hlavna stranka

Bude mesto Poprad Smart-City alebo Stupid-City?

Diletantstvo a politický hyenizmus poslanca Igora Wzoša a jeho tzv. poslaneckého klubu TÍM POPRAD 22 prerazili dno

Stanovisko spoločnosti Brantner-Poprad potrebuje udržateľnú koncepciu spracovania odpadov. Vďaka nej môže zvýšiť energetickú nezávislosť.
Zdieľaj  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
   
Štyri roky Popradčania  počúvali ľúbivé reči  o „Smart-City“ založené na víziách vtedajšieho viceprimátora Igora Wzoša.  Ako sa vraví „skutek utek“ a z rokov 2014-2018 asi jediným „smart“ projektom ostali mediálne neslávne predražené toalety na mestskom úrade.

S blížiacimi sa komunálnymi voľbami sa dnes už poslanec Wzoš začal  priživovať  na súčasnej energetickej kríze a závislosti na plyne z Ruskej federácie. Tento „Smart expert“ 15. mája   zverejnil na sociálnej sieti ako prednášal študentom a doktorantom z Viedne, Belehradu a Bratislavy. Vraj ho pozvali aj z prestížnych univerzít. Osobne by ma zaujímalo o akom  konkrétnom projekte  a Smart riešení  realizovanom  Poprade, ktorý by neostal len na papieri,  prednášal.

Keďže som vyše 30 rokov pracoval v tepelnom hospodárstve mesta Poprad, môžem otvorene vyhlásiť, že pán Wzoš sa energetickej bezpečnosti a energetickej nezávislosti rozumie ako hus do piva. Nezabudol obviniť primátora  A. Danka z toho, že  zrušil všetky tzv. „Smart projekty“ a zmaril plán rozvoja mesta. Dodávam, že založenie Popradskej energetickej  spoločnosti (PES), čo prezentuje ako  naplnenie energetickej bezpečnosti, bolo len pokračovaním pôvodnej koncepcie tepelného hospodárstva spoločnosti Veolia Energia Poprad s ktorou mesto ukončilo  po 20 rokoch zmluvu o správe kotolní. O tom ako sa z PES stala korisť a dojná krava pre vyvolených budem občanov Popradu podrobne informovať vrátane trestného oznámenie podaného GP SR v roku 2018 na pre tento účel zriadenej webovej stránke v najbližšom čase.

Ako predseda SVB som presadil v roku 2016 na bytovom dome   inštaláciu  termosolárneho systému s tepelným čerpadlom doplneného v roku 2019 o fotovoltickú elektráreň, čo znížilo náklady za energie pri ohreve TÚV o dve tretiny. O tieto riešenia nikdy neprejavilo záujem bývalé vedenie mesta vrátane pána Wzoša.
Po prepuknutí energetickej krízy a zvýšení ceny tepla výrobcom tepla PES  o takmer 60% som oslovil vedenie mesta  a navrhol zmenu koncepcie tepelného hospodárstva s využitím obnoviteľných zdrojov v spolupráci s odborníkmi v tejto oblasti z Košíc a Vranova, kde ich využívajú na rozdiel od Popradu už roky.
Dodávam, že nemám žiadne politické ambície a moje meno sa už nikdy nevyskytne na kandidátke v komunálnych voľbách. 
Pán Wzoš sa na sociálnej sieti pýtal za koho kopem? Týmto mu odpovedám, že kopem za väčšinu občanov Popradu, ktorí bývajú v bytových domoch a sú vystavení hrozbe energetickej chudoby!
Preto  som v januári  prijal ponuku  primátora Antona Danka stať sa poradcom mesta Poprad pre obnoviteľné zdroje. Dodávam, že už v roku 2019 primátor predložil PES návrh zmeny organizačnej štruktúry a vytvorenie úseku „Obnoviteľné zdroje“.  Bývalý konateľ PES,  nominovaný práve poslancom Wzošom, tento návrh odmietol. Preto tvrdenie o zmarení energetickej bezpečnosti o čo sa vraj v roku 2016 snažil vtedy viceprimátor Wzoš je pokrytectvo a hrubé zavádzanie.

