Poštová adresa: SZBPV, Nám. sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad,
Hlavná kancelária: +421 903 142771, +421 52 7722626, Námestie sv. Egídia 102/10 ,058 01 POPRAD e-mail:
Bankový účet združenia: Fio Banka, a.s, pobočka zahraničnej banky. Svetové združenie bývalých politických väzňov č. účtu v Slovenskej republike v EUR : 2400889071/8330, IBAN SK3983300000002400889071, SWIFT/BIC FIOZSKBAXXX
Mapa kde nás nájdete
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
Visitors Kontakt

powered by FreeFind
Žijeme vo svete v ktorom dobro a zlo, spravodlivosť a bezprávie zápasia o nadvládu.V tomto veľkom duchovnom konflikte bojujú dve mocnosti. Na ktorú stranu sa postavíme? To je rozhodnutie, ktorého dôsledky sú večné."
Clifford Goldstein
Podporte činnosť Svetového združenia bývalých politických väzňov v roku 2023 dvoma percentami z vašej zaplatenej dane
Naše združenie je žiaľ tak ako v roku 1968 pre svoje kritické postoje k smerovaniu Slovenska a vplyvu ľudí prepojených s bývalým komunistickým režimom opäť hrozbou aj pre súčasných politikov. Potvrdzuje to likvidačné zníženie dotácie MV SR vo výške 4 000 eur na roky 2021-2022. Obraciame sa preto na Vás, aby ste nám pomohli udržať pri živote naše združenie a oslovili Vašich rodinných príslušníkov, deti a vnúčatá, ktoré sú v zamestnancami alebo podnikajú, aby poskytli 2% zo zaplatenej dane Svetovému združeniu bývalých politických väzňov za čo Vám v mene obetí stalinizmu a komunizmu vyslovujeme úprimné poďakovanie.
Prečítať celé

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia ÚPN Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorým ÚPN v rozpore so Zákonom o protikomunistickom odboji a Zákonom o pamäti národa nepriznal postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam obetiam, ktoré zahynuli v pracovných táboroch na území býv. ZSSR

1. Vzor žiadosti o preskúmanie rozhodnutia ÚPN vrátane príloh
2. Vzor sťažnosti na prieťahy a nezákonnú požiadavku preukazovania aktívnej protikomunistickej činnosti v dĺžke minimálne 12 mesiacov v prípade násilne odvlečených politických väzňov do pracovných táborov, ktorí zahynuli na území býv. ZSSR.
Prečítať celé

Zdieľaj
Ponuka bezplatnej reklamy za poskytnutie dvoch percent z vašej zaplatenej dane na opravu „Pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968“ v Poprade na Námestí sv. Egídia

Vážené vedenie spoločnosti, Vážení darcovia, pre nezáujem štátu hrozí poškodenie jediného pamätníka na Slovensku s uvedením štatistiky obetí okupácie 21. augusta 1968. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poskytnutie časti z 2% Vami zaplatenej dane za rok 2022. Na samostatnej tabuli budú uvedené mená darcov, tak ako na Pamätníku obetiam okupácie a pamätnej tabuli budove Okresného úradu v Poprade. Pamätník obetiam okupácie sa nachádza na frekventovanom mieste v centre námestia Popradu, ktoré je často navštevované turistami. Každoročne sa pri ňom konajú pietne akcie za účasti televízie a médií Prečítať celé


Dcéra politického väzňa Pavla Lučanskeho Anna Jablonovská, ktorej SR priznala dôchodok 24 eur, už druhý rok čaká na rozhodnutie ÚPN o vydaní preukazu veterána protikomunistického odboja
Žiadosť o vyjadrenie k stanovisku generálneho riaditeľa právnej sekcie Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Matúša Sopatu č. 11951/2022/142 zo dňa 20. 6. 2022 vo veci právneho výkladu ustanovenia § 6 zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z.

Urgencia vo veci žiadosti zo dňa 28. 10. 2021 o novelu zákona o súdnej rehabilitácii č. 119/90 Zb. pre obete, ktoré vypadli zo zákona pre účelové obmedzenie trojročnej lehoty na podanie žiadosti o odškodnenie a novelu zákona o sociálnom poistení a zmene podmienok pre priznanie minimálneho dôchodku Prečítať celé


Ústav pamäti národa upiera obetiam komunizmu a stalinských gulagov zákonný nárok na zabezpečenie poskytovania liečebnej a kúpeľnej starostlivosti !
ÚPN selektovaním odporcov a obetí komunizmu v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a antidiskriminačným zákonom č. 365/2004 Z. z. prestal plniť svoje poslanie a namiesto toho, aby pomáhal obetiam komunizmu postavil sa na stranu tých, ktorí ničili životy im a ich rodinám.
ÚPN flagrantne porušuje Zákon o protikomunistickom odboji a Zákon o pamäti národa, traumatizuje obete komunizmu na sklonku života a spôsobuje im ďalšie krivdy a nespravodlivosť namiesto toho, aby im pomáhal v obtiažnej sociálnej situácii a dokonca im uprel aj nárok na kúpeľnú a liečebnú starostlivosť, ktorá je na rozdiel od prístupu štátu k členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na žalostnej úrovni.
Postup ÚPN je preto nielen diskriminačný ale aj antisociálny a nehumánny. Prečítať celé


Ponuka kníh na distribúciu a predaj
Ponúkame na distrubúciu a predaj knihy, ktoré vydalo Svetové združenie bývalých politických väzňov. Sú to málo známe príbehy o osudoch násilne odvlečených do Gulagov a osamelých kritikov a odporcov bývalého režimu. Nejde nám o zisk ale o to, aby sme si aspoň trocha uctili pamiatku na nich, keďže väčšina autorov už nežije. Prečítať celé


Príspevky rok 2022
MUKL-INDEX stránky nezávislého informačno-politického portálu Svetového združenia bývalých politických väzňov. (Optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox)
Získajte Firefox!
cenzuruje váš poskytovatel připojení?
    
Websupport.sk