hlavna stranka
MUKL-INDEX stránky nezávislého informačno-politického portálu Svetového združenia bývalých politických väzňov.
Redakčná rada: 
Knieža Ing. Juraj Radziwill Anoškin, Elena Bačkorová, František Bednár

STANOVISKO K ODMIETNUTIU ODŠKODNENIA OBETÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V NR SR
Žiadosť o odstránenie diskriminácie slovenských politických väzňov
Hovorí sa, že dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky čo sa opäť potvrdilo pri hlasovaní o návrhu poslancov OĽ a NO o zdanení výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB o 50%, čím malo byť pokryté vyplácanie finančného príspevku 1000 eur veteránom protikomunistického odboja a vdovám po nich, ktorých je podľa evidencie Ústavu pamäti národa nepomerne menej ako vyplácaných výsluhových dôchodkov. Prvý návrh na novelu zákona bol podaný 5. 11. 2014 a podporilo ho 58 poslancov NR SR z radov opozície a nezávislých. Opakované podanie zo dňa 23. 10. 2015 podporilo už len 53 poslancov NR SR.  Prečítať celéZúčastnili sme sa ocenenia osobností protikomunistického odboja. Ocenenie získala aj Ľudmila Pavlíková z Popradu.
Na pozvanie predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka, sa predseda SZBPV Imrich Body a členka výboru SZBPV pani Elena Bačkorová zúčastnili v Primaciálnom paláci pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a spomienky na udalosti 17. novembra 1989, v rámci Festivalu slobody
Prečítať celé
DEŇ BOJA ZA SLOBODU A DEMOKRACIU

- Námestie osloboditeľov (budova Okresného úradu) 14.11.2015 o 13:00 hod.; Pietny akt pri Okresnom úrade - Námestie osloboditeľov a znovuinštalovanie pamätnej tabule.
14.11.2015 o 13:00 hod. Organizátori: Mesto Liptovský Mikuláš a SZ VTNP PTP.HISTÓRIA RODOV V STAREJ ĽUBOVNI -MÁRIA TUREKOVÁ
Bohato ilustrovaná kniha nielen o rodoch v Starej Ľubovni, ale aj o utrpení násilne odvlečených do Gulagoch.  Prezentácia knihy História rodov mesta Stará Ľubovňa
Prečítať celé
    


Rozhodnutie Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši zmarilo pokus o zneužívanie psychiatrie proti odporcom komunizmu
Svetové združenie bývalých politických väzňov touto cestou vyslovuje poďakovanie samosudkyni Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši, ktorá dňa 7. septembra 2015 uznesením sp. zn. 1Nt/6/2013 zamietla návrh prokurátora Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš na uloženie ambulantného ochranného psychiatrického liečenia Tatjany Šidlovej
Prečítať celé
    


V AKEJ KRAJINKE CHCEŠ ŽIŤ, KEĎ BUDEŠ MAŤ 25? VEREJNÁ KAMPAŇ SVETOVÉHO ZDRUŽENIA BÝVALÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV 2015/2016. DEŇ BOJA ZA SLOBODU A DEMOKRACIU - 17. NOVEMBER.
Naša kampaň pre zapájanie mladých ľudí do verejnej diskusie k prehlbovaniu "slobody, demokracie, ľudských práv - 17. november" je založená na názore malej Sofii, narodenej v novembri, ktorá by chcela, ak bude veľká, žiť v rozprávkovej krajinke, kde dobro víťazí nad zlom.  Prečítať celé    


SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VYZNAMENANÍ MINISTRA OBRANY SR BÝVALÝM PRÍSLUŠNÍKOM VTNP PTP V ŽILINE

5. septembra 2015 sa pri príležitosti piateho výročia odhalenia pamätníku VTNP-PTP v parku Studničky v Žiline uskutočnilo spomienkové stretnutie, ktoré pripravil Slovenský zväz Vojenské tábory nútených prác-pomocno technické prápory (VTNP PTP), Žilinský samosprávny kraj a Mesto Žilina.  

  Prečítať celé    


Zomrel PhDr. Jaromír Amadeus Máša,Th.D.

