Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť

OSOBY, JEJICHŽ JMÉNA JSOU SHODNÁ SE JMÉNY SPOLUPRACOVNÍKŮ STB, AVŠAK DOSUD SE NEPODAŘILO OVĚŘIT JEJICH PŘESNÉ DATUM NAROZENÍ

VYSVĚTLIVKY:

Z  zaznamenána malá odchylka v datumu narození (odchylky vzniklé pravděpodobně při rychlé přípravě vydání seznamů

spolupracovníků StB do tisku, část z chyb v datumu narození připadá na nepřesné údaje v encyklopediích, možné je i nepřesné zaevidování dotyčného do registru svazků).

S rok narození souhlasí, den a měsíc doposud neznámý.

? souhlasí jméno a příjmení, datum narození se doposud nepodařilo ověřit

?? souhlasí jméno a příjmení, datum narození v registru neuvedeno

U všech skupin (Z, R, ?, ??) platí: Souhlasí-li krycí jméno s činností osoby či souhlasí-li krajská správa StB, stoupá výrazně pravděpodobnost, že se jedná o dotyčnou osobu. Pravděpodobnost také stoupá, jedná-li se o neobvyklé jméno.

Dvojčíslí na konci registračního čísla udávají krajskou správu StB: 01 – Praha, 02 – České Budějovice, 03 – Plzeň, 04 – Ústí nad Labem, 05 – Hradec Králové, 06 – Brno, 07 – Ostrava, 08 – Bratislava, 09 – Banská Bystrica, 10 – Košice, 88 – centrála, 99 – správy krajů zrušených v roce 1962 (Karlovy Vary, Pardubice, Gottwaldov /Zlín/, Liberec atd.), 38 agentura vojenské kontrarozvědky. Kde souhlasí správa StB, je vyznačeno tučně, v ostatních případech se jedná zpravidla o centrálu.

A – agent, TS – tajný spolupracovník, D – důvěrník, R – rezident, DPB – držitel propůjčeného bytu.

 

Tento seznam je pouze orientační a slouží k dalšímu ověření datumů narození. Některé osoby (ze všech skupin) nemusí mít s StB nic společného, protože se může jednat o jiné osoby. Podle indicií a pomocných znaků (krycí jména, krajské správy, životopisy, cesty do zahraničí, vyznamenání) to však vypadá, že drtivá většina měla na StB vazby.

 

? BÄCK TOMÁŠ, 16. 6. 1948, A + TS “Pstruh”, “Šamot”, 2613407. Ing., 1. 10. 1990 - 21. 7. 1993 ředitel s. p. DISAM? 10. 11. 1992 - 14. 1. 1994 jednatel DISAM SYSTEMS, spol. s r. o., 14. 1. 1994 – 17. 5. 1995 předseda představenstva DISAM SYSTEMS a. s. (likvidace), jednatel DISAM SAFETY, s. r. o., jednatel a společník TVG, spol. s r. o., člen předst. SCIENCE SYSTEMS (CR) a. s. Soukromý podnikatel v oboru poskytování software. Bydliště: Zelená 55, Ostrava 1. 07 na konci registračního čísla znamená KS StB Ostrava. (www.justice.cz), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

? BALEJ EMIL, 15. 7. 1940, A “Pavel”, 2425307. Ing., 2000 konkursní správce TRILAM CZ, s. r. o. a Gemec s. r. o.? 10. 1. 1994 člen představenstva PMS Přerov a. s. (tehdy MORAVSKOSLEZSKÉ PIVOVARY PŘEROV), 22. 1. 1992 – 9. 10. 1992 člen předst. a 9. 10. 1992 – 9. 12. 1993 člen dozorčí rady CEMOS Ostrava, a. s., 19. 11. 1993 – 19. 10. 1994 člen a 19. 10. 1994 – 18. 4. 1995 předseda představenstva RAŠKA, a. s. (konkurs), 1. 12. 1993 – 8. 11. 1995 člen předst. Limaset, a. s. Soukromý podnikatel – ekonomické, finanční a organizační poradenství. Bydliště: Markova 28, Ostrava-Zábřeh. 07 – KS StB Ostrava. (www.justice.cz), (www.infomfcr.cz/ares)

? BALNAR ALEŠ, 2. 2. 1966, A “Dopisovatel”, 2902507. 2000 jednatel a společník AB VIDEO, s. r. o. (likvidace)? Soukromý podnikatel. Bydliště: Bartoníčkova 5, Opava. OO-MV Opava. (www.justice.cz), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

BLAHOŽ OTAKAR, zaznamenáno 5. 1. 1955, narozen 5. 10. 1955, A “David”, 3129307. Ing., jednatel a společník ANMAT TRADING spol. s r. o. Dříve jednatel PILUS IP s. r. o. (likvidace). Bydliště: Pjanovova 25/2729, Ostrava 3 – Zábřeh. (www.justice.cz)

S BLASTOWITSCHKOVÁ MARIA THEREZIA, 1. 1. 1920, TS “Marina”, 1068299. Za svobodna Marie Tomšů z Vizovic na Zlínsku. Za války se provdala za státního návladního u německého mimořádného soudu Kurta Blaschtowitschku, který byl po válce urychleně popraven, protože věděl o mnoha komunistech, kteří za války pracovali pro gestapo. Po válce byla odsunuta, později se vrací. (Jaroslav Pospíšil: Hyeny, 1996. /Str. 66./)

S BLECHA LUBOMÍR, 14. 2. 1931 – 3. 12. 2003, A "Jakub", 2137288. Katolický kněz, působil v Praze. (Zpravodaj pražské arcidiecéze, leden 2004)

? BOHDÁLEK PŘEMYSL, 6. 7. 1937, A “Otakar”, 3160706. 20. 10. 1993 – 4. 10. 1995 člen dozorčí rady Obchodní dům PRIOR Jihlava, a. s.? Bydliště: U hřbitova 16, Jihlava. OO-MV Jihlava (www.justice.cz)

Z BRÄUNER VILÉM, zaznamenáno 12. 11. 1912, narozen 12. 11. 1917 – 7. 10. 1988, TS "Bayer", KS StB Brno. Archivář – Brno. (Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000)

? BUŠA JOSEF, 26. 12. 1931, D “Josef”, 1331601, 2292988. 12. 10. 1982 – 5. 9. 1994 zástupce ředitele Výzkumného ústavu výrobního družstevnictví? Bydliště: Prokopovo nám. 3, Praha 3-Žižkov. (www.justice.cz)

CAFOUREK VLADIMÍR, zazn. 24. 7. 1954, nar. 23. 7. 1954, A VKR “Dáša”, 1001938. Ing., místopředseda předst. Družstvo Jungmannova 1394/1395 v likvidaci? (likvidace) , místopředseda předst. Bytové družstvo STŘED NERATOVICE. Bydliště: Jungmannova 1394, Hradec Králové. (www.justice.cz)

? CIBULEC JAROMÍR, 12. 9. 1960, A “Olin”, 3049607. RNDr., 5. 3. 1992 – 30. 5. 1994 předseda představenstva LISS, a. s. a 9. 9. 1992 – 8. 6. 1994 předseda představenstva TCB, a. s.? Bydliště: Zubří 6, okr. Vsetín. (www.justice.cz)

? COUF MILOSLAV, 23. 12. 1931, A “Navrátil”, 1661301. Ing., 1. 7. 1992 – 8. 8. 1997 jednatel DeTeWe-Telecom, spol. s r. o. a společník TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, s. r. o.? Bydliště: Výstupní 16, Praha 10. (www.justice.cz)

COUFAL MIROSLAV, zazn. 9. 8. 1947, nar. 9. 9. 1947, A VKR “Lafouc”, 365038. Od 1. 3. 1999 člen představenstva Bytové družstvo Karla Štěcha 22? Bydliště: Karla Štěcha 22, České Budějovice. (www.justice.cz)

? DAVÍDEK FELIX, 12. 1. 1921, A “Malík”, 1534306. Biskup tzv. skryté církve? 1940 absolvoval církevní gymnázium v Brně. (www.jaroska.cz)

? DOBIÁŠ JOSEF, 18. 9. 1918, A “Vikář”, 1014104. Vikář římskokatolické církve? Spolu s jinými duchovními-kolaboranty (ze 66 vyznamenaných lze najít 63 v seznamech) obdržel 1985 od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození. (Vděčnost i závazek, 1985.)

? DROPKA MILAN, 28. 4. 1942, A “Ondrej”, 2695601. Ing., 2000 (od 20. 10. 1992) společník BONFIRE v. o. s.? Bydliště: Varšavská 23, Praha 2. OO-MVNymburk. (www.justice.cz)

? FRIEDLOVÁ KARLA, 29. 7. 1947, A “Petr”, 3022807. 2000 jednatelka a společnice BAFT, spol. s r. o. (likvidace)? Bydliště: Na kopci 2684, Frýdek-Místek. OO-MV Frýdek-Místek. (www.justice.cz)

? FRINTA ZDENĚK, 23. 7. 1946, A “Aleš”, "Technik", 4460101. Ing., 24. 7. 1992 – 25. 10. 2000 místopředseda představenstva Družstvo Pštrossova 25? Bydliště: Pštrossova 25, Praha 1. (www.justice.cz)

FRONČEK DALIBOR, zazn. 14. 6. 1954, nar. 19. 6. 1954, A “Pobožňák”, 28488907. Doc. RNDr., CSc., PhD., 23. 7. 1999 – 21. 2. 2000 místopředseda Basketbalový klub Opava a. s. Bydliště: J. Adamsové, Opava. (www.justice.cz)

? FULNEČEK PETR, 26. 11. 1961, A + TS “Alan Dyk”, “Fulnek”, 2973807. Dříve společník BIPEX spol. s r. o.? Bydliště: E. Famíry 6049, Ostrava-Poruba. (www.justice.cz)

? GLOGAR ANTONÍN, 17. 10. 1950, A “Favorit”, 3008007. Katolický jáhen v Novém Jičíně? (www.doo.cz)

S CHYTROVÁ SIMONA, 13. 7. 1962, A “Nina”, 3892201. Herečka - 1983-91 Semafor, čs. reprezentantka v gymnastice, manželka režiséra Víta Olmera. Od 12. 9. 2000 soukromá podnikatelka. Bydliště: Lesnická 1158/8, Praha 5. (MfD 19. 6. 2002), (wwwinfo.mfcr.cz/ars)

? JABLONICKÝ PAVOL, 5. 11. 1952, důstojník VKR, 163600. Kulturista? Věk přibližně odpovídá.

KARÁSEK JAN, zazn. 23. 3. 1927, nar. 23. 2. 1927, A “Slávek”, 988106. Ing., brněnský rodák, filatelista, publicista. 1950-58 stavbyvedoucí, 1958-82 vědecko-výzkumný pracovník a vedoucí oddělení VÚ pozemních staveb Praha. Cesty do zahraničí. Od 1990 předseda Svazu českých filatelistů. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

? KIEDROŇ VLADISLAV (WLADISLAV), 3. 12. 1922, TS + A “Vladek”, 1072407. Biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání a člen předsednictva Ekumenické rady církví v ČSSR? (Kostnické jiskry.)

S KOŠŤÁL JAROSLAV, 29. 11. 1923, TS + A "Jara", 15639, KS StB Ostrava. Evangelický farář – Opava. (Evangelický kalendář, 1966)

S LIBOSVÁR ZDENĚK, 5. 6. 1921 – 27. 12. 2002, A + D "Libor", 12652, KS StB Brno. ThDr., katolický kněz, kroměřížský děkan. (www.ado.cz, Oldin 1-2/2003)

MAŠKOVÁ HELENA, 23. 5. 1948, D “Doktor I”, 3305688. PhDr., ředitelka školy v Praze. (Kdo je kdo v ČR, 1998. /Str. 374./)

?? MÜHLSTEIN LUDVÍK, v registrech datum narození neuvedeno, nar. 16. 6. 1932, TS VKR “Jarda”, 2950038. Spisovatel a 1951-92 literární redaktor a režisér v Českém rozhlase v Českých Budějovicích?. Bydliště: Zachariášova 6, České Budějovice. (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

ROMBERG MICHAEL (MICHAL), zazn. 21. 4. 1918, nar. 18. 4. 1921 – 15. 6. 1982, TS “Ivan”, “Serjoža”, 115301. Ukrajinský (viz ruská krycí jména) rodák, grafik, ilustrátor, scénograf a filmový výtvarník, od 1959 docent, později profesor na katedře scénografie AMU v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

S RÓNA BEDŘICH, 8. 8. 1930, A "Ervín", "Matka", 9935. Technik. Otec malíře Jaroslava Róny. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 505])

SIMONOVÁ-SPURNÁ YVETTA (YVETA), zazn. 4. 6. 1928, nar. 4. 11. 1928, TS “Dana”, 116988, 1136988. Zpěvačka a herečka. Cesty do zahraničí, 1984 zasloužilá umělkyně. 1948-58 manželka Františka Spurného – viz rovněž nízké registrační číslo u jména Spurná: 1169. Znamená to zaregistrování v 50. letech. (Kdo je kdo v ČR, 1998), (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

SOCHOR ANTONÍN, 10. 9. 1898 – 1964, TS + A “Výzkumník”, 6551, 821588. PhMr., lékárník. Bydlel v Praze. KS StB Praha. (Kdo je kdo v ČR, 1998. /Str. 546./)

ŠOLE BOHUMIL, 27. 7. 1934 – 25. 5. 1997 (sebevražda výbuchem nálože v Priessnitzových lázních v Jeseníku), TS + D “Pisingr”, 469505, 15996. Bývalý zaměstnanec Synthesie Semtín Pardubice, pyrotechnik, vynálezce trhaviny SEMTEX. StB pomáhal zjistit, kolik SEMTEXU je zapotřebí k vyhození letadla do vzduchu. OO-MV Pardubice. (Mladý svět 28/90. Viz foto.)

URBAN JAN, zazn. 31. 1. 1920, nar. 13. 1. 1920 – 4. 3. 2000, TS + A “Radek”, “David”, “Diviš”, “Stana”, 1324506. ThDr., kazatel Církve bratrské, 1949-65 Ostrava, od 1965 Brno. 1975 – 1988 předseda Rady Církve bratrské (1955-75 člen), předseda Ekumenické rady církví v ČSR, od 1951 působil na katedře praktické teologie. Velmi časté cesty do zahraničí. (Církev bratrská, 1980.)

S  VÍTEK JAN, 17. 3. 1928, TS + D “Novinář”, 14405, 1525301. Novinář, diplomat, spisovatel, 1966-90 působil v Mezinárodní organizaci práce v Ženevě, kde také žije. Dopisovatel Lidových novin. (Lidové noviny 13. 10. 1995.)

? ZILINSKYJ OREST, 12. 4. 1923 – 1976 (zavražděn), TS “Jaroslav”, 42588. Dr., CSc., ukrajinista a slavista z Prahy a vědecký pracovník Čs. akademie věd – ČSAV? Velmi neobvyklé jméno. (Zpráva o organizovaném násilí str. 144.)

? ALBERTOVÁ ZARJA, 8. 3. 1932, DPB + TS, “Letka”, 4, 21353. 2000 členka dozorčí rady Saturnin International PLC, a. s. v likvidaci? Bydliště: Vítězné náměstí 13, Praha 6. (www.justice.cz)

AZUD JÁN, 15. 6. 1928, DPB + TS + D “Azúr”, “Právnik”, 10437, 1821. Prof. JUDr., DrSc., od 1952 pracovník Ústavu státu a práva SAV v Bratislavě, současně od 1995 pedagog na univerzitě v Banské Bystrici, vedoucí katedry diplomacie a světových dějin, od 1976 člen Stálého arbitrážního dvoru v Haagu, od 1988 člen Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci. KS StB Bratislava. (klemens.savba.sk/usap)

? BENČÍK JAROMÍR, 26. 9. 1953, DPB + TS “Bor”, 25396. 15. 8. 1983 – 18. 5. 1989 člen představenstva družstva Jednota Česká Lípa? Soukromý podnikatel. Bydliště: Wolkerova 551, Nový Bor. KS StB Ústí nad Labem. (www.justice.cz), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

?? BESEDA EUGEN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 30. 12. 1906 – 4. 4. 1970, DPB "Eugen", 1275, KS StB Bratislava. Slovenský chemik? 1952-70 středoškolský učitel, 1952-63 ředitel střední prům. školy v Bratislavě, 1955-60 předseda Sl. chem. společnosti. (Čs. biografický slovník, 1992)

S  BOREŠ MIROSLAV, 1. 6. 1918 - 1989, DPB + TS “Archiv”, 2043. Pomolog, žil v Táboře. Otec přednosty OkÚ Tábor. KS StB České Budějovice. (Kdo je kdo v ČR, 1998. /Str. 53./)

?? DOGOŠI ŽIGMUND, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1920, DPB "Stredisko", 2865, KS StB Bratislava. LékařStarý Tekov? (Kdo je kdo v ČR, 1998 [str. 105])

? HANNSMANN LEO, 21. 2. 1940, DPB “Atelier”, 29129. 28. 6. 1982 – 12. 7. 1991 místopředseda představenstva Fotografia, výrobní družstvo Plzeň? Soukromý podnikatel – firma FOTO. Bydliště: Sadová 10, Aš. KS StB Plzeň. (www.justice.cz), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

? HATLAPATKA METODĚJ, 4. 7. 1943, DPB + D “Šerák”, “Sokol”, 13736, 31191. 2000 jednatel a společník SCHROTH spol. s r. o.? Bydliště: Lipová-lázně 480. (www.justice.cz)

? HESS LUDVÍK, 4. 2. 1947, DPB “Jakub”, “Staromák”, 35724, 39358. 2000 člen představenstva Dostihová stáj Petry Janů a. s.? Soukromý podnikatel. Bydliště: Dlouhá 21 (ulice ústící do Staroměstského náměstí), Praha 1. KS StB Praha. (www.justice.cz), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

HLAVÁČ FRANTIŠEK, 27. 1. 1916 – 21. 1. 1982, DPB + D “Lux”, “Tajemník”, 16662. CSc., 1961-71 ředitel VÚ pozemních staveb, tajemník Rady pro vědu a výzkum ministerstev stavebnictví ČSR a SSR. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

Z  JANÁK JAN, zazn. 12. 8. 1933, nar. 8. 12. 1933, DPB “Luxus”, 11556. Ing., 2000 jednatel a společník VILLA, spol. s r. o. Bydliště: Táboritská 26, Praha 3. (www.justice.cz)

Z JIRÁSEK JIŘÍ, zazn. 4. 5. 1921, nar. 4. 5. 1927 – 9. 6. 1971, DPB “Zeman”, 22935. Doc. PhDr., CSc., pracovník Historického ústavu ČSAV, docent českých dějin na ped. fakultě univerzity v Brně. KS StB Brno. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

KARFUS JAROSLAV, 15. 12. 1920 - 1995, DPB “Archiv”, 9127. Ředitel VÚM, žil v Praze. KS StB Praha. (Kdo je kdo v ČR, 1998. /Str. 141./)

?? KLIMENT JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 3. 7. 1928, DPB "Roľník", 970, centrála Slovensko + Bratislava. Prof., zemědělský odborník a VŠ pedagog? 1952-55 vedoucí oddělení pověřenectví zemědělství v Bratislavě, 1955-60 pracovník Správy státních plemenářských stanic v Bratislavě, 1960-61 vedoucí odboru živočišné výroby SNR, od 1961 VŠ pedagog v Nitře. (Čs. biografický slovník, 1992)

? KOPS VÁCLAV, 6. 7. 1915, DPB + TS + D “Nájemník”, “Váša”, “Správce”, 3225, 11101, 21041. Ředitel (správce) katolické charity – klášter Broumov? KS StB Hradec Králové. (Křesťanský magazín 15. 10. 1995, ČT.)

KOROS RUDOLF, 4. 8. 1921, DPB “Archiv”, 21266. V 70. letech vedoucí hospodářské komise fotbalového svazu.

S KOZEL ANTONÍN, 15. 6. 1907 – 1984, DPB "Řím", 6710, S StB Praha. Profesor, otec architekta Jana Kozla, který se narodil v Praze. (Kdo je kdo: Architektura, 2000)

S KYNDR ANTONÍN, 22. 8. 1930, DPB "Smeč", 23788. VŠ pedagog, volejbalový trenér, otec fotografky Dany Kyndrové, 2 roky pobyt v Alžíru. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 335])

? KŘIVÁK ZDENĚK, 5. 3. 1936, DPB “Tvrz”, 31379. Ing., 3. 7. 1992 – 8. 4. 1999 společník Mojmír, spol. s r. o. – v likvidaci? Bydliště: Sídliště: 814, Uherský Ostroh. KS StB Brno. (www.justice.cz)

S MASÁK MIROSLAV, 2. 5. 1905 – 1983, DPB "Nora", 7748, KS StB Ústí nad Labem. Státní úředník, otec architekta, který působil v Liberci. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 372])

? MATAL MIROSLAV, 3. 9. 1941, DPB “Šach”, 16150. Ing., 20. 9. 1991 – 20. 12. 1991 první zástupce likvidátora Brnoprojekt, státní projektový a inženýrský podnik v likvidaci? Bydliště: Klajdovská 46, Brno. KS StB Brno. (www.justice.cz)

MATULA ZDENĚK, 15. 6. 1933, DPB “Klíč”, 33809 nebo 23. 2. 1933, D, 12518. Puškař v Jihlavě? V obou případech KS StB Brno.

? MATUŠČÁK PETR, 16. 2. 1953, DPB “Sad”, 28728. 30. 6. 1989 – 8. 8. 1991 ředitel Podniku bytového hospodářství státní podnik Nejdek? Bydliště: Dimitrovova 1, Karlovy Vary. Soukromý podnikatel. KS StB Plzeň. (www.justice.cz), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

MLÍKOVSKÝ ČESTMÍR, 15. 11. 1927 - 1990, DPB + TS “Hrad”, “Sedláček”, 8260, 651188, 941402. Režisér, kastelán na hradě Rožmberk. (Český týdeník 25/95, 28. 3. 1995.)

? ONDREIČKA FRIDRICH, 8. 11. 1951, DPB “Kaplička”, 22465. 7. 5. 1992 – 15. 7. 1993 člen dozorčí rady METAL Ústí nad Labem, a. s.? Bydliště: Kmochova 3b, Ústí nad Labem. KS StB Ústí nad Labem. (www.justice.cz)

? PAVLEČKOVÁ VĚRA, 23. 7. 1948, DPB “Déčko”, 34087. 10. 10. 1991 – 8. 4. 1994 náměstkyně ředitele MORAVIAS, spol. s r. o. v likvidaci? Bydliště: Obránců míru 444/13, Třebíč. KS StB Brno. (www.justice.cz)

? PETÁKOVÁ JIŘINA, 15. 6. 1958, DPB + TS “Lékařka”, 32641. MUDr., 2000 místopředsedkyně představenstva POHODA, družstvo vlastníků domu č. p. 477? Bydliště: Na Marně 477/3, Praha 6. (www.justice.cz)

? POLESNÝ VÁCLAV, 8. 12. 1937, DPB “Radka”, “Nádraží”, 34287, 34481. 2000 (od 11. 8. 1992) jednatel a společník ČSAD POLKOST spol. s r. o. Bydliště: Ke smrčinám 897, Kostelec nad Černými Lesy. KS StB Praha. (www.justice.cz)

? SOUMAR LADISLAV, 24. 6. 1931, DPB “Lom”, 14175. 27. 6. 1988 – 30. 9. 1993 člen představenstva Stavební bytové družstvo Krušnohor? Soukromý podnikatel – projektová činnost v investiční výstavbě. Bydliště: U lomu 1578, Most. KS StB Ústí nad Labem. (www.justice.cz), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

? TLUKOVÁ MIROSLAVA, 7. 9. 1946, DPB + D “Petra”, 16857. Společnice THERMEK, spol. s r. o.? Bydliště: Hrubínova 1453, Hradec Králové. KS StB Hradec Králové. (www.justice.cz)

? VALKOVIČ JAN, 15. 10. 1930, DPB “Jána”, 20801. 28. 4. 1965 – 7. 5. 1986 předseda SNAHA, kožedělné družstvo Teplice? Bydliště: 1.)Bratislavská 425, Teplice, 2.) Zdeňka Nejedlého 7, Teplice, 3.)Velká hradební 49, Ústí nad Labem. KS StB Ústí nad Labem. (www.justice.cz)

S VEDRAL RUDOLF, 28. 1. 1929, DPB "Musical", 24941 + D "Ruda", 41702, KS StB Praha. Režisér, otec dramaturga Jana Vedrala, který se narodil v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992)

S VESELÝ ANTONÍN, 29. 8. 1918 – prosinec 1983, DPB “Rak”, 12176 (KS StB Brno) nebo 29. 6. 1918, TS “Věra”, 14147 (KS StB Ostrava). Prelát a předseda Sdružení katolických duchovních Pacem in terris?

? ZUCKERSTEIN OLAF, 21. 5. 1943, DPB “Josef”, 32909. Dr., 2000 (od 4. 6. 1997) společník Kovolis Dolní Bučovice s. r. o.? Bydliště: Maximilianstrasse 5, Weiherhof, Zirndorf, SRN. KS StB Praha. Velmi neobvyklé jméno. (www.justice.cz)

ZÁTURECKÝ ONDREJ, zazn. 12. 11. 1920, nar. 12. 12. 1920, DPB + TS “Anton”, 106, 5251. Ochotnický herec, 1948-69 ředitel PKO a 1969-82 ZK ROH Slovenka v Banské Bystrici. KS StB Banská Bystrica. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

? ČAJÁNEK SVATOPLUK, 27. 12. 1953, DPB + D “Číšník”, “Bohouš”, 15726, 17888. 25. 2. 1992 – 27. 6. 1994 společník Veřejná obchodní společnost CLUB 92? Soukromý podnikatel –hostinská činnost. Bydliště: Matice školské 26, České Budějovice. KS StB České Budějovice. (www.justice.cz), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

? ŠIŠKOVÁ DANIELA, 11. 2. 1947, DPB “Jedle”, 18523. Mgr., 2000 (od 26. 2. 1996) společnice FRONTIS, spol. s r. o.? Soukromá podnikatelka – koupě a prodej zboží. Bydliště: Křinice 274, Broumov. KS StB Hradec Králové. (www.justice.cz), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

Z ŠTEFLÍČEK EVŽEN (EUGEN), zaznamenáno 8. 3. 1922, narozen 8. 7. 1922, DPB "Architekt", 10618, KS StB Bratislava. Architekt, původem z Brna. (Nový slovník československých výtvarných umělců. Dodatky, 1994)

? ADAMY HERBERT, 5. 1. 1939, TS "Novátor", 2825288. Svědkové Jehovovi? Nejdokonalejší samizdatové tisky měli Svědkové Jehovovi. Proč asi? Údajně bylo mezi nimi spousta agentů. Věk dle fota odpovídá. X. správa FMV, 5. odbor – církve. (Televizní dokument Samizdat, 2003)

? ADLER PETR, 18. 4. 1943, TS “Alex”, 9122. V 70. letech redaktor Mladého světa, později žil v Kanadě, v 90. letech dopisovatel Mladé fronty?

? ADLER ZDENĚK, 23. 8. 1920, TS + D “Zdeněk”, 17978. ThDr., vyšehradský kanovník římskokatolické církve? 1985 státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. KS StB Praha. (Vděčnost i závazek, 1985.)

ANDĚL EDUARD, 23. 5. 1928, TS “Josef”, 1573604. Atlet – vytrvalec z Liberce, dvakrát vězněn, poprvé za případ Jana Masaryka – rozšiřoval letáky zpochybňující oficiální verzi. (“Jestli zjistíme, že o jeho smrti víš víc, než je potřeba, tak tě odkráglujeme, i kdybys nám ještě dnes utekl do Ameriky”, řekl mu estébák.) Po 20 měsících propuštěn a přijat do stavokombinátu. 1968 navštívil s manželkou strýce v USA, koncem 1969 se vrátili. Osoby, které zpochybnily oficiální smrt Jana Masaryka předčasně umíraly (zejména na srdeční záchvat - obvyklý “rukopis” ruské tajné služby), kdežto tuto osobu propustili už po 20 měsících. (Hospodář, září 1997.)

? ANGELIS IVAN, 13. 9. 1933, TS “Anděl”, 9563. JUDr., CSc., 1994 generální tajemník Bankovní asociace a 2. 9. 1994 – 15. 10. 1997 člen představenstva Bankovní institut vysoká škola a. s.? Bydliště: Na Viničkách 825, Praha 5. Věk přibližně odpovídá – viz Ekonom 49/94, 8. 12. 1994. XI. správa StB – ekonomika. (www.justice.cz)

? APELTAUER FRANTIŠEK, 5. 8. 1930, TS “Jan”, 1014006. Pastor Apoštolské církve? Samostatně hospodařící rolník, bydliště Božice, okres Znojmo? (Katolický týdeník 13/99, 28. 8. 1999), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

BALCAR STANISLAV, 23. 2. 1925 – konec května 1988, TS “Tomáš”, 1005205. Dlouholetý kastelán na Humprechtě a profesor zahradnické školy v Kopidlně. (www.jicinsko.cz/lsk/88)

S BALÍK ANTONÍN, 2. 4. 1916 – 7. 4. 1977, TS + A “Polívka”, 205288, 683. Právník, pracovník Pražské informační služby. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

? BASSANO JIŘÍ, 3. 4. 1951, TS “Jiří”, “Ital”, 14141, 1895810. Farář Evangelické církve metodistické? Od 1987 starší církve. 2001 farář v Jenkovcích na východním Slovensku. Bydliště: Jenkovce 26, okres Sobranec. (www.slovknet.sk), (Kostnické jiskry 25/87, 15. 7. 1987.)

BAŠUS BEDŘICH, 18. 12. 1922, TS “Bohdan”, 996605 nebo 13. 12. 1922 D “Bohdan”, 30299. V obou případech KS StB Hradec Králové. ThDr., evangelický farář v Chocni, 1980 tajemník synodní rady ČCE, od 1. 1. 1997 farář v Brně-Husovicích. (Evangelický kalendář, 1969.)

