Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť --------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfakce u konkrétních estébáků
Zdroj: NN Ročník........: 0006/001 Str.: 014
Vyšlo: . . Datum události: . . Ro
k: 1996
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉTNÍCH ESTÉBÁKŮ?

12. ČÁST

 

Petr Prokop SIOSTRZONEK, nar. 9. 8. 1957, agent StB, ev. č. 2954507, krycí jméno BENEDIKT – řeholník. Nyní – převor Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově.

Ing. arch. Jaromír SIROTEK, nar. 20. 2. 1921, DPB, ev. č. 11545, krycí jméno OBCHOD – architekt. 1960-70 ředitel Státního projektového ústavu obchodu Brno, 1970-84 projektant specialista Chemoprojektu Brno.

Joska SKALNÍK, nar. 23. 3. 1948, agent StB, ev. č. 2411688, krycí jméno GOGH – výtvarník, místopředseda dobrovolné kultur. org. Artforum. 1969 spoluzakladatel, místopředseda a výtvarný red. Jazzové sekce, spoluzaklakladatel OF.

Jan SKOPEČEK, nar. 19. 9. 1925, ev. č. 2935501, krycí jméno FRANTA – herec. Nyní – herec Div. pod Palmovkou.

PhDr. Zdeněk SLABÝ, nar. 9. 6. 1930, agent StB, ev. č. 29975, krycí jméno RACEK – spisovatel, lit. kritik. Nyní - do konce r. 1990 šéfredaktor čas. Zlatý máj, místopředseda Klubu lit. pro mládež.

PhDr. Stanislav SLAVICKÝ, nar. 21. 11. 1944, agent StB, ev. č. 3356388, krycí jméno STANDA – publicista. Nyní – KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY, ODBOR ZAHR. POLITIKY, VED. SEKCE VZTAHŮ S ASIÍ, AFRIKOU A BLÍZKÝM VÝCHODEM. VŽDY BEZPARTIJNÍ. 1975-89 Divadelní ústav Praha, souběžně externí pedagog DAMU. Stud. a prac. pobyty v zemích třetího světa.

PhDr. Eleonora SLAVÍČKOVÁ, CSc., nar. 15. 9. 1936, agent StB ev. č. 449888. krycí jméno LENKA – věd. pracovnice. Nyní – místopředsedkyně Hnutí za rovnopráv. post. žen v Čechách a na Moravě, členka Evrop. hnutí, národního komitétu Helsin. občan. shromáždění. V prosinci 1989 spoluzakl. Pražské iniciativy žen.

Prof. Ing. Dušan SMOLÍK, DrSc., nar. 2. 12. 1931, důvěrník StB, ev. č. 27525, krycí jméno DUŠAN – ekolog se zaměřením na prům. krajinu. Nyní – ved. věd. pracovník v oboru ekotechniky ve Frýdku-Místku, fakulty hornicko-geologické, VŠB Ostrava. Bez politické příslušnosti.

ThDr. Josef SMOLÍK, nar. 27. 3. 1922, agent StB, ev. č. 1076788, 1922101, 22099, kycí jména PROFESOR, DOCENT. Nyní – profesor prakt. teologie na evangel. teolog. fak. UK, několikrát děkanem (naposled zvolen 1990). 1948-49 studium na Union Theological Seminary, New York, 1980-81 hostující profesor na fak. theol., Erlangen, 1975-91 člen ústřed. výboru Svět. rady církví, 1961-91 redaktor Křesť. revue.

Ladislav SMOLJAK, nar. 9. 12. 1931, důvěrník StB, ev. č. 23047, bez krycího jména – režisér, herec, spisovatel. Nyní – div., film. a TV režisér, herec a autor, zakl. člen Div. Járy Cimrmana.

Prof. RNDr. Eva SMOLKOVÁ-KEULEMANSOVÁ, DrSc., nar. 27. 4. 1927, agentka StB, ev. č. 357888, krycí jméno LENKA – vysokoškolská učitelka-chemička. Hostující prof. na univ. v Eindhovenu, účast na mez. symp. v Evropě, USA, Mexiku, Japonsku aj. Nyní – profesorka analyt. chemie PřF UK Praha.

Viktor SODOMA, nar. 5. 7. 1945, agent StB, ev. č. 2491588, krycí jméno MATADOR – zpěvák. Nyní – svob. povolání. 1968 Švýcarsko, Belgie, 1970 – Japonsko, 1980-91 Itálie. Politická orientace pravicová – radikální.

Doc. RNDr. Ing. Lubomír SODOMKA, CSc., nar. 29. 7. 1930, agent StB, ev. č. 1300704, krycí jméno FYSIK – fyzik a textilní inženýr. Nyní – docent pro obor fyzika a textilní technika na VŠ strojní a textilní v Liberci, předseda okr. zastupitelství Čs. strany socialistické v Liberci. 1959-60 MGU Moskva, dále Polsko, Itálie, Francie, diplom za práci při stud. pobytu v SRN.

Doc. Mgr. Rudolf SOKOL, nar. 8. 11. 1932, agent StB, ev. č. 5709, 1771488, 4720401, krycí jméno SVATOPLUK – vysokoškolský pedagog. Nyní – docent AMU. 1953-71 ved. výroby, ved. film. úseku, poradce pro otázky řízení v ČST, 1981-82 stáž na Vys. filmové a telev. škole v Babelsbergu.

Prof. JUDr. Zdeněk SOUČEK, DrSc., nar. 7. 7. 1932, agent StB, ev. č. 2421488, krycí jméno PAŘEZ – ekonom. Nyní – profesor VŠE Praha, ředitel s. r. o. Strategia při VŠE Praha a s. r. o. Management Focus International Consulting Group.

