hlavna stranka
MUKL-INDEX stránky nezávislého informačno-politického portálu Svetového združenia bývalých politických väzňov.
Redakčná rada: 
Elena Bačkorová, František Bednár
Poďakovanie Popradu a Slovákom za humanitárnu pomoc ľuďom postihnutých tragickými udalosťami na Ukrajine

V aule Spišskej katolíckej charity v Poprade, 5. januára 2023, 25 členný detský folklórny súbor Rytm z mesta Nižin na Ukrajine, svojím vystúpením vyjadril poďakovanie za humanitárnu pomoc obetiam vojnového konfliktu. Súbor predstavila jeho vedúca a choreografka zaslúžilá umelkyňa Ukrajiny Tymošenko Galina Ľvovna. Organizátormi vystúpenie boli Tatjana Zaričenko a člen predsedníctva Svetového združenia bývalých politických väzňov Peter Klyučkovič, ktorý je zástupcom Užhorodského spolku Slovákov. V úvode členov súboru privítal prednosta Okresného úradu v Poprad Dr. Jozef Bednár, ktorému patrí vďaka za uskutočnenie tejto slávnosti a organizačnú prípravu s nezištnou pomocou Spišskej katolíckej charity, ktorá poskytla svoje priestory a obdarovala deti súboru Rytm. Prečítať celé

Spomienka na zabudnutého autora

Vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach sa 15. decembra o 16.30 na Hlavnej ulici č. 48, v priestoroch hudobného salónika, uskutočnila zaujímavá prezentácia životopisnej knihy zabudnutého košického autora židovského pôvodu, novinára a dramatika, Alexandra Reis Francistyho, Osud skrytý v kufríku. Prečítať celé


Súčasný postup a účelová zmena metodiky Ústavu pamäti národa pri posudzovaní žiadosti o priznanie postavenia veterána protikomunistického odboja in memoriam je zjavným popieraním zločinov stalinizmu rovnako akým je popieranie holokaustu!

Od prijatia novely zákona o príplatku k dôchodku, ktorá zvýšenie príplatku diskriminačne podmienila priznaním preukazu veterána ÚPN, v priebehu roku 2021 ÚPN začal arbitrárne zmenou metodiky porušovať Zákon o protikomunistickom odboji a v identicky rovnakých žiadostiach už postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam pre obete sovietskych koncentračných táborov ako aj politickým väzňom alebo príslušníkom vojenských táborov nútených prác nepriznával z dôvodu nepreukázania aktívnej protikomunistickej činnosti v dĺžke 12 mesiacov.  Prečítať celé


Účasť členov Svetového združenia bývalých politických väzňov v  cykle zážitkového učenia pre študentov Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade

25. novembra 2022 sme sa zúčastnili v rámci ďalšieho cyklu zážitkového učenia s názvom „Sloboda ako základná identita človeka“ na stretnutí so študentmi 3. ročníka Súkromnej strednej odbornej školy Ul. 29.augusta v Poprade. Pozvanie sme vďačne prijali a touto cestou oceňujeme prístup vedenia školy k potrebe vzdelávania študentov a formovania ich pohľadu na udalosti v čase porušovania základných ľudských práv a slobôd minulým režimom. Prečítať celé


Poďakovanie primátorovi Prešova

V mene členov nášho združenia vyslovujeme poďakovanie novozvolenému primátorovi Prešova pánu Františkovi Oľhovi za odpoveď na žiadosť o obnovenie bezplatnej prepravy mestskou hromadnou dopravou pre obete komunistického režimu a stalinských gulagov. Prečítať celé


PREZENTÁCIA KNIHY OSUD SKRYTÝ V KUFRÍKU
Literálny profil zabudnutého autora

Dovoľujeme si Vás pozvať na prezentáciu knihy novinára a dramatika židovského pôvodu z Košíc Alexandra Reisa Francistyho, ktorý prežil holokaust, bol účastníkom Augustových udalostí 1968, vynášal kritické texty na západ, ŠtB mu skonfiškovala texty, bol odstavený žil na okraji spoločnosti, no slobody sa už nedožil. 
Prezentácia knihy Osud skrytý v kufríku od autora Štefana Lazorišáka, bude15. decembra 2022 v Krajskej knižnici Košice Hlavná 48 o 16.30, v spolupráci so ŽNO Košice, hudobný salónik.
Knihu vydalo Svetové združenie bývalých politických väzňov ako svoju siedmu publikáciu Prečítať celé


Životné jubileum Ondreja Krajňáka –predsedu Správnej rady ÚPN v r. 2013-2017

Svetové združenie bývalých politických väzňov praje všetko najlepšie, veľa zdravia a síl nášmu členovi Ondrejovi Krajňákovi k jeho šesťdesiatke.