BECK MIROSLAV, 5. 6. 1928 – začátkem prosince 1982 v Berlíně, TS “Kröger”, 227788. Germanista, překladatel, od 1980 pracoval v Berlíně. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

BEJBLÍK ALOIS, zazn. 2. 5. 1926, nar. 2. 1. 1926 – 23. 6. 1990, TS “Doktor”, 1231388, 2469788. PhDr., literární vědec, překladatel. Pracovník ministerstva práce, v roce 1960 zástupce ČSSR v Mezinárodním úřadu práce v Ženevě, 1967 roční stipendijní pobyt v Cambridgi, od 1970 spisovatel a překladatel z povolání, od 1983 pedagog DAMU, od 1987 dramaturg Divadla F. X. Šaldy v Liberci a přednášel na DAMU, 1989 pobyt v Anglii, 1990 předseda akademické rady DAMU. (Slovník českých spisovatelů od roku 1945, A-L, 1995), (Čs. biografický slovník, 1992.)

? BELAJKANIČ IMRICH, 23. 7. 1953, TS “Jozef”, 2277903. Doc. dr., CSc., ředitel Eparchiální rady Pravoslavné církve? Odborný asistent na VŠ, proděkan Prešovské univerzity, dříve děkan pravoslavné bohoslovecké fakulty v Prešově. (Kostnické jiskry 30/91, 11. 9. 1991), (www.pravoslav.cz)

BERDYCH OTAKAR, 17. 10. 1936, TS “Car”, 3079288. Ing., ekonom na federálním ministerstvu zahraničních věcí. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 43])

? BEREC JOSEF, 5. 10. 1941, TS + D “Svět”, 947802. Od 1975 katolický farář ve Valašské Polance, okres Vsetín?

? BERNÁŠEK VLADIMÍR, 29. 7. 1947, TS “Jan”, 2685303. Novinář – týdeník Rozhlas?

? BEŇUCH JÁN, 8. 2. 1931, TS + D “Benka”, “Gemerčen”, 47309, 13168. 2001 farář Slovenské evangelické církve a. v. ve výslužbě Muránska Dlhá Lúka v gemerském seniorátu? Administrátor seniorského úřadu. (www.ecav.sk)

?? BITTER ŠTEFAN, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 6. 11. 1910, TS “Karol”, “Roman”, 3829. Slovenský kanovník římskokatolické církve v Žilině? 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození. KS StB Banská Bystrica. (Vděčnost i závazek, 1985), (Katolícke noviny 1/2000, 2. 1. 2000), (www.mix.sk/kn)

? BOHUŠ ALADÁR, 20. 2. 1922, TS “Aleš”, 461709. Slovenský šachista – Veľký Krtíš? Věk přibližně odpovídá. KS StB Banská Bystrica.

BOURA VÁCLAV, 15. 12. 1939, TS + D “Chrisy”, “Christ”, 43188. Ing., námořní kapitán, otec Slávka Boury, který uvádí pořad Rande na Nově. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 56])

Z  BRANÝ LUBOMÍR, zazn. 20. 11. 1931, nar. 29. 11. 1931, TS “Myslivec”, 338904. RNDr., CSc., 2001 (od 8. 2. 1999) předseda správní rady Nadační fond Festival komorní hudby Český Krumlov. Soukromý podnikatel – výroba upomínkových předmětů. Bydliště: Latrán 37, Český Krumlov. (www.justice.cz), (wwwinfo.mfcr.cz/ares) [Farář CČSH?]

? BRODZIANSKY KAROL, 23. 8. 1931, TS, 145109. V 80. letech předseda Strany slobody?

? BRŠLICA FRANTIŠEK, 5. 7. 1930, TS “Šimon”, 30715. Novinář – ČTK? KS StB Brno. (MfD 21. 8. 1990.)

? BUBLÁK VLADIMÍR, 24. 11. 1934, TS, 876110. Katolický kněz – Vinné na východním Slovensku? 2000 měl 40. výročí kněžského svěcení. (Katolícke noviny 24/2000, 11. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)

CAHA ZDENĚK, 17. 5. 1913 – 5. 11. 1976, TS + D “Doktor”, 122588, 599488, 2870. JUDr., náměstek ředitele Mezinárodního úřadu Světové poštovní unie v Bernu. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

Z CHYLA EMANUEL, zazn. 27. 12. 1936, nar. 28. 12. 1936, TS + A "Oskar", 1024510. Katolický kněz, správce farnosti Lokca. (Katolícke noviny 9. 12. 2001, 49/2001)

? COURTON MIROSLAV, 31. 3. 1951, TS “Redaktor”, 345101. 1988 novinář – Rudé právo?

? CÚTH MIROSLAV, 11. 11. 1954, “Wolker”, 742506. Katolický kněz? Věk přibližně odpovídá. (Sváteční slovo, ČT 1, 18. 6. 2000.)

? ČADAN JIŘÍ, 19. 7. 1947 – 2. 3. 1995 (tragická a záhadná smrt), TS, 1365007. Tlumočník a překladatel? Věk přibližně odpovídá – viz foto Moravskoslezský den 2. 3. 1996.

ČEKAN JOZEF, zazn. 27. 8. 1945, nar. 27. 8. 1950, TS “Matuš”, “Bukovinka”, 10470. Tit. děkan, člen ústředí Řeckokatolické církve při Biskupském úřadě v Prešově. KS StB Košice. (Katolícke noviny 33/2000, 13. 8. 2000), (www.mix.sk/kn)

? ČERMÁKOVÁ LISELOTT, 15. 2. 1922, A "Magda", 10299, OO-MV Semily. Architektka? (Nový slovník čs. výtv. umělců. Sešit 2, 1993)

Z  ČERNÝ PŘEMYSL, zazn. 11. 2. 1941, nar. 12. 2. 1941 – 8. 5. 1979, TS “Efekt”, 12308. Muzikant – bicí, 1963 založil skupinu Donald, od 1965 hrál v Mefistu, 1966 založil skupinu Flamengo, jejímž organizačním otázkám se věnoval až do své smrti. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

Z ČERVENÝ JURAJ, zazn. 1. 10. 1938, nar. 1. 9. 1938, TS "Rudo", 1896710. Katolický kněz, správce farnosti Štefanovce. (Katolícke noviny 17. 8. 03, 33/2003)

? ČÁNI PAVEL, 20. 5. 1922, TS “Alan”, 1082604. Od 1969 kazatel Bratrské jednoty baptistů v Lovosicích? (Rozsievač 2/74.)

Z? DISMAN MIROSLAV, v registru uvedeno 20. 7. 1925, v encyklopedii 27. 6. 1925, A + D "Pšenička", 15520, 1966-71 S StB Praha, nejdříve 2. odbor, 1. oddělení – církev,sekty, poté předán na 1. odbor, 1. oddělení – vnější nepřítel (USA, Latinská Amerika). Sociolog, 1965 začal přednášet sociologii na fakultě osvěty a novinářství UK v Praze, 1968 pozván na studijní pobyt do USA, poté působil na York University v Kanadě. (Československý biografický slovník, 1992)

S DOMIAN ANTON, 7. 1. 1948 – 1. 12. 2003, TS + A "Dominik", 1629209. Katolický kněz, rektor kostela sv. Anny v Trenčíně. (katolícke noviny 23. 11. 2003, 47/2003)

? DOVALA JOZEF, 22. 1. 1915, TS + D “Vikár”, 102809, 11326. Kanovník a generální vikář římskokatolické církve? 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili k 40. výročí osvobození. (Vděčnost i závazek, 1985.)

? DREJNAR JIŘÍ, 1. 9. 1931, TS “Petr”. Od 1950 kazatel Církve adventistů sedmého dne? Odpovědný redaktor časopisu CASD Znamení doby, 1999 ředitel Mezinárodní biblické společnosti v ČR? Věk přibližně odpovídá – viz foto Katolický týdeník 44/98, 1. 11. 1998. (www.casd.cz)

?? DUBINY JÁN, datum narození v registrech neuvedeno, TS “Slavkovský”, 1995. Senior Slovenské evangelické církve a. v. v ČSSR? 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození. KS StB Banská Bystrica. (Vděčnost i závazek, 1985.)

? DURCHÁNEK MIROSLAV, 11. 12. 1920, TS + A “Kandidát”, 9330, 3642001. Mgr., 1982-88 pražský biskup Církve čs. husitské? Působil v tiskovém odboru ÚR CČSH. 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili k 40. výročí osvobození. (Vděčnost i závazek, 1985.)

? DÍTĚ FRANTIŠEK, 1. 12. 1909, TS + A “Bojar”, 4041, 3637601. Kanovník římskokatolické církve? 1985 obdržel čestné uznání za obětavou mírovou práci. (Vděčnost i závazek, 1985.)

? EICHLER ANTONÍN, 28. 9. 1908, TS “Novák”, 1064508. 1968 předseda Ústřední rady Židovských náboženských obcí na Slovensku?

? EISLER PAVEL, 19. 9. 1919 – 15. 8. 1966 (usmrcen bleskem na vrcholu hory Allainhorn ve Švýcarsku), TS “Samek Pavel”, 984588. Dr., ekonom, docent VŠE v Praze? (Kdy zemřeli? 1963-66.)

? FABRICIUS DUŠAN, 19. 8. 1928, TS + D “Horňan”, 224609, 2246. 2000 farář Slovenské evangelické církve a. v. ve výslužběBrezno? (www.ecav.sk)

? FALTEJSEK LUBOR, 1. 7. 1923, TS “Falla”, “Robert”, 950007, 1459501. Dr., redaktor týdeníku Sedmička pionýrů, 17. 6. 1993 – 26. 2. 1996 předseda představenstva Ahoj na sobotu a. s.? Bydliště: Teplická 40, Praha 9. (www.justice.cz)

? FEUERLICHT VIKTOR, 26. 8. 1918, TS “Představený”, 37741, KS StB Praha, 2. odbor, 1. oddělení – církev,sekty. 1994 vrchní kantor Federace židovských obcí v ČR – Praha? (Český a moravský poštovský kalendář pro rok 1994.)

?? FINDURA GEJZA, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1917 – 18. 8. 2002, A + D, 6242. KS StB Košice. Katolický kněz – Šuňava? (Katolícke noviny 8. 9. 02, 36/2002)

FLEISSIG JOSEF, 22. 1. 1925, TS + D “Pilný”, 282488. Redaktor – deník Práce, novinář a spisovatel, šéfredaktor časopisu Nová Praha, redaktor rakouského rozhlasu, překladatel. (LN 23. 7. 1992), (Josef Fleissig: Zázraky a podvody, 1995.)

FRAJT JOSEF, 21. 10. 1930, TS “Josef”, 1683188. Ing., velvyslanecký rada čs. ZÚ Berlín. (LN 23. 7. 1992.)

? FRIČOVSKÝ LADISLAV, 5. 3. 1930, TS, 949810. 2001 farář Slovenské evangelické církve a. v. ve výslužbě - Obišovce – košický seniorát? (www.ecav.sk)

FRYČER JAROSLAV, 20. 10. 1905 – 1981, TS + D “Hugon”, 14939. Novinář. KS StB Brno. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 147])

? FUCHS FRANTIŠEK, 16. 10. 1924, TS “Franta”, 1430504. 1968 předseda Židovské náboženské obce? Nebo 31. 12. 1919, D “Liška”, 34436. KS StB Praha.

? FUCHS WILHELM, 15. 8. 1931, TS “Hermann”, 1258088. Novinář v Bonnu? (Reportér 11/67.)

FUKS LADISLAV, zazn. 24. 9. 1921, nar. 24. 9. 1923 – 19. 8. 1994, TS + D “Láďa”, 1938001. PhDr., spisovatel, do 1960 odb. pracovník Státní památkové správy, 1960-63 Národní galerie, od 1963 svobodné povolání. Časté cesty do zahraničí, nerušené návštěvy izraelského velvyslanectví, titul zasloužilý umělec. Bydlel: Národní obrany 15, Praha 6. (Kdo je kdo v ČR 94/95), (Ladislav Fuks: Moje zrcadlo.)

?? GALLO ONDREJ, datum narození v registrech neuvedeno, TS “Ivan”, 1891. Doc. RNDr., CSc., od 1989 vedoucí katedry deskriptivní geometrie stavební fakulty TU Košice? KS StB Košice.

? GERKA MILAN, 6. 1. 1945, TS + D “Pravoslav”, 552610, 15526. Prof. dr. prot., kancléř metropolitní rady Pravoslavné církve na Slovensku (2000 též) a profesor pravoslavné bohoslovecké fakulty v Prešově? Za komunismu zástupce Pravoslavné církve na různých konferencích v zahraničí. (Kostnické jiskry 36/88, 2. 11. 1988.)

GOTTHARD KAREL, 8. 3. 1935, TS “Kolař”, 2082304. Ing., ředitel skupiny marketingového průzkumu PZO Skloexport Liberec. (LN 23. 7. 1992.)

?? GÁBRIŠ KAROL, datum narození v registrech neuvedeno, TS “Karol”, 477. Prof. ThDr., děkan Evangelické bohoslovecké fakulty v Bratislavě? Moderátor Výboru církevních a náboženských činitelů, od 1988 člen Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci. 1985 státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. KS StB Bratislava. (Vděčnost i závazek, 1985), (Rudé právo 12. 12. 1988.)

? HAJKO VLADIMÍR, 3. 7. 1948, TS “Gustík”, 1602710. Akademik, 1989 předseda Slovenské akademie věd a místopředseda a člen prezídia ČSAV?

S HALA ARNOLD, 26. 1. 1935 – 24. 12. 1989, "Zdeněk", "Alah", 24841, KS StB Brno. Zpěvák – Brno. (V roce 1989 zemřeli, 1990)

? HALOUSEK JIŘÍ, 8. 1. 1952, TS “David”, 2493088. Do 1991 zpravodaj Čs. rozhlasu v SRN? (Rozhlas 34/91, 19. 8. 1991.)

HEGER VLADIMÍR, 30. 1. 1932, TS “Trener”, 424988. Basketbalový trenér Sparty Praha a reprezentace, od 1980 působil v zahraničí jako trenér nizozemské reprezentace. (MfD 10. 9. 1996), (MfD 30. 8. 1996.)

HEJL FRANTIŠEK, 6. 11. 1905 – 1. 10. 1981, TS “František”, 288788. Ing., chemický technolog, 1948-51prac. n. p. Synthesia, Čs. chem. závodů, 1951-58 pracovník ministerstva chemického průmyslu, 1958-66 n. p. Spolek pro chem. a hutní výrobu v Ústí nad Labem. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

HELIKAR JOSEF, 17. 3. 1923 – 15. 7. 2000, TS “Hek”, 340504. Dlouholetý farář svatoštěpánské katedrály v Litoměřicích, děkan kapituly, čestný papežský prelát. OO-MV Litoměřice. (Katolický týdeník 32/00, 6. 8. 2000.)

? HENDRICH JOSEF, 21. 8. 1922, TS “Primas”, 1767204, 35501. 1974-89 kapitulní vikář litoměřické diecéze? Funkcionář Pacem in terris, administrátor děkanství v Mladé Boleslavi, 1985 státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. X. správa FMV, 5. odbor – církve. (Vděčnost i závazek, 1985.)

S HEREŠ OTAKAR, 23. 6. 1965, A "Elektron", 45257, S StB Praha (antisocialistické síly, poté kultura). Kytarista a zpěvák – skupina Alkehol, dříve působil ve skupinách Törr a Kryptor. (www.torr.cz)

Z  HEŘMAN JAN, zazn. 3. 12. 1933, nar. 3. 12. 1934 – 13. 11. 1986 (utopil se), TS “Pražík”, 1882401. Dr., historik, hebraista, judaista – Státní židovské muzeum v Praze. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

S HLAVÁČ BOHUSLAV, 22. 8. 1919 – 14. 1. 2002, TS + A "Jana", 4868, 3644101, KS StB Praha. Katolický kněz pražské arcidiecéze. (www.apha.cz, březen 2002)

HLINĚNSKÝ FRANTIŠEK, 28. 11. 1904 - 20. 1. 1975, TS “Hrubý”, 1151788. Novinář, redaktor čas. Svět práce. (Kdy zemřeli? 1975-79)

? HOCHMANN FRANTIŠEK, 30. 11. 1920 – 18. 3. 1992, TS + A + D “Vysoký”, “Redaktor”, 284888, 6990, 24139. ThDr., PhDr., kanovník římskokatolické církve – Karlštejn? 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození. KS StB Praha. (Vděčnost i závazek, 1985.)

? HOLONIČ JÁN, 29. 1. 1937, TS “Účtovník”, 524510. Biskup v Michalovcích? (Kostnické jiskry 38/87, 28. 11. 1987.)

HORA VLADIMÍR, 13. 11. 1931, TS “CHod”, 1317901. Akademický architekt – Praha. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 49])

HORÁK VÁCLAV, 20. 2. 1914, TS + D “Kos”, 1144501, 8856, 10918. Fotbalista – útočník. Hrál v Praze, po skončení aktivní činnosti mimo jiné 1958-59 trenér ve Vítkovických železárnách. KS StB Ostrava, Praha a Bratislava. (Malá encyklopedie fotbalu.)

? HUDÁK JOZEF, 7. 11. 1940, TS + D “Jožo”, 18945. Doc. ing., CSc., 1989 vedoucí katedry organizace zemědělské výroby na MF VŠZ v Nitře? KS StB Bratislava. Nebo D “Pedagóg”, nar. 11. 3. 1950, jenže KS StB Košice.

?? HUDÝ JÁN, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 23. 6. 1915 – 24. 4. 2004, TS “Spišiak”, 1035. Katolický farář v Popradě? Poté na odpočinku – Spišské Podhradie. KS StB Košice. (Katolícke noviny 23/2000, 4. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)

?? HYROŠŠ KAROL, datum narození v registrech neuvedeno, TS “Vtáčnik”, 348. Katolický kněz v Nitře? 2000 měl 60. výročí kněžského svěcení. KS StB Bratislava. (Katolícke noviny 23/2000, 4. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)

? JACHŇUK VLADIMÍR, 28. 1. 1926, TS “Květa”, 1854904 nebo TS “Jaroslav”, nar. 9. 6. 1947, 1973304, OO-MV Louny. (Možná se jedná o otce a syna.) Pravoslavný duchovníŽatci? Bydliště: Tyršova 1010, Žatec. (www.pravoslav.cz)

?? JAKUŠ JÁN, datum narození neuvedeno, TS “Brat”, 3807. Farář Slovenské evangelické církve augsburského vyznání ve Slovenské Ľupči? KS StB Bratislava.

JANDA JIŘÍ, 13. 2. 1926, TS + D “Jíra”, 18041, 2476201, 1519001. Vynálezce, otec herečky a zpěvačky Zory Jandové – Praha. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 231])

? JACOLA JAROSLAV, 24. 8. 1948, TS “Predák”, “Rábik”, 19843. 1988 Horník – důl Cígeľ? Od 1988 člen Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci. KS StB Banská Bystrica. (Rudé právo 12. 12. 1988.)

JAVŮREK JAN, 15. 11. 1931, TS “Rek”, “Černý”, 477201. Doc. MUDr., DrSc., přednosta rehabilit. kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a současně vlastník soukromé ordinace v Praze. (Blesk 23. 9. 1992.)

?? JAVŮREK VÁCLAV, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 26. 7. 1916 – 25. 6. 2004, TS "Topol", 1898, KS StB Hradec Králové. Mons., 1956-69 kapitulní vikář královéhradecké diecéze, poté děkan Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové a předseda Sdružení katolických duchovních Pacem in terris ČSR? Papežský prelát. 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození. (Vděčnost i závazek, 1985), (Informace královéhradecké diecéze 8/2004)

JOKL JAN, 29. 11. 1926 – 2. 6. 1978, TS “Horský”, 131888, 1162388. Ing., CSc., vědecký pracovník ÚMCH ČSAV. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

? JONÁŠ KAREL, 21. 2. 1931, TS “Havránek”, 804505. ThDr. PhDr., kapitulní vikář královéhradecké diecéze? 1985 státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. (Vděčnost i závazek, 1985.)

? KAFKA DUŠAN, 26. 4. 1916, TS + A “Dušan”, 383088, 9180. JUDr., ústřední duchovní správce Náboženské společnosti československých unitářů? 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození. X. správa FMV, 5. odbor – církve. (Vděčnost i závazek, 1985.)

? KAKRDA JOSEF, 20. 1. 1934, TS “Libor”, 2405604. Automobilový jezdec, technik v Liazu Jablonec, účast v závodě Paříž – Dakar? Jednatel a společník TUAREG RACING, spol. s r. o. Bydliště: Hluboká 92, Jablonec nad Nisou. OO-MV Jablonec. (www.justice.cz)

? KALETA VLADIMÍR, 26. 1. 1959, TS “Mareš”, 919007. Farář Církve adventistů sedmého dne? (Valašské noviny 18. 1. 2000.)

Z KANTA ANTONÍN, zazn. 26. 11. 1953, nar. 26. 11. 1952, TS "Viktor", 38134, KS StB Brno. Fotograf – Žďár nad Sázavou. (Klub výtvarných umělců Horácka, 1994)

S  KANTOR PETR, 7. 7. 1947, TS “Daniel”, 1748905, 2285205. Ředitel pobočky ČSOB a od 2000 člen dozorčí rady Jihočeské papírny, a. s. (Hospodářské noviny 28. 8. 2000.)

S  KARAS JAN, 2. 4. 1924, TS “Honza”, 13020. 1969 evangelický farář v Praze 8-Kobylisích. X. správa FMV, 5. odbor – církve. (Evangelický kalendář, 1969.)

? KECER JÁN, 25. 4. 1942, TS “Ján”, “Hanák”, 9008, 13815. 2000 farář – senior Slovenské evangelické církve a. v. – Očová? KS StB Banská Bystrica. (www.ecav.sk)

KERN MILAN, 13. 9. 1945, TS “Míla”, 3865606. Kazatel Bratrské jednoty baptistů v Brně, 2000 v Chebu. (Kostnické jiskry 19/86, 28. 5. 1986), (www.home.sk/www/bjbsumperk)

S KETTNER FRANTIŠEK, 27. 8. 1918 – 19. 5. 2003, TS + A "Kulihrášek", 2726, 996305, KS StB Hradec Králové. Katolický kněz, děkan v České Třebové. (Informace královéhradecké diecéze 6/2003)

Z KLAUDA RICHARD, zazn. 22. 2. 1935, nar. 22. 5. 1935, TS "Batik", 31267, S StB Brno. Pedagog – Brno, textilní výtvarník. (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2000, 2000)

KLEMENS PAVEL, 24. 12. 1930 – 13. 1. 1995, TS “Kléma”, 1040188, 18153. Režisér dabingu, dlouholetý pracovník Filmového studia Barrandov, 20. 12. 1990 – 10. 6. 1994 jednatel a společník Studio IMPRESS, spol. s r. o. (likvidace). Bydlel: 28. pluku 11, Praha 10. KS StB Praha + X. správa FMV, 2. odbor – kultura. (Moravskoslezský den 18. 1. 1995), (www.justice.cz)

KLÍMA ERICH, 28. 6. 1920 – 31. 1. 1978, TS “Erik”, 6982, 18216. Ředitel Státního židovského muzea v Praze. KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

S KOCIAN ŠTEFAN, 1. 10. 1919 – 25. 10. 1981, TS + A "Homer", 7991, KS StB Bratislava. Dr., redaktor v Bratislavě, překladatel, básník – pseudonym Števo Blavan. (Katolícke noviny 21. 10. 01, 42/2001)

KOLOWRAT-KRAKOVSKÝ KRYŠTOF, 21. 6. 1927, TS + D “Jan”, 155688, 6770. Šlechtic, 1948 a 1953-54 vězněn, později hajný a vedoucí polesí, od 1968 žil v Rakousku, nyní opět v ČR. Obě jména souhlasí. KS StB České Budějovice a Ústí nad Labem. (Češi ve světě, 2000.)

? KONDACS (KONDAČ) PAVEL, 3. 3. 1929, TS + D “Eva”, 18409. Kazatel Bratrské jednoty baptistů, 1962-78 Vavrišovo na středním Slovensku, od 1978 Lučenec? Člen Rady BJB v ČSSR a předseda Rady BJB na Slovensku. (Rozsievač 3/84.)

KOPECKÝ PAVEL, zazn. 4. 6. 1949, nar. 4. 4. 1949, TS “Pavel”, 24028. Hudební skladatel, technik ve zvukovém oddělení Čs. televize v Praze, 1977 vyslán ministerstvem školství na dvouletou stáž na moskevskou konzervatoř, pedagog pražské filmové fakulty AMU. KS StB Praha. (Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964-94, 1994.)

KOREC JÁN, 20. 5. 1948 – 23. 2. 2001 (zavražděn), TS “Škorec”, “Goruša”, 26774. Ředitel VÚ jaderných elektráren Trnava a viceprezident Slovenského jaderného fóra? Do 1998 člen HZDS, poté SDL. KS StB Bratislava. (Hospodářské noviny 27. 2. 2001.)

KOTOUČ JAN, 10. 2. 1897 – 19. 7. 1964, TS + A “Novák”, 392402, 11835. Farář Evangelické církve metodistické v Třeboni, 1960-61 superintendent církve. (Kostnické jiskry 25/61, 6. 7. 1961.)

S KOTULÁNOVÁ EVA, 25. 5. 1942, A + TS "Věra", 34222, KS StB Brno. MUDr., matka miss ČR 1994, která se narodila ve Vyškově. Dříve společnice Biomedicínské centrum spol. s r. o.v likvidaci (likvidace)? Bydliště: Zemědělská 24, Brno. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 298])

? KOZLÍK JAN, 19. 5. 1917, TS “Veselý”, 2102203. Arciděkan římskokatolické církve? 1985 čestné uznání za obětavou mírovou práci. (Vděčnost i závazek, 1985.)

? KRAJŇÁK JÁN, 20. 8. 1946, TS + A "Šalapa", "Vagus", "Vacus", 19578, KS StB Košice. Mons., katolický kněz, titulární kanovník v Košicích? 2004 měl 35. výročí kněžství. (Katolícke noviny 25. 1. 2004, 4/2004)

KREJČÍŘ PAVEL, zazn. 11. 12. 1937, nar. 9. 12. 1937, TS “Diomedes”, 2667906. Ing. na VUT Brno, soudní znalec v oboru doprava, ekonomika a strojírenství. Bydliště: Rezkova 59, Brno. (www.justice.cz)

? KRKOŠKA MILAN, 9. 7. 1936, TS “Tenista”, “Romančík”, 8033. Katolický farář, děkan – Belá, okres Žilina? 2000 měl 30. výročí kněžského svěcení. KS StB Banská Bystrica. (Katolícke noviny 24/2000, 11. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)

S KUBALA BEDŘICH, 8. 12. 1916, A "Jánský", 10120, X. správa FMV, 2. odbor – kultura, umění, věda, zdravotnictví. Dramaturg. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 320])

KUBALÍK ERVÍN, 2. 12. 1921, TS “Viktor”, 7194. Ing., 1971 člen Ústřední rady starších Bratrské jednoty baptistů. X. správa FMV, 5. odbor – církve. (www.home.sk/www/bjbsumperk)

? KULHÁNEK IVAN, 24. 11. 1935, TS “Spisovatel”, “Cestující”, 15433. Dr., v polovině 80. let šéfredaktor Mladé fronty? Nebo 31. 1. 1992 – 7. 7. 1994 člen představenstva Investiční fond občanů západních Čech a. s. (likvidace)? Bydliště: Na vyhlídce 61, Karlovy Vary. OO-MV Sokolov, NPT Praha. (www.justice.cz)

Z  KUNC JOSEF, zazn. 21. 7. 1932, nar. 27. 7. 1932, TS “Josef”, 1298005. Ing., střední škola strojnická v Rychnově nad Kněžnou, soudní znalec v oboru doprava, ekonomika a strojírenství. Bydliště: Sokolovská 1109, Rychnov nad Kněžnou. (www.justice.cz)

KURKIN FRANTIŠEK, zazn. 18. 11. 1951, nar. 18. 1. 1951, TS “Kniha”, 15917. Katolický kněz, děkan ve Skalici. KS StB Bratislava. (Katolícke noviny 1/2001, 7. 1. 2001), (www.mix.sk/kn)

KUČERA MARTIN, zazn. 13. 10. 1914, nar. 13. 11. 1914, TS “Ondrej”, 2995. Plukovník ČSLA, od 1946 člen KSČ. KS StB Banská Bystrica. (Encyklopédia Slovenska.)

Z KUČERÁK JOZEF, zazn. 18. 9. 1939, nar. 18. 4. 1939 (devítka se někdy může zaměnit za čtverku), TS "Špecialista", 18532, KS StB Bratislava. Slovenský ekonom a politik. 1967-89 postupně vědecký pracovník Výzkumného ústavu životní úrovně a Výzkumného ústavu sociálního rozvoje a práce v Bratislavě, 1989-90 vědecký pracovník Prognostického ústavu SAV v Bratislavě, od ledna do června 1990 poslanec a člen předsednictva SN FS za VPN, od června 1990 do dubna 1991 místopředseda vlády SR, od května do října 1991 předseda sl. rady VPN, od října 1991 první místopředseda Občanské dem. unie – VPN. (Československý biografický slovník, 1992)

S KVASNIČKA VLADISLAV, 26. 8. 1925, TS + A "Pečenka", 11794, 12242, 16683, S StB Praha. Projektant, otec režiséra – dokumentaristy, který se narodil v Praze. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 334])

? KVÁČ MIROSLAV, 5. 4. 1928, A "Mirek", "Richard", 21552, OO-MV Ústí nad Orlicí, NÚV Poláky, ÚNZ Oráčov. Trenér Jarmily Kratochvílové?

KYNCL JAROSLAV, 9. 10. 1938, TS “Luboš”, 36900. Herec Slováckého divadla v Uherském Hradišti. OO-MV Uherské Hradiště. (Moravský den 22. 12. 1998.)