            Ako poradca pre obnoviteľné zdroje som okrem  inštalácie  fotovoltickej elektrárne na budove radnice, čo zníži náklady za elektrinu, doporučil vedeniu mesta aj podporu projektu spoločnosti Brantner a SPP  s názvom Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ).  V súčasnej situácii vojnovej hrozby už totiž nejde len o energetickú nezávislosť na plyne z Ruska ale aj o energetickú bezpečnosť.  Každý triezvo uvažujúci človek dnes chápe, že odpad a jeho spracovanie s výrobou bioplynu ako náhrady za zemný plyn je mimoriadne silný zdroj obnoviteľnej energie. V súčasnej dobe vojnového konfliktu na Ukrajine je to nevyhnutnosť a stratégia Európskej únie ako potvrdzuje euractiv.sk Bioplyn má pomôcť energetickej nezávislosti Európy

Tento projekt okrem toho nesporne prinesie finančný profit pre mesto, keďže podľa novej legislatívy EÚ a zmeny  slovenskej legislatívy  mestá, ktoré nebudú spracovávať komunálny odpad vrátane bioodpadu budú musieť znášať enormne zvýšené náklady. Už dnes mesto Poprad musí vyvážať komunálny odpad až ku maďarským hraniciam čo zvyšuje náklady občanov a je jednou z príčin poklesu obyvateľov Popradu.

            Investícia vo výške 30 mil. Eur s využitím najmodernejších technológii  a vytvorením nových pracovných miest  spĺňa  najprísnejšie  normy a požiadavky na  ochranu životného prostredia. Ako najvhodnejšia lokalita bolo vybrané územie vedľa poľnohospodárskeho areálu v Matejovciach. Táto lokalita je vhodná hlavne preto, lebo Poľnohospodárska bioplynová stanica Poprad Matejovce spoločnosti EnergoTerra tam už od roku 2013 prevádzkuje bioplynovú stanicu, ktorá využíva vyrobené teplo  na vykurovanie základnej školy, materskej školy a sídliska v Matejovciach.  Rozšírenie o výrobu bioplynu zo spracovania biodpadu preto ponúka široké možnosti zníženia nákladov občanov Popradu za teplo.

Skúsme si predstaviť, že by v súčasnej ekonomickej situácii  bol primátorom Jozef Švagerko a viceprimátorom Igor Wzoš. Som presvedčený, že všetky tlačové agentúry by priniesli bombastické titulky: „Smart -City Poprad sa stáva európskym lídrom v spracovaní komunálneho bioodpadu!“, alebo „Poprad sa stáva zeleným a energeticky nezávislým mestom Slovenska!“.

Opozičný poslanec Wzoš, klub Tím Poprad 22 a ich priaznivci s ukrajinskými vlajočkami na statusoch, ktorí neustále vyzývajú k urýchlenému prerušeniu dodávok plynu z Ruska, zrazu začali sabotovať zelenú politiku EÚ a mariť investíciu o ktorú by v čase  energetickej hrozby  a ohrozenia slovenskej ekonomiky všetkými desiatimi prejavilo záujem každé normálne vedenie mesta. Projekt spracovania a energetického a biologického zhodnotenia odpadu účelovo označili ako skládku nebezpečného odpadu, čo by znamenalo, že skládkou nebezpečného odpadu je každý kontajner pred domom alebo aj odpadový kôš v byte.

Ich jediným cieľom je vyvolať hystériu šírením poplašnej správy o obrovskej skládke nebezpečného odpadu, k čomu zneužívajú obavy obyvateľov rodinných domov v Matejovciach, ktorí bývajú oproti bývalým Štátnym majetkom Matejovce, dnes spoločnosti EnergoTerra.  Nikdy pred tým títo ľudia nespisovali petície a nežiadali zrušiť poľnohospodárskú výrobu a bioplynku v ich tesnej blízkosti!

