Hlavná stránka


RTVS v čase energetickej krízy na strane obchodníkov a energetických spoločností

Otvorený list vedeniu RTVS

Zdieľaj  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

Ani po zmene riaditeľa nenastal v RTVS posun k lepšiemu a z tejto tzv. verejnoprávnej inštitúcie financovanej z daní slovenských občanov je  opäť len  servilný nástroj  propagandy v sofistikovanejšom prevedení   ako pred novembrom 1989.

Namiesto ospevovania priateľstva so Sovietskym zväzom  na večné veky nám RTVS prostredníctvom Slovenského rozhlasu dnes  servíruje  sponzorovanú ľúbivú reklamu o obnoviteľných zdrojoch vyrobených v EÚ a živote v demokracii, ktorý nepripúšťa kompromisy ak ide o klímu.
Skutočná realita sa však rovnako ako v časoch reálneho socializmu  diametrálne rozchádza s teóriou.

Súčasná energetická kríza doslova ruinuje podnikateľský sektor a je len otázkou času  kedy uvrhne slovenské domácnosti do energetickej chudoby, ktorá spustí lavínu exekúcií pre neschopnosť uhrádzať platby za dodávku tepla čo  mnohých pripraví o strechu nad hlavou.

Slovensko oproti Poľsku, kde zavadzaniu obnoviteľných zdrojom nebráni šikanózna  a nezmyselná byrokracia, v tomto smere neskutočne zaostáva.  Súčasná legislatíva a postup  dodávateľských a distribučných spoločností  doslova sabotujú  a maria  „zelenú politiku“ EÚ pretože im to znižuje zisk.
Z týchto dôvodov  som ako poradca mesta Poprad pre obnoviteľné zdroje  v súvislosti s projektmi fotovoltických  elektrárni a využitia obnoviteľných zdrojov  ešte v marci podal bývalému ministrovi hospodárstva R. Sulikovi Žiadosť o prijatie opatrení  na zrýchlenie  prechodu na obnoviteľné zdroje energie a zjednodušenie procesu pripájania  zariadení na výrobu elektriny v čase mimoriadnej situácie“ o čom som informoval tlačové agentúry a média vrátane RTVS.“
R. Sulík vo svojej funkcii absolútne zlyhal a alibisticky sa vyhol odpovediam k zásadným otázkam týkajúcim sa reálnej podpory obnoviteľných zdrojov energie ako napríklad využitiu tzv. virtuálnej batérie pre lokálne zdroje fotovoltických zariadení, čo by zásadne zvýšilo efektivitu ich prevádzky a znížilo návratnosť investície.

Opakovanú žiadosť uverejnenú na tejto webovej stránke http://www.szcpv.org/pd/eko/ziadost.html  aj s konkrétnymi návrhmi som podal nedávno aj novému ministrovi hospodárstva K. Hirmanovi. Všetky  oslovené médiá  vrátane RTVS to odignorovali.

Ako som informoval v príspevku s názvom „Systém pripojenia fotovoltických elektrárni a využitia "virtuálnej batérie" nie je vyriešený“, uverejnenom na webovej stránke http://www.szcpv.org/pd/eko/ziadost.html#vb RTVS namiesto na miesto  toho, aby stála na strane verejnoprávneho záujmu a občanov Slovenka, ktorí platia koncesionárske poplatky, zjavne stojí na strane obchodníkov  a energetických  spoločností so zahraničnou účasťou.
          Jednoznačne to potvrdzuje spravodajstvo Rádiožurnálu z 30. 9. 2022 z regiónov, http://www.szcpv.org/audio/30.9.22.mp3 v ktorom Slovenský rozhlas marginálne informoval o fotovoltických elektrárňach na školách, ktoré realizuje mesto Trnava v snahe znížiť enormné náklady za energie.  Prednostka mesta poukázala na problém využívania vyrobenej elektriny len pre momentálnu vlastnú spotrebu, ktorú však nemôžu ukladať do  virtuálnej batérie. Slovenský rozhlas namiesto toho, aby na tento problém upozornil kompetentných,  iniciatívu mesta Trnava spochybnil   vyjadrením   „analytika“ Jozefa Bagidu, ktorý  uviedol, že posielanie nevyužitej energie do siete je pre majiteľa solárnych panelov finančne nevýhodne pretože cez víkendy a prázdniny je tam prevádzka obmedzená, čo by mal prevádzkovateľ dobre zvážiť.

