost – Sedlčany. (Kalendárium regionálních osobností Příbramska 2009)

KŘEPELKA BOHUMIL, 11. 12. 1946 Rožmitál pod Třemšínem – 15. 5. 1994 Příbram, D „Míla“, 38035, 5. 4. 1988 – 6. 11. 1989 StB Příbram. PhDr., historik, 1980-94 ředitel Okresního muzea Příbram.  (Kalendárium regionálních osobností Příbramska 2009)

KUKLA JIŘÍ (GEORGE), 14. 3. 1930, A „Milan“, 4610, 19. 5. 1956 – 15. 7. 1957 centrála kontrarozvědky. Dr., geolog. 1953-58 pracoval v n. p. Nerudný průmysl a na Kubě, 1958-68 v Archeologickém ústavu ČSAV, 1968-71 v Geologickém ústavu ČSAV, 1971 odjel s rodinou legálně do USA, kde se usadil a působil v různých vedoucích funkcích na Columbia University v New Yorku.  (http://de.wikipedia.org/wiki/George_Kukla),  (http://www.radio.cz/cz/rubrika/kaleidoskop/cesti-vedci-v-exilu-george-jiri-kukla)

LAMPL FRANTIŠEK (FRANK), 6. 4. 1926 Brno – 23. 3. 2011, A „Laďa“, 3497, 22. 7. 1958 – 27. 12. 1963 StB Ostrava-město. Český a anglický manažer, doživotní prezident a bývalý generální ředitel jedné z největších stavebních firem světa Bovis Lend Lease, emeritní rektor univerzity v Kingstonu, předseda Prague Heritage Fund a řady charitativních nadací. Za války a 1948-53 vězněn, následně pracoval jako dělník a ve firmě Pozemní Stavby, Závod Opava postoupil na pozici obchodního vedoucího. Během zaměstnání vystudoval Vysoké učení technické v Brně. 1968 emigroval do Anglie, kde dosáhl významných úspěchů ve stavebnictví.  1990 jej královna Alžběta II. pasovala do rytířského stavu.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Frank_Lampl), (http://ekonom.ihned.cz/c1-29310730-zivot-jako-roman)

LIEBL FRANTIŠEK, 17. 2. 1910 Dobřichovice – 29. 9. 1992 Hradištko u Štěchovic, do 10. 2. 1953 A „Eman“, 2078, 9421, KS StB Praha. Lesník, malíř. Zúčastnil se řady výstav v zahraničí, dokonce až v Austrálii. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Liebl), (http://www.silvarium.cz/cislo-5-2008/pribehy-loveckych-obrazu-frantisek-liebl)

LOŠÁK IVAN, 24. 2. 1913 Dubrinič na Ukrajině – 19. 9. 1990 Příbram, A „Marian“, 11254, 8. 4. 1960 – 5. 4. 1962 centrála kontrarozvědky. Akademický malíř, sochař. Autor soch před budovou gymnázia v Příbrami a reliéfů pro příbramský zámeček.  (Regionální osobnosti Příbramska 2010)

LUŇÁK OTA, 31. 7. 1952, do 1. 12. 1992 spolupracovník vojenské rozvědky „Nulot“, 171915. Provozovatel serveru www.spirala.cz. 1974-83 České závody motocyklové, exportní oddělení, 1975-91 Uniprojekt Praha, poté informatik, konzultant, projekt. manažer, psycholog. 1991-2010 jednatel a společník ARXON, spol s r.o., 2010-12 OgilvyInteractive, od 2012 Dark Side a. s. Od 1991 ředitel TREECOM, spol. s r.o. (2007 likvidace), 1995-98 jednatel a společník R.D.L.,s.r.o., 1998-2002 jednatel a společník Internet Club, s.r.o., 1999-2001 jednatel a společník RECYKL company spol. s r.o. Bydliště: 1.) Hnězdenská 735/6, Praha 8, Troja, 2.) Holšická 1542, Praha 9, Újezd nad Lesy.  (www.justice.cz), (http://lunak.blog.idnes.cz/), (http://profil.lide.cz/ota.lunak/o-mne/), (http://cz.linkedin.com/in/otalunak)

MAŠEK JAN, 30. 11. 1923 České Budějovice, A + I „Karel Malý“, „Honza“, 3791, 23623, 9. 10. 1957 – 25. 3. 1964 agent ÚNZ Příbram, 25. 3. 1964 – 1. 7. 1964 ÚNZ Opava, 1. 7. 1964 – 14. 2. 1969 informátor centrály kontrarozvědky. Protikomunistický odbojář, kurýr a převaděč. 1951 zatčen, 1954 odsouzen za velezradu a vyzvědačství na doživotí, 1964 „podmínečně propuštěný“ na svobodu, 1968 emigroval do Rakouska, žil ve Švýcarsku, krátce v USA, nakonec se vrátil do ČR.  (http://zpravy.idnes.cz/pribehy-20-stoleti-muzeme-te-roztrjeljat-ty-ponjal-rekli-mu-rusove-102-/domaci.aspx?c=A111027_153143_domaci_brm)

MAŠÍN JOSEF, 25. 5. 1921 Lošany – 15. 7. 2000 Varnsdorf, dlouholetý spolupracovník kontrarozvědky a VKR, 11. 5. 1955 – 27. 6. 1956 spolupracovník VKR „Josef“, 8857, OVKR 19. PB-MV, 15. 3. 1960 – 20. 11. 1962 agent „Novák“, 5022, 8597, 640, StB Děčín, 31. 10. 1964 – 24. 6. 1968 DPB „Výzkum“, 8597, StB Děčín, 25. 11. 1975 – 27. 2. 1985 agent „Liška“, 12712, StB Děčín. Člen KSČ, 1954-69 a 1990 předseda Městského národního výboru města Varnsdorf. 26. 9. 2000 mu bylo uděleno čestné občanství Varnsdorfu in memoriam a u příležitosti jeho nedožitých narozenin dne 25. 5. 2001 byla na budově radnice odhalena jeho pamětní deska.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Ma%C5%A1%C3%ADn_(1921))

NEDOMA JOSEF, 11. 4. 1899, A „Lovot“, 4992, 6942, od 31. 8. 1960 NPT Valdice, 8. 11. 1961 – 16. 5. 1962 NVÚ Mírov, 16. 5. 1962 – 21. 11. 1962 KS StB Hradec Králové (1 svazek vlastnoručních zpráv). Politik, 1946-48 poslanec Ústavodárného Národního shromáždění za národní socialisty. 1950 referent ředitelství Československých dolů, svědek v procesu s Miladou Horákovou. Později byl sám odsouzen na 23 let vězení.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Nedoma)

