hlavna stranka
MUKL-INDEX stránky nezávislého informačno-politického portálu Svetového združenia bývalých politických väzňov.
Redakčná rada: 
Elena Bačkorová, František Bednár

Stanovisko Svetového združenia bývalých politických väzňov k zmene a doplnení zákona č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku politickým väzňov
Informácia pre členov Svetového združenia bývalých politických väzňov

Pokiaľ ste oprávnenou osobou máte nárok na zvýšenie príplatku k dôchodku. Týka sa to žijúcich politických väzňov, príslušníkov PTP a násilne odvlečených. Ďalej ich manželiek –vdov a detí, ktorých rodič bol popravený, usmrtený alebo zahynul vo väzení alebo pracovnom tábore v bývalom ZSSR a poberajú k dôchodku sirotský príplatok.
  Prečítať celé


Pietna spomienka pri príležitosti výročia odhalenia pamätnej tabule venovanej hokejistovi a účastníkovi boja za národné oslobodenie Antonovi Babonymu

Dvanásteho decembra 2020 sa uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti štvrtého výročia odhalenia pamätnej tabule hokejistovi a účastníkovi boja za národné oslobodenie Antonovi Babonymu na budove Zimného štadióna v Poprade. Kvôli pandémii sa na pietnej spomienke zúčastnila len dcéra Antona Babonyho s manželom a jej sestra Mária Weise. Za Svetové združenie bývalých politických väzňov si položením venca k pamätnej tabuli uctili tohto vzácneho človeka dvaja zástupcovia združenia.
  Prečítať celé


Odhalenie pamätnej tabule, politikovi, povojnovému predsedovi ONV v Poprade a politickému väzňovi Jánovi Bendíkovi

17. novembra 2020 bola pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu odhalená na budove Okresného úradu v Poprade pamätná tabula, politikovi Demokratickej strany, povojnovému predsedovi Okresného národného výboru a politickému väzňovi Jánovi Bendíkovi. Účasť verejnosti bola obmedzená z dôvodu pandémie. Pamätnú tabuľu odhalil syn Jána Bendíka a jeho vnuci. Vence k pamätnej tabuli položili prednosta Okresného úradu, predseda SZBPV, zástupca Ústavu pamäti národa Mgr. Endrödi a Ján Bendík ml. Po zaznení štátnej hymny vystúpil s príhovorom prednosta Okresného úradu v Poprade Dr. Jozef Bednár. Na záver darcom a sponzorom poďakoval predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov František Bednár a syn Jána Bendíka.
  Prečítať celé


Žiadosť Svetového združenia bývalých politických väzňov o doplnenie návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému
 
Prečítať celé


Informačný spravodaj č. 7 Ročník 2020

Informačný spravodaj Svetového združenia bývalých politických väzňov,
Sekcie násilne odvlečených
a Sekcie FCL(príbuzní príslušníkov Francúzskej cudzineckej légie)

Prosba o finančný dar - sponzorstvo pamätnej tabule prvému povojnovému predsedovi ONV v Poprade a politickému väzňovi Jánovi Bendíkovi
Ak niekto prežil život v najťažších časoch 2. svetovej vojny a povojnovom období a zachoval si ľudskosť a čisté svedomie, tak to určite platí o poslancovi za Demokratickú stranu a politikom väzňovi Jánovi Bendíkovi.
  Prečítať celé


Delegácia Svetového združenia bývalých politických väzňov si pri príležitosti 76 výročia SNP položením venca k pamätníku uctila pamiatku tých, ktorí bojovali proti fašizmu a nacizmu za slobodné Československo
Slovenské národné povstanie patrí neodmysliteľne do našej histórie tak ako k nej patrí Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa, bez ohľadu na názory časti verejnosti k týmto dejinným udalostiam.
  Prečítať celé


Stanovisko k odpovedi právneho odboru ministerstva zdravotníctva SR vo veci krádeže najväčšej špecializovanej nemocnice na liečenie TBC a respiračných chorôb v Kvetnici
Z odpovede riaditeľky právneho odboru ministerstva zdravotníctva vyplýva, že krádež špecializovanej nemocnice v Kvetnici prebehla v súlade so zákonom.
  Prečítať celé