Vo veku 78 rokov zomrel 19. 9. 2015, sympatizant Svetového združenia bývalých politických väzňov, pedagóg, indológ, lingvista a prekladateľ PhDr. Jaromír Amadeus Máša,Th.D.  Česť jeho pamiatke!
Parte    


Zomrel Dr. Bohumil Kobliha

Lidské city a zkušenost národní se nedají oddiskutovat nadřazeneckým mudrováním. Potřeba skutečné osobní svobody, a národní svobody zejména, bude vždy na prvním místo a nedá se odsunout. 

Bohumil Kobliha
  Prečítať celé    


PRÍJMU SLOVENSKÍ KRESŤANIA 4500-6000 UTEČENCOV Z BLÍZKEHO VÝCHODU, AFRIKY? A KOĽKO ICH PRIJMÚ NA SPIŠI? NA VÝZVU PÁPEŽA, HLAVY CIRKVI?

Podľa zverejnených informácií vyzvala viditeľná hlava Katolíckej cirkvi pápež František (ktorej neviditeľnou hlavou je sám Ježiš Kristus), aby každá farnosť, komunita rehoľníkov, kláštor či svätyňa, ubytovali jednu rodinu. Koľko utečencov príjme asi 176? farností "na Spiši"?   Prečítať celé    


SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH ČSL. POLITICKÝCH VÄZŇOV NA MIMORIADNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZI ZMENILO NÁZOV, STANOVY A PREDSEDU
12. septembra 2015 sa na Mestskom úrade v Poprade uskutočnila mimoriadna členská schôdza Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV), ktorej predchádzal podpis Memoranda o spolupráci so Slovenským zväzom Vojenských táborov nútených prác – Pomocno technických práporov (SZ VTNP PTP) . V zmysle memoranda, ktoré je prvým krokom k vytvoreniu spoločnej jednotnej organizácie, delegáti jednomyseľne schválili zmenu názvu združenia na Svetové združenie bývalých politických väzňov a zmenu stanov združenia.   Prečítať celé    


Pozvánka
Mesto Stará Ľubovňa a autorka Mária Tureková
Vás pozývajú na prezentáciu knihy
HISTÓRIA RODOV V STAREJ ĽUBOVNI
19. 9. 2015(sobota) o 15.00 hod v obradnej sieni MsÚ
Knihu História rodov v Starej Ľubovni si môžete zakúpiť v prezentácii (26 Eur)
Autorka je členkou Sekcie násilne odvlečených SZBPVDiskusný večer UPN - PROCES S VILIAMOM ŽINGOROM A SPOL.

PROCES S VILIAMOM ŽINGOROM A SPOL. JUSTIČNÁ VRAŽDA PARTIZÁNSKEHO VELITEĽA Diskutovať budú: prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. (Pedagogická fakulta UK) Mgr. Branislav Kinčok (ÚPN). Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 17. septembra 2015 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.
PozvánkaBÝVALÝ POLITICKÝ VÄZEŇ, HLAVA ARISTOKRATICKÉHO ZDRUŽENIA SLOVENSKA, KNIEŽA ING. JURAJ RADZIWILL-ANOŠKIN SI PODAL PRIHLÁŠKU DO SVETOVÉHO ZDRUŽENIA BÝVALÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
Považujem za svoju vnútornú povinnosť byť v rámci mojich možností spoluaktivátorom činnosti organizácii, združujúcich čestných ľudí, ktorí poznali vlastným utrpením zákernosť a nemorálnosť komunizmu, a ktorí svojimi dnešnými činmi a postojmi chcú aktívne zabrániť jeho návratu.  Mojou snahou je zjednotiť zameranie týchto organizácií pre dosiahnutie spoločného cieľa, ktorým je najmä morálna i materiálna satisfakcia obetí komunizmu ako aj dosiahnutie väčšieho vplyvu pri rozvoji dnešnej spoločnosti. V prílohe Vám zasielam moju prihlášku do SZBPV a budem považovať za česť stať sa jeho členom. S hlbokou úctou Knieža Ing. Juraj Radziwill-Anoškin, CSc Hlava Aristokratického združenia Slovenska. Prečítať celé    


Pietna spomienka v Poprade pri príležitosti 47. výročia okupácie 21. augusta 1968
21. augusta 2015 sa v Poprade uskutočnila pietna spomienka venovaná obetiam okupácie v roku 1968. Prečítať celé    