NEPRAŠ VLADIMÍR, 9. 4. 1929 – 14. 5. 2010, do 1959 spolupracovník vojenské rozvědky. Dr., novinář. Působil v Rudém právu, na konci 60. let jako redaktor týdeníku Reportér, v 70. letech pracoval v Ústavu teorie a dějin hromadných sdělovacích prostředků v Praze. Signatář Charty 77, poté se vystěhoval do Německa, kde žil v Brémách.  (http://blisty.cz/files/knihy/promeny-prazskeho-jara_2/11_dokumenty_lakatos-pachman-vaculik.pdf)

ONDŘÍČEK JAN, 27. 7. 1936, A „Vlk“, 5329, 25. 1. 1957 - 9. 11. 1960 centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv). Technik v závodu Tesla Blatná. Později zařazen do „Akce Norbert“.                                                                   (http://www.kpv-praha15.wz.cz/kpv_zpravodaj_clanek203.htm)

PETRŮV VLADIMÍR, 5. 10. 1930, A „Miroslav“, 21860, 2. 10. 1962 – 13. 10. 1965 centrála kontrarozvědky, 13. 10. 1965 – 23. 6. 1970 IS rozvědky „Batula“, 44263. Od 1956 odborný asistent na katedře matematiky Fakulty matematicko-fyzikální UK Praha.  (http://www.medvik.cz/kramerius/document/ABA008_MED00156771-1957_03_s.3-116.pdf;jsessionid=8824079B19983141304AFEC5E25D6D19?id=354390)

PEXA NORBERT, 24. 5. 1908 Lišov – 10. 9. 1985 Praha, A „Robert“, 4389, 9. 3. 1956 – 7. 2. 1957 centrála kontrarozvědky (svazek vlastnoručních zpráv). Politik, 1946-54 poslanec Národního shromáždění za Československou stranu lidovou. 1951-61 technický úředník v podniku DEZA (Kovodílo). 1961-62 na základě vykonstruovaného obvinění vězněn, poté pracoval v dělnických profesích.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Norbert_Pexa)

PICHLÍK JIŘÍ, 1. 4. 1917 Protivín – 4. 11. 2010 Toronto, A „Petr“, 9958, 22147, od 9. 12. 1961 NZ Vinařice, 7. 12. 1962 – 18. 2. 1966 centrála kontrarozvědky (1 finanční svazek). Uzenář. V 60. letech vedoucí prodejny na Tylově náměstí v Praze, v lednu 1967 odešel do Vídně, v lednu 1968 do Kanady. Usadil se v Torontu,  vlastnil vyhlášený uzenářský podnik.  (http://zpravy.org/1/2011/05/Pichlici.html), (http://blog.novydomov.com/wp-content/uploads/2008/09/ND2010-24web.pdf)

POLÁK PETR, 14. 11. 1897 Příbram – 12. 5. 1955 Příbram, A „Petr“, 294, 7. 6. 1954 – 12. 5. 1955 StB Příbram. Ing., důlní odborník, podnikový ředitel Rudných dolů Příbram.  (Regionální osobnosti Příbramska 2010)

POPEL KAREL, 28. 1. 1905 – 19. 11. 1972, A rozvědky „Hrabě“, 40555, 15. 4. 1955 – 12. 4. 1957 (svazek vlastnoručních zpráv). Sportovní funkcionář. 1951-58 generální tajemník Československého olympijského výboru. 1954-60 předseda Mezinárodní kanoistické federace (ICF) a od 1960 doživotně čestný předseda. Zasloužil se o zařazení kanoistiky na program olympijských her. (http://www.ivokucera.com/encyklopedie/personality.php?id=20052)

PRCHLÍK VÁCLAV, 25. 8. 1922 Stráž nad Nežárkou – 16. 3. 1983 Praha, D VKR, 67230, 7. 2. 1973 – 1975(?) centrála VKR. Generálplukovník, politik, 1945-69 člen KSČ (vyloučen). 1955-58 náměstek ministra národní obrany, 1956-68 náčelník Hlavní politické správy ČSLA. Člen ÚV KSČ. 1960-68 poslanec Národního shromáždění ČSSR za KSČ. 1969 krátce poslanec SL FS, než byl vydán k trestnímu stíhání a zbaven poslaneckého mandátu.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Prchl%C3%ADk), (http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/123784)

PŘIBYL MIROSLAV, 23. 2. 1945 Jihlava – 17. 6. 2003 Příbram, D „Harmonika“, 39890, 3. 4. 1984 – 7. 12. 1989 StB Příbram. RNDr., hudebník, pracoval jako programátor Rudných dolů Příbram, od 1990 se věnoval plně hudbě, stál při vzniku Příbramského big bandu, spolupracoval s ČT, studiem M, skládal a aranžoval hudbu pro příbramské divadlo.  (Regionální osobnosti Příbramska 2010)

REINISCH KAREL, 24. 11. 1950 Praha, A „Maxim“, 23154, 28. 1. 1974 – 14. 7. 1978 StB Příbram. Hudebník. Od 1957 žil v Příbrami, společně s Jiřím Berkou působil jako neoficiální správce „příbramského mlejna“, stál u vzniku Blues bandu. 1985 emigroval do Austrálie.   (Regionální osobnosti Příbramska 2010)

REINEROVÁ-FODOROVÁ LENKA, 17. 5. 1916 Karlín (Praha) – 27. 6. 2008 Praha, A „Milena“, 528, 8. 6. 1954 – 5. 1. 1962 centrála kontrarozvědky (2 svazky vlastnoručních zpráv). Německy píšící spisovatelka, překladatelka, novinářka. 1958-70 šéfredaktorka časopisu Im Herzen Europas. Od 30. let členka KSČ. 2001 jí prezident Václav Havel udělil státní vyznamenání – Medaili Za zásluhy I. řádu, 2002 se stala čestnou občankou hlavního města Prahy, 2003 byla poctěna vysokým německým vyznamenáním – Goetheho medailí.   (http://cs.wikipedia.org/wiki/Lenka_Reinerov%C3%A1), (http://www.spisovatele.cz/lenka-reinerova), (http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=609423)