            Tu už nejde len o hrubú manipuláciu, ohrozenie energetickej bezpečnosti a zmarenie investície, čo finančne poškodí mesto ale o morálny hyenizmus a prekračovanie právnych medzí, keď poslanec Wzoš nazval projekt Dankovou tajnou skládkou a mafiánskym zámerom.
Ak  som  mafiánom  za to, že som doporučil tento projekt  v snahe pomôcť väčšine Popradčanov, vyzývam poslanca Wzoša, aby to  podložil relevantnými dôkazmi alebo   na mňa podal trestné oznámenie pre prepojenie s mafiou.

            Pán Wzoš vyzývam Vás, aby ste pre svoje neukojené politické ambície nezavádzali ľudí a nesabotovali  úsilie EÚ o čo najrýchlejší prechod na obnoviteľné zdroje a zbavenie sa závislosti na ruskom plyne. Kde ostali vaše  reči  o energetickej nezávislosti a energetickej bezpečnosti tepelného hospodárstva mesta?
Bioplyn vyrobený z kompostovania z odpadu by zásadne znížil náklady za teplo.

Odkiaľ chcete zobrať peniaze na vaše „smart vízie“ keď mesto prerába státisíce eur za vývoz komunálneho odpadu na čom zarábajú iní? 
Ak sa Poprad pripraví o investíciu vo výške 30 mil eur z eurofondov tento projekt zrealizujú v inom meste. Potom popradčanom a matejovčanom ostanú len oči pre plač po zvýšení ceny tepla len za rok 2022 o takmer 60% a hroziacu energetickú chudobu.
Takže  vytĺkať politický kapitál na tejto téme nie je len diletantstvo ale aj zvrhlosť a pokrytectvo najhrubšieho zrna.
Prestaňte prosím klamať a zavádzať, že CEBZ bude 55 m od rodinných domov.  V tejto vzdialenosti má byť len oplotenie areálu a nie technologické zariadenia
.
Ak si dobre pozriete mapu poľnohospodársky areál je ešte bližšie k rodinným domov ako plánovaný areál CEBZ.


Samozrejme povoliť výstavbu rodinných domov v bezprostrednej blízkosti poľbohospodárskej výroby nebolo šťastným rozhodnutím.

Položme si otázku čo bolo skôr poľnohospodársky podnik alebo výstavba rodinných domov? Ak si niekto postaví dom oproti poľnohospodárskemu podniku musí si byť predsa vedomý, že  poľnohospodárska produkcia nebude produkovať tatranský   vzduch, ale bez poľnohospodárstva by sme zomreli od hladu.  Za bývalého režimu ak by sa obyvatelia rodinných domov sťažovali na zápach, komunisti by im socialisticky odpovedali, že individuálny záujem musí ustúpiť verejnému a presťahovali by ich do paneláku.

Ak by poslancovi Wzošovi išlo skutočne o záujem vlastníkov  rodinných domov a nie o vytĺkanie politického kapitálu  odporučil by im, aby to  využili a ako kompenzáciu žiadali  preplatenie nákladov za úpravu plynových kotlov a zľavu na bioplyn, čo by im znížilo náklady na bývanie.

Obraciam sa zároveň na občanov Popradu, najmä tých, ktorých životnú úroveň ohrozuje enormné zvyšovanie cien energii, aby sa nedali manipulovať a zavádzať  politickou demagógiou rôznych pseudo-odborníkov ale verili svojmu zdravému rozumu.

Rozhodnutie o vplyvoch na životné prostredie a celkové schválenie projektu separovania a spracovania komunálneho odpadu má byť  výlučne v kompetencii  štátnych inštitúcii, preto treba počkať na ich rozhodnutie a neveriť hysterickej kampani tých, ktorí sa chcú dostať k funkciám a financiám mesta za každú cenu.

