Hlavná stránka


Pomoc ľuďom ohrozeným energetickou krízou by mala byť prioritou vlády

Obnovenie vyšetrovania najväčšej korupčnej kauzy Gorila  je cestou k vráteniu elektrárni štátu

Zdieľaj  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
 
Slovenská republika dnes čelí  najväčšej energetickej kríze od čias 2. svetovej vojny.  Prechod na obnoviteľné zdroje energie  (OZE) preto  prestáva byť módnym trendom ale stáva sa  nevyhnutnosťou  pre zabezpečenie energetickej bezpečnosti štátu.

            Ako poradca mesta Poprad pre obnoviteľné zdroje som preto v súvislosti s realizáciou  fotovoltických elektrárni  a neúnosnou  byrokraciou zo strany distribučných spoločností podal novému ministrovi hospodárstva opakovanú žiadosť  o prijatie opatrení  na podporu  zariadení na výrobu elektriny v čase mimoriadnej situácie.  Uverejňujem ju v plnom znení aj s prílohami.

Jeho predchodca Richard Sulík totiž vo svojej funkcii absolútne zlyhal  a v  odpovedi  z 11. apríla 2022 sa vyhol zásadným otázkam zmeny legislatívy týkajúcej sa zjednodušenia procesu pripájanie do distribučnej siete ako aj diskriminácie spotrebiteľov  Východoslovenskej energetiky (VSE) a  distribučnej spoločnosti (VSD) pri poskytovaní možností  tzv. „virtuálnej batérie“. 
Richard Sulik, potom čo zbabelo ušiel ako potkan z potápajúcej sa lode v čase energetickej krízy,  teraz tára o 15% úsporách v domácnostiach, kde už nie je na čom šetriť.

Richard Sulik ako minister hospodárstva nikdy nevyužil svoje znalosti nemčiny, aby v Bruseli hájil záujmy slovenských občanov. Paradoxne v čase kedy bol v  opozícii a europoslancom patril k najväčším kritikom EÚ a vykrikoval, že sa bude dívať zradcom v Bruseli na prsty.
https://komentare.sme.sk/c/20120747/sulik-a-exilova-vlady-v-bruseli-sliacky.html
Namiesto toho sa exhibionistický predvádzal s milionármi Geissenovcami a dovolenkoval v Dubaji. Neurobil nič pre zmenu  nastavenie predaja elektriky pre burze len preto, aby na tom „žraloci“ dobre zarobili. Vďaka jeho nekonaniu, či mlčanlivej spolupráci s nimi  to zaplatia  naši občania v prospech zahraničných firiem, či majiteľov týchto firiem v zahraničí.  Štandardne klamal  občanov SR o zastropovaných cenách a minimálnom zvýšení účtov za energie

Jeho konanie nesie znaky spáchania vedomej  ekonomickej trestnej činnosti proti štátu a ohrozenia energetickej bezpečnosti.

 Je nanajvýš aktuálne pripomenúť, že  práve počas  vlády Mikuláša Dzurindu vznikla najväčšia korupčná kauza Gorila a  Slovensko predajom strategických podnikov ako SPP a elektrárne stratilo energetickú bezpečnosť a dnes nakupuje vlastnú elektrinu za nehorázne ceny na burze, ktoré určuje najvyššia cena výrobcu podľa legislatívy EÚ, ktorá nariadila, že  cenu elektriny  musí určovať najvyššia cena výrobcu, ktorý vyrába elektrinu z plynu!
To je to isté ako keby nariadili občanom nakupovať ten istý tovar v obchodoch na Slovensku podľa najvyššej ceny v EÚ.

 Pýtam sa ako je možné , že Poliaci majú najlacnejšiu energiu v EÚ a ako  je možné, že ako členský štát EU nenakupujú elektrinu za burzové ceny?!
Vďaka fotovoltaike, obnoviteľným zdrojom a zníženiu cien za emisie o 26€ pôvodná cena elektriny 1900 zlotych klesla v poľsku na 700 zlotych (140€).
Ostatné krajiny EU platia za elektrinu trojnásobne viac a to cca 400€
Na Slovensku nepodporujeme rýchlu montáž obnoviteľných zdrojov a ich okamžité uvedenie do prevádzky, ale naopak bránime rýchlej výstavbe fotovoltaickych panelov a tepelných čerpadiel aby sme nemali lacnú elektrinu.
Radšej pripravujeme zákony na zníženie neúnosných dopadov cien za elektrinu pre domácnosti Slovenska.
Slovensko si nekúpi jogurt za 30 centov,  kúpi si jogurt za 1,2€ a vybaví si na neho hypotéku na 40 rokov.
https://businessinsider.com.pl/gospodarka/energia-w-polsce-najtansza-w-europie-nie-tylko-dlatego-ze-zaczelo-wiac/htsefw0

Sme skutočne najsprostejším národom v Európe, ktorého vláda za Dzurindu vláda predala elektrárne pod cenu a štát prišiel o miliardy a dnes podliehame kolektívnemu šialenstvu "s EÚ na večné veky", tak ako sme pred rokom 1989 podliehali kolektívnemu šialenstvu pod heslom "So sovietskym zväzom ne večné veky a nikdy inak?!
V žiadosti som ministra upozornil na to, že ak chce vláda v súčasnej ťažkej situácii občanom Slovenska skutočne pomôcť a stratégia EÚ o urýchlenom prechode na obnoviteľné zdroje nemá byť na Slovensku sabotovaná distribučnými spoločnosťami,  ktoré sa správajú ako štát v štáte a sú nad zákonmi, je potrebné prijať legislatívne zmeny v zákone   o energetike č. 251/2012 Z.z. a zákone o č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Prijatie opatrení na reálnu podporu  prechodu na obnoviteľné zdroje a odstránenie diskriminácie spotrebiteľov a klientov distribučných spoločností, sú nevyhnutné z dôvodu, že súčasné zákony už nezodpovedajú súčasnej krízovej situácii.
Navrhol som konkrétne kroky, ktoré sú uvedené v základných piatich bodoch žiadosti.

