hlavna stranka
MUKL-INDEX stránky nezávislého informačno-politického portálu Svetového združenia bývalých československých politických väzňov.
Redakčná rada: 
Elena Bačkorová-SR, František Bednár-SR

V bratislavskej MHD budú cestovať zadarmo darcovia krvi aj účastníci protifašistického a protikomunistického odboja spolu s ich rodinnými príslušníkmi v priamej línii

"Politickí väzni a bojovníci proti fašizmu mali v minulosti v MHD voľný lístok. Je ich iba hŕstka, do 500, zvyšní už dosiahli vek 70 rokov, kedy majú tak či tak voľný lístok," uviedol vo štvrtok námestník primátora Ján Budaj (Zmena zdola-DÚ), ktorý s návrhom na bezplatné cestovanie pre týchto ľudí prišiel. Platiť nebudú ani ich rodinní príslušníci v priamej línii.
Prečítať celé


Prejednávane žaloby popradského primátora Danka na Okresnom súde v Poprade

Dňa 16. decembra 2013 o 9.30 hod. samosudca Okresného súdu v Poprade JUDr. M. Radačovský prejednával žalobu Ing. Antona Danka na ochranu osobnosti. Žalovaní František Bednár a Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov sa majú ospravedlniť a zaplatiť nemajetkovú ujmu 33 000 eur.
Prečítať celé


·  Slobodný vysielač-Téma
·  04.12.2013 | prevziať | vypočuť
Témou relácie sú knižné svedectvá už nebohých politických väzňov, ale aj pohľady na prepojenie eštébákov s porevolučnou mocou. Hosť - predseda Svetového združenia bývalých československých politických väzňov František Bednár. ...pripravil Peter MilerKežmarská televízia -Dokumentárny film "Zamatoví teroristi"

Kežmarský magazín č. 395
Prehrať videoPrednáška o sovietských koncentračných táboroch na gymnáziu

25. novembra 2013 sa na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi - Javorová 16, uskutočnila prednáška študentom o sovietských pracovných táboroch Gulag. Študentom prednášali, predseda SZČPV František. Bednár a podpredsedníčka SZČPV Elena Bačkorová. Súčasťou prednášky bola aj prezentácia kníh s touto tématikou. Ďakujeme touto cestou pedagógom gymnázia za pozvanie a milé privítanie.


17. november údajne znamenal pád komunistov...Realita?
Kam v 89-tom padli komunisti?

Väčšina médií informuje o udalostiach z roku 1989 ako o páde komunistov, ktorý si vybojovali ľudia. Stačí aby ste čo i len naznačili, že to nie je až taká pravda, prípade nedajbože poukázali na nejaké príklady, že ten pád bol až priveľmi zaujímavý a už ste konšpirátor, zneucťujete slávnostnú udalosť a neviem čo všetko... Prečítať celé


DOPLNENÉ ÚDAJE O SPOLUPRACOVNÍKOCH ŠtB

Slovenská republika 12. časť

Česká republika 12. časťVeľká novembrová
Týždenník Život
Vydanie: 46/2013

"17. november sa stal najlepším obchodom, aký komunisti urobili po februári 1948" Prečítať celé


17. November 1989 – mýty, fakty a realita
Na úvod, ohľadom udalostí okolo 17. Novembra 1989, hlavne pre všetkých tých tzv. hrdinov a revolucionárov, ktorí s obľubou rozprávajú ako porazili či spolupodieľali sa na porážke komunizmu v bývalej Československej socialistickej republike platí jedna veta, ktorá sa nedá spochybniť. V žiadnom štáte sa ešte zmena politického systému nerobila na náhodu Prečítať celéSvetové združenie bývalých čsl. politických väzňov podporuje predsedu Správnej rady ÚPN a vyzýva ku konštruktívnemu dialógu