Pietna spomienka pri príležitosti 52. výročia okupácie 21. augusta 1968 v Poprade
Svetové združenie bývalých politických väzňov pripravilo v Poprade tak ako každý rok spomienkovú akciu venovanú tragickým udalostiam z 21. augusta 1968. Zúčastnili sa a vence a kvetiny k pamätníku za účasti Čestnej stráže príslušníkov ozbrojených síl SR položili, - minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď, poslanci NR SR a ďalší hostia.   Prečítať celé


KEDY BUDE 21. AUGUST 1968 NA SLOVENSKU PAMÄTNÝM DŇOM?
Vyhlásenie Svetového združenia bývalých politických väzňov k 52. výročiu okupácie 21. augusta 1968

Pamätník v Poprade, odhalený 21. augusta 2002 je na Slovenku stále jediný so štatistikou obetí, aktuálnej v tom čase, a popisom tragických udalostí, ktoré poznamenali osud našej krajiny a jej občanov. Bohužiaľ aj to hovorí o tom ako sa staviame k našej minulosti.    Prečítať celé


V Kežmarku si uctili 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika
Odhaľovanie tabule sa začalo spevom hymny Slovenskej republiky v podaní Slavomíra Kolesára. Následne predniesol svoj príhovor primátor mesta Ján Ferenčák, riaditeľ základnej školy Miroslav Beňko, členka správnej rady Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika Jolana Prochotská a predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov František Bednár. Na stretnutí sa zúčastnili aj členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a štatutári mestských organizácií, ale i viacerí občania mesta.
  Prečítať celé


Milan Rastislav Štefánik milovaný a zatracovaný

Na jeho odkaz nadväzujú konzervatívci, čechoslovakisti, národniari aj matičiari, pri jeho hrobe pravidelne salutovali vo svojich typických uniformách neoľudáci a dnes sa k nemu hlásia priaznivci strany Kotleba ĽSNS. K Štefánikovi sa hlásia skrátka všetci.
  Prečítať celé


Na základe trestného oznámenia Svetového združenia bývalých politických väzňov špecializovaný tím NAKA začal trestné stíhanie vo veci nezákonnej skartácie originálu nahrávky Gorila

Za mlčania a nezáujmu tlačových agentúr a médií, ktoré sme o tom informovali, bola oklamaná celá verejnosť priamo v televíznom spravodajstve a z občanov urobili hlupákov. Bohužiaľ ako jediný na Slovensku sme si preverili rozhodnutia Ústavného súdu SR a po zistení, že žiadny súd nenariadil SIS zničiť originál nahrávky Gorila zakričali, že Cisár je nahý! Prečítať celé


Výzva politických väzňov občanom Slovenska – staňte sa členmi našej sekcie Podpory demokracie a založme spolu stranu, ktorá nezradí!
Európska únia prijala niekoľko rezolúcii odsudzujúcich zločiny komunizmu v bývalých postkomunistických štátoch. Máme dostatok dôkazov preukázať, že zločiny komunizmu, ktoré neboli na Slovensku nikdy riadne vyšetrené, pokračovali v hospodárskej a ekonomickej sfére aj po novembri 1989 za spoluúčasti bývalých príslušníkov a spolupracovníkov ŠtB a KGB, ktorí postupne získali ekonomický a následne aj politický vplyv.
  Prečítať celé


Pietna spomienka pri pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 v Kežmarku

25. júna 2020 sa konala pietna spomienka pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989 na historickom cintoríne v Kežmarku. 7. júla 1980 boli pri pokuse o útek do Rakúska usmrtení Československou pohraničnou strážou Ondrej Brejka a Milan Dlubač, ktorých telesné pozostatky boli v roku 2004 prevezené z Rakúska na Slovensko a sú pochovaní pri tomto pamätníku. Pietna spomienka bola venovaná vyše 400 obetiam bývalého režimu, ktorý legalizoval zabíjanie ľudí pri pokuse o útek cez hranice. Prečítať celé

Predsedníctvo Svetového združenia bývalých politických väzňov potvrdilo vo funkcii predsedu Františka Bednára a prijalo uznesenie a potrebe zjednotenia a rozšírenia členskej základne
Prijatým uznesením sa podľa stanov združenia členom môže stať každý občan, ktorý podporuje demokraciu a je odporcom neonacismu, neostalinizmu a komunizmu.
  Prečítať celé


Dokedy bude Generálna prokuratúra SR zakrývať zločiny komunizmu?

