hlavna stranka

  Príslušníci Vojenských táborov nútených prác - Pomocno technických práporov (VTNP PTP)


Svetové združenie bývalých politických väzňov - so sídlom v Slovenskej republike
Poštová adresa: SZBPV, Nám. sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad,   

Hlavná kancelária: Tel: +421 903 142771, +421 52 7722626, Námestie sv. Egídia 102/10 ,058 01 POPRAD, úradné hodiny: Piatok 9.30 hod.-11.30
Kancelária v Košiciach (kancelária ZPKO), Hlavná č. 68, IV. posch. č. 4.24, každý štvrtok od 8.30-10.30 hod. e-mail:   hlavna stranka