Ondrej Krajňák sa v našich očiach zapíše do histórie ako najčestnejší a najodvážnejší predseda Správnej rady ÚPN, ktorý ukončil praktiky podávania účelových a špekulatívnych žalôb bývalými agentmi a spolupracovníkmi komunistickej Štátnej bezpečnosti, ktorí si z tzv. ochrany osobnosti urobili zárobkový podnik, na ktorí sa im skladali zo svojich daní všetci občania Slovenskej republiky, vrátane obetí komunistického režimu. Prečítať celé


Pietna spomienka pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu
Pripomenutie si 90 výročia budovy Okresného úradu v Poprade

14. novembra sa pred budovou Okresného úradu v Poprade, na ktorej bola v roku 2020 odhalená pamätná tabuľa bývalému predsedovi vtedajšieho ONV a politickému väzňovi Jánovi Bendíkovi, konala pietna spomienka pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. Dôstojnej účasti pri odhalení pamätnej tabule zabránila pandemia. Po dvoch rokoch si vyše sto prítomných položením vencov k pamätnej tabuli venovanej Jánovi Bendíkovi a pamätnej tabuli odhalenej v roku 2019 na vedľajšej budove fakulty katolíckej univerzity venovanej dvom z tisícov obetí komunistického režimu - umučenému Antonovi Mačugovi a kňazovi Dr. Alojzovi Žemľovi, uctilo obete na našej strastiplnej ceste k slobode a demokracii. Prečítať celé


Pietna spomienka venovaná účastníkovi boja za národné oslobodenie Antonovi Banonymu

14. novembra sa pred budovou Zimného štadióna v Poprade konala spomienková akcia venovaná účastníkovi boja za národné oslobodenia a úspešnému hokejistovi Antonovi Babonymu. Dcéry a syn Antona Babonyho položili veniec k pamätnej tabuli odhalenej v roku 2016. Svetové združenie bývalých politických väzňov nezabúda na zabudnutých hrdinov, ktorí si zachovali česť a ľudskosť aj v najťažších vojnových časoch. Žiaľ z dôvodu likvidačnej dotácie poskytovanej ministerstvom vnútra sa pietna spomienka už druhý rok konala len symbolicky bez zabezpečia ozvučenia, čestnej stráže, štátnej hymny a pozvania hostí. Prečítať celé


Stanovisko politických väzňov a obetí komunizmu k mediálnej kampani proti otcovi arcibiskupovi Mons. Jánovi Oroschovi
V súvislosti s mediálnymi útokmi na otca arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, v ktorých bol napádaný pre jeho interný list kňazom Trnavskej diecézy, boli vo viacerých médiách publikované jeho výroky o údajnom znevažovaní nebohého Antona Srholca, ktorého meno je v registroch spolupracovníkov komunistickej Štátnej bezpečnosti(ŠtB) v kategórii vedomého spolupracovníka – agenta s krycím menom Skala. Prečítať celé


Predsedom súčasnou koalíciou protežovanej Konfederácie politických väzňov (KPVS) sa stal zamestnanec ÚPN Peter Chromý, ktorý sa špekulatívne vydáva za politického väzňa !
Žiadosť Ministerstvu obrany ČR a Národnému archívu ČR o poskytnutie informácie o bývalom dôstojníkovi ČSĽA Petrovi Chromom
V súvislosti s osobou nového predsedu KPVS zverejňujeme závažné e-mailové oznámenia a dotazy Ing. Karola Rosenberga adresované, KPVS, ÚPN, MS SR, kancelárii prezidenta a ďalším.
V žiadnom štáte by odmietnutie vojenskej služby z osobných a rodinných dôvodov, akým je choroba rodinného príslušníka, nebolo považované za politický dôvod ale dezerciu! Prečítať celé


Gratulácia k zvoleniu do funkcie - žiadosť o obnovenie bezplatnej prepravy v MHD Prešov pre obete komunistického režimu
Svetové združenie bývalých politických väzňov zaslalo novozvolenému primátorovi Prešova Františkovi Oľhovi gratuláciu a žiadosť o obnovenie zvýhodnenej prepravy v MHD pre obete komunistického režimu. Prešov bol jedným z väčších miest na Slovensku kde po zrušení už táto úľava pre politických väzňov nebola obnovená. Keďže obnovenie zvýhodnenej prepravy v Bratislave po zrušení v roku 2013 a Košiciach v roku 2019 bolo obmedzené len na oprávnené osoby s trvalým pobytom v týchto mestách, vzhľadom na nízky počet oprávnených osôb sme požiadali o zmenu dopravnej tarify v Bratislave a Košiciach tak, aby platila tak ako pred zrušením, teda aj pre aj pre oprávnené osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v týchto mestách. Prečítať celé


