hlavna stranka

Pietna spomienka pri príležitosti výročia odhalenia pamätnej tabule venovanej hokejistovi a účastníkovi boja za národné oslobodenie Antonovi Babonymu

Anton Babony -zabudnutý hrdina
http://www.szcpv.org/16/hrdina.html

Zdieľaj  | 
Dvanásteho decembra 2020 sa uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti štvrtého výročia odhalenia pamätnej tabule hokejistovi a účastníkovi boja za národné oslobodenie Antonovi Babonymu na budove Zimného štadióna v Poprade. Kvôli pandémii sa na pietnej spomienke zúčastnila len dcéra Antona Babonyho s manželom a jej sestra Mária Weise. Za Svetové združenie bývalých politických väzňov si položením venca k pamätnej tabuli uctili tohto vzácneho človeka dvaja zástupcovia združenia. Priali by sme si, aby sa osobnostiam, ktoré sa podieľali na našej ceste ku slobode, či už v boji proti fašizmu alebo komunizmu, dostalo náležitej podpory zo strany štátu a mesta. Návrh združenia, aby sa podľa Antona Banonyho pomenoval štadión však zatiaľ ostal v zabudnutí. Veríme, že aj týmto krokom prispejeme k ucteniu si pamiatky vzácneho človeka a prispejeme k zachovaniu historickej pamäte pre našu mládež.hlavna stranka