hlavna stranka
MUKL-INDEX stránky nezávislého informačno-politického portálu Svetového združenia bývalých politických väzňov.
Redakčná rada: 
Knieža Ing. Juraj Radziwill Anoškin, Elena Bačkorová, František Bednár

Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 4. 10. 2016
Nový ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., uznal, že odsuzujícím rozsudkem bylo porušeno Stierankovo právo na svobodu svědomí a náboženského vyznání a podal v jeho prospěch stížnost pro porušení zákona. Nejvyšší soud ČR v úterý 4. 10. 2016 v plném rozsahu ministrově stížnosti vyhověl, odsuzující rozsudek po 66 letech zrušil a Juraje Stieranku zprostil obžaloby s tím, že žalovaný skutek nebyl trestným činem.   Prečítať celéPTP - príplatok za službu - oznámenie Vojenského historického ústavu Českej republiky
Vojenský historický ústav však sděluje: „Pomocná technická skupina a Technická skupiny byly nadřízené velitelské a organizační složky pomocných technických praporů a technických praporů, a tudíž ve znění § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb. naplňují charakter vojenských táborů nucené práce.“   Prečítať celéStanovisko predsedu Svetového združenia bývalých politických väzňov k štátnemu sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu 17. 11 .2016
Po 27 rokoch by desiatky tisíc ľudí mohli napísať úspešné životné príbeh, ale aj príbehy plné bolesti, utrpenia, bezprávia a zmarených životov. Pred 27 rokmi stáli na námestiach desiatky tisíc ľudí, aby vyjadrili túžbu po živote v slobode a demokracii. Dnes už ale nemôžeme byť spokojní iba s formálnym právnym, inštitucionálnym rámcom systému tak ako je definovaný v našej ústave "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát".   Prečítať celé


SLÁVNOSTNÉ ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE ANTONOVI BABONYMU NA BUDOVE ZIMNÉHO ŠTADIÓNA V POPRADE

Siedmeho októbra 2016 v Poprade bola na budove Zimného štadióna v Poprade slávnostne odhalená pamätná tabuľa hokejistovi a účastníkovi boja za národné oslobodenie Antonovi Babonymu.
Pamätnú tabuľu odhalili mladí popradskí hokejisti zo Základnej školy v Spišskej Sobote. 
Prečítať celéhttps://www.facebook.com/video
VEĽVYSLANECTVO RUSKEJ FEDERÁCIE A MOTORKÁRI SLOVENSKA PODPORILI ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE ANTONOVI BABONYMU

Moto: „Bol som Slovan-srdcom a činmi!“

Svetové združenie bývalých politických väzňov (SZBPV) oslovilo viaceré inštitúcie a veľvyslanectvá v Slovenskej republike so žiadosťou o podporu odhalenia pamätnej tabule účastníkovi národného boja za oslobodenie, politickému väzňovi a úspešnému hokejistovi Antonovi Babonymu na budove Hokejového štadióna v Poprade.  Prečítať celéAnton Babony - zabudnutý hrdina
Ako vojak Slovenskej armády  vyslaný na Východný front zachránil pred istou smrťou mladú študentku, ako príslušník 1. Československej  armády na Slovensku, bojoval v Slovenskom národnom povstaní a vďaka kondícii vynikajúceho hokejistu prežil strasti a utrpenia politického väzňa v nemeckých koncentračných táboroch.
SZBPV požiada Mesto Poprad o súhlas s umiestnením  pamätnej tabule – účastníkovi boja za národné oslobodenie a popradskému hokejistovi Antonovi Babonymu, na budove popradského hokejového štadióna a zároveň podá  návrh, aby  sa Popradský hokejový štadión premenoval na Hokejový štadión Antona Babonyho.   Prečítať celéPietna spomienka v Poprade pri príležitosti 48. výročia okupácie 21. augusta 1968

V Poprade si 19. augusta 2016 pri Pamätníku obetiam okupácie pripomenuli 48 výročie okupácie 21. augusta 1968.   Prečítať celé


Podnikaví protifašistickí bojovníci: Zarábajú na lukratívnej budove aj štátnych dotáciách, veteránom z toho ani cent!

