hlavna stranka

Celosvetová zbierka na centrálny pamätník násilne odvlečeným do pracovných táborov v bývalom ZSSR v Turni nad Bodvou.

Zdieľaj  | 
Výbor SZČPV dňa 28.5.2011 schválil vyhlásenie zbierky na centrálny pamätník násilne odvlečeným do pracovných táborov v bývalom ZSSR v Turni nad Bodvou. Výbor zároveň schválil ukončenie zbierky na centrálny pamätník obetiam okupácie Československa 21. augusta 1968 v Košiciach pre neschopnosť poslancov MZ v Košiciach od roku 2007 vypracovať projekt na tento pamätník. Zámer poslancov spojiť tento pamätník s udalosťami tzv. nežnej revolúcie zo 17. novembra 1989 je spoločensky a aj historicky neprijateľný. Výnos zo zbierky vo výške 11 495.- Sk (381, 56- eur) sa z tohto dôvodu presúva do zbierky na centrálny pamätník násilne odvlečeným.

Návrh pamätníka
Projekt Centrálny pamätník násilne odvlečeným v Turni nad Bodvou- Kristov kríž na úpätí turnianskeho skalného štítu v údolí Bodvy Dr. Ing. Augustín Köteles ...čítať viac

Počet násilne odvlečených občanov do Sovietskeho zväzu nie je dodnes presne zistený. Vladimír Bystrov v knihe
Únosy československých občanov do Sovietského zväzu v rokoch 1945-1955 uvádza počet 60 -120 000.  
Podrobnosti sú uvedené na stránke http://www.szcpv/10/gulag.html  
Rovnako nie je presne zistený počet občanov, ktorí zahynuli počas trasportov a priamo v pracovných táboroch.
Zoznam usmrtených http://www.szcpv/sno06/usmrteni.html
                          

Navrhované miesto umiestnenia pamätníka

Po rokovaní so starostom Turne nad Bodvou Pavlom Molnárom ktoré sa uskutočnilo 23.mája 2011 v Turni nad Bodvou v regióne z ktorého pochádza najviac našich občanov násilne odvlečených do pracovných táborov - Gulagov  v bývalom ZSSR vznikne prípravný  výbor pre  projekt Centrálneho pamätníka násilne odvlečeným, v ktorom bude okrem predstaviteľov regiónov Východného Slovenska, predstaviteľov Maďarska,  Ukrajiny a Poľska  aj zástupca SZČPV  Dr. Ing. Augustín Köteles. Tento pamätník bude v tvare vyše 20m vysokého kríža na pahorku viditeľnom zo všetkých prístupových ciest a predpokladaným nákladom  35 000.- eur a v budúcnosti sa má stať pútnym a pietnym miestom.  Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov podporuje realizáciu centrálneho pamätníka násilne odvlečeným v maximálnej možnej miere a z tohto dôvodu sa obracia na všetkých našich členov a priaznivcov na celom svete, aby sa v rámci svojich možností pričinili, aby aj tisíce obetí stalinských represii mali na Slovensku svoj dôstojný pamätník. Za každý príspevok a dar vyslovujem v mene týchto obetí úprimné poďakovanie.

Darcovia môžu svoj príspevok poslať na účet: Fio Banka, a.s, pobočka zahraničnej banky.
Svetové združenie bývalých politických väzňov č. účtu v Slovenskej republike v EUR : 2400889071/8330,
IBAN SK3983300000002400889071,
SWIFT/BIC FIOZSKBAXXX
V správe pre prijímateľa je treba uviesť meno darcu.

