hlavna stranka

Veteráni FCLZabudnuté obete studenej vojny

Heslo Čechov a Slovákov v cudzineckej légii z 50.tých rokov- proti komunizmu vo Vietname bojujeme aj za slobodné Československo!
Motto: Charles de Gaulle: "Legionári, ste vojaci smrti, posielam vás tam, kde sa zomiera..."
 

Po porážke fašizmu v roku 1945 oslobodenie Československa Červenou armádou v skutočnosti znamenalo len výmenu totalitných režimov. V čase nástupu komunizmu a rozpútania represii proti vlastnému ľudu po prevrate vo februári 1948 tisíce našich občanov opustilo republiku. Z nich mnohí vstúpili ako dobrovoľníci do cudzineckej légie. Vojna vo Vietname v rokoch 1947-1954 mala okrem koloniálnych záujmov Francúzska zjavne už aj politický charakter boja proti komunistickej expanzii ZSSR a Číny v Indočíne. V bojoch padlo 10 483 príslušníkov elitnej FCL, teda viac, ako počas druhej svetovej vojny. Naši legionári bojovali proti komunistickému Vietnamu aj v okolí najväčšej francúzskej základne Dien Bien Phu na kóte Eliane, Claudine, Dominique a Junoči Beatrice. Len tu padlo okolo 8 tisíc legionárov, medzi ktorými bolo mnoho Čechov a Slovákov. Pri Tai-che a Dat-che bojovalo okolo 1200 výsadkárov I. a II. pluku CCB, z ktorých ostalo nažive iba 60 mužov. V roku 1947 vo Vietname začala klasická dobre podporovaná vojna, hlavne po roku 1948 aj komunistickou vládou ČSR, ťažkou bojovou technikou, strelivom a ďalším vojnovým materiálom. V porovnaní bojovníkov na jednej aj na druhej strane, bol pomer 1 :75 už dobre vyzbrojenej Vietnamskej armády, ktorú podporovala Čína, býv.ZSSR a jeho satelity. Počas bojov bol zajatý a ihneď popravený francúzsky generál Lummer (známy aj z bojov v SNP) radistu Paulena (Slováka) ubodali bodákom. Celé elitné vojenské zoskupenie FCL bolo paralyzované a ktorý nepadol v boji, zomrel v neľudských podmienkach zajateckých táborov. Naši krajania, buď padli v nerovnom bojí, alebo zomreli v krutých podmienkach zajateckých táboroch, alebo sú dodnes nezvestní. Niekoľko našich občanov ako vojnových zajatcov deportovali v roku 1952-1954 cez územie ČĽR, býv. ZSSR do Československa a v Prahe boli odovzdaní do rúk ŠTB. Po krutom vyšetrovaní ich vojenský súd odsúdil za zločin velezrady. V roku 2006 z tejto skupiny žili už len dvaja! Železná opona za ktorou sa ocitlo aj Československo zabránili žijúcim a ich príbuzným aby si mohli uplatniť svoje finančné nároky na nevyplatené žoldy voči Francúzskemu štátu počas 30.ročnej lehoty. Keby ich Francúzke úrady na to aj upozornili, komunistická ŠtB by to zmarila. Svetové združenie bývalých československých politických väzňov háji práva týchto občanov a presadzuje aby Francúzsko poskytlo spravodlivú kompenzáciu za tieto obete pozostalým a príbuzným žijúcim v Českej a Slovenskej republike v duchu čestného kódexu Francúzskej cudzineckej légie.

 • Štefan Pazdera

  "Mali tam len chatrče z bambusu. Živorili v nich bez akejkoľvek lekárskej starostlivosti a vodu mali len raz do týždňa. Zajatci boli takí zavšivavení, že si vši zoškrabovali trieskou. Poranenú kožu potom napadli muchy, nakládli vajíčka a človek bol celý začervený. Človek, ktorý mi to rozprával, videl vyžraté mäso medzi rebrami a ako sa pľúca pohybujú v tele. Ryžová slama, na ktorej zajatci spali, bola natoľko presiaknutá krvou a hnisom, že sa stebla lepili k sebe a prakticky sa na nej nedalo ležať.Keďže zajatci boli bez akejkoľvek lekárskej opatery, toto prostredie bolo semenišťom nákaz.. Francúzska vláda, s ktorou Vietnam nechcel rokovať, požiadala Červený kríž vo Švajčiarsku, aby mohla týmto zajatcom dodať lieky, potraviny a čistú bielizeň. Francúzsko vyslala jednu obchodnú loď naloženú týmto materiálom, ktorá plávala pod vlajkou švajčiarskeho Červeného kríža. Z tohto materiálu, ktorý bol vo Vietname vyložený, však zajatci nedostali ani jeden kúsok a hladovali."