? KYSUČAN JINDŘICH, 19. 8. 1939, TS "Rybář", 1330907. Od 1973 sbormistr pěveckého sboru v Hutisku-Solanci? OO-MV Nový Jičín a S StB OStrava. (Nové Valašsko 1. 8. 1973)

? KÜCHLER VÁCLAV, 27. 9. 1922, TS “Karel”, 4157206. Katolický kněz, 40 let knězem v Jaroměřicích nad Rokytnou? (Katolický týdeník 27-28/99, 4. 7. 1999.)

KŘEPELA JOZEF, zazn. 24. 1. 1924, nar. 21. 1. 1924 – 1. 4. 1974, TS “Novák Jozef”, 562008. Redaktor, basketbalista – 1946 mistr Evropy. Od 1953 pracovník Povereníctva vnitra, 1954-56 redaktor vydavatelství Pravda, 1957-65 redaktor časopisu Čs. sport, 1965-74 Hlas ľudu. Žil v Bratislavě. (Encyklopédia Slovenska.)

?? KŘIKAVA LOUIS, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 8. 6. 1922 – 13. 6. 1984, TS “Oravan”, 1150188. Též agent rozvědky. Lékař inter. oddělení nemocnice Sanopz, od 1951 věd. prac. Ústavu pro výzkum výživy lidu Praha, 1971 pracovník WHO Ženeva, do 1976 FAO Řím, Zambie a Senegal, od 1976 opět Ústav pro výzkum výživy, v 80. letech odb. prac. IKEM. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

KŘIVKA JAN, zazn. 14. 10. 1926, nar. 12. 10. 1926, TS “Laštovka”, 2503303. ThDr., pravoslavný duchovní v Mariánských Lázních, 2000 člen dozorčí rady Ikonostas s. r. o. Bydliště: Zahradní 6, Františkovy Lázně. (www.justice.cz), (www.pravoslav.cz)

KŘÍŽ VÁCLAV, 29. 5. 1947, TS “Zola”, 28173. Malíř. OO-MV Klatovy.

LACINA AUGUSTIN, 17. 7. 1937, TS “Milan”, “Maruška”, 28633. Ing., CSc., vedoucí výzkumu a zkoušek vozidel Tatra Kopřivnice, 1987 startoval v závodě Paříž-Dakar. Soukromý podnikatel – technická spolupráce a příprava materiálů v oblasti schvalování prodeje a uvedení výrobků na trh. Bydliště: Pod stadiónem 3/4, Kopřivnice. OO-MV Nový Jičín. (Jan Králík: Peklo zvané Paříž-Dakar, 1989), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

? LACKO JÁN, 26. 9. 1942, TS “Janovský”, “Hlásateľ”, 968810, 2110308. Sportovní komentátor? Věk přibližně odpovídá.

LANGER JAN, zazn. 10. 10. 1929, nar. 10. 19. 1929 – 4. 2. 1982, TS + A “Juraj”, “Loučka”, 93388, 9679. Odborník na zahradní a okrasné rostlinářství a zemědělskou výrobu, redigoval každotýdenní relaci Město a venkov, od 1968 žil v Anglii, kde působil jako hlasatel v čs. oddělení BBC. Syn Františka Langra – legionáře z 1. světové války a spisovatele. (Jožka Pejskar: Poslední pocta, 1985.)

Z  LEDNICKÝ JOZEF, zazn. 30. 4. 1950, nar. 30. 6. 1950, TS + D “Jožo”, 36076, 25779. Katolický kněz – Brezová pod Bradlom. KS StB Bratislava. (Katolícke noviny 25/2000, 18. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)

? LOCHMAN JIŘÍ, 12. 7. 1939, TS + D “Jirka”, 3919406. Karikaturista?

? LOJA KONŠTANTÍN, 7. 11. 1931, TS, 1299. Děkan, katolický kněz – Divín? 2000 měl 45. výročí kněžského svěcení. KS StB Banská Bystrica. (Katolícke noviny 22/2000, 28. 5. 2000), (www.mix.sk/kn)

? LUCKÝ MIROSLAV, 12. 2. 1934, TS “Mirek”, 21904. Pravoslavný duchovní, severočeský okružní protopresbyter a ředitel úřadu ep. rady? (www.pravoslav.cz)

? LUŽA ŠTĚPÁN, 22. 9. 1920 – 4. 5. 1985, TS + D “Müller”, 1323501. Kanovník římskokatolické církve? 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození. KS StB České Budějovice. (Vděčnost i závazek, 1985.)

? LÁLA FRANTIŠEK, 18. 10. 1916, TS “Fanouš”, 11584. Kanovník římskokatolické církve? 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození. KS StB České Budějovice. (Vděčnost i závazek, 1985.)

MACHEK JAROSLAV, zazn. 23. 8. 1946, nar. 23. 8. 1949, TS “Návrat”, “Slávek”, 28456. Textař. Spolupracoval s pražskými interprety. S StB Praha. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

? MAJAR VINCENC, 31. 8. 1919, TS “Vinda”, 25537. Kanovník římskokatolické církve? 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození. KS StB Ostrava. (Vděčnost i závazek, 1985.)

? MALICKÝ JOSEF, 25. 8. 1919, TS “Malý”, 1290588. Matematik, Charta 77?

? MALINA KURT, 22. 3. 1934, TS “Pavel”, 847704. 1981-99 starokatolický kněz v Jablonci nad Nisou?

? MALIČKAY SLAVOMÍR, 13. 8. 1957, TS + D “Slavo”, 32114. Do 1992 zpravodaj Čs. rozhlasu v Berlíně? KS StB Bratislava. (Rozhlas 35/91, 26. 8. 1991.)

? MALÁČ VLASTISLAV, 22. 12. 1921, TS “Znalec”, 19955. Ing., CSc., kazatel Evangelické církve metodistické? Bydliště: K lučinám 5, Praha 3-Žižkov. X. správa FMV, 5. odbor – církve. (www.slovak.sk/cirkev-metodisticka/farnosti/uvod.htm)

MARTÍNEK JAN, 28. 3. 1926, TS “Ajax”, 552201. Docent na UK Praha. (Kdo je kdo: architektura, 2000. [Str. 161])

MASKALÍK PAVEL, zazn. 21. 6. 1942, nar. 26. 6. 1942, TS + D “Sólista”, 1992410. Herec – UND Košice. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

? MEZIHORÁK JINDŘICH, 29. 2. 1964, TS “Kvapil”, 3894201. Atlet – překážkář? Věk přibližně odpovídá.

S MEČIAR KAMIL, 17. 8. 1912 – 26. 2. 2002, TS + A "Vincent", 1823, KS StB Banská Bystrica. ThDr., katolický kněz – Prievidza, děkan. (Katolícke noviny 24. 3. 2002, 12/2002)

S  MIHALOVIČ VINCENT, 8. 3. 1923 – 10. 1. 1981, TS + D “Vít”, 10386. Doc. ThDr., katolický farář – Modra, docent Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Bratislavě, přispíval do Katolíckych novin. KS StB Bratislava. (Katolícke noviny 2/2001, 14. 1. 2001), (www.mix.sk/kn)

?? MIKULÁŠ STANISLAV, datum narození neuvedeno, nar. 1908 – 17. 9. 1975, TS “Cyril”, 794. ThDr., katolický kanovník – Spišská Nová Ves, spolupřekladatel Bible, lidověvýchovný a osvětový pracovník. KS StB Košice. (Katolícke noviny 38/2000, 17. 9. 2000), (www.mix.sk/kn)

? MINČIČ JURAJ, 7. 4. 1923, TS “Michal”, 1225004. Pravoslavný duchovní ve Frýdlantu v Čechách? Bydliště: nám. T. G. Masaryka 104, Frýdlant v Čechách. (www.pravoslav.cz)

? MITROVSKÝ HARRY, 17. 4. 1928, TS + D “Card”, 1061104, 26400. Předseda MO ČSL Děčín, člen předsednictva OV ČSL, člen městského výboru Národní fronty, člen okresního poradního sboru pro kulturu a předseda jeho filmové sekce? (Naše rodina 42/81.)

? MIŠKOVIČ PAVEL, 29. 1. 1933, TS “Blažek”, 10089. 2001 farář Slovenské církve evangelické a. v. ve výslužbě – Ivančiné v turčianském seniorátu? KS StB Bratislava. Nebo KS StB Banská Bystrica, datum narození v registrech neuvedeno, TS “Milan”, 1330. (www.ecav.sk)

MOLNÁR LADISLAV, 27. 12. 1940 – 5. 2. 1994, TS “Filip”, 18681. Cyklista, automobilový jezdec, organizátor motoristických závodů. KS StB Bratislava. (Stop 6/94.)

? MOLNÁROVÁ MÁRIA, 2. 2. 1947, TS + D “Marka”, 22661. Evangelická farářka? KS StB Bratislava. (Kostnické jiskry 39/89, 22. 11. 1989.)

MORAVEC MIROSLAV, 24. 3. 1924, TS “Marek”, 301, 2000301. Od 1945 doposud (!) pracovník ministerstva vnitra (ačkoliv nebyl člen KSČ!) Jako pracující důchodce rozhoduje o tom, kdo ze zahraničních žadatelů se stane českým občanem! /Proto asi tolik skandálů/ (Lidové noviny 23. 3. 2001.)

? MRÓZEK JOSEF, 12. 3. 1939, TS “Vojta”, 26239. Církev bratrská – Těšín? Hospodář Rady Církve bratrské, v 80. letech člen Rady Církve bratrské. KS StB Ostrava. (Bratrská rodina 11/88.)

? MUDROCH JOZEF, 16. 11. 1932, TS “Korda”, 23415. Šachista – Šaľa? KS StB Bratislava. Věk přibližně odpovídá.

? MUŽÍK JOSEF, 29. 9. 1952, TS “Čestmír”, 45694. Prof. dr., DrSc., vedoucí katedry filozofie FF UK Praha? Od 1988 člen Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci. KS StB Praha. (Rudé právo 12. 12. 1988.)

MÁJOVSKÝ JULIUS, zazn. 14. 4. 1922, nar. 11. 4. 1922 – 29. 9. 1975, TS + D “Milan”, 1736. ThDr., 1952 vysvěcen na faráře slovenské luteránské církve, od 1968 ve Švýcarsku, působil v Husově sboru v Curychu, 1974 zvolen předsedou Čs. poradního sboru v západní Evropě, místopředseda svazu čs. spolků ve Švýcarsku. KS StB Banská Bystrica. (Jožka Pejskar: Poslední pocta 2, 1985.)

? MÁLEK LUBOMÍR, 21. 6. 1945, TS “Vrch”, 1990206. Primáš a zpěvák folklórního souboru Olšava – Uherský Brod? Od 1971 spolupracuje s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, hudební organizátor. (Rudé právo 12. 12. 1988.)

? MÁRA JAN, 14. 8. 1912, TS + A “Jenda”, 44288, 8723. Kanovník, ředitel České katolické charity? 1985 státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. (Vděčnost i závazek, 1985.)

MÁČEL EMIL, 22. 3. 1927, TS “Lipka”, 1900606. Za války chtěl k SS, ale nevzali ho, poté partyzán, 1947 komunisty pověřen zavraždit zlínského továrníka Šedivého. (Jaroslav Pospíšil: Hyeny, 1996. [Str. 223])

S NEDBAL MILOSLAV, 14. 1. 1912 – 1. 12. 2002, TS "Kocman", 1867706. Katolický kněz, čestný kanovník olomoucký. (www.ado.cz, Oldin 1-2/2003)

NIEBAUER JAN, zazn. 3. 5. 1919, nar. 3. 5. 1918, TS, 686905. Od 1947 ústřední tajemník Kostnické jednoty v Praze, později v kanceláři synodní rady u církevního rady dr. Bohumila Valeše, redaktor, publicista, 1955-98 farář Jednoty bratrské v Potštejně, od 1964 presbyter Jednoty Bratrské, od 1968 farář v Holešově. Žije v SRN. (Kostnické jiskry 15/88, 27. 4. 1988.)

? NIŽNÍK ŠTEFAN, 3. 9. 1954, TS “Marian”, “Milan”, 1254609. 1989-1990 římskokatolický kněz – Konská? KS StB Banská Bystrica. (www.ksnr.sk)

NOVÁK VLADISLAV, 5. 1. 1910 – červen 1975, TS “Vladislav”, 446002. 1936-53 středoškolský profesor v Písku, odborářský pracovník. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

OKTÁBEC JOSEF, 15. 8. 1922, TS “Sportovec”, 1170601. Sportovní novinář, publicista, redaktor týdeníku Kopaná-hokej, šéfredaktor týdeníku Gól. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

OLIVA KAREL, 15. 1. 1927, TS + A “Rybář”, “Balbín”, 945988, 12123. PhDr., CSc., pracovník Ústavu jazyků a literatur, autor polsko-českého slovníku. (Literární noviny 46/95, 16. 11. 1995.)

? OSUSKÝ ŠTEFAN, 6. 8. 1942, TS “Vilo”, 2815708. 1996 zástupce generálního biskupa Slovenské evangelické církve a. v.? Dříve administrátor sboru ve Skalici, 2000 kandidát na biskupa západního distriktu. (MfD 24. 8. 1996.)

? PACNER VÁCLAV, 14. 2. 1917, TS + D “Václav”, 1917701. Ředitel vydavatelství Lidová demokracie – Vyšehrad? Správa StB Praha, 2. odbor, 1. oddělení – církev. (Naše rodina 14/75.)

? PADRTA RUDOLF, 13. 6. 1932 - 1987, TS “Tomáš”, 27738. Publicista a pionýrský funkcionář? Ředitel Československého pionýrského tábora v Seči, stál v čele Pionýra. Dle fota věk odpovídá. (Pionýrská štafeta, 1987.)

?? PALIŠIN PAVEL, datum narození v registrech neuvedeno, TS “Igor”, 1466. Biskupský tajemník východního distriktu Slovenské evangelické církve a. v. v ČSSR? 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození. KS StB Košice. (Vděčnost i závazek, 1985.)

? PALLA BOHUMIL, 23. 5. 1931, TS “Bohuš”, 10151. Do 1967 kazatel Bratrské jednoty baptistů v Šumperku, 1967-77 na Vsetíně? KS StB Ostrava.

PÁSZTOR JÁN, 27. 1. 1912 – 8. 11. 1988, TS “Pastier”, 66, 13566. ThDr. JUDr., 1973-88 biskup nitranské diecéze římskokatolické církve, předseda Liturgické komise Slovenska. 1985 státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. KS StB Bratislava. (Naše rodina 49/88), (Hospodář 8/99), (www.rc.sk)

S  PAVLÍK JAN, 24. 4. 1922 – 16. 1. 1965, TS “Konstruktér”, 11798, 13122. Taneční mistr v Praze. KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1963-66.)

? PAŘÍK ARNO, 10. 1. 1948, TS “Honza”, “Arno”, 21250. Od 1978 kurátor Židovského muzea v Praze? Narodil se po válce.

?? PEPRLA JAN, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 7. 12. 1922, TS “Nový Josef”, 4654. Katolický kněz litoměřické diecéze? KS StB Ústí nad Labem. (qert.cz/zdislava)

? PETROVIČ JÁN, 10. 7. 1927, TS “Ján”, “Silikát”, 1059308, 16587. Katolický farář? (Stát proti víře, ČT 2, 12. 4. 2000.)

S PETRÍK FRANTIŠEK, 10. 6. 1950, TS + A "Franta", 17606, KS StB Ostrava. Katolický kněz, kaplan v Olomouci ve farnosti sv. Mořice, od 2003 spirituál Vyšší odborné školy sociální Caritas v Olomouci. (www.ado.cz, prosinec 2003)

? PETŘÍK VÁCLAV, 21. 12. 1919, TS “Petr”, 1234688, 12817, 19188 nebo TS “Pestrý”, nar. 9. 11. 1913, 12855. Dr., od 1977 ředitel podniku Lidová demokracie – Vyšehrad? Oba KS StB Praha. (Naše rodina 5/77.)

? PEŠKOVÁ MARTA, 23. 5. 1942, TS “Slávia”, “Vedoucí”, 34922, X. správa FMV, 5. odbor – církve. Náměstkyně ředitele kanceláře Křesťanské mírové konference? (Kostnické jiskry 23/85, 19. 6. 1985.)

? PEŠTOVÁ DANA, 8. 11. 1949, TS “Dita”, 33043. Ing., 1988 v oddělení výchovy a vzdělávání pracovníků na ministerstvu zemědělství?

S  PLACHT JAN, 25. 12. 1922 – 1992, TS + D “Jiří”, 4944. JUDr., ekonom, ředitel ČTK. KS StB Praha. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 287])

S PLOC PAVEL, 26. 12. 1943, A "Radim", 15940, OO-MV Semily. Otec skokana na lyžích Pavla Ploce, který se narodil v Jilemnici, okres Semily. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 471])

POKORNÝ LADISLAV, 22. 6. 1915 – 12. 5. 2000, TS “Klenovec”, 38688, 1126388. ThDr., kanovník římskokatolické církve, 1974-78 děkan Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích, odpovědný redaktor vydavatelství České katolické charity. 1985 státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. (Katolický týdeník 1/01, 7. 1. 2001.)

POLNICKÝ PAVEL, 10. 4. 1943, TS “Paul”, 3344401. Evangelický kurátor – Poděbrady. (Evangelický kalendář, 1992.)

[30. 8. 1995 – 30. 12. 1998 jednatel a společník KBS Investment Company, s. r. o.? Bydliště: Lesní 150/VI, Poděbrady. (www.justice.cz)]

S POPELKA LUBOŠ (LUBOMÍR), 14. 6. 1927, TS "Michal", "Luboš", 20615, S StB Brno. Televizní dramaturg, scenárista a publicista – Brno. (V roce 1995 zemřeli, 1996)

S  POPOV LEONIT, 25. 2. 1929 – 1991, TS “Leo”, 2335201. Překladatel – Praha. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 182])

?? POSNER JOSEF, datum narození v registrech neuvedeno, TS “Eva”, 2559. Dlouholetý pravoslavný teolog v Teplicích a vedoucí pro hospodářské záležitosti semináře v Karlových Varech? KS StB Ústí nad Labem. (www.pravoslav.cz)

S  POSPÍŠIL MILAN, 30. 6. 1925, TS “Asistent”, 5788, 931305. Prof. MUDr., anatom, VŠ učitel, od začátku 60. let v Německu, 1979-88 zednář. (Blesk 6. 1. 1993.)

? PRIBULA JURAJ, 24. 7. 1939, TS “Peter Elén”, 1085110. Kazatel Bratrské jednoty baptistů v Košicích? Cesty do zahraničí. Věk přibližně odpovídá - viz foto Rozsievač 1/87.

? PROCHOTSKÝ FRANTIŠEK, 23. 11. 1922, TS + D “Sokol”, 233109, 10938. Slovenský právník vystupující za komunismu v rozhlasové motoristické relaci Pozor zákruta na stanici Hvězda? Podle hlasu by mohl věk odpovídat.

PROCHÁZKA VLADIMÍR, 14. 12. 1925 – 21. 10. 1987, TS “Vlado”, 623188. Ing., CSc., chemik, Ústav organické chemie a biochemie ČSAV, asistent na VŠCHT Praha, od 1960 Laboratoř speciální anorganické chemie v Řeži. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

PRŮŠA VLADIMÍR, 10. 10. 1929, TS “Táborský”, 871588. Též agent rozvědky. Prof. ing., CSc., VŠ profesor. (Kdo je kdo: architektura, 2000. [Str. 75])

? PUDICH KAREL, 9. 9. 1914, TS “Alexej”, 15073. Brněnský biskup Církve čs. husitské? KS StB Brno. (www.ccsh.cz)

PULKERT OLDŘICH, 22. 6. 1929, TS “Oldřich”, 1889488. PhDr., doktorát na brněnské univerzitě, absolvoval hudební vědu na UK v Praze, autor historických studií, publikací a rozhlasových pořadů o hudbě a editor skladatelů 18. století. Soukromý podnikatel – EDITIO RESONUS – vydavatelská činnost. Bydliště: Pod vidoulí 8/505, Praha 5. X. správa FMV, 2. odbor – kultura, umění. (Lidové noviny 21. 12. 2000), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

Z  PUMR JIŘÍ, zazn. 24. 3. 1927, nar. 24. 5. 1927, TS “Josef”, 2101803. Evangelický farář v Plzni. (Kostnické jiskry 21/87, 24. 6. 1987.)

? RADACZYNSKI BRONISLAV, 8. 3. 1937, TS “Brodáč”, 2461101. Ředitel Euroclubu a šéf divadla Imaginace? 2000 společník Euroclub spol. s r. o. v likvidaci [16. 7. 1992 – 22. 8. 1995 jednatel]. Bydliště: Na spojce 4/609, Praha 10. Dle fota věk přibližně odpovídá. (Práce 7. 8. 1993), (www.justice.cz)

RAK PAVEL, zazn. 24. 11. 1939, nar. 24. 9. 1939, TS “Petr”, "Animátor", 3336401. Karikaturista.

? RAKOVSKÝ PAVOL, 19. 5. 1936, TS + D “Pavel”, “Nitranský”, 39549, 23174. Ing., 1992 šéfredaktor časopisu Línia? Vychází v Bratislavě. KS StB Bratislava.

? RANDA VINCENT, 5. 1. 1942, TS + A "Čenda", 19335, KS StB Ostrava. Katolický kněz, 1980-83 ve Francově Lhotě? (Josef Václavík: Francova Lhota)

?? RASCHKA ĽUDOVÍT, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 5. 1. 1910 – 8. 6. 2002, TS “Helena”, 1593. Katolický kněz, čestný kanovník v Rožňavě? KS StB Košice. (Katolícke noviny 8/2000, 20. 2. 2000), (www.mix.sk/kn)

? RAČANSKÝ ANTONÍN, 15. 5. 1929, TS “Břeťa”, 19860. Ing., 12. 4. 1985 – 15. 12. 1989 generální ředitel PZO Tuzex? 1. 1. 1969 – 18. 12. 1970 člen dozorčí rady Koospol, a. s. (konkurs), 24. 1. 1992 – 5. 8. 1992 člen představenstva AGROTEL a. s., 2001 (od 24. 1. 1992) jednatel a společník NORA, spol. s r. o. Bydliště: Chrášťany 114, pošta Zličín u Prahy, Praha-západ. Věk přibližně odpovídá – viz foto v Mladé frontě 25. 3. 1989. (www.justice.cz)

? RAČEK ŠTEFAN, 14. 9. 1923, TS + A "Jozef", 3830, KS StB Banská Bystrica. Katolický kněz – Púchov? (Katolícke noviny 17. 6. 2001, 24/2001)

? REBREŠ MICHAL, 26. 11. 1964, TS “Miťo”, 1942410. JCLic., 2001 soudce metropolitního tribunálu košické arcidiecéze? (web.viapvt.sk)

REIF OLEG, zazn. 29. 9. 1928, nar. 20. 9. 1928, TS “Oskar”, 327288, 41779. Režisér, herec, scenárista, konferenciér, často v zahraničí. Působil v Praze. Soukromý podnikatel – FANFAN - agenturní činnost v oblasti kultury. Bydliště: Na Můstku 8, Praha 1. S StB Praha + X. správa FMV, 2. odbor – kultura, umění. (Práce 24. 7. 1993), (Český biografický slovník XX. století, 1999), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

REINDL JOSEF, 5. 6. 1907 – 10. 12. 1984, TS “Horák”, 10978. Člen redakční rady časopisu Mechanizace zemědělství. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

REVALLO JOZEF, zazn. 21. 4. 1944, nar. 21. 6. 1944, TS “Hudobník”, 24631. Slovenský hudební skladatel, dramaturg, externě přednášel na VŠMU v Bratislavě, od 1986 umělecký šéf Komorní opery SF v Bratislavě. KS StB Bratislava. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

? ROCH IVAN, 31. 8. 1931, TS + A “Režizer”, “Režiser”, 16739, 10547. Režisér? KS StB Praha.

? ROUŠAL VLASTIMIL, 15. 3. 1926, TS “Robert”, 14032. 1987 diplomovaný technik na Ministerstvu zemědělství ČSR? II. správa FMV, 5. odbor, 4. oddělení – ochrana zemědělství.

? ROVAN BRANISLAV, 12. 12. 1947, TS “Braňo”, 15788. Doc. RNDr., CSc., katedra informatiky na UK Bratislava? KS StB Bratislava. (www.uniba.sk)

? ROŠKOT JIŘÍ, 12. 6. 1952, TS “Lípa”, 18725. Novinář – Rudé právo, poté Právo? Cesty do zahraničí. X. správa FMV, 2. odbor – kultura.

Z ROŠTÍNSKÝ JAROMÍR, zazn. 27. 7. 1942, nar. 23. 7. 1942, TS + D "Honza", 15346, 35909, KS StB Brno. Herec a režisér – Brno, Zlín. (Postavy brněnského jeviště III, 1994)

? RUBANINSKÝ IVAN, 10. 5. 1935, TS “Ivan”, 36199. 2001 farář Slovenské evangelické církve a. v. ve výslužběNové Mesto nad Váhom? KS StB Bratislava. (www.ecav.sk)

RUDOLF VLADIMÍR, 19. 9. 1924 – 8. 7. 2000, TS “Český”, 1635688. Významná kněžská postava Pražského jara 1968, jeden ze zakladatelů Díla koncilové obnovy. X. správa FMV, 5. odbor – církve. (Katolický týdeník 1/01, 7. 1. 2001.)

RÖSSLER JIŘÍ, 7. 1. 1915 – 28. 10. 1977, TS “Kalous”, 22775. Dr., organizátor tenisu a jeho propagátor, tenisový publicista. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

S  ŘEHOČEK JIŘÍ, 21. 6. 1926 – 13. 1. 1987, TS “Jirka”, 878588. Ing., filmový technik, amatérský filmař, publicista. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

? SAINER JAN, 26. 6. 1931, TS “Mládek”, 1996104, 9146. V 70. letech starokatolický kněz v Praze? KS StB Praha a Ústí nad Labem. (www.starokatolici.cz/praha)

? SALAMON ERVÍN (zazn. ŠALAMON), 10. 5. 1948, TS “Šalda”, 228988. 1966 byl vybrán ke studiu na rabína? 1966-68 studoval v Budapešti, 1968-72 studoval v Londýně, kde po skončení studia zůstal, později působil jako externí spolupracovník rozhlasové stanice Svobodná Evropa. (Mladá fronta 12. 5. 1989.)

SALAQUARDA ZDENĚK, 29. 7. 1930 – 18. 2. 1972, TS “Zdeněk”, 11171. ThDr., duchovní, od konce 50. let novinář, pracovník tiskové agentury, od 1969 žil v Mnichově, od 1970 šéfredaktor měsíčníku Text v Mnichově. (Jožka Pejskar: Poslední pocta 2, 1985.)

SALAVA TOMÁŠ, 26. 10. 1934, TS “Dvořák”, 7594. Vedoucí vědecký pracovník VÚ sdělovací techniky A. S. Popova, člen redakční rady Technického magazínu. (Ročenka Technického magazínu 1/87.) [Ing., DrSc., 2001 (od 7. 3. 1995) jednatel a společník ETOS akustika s. r. o. Bydliště: Patočkova 89, Praha 6?]

S  SCHILLER RENÁTUS, 19. 10. 1923 – 11. 3. 1986, TS “František”, 932304. Evangelický farář – Děčín, od 1977 Praha-Staré Město, ředitel bohosloveckého semináře v Jirchářích. (Kostnické jiskry 30. 4. 1986.)

SCHOUPAL EDUARD, zazn. 24. 10. 1929, nar. 14. 10. 1929, TS + D “Fišer”, 14312. KS StB Ostrava. Šachista [k 1. 1. 1994 ELO 2040, v r. 1976 měl ELO 2200] – Třinec. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994), (Výsledky šachových turnajů)

S SCHUBERT EMANUEL, 5. 12. 1903 – 11. 5. 2001, TS + A "Križan", 200409. Katolický kněz banskobystrické diecéze. (Katolícke noviny 27. 5. 2001, 21/2001)

S SCHWARZENEGGEROVÁ (za svobodna ŠANTAVÁ) SYLVA, 6. 7. 1957 A + TS "Wald", 36809, KS StB Brno. Dipl. Ing. arch. Dr., CSc., architektka. Dcera fyzika a VŠ pedagoga Ivana Šantavého, který působil v Brně. Registrována pod oběma jmény. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 574])

SEIDMANN TOMÁŠ, zazn. 22. 5. 1922, nar. 22. 5. 1927, TS “Tomi”, 5701. Klavírista, skladatel, 1966-80 člen Tanečního orchestru Československého rozhlasu Bratislava, od 1980 klavírista v Rakousku. KS StB Bratislava. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

? SENAJ ALBÍN, 24. 5. 1932, TS “Svätopluk”, “Štefan”, 14818. Římskokatolický kněz košické arcidiecéze – Ondavské Matiašovce? KS StB Košice. (web.viapvt.sk)

?? SKALICKÝ BOHUMIL, datum narození v registrech chybí, nar. 15. 10. 1905 – 18. 4. 1965, TS “Janeček”, 962. Královéhradecký biskup Církve čs. husitské? KS StB Hradec Králové. (www.ccsh.cz)

S SLAVÍČEK JIŘÍ, 6. 4. 1933, A "Zpěvák", 22262. Ing., CSc., stavební inženýr. Manžel Eleonory Slavíčkové – též A. Viz Kdo je kdo v ČR, 1998.

? SLÁDEK OLDŘICH, 24. 12. 1928, TS “Oldřich”, 147, 202688, 23940. ThDr., předseda Ústřední rady Církve adventistů sedmého dne? 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození. X. správa FMV, 5. odbor – církve a II. správa FMV, 9. odbor – církve. (Vděčnost i závazek, 1985.)