                                                           Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

Aktualizácia 8.12.2012
         Zoznam darcov na Pamätník obetiam okupácie 21.augusta 1968 v Košiciach
Por. č. Meno   Priezvisko Mesto Štát SK EUR
1 Margita Alapiová Senec SR 50 Sk 1,66 €
2 Štefan  Andrejčák Košice SR 50 Sk 1,66 €
3 Anna  Babošová Košice SR 50 Sk 1,66 €
4 Erika  Baczová Košice SR 50 Sk 1,66 €
5 Karol  Bačo Košice SR 50 Sk 1,66 €
6 Šarlot  Bačová Košice SR 25 Sk 0,83 €
7 Mária Bačová Košice SR 50 Sk 1,66 €
8 Mikuláš  Báranyi Streda nad Bodrogom SR 100 Sk 3,32 €
9 Ondrej Bartko Kežmarok SR 50 Sk 1,66 €
10 Rodina Františka  Bednára Poprad SR 1 000 Sk 33,19 €
11 Monika  Bednárová Poprad SR 20 Sk 0,66 €
12 Margita  Bodnárová Košice SR 50 Sk 1,66 €
13 MUDr Ernestína  Bröstlová Košice SR 100 Sk 3,32 €
14 Jolana  Bučková Medzev SR 100 Sk 3,32 €
15 Ján Buza Košice SR 50 Sk 1,66 €
16 Eva  Buzová Košice SR 50 Sk 1,66 €
17 Hana  Catalano Tábor  ČR 500 Sk 16,60 €
18 Eva  Doubravová Košice SR 50 Sk 1,66 €
19 Jozef Drozd Košice SR 100 Sk 3,32 €
20 Beata Drozdová Drozdová Košice SR 100 Sk 3,32 €
21 Ján  Fabišík Košice SR 100 Sk 3,32 €
22 Agnesa Fabová Košice SR 100 Sk 3,32 €
23 Magdaléna  Fekeová Košice SR 50 Sk 1,66 €
24 Brigita Ferjová Košice SR 50 Sk 1,66 €
25 Mária Firerová Košice SR 50 Sk 1,66 €
26 Rodina Fleischerová Bratislava SR 600 Sk 19,92 €
27 Valéria Fritzová Košice SR 1 000 Sk 33,19 €
28 Klára  Fuhrmanová Košice SR 50 Sk 1,66 €
29 Helena  Fuzyová Košice SR 100 Sk 3,32 €
30 Viola Galgociová Kuzmice SR 40 Sk 1,33 €
31 Michal  Gedeon Košice SR 50 Sk 1,66 €
32 Eva Gedeonová Košice SR 50 Sk 1,66 €
33 Paulina  Gromanová Košice SR 50 Sk 1,66 €
34 Milan Haber Bratislava SR 50 Sk 1,66 €
35 Anna  Haltenbergerová Košice SR 50 Sk 1,66 €
36 Ladislav  Herman Košice SR 100 Sk 3,32 €
37 Alfréd  Hofmeister Košice SR 50 Sk 1,66 €
38 Magdaléna  Hofmeistrová Košice SR 50 Sk 1,66 €
39 Júlia Illešová Košice SR 50 Sk 1,66 €
40 Rodina  Vladimára Janka Gelnica SR 100 Sk 3,32 €
41 Zita  Janočková Košice SR 100 Sk 3,32 €
42 Marta  Jedináková Prešov SR 200 Sk 6,64 €
43 Alžbeta Jenkutová Košice SR 100 Sk 3,32 €
44 Margita  Kántorová Košice SR 50 Sk 1,66 €
45 Ing. Jozef Kassay Košice SR 50 Sk 1,66 €
46 Eva Kassayová Košice SR 50 Sk 1,66 €
47 Soňa Kaščáková Prešov SR 200 Sk 6,64 €
48 Eva Kišidyová Košice SR 50 Sk 1,66 €
49 Andrej  Klein Košice SR 40 Sk 1,33 €
50 Henrich  Kling Košice SR 20 Sk 0,66 €
51 Gizela  Kohútová Košice SR 25 Sk 0,83 €
52 Margita Koleszárová Košice SR 40 Sk 1,33 €
53 Margita  Kostáčová Košice SR 40 Sk 1,33 €
54 Blažej  Kottler Košice SR 50 Sk 1,66 €
55 Vladimír  Kováč Košice SR 60 Sk 1,99 €
56 Ľudmila Kováčová Košice SR 100 Sk 3,32 €
57 Mgr. Eva  Krausová Košice SR 100 Sk 3,32 €
58 Jozef Kreutzer Košice SR 100 Sk 3,32 €
59 Veronika  Kukurová Poprad SR 20 Sk 0,66 €
60 Hilda  Kuliková Košice SR 40 Sk 1,33 €
61 Irena  Langová Medzev SR 50 Sk 1,66 €
62 Juliana  Lešková Košice SR 25 Sk 0,83 €
63 Elena  Lešková Košice SR 25 Sk 0,83 €
64 Miroslav  Lipnický Tesárske Mlyňany SR 100 Sk 3,32 €
65 Lorincová Lörincová Mokrance SR 50 Sk 1,66 €
66 Benjamin  Magyar Košice SR 50 Sk 1,66 €
67 Karol  Malinovský Prešov SR 100 Sk 3,32 €
68 Jozef  Malinovský Prešov SR 100 Sk 3,32 €
69 Helena  Manaková Bratislava SR 50 Sk 1,66 €
70 Anton  Maňkoš Košice SR 50 Sk 1,66 €
