hlavna stranka
Späť na stránku - Sekcia príbuzných a účastníkov FCL v r. 1946-1954

Žiadosť o intervenciu, pred návštevou Slovenskej republiky francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho, adresovaná prezidentovi Slovenskej    republiky Ivanovi Gašparovičovi a predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi

 SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
                                                                                                         
IČO: 37796542   DIČ:  2021593816                                                                                                                    

Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org                           

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Hodžovo nám. 1
P.O. Box 128
810 00 Bratislava 1

K rukám pána prezidenta JUDr. Ivana Gašparoviča
Naša zn. SZ-28/09                                                                             Poprad 19.4.09

Vec: Nevyplatené žoldy po padlých, nezvestných a väznených príslušníkoch Francúzskej cudzineckej légie z obdobia vojny v Indočíne v rokoch 1946-1954.

Vážený pán prezident,
Dovoľte aby sme Vám v   na úvod zablahoželali k opätovnému zvoleniu do funkcie a úprimne zaželali veľa zdravia a úspechov v ďalšej práci v prospech občanov Slovenskej republiky.
Obraciame sa na Vás s prosbou a žiadosťou našich členov - príbuzných po padlých, nezvestných a väznených bývalých príslušníkov Francúzskej cudzineckej légie (FCL). Ako podrobne vysvetľujeme v dokumentoch v prílohe, z dôvodu „studenej vojny“ a existencie „železnej opony“ neboli doposiaľ vyplatené žoldy po príslušníkoch FCL. Ktorý medzičasom padli, zomreli v zajatí alebo zomreli na následky zajateckých táborov.
O týchto oprávnených nárokoch sme informovali aj pána  Prezidenta Sarkozyho, ktorého odpoveď z 4. apríla 2008 pripájame v prílohe. Napriek jeho prísľubu o postúpení našej žiadosti kompetentným úradom Francúzskej republiky sme k dnešnému dňu neobdržali žiadne stanovisko.
V tomto prípade sa nejedná o odškodnenie ale o oprávnené nároky  nevyplatených žoldov na ktoré majú nárok zo zákona pozostalí.
V súvislosti s nadchádzajúcou návštevou francúzskeho prezidenta pána Nikolasa Sarkozyho v Slovenskej republike sme si dovolili poprosiť Vás v mene týchto  občanov Slovenskej republiky  o intervenciu vo veci doposiaľ nevysporiadaných pohľadávok zo strany Francúzskej republiky voči pozostalým po bývalých príslušníkoch FCL z rokov 1946-1954.

Príloha: žiadosť s prílohami a odpoveď p. prezidenta N. Sarkozyho

S úctou                                                          

Elena Bačkorová
predsedníčka  SZČPV


 SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV

IČO: 37796542   DIČ:  2021593816                                                                                                                    

Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org           

          

 

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

K rukám pána predsedu vlády SR JUDr. Roberta Fica
Naša zn. SZ-29/09                                                                             Poprad 19.4.09

Vec: Nevyplatené žoldy po padlých, nezvestných a väznených príslušníkoch Francúzskej cudzineckej légie z obdobia vojny v Indočíne v rokoch 1946-1954.

Vážený pán predseda vlády,
Dovolili sme si obrátiť  sa na Vás s prosbou a žiadosťou našich členov - príbuzných po padlých, nezvestných a väznených bývalých príslušníkov Francúzskej cudzineckej légie (FCL).
Ako podrobne vysvetľujeme v dokumentoch v prílohe, z dôvodu „studenej vojny“ a existencie „železnej opony“ neboli doposiaľ vyplatené žoldy po príslušníkoch FCL. Ktorý medzičasom padli, zomreli v zajatí alebo zomreli na následky zajateckých táborov.
O týchto oprávnených nárokoch sme informovali aj pána  Prezidenta Sarkozyho, ktorého odpoveď z 4. apríla 2008 pripájame v prílohe. Napriek jeho prísľubu o postúpení našej žiadosti kompetentným úradom Francúzskej republiky sme k dnešnému dňu neobdržali žiadne stanovisko.
V tomto prípade sa nejedná o odškodnenie ale o oprávnené nároky  nevyplatených žoldov na ktoré majú nárok zo zákona pozostalí.
V súvislosti s nadchádzajúcou návštevou francúzskeho prezidenta pána Nikolasa Sarkozyho v Slovenskej republike sme si dovolili poprosiť Vás v mene týchto  občanov Slovenskej republiky  o intervenciu vo veci doposiaľ nevysporiadaných pohľadávok zo strany Francúzskej republiky voči pozostalým po bývalých príslušníkoch FCL z rokov 1946-1954.

Príloha: žiadosť s prílohami a odpoveď p. prezidenta N. Sarkozyho

S úctou                                                          

Elena Bačkorová
predsedníčka  SZČPV

Hlavná stránka