hlavna stranka
Späť na stránku - Sekcia príbuzných a účastníkov FCL v r. 1946-1954

Korešpondencia s francúzskym prezidentom Sarkozym  už nemá význam, pretože prezident ju ignoruje a len formálne odstupuje inštitúciám, ktoré o riešenie problému, legionárov okradnutých o žoldy, nemá záujem. Uverejňujeme posledný list dcéry býv. legionára S. Kakošovej, ktorým ukončujeme korešpondenciu s predstaviteľmi Francúzska.  Rozhodli sme sa obrátiť sa so sťažnosťou na inštitúcie EÚ, poslancov európskeho parlamentu, medzinárodné inštitúcie zaoberajúce sa porušovaniam ľudských práv a zahraničné média.


Hore
hlavna stranka