RYCHLÍK JIŘÍ, 7. 3. 1931 Plzeň, agent kontrarozvědky a rozvědky „Rytíř“, 3894, 10. 10. 1955 – 27. 12. 1956 centrála kontrarozvědky, do 11. 4. 1958 rozvědka, 1958 – 1962 důstojník rozvědky, do 1966 spolupracovník vojenské rozvědky „Vlám“, 500029, 28. 4. 1966 - 30. 10. 1968 spolupracovník rozvědky „Panec“, 44429. JUDr., publicista a překladatel. Vystudoval práva a stal se expertem v autorském právu. Pracoval v diplomatických službách, naposled jako ředitel zahraničních kulturních zařízení ČR. Hojně publikoval v rybářském tisku a redigoval almanach pražských rybářů. Překládal z vlámštiny (Vandeloo). Je autorem první a dosud jediné české monografie o Lucembursku.  (http://www.divadloschod.cz/val.atheny/?id=osobnosti&what=R)

SEČKÁŘ FRANTIŠEK, 1. 1. 1918 Louka – 30. 5. 1979, A + D „Atom“, 9770, 27. 7. 1964 – 8. 9. 1972 agent StB Olomouc, od 17. 6. 1976 důvěrník. Katolický kněz. 1964-71 kaplan v Olomouci u sv. Mořice, 1971 administrátor na Sv. Kopečku, 1972 až do své smrti administrátor v Potštátě. (http://www.historie.hranet.cz/pdf/vevoda2010.pdf)

SEDLÁČEK JIŘÍ, 20. 10. 1910 Jičíněves (okr. Jičín) – 29. 6. 1990 Český Krumlov, A VKR „Alexandr“, 30884, 30. 12. 1959 – 26. 3. 1968 15. motostřelecká divize. Ing., lesní inženýr, odborný publicista. 1949-59 zaměstnanec Státních lesů v Hradci Králové, 1959-70 pracoval na podnikovém ředitelství vojenských lesů a statků.  (http://aleph.svkhk.cz/F/?func=direct&doc_number=000090265&local_base=hka10&format=999)

SEMANČÍK IVAN, 22. 9. 1944 Eger (Maďarsko), A VKR „Michal“, 3961, 31. 3. 1982 – 13. 8. 1987 71. plrb. Ing., hudebník, od 1963 působí v řadě hudebních souborů a orchestrů na Dobříšsku a v Příbrami.  (Kalendárium regionálních osobností Příbramska 2009)

SKRUŽNÝ ROMAN ELMAR, 31. 10. 1932 Praha – 30. 3. 2004 Praha, spolupracovník VKR „Elmar“, 18885, 22. 12. 1958 – 30. 3. 1960 OVKR 2. BVS. Ing., neonacistický aktivista, čestný předseda občanského sdružení Národní aliance a funkcionář politické strany Pravá alternativa. V době komunistické totality se hlásil k členství v diverzní nástupnické organizaci SS. Po Sametové revoluci se politicky angažoval v neonacistickém hnutí a byl přispěvatelem řady periodik a řečníkem na mnoha demonstracích.  (http://skruzny.wordpress.com/),  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Roman_Skru%C5%BEn%C3%BD), (http://skruzny.wordpress.com/zivotopis/)

SUCHEVIČ SÁVA, 27. 11. 1920 – 22. 2. 2007, A „Přemysl“, 3749, 29. 8. 1958 – 30. 8. 1971 StB Ústí nad Labem. PhDr., odborník na úseku památkové péče a regionální historie, publicista.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Katedra_geografie_Univerzity_Jana_Evangelisty_Purkyn%C4%9B_v_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem)

SUCHEVIČ VÍT, 28. 2. 1951, D VKR, 64169, 13. 6. 1973 – 28. 9. 1974 VKR VÚ 5937 Plzeň, 19. MSD. 1975-85 (a znovu od 2000) profesionální diskžokej v Ústí nad Labem, současně pracoval v armaturce, nyní referent úřadu městského obvodu centrum. Od 28. 9. 1992 soukromý podnikatel, 14. 5. 1992 – 24. 5. 1995 jednatel a společník GARNI spol. s r.o., od 15. 1. 1996 společník SURRA, spol s r.o. Bydliště: Na stráni 680/20, Ústí nad Labem. (http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20120128-may-otazky-sefredaktora-vit-suchevic.html)

SŮSA JOSEF, 1. 3. 1914 Chlum u Sedlčan – 4. 3. 1988 Plzeň, spolupracovník VKR „Václav“, 11780, 10. 7. 1956 – 8. 11. 1964 centrála VKR a OVKR 46. SD. Voják, letec, střelec čs. 311. bombardovací perutě v Anglii.  (Kalendárium regionálních osobností Příbramska 2009)

SZABÓ LADISLAV (LÁSZLÓ), 11. 10. 1942 Komárno, A „Karel“, 29062, od 16. 3. 1988 KTS, od 10. 10. 1988 agent StB Domažlice a KS StB Plzeň. Kazatel Českobratrské církve evangelické. Působení: 1988-91 Kdyně na Šumavě, 1991-96 Dolní Bělá, 1996-2006 Krucemburk, 2009-2011 Plzeň, západní sbor.                               (http://krucemburk.evangnet.cz/kazatele-v-nasem-sboru.p13.html)

ŠÁNDOR ANDOR, 9. 7. 1957, důstojník vojenské rozvědky, 166661. Ing., brigádní generál. 1980-84 velitelské a štábní funkce u pozemních jednotek 20. msd KV, 1986-91 štábní funkce na Generálním štábu v Praze, 1991-95 zástupce přidělence obrany – vojenský přidělenec na ZÚ v Londýně, 1995-97 náčelník oddělení zahraničních vztahů, 1997-2001 náčelník odboru vojenské diplomacie a zahraničních vztahů Vojenské zpravodajské služby, 1. 5. 2001 – 25. 7. 2002 náčelník Vojenské zpravodajské služby, 2003-2006 bezpečnostní poradce předsedy ODS. Od 2009 prezident Lvího klubu Praha Orel. 2004-2007 člen představenstva NOEN, a.s. Bydliště: Terronská 896/52, Praha-Bubeneč.  (http://www.vzcr.cz/static/historie8p.aspx), (http://www.andorsandor.cz/cs/Profil-2.htm)

ŠILHANOVÁ JIŘINA, 28. 10. 1931, A „Svatava“, 9762, od 17. 7. 1964 KTS (KA), 9. 2. 1965 – 18. 6. 1971 agentka StB Ostrava. Do 1970 vedoucí technického oddělení v Ostravě, poté emigrovala do USA. V USA pracovala jako šatnářka v české restauraci, pak začala zastupovat české (posléze i německé a švýcarské) firmy a prodávat jejich výrobky v USA, poté si zařídila obchod s dárkovými předměty. Dlouhá léta pracovala jako pokladnice Bohemian Benevolent and Literary Asociation, podílela se na rekonstrukci Českého národního domu v New Yorku, zasloužila se i o možnost studovat češtinu na Kolumbijské univerzitě. 2012 jí byla udělena cena  Významná česká žena ve světě. (http://ona.idnes.cz/jirina-silhanova-vyznamna-ceska-ve-svete-fpm-/spolecnost.aspx?c=A121008_162750_spolecnost_jup), (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/212411058060926/obsah/220863-profil-jirina-silhanova-sager/)