Protifašistickí bojovníci na čele s bývalým spolupracovníkom Štátnej bezpečnosti zarábajú na lukratívnej budove aj štátnych dotáciách.   Prečítať celé


JEDNORAZOVÉ ODŠKODNENIE NÁSILNE ODVLEČENÝCH A NASADENÝCH NA NÚTENÉ PRÁCE NEMECKEJ NÁRODNOSTI
Svetové združenie bývalých politických väzňov informuje svojich členov, že Nemecká spolková republika schválila zákon účinný od 1. augusta 2016, podľa ktorého bude poskytnutý jednorazový finančný príspevok občanom nemeckej národnosti násilne odvlečeným a nasadeným na nútené práce. Týka sa to aj občanov nemeckej národnosti žijúcich na Slovensku a ich priamych príbuzných. Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke organizácie Bund der Vertriebenen(BDV).   Prečítať celéGenpor. Ing. Stanislav Procházka o 21. srpnu 1968.

Blíží se 48 výročí okupace naší země vojsky VS. Za dva roky tomu bude již 50 let. Nebudu předjímat úvahu o tom, kolik z nás, pamětníků a protagonistů tehdejších událostí, se tohoto smutného výročí dožije. Naše společnost již žije jinými a taky velice vážnými problémy a tak události z roku 1968 pomalu a jistě ustupují do minulosti. Nastupujícím generacím to již moc neříká.   Prečítať celéPietna spomienka pri pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989 v Kežmarku 24. 6. 2016

Na pietnej spomienke s príhovorom vystúpili Viceprimátor Mesta Kežmarok Ing. Miroslav Perignáth, za Ústav pamäti národa riaditeľ Sekcie dokumentácie Mgr. et Mgr. Ján Endrödi a členovia Svetového združenie bývalých politických väzňov pani Bačkorová a predseda zdrženia Ing. Imrich Body. V prejavoch pripomenuli historický kontext takzvanej železnej opony, udalostí na hraniciach v dobe totalitného komunistického režimu v rokoch 1948-1989.   Prečítať celéPOLITICKÍ VÄZNI A OBETE KOMUNIZMU SA PRIPÁJAJÚ K PROTESTU ÚPN VOČI ODHALENIU PAMÄTNEJ TABULE KOMUNISTICKÉMU PROKURÁTOROVI PJEČŠAKOVI
Svetové združenie bývalých politických väzňov sa pripája k protestu Ústavu pamäti národa proti odhaleniu pamätnej tabule komunistickému prokurátorovi Pješčakovi vo Veľkom Lipníku. S poľutovaním sme prijali informáciu o ďalšej glorifikácii predstaviteľa komunistického režimu. Po odhalení pamätnej tabule kolaborantovi a pozývateľovi okupačných vojsk v auguste 1968 Vasilovi Biľakovi, bola odhalená pamätná tabuľa aj bývalému generálnemu prokurátorovi ČSSR, ktorý je spoluzodpovedný za zločiny spáchané v mene komunistickej ideológie, ktorá po februári 1948 nechala popravovať a väzniť svojich vlastných spoluobčanov.    Prečítať celéZomrel bývalý politicky väzeň Knieža Ing. Juraj Radziwill-Anoškin

Dňa 29. apríla 2016 náhle zomrel vo veku 85 rokov bývalý politicky väzeň a člen výboru Svetového združenia bývalých politických väzňov, knieža Ing. Juraj Radziwill-Anoškin. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 4. mája o 14.30 v krematóriu v Bratislave. Osud mu nedoprial dožiť sa zjednotenia Konfederácie politických väzňov (KPVS), Zväzu protikomunistického odboja (ZPKO) a Svetového združenia bývalých politických väzňov (SZBPV), o čo sa dlhodobo zasadzoval.

Česť jeho pamiatke!


Knieža Juraj Radziwill Anoškin


POZVANIE NA RECEPCIU PRI PRÍLEŽITOSTI ŠTÁTNEHO SVIATKU POĽSKEJ REPUBLIKY

Veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike J.E. Leszek Soczewica s manželkou pri príležitosti štátneho sviatku Poľskej republiky pozvali predsedu Svetového združenia bývalých politických väzňov na recepciu, ktorá sa uskutoční dňa 5. mája 2016, v sídle Vodárenského múzea v Bratislave o 16. 30 hod.


