hlavna stranka

Odkaz členov združenia ministrovi vnútra a vláde Slovenskej republiky


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

Vážený pán minister, členovia nášho združenia ma požiadali, aby som vám odovzdal tento odkaz.

Je pre nás obrovským sklamaním ako sa k nám zachovala súčasná vláda, ktorú niekoľko tisíc príbuzných vrátane našich členov volilo v roku 2020.

Naše združenie je už druhý rok likvidované dotáciou poskytovanou MV SR v likvidačnej výške 4000 eur. Pričom SZPB dostal 250 000 eur, protekčná KPVS 80 000 eur a PV ZPKO 40 000 eur.

Ako potvrdzujeme v prílohe pozvánkou na oslavy SNP, z finančných dôvodov nemáme ani na veniec ani na cestovné pre členov, ktorí sa každý rok zúčastňovali na oslavách SNP. Z úcty k padlým v boji proti fašizmu sa rozhodli zúčastniť a všetky náklady si hradiť zo svojho.

Obete sovietskych koncentrákov, ktorým rodičia zahynuli v gulagoch sú traumatizované mladými byrokratmi z Ústavu pamäti národa, ktorí po prijatí diskriminačnej novely zákona podanej „talibáncami“ a odídencami z KDH o príplatku k dôchodku pre politických väzňov priznávajú tzv. preukaz veterána rehoľníčkam, ktoré boli 3 mesiace internované a tým čo zomreli v gulagoch žiadostí príbuzných zamietajú pod zámienkou nepreukázania 12 mesačného protikomunistického odboja.
Býv. príslušníci ŠtB a funkcionári KSČ stále v pokoji poberajú výsluhové dôchodku po pozastavení účinnosti zákona o odobratí benefitov predbežným rozhodnutím ÚS SR.

19. augusta sme s v Poprade pripomenuli 54. výročie udalostí z 21. augusta 1968 pri stále jedinom pamätníku so štatistikou obetí, ktorému hrozí po 20 rokoch zničenie kvôli poškodenému múru na opravu, ktorého nám všetky oslovené ministerstvá vrátane prezidentky odmietli poskytnúť finančnú pomoc.

Vyhlásenie SZBPV k 54 . výročiu je uverejnené na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/22/vyhlasenie21.8.1968.html

V mene občanov SR, ktorým hrozí energetická chudoba a bieda sme vo vyhlásení poukázali na to, že Slovensko dnes namiesto politikov, ktorí slúžia cudzím záujmom bez ohľadu na ekonomické dopady na občanov, potrebujú štátnikov s ľudskou tvárou ako Alexander Dubček.

Videa a mediálne výstupy z pietnej spomienky sú uverejnené na našej stránke http://www.szcpv.org/22/21august.html

Mnohí naši členovia sa vyjadrili, že už nikdy nebudú voliť strany súčasnej koalície a budú sa modliť, aby táto vláda čo najskôr skončila.

Za členov Svetového združenia bývalých politických väzňov

František Bednár
predseda

Príloha:
Pozvánka na oslavy SNP

--
Svetové združenie bývalých politických väzňov
Nám. sv. Egídia 102/10
058 01 Poprad
+421 903 142 771
szcpv@szcpv.org
www.szcpv.org


Odpoveď kancelárie predsedu vlády SR

Dobrý deň,
dovoľujeme si dať do pozornosti písomný podnet doručený na e-mailovú adresu predsedu vlády SR z adresy:  szcpv@szcpv.org (Svetové združenie bývalých politických väzňov – problematika dotácie poskytovanej MV SR) pre posúdenie relevantnosti obsahu a usmernenie žiadateľov v rámci možností a kompetenčnej pôsobnosti rezortného ministerstva.     
S pozdravom a vďakou   

Oddelenie styku s verejnosťou
Kancelária predsedu vlády SR

www.vlada.gov.sk

 

 

 

 

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

 hlavna stranka