ŠIMÁNĚ ČESTMÍR, 9. 5. 1919 Opava – 26. 7. 2012, do 1951 spolupracovník vojenské rozvědky „Anatom“ + informátor rozvědky „Marius“, „Maris“, 40191, 8. 6. 1954 – 28. 1. 1959. Prof. Ing., DrSc., jaderný fyzik, VŠ pedagog. 1947-49 studoval ve Francii, po návratu z Francie se stal vůbec prvním zaměstnancem Ústavu pro atomovou fyziku. Vybudoval laboratoř jaderné fyziky v pražské Hostivaři. Od 1954 ředitel Fyzikálního ústavu ČSAV a 1955-64 i první ředitel Ústavu jaderné fyziky v Řeži. Od 1964 přednášel na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (od 1977 vedoucí katedry jaderných reaktorů), kde byl 1967-72 děkanem. Na této fakultě působil celkem 40 let. 1961-64 ředitel divize technických dodávek a jaderných materiálů Mezinárodní komise pro atomovou energii ve Vídni. V této době působil také jako tlumočník při jednáních ruských a amerických vědců. 1956 se stal dlouhodobým členem vědecké rady Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy a 1973-77 zde působil jako zástupce ředitele.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cestm%C3%ADr_%C5%A0im%C3%A1n%C4%9B), (http://technet.idnes.cz/zemrel-cestmir-simane-0ub-/veda.aspx?c=A120824_110219_veda_mla), (http://atominfo.cz/2011/02/od-krystalky-k-mikroprocesorum-rozhovor-s-prof-cestmirem-simanem-jednim-ze-zakladatelu-ceske-jaderne-fyziky/)

ŠIMON JOSEF, 11. 10. 1923 Turnov – 15. 4. 2011 Kryry, A „Petr“, 4986, 15. 3. 1960 – 21. 5. 1968 StB Děčín. Katolický kněz. V 50. letech vězněn, 1957-77 administrátor farností Jiříkov a Filipov (okr. Děčín), 1977-2011 působil jako farář v Kryrech (okr. Louny).  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%A0imon_(kn%C4%9Bz)

ŠNOBL JAN, 14. 5. 1920 – 7. 6. 1999, IS rozvědky „Líska“, 42258, 27. 11. 1958 – 17. 4. 1968. Malíř, VŠ pedagog. Působnost: Kladno, Praha, Afrika, Evropa, Spojené státy americké.  (http://svk7.svkkl.cz/aRLreports/redo/redo176.htm)

ŠPINAR KAREL, 7. 10. 1917 Vlachovo Březí (okr. Prachatice) – 27. 12. 2010, A „Břevnovský“, 5216, 24. 10. 1958 – 10. 3. 1969 KS StB Praha. Kazatel Církve adventistů sedmého dne. Působení: České Budějovice, Tábor, Praha-Libeň, Roudnice nad Labem, Turnov, Železný Brod, Jičín. Dlouhodobě působil (od uvolnění poměrů v 50. letech do 1973) jako učitel Biblického semináře církve v Praze. (http://www.casd.cz/index.php?ID=2814)  

ŠUBRT JAN, 9. 6. 1925, A „Jenda“, 9803, 4. 2. 1959 – 11. 5. 1961 centrála kontrarozvědky (1 svazek vlastnoručních zpráv). Politik, odborný referent ministerstva techniky v obvodu Praha-Vršovice, 1960-68 poslanec Národního shromáždění ČSSR za Československou stranu socialistickou, 1969 poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění, tentýž rok emigroval a byl zbaven mandátu.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%A0ubrt) 

TRDLA JOSEF, 31. 12. 1925 Jablonec nad Nisou – 13. 9. 2009 Ústí nad Labem, A „Silvestr“, „Sylvestr“, 2606, 10673, 14111, 1. 7. 1958 – 22. 6. 1970 KS StB Hradec Králové, 17. 11. 1970 – 12. 5. 1980 StB Ústí nad Labem, 20. 5. 1980 – 29. 12. 1986 StB České Budějovice. Kazatel Církve adventistů sedmého dne. Působení: Poděbrady, oblast Hradce Králové, od 1969 Ústí nad Labem, Teplice, v 80. letech Českobudějovicko.  (http://www.casd.cz/index.php?ID=3977) 

TŘEŠŇÁK KAREL, 21. 2. 1949 Karlovy Vary, A + D VKR „Petr Řezníček“, „Vodák“, 41147, 58171, 28. 5.  1979 – 4. 6. 1980 agent 32. SB, 8. 1. 1984 – 4. 9. 1986 důvěrník centrály VKR. Kanoista – 1973 a 1975 mistr světa ve slalomu v závodu hlídek (spolu s Petrem Sodomkou a Jaroslavem Radilem). Při práci dálkově vystudoval FTVS a po ukončení studií nastoupil do ČÚV ČSTV, kde pracoval jako inspektor tréninkových středisek mládeže. 1982-85 trenér na Havaji, posléze emigroval.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_T%C5%99e%C5%A1%C5%88%C3%A1k_(kanoista)

VALENTA VLADIMÍR, 1. 3. 1935, A „Vladimír“, 15175, 20706, 1. 7. 1977 – 16. 11. 1977 KTS, 16. 11. 1977 – 25. 11. 1977 agent StB Příbram, 5. 6. 1978 – 19. 6. 1981 agent centrály kontrarozvědky. Ing., historik, publicista, autor biografické vzpomínkové publikace a článků o nedávné historii uranového průmyslu. Ekonom v příbramských uranových dolech. Od 1994 soukromý podnikatel – poradce. Bydliště: Hálkova 59, Příbram.   (http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_rzp.cgi?ico=45089001&jazyk=cz&xml=1), (Regionální osobnosti Příbramska 2010)

 VAŠEK ČENĚK, 21. 3. 1904 Sušice, do 30. 4. 1968 informátor „Slavoj“, 4157, StB Klatovy. Politik, 1945-46 poslanec Prozatímního Národního shromáždění za Československou sociální demokracii. 1945-48 starosta města Sušice, po únorovém převratu 1948 byl odvolán a později vězněn.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cen%C4%9Bk_Va%C5%A1ek) 

