hlavna stranka

Oznámenie o obnovení bezplatnej prepravy v MHD Košice od 1. 3. 2020


Zdieľať  | 

Oznamujeme naším členom ako aj oprávneným osobám, že  pán primátor mesta Košice a poslanci mestského zastupiteľstva akceptovali našu žiadosť o obnovenie bezplatnej prepravy pre obete komunizmu zo dňa 2. januára 2020.  Od 1. marca 2020 sa mení dodatkom Tarifa DPMK, a obnovuje sa bezplatná preprava  pre členov občianskych združení  zastupujúcich bývalých politických väzňov a účastníkov protifašistického odboja, ktorí majú trvalé bydlisko v Košiciach.

Touto cestou vyslovujeme vedeniu mesta Košice a poslancom poďakovanie za ústretový prístup.

                                               Svetové združenie bývalých politických väzňov

 hlavna stranka