So znepokojením sledujeme situáciu aká vznikla v Ústave pamäti národa po zrušení účelovej a špekulatívnej pracovnej zmluvy  bývalého predsedu Správnej rady Ivana Petranského 15. októbra  2013. Ústav pamäti národa je nepochybne z medzinárodného hľadiska a postavenia Slovenskej republiky, ktorá sa po novembri 1989 pridružila so spoločenstva demokratických krajín Európy inštitúciou, ktorej význam nemožno spochybňovať.
Prečítať celéOdpoveď primátora Bratislavy na žiadosť o zachovanie bezplatného cestovného v MHD pre obete komunizmu
Nuž na Slovensku stále platí, že sýty hladnému neverí a ako nebude zo psa baranina, rovnako nebude z bývalého komunistu „sociálne cítiaci demokrat“. Pri jeho platových pomeroch jeho rodina určite nemá problém s cestovným v MHD v Bratislave. Takže Košice ostávajú už posledným mestom na Slovensku, ktoré nezrušilo zvýhodnenia v MHD pre obete komunizmu. Prečítať celé


Jan Urban: Mýtus o mnichovské zradě spojenců je lží
(Kto nás zradil v novembri 1989?)
Dnes - po pětasedmdesáti letech - už bychom to měli být schopni nazvat mnichovskou lží. Západní vlády totiž mohly zradit Československo, ale jenom československý prezident, vláda a parlament mohli zradit, a zradili, vlast a demokracii.  Prečítať celéSlová FM - Rádio FM 2.10.2013 Celá relácia
Zostrih relácie Slová FM: Režisér Peter Kerekes a František Bednár nielen o filme"Zamatoví teroristi" ale aj o Zamatovom podvode a najlepšom obchode aký komunisti urobili po februári 1948.mp3

Zamatoví teroristi: Do kín prichádza dokument o troch bojovníkoch proti komunizmu

Plus 7 dní
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/ludia/zamatovi-teroristi-do-kin-prichadza-dokument-troch-bojovnikoch-proti-komunizmu.htmlSZČPV vydalo knihu Antona Halka Cesta za slobodou 17,5 roka v leopoldovskom väzení
Táto kniha vyšla so značným oneskorením. Hoci bola pripravená na vydanie už v roku 2006, jej vydania sa už autor nedožil. Zatiaľ čo prisluhovači komunistického režimu, ako prokurátor Anton Rašla, ktorý poslal okrem iných na smrť aj trenčianskych študentov Tesára, Púčika a Tunegu, alebo posledný šéf Štátnej bezpečnosti Alojz Lorenc po novembri 1989 za patričnej publicity vydávali svoje pamäti, o svedectvo obyčajného vojaka, ktorého režim obetoval v rámci tzv. generálnej prevencie na zastrašenie mlčiacej väčšiny a zničil mu život, nikto na Slovensku neprejavil záujem.  Objednávka knihyVyhlásenie signatárov Občianskeho tribunálu

Návrh na prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizáciu Zákona o preukazovaní pôvodu majetku č. 101/2010 Z. z
Signatári návrhu na založenie Občianskeho tribunálu, ktorý by pripravil verejnú žalobu na ponovembrových politikov za vlastizradu, zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny reagujeme na nedávne Vyhlásenie slobodných občanov a na internete poslankyňou Národnej rady SR Mgr. Helenou Mezenskou prezentované video “Vezmite si všetko to čo ste nakradli a zmiznite” vychádzajúce z vyhlásenia uverejneného v Slobodnom vysielači  Prečítať celé
Petičný hárok


Cestami rudého zla-Svedectvo MUDr. Jaroslava Lhotku
Medzi kolaborantmi nacizmu a komunizmu nie je rozdiel
94-102. KSČ byla založena k rozkladu národa v roce 1918
 Prečítať celé


Podporte SZČPV a jeho predsedu
Žiadosť o zastupovanie v súdnom konaní odoslaná poslankyni NR SR Mgr. Helene Mezenskej 