71 Beata  Manzáková Košice SR 50 Sk 1,66 €
72 Eva Martinková Košice SR 20 Sk 0,66 €
73 Hedviga  Marušková Košice SR 100 Sk 3,32 €
74 Eugen Mastschuch Košice SR 50 Sk 1,66 €
75 Melánia Mastschutová Košice SR 50 Sk 1,66 €
76 Jozef Maťufka Fintice SR 50 Sk 1,66 €
77 Norbert  Meder Medzev SR 40 Sk 1,33 €
78 Kristina  Medvecká  Košice SR 40 Sk 1,33 €
79 Juliana  Miturová Banská Bystrica SR 50 Sk 1,66 €
80 Kristina  Něměčková Košice SR 100 Sk 3,32 €
81 Mária  Nováková Košice SR 20 Sk 0,66 €
82 Alžbeta Pálová Košice SR 100 Sk 3,32 €
83 Anton Pavlik Gelnica SR 50 Sk 1,66 €
84 Marián Petruška  Košice SR 50 Sk 1,66 €
85 Peter  Plakinger Košice SR 50 Sk 1,66 €
86 Mária Pramuková Košice SR 100 Sk 3,32 €
87 Tekla Prokopová Košice SR 50 Sk 1,66 €
88 Margita  Redvayová Košice SR 25 Sk 0,83 €
89 Edita Remáková Bratislava SR 50 Sk 1,66 €
90 Zuzana  Romanová Košice SR 50 Sk 1,66 €
91 Margita Sajtaková Košice SR 50 Sk 1,66 €
92 Mária  Semanová Tulčík SR 50 Sk 1,66 €
93 Jozef  Schürger Košice SR 100 Sk 3,32 €
94 Albin  Schürger Košice SR 40 Sk 1,33 €
95 Irena  Schürgerová Medzev SR 100 Sk 3,32 €
96 Antonia Schürgerová Košice SR 50 Sk 1,66 €
97 Ján  Sirovec Košice SR 50 Sk 1,66 €
98 Terézia  Slatkovská Bratislava SR 100 Sk 3,32 €
99 Ľudovít Súkeník Moldava nad Bodvou SR 50 Sk 1,66 €
100 Valéria Súkeniková Moldava nad Bodvou SR 50 Sk 1,66 €
101 Hildegard  Sviatková Košice SR 100 Sk 3,32 €
102 Kinga  Szabová Košice ČR 50 Sk 1,66 €
103 Anna Szabová Košice SR 60 Sk 1,99 €
104 Klara  Šilarská Medzev SR 100 Sk 3,32 €
105 Helena Škorpilová Košice SR 20 Sk 0,66 €
106 Anton  Šofranko Košice SR 100 Sk 3,32 €
107 Mária  Šuchterová Košice SR 100 Sk 3,32 €
108 František Tilka Košice SR 100 Sk 3,32 €
109 Ing. Szarlot Timcsáková Košice SR 50 Sk 1,66 €
110 Štefan  Timčik  Košice SR 100 Sk 3,32 €
111 Jozef  Tirpak Košice SR 50 Sk 1,66 €
112 Margita  Tirpáková Košice SR 50 Sk 1,66 €
113 Helena Tóthová Košice SR 100 Sk 3,32 €
114 RNDR.Jozef  Tremko Tatranská Lomnica SR 50 Sk 1,66 €
115 Alžbeta Trifanová  Košice SR 20 Sk 0,66 €
116 Marta  Trudičová Košice SR 50 Sk 1,66 €
117 Štefan  Trusa Košice SR 50 Sk 1,66 €
118 Mgr. Mária  Tureková Stará ľubovňa SR 50 Sk 1,66 €
119 Alžbeta Varganiová Košice SR 50 Sk 1,66 €
120 Kornélia  Vidová Svätý Jur SR 100 Sk 3,32 €
121 Štefan  Vitkovský Medzev SR 50 Sk 1,66 €
122 Erika  Vondrová Košice SR 50 Sk 1,66 €
123 Mária Wawreková Košice SR 40 Sk 1,33 €
124 Margita Wawreková Košice SR 50 Sk 1,66 €
125 Monika  Zbaviteľová Košice SR 100 Sk 3,32 €
126 Ing. Margita Bereščíková Kap. Kľačany SR 50 Sk 1,66 €
127 Milan  Maňkoš Veľké Kapušany SR 100 Sk 3,32 €
128 Elena  Bačkorová Poprad SR 500 Sk 16,60 €
129 Berta Klasová Bratislava SR 100 Sk 3,32 €
Spolu:       11 495 Sk 381,56 €
         Zoznam darcov na Pamätník obetiam odvlečeným v Turni nad Bodvou  
Por. č. Meno   Priezvisko Mesto Štát SK EUR
1 Ladislav Unger Iliašovce SR   10,00 €
2 Ervin Unger Iliašovce SR   10,00 €
3 Rudolf Unger Dubnica nad Váhom SR   10,00 €
4 Kornélia  Vidová Svätý Jur SR   46,70 €
5 Judita Kmecová Poprad SR   10,00 €
6 Ida  Poličeková Gelnica SR   43,40 €
7 Ján Košut Bratislava SR   30,00 €
8 Alžbeta  Varganiová Košice SR   6,00 €
9 Viola Galgociová Košice SR   6,70 €
10 Helena Zambová Košice SR   5,00 €
11 Kazimír  Krivoš Liptovský Mikuláš SR   50,00 €
Spolu:       0 Sk 227,80 €
Spolu zbierka 609,36 €
hlavna stranka