  História FCL
  Dokumenty
  Dokument konzulátu ČSR v Marseille 4.8. 1946

  Čs. Vojenská styčna mise ve Fr. okupačni pásmu v Německu 21.12. 1946

  Legionár- výsadkár Viktor Halahija

  Oznámenie o smrti legionára V. Halajiju

  Spoločný repatriačný pas -Peking 14.2.1952 I. strana

  Spoločný repatriačný pas -Peking 14.2.1952 II. strana

  Spoločný repatriačný pas -Peking 14.2.1952 III. strana

  Negatívna odpoveď Ministerstva obrany FR.-originál

  Negatívna odpoveď Ministerstva obrany FR.-sl. preklad

  Štefan Pazdera z Prešova, (na snímke) bol medzi prvými, ktorí zdokumentovali problematiku násilne odvlečených do ZSSR a veľkou mierou prispel aj k vzniku publikácie Odvlečenci, ktorá sa zaoberala osudmi odvlečených československých občanov po druhej svetovej vojne. Ako prvý odhalil aj nepreskúmané miesta našej histórie týkajúcej sa osudov československých občanov, ktorí po druhej svetovej vojne vstúpili do služieb Francúzskej cudzineckej légie (FCL) a v jej radoch bojovali vo Vietname. V súvislosti s odškodnením pre pozostalých príbuzných príslušníkov FCL o čo sa Štefan Pazdera usiloval, si pri kontaktoch s ľuďmi, ktorí sa vrátili z vietnamského pekla, vypočul množstvo otrasných svedectiev o pomeroch vo vietnamských zajateckých táboroch. To bolo podnetom, prečo sa rozhodol spolupracovať na publikácii o tejto problematike, ktorej ako aj v prípade násilne odvlečených literárne spracovanie prenechá povolanejším a sám sa sústredil na zhromažďovanie faktografického materiálu. Kvôli zdravotnému stavu a vysokému veku túto dokumentáciu odovzdal Svetovému združeniu bývalých čsl. politických väzňov, v ktorom naďalej pôsobí ako čestný predseda Sekcie násilne odvlečených.


  PODARÍ SA OBJASNIŤ ZÁHADU "ČÍNSKEJ CESTY"? Denník Slovenský východ 2001-"Zatiaľ len tušenie súvislosti"

  Kedysi na začiatku roku 1991 som listoval v stovkách, ba tisícoch listoch ľudí alebo Ich pozostalých, ktorí písali o svojom odvlečení po skončení vojny príslušníkmi NKVD do sovietskeho zväzu. V tom čase mi Štefan Pazdera dal prezrieť a] niektoré faxy archívnych dokumentov ministerstva zahraničných veci, týkajúca sa problematiky zavlečencov. Medzi nimi som objavil jeden mimoriadna zaujímavý a až nedávnych dni vlastne dosť záhadný dokument. Bol to kolektívny pas pre 21 občanov ČSR, označený ako repatriačný na cestu Čínskej ľudovej republiky do ZSSR do Československa. Pretože v ňom bola väčšina mien zo Slovenska a viacerých aj z nášho východu, uvažovali sme, s ktoréhoto z nesčíselných gulagov v ZSSR sa vracali domov cez Čínu. Na nič múdreho sme vtedy neprišli. Zrejmé bolo Iba to, že vycestovali 14. februára a do Čiernej nad Tisou prišli 7. apríla 1952. 9. apríla už ich prevzalo ministerstvo bezpečnosti pod č.. 252 taj./1952. A od tej doby akoby sa pod nimi zľahla zem. Pokúšal som sa najmä tu na východnom Slovensku ísť po niektorých menách, no všetko bolo daromné. Buď nikto o nich nič nevedel, alebo nechcel vedieť. A tak pomaly celá vec upadla do zabudnutia.


