hlavna stranka

Výzva Ing. Karola Rosenberga člena Konfederácie politických väzňov Slovenska


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
Vyzývam KPVS, SZBPV a PV-ZPKO, aby sa priamo pridali k mojej žiadosti a požiadali tiež samostatnými emailami ÚPN o poskytnutie informácie, nakoľko mne ÚPN dlhodobo neodpovedá.

Vážený pán Sivoš - predseda Správnej rady ÚPN

So stále väčším znepokojením sledujeme dlhodobý vývoj vybavovania žiadostí o priznanie štatútu účastníka / veterána PKO.
Podľa Vami poskytovaných štatistických údajov za rok 2022 - viď. prílohy vyplýva :
1) priemerne 1 zamestnanec odd. PKO posúdi mesačne 2,76 žiadosti !!!
2) nevybavených žiadostí k 31.7.2022 = 431 !!! A pritom nárast nových žiadostí v r. 2022 je už minimálny.
3) takmer každá druhá žiadosť je už zamietaná
4) začínate dokonca zamietať prípady za osoby odvlečené do bývalého ZSSR ( Gulagov a iných táborov ), ktorý v táboroch aj zomreli. Tento a iné prípady, ktoré ste zamietli už posudzuje MS SR. Veríme a dúfame, že MS SR prehodnotí a zastaví v krátkom čase ďalšie zamietaníe žiadostí z Vašej strany, na základe rozhodnutí k jednotlivým skupinám žiadateľov podľa § 6, a to na základe konkrétnych odvolaní sa žiadateľov.

Žiadame Vás o konkrétne a jasné stanovisko, informácie o zmene postupov a pod., ako mienite zefektívniť vybavovanie žiadostí. Súčasný stav je naďalej  neakceptovateľný.

O uvedené Vás žiadame neodkladne, podľa Vašich možností čo najskôr.

S pozdravom  
__________________________________
Ing.  Karol Rosenberg

Jesenského č. 2059/2,  903 01  Senec
Tel.: 0910932514 / karolrosenberg@gmail.com

Prílohy:
ÚPN štatistika júl 2022
ÚPN štatistika 2022
 Odpoveď MS SR zo dňa 20.6.2022hlavna stranka