Petícia pre podporu spotrebiteľov v segmente bytových domov
Za účelom splnenia cieľov EÚ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % a z dôvodu veľkej energetickej krízy žiadame touto petíciou „Ministerstvo hospodárstva“, aby pri napĺňaní tohto cieľa boli podporení zo všetkých dostupných „Grantových schém“, „Plánu Obnovy“ a „Euro fondov“, aj spotrebitelia vymedzení Zákonom 182/93 Z. z. Jedná sa o cca 2 500 000 obyvateľov v bytových domoch, ktorým je obmedzený prístup k týmto zdrojom a ktorí patria k rozhodujúcim prispievateľom do rozpočtu EÚ a rozpočtu SR. Efektívnosť a účelovosť využitia týchto prostriedkov sú v tomto segmente spotrebiteľov nespochybniteľné.   Prečítať celé


Nemeckí akcionári Východoslovenskej energetiky - VSE považujú obyvateľov Východného Slovenska aj naďalej za spotrebiteľov druhej kategórie a hlupákov
Od 1. októbra 2022 VSE začala poskytovať virtuálnu batéria aj na Východnom Slovensku ale v porovnaní zo ZSE a SSE za niekoľko násobne vyšší poplatok v závislosti od výkonu FVZ.
Mesačný poplatok za službu Virtuálna batéria spoločnosti ZSE a SSE je 2 eur s DPH. Podľa cenníka VSE je však poplatok VSE pri výrobe 6000 MWh ročne 11,90 eur čo je takmer 6 x viac ako u ZSE a SSE. V cenníku VSE pre virtuálnu batériu sa uvádza pre laika nezrozumiteľná veta Odplata za prevzatie zodpovednosti za odchýlku z čoho je zrejme, že akcionári VSE považujú obyvateľov Východného Slovenska nielen za občanov druhej kategórie ale aj za hlupákov.   Prečítať celé


RTVS v čase energetickej krízy na strane obchodníkov a energetických spoločností
Otvorený list vedeniu RTVS
Súčasná energetická kríza doslova ruinuje podnikateľský sektor a je len otázkou času kedy uvrhne slovenské domácnosti do energetickej chudoby, ktorá spustí lavínu exekúcií pre neschopnosť uhrádzať platby za dodávku tepla čo mnohých pripraví o strechu nad hlavou.   Prečítať celé


Systém pripojenia fotovoltických elektrárni a využitia "virtuálnej batérie" nie je vyriešený

Snaha znižovať spotrebu energie, náráža na problém pripojenia fotovoltických energetických zdrojov do siete. “S odôvodnením, že nie je žiadna aktuálna voľná kapacita. Nie je ani možnosť vytvárať virtuálnu batériu, takže čo sa vyrobí, sa musí spotrebovať v reálnom čase,” Mestá sa preto v tejto veci opätovne obrátili na Ministerstvo hospodárstva SR.   Prečítať celé


VYŠE 30 ROKOV PARLAMENT OVLÁDAJÚ PREDAJNÍ PROSPECHÁRI A DILETANTI, KTORÍ O RIADENÍ ŠTÁTU A NÁRODNOM HOSPODÁRSTVE NEMAJÚ PREDSTAVU A ZO SLOVENSKA UROBILI PRE ZÁPADNÉ ŠTÁTY LEN NÁHRADU ZA STRATU KOLÓNIÍ.
V NR SR sa za 30 rokov vystriedalo niekoľko tisíc ľudí. Všetci sľubovali povzniesť Slovensko. Z najvyspelejšieho štátu RVHP Československa sa oddelilo Slovensko a to sa po 30 rokoch stalo chvostom EÚ. Vlastnosťou skorumpovaných a neschopných je presadzovať ešte skorumpovanejších a neschopnejších. Je otázne, či boli všetci poslanci skorumpovaní a neschopní, alebo je slovenskou vlastnosťou tých schopných iba skorumpovať, znemožniť a zneschopniť? Je otázne, či je na Slovensku nejaká elita, alebo je našou vlastnosťou čo i len náznaky elity potlačiť a znemožniť. Slovensku chýbajú osobnosti, autority a elity, ktorých životná filozofia je postavená nie na politickej kariére, ale na činorodej práci a životnom poznaní.   Prečítať celé


Pavol Majko-kandidát na riaditeľa Tanapu alebo biely kôň Jána Budaja a Borisa Kollára?
Nikomu nevadí, že sme dali manažovať možno viac ako 1 miliardový majetok bývalému obchodníkovi s drevom priamo z TANAP-u, človeku, ktorý v minulosti nemal problém obhajovať nezákonnú ťažbu dreva a za 15 rokov pôsobenia v pozícii riaditeľa TANAP-u, nedokázal okrem iného splniť kľúčovú úlohu, ktorou ho poverilo niekoľko ministrov a to zabezpečiť zonáciu najstaršieho národného parku SR a pripraviť a prijať program starostlivosti o Tatranský národný park. Ministerstvo životného prostredia SR má aj množstvo iných kompromitujúcich materiálov o tejto osobe, ale mlčí. Nie je prekvapujúce, že riaditeľ národného parku postupne stratil dôveru skoro u všetkých aktérov v regióne, ale ma podporu u ministra Jan Budaj? Budeme dôverovať človeku, ktorý vo zverejnenom životopise k výberovému konaniu neuviedol úplne a pravdivé informácie napr. o svojom podnikaní a práci súvisiacich s ťažbou a obchodom s drevom a že stále je štatutárny orgán v občianskom združení, ktoré dostalo dotácie z Environmentálného fondu vyše 300.000 eur na údajnú ochranu a monitoring kamzíka?   Prečítať celé