                    František Bednár
poradenská činnosť v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov


https://euractiv.sk/section/energetika/news/bioplyn-ma-pomoct-energetickej-nezavislosti-europy-pre-biodiverzitu-je-rizikom/
Bioplyn má pomôcť energetickej nezávislosti Európy

https://www.odpadjesupa.sk/
Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu CEBZ

https://www.odpadjesupa.sk/zelena-energia
Odpad nie je problém, ale vzácny zdroj čistej energie a potenciálne organické hnojivo

https://www.poprad.sk/novinka/412/analyza-zmesoveho-komunalneho-odpadu
Analýza zmesového komunálneho odpadu

https://www.energie-portal.sk/Dokument/v-poprade-matejovciach-vyrastie-nova-bioplynova-stanica-101483.aspx
V Poprade – Matejovciach vyrastie nová bioplynová stanica

https://www.trend.sk/biznis/ecorec-pezinku-meni-smeti-palivo
Ecorec v Pezinku už mení smeti na palivo

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105379/rozhovor-odpad-nie-je-len-problemom-ale-aj-hodnotnou-surovinou.aspx
Odpad nie je len problémom, ale aj hodnotnou surovinou
Odpad obsahuje suroviny a energiu, ktoré by sa mali zhodnotiť. Renomovaný rakúsky odborník v odpadovom hospodárstve nabáda, aby sme začali vnímať odpad ako hodnotnú surovinu.

https://www.bezner.com/project/recycling-and-renewable-energy-center/
Recycling and Renewable Energy Center

Igor Wzoš

15. mája o 19:57  ·
Minulý mesiac som prednášal pre študentov a doktorandov z Viedne, Belehradu aj Bratislavy. Potešilo ma pozvanie z tak prestížnych univerzít. Vo štvrtok to boli starostovia a primátori na Hornej Nitre. Piatok som on line prednášal pre Európsku radu priestorových plánovačov v Nórsku (Slovensko v tejto rade zastupuje Martin Baloga). Menej ma však teší téma v kontexte udalosti posledných mesiacov. Energetická bezpečnosť a znižovanie energetickej závislosti z pohľadu samosprávy. Táto téma je dnes mimoriadne dôležitá, vidíme a cítime na vlastnej koži čo je to energetická závislosť EÚ od Ruska. Ceny plynu a elektrickej energie sa dostali na 20 ročné maxima. Spolu s klimatickou zmenou sú to najväčšie výzvy ktoré pred nami stoja. V roku 2016 sme v Poprade prijali v zastupiteľstve nový Plán rozvoja mesta, bol som spolu s Martinom Balogom jeden z jeho autorov. Presadili sme, aby jeden z hlavných cieľov, opatrení a aktivít bol koncep Eko mesta a energetickej bezpečnosti. Postupne sme to napĺňali, vznikla Popradská Energetická Spoločnosť, mesto vstúpilo do významných medzinárodných projektov, bol nám schválený projekt na budovanie ostrovov "pozitívnej " energie (zóny kde sa z obnoviteľných zdrojov vyrobí viac energie ako sa spotrebuje) , v odbornej verejnosti sme boli vnímaný ako "zázrak". Ak chcete niečo postaviť, tak potrebujete dobrý plán , procesy v energetike, enviromente trvajú dlho, ak sa podaria, tak pretrvajú ešte dlhšie a dlhodobo zvyšujú kvalitu života. Dobrý plán však dostal STOPKU. Pred 3 rokmi A. Danko všetky projekty z oblasti energetiky, životného prostredia, či smart konceptov zastavil resp. ich na jeho návrh zrušili jeho poslanci. Škoda, obrovská škoda, mohli sme byť skutočne o kus ďalej, medzi najlepšími v téme ktorá je dnes tak mimoriadne vážna. V počte vysadených tulipánov asi patríme ku svetovej špičke. Aspoň nás o tom presviedčajú mestské média. Nepatríme však medzi najlepších v zásadných témach a kvalite života, tam sme druhá liga .... žiaľ.