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov sa obracia na všetkých ľudí dobrej vôle, ktorým ide o spravodlivosť so žiadosťou o pomoc pre predsedu združenia Františka Bednára, ktorého chce popradský primátor Ing. Anton Danko finančne zničiť aj s celou rodinou tým, že mu má vyplatiť súdom žiadanú sumu 33 000 eur. Rovnako chcel týmto spôsobom ekonomicky zlikvidovať aj občianske združenie od ktorého žiadal tatiež vyplatenie sumy 33 000 eur za to, že ho František Bednár vyzval k abdikácii z funkcie pre uvedenie jeho mena v kauze Gorila a neprimeraný nárast majetku v počas výkonu verejnej funkcie.
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov touto cestou vyslovuje poďakovanie občanskemu aktivistovi pánovi Ing. Imrichovi Bodymu za prijatie splnomocnenia na zastupovanie združenia vo veci žaloby podanej osobou Ing.Anton Danko (primátor Popradu) na Okresnom súde v Poprade pod sp.zn. 7C/452/2012 . Pán Ing. Body uviedol, že zastupovanie združenia považuje za vec verejného záujmu.
 Prečítať celéKomu vadila účasť španielskeho veľvyslanca a poslankyne Mezenskej na pietnej spomienke v Poprade?

Napriek tomu, že sme vopred informovali elektronickou poštou o potvrdení účastí týchto hostí, tlačové agentúry TASR a SITA, TV TA3, ktorých zástupcovia boli dokonca prítomní na spomienkovej akcii, vo svojich mediálnych výstupoch neuviedli informáciu o účasti J. E. veľvyslanca Španielskeho kráľovstvá, ktorý osobne položil veniec k pamätníku a rovnako sa im nehodila účasť poslankyne NR SR pani Heleny Mezenskej, ktorá tiež položila kyticu kvetov obetiam okupácie 21. augusta 1968. Jediný kto o účasti týchto hostí informoval bol týždenník Podtatranský kuriér.  Prečítať celéPietna spomienka v Poprade pri príležitosti 45. výročia okupácie 21. augusta 1968

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov pripravilo pri príležitosti 45. výročia okupácie Československa pietnu spomienku pri Pamätníku obetiam okupácie v Poprade. Pozvanie na pietnu spomienku prijali a zúčastnili sa: J. E. Veľvyslanec Španielskeho kráľovstva Félix Valdés, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa - PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, poslankyňa NR SR Mgr. Helena Mezenská, predseda Občianskeho združenia Pre mesto Ing. Ondrej Kavka, člen predsedníctva združenia JUDr. Jozef Hrobák a zástupcovia partnerských organizácii politických väzňov KPVS a PV ZPKO  Prečítať celéPosledné zbohom čestnému predsedovi Sekcie násilne odvlečených - SZČPV Jánovi Košútovi

Dňa 19. júla 2013 vo veku nedožitých 87 rokov zomrel v Bratislave po ťažkej chorobe jeden z posledných žijúcich pamätníkov stalinských gulagov a čestný predseda Sekcie násilne odvlečených Svetového združenia bývalých československých politických väzňov Ján Košút. S Jánom Košútom sme sa rozlúčili 25. júla 2013, v Bratislave v Kostole kráľovnej rodiny na Teplickej ulici, kde bola celebrovaná zádušná sv. omša za zosnulého. Ján Košút bol pochovaný na Martinskom cintoríne v Bratislave.

 Prečítať celéPietna spomienka pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989 v Kežmarku
 
12. júla 2013 si Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov spoločne s príbuznými obetí usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 uctili ich pamiatku na historickom cintoríne v Kežamrku, pri pamätníku venovanom vyše 400 obetiam na bývalých československých hraniciach.                    