VESELÝ JAROSLAV, 8. 7. 1924 Příbram, do 15. 5. 1957 spolupracovník VKR „Jaroslav“. JUDr., Ing., metalurg, pedagog, lektor, soudní tlumočník, překladatel. Byl ředitelem Rudných dolů Příbram, působil na SEŠ a SPŠ Příbram.   (http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?IDosoby=97525), (Kalendárium regionálních osobností Příbramska 2009)

ZÁMEČNÍK KAREL, 1. 11. 1920 Bystré (okr. Svitavy) – 10. 1. 2007 Bystré, A + D „Záhorský“, 380, 496, 4984, 11397, 5621, 10077, 29. 3. 1955 - 14. 5. 1956 spolupracovník KS StB Pardubice, 14. 5. 1956 – 5. 10. 1959 agent StB Jáchymov, 5. 10. 1959 – 21. 5. 1960 agent KS StB Karlovy Vary a KS StB Plzeň, 21. 5. 1960 – 12. 2. 1962 agent centrály kontrarozvědky, 12. 2. 1962 – 16. 1. 1975 agent StB Svitavy, 16. 1. 1975 – 31. 1. 1983 důvěrník StB Svitavy + člen Lidových milicí č. 9597. 1945-48 redaktor Československého rozhlasu v Praze, poté se vrátil do Bystrého, kde působil jako regionální historik a publicista. 1954 zatčen a odsouzen z politických důvodů na 13 let do vězení. Byl nasazen do uranových dolů.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Z%C3%A1me%C4%8Dn%C3%ADk)

ZBOŘIL FELIX, 9. 1. 1916 Rychlov (Bystřice pod Hostýnem) – 11. 7. 1991 Brno, spolupracovník VKR „Karel V.“, 35488, 17. 11. 1958 – 4. 3. 1971 OVKR KVS Gottwaldov (Zlín) a KVS Brno. Za války krátce stíhací letec v RAF, než musel pro zdravotní důvody letectvo opustit. 1945-49 vedoucí armádní redakce v armádním rozhlase, 1949-50 tiskový referent v n. p. Sklo a porcelán, 1950-55 manuální práce, 1 rok vězněn, od 1955 do začátku 60. let pracoval v IMPREGNA v Bystřici pod Hostýnem, do 1964 pracoval v Technickoekonomické informace (TEI) v Přerovských strojírnách, 1964 se odstěhoval do Brna, kde pracoval ve Šmeralových závodech, později se vrátil do Přerovských strojíren. V důchodu pracoval jako nezávislý tlumočník a překladatel. Příležitostně pracoval pro Brněnské výstavy a veletrhy. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Felix_Zbo%C5%99il), (http://cz-raf.hyperlink.cz/Bio/zboril.html), (http://zboril-felix.wz.cz/valecny_zivotopis.html)   

 ZVĚŘINA FRANTIŠEK, 13. 4. 1903 Bezděčín – 12. 12. 1978 Mladá Boleslav, A „Bezděz“, 3583, 8. 8. 1957 – 12. 4. 1963 StB Mladá Boleslav (1 svazek vlastnoručních zpráv). Politik, 1946-48 poslanec Ústavodárného Národního shromáždění za Československou stranu lidovou. Zemědělec, do 1950 soukromě hospodařil v obci Bezděčín na Mladoboleslavsku, 1950-78 člen místního JZD (1950-52 předseda). 1963 odešel do důchodu. 1954-55 vězněn po vykonstruovaném obvinění.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Zv%C4%9B%C5%99ina)

 

NA OVĚŘENÍ

??  BĚHOUNEK FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 28. 10. 1898 Praha – 1. 1. 1973 Karlovy Vary, do 5. 7. 1953 A StB Praha, 853, 11. 7. 1963 – 21. 10. 1963 kandidát informátora StB Praha 2. Prof. Dr., DrSc., fyzik, spisovatel. Od 1951 vedl Onkologický ústav, 1955 stál u zrodu Fakulty technické a jaderné fyziky UK, kde založil a vedl katedru dozimetrie a aplikace ionizačního záření (1963-71). Od 1956 expert ministerstva zahraničních věcí v UNESCO pro výzkum atomového záření. Akademik ČSAV. Vyznamenání: Řád práce, Řád republiky.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_B%C4%9Bhounek), (http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=1&name=B%EChounek+Franti%B9ek)

Z   BEZOUŠKA JIŘÍ, v registru zaznamenáno 1. 11. 1912, nar. 11. 11. 1912 Příbram – 15. 10. 1995 Praha, D „Bouška“, 9333, 30. 5. 1975 – 8. 3. 1985 centrála kontrarozvědky. Ing., statistik, demograf, publicista, člen Rady ekonomického výzkumu, zakladatel časopisu Demografie, autor odborných prací. Ing. uvedeno i v registru. V pol. 50. let evidenční svazek se správným datumem narození. (Regionální osobnosti Příbramska 2010)

??  HÝŽA BEDŘICH, datum narození v registru neuvedeno, nar. 4. 5. 1894 Špičky – 20. 5. 1968 Nový Jičín, A „Hradecký Jindřich“, 2122, 1. 6. 1955 – 2. 7. 1956 StB Ostrava 3. odbor, StB Nový Jičín a KS StB Brno. Katolický kněz. Působení: Brno, Nový Jičín, Olomouc, Uherské Hradiště, Zábřeh. Do 2. 11. 1955 byl veden StB Ostrava 3. odbor osobní svazek se správným datumem narození, od 12. 12. 1959 byl veden StB Nový Jičín signální svazek se správným datumem narození.                                                              (http://osobnosti-moravy.eu/osobnosti/default/DataGrid-page?DataGrid-page=5&id=AygnJmtu77uwlmSs%2BarSlp5Wz8bnwErkQktmt7ivuoA%3D&order=5&asc=0

??  MALINA FRANK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 2. 10. 1912 Brenham (USA) – 9. 11. 1981 Bolougne-sur-Seine u Paříže, do 1950 spolupracovník vojenské rozvědky „Olivový“. Ing. Dr., americký vědec s českými kořeny, raketový konstruktér. 1947 se kvůli honu na levicově smýšlející (mccarthismus) přestěhoval do Paříže a začal působit v UNESCO, kde pracoval do 1953 ve vedoucích funkcích, orientovaných na spolupráci ve vědě a technice. Od 1963 prezident Mezinárodní astronautické akademie. Ing. a Frank uvedeno i v registru.  (http://technet.idnes.cz/prvni-raketa-cechoamerican-frank-malina-fcw-/tec_vesmir.aspx?c=A121002_144553_tec_vesmir_vse