Obnovenie vyšetrovania najväčšej korupčnej kauzy Gorila  je cestou k vráteniu elektrárni štátu

 V súvislosti s medializovaným návrhom predsedu NR SR Borisa Kollára  zoštátniť elektrárne, som vládu upozornil na to, že o zoštátnení uvažuje aj Francúzsko, ktoré s tým má skúsenosti z čias vlády Francoisa Mitteranda.

Hoci zo strany Borisa Kollára ide zjavne len vytĺkanie politického kapitálu   je potrebné pripomenúť, že  vlastizradou a ohrozením energetickej bezpečnosti štátu  vládou Mikuláša Dzurindu a ministra financií Ivana Mikloša vznikla najväčšia korupčná kauza „Gorila“ a  Slovensko predajom strategických podnikov ako  elektrárne a  SPP pod cenu  stratilo  miliardy.

Jedným z princípov a zásad právneho štátu a hodnôt EÚ je nezávislosť polície, prokuratúry a justície.  Skutočnosť, že najväčšia korupčná kauza v Európe  s názvom „Gorila“ nebola napriek masovým protestom dodnes vyšetrená a Slovensko preukázateľne porušuje zásady právneho štátu,  zakladá  zákonný dôvod na anulovanie všetkých privatizačných zmlúv strategických podnikov, čo vyplýva priamo z trestného zákona. Právo náhrady škody, ktorá bola spôsobená trestným činom korupcie je jednou zo zásad právneho štátu.

   Predaj elektrárni bol z tohto dôvodu nezákonný, ohrozil energetickú bezpečnosť štátu, preto je povinnosťou  štátu využiť svoju právomoc, aby konal v zmysle zákona a v prospech  občanov. Vyhlásenie vlastníkov elektrárni, že svoje podiely nepredajú, je preto irelevantné.  Pokiaľ si niekto kúpi auto pochádzajúce z trestnej činnosti,  má jednoducho smolu, orgány činné v trestnom konaní mu ho jednoducho  zabavia v prospech pôvodného majiteľa a škodu si môže vymáhať od páchateľa trestného činu.  Rovnako je to aj predajom elektrárni a časti SPP, kedy preukázateľne došlo ku korupčnej trestnej činnosti.
Pokiaľ štát nebude konať  podľa zákona v prospech občanov a neobnoví vyšetrovanie najväčšej korupčnej kauzy „Gorila“  nemá morálne právo nazývať  Slovenskú republiku právnym štátom.

   Pre vrátenie elektrárni do vlastníctva štátu preto existuje právne relevantný dôvod, ktorý by si nikto v rámci EÚ nemohol dovoliť spochybniť a označiť ako porušovanie zásad a hodnôt EÚ ako je to v prípade Poľska a Maďarska.  Navyše sa jedná  o pokračovanie zločinov  prominentov  bývalého  komunistického režimu v ekonomickej sfére, ktorého zločiny sú nepremlčateľné. V pozadí finančnej skupiny Penta stál bývalý šéf komunistickej Štátnej bezpečnosti Alojz Lorenc a viacerí jej  vlastníci, vrátane Slavomíra Haščáka,  boli absolventmi Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov (MGIMO) pod dohľadom sovietskej KGB.

  Na takýto krok je však potrebná štátnická  odvaha, ktorá slovenským politikom chýba. Pretože štátnici myslia na budúce generácie a politici len na budúce voľby alebo osobný prospech.

 Pokiaľ štáty EÚ  a samotná EÚ  nezmenia súčasný systém určovania cien elektriny a plynu  nastavený lobistickými skupinami, ktorým ide len o nadmerný zisk a podpora tzv. „zelenej energie“ bude len formálna, existuje vážna hrozba sociálnych nepokojov, ktoré môžu viesť k politickým otrasom ako v novembri 1989.

František Bednár
poradca mesta Poprad pre obnoviteľné zdroje


František Bednár, Námestie sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad

Vážený pán minister hospodárstva SR
Karel Hirman
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
minister@mhsr.sk
tlacove@mhsr.sk                                                                                                                                                                                                                               Poprad 17. 9. 2022

 Žiadosť o prijatie opatrení  na zrýchlenie  prechodu na obnoviteľné zdroje energie a zjednodušenie procesu pripájania  zariadení na výrobu elektriny v čase mimoriadnej situácie

            Vážený pán minister,  v prvom rade prijmite gratuláciu k nástupu do funkcie v čase kedy  Slovenská republika čelí  najväčšej energetickej kríze od čias 2. svetovej vojny.  Prechod na obnoviteľné zdroje energie  (OZE) sa preto  stáva  nevyhnutnosťou  pre zabezpečenie energetickej bezpečnosti štátu.