 Prečítať celéCena federácie filmových kritikov-FEDEORA pre film Zamatoví teroristi

Sametoví teroristé / Zamatoví teroristi Režie: Ivan Ostrochovský, Pavol Pekarčík, Peter Kerekes Slovenská republika, Česká republika, Chorvatsko, 2013

VELVET TERRORISTS AWARDED IN KARLOWY VARY http://www.fedeora.eu/

The Fedeora jury at 48th Karlowy Vary International Film Festival (held 28 June – 6 July 2013) composed of James Evans (UK), Michael Ranze (Germany) and Tonci Valentic (Croatia) decided that the best film in the East of the West section is Velvet Terrorists (Zamatovi teroristi) directed by Ivan Ostrochovsky, Pavol Pekarcik and Peter Kerekes. In motivation jury stated that the award is given "For the innovative approach on communist past with humorous look and inventive balance between staged scenes and documentarism".
Prečítať celé


Cyril Bystrík Janík
Ordo Fratrum Minorum
Pietna spomienka v Liptovskej Tepličke 

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov  si za účasti starostu obce Mgr. Slavomíra Kopáča, správcu farnosti Mgr. Pavla Kadučáka  a občanov  Liptovskej Tepličky po sv. omši  7. júla 2013 pripomenulo tretie výročie odhalenia pamätnej tabule pátrovi Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi OFM, ktorý zomrel vo veku 46 rokov na následky nespravodlivého odsúdenia v roku 1986 za Štátnou bezpečnosťou vykonštruované obvinenie v rámci proticirkevnej akcie „Vír“. Pietnu spomienku doprevádzal tak ako každý rok folklórny súbor z Liptovskej Tepličky. Prečítať celé


10 nejčastějších lží o komunistech a socialismu

Keď sme štrngali kľúčmi na námestiach, tak sme v dobrej viere dúfali, že čo bolo zlé, tak sa odstráni a dobré sa upevní! Len sme netušili, že noví mocipáni to urobia práve naopak: všetko dobré odstránili a zlé ešte vylepšili (vo svoj prospech). Tak sme odučili ľudí poctivo pracovať a vzorom pre megarozkrádanie sú práve tí, ktorí by mali dozerať na spravodlivosť. Socialistické úplatkárstvo povýšili na škandalóznu korupciu. Je určite čo porovnávať, ale "Škoda mlčať"....
Prečítať celé


List Veľvyslanca Poľskej republiky - Otvorený list RNDr. Karolovi Ondriašovi, DrSc
Informačná vojna - Slobodný vysielač 24.5.2013
Téma: Sociálne istoty a zločiny komunizmu vs Prísľuby istôt a zločiny totalitárnej "demokracie". Hostia: Karol Ondriáš, František Bednár a Marián Kohn.
- Masakra v katynskom lese bola Goebbelsová propaganda
- Prepadnutie Poľska a Finska - Stalinová genialita
- Pol Pot nemá nič spoločné s genocidou v Kambodži Rozhovor komunistu s politickým väzňom (video)

25. výročie smrti Pavla Wonku- obete komunistického teroru

Vzpomínka na Pavla Wonku
http://www.svedomi.cz/images/wonka_p_201304.jpg

Justičná vražda Pavla Wonka


Zločiny komunizmu podľa Komunistickej strany Slovenska neexistovali!
Informačná vojna - Slobodný vysielač

Ako to teda bolo v "socializme"? Hostia v štúdiu: Karol Ondriáš a Július Kubík. Hosť na telefóne: František Bednár
Karol Ondriáš, - Komunistický zázrak, hladomor na Ukrajine je výmysel
Július Kubík, - Privatizácia a rozdelenie Československa
František Bednár, - Zločinci z presvedčenia

Vypočuť celé Informačná vojna 13.3.2013, Informačná vojna 19.4.2013,


Kauza "Popradská gorila" v Žurnále Rádia Regina -18. apríl 2013

Lipšic: Akcia Gorila skutočne existovala, spis úmyselne skartovali Akcia Gorila skutočne existovala, išlo o legitímnu a legálnu akciu Slovenskej informačnej služby (SIS).