SLÁVA JAROSLAV, 17. 6. 1906 – červenec 1988, TS + D “Ústecký”, “Zeman”, 1956, 2129, 15954. Vedoucí tajemník severočeské krajské organizace ČSL, ředitel Ústřední politické školy ČSL, nositel státních vyznamenání. KS StB Ústí nad Labem. (Naše rodina 31/88.)

SMEJKAL PAVEL, 23. 5. 1959, TS “Petr”, “Novák”, 24484. Katolický kněz, 1998 odsouzen za pohlavní zneužívání. (Radiožurnál 29. 9. 1998.)

? SMOLÍK CYRIL, 20. 1. 1925, TS + D “Václav”, “Cyril”, 413588 nebo A “Bezděk”, 3872. V 80. letech šéfredaktor deníku Práce? KS StB Praha.

? SPÁČIL DUŠAN, 17. 5. 1929 nebo 17. 1. 1929, TS “Špaček”, 169288, 21706. Diplomat?, autor vzpomínkové knihy My z Černína, bývalý velvyslanec v USA? (Lidové noviny 21. 12. 1995.)

? STANKO PAVOL, 21. 10. 1937, TS “Stano”, 1016010. Katolický kněz , tit. arciděkan a správce farnosti Topoľa? (Katolícke noviny 30/2000, 23. 7. 2000), (www.mix.sk/kn)

STANČEK ĽUBOMÍR, zazn. 14. 8. 1955, nar. 19. 8. 1955, TS “Slávo”, 28856. Doc. ThDr., římskokatolický kněz, 1975 člen řehole vincentinů, 1979 kaplan v Trenčianské Teplé, kaplan v Nitře, 1983-91 správce farnosti Bošáca, 1991-93 administrátor a direktor řeholního semináře sv. Vincenta de Paul v Bijacovcích, od 1991 na Teologickém institutu při Kněžském semináři biskupa Jána Vojtaššáka v Spišském Podhradí. KS StB Bratislava. (www.ksnr.sk)

? STESKAL RUDOLF, 9. 11. 1919, TS “Vilo”, 23256. RNDr., 1990 redaktor časopisu Zenit v Bratislavě? KS StB Bratislava.

S STRUHÁR ALADÁR, 23. 8. 1912 – 20. 9. 2001, TA + A + D "Šport", 3180, KS StB Bratislava. Katolický kněz – Knězský domov v Pezinku. (Katolícke noviny 7. 10. 2001, 40/2001)

STÝBLO JOSEF, 6. 6. 1921, TS “Zbyšek”, 1157788. RSDr., překladatel. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 563])

?  STÝBLO JIŘÍ, 14. 7. 1945, TS + D “Oskar”, 1101404. 2001 (od 16. 8. 1995) jednatel a společník N + S – Elektro s. r. o. Bydliště: Masarykova 80, Třebenice, okr. Litoměřice. OO-MV Litoměřice. (www.justice.cz)

? SUCHÁNEK JAROSLAV, 19. 6. 1936, TS “Redaktor”, “Jarda”, 7401. Sportovní redaktor v televizi? Věk přibližně odpovídá.

? SVIDENSKÝ VÁCLAV, 21. 6. 1931, TS “Adam”, 7196. Ing., metodistický evangelický farář, člen Regionálního sdružení Křesťanské mírové konference? Bydliště: Hliník 829, Třeboň. X. správa FMV, 5. odbor – církve a II. správa FMV, 9. odbor – církve. (Kostnické jiskry 8/83, 2. 3. 1983.)

S SVOJANOVSKÝ JOSEF, 17. 3. 1929, A "Příručí", 10511, OO-MV Svitavy. Obchodník, otec textilního inženýra Jindřicha Svojanovského, který se narodil ve Svitavách a působí jako generální ředitel a. s. Vigona Svitavy. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 569])

SVÁTEK MIROSLAV, 13. 10. 1932 – 19. 7. 1998, TS “Martin”, 1468888, 4308101. JUDr., CSc., dlouhodobý pedagog na právnické fakultě UK Praha. X. správa FMV, 3. odbor – školství + S StB Praha. (Lidové noviny 8. 8. 1998.)

? SZPAK VIESLAV, 12. 9. 1950, TS “Martin”, 2511407. Evangelický farář? Velmi neobvyklé jméno. (Kostnické jiskry 38/89, 15. 11. 1989.)

ŠAVLÍK MILAN, zazn. 11. 1. 1928, nar. 1. 11. 1928, TS “Marek”, 7779. Ing. arch., architekt – Bratislava. KS StB Bratislava. (Kdo je kdo v architektuře, 1993.)

ŠEBESTA JAN, 14. 6. 1904 – 28. 8. 1972, TS + D “Nový”, 9798. Od 1950 evangelický farář v Brně-Lidická, od 1953 senior brněnského seniorátu. KS StB Brno. (Evangelický kalendář, 1969), (Kostnické jiskry 30/92, 9. 9. 1992)

? ŠKARÝD MILAN, 10. 6. 1930, TS “Hořanek”, 15101. Novinář a publicista – časopis Czechoslovak Life? KS StB Praha. (Czechoslovak Life, october 1968.)

ŠMÍD PŘEMYSL, 17. 7. 1948, TS “Kovář”, 2346788 + PO "Filmař" a PO "Výtvarník". Malíř. X. správa FMV, 2. odbor – kultura, umění.

ŠNAJDER BOHUSLAV, 22. 10. 1940, TS “Akce Novinář”, 2265201. Napsal 9 knih, 1985-88 prováděl jako stipendista Nadace Harryho Franka Guggenheima dlouholetý výzkum iracionálních konfliktů ve vztazích mezi Rusy a Američany. (Hospodářské noviny 48/95, 1. 12. 1995.) [Dříve ředitel a společník VEGA, spol. s r. o. Bydliště: S. K. Neumanna 1322, Brandýs nad Labem 12? (www.justice.cz)]

? ŠOSTÁK VLADIMÍR, 30. 4. 1947, TS “Hospodár”, 1355010. Římskokatolický kněz košické arcidiecéze? (web.viapvt.sk)

? ŠOVC DANIEL, 17. 3. 1937, TS + D “Peter”, 302209. 2001 farář Slovenské evangelické církve a. v. ve výslužběBanské Štiavnici? (www.ecav.sk)

? ŠPERL JIŘÍ, 15. 12. 1928, TS “Karel”, 124009, 1920504. Do 1978 kazatel Bratrské jednoty baptistů v Klenovci na středním Slovensku, od 1978 v Liberci? Souhlasí i vzestup registračních čísel: nižší KS StB Banská Bystrica, vyšší [v pozdějších letech] KS StB Ústí nad Labem. (Rozsievač 3/1981.)

ŠTEPANOVIČ (ŠTĚPANOVIČ) RUDOLF, zazn. 3. 7. 1925, nar. 3. 7. 1930, TS “Rastislav”, “Moťovský”, 969, 542408, 1371201. Prof. PhDr., CSc., 1954-59 pracovník SVŠT Bratislava, 1959-61 VÚ pedagogický, 1961-73 filoz. fak. UK, 1973-76 Ministerstvo školství SSR, od 1976 děkan filozofické fakulty UK a vedoucí katedry pedagogiky vysokých škol FF UKo Bratislava. Od 1954 člen KSČ. (Encyklopédia Slovenska.)

ŠTEVČEK MARTIN, 6. 6. 1912 – 4. 11. 1980, TS + D “Dolinský”, 3988, 5031. Náboženský spisovatel a překladatel, publicista, pseudonym Maroš Madačov. KS StB Banská Bystrica. (Katolícke noviny 44/2000, 29. 10. 2000), (www.mix.sk/kn)

?? ŠTÍPEK LADISLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 10. 6. 1923, TS "Kulda", 5848, centrála. Stolní tenista – mistr světa? (Čs. biografický slovník, 1992)

S ŠURMAN BEDŘICH, 15. 2. 1929, TS + A "Bedřich", 1164288. Evangelický vikář – Odry. (Evangelický kalendář, 1960)

? TEJ JÁN, 30. 10. 1943, TS “Pop”, 24869. Arciděkan Pravoslavné církve? KS StB Bratislava. (Rozsievač 6/85.)

TEJRAL GRACIÁN, 2. 12. 1907 – 1976, TS “Hrdlička”, 1864606. MUDr. – Brno. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 610.])

? TELEKY IGOR, 19. 7. 1945, TS “Karmín”, 1407208. Sportovní redaktor v televizi? Věk přibližně odpovídá.

TEPLÝ JAROSLAV, 27. 6. 1926, TS + D “Doktor”, 976705. PhDr., CSc., 1977-91 profesor gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem, od 1. 2. 1991 přednáší na VŠCHT v Pardubicích, regionální publicista. OO-MV Pardubice. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995.)

? TKAČÍK JÁN, 15. 1. 1936, TS + A “Pisár”, 1112010, 14408. Katolický kněz – Kobyly, okres Bardejov? 2000 měl 35. výročí kněžského vysvěcení. KS StB Košice. (Katolícke noviny 21/2000, 21. 5. 2000), (www.mix.sk/kn)

S TLAMSA JAN, 23. 11. 1923 – 1997, A + TS "Vojta", 592, KS StB Praha. JUDr., otec bankéře ČSOB. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 614])

? TOMÁŇ JOZEF, 3. 7. 1952, TS + A “Daniel”, 17316. Katolický kněz – Hnilčík na východním Slovensku? KS StB Košice. (Katolícke noviny 22/2000, 28. 5. 2000), (www.mix.sk/kn)

? TONINGER BOHUMIL, 4. 3. 1927, TS “Míla”, 164488. Podílel se na protiokupačním rozhlasovém vysílání 1968? Věk přibližně odpovídá. Viz foto - kniha Odstrašující případ od Vladimíra Škutiny, 1991.

TOŠOVSKÝ MILOSLAV, 18. 3. 1922, TS “Vinohradský”, 11933. Ing., technik, otec náměstka ministra dopravy Michala Tošovského. Bydlí v Praze. KS StB Praha. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 619])

? TVRZNÍK JIŘÍ, 22. 3. 1932, TS “Kritik”, 3126801. Novinář, před 1990 filmový kritik v Mladé frontě?

Z  UHLÍŘOVÁ MARIE, zazn. 17. 12. 1947, nar. 17. 12. 1943, TS “Milena” “Marie”, 2121306. Literární kritička a historička, 1968-77 Vojenská akademie A. Zápotockého, 1977-93 Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV. (Slovníček současných brněnských spisovatelů, 1994) Nebo S - výtvarnice, manželka architekta Petra Uhlíře z Brna. (Kdo je kdo: Architektura, 2000)

S ULDRICH FRANTIŠEK, 20. 5. 1900 – 1975, TS + A "Frank", 1658, 23332, centrála. Obchodník, otec kameramana Františka Uldricha. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 631])

? ULÍK KAREL, 25. 8. 1945, TS “Kvítek”, “Filip”, 19365. Novinář – 1986 Rudé právo?

URBAN STANISLAV, zazn. 27. 5. 1925, nar. 27. 5. 1923 – 6. 9. 1975, TS “Profesor”, 1263904. PhDr., ředitel Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, odb. spisovatel. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

? URBÁŠEK VÍTĚZSLAV, 10. 11. 1928, TS “Robert”, 3526401. Pravoslavný duchovní (jeronamachdamián) v Ústí nad Labem? Bydliště: Budovatelů 95/2380, Most. (www.pravoslav.vz)

? UXA MIROSLAV, 28. 2. 1936, TS “Pechr”, 19354. Sportovní redaktor v Radiožurnáluplzeňský zpravodaj pořadu S mikrofonem za hokejem? Soukromý podnikatel – koupě a prodej zboží. Bydliště: Sedlákova 26, Plzeň. KS StB Plzeň. Dle hlasu věk přibližně odpovídá. (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

? VALÁŠEK LADISLAV, 12. 1. 1928, TS “Valach”, 2802708. 2000 farář Slovenské evangelické církve a. v. ve výslužběKošariská? (www.ecav.sk)

Z  VANTUCH ANTON, zazn. 1. 1. 1922, nar. 1. 1. 1921, TS “Filozof”, 7772. PhDr., CSc., slovenský literární historik a překladatel. 1949-59 pedagog na filozofické fakultě UKo v Bratislavě. KS StB Bratislava. (Čs. biografický slovník, 1992.)

VANČO ANTONÍN KAMIL, 24. 9. 1909 – 12. 2. 2000, TS + D “Ferdo”, “Stano”, 23708, 12933. Katolický kněz řehole těšitelů. Obě jména souhlasí. KS StB Bratislava. (Katolícke noviny 10/2000, 5. 3. 2000), (www.mix.sk/kn)

S  VANČURA JIŘÍ, 12. 2. 1907 – 11. 7. 1999, TS “Wenig”, 8198. Architekt, publicista – knihy o Praze. (Lidové noviny 16. 7. 1999.)

? VARGA ALEXANDER, 6. 11. 1942, TS “Archivár Bela”, 1411008. Slovenský šachista – Šaľa? Věk přibližně odpovídá.

VAŠÍČEK MILAN, 20. 5. 1927, TS “Vašek”, 15860. Publicista, působil v Československé straně lidové. KS StB Brno.

? VELIRIMOVIČ ALEXANDR, 27. 10. 1922, TS + D “Viktor”, “Saša”, 371702, 36538. 1988 průvodce po SSSR? Obhajoval sovětské výrobky, ačkoliv se jednalo vesměs o zmetky. Věk přibližně odpovídá, viz též ruská krycí jména.

VICEN JOSEF, 14. 12. 1921, TS “Jóža”, 20188, 2616688. Slovenský spolupracovník americké tajné služby CIC, v květnu 1957 unesen StB z Rakouska, poté vypovídal v televizi. (Rudolf Ströbinger: Rudá zrada, 1978 [Str. 62]), (Legenda o agentech chodcích II, Čt 1, 18. 1. 2000.)

VODSEĎÁLEK IVO, zaznamenáno Ivan, 8. 8. 1931, TS Pilot”, 2936801. Spisovatel, básník. 1950 spolu s Egonem Bondym založili rukopisnou edici Půlnoc + od 1950 intenzívní práce na kolážích – výstavy v zahraničí, 1965 založil Balón – klub Praha a stal se jeho prvním předsedou (s přáteli postavili první poválečný český plynový balón), 1994 podnikatel – cestovní a let. dopr. kancelář Adyton, 1997 jeho CK v potížích. Bydliště: 28. Října 12, Praha 1. Ne-li dvojče, tedy on. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

S  VONDRÁK OLDŘICH, 18. 2. 1922 – 2. 7. 1983, TS + D “Vlasta”, 1083688. Redaktor Lidové demokracie v Ostravě, pracovník tiskového oddělení sekretariátu ÚV ČSL. (Naše rodina 30/83.)

Z  VRABLEC JOZEF, zazn. 4. 3. 1914, nar. 4. 4. 1914, TS “Verný”, 6268. Prof. ThDr., od 1971 předseda Slovenské katechetické komise, od 1973 generální vikář a kanovník nitranský, od 1979 velkoprobošt nitranský. KS StB Bratislava. (Encyklopédia Slovenska.)

? VROŽINA JIŘÍ, 14. 3. 1938 – 1996, TS + D “Macula”, “Jiří”, 11908. Kameraman a režisér ČST Ostrava, často v zahraničí, od 80. let žil v Austrálii, člen KSČ. KS StB Ostrava. (Moravskoslezský den 30. 3. 1996.)

S WAGNER RICHARD, 16. 9. 1926, A "Best", 22534, S StB Praha. Doc. CSc., VŠ profesor, otec malíře Radana Wagnera, který se narodil v Praze. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 681])

WITTMAN ROBERT, zazn. 27. 3. 1920 a 27. 3. 1929, nar. 27. 3. 1922, TS “Fotograf”, “Foto”, 11139, 1881588. Fotograf, 1965-72 fotoreportér Světa motorů, 1972-85 Světa obrazů. Žije v Praze. (Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 1993.)

? ZLATOHLAVÝ ANTON, 28. 1. 1951, TS “Pavol”, 1389110. Katolický kněz košické arcidiecéze – Budkovce? (web.viapvt.sk)

ZÁHORSKÝ ZDENĚK, 13. 5. 1932 – 24. 7. 1994, TS + D “Horský”, 1885301. JUDr., 1990 předseda Republikánské unie, 1990 předseda Ústřední volební komise. Do 1968 na federálním ministerstvu práce a sociálních věcí, po 1968 v jugoslávské cestovní kanceláři Globtour. Do své smrti předseda představenstva Družstvo TOURGENT, člen představenstva Družstvo Smilkov, člen představenstva Smilkov, a. s., jednatel a společník ZETIN s. r. o. Bydliště: Nad Palatou 31, Praha 5. (www.justice.cz), (Republikánské listy 5/90.)

? ŽIAK TIBOR, 25. 8. 1928, TS “Matúš”, 1640010. 2001 farář Slovenské evangelické církve a. v. ve výslužbě Spišské Nová Ves? (www.ecav.sk)

?? ABRAHÁHOVÁ MARGITA, datum narození v registru neuvedeno, nar. 13. 11. 1933, TS "Nitriančanka", 168, centrála Slovensko + Bratislava. Slovenská operní pěvkyně? 1958-69 členka Státního divadla v Košicích, od 1969 Zemského divadla v Brně. (Čs. biografický slovník, 1992)

BAKALÁŘ ROBERT, 21. 1. 1902 – 23. 7. 1971, A “Vostrý”, 1824. Novinář, prozaik, redaktor Zemědělských novin. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

?? BANÍK ANTON, datum narození v registru neuvedeno, nar. 26. 2. 1900 – 29. 12. 1978, TS "Kultúra", 3019, KS StB Banská Bystrica. Slovenský literární historik? PhDr., od 1938 vedoucí knihovny Matice slovenské, po 1945 správce Slovenské národní knihovny v Martině, 1954-71 pracovník (od 1960 vedoucí) Literárního archívu. Rodák z Valaské, okr. Banská Bystrica. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? BEDNÁR OSVALD VIKTOR, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1904 – 21. 12. 2001, TS "Lipa", 347, KS StB Bratislava. Katolický kněz – Pezinok? Krycí jméno Lipa bylo často užito u slovenských farářů. (Katolícke noviny 9. 12. 2001, 49/2001)

? BERNAUER JINDŘICH, 30. 7. 1929, A “Bednář”, 5926. Ing., do 1989 vedoucí útvaru obchodních služeb ČSAD KNV Praha? 2001 společník ITALY and ITALY, spol. s r. o., dříve člen představenstva BOHEMIATOUR, a. s., ředitel, jednatel a společník Zlatnická s. r. o. Bydliště: U plynárny 4, Praha 4. KS StB Praha. (Rudé právo 29. 6. 1989), (www.justice.cz)

?? BOKES FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 24. 3. 1906 – 20. 3. 1968, TS "Elán", 694, KS StB Bratislava. Slovenský historik, hist. geograf a publicista? Od 1943 pracovník Hist. ústavu SAV v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? BORÍŠEK RUDOLF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 14. 10. 1920 – 9. 3. 1975, TS "Emil", 205, KS StB Bratislava. Slovenský chemik a technolog? Od 1951 pracovník Výzkumného ústavu papíru a celulózy v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

BOČAN JAN, 19. 3. 1909 – 1980, A “Chvojka”, 95. Ředitel keramického závodu. KS StB České Budějovice. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 50])

BOŠTÍK FRANTIŠEK, 22. 7. 1910 – 1960, A “Sportovec”, 2815. Novinář, v beletrii publikoval pod pseudonymem František Svitavský. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

?? BROJ EDUARD, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1906 – 29. 3. 2003, TS "Ertl", 752, KS StB Hradec Králové. PhDr., ThDr., katolický kněz? Čestný kanovník královéhradecký, osobní arciděkan. (www.apha.cz, květen 2003)

BROŽ JAROSLAV, zazn.13. 11. 1907, nar. 13. 1. 1907 – 3. 9. 1977, A “Dokument”, 5961. Ing., filmový kritik a historik, publicista, překladatel, vedoucí dokumentace Filmexportu. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BUDÍN STANISLAV, zazn. 23. 3. 1902, nar. 23. 3. 1903 – 12. 8. 1979, A “Standa”, 2696. Vlastním jménem Bension Bať, novinář, politický a kulturní publicista. 1930-34 funkcionář Komunistického svazu mládeže a pracovník agitačně propagačního oddělení ÚV KSČ, 1934-35 šéfredaktor Rudého práva, 1936 vyloučen jako “trockista” z KSČ, 1947-49 šéfredaktor agentury Pragopress a redaktor časopisu Kulturní politika, 1948-49 zahraničně politický redaktor Lidových novin, 1950-53 redaktor ČTK, 1954-65 vědecký pracovník Novinářského studijního ústavu v Praze, 1966-69 redaktor týdeníku Reportér, 1968 šéfredaktor týd. Reportér. Významně se angažoval v době “pražského jara” 1968, jeden z prvních signatářů Charty 77. (Čs. biografický slovník, 1992.)

S  CAHA VLADIMÍR, 20. 10. 1907 – 13. 12. 1980, A “Dr. Křeček”, 8596. Ing., elektrotechnik, pedagog, pracovník VÚ spojů Praha. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

?? CHMELAŘ JAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 31. 1. 1921, TS "František", 5091, KS StB Ústí nad Labem. Katolický kněz litoměřické diecéze? (zdislava.signaly.cz, leden 2004)

?? CHOVAN JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 11. 5. 1911, TS + D "Kotel", 6210, 1441, KS StB Bratislava. Profesor umění na univerzitě v Bratislavě? (internet – Lexikon tschechischer und slowakischer Briefmarkenkünstler)

S  CHVALOVSKÝ VILÉM, 27. 1. 1929 – 18. 5. 1983, A “Jiřina”, 2390. Novinář, šéfredaktor tiskové a propagační služby Kanceláře primátora hl. m. Prahy, šéfredaktor měsíčníku Praha 71, 72, 73, šéfredaktor časopisu Nová Praha. KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

? DANÍČKOVÁ SYLVA, 10. 4. 1935, A “Siva”, 10135. Odpovědná redaktorka v Praze? (Reflex 14/97.)

?? DECHET JÁN, datum narození v registru neuvedeno, TS “Socializmus”, 129. KS StB Banská Bystrica. Od 1950 katolický správce banskobystrické diecéze? Kapitulní vikář.

?? DERFL JAROSLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1906, TS "Valsa", 4712, OO-MV Litoměřice. Dr., evangelický kurátor v Litoměřicích? (Evangelický kalendář, 1960)

?? DÓCZY JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 19. 11. 1929 v Nitře, TS + D "Nitran", 6977, 2767. Herec? Od 1956 člen Divadla A. Bagara v Nitře. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? DRÁBEK OLDŘICH, datum narození v registru neuvedeno, nar. 9. 3. 1927, A "Novák", 4823, 1960-62 OO-MV Pardubice. Prof. ing., CSc., VŠ učitel? 1953-66 vedoucí laboratoře servomechanismů radiolokačního zařízení Tesla Pardubice, 1966-92 pedagog VŠCHT Pardubice.Bydliště: J. Zajíce 961, Pardubice. (Kdo je kdo v ČR, 1998)

DRBOHLAV VLADIMÍR, zazn. 7. 3. 1922, nar. 7. 5. 1922, A “Jurka”, 4515. Technik, 1952-67 prac. Státního nakladatelství technické literatury v Praze, 1967-82 vedoucí redaktor časopisu Typografia. KS StB Praha. (Čs. biografický slovník, 1992.)

? DURYŠ LADISLAV, 29. 12. 1923, A “Typograf”, 6364. 1961-65 vedoucí výroby v tiskárně Práce? 1965-74 vedoucí výr. oddělení ve vydavatelství a nakladatelství Práce, později výrobní náměstek ředitele. KS StB Praha. (Práce 13. 5. 1995.)

S DYLEVSKÝ IVAN, 23. 9. 1902 – 1971, TS + A "Ivan", 830, 2231. MUDr. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [str. 123]]

?? EGERMAYER FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 8. 1913 – 13. 10. 1989, TS "Donald", 10342. Matematik, statistik, technik a ekonom? Od 1958 člen ČSVTS, 1973-89 předseda sekce pro jakost a spolehlivost strojnické společnosti ČSVTS, iniciátor a garant řady mezinárodních konferencí, od 1968 člen Evropské organizace pro řízení jakosti (EOQC) a od 1975 Americké společnosti pro řízení jakosti (ASQC), kde 1987 dosáhl najvyššího možného zařazení. Od 1983 působil jako prof. konzultant a vedoucí postgraduálního studia řízení jakosti na ČVUT. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? FALAT JOZEF, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 29. 1. 1925 – 18. 2. 2003, A “Lúč”, 1427 a TS “Dunajský”, 3028. KS StB Bratislava a KS StB Banská Bystrica. Katolický kněz, správce farnosti v Čermanech? (Katolícke noviny 3/2000, 16. 1. 2000), (www.mix.sk/kn)

?? FARBIAK JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1927 – 26. 2. 2004, TS "Sloboda", 82, KS StB Banská Bystrica. Ing., katolický kněz – Prievidza? stálý diakon banskobystrické diecéze. (Katolícke noviny 14. 3. 2004, 11/2004)

FIŠER JAN, 24. 5. 1889 – 1965, A “Koch”, 4777. Vysoký důstojník, otec básníka a filozofa Zbyňka Fišera [Egona Bondyho – též agent]. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 140])

?? FLAJZAR ZDENĚK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 9. 2. 1912 – 4. 12. 2000 Hradec Králové, TS "Vinca", 5389, KS StB Hradec Králové. Historik? (Internet – Kalendárium REGO – 4. posinec)

S  FRONĚK JOSEF, 8. 1. 1931 – 21. 2. 2001, TS “Ota Sklenčka”, 4075. KS StB Praha. Kladenský hokejista, dlouholetý prvoligový rozhodčí. (Lidové noviny 24. 2. 2001.)

S FÁREK FRANTIŠEK, 10. 8. 1894 – 1973, TS + A "František", 4832. Voják. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [str. 132])

? GIBIÁN RUDOLF, 1. 9. 1913, A + D “Viktor”, “Ruda”, 6703, 34084. Vedoucí představitel Rady Židovských náboženských obcí?

? GOLDMAN KAREL, 28. 4. 1923 – 26. 1. 1996, A “Gustav”, 8663. Katolický kněz? KS StB Praha. (Katolický týdeník 4/99, 24. 1. 1993.)

? GONO MILAN, 11. 5. 1938 – 21. 7. 1979, A, 10990. Kněz, který byl zavražděn – shozen z lešení? KS StB Bratislava. (Zpráva o organizovaném násilí, str. 144.)

? GRENDEL ĽUDOVÍT, 2. 9. 1908, A “Geňa”, 312, 6392. Spisovatel, 1989 zasloužilý umělec? KS StB Bratislava.

?? GRIVALSKÝ ANDREJ, datum narození v registru neuvedeno, A, 6961, KS StB Košice. Katolický kněz – Plaveč? 2001 měl 41. výročí kněžství. (Katolícke noviny 10. 6. 2001, 23/2001)

?? GUDERNA LADISLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1. 6. 1921 – 7. 10. 1999, TS "Lodník", 133, KS StB Bratislava. Slovenský malíř, grafik a ilustrátor? Od 1968 žije v Kanadě. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? HAJNÝ PAVEL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 4. 1939 Rožnov pod Radhoštěm, A "Žlutý", 5789, 1960-63 OO-MV Vsetín. Scenárista, spisovatel a dramaturg? 1961 založil studentské divadlo Fórum, 1969-90 dramaturg a scenárista FS Barrandov, 1991-95 ext. TV pořad COMPUTERWORLD, 1996-97 šéfredaktor časopisu Internet 4U. 1987-88 stipendium na Australian Film Institute v Melbourne. Bydliště: U dubu 1388, Praha 4. (Kdo je kdo v ČR, 1998)

Z  HAMMER JAN, zazn. 15. 9. 1920, nar. 15. 9. 1919 – 2. 5. 1989, A “Hudebník”, 6478. MUDr., CSc., kardiolog, hudebník, hudební skladatel a organizátor. Působil v Praze. Od 1956 předseda Kruhu jazzové a moderní taneční hudby, prezident Federace čs. jazzklubů a předseda Čs. jazzové federace. 1968-69 stipendium v USA. KS StB Praha. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

HAUSMAN JAROSLAV, 13. 7. 1907 – 21. 12. 1976, A “Strejček”, 5610. Ing., odborný publicista v motorismu. KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

HAVRÁNEK ALEXANDR, zazn. 17. 12. 1923, nar. 7. 12. 1923 – 24. 4. 1987, A “Dano”, 5319. ThDr., kazatel Církve bratrské, 1949-57 kazatel a správce sboru v Litomyšli, 1957-83 kazatel a správce sboru v Praze na Vinohradech, od 1983 Benátky nad Jizerou. 1964-69 člen Rady Církve bratrské, člen ÚV Kostnické jednoty, 1968-77 redaktor měsíčníku Bratrská rodina a 1970-75 Naděje života, redaktor týdeníku Kostnické jiskry. KS StB Praha. (Církev bratrská, 1980), (Kdy zemřeli? 1986-90 A-J, 1994.)

?? HEJDA MILOSLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1. 1. 1928, TS + A "Votava", 460, 6470, 1954-56 OO MV-Teplice a do 1961 O VKR Mladá Boleslav. Prof. Mgr., trombonista a pedagog? 1954-56 člen orchestru Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, 1956-87 profesor – Konzervatoř Praha a současně od 1958 profesor AMU Praha, 1956-92 člen orchestru – Česká filharmonie. Člen porot soutěží v zahraničí. (Kdo je kdo v ČR, 1998)

HILLER JAN, 2. 1. 1903 – 23. 9. 1969, A “Horák”, 947. MVDr., sokolský pracovník, redaktor časopisu Sokolský věstník. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

Z  HLÁVKA KAREL, zazn. 25. 5. 1895, nar. 24. 5. 1895 – 20. 12. 1965, A “Geolog”, 8453. RNDr., geolog, mineralog, konzervátor, památkář. Za zálky pracovník ministerstva školství, poté v Zeměměřičském ústavu, 1956-63 redaktor Časopisu pro mineralogii a grologii. (Kdo byl kdo: naši cestovatelé a geografové, 1998.)