            Ako potvrdzujem v prílohe odpoveďou Vášho predchodcu Richarda Sulika  na „Žiadosť o prijatie opatrení  na zrýchlenie  prechodu na obnoviteľné zdroje energie a procesu pripájania  zariadení na výrobu elektriny v čase mimoriadnej situácie“  zo dňa 27. 3. 2022, ktorú predseda vlády SR postúpil ministerstvu hospodárstva, sa  exminister Sulík  k  zásadným  požiadavkám žiadosti  alibisticky nevyjadril   a potom čo vo svojej funkcii absolútne zlyhal zbabelo ušiel pred zodpovednosťou do opozície.

Ak chce vláda v súčasnej ťažkej situácii občanom Slovenska skutočne pomôcť a stratégia EÚ o urýchlenom prechode na obnoviteľné zdroje nemá byť na Slovensku sabotovaná distribučnými spoločnosťami,  ktoré sa správajú ako štát v štáte a sú nad zákonmi, je potrebné prijať legislatívne zmeny v zákone   o energetike č. 251/2012 Z.z a zákone o č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Prijatie opatrení na reálnu podporu  prechodu na obnoviteľné zdroje a odstránenie diskriminácie spotrebiteľov a klientov distribučných spoločností, sú nevyhnutné z dôvodu, že súčasné zákony už nezodpovedajú súčasnej krízovej situácii. Preto je potrebné:

 1. Zmeniť legislatívu tak, že pri  malých zdrojoch  elektriny podľa § 4a (domácnosť) do 10 kW  sa povolený výkon zvýši na 25 kW. Rovnako aj pri malých zdrojoch  elektriny (podnikateľ) do 10 kW sa povolený výkon zvýši na 25 kW a platnosť vyjadrenia distribučnej spoločnosti nebude 6 mesiacov ale na dobu neurčitú tak ako je to pre podnikateľoch. 
 1. Prijatie legislatívnych opatrení  na odstránenie diskriminácie podnikateľov  malých zdrojov elektriny tak, aby bol pre nich rovnaký proces pripájania zariadení ako pre domácnosti.
 1. Zjednodušenie procesu pripájania zariadení lokálnych zdrojov  podľa § 4b (do 500 kW)  tak, že pri lokálnych zdrojoch pre výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu do 100 kW  budú platiť rovnaké podmienky ako pre malé zdroje elektriny (domácnosti) a platnosť vyjadrenia distribučnej spoločnosti nebude 6 mesiacov ale na dobu neurčitú.
 1. Odstránenie diskriminácie spotrebiteľov  tak, aby mohli v rámci prechodu na obnoviteľné zdroje energie  využívať produkt  „Virtuálna batéria“  všetci  spotrebitelia na Slovensku.  Teda  aj domácnosti  kde je dodávateľom VSE pre FVZ do výkonu 25 kW.  V súčasnosti to umožňuje len ZSE a SSE a to len za nimi stanovených podmienok.
 1. Odstránenie diskriminácie podnikateľov a verejnej správy  tak, aby mohli v rámci prechodu na obnoviteľné zdroje energie  využívať produkt  „virtuálna batéria  aj  všetky lokálne zdroje  vyrábajúce elektrinu  pre vlastnú spotrebu do výkonu 50 kW.

 (Možnosť „virtuálnej batérie“, teda spotrebovať pre vlastnú spotrebu prebytočnú elektrinu vyrobenú v čase efektívneho výkonu cez deň,  v čase  kedy FVZ efektívne elektrinu nevyrába,  skracuje návratnosť investície o niekoľko rokov oproti FVZ s použitím nabíjania batérii čo znamená dvojnásobné náklady a environmentálnu záťaž pre životné prostredie).

      V súvislosti s medializovaným návrhom predsedu NR SR Borisa Kollára  zoštátniť elektrárne, je potrebné pripomenúť, že o zoštátnení uvažuje aj Francúzsko, ktoré s tým má skúsenosti z čias vlády Francoisa Mitteranda.
Hoci zo strany Borisa Kollára ide zjavne len vytĺkanie politického kapitálu   je potrebné  pripomenúť, že  počas  vlády Mikuláša Dzurindu a ministra financií Ivana Mikloša vznikla najväčšia korupčná kauza „Gorila“ a  Slovensko predajom strategických podnikov ako  elektrárne a časť SPP pod cenu, čím štát prišiel o miliardy a  stratil energetickú bezpečnosť.  
    V dôsledku toho  musí SR  na rozdiel od Poľska, kde je najnižšia cena elektriny, pričom Poľsko elektrinu nenakupuje za burzové ceny, nakupovať vlastnú elektrinu za nehorázne ceny na burze, ktoré určujú špekulanti zneužívajúci  legislatívu EÚ, ktorá nariadila, že  cenu elektriny  musí určovať najvyššia cena výrobcu a tou je v súčasnosti výroba elektriny z plynu!To je to isté ako keby nariadili občanom nakupovať ten istý tovar v obchodoch na Slovensku podľa najvyššej ceny v štátoch  EÚ.