63. výročie barbarskej noci

63. výročie likvidácie rehoľných rádov si 12. apríla 2013 pripomenuli na cintoríne v Poprade pri Pamätníku obetiam komunizmu, členovia Konfederácie politických väzňov, Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov a Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja.
Prečítať celé


Poďakovanie Apoštolského nuncia Mons. Maria Giordana

Prečítať celé


Primátor Danko žalobou žiada ospravedlnenie – Bednár navrhuje zmier a verejnú diskusiu

Po tom, čo 10.9.2012 Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV) na základe viacerých medializovaných káuz a na internete uverejnených informácií, súvisiacich s majetkom popradského primátora, vyzvalo Ing. Antona Danka na odstúpenie a následne 11.9.2012 spustilo petíciu o referende za jeho odvolanie, popradský primátor 27. októbra 2012 pre agentúru SITA uviedol, že na predsedu SZČPV Františka Bednára, podal na polícii v Poprade trestné oznámenie za ohováranie a na popradskom súde aj žalobu na ochranu osobnosti.
Prečítať celé


Štěchovický archiv

Jaro roku 1945. Druhá světová válka v Evropě se blíží ke konci a německé okupační úřady Protektorátu Čechy a Morava jsou si této skutečnosti plně vědomy. 15. dubna, ve 3 hodiny ráno, vyjíždí z Prahy směrem na jih kolona nákladních vozů 1. roty elitních ženistů SS-divize Das Reich. Na korbě jednoho z nich, na zapečetěných bednách, sedí mezi svými vojáky velitel 2. čety SS-Scharführer Günther Achsenbach. Poslání a cíl výpravy která mizí v ranní temnotě jsou přísně tajné, rozkaz přišel z Hlavního stanu v Berlíně. Prečítať celéÚčastník protikomunistického odboja Josef Mašín oslávil 81 narodeniny

Jozef Mašín nar. 8.3.1931 http://cs.wikipedia.org/
Za jeho zásluhy sa mu často dostalo len odsudzovania a  nenávisti, tak ako aj jeho rodine, príbuzným a priateľom  z Česka sa ušli len krivdy. O medaile mi nikdy nešlo a aj keď je to už dávno,  zvyšok sveta Josefovi  Mašínovi umožnil žiť ako slobodnému človeku. Video k narodenínámOtvorený list kandidátovi na prezidenta Andrejovi Kiskovi

Vážený pán Kiska, nedávno ste sa pre médiá okrem iného vyjadrili, že v prezidentských voľbách v roku 2014 chcete zmeniť Slovensko. Ako organizácii zastupujúcej obete a odporcov totalitných režimov nám nie je ľahostajné, že od obdobia pádu vedúcej úlohy KSČ v bývalom Československu a vzniku samostatnej Slovenskej republiky jej prezidentom nebol človek, ktorý by nebol spojený s touto stranou.
Prečítať celé


Odhalenie pamätnej tabule na väznici v Ružomberku

Pamätnú tabuľu venovanú politickým väzňom, ktorých komunistický režim nespravodlivo väznil a vyšetroval v ružomberskej väznici, odhalili na budove Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 21. februára... Prečítať celé


Vrahom z povolania:
Na margo výročia komunistického prevratu 25. februára 1948 v bývalom Československu


http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=p1vDoGT3VSg


Slávnostné odhalenie pamätnej tabule násilne odvlečeným do gulagov v ZSSR

22. februára 2013 bola v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave odhalená pamätná tabuľa venovaná obetiam trestaneckých táborov systému gulag. Do odľahlých oblastí Sovietskeho zväzu bolo príslušníkmi NKVD odvlečených zo Slovenska tisíce ľudí, z ktorých sa stovky už nikdy nevrátili a nemajú ani svoj hrob. Sv. omšu celebroval J. E. Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR.
Organizátormi pietnej spomienky bola Konfederácia politických väzňov Slovenska a Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.
Za Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov sa na odhalení zúčastnilií, podpredsedníčka SZČPV Elena Bačkorová a čestný predseda Sekcie násilne odvlečených (SZČPV-SNO)Ján Košút.
Pozvánka


„Kde sa «čestní zlodeji» rozchádzajú s «bastardmi»“: Gustáv Husák a ostatní „verní komunisti“ slovami Alexandra Solženicyna