Pomoc ľuďom ohrozeným energetickou krízou by mala byť prioritou vlády
Obnovenie vyšetrovania najväčšej korupčnej kauzy Gorila je cestou k vráteniu elektrárni štátu


Richard Sulik ako minister hospodárstva nikdy nevyužil svoje znalosti nemčiny, aby v Bruseli hájil záujmy slovenských občanov. Paradoxne v čase kedy bol v opozícii a europoslancom patril k najväčším kritikom EÚ a vykrikoval, že sa bude dívať zradcom v Bruseli na prsty. https://komentare.sme.sk/c/20120747/sulik-a-exilova-vlady-v-bruseli-sliacky.html Namiesto toho sa exhibionistický predvádzal s milionármi Geissenovcami a dovolenkoval v Dubaji. Neurobil nič pre zmenu nastavenie predaja elektriky pre burze len preto, aby na tom „žraloci“ dobre zarobili. Vďaka jeho nekonaniu, či mlčanlivej spolupráci s nimi to zaplatia naši občania v prospech zahraničných firiem, či majiteľov týchto firiem v zahraničí. Štandardne klamal občanov SR o zastropovaných cenách a minimálnom zvýšení účtov za energie
  Prečítať celé


Protislovenské a protikresťanské strany chcú ovládnuť mesto Poprad

Ako uviedol Denník N, https://dennikn.sk/minuta/2991300/ kandidatúru šéfa komory záchranárov Františka Majerského na primátora Popradu budú podporovať strany KDH, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko a STANK. Nemožno teda hovoriť, že je nezávislým kandidátom.
  Prečítať celé


Odhalenie pamätnej tabule kňazovi a básnikovi Katolíckej moderny Pavlovi Ušákovi Olivovi v Kvetnici pri Poprade

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Poprad Juh a Oblastné pracovisko Matice Slovenskej v Poprade 4. septembra odhalili na Kaplnke Sv. Heleny v Kvetnici pri Poprade pamätnú tabuľu Pavlovi Ušákovi Olivovi kňazovi a básnikovi Katolíckej moderny, ktorý zomrel len ako 26 ročný na tuberkulózu v nemocnici v Kvetnici 1. marca 1941.
  Prečítať celé


Delegácia Svetového združenia bývalých politických väzňov si pri príležitosti 78 výročia SNP uctila pamiatku tých, ktorí bojovali proti fašizmu a nacizmu za slobodné Československo
Slovenské národné povstanie patrí neodmysliteľne do našej histórie tak ako k nej patrí Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa, bez ohľadu na názory časti verejnosti k týmto dejinným udalostiam.
  Prečítať celé


Odkaz členov združenia ministrovi vnútra a vláde Slovenskej republiky
Je pre nás obrovským sklamaním ako sa k nám zachovala súčasná vláda, ktorú niekoľko tisíc príbuzných vrátane našich členov volilo v roku 2020. Naše združenie je už druhý rok likvidované dotáciou poskytovanou MV SR v likvidačnej výške 4000 eur. Pričom SZPB dostal 250 000 eur, protekčná KPVS 80 000 eur a PV ZPKO 40 000 eur. Ako potvrdzujeme v prílohe pozvánkou na oslavy SNP, z finančných dôvodov nemáme ani na veniec ani na cestovné pre členov, ktorí sa každý rok zúčastňovali na oslavách SNP. Z úcty k padlým v boji proti fašizmu sa rozhodli zúčastniť a všetky náklady si hradiť zo svojho. Prečítať celé


Pietna spomienka pri príležitosti 54. výročia udalostí z 21. augusta 1968 v Poprade
Pamätník v Poprade, odhalený v roku 2002 je žiaľ na Slovensku stále jediný s v tom čase uvádzanou štatistikou obetí a popisom historickej udalostí.