??  MATÝSEK FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 30. 1. 1906 Opava – 1. 6. 1972 Opava, A „Alfa“, 3634, 4. 10. 1958 – 22. 4. 1961 StB Opava, referát 3 (zaznamenáno Matýšek). Politik, 1946-48 poslanec Národního shromáždění za Československou stranu lidovou. 1949 vězněn, 1951-54 PTP, poté působil v Krnově jako účetní. 3. 12. 1959 StB Opava, referát 3 zavedl na Františka Matýska pozorovací svazek se správným datumem narození.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Mat%C3%BDsek)

??  MELAN MOJMÍR, datum narození v registru neuvedeno, nar. 22. 5. 1922 Znojmo – 19. 9. 2000 Stará Boleslav, A „Melich“, 659, 3638, do 16. 1. 1954 agent KS StB Liberec, do 17. 10. 1958 agent centrály kontrarozvědky, 22. 6. 1965 – 20. 1. 1966 kandidát agenta KS StB Ústí nad Labem, 9068. Římskokatolický kněz. Působil ve farnostech Kováň (okr. Mladá Boleslav), Rumburk (okr. Děčín), Varnsdorf (okr. Děčín), Zákupy, Velenice, Brenná (vše okr. Česká Lípa, kraj Liberecký), od 1965 kanovník katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích. V Litoměřicích byl kancléřem konzistoře a vikářem. Od 1967 duchovní správce v Děčíně-Podmoklech. Jako kněz – důchodce odešel do Bohušovic nad Ohří a potom na Kováň. Závěr svého života prožil v Kněžském domově sv. Václava ve Staré Boleslavi. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Mojm%C3%ADr_Melan)

??  HOSTIČKA BEDŘICH, datum narození v registru neuvedeno, nar. 9. 4. 1914 Praha – 30. 9. 1996 Egg u Curychu (Švýcarsko), v 1. pol. 50. let A centrály kontrarozvědky, 102. JUDr., právník, funkcionář ČSL. Odsouzen na 28 let v procesu s Miladou Horákovou, 1963 podmínečně propuštěn, do 1968 dělník u Staveb silnic a železnic v Rakovníku, 1968 emigroval do Švýcarska. Pracoval v Creditbank a byl činný v řadě exilových sdružení. JUDr. uvedeno i v registru.  (http://www.csds.cz/cs/g6/2071-DS.html)

 

VÝSADKÁŘI ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČERNOTA JOSEF, 1. 8. 1916 Břeclav – 26. 7. 2001 Břeclav, spolupracovník VKR „Černý“, 7003, 24955, do 22. 8. 1956 a 11. 8. 1959 – 7. 3. 1960 KVS Liberec. Jako člen skupiny Wolfram byl vysazen 14. 9. 1944 u obce Morávka v okrese Frýdek-Místek. Po válce v armádě zůstal, 1948 byl povýšen na štábního kapitána, v říjnu 1950 byl bez udání důvodu z armády propuštěn. V dalších letech pracoval jako řidič, pomocný dělník, seřizovač textilních strojů, skladník v Mimoni a jejím okolí, později vystudoval stavební průmyslovku a pracoval v Břeclavi u podniku Povodí Moravy. 1965 byl povýšen na majora  výsadkových služeb. Člen KSČ. Je považován za zakladatele výsadkového vojska u nás. 1947 velel výsadkovému kursu HGN izraelských vojáků – Haganah.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C4%8Cernota),                                       (http://www.v-klub.cz/view.php?cisloclanku=2005040315), (http://www.lib.cas.cz/parasut/cernota.htm)

HANUŠ VLADIMÍR, 25. 8. 1912 Uherský Brod – 1988 Praha, A „Pavel“, 9941, 30. 11. 1961 – 27. 7. 1966 StB Praha 6. Velitel skupiny Churchman, výsadek se neuskutečnil. 1949-58 profesor taktiky a operačního umění na Vysoké škole válečné, 1958 škola zrušena a odešel z armády v hodnosti plukovníka.  (http://www.lib.cas.cz/parasut/hanus.htm)

HARIŇ JOZEF, 11. 10. 1921 Ružomberok – 22. 6. 2007 Štiavnička, D „Jozef“, 16222, 21. 5. 1985 – 1987 KS StB Banská Bystrica + velmi pravd. A „Rodina“, 1679, kolem 19. 11. 1953 KS StB Žilina. Jako šifrant skupiny Embassy byl vysazen 21. 12. 1944 u obce Prostějovičky. Působil v partyzánském oddílu Rodina. Po válce pracoval v Ružomberoku na různých administrativních pozicích až do důchodu. Ružomberok leží v Žilinském kraji.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jozef_Har%C3%AD%C5%88), (http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/61382)

HLÁSENSKÝ KLEMENT, 11. 10.  1916 Šlapanice – 5. 12. 1996 Šlapanice, do 21. 5. 1956 spolupracovník VKR „Menťa“ (od 1949 rezident) + do 1955 A „Mirek“, 956, 14549, KS StB Brno (působil už od 1946 v Brně proti bývalým parašutistům jako agent-provokatér D-8006 – „Duby“, reg. č. 8006). Velitel skupiny Rothman, výsadek se neuskutečnil. 1947-49 národní správce Knihařství a výroby krabic L. Pollak v Brně, 1949 krátce vysazen do Rakouska, odkud se vrátil s legendou západního agenta a následně provokoval lidi k protikomunistické činnosti. Nebezpečný agent, přivedl do vězení spoustu lidí. Od 1951 pracoval převážně v Závodě na valivá ložiska a traktory n. p. Brno (od 1962 vedoucí nabídkového oddělení). Kariéru mu dvakrát přerušilo odsouzení – 1955 za nedbalostní trestný čin, 1963 za hospodářský trestný čin (po odsouzení pracoval jinde v dělnických profesích). 1968-70 patřil k vůdčím osobnostem šlapanického skautingu. Byl vůdcem jednoho z oddílů a členem Okresní rady Junáka. Po 1970 jako jediný místní skautský funkcionář přešel do PO SSM, kde působil. Od 1945 člen KSČ, od 1958 člen Lidových milicí a Svazu československo-sovětského přátelství a vedl politickou přípravu branců ve Svazarmu. 1995 byl povýšen na podplukovníka v. v. Ostatní vojáci postižení jeho činností agenta v rámci rehabilitací povýšeni nebyli. (!) (http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/policie/udv/securita/sbornik14/sbornik14.pdf), (http://www.slapanice.cz/vyznamne-osobnosti/), (http://www.lib.cas.cz/parasut/hlasensky.htm)