Mgr. Josef SOUCHOP, nar. 27. 5. 1944, důvěrník StB, ev. č. 29100, krycí jméno REJDA – spisovatel. Nyní – ČT Brno – ved. liter. dram. redakce. Dříve ved. redakce publ. a dokument. ČST Brno.

PhDr. Jiří SPĚVÁČEK, DrSc., nar. 14. 3. 1923, agent StB, ev. č. 167, 205488, 23859, krycí jméno HISTORIK – historik, návšt. v mnoha evropských zemích, vždy bezpartijní. 1952-70 věd. pracovník a 1989-90 ved. věd. pracovník Historického ústavu ČSAV Praha, 1970-89 ved. věd. prac. Ústavu čs. a svět. dějin ČSAV.

Ing. Tomáš SPOHR, nar. 3. 11. 1945, agent StB, ev. č. 35531, krycí jméno JÁNSKÝ – ředitel podniku. Nyní – ředitel s. p. Chepos IDO Brno. 1976-81 zást. trustu podniků Chepos Brno v SSSR, 1981-86 obch. náměstek n. p. Chepos Brno, 1986-88 obch. náměstek n. p. Královopolské strojírny Brno, 1988-89 realizační ředitel s. p. Chepos Brno, 1989 – řed. s. p. Chepos IDO Brno. 1976-81 pracovní pobyt v SSSR.

Ing. Hanuš STABENOV, nar. 20. 1. 1938, agent StB, ev. č. 2325588, krycí jméno DANIEL – ekonom. Nyní – obch. řed. VOLAREZA, místopředseda Asociace cest. kanceláří ČR, člen Ochranné organizace autorské při ČFVÚ. 1970-74 obchodní náměstek CKM, 1974-78 obchodní nám. Balnea, 1978-86 ředitel Balnea, 1986-90 pověřen řízením zahr. obchod. úseku Generálního ředitelství lázní a zřídel ČSR, 1990 – ředitel Balnea Praha, 1992-93 předseda představenstva a řed. a. s. Balnea Praha. Krátkodobé zahr. pobyty v zemích celého světa. Bezpartijní, orientace levicový střed.

Ing. Oldřich STÁVEK, nar. 11. 3. 1945, důvěrník StB, ev. č. 41299, krycí jméno SLÁMA – inženýr zahradník. Nyní – řed. střed. zahradnické školy a externí učitel kat. pedagogiky VŠZ Brno, poradenská činnost v oblasti zahradnictví. Odborné praxe Maďarsko, Rakousko, SRN.

František STEHNO, nar. 7. 7. 1949, agent StB, ev. č. 1297505, bez krycího jména – vodní lyžař. Nyní – trenér vod. lyžov., podnikatel. 1983-87 práce v Itálii.

Prof. MUDr. Leo STEINHART, DrSc., nar. 13. 4. 1924, agent StB, ev. č. 998405, bez krycího jména – lékař radiodiagnostik. Nyní – profesor radiodiagnostiky na katedře radiologie lék. fak. UK v Hradci Králové. Řada stud. a pracovních pobytů v zahraničí (např. V. Británie, USA, Švýcarsko aj.). Člen KSČM. 1971-90 přednosta katedry radiologie a radiolog. kliniky. 1963 Státní cena, 1984 Zlatá plaketa J. E. Perkyně, 1987 Za zásluhy o výstavbu.

Prof. MUDr. Lubor STEJSKAL, DrSc., nar. 11. 10. 1931, důvěrník StB, ev. č. 15480, krycí jméno DOKTOR – lékař, neurolog a klinický neurofyziolog. Nyní – profesor neurologie na neurochirurgické klinice 1. LF v Praze, Ústř. vojenská nemocnice Praha. 1962-69 primář neurolog. odd. rehabilitač. ústavu v Kladrubech.

Ing. Jaroslav STOKLASA, CSc., nar. 13. 5. 1926, důvěrník StB, ev. č. 16449, krycí jméno SLÁVEK – ekonom-ekolog. Nyní – důchodce, ekologický konzultant. 1990 – věd. pracovník v Progn. úst. ČSAV, poradce ministra život. prostř. ČR, 1991 – poradce ministra federál. výb. pro živ. prostř. Od 1971 věd. prac. v Ústavu krajinné ekologie ČSAV.

Prof. MUDr. Přemysl STREJC, DrSc., nar. 7. 8. 1942, důvěrník StB, ev. č. 45208, krycí jméno EXITUS – lékař, vysokoškolský učitel. Nyní – přednosta Ústavu soudního lékařství 1. LF UK v Praze. Od 1977 soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví soud. lékařství a forenzní traumatologie. 1986 přednosta ústavu.

Prof. PhDr. Zdeněk STŘÍBRNÝ, DrSc., dr. h. c., nar. 1. 10. 1922, agent StB, ev. č. 3022, krycí jméno ZLATO – literární vědec, anglista. Nyní – důchodce, ext. přednášky na FF UK a v zahraničí. 1958 – postgrad. stud. v Shakespearovském ústavu ve Stratfordu n. Avonou, 1963-64 grantové studium ve Folgerově shakespearovské knihovně ve Washingtonu, pobyty na univerzitách v USA, 1966-67 Kalif. univ. Los Angeles, Ariz. univ. Tucson, 1983-84 a 1988 Los Angeles, 1989-90 host. badatel v Oxfordu aj. 1961-69 ved. kat. anglistiky FF UK Praha. 1990-93 předseda a od 1993 místopředseda Klubu moderních filologů.

(pokračování příště)

Vladimír Pavlík