?? HOLANDA LADISLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1912 – 1982, TS + A "Štípek", 565, 3062, 1954-55 OO-MV Děčín a do 1960 OSH Praha. Ředitel závodu? Otec přednosty OkÚ Děčín. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 192].)

?? HOLLÝ MARTIN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 8. 6. 1904 – 1. 10. 1965, TS "Umelec", 3788, KS StB Banská Bystrica. Slovenský režisér? 1951-58 režisér divadla v Martině, 1958-65 režisér a umělecký šéf divadla v Žilině. Otec režiséra Martina Hollého – důvěrníka StB. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? HONCŮ BOHUMIL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1899, TS "Bor", 4677, KS StB Ústí nad Labem. ThDr., evangelický farář v Lounech? (Evangelický kalendář, 1960)

? HROMANÍK MICHAL, datum narození v registrech neuvedeno, A, 8472. První zástupce biskupa Reformované křesťanské církve na Slovensku? KS StB Košice. 1985 obdržel pamětní medaili k 40. výročí osvobození. (Vděčnost i závazek, 1985.)

HUBÁLKOVÁ DAGMAR, zazn. 9. 2. 1932, nar. 4. 2. 1932, A “Jitka”, 2433. Basketbalistka – stříbro na MS 1964. (Všeobecná encyklopedie G-L, 1997.)

?? HUBÁČEK MILOŠ, datum narození v registru neuvedno, nar. 9. 12. 1937, TS "Miloš", 5436, centrála. Spisovatel? Autor literatury faktu, prozaik, překladatel, právník, zaměstnanec ministerstva. (Slovník české literatury 1970-1981, 1985)

ILLNER BORIS, 11. 2. 1904 – 1980, A “Antonín”, 8874. JUDr. v Praze. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 225])

?? JAHODA ŠTĚPÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 24. 12. 1908 – 28. 2. 1987, TS "Zámek", 4342, 1959-61 OO-MV Lovosice, NZ Vinařice. Archivář? 1959-60 v Okresním archivu Lovosice. (Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000)

?? JANDERA JIŘÍ, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1907 – 1981, A "Advokát", 3614, OO-MV Pardubice. JUDr., otec profesora VŠCHT Pardubice Pavla Jandery? [Ten rovněž agent s krycími jmény "Chemik" a "Strýček".] (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 231])

JANOUCH GUSTAV, zazn. 1. 1. 1903, nar. 1. 3. 1903 – 5. 3. 1968, A “Růžek”, 4073. Hudební skladatel, publicista. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

?? JEŘÁBEK JAROSLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 6. 12. 1921, TS "Janík", 395, Centrála Slovensko + Bratislava. Technik, od 1960 VŠ pedagog na Slovensku? 1963-69 a 1972-83 rektor VŠ dopravní v Žilině. České jméno na Slovensku + dlouhodobá vysoká funkce. (Československý biografický slovník, 1992)

Z  JIRSÁK ZBYNĚK, 23. 10. 1910, nar. 23. 12. 1910, A “Novák”, 1851. Prof. dr. ing., DrSc., technik, 1945-56 působil na ministerstvu dopravy a později ve Státním ústavu dopravního projektování, 1956-60 na VŠ železniční v Praze, od 1960 profesor VŠD v Žilině, od 1963 vedoucí katedry stavby železnic. Od 1948 člen KSČ. (Čs. biograf. slovník), (Encyklopédia Slovenska.)

?? JOHANIDES JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 18. 8. 1934, TS "Horský", 3550, KS StB Banská Bystrica. Slovenský prozaik? Rodák z Dolného Kubína. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? JUHÁS JOSEF, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 19. 3. 1920, A “Ryba”, 1057. Katolický kněz na odpočinku v Gaboltově? Narozen ve znamení ryby, ryba je též symbol křesťanů. KS StB Bratislava. (Katolícke noviny 11/2000, 12. 3. 2000), (www.mix.sk/kn)

?? KABELÁČ JOSEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 13. 10. 1929, TS "Kantor", 5652, v roce 1957 centála + S StB Praha. Prof. Ing., CSc., Geodet a VŠ pedagog? Od 1952 stavební fakulta ČVUT Praha, cesty do zahraničí. Bydliště: Ruská 572, Jičín. (Kdo je kdo v ČR, 1998)

?? KABÍČEK JIŘÍ, datum narození v registrech neuvedeno, A “Marek”, 29481. Farář ČCE ve Zlíně? OO-MV Gottwaldov (Zlín).

S  KAC ARNOLD, 15. 4. 1895 – 20. 5. 1960, A “Střelka”, 930. Dr. techn. ing.,. vědecký pracovník v agrobiologii, autor ideologických děl jako “Americký brouk” či “Plevel – nepřítel pětiletky”. (Kdy zemřeli? 1937-62.)

?? KAFKA BŘETISLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 14. 5. 1891 – 27. 8. 1967, A "Xul", 3163, OO-MV Náchod. Parapsycholog? Žil v Červeném Kostelci, okres Náchod. (Čs. biografický slovník, 1992)

KALININ EVŽEN, 1. 11. 1895 – 22. 9. 1977, A “Fedor”, 471. Publicista, překladatel z ruštiny. KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

?? KAPLAN ZDENĚK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1. 12. 1928, A "Josef", 1187, v letech 1955-56 S StB Hradec Králové. Parašutista? Mistr světa 1958 a 1960, účastník MS 1954 a 1955. Rodák z Roudničky, okres Hradec Králové. (Čs. biografický slovník, 1992)

S KIJONKA JOSEF, 4. 11. 1906, A “Josef”, 2113. Za války konfident gestapa, po válce místopředseda krajského vedení KSČ ve Zlíně a krajský referent odborů. (Jaroslav Pospíšil: Hyeny v akci, 2003.)

KINSKÝ JOSEF, 19. 11. 1913, A “Novák”, 8551, KS StB Praha. Hrabě, vlastník zámku v Kostelci nad Orlicí. 2 zoky vězněn, poté 5 let pracoval v uranových dolech na Jáchymově a na Příbramsku. (Ekonom 27/94), (Lidové noviny 2. 10. 1999.)

KLECANDOVÁ ANNA, zazn. 8. 2. 1892, nar. 8. 2. 1893 – 21. 1. 1974, A “Klec”, 11288. Spisovatelka. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

S KLENER VÁCLAV, 26. 11. 1925 – 2. 8. 2003, TS + A "Vaner", 4101, KS StB Praha. Katolický kněz pražské arcidiecéze. (www.apha.cz, říjen 2003)

KLÍMEK ADOLF, zazn. 15. 10. 1921, nar. 15. 1. 1921, A “Klimeš”, 4153. Elektrotechnik, 1948 pracoval ve zkušebně elektrických strojů továrny v Jeumontu ve Francii, 1949-56 redaktor Nakladatelství technické literatury v Praze, 1956-59 pracovník Laboratoře pro automatizaci a telemechaniku ČSAV v Praze, 1966-71 ve VÚ silnoproudé elektrotechniky v Běchovicích, 1971-76 Ústav pro užití výpočetní techniky v řízení, 1976-82 vedoucí redaktor Nakladatelství technické literatury v Praze. (Čs. biografický slovník, 1992.)

Z  KNAP JOSEF, zazn. 20. 5. 1909, nar. 20. 4. 1909 – 18. 7. 1974, A “František”, 10374. Komunistický pracovník a pracovník ROH, 1945-49 člen ÚV KSČ a sekretariátu ÚV KSČ. (Malá čs. encyklopedie.)

S KOFRÁNEK JIŘÍ, 29. 9. 1922 – 1978, A + TS + D "Jiří", "Loďař", 109, 3086, 25826. Ing. JUDr., ekonom. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 279])

?? KOHN RUDOLF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 26. 3. 1922, A "Vedec", 5075, KS StB Bratislava. Chemik? Od 1953 vědecký pracovník Chem. ústavu SAV v Bratislavě, od 1963 externí docent STU Bratislava. (Čs. biografický slovník, 1992)

KOHOUTOVÁ JOY, 17. 5. 1921, A “Joy”, 2228. PhDr., překladatelka. (Kdo je kdo: architektura, 2000. [Str. 114])

?? KOLEK JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 2. 11. 1923, TS "Zeman Jožo Rudo", 73, KS StB Bratislava. Slovenský botanik a rostlinný fyziolog? 1954-88 vědecký pracovník Botanického ústavu SAV v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

? KOLLEK VIKTOR, 3. 3. 1904 – 26. 9. 1970, A “Polák”, “Viktor”, 2998. JUDr., redaktor Židovských listů? (Kdy zemřeli? 1967-70.)

KOSÍK VÁCLAV, 29. 8. 1909 – březen 1975, A “Martin”, 9328. Dr. ing., zemědělský ředitel, vedoucí pracovník státních statků a traktorových stanic. KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

KOUŘIL JAROSLAV, 10. 4. 1913 – 1981, A “Pražan”, 9411. Kanovník kapituly u všech svatých Vyšehrad Praha. KS StB Praha.

Z  KOVÁŘ FRANTIŠEK, zazn. 21. 9. 1889, nar. 21. 9. 1888 – 12. 6. 1969, A “Vostrovská”, 5944. Prof. ThDr. PhDr., profesor Husovy evangelické bohoslovecké fakulty v Praze (1949-50 děkan), 1946-61 patriarcha Církve čs. husitské. (Čs. biografický slovník, 1992.)

?? KRAJČÍ JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 19. 5. 1910 – 1. 3. 1985, TS + D "Šťuka", "Báči", "Štukabáči", 6966, 1973,. KS StB Bratislava. Slovenský geodet a astronom? Profesor, VŠ pedagog – od 1940 SVŠT Bratislava, 1952-58 vedoucí katedry geodetických základů, 1957-59 vedoucí její astronomicko-geodetické observatoře. (Čs. biografický slovník, 1992)

KRAUS MILOŠ, zazn. 3. 4. 1925, nar. 3. 4. 1927, A “Míla”, 940. Ing., DrSc., chemik, 1948-51 Lachema, 1951-59 Ústav org. chemie ČSAV, od 1960 Ústav teoret. základů chem. techniky ČSAV. 1958 studijní pobyt v Irsku. Bydliště: Alžírská 5, Praha 6. S StB Praha. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

S  KRUŽÍK JOSEF, 16. 3. 1924 – 25. 8. 1970, A “Turista”, 10182. Redaktor, překladatel, vedoucí zahraniční rubriky Lidové demokracie, psal do zahraničních katolických listů. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

?? KUBELÍK JAROSLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 5. 2. 1903 – 3. 1. 1981, TS + D "Hlubocký", 3145, 9089, S StB Košice. Technik a VŠ pedagog? 1957-70 profesor Vysoké školy technické v Košicích. Rodák z Hluboké nad Vltavou. (Čs. biografický slovník, 1992)

S KUPKA VÁCLAV, 2. 10. 1914 – 1971, TS "Borek", 9860, OO-MV Kladno. JUDr., úředník, otec náměstka ministra průmyslu a obchodu. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 330])

KUČERA JOSEF, 25. 12. 1898 – 7. 8. 1983, A “Karel”, 2939. Numismatik, vedoucí numismatické pobočky ČNS Poděbrady, spolupracovník okresního muzea Poděbrady. KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

?? KVAČEK ROBERT, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 5. 7. 1932, TS “Splítek”, 1448. Prof. PhDr., CSc., historik a publicista? Od 1956 FF UK Praha, od 1966 docent, od 1990 profesor. Rodák z Dvorců, okres Jičín. Bydliště: Hrusická 2512, Praha 4. KS StB Hradec Králové. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

?? KVASNIČKA JIŘÍ, datum narození v registru neuvedeno, nar. 12. 3. 1934, A + D "Jiří", "Spojka", "Aeskulap" (bůh lékařství), 9844, S StB Hradec Králové. Prof. MUDr., CSc., lékař? Přednosta I. interní kliniky FN v Hradci Králové. Zahraniční pobyty. (Kdo je kdo v ČR, 1998)

?? LEBIŠ JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1. 6. 1931, A "Šipka", 5594, KS StB Bratislava. Grafik, ilustrátor a výtvarný pedagog? Působí v Bratislavě, ilustrátor dětských knih, pedagog VŠVU v Bratislavě. (Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti, 1980)

LEDVINKA ANTONÍN, 21. 3. 1899 – 1958, A “Agent”, “Anton”, 551, 552. Novinář – ČTK. KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

?? LIDRAL JAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 7. 10. 1937 v Třeboni, TS + A "Lojza", 2791, 4267, 1957-60 S StB Ostrava, 1960-61 S StB České Budějovice. Malíř, grafik a keramik? (internet – Lexikon tschechischer und slowakischer Briefmarkenkünstler)

LIMAX JAROSLAV, 19. 3. 1916 – 17. 12. 1971, A “Evžen”, 204. Nakladatelský redaktor. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

?? LINHART JOSEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1. 12. 1917, A "Balda", 1072, OO-MV Trutnov. Psycholog a profesor UK? Představitel ortodoxního pojetí marxistické psychologie, 1970-79 ředitel Psychologického ústavu ČSAV. Rodák z Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov. (Čs. biografický slovník, 1992)

S  LORENC JOSEF, 28. 5. 1932, A “Tarzán”, 6649. Ing., výzk.-výv. pracovník konc. org. energetiky Orgez, horolezec, fotograf. KS StB Praha. Nebo D “Petr”, nar. 8. 1. 1932, 12714. KS StB Ústí nad Labem. (Lidé a země, 1990.)

LÁTAL JIŘÍ, 13. 1. 1922, A “Evelyn”, 6142, 11580. PhDr., režisér v ČST. Bydlel v Praze. KS StB Praha. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str.340])

?? LUKAČOVIČ JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1932 – 8. 6. 2003, TS + A "Marhat", 3041, 6330. KS StB Bratislava. Katolický kněz – Norovce? (Katolícke noviny 29. 6. 03, 26/2003)

S MACHAR PAVEL, 20. 5. 1921 - 1987, A + TS "Jarka", 4707, S StB Praha. Ing., ekonom, otec architekta Petra Machara, který se narodil v Praze. (Kdo je kdo: Architektura, 2000)

?? MACHÁČEK PAVOL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 25. 3. 1887 – 2. 1. 1969, TS "Machnáč", 284. Slovenský římskokatolický kněz a politik? 1940-45 člen a 1940-42 místopředseda Státní rady československé v Londýně. (Čs. biografický slovník, 1992)

MACKŮ JIŘÍ, 9. 10. 1910 – 03. 6. 1987, A “Novák”, 5772. Novinář, teoretik, kritik a popularizátor fotografie, začátkem 50. let zástupce šéfredaktora časopisu Květy. KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

?? MACOUREK HARRY (vl. jm. M. KAREL), datum narození v registru neuvedeno, nar. 11. 4. 1923, TS "Harry", 5505, centrála. Hudební skladatel? Po únoru 1948 se zapojil do tvorby politických a budovatelských písní, 1954-69 v Čs. rozhlasu v Praze – vedoucí redakce malých hudebních žánrů, později ústřední dramaturg, po 1969 hud. pedagog. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

?? MÁLEK VIKTOR, datum narození v registru neuvedeno, nar. 20. 12. 1922, TS "Dirigent", 6655. Dirigent? Působil v českých divadlech a 1962-90 v opeře SND (1976-84 šéfdirigent), 1977-81 stálý host Volksoper ve Vídni. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? MALŽENICKÝ JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 6. 1. 1927, A "Hodovský", "Hodský", 2409, centrála Slovensko + Bratislava. Katolický kněz v Hodech? (Katolícke noviny 6. 1. 2002, 1/2002)

MANN QUIDO, zazn. 29. 9. 1889, nar. 29. 9. 1887 – 5. 9. 1976, A “Dr. Novák”, 4363. MUDr., dětský lékař, primář nemocničního útulku Československé ochrany matek a kojenců, do 1953 působil ve škole pro sociální a zdravotní pracovnice v oboru péče o matku a dítě. (Čs. biografický slovník, 1992.)

S  MANOCH KAREL, 16. 1. 1925 – červen 1970, A “Marjo”, 1321. Ekonom, statistik, pracovník v ústředních úřadech. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1930-70.)

MAREK KAREL, 3. 1. 1911 , A “Macháček”, 25, 9498 nebo D “Macháček”, nar. 21. 1. 1911, 9498. Zemřel 3. 6. 1970. Novinář, vedoucí redaktor v Čs. sportu, redaktor sportovní rubriky Práce. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

Z  MARŠALA JOSEF, zazn. 2. 2. 1919, nar. 2. 2. 1929, A “Strnad”, 2338. Slovenský lékař – histolog a embryolog, profesor univerzity v Košicích, od 1976 ředitel Neurobiologického ústavu SAV v Košicích. (Malá čs. encyklopedie.) [Jméno Maršala Jozef se správným datumem narození figuruje mezi členy Lidových milicí, reg. č. 9597.]

?? MARTÁK JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 10. 8. 1903 – 24. 10. 1982, TS "Ján", 3116, KS StB Banská Bystrica. Slovenský literární historik a divadelní a kulturní pracovník? Od 1940 působil v Matici slovenské v Martině. (Čs. biografický slovník, 1992)

S MASAŘÍK HUBERT, 2. 8. 1896 – 1982, TS + A "Zlínský", 57, 2245, 5529, centrála. Dr., diplomat? 1929-36 legační rada v Sofii. (www.ado.cz, Oldin 10/2000)

MATHON DIMITRIJ, zazn. 16. 4. 1927, nar. 16. 5. 1927, A “Jiří”, 5738. Šachista I. VT. KS StB Praha. (Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.)

?? MATURA JOSEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 20. 4. 1923, TS "Petr", 5505, KS StB Ústí nad Labem. Katolický kněz litoměřické diecéze? (zdislava.signaly.cz, duben 2004)

?? MICHALIČKA LADISLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 6. 6. 1922 – 12. 4. 2003, TS "Referent", 914, KS StB Hradec Králové. Katolický kněz královéhradecké diecéze? 8 let působil v Rychnově nad Kněžnou, 23 let ve Větrném Jeníkově, od 1980 v Sezemicích. (Informace královéhradecké diecéze 6/2003)

S MICHALKA MICHAL, 20. 10. 1929 – 11. 9. 2002, TS + A "Oliver", 3024, 6590. KS StB Bratislava. Katolický kněz Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul – Charitní dům v Pezinku. (Katolícke noviny 29. 9. 02, 39/2002)

?? MOKRÝ JAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 4. 8. 1923, TS "Vojtěch", 5362, KS StB Hradec Králové. Katolický kněz v Jablonném nad Orlicí? T. č. bytem v Nížkově. (Informace královéhradecké diecéze 8/2003)

?? MOSKAĽ MICHAL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 22. 3. 1934, TS "Karol", 4409, KS StB Košice. Mons., katolický kněz – Michalovce? (Katolícke noviny 14. 3. 2004, 11/2004)

?? MYŠKA RUDOLF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 25. 12. 1922 Dvory, okr. Nymburk, TS "Suk", 3648, od 27. 8. 1958 odd. Nymburk, od 19. 1. 1963 S StB Praha. Hudební skladatel a redaktor? Od 1961 redaktor malých hud. žánrů v Čs. rozhlase. 1972-87 člen předsednictva ÚV SČSKU, 1983 vyznamenání Za vynikající práci, 1987 zasloužilý umělec. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

? MÍŠEK VÁCLAV, 23. 8. 1934, A “Pdřín”, 2345. JUDr., protojerej, pravoslavný duchovní v Praze 2, 2000 kancléř Úřadu metropolitní rady v českých zemích? Bydliště: Chelčického 15, Praha 3. KS StB Praha. (www.pravoslav.cz)

?? NIŽNÁNSKY FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 27. 7. 1911 – 21. 12. 1967, A "Tomáš", 2041, KS StB Bratislava. Veterinární lékař, mikrobiolog a epizootolog? 1942-58 první ředitel Veterinárního vyšetřovacího ústavu v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? NIŽNÍK JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 12. 6. 1907, TS + D "Školák", 4015, 7098, KS StB Košice. Katolický kněz, titulární děkan v Košicích? (Katolícke noviny 26. 5. 2002, 21/2002)

?? NOSKOVIČ ALEXANDER, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 1. 1924 – 15. 6. 1975, TS "Vojtech", 327, KS StB Bratislava. Divadelní historik, kritik a režisér? 1953-60 vedoucí divadelního oddělení Ústavu slov. literatury SAV v Bratislavě, redaktor časopisu Slovenské divadlo. (Čs. biografický slovník, 1992)

NOVOTNÝ JOSEF, 11. 9. 1918, A “Student”, 6498. Pedagog na loutkářské katedře pražské AMU. KS StB Praha. (Lidové noviny 12. 9. 1998.)

Z  NOVÁK VÁCLAV, zazn. 12. 10. 1901, nar. 19. 10. 1901, A “Váša”, 2193. Malíř, 1961 zasloužilý umělec. (Malá čs. encyklopedie.)

?? PANUŠKA FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 11. 1909 – 11. 12. 1992, TS "Spectator", 3411. KS StB Ústí nad Labem. Katolický kněz – redemptorista? Pedagog a redaktor, 1955-59 rektor Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích. (www.apha.cz, prosinec 2002)

PANUŠKA LEON, zazn. 19. 1. 1896, nar. 18. 1. 1896 – 23. 9. 1962, A “Keller”, “Leo”, 179. Ing., chemik, botanik, klimatolog v Tišicích u Neratovic, konzervátor Státní památkové péče pro okres Mělník. KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

PAULY JAN, 22. 8. 1910 – červen 1986, A + D “Honza”, “Hájek”, 525, 24690. Ústřední tajemník ČSL a ministra federální vlády, prac. sekretariátu středočeského KV ČSL. KS StB Praha. (Naše rodina 27/86.)

?? PAXY LADISLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1919 – 10. 12. 2002, A "Kováč", 2768, KS StB Bratislava. Mons., katolický kněz – Kostolná pri Dunaji?, děkan. (Katolícke noviny 1. 12. 2002, 48/2002)

? PECHAN RUDOLF, 20. 12. 1935, A “Tonda Jailer”, 7022. Ředitel divadla v Kolíně, poté ředitel rozhlasové stanice Regina? KS StB Praha. Foto odpovídá věku – viz Storm 16/94, 24. 11. 1994.

S PAZDERKA JOSEF, 31. 7. 1933 – 8. 4. 2002, TS + A "Láďa", 4110. Katolický kněz – jezuita, 1976-90 a 1999-2002 působil v londýnském Velehradě, 1990-99 ekonom české provincie Tovaryšstva Ježíšova. (Lidové noviny 26. 4. 2002)

PEER PŘEMYSL, zazn. 11. 11. 1919, nar. 17. 2. 1919 – 28. 12. 1981, A “Filosof”, 3119. PhDr., archivář a historik, od 1949 pracovník okresního archívu Teplice, 1960-68 ředitel tamtéž. 1958-65 OO-MV Teplice. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

S  PETRÁNEK SVOJMIL SPARTAK, 17. 12. 1918 – 8. 11. 1981, A “Petr”, 2268. Novinář, po 1945 šéfredaktor severočeské Mladé fronty, redaktor ZN, tajemník redakce Hospod. novin, tiskový tajemník ministerstva těžkého průmyslu, od 1971 šéfredaktor Čs. architektury a současně tajemník ministra techniky ČSR. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

?? PIETOR IVAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 29. 7. 1904 – 5. 8. 1977, A "Jaro", 1308, KS StB Bratislava. Slovenský právník a politik? 1945-48 jeden z vedoucích činitelů Demokratické strany, 1945-46 ministr vnitřního obchodu, 1946-48 ministr dopravy, 20. 2. 1948 se připojil k demisi demokraticky orientovaných členů vlády a po komunistickém převratu odešel z politického života. 1948-52 podnikový právník v Bratislavě, 1952-55 dělník v cihelně, 1955-70 podnikový právník v Trenčíně. [Jeho syn Miloš Pietor byl režisér – viz ?? důvěrník.] (Čs. biografický slovník, 1992)

PIK ALOIS, 7. 1. 1909 – asi polovina 90. let, A “Dvorský”, 3847, 8499. Dlouholetý předseda Čs. rychlobruslařského svazu. KS StB Praha.

PILÁT JULIUS, 24. 1. 1894 – 15. 1. 1976, A “Sokol”, 400. Ing., spisovatel. KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

PLECITÝ ALEXANDER, 27. 5. 1911 – 17. 3. 1999, A “Plaček”, 11355. JUDr., advokát v Praze, předseda Čs. svazu studentstva, 1. místopředseda Mezinárodní studentské konfederace. (Lidové noviny 27. 3. 1999.)

Z  POBER JIŘÍ, zazn. 18. 6. 1910, nar. 18. 4. 1910 – polovina září 1976, A “Hliněný”, 750. Nakladatelský redaktor (ELK), kulturní redaktor Čs. rozhlasu, divadelní kritik, překladatel. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

Z  PODGORNÝ JIŘÍ, zazn. 9. 11. 1912, nar. 9. 12. 1912 –15. 1. 1987, A “Adámek”, 5822. Šachista, funkcionář, šachový publicista. Člen předsednictva VŠS ÚV ČSTV, předseda trenérské rady, politickovýchovné komise, komise pro mládež, kontrolní a revizní komise, 1966 a 1972 kapitán družstva ČSSR na šachové olympiádě žen. 1965 veřejné uznání za zásluhy o rozvoj čs. tělesné výchovy a sportu I. stupně, 1977 vzorný trenér. (Malá encyklopedie šachu, 1989.)

S PODHAJSKÁ ZDENKA, 27. 8. 1901 – 4. 8. 1991, A “Baletka”, 9886. Tanečnice - Brno, 1964 se vystěhovala do Vídně. (V roce 1991 zemřeli, 1992)

PODHAJSKÝ KAREL, 6. 6. 1913 – 23. 9. 1981, A “Karel”, 720. Sportovní novinář – čas. Vodní sporty. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

?? PODKONICKÝ KAZIMÍR, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1934, TS "Fero", 1311, KS StB Banská Bystrica. Diplomat. Otec výkonného ředitele Rady pro reklamu, který se narodil v Ružomberku. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 472])

S  POKORNÝ FRANTIŠEK, 31. 5. 1914 – 7. 1. 1982, A “Flek”, 11514. MUDr., CSc., toxikolog, věd. prac. Ústavu pro prům. zdravotnictví při Baťově nemocnici ve Zlíně, vedoucí Referenční laboratoře pro zkoušení prům. látek kožními testy. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

S POKORNÝ VÁCLAV, 5. 4. 1906 – 5. 7. 1984, A “Karafiát”, 7347 nebo D “Zemský”, 13. 11. 1906, 46368. Ministr paliv a energetiky. Zasloužilý člen KSČ. V obou případech KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

POSPÍŠIL VILÉM, zazn. 11. 7. 1911, nar. 19. 7. 1911, A “Vilímek”, 11117. JUDr., hudební kritik a organizátor, 1952-79 a 1982-85 tajemník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, 1970-85 šéfredaktor časopisu Hudební rozhledy. (Malá čs. encyklopedie.)

S POTMĚŠIL BOHUSLAV, 24. 4. 1903, TS + A "Opatrný", 6919. Evangelický farář – Hronov. (Evangelický kalendář, 1966)

?? PREISLER JOSEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 18. 1. 1934, TS "Pepánek", 1297, KS StB Hradec Králové. Katolický kněz, administrátor v Nasavrkách? (Informace královéhradecké diecéze, prosinec 2003)

S  PUMPR TOMÁŠ, 2. 10. 1906 – 10. 9. 1972, A “Tomašovič”, 10686. JUDr., pracovník v esperantském hnutí. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

?? RAJZÍK MIROSLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1903 – 1976, TS "Fleška", 2603, 1958-63 KS StB Hradec Králové. Voják z povolání? Otec výtvarníka a fotografa Jaroslava Rajzlíka, který se narodil v Hradci Králové. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 498])

S RAKOVIČ KAREL, 19. 8. 1909, A "Karel", 1222, 1954-56 S StB Praha. RNDr., středoškolský profesor. Otec biofyzika Miloslava Rakoviče, který se narodil v Praze. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 499])

?? REBRO KAROL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 27. 10. 1921, A "Košút", 5238, KS StB Bratislava. Právník a VŠ pedagog? 1949-50 rektor UKo Bratislava, 1949-51 ředitel Ústavu pro právní vědy při SAV, 1951-54 pracoval v univerzitní knihovně v Bratislavě, od 1954 vědecký pracovník Ústavu státu a práva SAV. (Čs. biografický slovník, 1992)

S  REŽNÝ PAVEL, 25. 7. 1927 – 30. 8. 1990, A “Hrubý”, 2822. MUDr. PhDr., CSc., lékař, 1968 sekretář Svazu českých lékařů, zajímal se o etnografii, publikoval. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

ROČEŇ JOSEF, 7. 2. 1921 – 1. 8. 1977, A “Petr”, 4415. Šéfredaktor Čs. červeného kříže. KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

S RULF FRANTIŠEK, 3. 3. 1915 – 1993, TS + A "Rudl", 1151. Úředník. Otec básníka a novináře Jiřího Rulfa. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 511])

S RYCHETSKÁ EVA, 18. 9. 1912, TS + A, 24239, centrála. JUDr., matka politika Pavla Rychetského. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 515])

?? RYCHLÍK JIŘÍ, datum narození v registru neuvedeno, nar. 7. 3. 1931 v Plzni, TS "Rytíř", 3894, od 1955 II. správa FMV, 1958 předán rozvědce. (V oficiálním seznamu samozřejmě chybí.) Publicista a překladatel? Absolvoval vsetínské gymnázium, vystudoval práva a stal se expertem v autorském právu. Pracoval v diplomatických službách, naposled jako ředitel zahraničních kulturních zařízení ČR. Hojně publikoval v rybářském tisku a redigoval almanach pražských rybářů. Překládal z vlámštiny. Je autorem monografie o Lucembursku. (Slovník osobností Valašska – www.divadloschod.cz/val.atheny/so)

S  RYCHTAŘÍK VÁCLAV, 3. 6. 1915 – 26. 3. 1967, A “Karel I”, 705. Dr., spolupracovník Zemědělských novin. KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

SADÍLEK JAROSLAV, zazn. 28. 4. 1913, nar. 28. 4. 1914, A “Jaroslav”, 8487. Krasobruslař. (Kdo byl kdo: naši olympionici, 1999.)