HOFMAN KAREL, 30. 8. 1923 Hronov, A + I „Karel“, 5095, 9455, 29. 9. 1958 – 20. 6. 1961 agent KS StB Praha (1 svazek vlastnoručních zpráv), obnoveno 23. 4. 1964, 4. 2. 1966 – 11. 6. 1968 informátor StB Louny. Cvičen Američany v Bari, výsadek se neuskutečnil. 1948-50 střídavě voják a úředník v Praze, od 7. 11. 1950 úředník ministerstva těžkého strojírenství. Ve strojírenství setrval až do důchodu.  (http://www.lib.cas.cz/parasut/hofman.htm)

HUBL KAREL, 26. 3. 1919 Ruzyně u Prahy, D, 18333, 30. 3. 1972 – 14. 10. 1974 KS StB Praha. Člen skupiny Four Square, výsadek se neuskutečnil. Po válce pracoval celý život jako hasič z povolání – 1946-70 člen útvaru na státním letišti Praha, 1971-74 velitel požární čety (pak oddílu) Mototechna-Stodůlky.  (http://www.lib.cas.cz/parasut/hubl.htm), (http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/26880)

CHRAMEC JOZEF, 4. 1. 1922 Mýto pod Ďumbierom – 17. 1. 1994 Praha, A „Kurýr“, 847, 7250, 30. 6. 1954 – 5. 8. 1954 centrála kontrarozvědky a StB Praha – sever (1 vlastnoruční zpráva). Jako člen skupiny Courier-5 byl vysazen 15. 9. 1944 u Liptovské Mary. Po 1948 pracoval jako řezník v Praze, po výkonu trestu za vykonstruovaný případ sabotáže nastoupil jako dělník do Avie v Praze, kde pracoval až do důchodu.  (http://www.lib.cas.cz/parasut/chramec.htm), (http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/61375), (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jozef_Chramec)

KLEMEŠ JAROSLAV, 31. 1. 1922 Čadca, A „Josef“, 4314, 28. 3. 1959 – 27. 2. 1962 StB Ústí nad Labem. Jako radiotelegrafista skupiny Platinum – Pewter byl vysazen 17. 2. 1945 u Nasavrk. Po válce zůstal v armádě, 1950-52 vězněn, po propuštění pracoval v dělnických profesích – skladník, závozník, řidič ČSAD v Ústí nad Labem. 2. 5. 1968 byl rehabilitován a byla mu vrácena hodnost i vyznamenání. 16. 12. 2011 byl jmenován čestným občanem Ústí nad Labe.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Kleme%C5%A1), (http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/46706/video-chteli-jsme-byt-neco-platni-rika-general-jaroslav-klemes-posledni-zijici-ucastnik-vysadku-nad-protektoratem.html)

KRIST JOSEF, 30. 6. 1921 Vilantice, okr. Jaroměř – 20. 2. 1985, spolupracovník VKR „Kovář“, 29262, 19. 11. 1958 – 24. 3. 1960 9. TD. Člen skupiny Four Square, výsadek se neuskutečnil. Po válce zůstal v armádě. 1950-51 velitel čety a roty, později náčelník štábu praporu. 1971 přeložen do zálohy ze zdravotních důvodů v hodnosti podplukovníka.  (http://www.lib.cas.cz/parasut/krist.htm), (http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/26880)

PAJER MIROSLAV, 26. 7. 1920 Okrouhličtí Dvořáci, okr. Havlíčkův Brod - 1970, A „Posista“, 2205, 9426, 25. 10. 1954 – 28. 3. 1956 centrála kontrarozvědky a centrála VKR (1 svazek vlastnoručních zpráv). Byl cvičen Američany v Bari, výsadek se neuskutečnil. Po válce vykonával různá civilní zaměstnání, nakonec jako vedoucí lomu na těžbu kamene.  (http://www.lib.cas.cz/parasut/pajer.htm)

RUML VLADIMÍR, 11. 8. 1921 Kovansko, okr. Nymburk – 4. 9. 2000, A „Jirka“, 4280, 14. 3. 1958 – 8. 8. 1963 StB Nymburk. Člen skupiny Rothman, výsadek se neuskutečnil.  (http://www.lib.cas.cz/parasut/ruml.htm), (http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/26880)

SVOBODA KAREL, 18. 10. 1912 Slaný – 3. 4. 1982 Praha, A „Kapr“, 404, 4076, 8. 6. 1954 – 2. 8. 1957 KS StB Praha a centrála kontrarozvědky. Původně cvičen pro výsadek Anthropoid, kvůli zranění odvolán a vycvičen jako radista výsadku Wolfram. 14. září 1944 byl vysazen poblíž obce Morávka v okrese Frýdek-Místek, 16. září 1944 zatčen gestapem. Po 1948 pracoval na hydrometeorologické stanici na Ruzyni a následně v Hydrometeorologickém ústavu v Komořanech. 9. května 1965 byl povýšen do hodnosti poručíka a následně nadporučíka pěchoty. Odpovědný za smrt odbojáře Václava Knotka 16. 6. 1948.  (http://www.lib.cas.cz/parasut/svoboda.htm),  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Svoboda_(v%C3%BDsadk%C3%A1%C5%99)), (http://www.v-klub.cz/view.php?cisloclanku=2005040405), (http://www.majorzeman.eu/skutecnosti/395-dil-12-1955-klet)

ZUVAČ STANISLAV EMANUEL, 8. 9. 1906 Malšice – 23. 11. 1962 Praha, A „Demokrat“, 5, 1068, 2. 6. 1954 – 22. 2. 1956 centrála kontrarozvědky a KS StB Praha, 20. 3. 1962 – 23. 11. 1962 StB Kladno. Jako člen skupiny Potash vysazen 5. 5. 1944 u obce Ostrata na Zlínsku, 9. 5. 1944 zatčen gestapem. Po 1948 pracoval jako úředník v Kladně, 1952 zatčen a několik týdnů držen ve vazbě bez udání důvodu, po propuštění se vrátil do Kladna a pracoval jako úředník v SONP.  (http://www.lib.cas.cz/parasut/zuvac.htm), (http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Zuva%C4%8D), (http://vladimirkroupa.blog.idnes.cz/c/89521/Slouzim-vlasti-Operace-POTASH.html)

Poznámka: Do seznamu by mohl být zařazen i JAROMÍR NECHANSKÝ, 1950 popravený komunisty. Příběh velitele skupiny Platinum – Pewter, který po válce pracoval pro obě strany, je zveřejněn například zde:
(http://www.ivysehrad.cz/recenze/znameni-trojskeho-kone-zivotni-pribeh-majora-jaromira-nechanskeho-pravo/)

 