    Jedným z princípov a zásad právneho štátu a hodnôt EÚ je nezávislosť polície, prokuratúry a justície.  Skutočnosť, že najväčšia korupčná kauza v Európe  s názvom „Gorila“ nebola napriek masovým protestom dodnes vyšetrená a Slovensko preukázateľne porušuje zásady právneho štátu,  zakladá  zákonný dôvod na anulovanie všetkých privatizačných zmlúv strategických podnikov, čo vyplýva priamo z trestného zákona. Právo náhrady škody, ktorá bola spôsobená trestným činom korupcie je jednou zo zásad právneho štátu.
Predaj elektrárni bol z tohto dôvodu nezákonný, ohrozil energetickú bezpečnosť štátu, preto je povinnosťou  štátu využiť svoju právomoc, aby konal v zmysle zákona a v prospech  občanov. Vyhlásenie vlastníkov elektrárni, že svoje podiely nepredajú, je preto irelevantné.  Pokiaľ si niekto kúpi auto pochádzajúce z trestnej činnosti,  má jednoducho smolu, orgány činné v trestnom konaní mu ho jednoducho  zabavia v prospech pôvodného majiteľa a škodu si môže vymáhať od páchateľa trestného činu.  Rovnako je to aj predajom elektrárni a časti SPP, kedy preukázateľne došlo ku korupčnej trestnej činnosti.
Pokiaľ štát nebude konať  podľa zákona v prospech občanov a neobnoví vyšetrovanie najväčšej korupčnej kauzy „Gorila“  nemá morálne právo nazývať  Slovenskú republiku právnym štátom.

   Pre vrátenie elektrárni do vlastníctva štátu preto existuje právne relevantný dôvod, ktorý by si nikto v rámci EÚ nemohol dovoliť spochybniť a označiť ako porušovanie zásad a hodnôt EÚ ako je to v prípade Poľska a Maďarska.  Navyše sa jedná  o pokračovanie zločinov  prominentov  bývalého  komunistického režimu v ekonomickej sfére, ktorého zločiny sú nepremlčateľné. V pozadí finančnej skupiny Penta stál bývalý šéf komunistickej Štátnej bezpečnosti Alojz Lorenc a viacerí jej  vlastníci, vrátane Slavomíra Haščáka,  boli absolventmi Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov (MGIMO) pod dohľadom sovietskej KGB.

  Na takýto krok je však potrebná štátnická  odvaha, ktorá slovenským politikom chýba. Pretože štátnici myslia na budúce generácie a politici len na budúce voľby alebo osobný prospech.

            Pokiaľ štáty EÚ  a samotná EÚ  nezmenia súčasný systém určovania cien elektriny a plynu  nastavený lobistickými skupinami, ktorým ide len o nadmerný zisk a podpora tzv. „zelenej energie“ bude len formálna, existuje vážna hrozba sociálnych nepokojov, ktoré môžu viesť k politickým otrasom ako v novembri 1989.

Odôvodnenie:

                I.

            Vyše 30 rokov som pracoval v tepelnom hospodárstve a  na základe dohody s mestom Poprad vykonávam poradenskú činnosť v oblasti využitia OZE.  Pri realizácii projektov mesta najväčším problémom  nie je ich samotná realizácia, ktorá trvá 2-3 týždne ale neúnosne  zbyrokratizovaný a zdĺhavý proces schvaľovanie pripájania distribučnou spoločnosťou, v našom prípade  zariadení na výrobu elektriny fotovoltickými  zariadeniami (FVZ).

             Situácia sa nezmenila ani po novele zákona  o energetike č. 251/2012 Z.z. podľa ktorej sa  za podnikanie v energetike  už nepovažuje  výroba elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu a distribúcia plynu výlučne pre vlastnú spotrebu v zmysle ustanovenia §4 ods. 2.

            Naše  skúsenosti potvrdzujú, že  distribučné spoločnosti, v našom prípade VSD,  nezmenili svoje obštrukčné a byrokratické praktiky ani po novele  zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.  Ustanovenie  § 4b, podľa ktorého  má mať výrobca elektriny v lokálnom zdroji právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, na bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy ako aj bezplatnú výmenu meradla  ostáva naďalej v rovine sci-fi, pretože proces pripojenia lokálneho zdroja na výrobu  elektriny   pre vlastnú spotrebu,  ak žiadateľom nie je domácnosť a jeho výkon je vyšší ako 10 kW trvá aj rok!
 V rozpore so zákonom o podpore OZE distribučná spoločnosť VSD   ako potvrdzuje ich webová stránka 
https://www.vsds.sk/edso/domov/vyrobcovia-elektriny/pripojenie-zdroja/lokalny-zdroj sa odvoláva na vyše 2 roky starú legislatívu podľa novely zákona 309/2009 Z.z. o podpore OZE ešte z januára  2019, pričom zákon bol novelizovaný v roku 2021 a je účinný od 1. 8. 2021!  Skutočnosť, že VSD webovú stránku o postupe pre pripojenie lokálneho zdroja neaktualizovala podľa  súčasnej legislatívy len potvrdzuje, že energetické spoločnosti so zahraničnou účasťou, hoci navonok proklamujú „zelenú energiu“, v skutočnosti považujú každé nové fotovoltické zariadenie za zníženie ich zisku z predaja elektriny.

             Ako potvrdzujú skúsenosti z praxe, tieto spoločnosti robia všetko preto, aby sa proces pripojenia a schvaľovanie žiadostí  pre prevádzkovateľov fotovoltických zariadení, ktorými nie sú domácnosti. komplikoval a trval čo najdlhšie a aj v prípade, že  ide  o FVZ na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu  sa táto výroba považujú  za podnikanie v energetike čo je v rozpore s ustanovením § 4. ods 2. Zákona č. 251/2012 o energetike!

