hlavna stranka
MUKL-INDEX stránky nezávislého informačno-politického portálu Svetového združenia bývalých československých politických väzňov.
Redakčná rada: 
Elena Bačkorová-SR, František Bednár-SR

Dôchodky zaplatené krvou! Obete ŠTB nechápu vládny SMER

Hanba, krivda, nespravodlivosť. Také sú reakcie obetí totalitného režimu, ktoré sklamalo, že parlament odmietol návrh na skresanie vysokých výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov komunistickej Štátnej bezpečnosti a odškodnenie vtedajších politických väzňov. Prečítať celé

Výsluhové dôchodky eštebákov politikov netrápia
Zatiaľ čo vláda uvažuje o skresaní výsluhových dôchodkov pre policajtov či vojakov, bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti nič podobné nehrozí. Prečítať celé


POZVÁNKA

Podpredsedníčka Národnej rady SR Erika Jurinová a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v SR Tomasz Chłoń Vás pozývajú na stretnutie ku dňu ľudských práv

SPRAVODLIVOSŤ PRE OBETE
KOMUNISTICKÉHO REŽIMU

dňa 10. decembra 2014 o 18,00 hod. v Poľskom inštitúte (Nám. SNP 27, Bratislava)
Prečítať celé


JAK VIDĚLI ROK 1989
Československý „socialismus" byl podle Meyera autokratickou vládou několika osob, jejichž postupy stěží připomínaly socialistické či sociálně orientované strany moderní Evropy. Režim někdejšího politického vězně Gustáva Husáka nabízel slušnou životní úroveň, ale žádal politické poddanství. Prečítať celé


DARČEK K 25. VÝROČIU NOVEMBROVÉHO PREVRATU
Práve dnes uplynulo 25 rokov od prevratu, kedy vraj padol komunizmus a úspešne ho nahradil komunistický kapitalizmus. Vraj máme slobodu slova a nikto nás za názor už nebude zatvárať. Zdá sa, že sa toho až tak veľa nezmenilo. Vtedy nás súdruhovia zatvárili za nepriateľstvo k socialistickému zriadeniu a dnes si na to vymysleli prečin ohovárania. Prečítať celé


PODPIS MEMORANDA O SPOLUPRÁCI A VYTVORENÍ SPOLOČNEJ PLATFORMY PRENASLEDOVANÝCH KOMUNISTICKÝM REŽIMOM V ČESKOSLOVENSKU
V predvečer 25. výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu bolo podpísané, predsedom Slovenského zväzu vojenských táborov nútených prác – pomocných technických práporov Ing. Ferdinandom Vargom a predsedom Svetového združenia bývalých československých politických väzňov Františkom Bednárom, memorandum o spolupráci a vytvorení spoločnej platformy prenasledovaných komunistickým režimom v Československu, čím by vznikla najpočetnejšia organizácia zastupujúca obete komunizmu.

Hlavným cieľom memoranda je vytvorenie spoločnej organizácie združujúcej a zastupujúcej účastníkov protikomunistického odboja, politických väzňov, príslušníkov bývalých VTNP – PTP, násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR, prenasledovaných komunistickým režimom a ich príbuzných.
Prečítať celé


Pietna spomienka pri príležitosti výročia odhalenia pamätnej tabule príslušníkom VTNP-PTP v Liptovskom Mikuláši.

Hymnou Slovenskej republiky v podaní dychového orchestra 0zbrojených síl SR z Banskej Bystrice sa začala pietna spomienková akcia, ktorá sa uskutočnila 8. 11. 2014 v Liptovskom Mikuláši.
Prečítať celé


Vyhlásenie Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k 25. výročiu 17. novembra 1989

Po 25. rokoch musíme s hlbokým pocitom smútku a sklamania konštatovať, že sa nenaplnili ideály slobody a demokracie ani túžby ľudí a všetkých odporcov totalitného režimu po lepšej a spravodlivejšej spoločnosti.
Prečítať celé


SLOVENSKÝ DOKUMENTÁRNY FILM ZAMATOVÍ TERORISTI ZÍSKAL NA FILMOVOM FESTIVALE V AMERICKOM HAMPTONE CENU POROTY. JE TO UŽ PIATE OCENENIE TOHTO SLOVENSKÉHO FILMU.

