hlavna stranka

Nezabúdame na našú spoločnú minulosť


Pietna spomienka v Poprade pri príležitosti 47. výročia okupácie 21. augusta 1968

Zdieľaj  | 
http://poprad.dnes24.sk/spomienky-su-stale-zive-a-bolestive-jozefa-bonka-zasiahla-gulka-medzi-dverami-obchodu
Slovenský poslanec: Současné Rusko nenese vinu za srpen 1968
http://gloria.tv/media/95LMiyC6mWj
21. augusta 2015 sa v Poprade uskutočnila pietna spomienka venovaná obetiam okupácie v roku 1968. Vence a kvety k pamätníku položili: Za Veľvyslanectvo Španielska v zastúpení Kazimír Krivoš, prvý zástupca primátora Mgr. Igor Vzoš, Vedúci referátu Orálnej histórie Ústavu pamäti národa Mgr. Eduard Stano, ThLic., starosta obce Hôrka Ing. Vladimír Boška, za SZČPV František Bednár, poslanec NR SR MUDr. Viliam Novotný, predsedníčka strany Šanca Eva Babitzová, zástupcovia Konfederácie politických väzňov Slovenska, organizácie Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja, Slovenského zväzu Vojenských táborov nútených prác–PTP a zástupcovia občianskeho združenia Pre mesto, predseda Ing. Ondrej Kavka a JUDr. Jozef Hrobák. Ospravedlnili sa: Jeho excelencia veľvyslanec Španielskeho kráľovstva, Félix Valdés, ktorý požiadal o položenie venca k pamätníku. Z dôvodu pracovných povinností zaslal ďakovný a pozdravný list chargé d’affaires a.i. Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Piotr Samerek. Pietnu spomienku moderovala podpredsedníčka SZČPV Elena Bačkorová. V príhovoroch vystúpili, Mgr. Eduard Stano za Ústav pamäti národa, za SZČPV František Bednár, kandidát na predsedu SZBPV Ing. Imrich Body a za stranu Šanca Eva Babitzová. Pietna spomienka bola ukončená štátnymi hymnami Slovenskej a Českej republiky. O tom, že na 21. august 1968 nezabúdajú ani mladí ľudia svedčí veniec položený k pamätníku po oficiálnom ukončení pietnej spomienky s nápisom, Slovenská pospolitosť- Nikdy nezabudneme!


   
Príhovor Vedúceho Oral hisory ÚPN Eduarda Stana ThLic. Príhovor predsedu SZČPV F. Bednára Príhovor kandidáta na predsedu SZBPV Ing. Imricha Bodyho

Vyhlásenie Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k  47 výročiu okupácie Československa

Ani po vyše 25 rokoch sa na Slovensku okrem Popradu nenachádza pamätník so štatistikou obetí  augustovej okupácie. O žalostnom stave spoločnosti k augustovým udalostiam  svedčí, že namiesto toho, aby sme si uctili  obete tak ako si ich uctievajú všetky civilizované národy, postavili sme bustu spoluautorovi pozývacieho listu Vasilovi Biľakovi.

21 rokov akékoľvek pripomenutie okupácie znamenalo  prinajmenšom problémy so štátnou bezpečnosťou a v práci, pretože Husákov  režim, ktorý sa dostal k moci pomocou tankov, označil socializmus s ľudskou tvárou Alexandra Dubčeka za kontrarevolúciu.
Po zamatovej premene prisluhovačov Komunistickej strany  a Štátnej bezpečnosti na demokratov, ktorí vymenili  lásku na večné veky k Sovietskemu  zväzu za večnú oddanosť USA, EÚ a svojim majetkom,  ostal 21. august 1968 aj naďalej výkričníkom na svedomí mnohých, ktorí nemajú radi pripomínanie minulosti.

Náš macošský postoj k tomuto smutnému výročiu, ktoré na Slovensku na rozdiel od Českej republiky nie je ani  pamätným dňom  svedčí o tom, že sa mnohí nazdávajú, že ak sa nepríjemným udalostiam v histórii vyhneme nebudú sa nás viac týkať. Ak sa nedokážeme poučiť z vlastnej minulosti  dopúšťame sa opäť rovnakých chýb, ktorých následky ponesú vždy obyčajní ľudia. 

A za chyby sa vždy platí. Dnes nariekame, že sme stratili ekonomickú svojprávnosť, podpisujeme petície za ochranu tradičnej rodiny a našich detí, máme strach z  imigrantov z islamských krajín a sme nútení utekať do zahraničia, aby sme uživili svoje rodiny. Ale práve túto cestu sme si po novembri 1989 vybrali.
Nenašiel sa ani jeden politik, ktorý by vo svojom volebnom programe chcel presadiť neutralitu a nezávislosť Československa, ktorá by priniesla skutočný prospech všetkým občanom. Hoci neutralita  bola nežiaduca aj pre Západ, nikto by si už nedovolil tak ako Brežnev poslať do Československa tanky.
Ako neutrálny štát by sme sa  nepodieľali spolu s NATO na okupácii Iraku či Afganistanu a nemohli sme byť zaťahovaní do vojnových konfliktov a znášať ekonomické dôsledky sankcii proti  Rusku, ktoré  je  najnovšie označované ako   najväčšia hrozba Západu.