            V prílohe predkladám schému „Procesu pripájania zariadení na výrobu elektriny“  uverejnenú na webovej stránke VSD.  Výstižnejším pomenovaním by bolo „Krížová cesta pri pripájaní zariadení na výrobu elektriny“.

V prípade schvaľovania projektu FVZ na streche Obchodného domu Prior na ulici 1. mája v Poprade to trvalo po viacnásobných  požiadavkách VSD a odvolávaní sa na viaceré smernice  až po výmenu elektromera  a udelenie súhlasu k spusteniu do prevádzky vyše roka, pričom FVZ bolo nainštalované za niekoľko dní.

Pri projekte FVZ na streche mestského úradu v Poprade o výkone 30 kW sme sa stretli s neskutočnou byrokraciou, prieťahmi a doslova šikanóznym postupom.  Len pri takej triviálne jednoduchej veci akou je zmena autorizovanej osoby pre umožnenie internetového prístupu k údajom z elektromeru, keďže to autorizovala zamestnankyňa, ktorá už ne mestskom úrade nepracuje,  to VSD umožnila po opakovaných žiadostiach a urgenciách až po takmer 2 týždňoch.  
Súhlasné vyjadrenie k projektu FVZ mesto získalo  od VSD  až po priatej úprave projektu na základe neopodstatnených požiadaviek  Ing. Ladislav Dického.  Požiadavka preloženia merania z budovy zo 70. rokov na verejne prístupné miesto by si vyžadovala stavebné úpravy a vysoké finančné náklady, nehovoriac o stavenom povolení a predlžení realizácie FVZ. Táto požiadavka je evidentne v rozpore  so zákonom o podpore OZE č. 309/2009 Z.z.  a ustanovení o bezplatnej výmene elektromeru a prednostnom pripojení do distribučnej siete.

 Niekoľkí byrokrati prilepení na svojich stoličkách svojím postupom doslova páchajú trestný čin „sabotáže“ a marenia investície v čase mimoriadnej a krízovej energetickej situácie.

 Keď po našej námietke VSD od tejto požiadavky upustila, pokračovalo to viacerými inými vo väčšine prípadov neopodstatnenými požiadavkami zo strany VSD, ako označenie hlavného vypínač v 22 kW trafostanici do ktorej mali prístup len autorizovaní pracovníci VSD s potrebným osvedčením a ďalšími obštrukciami.
V protiklade s tým, ak sa inštalácia FVZ objedná za vyššiu cenu priamo u VSE, k prieťahom a obštrukcii nedochádza, čo je zjavne cieleným dohadzovaním zákaziek pre spriaznené firmy a klientelizmus.
Sú známe prípady kedy VSD zrušila projekt FVZ  spoločnostiam, ktoré  v snahe brániť sa vysokým nákladom za elektrinu  za priaznivejšiu cenu nakúpili fotovoltické panely a inštaláciu realizovali  za nižšie náklady ich firmou a to z toho dôvodu, že FVZ s výkonom nad 100 kW kde VSD vyžaduje zriadenie dispečingu môžu na Slovensku  inštalovať len tri autorizované spoločnosti v lehote  6  mesiacov.

V súčasnosti je z dôvodu nedostatku fotovoltických panelov a  polovodičovej krízy problematická ich  dodávka v plánovanom termíne čím nie je možné dodržať 6 mesačnú lehotu stanovenú distribučnými spoločnosťami.

         II.

Vážený pán minister, ako predseda Spoločenstva vlastníkov bytov upozorňujem aj na poškodzovanie a znevýhodňovanie bytových domov zo strany VSD tým, že VSD ich núti v rozpore so zákonom o bytoch a nebytových priestorov, podľa ktorého SVB nemôže podnikať, uvádzať v žiadosti o pripojenie FVZ (celá spotreba na ohrev TÚV) do distribučnej sústavy uvádzať, že prevádzka zdroja bude podnikaním v energetike v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z.  Ako potvrdzujem v prílohe korešpondenciou  s Ing. Ladislavom Dickým z VSD,  upozornili sme VSD na to, že spĺňame podmienky v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a nemožno nás považovať za podnikateľský subjekt v energetike, pretože účelom výroby elektriny  je výlučne ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti. Zároveň sme oznámili, že SVB podá GP SR podnet pre podozrenie z trestnej činnosti  neoprávneného podnikania, neoprávneného obohacovania a následnej legalizácie príjmov z trestnej činnosti, k čomu ho núti VSD, pričom SVB v zmysle  zákona   č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov o vlastníctve bytov nemôže podnikať, teda nemôže dosahovať príjmy z podnikania. Následne VSD prehodnotila svoje stanovisko a súhlasila s tým, že  prevádzka zdroja nebude podnikaním v energetike v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. a nebola potrebná ani projektová dokumentácia. Postačoval jednoduchý nákres.
VSD a VSD poškodzujú SVB tým, že ich považujú za malé podniky kde nie je regulovaná cena ako pre domácnosti, pričom je nesporné, že  tak ako rodinné domy aj bytové domy sú určené na bývanie.
Súčasný stav je preto neúnosný a bez zásahu vlády nie je predpoklad, že sa na súčasnej praxi distribučných spoločností niečo zmení. V čase mimoriadnej situácie je preto nanajvýš  opodstatnené, aby sa prijali opatrenia na skrátenie a zjednodušenie procesu pripojenia v súlade so zákonom o podpore OZE č. 309/2009 tak, aby právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy nebolo len na papieri ale aj v realite.