PIETNA SPOMIENKA NA BARBARSKÚ NOC V POPRADE

V stredu 13. apríla 2016 si Svetové združenie bývalých politických väzňov spoločne s Konfederáciou politických väzňov uctilo pamiatku na obete Barbarskej noci. Pietna spomienka sa uskutočnila pri príležitosti Dňa nespravodlivo stíhaných pri pamätníku Mučených a umučených v rokoch totality na cintoríne v Poprade –Veľkej.


Vyhlásenie ku Dňu zápasu za ľudské práva
Pri spomienke na udalosti z 25. marca 1988 vnímame svoju povinnosť pripomenúť, že jedným z riešení rozvoja kreatívneho potenciálu ľudí našej krajiny ba malo byť viac demokracie, viac spravodlivosti, viac rovnosti príležitostí, viac konania vo verejnom záujme vo všetkých oblastiach našej spoločnosti a nie opak.
  Prečítať celéBOJ O PAMÄTNÉ TABULE
Aj 25 rokov po páde železnej opony musia bývalí politickí väzni bojovať s nezáujmom, nepochopením alebo slabou pamäťou spoločnosti.
  Prečítať celéMESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MAGISTRÁTU HL. MESTA SR V BRATISLAVE BUDE PREHODNOCOVAŤ OBNOVENIE BEZPLATNÉHO CESTOVNÉHO V MHD PRE BÝVALÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

Prečítať celéZomrel politický väzeň gulagu Emil Wawrek
Vo veku nedožitých 93 rokov zomrel 3. februára 2016 po dlhej chorobe jeden z posledných žijúcich politických väzňov gulagu v našom regióne a člen Svetového združenia bývalých politických väzňov Emil Vawrek z Bušoviec. Narodil sa 2. 8. 1923. V neľudských podmienkach pracoval 2 roky v bani na rudu v koncentračnom tábore na Kauzaze. Neskôr v hlinikárni na Ukrajine a na stavbách. Tam ťažko ochorel na zápal ľadvín a dostal sa do nemocnice. 6.12.1951 sa po šiestich rokoch dostal z gulagu v dobytčom vagóne do Frankfurtu v Nemecku odkiaľ sa po strastiiplnej ceste vrátil do rodnej vlasti. Po mozgovej príhode ochrnul na ľavú stranu. 6. Februára 2016 bol pochovaný v Bušovciach. Česť jeho pamiatke!
  Prečítať celéViceprimátor Liptovského Mikuláša odovzdal pamätné plakety členom VTNP-PTP

Pamätné plakety desiatim členom Slovenského zväzu nútených táborov a vojenských prác – pomocných technických práporov udelil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Prečítať celéZaslanie stanoviska SZBPV k odmietnutiu odškodnenia obetí komunistického režimu a žiadosti o odstránenie diskriminácie slovenských politických väzňov na priame vybavenie Kanceláriou predsedu vlády Slovenskej republiky

Jediným kto reagoval a odpovedal na stanovisko a žiadosť Svetového združenia bývalých politických väzňov bola Kancelária predsedu vlády Slovenskej republiky. Prečítať celéFF UK si připomene 47. výročí sebeupálení Jana Palacha

V sobotu 16. ledna 2016 si Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze připomene 47. výročí sebeupálení Jana Palacha. Prečítať celéZomrel bývalý politický väzeň a kňaz Anton Srholec

Vo veku 86 rokov zomrel bývalý politický väzeň a kňaz Anton Srholec.
Česť jeho pamiatke!
Prečítať celéPRIMÁTOR LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA OCENIL IN MEMORIAM MILANA GREŠU ZA DLHOROČNÚ PRÁCU V OKRESNOM VÝBORE SLOVENSKÉHO ZVÄZU VOJENSKÝCH TÁBOROV NÚTENÝCH PRÁC - POMOCNÝCH TECHNICKÝCH PRÁPOROV
  Prečítať celé


hlavna stranka