Vaše podanie sme v časti týkajúcej sa žiadosti o odblokovanie spisu odstúpili na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. Informácie o zablokovaní spisu vo veci smrti Coufala na podnet finančnej skupiny Penta prostredníctvom Mariána Kočnera cez vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku sme postúpili na Národnú kriminálnu agentúre Prezídia policajného zboru k prípadu Mariána Kočnera. Prečítať celé

Odpoveď Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky- podmienkou pre udelenie milosti pre youtubera Rudolfa Vaského je právoplatné odsúdenie
Väznenie Rudolfa Vaského by bolo sotva predstaviteľné v čase tzv. "Pražskej jari" a "Socializmu s ľudskou tvárou" Alexandra Dubčeka, kedy by bezpečnostné zložky štátu určené na odhaľovanie závažnej trestnej činnosti vec odstúpili ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.
  Prečítať celé


Podporte činnosť Svetového združenie bývalých politických väzňov v roku 2020 dvoma percentami z Vašej zaplatenej dane
Žiaľ aj aj po vyše 30 rokoch od pádu komunizmu je situácia občianskych združení zastupujúcich politických väzňov a obete komunizmu nepriaznivá a podpora zo strany štátu je len predstieraná. Tak ako aj za bývalého režimu súčasťou vládnej politiky sa stal len Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) a politickí väzni sú postupne odsúvaní do úzadia. Potvrdzuje to výška dotácie, ktorá je pre tri združenia politických väzňov 2x nižšia. Z toho naše združenie nedostáva ani 2 percentá zo sumy, ktorú každý rok dostáva SZPB. Vyhlasenie Potvrdenie
  Prečítať celé


Pred desiatimi rokmi zomrel vo veku nedožitých 58 rokov bývalý politický väzeň Anton Halko

Pred desiatimi rokmi 16. mája 2010 zomrel bývalý politický väzeň a člen Svetového združenia bývalých politických väzňov Anton Halko. Následky leopoldovského väzenia poznačili jeho zdravie. Zatiaľ čo bývalí príslušníci ŠtB, VKR a bachari, ktorí mu zničili život si užívajú svoje výsluhové dôchodky, on sa nedožil ani 58 rokov. Prečítať celé

Spomienka na 70. výročie Barbarskej noci v Poprade

Obete smutného výročia likvidácie kláštorov a reholí v Československu si uctilo Svetové združenie bývalých politických väzňov položením venca k Pamätníku mučených a umučených v rokoch totality na cintoríne v Poprade -Veľkej. Symbolická pietna spomienka sa uskutočnila kvôli súčasnej pandémii po prvý krát bez účasti členov združenia a verejnosti. Ani v tomto pre nás ťažkom období nezabúdame na obete komunizmu.  Prečítať celé

Svedectvo bývalého príslušníka PTP Ondreja Bartka
Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. (Ježiš Kristus)
Mesačník Konfederácie politických väzňov Slovenska „Naše svedectvo“ v druhom tohtoročnom čísle uverejnil výzvu politickým väzňom, ktorí boli v Jáchymove s Antonom Srholcom a požiadal ich, aby svoje spomienky oznámili ústrediu KPVS. Jedným z ešte mála žijúcich, ktorí sa stretli s Antonom Srholcom je aj bývalý príslušník PTP Ondrej Bartko z Kežmarku, ktorý súhlasil s uverejnením svojho svedectva na našej webovej stránke a jeho zaslaním našej partnerskej organizácii KPVS.   Prečítať celé

Budú sa na Slovensku aj naďalej zakrývať zločiny komunizmu?
Sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa OR PZ Bratislava 1 
Máme za to, že Generálna prokuratúra, nepostupovala v súlade so zákonom, čo potvrdzuje skutočnosť, že sa nevyjadrila k zásadnej otázke, ktorou je odblokovanie spisu kauzy P. Coufala, a tendenčne a účelovo vec odstúpila Krajskej prokuratúre, pričom v danom prípade, nakoľko sa jednalo o bývalého generálneho prokurátora mal vo veci konať Úrad špeciálnej prokuratúry a NAKA. Z tohto dôvodu vec nemala byť postúpená OV OKP OR PZ Bratislava 1, ktoré nebolo príslušne o veci rozhodovať.  Prečítať celé

Informácia pre ministra zdravotníctva o životy a zdravie ohrozujúcej situácii v podtatranskom regióne po zrušení infekčného oddelenia v Poprade a krádeži najväčšej Špecializovanej nemocnice na liečenie TBC a respiračných chorôb v Kvetnici
Súčasná situácia ohrozenia koronavírusom, kedy v celom podtatranskom regióne po zrušení infekčného oddelenia v nemocnici v Poprade a likvidácii Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica musia prevážať nakazených do Prešova a Ružomberka, potvrdila opodstatnenosť nášho trestného oznámenia.
  Prečítať celé