Koncom minulého roku (2012), v období výročia smrti Gustáva Husáka – 9. prezidenta kremeľského satelitu, – ktoré pripadá na 18. november, zašumelo v slovenskom národe mnoho oslavného krochkania na adresu tohto komunistu. Dokonca i mládež naša historikov či národovcov, ktorá je na internete „držiteľom slovenského rána“, si hlasito na Husákovej osobe zamľaskla od samej „smačnosti“ tohto prípadu.
http://nss.sk/4080/kde-sa-cestni-zlodeji-rozchadzaju-s-bastardmi-gustav-husak-a-ostatni-verni-komunisti-slovami-alexandra-solzenicyna-bodka-za-diskusiou-k-os ...Prečítať celéNovým šéfom ÚPN sa stal Ondrej Krajňák

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov s uspokojením prijalo správu o zvolení Ondreja Krajňáka za predsedu Správnej rady Ústavu pamäti. Jeho otec - bývalý politický väzeň a jeho rodina, vychovávaná v duchu kresťanských hodnôt, sú zárukou, že ÚPN bude viesť čestný človek, ktorý si ctí obete a odporcov totalitných režimov.
http://aktualne.atlas.sk/kandidat-smeru-na-sefa-upn-exkluzivne-tiso-niesol-plnu-zodpovednost-za-svoje-rozhodnutia/slovensko/politika/ ...Prečítať celéPodnet pre podozrenie z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupcie - žiadosť o odstúpenie vyšetrovaciemu týmu kauzy „Gorila“

Prečítať celé


Prijatie zástupcov Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov primátorom Košíc MUDr. Richardom Rašim PhD., MPH

17. decembra 2012 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov našej organizácie s primátorom Mesta Košice MUDr. Richardom Rašim. Našu organizáciu zastupovali, podpredsedníčka SZČPV Elena Bačkorová, predsedníčka Sekcie násilne odvlečených Klára Fuhrmanová a regionálna pracovníčka Košickej organizácie SZČPV MVDr. Mária Bačová...
V Košiciach sa od 1. 1. 2013 znížili vek nároku na bezplatnú prepravu v MHD zo 70 na 68 rokov
Prečítať celé


Novelizácia zákona č.526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z.

ZÁKON z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Prečítať celé


Život s elitami

Západ v nedůvěře v sudbu jednotlivce vytvořil neobyčejně sofistikovany, ale i neobyčejně tíživý systém byrokraticko-pečovatelského státu: ve snaze uniknout osudu jednoho typu sme si vytvořili jiný, v něčem možná jěště tužší. Stanislav Komárek 2010
Prečítať celé


Novoročné zamyslenie a „bludy o Nežnej revolúcii“

Končí sa 23. rok od tzv. Nežnej revolúcie. Na sklonku každého roka zvykneme – ak už nie bilancovať, tak aspoň sa zamyslieť, čo pre nás uplynulý rok znamenal. Povianočné televízne spravodajstvo nám servíruje zväčša len to, že Slováci vykúpili v cestovných kanceláriách všetky zimné dovolenky, že podmienky na lyžovanie sú dobré a nakupovania žiadostivý národ masovo zaútočil na povianočné zľavy v hypermarketoch. Mohlo by sa zdať, že Slováci majú záujem len o zimnú dovolenku, lyžovanie a nákupné zľavy. Aby som nebol obvinený z jednostrannosti, nesmiem zabudnúť ani na seriál o rozdelení federácie v predvečer 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ktorú sme si nechali za 20 rokov rozkradnúť a padnúť na kolená „nosičmi“ ústavy a otcami štátnosti, ktorí pod zásterkou fráz o naplnení tisícročnej túžby Slovákov sa v prvom rade nestarali o už „zvrchovaný národ“, ale o vrchovaté naplnenie svojich peňaženiek....
Prečítať celé


Čechy a Slovensko 20 rokov po rozdelení

Čechy a Slovensko 20 rokov po rozdelení... František Truxa
Prečítať celé


Diktatúra, forma demokracie

Po komunizme zostalo prázdno. Víťazi otvorili Pandorinu skrinku. Do prázdna sa plazia démoni uplynulých epoch.     Adam Michnik
Prečítať celé
hlavna stranka