hlavna stranka
MUKL-INDEX stránky nezávislého informačno-politického portálu Svetového združenia bývalých politických väzňov.
Redakčná rada: 
Elena Bačkorová, František Bednár
Obete komunizmu a bývalí politickí väzni opäť na okraji spoločnosti

Svetové združenie bývalých politických väzňov so zármutkom a poľutovaním prijalo správu NR SR o opätovnom zamietnutí návrhu novely zákona o protikomunistickom odboji, podľa ktorej politickí väzni, ich manželky, manželia alebo vdovy a vdovci mali dostať jednorazový finančný príspevok vo výške 1000 eur.

Prečítať celé

Svetové združenie bývalých politických väzňov si položením vencov pripomenulo 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu.

Veniec na Devíne pri pamätníku "Brána Slobody" položila členka výboru Elena Bačkorová. Veniec pri pamätnej tabuli v Liptovskom Mikuláši položili, podpredseda Ondrej Bartko a člen výboru Rudolf Schmidt.

Prečítať celé

2. výročie odhalenia pamätnej tabule príslušníkovi 1. Československej armády na Slovensku, politickému väzňovi a hokejistovi Antonovi Babonymu - 100. výročie vzniku Československej republiky
Dňa 5. novembra sa pri pamätnej tabuli na Zimnom štadióne v Poprade uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti 2. výročia odhalenie pamätnej tabule hokejistovi a účastníkovi boja za národné oslobodenie Antonovi Babonymu a stého výročia vzniku Československa. Ako hostia sa zúčastnili: Atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Nikita Griščenko, za Ústav pamäti národa Mgr. Ján Endrödi, poslanci VÚC Anna Schlosserová a Marián Barilla, príslušníci ozbrojených síl SR, zástupca veliteľa brigády plukovník, Norbert Hrib, veliteľ jednotky mobilného zásobovania podplukovník Milan Kovalčik, náčelník centra zásobovania major Ondrej Šomský, riaditeľka Základnej školy v Spišskej Sobote, PaeDr. Adriana Oravcová a žiaci športovej triedy, ktorí spolu s vojakmi zabezpečili čestnú stráž pri pamätnej tabuli. Ďalej rodinní príslušníci Antona Babonyho, členovia Svetového združenia bývalých politických väzňov a občianskeho združenia Motorkári Slovenska. Jediným zástupcom pozvaných médií boli Noviny Poprad, ktorým touto cestou vyslovujeme poďakovanie.
Prečítať celé

Pietna spomienka v Poprade pri príležitosti 50. výročia okupácie 21. augusta 1968

Pri príležitosti 50. výročia okupácie Československa 21. augusta 1968 sa pri Pamätníku obetiam okupácie v Poprade uskutočnila spomienková akcia. Zúčastnili sa a vence a kvetiny k pamätníku položili, Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky, za Ústav pamäti národa Mgr. Ján Endrödi, za mesto Poprad prednostka Ing. Angela Františková, zástupkyňa starostu obce Hôrka, za Svetové združenie bývalých politických väzňov (ZBPV) František Bednár, poslanci mestského zastupiteľstva v Poprade, Anna Schlosserová, PaedDr. Anna Ondrušeková, Ing. Milan Baran a Mgr. Igor Wzoš, zástupcovia organizácii politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja a Konfederácie politických väzňov Slovenska, občiansky aktivista, signatár Charty 77, účastník sviečkovej demonštrácie a bývalý redaktor necenzurovaných novín Vladimír Pavlík z Považskej Bystrice v doprovode kandidáta na poslanca MsZ v Považskej Bystrici Jozefa Jaceka, predseda SĽS RNDr. Andrej Trnovec a za miestnu organizáciu KDH-Kežmarok Ing. Lukáš Hotary.
Prečítať celé

Vyhlásenie Svetového združenia bývalých politických väzňov k 50. výročiu okupácie Československa 21. augusta 1968

Po výmene politickej moci v novembri 1989 za zabezpečenie beztrestnosti a prechodu starých štruktúr k moci ekonomickej sa nenašiel ani jeden politik s odvahou neutralitu presadiť. Týmto sme trestuhodne premárnili historickú šancu stať sa mostom medzi západom a východom a Čínou, a ubezpečujeme každého kto neutralitu spochybňuje, že po roku 1989 by do Československa už nikto tanky neposlal. Tam siahajú korene našej dnešnej biedy. Prečítať celé

Bude pietny akt v Poprade verejnou hanbou?