  ČO HOVORIA DEJINY

  Máme k dispozícii iba sporé materiály o tom čo sa vo Vietname udialo po druhej svetovej vojne. Pred očami defilujú mená ako Bao Daj, Ho či min, Viet-Minh, rôzne medzinárodné konferencie a sľuby, odzbrojovanie Japoncov a Kuomontanom Angličanmi a Francúzmi až po znovuotvorenie bojov medzi Vietnamcami a francúzskymi "kolonizátormi". Tie sa premenili na 8-ročnú vojnu. Avšak musíme vylúčiť z vyššie uvedenej správy z kanadských zdrojov, že 21 ľudí, o ktorých osudy sa zaujímame, bojovali pri Dien Bien Phu. Táto rozhodujúca a nepriaznivá bitka pre Francúzov sa odohrávala až v roku 1954 a vtedy už boli "naši" ľudia bohviekde. Zo skúmania bojov vo Vietname to vychádza tak, že ak tam boli, mohli sa zúčastniť len v boji o Cao Bang, v októbri 1950, keď po boku Vietnamcov sa v bojových líniách objavili už aj príslušníci Maocetungových vojsk, teda vojsk ľudovej Číny. To by mohlo čiastočne aj vysvetliť prečo sa vracali domov cez Čínu. Najstarší z nich v tom čase mal iba tridsať rokov. Ostatní po dvadsaťdva - tri, z čoho vyplýva, že niekto z nich by ešte mohol dnes žiť. Preto uvádzame mená všetkých v nádeji, že sa nájdu ľudia, ktorí si ich pamätali a ktorí by nám možno pomohli nájsť ich dnešnú adresu. Pri mene uvádzame aj a miesto narodenia
  Menný zoznam vojnových zajatcov -príslušníkov FCL repatriovaných do ČSR

  č

  č

  Meno

  Dátum narodenia

  Mesto

  1

  Paleš Ervín

  9.7.1929

  Bratislava

  2

  Lodnan Jozef

  1.9.1927

  V. Rychvald

  3

  Schubert František

  26.3.1927

  Liesková

  4

  Hořava Alojz

  10.6.1923

  Nosalovice

  5

  Gajdoš Rudolf

  19.9.1926

  Tuchina

  6

  Smaha Miroslav

  17.4.1928

  Předlice

  7

  Guta Pavel

  22.1.1926

  Borský Sv. Jur

  8

  Vasil František

  19.2.1928

  Humenné

  9

  Kováč Imrich

  1.1.1930

  Košice

  10

  Slezák Emil

  22.7.1928

  Zohor

  11

  Matejík Ján

  18.3.1927

  Stradov

  12

  Pačata Michal

  8.5.1930

  Porchoviny

  13

  Gubáni Pavel

  30.7.1924

  Brchlovce

  14

  Hašek Otakar

  16.4.1929

  Praha

  15

  Fura Zdenek

  22.10.1928

  V. Obdokovice

  16

  Kišš Jozef

  28.2.1930

  Šoporná

  17

  Nemček Rudolf

  18.9.1929

  Závodí

  18

  Bardiovský Ľudovít

  4.7.1922

  Michalovce

  19

  Krivda Jozef

  23.8.1932

  Košice

  20

  Prozr Oldřich

  29.6.1930

  Sedlice

  21

  Mynář Karel

  28.10.1930

  Kostice

     Výzva Svetového združenia bývalých československých politických väzňov

  Nakoľko jednania z Ministerstvom obrany FR nepriniesli pozitívny výsledok, z dôvodu uplynutia 30 ročnej lehoty, počas ktorej mohli oprávnení osoby podľa názoru francúzskej strany požiadať o vysporiadanie finančných pohľadávok voči FCL a francúzske úrady neakceptujú existenciu železnej opony a marenie uplatnenia týchto pohľadávok zo strany komunistickej tajnej polície, SZČPV pripravuje žiadosť pre prezidenta a vládu Francúzska s návrhom na prijatie opatrení na spravodlivú kompenzáciu pre oprávnené osoby tak ako to mu bolo v prípade odškodnenia obetí nútených prác v čase II. Sv. vojny. Z tohto dôvodu sa obraciame na občanov Českej a Slovenskej republiky, ktorí v rokoch 1946-1954 slúžili v FCL ako aj ich príbuzných, aby sa prihlásili písomne alebo elektronickou cestou na naše kontaktné adresy z dôvodu vypracovanie evidencie oprávnených osôb.