Pri príležitosti 54. výročia okupácie Československa pripravilo Svetové združenie bývalých politických väzňov v Poprade pietnu spomienku venovanú tragickým udalostiam z 21. augusta 1968. Vence a kvetiny k pamätníku položili, prednosta Okresného úradu v Poprade Dr. Jozef Bednár, za Okresný úrad v Kežmarku, Ing. Vladimír Škara, za Okresný úrad v Levoči,Ing. Marián Smorada, za Okresný úrad v Púchove Mgr. Marián Herdel, za mesto Poprad viceprimátor Ing. Ondrej Kavka, poslanec mestského zastupiteľstva a stranu Hlas -SD Okresný predseda Ing. Marián Barilla, starostka obce Hôrka, Ing. Helena Mihalčinová, za Svetové združenie bývalých politických väzňov, predseda, František Bednár. S príhovormi vystúpili viceprimátor mesta Poprad Ing. Ondrej Kavka, poslanec mestského zastupiteľstva a okresný predseda strany Hlas - SD Ing. Marián Barilla a predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov František Bednár.
Prečítať celé


Vyhlásenie Svetového združenia bývalých politických väzňov k 54. výročiu udalostí z 21. augusta 1968
Uplynulo už 20 rokov od odhalenia stále na Slovensku jediného pamätníka obetiam 21. augusta 1968 v Poprade so štatistikou obetí v rámci bývalého Československa. Je symbolické, že múr na ktorom sú umiestnené mramorové dosky sa rozpadáva a hrozí jeho zničenie. Asi taký je aj náš postoj k tragickým udalostiam z roku 1968. Ministerstvo vnútra, obrany a kultúry, vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej všetky žiadosti Svetového združenia bývalých politických väzňov o finančný príspevok na záchranu pamätníka odmietli.  Prečítať celé


ZBIERKA NA OPRAVU „PAMÄTNÍKA OBETIAM OKUPÁCIE 21. AUGUSTA 1968“ V POPRADE
Pre nezáujem štátu hrozí poškodenie jediného pamätníka na Slovensku s uvedením štatistiky obetí okupácie 21. augusta 1968

Múr na ktorom boli na námestí sv. Egídia v Poprade v roku 2002 inštalované dve žulové dosky praská a rozpadáva sa. Je len otázkou času kedy spadne celá jeho predná časť, čo možno očakávať v zimnom období, kedy sa do medzery vo vrchnej časti múru dostane voda a zamrzne. Hrozí, že jediný dôstojný pamätník venovaný obetiam okupácie na Slovensku v dôsledku nevyhovujúceho stavu nosného môže byť zničený.
Obraciame sa preto na každého komu nie je ľahostajný osud tohto pamätníka s prosbou o poskytnutie finančného daru na jeho záchranu. Meno každého darcu, ktorý s tým vysloví súhlas, bude uverejnené aj s poďakovaním na samostatnej tabuľke na pamätníku a na našej webovej stránke. Mená darcov a sponzorov
Prečítať celé


Odpoveď predsedovi Správnej rady ÚPN - oznámenie o porušovaní zákona o pamäti národa
Budú politickí väzni a obete komunizmu žiadať zrušenie Ústavu pamäti národa?

Ako vyplýva priamo z preambuly zákona o pamäti národa, povinnosťou nášho štátu, (ktorý zastupuje ÚPN) je učiniť zadosť všetkým, ktorí boli poškodení štátom, čo porušoval ľudské práva a vlastné zákony. Súčasným postupom ÚPN flagrantne porušuje tento zákon a namiesto toho traumatizuje a hanobí obete komunizmu namiesto toho, aby im pomáhal. Z tohto dôvodu viacerí naši členovia podali návrh, aby predsedníctvo SZBPV rozhodlo o podaní návrhu poslancom NR SR na zrušenie ÚPN pokiaľ nedôjde k naplneniu poslania ÚPN v zmysle preambuly zákona o pamäti národa.
Prečítať celé

Výzva Ing. Karola Rosenberga člena Konfederácie politických väzňov Slovenska
Vážený pán Sivoš - predseda Správnej rady ÚPN So stále väčším znepokojením sledujeme dlhodobý vývoj vybavovania žiadostí o priznanie štatútu účastníka / veterána PKO. Podľa Vami poskytovaných štatistických údajov za rok 2022 - viď. prílohy vyplýva : 1) priemerne 1 zamestnanec odd. PKO posúdi mesačne 2,76 žiadosti !!! 2) nevybavených žiadostí k 31.7.2022 = 431 !!! A pritom nárast nových žiadostí v r. 2022 je už minimálny. 3) takmer každá druhá žiadosť je už zamietaná 4) začínate dokonca zamietať prípady za osoby odvlečené do bývalého ZSSR ( Gulagov a iných táborov ), ktorý v táboroch aj zomreli. Tento a iné prípady, ktoré ste zamietli už posudzuje MS SR. Veríme a dúfame, že MS SR prehodnotí a zastaví v krátkom čase ďalšie zamietaníe žiadostí z Vašej strany, na základe rozhodnutí k jednotlivým skupinám žiadateľov podľa § 6, a to na základe konkrétnych odvolaní sa žiadateľov.
Prečítať celé