PODPORTE A ZDIEĽAJTE PROSÍM!!!
Arogancia mesta Poprad na čele s Antonom Dankom dosiahla absolútny vrchol. Umiestniť skládku nebezpečných odpadov a ich spracovanie 55 metrov od rodinných domov v Matejovciach je absolútny škandál. Skládka má mať rozlohu 100 tisíc m2. Čítate dobre, 100 tisíc m2 .... Majú sa tam zvážať odpady z celého regiónu, 50 nákladných áut naložených odpadom denne. Tento nápad je v rozpore so zdravým rozumom. Nikdy sa ani len nemalo uvažovať umiestniť takúto skládku v dotyku s bývaním. VYZÝVAM PRIMÁTORA MESTA ANTONA DANKA, ABY PROCES ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU IHNEĎ ZASTAVIL!!!
Tlačová správa poslaneckého klubu Poprad 22.
MATEJOVCIAM HROZÍ SKLÁDKA A NEBEZPEČNÝ ODPAD
Mesto Poprad pripravilo návrh zmeny územného plánu, podľa ktorého by mal v záväznom dokumente mesta vzniknúť priestor na obrovskú skládku a spracovanie nebezpečného odpadu v mestskej časti Matejovce.
Poslanecký klub TÍM POPRAD 22 navrhne a podporí zrušenie  tohto pre región a jeho obyvateľov nepriaznivého zámeru, ktorý sa podľa nich radnica snaží pretlačiť ”potichu” a bez verejnej diskusie.
Návrh počíta s premenou plochy s rozlohou 10 hektárov na plochy na zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov mechanickou úpravou a následným zhodnotením biologickými postupmi, teda využívať ich na odpadové hospodárstvo. Navyše, záväzné výkresy uvádzajú v tejto lokalite aj plochy na znehodnocovanie nebezpečných odpadov.
Mesto Poprad o svojom zámere zmeny územného plánu, okrem zverejneného dokumentu na úradnej tabuli, doposiaľ obyvateľov mestskej časti neinformovalo, a dokonca, ani mestských poslancov. Neexistuje žiadna verejná diskusia, pričom skládka sa má nachádzať len 50 metrov od rodinných domov !
“Vyzývame vedenie mesta Poprad, aby bezodkladne iniciovalo širokú verejnú diskusiu o vhodnosti umiestnenia tak rozsiahleho projektu do navrhovaného územia. Matejovčanom hrozí, že pod ich oknami sa budú zhromažďovať a spracovávať tisíce ton odpadu, čo je bez verejnej diskusie neprípustné“ uviedol František Majerský, člen poslaneckého klubu mesta Poprad TÍM POPRAD 22, ktorý v tejto veci podá pripomienku na vypustenie tejto lokality zo zmien a doplnkov ÚPN, a zároveň na Okresný úrad Poprad – odbor starostlivosti o životné prostredie a na mesto Poprad.
Do Popradu sa podľa poslaneckého klubu, pravdepodobne, sťahuje projekt, ktorý bol neúspešný v katastri obce Gánovce, práve pre odpor miestnych obyvateľov. Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu plánovali prevádzkovať spoločnosti Brantner Slovensko a Slovenský plynárenský priemysel. Spracovať sa malo až 150-tisíc ton komunálneho a biologicky rozložiteľného odpadu ročne, čo je zhruba 50 nákladných áut  denne zo spádovej podtatranskej oblasti firmy Brantner.
“V zmene územného plánu navyše nie je navrhnutá žiadna prístupová komunikácia ku skládke a plánovanému areálu. Logicky sa preto obávame, že na prístup k nej sa bude využívať komunikácia z existujúceho hospodárskeho dvora napojeného na obytnú Bezručovu ulicu,“ upozorňuje mestský poslanec Igor Wzoš.
Navrhovaný systém odpadového hospodárstva mal v susedných Gánovciach zahŕňať triediacu linku, krytú kompostáreň s technológiou suchej fermentácie a bioplynovú stanicu s výrobou bio metánu. Bioplyn mal byť predávaný do priemyselného parku v Poprade - Matejovciach na vykurovanie. Takýto koncept by zaťažil životné prostredie a negatívne ovplyvnil kvalitu života obyvateľov regiónu. „Žiadam primátora Antona Danka, aby tento proces zastavil,” uzatvára Wzoš.
Zverejnený dokument Zmena a doplnok č. 97/2022 ÚPN mesta Poprad, navrhuje upraviť územný plán na parcelách v katastrálnom území časti mesta Matejovce a zmeniť užívanie plochy o výmere viac ako 10 hektárov, ktorá je v súčasnosti definovaná ako orná pôda, resp. nelesná krajinná zeleň. Navrhované zmeny v rámci územného plánu mesta Poprad sú od 13. 5. 2022 k dispozícii na stránke:

Igor Wzoš

 5.6.2022

Dnes bez komentárov... Poďme spolu zabojovať o slušné mesto ...

Poprad 22 je v meste: Poprad.

POKIAĽ SME VEREJNOSTI NEPOVEDALI O DANKOVEJ TAJNEJ SKLÁDKE, PRIMÁTOR I ÚRAD MLČALI
Áno, aj pre nás to bolo, ako blesk z jasného neba, keď sme sa v stredu 1. júna náhodou dozvedeli z úradnej tabule mesta Poprad, že mestský úrad predložil a dňa 13. mája 2022 zverejnil návrh na zmenu územného plánu.
Ešte viac sme boli prekvapení, keď sme sa dozvedeli, že verejné prejednávanie podľa zákona prebehlo potichu, o štyri pracovné dni neskôr, teda 19. máj. Niet divu, že nikto z občanov ani poslancov neprišiel… Jednoducho – nikto o tom nevedel. Mesto mlčalo.
V piatok primátor Danko oznámil, že s obyvateľmi Matejoviec bude mať na túto tému diskusiu 22. júna, pričom uzávierka pre podávanie podnetov je podľa zákona už 13. júna, teda o deväť dní skôr, ako sa o tejto závažnej téme chce radnica rozprávať s Matejovčanmi.
O ČO TEDA PRIMÁTOROVI DANKOVI IDE? Samozrejme o to, aby pokiaľ možno, nikto pripomienky nedal. Inak by o zámere VYBUDOVAŤ SKLÁDKU V BLÍZKOSTI RODINNÝCH DOMOV všetkých občanov i poslancov informoval a schôdzku s občanmi by naplánovala PRED UZÁVIERKOU PRIPOMIENOK.
Nie sme však prekvapení z toho, ako hystericky, až agresívne, pán primátor Danko reagoval na svojom facebooku…. Keď mu vadí, že mestskí poslanci prezradili ľuďom tajomstvo o DANKOVEJ TAJNEJ SKLÁDKE, je to pre nás pocta. Mafiánskemu zámeru na vybudobanie skládky iba 55 metrov od rodinných domov ZABRÁNIME SPOLU s obyvateľmi za každú cenu.
Sledujte nás FB a zdieľajte informácie o DANKOVEJ TAJNEJ SKLÁDKE!

Popradské info..

Martin Baloga  ·

Zdieľajte prosím, do 13.6. je možné podávať pripomienky.