? SADÍLEK STANISLAV, 20. 8. 1930, A “Sázavský”, 9024. Fotoreportér, Charta 77? KS StB Praha.

S  SCHULZ ARNOŠT, 5. 5. 1918 – 16. 3. 1962, A “Kapitán”, 2645. Novinář, filmový kritik, kulturní redaktor Večerní Prahy a Zemědělských novin. (Kdy zemřeli? 1937-62.)

?? SIVÁK JÁN, datum narození v registru neuvedeno, A, 8076, KS StB Košice. Katolický kněz, titulární arciděkan – Zemplínska Teplica? (Katolícke noviny 3. 6. 2001, 22/2001)

SLAVÍK BEDŘICH, zazn. 8. 5. 1911, nar. 18. 5. 1911 – 28. 8. 1979, A “Kuba”, 12228. PhDr., literární historik, editor, pedagog, 1953-57 tiskový tajemník ministerstva místního hospodářství, od 1962 literární lektor Dilie. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

? SODOMA FRANTIŠEK, 17. 8. 1920, A “Emil”, 1475. Poslanec FS a člen MěV ČSL v Praze? KS StB Praha. (Naše rodina 11/85.)

?? SOELDNER IVAN (zaznamenáno SOELTNER), datum narození v registru neuvedeno, nar. 18. 11. 1939 – 15. 8. 1970, od 1959 TS "Karel", 9778, centrála. Publicista a fotograf? Redaktor tiskového oddělení Filmového ústavu, od 1963 dramaturg ve Studiu dokumentárního filmu, později v téže funkci ve Zpravodajském filmu, od 1969 režisér Krátkého filmu. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

?? SOKOL MARTIN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 3. 11. 1901 – 16. 12. 1957 Medzibrod, okres Banská Bystrica, TS "Igor", 2402, KS StB Banská Bystrica. Slovenský právník a politik? 1927-29 ústřední tajemník HSĽS, 1929-38 generální tajemník HSĽS, 1939-45 místopředseda HSĽS, v březnu 1939 krátce ministr vnitra autonomní sl. vlády, 1939-45 předseda sněmu klerofašist. Slovenské republiky. 1947 odsouzen Nár. soudem k 5 letům vězení, 1949 propuštěn. (Čs. biografický slovník, 1992)

STATEČNÝ FRANTIŠEK, zazn. 19. 5. 1900, nar. 10. 5. 1900, A “Lovec”, 4847. Jezdec na koni. KS StB Praha. (Kdo byl kdo: naši olympionici, 1999.)

STEHLÍK ANTONÍN, 24. 11. 1904 – 1. 10. 1972, A “Farský”, 698. ThDr. h. c., první zemský prelát, probošt metropolitní kapituly u sv. Víta, předseda České katolické charity, místopředseda Pacem in terris. (Naše rodina 42/72.)

STÁDNÍK KAREL, zazn. 28. 8. 1924, nar. 28. 4. 1924, A “Vlasta”, 3330. Sochař, restaurátor z Prahy, v Německu tajně vysvěcený katolický jáhen. (Čs. biografický slovník, 1992.)

S  TESAŘ JAN, 10. 10. 1925, A “Honza”, 5620. Historik, žije v Paříži.

S TICHOTA JIŘÍ, 4. 3. 1901 – 1962, A + TS "Hora", 4947, KS StB Praha. Ing. Dr., úředník, dělník, otec vedoucího Spirituál kvintetu. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 613])

TOMÁNEK ANTONÍN, 8. 7. 1913 – 12. 12. 1980, A “Sakrander”, 4396. MUDr., CSc., otolaryngolog, vedoucí bronchologického oddělení VÚ tuberkulózních a respiračních nemocí v Praze, člen Mezinárodní asociace pro studium bronchitidy. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

S TROJAN LADISLAV, 1. 8. 1932, A + TS "Artur", 8435. Herec, otec herce Ivana Trojana. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 622])

S TYL ALOIS, 22. 3. 1904 – 1984, TS + A "Miroslav", 894, 2262, KS StB Praha. JUDr., Ing., otec poslance KDS a ODS Miroslava Tyla, který se narodil v Praze. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 628])

? TÝMAL JAN, 17. 9. 1935, A “Marta”, 1459. Mgr. jer., pravoslavný duchovní v Českých Budějovicích? Bydliště: Pod vrchy 137/III, Jindřichův Hradec. Nebo (nebo současně?) soukromý podnikatel – chov, výkup a prodej akvarijních ryb, výroba a prodej akvaristických potřeb. Bydliště: L. M. Pařízka 8, České Budějovice. KS StB České Budějovice. (www.pravoslav.gts.cz), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

?? URSÍNY JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 11. 10. 1896 Rakša, okres Martin – 8. 1. 1972 Rakša, okr. Martin, TS "Roľník", 3104, KS StB Banská Bystrica. Politik a statkář? V meziválečném období jeden z představitelů agrární strany na Slovensku, 1935-39 poslanec NS, za války v odboji, 1944 stál u zrodu Demokratické strany, 1945 předseda Demokratické strany, 1945-48 místopředseda Demokratické strany, 1945-47 náměstek předsedy vlády, 1945-46 poslanec SNR, 1945-48 poslanec NS. V důsledku tzv. Obuchovy aféry a polit. krize na Slovensku na podzim 1947 donucen v listopadu 1947 rezignovat na funkci náměstka předsedy vlády. Po únorovém převratu 1948 zatčen a v dubnu 1948 odsouzen za údajnou protistátní činnost k 7 letům vězení; 1953 propuštěn z vazby. 1964 Nejvyšší soud zrušil rozsudek pro vykonstruovanost obvinění. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? VALÍČEK ANTONÍN (ANTON), datum narození v registru neuvedeno, nar. 1919 – 17. 12. 2001, TS "Moravský", KS StB Banská Bystrica. Kapucínský kněz – Žiar nad Hronom? Pocházel z Moravy. (Oldin 1-2/2002)

?? VÁROSS MARIAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 7. 2. 1923 – 21. 11. 1988, TS "Doktor", 175, KS StB Bratislava. Slovenský teoretik a historik umění? 1955-70 ředitel Kabinetu, později Ústavu teorie a dějin umění v Bratislavě, VŠ pedagog, 1967-70 hlavní redaktor časopisu Ars, od 1972 pracovník Slovenské národní galerie v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

VAVROUŠEK JOSEF, 20. 5. 1914 – 29. 5. 1974, A “Váňa”, 1195. Dr., CSc., generální ředitel obor. ředitelství Drůbežářského průmyslu v Praze, člen KSČ, na 14. sjezdu KSČ (1971) podpořil sovětskou okupaci. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

?? VENTURA FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 13. 8. 1894 – 1. 12. 1969, A "Jan", 3620, 1960-63 OO-MV Ústí nad Orlicí. Jezdec? Reprezentant ve skokových soutěžích, 1928 olympijský vítěz ve skoku mohutnosti s koněm Elliot. Rodák z Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí. (Čs. biografický slovník, 1992)

VESELÝ IVAN, 13. 3. 1929, A “Bělský”, 11191. Zvukový mistr Čs. rozhlasu. (T 85/8.)

S VIDÍM JIŘÍ, 14. 3. 1925, A + TS "Vlček", 11175, KS StB Praha. Technik, otec poslance ODS Jana Vidíma. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 657])

S  VLACH JAROSLAV, 27. 4. 1914 – 20. 6. 1995, A “Jarda”, 12140. Bibliofil, bibliograf a editor četných vlastivědných sborníků. Žil v Žarovicích na Hodonínsku. (Literární noviny 32/95, 10. 8. 1995.)

VOKÁČ LEV, 13. 6. 1924 – 1. 6. 1978, A “Halbík”, 9250. JUDr., novinář, publicista, 1957-60 Svobodné slovo, od 1962 Požární ochrana a Zemědělské noviny. KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

VOREL BEDŘICH, 26. 1. 1897 – 23. 1. 1968, A “Ředitel”, 2804. Novinář, redaktor Rudého práva, pracovník ČTK, posléze její generální ředitel. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

VURM VLADIMÍR, 27. 8. 1908 – 1971, A “Gäston”, 70. Středoškolský profesor. Bydlel v Českých Budějovicích. KS StB České Budějovice. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 678])

?? WIEDERMANN JIŘÍ (JURAJ), datum narození v registru neuvedeno, nar. 14. 10. 1919, A "Jirko", 3879, KS StB Bratislava. Operní pěvec? Rodák z Újezda u Brna, 1952-83 člen SND v Bratislavě, 1957-59 pobyt na hudební akademii ve Vídni. (Čs. biografický slovník, 1992)

? ZELENÝ JAROSLAV, 10. 7. 1909, A “Červený”, 2971. MUDr., ředitel OÚNZ v Rosicích u Brna, v důchodu pracoval jako posudkový lékař, dlouholetý člen staršovstva evangelického sboru v Brně? (Kostnické jiskry 14/83, 20. 4. 1983.)

ZNAMENÁČEK KAREL, 7. 11. 1918 – 4. 8. 1973, A “Karel”, 5601. MUDr., CSc., pediatr. KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1971-74 a 1935-70.)

?? ZÚBEK ĽUDO (ĽUDOVÍT), datum narození v registru neuvedeno, nar. 12. 7. 1907 – 23. 6. 1969 Bratislava, A "Ľudo", 7159, KS StB Bratislava. Slovenský prozaik? Od 1947 ředitel a 1948-56 vedoucí redaktor vydavatelství Tatran, od 1957 spisovatel z povolání. (Čs. biografický slovník, 1992)

ZVĚŘINA VLADIMÍR, 3. 10. 1911 – 21. 11. 1986, A “Dr. Známý”, 2841. JUDr. ing., revizor účtů v ústředí Kostnické jednoty. KS StB Praha. (Kostnické jiskry 40/86, 3. 12. 1986.)

ŽOUREK JAROSLAV, 29. 3. 1908 –13. 12. 1979, A “Jaroslav”, 10774. JUDr., od 1946 zástupce Československa v Komisi Spojených národů pro mezinárodní právo, současně zastával funkce v řadě mezinárodních institucí, od 1953 vedoucí kabinetu pro mezinárodní právo ČSAV v Praze, po 1968 žil v zahraničí – VŠ pedagog ve Francii a Kanadě. (Jožka Pejskar: Poslední pocta 2, 1985.)

? ŽUREK ALOIS, 11. 6. 1909, A “Stanislav”, 4848. 1949-57 kazatel Církve adventistů sedmého dne v Kladně? (www.oku-kl.cz)

?? ČAPLOVIČ JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 25. 2. 1904 – 26. 9. 1976 Bratislava, A "Vedec", 1095, KS StB Bratislava. Slovenský evangelický kněz, novinář a literární historik? 1940-45 redaktor týdeníku Čechoslovák a slov. hlasatel BBC v Londýně, 1942-45 místopředseda Stát. rady československé, 1946-48 funkcionář Strany práce a redaktor soc. dem. tisku, 1948-52 ředitel univ. knihovny v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

? ČAPRNKA AUGUSTÍN, 25. 11. 1906, A + D, 610, 3798. 1962-73 římskokatolický kněz – Konské? KS StB Banská Bystrica. (www.ksnr.sk)

?? ČEJCHAN VÁCLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 13. 3. 1904 Praha– 23. 4. 1973 Praha, TS "Čeněk", 3459, reg. 1960-63 OO-MV Semily. Historik? (Čs. biografický slovník, 1992)

S  ČERNOCKÝ BOHUMIL, 26. 11. 1902 – 1984, A + D “Bohuš”, “Bedřich”, 538, 39592. Děkan kapituly u všech svatých na Vyšehradě. KS StB Praha.

S  ČERNOCKÝ PAVEL, 17. 1. 1910 – 1986, A “Čeněk”, 1603. Dr., otec zpěvačky Petry Černocké. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 87])

ČERNÝ VÁCLAV, 27. 9. 1894 – 1963, A “Čáp”, 2873. Důstojník čs. armády. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 90])

ČERVENÝ ALOIS, 23. 2. 1917 – 5. 6. 1997, A “Ludvík”, 479. Ing., ředitel odboru statistiky a průmyslu SÚS. KS StB Praha. (Statistika 7/97.)

?? ĎURČEK KAROL, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 12. 2. 1930, A “Matej”, 2442. ThLic. RNDr., CSc., kněz Spoločnosti Ježíšovej v Bratislavě, 2000 odborný asistent katedry filozofie teologické fakulty trnavské univerzity? KS StB Bratislava. (www.tftu.bts.sk), (Katolícke noviny 6/2000, 6. 2. 2000), (www.mix.sk/kn)

S ŠETLÍKOVÁ DAGMAR, 30. 3. 1901 – 1978, A + TS "Ondráčková", 9826. Překladatelka, sekr. Čes. filharm. Matka historika umění Jiřího Šetlíka. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 578])

ŠIK HYNEK, 29. 6. 1902 – 5. 6. 1979, A “Karel”, 8841. Archivář, bibliograf, historik čs. novinářství, pracovník Ústavu pro teorii a dějiny hromadných sdělovacích prostředků UK v Praze. KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

ŠIMŮNKOVÁ ALENA, 15. 9. 1939 – 21. 11. 1987, A “Slávka”, 10866. Pracovnice Čs. rozhlasu v Brně. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

?? ŠIŠKA KAROL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 19. 3. 1906, A "Akademik", 3300, KS StB Bratislava. Lékař a pedagog? Profesor univ. v Bratislavě, 1951-79 přednosta II. chirurgické kliniky lék. fak. univ. v Bratislavě, současně 1955-78 ředitel Ústavu experimentální chirurgie SAV v Bratislavě. Akademik SAV i ČSAV. (Čs. biografický slovník, 1992)

ŠKODA LADISLAV, zazn. 7. 12. 1909, nar. 7. 10. 1909, A “Redaktor”, 290. ThDr. h. c., katolický duchovní, 1949-68 šéfredaktor Katolických novin, 1970-71 vedoucí vydavatelství odd. Spolku sv. Vojtěcha v Trnavě, současně od 1952 kanovník Družnej kapituly sv. Martina v Bratislavě. KS StB Bratislava. (Encyklopédia Slovenska.)

S  ŠMOLKA FRANTIŠEK, 28. 1. 1912 – 1985, A “Franta”, 8627. Redaktor. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 589.])

?? ŠPALDON EMIL (zaznamenáno ŠPALDOŇ), datum narození v registru neuvedeno, nar. 12. 5. 1912, A "Dekan", 782, centrála Slovensko + Bratislava. Slovenský zemědělský odborník a VŠ pedagog? Agrobiolog, od 1947 pedagog VŠP v Košicích [později přemístěna do Nitry], od 1955 profesor. Akademik SAV i ČSAV. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? ŠTELZIG VRATISLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1912 – 1993, A "Horák", 106, 1954-55 OO-MV Broumov a Trutnov. Malíř písma? Otec architekta Vratislava Štelziga, který se narodil v Hronově. [Půjde spíše o otce; syn nar. 8. 11. 1933 pracoval v letech 1953-61 jako projektant Jáchymovských dolů – projekce Praha.] (Kdo je kdo: Architektura, 2000)

ŠTERN EGON, 21. 8. 1897 – 5. 2. 1969, A “Josef”, 2375. JUDr., advokát, sportovní publicista, psal do časopisů 28. říjen a Gentleman. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

?? ŠTĚCH KAREL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 31. 10. 1908 České Budějovicec – 29. 7. 1982 České Budějovice, A "Šeda Karel", 627, 1954-57 PS Horní Planá (KS StB České Budějovice). Grafik a ilustrátor? (Čs. biografický slovník, 1992)

ŠULC JIŘÍ, 28. 12. 1921 – 1985, A “Bajer”, 1553. Ing., úředník Státní banky československé. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 604])

ŠUSTA ZDENĚK, 20. 5. 1904 – 2. 10. 1990, A “Právník”, 970. JUDr., právník, do 1984 vedoucí právního střediska Zemědělských novin. KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

?? ADAMEC VOJTECH, datum narození vregistru neuvedeno, D, 8167. KS StB Košice. Slovenský dirigent? 1949-55 sbormistr SĽUK, 1955-72 dirigent a sbormistr Čs. rozhlasu v Košicích, od 1966 pedagog na konzervatoři v Košicích. (Čs. biografický slovník, 1992.)

Z  ANDRÁŠ MATEJ, zazn. 19. 9. 1921, nar. 9. 9. 1921, D “Karol”, “Martin”, 4144, 13437. JUDr., překladatel, 1969-73 náměstek ministra kultury, od 1973 ředitel vydavatelství Slovenský spisovatel - Bratislava. KS StB Bratislava. (Encyklopédia Slovenska.)

ANTOŠ JAROSLAV, 24. 12. 1950, D “Asistent”, 19776. Pracovník Ústavu experimentální fyziky v Košicích. KS StB Košice. (Vesmír 11/1985.)

?? BAJAN ŠTEFAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1919 – 4. 2. 2004, D "Les", 1288, KS StB Bratislava. Katolický kněz – Ivanka pri Dunaji? (Katolícke noviny 22. 2. 2004. 8/2004)

? BARTOŇ JIŘÍ, 19. 8. 1941, D “Spolujezdec”, 31757. Automobilový závodník? KS StB Brno.

BAĎURA JAROSLAV, 6. 11. 1942, D, 19912. Mistr ve zkušebně vozidel Tatra Kopřivnice, 1987 účastník závodu Paříž-Dakar. KS StB Ostrava. (Jan Králík: Peklo zvané Dakar, 1989.)

? BEDNÁŘ ANTONÍN, 21. 8. 1943, D “Jezdec”, 21123. Automobilový závodník? KS StB Ústí nad Labem.

BEDRNA ZOLTÁN, zazn. 27. 8. 1933, nar. 27. 2. 1933, D “Znalec”, 16869. CSc., slovenský zemědělský odborník, pedolog, 1957 ukončil studium v Moskvě, 1957-60 prac. ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, od 1960 výzkumného ústavu půdoznalectví a výživy rostlin v Bratislavě. KS StB Bratislava. (Čs. biografický slovník, 1992.)

BENEŠ JOSEF, 30. 8. 1907, D “Litomyšl”, 13913. 1940-73 evangelický farář – Nymburk, 1953-71 senior poděbradského seniorátu. Rodák z Litomyšle. KS StB Praha. (Evangelický kalendář, 1969), (Kostnické jiskry 35/78, 18. 10. 1978.)

BENÝŠEK ZBYNĚK, zazn. 27. 6. 1948, nar. 27. 6. 1949, D “Zbyněk”, 29909. Malíř, prozaik, publicista, signatář Charty 77. Při výslechu na StB byl bit a škrcen do bezvědomí. (František Tomáš: Kde je člověk, 1992.)

? BEZÁK ANTON, 30. 6. 1944, D “Vlčko”, 27453. Doc. ing., CSc. na VSŽ Nitra? KS StB Bratislava.

? BINDER JÚLIUS, 12. 9. 1931, D “Bim”, 32051. Ing., ředitel s. p. Vodohospodářské stavby, ředitel Gabčíkova? 1996 jmenován slovenským manažerem roku, poslanec HZDS. Účast ve firmách v SR: Genus a. s., Terraprojekt a. s., Terratechnik spol. s r. o., Slovenská kreditní banka, a. s., Inpos spol. s r. o. 2004 majitel poradenské a konzultační kanceláře. Bydliště: Radvánská 18 (uvedeno i číslo 20), Bratislava. Dříve člen KSČ. KS StB Bratislava. Dle fotky věk odpovídá. (www.orsr.sk)

?? BOKESOVÁ-HANÁKOVÁ ZDENKA, datum narození v registru neuvedeno, nar. 28. 11. 1911 – 28. 3. 1962 Bratislava, D "Eva", 707, KS StB Bratislava. Slovenská hudební kritička? Redaktorka Hudebních rozhledů. Obě jména souhlasí. (Čs. biografický slovník, 1992)

? BOROVIČKA BOHUSLAV, 4. 11. 1950, D “Dub”, 30684. Novinář – 1988 Rudé právo?

? BRANNÝ BRUNO, 21. 11. 1926, D “Rudolf”, 14067. Katolický jáhen v Orlové? KS StB Ostrava. (www.doo.cz)

?? BREZINA JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1. 1. 1917, D "Jozef", 595, KS StB Bratislava. Slovenský básník, překladatel a lit. vědec? 1954-82 věd. pracovník Literárněvědného ústavu SAV v Bratislavě, 1969-73 jeho ředitel. (Čs. biografický slovník, 1992)

? BRUTHANS ZBYNĚK, 16. 3. 1933, D “Zbyšek”, 18448. Herec – pořad Čundrcountryšou na Nově? Soukromý podnikatel – koupě a prodej zboží. Bydliště: Janovského 55, Praha 2. Věk přibližně odpovídá. KS StB Praha. (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

? BUKOVSKÝ JÁN, 24. 5. 1927, D “Breza”, 18233 + pravděpodobně A (stejné jméno, příjmení i KS StB), reg. č. 8537. Mons., katolický kněz, nyní v Misijním domě Sankt Gabriel v Rakousku? 2000 měl 50. výročí kněžského svěcení. (Katolícke noviny 47/2000, 19. 11. 2000), (www.mix.sk/kn)

? BUNČÁK JÁN, 19. 2. 1946, D “Aurel”, 22425, 38558. Mgr., CSc., od 1988 odborný asistent na FF UKo Bratislava? 1973-87 Ústav ekonomiky a organizace stavebnictví v Bratislavě, poté Sociologický ústav SAV v Bratislavě. KS StB Bratislava. (nic.savba.sk/sav/inst/sociolog)

?? BĚHOUNEK FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 27. 10. 1898 – 1. 1. 1973, D, 12896, KS StB Praha. Polární badatel, prozaik a fyzik-radiolog? Profesor UK Praha, později na ČVUT, 1955 jeden ze zakladatelů fakulty tech. a jaderné fyziky UK, kde 1963-71 vedl katedru dozimetrie a aplikace ionizačního záření, 1956-73 externí vedoucí Oddělení radiologické dozimetrie Ústavu jaderného výzkumu ČSAV. 1960 akademik ČSAV. (Čs. biografický slovník, 1992)

? BĚHÁLEK LUBOŠ, 4. 8. 1945, D “Luboš”, 20740. 1989 poslanec FS z Teplic? KS StB Ústí nad Labem. Věk přibližně odpovídá. Viz foto – Rudé právo 16. 5. 1989.

CEJNAR FRANTIŠEK, 9. 10. 1917, D “Čáp”, 9090. Tenista. (Malá encyklopedie tenisu.)

ČERNÍK ARNOŠT, zazn. 25. 8. 1926, nar. 28. 8. 1926 – 31. 5. 1970 (v Peru při zemětřesení), D “Ost”, 5637. Dr., horolezec, cestovatel. (Kdy zemřeli? 1967-70.)

?? ČIERNY ŠTEFAN, datum narození v registru neuvedeno, D "Lipa", 4900, KS StB Bratislava. Katolický kněz v Trenčíně? Krycí jméno Lipa bylo často užito u slovenských farářů. 2001 měl 60. výročí kněžství. (Katolícke noviny 10. 6. 2001, 23/2001)

? DIBARBORA MILAN, 24. 10. 1942, D “Herec”, 29304. Herec? KS StB Bratislava.

? DIHENEŠČÍK STANISLAV, 14. 2. 1959, D “Slavo”, 36028. Řeckokatolický protopresbyter v Bratislavě? KS StB Bratislava. (grkat.nfo.sk)

S DRONG KAREL, 14. 7. 1917 – 29. 10. 2003, D, 14065, KS StB Ostrava. Katolický kněz – Choryně. (www.ado.cz, listopad 2003)

? DUNN ROEDEL JOHN, 29. 6. 1928, D "Zajatec", 1883. Americký voják zajatý v Koreji? Pocházel z Baltimore, po zajetí pomocí drog "převychován", aby se zřekl USA, odešel do Pekingu, tam se oženil s pracovnicí čs. ambasády a odstěhoval se s ní do Československa. Obě jména souhlasí, na 99% je to on – 1% pochybnosti si však raději necháme, dokud to nebude potvrzeno definitivně. (www.eldar.cz/hade, 16. 6. 2002)

DVOŘÁK JAROSLAV, 10. 9. 1913, D “Ivan”, 14195. Evangelický kurátor v Brně-Tišnově. KS StB Brno. (Evangelický kalendář, 1992.)

DVOŘÁKOVÁ VĚRA, 22. 4. 1946, D “Štefan”, 8899. MUDr., internistka. KS StB České Budějovice. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 86])

DYČKA ZDENEK, zazn. 3. 7. 1927, nar. 3. 7. 1929, D “Prísný”, 12719. Ing., strojní inženýr, konstruktér n. p. Konštrukta Trenčín, pedagog. KS StB Bratislava. (Encyklopédia Slovenska.)

? ĎULAJ VASIĽ, 3. 12. 1919, D, 9392, KS StB Košice. Katolický kněz, titulární kanovník v Košicích? (Katolícke noviny 26. 8. 2001, 34/2001)

? ENDE JAN, 16. 7. 1937, D “Konečný”, 25060. Rozhlasový redaktor?

? EXEL LUBOMÍR, 27. 7. 1947 – prosinec 2000, D “Kašný”, 29006. Doc. ing., CSc. z Brna? KS StB Brno. (Lidové noviny 16. 12. 2000.)

S FAFEJTA JAN, 11. 7. 1947, D "Jan", 12062, KS StB Ústí nad Labem. JUDr., moderátor ČT z Tisé u Děčína, člen Strany za životní jistoty. (Hlasovací lístek do Evropského parlamentu 2004)

? FERENČÍK VLADIMÍR, 12. 7. 1959, D “Kazateľ”, 17270. Kazatel Slovenské evangelické církve a. v. v Dovalově u Liptovského Mikuláše? KS StB Banská Bystrica. (Evanjelický posol 15. 6. 2000.)

FIALA MILOŠ, 22. 6. 1930, D “Režisér”, 19152. Redaktor – Rudé právo.

?? FIGURA ŠTEFAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 26. 10. 1910, D "Juraj", 3486, KS StB Bratislava, popř. TS "Štefan", 2789, ale KS StB Banská Bystrica. Herec? 1944-80 člen činohry SND. (Čs. biografický slovník, 1992)

? FIŠER ZDENĚK, 12. 3. 1935, D, 21114. Ing., v 80. letech ředitel střední zemědělské školy v Přerově? Věk přibližně odpovídá. KS StB Ostrava.

? FLEGL VLADIMÍR, 11. 5. 1939, D, 22494, KS StB Ostrava nebo D “Tajemník”, nar. 18. 1. 1923, 36882, centrála. JUDr., CSc., 1988 člen federálního výboru Jednoty právníků ČSSR a místopředseda ÚV Jednoty českých právníků? Od 1988 člen Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci. (Rudé právo 12. 12. 1988.)

? FLIEGER JIŘÍ, 16. 4. 1950, D “Fagot”, 18211. Ing., CSc., 1. 7. 1988 – 12. 2. 1990 generální ředitel ČKD Praha? Bydliště: Pacovská 871/27, Praha 4-Krč. KS StB Praha. Poznámka: Dátum narodenia nezodpovedá skutočnému dátumu nar.p. Fliegera nar. v.r. 1932! (www.justice.cz)

S FOJTÍK KAREL, 21. 2. 1918 – 8. 2. 1999, D "Profesor", 22940, KS StB Brno. Etnograf. (Karel Altman v Národopisné revui 2/1999)

? FUKSÍK MANSVET, 30. 1. 1908, D “Macek”, 17362. Spolupracovník fotografa Karla Hájka, třídil jeho archív, spolupracoval s ním na jeho pamětech Byl jsem při tom a na televizním seriálu Rok Karla Hájka. KS StB Praha. Velmi neobvyklé jméno. (Lidové noviny 20. 2. 2000.)

? GABÁNI DUŠAN, 6. 6. 1946, D “Dušan”, 15966. Sportovní komentátor? KS StB Bratislava. Věk přibližně odpovídá.

? GAJDOŠÍK MILAN, 16. 8. 1941, D “Bechera”, 33022. Doc. ing., CSc. na VŠZ Nitra? KS StB Bratislava.

S GRAU PETR, 4. 4 . 1932, D "Vodník", 45052, KS StB Praha. Prof. Ing., DrSc., vodohospodář – Praha. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [str. 155])

Z GRIVALSKÝ ANDREJ, zazn. 3. 11. 1942, nar. 3. 11. 1932, D "Vlamač", 16312. KS StB Košice. Katolický kněz v Plavči nad Popradom. (Katolícke noviny 27. 10. 02, 43/2002)

GROMA ALFONZ, zazn. 22. 3. 1924, nar. 24. 3. 1924, D “Oravec”, 15884. Slovenský sochař, rodák z Trstené u Oravské přehrady, 1985 zasloužilý umělec. KS StB Banská Bystrica. (Čs. biografický slovník, 1992.)

S GRUHN ARNOLD, 10. 8. 1905, D "Kaplan", 11752, KS StB Praha. Evangelický farář v Prčicích-Sedleci. (Evangelický kalendář, 1966)

?? GUNIŠ CYRIL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 8. 4. 1901 – 1974 v Nitře, D "Kanárik", 3055, KS StB Bratislava. Piaristický kněz a jazykovědec? (Katolícke noviny 8. 4. 2001, 14/2001)

?? GYERMEK JÚLIUS, datum narození v registru neuvedeno, nar. 18. 4. 1931, D "Julo", 2730, KS StB Bratislava. Slovenský operní režisér? Od 1959 režisér opery SND. (Čs. biografický slovník, 1992)

? GYÖRGY ŠTEFAN, 9. 6. 1945, D “Doktor”, 17794. JUDr., CSc., VŠ pedagog – SVŠT Bratislava? Od 1988 člen Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci. KS StB Bratislava. (Rudé právo 12. 12. 1988.)

