hlavna stranka

Stanovisko k odpovedi právneho odboru ministerstva zdravotníctva SR vo veci krádeže najväčšej špecializovanej nemocnice na liečenie TBC a respiračných chorôb v Kvetnici


Zdieľať  | 
SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV

IČO: 37796542   DIČ:  2021593816                                                                                                                 
Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org

Vážený pán
Minister zdravotníctva Slovenskej republiky
MUDr. Marek Krajčí
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

minister@health.gov.sk

29. 8. 2020

Vážený pán Minister,  listom  zo dňa 24. 3. 2020, sme Vás  na podnet viacerých občanov, ktorí po voľbách očakávali, že jednou z priorít novej vlády bude  podľa programového vyhlásenia  aj obnova dôvery v právny štát informovali,  v súvislosti so súčasnou  pandémiou, o kauze  podvodnej  likvidácie najväčšej nemocnie na liečbu infekčných respiračných chorôb v Kvetnici pri Poprade v dôsledku čoho  v podtatranskom regióne po zrušení infekčného oddelenia v nemocnici v Poprade a nemocnice na liečbu  infekčných pľúcnych chorôb  v Kvetnici musia prevážať pacientov z infekčným ochorením  do Prešova a Ružomberka.  K nášmu listu  sa pripojila aj zástupkyňa Občianskej iniciatívy za udržateľný rozvoj územia Poprad-Kvetnica BA. Zuzana  Tökölyová, ktorá podpísala Doplnenie k informácií o životy a zdravie ohrozujúcej situácii v podtatranskom regióne po zrušení  infekčného oddelenia v Poprade a krádeži najväčšej Špecializovanej nemocnice na liečenie TBC a respiračných chorôb v Kvetnici zo dňa 24. 3. 2020, v ktorom sme Vás informovali o nových skutočnostiach k tomuto prípadu.

V uvedených listoch sme Vás informovali, že   trestné oznámenie vo veci založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá nezákonne a protiústavnej zlikvidovala a následne sa zmocnila Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica, podané priamo generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi neprešetroval Úrad špeciálnej prokuratúry, ale bolo účelovo podstúpené KR PZ v Prešove, aby bolo následne odmietnuté. Dôvodom bola  skutočnosť, že ide o  kauzu Smeru-SD a SNS, ktorej hlavným aktérom bol minister zdravotníctva MUDr. Ivan Valentovič a ďalšie  osoby s ekonomickým vplyvom, prepojené s ľuďmi  spájanými s organizovaným zločinom.
Odmietnutie trestného oznámenia ako sa dalo očakávať len potvrdilo, že  pokiaľ   políciu a prokuratúru ovládal SMER-SD, nemohol  existovať predpoklad zákonného vyšetrenie tejto kauzy.
S poľutovaním sme nútení konštatovať, že situácia sa nezmenila ani po voľbách vo februári 2020 čo potvrdzuje odpoveď riaditeľky právneho odboru ministerstva zdravotníctva JUDr. Márie Khuriovej č. S08750-2020-ONAPP-5, podpísaná v zastúpení pracovníčkou právneho odboru,  ktorú sme obdržali po takmer piatich mesiacoch z ktorej vyplýva, že krádež špecializovanej nemocnice v Kvetnici prebehla v súlade so zákonom.

Odpoveď právneho odboru je len opisom  nám dávno známych skutočností a účelových konštatovaní z uznesení polície a odpovede ministerstva zdravotníctva Ficovej vlády.  Nie je pravdou, ako sa uvádza v odpovedi právneho odboru ministerstva zdravotníctva, že sme podali trestné oznámenie Krajskému riaditeľstvu policajného zboru v Prešove.   Trestné oznámenie bolo podané priamo generálnemu prokurátorovi Jaroslavovi Čižnárovi,  ktorý ho účelovo postúpil  KR PZ v Prešove, ktoré ho odmietlo v  duchu  „kradlo a podvádzalo sa v súlade so zákonom“ a ktoré  od zmeny politickej situácie v novembri 1989 za asistencie prokuratúry umožňovalo legalizáciu bývalého štátneho majetku, medzi ktorý patrila aj najväčšia nemocnica na liečbu TBC v bývalom Československu.