Vzhľadom na súčasnú politicko-ekonomickú situáciu  a čo najrýchlejší prechod na OZE je preto  nevyhnutné zmeniť diskriminačné podmienky pre pripojenie FVE s výkonom od 10 do 100 kW  tak, aby nedochádzalo k porušovaniu zásady rovnakého zaobchádzanie v prípade ak žiadateľom nie je domácnosť, teda za rovnakých podmienok aké sú stanovené pre malé zdroje elektriny do 10 kW  (domácnosti) kde postačuje:
- v zmysle ohlásenia stavebných úprav podľa stavebného zákona a metodického pokynu
ministerstva hospodárstva, nákres a technický popis fotovoltického zariadenia vrátane statického
posudku
- nevyžaduje sa predloženie projektovej dokumentácie lokálneho zdroja na schválenie v
takom termíne, aby získanie kladného vyjadrenia distribučnej spoločnosti k projektovej
dokumentácii bolo v lehote 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o pripojení do 
distribučnej sústavy
- nevyžaduje sa ani predloženie právoplatného územného rozhodnutia a projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie do doby platnosti o pripojení
- nevyžaduje sa ani miestny prevádzkový predpis
- nevyžaduje sa žiadosť o technickú obhliadku a funkčnú skúšku.

Poznámka: Medzi malým zdrojom elektriny pre domácnosti do 10 kW a lokálnym zdrojom   na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu  napríklad o veľkosti 30 kW je rozdiel ako medzi malým a veľkým psom, teda len vo výkone a počte fotovoltických panelov. Je preto nemysliteľné, aby schvaľovanie projektovej dokumentácie  bolo v lehote určenej distribučnou spoločnosťou  odo dňa účinnosti zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy. Tento postup je v absolútnom rozpore s politikou EÚ o čo najrýchlejší prechod na obnoviteľné zdroje a rovnako popiera zmysel zákona č. 309/2009 o podpore OZE.

III.

            Ďalším závažným problémom pri prechode na OZE je minulými vládami zaužívaný systém dotácii zameraný na podporu  tzv. „solárnych barónov“ na čo som upozornil vládu SR  v  žiadosti zo dňa 27. 3. 2022, kde som žiadal okrem iného aj  o primeranú podporu projektov FVE a upozorňoval na  diskrimináciu klientov  energetických spoločností  k čomu dochádza neposkytovaným produktu „Virtuálna batéria“ pre FVE s výkonom väčším ako 10 kW a prevádzkovateľom, ktorí nie sú považovaní za domácnosti. Bývalý minister hospodárstva v podstate neurobil nič zásadné, čoby viedlo k reálnej podpore OZE. Namiesto toho sa predvádzal s milionármi Geissenovcami a dovolenkoval v Dubaji.

           Mesto Poprad má od roku 2017 100%-nú účasť v Popradskej energetickej spoločnosti (PES), ktorá je hlavným dodávateľom tepla pre vyše 14 000 domácnosti a verejné budovy a školy.  V roku 2022 sa začala realizácia pilotného  projektu s fotovoltickým zariadením na streche budovy mestského úradu v Poprade pre výrobu elektriny  pre vlastnú spotrebu.  Taktiež inštalácia FVZ na vytypovaných kotolniach v správe Popradskej energetickej spoločnosti.
Pri prechode na obnoviteľné zdroje je podstatná efektivita prevádzky a návratnosť investície. V praxi to znamená, že FVZ s použitím nabíjania batérií znamená dvojnásobné predraženie a  environmentálnu záťaž na životné prostredie. Využitie tzv. „virtuálnej batérie“  teda možnosť spotrebovať pre vlastnú spotrebu prebytočnú elektrinu vyrobenú v čase efektívneho výkonu cez deň,  v čase  kedy FVE efektívne elektrinu nevyrába, skracuje návratnosť investície o niekoľko rokov. 
Energetické spoločnosti ZSE, SSE  využitie „Virtuálnej batérie“  umožňujú len  FVE pre domácnosti s výkonom do  10 kW.  VSE využitie „Virtuálnej batérie“ svojim klientom neumožňuje vôbec.

Skutočnosť, že „Virtuálna batéria“  nie je dostupná pre FVE s výkonom väčším ako 10 kW a prevádzkovateľom, ktorí nie sú považovaní za domácnosti  vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji a poskytovaní produktov ako aj konanie v rozpore s dobrými mravmi.
Poukazujem pri tom na právne záväzné akty európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 60I, 2.3.2018).

Predávajúci nesmie žiadnym spôsobom spotrebiteľa diskriminovať ani konať v rozpore s dobrými mravmi; najmä nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobky, ktoré má vystavené alebo inak pripravené na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktoré je v jeho prevádzkových možnostiach.
Postup  energetických spoločností, ktoré v súčasnosti pri enormnom náraste cien energii dosahujú vysoké zisky, je v rozpore princípom  etiky a solidarity pretože z týchto ziskov nechcú poskytnúť aspoň časť na podporu OZE vo forme poskytovanie produktu “Virtuálna batéria“, ktorý  pre nich nie je zaujímavý, pretože v čase kedy FVZ dosahujú cez deň najvyšší výkon nie je pre nich výhodné túto elektrinu „uskladňovať“ a dodávať ráno a večer, kedy FVZ elektrinu efektívne nevyrábajú.