  DIEN BIEN PHU
  Ukážka z pripravovanej knihy „10. zabudnutých bitiek studenej vojny“
  So súhlasom autora prevzaté z internetovej stránky :http://www.valka.cz/

  Francúzsko skonfiškovalo nevyplatené žoldy účastníkov vojny vo Vietname
  v rozpore s európskym dohovorom o základných právach a slobodách

  Zdieľaj  | 

  Prezident Nikolas Sarkozy sa k pozostalým po príslušníkoch Francúzskej cudzineckej légie, ktorí bojovali v rokoch 1946-1954 za koloniálne záujmy Francúzska vo Vietname, zachoval rovnako hanebne ako Ministerský predseda Edouard Daladier v Mníchove v roku 1938 kedy zradil svojho spojenca bývalé Československo a podhodil ho Adolfovi Hitlerovi.

  Od politika, ktorý sa ešte nedávno srdečne vítal s vodcom Líbyjskej revolúcie a neskôr  sa podieľal na leteckých útokoch  na jeho sídlo v Tripolise sa zrejme ani nedá očakávať čestný a spravodlivý prístup.

  Ako potvrdzuje  posledná odpoveď na list dcéry bývalého legionára L. Bardiovského, francúzsky prezident jej listy rovnako ako aj žiadosti Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov o navrátenie dedičstva po bývalých legionároch ignoroval a formálne ich odstupoval inštitúciám, ktoré o riešenie problému, legionárov okradnutých o žoldy nemáli nikdy záujem.

  Je poľutovaniahodné, že Francúzsko na rozdiel od Veľkej Británie alebo Nemecka, ktoré nezabúda na tých, ktorí obetovali svoje životy za záujmy štátu, nielenže týchto ľudí obetovalo, ale navyše ich konfiškáciou v rozpore s vlastnými zákonmi okradlo o ťažko zarobené  žoldy ako potvrdzuje odpoveď Ministerstva obrany FR č. DEF/EMAT/BRI/REPETRANT/19 zo dňa 21.2.2002 v ktorej sa uvádza, že podľa civilného občianskeho zákona článku 2262 a 2264, mzdy, nedoplatky, sumy uložené do úschovy sú premlčané po tridsiatich rokoch, teda všetky bankové vklady legionárov boli skonfiškované.

  Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov opakovane žiadalo o pomoc aj Slovenské veľvyslanectvo v Paríži ako aj členov vlády vrátane E. Kukana.  Bohužiaľ všetkým slovenským  politikom a pracovníkom veľvyslanectva  bol osud našich občanov - účastníkov bojov v Indočíne úplne ľahostajný, rovnako ako im je ľahostajná aj sociálne situácia ich pozostalých.  Všetci oslovení sa alibisticky  stotožnili so stanoviskom Ministerstva obrany FR a zbabelo mlčali.  Nikto z kompetentných nemal záujem preveriť či je stanovisko Ministerstva obrany v súlade s francúzskymi zákonmi. 

  1. Z viacerých nezávislých zdrojov priamo z Francúzska, vrátane organizácii vojnových veteránov sme zistili, že podľa občianskeho zákonníka sa tridsaťročná lehota vzťahuje len na komerčné a civilne záležitosti a je potrebné zohľadniť aj prekážky a dôvody pre ktoré nebolo možné pohľadávku uskutočniť.  http://textes.droit.org/code/civil/  Francúzsko absolútne ignorovalo existenciu železnej opony a komunistický režim v Československu ako prekážku pre uplatnenie pohľadávok na vyplatenie žoldov.
   Na žoldy ako aj výsluhové dôchodky vojakov sa nevzťahuje civilný zákonník a je povinnosťou štátu ich vyplatiť ak neexistuje prekážka v tom, že bol vojak odsúdený za spáchaný trestný čin, navyše v prípade niektorých legionárov, ktorí sa dostali do zajatia a neskôr boli v komunistických štátoch odsúdení sa málo jednať o politických väzňov.
  2. Zavadzajúca je aj odpoveď Ministerstva obrany a bývalých bojovníkov č- DEF/CM32/INT 005644 zo dňa 5.5.2011 v ktorej sa uvádza, že v danom prípade platí štvorročný cyklus premlčania podľa zákona z 23. Januára 1831 a nariadenie štvorročného cyklu podľa zákona z 31.decembra 1968. V prípade legionárov sa jednalo o vklady vo francúzskej banke, tým pádom sa jedná o dedičstvo, ktoré nie je možné premlčať.
   http://textes.droit.org/code/pensions_militaires_invalidite_victimes_guerre/#articleLEGIARTI000006794335
  3. Žold je daný zákonom a aj po smrti vojakov – legionárov majú na neho nárok pozostalí ako na dedičstvo, ktorého ochranu priamo zaručuje aj Dohovor o základných ľudských právach a slobodách. Konfiškáciou nevyplatených žoldov legionárov Francúzsko flagrantne a bezprecedentne porušilo aj právo na ochranu vlastníctva  garantované dohovorom o základných ľudských právach a slobodách.