Vážime si svoje dejiny dostatočne? Túto otázku si kladú v Poprade, kde sa pripravujú na pripomenutie 50. výročia vpádu okupačných vojsk na naše územie a smutnú udalosť z 21. augusta 1968, keď bol na popradskom námestí zastrelený mladý, iba devätnásťročný Jozef Bonk z obce Hôrka. Jeho život preťala guľka zo zbrane sovietskeho vojaka. Táto pietna spomienka sa môže skončiť aj hanbou. Na kostolnom múre na Námestí sv. Egídia v Poprade je roky umiestnená pamätná tabuľa, pripomínajúca smrť mladého muža, štrnástich zranených a všetky obete vpádu komunistických armád do vtedajšieho Československa v auguste 1968. Tabuľa je v dobrom stave, to však neplatí o múre pod ňou. Popraskanú stenu nemá kto opraviť. Prečítať celé

Pietna spomienka pri pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989 v Kežmarku 15. 6. 2018

15. júna 2018 sa v Kežmarku uskutočnila pietna spomienka za usmrtených na hraniciach v čase bývalého komunistického režimu. Pred 14 rokmi bol odhalený Pamätník usmrtených na hraniciach v rokoch 1948 -1989 pri ktorom sú pochovaní Ondrej Brejka a Milan Dlubač, ktorí boli usmrtení Československou pohraničnou strážou 7. júla 1980 pri pokuse o útek do Rakúska. Prečítať celé

Dne 1.6.2018 zemřel JUDr. Jiří Šetina, jeden z nejmocnějších mužů devadesátých let. Média stále mlčí…

Z rozhovoru s JUDr. Jiřím Šetinou (1.1.1993): „Vezměme si politickou vůli na začátku roku 1990 a vezměme si signalizující politickou vůli na začátku roku 1993. Vidíme, že je zde již rozdíl a že signalizace spěje k tomu, že na vědomě neobjasněných zločinech, se nedá nic demokratického vybudovat. Prečítať celé

73. VÝROČIE KONCA 2. SV. VOJNY

Pri príležitosti 73. výročia Víťazstva nad fašizmom Veľvyslanectvo Ruskej Federácie pozvalo Svetové združenie bývalých politických väzňov na spomienkovú akcii v Poprade 8. mája na cintoríne pri vojnových hroboch Československých vojakov a vojakov Červenej armády, na ktorej za združenie položili veniec predseda František Bednár a Marek Duda. Prečítať celé

PIETNA SPOMIENKA PRI PAMÄTNÍKU MUČENÝCH A UMUČENÝCH V POPRADE-68. výročie Barbarskej noci

68. výročie likvidácie rehoľných rádov si 12. apríla 2018 pripomenuli kladením vencov na cintoríne v Poprade pri Pamätníku obetiam komunizmu, za účasti primátora mesta Poprad Ing. Jozef švagerka, členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska, Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov a Politickí väzni - Zväzu protikomunistického odboja. Prečítať celé


Druhé ukrižovanie Krista
Veľkonočné zamyslenie

Ježiš Kristus bol ukrižovaný za to, že ako Júdejec, obyvateľ historického územia vtedajšej Júdey, povedal pravdu mocným tohoto sveta Farizejov, saducejov, veľkňazov, mocných pánov zo sanhedrinu, najvyšších sudcov nazval bez rozpakov obielenými hrobmi, ktoré sú biele a čisté na povrchu, zapáchajúce však vo vnútri, prevracal stoly peňazomencov, vtedajších bankárov pred chrámom, kupčíkom prevracal ich šiatre a vzal na nich bič, zahanboval udavačov, meštiackych nafúkancov a snobov. Mohli ho nezabiť?! Museli ho odsúdiť, zhanobiť a popraviť najpotupnejším spôsobom, určeným vzbúreným otrokom, ktorých ani nepovažovali za ľudí. Chceli zločinci pred dejinami urobiť z neho zločinca, a preto ho ukrižovali s lúpežníkmi a vrahmi po boku. Prečítať celé


Trestné oznámenie vo veci založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá nezákonne a protiústavnej zlikvidovala a následne sa zmocnila Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica
Vážený pán Generálny prokurátor, predmetom činnosti nášho združenia je okrem iného aj podpora demokracie, dodržiavanie zásad právneho štátu a základných ľudských práv, medzi ktoré patrí aj právo na prístup k zdravotnej spravodlivosti. V kontexte nedávnej vraždy novinára Jána Kuciaka, v súvislosti s ktorou sa potvrdilo pôsobenie talianskej organizovanej zločineckej skupiny na území Slovenskej republiky, s kontaktmi priamo na vládu Slovenskej republiky, existuje dôvodné podozrenie, že na Slovenku dlhodobo pôsobia aj domáce zločinecké skupiny prepojené s bývalými ale aj súčasnými politikmi, bez ktorých by nebolo možné, aby sa tieto zločinecké skupiny dostávali k lukratívnemu majetku.
  Prečítať celé