Poprad 22

MATEJOVCIAM HROZÍ SKLÁDKA A NEBEZPEČNÝ ODPAD
Mesto Poprad pripravilo návrh zmeny územného plánu, podľa ktorého by mal v záväznom dokumente mesta vzniknúť priestor na obrovskú skládku a spracovanie nebezpečného odpadu v mestskej časti Matejovce.
Poslanecký klub TÍM POPRAD 22 navrhne a podporí zrušenie  tohto pre región a jeho obyvateľov nepriaznivého zámeru, ktorý sa podľa nich radnica snaží pretlačiť ”potichu” a bez verejnej diskusie.
Návrh počíta s premenou plochy s rozlohou 10 hektárov na plochy na zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov mechanickou úpravou a následným zhodnotením biologickými postupmi, teda využívať ich na odpadové hospodárstvo. Navyše, záväzné výkresy uvádzajú v tejto lokalite aj plochy na znehodnocovanie nebezpečných odpadov.
Mesto Poprad o svojom zámere zmeny územného plánu, okrem zverejneného dokumentu na úradnej tabuli, doposiaľ obyvateľov mestskej časti neinformovalo, a dokonca, ani mestských poslancov. Neexistuje žiadna verejná diskusia, pričom skládka sa má nachádzať len 50 metrov od rodinných domov !
“Vyzývame vedenie mesta Poprad, aby bezodkladne iniciovalo širokú verejnú diskusiu o vhodnosti umiestnenia tak rozsiahleho projektu do navrhovaného územia. Matejovčanom hrozí, že pod ich oknami sa budú zhromažďovať a spracovávať tisíce ton odpadu, čo je bez verejnej diskusie neprípustné“ uviedol František Majerský, člen poslaneckého klubu mesta Poprad TÍM POPRAD 22, ktorý v tejto veci podá pripomienku na vypustenie tejto lokality zo zmien a doplnkov ÚPN, a zároveň na Okresný úrad Poprad – odbor starostlivosti o životné prostredie a na mesto Poprad.
Do Popradu sa podľa poslaneckého klubu, pravdepodobne, sťahuje projekt, ktorý bol neúspešný v katastri obce Gánovce, práve pre odpor miestnych obyvateľov. Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu plánovali prevádzkovať spoločnosti Brantner Slovensko a Slovenský plynárenský priemysel. Spracovať sa malo až 150-tisíc ton komunálneho a biologicky rozložiteľného odpadu ročne, čo je zhruba 50 nákladných áut  denne zo spádovej podtatranskej oblasti firmy Brantner.
“V zmene územného plánu navyše nie je navrhnutá žiadna prístupová komunikácia ku skládke a plánovanému areálu. Logicky sa preto obávame, že na prístup k nej sa bude využívať komunikácia z existujúceho hospodárskeho dvora napojeného na obytnú Bezručovu ulicu,“ upozorňuje mestský poslanec Igor Wzoš.
Navrhovaný systém odpadového hospodárstva mal v susedných Gánovciach zahŕňať triediacu linku, krytú kompostáreň s technológiou suchej fermentácie a bioplynovú stanicu s výrobou bio metánu. Bioplyn mal byť predávaný do priemyselného parku v Poprade - Matejovciach na vykurovanie. Takýto koncept by zaťažil životné prostredie a negatívne ovplyvnil kvalitu života obyvateľov regiónu. „Žiadam primátora Antona Danka, aby tento proces zastavil,” uzatvára Wzoš.
Zverejnený dokument Zmena a doplnok č. 97/2022 ÚPN mesta Poprad, navrhuje upraviť územný plán na parcelách v katastrálnom území časti mesta Matejovce a zmeniť užívanie plochy o výmere viac ako 10 hektárov, ktorá je v súčasnosti definovaná ako orná pôda, resp. nelesná krajinná zeleň. Navrhované zmeny v rámci územného plánu mesta Poprad sú od 13. 5. 2022 k dispozícii na stránke: https://www.enviroportal.sk/.../navrhovane-zmeny-doplnky...

enviroportal.sk
Navrhované zmeny a doplnky ÚPN - mesta Poprad č. 97/2022 - Enviroportál - životné prostredie online

Takto sa robí politická demagógia.
Zo spracovania a biologického zhodnotenia odpadu sa urobí skládka a nebezpečný odpad. Viď status s názvom  MATEJOVCIAM HROZÍ SKLÁDKA A NEBEZPEČNÝ ODPAD!
Ak by to mala byť pravda tak potom má každý doma v smetnom koši a pred domom v kontajneri skládku nebezpečného odpadu.

hlavna stranka