Jeden z protagonistov filmu František Bednár kandiduje v komunálnych voľbách v Poprade na primátora mesta.
Prečítať celé


Výzva občianskym združeniam zastupujúcich bývalých politických väzňov, príslušníkov VTNP-PTP a násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR.
Dňa 24. septembra 2014 sa v Bratislave v sídle Ústavu pamäti národa uskutočnilo stretnutie, na ktoré boli pozvaní poverení zástupcovia občianskych združení Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO), Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS), Slovenský zväz vojenských táborov nútených prác-pomocných technických práporov (SZ VTNP-PTP) a Svetové združenie bývalých československých politických väzňov (SZČPV).
Prečítať celé


Posledná časť svedectva MUDr. Jaroslava Lhotku- Cestami rudého zla
Medzi kolaborantmi nacizmu a komunizmu nie je rozdiel
110-124. Pravda není lež, hlásání pravdy není antisemitismus
Posledná časť svedectva MUDr. Jaroslava Lhotku, ktorú napísal tesne pred svojou smrťou. Statočný vlastenec a bývalý politický väzeň zomrel v noci 13. 8. 2014 vo veku nedožitých 76 rokov. Bol pochovaný 18. 8. 2014. Česť jeho pamiatke!  Prečítať celé


UKONČENIE PETIČNEJ AKCIE ZA VYHLÁSENIE MESTSKÉHO REFERENDA O UMIESTNENÍ ZÁKLADNE NATO V POPRADE
Slovensko sa na summite NATO v zastúpení jeho prezidentom, ministrom zahraničných vecí a ministrom obrany bez vyjadrenia občanov Popradu zaviazalo, že v Poprade vybuduje logistickú základňu. Logistické centrum bude slúžiť aj na uskladnenie munície v prípade operácií NATO. Vybudovaním základne sa v prípade vojnového konfliktu zásadne zmení bezpečnostná situácia regiónu, pretože Poprad by sa stal primárnym vojenským Prečítať celé


V auguste 1969 už komunisti vraždili v mene Husáka a Biľaka
Zoznam zavraždených československých občanov od 20.8.1969 do 23.8.1969, na ktorých tzv. zabúdajú a mlčia o nich aj „naši“ politici, „naši“ komentátori i „naši“ novinári. Zavraždili ich totiž už nie ruskí okupanti, ale „naši“ príslušníci ZNB, Štátnej bezpečnosti, Ľudových milícií, dôstojníci ČSĽA a Vojsk Ministerstva vnútra ČSSR. Zavraždili ich na príkaz „nášho“ Gustáva Husáka a ÚV KSČ. Komunistická moc počas normalizácie a až dodnes v ČR a SR vychádzala a vychádza z vraždenia. Mŕtvoly zavraždených občanov sú pod stoličkami bývalých komunistov a ich ďalších sluhov dodnes. Prečítať celé


Ako informovali tlačové agentúry o pietnych akciách pri príležitosti 46. výročia okupácie Československa
Podľa očakávania augustové udalosti z roku 1968 boli na pietnej spomienke za účasti predsedu Konfederácie politických väzňov Antona Srholca a zástupcov tzv. pravicových strán KDH a SDKÚ v Bratislave prirovnané k situácii na Ukrajine, ako o tom informovala Slovenská informačná tlačová agentúra (SITA) na svojom internetovom portáli. Vyváženejšie spravodajstvo priniesla Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR, )ktorá priniesla informáciu aj o pietnych spomienkach v Poprade, Rožňave a Banskej Bystrici. Hoci na webovom portáli bola uverejnená agentúrna fotografia honorárneho konzula Ruskej federácie na Slovensku pre Košický a Prešovský kraj, ktorý položil veniec k pamätníku v Poprade, mimochodom zrejme ako prvý zástupca Ruskej federácie po novembri 1989, jediné periodikum, ktoré našlo odvahu túto správu uverejniť bol regionálny týždenník Podtatranský kuriér. Prečítať celé


Pietna spomienka pri Pamätníku obetiam okupácie Československa 21. augusta 1968 v Poprade
21. augusta 2014 sa v Poprade uskutočnila pietna spomienka venovaná obetiam okupácie v roku 1968. Pozvanie na pietnu spomienku prijali a zúčastnili sa: Honorárny konzul Ruskej federácie pre Košický a Prešovský kraj Mgr. Ladislav Štefko, viceprimátor mesta Poprad Ing. Milan Baran, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák,PhD., starosta obce Hôrka Ing. Vladimír Boška, zástupcovia Konfederácie politických väzňov Slovenska Anna Greňová, za organizáciu Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja Judita Kmecová, za organizáciu VTNP PTP Juraj Jarab, zástupcovia občianskeho združenia Pre mesto predseda Ing. Ondrej Kavka a JUDr. Jozef Hrobák, predseda Slovenskej ľudovej strany RNDr. Andrej Trnovec, predseda strany 7 Statočných Regionálna strana Slovenska JUDr. Vladimír Gürtler a predseda strany Právo a spravodlivosť Mgr. Peter Puškár. Prečítať celé