VYHLÁSENIE SVETOVÉHO ZDRUŽENIA BÝVALÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV K 47. VÝROČIU OKUPÁCIE ČESKOSLOVENSKA 21. AUGUSTA 1968
         


DOPLNENÉ ÚDAJE O SPOLUPRACOVNÍKOCH ŠtB a VKR

Slovenská republika 13. časť
Česká republika 13. časťVyhlásenie ÚPN k rozhodnutiu súdu vo veci - Andrej Babiš v. Ústav pamäti národa Krajský súd v Bratislave, sp. zn. 5Co/635/2014
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov sa pripája k vyhláseniu ÚPN a plne ho podporuje. Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave súdu vo veci - Andrej Babiš v. Ústav pamäti národa, predstavuje medzinárodnú hrozbu a je dôkazom zlyhania transformačného procesu v ktorom namiesto demokracie vládne oligarchia, namiesto právneho štátu korupcia a organizovaný zločin namiesto ľudských práv. Výsledkom je „zamatová obnova“ totalitného režimu, a ohrozenie nezrelej demokracie. Keďže na toto nebezpečenstvo upozorňovala Rezolúcia 1096 (1996) 1/ Parlamentného zhromaždenia Rady Európy o opatreniach na odstránenie dedičstva bývalých komunistických totalitných systémov, Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov sa obráti na všetkých poslancov európskeho parlamentu a Radu Európy so žiadosťou o vydanie rezolúcie odsudzujúcej zneužívanie justície bývalými prisluhovačmi komunistického totalitného režimu v Slovenskej republike.
Rezolúcia 1096 (1996) 1/ Parlamentného zhromaždenia Rady Európy o opatreniach na odstránenie dedičstva bývalých komunistických totalitných systémov, prijatá 27. júna 1996
               


Mikuláš Gacek - spisovateľ, prekladateľ

Tohto roku, 10. júla, uplynie 120 rokov od narodenia Mikuláša Gaceka, spisovateľa, prekladateľa, národovca, ktorý prežil veľmi pohnutý život a okrem iného strávil v sovietskych gulagoch dlhých a strastiplných 10 rokov.  Prečítať celé               


Pietna spomienka pri pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989 v Kežmarku 19. 6. 2015
19. júna 2015 sa v Kežmarku pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 uskutočnila pietna spomienka venovaná vyše 400 obetiam. Účastníkom pietnej spomienky sa prihovoril primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa PaeDr, ThDr. Ondrej Krajňák Phd. a predseda Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov František Bednár. Na pietnej spomienke sa zúčastnili zástupcovia Slovenského zväzu VTNP-PTP, Zväzu protikomunistického odboja a Konfederácie politických väzňov.  Prečítať celé               


VYHLÁSENIE SVETOVÉHO ZDRUŽENIA BÝVALÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV K FILMU „VARŠAVSKÁ ZMLUVA – ODTAJNENÉ DOKUMENTY“
Prečítať celé         Zomrel  politický väzeň gulagu Ludovít Terebeši
Vo veku  89 rokov zomrel  5. júna 2015 po dlhej chorobe jeden z posledných žijúcich politických väzňov gulagu v našom regióne Ľudovít Terebeši z Kežmarku. Narodil sa 14. 8. 1925. V Mukačeve pracoval v obchode a ako 19 ročný bol  2. 11. 1944 bol  násilne odvlečený NKVD z Malých Trakan a poslaný do pracovného táboru v Donbase. Prepustený bol po vyše 27 mesiacoch 22. 2. 1947.  Ľudovít Terebeši bol až do svojho vysokého veku aktívnym členom výboru  Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov –Sekcia násilne odvlečených , Kvôli chorobe sa posledné  roky už kvôli zdravotnému stavu nemohol zúčastňovať  akcii združenia.  
Česť jeho pamiatke!    Prečítať celé         Slávnostné odovzdávanie ďakovných listov predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa

28. mája sa v priestoroch mestského úradu Poprad uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ďakovných listov predsedu Správnej rady mene Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka, pod záštitou primátora mesta Poprad pána Jozefa Švagerka. Podujatie pripravil Ústav pamäti národa v spolupráci s Mestom Poprad a Cirkevnou spojenou školou v Poprade. V úvode slávnostného programu predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák uviedol projekciu autorského filmu „Prežili sme Gulag.“ Medzi 11 ocenenými občanmi bol aj protagonista tohto filmu 91 ročný Jozef Tekeli. Medzi ocenenými boli aj traja členovia Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov. Okrem Jozefa Tekeliho aj Ondrej Bartko a Juraj Jarab.Prečítať celé
ZNEVAŽOVANIE OBETÍ KOMUNIZMU ALEBO NEPROFESIONALITA TLAČOVEJ AGENTÚRY SITA?SLÁVNOSTNÉ ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE V STAREJ ĽUBOVNI
Za účasti širokej verejnosti bola v piatok 22. mája 2015 v Starej Ľubovni slávnostné odhalená pamätná tabuľa umiestnená na kríži v areáli Kostola sv. Mikuláša, ktorá okoloidúcim pripomína obete svetových vojen, nespravodlivo odsúdených a násilne odvlečených do sovietskych gulagov. Organizátormi odhalenia boli Mesto Stará Ľubovňa, Ústav pamäti národa a Rímskokatolícky farský úrad v Starej Ľubovni. O 17. 00 hod sa uskutočnila Svätá omša za všetky obete z regiónu Stará Ľubovňa. Po omši v príhovore vystúpil primátor mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľuboš Tomko a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa PaedDr. Ondrej Krajňák, Phd. Obaja potom spoločne odhalili novú pamätnú tabuľu, ktorá nahradila pôvodnú spred takmer 100 rokov, ktorou si Staroľubovňania uctili padlých v I. svetovej vojne. Slávnostné odhalenie dôstojné sprevádzal dievčenský spevácky zbor. Ku pamätnej tabuly položili veniec aj zástupcovia Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov Ondrej Bartko a František Bednár. Prečítať celéOJEDINELÝ POKUS O ÚTEK Z KOMUNISTICKÉHO ČESKOSLOVENSKA NA 122MM SAMOHYBNEJ HÚFNICI 2S1-GVOZDIKA

Na útek z Československa na Západ si zobrali nabitú húfnicu DENNÍK N 17. 5. 2015
https://www.youtube.com/watch?v=j59BIDdznWE Video
Takmer nič sa však nevie o mnohých ďalších útekoch, či už úspešných alebo neúspešných. Jedným z nich je aj prípad bývalého nadporučíka ČSĽA Branislava Dluhoša z Popradu, ktorý je členom Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov.
Prečítať celéPredloženie žiadosti o podanie návrhu na novelizáciu zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. a odstránenie diskriminácie účastníkov a veteránov protikomunistického odboja - občanov Slovenskej republiky
Česká republika v roku 2011 prijala Zákon č. 262/2011 Sb. Parlamentu Českej republiky 262 o účastnících odboje a odporu proti komunismu, podľa ktorého oprávnenými osobami pre podanie žiadosti sú aj slovenskí občania, ktorí mali k 17. novembru 1989 štátne občianstvo bývalej Československej socialistickej republiky. Zatiaľ čo na Slovensku prijatý zákon, je len morálnym zadosťučinením pre účastníkov protikomunistického odboja, zákon prijatý v Českej republike, okrem priznania jednorazovej finančnej náhrady a úpravy dôchodkov, v zmysle ustanovenia § 11 tohto zákona umožňuje na základe návrhu podaného súdu, odstrániť právne deformácie a nespravodlivé tzv. zostatkové tresty za trestné činy súvisiace s protikomunistickým odbojom na ktoré sa nevzťahoval zákon o súdnej rehabilitácii č. 119/1990 Zb., ktorý bol prijatý v čase, kedy o jeho prijatí rozhodovali aj ľudia spojení s bývalým nedemokratickým režimom. Tým prakticky pokračovala kontinuita právneho systému, ktorý naďalej kriminalizoval odporcov komunistického režimu. Prečítať celéRozlúčková recepcia veľvyslanca Poľskej republiky

Pri príležitosti štátneho sviatku Poľskej republiky a ukončení diplomatickej misie Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Poľskej republiky v Slovenskej republike Tomasza Chłońa sa 16. apríla 2015 uskutočnila rozlúčková recepcia za účasti zástupcov viacerých veľvyslanectiev, armády a viacerých predstaviteľov verejného a politického života. Pozvanie na recepciu dostal aj predseda Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov František Bednár, ktorý v mene združenia poďakoval Tomaszovi Chłońovi za ústretový prístup veľvyslanectva k účasti na spomienkový akciách venovaných obetiam komunizmu.