Žiadosť o preukázanie relevantného dôkazu o členstve násilne odvlečeného NKVD do býv. ZSSR zosnulého Jána Rindoša v politickej strane Deutsche Partei
Poukazujeme pritom, že pri takto závažnom obvinení z členstva v politickej strane nacistického Nemecka je potrebné uviesť hodnoverný a právne relevantný dôkaz tak, ako to bolo aj v prípade členstva v politickej strane Deutsche Partei, otca veterána protikomunistického odboja in memoriam Ladislava Pittnera číslo preukazu ÚPN 747, Jána Karola Pittnera, ktorý podľa úradného svedectva - dožiadania zo dňa 17. 01. 1946 číslo 21322 - I - VI/45, ktoré prišlo na Povereníctvo SNR pre veci vnútorné potvrdzuje, že Ján Karol Pittner, narodený roku 1894, bytom v Malackách, č. d. 649, dôstojnícky zástupca Slovenskej armády, bol podľa tunajších záznamov členom Deutsche partei od 11. 05. 1941, číslo leg. 76474. Bol nadzbrojníkom Hlinkovej gardy, ako aj dôstojníkom Pohotovostného oddielu Hlinkovej gardy.
Prečítať celé


Žiadosť o ukončenie necitlivého prístupu ÚPN k prejednávaniu žiadostí obetí komunistického režimu a iniciovanie novelizácie zákona o protikomunistickom odboji
Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 365/2020 a náraste počtu žiadateľov ÚPN a Ministerstvo spravodlivosti SR v snahe znížiť počet žiadostí a tým aj finančné náklady štátu zmenili kritéria pre priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja v rozpore s ustanovením § 6 zákona č. 219/2006 o protikomunistickom odboji neprípustnou retroaktivitou, ktorá je porušením základných princípov právneho štátu a hodnôt Európskej únie, ktorej členom je Slovenská republika. ÚPN pri vybavovaní žiadostí účelovým arbitrárnym a zjavne retroaktívnym výkladom zákona aj naďalej spôsobuje prieťahy v niektorých prípadoch trvajúce už viac ako jeden rok.
Prečítať celé


POLITICKÍ VÄZNI A ICH RODINY SA STALI OBEŤAMI SNAHY VLÁDY O VYSPORIADANIE SA S BÝVALÝM KOMUNISTICKÝM REŽIMOM
Stanovisko Svetového združenia bývalých politických väzňov k svojvoľnému výkladu zákona o protikomunistickom odboji a prekračovaniu právomoci Ministerstvom spravodlivosti a Ústavom pamäti národa
Na základe výzvy ústredného tajomníka Konfederácie politických väzňov (KPVS) Ing. Karola Rosenberga, ktorý pripravuje žalobu proti Ústavu pamäti národa (ÚPN) a Ministerstvu spravodlivosti, formou otvoreného listu zverejňujeme stanovisko k príčinám, ktoré predchádzali súčasnému traumatizujúcemu procesu pri vybavovaní žiadostí oprávnených osôb o vydanie preukazu účastníka / veterána protikomunistického odboja podaných Ústavu pamäti národa po nadobudnutí účinnosti novely zákona č. 365/2020.
Zároveň informujeme našich členov o ponuke Ing. Karola Rosengerga podpísaním plnej moci nechať sa bezplatne zastupovať vo veci podania žiadosti MS SR o preskúmanie rozhodnutia ÚPN. Splnomocnenie je možné stiahnuť z našej stránky a následne ho podpísané aj prílohami zaslať na adresu: Ing. Karol Rosenberg Jesenského č. 2059/2, 903 01 Senec Tel.: 0910932514 / karolrosenberg@gmail.com Žiadosť a splnomocnenie na zastupovanie
Prečítať celé

Publikácia AUGUST 1968 a KOŠICE - Okupácia Košíc a východného Slovenska-august 1968, bola ocenená vo svojej kategórii v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2021. Slávnostné vyhlásenie (zároveň vernisáž) sa uskutočnila 9. júna 2022 v Dvorane Ministerstva kultúry SR, Nám. SNP 33 v Bratislave.
Cenu prevzali:
– Štefan Lazorišák, zostavovateľ publikácie (člen predsedníctva Svetového združenia bývalých politických väzňov)
– PaedDr. Tibor Kočík, editor a zodpovedný redaktor publikácie
– Elena Backorova, zástupca vydavateľa Svetové združenie bývalých politických väzňov.

