hlavna stranka
Späť na stránku - Sekcia príbuzných a účastníkov FCL v r. 1946-1954

SÍDLO PREZIDENTA REPUBLIKY

Oddelenie pre zvláštne účely                                                  Paríž dňa 04. apríla 2008

Odkaz:  V00613

 

Vážený pán predseda,

upriamili ste pozornosť pána prezidenta republiky na situáciu bývalých československých legionárov, ktorí bojovali za Francúzsko v Indočíne.

Pán minister obrany bol mnou požiadaný preštudovať Váš spis týkajúci sa tohto predmetu, tak aby preskúmal a oboznámil Vás s výsledkom, ktorý mu bude možné zaistiť.

Ďalej odovzdávam Vašu korešpondenciu Štábu pozemnej armády , ktorá Vám upresní kam poslať všetku poštu týkajúcu sa tejto žiadosti, do kancelárie pre medzinárodné vzťahy.

Pán predseda, prijmite výraz mojej hlbokej úcty.

 

                                                                                                   Vedúci komisár námorníctva
Philippe JACOB

Hore
hlavna stranka