Návrh Svetového združenia bývalých politických väzňov na prekonanie ekonomických dopadov na občanov v dôsledku pandémie koronavírusom
Vážený pán Predseda vlády Slovenskej republiky, Vaše prvé kroky budú zákonite predurčovať a rozhodovať aj o tom či a do akej miery budete úspešný a či sa Vám podarí nastaviť a udržať ďalšie smerovanie Slovenska aj po ďalších voľbách.
  Prečítať celé


Pietna spomienka na obete komunizmu pri pamätníku na Jakubovom námestí v Bratislave
Úctu nespravodlivo väzneným, prenasledovaným, odvlečeným do gulagov či zadržiavaným v táboroch nútenej práce vzdali zástupcovia politických väzňov, Ústavu pamäti národa, metskej časti Bratislava-Staré Mesto i verejnosti. Urobili tak v deň 72. výročia komunistického prevratu, ktorý bol začiatkom prenasledovania mnohých nevinných ľudí.
  Prečítať celé


Oznámenie o obnovení bezplatnej prepravy v MHD Košice od 1. 3. 2020
Oznamujeme naším členom ako aj oprávneným osobám, že pán primátor mesta Košice a poslanci mestského zastupiteľstva akceptovali našu žiadosť o obnovenie bezplatnej prepravy pre obete komunizmu zo dňa 2. januára 2020. Od 1. marca 2020 sa mení dodatkom Tarifa DPMK, a obnovuje sa bezplatná preprava pre členov občianskych združení zastupujúcich bývalých politických väzňov a účastníkov protifašistického odboja, ktorí majú trvalé bydlisko v Košiciach.
  Prečítať celé


Ján BENDÍK,- politik, úradník, poslanec, politický väzeň
Pohnutý život bývalého poslanca národnej rady, predsedu ONV v Poprade, funkcionára Demokratickej strany a politického väzňa Ján Bendíka a jeho rodiny.
Svetové združenie bývalých politických väzňov v roku 2020 pripravuje odhalenie pamätnej tabule jednej zo zabudnutých obetí komunistického režimu Jánovi Bendíkovi.
  Prečítať celé


Vo veku 87 rokov zomrel bývalý príslušník PTP a okresný prokurátor v Žiline JUDr. Vladimír Kolník, jeden z mála čestných a nekomunistických prokurátorov po novembri 1989
JUDr. Vladimír Kolník, bol hlboko veriacim človekom s mimoriadnym zmyslom pre spravodlivosť a pravdu, kvôli čomu sa stal tŕňom v oku mnohých, ktorých vyniesla k moci a majetkom transformácia politického systému po novembri 1989.
Posledná rozlúčka sa uskutočnila 27.1.2020 v rímskokatolíckom kostole so svätou omšou v Považskej Bystrici.
  Prečítať celé


Žiadosť o pomoc pri zabránení hroziacej samovraždy člena Svetového združenia bývalých politických väzňov Vladimíra Pavlíka
Vaša Excelencia, na základe poskytnutých informácii osobou blízkou nášmu členovi pánovi Vladimírovi Pavlíkovi sme si dovolili Vás požiadať o pomoc pri zabránení jeho hroziacej demonštratívnej samovraždy, ktorú chce údajne spáchať na protest proti súdnej exekúcii, ktorej dôvodom neboli žiadne dlhy ale výlučne len jeho aktivity pri ktorých ako bývalý novinár vo verejnom záujme publikoval na internete články o podozrení z trestnej činnosti a svoje kritické názory na spoločenský vývoj po 17. novembri 1989.
  Prečítať celé


Od 1. januára si polepšia aj bývalí politickí väzni
Aj po 30 rokoch od pádu bývalého režimu štát zmierňuje niektoré krivdy, ktoré napáchal na občanoch totalitný komunistický systém. Od 1. januára 2020 si polepší ďalšia kategória dôchodcov – bývalí politickí väzni protikomunistického odboja. Vďaka novele zákona 274/2007, ktorú na návrh poslancov SNS schválil parlament v júni 2019 sa zvyšuje mesačný príplatok k dôchodku účastníka III. odboja približne o sto percent. Vdova má nárok na 60% z tejto sumy a sirota 40 percent.
  Prečítať celé


hlavna stranka