Táto kniha je výsledkom medzinárodnej konferencie k 50. výročiu invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Dielo obsahuje aj doposiaľ nepublikované archívne záznamy z prostredia ŠtB a archívne fotografie Veroniky Januškovej. Grafickú úpravu realizoval Samuel Čarnoký a vytlačila ju Vienala, s.r.o., Košice. Na čiernej obálke sú dátumy úmrtia jednotlivých obetí okupácie v Košiciach, bolo ich 11. Kniha uzrela svetlo sveta vďaka Svetovému združeniu bývalých politických väzňov, ktoré ju vydalo ako svoju šiestu publikáciu.
Prečítať celé

4. júna 2022 sa na Mestskom úrade v Poprade uskutočnila riadna členská schôdza Svetového združenia bývalých politických väzňov (SZBPV). Členská schôdza schválila spoluprácu združenia s Ing. Karolom Rosenbergom z KPVS pri zastupovaní členov združenia vo veci prieťahov a arbitrárneho postupu ÚPN pri vybavovaní žiadosti o priznanie veterána protikomunistického odboja po nadobudnutí účinnosti novely zákona č. 365/2020 Z.z., prijali vyhlásenie k relativizovaniu zločinov stalinizmu a nacizmu, diskriminačnej novele zákona č. 365/2020 a necitlivému postupu ÚPN pri prejednávaní žiadostí, ktorý znevažuje a traumatizuje obete komunizmu. Predsedníctvo následne zvolilo za predsedu Františka Bednára a štyroch podpredsedov. Prečítať celé

Svetové združenie bývalých politických väzňov si 13. apríla 2022 na cintoríne v Poprade-Veľkej pripomenulo položením venca ku pamätníku obetiam komunizmu 72 výročie likvidácie rehoľných rádov-Barbarskej noci. Nemali by sme zabúdať na snahy komunistického režimu v bývalom Československu, ktorý podľa stalinistického vzoru chcel odstrániť kresťanstvo a ateizovať spoločnosť podľa Marxa, ktorý označil náboženstvo ako ópium ľudstva. Napriek brutálnym zásahom štátnej moci sa to komunistom nikdy nepodarilo, čím sa dopustili svojho najväčšieho omylu, ktorý prispel k rozpadu ich režimov v bývalých postkomunistických štátoch a samotnom Sovietskom zväze. Prečítať celé

Správa o činnosti Svetového združenia bývalých politických väzňov za roky 2020-2021
V súvislosti s konaním členskej schôdze, ktorá sa bude konať dňa 4. júna 2022 o 11.00 hod. v malej zasadačke mestského úrade v Poprade zverejňujeme správu o činnosti združenia za roky 2020-2021 pre členov združenia, ktorí sa ne nej nemôžu zúčastniť zo zdravotných dôvodov. Podľa stanov združenia sa členská schôdza má uskutočniť každé dva roky spolu s voľbou predsedníctva SZBPV.
Prečítať celé


Na ukrajinskej tragédii sa začali priživovať novodobí „rusobijci“, ktorých vyše 30 rokov nezaujímali obete stalinských gulagov a obete 21. augusta 1968
Po začatí vojny na Ukrajine sa mnohí tí, ktorí nemali záujem o obete gulagov a augusta 1968 začali predbiehať v protiruských aktivitách. Po pomaľovaní Slavína v Bratislave sa v Prešove začali odstraňovať symboly bývalého Sovietskeho zväzu z pamätníkov padlých vojakov a spustila sa petícia za odstránenie pamätníka. Primátorka Prešova, nominantka KDH Andrea Turčanová, ani po druhom zvolení nemala záujem obnoviť zvýhodné cestovné v MHD pre násilne odvlečených a politických väzňov, ktoré mesto Prešov zrušilo.
Od roku 2007 sme sa márne zasadzovali o inštalovanie centrálneho pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Košiciach, kde bolo najviac obetí. Napriek prísľubu vtedajšieho vedenia mesta k tomu však nikdy nedošlo.
Je prinajmenšom neúprimné ak sa v súčasnej protiruskej kampani najviac aktivizujú tí, ktorí o obete stalinských gulagov a obete okupácie 21. augusta 1968 nikdy neprejavili úprimný a seriózny záujem. Bohužiaľ našu žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na opravu havarijného stavu jediného Pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 so štatistikou obetí na Slovensku zamietli.
Prečítať celé


Výzva na zjednotenie združení zastupujúcich politických väzňov

Svetové združenie bývalých politických väzňov na tohtoročnom sneme bude tak ako na každom sneme iniciovať hlasovanie za zjednotenie občianskych združení zastupujúcich politických väzňov. Naše výzvy však boli doposiaľ vždy odmietané. Preto sa na Vás obraciame s výzvou o podporu nášho návrhu na zjednotenie našich občianskych združení.
Prečítať celé


Vo veku 90 rokov zomrel obetavý človek, športovec a hospodár Svetového združenia bývalých politických väzňov František Bednár starší

Zomrel nečakane na následky autonehody 15. februára 2022. Od vzniku Svetového združenia bývalých československých politických väzňov v roku 2001 až do roku 2020 aj vo vysokom veku bol hospodárom združenia a aktívne sa podieľal na organizovaní pietnych akcii a odhaľovaní pamätníkov obetiam bývalého režimu. Jeho pohreb sa uskutoční 21. februára 2022 o 14. 00 hod v dome smútku v Poprade-Veľkej.
Prečítať celé