Vyhlásenie Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k 46 výročiu okupácie Československa
 
Prečítať celé


Pietna spomienka v Liptovskej Tepličke pri príležitosti štvrtého výročia odhalenia pamätnej tabule pátrovi Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi OFM
  27. júla 2014 sa v Liptovskej Tepličke uskutočnila spomienková akcia pri rodnom dome jednej z posledných obetí komunistického režimu, pátra Cyrila Bystríka Janíka. Pietna spomienka bola spojená s celebrovaním sv. omše venovanej obetiam komunizmu. Účastníkov pietnej spomienky privítal úvodným príhovorom starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč.
Ako hostia sa zúčastnili, poslanec VÚC Ing. Jozef Švagerko a Kazimír Krivoš za Konfederáciu politických väzňov Slovenska.
Pietnu spomienku moderovala Elena Bačkorová, ktorá v mene Svetového združenia bývalých československých politických väzňov poďakovala starostovi obce Mgr. Slavomírovi Kopáčovi a správcovi farnosti Mgr. Pavlovi Kadučákavi za ústretovosť pri spoluorganizovaní akcie. Poďakovanie patrilo aj speváckemu folklórnemu súboru z Liptovskej Tepličky za dôstojne odprevádzanie pietnej spomienky.
Prečítať celé

 
NFORMAČNÝ SPRAVODAJ Č. 5
 


Pietna spomienka pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989 v Kežmarku

  18. júla 2014 sa v Kežmarku uskutočnila pri príležitosti 10. výročia odhalenia pamätníka pietna spomienka venovaná obetiam usmrteným na hraniciach v rokoch 1948-1989.
V období neslobody prišlo o život na československých hraniciach viac ako 400 ľudí, občanov býv. Československa, Nemecka, Rakúska a Poľska. Pri úteku za slobodou boli 7.VII. 1980 usmrtení aj Ondrej Brejka a Milan Dlubač. Ich telesné pozostatky boli po 24 rokoch prevezené z Rakúska na Slovensko.
 Prečítať celé


Výbor Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov apeluje na partnerské organizácie PV ZPKO a KPVS
V sobotu 14. júna 2014 sa v Poprade uskutočnila schôdza výboru Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov. Ako hostia sa zúčastnili predseda Regionálnej organizácie PV ZPKO Štefan Novák, predseda Regionálnej organizácie VTNP PTP Ondrej Bartko z Kežmarku a Kazimír Krivoš za KPVS. Okrem plánu pietnych akcii v roku 2014 výbor prejedával návrh na vytvorenie spoločnej organizácie – zjednotenie občianskych združení zastupujúcich bývalých politických väzňov, násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR, príslušníkov VTNP PTP, prenasledovaných komunistickým režimom a ich príbuzných. Podrobnosti sú uvedené v zápisnici zo schôdze výboru.
Prečítať celé

Výbor Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov apeluje na partnerské organizácie PV ZPKO a KPVS

Predseda SZČPV bol pri  príležitosti 25. výročia pádu komunizmu pozvaný veľvyslancom Poľska na konferenciu o prínose Poľska k pádu železnej opony
Dňa 29. mája 2014 sa pri príležitosti 25. výročia pádu komunizmu uskutočnila v Bratislave, v budove NR SR, konferencia "Prínos Poľska k pádu železnej opony.
Dokumentárny film Zamatoví teroristi bol po Karlových Varoch a Berlíne ocenený aj na festivale vo Varšave.
Zatiaľ čo na Slovensku je film a otázka odboja proti totalitnému režimu prijímaná kontroverzne, ako uviedol jeden z režisérov Peter Kerekes, vo Varšave boli projekcie vypredane a publikum reagovalo najspontánnejšie so všetkých doterajších premietaní. Je to predsa len národ, ktorý vie oceniť "bohaterow" Najčastejšia otázka bola, prečo boli v Československu len traja" teroristi". http://planetedocff.pl/index.php?page=film&i=2779
http://sowamagazyn.blogspot.sk/2014/05/film-aksamitni-terrorysci-zamatovi.html
Prečítať celé