Z  HAJNAL JÁN, zazn. 11. 12. 1934, nar. 11. 12. 1943, D, 9656. Klavírista, skladatel, velmi často účinkoval v zahraničí, od 1985 účinkuje se skupinou Esprit. Do 1980 žil v Košicích. KS StB Košice. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.)

?? HAMADA MILAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 9. 9. 1933, D "Váh", 4897, KS StB Bratislava. Literární historik a kritik? 1957 absolvoval filoz. fakultu UKo v Bratislavě, poté pracoval v Ústavu slovenské literatury SAV, od zač. 70. let v Pedagogické knihovně, od 1990 v Literárněvědném ústavu SAV v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? HANZLÍK JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 10. 1. 1925, D "Volant", 2007, KS STB Bratislava. Ekonomický a historický geogaf? Od 1949 pracovník Geografického ústavu SAV v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

? HARMAT ŠTEFAN, 23. 6. 1936, D “Rosa”, 40413. 1988 vedoucí montér – Elektrovod Bratislava? Hrdina socialistické práce, od 1988 člen Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci. KS StB Bratislava. (Rudé právo 12. 12. 1988.)

? HATINA SLAVOMÍR, 8. 10. 1947, D “Slavo”, 25960. Ing., 2001 (od 21. 3. 1997) předseda představenstva a prezident a. s. Slovnaft? Účast v dalších firmách na Slovensku: Česká poisťovňa-Slovensko a. s., Fond na podporu zahraničného obchodu, Chémia Bratislava a. s., Petrimex a. s., SLOVBENA, a. s., Slovenská poisťovňa, a. s., SLOVINTEGRA, a. s., THEBEN a. s., SLOVNAFT FOND, investičný fond, a. s. Bydliště: Strmý vršok 141, Bratislava-Záhorská Bystric7a. KS StB Bratislava. (www.orsr.sk)

HEJTMÁNEK VLADIMÍR, 23. 7. 1952, D “Vláďa”, 23443. Seniorátní vikář v Mariánských lázních. KS StB Plzeň. (Evangelický kalendář, 1980.)

Z  HELEŠIC JAN, zazn. 24. 4. 1953, nar. 24. 1. 1953, D “Hela”, 39906. RNDr., dříve jednatel a společník Tocoen, s. r. o. Bydliště: Hoppova 4, Brno. KS StB Brno. (www.justice.cz)

? HENZL JAROSLAV, 20. 5. 1924, D, 22672. MUDr., poslanec ČNR za ČSS?

?? HERMAN HVIEZDOSLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 13. 4. 1922, D "Miloš", 1728, KS StB Bratislava. Řídící pracovník v kinematografii? Zastával řadu vedoucích a řídících funkcí – filmové studio Koliba v Bratislavě, Slovenská filmová tvorba. Vynálezce. (Československý biografický slovník, 1992)

?? HOLÁSEK LADISLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 23. 12. 1929, D "Plot", 938, KS StB Bratislava. Slovenský sbormistr a klavírista? 1957-70 sbormistr Slovenské filharmonie, od 1971 hlavní sbormistr SND. (Čs. biografický slovník, 1992)

HOLEČEK JIŘÍ, zazn. 17. 3. 1944, nar. 18. 3. 1944, D, 11759. Hokejový brankář – trojnásobný mistr světa, hráč VSŽ Košice a Sparty Praha, 1978-81 v Německu, 1981-88 trenér juniorů ČSSR, 1988-89 trenér v Japonsku. 1972 vyznamenán Za vynikající práci, 1976 Řád práce. KS StB Praha. (Kdo je kdo v ČR 94/95.)

HOLUB VLASTISLAV, zazn. 10. 4. 1935, nar. 10. 4. 1925, D, 21163. Malíř. Bydliště: Lichnov 226, okr. Nový Jičín. KS StB Ostrava. (Slovník osobností Valašska, 1998.)

? HONZÍK JINDŘICH, 9. 3. 1950, D “Redaktor”, 25788. KS StB Ústí nad Labem. V 80. letech severočeský redaktor televizních Aktualit? (Chrastavské listy 9/1999.)

? HORKÝ LUDVÍK, 15. 9. 1913, D “Horák”, 9629. Mons., 1934 absolvoval Církevní gymnázium v Brně, 1972-90 kapitulní vikář brněnské diecéze, 2000 prelát a biskupský vikář brněnského biskupství a prezident diecézní charity? 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození. KS StB Brno. (Vděčnost i závazek, 1985.)

HORT VLASTIMIL, zazn. 12. 11. 1944, nar. 12. 1. 1944, D, 14287. Šachový velmistr, dlouhodobě působil jako trenér v Porzu v SRN, od 1985 žije v SRN, trenér reprezentačního mužstva SRN. 1984 sehrál během čtyřiceti hodin simultánně více než 600 partií a dostal se tak do Guinessovy knihy rekordů. Rodák z Kladna. KS StB Praha. (Čs. biografický slovník, 1992.)

?? HORVÁTH IVAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 16. 2. 1935, D "Jirka", 5167, KS StB Bratislava. Slovenský skladatel? 1959-70 redaktor, od 1973 hudební dramaturg Čs. rozhlasu v Bratislavě, 1966-70 dirigent Tanečního orchestru Čs. rozhlasu v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

? HRADECKÝ VÁCLAV, 21. 8. 1942, D “Sokol”, 23086. Karikaturista? KS StB Plzeň.

? HROBOŇ JÁN BOHDAN, 6. 3. 1938, D, 360. 2000 farář Slovenské církve evangelické a. v. ve výslužbě Martin? Do 1992 Hanušovce nad Topľou na východním Slovensku. KS StB Banská Bystrica. Obě jména souhlasí.

? HRONÍK JIŘÍ, 18. 1. 1943, D “Lípa”, 20193. Sportovní redaktor Radiožurnálu? KS StB Ústí nad Labem.

? HUCL MILAN, 7. 6. 1942, D “Styk”, 31752. Doc. ing., CSc., ve 2. polovině 80. let prorektor Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě? KS StB Bratislava.

?? HUŤA ANTON, datum narození v registru neuvedeno, nar. 3. 7. 1915, D "Ivan", 5030, KS StB Bratislava. Slovenský matematik a pedagog? Do 1988 VŠ pedagog – PřF univ. v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? HUŤKA VILIAM, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 1920 – 1995, D “Hora”, 2215. Mons., kaplan, spirituál v bratislavském semináři? KS StB Bratislava. (Katolícke noviny 24/2000, 11. 6. 2000), (www.mix.sk/kn)

?? HUČKO LADISLAV, datum narození v registrech neuvedeno, nar. 1912 – 2. 2. 1975, D, 6423. Profesor – Prešov, překladatel, publicista, první zodpovědný redaktor Slova. KS StB Košice. (Katolícke noviny 5/2000, 30. 1. 2000), (www.mix.sk/kn)

Z  CHMELAŘ FRANTIŠEK, zazn. 30. 11. 1921, nar. 30. 12. 1921 – 15. 4. 1999, D “Grafik”, 24070. Malíř, profesor fakulty architektury VUT v Brně. KS StB Brno. (Malá čs. encyklopedie.)

CHORVÁT DUŠAN, zazn. 19. 2. 1939, nar. 19. 2. 1937, D “Bionik”, 30347. Slovenský biofyzik, 1962-76 ve VÚ hygieny a chorob z povolání v Bratislavě, od 1976 na PřF Uko v Bratislavě, od 1988 profesor. KS StB Bratislava. (Čs. biogr. slovník, 1992.)

JAKEL EDMUND, 8. 7. 1922, D “Hostitel”, 23244. Bojoval ve wehrmachtu, po válce nebyl odsunut, žije v Budišově nad Budišovkou. KS StB Ostrava. Neobvyklé jméno. (Valašské noviny 22. 12. 1997 a 12. 5. 1998.)

S JANECZEK PAVEL, 24. 7. 1911, D "Pavel", 10633, KS StB Ostrava. Evangelický farář – Šenov u Ostravy. (Evangelický kalendář, 1966)

? JANOUŠKOVÁ JAROSLAVA, 21. 2. 1930, D “Jana”, 24949. Redaktorka, publicistka, fotografka, překladatelka ze srbochorvatštiny a ruštiny? Studijní pobyty v Jugoslávii, SSSR, USA. KS StB Praha. (Lidé a země, 1990.)

JAURA ZDENEK, zazn. 31. 8. 1937, nar. 31. 8. 1935, D “Zdeno”, 13355. Ing., CSc., ekonom, od 1963 prac. Ekonomického ústavu SAV v Bratislavě, od 1977 vedoucí oddělení pro výzkum dějin národního hospodářství a ekonomického myšlení na Slovensku. Od 1962 člen KSČ. KS StB Bratislava. (Encyklopédia Slovenska.)

?? JIRÁK FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 28. 12. 1913, D "Maliar", 4823, KS StB Bratislava. Malíř? (Nový slovník československých výtvarných umělců, 1993)

JIRGL JOSEF, zazn. 25. 10. 1930, nar. 25. 12. 1930, D “Pepík”, 4007. Pseudonym Josef Hajdučík, herec, režisér, od 1971 v Čs. rozhlasu Praha. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.)

?? JUREČKA LADISLAV, datum narození v registru neuvedeno, nar. 25. 1. 1925, D, 5782, KS StB Hradec Králové. Herec? Hrál v Beskydském divadle Nový Jičín, v Hradci Králové a přes třicet let ve zpěvohře Státního divadla v Brně. (Slovník osobností Valašska, 1998)

? JÄGER MIROSLAV, 24. 10. 1951, D “Miro”, 8603. 2000 kandidát na biskupa Slovenské evangelické církve a. v. v západním distriktu a farář ve Vrbové – bratislavský seniorát? KS StB Banská Bystrica. (Evanjelický posol 15. 6. 2000.)

? KACHNIČ MILAN, 1. 9. 1935, D “Zvolenčák”, 276, 10306. Farář Slovenské evangelické církve a. v. – Sládkovičovo? KS StB Bratislava. (www.ecav.sk)

?? KADÁR JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1. 4. 1918 – 1. 6. 1979, D "Zoltán", 4083. Filmový režisér? Od 1947 režisér hraného filmu v Praze, od 1968 žil v USA. (Čs. biografický slovník, 1992)

KADLEC VÁCLAV, 9. 3. 1956, D “Právník”, 40450. Právník, v první polovině 90. let ředitel křesťanského rádia Trans World Radio v Brně. KS StB Brno. (Anténa, 2000.)

KALOČ ZDENĚK, zazn. 12. 10. 1938, nar. 10. 12. 1938, D “Carl”, 41211, KS StB Brno. Mgr., režisér, dramatik, 1962-66 působil v Divadle bratří Mrštíků, 1966-93 ve Státním (nyní Zemském) divadle v Brně, od 1994 pražské divadlo Na Vinohradech. 1968 člen KSČ, často v zahraničí. (Slovník českých spisovatelů od roku 1945 A-L, 1995.)

Z KALÁB VLADIMÍR, zazn. 10. 8. 1940, nar. 19. 8. 1940, D, 11908, KS StB Hradec Králové. Archivář, od 1965 vedoucí Okresního archivu Zlín (Gottwaldov), poté působí v Pardubicích. (Slovník osobností Valašska – www.divadloschod.cz/val.atheny/so)

KAVČIAK VLADIMÍR, 24. 5. 1948, D “Kavka”, 29675. Režisér, bývalý manžel herečky Blanky Bohdanové. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 51])

? KELEMEN PAVEL, 10. 1. 1919, D “Zvoník”, 9886. Katolický jáhen v Bruntále? (Region Valašsko 21. 3. 1995.)

KLEPL BOHUMIL, 4. 2. 1933, D, 10636. Ing., technik. KS StB Hradec Králové. Otec herce Bohumila Klepla, který se narodil v Moskvě. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 270])

? KLIKAR OTTO, 16. 2. 1931, D “Ota”, 46049 + Vysoká škola SNB. 1992 šéfredaktor Blesk magazínu, 1994 šéfredaktor čas. 100+1? Soukromý podnikatel – zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. Bydliště: Počátecká 14, Praha. KS StB Praha. (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

? KOBER JAN, 17. 9. 1911 – 16. 11. 1999, D, 9583. JUDr. z Brna - Královo Pole? KS StB Brno. Viz foto Lidové noviny 11. 11. 2000.

Z KOC KAREL, zazn. 29. 3. 1934, nar. 29. 5. 1934, D "Závěr", 27028, KS StB Brno. Malíř – Znojmo. (Osobnosti Znojemska, 1998)

KOLAŘÍK JAROSLAV, 7. 1. 1933, D “Jarda”, 15883. CSc., předseda OV ČSL Hodonín, poslanec ČNR. KS StB Brno. (Naše politika 9/88.)

? KOLIBA FRANTIŠEK, 11. 11. 1950, D “Počtář”, 32201. Doc. RNDr., CSc., Ústav informatiky FPS Slezské univerzity v Opavě, obor teorie a metodologie programování? KS StB Ostrava.

? KOLPÁK JOZEF, 4. 11. 1952, D "Ostrov", 22893, KS StB Bratislava. Katolický kněz – Pusté Úľany? (Katolícke noviny 27. 5. 2001, 21/2001)

? KOLÍNEK VLADIMÍR, 13. 8. 1936, D “Vlado”, 42177. Fotograf, signatář Charty 77? KS StB Brno.

? KOPERNICKÝ IVAN, 17. 12. 1939, D “Mikuláš”, 20787. RNDr. ing., CSc., 1989 první místopředseda Státní plánovací komise? KS StB Bratislava.

?? KOPRDA ŠTEFAN, datum narození neuvedeno, nar. 23. 5. 1931, D "Lipa", 2096, KS StB Bratislava. Katolický kněz – Lovčica-Trubín? Též krycí jméno Lipa bylo vícekrát užito u slovenských kněží. (Katolícke noviny 13. 5. 2001, 19/2001)

? KOREM JOZEF, 6. 8. 1955, D “Jozef”, 17633. ThDr., 2000 biskupský vikář košické arcidiecéze římskokatolické církve? KS StB Košice. (web.viapvt.sk)

? KORÁB OTAKAR, 6. 9. 1934, D “Vedec”, 30316. Ing., CSc., ve 2. polovině 80. let vědecký tajemník Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě? KS StB Bratislava.

?? KOVÁČ BOHUMIL (BOHUŠ), datum narození v registru neuvedeno, nar. 2. 4. 1936, D "Porubský", 4153, KS StB Bratislava. Slovenský literární kritik a estetik? Publicista, 1961-67 pracoval v Ústavu sl. literatury SAV, od 1967 působí na filozofické fakultě UKo v Bratislavě. Rodák ze Zavažné Poruby. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? KOZMÁL FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 11. 1901 – 16. 7. 1970, D "Výskumník", 1614, KS StB Bratislava. Slovenský chemik a technolog? Profesor, VŠ pedagog – od 1943 SVŠT Bratislava, 1951-52 ředitel Výzkumného ústavu papíru a celulózy v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? KOŽEHUBA JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 10. 7. 1921. D "Radar", 4782, KS StB Bratislava. Slovenský konstruktér? Od 1962 pracovník ČST Bratislava, podílel se na vývoji prvního čs. přijímače T 4001, spolupracoval na řešení pokrytí Slovenska televizním signálem, odborný publicista. (Čs. biografický slovník, 1992)

? KOŠOVAN ŠTEFAN, 20. 8. 1934, D “Štefan”, 14119. Ing., do března 2000 generální ředitel a. s. Slovenské elektrárny? 2000 člen dozorčí rady Slovenského jaderného fóra, 13. 5. 1994 – 10. 3. 1998 člen doz. rady TRANSALT a. s. Bydliště: Preseľany 185, Slovenská republika. KS StB Bratislava. (www.justice.cz), (HN 12. 6. 2000.)

KOŘÍNEK JAN, zazn. 7. 12. 1913, nar. 7. 12. 1904, D “Hlídač”, 19362. Autor cestopisů z Maroka, 1956 vedoucí mise podniků čs. zahr. obchodu pro Maroko. KS StB Praha. (Lexikon české literatury K-L, 1993.)

?? KRAJČOVIČ ANTON, datum narození v registru neuvedeno, 23. 6. 1928, D "Mešo", 4424, KS StB Bratislava. Slovenský scénograf? Od 1952 filmový architekt Slovenského filmu v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

KRAJNÝ MILOSLAV, 23. 8. 1932, D “Felix”, 5106. PhDr., diplomat. Soukromý podnikatel. Bydliště: Přesličková 2678/5, Praha 10. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 306]), (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

?? KRAUS IVAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 17. 5. 1935, D "Fred", 3250, KS StB Bratislava. Slovenský geolog? VŠ pedagog – od 1958 UKo Bratislava, od 1988 profesor. (Čs. biografický slovník, 1992)

S  KRAUS ZBYNĚK, 4. 6. 1931, D “Zbyněk”, 14962. Docent VŠSE. Bydliště: Plzeň. KS StB Plzeň. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 311])

? KRCHNÁR JOZEF, 13. 2. 1927, D “Smola”, 26618. Ing., ředitel Agrozet, k. o. o. Zvolen, KZ 01 Bratislava? KS StB Bratislava. (ZZT 10/83.)

? KRCHŇÁK DUŠAN, 14. 10. 1947, D “Sudca”, 23732. Fotbalový rozhodčí? KS StB Bratislava.

? KRIŠTUFEK PETER, 18. 8. 1945, D “Ordinár”, 17855. Doc. MUDr., CSc., ředitel Národního ústavu tuberkulózy a respiračních chorob, Nemocnice Svatého kříže v Bratislavě? KS StB Bratislava. (Obchodní věstník 6/97, 12. 2. 1997.)

? KRUPICA ANTONÍN, 29. 6. 1922, D “Križanský”, 20610. Katolický farář ve Valašském Meziříčí? KS StB Ostrava. (Valašské noviny 24. 3. 1998.)

KRUPKA DEMETER, zazn. 22. 1. 1942, nar. 21. 1. 1942, D “Matematik”, 38771. Prof. RNDr., DrSc., matematik, rektor Slezské univerzity. 1965-90 UJEP (nyní MU) Brno, od 1990 prof. Slezské univerzity v Opavě. Vedoucí redaktor časopisu Differential Geometry and its Applications v Holandsku, pobyty v zahraničí. KS StB Brno. (Kdo je kdo v ČR, 1998.)

S KUDRNA JAN, 10. 2. 1923, D "Uran", 20529, centrála. Chemik. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 326])

? KUDROČ JAROSLAV, 6. 12. 1952, D “Jaro”, 19961. Od 1988 laický kazatel Církve bratrské v Michalovcích? Obdržel státní souhlas. KS StB Košice. (Bratrská rodina 1/88.)

?? KULICH JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 30. 12. 1930, D "Tesár", 2441, 5432, KS StB Bratislava. Slovenský sochař a VŠ pedagog? Od 1951působil na AVU, od 1954 na VŠVU v Bratislavě, od 1972 profesor, 1973-89 rektor VŠVU Bratislava. (Čs. biografický slovník, 1992)

KUNC MILAN, 9. 8. 1944, D “Míla”, 34696. Výtvarník. KS StB Praha. (Český deník 26. 1. 1993.)

Z KŘENEK EMANUEL, zazn. 16. 5. 1932, nar. 17. 5. 1932, D, 13542, KS StB Ostrava. Herec činohry – Opava, autor i režisér literárních pořadů v Památníku Petra Bezruče. (Internet – Kalendárium REGO – 17. květen)

S LAGUS KAREL, 12. 6. 1903 – 1979, D, 14195, KS StB Praha. JUDr., otec Heleny Illnerové – AV ČR. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [str. 225])

LUKÁČ PAVOL (PAVEL), zazn. 2. 11. 1931, nar. 3. 11. 1931, D “Pavel”, 5381. Slovenský tanečník, 1951-52 člen baletu SND, 1952-54 Voj. um. souboru, 1954-58 sólista baletu Státního divadla v Košicích, 1958-59 tanečník SĽUK, 1959-75 sólista a vedoucí baletu Divadla J. Gregora-Tajovského v Banské Bystrici. KS StB Banská Bystrica. (Čs. biografický slovník, 1992.)

LÁLA JAN, zazn. 10. 9. 1938, nar. 10. 9. 1936, D, 14129. Fotbalista – obránce, hrál v Praze a 1969-71 ve Švýcarsku za Lausanne Sports. KS StB Praha. (Malá encyklopedie fotbalu.)

? MAJERSKÝ JÁN, 25. 4. 1929, D, 10370. Kristova církev bratrů v Báčskom Petrovci (bydliště Partyzánská 12) a odpovědný redaktor časopisu Večný život? KS StB Bratislava. (Večný život 9-10/68.)

?? MARENČIN ALBERT, datum narození v registru neuvedeno, nar. 26. 7. 1922, D "Albert", 1808. Slovenský prozaik, překladatel a kritik? (Čs. biografický slovník, 1992)

S  MARIOT PETER, 25. 11. 1940, D “Peter”, 14332. RNDr., CSc., od 1972 vedoucí oddělení ekonomickogeologických syntéz Geografického ústavu SAV v Bratislavě, účastník vědeckých expedicí do Afriky, jižní Ameriky a Nepálu. KS StB Bratislava. (Lidé a země, 1990.)

?? MARTINČEK MARTIN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 30. 1. 1913, D "Mak", 2093, centrála Slovensko + Bratislava. Slovenský fotograf? 1956-61 ředitel Literárně hist. muzea J. Kráľa v Liptovském Mikuláši, od 1961 samostatný fotograf. (Čs. biografický slovník, 1992)

?? MARTINKO MARCEL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 24. 4. 1928, D, 7011, KS StB Košice. Katolický kněz n. o. Spišský Štiavnik. (Katolícke noviny 30. 3. 2003, 13/2003)

? MARTINÁK LADISLAV, 14. 10. 1939, D “Libuše”, 4075. Ing., 1985 primátor Bratislavy? KS StB Bratislava.

Z  MATOUŠEK MILAN, zazn. 29. 12. 1945, nar. 24. 12. 1945, D “Edmos”, 18702. PhDr., VŠ pedagog v Pardubicích a Olomouci, od 1995 náměstek generálního ředitele Českých drah pro mezinárodní vztahy a personální otázky, 23. 4. 1997 – 27. 10. 1998 prokura ČD, 2000 člen výboru Fondu dětí a mládeže. Bydliště: Průběžná 17, Praha 10. (www.justice.cz)

? MAZÚR JÁN, 9. 6. 1935, D "Hajduk", 15017, KS StB Košice. Katolický kněz, spávce farnosti Holčíkovce? (Katolícke noviny 27. 5. 2001, 21/2001)

Z  MAŇAS JAROMÍR, zazn. 6. 11. 1940, D “Referent”, 22223. Ing., EGP-invest, soudní znalec v oboru ekonomika, energetika a stavebnictví. Bydliště: Čtvrť I. máje 723, Bojkovice. KS StB Brno. (www.justice.cz)

? MENCL MILOSLAV, 14. 12. 1940, D “Míla”, 17293 nebo D “Sláva”, nar. 28. 11. 1943, 20660. V obou případech KS StB Ústí nad Labem. Ing., 1. 5. 1992 – 25. 4. 1996 člen představenstva a 25. 4. 1996 – 11. 4. 1997 generální ředitel a. s. Liberta Mělník (likvidace konkurs)? Bydliště: Tuzarova 26, Praha 7. (www.justice.cz)

Z  MENHART KAREL, zazn. 25. 10. 1923, nar. 15. 10. 1925 – 7. 1. 1988, D, 13628. 18. 12. 1949 vysvěcen na kněze, později rok vězněn a kněžská činnost zakázána, 1969 odešel jako přeškolený elektrikář do Rakouska. KS StB Praha. (Jožka Pejskar: Poslední pocta 3, 1989.)

? MIKULÁŠEK JIŘÍ, 9. 4. 1960, D “Honza”, 40066 nebo D “Jura”, nar. 14. 2. 1955, 40889. V obou případech KS StB Brno. Mons. Mgr., 2000 generální vikář brněnského biskupství? (www.biskupstvi.cz)

? MINAROVIČ JOZEF, 8. 1. 1930, D “Výrobár”, 32873. Doc. ThDr., 2000 vedoucí katedry na Teologickém institutu v Bratislavě? KS StB Bratislava. (www.ksnr.sk/ti)

? MITRO JÁN, 19. 11. 1936, D “Vedúci”, 11988. Ing., do 1989 generální ředitel Státní banky československé? KS StB Košice. (Práce 9. 6. 1989.)

?? MIŠÍK MILAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 3. 11. 1928, D "Ivan", 1453, KS StB Bratislava. Slovenský geolog, paleontolog a VŠ pedagog? Od 1951 na univ. v Bratislavě, od 1970 profesor. (Čs. biografický slovník, 1992)

? MIŠINA IGOR, 29. 6. 1951, D “Profesor”, 20827. 2000 kandidát na biskupa Slovenské evangelické církve a. v. – východní distrikt? KS StB Košice. (Evanjelický posol 15. 6. 2000.)

MORAVEC MICHAL, 22. 2. 1951, D “Míša”, 16671. Sochař. KS StB Hradec Králové.

?? MRLIAN RUDOLF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 8. 1916, D "Kritik", 1481, KS StB Bratislava. Slovenský divadelní kritik, teoretik a VŠ pedagog? 1941-44 pracovník ministerstva nár. obrany SR, 1945-50 pověrenectva informací, 1950-85 pedagog VŠMU (od 1958 profesor, 1958-59 a 1962-66 děkan divadelní fakulty, 1971-85 rektor), 1959-61 um. šéf činohry SND, 1968-71 činohry Nové scény v Bratislavě. Vedoucí ideolog slovenského divadelnictví , politický poradce, spoluzakladatel slovenské marxistické teatrologie. (Čs. biografický slovník, 1992)

Z  MUNCLINGER MILAN, zazn. 3. 7. 1926, nar. 3. 7. 1923 – 30. 3. 1986, D “Umělec”, 19544. Flétnista, dirigent a hudební organizátor, 1951 zakladatel komorního sdružení Ars recidiva a vytvořil několik dalších komorních souborů, přednášel na pražské konzervatoři, v Nice a Bayrethu, spoluzakladatel České hudební mládeže. 1971 zasloužilý umělec. (Čs. biografický slovník, 1992.)

NAŠINEC JAROSLAV, 11. 9. 1918 – 1985, D “Ivo”, 13253. Ing., CSc., šlechtitelský pracovník v oboru pícnin, do 1969 předseda hlavní šlechtitelské rady, 1978 vedoucí týmu ČSR pro šlechtění trav. KS StB České Budějovice. (Kdy zemřeli? 1980-85.)

?? NIŽNÁNSKY JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 30. 8. 1903 – 7. 3. 1976 Bratislava, D "Nový", 2718, KS StB Bratislava. Prozaik, novinář a překladatel? (Čs. biografický slovník, 1992)

S  NOSKIEVIČ JAROMÍR, 14. 7. 1928 – 1996, D, 11835, 17613. Prof. ing., DrSc., působil na VŠB Ostrava, odborník v oboru hydromechaniky, aplikované v oblasti čerpadel a hydraulických mechanismů. KS StB Ostrava. (www.vsb.cz)

S  NOVOTNÝ JAN, 20. 2. 1911 – říjen 1977, D, 23092. Sportovní publicista. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

NOVÁK ILJA, zazn. 6. 11. 1945, nar. 6. 12. 1945, D, 14717. Výtvarník a režisér animovaných filmů, od 1980 v ostravském studiu animovaného filmu. KS StB Ostrava. (Čs. biografický slovník, 1992.)

? NOVÁK JOZEF, 25. 7. 1921 – 1990, D “Kamil”, “Račan”, 8471, 12943. 1973-89 správce fary – Rača Bratislava? Poté odešel do důchodu. KS StB Bratislava. (www.home.sk/www/alster)

? NYKRYN JAROSLAV, 11. 12. 1920 – 21. 5. 1987, D “Feidías”, 28114. Prof. ing., DrSc., VŠ pedagog, vedoucí katedry na VŠE Praha, děkan fakulty a prorektor? KS StB Praha. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

S NÁHLOVSKÝ JIŘÍ, 21. 1. 1913 – 1993, D "Honza", 11449, KS StB Praha. MUDr., neurolog. Otec neurochirurga Jiřího Náhlovského, který se narodil v Praze. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 403])

? NÁHLOVSKÝ JOSEF, 15. 12. 1949, D “Roker”, 26775. Humorista? Rodák ze severních Čech. KS StB Ústí nad Labem. [V registru svazků též osoba stejného jména, příjmení i KS StB (1960-68 OO-MV Liberec), nar. 20. 5. 1917, A “Naďa”, 5387. Jeho otec?]

NĚMEC ZDENĚK, zazn. 5. 2. 1933, nar. 3. 2. 1933, D “Vodák”, 17492. Atlet – diskař. Působil v Praze. KS StB Praha. (Malá encyklopedie atletiky.)

?? OKÁLI ILJA, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 9. 1934, D "Ilja", 2536, KS StB Bratislava. Slovenský entomolog? 1958-61 pracoval v hygienicko-epidemiologické stanici v Bratislavě, od 1961 vědecký pracovník Slovenského národního muzea v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

? OKLEŠTĚK VÁCLAV, 12. 3. 1925, D “Václav”, 10819. 16. 2. 1971 – 3. 8. 1973 generální ředitel PZO Tuzex? 16. 10. 1991 – 28. 1. 1993 předseda představenstva “Václav Okleštěk a. s.”, působil jako jednatel v PEN, s. r. o. a v KOTALA, s. r. o. Bydliště: Víta Nejedlého 691/22, Praha 3-Žižkov. (www.justice.cz)

S  OSTRULÚCKY VIKTOR, 25. 2. 1941 – 2. 1. 1991, D “Ostrý”, 29722. Ing., Křesťanské sbory Bratislava, organizátor biblických pobytů mládeže na různých místech Slovenska, což bylo za komunismu zakázané. KS StB Bratislava.