Mimoriadna členská schôdza Svetového združenia bývalých politických väzňov
10. marca 2018 sa na Mestskom úrade v Poprade uskutočnila mimoriadna členská schôdza Svetového združenia bývalých politických väzňov (SZBPV). Delegáti zvolili nového predsedu, troch podpredsedov, predsedníctvo, kontrolnú a revíznu komisiu, jednomyseľne schválili zmenu stanov združenia a prijali uznesenie. Podľa nových stanov sa zvyšuje minimálny počet členov predsedníctva, predsedu a podpredsedov už bude voliť predsedníctvo a členská schôdza sa bude konať každé dva roky.
  Prečítať celé


Uctili sme si obete komunistického režimu. Zástupcovia SZBPV František Bednár a Elena Bačkorová si na pozvanie Ústavu pamäti národa uctili v nedeľu 25. februára obete komunistického režimu.
Na pamätníku je medzi umučenými aj meno Popradčana Antona Mačugu, ktorému chce Svetové združenie bývalých politických väzňov odhaliť pamätnú tabuľu.
Prečítať celé

Podle veřejnoprávního rozhlasu náš život změnil až 25. únor 1948. Podle historika Kaplana "nejdůležitějším dnem únorové krize" však bylo pondělí 23.2.1948; kdy nevolené Akční výbory už 'reakcionáře' zbavily pozic a moci, jen z národních výborů vyhodily na 40 000 lidí. Neosvědčilo se spoléhání na 'elity'; 11. 3. 1948 i Národní shromážděníschválilo novou Gottwaldovu vládu a její program, proti nehlasoval nikdo. Referendum, které by umožnilo všem vyjádřit se, a to tajně, právní řád neznal.
Prečítať celé

Podporte činnosť Svetového združenie bývalých politických väzňov v roku 2018 percentami z Vašej zaplatenej dane.
Vážení členovia a sympatizanti Svetového združenia bývalých politických väzňov, vďaka dvom percentám dane sa v roku 2017 uskutočnili viaceré pietne akcie pripomínajúce obdobie neslobody a vydali sme aj knihu bývalého politického väzňa nebohého Juraja Radziwilla Anoškina. V roku 2018 si pripomenieme päťdesiate výročie augustových udalostí z roku 1968. Preto by sme chceli pripraviť dôstojnú pietnu spomienku pri jedinom pamätníku obetiam okupácie na Slovensku so štatistikou obetí v Poprade. Budeme Vám veľmi povďační ak nás podporíte v roku 2018 dvoma percentami z dane. Vyhlasenie Potvrdenie
  Prečítať celé


PÚTNICKÝ ZÁJAZD LICHEŇ V POĽSKU- SANKTUÁRIUM MATKY BOŽEJ LICHEŇSKEJ

Termín púte: 12. - 15. júla 2018 (štvrtok, piatok, sobota, nedeľa)
Organizátorka púte: Mária Tureková, tel. č.: 052/4369010 (Stará Ľubovňa, Hviezdoslavova 7)
Cena zájazdu: 130,- EUR (poplatok zahŕňa cestovné, 3 x ubytovanie, 3 x polpenzia, sprievodca) V cene zájazdu nie je zahrnuté zahraničné, zdravotné poistenie (doporučuje sa ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.)

PROGRAM ZÁJAZDU:

Agent ŠtB Michal Horáček ako kandidát na prezidenta Českej republiky skončil v poradí tretí. Spis ŠtB Michala Horáčka.
Na Slovensku nedávno začal zbierať podpisy na kandidatúru bývalý minister spravodlivosti za HZDS a bývalý predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin. Jeho obeti nebohému pátrovi Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi, ktorému nepovolil odklad trestu zo zdravotných dôvodov a ktorého v roku 1986 odsúdil vo vykonštruovanom procese, sme odhalili v roku 2010 pamätnú tabuľu v Liptovskej Tepličke. Štefan Harabin má z čoho financovať prezidentskú kampaň. V tzv. sporoch na ochranu osobnosti vysúdil sumy o akých sa jeho budúcim voličom môže len snívať.
Šéf Najvyššieho súdu vysúdil od štátu 150-tisíc eur za to, že bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka potvrdil autenticitu prepisu rozhovoru s mafiánom Bakim Sadikim, pričom dodnes verejne vyhlasuje, že poznal len jeho manželku. https://domov.sme.sk/c/7026222/sadiki-harabinovi-volal-prokuratura-to-opat-potvrdila-pred-sudom.html

Vydaním zbierky básni kniežaťa Ing. Juraja Radziwilla - Anoškina Melancholické fragmenty si Svetové združenie bývalých politických väzňov uctilo pamiatku na nebohého člena výboru združenia, ktorý nás náhle opustil 29. apríla 2016 vo veku 85 rokov. Osud mu nedoprial dožiť sa zjednotenia Konfederácie politických väzňov, Zväzu protikomunistického odboja a Svetového združenia bývalých politických väzňov ), o čo sa roky zasadzoval.
Prečítať celé

hlavna stranka