Prednáška na Strednej odbornej ekonomickej škole v Spišskej Novej Vsi.
27. mája 2014 sa uskutočnila prednáška o období stalinských a komunistických represii študentom Strednej odbornej ekonomickej školy v Spišskej Novej Vsi. Študentom prednášali, členka Sekcie násilne odvlečených Elvíra Kručinská, predseda VTNP-PTP Ondrej Bartko z Kežmarku a predseda SZČPV František Bednár. Súčasťou prednášky bola aj prezentácia kníh s touto tematikou. Ďakujeme touto cestou vedeniu školy a pedagógom za pozvanie a milé privítanie.
Prečítať celé


V Poprade  poslanci opäť neschválili zľavy v MHD pre účastníkov protifašistického odboja a bývalých politických väzňov
Dňa 12. mája 2014 sme v súvislosti s návrhom poslancov MsZ, ktorí navrhli časť finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta, uvoľnených po zrušení rekonštrukcie námestia sv. Egídia, použiť na dotovanie úľav na cestovnom v MHD pre dôchodcov nad 70 rokov a ZŤP, požiadali poslancov, aby sa úľavy na cestovnom týkali aj oprávnených osôb z radov účastníkov protifašistického odboja a bývalých politických väzňov, tak ako je to zaužívané v iných mestách ako Bratislava a Košice. Na našu žiadosť odpovedal ako jediný len poslanec MsZ Mgr. Igor Wzoš, ktorý nám prisľúbil, že náš návrh predloží na mestskom zastupiteľstve, za čo mu touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie.
Prečítať celé


Bývalý odporca komunistického režimu Stanislav Penc, na protest odmietol prevziať osvedčenie a odznak účastníka protikomunistického odboja ( III. odboja) a vzdal sa finančnej náhrady
Ti, co páchali bezpráví na občanech naší republiky, především z řad policistů, prokurátorů a soudců, vesměs dodnes nebyli potrestání. Navíc velká část z nich pobírá nebo do své smrti pobírala vysoké odslužné a důchody. Na druhou stranu velká část odpůrců komunistického režimu žila a žije v nuzných podmínkách. Novodobé dějiny jsou se státní podporou popisovány a připomínány vesměs v duchu, kterému nastupující generace nerozumí a pamětníci nevěří. Prečítať celé


Návrh na vytvorenie spoločnej organizácie – zjednotenie občianskych združení zastupujúcich bývalých politických väzňov, násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR, príslušníkov VTNP PTP, prenasledovaných komunistickým režimom a ich príbuzných

Pokiaľ PV ZPKO, KPVS, SZ VTNP PTP a SZČPV, nebudú schopné spoločne prijať podobnú stratégiu, je len otázku času kedy organizácie zaniknú, ako dokonca navrhovali na sneme PV ZPKO podľa vzoru z Českej republiky. Návrh podpredsedu PV ZPKO, prijímať za členov len politických väzňov a nezameriavať sa na ich deti a sympatizantov je zjavne kontraproduktívny a likvidačný. Takýto prístup by bol neodpustiteľnou chybou, našim morálnym zlyhaním a zradou obetí komunizmu.
Prečítať celé


Pietna spomienka v Podolinci

V utorok 29. apríla 2014 sa pri príležitosti 64. výročia Barbarskej noci a 60. výročia zrušenia VTNP-PTP uskutočnila v Podolinci pietna spomienková akcia a celoslovenské stretnutie účastníkov Vojenských táborov nútených prác. Podujatie pripravil a uvádzal, Ondrej Bartko, predseda organizácie VTNP-PTP z Kežmarku. Svätú omšu za zosnulých členov Vojenských pracovných táborov a obete Barbarskej noci celebroval Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Po odznení štátnych hymien Slovenskej a českej republiky účastníci položili vence k pamätníku na nádvorí kláštora. Prečítať celé


Pietna spomienka v Poprade

V pondelok 14. apríla si bývalí politickí väzni uctili pri príležitosti
DŇA NESPRAVODLIVO STÍHANÝCH
obete komunizmu pri pamätníku Mučených a umučených v rokoch totality na cintoríne v Poprade-Veľkej
Pietnu spomienku pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska - oblastná organizácia v Poprade.