            Na základe uvedených dôvodov preto navrhujem, aby vláda SR prijala opatrenia na reálnu podporu  prechodu na obnoviteľné zdroje zmenou legislatívy, ktorá nezodpovedá súčasnej situácii  ako aj prijatím opatrení na odstránenie diskriminácie  spotrebiteľov a klientov  energetických spoločností.

 1. Zmenila legislatívu tak, že pri  malých zdrojoch  elektriny podľa § 4a (domácnosť) do 10 kW  sa povolený výkon zvýši na 25 kW. Rovnako aj pri malých zdrojoch  elektriny (podnikateľ) do 10 kW sa povolený výkon zvýši na 25 kW a platnosť vyjadrenia distribučnej spoločnosti by nebola 6 mesiacov ale na dobu neurčitú tak ako je to pre podnikateľoch. 
 1. Prijala legislatívne opatrenia  na odstránenie diskriminácie podnikateľov  malých zdrojov elektriny tak, aby bol pre nich rovnaký proces pripájanie zariadení ako pre domácnosti.
 1. Zjednodušila proces pripájania zariadení lokálnych zdrojov  podľa § 4b (do 500 kW)  tak, že pri lokálnych zdrojoch pre výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu do 100 kW  budú platiť rovnaké podmienky ako pre malé zdroje elektriny (domácnosti) a platnosť vyjadrenia distribučnej spoločnosti by nebola 6 mesiacov ale na dobu neurčitú.
 1. Odstránila diskrimináciu spotrebiteľov  tak, aby mohli v rámci prechodu na obnoviteľné zdroje energie  využívať produkt  „virtuálnej batérie“  všetci  spotrebitelia na Slovensku.  Teda  aj domácnosti  kde je dodávateľom VSE pre FVE do výkonu 25 kW.
 1. Odstránila diskrimináciu podnikateľov a samospráv   tak, aby mohli v rámci prechodu na obnoviteľné zdroje energie  využívať produkt  „virtuálnej batérie  aj  všetky lokálne zdroje  vyrábajúce elektrinu  pre vlastnú spotrebu do výkonu 50 kW.

       IV.

             Vážený pán minister hospodárstva, dovoľujem si Vás upozorniť aj na skutočnosť, že pri zastaranej a prekonanej koncepcii  veľkých  kotolní so sieťou dlhých a stratových tepelných rozvodov  z čias socializmu začínajú mať mimoriadny význam OZE inštalované na bytových domoch v ktorých býva väčšina obyvateľov miest. Hlavne termosolárne systémy a tepelné čerpadlá v kombinácii s FVZ. Hoci tepelné čerpadlo vynašiel Slovák Aurel Stodola, v tomto smere sme zaspali dobu v porovnaní napríklad so škandinávskymi krajinami. V súčasnej mimoriadnej situácii je preto potrebné, aby vláda zvážila možnosti výroby tepelných čerpadiel či už licenčne alebo po dohode s renomovanými výrobcami na Slovensku. Rovnako  aj výrobu fotovoltických panelov, ktoré sa vyrábajú a nakupujú v Číne za cca 50 eur a s nemeckým certifikátom predávajú za niekoľkonásobne vyššiu cenu.

            V prílohe informatívne  pripájam odkaz na video -Energetický bytový dom s obnoviteľnými zdrojmi energie - nominácia na enviro-cenu ATLAS 2021 o praktickom využití obnoviteľných zdrojov.

Prílohy:

 1. Odpoveď Richarda Sulika zo dňa 11. 4. 2022
 2. Žiadosť zo dňa 27. 3. 2022
 3. Proces pripájania zariadení na výrobu elektriny VSD

https://www.vsds.sk/mdoc/dso.B6000.A/doc/Proces_pripojenia_zariadeni_na_vyrobu_elektriny2019.pdf
4.   Korešpondencia SVB s VSD
3.   Energetický bytový dom s obnoviteľnými zdrojmi energie - nominácia na enviro-cenu  
ATLAS  2021  https://youtu.be/vuGX3J0Ovn0

František Bednár

poradca mesta Poprad pre obnoviteľné zdroje

Na vedomie:

premier@gov.sk
minister@mfsr.sk
minister@enviro.gov.sk
boris.kollar@nrsr.sk 


FW: Žiadosť o prijatie opatrení na zrýchlenie prechodu na obnoviteľné zdroje energie a zjednodušenie procesu pripájania zariadení na výrobu elektriny v čase mimoriadnej situácie

Od: premier dňa 2022-09-27 11:35

Dobrý deň,

dovoľujeme si dať do pozornosti písomný podnet doručený predsedovi vlády SR z e-mailovej adresy: szcpv@szcpv.org  (F. Bednár, problematika opatrení na zrýchlenie prechodu na obnoviteľné zdroje energie a procesu pripájania zariadení na výrobu elektriny v čase mimoriadnej situácie) na posúdenie relevantnosti obsahu a ďalšie usmernenie žiadateľa v rámci možností a kompetenčnej pôsobnosti rezortného ministerstva.      