? OTAJOVIČ GUSTÁV, 20. 2. 1931, člen Lidových milicí, 1543, 5880. Mistr – Palma Bratislava? Hrdina socialistické práce. Od 1988 člen Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci. (Rudé právo 12. 12. 1988.)

? ÓSZ ŠTEFAN, 26. 7. 1954, D “Maťo”, 20783. Řeckokatolický protopresbyter veľkokapušanského protopresbyrátu košického exarchátu - Čičarovce? KS StB Košice. (grkat.nfo.sk)

?? PAVLINEC JAN AMOS, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1912, TS "Martin", 3660, KS StB Hradec Králové. Evangelický farář v Džbánově, okr. Ústí nad Orlicí? Obě jména souhlasí. (Evangelický kalendář, 1966)

? PAVLOVIČ JOZEF, 22. 9. 1939, D “Čavol”, 37605. Doc. PaedDr., CSc., řeckokatolický kněz v Nitře? KS StB Bratislava. (grkat.nfo.sk)

? PETRÁK JIŘÍ, 26. 1. 1948, D “Oto”, 20371. Karikaturista? KS Ústí nad Labem.

?? PIETOR MILOŠ, datum narození v registru neuvedeno, nar. 3. 2. 1933 – 25. 3. 1991, D "Ambro", 3273, KS StB Bratislava. Režisér? 1959 absolvoval VŠMU. 1958-59 režisér činohry v Prešově, 1959-61 člen Vojenského uměleckého souboru v Bratislavě, 1961-62 režisér divadla ve Zvolenu, 1962-73 režisér divadla v Martině [1965-68 umělecký šéf], 1971-78 režisér Nové scény v Bratislavě, od 1978 režisér SND, od 1990 ředitel SND. Od 1977 pedagog VŠMU. Často režíroval v televizi. [Jeho otec byl právník a politik Ivan Pietor – viz ?? agent.] (Čs. biografický slovník, 1992)

?? PICHOVSKÝ JOZEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1909 – 9. 9. 1971 v Košicích, D, 6823, KS StB Košice. JUDr., výtvarný publicista, představitel řeckokatolické církve, spoluzakladatel Spolku sv. Cyrila a Metoděje. (Katolícke noviny 9. 9. 01, 36/2001)

? PIJÁK ALOIS, 28. 1. 1911 – 18. 6. 1984, D "Lojza", 28898. KS StB Brno. 1950-83 katolický kněz ve Fryštáku?

PIRK OTTO, 4. 12. 1918 – 1988, D “Oto”, 12540. MUDr., bydlel v Praze. KS StB Praha. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 466])

?? PIŠÚT MILAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 16. 2. 1908 – 8. 5. 1984, D "Breza", 1134, KS StB Bratislava. Slovenský literární historik a kritik? Od 1963 profesor slov. a české literatury na UKo v Bratislavě. (Čs. biograf. slovník, 1992)

?? PLESNÍK JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 23. 4. 1925, D "Ivan", 715, KS StB Bratislava. Zootechnik a VŠ pedagog? Od 1959 věd. pracovník VÚ živočišné výroby v Nitře. Profesor VŠP v Nitře, akademik ČSAV. (Čs. biogr.slovník, 1992)

S  PLUDKOVÁ KVĚTUŠE, 28. 4. 1930 – 1990, D “Květuše”, 18881. Prom. fil., redaktorka, manželka spisovatele Alexeje Pludka [agent StB]. Bydlela v Praze. KS StB Praha. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 471])

? PODLEŠÁK JAN, 9. 12. 1942, D “Mácha”, 18547, KS StB České Budějovice nebo D “Pražák”, nar. 26. 3. 1948, 27259, 39477, KS StB Brno. PhDr., autor studie Perzekuce českých Židů v letech 1939-45? (Židovská ročenka, 1979.)

PODLIPNÝ JOSEF, 24. 9. 1954, D “Lipan”, 27669. Ing., od 1981 působí v televizi, v současnosti na ČT 1 uvádí pořad Stalo se. KS StB Praha. (Právo 29. 7. 2000.)

? PODLIPNÝ JOSEF, 12. 10. 1932, D “Pavel”, 17752. 1994 prezident českého ústředí Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů? Bydliště: Pod lipami 906, Jičín. KS StB Ústí nad Labem. (Český a moravský poštovský kalendář pro rok 1994.)

S  PODZEMNÝ JOSEF, 19. 3. 1930, D “Galina”, 32108. Valašské Meziříčí, bratr Čestmíra Podzemného, dvojče s Eduardem. KS StB Ostrava. (Jaroslav Pospíšil: Nešli stejnou cestou, 1994.)

S POHRIBNÝ ARSÉN, 7. 9. 1928, D "Arsen", 24238. PhDr., výtv. kritik. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 473])

Z POKORNÝ ZDENĚK, zazn. 27. 11. 1947, nar. 27. 2. 1947, D "Fousek", 29509, KS StB Brno. RNDr., CSc., astronom - od 1970 ve Hvězdárně a planetáriu M. Koperníka v Brně. 1966-70 člen KSČ. Adresa: Jiráskova 59, Brno. (Kdo je kdo v ČR, 1998)

?? PONIČAN JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 6. 1902 – 25. 2. 1978 v Bratislavě, D "Strunge", 1033, KS StB Bratislava. Básník, prozaik a publicista? 1948-57 státní notář, 1959-64 ředitel Sl. vydavatelství krásné literatury. (Čs. biografický slovník, 1992)

? PORTEŠ VÁCLAV, 5. 4. 1946, D “Voják”, 25837. Inspektor kultury, poté vedoucí odboru kultury na ONV Louny? KS StB Ústí nad Labem.

? POTOČEK JOSEF, 30. 5. 1934, D “Dozor”, 13843. Ing., 1997 člen redakční rady Život víry? (Život víry 9/97.)

PROCHÁZKA JAROMÍR, zazn. 18. 9. 1926, nar. 10. 9. 1926, D “Drobeček”, 24347. Spisovatel, literární publicista, jeřábník, pedagog – Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Strážek. KS StB Brno. (Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, 1995.)

PROVAZNÍK ZDENĚK, 1. 2. 1948, D, 12290. Evangelický kurátor – Jeseník. KS StB Ostrava. (Evangelický kalendář, 1992.)

? PRUŽINSKÝ ŠTEFAN, 25. 6. 1923, D ”Pišta”, 12274. Prof. ThDr., CSc., pravoslavný teolog, profesor na VŠZ Brno. KS StB Brno. (Kostnické jiskry 40/87, 2. 12. 1987.)

S  PRYMULA ADOLF, 7. 5. 1941, D “Áda”, 16668. Ředitel v Pardubicích. KS StB Hradec Králové. (Kdo je kdo v ČR, 1998. [Str. 490])

? PÍŠA MILAN, 6. 4. 1942, D “Xaver”, 7043, 8513, KS StB České Budějovice a KS StB Ústí nad Labem nebo D “Pila”, nar. 2. 5. 1930, 10834, KS StB Hradec Králové. Duchovní, signatář Charty 77?

? PŘÍHODA ZDENĚK, 7. 12. 1939, D, 18776. Režisér? KS StB Ostrava.

S RAKOVÁ DAGMAR, 9. 4. 1951, D "Dáša", 32348, centrála. Prom. překladatelka a tlumočnice, manželka kytaristy Štěpána Raka. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 498])

S  RAŠÍN VLADIMÍR, 6. 5. 1922 – 3. 7. 1977, D “Rabín”, 4441. Novinář, redaktor ČTK, Kulturní tvorby, Světa práce a Tvorby, pracovník ČST a úřadu předsedy vlády. (Kdy zemřeli? 1975-79.)

REHÁK JAN, zazn. 9. 7. 1938, nar. 9. 7. 1928, “Požiarnik”, 21551. Režisér ČST Bratislava, publicista. KS StB Bratislava. (Malá čs. encyklopedie.)

RIPKA IVOR (zazn.IGOR), zazn. 7. 9. 1939, nar. 7. 9. 1937, D “Vor”, 39786. PhDr., CSc., jazykovědec, od 1973 vedoucí dialektologického oddělení Jazykovědného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislavě. Od 1973 člen KSČ. KS StB Bratislava. (Encyklopédia Slovenska.)

ROSENBAUM KAROL, zazn. 27. 2. 1920, nar. 7. 2. 1920, D “Rovný”, 20642. Rodák z Lednické Rovne, literární historik a kritik, 1947-51 pracoval v Matici slovenské, od 1951 v Ústavu slovenské literatury SAV, 1973-85 ředitel Literárněvědného ústavu SAV v Bratislavě a současně od 1973 hlavní redaktor časopisu Slovenská literatúra. KS StB Bratislava. 1980 Řád práce. (Čs. biografický slovník, 1992.)

? ROZIN ALEXANDER, 28. 10. 1950, D “Saňa”, 33141. Ing., CSc., generální ředitel a. s. INCHEBA Bratislava? Účast v dalších firmách: 2001 (od 5. 1. 1993) jednatel EURO-IN, s. r. o., od 2. 11. 1992 jednatel INCHEBA PRAHA spol. s r. o., 21. 7. 1992 – 9. 12. 1993 člen dozorčí rady FINOP HOLDING a. s., 19. 10. 1993 – 2. 4. 1997 člen doz. rady OMNIPOL a. s., 2001 (od 25. 3. 1994) jednatel Bratislavské veľtrhy a výstavy, s. r. o., 24. 5. 1994 – 18. 8. 1996 předseda dozorčí rady DREVOUNIA, a. s., 2001 (od 2. 8. 1996) předseda představenstva INCHEBA, a. s. Bydliště: 1.) Vajnorská 8/1348, Bratislava, 2.) Viedenská cesta 3251/7, Bratislava. KS StB Bratislava. (www.justice.cz), (www.orsr.sk)

Z ROZMAJZL JIŘÍ, zazn. 7. 5. 1933, nar. 17. 3. 1933, D "Hora", 38508, KS StB Praha. Katolický kněz pražské arcidiecéze. (www.apha.cz, květen 2003)

Z  RYCHTA MARTIN, zazn. 24. 2. 1962, nar. 24. 3. 1962, D “Učitel”, 40925. Hudebník – bicí nástroje, skladatel, učitel hry na bicí v rámci Ústředního kulturního domu železničářů Praze 2. 1978 založil skupinu Jazz Mary, 1980-81 působil ve skupině Mozart K, od 1984 ve skupině V. Vašáka, 1985 založil skupinu Gappa. KS StB Praha. (Encyklopedie jazzu a mod. populární hudby, 1990.)

S RYNDA JOSEF, 11. 12. 1920 – 1991, D "Ivan", 13636, KS StB Praha. Úředník, dělník. Otec ekologa Ivana Ryndy, který se narodil v Praze. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 516])

? RÁC VÁCLAV, 26. 6. 1945, D “Ivo”, 37287. JUDr., 1988 vedoucí odboru GŘ České státní pojišťovny? Od 1988 člen Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci. (Rudé právo 12. 12. 1988.)

? SABOL JÁN, 21. 4. 1933, D “Kazateľ”, 20584. 2000 (od 1982) řeckokatolický kněz, děkan a správce farnosti – Dúbravka, Hatalov a Sliepkovce na východním Slovensku? KS StB Košice. (grkat.nfo.sk)

?? SADLOŇ GUSTAV, datum narození v registrech neuvedeno, zemřel 20. 8. 1971, D “Mirek”, 3840. Kazatel Církve bratrské v Bratislavě a 1945-70 jako zástupce slovenských sborů člen Rady Jednoty českobratrské? KS StB Bratislava.

? SCHALLER RUDOLF, 1. 5. 1926, D “Chemik”, 18867. Ing., CSc., v 80. letech ředitel vydavatelství Alfa – technické a ekonomické literatury v Bratislavě? KS StB Bratislava. (Nové knihy 7/86, 12. 2. 1986.)

SCHELLING MARTIN, zazn. 3. 2. 1933, nar. 3. 11. 1933, D “Redaktor”, 20421. JUDr., 1967 doktorát v Bratislavě, televizní redaktor, lyžařský funkcionář. Předseda komise mládeže a STK SÚV ČSTV, od 1969 předseda VSL SÚV ČSTV a místopředseda VSL ÚV ČSTV, 1976-80 člen předsednictva SÚV ČSTV. Vyznamenán Za vynikající práci, veřejné uznání I. stupně Za zásluhy o rozvoj čs. tělesné výchovy. KS StB Bratislava. (Malá encyklopedie lyžování.)

SCHEUFLER JIŘÍ, zazn. 24. 7. 1911, nar. 27. 7. 1911, D “Laik”, “Mystik I.”, 20377. Spisovatel, esejista, kazatel Náboženské společnosti českých Unitářů v Praze (od 1970), kazatel společnosti Psyche – Mystický spolek Psyche v Praze, 1961-71 technický úředník v ČSD. Bydliště: Karlínské náměstí 13, Praha 8. (Kdo je kdo: Obec spisovatelů, 1996.)

SCHREIBER HUGO, zazn. 17. 3. 1943, nar. 17. 2. 1943, D “Voborník”, 10231. 2000 člen představenstva Anglo-americký nadační fond Jana Masaryka, šéfredaktor Podnikatelského magazínu. Bydliště: U letenského sadu 1292/4, Praha 7.. KS StB Praha. (www.justice.cz)

SELIGA DUŠAN, zazn. 11. 4. 1941, nar. 11. 4. 1944, D “Stacho”, 28349. Ing. arch., scénograf v ČST Bratislava. KS StB Bratislava. (Encyklopédia dramatických umení Slovenska M-Ž, 1990.)

? SLANČO PAVEL, 11. 4. 1923, D “Laco”, 5667. 2000 farář Slovenské evangelické církve a. v. ve výslužbě Čerenčany? V 80. letech senior Slovenské evang. církve a. v. v ČSSR, 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili ke 40. výročí osvobození. KS StB Banská Bystrica. (www.ecav.sk), (Vděčnost i závazek, 1985.)

SLEZÁKOVÁ VALERIE, 1. 7. 1923, D “Redaktorka”, 4389. Novinářka – Praha, rodačka z Nových Zámků na Slovensku. (MfD 24. 11. 2000.)

SLIVKA ŠTEFAN, zazn. 24. 3. 1917, nar. 24. 2. 1917, D, 76. Skokan na lyžích, trenér. KS StB Banská Bystrica. (Encyklopédia Slovenska.)

? SLÁDEK ČESTMÍR, 5. 5. 1927, D “Čestmír”, 4023. Redaktor ČTK, vyšetřován StB pro podezření ze špionáže pro CIA? Věk přibližně odpovídá. (ČT 1, Akce Tulipán, 24. 2. 2000.)

SPIRIT JIŘÍ, 30. 4. 1918 – 14. 11. 1990, D “Macek”, “Vacek”, 5599, 8560, 19973. Ing., CSc., informatik, od 1965 vedoucí informačního střediska v Institutu řízení, 1970-79 INORGA. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

? SPIŠÁK ANDREJ, 6. 6. 1960, D “Onda”, 19691. Římskokatolický kněz košické arcidiecéze – Dlhé nad Cirochou? KS StB Košice. (web.viapvt.sk)

? SPIŠÁK JOSEF, 10. 2. 1949, D “Arvo”, 15459. Římskokatolický kněz košické arcidiecéze – Jenkovce? KS StB Košice. (web.viapvt.sk)

Z  SPURNÝ JINDŘICH (nazývaný GRÍŠA), zazn. 15. 7. 1906, nar. 16. 7. 1906 – 19. 5. 1978, D “Martin”, 9114. Novinář, redaktor Rudého práva, publicista, politický činitel. Od 1945 vedoucí sekretariátu ministra vnitra, 1950-53 náměstek ministra vnitra, 1953-57 náměstek ministra pracovních sil, 1957-61 čs. velvyslanec v Bulharsku, 1962-69 předseda Čs. ústavu zahraničního, od 1969 člen předsednictva ÚV ČSPB. 1956 Řád práce, 1966 Řád republiky, 1976 Řád Vítězného února. (Malá čs. encyklopedie.)

?? STAROŇ JOSEF, datum narození v registru neuvedeno, nar. 12. 8. 1920, D, 7903, KS StB Bratislava. Slovenský technik? 1967-81 ředitel Ústavu hutnické keramiky v Bratislavě. (Čs. biografický slovník, 1992)

? STEIN HANS, 17. 11. 1926, D “Šíp”, 25614. Chilský komunista (český rodák), 1966 studoval v Praze zpěv. Věk přibližně odpovídá + neobvyklé jméno. (ČT 1, pořad Kde je pravda, 17. 3. 2000.)

?? STRMISKA FRANTIŠEK, datum narození v registrech neuvedeno, D “Mirek”, 4444. Prof. RNDr., CSc., člen diecézní rady Církve čs. husitské v Bratislavě? KS StB Bratislava. (www.ccsh.cz)

STUCHLÝ ZDENĚK, 16. 7. 1923, D “Lékař”, 4557. MUDr., lékař. (Kdo je kdo: architektura, 2000. [Str. 245])

S STUDENT ZDENĚK, 3. 12. 1925 - 1998, D, 9688, 13961, KS StB Ostrava. Ekonom, otec architekta Aleše Studenta, který se narodil v Ostravě. (Kdo je kdo: Architektura, 2000 [Str. 245])

? STUDENÝ JAROSLAV, 11. 3. 1931, D, 19469. Msgre., ThDr., katolický farář v Karolince? KS StB Ostrava. Věk přibližně odpovídá – viz foto Naše Valašsko 25. 11. 1997.

S  SUCHÁNKOVÁ JANA, 10. 5. 1924 – 1988, D “Cilka”, 23395. Novinářka, redaktorka Prager Volkszeitung. KS StB Plzeň. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

SVOBODA JOSEF, 28. 11. 1951, D, 15845. Ing., ředitel pobočky Komerční banky v Brně-venkov. (Lidové noviny 5. 3. 1999.)

SVOBODA VLADIMÍR, 16. 8. 1920, D “Sparták”, 8550. Evangelický kurátor – Nikolčice, okres Břeclav. (Evangelický kalendář, 1992.)

?? SZEIFF FRANTIŠEK, datum narození v registru neuvedeno, D "Pavol", 3106, KS StB Bratislava. Katolický kněz? Správce farnosti Sikenička. (Katolícke noviny 27. 4. 03, 17/2003)

?? ŠEVČÍK MILAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 18. 2. 1936, D "Milanov", 1060, KS StB Bratislava. Slovenský tanečník a pedagog? 1951-76 člen a sólista SĽUK, od 1976 učitel tance souboru SĽUK. 1973-75 posluchač Moskevského choreografického učiliště. (Čs. biografický slovník, 1992)

ŠINDELÁŘ BEDŘICH, zazn. 7. 7. 1912, nar. 7. 7. 1917- 28. 4. 1996, D “Mokroš”, 27615, KS StB Brno. Historik, profesor univerzity v Brně, redaktor. (Malá čs. encyklopedie.)

?? ŠTEVČEK JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 13. 9. 1929, D "Edo", 855, KS StB Bratislava. Lit. teoretik, historik a kritik? Pedagog univ. v Bratislavě, od 1979 profesor. 1964-66 přednášel na univ. v Budapešti, 1966-68 ve Štrasburku. (Čs. biografický slovník, 1992)

ŠTĚPÁNKOVÁ JANA, 6. 7. 1958, D “Dita”, 20580. Sochařka. KS StB Hradec Králové.

? ŠUDOMA MIROSLAV, 28. 10. 1953, D “Zika”, 41244. Mgr., 2000 vedoucí katechetického střediska brněnského biskupství? KS StB Brno. (www.biskupstvi.cz)

ŠVANTNER JÁN, zazn. 24. 9. 1948, nar. 24. 9. 1949, D “Básnik”, 24740. Básník. KS StB Bratislava. (Encyklopédia slovenských spisovatelů P-Ž.)

ŠŮCHA FRANTIŠEK, zazn. 27. 11. 1949, nar. 28. 11. 1949, D “Franta”, 23013. Ing., 2000 generální ředitel a člen představenstva Západočeská energetika a. s., člen dozorčí rady Aliatel a. s., člen doz. rady Enerfin a. s., 1995-96 člen doz. rady Čekom Plus, a. s. (likvidace), 1996-97 člen doz. rady Kovohutě Rokycany. Bydliště: Pražská 994, Rokycany. KS StB Plzeň. (www.justice.cz)

? TAKÁČ JURAJ, 4. 6. 1933, D “Muraň”, 11012. Římskokatolický kněz košické arcidiecéze – Giraltovice? KS StB Košice. (web.viapvt.sk)

?? TOMAŠKOVIČ JÁN, datum narození v registru neuvedeno, D "Marian", 5025, KS StB Bratislava. Katolický kněz? Duchovní správce při Kongregaci sester Božského Vykupitele, které pracují v nemocnici u milosrdných bratří v Bratislavě. (Katolícke noviny 28. 12. 2003, 52/2003)

TOMORI ZOLTÁN, zazn. 8. 12. 1926, nar. 9. 12. 1926, D, 6352. Prof. MUDr., DrSc., lékař, VŠ pedagog, 1952-77 lék. fak. UPJŠ Košice, od 1977 lék. fak. UK Martin, od 1976 předseda Slovenské a podpředseda Čs. společnosti fyziologie a patologie dýchání, zástupce SSR v Evropské společnosti klin. fyziologie dýchání [SEPCR]. Od 1976 člen KSČ. KS StB Banská Bystrica. (Encyklopédia Slovenska.)

TOUŠEK MILAN, 16. 1. 1927, D “Ludvík”, 24811. Psychotronik, léčitel, StB s ním dělala experimenty. Pracoval jako technik a vývojový konstruktér. Bydlí ve východních Čechách. KS StB Hradec Králové. (Milan Toušek: Jasnovidnost, 1992.)

TULEJA MIROSLAV, zazn. 9. 11. 1942, nar. 5. 11. 1942, D “Miro”, 18980. Fotograf, studium novinářství na UKo Bratislava, 1960-61 reportér ČTK, 1966-67 a od 1975 šéfreportér Sveta socializmu, od 1983 zástupce šéfredaktora, od 1989 šéfredaktor Sveta socializmu. 1967-74 redaktor Obrany lidu v Praze, člen Čs. komitétu FIAP, často v zahraničí. Žil v Bratislavě. KS StB Bratislava. (Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 1993.)

?? TURAN JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 13. 12. 1932, D "Jano", 1092 nebo D "Polovník", 4706. Obě KS StB Bratislava. Textař? Zastával různé významné funkce v bratislavských vydavatelstvích a divadlech, 1964-76 vedoucí redaktor vydavatelství Mladé letá, 1972-76 ředitel Poetickej scény, 1976-79 ředitel Štátneho bábkového divadla, 1970-83 šéfredaktor časopisu Slniečko. Po roce 1970 se intenzívně věnoval psaní textů politických písní. (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990)

TÓTH KAROL, zazn. 7. 10. 1932, nar. 2. 10. 1932, D “Karol”, 21992. Slovenský choreograf, pedagog a tanečník, 1951-56 člen baletu SND, 1956-60 studoval v Moskvě, 1961-72 umělecký šéf a choreograf baletu SND, 1972-75 ředitel baletu v Lublani, 1975-78 pedagog a choreograf baletu v Záhřebu, 1978-80 a od 1988 choreograf, 1980-88 umělecký šéf baletu SND. Pedagog VŠMU Bratislava. KS StB Bratislava. (Čs. biografický slovník, 1992.)

? TŘETINA FRANTIŠEK, 6. 2. 1928, D “Frantík”, 25526. Ing., CSc., 1987 vedoucí redaktor časopisu Účetnictví? KS StB Praha.

? UMLAUF VLADIMÍR, 9. 6. 1943, D “Spojař”, 24380. Publicista? KS StB Hradec Králové.

S VACEK JINDŘICH, 16. 8. 1917 – 1997, D "Jindra", 14643, KS StB Plzeň. VŠ profesor, otec filologa a překladatele Jindřicha Vacka, kteý se narodil v Plzni. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 636])

Z  VAŇHARA KAREL, zazn. 2. 5. 1944, nar. 2. 5. 1946, D “Revizor”, 27337. JUDr., 2000 jednatel, společník a likvidátor Universitas s. r. o. v likvidaci, člen představenstva Mesit a. s. (likvidace konkurs), člen dozorčí rady Mesit holding a. s., člen doz. rady SOU, OU a PŠ Škola Mesit a. p. s., společník Agrofiniš spol. s r. o. Bydliště: 1. Máje 713, Bojkovice. KS StB Brno. (www.justice.cz)

? VEĽAS JOZEF, 24. 12. 1950, D “Medik”, 13016. Římskokatolický kněz košické arcidiecéze – Hrubov? KS StB Košice. (web.viapvt.sk)

? VIDOVIČ EMIL, 6. 4. 1926, D “Ruža”, “Pútnik”, 18565, 19252. V 60. letech správce fary Rača – Bratislava? KS StB Bratislava. Viz též krycí jména Ruža – růženec, Pútnik – poutě. (www.home.sk/www/alster)

S VOKATÁ KVĚTUŠE, 12. 5. 1932, D "Panenka", 19267, KS StB Hradec Králové. Ing., tech. náměstkyně, matka architekta Martina Vokatého, který se narodil v Trutnově. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 666])

? VOLOŠČUK IVAN, 21. 1. 1935, D “Bjb”, 13459. Ing., CSc., 1993 ředitel správy Tatranského národního parku? KS StB Banská Bystrica. (Veronica, 1993)

? VRAŠTIL JOSEF, 18. 3. 1913, D, 6519. Dr., evangelický kněz? KS StB Hradec Králové. (Kostnické jiskry 2/80, 9. 1. 1980.)

? VYHNÁLEK JAN, 30. 9. 1923, D “Advent”, 14658. 1963-64 kazatel Církve adventistů sedmého dne v Kladně? KS StB Praha. (www.oku-kl.cz/cirkev/5-casd.htm)

S VÍTEK FRANTIŠEK, 21. 8. 1923 – 6. 5. 1993, D "Richard", 20037, KS StB Hradec Králové + pravděpodobně TS "Richard", 5270, KS StB Ústí nad Labem a TS "Škoda", 5133, KS StB Hradec Králové. Katolický kněz, od 1969 v Příchovicích u Tanvaldu, dále ve Vyskři, 1977-91 v Lubošovicích. (zdislava.signaly.cz)

S  VÝBORNÝ KAREL, 7. 5. 1930 – 25. 7. 1986, D “Kadlec”, 5632. Elektrotechnik, 1959-80 vedoucí inženýr pro obory silnoproudé elektrotechniky na federálním ministerstvu hutnictví a též strojírenství, 1980-85 ředitel odboru elektrotechnického průmyslu federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu. 1980 vyznamenán Za vynikající práci. (Kdy zemřeli? 1986-90 K-Ž, 1994.)

WOLLMAN SLAVOMÍR, zazn. 1. 8. 1925, nar. 3. 8. 1925, D “Slávek”, 8222, 47277. Literární vědec, slavista, komparasista. KS StB Praha. (Malá čs. encyklopedie.)

S ZAPLETAL LADISLAV, 3. 10. 1954, D, 22432, KS StB Ostrava. MUDr., chirurg, traumatol. z Olomouce. (Kdo je kdo v ČR, 1998 [Str. 690])

? ZAŤKO JÁN, 15. 11. 1929, D “Ján”, 3327. Evangelický konsenior? Angažoval se v mírovém hnutí. (Živá slova 6/1984.)

? ZAŤKO MILOŠ, 13. 10. 1957, D “Zať”, 15397. Farář Slovenské evangelické církve a. v. v Liptovském Mikuláši a redaktor časopisu Evanjelický posol? KS StB Banská Bystrica. (www.ecav.sk)

ZAŇKA BOHUMIL, zazn. 10. 3. 1919, nar. 10. 4. 1919, D “Bystřický”, 10527. Katolický kněz – Ostrava-Záhřeb? KS StB Ostrava. (Katolický týdeník 15/99, 11. 4. 1999.)

Z  ZEMKO JÁN, zazn. 23. 9. 1909, nar. 23. 9. 1919, D “Inžinier”, 17159. Doc. ing. arch., DrSc., architekt, od 1960 Ústav stavebnictví a architektury SAV v Bratislavě. KS StB Bratislava. (Encyklopédia Slovenska.)

ZENTRICH JOSEF, 22. 10. 1941, D “Doktor”, 29480. 14. 2. 1995 – 5. 1. 1997 člen dozorčí rady Městská poliklinika s. r. o., Otrokovice. Bydliště: Tylovna 1249/6, Otrokovice? (www.justice.cz) nebo bylinář a léčitel z Kroměříže, poloprofesiálně léčil od 1983 – Lázně MNV Skalka v okrese Prostějov, později JZD Slušovice, od 1990 profesionálně léčí ve vlastní poradně, soukromý podnikatel – Tělovýchovný poradenský servis BYLINY V PREVENCI. Bydliště: Zborovská 11, Kroměříž. U něho souhlasí rok narození. Viz kandidátní listina do zastupitelstva kraje 2000. (wwwinfo.mfcr.cz/ares)

Z ZOUHAR VOJTĚCH, zaznamenáno 11. 5. 1921,narozen 10. 5. 1921, D "Vojtěch", 27110, KS StB Brno. Literární publicista, operní pěvec – Brno, Ostrava. (Koho dal náš okres divadlu. Blansko 1986)

? ZÁBORSKÝ JÁN, 3. 8. 1942, D “Jano”, 24017. Vedoucí tajemník OV ČSTV v Galantě? KS StB Bratislava.

? ZÁHORÁN JÁN, 26. 8. 1927, D “Horal”, 23414. Ing., CSc. na VŠE Bratislava? KS StB Bratislava.

S ŽOLONDEK FRANTIŠEK, 10. 1. 1923 – 25. 8. 2001, D, 9140, KS StB Košice. Katolický kněz – Spišská Kapitula. 2001 měl 55. výročí kněžství. (Katolícke noviny 16. 9. 2001, 37/2001)