Zbytečná Wonkova smrt - Abeceda zločinů komunismu
Východočeský disident Pavel Wonka se stal před čtvrtstoletím poslední politickou obětí komunistického režimu v Československu, která zemřela ve vězení.  Prečítať celéGratulácia bývalých politických väzňov novozvolenému prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi
Budeme mať po 24 rokoch prezidenta nestraníka?
Po prevrate v novembri 1989, ak nerátame dvojročné prezidentovanie strojcu „nepolitickej politiky“ a kandidáta Občianskeho fóra a Verejnosti proti násiliu, Václava Havla, bol prezidentom vždy stranícky kandidát. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky nastalo vyše dvadsaťročné obdobie kontinuity prezidentov, ktorých minulosť bola poznamenaná členstvom v komunistickej strane.
Prečítať celéSlovenský film Zamatoví teroristi bol ocenený v Berlíne cenou divákov
Prečítať celé

TA3 Týždeň v kultúre z 23. februára:
Ocenení zamatoví teroristi
Slovenský film Zamatoví teroristi na Berlinale
SME Prečítať celé
BRATISLAVA/BERLÍN - Slovenský polohraný dokument Zamatoví teroristi, ktorý uplynulý rok uviedla do kín trojica režisérov Pavol Pekarčík, Ivan Ostrochovský a Peter Kerekes získal cenu divákov na prestížnom európskom festivale Berlinale.
Podujatie Berlinale patrí s Cannes a Benátkami medzi tri najprestížnejšie a najdôležitejšie festivaly filmového sveta. Slováci tu účinkujú zriedkavo.
Paradoxne o jednom z protagonistov filmu, F. Bednárovi, popradský primátor Anton Danko (údajne vstúpil do komunistickej strany v r. 1988) vyhlasuje, že nie je politickým väzňom, žaluje ho na súde a podal na neho už druhé trestné oznámenie za ohováranie.
V zahraničí ocenení -na Slovensku zaznávaní.
Chorvátsko: Kako su bezopasni Česi i Slovaci pokušavali rušiti komunizam – JutarnjiLIST Prečítať celéNa Slovensku naďalej beztrestne pôsobí zločinecká organizácia napojená na bývalú komunistickú Štátnu bezpečnosť(ŠtB) a KGB
Komu slúži Penta?

 
Prečítať celé
Na fotografii vľavo: Alojz Lorenc na pohrebe otca Jána Počiatka. Vpravo Jozef Ševc súčasný člen ústredného výboru KSS


Když se národ loučil s Janem Palachem a vzpomínka na Palachův týden
Výročie upálenia študenta Jána Palacha.  Prečítať celé


Cestami rudého zla-Svedectvo MUDr. Jaroslava Lhotku
Medzi kolaborantmi nacizmu a komunizmu nie je rozdiel
103-109. Kdo se podílel na zahnízdění komunistů v republice
 Prečítať celé


Prenasledovanie a zneužívanie psychiatrie proti odporcom komunizmu pokračuje aj po novembri 1989

Okresný súd v Liptovskom Mikuláši nariadil, dňa 13. januára 2014 o 12.30, v miestnosti č. 118, pojednávanie vo veci sp. zn. 1Nt/6/2013 – návrhu na ochrannú psychiatrickú liečbu pani Tatjany Šidlovej, členky Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov. Naša organizácia listom zaslala dňa 2. 1. 2014 Okresnému súdu v Liptovskom Mikuláši stanovisko a oznámenie o účasti nášho zástupcu na pojednávaní.
Prečítať celé


V bratislavskej MHD budú cestovať zadarmo darcovia krvi aj účastníci protifašistického a protikomunistického odboja spolu s ich rodinnými príslušníkmi v priamej línii

"Politickí väzni a bojovníci proti fašizmu mali v minulosti v MHD voľný lístok. Je ich iba hŕstka, do 500, zvyšní už dosiahli vek 70 rokov, kedy majú tak či tak voľný lístok," uviedol vo štvrtok námestník primátora Ján Budaj (Zmena zdola-DÚ), ktorý s návrhom na bezplatné cestovanie pre týchto ľudí prišiel. Platiť nebudú ani ich rodinní príslušníci v priamej línii. Od 17. 1. 2014 bude Dopravný podnik v Bratislave vydávať opraveným osobám čipové karty.
Prečítať celé

hlavna stranka