Podporte činnosť Svetového združenia bývalých politických väzňov v roku 2022 dvoma percentami z vašej zaplatenej dane
Naše združenie je žiaľ tak ako v roku 1968 pre svoje kritické postoje k smerovaniu Slovenska a vplyvu ľudí prepojených s bývalým komunistickým režimom opäť hrozbou aj pre súčasných politikov. Potvrdzuje to likvidačné zníženie dotácie MV SR vo výške 4 000 eur na rok 2021. Obraciame sa preto na Vás, aby ste nám pomohli udržať pri živote naše združenie a oslovili Vašich rodinných príslušníkov, deti a vnúčatá, ktoré sú v zamestnancami alebo podnikajú, aby poskytli 2% zo zaplatenej dane Svetovému združeniu bývalých politických väzňov za čo Vám v mene obetí stalinizmu a komunizmu vyslovujeme úprimné poďakovanie.
Prečítať celé

Podanie sťažnosti proti uzneseniu Úradu dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu, ktorý odložil trestné oznámenie pre pokus likvidácie bývalého politického väzňa a občana NSR Petra Placha
O osude bývalého politického väzňa Petra Placha, sme písali v článku s názvom Ako Husákov režim vyrábal špiónov a ničil životy občanom Nemeckej spolkovej republiky uverejnenom na našom webe. Jeho príbeh je otrasným svedectvom krutosti a bezohľadnosti komunistického režimu v období Husákovej normalizácie..
Vyšetrovateľ vec odložil s odôvodnením, že sa nepodarilo identifikovať dozorcu väznice Praha Ruzyně a zistiť skutočnosti oprávňujúce začať trestné stíhanie. Proti uzneseniu sme podali sťažnosť, pretože vyšetrovateľ rozhodol vo veci formálne so zámerom ju zamietnuť pod koberec v kontexte s tzv. hrubou čiarou za zločinmi komunizmu. Vyšetrovanie bolo účelovo vedené len na zistenie identifikácie príslušníka SNV, ktorý bol len nástrojom a ktorý konal na príkaz nadriadených a osôb z pozadia napojených na štruktúry ŠtB resp. VKR.
Prečítať celé


Kniha- Darček autora Dušana Vaňa – alebo ako skončilo „víťazstvo pravdy a lásky nad lžou a nenávisťou“.

Ďalšia kniha autora publikácie Nežná kamufláž:
http://www.1000knih.sk/obchod/nezaradene/nezna-kamuflaz-a-bato1
http://www.mediafire.com/file/aoei4050yvvlfjy/Nezna_kamuflaz_a_Bato-cz.pdf/file
Prečítať celé


Druhý list bývalého politického väzňa prezidentke SR Zuzane Čaputovej
Na požiadanie bývalého politického väzňa pána Petra Klyučkoviča zverejňujeme jeho list pani prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej s kritickým stanoviskom k súčasnému vedeniu Konfederácie politických väzňov Slovenska a diskriminačnej novele zákona č. 219/2006 Z.z.
Prečítať celé


Výzva Sekcie podpory demokracie a dodržiavania základných ľudských práva a slobôd
Zastavme výpredaj Slovenska a nedovoľme vagabundom ukladať ich špinavé peniaze do nehnuteľností!

Politikom sa neverí-politikov je nutné kontrolovať!
  Prečítať celé

Nestrácajme vieru a nádej ani v ťažkých časoch - novoročné zamyslenie
Čaká nás rok, ktorý bude pre mnohých ťažký vzhľadom na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu vo svete v dôsledku pandémie. Berme to ako varovanie a výzvu. Ľudia sa rútili nezodpovedne plnou parou „Titanikom blahobytu“ do vlastnej skazy. Príroda nám to dala, dúfajme ešte včas, najavo. Je potrebné si zrovnať priority, prestať ničiť prírodu a začať žít zmysluplne. To za nás politici neurobia. Slovensko nepotrebuje politikov, ktorí myslia len na budúce voľby ale štátnikov, ktorí myslia na budúce generácie!
Prečítať celé


Oznámenie pre členov Svetového združenia bývalých politických väzňov
Evidujeme vyše 140 prípadov našich členov, ktorým zahynuli rodičia v bývalom ZSSR a nepožiadali ÚPN o vydanie preukazu In memoriam. Je preto nutné podať čo najskôr na adresu Ústav pamäti národa, Miletičova 19 P. O. Box 29 , 820 18 Bratislava 218, vyplnenú ŽIADOSŤ O PRIZNANIE POSTAVENIA ÚČASTNÍKA PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJA PODĽA ZÁKONA č.219/2006 Z.z.
Prečítať celé

hlavna stranka