Po vyvolaní  občianskej vojny na Ukrajine sa začali udalosti 21. augusta spomínať viac ako doposiaľ. Bohužiaľ nie však kvôli obetiam a zmareným nádejam na lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť, ale z politických dôvodov. Udalosti na Ukrajine a Kryme sa začali prirovnávať k okupácii Československa bývalým Sovietskym zväzom.  Ak máme byť aspoň trocha objektívni prirovnávanie súčasného Ruska k Sovietskemu zväzu je to isté ako prirovnávať dnešné Nemecko k Nacistickému Nemecku. Rovnako neobjektívne by bolo jednostranné obviňovanie obyčajných ľudí, ktorí sa stali v bývalom Sovietskom zväze rovnako obeťou systému ako my po komunistickom puči vo februári 1948.  Nemožno prehliadnuť, že na rozdiel od  Európy, ktorá sa čoraz viac vzďaľuje kresťanstvu a Bohu, Rusko sa podľa jedného z fatimských proroctiev k Bohu navrátilo, čoho dôkazom nie je len účasť prezidenta a premiéra na cirkevných obradoch ale  hlavne 23 000 po roku 1990 novopostavených kostolov.

Augustové udalosti sa začali interpretovať účelovo   nielen  bývalými prisluhovačmi komunistického režimu ale aj ľuďmi, ktorí sú sklamaní  zo súčasného vývoja a nástupu tvrdého a často bezohľadného systému, ktorý nemá nič spoločné so skutočným demokratickým a právnym štátom.
Z úst oklamaných a frustrovaných ľudí často počuť, že keby neprišli vojská Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968, nezamestnanosť, chudoba, sociálne samovraždy, zlikvidované poľnohospodárstvo, rozpredané strategické  podniky a sprivatizovaná voda, to všetko by prišlo už vtedy.

Odpoveď znie: Nie. Pretože situácia v roku 1968 bola diametrálne odlišná od situácie v roku 1989, kedy sa začali rozpadávať  všetky postkomunistické štáty. V roku 1968 sme boli sami s úplne inou štartovacou pozíciou, kedy naša ekonomika bola len o niečo horšia ako ekonomika Rakúska. Tak ako bývalý Sovietsky zväz ekonomicky podporoval bývalú Nemeckú demokratickú republiku, bolo by z politických dôvodov v záujme Západu podporovať neutrálne Československo. 

Hlavným dôvodom prečo by sa tak nestalo bola ale morálna kvalita politikov a ľudí v riadiacich funkciách v čase „Pražskej jari“.
 

Československo  stratilo totiž najkvalitnejších ľudí v dvoch vlnách emigrácie. Prvá bola po februári 1948, kedy  tisíce  vzdelaných ľudí muselo pred hrozbou popravy alebo väzenia emigrovať do cudziny. Namiesto toho, aby tvorili hodnoty v prospech spoločnosti ich kvalifikácia priniesla prospech iným štátom.
Po vpáde armád Varšavského paktu emigrovalo vyše 400 000 občanov, medzi ktorými bolo veľa kvalifikovaných odborníkov.  Po normalizácii nastal morálny úpadok celej spoločnosti, ktorého následky nesieme dodnes.
Z týchto dôvodov po roku 1968 v bývalom Československu ostal v politických a riadiacich funkciách len morálny odpad národa a kolaboranti, ktorí sa prispôsobili režimu, ktorý ľuďom povolil riadiť sa krédom“ kto nekradne okráda vlastnú rodinu“ len preto, aby sa nestarali o politiku a boli ticho.

Po prevrate v novembri 1989 sa bohužiaľ práve tento morálny odpad a potomkovia arizátorov a normalizátorov dostali k moci a umožnili rozkradnutie Slovenska,  ktorí si to dokonca uzákonili.

Politici ako Dubček, Smrkovský, Černík, ktorí boli obľúbení ako nikdy predtým a nikdy potom, a ktorí ľudí skutočne aj zastupovali, by si nikdy nedovolili budovať svoj osobný blahobyt na úkor biedy vlastných občanov, nikdy by nedopustili, aby Slovensko ovládli oligarchovia prepojení s justičnými a konkurznými mafiami, nikdy by nedopustili milióny exekúcii najmä dôchodcov, nikdy by nedopustili, aby ľudia umierali zamrznutí na uliciach a nikdy by nedopustili, aby boli zo zúfalstva  doháňaní k sociálnym samovraždám.
Dubčekova smrteľná autonehoda dodnes vyvoláva mnohé pochybnosti a nezodpovedané otázky.  Žiaľ po jeho smrti na Slovensku zomrela aj spravodlivosť a právny štát a pokiaľ nepríde nový Alexander Dubček sotva sa na tom niečo zmení.

Z úcty k obetiam 21. augusta 1968 a ľuďom, ktorí verili týmto politikom a boli ochotní za spravodlivejšiu spoločnosť obetovať aj svoj život, je našou morálnou povinnosťou, aby sme na nich  nikdy nezabudli. 

Česť ich pamiatke !

                                        Svetové združenie bývalých čsl. politických  väzňov


hlavna stranka