Opakovane upozorňujeme kompetentných, že tento postup nesie znaky nadržiavania a podozrenia z marenia vyšetrovania, nakoľko  KR PZ Prešov po viacerých podaniach, ktoré boli v minulosti odmietnuté a po medializovaní prepojenia bývalých najvyšších funkcionárov polície s osobami spájanými s organizovaným zločinom, nie je zárukou dôveryhodnosti a vyšetrovanie bez zasahovania do nezávislosti OČTK, ako potvrdzuje článok týždenníka Plus  7 dní s názvom Ježko: Muž prepojený na podtatranské podsvetie ktorého si vraj najvyššie postavený kriminalista v Prešovskom samosprávnom kraji vybral dokonca za svedka na svojej nedávnej svadbe.
Škodná v polícii: Šéf krajskej kriminálky z Prešova je čerstvý ženáč, na svadbe hostil aj človeka spájaného s podtatranským podsvetím
https://plus7dni.pluska.sk/kauzy/skodna-policii-sef-krajskej-kriminalky-presova-je-cerstvy-zenac-svadbe-hostil-aj-cloveka-spajaneho-podtatranskym-podsvetim

            Nakoľko nezisková organizácia porušuje zákon tým, že 12 mesiacov neposkytuje služby na ktoré bola zriadená požiadali sme, aby ministerstvo zdravotníctva podniklo kroky o obnoveniu činnosti nemocnice podaním návrhu súdu na vydanie neodkladného opatrenia, ktorým by súd do právoplatného rozhodnutia  vo veci prikázal, aby o využití objektu bývalej Špecializovanej nemocnice v Kvetnici  rozhodlo ministerstvo  zdravotníctva.

Právny odbor ministerstva zdravotníctva sa k tejto požiadavke odvoláva na stanovisko bývalého ministra zdravotníctva Druckera z roku 2017 a jediným jeho krokom bolo požiadanie Okresného úradu v Prešove  o poskytnutie informácie, či  ako registrový úrad má evidenciu  o tom, že nezisková organizácia Blumental - Ústav sociálnej, komunitnej a zdravotnej starostlivosti  n. o. plní svoj účel a poskytuje  všeobecne prospešné služby na ktoré bola zriadená.

Právny odbor ministerstva zdravotníctva po obdržaní  listu  Okresného úradu Prešov zo dňa 29. 4. 2020 v ktorom sa uvádza, že Okresný úrad Prešov nedisponuje  informáciami o plnení a poskytovaní všeobecne prospešného účelu, keďže výročná správa za kalendárny rok 2019 ešte nebola v registri  účtovných uzávierok neziskovou organizáciou uložená, k tejto skutočnosti nezaujal žiadne stanovisko čím sa zrejme stotožnil s tým, že je úplne v poriadku a v súlade so zákonom, ak objekt bývalej Špecializovanej nemocnice chátra od roku 2008 a po účelovom a špekulatívnom zriadení neziskovej organizácie Blumental dňa 30. 5. 2019 nemocnica opäť chátra už vyše 12 mesiacov.

Suchopárna odpoveď právneho odboru ministerstva zdravotníctva  potvrdila, že  na Slovensku je úplne bežné na rozdiel od civilizovaných krajín EÚ s fungujúcimi princípmi právneho štátu, ak sa najznámejšia Špecializovaná nemocnica na liečbu TBC postavená v roku 1920, ktorá  prežila  2. sv. vojnu a všetky politické režimy, ale neprežila nomenklatúrno-eštebacko-komunisticko-mafiánsky  kapitalizmus aký vznikol po novembri 1989, dostala sa do rúk špekulantov a osôb spájaných s organizovaným zločinom.

Víťazmi  sú opäť tí, ktorí majú peniaze a vplyv. Porazenými v tomto prípade však ostali obyčajní ľudia a bývalí pacienti  s TBC, ktorí museli opustiť  nemocnicu  len kvôli  chamtivosti a bezohľadnosti ponovembrových zbohatlíkov.
Ignorácia  a ľahostajnosť každého ku krádeži  nemocnice v Kvetnici je súčasne aj ignoranciou  elementárnej ľudskosti  na ktorej stojí kresťanstvo a v konečnom dôsledku aj samotných ideálov novembra 1989. 

Prílohy:
1.  List ministrovi zdravotníctva zo dňa 24. 3. 2020
2.  Odpoveď MZ SR zo dňa 18. 8. 2020

S úctou

František Bednár
predseda SZBPV


https://youtu.be/PhxZGWLbJbs


https://www.youtube.com/watch?v=aBQfIsM0XCshlavna stranka