S pozdravom a vďakou

cid:image004.png@01D58D75.1837D560

Oddelenie styku s verejnosťou
Kancelária predsedu vlády SR

www.vlada.gov.sk

premier@vlada.gov.sk

 

 

 

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

cid:image003.png@01D58D72.ED812670


Systém pripojenia Fotovoltických elektrárni a využitia "virtuálnej batérie" nie je vyriešený

Mesto Poprad, ktoré iniciatívou primátora Antona Danka začalo realizovať prvé projekty z obnoviteľnými zdrojmi naráža na problémy s byrokraciou a legislatívou rovnako ako mesto Trnava. Fotovoltická elektráreň na streche budovy mestského úradu v Poprade má mať výkon 30 kW a po rozšírení 50 kW. Efektívnemu využívaniu tohto výkonu však bráni zákaz využívania virtuálnej batérie pre verejnú správu a FVZ s výkonom väčším ako 10 kW. Mesto sa preto obrátilo so žiadosťou na vládu SR o urýchlene prijatie legislatívnych zmien v čase energetickej krízy a mimoriadnej situácie.
Rádiožurnál 30.9.2022 Regióny:FVZ v Trnave - problematika "virtuálnej batérie"


https://trnava.zoznam.sk/solarne-panely-instaluju-v-trnave-na-vsetky-skoly-polikliniku-i-mestske-budovy/

Solárne panely inštalujú v Trnave na všetky školy, polikliniku i mestské budovy

TRNAVA – Mesto Trnava by malo mať do konca roka nainštalované na strechách všetkých svojich deviatich základných škôl (ZŠ) solárne panely. Počas tohto týždňa sa začala, ako informoval primátor Peter Bročka, realizácia fotovoltiky na ZŠ Spartakovská, ZŠ Gorkého a ZŠ Atómová. Ambíciou je využiť na tento účel aj maximum ďalších striech nehnuteľností vo vlastníctve mesta.
 “Končí sa súťaž na realizáciu fotovoltickej elektrárne na stredisku sociálnej starostlivosti, a tiež na mestskej poliklinike, prebieha zároveň posudzovanie nosnosti a vhodnosti strechy zimného štadióna a rozpracúvame posudky nosnosti striech ostatných našich budov,”uviedol primátor. V snahe mierniť dosahy krízy mesto Trnava zvažuje umiestniť fotovoltickú elektráreň aj na revitalizovanom telese skládky komunálneho odpadu. Je to podľa Bročku ideálna plocha, nevyužívaná na žiadnu potravinársku ani inú produkciu, realizácia si vyžiada náklad do dvoch miliónov eur. Primátor nevylúčil ani prenájom striech bytových domov mestu i realizáciu sídliskových nabíjacích hubov.

“Chceme takto znižovať celkovú spotrebu energie,” uviedol primátor. Narážajú však na problém pripojenia týchto energetických zdrojov do siete. “S odôvodnením, že nie je žiadna aktuálna voľná kapacita. Nie je ani možnosť vytvárať virtuálnu batériu, takže čo sa vyrobí, sa musí spotrebovať v reálnom čase,” dodal. Mesto sa chce v tejto veci opätovne obrátiť na Ministerstvo hospodárstva SR.

https://www.webnoviny.sk/venergetike/zakladne-skoly-v-trnave-si-budu-cast-elektrickej-energie-vyrabat-same-vybavia-ich-fotovoltickymi-elektrarnami/

V posudzovaní je podľa neho napríklad umiestnenie takýchto panelov na Mestský zimný štadión a rozbiehajú sa rokovania o možnosti získať povolenie na fotovoltickú elektráreň na zrekultivovanej časti telesa skládky odpadov na Zavarskej ceste. V tomto prípade by išlo o elektráreň s výkonom až 1,2 MWh, čomu by zodpovedali aj vyššie vstupné náklady, ktoré by sa mohli pohybovať niekde medzi jedným až dvoma miliónmi eur.

Systém pripojenia nie je vyriešený

Mesto Trnava pôjde cestou fotovoltiky napriek tomu, že zatiaľ nie je vyriešený systém pripojenia takýchto energetických zdrojov do siete a nefunguje ani systém virtuálnych batérií.
„My sme samospráva, ktorá má peniaze na to, aby sme pokryli strechy fotovoltikou a pomohli tak celému systému aj sebe, ale štát sa tvári, že nemá možnosť zapojiť tieto zdroje do siete,“ dodal Bročka. Mesto Trnava sa podľa neho v tejto záležitosti opakovane obráti na ministerstvo hospodárstva.

Názorná ukážka čo  sa dá dosiahnuť  pri zabezpečení energetickej nezávislosti a bezpečnosti bez byrokracie

Nemecká dedina, ktorej neboli spôsobované byrokratické prekážky pri budovaní zdrojov zo zelenej energie je vzorom pre Nemecko.
Zapojili sa do projektu obyvatelia, prispeli vlastnými nápadmi. Obrovské obavy z možného neúspechu sa nepotvrdili.
V skutočnosti vyvážajú asi 250-krát viac elektriny, ako spotrebujú.

https://openiazoch.zoznam.sk/cl/228720/Ostrov-vo-svete-chaosu-V-malej-nemeckej-dedinke-sa-uctov-za-energie-nikto-neboji

hlavna stranka