         Bývalého ministra hospodárska Sulika  som žiadal aj o zmenu diskriminačného systému poskytovania dotácii na obnoviteľné zdroje v rámci programu „Zelená domácnostiam“,  z ktorého sú vylúčené  bytové domy v ktorých býva väčšina obyvateľov Slovenska. Túto požiadavku R. Sulik odignoroval.
           RTVS sa aj v tejto problematike ako potvrdzuje  Rádiožurnál zo dňa 5. 10. 2022  http://www.szcpv.org/audio/5.10.22.mp3 postavila na stranu dodávateľov tepla, ktorí sa všemožne snažia udržať svoje zisky a tzv. energetické nevoľníctvo v ktorom držia  odberateľov tepla a TÚV.
          V spravodajstve z regiónov Slovenský rozhlas informoval o spustení petície zástupcov bytových domov v Prešove, ktorí sa chcú uchádzať o dotácie na obnoviteľné zdroje. Na rozdiel od rodinných domov ich nemôžu dostať napríklad na fotovoltické panely a problémom je ak sú napojený na centrálneho dodávateľa tepla.
 Slovenský rozhlas ako reakciu na petičnú akciu uverejnil stanovisko riaditeľky komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Ivany Valentovej, ktorá potvrdila, že zariadenie nie je možné inštalovať v domoch, ktoré sú pripojené na centrálneho dodávateľa tepla a to dokonca aj v prípade ak by sa bytové domy v prípade inštalácie zariadenia odpojili od centralizovaného systému. 
           Pani riaditeľka buď nie je informovaná alebo  zavádza, pretože  už 6 rokov musím  SIEA povinne elektronicky predkladať údaje o množstve  tepla  potrebného na výrobu TÚV  obnoviteľným zdrojom na bytovom dome na Námestí sv. Egídia 102 v Poprade.  V SIEA asi pravá ruka nevie čo robí ľavá ak pani riaditeľka nevie, že na Slovensku sú desiatky bytových domov s obnoviteľnými zdrojmi, konkrétne vo Vranove, Trebišove, Turni nad Bodvou, Košiciach, Gelnici, Poprade  a ďalších mestách. 

            Uvedené relácie sú názornou ukážkou porušovania zásady objektivity a nestrannosti RTVS a sú dostatočným dôvodom na podanie sťažnosti Rade pre vysielanie a retransmisiu.

           Na záver sa pýtam RTVS, konkrétne TV Regína, prečo nebola na jeseň 2021 odvysielaná už pripravená relácia o prvom bytovom dome s obnoviteľným zdrojom energie v Poprade a dosiahnutých úsporách na energiách  po 5 ročnej prevádzke ohrevu TÚV termodynamickými panelmi s tepelným čerpadlom v kombinácii s fotovoltickým zariadením inštalovaným na bytovom dome SVB na Námestí sv. Egídia 102?
 Pani redaktorke som vyšiel v ústrety a venoval som jej dve hodiny svojho času. Nakoniec som sa dozvedel, že niekomu z vedenia táto reportáž prekážala a nebola na STV 2 odvysielaná. 

           Video:  Energetický bytový dom s obnoviteľnými zdrojmi energie - nominácia na enviro-cenu ATLAS 2021
 https://youtu.be/vuGX3J0Ovn0

František Bednár   
poradca mesta Poprad pre obnoviteľné zdroje

Nemeckí akcionári Východoslovenskej energetiky - VSE považujú  obyvateľov Východného Slovenska aj naďalej za  spotrebiteľov  druhej kategórie a hlupákov

Zahraniční akcionári Východoslovenskej energetiky sa zrejme nechali inšpirovať istým slovenským politikom, ktorý vyhlásil, že na východe nič nie.  Ak na východe nič nie resp. dlho nebolo, tak je to aj poskytovanie možnosti ukladania elektriny prevádzkovateľom fotovoltických zariadení (FVZ) vyrobenej v čase kedy ju nemôžu spotrebovať  do tzv. virtuálnej batérie. Západoslovenská (ZSE) a Stredoslovenská energetika (SSE)  túto službu, ktorá zvyšuje efektivitu prevádzky FVZ a znižuje návratnosť investície, poskytujú už niekoľko rokov. Žiaľ zatiaľ len pre domácnosti s malým zdrojom do 10 kW.
Na tento evidentne diskriminačný prístup ku klientom  Východoslovenskej distribúcie som opakovane upozorňoval od roku 2020 ešte bývalého ministra hospodárstva Richarda Sulika a kanceláriu predsedu vlády.
Od 1. októbra 2022 VSE  začala poskytovať virtuálnu batéria aj na Východnom Slovensku ale v porovnaní zo ZSE a SSE  za niekoľko násobne vyšší poplatok v závislosti od výkonu FVZ.


Na webovej stránke VSE  však nenájdete cenník služby Virtuálna batéria a rovnako nenájdete ani Obchodné podmienky poskytovanie tejto služby.
Na webových stránkach ZSE SSE sú pritom  uverejnené
Cenník služby Virtuálna Batéria od ZSE
Obchodné podmienky služby Virtuálna batéria od ZSE

Cenník služby Virtuálna Batéria od SSE
Obchodné podmienky služby Virtuálna batéria od SSE

Mesačný poplatok za službu Virtuálna batéria spoločnosti ZSE a SSE je 2 eur s DPH. Podľa cenníka VSE, ktorý mi zaslal jeden známy je však poplatok VSE pri výrobe 6000 MWh ročne 11,90 eur čo je takmer 6 x viac ako u ZSE a SSE. V cenníku VSE pre virtuálnu batériu sa uvádza pre laika nezrozumiteľná veta odplata za prevzatie zodpovednosti za odchýlku z čoho je zrejme, že akcionári VSE považujú obyvateľov Východného Slovenska nielen za občanov druhej kategórie ale aj za hlupákov.

František Bednár

hlavna stranka