Pietna spomienka pri príležitosti 65. výročia Barbarskej noci v Poprade

65. výročie likvidácie rehoľných rádov si 13. apríla 2015 pripomenuli kladením vencov na cintoríne v Poprade pri Pamätníku obetiam komunizmu, za účasti primátora mesta Poprad Ing. Jozefa Švagerku, členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska, Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov a Politickí väzni - Zväzu protikomunistického odboja.
Prečítať celéVideozáznam diskusného večera na tému - Slováci v gulagoch

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 26. februára 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Slováci v gulagoch. Diskutovali publicista a prozaik Ing. Peter Juščák a PhDr. Tomáš Klubert, PhD. z Ústavu pamäti národa, diskusiu moderoval PhDr. Martin Lacko, PhD.
Prečítať celéZomrel bývalý politický väzeň Jozef Krajňák 19. 2. 1929 -18. 3. 2015

Dňa 18. marca 2015 zomrel vo veku 86 rokov bývalý politický väzeň a príslušník VTNP PTP, Jozef Krajňák. Svätá omša za zomrelého sa uskutočnila v sobotu 21. marca 2015 v Kostole sv. Kataríny vo Veľkej Lomnici. Účasť takmer 1000 ľudí z blízkeho okolia a celého Slovenska, členov občianskych združení bývalých politických väzňov, PTP-ákov, kňazov a rehoľných sestier na pohrebnom obrade bola ocenením hlboko ľudského odkazu, ktorý po sebe Jozef Krajňak zanechal a ktorý by mal byť príkladom pre všetkých ľudí a skutočných nasledovníkov Kristovho učenia. Česť jeho pamiatke.
Odišiel vzácny a skromný človek
Prečítať celéPavel Wonka se zavazuje
Film je zákeřná bolševická lež estébáků a L. Rudinské
Film mimořádně hrubě a zákeřně pomlouvá posledního umučeného politického vězně Pavla Wonku. Film je založen na anonymech, kteří nemusí nést odpovědnost za své pomluvy Pavla Wonky (na estébácích) a většinu faktů vytrhává z kontextu, aby daly jiný a to skandalizační a pomlouvačný význam. Je to největší bolševická propaganda ostouzející oběti komunismu za uplynulých 25 let od revoluce 1989 a lze právem říci, že je natočen přesně ve stylu totalitní propagandy v Rudém Právu a v normalizační Prečítať celéMajetek rodiny Mašinových ukradený komunisty je stále zadržován státem
Případ našeho rodinného majetku není v dnešní České republice ten jediný, kdy se musí oprávnění vlastníci domáhat před českými soudy svého práva, a to v převážné většině s neúspěchem. Sametová revoluce byla dobře připravená. Komunisté si zvolili svého prezidenta, který jim zaručil beztrestnost a propůjčil zahraniční kulisu. Jeho alkoholismus a "neortodoxní" morální hodnoty jim byly zárukou spolehlivé spolupráce v novém, nyní kapitalistickém hospodářském zřízení. Prečítať celéBiľak memorial draws criticism, is vandalised- alebo čo nebolo uverejnené

V súvislosti s reakciami na odhalenie pamätníka ideologickému tajomníkovi Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) sa na Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov obrátila redaktorka novín The Slovak Spectator. Je poľutovaniahodné, že denník SME v súčasnosti už financuje finančná skupina Penta. Zrejme preto sa niektoré naše odpovede príliš "nehodili" k téme a neboli uverejnené. Uverejňujeme ich preto na našej webovej stránke. Prečítať celéVernisáž - Diktatúra a demokracia v storočí extrémov

3.-30. marca 2015 v dome Quo Vadis

Pohľady na dejiny Európy v 20. storočí. Pozvánka


Poďakovanie Ústavu pamäti národa Svetovému združeniu bývalých čsl. politických väzňov

Svojím verejným vyhlásením ste sa zastali politických väzňov, ktorých sa zločinecký komunistický režim dotkol najbolestnejšie. ÚPN vníma obdobie neslobody cez jeho obete. Váži si obete druhej svetovej vojny, a rovnako prejavuje úctu obetiam komunistického režimu. Poďakovanie Vasiľovi Biľakovi za jeho pomoc východu vyznieva paradoxne, keďže archív ÚPN mimoriadne veľký počet politických väzňov eviduje práve z regiónu Východného Slovenska. Prečítať celéRozhovor: „Už som stratil všetky ilúzie...”