NA OVĚŘENÍ

??  FACUNA ANTONÍN (ANTON), datum narození v registru neuvedeno, narozen 1. 2. 1920 Horné Jaseno, okr. Martin – 1980 Bratislava, A „Fraňo“, 464, 11. 6. 1954 - 27. 6. 1956 KS StB Bratislava. Jako tlumočník americké skupiny Day byl vysazen 7. 10. 1944 na letišti Tri duby u Zvolena. Po 1948 pracoval jako zeměměřič, na Povereníctvu obchodu v Bratislavě, kolaudátor v investorském útvaru, 1968-72 ředitel podniku Butiker. Předseda Zväzu Cigánov-Rómov.  (http://www.lib.cas.cz/parasut/facuna.htm), (http://spravy.pravda.sk/kto-vlastne-bol-anton-facuna-d19-/sk_domace.asp?c=A100816_110823_sk_domace_p12)

??  GRAJZEL JÁN, datum narození v registru neuvedeno, narozen 3. 2. 1920 Zvolen – 10. 2. 1994 Praha, A „Bar“, 10. 6. 1954 – 24. 9. 1955 StB Ostrava. Jako radista skupiny Embassy byl vysazen 21. 12. 1944 u obce Prostějovičky, 23. 12. 1944 zatčen gestapem. Bydlel na Ostravsku. 17. 9. 1955 jeho svazek předán KS StB Brno. KS StB Brno (pod poznámkou StB Ostrava) vede do 26. 4. 1956 osobní svazek se správným datumem narození.  (http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/61381), (http://www.lib.cas.cz/parasut/grajzel.htm)

??  CHRASTINA BŘETISLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 25. 5. 1901 Hodonín – 11. 6. 1971 Vítkov, A „Eda“, 284, 2137, 17. 6. 1954 – 5. 12. 1958 KS StB Olomouc a StB Vítkov. Jako velitel skupiny Spelter byl vysazen 5. 5. 1944 poblíž Kramolína u Třebíče. Po válce pracoval jako advokát, 1950 byl zatčen a 27 měsíců vězněn na Mírově, po propuštění pracoval jako ohýbač železa v Železárnách v Olomouci,  poté jako právník u JEDNOTY ve Vítkově. (http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99etislav_Chrastina), (http://www.lib.cas.cz/parasut/chrastina.htm)

??  MACHOVSKÝ-VRBKA JOSEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 30. 9. 1917 Grešlové Mýto (okr. Znojmo) – 10. 8. 1991 Břeclav, A „Borek“, 17, 2. 6. 1954 (pravd. i dříve – viz poznámka převeden) – 7. 6. 1955 centrála kontrarozvědky, od 7. 6. 1955 svazek předán VKR. Jako radista skupiny Potash byl vysazen 5. 5. 1944 u obce Ostrata na Zlínsku. Po 1948 úředník, pracovník ostravských dolů, 1952 zatčen a na základě vykonstruovaného obvinění držen čtyři měsíce ve vazbě, po propuštění pracoval ve sklárnách Kavalier v Sázavě a ve Frutě. 1968 emigroval, ale již počátkem 70. let se vrátil do vlasti. 1946 si své jméno změnil na památku svého padlého kamaráda Františka Vrbky. V registru uvedeno Machovský-Vrbko.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Machovsk%C3%BD-Vrbka), (http://vladimirkroupa.blog.idnes.cz/c/89521/Slouzim-vlasti-Operace-POTASH.html)

Z  NOVOTNÝ RUDOLF, v registru zaznamenáno 28. 10. 1914, narozen 28. 12. 1914 Kbel – 29. 12. 1953 Brno, do 1952 spolupracovník vojenské rozvědky „Nástrojař“. Jako radiotelegrafista skupiny Spelter byl vysazen 5. 5. 1944 poblíž Kramolína u Třebíče. Od konce roku 1945 do roku 1948 vykonával funkci radisty na československém velvyslanectví v Paříži, v srpnu 1948 byl jmenován velitelem štábu pěšího pluku ve Znojmě, v září téhož roku byl povýšen do hodnosti kapitána pěchoty, v roce 1951 do hodnosti majora pěchoty. Major
uvedeno i v registru.  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Novotn%C3%BD)

??  ŠIROKÝ FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, narozen 23. 2. 1912 Kamenice u Jihlavy – 5. 5. 1965 Jihlava, do 16. 8. 1956 spolupracovník VKR „Šeda“, 5065. Jako člen skupiny Calcium byl vysazen 4. 4. 1944 u Čejkovic. 1946-49 působil jako národní správce podniku Masného průmyslu v Kostelci u Jihlavy, 11. 6. 1949 zatčen a za protistátní činnost ve vykonstruovaném procesu odsouzen ke čtyřem letům těžkého žaláře. Z Jáchymova byl propuštěn na amnestii 1953, poté pracoval jako svářeč a stavební dělník u OSP Jihlava. Svazek předán KS StB Brno.  (http://www.lib.cas.cz/parasut/siroky.htm),
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_%C5%A0irok%C3%BD)

??  TRPÍK FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, narozen 11. 10. 1914 Slezská Ostrava – 30. 5. 2000 Rožnov pod Radhoštěm, A „Hašpica“, 5810, 14. 3. 1960 – 3. 1. 1963 StB Vsetín. Jako radista skupiny Glucinium byl vysazen 3. 7. 1944 poblíž obce Purkarec u Českých Budějovic, zatčen 27. 7. 1944. Od 1949 pracoval jako dělník v gumárnách, do důchodu odešel 1970 jako mistr. Po celý život se věnoval pěstování jablek, 1953 vyšlechtil novou odrůdu jablek Rožnovské citrónové. Žil v Rožnově pod Radhoštěm, okres Vsetín. Registrován i svazek prověřované osoby se správným datumem narození vedený StB Vsetín.  (http://www.lib.cas.cz/parasut/trpik.htm), (http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Trp%C3%ADk)

??  VYSKOČIL LADISLAV, datum narození v registru neuvedeno, narozen 6. 4. 1913 Smržné, okr. Havlíčkův Brod – 8. 7. 1996, A „Vacek Ladislav“, 1906, 13. 7. 1956 – 20. 3. 1963 StB Trutnov. Člen skupiny Churchman, výsadek se neuskutečnil. V armádě zůstal do 1956 – nakonec zastával funkci náčelníka ÚVS MNO Čeladná. 28. 1. 1956 přeložen do zálohy (hodnost kapitán) a odstěhoval se do Starých Buků u Trutnova. 27. 3. 1956 – 6. 4. 1973 pracoval jako dělník v n. p. Texlen. 9. 5. 1965 major v záloze, nakonec pplk. (http://www.lib.cas.cz/parasut/vyskocil.htm), (http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/26880)

 

hlavna stranka