  Po vyčerpaní všetkých možností sme sa rozhodli obrátiť so sťažnosťou na Európsku komsiu, poslancov európskeho parlamentu a  medzinárodné inštitúcie zaoberajúce sa porušovaniam ľudských práv.

                                                             Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

  Európsky súd pre ľudské práva zamietol ako neprijateľnú sťažnosť pozostalých po bývalých príslušníkoch Francúzskej cudzineckej légie v rokoch 1946 - 1954


 • Odmietnutie sťažnosti skupiny občanov Slovenskej republiky, príbuzných príslušníkoch Francúzskej cudzineckej légie pre je porušenie čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Európským súdom pre ľudské práva v Štrasburgu
  Zdieľaj

 • Oznámenie Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 9. mája 2012, ktorým samosudca L. López, v rekordne krátkom čase, po niečo vyše štyroch mesiacoch, zamietol ako neprijateľnú sťažnosť č. 11342 z 23.12.2011  je výsmechom právneho stavu.  ESĽP sa dostal pri svojom opovrhovaní občanmi Slovenska, ktorí obetovali svoje zdravie a životy za koloniálne záujmy Francúzska pod úroveň rozhodnutí nemeckých nacistických súdov a rovnako aj komunistických súdov, pretože tie vo svojich rozhodnutiach uvádzali aspoň dôvody svojich rozsudkov. Nacistický súd dokonca oslobodil bulharského komunistu Juraja Dimitrova, obvineného  z podpálenia Reichstagu.
  ESĽP odosiela, ako dokazujeme v prílohe oznámením v inej veci, namiesto uvedenia dôvodov, len formálne oznámenia o neprijateľnosti sťažnosti s rovnakým textom, dokonca aj s menom toho istého sudcu.

  Bývalí politickí väzni, obete komunizmu a totality stalinských gulagov, ako aj príbuzní po slovenských občanoch, ktorí po komunistickom prevrate v roku 1948 emigrovali a obetovali svoje životy a zdravie za imperiálne záujmy Francúzka, považujú rozhodnutie samosudcu ESĽP L. Lópeza za výsmech a opovrhnutiahodnú  urážku obetí totalitných režimov. 

  Z tohto dôvodu sa obrátili so sťažnosťou na Európsku komisiu pre nesúlad a amorálnosť francúzskej legislatívy, podľa  ktorej boli naši legionári okradnutí o svoje žoldy, ktoré im štát skonfiškoval v rozpore so zákonom o bankových vkladoch.

  Toto hanebné  odmietnutie sťažnosti  sa zaradzuje medzi rozhodnutia, ako dokazujeme v prílohe, ktorými sa  vo ESĽP stotožnil s okradnutím tisícov slovenských občanov poškodených činnosťou nebankových subjektov za nečinnosti štátu, rovnako sa stotožnil s diskrimináciou bývalých  politických väzňov a okradnutím emigrantov, ktorých pripravili o majetok  komunisti. ESĽP však diametrálne odlišne pristupoval, okrem vyššie uvedených prípadov, v prípade aktu  štátneho terorizmu na ktorom sa podieľal bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Ivan Lexa.

                                                             Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

  ESĽP sa stotožnil s okradnutím vyše 200 000 slovenských občanov nebankovými subjektmi za totálneho zlyhania štátu
  ESĽP podporil diskrimináciu slovenských politických väzňov a obetí komunistických zločinov
  ESĽP zamietol sťažnosť občana SR vo veci marenia vyšetrovania štátneho terorizmu
  ESĽP vyhovel sťažnosti č.54334/00 exriaditeľa SIS Ivana Lexu

  hlavna stranka