Už minulý rok sa hovorilo o tom, že všetky organizácie politických väzňov na Slovensku sa spoja do jednej silnej organizácie. Podaril sa tento zámer? Prečítať celéPROTEST SVETOVÉHO ZDRUŽENIA BÝVALÝCH ČSL. POLITICKÝCH VÄZŇOV

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov sa pripája k protestu Ústavu pamäti národa proti odhaleniu pamätníka poprednému predstaviteľovi bývalého komunistického režimu – ideologickému tajomníkovi Komunistickej strany Československa Vasiľovi Biľakovi. Prečítať celéKOMISIA ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA PRIZNALA PREDSEDOVI SZČPV F. BEDNÁROVI POSTAVENIE ÚČASTNÍKA A VETERÁNA PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJA.

ňa 27. 1. 2015 Ústav pamätí národa v zmysle zákona č. 219/2006 Zb. o protikomunistickom odboji rozhodnutím č. DR/2014/01627 priznal navrhovateľovi postavenie veterána protikomunistického odboja podľa § 10 ods. 2 zákona č. 219/90 Zb. a rozhodnutím č. DR/2014/01627 postavenie účastníka protikomunistického odboja podľa § 6. ods. 1 zákona č. 219/2006 Zb. Prečítať celéŽiadosť o podanie návrhu na obnovenie bezplatného cestovného pre občanov násilne odvlečených NKVD do gulagov a ich príbuzných - odpoveď

Prečítať celé


Kdo vyhrál první studenou válku
Obdobou Deklarace o vytvoření Sovětského svazu, který měl časem zahrnout celý svět, se na přelomu tisíciletí stal Projekt pro nové americké století (PNAC). Podle mocných z PNAC měly USA vpadnout do Iráku, neboť ponechat Saddáma Husseina u moci je vzdání se terorismu, a všechny národy se mají podrobit americké vůli. Jako dříve u nás vládnoucí „dělnické kádry“, i dnešní mocní pochází z „dobrých“ rodin, ale neumí vládnout, po svržení „tyrana“ pokračovat k občanské společnosti, právnímu státu a fungujícímu hospodářství. Zato chtějí mít „pod dohledem“ a „na povel“ i další země, jak dokazují skandály s odposlechy státníků a zavazování si novinářů. Kdo vlastně vyhrál studenou válku, když sovětské zvyky zvítězily i v USA? Prečítať celé


Řekli o revoluci, které se neprávem říká revoluce a navíc neprávem sametová
Nicméně od oné doby, v níž se cosi odehrálo, uplynulo skutečně dvacet pět let. Prečítať celé


PODPIS MEMORANDA O SPOLUPRÁCI A VYTVORENÍ SPOLOČNEJ PLATFORMY PRENASLEDOVANÝCH KOMUNISTICKÝM REŽIMOM V ČESKOSLOVENSKU
V predvečer 25. výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu bolo podpísané, predsedom Slovenského zväzu vojenských táborov nútených prác – pomocných technických práporov Ing. Ferdinandom Vargom a predsedom Svetového združenia bývalých československých politických väzňov Františkom Bednárom, memorandum o spolupráci a vytvorení spoločnej platformy prenasledovaných komunistickým režimom v Československu, čím by vznikla najpočetnejšia organizácia zastupujúca obete komunizmu.

Hlavným cieľom memoranda je vytvorenie spoločnej organizácie združujúcej a zastupujúcej účastníkov protikomunistického odboja, politických väzňov, príslušníkov bývalých VTNP – PTP, násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR, prenasledovaných komunistickým režimom a ich príbuzných.
Prečítať celé

hlavna stranka